annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 4455881
Et andet syn 1171296
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 931751
Jesu ord 816250
Spirituel omsorg 772210
Galleri
treram som stjernedreng anno 1946
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 9 gæster og 101 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 31 af 33 < 1 2 ... 29 30 31 32 33 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#27494 - 06/06/2019 11:23 Re: MYSTISK IDENTITET [Re: Gerth]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1355
Gerth:
Citat:
NYHED
´Jeg Er´ - synes jeg, at det rummer et budskab om lighed mellem mennesker tilmed i et forhold til det guddommelige, fordi det indeholder ingen forskelsbehandling, hvad angår: Race, køn, lov, status i samfundet, alder, seksualitet, nationalitet, religion eller andet tro og andre overbevisninger, økonomi, individets identitet med en personlighed, materielle ting og kropslig tilstand.

Selv om du kokser rundt i "Jeg Er" - er der dog den forskel, at menneskene ifølge biblen trods det at være skabt i guds billede kun er/lever en vis tid modsat skaberen og livets opretholder hvis navn er Jahve.

Citat:
Jesus´ ord kan være noget løgn i en eller anden grad, en forvrænget genfortælling eller havde en egoistisk fejl, fordi jeg kan ikke li hans ord om, at Menneskesønnen skal komme på himlens skyer med magt og megen herlighed på grund af ordet ´magt´, der kan lyde som en overmagt.

Matthæus kapitel 24 taler om "De sidstes tiders tegn og Jesu genkomst" ...

... og
den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/24

Guds rige er et teokrati, og jeg ved ikke hvordan du forestiller dig et gudsstyre, uden der er magt bag.

¨¨¨¨

Top Svar Citer
#27496 - 08/06/2019 02:27 Re: MYSTISK IDENTITET [Re: Tikka]
Gerth Online   content
godt igang
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 342
Sted: Odense, Danmark
Tikka: " Matt/24 - og den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme - Guds rige er et teokrati, og jeg ved ikke hvordan du forestiller dig et gudsstyre, uden der er magt bag. Selv om du kokser rundt i - Jeg Er - er der dog den forskel, at menneskene ifølge biblen trods det at være skabt i guds billede kun er/lever en vis tid modsat skaberen og livets opretholder hvis navn er Jahve."

Hej Tikka
I Lukasevangeliet svarer Jesus farisæerne angående hvornår, at Guds rige vil komme: " Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." Den sidste sætning i det overstående gengives i andre oversættelser som: " Guds rige er inden i jer." Jesus beder om Guds rige i Fadervor, hvor han siger: " komme dit rige."

De ord om ´riget´ lyder som den usynlige Helligånd i os alle men, den ligesom jeg tilhører også det guddommelige selv evigt, som er skaberen af alt. Således jeg er forevigt og altid åndeligt et med det guddommelige, som også sådan er med jer alle til enden, hvor døden spirituelt set er en illusion, altså ikke virkeligt. Der er kun en´ helligt tidløs ånd, hvilken det guddommelige, jeg og alle folk har tilfælles sammen. Jesus har ifølge Biblen lovet evigt ´liv´ men, jeg fortolker ikke dette som et evigt materialistisk paradis på Jorden, altså en ny himmel som en slags åndedimension her med udødelige kroppe helt uden fysiske begrænsninger såsom død, alderdom, smerter og så videre lignende ting. Det er vistnok mest efterhånden kun sekten Jehovas vidner, der tror på dette og hvad så der med forplantningsevnen ( genetisk seksuel reproduktion og muligt dermed senere overbefolkning på grund af liderligt unge forældre ) eller muligvis manges utilfredshed om deres medfødte udseende som kropslige skævheder ? - Ment som et retorisk spørgsmål, da ingen skal være perfekt. Ifølge flere af de mest fornuftige internet leksikons, er det kun Jehovas vidner som kristne og Islam, der håber på i hele verden et teokrati. Jeg synes, at Jødedommen med dens religiøse love fra profeten Moses virker ligesådan. Sikke noget diktatur og for gammeldages tænkning, synes jeg, der kommer med noget nyt til jer. En ny frelserskikkelse som en personifikation af det guddommelige er jo ikke alvidende. Istedet er det mest vise, hvis menneskeheden så meget generelt som muligt kan samarbejde ( tjene frivilligt ) fredeligt med hinanden og dele fra mange forskellige folk alt det klogeste viden og mest gode tanker til alles gavn. Biblen nævner et tusindårsrige og ordet ´Rige´ men jeg har ikke online på internettet endnu fundet nogle eksempler på et fremtidigt ´Guds´rige eller ´gudsriget´, altså hvor ordet ´gud´ er indbefattet om det, som mange religiøse mennesker fortolker til at være profetier. Så vidt jeg ved, er der i den kun omtalt - Et rige ? Et nyt rige er globalt muligt men uden navnet ´Gud´. Jeg har ikke opfattelse af, at Jesus i Biblen udtrykte brug af almægtighed over folket og at han istedet blev ydmyget, tortureret og dræbt på korset som et kærligt oplyst menneske og ikke en guddom. Det var et fredeligt eksempel på, at man er lig det guddommelige, som lever igennem mennesket, som kun med sin frie vilje kan blive frelst som et bevidst valg. Frelse kan kun ske frivilligt helt uden et magtmisbrug af nogen/noget. Idag er der endnu de folk, som undertrykkes af både magtfulde personer og overmagter og de skal befries. Der er ikke tale om magt, når den hellige ånd i folket selv vil forvandle den tilsyneladende kollektive bevidsthed, der derfor også kan forandre verden, fordi en guddommelig vilje er på den måde en del af alle og omvendt som en helhed i skabelsen. Dette som: Mennesket, Hellig ånd og den guddommeligt større end alt som skaberen af det. Lev i verden som et evangelium, hvor i prædiker Helligåndens ord og udtrykker noget guddommeligt ved at være dette rige.

Uanset hvad alle folks mangfoldige overbevisninger er lige nu, anbefaler jeg, at der bare i første omgang i hele verdens forskellige folkeslag og stammer kommer fred mellem hinanden som et nyt rige på grund af et ønske om at stoppe al egoisme - ondskab og dermed gøre planeten Jorden til et bedre sted at være og hellig. Fred være med jer.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27498 - 09/06/2019 00:23 Re: MYSTISK IDENTITET [Re: Gerth]
Gerth Online   content
godt igang
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 342
Sted: Odense, Danmark
Husk også at læse mit her forrige svar, så i kan forstå følgende:

Jeg har lige haft min første dag, hvor jeg delte sedler ud til folket om projektet CAFE OPLYSTHED ( følg dens udvikling p.t. i Facebook gruppen ved samme navn ) og nu er klar til det.

En anbefaling til verdensfred.

Efter jeg havde nedskrevet et svar til Tikka om nutidens rige med håbet om Helligåndens fred og som den jeg er, opdagede jeg som en videre afklaring i mine ord en større mening og sammenhængende med flere andre skete ting. Her er forklaringen med eksempler på det svar og det relevant skete! Det er årevis siden, at jeg sidst har læst Biblen og det var på biblioteket. For at kunne svare på hendes skeptiske kritik, undersøgte jeg derfor på noget mere om dette på internettet, fordi jeg havde en kraftigt stærk intuitiv fornemmelse af, at dette er bestemt ikke tilfældigt.

1. Kasseassistenten i butikken talte om pinsen. Jeg vidste ikke personligt endnu hvad, at den handlede om andet end noget Jesus værk, hvor nogen derfor har en lille ferie i denne tidsperiode ifølge kalenderen.

2. Jeg skrev senere en tekst som et svar til Tikka, der åbenbart har en kontekst som relevant til både pinsens historie og HansKrist´s tidligere sammenligning om mine budskaber med en ifølge mange religiøse folks fortolkninger som værende en profeti fra Biblen: " Det skal ske derefter: "Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner."

3. Jeg fandt en artikel om Jesus ord til Apostlene som: " Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer." Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde - Modtag Helligånden! I artiklen nævnes af skribenten : " Der er gammel kirkelig tradition for, at man, når der skal prædikes over denne tekst, benytter lejligheden til at tale om det kirkelige embedes magt og myndighed. Det lyder unægtelig af magt. Mon ikke vi skulle lade det stykke tradition ligge."

4. Jeg læser noget teori om Pinsens betydning: " Pinse kommer af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder "halvtredsindstyvende" (dag efter påske) og er en kristen højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme. I 2019 ( idag ) falder pinsedag den 9. juni. Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det ti dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom en lyd som af et kraftigt vindstød og tunger som af ild kom til syne og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at tale på andre tungemål, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem – denne episode kaldes normalt ´pinseunderet´. Pinsen regnes således traditionelt for den kristne kirkes fødsel."

5. Jeg fandt så ud af i min kalender, at pinsetiden faktisk kommer nu, hvilket jeg i forvejen havde gættet til at omhandle noget skæbnebestemt på grund af min nuværende mystiske oplevelse.

6. Jeg anede ikke selv, at mine ord til alle, de var helt præcist sket som noget på det perfekte tidspunkt her, hvor jeg skrev: " Fred være med jer", at de netop er ligesom med Jesus såkaldte missionsbefaling, hvilken jeg også lige måtte læse om: Missionsbefalingen - Betegnelse for de afsluttende ord i Mattæusevangeliet, hvor Jesus befaler sine disciple at gå ud og gøre alle folkeslag til sine disciple ved døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Missionsbefalingen kom til at udgøre den bibelske begrundelse for kristen mission, ligesom den også afspejles i kirkens dåbsritual. Bemærk, at jeg fortalte noget vedrørende den, jeg er i henhold til Jesus og i relation til Moses møde med det guddommelige, hvor han egentligt også blev kaldet til en mission med ordene: " Jeg er den, jeg er! Og Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer."

7. Og så så jeg en anden artikel, hvor der blandt andet var skrevet noget, der er som her i eksempel nummer to om Åndsudgydelsen: " Disse ord hos profeten Joel har også fået en plads i Det Nye Testamente, idet apostlen Peter citerer dem i sin store tale i Jerusalem på den første pinsedag. Det var jo blandt de første kristne en meget velkendt måde at bruge Det Gamle Testamente på, også Jesus selv gjorde det, at man tolkede de gamle profeters udsagn ind i aktuelle og kommende begivenheder."

Jeg undrer mig over hvorfor, at jeg kan ´se´ dette for mig men, jeg siger glædeligt: " Tak for denne gave." Det er et lykkeligt varsel om, at man være det gode lys i verden.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27499 - 09/06/2019 17:49 Re: MYSTISK IDENTITET [Re: Gerth]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1355

Jeg svarer dig her ud fra min forståelse af biblens ord.
Bibelcitater er fra: https://www.bibelselskabet.dk/bibelen-online

Et kristen teokrati – gudsstyre - er ikke et diktatur, men det er klart, der må være en magt og vilje til at styre.

Gud er kærlighed, og det er helt frivilligt om man vil modtage evangeliet som gave.

Bibelen fortæller tydeligt, der er en magt og ledelse bag guds udvalgte folk, der først fik loven til opdragelse gennem Moses, og efter Jesu død på pinsedagen fik de udvalgte og hellige ånden som bevis på, at Jesus nu var i himmelen, hvorfra han kunne/kan sende sandhedens ånd som hjælper i forkyndelsen om guds rige og det at gøre disciple indtil hans genkomst.

Så Jesus har på grund af sin offerdød fået al magt i himlen og på jord.
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Mathæus 28:18

Uden denne død ingen frelse fra synd og død, og guds udvalgte folk ville stadig være jøder under loven.

O – O – O – O -

Ang. teksten i Lukas 17:20: "Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." tror jeg, den er mere sand end: "Guds rige er inden i jer" - fordi, Jesus som repræsentant for sin fars himmelske rige, stod midt iblandt farisæerne, som jo ikke havde guds rige i sig.

Vi læser også i Markus 1:14-15: "Guds rige er kommet nær" … (fordi tiden er inde)

Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«

Når vi taler om, at guds rige skal komme som et konkret rige på jord ses dette eksempelvis i fadervor, som Jesus lærte sine disciple.

Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;

Så jeg forstår ikke du ikke accepterer ordet magt i sammenhæng med Jesus. En magt som han fik givet af faderen, der har en vilje.

At du mener, guds rige kun er i hjertet, er du ikke alene om, men at mene der vil komme et globalt fredsrige, når menneskenes kollektive bevidsthed er udviklet til det - er i mine øjne helt ud i hampen, men det gør jo ingen skade at opføre sig ordenligt uanset hvordan man tror, men jeg forstår jo ikke, hvilke evangelium du vil forkynde, når du blandt mere mener, at døden spirituelt er en illusion (og ikke mener dig kristen (?))

¨¨¨¨
Top Svar Citer
#27504 - 10/06/2019 10:58 Re: MYSTISK IDENTITET [Re: Tikka]
Gerth Online   content
godt igang
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 342
Sted: Odense, Danmark
´Magt´ bruges i almindelighed til at betegne en persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte sin vilje igennem eller nå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde øve indflydelse på andres adfærd som en påvirkning, uanset om dette sker frivilligt eller ej og især børn burde i hele verden være helt fri fra den slags prægning om tro og andre overbevisninger.
Jeg ved, at lige nu lever der eksempelvis primitive stammer langt inde i regnskovsområder, der aldrig endnu har haft menneskelig kontakt med nogen fra vores moderne verden eller nogle kristne missionærer og de er kun blevet observeret af teknologiske droner. De virker ikke som en trussel for alle os andre, hvilket således alligevel på Jorden er ligesom en fred med resten af menneskeheden og dog ikke i sig selv som lokale eller private dramatiske konflikter mellem dem der. De kender ikke til Biblen, hvilket ikke harmonerer med ifølge et citat fra dig ( Tikka ) og din fortolkning af det til at være en dag i fremtiden, hvor evangeliet skal vides af alle folkeslag, der jo lyder som en ny verdensorden inklusiv de indianere eller istedet for dem med døden til følge ?

Tikka: " jeg forstår jo ikke, hvilke evangelium du vil forkynde, når du blandt mere mener, at døden spirituelt er en illusion (og ikke mener dig kristen (?)."

Hej Tikka
Jeg ved, at jeg her i dette forum forskellige steder har lavet nogle grammatiske fejl, som jeg ikke kan korrigere til en ny redigeret version, hvor i Facebook er alle mine tekster i både gruppen om projektet CAFE OPLYSTHED og min personligt egen profil bedre skrevet. Jeg opdaterer nu der stykkevis over noget tid med redigerende forandringer alle mine gamle emner på min profils væg, så de ikke viser mig, som jeg var og istedet den, jeg er. Jeg ændrer eksempelvis på ordet ´gud´ ( det kristent patriarkalske navn Gud ) og fjerner andet med mere måske især, hvis jeg har blandet mig politisk for meget i religions emner. Dog er alle mine emner i gruppen CAFE OPLYSTHED gode nok, synes jeg, der ikke skal laves om eller slettes, fordi de handler kun om projektet som noget større end mig selv og derfor ikke mig personligt, min spirituelle tro og eget liv.

Ifølge mit indtryk af nogle kristne ord fra folk idag, var Jesus Kristus et levende menneskeligt symbol på ´Ordet´ fra en gud, som med Helligånden prædikede ord til inspiration for folk. ´Evangelium´ betyder glædeligt budskab og bruges både i Det Nye Testamente og i kirken, der ikke kun er en betegnelse for dens hellige skrifter, men det er også om den kristne forkyndelse i det hele taget. Jeg har i mine seneste forrige svar her og i Facebook udtrykt min fornyende velsignelse til jer alle som ´Ordet´, jeg er.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
annonce
Side 31 af 33 < 1 2 ... 29 30 31 32 33 >


Seneste indlæg
Lyser på vej
af Arne Thomsen
22/01/2020 18:21
Mellemrummet
af Simon
22/01/2020 06:49
Mening med mit liv?
af Arne Thomsen
21/01/2020 22:07
At være KIRKE i verden
af ABC
21/01/2020 14:15
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
21/01/2020 11:46
Nyheder fra DR
Rosenkrantz-Theil: Bekymrende at drive d..
22/01/2020 20:38
Internet-fænomen er blevet til Netflix-..
22/01/2020 20:00
Hybenrosen fræses ned på Anholt: 'De e..
22/01/2020 19:52
Norsk rigmandskone er formelt erklæret ..
22/01/2020 19:16
Politisk kaos i Italien igen-igen: Femst..
22/01/2020 19:09
Nyheder fra Religion.dk
Stjernernes betydning i antikken
22/01/2020 07:12
Voxpop: Derfor deltager debattørerne i ..
22/01/2020 06:22
Digital teknologi forandrer religionerne..
21/01/2020 06:11
Fravalg i katolicismen handler om at kom..
20/01/2020 06:18
Ifølge Buddha bliver vi ikke lykkeliger..
17/01/2020 06:23