annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 4775129
Et andet syn 1198548
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 973365
Jesu ord 834095
Spirituel omsorg 784322
Galleri
Kirkebø
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen ,(1 usynlig), 18 gæster og 53 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#2514 - 04/08/2008 11:59 Adskillelsen(Synden) Og Soningen.
serotonin Offline
godt igang
Registeret: 07/04/2008
Indlæg: 416
Hejsa kære venner.

Det som Kristendommen kalder Synd, kalder Jesus for adskillelse, og adskillelse er en ide om at vi skulle have adskilt os fra vores Kilde, Skaber(og nogen ville så kalde denne Skaber og Kilde for Gud). Når ideen om adskillelse tages alvorligt, og den opfattes igennem egoet, så gøres synd til "virkelighed", og fejl bliver så, ja, ubevidst associeret med synd, skyld og frygt. Egoet fortæller at der virkelig har fundet en adskillelse(synd) sted, og så kommer der den psykologiske oplevelse af skyldfølelse, og ja, så kommer så også frygten for straf.

Når vi ser på menneskehedens historie, så vidner denne historie om, hvordan mennesket ubevidst er udlevelsen af ideen om adskillelse(synd). Når mennesker udfra deres opfattelse igennem egoet begår "fejl", så er det for vane at fejl dømmes, og skyldenfølelsen hvis oprindelse er ideen om adskillelse(synd), skaber så frygt for straf. Egoet gør alt for at skyldfølelsen i det ubevidste sind kan forblive intakt, for så længe der er skyldfølelse, så længe vil ideen om adskillelse også opleves som "virkeligheden", eller måske rettere, så er det TROEN på ideen om adskillelse, som gør oplevelsen af adskillelse til menneskets oplevelsessfære.

Jesus fortæller i EKIM:

Adskillelsens(syndens) Oprindelse.

At udvide sig er et af Guds fundementale aspekter, som Han gav Sin Søn. I skabelsen udvidede Gud Sig til Sine skabninger, og gennemtrængte dem med den samme kærlige Vilje til at skabe. Du er ikke alene blevet skabt fuldt ud, men du er også skabt fuldkommen. Der er ingen tomhed i dig. På grund af din lighed med din Skaber er du skabende. Intet Guds barn kan miste denne egenskab, for den er en iboende bestanddel af det han er, men han kan anvende den forkert ved at projicere. Den forkerte anvendelse af udvidelse, nemlig projektion, finder sted når du tror på at en eller anden tomhed eller mangel eksistere i dig, og at du kan fylde den med dine egne ideer i stedet for med sandhed. Denne proces indeholder følgende trin:
For det første tror du, at det Gud har skabt kan forandres af dit eget sind.
For det andet tror du, at det som er fuldkomment, kan gøres ufuldkomment eller mangelfuldt.
For det tredje tror du, at du kan forvrænge Guds skabninger, inklusive dig selv.
For det fjerde tror du, at du kan skabe dig selv, og at det påhviler dig at lede din egen skabelse.
Disse sammenhængende forvrængninger repræsenterer et billede af hvad der faktisk fandt sted ved adskillelsen, eller >>omvejen ind i frygt<<. Intet af dette eksisterede før adskillelsen, og det eksistere faktisk heller ikke nu. Alt hvad Gud skaber er lig Ham. Udvidelse, som den foretages af Gud, er magen til den indre udstråling Faderens børn arver fra Ham. Dens virkelige kilde er indre. Dette er lige så sandt om Sønnen som om Faderen. I den forstand omfatter skabelsen både Guds skabelse af Sønnen, og Sønnens skabninger når hans sind er helbredt. Dette nødvendiggør at Gud udstyrer Sønnen med fri vilje, fordi alt hvad der er skabt i kærlighed gives frit i een ubrudt linie, hvor alle aspekter er af samme orden.
Edens Have, eller tilstanden før adskillelsen, var en sindstilstand hvor intet behøvedes. Da Adam lyttede til >>slangens løgne<<, var alt hvad han hørte usandt. Du er ikke nødt til at blive ved med at tro på noget der er usandt, medmindre du vælger at gøre det. Alt dette kan bogstavelig talt forsvinde i eet nu, fordi det kun er en fejlopfattelse. Det der ses i drømme synes meget virkeligt. Men Biblen siger at Adam faldt i en dyb søvn, og ingen steder omtales hans opvågnen. Verden har endnu ikke oplevet en omfattende genopvågnen eller genfødsel. Sådan en genfødsel er umulig så længe du fortsætter med at projicere, eller at misskabe. Men det er dog stadig forblevet i dig at udvide, som Gud udvidede Sin Ånd til dig. I virkeligheden er dette din eneste valgmulighed, fordi den fri vilje blev givet dig, så du med glæde kunne skabe det fuldkomne.
Al frygt kan i sidste instans reduceres til den grundlæggende fejlopfattelse, at du har evnen til at tilrane dig Guds magt. Naturligvis hverken kan eller har du været i stand til at gøre dette. Her er det virkelige grundlag for at undslippe frygt. Befrielsen sker ved din accept af Soningen, som vil sætte dig i stand til at indse, at dine fejltagelser aldrig virkelig fandt sted. Først efter at Adam faldt i dyb søvn, kunne han opleve mareridt. Hvis et lys pludselig tændes imens en eller anden drømmer en skræmmende drøm, vil han måske først tolke lyset som en del af drømmen, og blive bange for det. Men når han vågner, vil lyset korrekt blive opfattet som det der befrier ham fra drømmen, som så ikke længere tillægges virkelighed. Denne befrielse er ikke afhængig af illusioner. Den viden som lyser op sætter dig ikke alene fri, men den viser dig også tydeligt at du ER fri.
Uanset hvilke løgne du måtte tro på bekymrer ikke miraklet, som kan helbrede en hvilken som helst af dem med samme lethed. Det skelner ikke imellem fejlopfattelser. Det eneste det bekymre sig om er at skelne imellem sandhed på den ene side, og fejltagelse på den anden. Nogle mirakler synes at være større end andre. Men husk på det første princip i dette kursus: Der er ingen sværdhedsgrader for mirakler. I virkeligheden er du fuldkommen upåvirket af alle udtryk for mangel på kærlighed. Disse kan være fra dig selv og andre, fra dig selv til andre, eller fra andre til dig. Fred er en egenskab I dig. Du kan ikke finde den udenfor. Sygdom er en form for ydre søgen. Sundhed er indre fred. Den sætter dig i stand til at forblive uberørt af mangel på kærlighed udefra, og, igennem din accept af mirakler, til at korrigere de betingelser som opstår af mangel på kærlighed i andre.

For at dette indlæg ikke skal blive for langt, så fortsættes det lige i et nyt.

Top Svar Citer
#2516 - 04/08/2008 12:46 Re: Adskillelsen(Synden) Og Soningen. [Re: serotonin]
serotonin Offline
godt igang
Registeret: 07/04/2008
Indlæg: 416
Hej igen. smiler

Jesus fortsætter:

Soningen som forsvar.

Du kan gøre hvad som helst jeg beder dig om. Jeg har bedt dig om at udføre mirakler, og har gjort det klart at mirakler er naturlige, korrigerende, helbredende og universelle. Der er intet de ikke kan gøre, men de kan ikke udføres i en tvivlens eller frygtens ånd. Når du er bange for noget, anerkender du dets evne til at såre dig. Husk, at hvor dit hjerte er, er også din skat. Du tror på det du værdsætter. Hvis du er bange, værdsætter du forkert. Din forståelse vil da uværgeligt værdsætte forkert, og vil, ved at tillægge alle tanker lige stor magt, uundgåeligt tilintetgøre fred. Det er derfor Biblen taler om >>Guds fred, som går over al forstand<<. Denne fred er fuldstændigt ude af stand til at blive rystet af fejltagelser af nogen art. Den fornægter, at noget som helst, der ikke er af Gud, er i stand til at påvirke dig. Dette er den rette anvendelse af fornægtelse. Den anvendes ikke til at skjule noget, men til at korrigere fejltagelse. Den bringer al fejltagelse frem i lyset, og da fejltagelse og mørke er det samme, korrigere den automatisk fejltagelse.
Sand fornægtelse er et magtfuldt beskyttelsesmiddel. Du kan og bør fornægte enhver tro på at fejltagelse kan såre dig. Denne form for fornægtelse er ikke et skjul, men en korrektion. Dit rette sind er afhængig af den. Fornægtelse af fejltagelse er et stærk forsvar for sandhed, men fornægtelse af sandhed resulterer i misskabelse, eller egoets projektioner. I det rette sinds tjeneste vil fornægtelse af fejltagelse befri sindet, og genetablere viljens frihed. Når viljen er virkeligt fri kan den ikke misskabe, fordi den kun anvender sandhed.
Du kan forsvare både sandhed og fejltagelse. Midlerne er lettere at forstå efter at værdien af målet er sikkert grundfæstet. Det er et spørgsmål om hvad de TJENER TIL. Enhver forsvarer sin skat, og vil gørfe det automatisk. De virkelige spørgsmål er: Hvad værdsætter du, og hvor meget værdsætter du det? Når du først har lært at overveje disse spørgsmål, og at bringe dem ind i alle dine handlinger, vil du kun have lidt besvær med at klargøre dig midlerne. Midlerne er til rådighed når som helst du beder om dem. Men du kan spare tid, hvis du ikke trækker dette skridt urimeligt ud. Det rette fokus vil forkorte den umådeligt.
Soningen er den eneste beskyttelse som ikke bruges destruktivt, fordi den ikke er et redskab du har lavet. Sonings-PRINCIPPET var virksomt længe før Soningen begyndte. Princippet var kærlighed, og Soningen var en kærligheds-HANDLING. Handlinger var ikke nødvendige før adskillelsen, fordi troen på tid og rum ikke eksisterede. Det var først efter adskillelsen, at Soning og de nødvendige betingelser for dens fuldførelse, blev planlagt. Da blev det nødvendigt med et forsvar der var så godt, at det ikke kunne misbruges selvom det kunne afvises. Afvisning kunne dog ikke vende det til et angrebsvåben, som er den iboende egenskab ved andre forsvar. Soningen bliver således det eneste forsvar, som ikke er et tveægget sværd. Den kan kun helbrede.
Soningen blev indbygget i troen på tid/rum, for at sætte en grænse for behovet for selve denne tro, og for i sidste instans at fuldende lærdommen. Soningen er den sidste lektion. Selve læreprocessen er tidsbegrænset, ligesom det klasseværelse den finder sted i. Evnen til at lære har ingen værdi, når forandring ikke længere er nødvendig. Den evigt skabende har intet at lære. Du kan lære at forbedre dine opfattelser, og blive en bedre og bedre elev. Dette vil bringe dig i stadig voksende overenstemmelse med Sønforholdet; men Sønforholdet selv er en fuldkommen Skabning, og fuldkommenhed er ikke et spørgsmål om grader. Kun så længe der er en tro på forskelle, er det meningsfuldt at lære.
Evolution er en proces hvor du synes at gå fremad fra een grad til den næste. Du korrigerer dine tidligere fejltagelser ved at gå fremad. Processen er faktisk uforståelig i tidsmæssig forstand, fordi du vender tilbage efterhånden som du går fremad. Soningen er det redskab hvormed du kan befri dig selv fra fortiden, efterhånden som du bevæger dig fremad. Den ophæver dine fortidige fejltagelser, og gør det således unødvendigt for dig, at blive ved med at gå tilbage uden at komme nærmere din hjemkomst. I den forstand spare Soningen tid, men ligesom miraklet, som den tjener, ophæver den ikke tiden. Lige så længe der er brug for Soning, er der brug for tid. Men Soningen har, som en fuldstændig plan, et usædvanligt forhold til tid. Indtil Soningen er fuldbragt, vil dens forskellige faser skride fremad i tiden, men hele Soningen står ved tidens afslutning. Ved det punkt er hjemkomstens bro bygget.
Soningen er en total forpligtelse. Du tror måske stadig dette er forbundet med at miste, hvilket er en fejltagelse som alle Guds Sønner i adskillelsen begår på en eller anden måde. Det er vanskeligt at tro, at et forsvar der ikke kan angribe, er det bedste forsvar. Det er det der menes med, at >>de sagmodige skal arve jorden<<. De vil bogstaveligt talt overtage den på grund af deres styrke. Et tovejs-forsvar er i sig selv svagt netop fordi det er tveægget, og kan avendes imod sig selv meget uventet. Denne mulighed kan ikke kontrolleres, undtagen af mirakler. Miraklet vender Soningens forsvar til din beskyttelse, og efterhånden som du bliver mere og mere sikker, påtager du dig dit naturlige talent for at beskytte andre, fordi du kender dig selv som både en broder og en Søn.

Kærligst Jan.

Top Svar Citer
annonce


Seneste indlæg
Mellemrummet
af Anonym
04/06/2020 11:04
Vi læser det Nye Testamente
af ABC
04/06/2020 03:51
Så er der linet op...
af ABC
04/06/2020 01:59
Lyser på vej
af somo
02/06/2020 16:53
Klima- og Corona-krise
af Gerth
02/06/2020 05:16
Nyheder fra DR
Bizar madtrend går viralt på YouTube l..
04/06/2020 18:30
STIL SPØRGSMÅL til den nye landstræne..
04/06/2020 18:30
Pressechef forsvarer Trumps kontroversie..
04/06/2020 18:16
Myndighed advarede minister mod at tilla..
04/06/2020 17:56
Bakterieudbrud på Bornholm: 54 personer..
04/06/2020 17:42
Nyheder fra Religion.dk
Ansigtslæser Fattima Loreen: Ansigtet a..
04/06/2020 06:20
Hvorfor fejrer vi fars dag?
03/06/2020 06:10
Ahmed Akkari: Kristi himmelfartsdag bør..
02/06/2020 06:16
Religionsanalysen: Troens rolle i nutide..
28/05/2020 09:21
Tema: På tværs af religionerne
28/05/2020 09:08