annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 11098793
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2112339
Et andet syn 1821829
Jesu ord 1398037
Den Evige Filosofi 1194995
Galleri
treram på vej i luften over  Mississippi 1952, uheld i Mexico
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen ,(1 usynlig), 44 gæster og 50 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 3 af 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#27591 - 20/06/2019 16:40 Re: CAFE OPLYSTHED [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 2724
Sted: Odense, Danmark
CAFE OPLYSTHED´S SYMBOL

Det kan repræsentere det guddommelige om emnet spirituel tro for nogen men, der dog ikke absolut skal være dette for alle om spiritualitet. Bemærk, at ´kan´ betyder ikke ´skal´, hvilket især også angår andre som ikke troendes ligeværdige rettigheder om det. En eller flere guder/gudinder ( guddomme ) nævnes derfor ikke. Symbolet brænder som en ild og er derfor et lys for både troende og ikke troende.

Der er mulighed for at bruge viden og informationer til generelt at forbedre folkets kollektive udvikling til en fornyelse af den. Det er en modernisering af denne, der gør borgeres mentalitet tidssvarende til nutiden med plads til det innovative og originale til gavn for alle som nye fremskridt. Det sker som en udskiftning af noget til fordel for noget nyt. Lyset betyder det gode og er derfor både alle positive følelser og andet som et udtryk for det.

Jeg forklarer her noget mere om projektets symbol, der dog ikke er ment som min egen personlige mening eller en generel konstatering om verdensituationen og virkeligheden som en sandhed. Med fri vilje må man selv fortolke følgende:

Dåben er blandt andet om en fornyelse ofte i sammenhæng med en renselse - healing - helbredelse imod det onde og andet dårligt ved krop, sind og andre ting. Der er flere eksempler i Biblen på en forandring og fornyelse om, at istedet for vand skal folk døbes af en guddommeligt hellig ånd med ild, hvor tunger ( ord ) skal tale med ild. Dette kan opfattes som metaforisk. Matthæusevangeliet kapitel 3 handler om Johannes Døberen, der prædiker om profeten Jesus: " Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild." Bemærk, at ´ånd´ kan betyde en bevidsthed i en persons sind og dermed ikke hellige ting. Jesus apostle blev også befalet det samme og alligevel skete der noget andet vedrørende det ? Helligånd er på den måde ligesom en ild, der brændende renser og forvandler nogen/noget uden behovet for religiøse ritualer. Dette er relevant til det kendte spirituelle begreb uden religion, som kaldes for ´den nye tids energi´ med mulighed for at blive åndeligt oplyst fra den kraft. Noget af det kan være fra nogle folks tro på, at vi nu er i en ny æra. Tallet tolv er på forskellige måder helligt i Biblen og ifølge religiøse folks fortolkninger i et eller andet antal har den blandt andet at gøre med en profeti i det nye testamente om 12 stammer ligesom med Jesu disciple og senere de tolv apostle, der på græsk betyder udsendinge. Hvem er de fremtidens tolv stammer ? Jeg er ikke en tilhænger af Biblens mærkelige beskrivelser om en tilsyneladende måske fremtid med et tusindårsrige og så videre, fordi jeg er fri i nuet. En stamme er en stor gruppe af mennesker, der er en del af et folkeslag. Den er på en primitiv måde sprogligt, kulturelt og socialt ensartet og tæt sammenknyttet ofte med en høvding ligesom med religiøse ledere, konger, dronninger, kejsere og lignende. En sol blev eller bruges stadig også af nogen om en kejser eller konge. Især Jødedommens og Bibelens historier beskriver grupper af mennesker, der menes at have haft en fælles forfader. Nogen tror, at dette kun handler om Israels folk og mange andre ikke. Nogle hellige skrifter beskriver det kongelige som en autoritet med en gud. CAFE OPLYSTHED ønsker ikke den slags diktatur og istedet det demokratiske, hvor folket blandt andet er sammen om visdom. Dette lyder godt og bedre end for meget uvidenhed som det egoistisk onde. Dette er et spørgsmål til jer idag om dette og videre til verden om :

Projektet ønsker et samarbejde med det offentlige system fra regeringen for alle forskellige borgere i samfundet, der også senere som inspiration kan ske mere med alle nationer, stater, lande og regeringer. Menneskeheden burde effektivt fortsætte med at overleve som art ved et fornuftigt fungerende samarbejde med hinanden og konstruktiv kommunikation om det. Det lyder stort ?
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27593 - 21/06/2019 02:05 Re: CAFE OPLYSTHED [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 2724
Sted: Odense, Danmark
DET USELVISKE PROJEKT FOR ALLE BORGERE

En person driller: " Skal vi støtte alle dem, som arbejder eller har arbejdet for fred i verden? "

Jeg svarer: " Nej ikke alle. Hvor meget indflydelse, penge og anerkendelse at fredelige frihedskæmpere og hellige ikoner får, det må være op til hvert enkelte individ at afgøre som en persons eget valg om brugen af midler til dette eller fravalg. Pas på derfor også de falske budbringere. Ligesom med demokrati burde en borger selv bestemme over sit eget økonomiske forbrug også om personlige interesser. Derfor undrer jeg mig over, at Kristendommen er en del af staten ( regeringen ), fordi alle religioner og andre slags organiserede overbevisninger for noget bestemt burde ligeligt være kun et privat anliggende som et neutralt vilkår for alle borgere i samfundet."

Han siger: " Vi finder tusind åndeligt interesserede mennesker, som betaler 500 kroner om måneden, så har vi 500000 kroner om måneden. På et år har vi 12 millioner kroner og det er en stor startkapital. Jeg lavede en regnefejl til 12 millioner men, det er 6 millioner."

Jeg har jævnligt snakket med en gavmild mand, som påstod, at han var medlem af en frimurerloge. Han kritiserede CAFE OPLYSTHED, fordi den ikke skal handle om det at tjene penge og istedet være et socialt tilbud for alle borgere i samfundet uden forpligtelser. Han sagde sarkastisk eller humoristisk: " Den stopper igen snart eller senere får et økonomisk underskud, fordi set realistisk lever vi i et samfund, som kun er om penge og du har ikke forstand på forretning og drift af en cafe. Den lyder ligesom frimureri. Jeg synes, at du istedet skal ansøge om at blive en frimurer. Dit cafeprojekt kan ikke blive en realitet i vores samfund, som det er eller den tid, som vi er i idag. Det var kun i 1970´erne, at jeg kunne sidde i et tog og snakke med fremmede om alt mellem himmel og jord."

I modsætning til både frimurerloger og religioner, kræver projektet intet medlemskab af borgere som gæster og har derfor ingen adgangskrav andet end folks interesser relevant til dens beskrivelse. Der er ingen ritualer, indvielser og økonomiske bindinger. Både frimureri og religionerne er lukkede klubber hvorimod, projektet er åbent for alle forskellige folk, hvor status i samfundet og ID ikke har betydning. Projektet er også anderledes end frimureri og religion på den måde, at den ikke kræver folks tro på en gud og er ikke kun for spirituelt ( åndeligt ) interesserede i et ønsket sammenhold med ikke troende. Det skal være som med velgørenhed ligesom en gave og derfor er dette ikke et firma eller en virksomhed. Kun drikkelse som eksempelvis kaffe eller te og lignende koster billigt nok lidt men, det er et gratis socialt sted for folk med interesse som i dens beskrivelse og den skal derfor kun fungere nonprofit ved brug af legatter, fonde, donationer, tilskud fra det offentlige system såsom Kommunen/stat ( regeringen ) eller andet hjælp med praktiske ting og frivilligt arbejde. Kommunen eller andre privat kan måske tilbyde et sted, der lånes og så videre.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27601 - 23/06/2019 05:45 Re: CAFE OPLYSTHED [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 2724
Sted: Odense, Danmark
ET MÅSKE NYT PARADIGMESKIFT

Jeg var engang på kontanthjælp, hvor jeg snakkede med min sagsbehandler om min interesse for det, som mange spirituelt kaldte for ´den nye tids energi´ om menneskehedens videre udvikling som en nyere form for spiritualitet men endnu som en subkultur. Der på et kommunalt projekt for arbejdløse folk sagde en anden af min kontaktpersons kollegaer diskret til mig: " Jeg forstår alt det, som du siger og jeg er enig med dig. Jeg tør ikke fortælle dette til de andre her fordi, jeg måske på grund af det bliver til grin eller fyret." Folks tro og overbevisninger burde ikke mere være et tabu og kan istedet blive til en del af det offentlige system i måden at behandle mennesker på som et konkret socialt tilbud til alle borgere om det. Dette kan mindske sociale problemer for dem, som føler sig misforstået og alene vedrørende disse emner.

S: " Idéer om guder har sandsynligvis en masse med dit projekt at gøre men intet med stat og samfund ! Hvis dit projekt skal blande disse ting sammen, da har du et kolossalt arbejde foran dig. Det er logisk set det mest sandsynlige, at for hver troende er der tilknyttet en eller flere guder."

Nej, CAFE OPLYSTHED er neutral overfor religion og har officielt intet at gøre med guder og er også for ikke troende. Sandsynligvis mange eller alle ikke-troende interesserer sig ikke for tro og er derfor ligeglad med at vide, at der er forskel på idag i måden at tro på især ved de mest demokratiske dele af verden såsom Norden og Vesten, hvor religion ikke kan politisk styre samfundet med magt. Religiøse mennesker følger påbud, regler og / eller love fra hellige skrifter med fokus på en eller flere guder. Nu er der også som noget andet men ustruktureret uden religion en mere frisindet måde at tro på som derfor forskellige ting individuelt med kreativ mulighed for nye slags åndelige opfattelser af tilværelsen og risiko for en medfølgende stor forvirring. En kvindelig bekendt til mig siger, at hun tror på noget åndeligt større men, at hun ved ikke endnu hvad, det er. Dette sker sådan fordi, der er ingen bestemt kontrol over sådan noget, hvor en selv frit kan vælge ens egen tro eller overbevisninger og tænke selvstændigt. Folk kan også uden en gud tro på andet som spiritisme, UFOer, konspiration, parallelle universer eller dimensioner, det paranormale, noget okkult, overnaturlige fænomener, gamle religiøse og nye åndelige begreber og så videre. Det sker stadigt nu som en nyere generelt stigende udvikling siden Hippiernes New Age bevægelse. Prøv eventuelt at søge med ordet ´spiritualitet´ på internettet ved Wikipedia, Den frie encyklopædi.

A siger: " hvis cafeen kan være med til at udvikle borgerne i en god retning, så er det faktisk i samfundets interesse? "

Jeg svarer: " Ja. Staten ( regeringen ) og dens offentlige system har ansvaret for flere kulturelle muligheder som tilbud til alle borgere. Kultur er i et samfund en social arv om folkets adfærd via læring og oplysning. Kulturer eksisterer som forskellige slags udtryk. Kultur kan blandt andet ske som en almen viden og underholdning i samfundet med mulighed for at være en kombination af dem begge om noget men ikke alt. Som med forskellige kulturer i hele verden er mennesker forskellige og faktisk har nogle rebeller i historiens gang været med til at gøre en markant forskel på netop kultur og andet. En del af projektets beskrivelse handler om menneskers sameksistens. Sameksistens er mere generelt om - At leve fredeligt sammen med hinanden side om side som lande, befolkningsgrupper, kulturer eller personer som en modsætning til konflikter. CAFE OPLYSTHED fungerer som et socialt spil ved blandt andet at være en sjov leg med ord med nogle mod / medspillere ligesom en underholdende kamp ved netop denne oplevelse sammen, hvor man også kan blive klogere omkring et eller andet.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27606 - 24/06/2019 06:37 Re: CAFE OPLYSTHED [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 2724
Sted: Odense, Danmark
ALLE MEDMENNESKER OG EN SELV ER LIGE

A: " Hvordan skal man forholde sig til hinanden her? "

Folks overbevisninger og tro er forskellige for både troende og ikke troende. Hvordan vi behandler folk det udfra de ting, det kan man ikke generalisere for alle, da det er en privatsag og noget personligt. Jeg anbefaler, at møderne sker uden fordomme eller fordømmelser imod hinanden som mennesker og istedet med næstekærlighed. Hav så meget som muligt medfølelse, sympati og empati med eventuelt også noget viden som forståelse om medmenneskelig etik og moral.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27610 - 25/06/2019 00:03 Re: CAFE OPLYSTHED [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 2724
Sted: Odense, Danmark
ALLESAMMEN

Ved emnet om informationer som noget andet end selve projektets beskrivelse er en usynlig for mig registreret kommentar, der når jeg som administrator for dens gruppe her har klikket på den i form af en sort markør, så vises intet om det. Jeg ved ikke om, den viser jer et officielt indhold, der måske kan være grimt eller irrelevant og burde ignoreres på grund af eksempelvis hackere og ballademagere som internetrolde.

Følgende kan vi selv fortolke, som man vil: En tilsyneladende falsk profil med selvfølgelig kun få ´venner´ har for nylig der udtrykt en vrede, der nu er fjernet igen. Den har i sit netværk en hel del meget indflydelsesrige kontakter som ægte seriøse profiler. Nogle af dem beskæftiger sig med politiske partier som Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og flest for Alternativet. Endnu flere arbejder i forskellige af Danmarks kommunale bestyrelser også i Københavns byråd som den øverste myndighed ved Borgerrepræsentationen. Nogen er Folketingskandidater og andre er nuværende medlemmer af Folketinget ( regeringen - Staten ) men, de fleste personer omhandlende Folketinget som politikere repræsenterer Alternativet.

Å siger til mig: " Jeg vil kun være en medhjælper til dette projekt, hvis man skal lave civil ulydighed med ulovlige demonstrationer og vil du være med til det ? " Jeg svarer: " Nej, fordi den slags oprør kan føre til en borgerkrig."

En revolution i et land og lovløse frihedskæmpere er kun menneskeligt nødvendigt, hvis den styres af onde ledere på en dum måde, som mishandler folket, hvor der derfor er mangel på tingene til deres basale behov og/eller andre fornuftige menneskerettigheder.

CAFE OPLYSTHED ønsker som en del af sit formåls ideologi at samarbejde med det offentlige system og opfordrer derfor ikke til nye socialistisk humanistiske rebeller imod samfundet her. Den har ingen større struktur om måden som, man taler med hinanden på og heller ikke om hvordan, at borgere er. Dog ifølge en af dens regler, burde både gæster og personaler alle respektere uenigheder. Den forholder sig neutralt til religion, politik og alle borgeres forskellige overbevisninger. Det betyder, at vi kan opføre os ordentligt i et socialt nærvær som hygge tilmed ligesom et medmenneskeligt samarbejde, hvor projektets ansatte ikke har en kontrollerende magt over alle. Sådan vælger individet selv i det med hvem, hvornår, hvor, hvorfor og om hvad, at der er interesse for kommunikation og gerne helst uden aggression, hvilket er mest optimalt ved mulighed for møbler til både fællesskabets diskussioner og personlige samtaler. Snak fredeligt og roligt i frihed om emnerne.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
annonce
Side 3 af 6 < 1 2 3 4 5 6 >


Seneste indlæg
Evig vækst
af Gerth
31/05/2023 23:25
Det spirituelle parti...
af ABC
29/05/2023 19:21
Så er der linet op...
af Gerth
29/05/2023 17:44
Tro, håb og kærlighed
af Gerth
29/05/2023 15:23
skadelige urenheder
af Gerth
26/05/2023 16:41
Nyheder fra DR
Analytiker om halvårsregnskab: 'SAS er ..
01/06/2023 10:16
Zelenskyj er dukket op til topmøde i Mo..
01/06/2023 10:02
DR i Kyiv efter nye missilangreb: Folk e..
01/06/2023 09:55
Flere kilometer lang kø på E20 mod Sj..
01/06/2023 09:49
Sydøstjyllands Politi om tabte kartofle..
01/06/2023 09:38
Nyheder fra Religion.dk