Mennesket og verden

Indsendt af: Arne Thomsen

Mennesket og verden - 21/06/2021 15:32

Engang mente man, at Jorden var verdens centrum, og da en naturvidenskabsmand hævdede, at det ikke var Solen, der kredsede om Jorden, men Jorden, der kredsede om Solen, var det tæt på, at han var blevet henrettet.

Senere fandt vi ud af, at Solen blot er én ud af milliarder af stjerner i denne galakse, som der også er milliarder af – i dette univers – som der måske er mange flere af.

Tilbage står, at det centrale for os her på Jorden er: Mennesket.
Dét er vist de flestes opfattelse – uanset at biologien klart har placeret os på linje med andre dyrearter og i økologisk sammenhæng med alt andet i naturen her på denne klode – hvilket klimakrise og pandemier vel lidt efter lidt – og nok alt for langsomt – lærer os.

Vi mennesker har søgt at hæve os over naturen, men vi bliver stadigt tydeligere mindet om, at vi blot er en del af naturen – på lige fod med alt andet i den.

Det er så her, det kan undre lidt, at vore mange forskellige nutidens religioner ikke kan få øjne på andet her i denne verden end os – dyrearten homo sapiens – på en enkelt planet omkring en enkelt af milliarder af stjerner i en enkelt af milliarder af galakser – og stort set ignorerer al den øvrige natur her – samt resten af dette univers.

I stenalderen var vi vist ikke så hovmodige – uanset at vi dengang ikke vidste ret meget om ”skaberværkets” ufattelige storhed.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 21/06/2021 17:27

Hej Arne (fred være med dig)

Har vi styr på universet...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-3/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-iii/

Måske "astronauterne" skulle beskæftige sig lidt med det blinker
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 21/06/2021 19:00

Hej Jan.
Du skriver:
Citat:
Har vi styr på universet...
Mit svar:
Det er da - synes jeg - en absurd hovmodig tanke, at vi mennesker skulle kunne styre dette univers.

I så fald burde vi da søge at undgå den forudsigelige kollision mellem Andromedagalaksen og vores "Mælkevejen".
Det er jo "dét lys, vi vandrer mod"! blinker

Er det virkelig svært at indse, hvor ubetydelige vi mennesker er i den store kosmiske sammenhæng? blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 21/06/2021 21:40

Tilføjelse:
Sammenstødet mellem Andromedagalaksen - som vi kan se på nattehimlen - og "vores" galakse behøver vi måske ikke at tage så tungt.
Andromedagalaksen nærmer sig ganske vist sammenstødet med en fart af 110 km/sec (ca. 400.000 km/time), men pga. den nuværende afstand (ca. 2,3 mio lysår) rammer den os først om ca. 3 mia. år.

I øvrigt slukker vores sol alligevel - hvis den overlever sammenstødet - om ca. 5 mia. år (når al brint er blevet til helium).

Guddommeligt - jo - som jeg oplever det - men ikke med os mennesker i centrum smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 22/06/2021 12:40

Hej Arne (fred være med dig)

Hvorfor skulle "astronauterne" ikke bruge lidt tid på dette billede af universet...

https://www.thelight.net/kingdom.htm

Har vi forstået det hele...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 22/06/2021 15:04

Hej Jan.
Et billede af dette univers, beskrevet af et kvindeligt medium i forrige århundrede, finder jeg det ikke umagen værd at bruge tid på.
Har du et argument for hendes troværdighed?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 23/06/2021 14:00

Hej Arne (fred være med dig)

Det er ikke Johanne Agerskov, som har beskrevet universet på den måde. Som sådan var hun et medie for intelligenser fra den åndelige verden. Men du tror ikke på sådan noget? At åndelige intelligenser findes og kan sætte sig i forbindelse med os...

https://vandrermodlyset.dk/nogle-psykiske-oplevelser/

https://vandrermodlyset.dk/indledning/

https://vandrermodlyset.dk/2-vi-kommer-i-forbindel...ge-forkaempere/

Er der noget du ikke kan følge...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 23/06/2021 18:41

Hej Jan.
Du kan sikkert fortælle, hvad "intelligenser fra den åndelige verden" har meddelt mediet Johanne Agerskov om Andromeda-galaksen og dens kurs mod vores galakse med en fart af 110 km/sec (som naturvidenskaben har fundet ud af) - i stedet for at jeg skal bruge en masse tid på at læse dine links, som jeg går ud fra, du selv har læst.
Hvad siger de om Andromeda-galaksen?
Eller siger de ikke noget?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 23/06/2021 20:39

Hej Arne (fred være med dig)

Der står ikke noget om vores univers i denne bog...

https://vandrermodlyset.dk/nogle-psykiske-oplevelser/

https://vandrermodlyset.dk/indledning/

https://vandrermodlyset.dk/2-vi-kommer-i-forbindel...ge-forkaempere/

Det var bare for at give dig en forståelse af deres oplevelser og en mulighed for at komme med andre forklaringer på tingene.

Der findes nogle spørgsmål og svar omkring universet, men da hjemmesiden er blevet lavet om, har jeg ikke mulighed for at komme med dem. Men der tales om stjernetåger og optiske bedrag. Sådan noget overlader jeg til "astronauterne" at beskæftige sig med. Husk desuden på, at det hele er bygget op på spørgsmål fra mennesker, der levede dengang. I dag ville vi stille andre spørgsmål...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 23/06/2021 22:58

Hej Jan.
Det viser vel bare, at disse "intelligenser fra den åndelige verden" nok ikke så meget er fra den åndelige verden, som de er fra menneskers fantasier.

Og spørgsmålet er vel, om ikke dette gælder samtlige etablerede religioner: at man stiller noget op (dogmer), som giver tryghed, men som ikke i længden viser sig holdbart.

Jeg tror ikke på, at vi mennesker er kloge nok til den slags - jeg tror, at "den åndelige verden" er noget langt, langt større, end vi mennesker har nogen som helst mulighed for at fatte.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 24/06/2021 12:40

Hej Arne (fred være med dig)

Tiden må vise om der er noget om snakken...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-3/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-iii/

https://www.thelight.net/kingdom.htm

Jeg holder døren åben...

https://vandrermodlyset.dk/nogle-psykiske-oplevelser/

https://vandrermodlyset.dk/indledning/

https://vandrermodlyset.dk/2-vi-kommer-i-forbindel...ge-forkaempere/

Har du en anden forklaring på deres oplevelser...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 24/06/2021 14:31

Hej Jan.
Din missionsvirksomhed for Vandrer mod Lyset, som alene består af links - uden dine egne ord - virker ikke på mig blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 24/06/2021 15:40

Hej Arne (fred være med dig)

Hvorfor holder jeg døren åben...

https://vandrermodlyset.dk/nogle-psykiske-oplevelser/

https://vandrermodlyset.dk/indledning/

https://vandrermodlyset.dk/2-vi-kommer-i-forbindel...ge-forkaempere/

Har du en anden forklaring på deres oplevelser...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 25/06/2021 12:53

Hej Arne (fred være med dig)

Vil du være med til at lave en hjemmeside...

https://detoplystemenneske.dk/

Skal det hele laves om...

https://www.chosic.com/ibn-arabi-love-is-my-religion/

Hvorfor nu det link...

http://www.universalsacredmusic.org/

Lad os tale sammen om tingene...

https://vandrermodlyset.dk/nogle-psykiske-oplevelser/

https://vandrermodlyset.dk/indledning/

https://vandrermodlyset.dk/2-vi-kommer-i-forbindel...ge-forkaempere/

Har du en anden forklaring på deres oplevelser...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 26/06/2021 13:29

Når jeg tænker på, hvor fantastisk og ufatteligt det er, at verden eksisterer, og hvor stadigt mere af den, vi mennesker lykkes med at opfatte, så kan jeg ikke finde et bedre ord for det end: Guddommeligt.

For ordet, begrebet, Gud er jo dét, vi mennesker har brugt i tusinder af år, når vi søger at fatte det ufattelige: Verdens væren.
Her er der så to ting, jeg synes, der springer i øjnene.
Det ene er, at vi mennesker gør os mere betydningsfulde, end vi faktisk er - her på en planet - i et solsystem - i en galakse - i et univers. For kosmologisk set er vi jo faktisk ubetydelige.

Det andet er, at vi forestiller os Gud, som verdens skaber, som almægtig og som god - underforstået ved os mennesker.
Men så er der jo det problem, at verden - set med vore øjne - slet ikke alene er god - tværtimod - der er masser af ondskab (kalder vi det) som vi så anklager "en falden engel": Satan for.
Men hvis Gud er almægtig, er Satan vel skabt af Gud.
Det forsøger man sig så med en række mere eller mindre spidsfindige forklaringer på, som jeg ikke finder overbevisende.

Det er så her, jeg tror, vores billede af det guddommelige er for primitivt, når vi forestiller os en menneskelignende god og almægtig person.

Dét, jeg tror, er, at jeg, som menneske - uanset min ubetydelighed - har grund til at være taknemmelig over, at være en del af "skaberværket" (skabt eller evigt): det guddommelige - en inspiration til aktiv altomfattende kærlighed - i stedet for et hav af teologiske spekulationer.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 16:19

Jeg sluttede ovenfor med en sammenfatning:
Citat:
Dét, jeg tror, er, at jeg, som menneske - uanset min ubetydelighed - har grund til at være taknemmelig over, at være en del af "skaberværket" (skabt eller evigt): det guddommelige - en inspiration til aktiv altomfattende kærlighed - i stedet for et hav af teologiske spekulationer.
Og jeg vil tilføje, at jeg tror, vi mennesker i årtusinder - stillet overfor det ufattelige - verdens væren - som vi kalder det guddommelige - hér har følt - og stadig føler - længsel efter noget at støtte os til.

Deraf verdens mange religioner - med alt hvad de har ført med sig af godt og ondt.

Jeg erkender, at det er svært at ophøre med at mene, at vi mennesker er det vigtigste i verden, ligesom jeg erkender, at det nok er endnu sværere at opgive troen på, at vi kan fatte det guddommelige for i stedet alene at være taknemmelige - og inspirerede af dog at være en del af det guddommelige.

I den tid, vi mennesker har eksisteret, har der været enkelte, som mener, at de har oplevet åbenbaringer.
Al ære og respekt for dét.
Men nogle af disse mennesker har så ment, at alle andre skulle underkaste sig deres åbenbaringer - med alt hvad dét har medført af kætterfordømmelser og religionskrige o.m.m.

Tænk hvis vi opgav at "kloge" os - og i stedet - lidt mere ydmygt - fandt kærligheden i vores guddommelige væren blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 17:29

Hej Arne (fred være med dig)

Hvorfor er der ikke bare en kæmpe klode med plads til alle...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-3/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-iii/

https://www.thelight.net/kingdom.htm

Hvad laver vi her på jorden...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-4/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-iv/

Mon vi kan blive enige om et grundlag, at sætte børn i verden på...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 18:34

Citat:
Arne:

Jeg erkender, at det er svært at ophøre med at mene, at vi mennesker er det vigtigste i verden, ligesom jeg erkender, at det nok er endnu sværere at opgive troen på, at vi kan fatte det guddommelige for i stedet alene at være taknemmelige - og inspirerede af dog at være en del af det guddommelige.


som Tikka så ofte har påpeget det overfor dig Arne, hvis vi ikke kan erkende og fatte det guddommelige kan vi ej heller være taknemmelige og inspirerede af dog at være en del af det guddommelige.

-0-0-0-0-0-

uden åbenbaringer findes hvad vi forstår ved det religiøse spirituelle næppe,

det religiøse har at gøre med store sjælskræfter og energier, ideer, syner og billeder og motiver (arketyper motivationer) som tilhører en skjult ubevidst (eller usynligt for os at se og røre ved) verden, som vi altså ikke gennem vores sunde fornuft og naturlige sanser kan gøre os erfaringer med på samme måde som vi kan med de materielle fysiske foreliggende objekter ting i vores fælles med hinanden omgivelser, omverden

jamen hvordan kan vi så erkende alt dette det religiøse guddommelige "stof" (Guds tanker og ideer fx og kald, samtale (kommunikation bøn) med os)??? jo gennem åbenbaringer, det åbenbarer sig for os,,, (gennem drømme, gennem intuition, inspiration, gennem pludselige spontane ideer og tanker og tilskyndelser og gennem samvittighedens indre stemme der taler til os, etc etc etc


jeg kan gøre mig erfaringer med opvaskemaskine i sommerhuset og min bil og cykel, ved at jeg undersøger disse og læse manual, og igennem at jeg har lært hvad jeg skal gøre eller ved at jeg henter en ekspert, et menneske med særlig viden og uddannelse til at se på opvaskemaskinen og bilen og cyklen. Denne måde at erkende og få viden om tingene gælder ikke for det religiøse,,,nej her erkender og får vi viden (gnosis) og erkender vi på en anden måde, gennem det der kaldes åbenbaringer, hvor intuition og inspiration og syner og drømme og ideer med meget mere befinder sig indenfor hvad åbenbaringer dækker over.

-0-0-0-0-0-

alle mennesker har åbenbaringer, det sker fra morgen til aften, og gjorde det ikke ville vi være døde inden aften, da vi lever på åbenbaringer

Paulus har ingen åbenbaringer han forlanger at vi skal tro på, men Paulus siger at de personlige åbenbaringer han har haft og tilstadighed har og lever i (1 Kor 2) disse har vi også adgang til,,, hvorfor dog ikke?

Muhammed mener jeg har et væld af åbenbaringer endda meget af Koranens tekst skulle være guddommelige åbenbaringer som jeg mener muslimerne er forpligtiget på, da de betragtes som værende ufejlbarlige sande og direkte fra Gud og ikke står til diskussion,,, men intet af dette findes i kristendommen da kristendommen ikke er grundlagt på ufejlbarlige nedskrevne åbenbaringer vi bare har at tro på, nej kristendommen påstår at alle mennesker har åbenbaringer og at vi skal drøfte disse vores åbenbaringer med hinanden som man gjorde i de paulinske urkristne menigheder,,, og egentlig burde vi gå tilbage til samme sunde måde at være beskæftiget med tingene,,, iøvrigt også derfor jeg er så meget tilhænger af Paulus fordi han åbner en dør for alle mennesker - og påstår de har frimodig og fri og adgang til Gud (fri taleret overfor Gud), det guddommelige,

-0-0-0-0-

Arne: "Tænk hvis vi opgav at "kloge" os" ---

du gør ikke andet Arne, end at fortælle os hvad vi ikke kan, og at vi hos Paulus finder trostvang og dogmatisk rettroenhed, men dette er usandt, ligeledes siger du at kristne skal tro på åbenbaringer Paulus har haft, nej igen, dette er ikke troens genstand hos Paulus og vi tvinges ikke til at tro på det som vi forstår at tro på noget, nej Paulus henviser os til at vi selv har adgang til et væld af åbenbaringer og at vi skal drøfte tingene frit og fortandigt med hinanden om disse åbenbaringer vi alle har,, hvilket var hvad de gjorde i de urkristne paulinske menighedervi andre gør det modsatte, vi kommer med personlige vidnesbyrd som Paulus og alle andre kristne, om alt det der bliver os åbenbaret, hvor åndelig en rig verden vi tager del i, hvor meget Gud gør for os dag og nat
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 19:07

Du: "I den tid, vi mennesker har eksisteret, har der været enkelte, som mener, at de har oplevet åbenbaringer.
Al ære og respekt for dét. Jeg erkender, at det er svært at ophøre med at mene, at vi mennesker er det vigtigste i verden, ligesom jeg erkender, at det nok er endnu sværere at opgive troen på, at vi kan fatte det guddommelige for i stedet alene at være taknemmelige - og inspirerede af dog at være en del af det guddommelige."

Det er nyt i dine ord, hvor du her siger, at åbenbaring skete for enkelte ud af mange, fordi åbenbaringer handler om kontakten med en guddom. Mange idag tror ikke på det, er hyklere eller misbruger folks gudstro, hvor derfor sker dette ikke sker for dem. Engang genereliserede du åbenbaringer, men der er dog få eksempler på en mirakuløst guddommelig indgriben, hvilket var grunden til flere personers spirituelle opvågning.

Jeg anbefaler Hans K, at han spiser et kosttilskud, der hjælper på hjernens hukommelse, fordi jeg har tidligere oplyst jer noget lignende.

Wikipedia om ordet ´åbenbaring´: "Åbenbaring er et teologisk begreb, der findes i mange religioner, og hvis indhold er ligeså forskelligt som disse. I almindelighed kan åbenbaringen siges at være det, hvorefter religion fremtræder som et virkeligt forhold fra Gud til mennesket. Da et sådant forhold ikke kan bevises videnskabeligt, må åbenbaringen opfattes og formidles som tro."

Desuden oplever jeg åbenbaring uden religion, men det sker som en mega intenst bevidsthedsændring, der ved omvendelsen med Helligånden helliggør en selv. Helgener tilbad også Det guddommelige usædvanligt dygtigt i deres gudsdyrkelse.
Vi har tidligere snakket om menneskeden med rollen som ansvarlige forvaltere af verden (arving til Riget), hvilket er vigtigt, fordi de fleste mennesker idag fatter meget mere end dyr og naturen har ingen vilje.

Åbenbaring handler om et kærligt forhold med Det guddommelige og angående det er der ikke bare altid noget så smukt for vantro og hedninge. Hvordan er du en del af det guddommelige, fordi kun med Helligånden har jeg min forbindelse med en guddom?
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 19:32

Citat:
Gerth:

Jeg anbefaler Hans K, at han spiser et kosttilskud, der hjælper på hjernens hukommelse, fordi jeg har tidligere oplyst jer noget lignende.

Wikipedia om ordet ´åbenbaring´: "Åbenbaring er et teologisk begreb, der findes i mange religioner, og hvis indhold er ligeså forskelligt som disse. I almindelighed kan åbenbaringen siges at være det, hvorefter religion fremtræder som et virkeligt forhold fra Gud til mennesket. Da et sådant forhold ikke kan bevises videnskabeligt, må åbenbaringen opfattes og formidles som tro."he he, det er godt med dig Gerth,,, og din opfordring til at finde et kosttilskud der kunne styrke min hukommelse,,,,


ja åbenbaringer har vi to til fælles Gerth,,, vi indrømmer begge villigt hvor meget de fylder i vores liv, i vores dag fra morgen til aften,,,,

vores forstand har 2 forskellige kilder hvorfra den gør sig sine erfaringer,,,

1): gennem vores 5 sanser rettet imod ting, mennesker, og undervisningsmateriale fra den ydre verden

2): og så de tonsvis af åbenbaringer vi får udenom vores 5 sanser, drømme, syner, ideer, inspiration og intuitioner og pludselige indskydelser og tilskyndelser og pludselige sjælskræfter og energier der overvælder os,,, --- denne den indre eller skjulte og ofte til en begyndelse ubevidste verden eller virkelighed der gør vores liv og bevidsthed så rigt så rigt,, ja vi kunne slet ikke leve uden at vores forstand ikke også har denne kilde til erfaring,,,

vi opdagede hurtigt at det er universelt og har været dette for menneskeheden i ufattelig mange hundrede tusinde af år,,, det religiøse er noget af det ældste vi kan spore tilbage til menneskehedens barndom,,,mennesket har mange intelligenser,, er vi oppe på 10, det begyndte med Howard Gardners de 7 intelligenser, hvor han påstod der var flere, men de 7 var fundet og opfyldte de kriterier de skulle for at blive erklæret være en selvstændig indentificerbar intelligens, men jeg mener at vi idag taler om 10, ihvertfald 9, hvor den spirituelle intelligens er en af disse,,,

uden at fornærme Arne, har han ikke en særlig veludviklet spirituel intelligens,,,, dette er ikke usædvanligt, --- han er jo ej heller bleg for at sige at han ingen spirituelle erfaringer af det guddommelige har, det skriver han jo om i stort set alle sine indlæg,
Indsendt af: Anonym

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 19:55

Jeg redigerede mit indlæg næsten samtidigt med dig her og bær venligst over med nogle af mine grammatiske fejl i mit ivrige skriveri. Åbenbaring er kun for gudstroende: "Åbenbaring handler om et kærligt forhold med Det guddommelige og angående det er der ikke bare altid noget så smukt for vantro og hedninge. Hvordan er du en del af det guddommelige, fordi kun med Helligånden har jeg min forbindelse med en guddom?"

Du nævner ti intelligenser, men jeg sagde 11 i projekt OPLYSTHED:

MENTAL TRÆNING

Jeg beklager den ved teksten nedenunder tekniske fejl i skriftstørrelsen! Emnet her er ikke ment som en fordom imod psykisk syge - En sindslidende ældre kvinde siger til mig: "Min hukommelse bliver værre og værre, men det kommer altså også til at ske for alle jer andre, når i bliver gamle, hvor i fatter mindre og mindre." En pædagogisk mand siger til det: "Nej! Den generelisering er ikke sandt. Ligesom med hele resten af kroppen ´dør´ hjernen sandsynligvis, hvis den ikke bruges nok. Hjernen forandrer sig igennem hele et menneskes liv. Hvis hjernen ikke stimuleres intellektuelt, sker der muligvis derfor især fra den modne alder og senere derefter med tiden enten en i mildere grad slags degeneration eller alderdomsygdom i den. Hvis hjernen ikke aktivt beskæftiger sig på en udfordrende måde, opfinder den eventuelt selv istedet nogle alvorlige psykiske problemer, der skal løses. Man kan faktisk forbedre hjernens intelligens på forskellige måder."

Idag er der ifølge naturvidenskabelig teori om mennesket ti intelligenser, men der er også endvidere en elvte om tro, hvilket er ´Den spirituelle´. OPLYSTHED her er godt for følgende intelligensområder og Helligånden har ydermere en helbredende kraft:
1. Sproglig/verbal
2. Følelsesmæssig (EQ)
3. Interpersonel/social
4. Intrapersonel/personlig
5. Den Eksistentielle/livsklog
6. Musikalsk/kreative
7. Logisk
8. Spirituelle

Sund livsstil styrker sindet. Hvis der en dag er eksempelvis fællessang eller musikarrangementer, hjælper det vistnok endvidere lidt på den musiske/kreative intelligens. Det kræver vel også noget kreativitet, når man spontant inspirerende leger med ord i en diskussion/debat/samtalespil ligesom digteres eller forfatteres skriverier og folks opfindelse af sprogligt nye udtryk med termer, begreber og ord? K.E. Løgstrups tanker om de suveræne livsytringer handler også om dette. Hjælp gerne fysisk med nogle praktiske ting, der måske sådan giver en ekstra god jordforbindelse. Følelsen næstekærlighed er omsorgsfuld relevant i projektets sociale samvær vedrørende etik og moral. Fri tænkning for os handler blandt andet om ens personlige medansvar i fællesskabet, egen individuelle selvstændighed og plads til hinandens fornuftige kritik.

Der er i verdenssamfundet en præstationskrævende konkurrencementalitet for viden, talenter, evner og egenskaber, men vi samarbejder åndeligt, hvor man sådan plejer vores personlige udvikling til visdom og menneskehedens opvågning.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 20:03

p.s.

Jeg kender ikke Arne personligt i hans liv, men han udtrykker blandt flere andre ikke: Den Eksistentielle/livsklog = FILOSOFISK, Psykologisk, teologisk og så videre.
Logisk
Spirituelle

Jeg nævnte ikke de tre fysisk materielle intelligenser.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 20:18

p.s.

Og ja, ikke alt men noget musik er godt for sindet, altså dets humør ligesom med fællessang eller musikarrangementer og dette har Hans K også prædiket.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 22:29

Hej Arne om mennesket og verden - (Jorden og mennesket som en del af skabelsen).

Tikka har tidligere oplyst dig om Biblens ord: "For således elskede Gud verden."

Faktisk er det for mig lettere at elske en plante med blomster eller husdyr end mennesker, fordi den slags arter gør mig ikke ved fri vilje fortræd.
Er du ligesom jeg dog alligevel en tilhænger af, at den gode guddom aldrig bestemmer over menneskeheden? Et aspekt om kærlighed er jo, når en selv kan tilgive folket for deres synder.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 23:31

På den barske måde elsker naturens miljø ikke os.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 23:40

Hankrist, du skriver:
Citat:
Paulus henviser os til at vi selv har adgang til et væld af åbenbaringer -
Mit svar:
Meget muligt, men det har jeg ikke oplevet, når jeg læser Paulus.

Dét, jeg har oplevet - og oplever - er det guddommeliges væren i Alt.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 23:57

Kærlighed er kærlighed, men hvordan oplever du noget guddommeligt i alt? Selv jeg kan ikke altid elske alt.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 01/07/2021 23:59

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Åbenbaring handler om et kærligt forhold med Det guddommelige og angående det er der ikke bare altid noget så smukt for vantro og hedninge. Hvordan er du en del af det guddommelige, fordi kun med Helligånden har jeg min forbindelse med en guddom?
Mit svar:
Jeg tør ikke driste mig til at tale om "et kærligt forhold med Det guddommelige", men godt om om kærlighed til det guddommelige - det guddommelige, som jeg mener, jeg selv er en lille bitte del af - på lige fod med alt andet værende i universet (universerne).

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 00:00

Citat:
Dét, jeg har oplevet - og oplever - er det guddommeliges væren i Alt.

Hvilken gud/guddom er der tale om?

***

Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 00:03

Arnes guddom elsker nok ikke ham. Han siger: "men godt om om kærlighed til det guddommelige."

Hvad jeg kan gøre nu (ifølge Hans K´s ord) er boycut folk, når de ikke lytter, hvilket også sker i mit liv som i Noahs og Lots dage. Snart også om Arne i mine dage....

Helligånden er en gave ´til´ os og ligesom Jesus Kristus giver jeg også mit liv til jer.

Jeg minder folk om ABC´s pjat med ordene om en naturvidenskabeligt beviselig korsfæstelse af mig. Reinkarnation er for ligegyldigt, da vi må tage os sammen i dette livs genfødsel, som Helligånden betyder.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 01:59

Nå, så nu ved jeg, at en skarpere skillelinje i mine prædikener sker, så at det urene ikke mere forveksles med det rene.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 11:03

Hej Tikka.
Jeg skrev:
Citat:
Dét, jeg har oplevet - og oplever - er det guddommeliges væren i Alt.
Og du stillede spørgsmålet:
Citat:
Hvilken gud/guddom er der tale om?
Mit svar:
Det guddommelige - som jeg oplever det - kan ikke defineres.
Ethvert forsøg herpå ville være en begrænsning til noget mindre, fornemmer jeg.
Dette at ville spærre det guddommelige inde i noget, som vi mennesker kan fatte, tror jeg, er en fejl, som vi mennesker har begået igen og igen i de mange religioner.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 11:49

Citat:
Arne:

Det guddommelige - som jeg oplever det - kan ikke defineres.
Ethvert forsøg herpå ville være en begrænsning til noget mindre, fornemmer jeg.
Dette at ville spærre det guddommelige inde i noget, som vi mennesker kan fatte, tror jeg, er en fejl, som vi mennesker har begået igen og igen i de mange religioner.


nu taler du om at definere menneskets kontakt med det guddommelige, og at spærre det guddommelige inde i noget,,,,

det er overhovedet ikke det vi taler om, vi taler om hvorvidt vi har erfaringer med det guddommelige, med hvad der er fra Gud og hvad der stammer fra os selv,, vores egen ånd og forstand, bevidsthed, og så hvad der ligger udenfor vores normale hverdagsagtige kulturelle bevidsthed og horisont,

og hvad der er fra Gud og ellers alt det guddommelige vidunderlige her, det bliver ved med at være både fra Gud og Guds, mysteriet mellem mennesket og Gud og verden, alt dette det guddommelige, tømmes og svækkes ikke gennem vores erfaringer hermed, tværtimod, tager mysteriet til i styrke,,, det er ikke noget vi skal definere eller kan definere udtømmende gennem vores gudserfaringer

men vi kan som Gerth og HansKrist og millioner ja milliarder af andre mennesker, komme med vidnesbyrd og tale forstandigt og frit (som Paulus forlangte det) med hinanden om vores spirituelle/åndelige Gudserfaringer --- vi kan juble og lovsynge herom som Paulus forlangte af os, og så kom musikken og sangen, salmesang, til at fylde så meget i Kirken som tak og lovprisning vores guddommelige barnekår, vi Guds børn der har Guds Ånd og kender ikke så lidt til Guds tanker, ideer og vilje med os og vores liv

-0-0-0-

Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. 1 Kor 2for mange år siden sagde jeg at Jungiansk Psykologi er funderet på hvad Paulus her skriver i 1 Kor 2.

måske jeg er den eneste i hele verden der er kommet med den påstand,,

hvad sker så da jeg læser Aksel Haanings store Jung bog, jo jeg erfare at Jung har opdaget 1 Kor 2 og han selvfølgelig er ret så begejstret for hvad der står her, da det er vand på jungiansk psykologis grundantagelse om det ubevidste.-0-0-0-0-0-

jeg kender iøvrigt ingen der er så dogmatisk som dig Arne. Du hælder dogmer i hovedet på folk, fx dine absurde negative teologi dogmer, som du slet ikke har forstået pointen med, pointen er ikke at vi ikke har gudserfaringer, og i det hele taget erfaringer med det guddommelige himmelske kontra det menneskelige jordiske, men at vi skal kunne sklene mellem hvad der er menneskeværk, hvad der er fra mennesket og hvad der er fra Gud og dermed guddommeligt,,

derfor blandt andet må vi ikke give bibelen guddommelig status da det er menneskets forsøg på bevidner deres gudserfaringer,,,, så det eneste bibelen skal respekteres for er menneskets mange vidnersbyrd om hvordan Gud har grebet ind i deres liv,,,,

bogstaveligt kan og må vi ikke læse og forstå bibelen fra a - z som værende Guds ufejlbarlige ord til os, hvis vi gør det så kommer vi under bogstavens ånd der slår os ihjel (altså ligesom Tikka og Jørgen der gør det hele til hjernespind og glemmer at det er noget SPIRITUELT mellem Gud og os mennesker, altså at det hele drejer sig om at vi som Jesus er grebet af Guds Ånd, at vi har taget Gud med ombord i vores liv, forstået som eksistens, og det ikke blot er noget vi læser om og tror, hvorved vi gør det hele til hjernespind og noget mentalt og dødt som Paulus siger:


Citat:
I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod.

En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende. 2 Kor 3


-0-0-0-0-0-0-


du kan ikke spærre Gud eller det guddommelige inde i noget, da det er liv og eksistens og ÅND - hvor vi er hinsides at et subjekt (et menneske) gør sig forestillinger om noget objektivt sandt det kan beskrive,,,, nej her er liv og kærlighed og healing,, det er LIV og ikke teori
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 13:54

Hej Hanskrist.
Jeg respekterer Paulus - og din tro på Paulus - og det mener jeg, at jeg altid har gjort.
Dét udelukker jo imidlertid ikke, at jeg ikke har din tro på Paulus.

Helt basalt skyldes min manglende tro nok mest den måde Paulus udtrykker sig på.
Paulus forekommer mig at være meget selvsikker i hans ord om det guddommelige, som for ham er af hankøn.
Han taler også om ånd - Guds ånd og menneskers ånd - uden rigtig at forklare, hvad han egentlig mener dermed.
For mig er det i hvert fald uklart.
Endelig taler Paulus næsten udelukkende om Gud og mennesker, mens resten af verden ignoreres.

Dette er ikke et angreb på Paulus - eller på dig - men det er en forklaring på, hvorfor Paulus ikke rigtig hverken overbeviser eller inspirerer mig.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 15:11

Citat:
Arne:


Hej Hanskrist.
Jeg respekterer Paulus - og din tro på Paulus - og det mener jeg, at jeg altid har gjort.
Dét udelukker jo imidlertid ikke, at jeg ikke har din tro på Paulus.

Helt basalt skyldes min manglende tro nok mest den måde Paulus udtrykker sig på.
Paulus forekommer mig at være meget selvsikker i hans ord om det guddommelige, som for ham er af hankøn.
Han taler også om ånd - Guds ånd og menneskers ånd - uden rigtig at forklare, hvad han egentlig mener dermed.
For mig er det i hvert fald uklart.
Endelig taler Paulus næsten udelukkende om Gud og mennesker, mens resten af verden ignoreres.

Dette er ikke et angreb på Paulus - eller på dig - men det er en forklaring på, hvorfor Paulus ikke rigtig hverken overbeviser eller inspirerer mig.


Nu tror hverken Paulus eller jeg på Paulus, men TRO er at tage imod begivenheden Kristus, den Gud Helligåndens Ny Væren og virke/virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.

Det er dette det Nye, den Ny Væren, i kraft af Guds Ånd, der bryder igennem ved mennesket Jesus, vi siger JA til. Her stiller vi os og som sådan har vi forsat lyst til at være KIRKE i verden.

Der er overhovedet ikke tale om at tro på Paulus, hvilket Paulus selv forklarer på en ganske underholdende måde.

Du har tydeligvis ikke læst Paulus overhovedet, du er ihvertfald ikke fortrolig med hvad der står i Paulus brevene, husker stadig hvordan du gjorde tykt grin med mig fordi jeg så ofte talte om vores "i KRISTUS Væren" og de nye skabninger vi er i Kristus.

At være i Kristus påstod du slet ikke fandtes hos Paulus, jeg måtte så fortælle dig at det optræder ca 50 gange eksplicit og over 100 gange implicit, fordi at være i TROEN (retfærdiggjort af TRO) og at have Ånden, være grebet af Ånden, betyder det samme.


Og med det sludder du siger om at Paulus er fyldt med trostvang, og dogmatisk rettroenhed og at vi finder tilskyndelser til korstogene hos Paulus og at han er et brutalt menneske, det er meget tydeligt at du ikke er fortrolig med at læse Paulus og ja at du overhovedet ikke har tilegnet dig hvad der står hos Paulus, tværtimod digter du om ham ganske frit og kalder dette trosfrihed at enhver må sige hvad dets luner og aversioner tilskynder det til, og her er vi to så uenige som to mennesker kan være, vi skal samvittighedsfuld gå til opgaven og ikke bare ævle og kævle i årevis uden at finde ud af hvad der er op og ned i en sag.

Men du forsætter ufortrødent dit sludder om Paulus, fordi dette for dig er lig med trosfrihed at man må sprede misinformation og fake news på nettet efter ens aversioner og luner og forgodtbefindende.


Jeg har meget lidt respekt for dig, når du nægter at forstå en sag, og her dine egne utallige misinformationer på nettet om Paulus, og at du nægter at lytte til de svar på tiltale du får. Dette er sgu det værste af det hele, at du nægter debat straks du bliver korrigeret. Så stikker du halen mellem benene.

Iøvrigt er en ortodoks ikon teologi og symbolik ganske umuligt at forstå udenom Paulus, så din ide om at den ortodokse kristendom står dig meget nært er simpelthen uforeneligt med alt det sludder du helt bevidst og med fuld overlæg slynger om med dig om Paulus. Ihvertfald den ortodokse kristendom hvor ikoner spiller en rolle kan ikke undvære Paulus, men de vil intet have at gøre med dine evindelige misinformationer på nettet om Paulus.For min skyld må du gerne være nået frem til at Paulus ikke siger dig noget, men så skal du jo også stoppe med at slynge om dig med påstande om Paulus der viser at du overhovedet ikke er fortrolig med Paulus brevene. Dine påstande er jo grebet ud af den blå luft, ikke fordi du har sat dig ind i tingene.

-0-0-0-0-

iøvrigt svarer du slet ikke på noget når det ikke går din vej. Ej heller det her med åbenbaringer, åndelige spirituelle erfaringer svarer du på, du bliver tavs som graven hver gang du får et kvalificeret modspil.

Trist trist trist.

-0-0-0-0-0-0-

Citat:
Arne:

Paulus forekommer mig at være meget selvsikker i hans ord om det guddommelige, som for ham er af hankøn.
Han taler også om ånd - Guds ånd og menneskers ånd - uden rigtig at forklare, hvad han egentlig mener dermed.
For mig er det i hvert fald uklart.
Endelig taler Paulus næsten udelukkende om Gud og mennesker, mens resten af verden ignoreres.


nej hankøn er ikke en seksuel eller køns betragtning, som ej heller skibe der omtales i hunkøn henviser til noget seksuelt kønsligt. Stop dog 2021 dette fuldstændige absurde hysteriske kønsdebat, som det intet har at gøre med. Det er teologisk symbolsprog og henviser altså ikke til noget kønsligt seksuelt.


"Han taler også om ånd - Guds ånd og menneskers ånd - uden rigtig at forklare, hvad han egentlig mener dermed".

Nej det gør han så godt at han stadig er aktuel den dag idag. Endnu mere end Freud og Freuds psykoanalytiske begreber er Paulus mange begreber ligesåvel blevet en del af vores hverdagssprog.

Vi kan ihvertfald ikke skylde Paulus for at han ikke forklarer os hvordan det skal forstås, det med Gud Helligåndens frugter og karismatiske Åndsgaver. Hvad dette får af betydning i menneskers liv. Den individuation vi ser der har rod i Paulus's redegørelse for hvad den Ny Væren i Kristus, dette at have Ånden, være drevet af Ånden og grebet af Ånden, er alt det der har skabt vores moderne verden.

At forstå Jung eller Maslow vil være nærmest umuligt udenom Paulus.

Alle moderne Paulus kendere påpeger hvor meget vi skylder Paulus, også Troels Engberg-Pedersen's nye bog "Identitet" om Paulus viser os hvor meget Paulus har os idag at sige, i den situation, historiske situation, vi står i.

Så havde Paulus ikke forklaret sig ville der jo ikke være noget hos ham at hente, og det ville være uforståeligt hvorfor vores super star filosoffer vender sig imod Paulus, nemlig fordi her er noget at hente og blive klog på omkring os selv og den politiske vanskelige historiske situation vi havner i gang på gang der skal findes en løsning på.

Paulus er antiautoritær, antidogmatisk og antihierarkisk og han er Tænkningens Skytshelgen og Friheden og Åndens Apostel og den stærkeste våben fra Nye Testamente imod bibelfundamentalisme og religiøs fundamentalisme iøvrigt. Også derfor de moderne ateistiske super star filosoffer "elsker" Paulus. Selv bibelinfo ateisternes oplysnings portal om kristendom og bibelen er vilde med Paulus.

Paulus har så meget at sige os, han er så relevant for os idag, og derfor har de der super star filosoffer (+ teologer som Troels Engberg-Pedersen med mange andre) gjort ham aktuel gennem deres vending imod Paulus. Og havde han ikke sagt noget, eller udtalt sig vrøvlet og uklart uden at sige noget, kunne de jo ikke pege på ham som et menneske hvis forkyndelse skulle være yderst relevant for os vi moderne mennesker idag. Ja han har virkelig udtalt sig tydeligt og klart om tingene.

Fx at forstå et menneske som Gerth og mange andre der oplever og erfarer RECOVERY i deres liv, udenom Paulus er faktisk umuligt.
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 16:12


Citat:
Citat:
Dét, jeg har oplevet - og oplever - er det guddommeliges væren i Alt.
Og du stillede spørgsmålet:
Citat:
Hvilken gud/guddom er der tale om?
Mit svar:
Det guddommelige - som jeg oplever det - kan ikke defineres.
Ethvert forsøg herpå ville være en begrænsning til noget mindre, fornemmer jeg.
Dette at ville spærre det guddommelige inde i noget, som vi mennesker kan fatte, tror jeg, er en fejl, som vi mennesker har begået igen og igen i de mange religioner.


Så du kan ikke beskrive din oplevelse af, at dét guddommelige er i alt, kun sige, at sådan er det bare.

Er dét i alt – hvad jeg anser for vrøvl, må dét der står bag alt dette guddommelige da give sig til kende, og eller du måtte ønske at vide hvem der står bag, med mindre det er din egen lommefilosofi ... at benævne ”det hele” som guddommeligt.

Hvad dækker dette ord? - Dét guddommelige

Hvis jeg havde en oplevelse – en 24-7 oplevelse – som jeg forstår, der her er tale om, så ville jeg bestemt spørge migselv, hvorfra det kom, for jeg ser normalt ikke livet som lutter lagkage. Der skal da en vis insisteren til for at tankerne ikke kører non stop i det negative spor …

og - jeg ville spørge hvem denne gud var, som blander sig i mit liv så jeg oplever ”det hele” overmåde fantastisk, i denne verden der er af lave.

Lyder da lidt syre agtigt – og er vist ikke normalt for ikke troende mennesker, at ha det som du skriver.

Kunne forstå hvis du vedkendte dig en gud – en skabergud.

Da også rimeligt nok du finder ud af hvem det er, der giver dig disse oplevelser, så du har et sted at rette din tak til, med mindre – som ovenfor skrevet - det er din egen lommefilosofi.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 16:34

Nå da Hanskrist, så er du allerede igen i gang med at gå efter "manden" i stedet for efter "bolden".

Hvor meget eller hvor lidt, jeg læser, af Paulus' skrifter, det er nu engang min sag og ikke din.

Men nu nævner du jo selv noget af det ved Paulus, som du har gentaget og gentaget, men ikke forklaret, uanset hvor meget, jeg har spurgt:
"I KRISTUS Væren".
Direkte opfattet er det jo "volapyk" - og i overført betydning hvad betyder det så?
Det kan jo ikke være fysisk at "være i Kristus".
Og er det psykisk at "være" i en anden, vil mange vist rynke panden.
Hvad det så egentlig er, der menes, det står for mig i en tåge.

Jeg tvivler på at C.G. Jung ville anerkende et sådant udtryk uden at forklare det.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 16:57

Citat:
Arne:

Hvor meget eller hvor lidt, jeg læser, af Paulus' skrifter, det er nu engang min sag og ikke din.


En mand der benægter at udtrykket at være i Kristus findes hos Paulus er selvfølgelig ikke fortrolig med Paulus brevene.

En mand der siger at vi finder dogmatisk rettroenhed og trostvang hos Paulus er overhovedet ikke fortrolig med corpus Paulus.

Citat:
Arne:

Men nu nævner du jo selv noget af det ved Paulus, som du har gentaget og gentaget, men ikke forklaret, uanset hvor meget, jeg har spurgt:
"I KRISTUS Væren".


Det har jeg forklaret detaljeret for dig hundredvis af gange. Jeg har penslet det ud for dig, i flere forskellige tværvidenskabelige udgaver, ud fra neurovidenskab, ud fra Jung, og fra et religionsfilosofisk synsvinkel, Tillich og Berdyaev --- blot læser du ikke mine svar, og derfor har jeg opgivet, men hvis du en dag skulle læse gamle indlæg, så findes mine forklaringer hvor du får tingene ind med teskeer,

men jeg tror problemet er at du ingen spirituel intelligens og forståelse tingene har,,, du virker så blank, og du skriver jo også at du er blank,,,

og du taler som et barn om tingene,,,

og du har fået negativ teologi forkert i halsen, og derfor kvajer du dig, fordi du ikke har forstået pointen med negativ teologi
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 17:20

Hej Tikka.
Jeg forstår jo godt din logik - din "teologik" - men min holdning til det guddommelige er ikke som en "Spørge-Jørgen" - tværtimod - jeg finder det omsonst at søge at forstå - og jeg finder det rigtigt at glæde mig over også min lille væren i det guddommelige - en inspiration til altomfattende kærlighed - i stedet for endeløse spekulationer blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 17:26

Hanskrist, du skriver:
Citat:
Det har jeg forklaret detaljeret for dig hundredvis af gange. Jeg har penslet det ud for dig, i flere forskellige tværvidenskabelige udgaver, ud fra neurovidenskab, ud fra Jung, og fra et religionsfilosofisk synsvinkel, Tillich og Berdyaev --- blot læser du ikke mine svar, og derfor har jeg opgivet, men hvis du en dag skulle læse gamle indlæg, så findes mine forklaringer hvor du får tingene ind med teskeer,
Mit svar:
Dét har jeg alt sammen læst, og ser blot, at du søger at forklarer noget uforklaret med noget andet uforklaret.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 17:36

sgu da ikke når jeg forklarer det i både en moderne:

neurovidenskabelig naturvidenskabelig forståelse

moderne psykologisk sprogbrug

i hverdagsdansk,

og i religionsfilosofisk sprogbrug,,

altsammen noget der fik Kræn-p til at sige flere gange at måden jeg forklarede kristendommen på var for mennesker med et moderne naturvidenskabelig verdensbillede,,

utallige har kippet med flaget, ikke bare Kræn-p, men et utal af andre mennesker,,

men du har aldrig reageret på hvad jeg skriver, og nu siger du som Simon at jeg "forklarer noget uforklaret med noget andet uforklaret" --- men det er præcist det stik modsatte jeg gør,,, hvorfor ellers hopper over i neurovidenskab, og moderne psykologi, og Jungiansk Psykologi, og hverdags dansk, at sige tingene på hverdags dansk, som et utal af spirituelle mennesker i Danmark har rost mig for,,,, fx sagde Dagmar Andreasen og en oversygeplejerske fra Roskilde, da de havde hørt på mig et par aftener når vi havde fri fra Jes Bertelsens undervisning i Nørresnede: du bliver større end Jes Bertelsen, fordi du kan forklare tingene på en enkel og forståelig måde på hverdags dansk sprog,,, hvilket jeg har fået at vide et utal af gange,,,

husker folk kom hen til mig og sagde, hvad du siger Hans er meget mere forståeligt end hvad præsten siger, og det virker ægte og autentisk, fordi du tydeligvis taler om noget du har gjort dig førstehånds erfaringer med her i livet, vi kan høre på din stemme at du ved hvad du taler om


du kan være uenig med mig, og sige at du ikke selv har erfaret de samme spirituelle forhold gøre sig gældende som Paulus, som undertegnede, som Gerth,,, men du kan ikke sige at du ikke forstår det, da det er forklaret i flere forskellige moderne videnskabelige sprog,

men du virker så blank, så blank, og du skriver jo også at du er blank på området, da du ingen erfaringer har af spirituelle åndelige forhold vi finder i Nye Testamente og som Paulus beskriver det et utal af gange, fx 1 Kor 2,,,,

hvordan vil du forstå Maslow' højdepunktsoplevelser uden af forstå Paulus, og ja alt hvad Maslow og humanistisk psykologi siger om selvaktualisering, selvrealisering, det finder vi igen hos Paulus når han taler om Gud Helligåndens a): frugter og de karismatiske åndsgaver der gerne flugter vores evneprofil, og så er der vores kald som kan være udenfor vores medfødte evneprofil, hvorfor mange mennesker undrer sig over det Gud kalder dem til, da de ikke føler de har evnerne til at føre dette ud i livet,,, noget vi hører om flere steder i bibelen


-0-0-0-0-


alt det her burde jeg slet ikke drøfte med dig Arne, da du aldrig har udvist nogen god forståelse tingene,

du er lige så blank som du også skriver at du er

og vi må tage dine ord til efterretning, troende, du er virkelig blank,,, har ikke det der ligner spirituel intelligens,,

hvilket du jo også skriver i hvert eneste indlæg at du ikke ejer

Tikka har også opdaget dit sludder om det guddommelige i alt, når du ingen åndelige spirituelle erfaringer overhovedet har og du benægter at vi mennesker overhovedet har åndelige spirituelle erfaringer,,, hvormed du også benægter dybdepsykologiens mange videnskabelige erkendelser som moderne neurovidenskab bekræfter mere og mere


-0-0-0-0-

Citat:
Arne:

Dét har jeg alt sammen læst, og ser blot, at du søger at forklarer noget uforklaret med noget andet uforklaret.


det samme sagde du om Paulus, selv om vor tids super star filosoffer, og ateister vender sig imod Paulus som de alle påstår har så meget at sige vores moderne verden idag,

når disse mennesker vender sig imod Paulus er det jo fordi han har talt tydeligt og ret fyldestgørende om "tingene" hvad begivenheden Kristus, den Gud Helligåndens Ny Væren og virke/virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus,

men du siger Arne at Paulus ingenting siger vi kan bruge og forstå, mens resten af verden af folk der har forstand på de her ting, de siger det modsatte,,,,

så mon ikke dine vanskeligheder med Paulus, også kommer til udtryk i at du ikke kan forstå hvad jeg siger,

der er simpelthen noget du ikke overhovedet har begreb om og forstår et ord af, og nok også derfor du har været væk i astrofysiske spekulationer al den tid jeg har kendt dig,, og der er godt nok ikke meget om astrofysik hos Paulus,,, eller i nye testamente, eller hos spirituelle religiøse moderne mennesker,,,, det er ikke ligefrem derud vi skal,,, hvorfor du er kommet så langt væk forstår jeg ikke,,,, men absurd nok kysser du ikoner også, uden at forstå en hujende fis af hvordan et KRISTUS ikon symbolsk kan forstås, ihvertfald kan man ikke vimse rundt om en ikon og sige det gir mening hvis man smider Paulus på porten,,, det gir simpelthen ingen mening overhovedet,,, så du er så absolut et stort vrøvlehoved Arne, eller hvad du siger, skriver, giver ingen mening overhovedet,, passer simpelthen ikke sammen, og jeg husker første gang hvor jeg opdagede det, for snart 18 år siden, hvor forfærdet jeg blev over at du havde den der kristus ikon med, når du tilsyneladende intet overhovedet forstod, af hvad der gemmer sig af levende symbolik, som er det eneste der giver mening, hvis man vimser rundt om et sådant Kristus Ikon

-0-0-0-0-0-

iøvrigt tror jeg Tikka er mere SPIRITUEL end hun giver udtryk for, og også som SPIRITUEL kan finde sig selv at tilhøre kristendommen,,, ihvertfald er dette mit håb


tænk med Tikka's store kendskab til bibelen, om hun var vild med 1 Kor 2 og fx Jung og HansKrist, ihvertfald noget af det HansKrist efter bedste evner forsøger at sige,,,, hvor store forudsætninger ville Tikka så ikke have for at være KIRKE i verden på en ny og spændende måde,,,

skrue en lille smule ned for bibelen og op for at være grebet af Ånden, forstå forskellen på Paulus ægte breve og de falske pastoralbreve,,, hvor en vis dogmatisk rettroenhed, skrift og bibelfundamentalisme pludselig viser sig,, hvilket fortæller os at vi er kommet noget på afstand af Paulus hvor ÅNDEN stadig var så overbevisende i sit virke og i sine gerninger at det var utænkeligt for Paulus at TROEN ikke var lig med at være grebet af Ånden og have Ånden og være drevet af Ånden,, den virkelighed var så uimodståelig og overbevisende og manifesterede sig så rigt overalt at Paulus ikke ville have folk til at mentalisere denne suveræne Gud Helligåndens Ny Væren og virke/virkelighed ind i verden,,, overhovedet ingen grund til at bevæge sig ind i hjernespind, eller noget mentalt
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 19:36

Så mange ord for at undvige at svare på spørgsmålet:
Hvad betyder: "I KRISTUS Væren"?
Hvis du ikke kan svare kort, enkelt og forståeligt med dine egne ord, giver jeg ikke noget for det blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 21:10

jeg har svaret dig et utal af gange,,,

hvilket du også selv indrømmer, du skrev at det var korrekt nok at jeg havde svaret dig et utal af gange,,,hvordan kan du tro at noget har ændret sig siden sidst, hvor du nægter at se på mine svar og spiller total idiot overfor hvad jeg siger, så jeg har revet mig i håret herhjemme et utal af gange,

du har næppe ændret dig

og ellers find selv hvad jeg har svaret dig tidligere,,, og iøvrigt er det stort set også med hver eneste gang jeg skriver noget,,, det du kalder for gentagelser, som du åbenbart ikke forstår

det er lang tid siden jeg sagde at jeg ikke gad være til grin mere pga dig, der bare spiller total idiot og ikke kigger på og analyserer de svar man giver dig, får aldrig tilbagemelding på hvad det er du ikke forstår, og hvor meget du forstår,

nu har du gennem så mange år sjoflet hvad jeg skriver til dig,, hvorfor det er nogen tid siden at jeg sagde din juleleg med mig, hvor du spiller idiot, var slut, --- når du ikke engang har go vilje overfor mig og hvad jeg skriver, ja jeg kan ikke engang få dig til at fortælle hvor meget du forstår, og hvad det er du har problemer med at forstå,,,

-0-0-0-0-

iøvrigt dig der sagde at "i KRISTUS væren" var et udtryk der slet ikke fandtes hos Paulus,, husker du det???

nogle gange tænker jeg om du er sådan et menneske der er faldet ned fra månen, og aldrig har deltaget i hvad vi her på jorden har drøftet med hinanden i ihvertfald 2000 år

-0-0-0-

nå go aften Arne,, dig der burde læse mine indlæg med lidt større nysgerrighed og omhyggelighed,,,
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 21:29

Noget, der for Hankrist er vigtigt, det gider han åbenbart ikke formulere kort, klart og let forståeligt.
Hvorfor mon? blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 21:34

jamen du har lige indrømmet at du har fået svar på dit spørgsmål et utal af gange,,, hvad skulle have ændret sig siden sidst,,,

du har altid opført dig som en idiot når jeg svarer dig, og da du har gjort det så mange gange, at jeg er 100% sikker på at du også gør det den her gang,

så er jeg stoppet med at svare dig på komando,,

du læser simpelthen ikke mine indlæg Arne
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 22:26

Så er den sag - om "I KRISTUS Væren" - for mit vedkommende afklaret - endda med rigeligt og injurierende personfnidder rettet mod mig.
Jeg drager min konklusion - om Hanskrists "I KRISTUS Væren" - men holder den for mig selv blinker

Arne.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 23:29

Jeg har fundet utallige eksempler Arne her er bare et af disse utallige eksempler:

At være i KRISTUS eller min "i KRISTUS VÆREN:

Begivenheden KRISTUS den GUD Helligåndens Ny Væren og Virke Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus - der forsætter den dag i dag og alle kan tage imod og iklæde sig KRISTUS - lade KRISTUS vinde skikkelse i os og vi være i KRISTUS.

At være/blive KIRKE i verden kan jeg ikke uden Guds hjælp, så det bliver et samarbejde, teamwork.

Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Jeg kender bedst Gud i Kristus, i mit legeme, i legemlighed, inkarneret, i kød og blod, i min eksistens. Kristus er Gud med os under eksistensens vilkår. Hvilket altid har interesseret mig mest. Gud konkret, så vi kan forske i tingene, bedrive naturvidenskab, fx neurovidenskab. Teologi i praksis.

I ham, i KRISTUS, har jeg adgang til Gud, Gud Fader.

hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.

Ånden fra Gud, Guds Ånd, er nøjagtig hvad jeg behøver for at kunne vokse op til at blive/være KIRKE i verden

Dette arbejde har jeg besluttet mig for at give grønt lys for.

Skal jeg være KIRKE i verden skal jeg også være den bygning, opbygning, overbygning, overklædning, ny skabning, der skyldes Gud, Guds Ånd, ja jeg skal være den bolig = person, KIRKE, vi har fra Gud.

Hvad sker, hvordan sker det? når jeg lader Guds Ånd komme til for at gøre sit arbejde med mig, gøre mig til KIRKE i verden eller forberede mig til at blive/være KIRKE i verden?

Det siger sig selv at jeg må være i bøn et par gange om dagen, hvor jeg midlertidigt opgiver min egen ånd og vilje (egenvilje) og lader Guds Ånd komme til. Det bliver Guds vilje med mig, Guds Ånds Vilje med mig. Heraf bliver jeg ikke viljesløs eller åndløs eller egoløs (1)*

fulgte en neurobiolog med fra sidelinjen, han ville tale om restitution, recovery, om neuroplasticitet, om resiliens.

Min "brain face heart" smart vagus tone vil øges, min hjerterytme og åndedrætsrytme vil ændres. Min mund vil blive stor med go smag og mine øjne mørke, store pupiller.


(1)*:

Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.

-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-

du går vel ikke igang med sådan et projekt uden at du har en ide om at der her er noget at hente, at noget godt venter dig?

korrekt set, jeg tror du er inde på noget der,,, jeg aner allerede en positiv udvikling,, for selvfølgelig bygger Gud mennesker op til at tjene menneskeheden

Gud behøver mennesket, Gud kan kun arbejde igennem mennesker,

Gud elsker hver og en af os, og vil gerne bruge os,

Selvmord er set i forhold til Gud altid en dårlig ide, måske en go ide set i forhold til os selv, men set i forhold til Gud er det en rigtig dårlig ide, da Gud ønsker at bruge os alle i sin tjeneste, vi er allesammen unikke og Gud kan sagtens komme til udtryk i selv den tidligere mest forhærdede synder

der er jo en mening med hver af os

kristendommen er kærlighedens religion pr se, fordi kun i kristendommen har vores forskellige personligheder guddommelig værdi, eller i kristendommen er alle mennesker enestående unikke som de er, vi skal være dem vi er i netop vores forskellighed, unikhed, eneståendehed (ikke at vi skal fremelske at være enestående, for vi er allerede på forhånd enestående som dem vi er)

kristendommen er eneste religion der anerkender eller tillægger ansigt og personlighed guddommelig værdi, at være hellige ukrænkelige

Vi hører om det overalt hos Paulus når han taler om Åndens gerninger med os, karismaerne,

vi finder det igen hos de 12 apostler, alle så forskellige unikke særlige, ja selv en særling bliver der plads til

-0-0-0-0-

behøver man tale om Gud, kunne du og andre ikke undgå at nævne Gud?

jo måske nok, men giver nogen mening at opfinde nye navne, nu Gud er det navn der til alle tider har været anvendt om disse konkrete forhold vi idag takket være først psykologien og så idag den medicinske neurovidenskab formår at forske i, undersøge nøje, overvåge præcist

fordi mennesket har et hyperkomplekst nervesystem, perifert og centralt og fordi mennesket har sprog og er intelligent, vil det på et tidspunkt erfare forhold der skal have et navn, og det blev så Gud

vi kan erfare Gud under forskellige omstændigheder, eller i forbindelse med forskellige måder at være til på som menneske. Vi mennesker er forskellige i løbet af et døgn, som vi er forskellige i løbet af et liv, nemlig er babyen ikke barnet, og barnet ikke den unge, og den unge ikke den voksne, og den voksne ikke den ældre etc,,, alt dette gennemgås på et døgn, på en dag, derfor erfarer vi også Gud på flere måder, og kristendommen gjort et særligt stort nummer ud af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånden,, der er ikke noget forkert i treenigheden, der er noget forkert i den måde folk misforstår treenigheden,,,

vi har i løbet af et liv og i løbet af et døgn, en dag, forskellige perspektiver på alting, også på Gud,

det ene øjeblik er vi i KRISTUS (Gud i Sønnen, Gud i mennesket, i kød og blod), så senere på dagen erfarer vi Gud værende Gud Helligånden, i forbindelse med at Ånden er over os, vi er grebet af Ånden, og virker skabende i verden

fornuften har ingen direkte gudserfaringer, men fornuften kan eftertænke, de gudserfaringer der altid hører ekstatisk fornuft til

uden ekstase ingen gudserfaringer, det siger sig selv,

det religiøse (åbenbaringer) har at gøre med ekstatiske brud'erfaringer i vores liv, som vi ikke er herre over 100%

alle ønsker at erfare flow ekstase, glæden,
og også gerne magisk flow, superfluidity
vi kender det fra runners high

alle ønsker hul igennem (især de depressive og triste)
alle ønsker det himmelske
at være guddommeligt afklaret og forklaret

alle har brug for ekstatisk fornuft, fornuft alene er ikke nok,

har mennesket kun fornuft, går de død før eller siden og de kan komme til psykiater og måske får de psykofarmaka eller deep brain stimulation for i det mindste at erfare en smule ekstatisk fornuft,,,,,

religiøse mennesker anerkender ekstatisk fornuft,,,

ingen mennesker kan med deres fornuft tænke eller læse sig frem til det religiøse, til gudserfaringer, ekstasen er pine død nødvendigt ellers ingen transcendens erfaringer

de spontane impulser og suveræne livsytringer er det land, grænseområde, der er fyldt med ekstatiske minefelter, muligheder for gudserfaringer og åbenbaringer,, at få hul igennem til det himmelske
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 02/07/2021 23:57

Jeg har fundet ud af at det slet ikke kan betale sig at være sur på dig Arne - ihvertfald ikke lige nu - jeg skal nok blive det ved en anden lejlighed, du giver mig så mange muligheder dertil.

At være i KRISTUS - kommer istand når vi lader Gud komme til i vores liv - hvis vi ikke dør - lader det gamle menneske vi er død, kan Gud ikke komme til i vores liv, og i takt med at Gud kommer til, mere og mere får lov til at spille en til stadighed større rolle i vores liv - ja da er vi igang med at iklæde os KRISTUS, da er KRISTUS ved at vinde skikkelse i os og vi er i KRISTUS.

Så når Guds Ånd mere og mere får lov til at arbejde og bede i os ja så er vi mere og mere i KRISTUS.

Vi kan læse om alt det her hos Paulus så vi lader os inspirere til at det går hurtigere med vores i KRISTUS iklædning, eller iklædning KRISTUS.

Hvad sker der når sådan vi gir Guds Ånd, Gud Helligånden mere og mere en dominerende plads og rolle i vores liv gennem bøn?

Alt dette skal et menneske selvfølgelig selv erfare, Gerth fortæller om det og HansKrist fortæller om det. Paulus fortæller om det.

Det er så smukt så smukt og der sker vidunderlige ting - Guds Kærlighed Kristus er fyldt med HEALING og RECOVERY. Det fylder os med store energier og sjælskræfter. Vi lærer Guds ideer og tanker at kende med os, de planer og tilskyndelser der kommer fra Gud, ja ofte vil Gud noget ganske andet overraskende med vores liv end det vi lige gik og troede skulle være vores vej her i livet.

Jung har om nogen demonstreret hvad der kommer ud af et liv hvor vi er i proces med det ubevidste her hvor Gud gemmer sig men vi kan lære at lytte vi kan lære at lade Gud arbejde i os, komme til, nå frem til os med hvad Gud lige har til os og ønsker af os hvilke kræfter og energier og retninger Gud giver vores liv der som sagt ofte er meget anderledes end den vej vi troede skulle være vores.

Nogle gange er vores hengivelse og overgivelse til Gud og Guds Ånd - meget trance erotisk lystfyldt og harmonisk fredfyldt og afstemt og rolig, dog fyldt med erotiske suk og støn. Andre gange griber Guds Ånd os i en vældig forløsende EKSTASE hvor vi kommer under voldsom inspiration og erfarer store sjælskræfter der ofte varer hele livet, de er uforglemmelige, ja vi glemmer det aldrig og vil resten af vores liv kunne erfare gennem bare erindringer derom disse sjælskræfter igen.

Vi fyldes med initiativ og virkelyst, altså stor vitalitet men også med mening og retning for vores liv ved at Gud giver os af sine idéer og motiver - MOTIVATIONER og DRØMME.

Mennesker kan ikke noget udenom at drømme og drømmene fra Gud er de stærkeste til at bevæge os og sætte en udvikling igang og et mål og retning på vores liv.

-0-0-0-

Fundamentet for den vores personligheds sunde opbygning er virkelyst og spontanitet - og at vi tænker i billeder - syner og drømme - for kun en drøm kan forandre et menneske, bevæge et menneske frem mod hvad det ønsker sig for sig selv her i livet, ikke fornuft, fornuft vil aldrig kunne ændre et menneskes liv - der skal være noget der bevæger og rør os emotionelt og følelsesmæssigt hvis vi skal bevæge os, forandre os.

Vigtigt at have sit fundament i orden, af spontanitet og virkelyst (at være rask og rørig og i bevægelse) og så at tænke i billeder - ha et solidt forhold til idéer motiver og drømme.

Bevidstheden og sindet er kun 10% - de vigtigste 90% er det ubevidste og vores kontakt hertil går gennem spontanitet og virkelyst og at vi tænker i billeder, at vi har et solidt forhold til idéer, motiver og drømme (drømmenes arketyper og urbilleder).

🌊💦🏊🚴🏃

Gennem vores SPONTANITETs biologiske legeme eller liv kommer vi i kontakt med momenter af stor EKSTASE og FRYD og GLÆDE hvor vi kastes ud af os selv og vores depressive sind, vi bliver forløste, frie og løse (frigjorte) af os selv for at kunne være engageret og interesseret og motiveret til i verden (tage del i livet), for noget (et arbejde et studie fx) for nogen (kæresten og børn og venner mm)

🌊💦🏊🚴🏃

Problemet er nu at jeg får en million milliard moderne menneske på nakken fordi jeg siger som jeg gør ovenfor.


Mange menneskers forfærdelige uhyggelige ønsker om selvmord og aggressivitet skyldes at de er blevet fanget i deres eget sind - de har tabt forbindelsen til deres syner og drømme (motiver og MOTIVATIONER) - de tænker ikke i billeder mere, men de tænker sort og uden visioner, de er ikke visionære længere, som de har tabt forbindelsen til SPONTANITET - EKSTASE fryd og glæde - de kan ikke være glad sammen med andre mennesker længere og de ser sort eller negativ på deres medmennesker, ofte vesten, den vestlige kristne SPIRITUALITET - som fx du Arne også gør det, men du læser jo også Information den avis der for år til siden var aggressiv overfor kristendommen og når du abonnerer på disse holdninger Arne bliver også du på en række punkter aggressiv på Paulus og kristendommen.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 03/07/2021 14:42

Jeg bad Hanskrist om en forklaring af hans udtryk:
Citat:
"I KRISTUS Væren"
og jeg bad om en forklaring med Hanskrists egne ord, der var "kort, enkel, forståelig".
Siden er der kommet en bunke lange indlæg herom fra Hanskrist - indlæg, der for mig hverken er korte eller enkle eller umiddelbart forståelige. For mig er det ikke så langt fra, at de ligner noget næsten psykiatrisk, men det hverken vil eller kan jeg naturligvis absolut ikke på nogen måde påstå.

I tilgift et næsten korstogslignende angreb på dagbladet, Information, der hver dag meddeler, at det er: "Uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser" - og mon ikke også religiøse interesser blinker

Det vedkommer selvfølgelig ikke mig, men jeg kan ikke lade være at tænke på, hvor meget - eller hvor lidt - vigtigt, det mon er for Hanskrist at opnå andres medhold og tilslutning.

Jeg anerkender og respekterer, at Hanskrist har sin religiøse indstilling, men det er ikke lykkedes mig at nå ind til kernen i den - og den er af flere grunde ikke min.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 03/07/2021 23:56


Citat:
Jeg forstår jo godt din logik - din "teologik" - men min holdning til det guddommelige er ikke som en "Spørge-Jørgen" - tværtimod - jeg finder det omsonst at søge at forstå - og jeg finder det rigtigt at glæde mig over også min lille væren i det guddommelige - en inspiration til altomfattende kærlighed - i stedet for endeløse spekulationer

Ja, hvad forstår vi, når vi forstår?

Nogle forstår det ene andre noget andet om det samme - og begrebet gud er jo op til det enkelte menneske at billedliggøre for sig selv, selv om ”vi” jo alle nok ved, hvad ordet dækker, men hvordan bliver det en virkelighed

Du virkeliggør det tilsyneladende ved at mene, at dét guddommelig er i Alt, uden du dog vil forholde dig til ”afsenderen”

Hvorfor mener du, det guddommeliges væren i alt er blevet en del af alt? - og når vi taler om væren, er der jo tale om eksistens.

Hvorfor kan du forholde dig til guds eksistens i alt og ikke til begrebet gud?

¨¨¨¨
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 00:03

Du: "Dét, jeg har oplevet - og oplever - er det guddommeliges væren i Alt. Jeg tør ikke driste mig til at tale om et kærligt forhold med Det guddommelige, men godt om kærlighed til det guddommelige - det guddommelige, som jeg mener, jeg selv er en lille bitte del af."

Så ifølge dig kan det guddommelige ikke have kærlighed til dig, fordi denne guddom er alt inklusiv dig, der kun lyder som ubetinget kærlighed?
Dermed kan du heller ikke elske til Det guddommelige som du selv i et forhold, fordi alt er den/det samme? For mig virker dette ligegyldigt på den meningsløse måde om alt, hvor det er er ligemeget med alle.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 00:26

Hej Tikka.
Måske er det bedst, at jeg fokuserer på at besvare dit sidste spørgsmål:
Citat:
Hvorfor kan du forholde dig til guds eksistens i alt og ikke til begrebet gud?
Mit svar:
Min fornemmelse er, at Gud, som en menneskelignende person - endda af hankøn - er noget, vi mennesker har "opfundet", og jeg tror ikke, det er muligt for os mennesker at fatte det guddommelige.

Men jeg fornemmer det guddommelige i verdens væren.
Det gør mig taknemmelig, og det giver mig altomfattende aktiv kærlighed.
Det er fuldt tilstrækkeligt for mig i mit liv smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 00:42

Hej Gerth.
Du konkluderer:
Citat:
Så ifølge dig kan det guddommelige ikke have kærlighed til dig -
Mit svar. Det er jeg bestemt ikke enig med dig i, men så lille og ubetydelig jeg er - i forhold til noget så ufatteligt stort og vidunderligt - ville det vel være en frækhed at kalde det et gensidigt kærlighedsforhold.
Det var blot dét, jeg mente - og jeg føler mig elsket, men finder det blot upassende at råbe op om det smiler

Håber vi nu forstår hinanden på dette punkt blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 00:58

at være i Kristus

vil sige at være grebet af Ånden på ekstatisk vis og hvor Ånden er der er også Friheden = spontanitet som Paulus siger,,

hvor meget mennesker tilfører verden, forklarer og fortryller verden (menneskeliggør og personliggør en ofte mørk fremmed trist verden), gennem deres spontanitet og humør, de ekstatiske former for begejstring er ikke småting ---- det er denne "i KRISTUS SPIRITUALITET" - Gud Helligånds Spiritualitet fyldt med spontanitet, glæde og fyldt med ekstatiske brud erfaringer, kreative ekstatiske flow erfaringer, som entreprenante kreative mennesker er så fyldt med. Denne "i KRISTUS Mystik Spiritualitet" Gud Helligåndens Entusiasme og vanvid af en anden verden, ja vanvid fra guderne af, eller fra Gud af, kan vi takke Paulus for. Paulus, gal eller genial, ja han er gal på den fede geniale måde som Niels Bohr forlangte det, ellers er der jo intet nyt i det, ingen ny erkendelse, eller ny skabelse som Paulus selv ville udtrykke sig.

Er det sygeligt, er det psykiatrisk, nej tværtimod, så forsøger psykiatrien gennem psykofarmaka og deep brain stimulation fx at opnå de samme former for ecstacy eller ekstatiske humør flow tilstande meget karismatiske mennesker er i besiddelse af.


Vi har jo ikke alle samme intelligens.

Nogle mennesker vrøvler herfra og til evigheden uden nogensinde at få sagt andet end hvad de synes og mener om dit og dag. Dette har aldrig interesseret mig, for mig gælder det om at kunne bibringe verden noget nyt, der er livsbekræftende, og som styrker vores sjælskræfter og dets spændvidde.

Den EKSTATISKE glædelige skønne "i Kristus Gud Helligånds Spiritualitet og Spontanitet" vi møder hos Paulus har gjort mere for menneskehedens humør og mod på livet, gåpåmod, og skabende kreativitet, end moderne psykiatri og psykologi nogensinde bare kommer i nærheden af. Også derfor psykologien og psykiatrien kæmper og kæmper og ikke forstår at de religiøse magter hvad de så gerne også ville kunne magte, men de magter det ikke, og så hvorfor, jo fordi den religiøse åndelige dimension er altafgørende vigtigt for om mennesker bliver raske og får et produktivt skønt liv.

Det er ikke overtro, nej det er KRAFT eller nye kræfter og energier der er tale om, også derfor mennesker erfarer omvendelser og helbredelser og at de blive nye skabninger, nye mennesker, spirituelle mennesker.

Der findes eksempler på mennesker der ikke kan deltage og være med og tage imod begivenheden Kristus den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke/Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.

Neurovidenskab og psykiatrien bekræfter de her forhold som de stærkt "i Kristus Spirituelle" nye mennesker erfarer gennem deres EKSTATISKE FORNUFT. Ufatteligt at denne vores "i Kristus væren" de nye Spirituelle skabninger, mennesker, vi er i Kristus, hvordan dette er bedre end psykofarmaka og psykolog samtaler, ja betyder at vi i 1900 år har levet bedre uden moderne videnskabelig ateistisk psykologi og psykiatri, men idag begynder vi at blive klogere og det Spirituelle åndelige er der ingen der idag mere tør gøre grin med da eksemplerne på hvor meget godt det gør for mennesker bliver stadig talrigere og mere og mere overbevisende, troværdige.

Arne har selv indrømmet at han ikke magter at læse Paulus, Heidegger, Paul Tillich og Nicolai Berdyaev ("underligt kunstige ord som forvirret og forvirrende tankespind" siger han og opgiver at trænge ind i stoffet) og det fremgår jo også tydeligt at Arne intet har lært af det 20 århundrede og derfor opfør sig så hjælpeløs gammeldags og uforberedt på alt det nye omkring spiritualitet der buldrer fremad på scenen i det 21 århundrede som HansKrist konstant magter at forholde sig til, fordi han fulgte med i alt hvad det 20 århundrede skænkede os.

Men Arne er et vrøvlehoved en rigtig sludrechartol og det netop af den grund at han ingenting har forstået og lært af det 20 århundrede og så kan man jo ikke deltage i den succesrige new age spiritualitet (der også findes i et kristent regi) der buldrer derudad.

Der sker så meget i det spirituelle terapeutiske miljø i vor tid.


nå som jeg skrev igår, det kan ikke betale sig at være sur på Arne, med de evner han har fået i vuggegave og den manglende lyst til studier og derfor meget begrænsede udsyn og forståelse tingene, han gør det så godt som han kan. Min fejl er at jeg har forventet noget mere af manden.
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 01:20


Citat:
Citat:
Hvorfor kan du forholde dig til guds eksistens i alt og ikke til begrebet gud?
Mit svar:
Min fornemmelse er, at Gud, som en menneskelignende person - endda af hankøn - er noget, vi mennesker har "opfundet", og jeg tror ikke, det er muligt for os mennesker at fatte det guddommelige.

og jeg tror ikke, det er muligt for os mennesker at fatte det guddommelige.

Det gør du jo, ved at sige du oplever det – og formuleringen: det guddommelig er vel også opfundet af menneskene - og hvis ikke du kan forlige dig med religioners billede af gud, hvilken gud er det så, det guddommeliges væren i Alt du fornemmer kommer fra, som jeg så formoder ikke kan forbindes med religioners gud?

Hvorfra har du den ide at noget guddommeligt er i Alt? ...

... og når der er tale om Dét guddommeligs væren i Alt er det så ånd, du taler om?

Noget levende må det jo være, når du føler dig elsket af det guddommelige i Alt.

Synd for min pc den ikke kan føle sig elsket, for det guddommelige du oplever i Alt, kan Alt vel ikke opleve?

¨¨¨¨
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 06:45

Du har kærlighed til Det guddommelige, hvor du ydermere så mener, at det guddommelige har kærlighed til dig med ordene: "Men så lille og ubetydelig jeg er - i forhold til noget så ufatteligt stort og vidunderligt - ville det vel være en frækhed at kalde det et gensidigt kærlighedsforhold.
Det guddommelige - som jeg oplever det - kan ikke defineres.
Ethvert forsøg herpå ville være en begrænsning til noget mindre, fornemmer jeg. Dette at ville spærre det guddommelige inde i noget, som vi mennesker kan fatte, tror jeg, er en fejl."

Du påstår, at naturen ikke er under mennesket, men jeg formoder derfor, at du heller ikke vil en guds magt over mennesket? Jeg oplever ingen kærlighed med verdens ting og dyr kan ikke bevidst elske os som ligeværdige, fordi i en god relation sker blandt andet med ord en intellektuelt fornuftig snak. Mange dyr har sin herre, men Herren er ikke slave. Kærlighed ´til´ skabelsen og en guddom kræver ligesom gaven Helligånd en giver/modtager eller, at man deler den med hinanden, der er ligesom med kommunikation om en afsenders forhold med sin målgruppe vedrørende tekster, beskeder, breve, samtaler og sådan også ved noget kulturelt underholdning på forskellige måder. Min pagts kærlighedserklæring er sådan som et ægteskab, hvor man er lige.

Du følte engang en større kærlighed i dig, hvor du så på et Kristus ikon figurs øjne, som så ind i dig, altså en øjenkontakt? Når folk lever sig for meget ind i noget, så oplever mennesker sindssyge uden nok realitetssans, hvor de ligesom en forelskelse med forblændende begær til nogen derude eller grådighed opfører sig som om, at de er besat af en ond dæmon. Vi kender jo endvidere til kunstnerisk gale genier, som mister forstanden i sig selv. Hvis en person føler sig fanget i sin krop eller et sted, det er faktisk et muligt symptom på en sindslidelse og derfor tror jeg ikke på karmisk reinkarnation.
Det handler om Biblens billedsprog og symboler i ordene, at mennesket er skabt i Guds billede med Ordet. Jesus sagde, at faderen er i ham og han er i faderen, altså et´. Jeg siger, at Helligånden sker både i Det guddommelige (en guddom) og Mennesket, der ligner Hans K, som er i Kristus. Det er jo frelsen i en selv, hvilket er ligesom den såkaldte fri vilje.

Arnes mystisk ubevidste ´øjenkontakt´ lyder angående selvopfattelse og projektion som om, at han så ind og ud samtidigt. Det minder om Hans K´s faglige ord om den hele virkeligheds introvert og ekstrovert. Dog så en´ også der helt bevidst på Arne.
Se dig med indsigter, selverkendelse og guddommelighed.
Se guddommen igennem den, jeg er.
Se ved åbenbaring, at Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 13:43

Hej Tikka.
Du citerer mig for:
Citat:
og jeg tror ikke, det er muligt for os mennesker at fatte det guddommelige.
og du kommenterer:
Citat:
Det gør du jo, ved at sige du oplever det
Mit svar:
Har du aldrig oplevet noget ufatteligt? Det er vi vist mange mennesker, der har blinker

Du går også ind i udtrykket: det guddommelige, og hævder vel at dette udtryk fordrer en guddom.
Jeg opfatter "-ligt" som "noget lignende", hvorfor fordringen om en guddom for mig bortfalder.

Men indrømmet, jeg ville gerne bruge et bedre udtryk end "det guddommelige", jeg kan bare ikke finde et.
Man kunne jo bruge udtrykket "det ufattelige", men det er der jo så meget andet, der også er.
For mig skal det rumme miraklet: Verdens væren - især hvad der ligger bag - og som vi mennesker - efter min mening - igen og igen søger at nedgøre til noget, vi kan "håndtere".

Jeg fornemmer, at du synes, jeg er et vrøvlehoved, og jeg erkender, at det er svært for mig at finde de helt rette ord, men det ændrer ikke min fryd over at være en lille bitte del - men dog en del - at det værende, der for mig er mirakuløst smiler

Ja - måske jeg i stedet for "det guddommelige" kunne bruge udtrykket: det mirakuløse smiler

Tak for, at du - indirekte - forærede mig den idé blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 14:11

Citat:
Du går også ind i udtrykket: det guddommelige, og hævder vel at dette udtryk fordrer en guddom.
Jeg opfatter "-ligt" som "noget lignende", hvorfor fordringen om en guddom for mig bortfalder.

Nej. Hvis det ligner, må det som det ligner jo eksistere - … og derved har du jo tilmed et billede af det, som du mener, mennesket ikke kan fatte


Citat:
Ja - måske jeg i stedet for "det guddommelige" kunne bruge udtrykket: det mirakuløse

Nej, det kan du ikke, for det mirakuløse kan ikke elske.

Hvis du nu mener, det mirakuløse er i Alt – ondskab, pademier, overbefolkning, trælse debat profiler og min pc er spørgsmålet jo stadig om du oplever kærlighed derfra - og - om min pc kan opleve det mirakuløse og elske dig


Og ja, du er ved gud et vrøvlehoved smiler

¨¨¨¨

Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 14:15

Citat:
Arne til Tikka:


Jeg fornemmer, at du synes, jeg er et vrøvlehoved


Det er du af flere grunde, fx det du siger hænger ikke sammen. Og det er derudover dit eget private vrøvlesprog, og med det mener jeg at du ikke er i samtale med officielle kulturelle diskurser der allerede findes der beskæftiger sig med hvad vi drøfter med hinanden. Og når du ikke er det kommer du aldrig videre, og du forhindrer også os på trosfrihed at gøre fremskridt, stedet her går i stå.

Hvis nu du var i sparring med nogle af de kulturelle diskurser ville du fx vide at der ikke hos Paulus forekommer trostvang og dogmatisk rettroenhed - dette hører en senere Kirke til som Paulus taber til. Også i det lys reformationen skal forstås.

De kulturelle pågående diskurser så vidt hvad vi drøfter foregår:

Indenfor teologi, religionsfilosofi, psykoanalyse (dybdepsykologi), jungiansk psykologi, humanistisk psykologi, eksistentialisme (ikke Sartre nødvendigvis, nej tværtimod, nemlig mere Rollo May, Binswanger, Paul Tillich, Medard Boss og Viktor Frankl og Berdyaev), indenfor neurovidenskab, indenfor klinisk terapeutisk psykologi, indenfor psykiatrien etc etc - her foregår en livlig sober forstandig og videnskabelig undersøgelse de ting vi drøfter med hinanden.

Og hvis vi vil undgå at falde i vores eget private vrøvlesprog, skal vi have en vis fortrolighed med nogle af disse pågående diskurser - fordi derved undgår vi trivialiteter gentagelser og misforståelser (som du Arne desværre er ekspert i) og vi vil kunne gøre interessante fremskridt, folk kan implementere i deres dagligdag og få stor nytte af.

Sjovt nok svarer du ikke mit seneste indlæg, efter at du har udsendt endnu en af dine utallige æreskrænkende injurier i retning af min person, men hvad, det har du gjort i 18 år, hvorfor skulle du pludselig stoppe dine aversioner imod min person og hvad jeg repræsenterer og præsenterer jer for.

Nå men heldigvis er vi nogen der har fat i den lange ende, og det fordi vi står i sparring med de kulturelle videnskabelige diskurser der er på området.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 14:16

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Du påstår, at naturen ikke er under mennesket, men jeg formoder derfor, at du heller ikke vil en guds magt over mennesket?
Mit svar:
Den formodning passer ikke på mig.
For mig er mennesket en del af naturen på denne klode - i dette solsystem - i denne galakse - i denne galaksehob - i dette univers.
For mig er begrebet "Guds magt over mennesket" et mislykket menneskeligt forsøg på at fatte det for os mennesker ufattelige: Verdens væren - herunder også vi menneskers.

Jeg opfatter dét, at verden er gjort værende som mirakuløs kærlighed - og det giver mig altomfattende kærlighed.
Første gang jeg fornemmede den mirakuløse kærlighed - også til mig - var - som du peger på - foran en græsk-ortodoks Kristus Ikon.
At denne kristendom har denne kærlighed i sig, det ser jeg som en fundamental kvalitet.
Og efterhånden oplevede jeg, at kærligheden er overalt.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 14:20

Hanskrist.
Når jeg ikke svarer dig, er det fordi jeg ikke synes du fortjener et svar.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 17:46

Hej Tikka.
Kald mig gerne et vrøvlehoved - især generer det mig ikke, når du synes at kræve, at "det mirakuløse"/"det guddommelige" skal elske - og skal følge menneske-logik.

Jeg bøjer mig for din logik den dag, hvor du forklarer, hvor verden kommer fra blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 18:48

Citat:
Jeg bøjer mig for din logik den dag, hvor du forklarer, hvor verden kommer fra


he he ler – ja ingen skal fortælle dig noget engel - og - hvis jeg kunne fortælle dig om hvor verden kom fra, ville du sandsynligvis ikke tro mig smadrpc … men, jeg vil foreslå dig at spørge dit Jesus ikon som elsker dig, stortchock han må vel vide besked rockon – han er jo nok den tætteste, du kan komme, når du søger information om verdens skabelse, som han jo selv har være med til ifølge biblens ord. engel

¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 19:55

Hej Tikka.
Du mener, at min indstilling er: Ingen skal fortælle mig noget.
Mit svar:
Du kan det i hvert fald ikke med en Bibel skrevet af mennesker.

Og så alligevel, der er steder i Bibelen, der "fortæller mig noget":
Moses ved den brændende tornebusk, der beder om en beskrivelse af Gud, og kun får: Jeg ER.

Saligprisningerne i bjergprædikenen - ikke mindst: Salige er de fattige i ånden - Du kender fortsættelsen blinker

Den barmhjertige Samaritaner.

Og dét at opleve kærlighed - på et tidspunkt, hvor jeg intet vidste om hverken ortodoks kristendom eller deres ikoner - kommende direkte fra en Kristus Ikon - dét kan jeg ikke benægte.

Men menneske-logik om "det guddommelige" - "det mirakuløse" - "Verdens væren" finder jeg ikke troværdig.

Du kan så bebrejde mig, at jeg er sådan indstillet, men jeg kan - og vil - ikke svigte mig selv - og hvad jeg oplever.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 21:51

Du: "Ja - måske jeg i stedet for ´det guddommelige´ kunne bruge udtrykket: det mirakuløse."

Nej! Mirakler skabes af guddommen i verden, men med Helligånden sker de også igennem mennesker ligesom profeterne men især Jesus, apostlene, helgener og andre lignende.
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 22:59

Citat:
Og så alligevel, der er steder i Bibelen, der "fortæller mig noget"

smiler - Jo lidt spøjst 3 steder fra bibelen siger dig noget, da de jo alle repræsenterer biblens gud, som du ikke anerkender som andet end menneskeskabt.


Citat:
Moses ved den brændende tornebusk, der beder om en beskrivelse af Gud, og kun får: Jeg ER.

Hvordan kan denne for dig menneskeskabte gud – der i øvrigt gennem en engel fortæller, han hedder Jahve - sige dig noget med sit: jeg Er - og: Jeg er den, jeg er! - ?


Citat:
Saligprisningerne i bjergprædikenen - ikke mindst: Salige er de fattige i ånden - Du kender fortsættelsen

Ja, Himmeriget er deres … det hedder jo også: søg først Guds rige og hans retfærdighed
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/matt/6

… Så der er tale om en indsats for at blive godkendt til et himmelsk liv.


Citat:
Den barmhjertige Samaritaner.

Ja en lignelse der fortælles på baggrund af en lovkyndigs spørgsmål om, hvad der skal til for at arve evigt liv.

… og en lignelse om barmhjertighed over for urene nødlidende ikke skal afholde en fra at gøre guds vilje, at elske næsten som sig selv.

Samaritaneren adlød moseloven om at elske gud og næsten. Det gjorde præsten og tempeltjeneren ikke, sandsynligvis fordi de ikke ville være urene –

Lidt underligt at de som tjente i templet og underviste i loven ikke selv ”gik foran” som det gode eksempel.

***

Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 04/07/2021 23:55

Du: "Og en lignelse om barmhjertighed over for urene nødlidende ikke skal afholde en fra at gøre guds vilje, at elske næsten som sig selv. Samaritaneren adlød moseloven om at elske gud og næsten. Det gjorde præsten og tempeltjeneren ikke, sandsynligvis fordi de ikke ville være rene. Lidt underligt at de som tjente i templet og underviste i loven ikke selv ”gik foran” som det gode eksempel."

Jeg synes relevant, at vi på det seneste her faktisk ikke kritiserer hinanden for meget og jeg siger tak for det selvom, man er forskellige. Det passer også med følgende:

Du til Arne: "Jo lidt spøjst 3 steder fra bibelen siger dig noget, da de jo alle repræsenterer biblens gud, som du ikke anerkender som andet end menneskeskabt." Han tror på en guddom uden et gudebillede, fordi et afgudsbillede er ikke godt, når det er grunden til hellig krig og folks aggressivt undertrykkende religiøse fordomme, fordømmelser og dom imod medmennesket. Du, Hans K, Jørgen P, Thomas, ABC og jeg har også forskellige gudsbilleder men dog alligevel Helligånden og kærlighed tilfælles. Arne kan også li kærlighed.

Idag påstår en jævnaldrende mand i gaden, at hvis jeg blev berømt, hvor folket tilbad mig med masser af kærlighed ligesom en magtfuld guru, så bliver jeg narcissistisk til en korrupt ond mand. Jeg svarer ham: "Nej, den evige kærlighed som jeg kender om en guddom, den blev aldrig skabt, hvor jeg derfor har en kærlighed i mig uafhængigt af verden, der ikke blev lavet af menneskeheden. Og sådan elsker jeg alle lige som mig selv." Han synes, at det er et godt svar.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 00:22

du beder mig forklare om det at være i Kristus,,,

du angreb mig meget voldsomt for mit første indlæg herom, og du mente hvad du læste afslørede jeg var psykisk syg (regner med at dette og alle dine andre injurier og æreskrænkelser igennem nu 18 år skal med i din anmeldelse)

nå men pga den medfart kom jeg så med et nyt forsøg på af forklare det med at være i kristus (vores Kristusparticiperende eksistensforvandlende ny natur) - det var det indlæg jeg da forventede du ville svare på,,,

og så skriver du bare at jeg ikke fortjener et svar,,, jeg vil vove at påstå du ikke har læst mit indlæg,,,

husker du for år tilbage brægede i en uge om at jeg ikke havde svaret dig, og jeg sagde hver gang, det har jeg, men først da Jan ABC fortalte dig at det var rigtig nok at HansKrist havde svaret dig, indrømmede du at det indlæg havde du overset, og ja du overser tonsvis af indlæg

nå men du er som du er, du stikker halen mellem benene og nulstiller og begynder hele tiden forfra, fordi du ikke tør en egentlig debat og aldrig gider komme med en tekstnær tilbagemelding på noget,

meget sjovt du benægter at mennesket kan have en kommunikation med Gud og du så fremhæve ordene "Jeg er" - er du nu ikke panteist og agnostiker længere?

hvad du siger hænger simpelthen ikke sammen, og det fordi du ikke forstår dig på hvad du selv skriver, du ser ikke når din snak ikke hænger sammen og du modsiger dig selv i hverandet indlæg,,,
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 00:59

Jeg skrev tidligere noget om ´øjenkontakt´, hvor jeg manglede følgende: "Dog så en´ også der helt bevidst på Arne, der endda som skaberen af alt ser sig selv i formen menneske."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 09:36

Hej Tikka.
Når jeg nævnte de tre steder fra Bibelen, så er det fordi:
Svaret til Moses alene peger på væren, som jeg jo også oplever "det guddommelige".
Saligprisningen peger på ydmyghed/beskedenhed.
Samaritaneren for mig peger på de suveræne livsytringer (som K.E. Løgstrup skrev om).

Der er intet af dette, der - som jeg opfatter det - peger på en mandlig menneskelignende person som Gud blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 09:47

Hanskrist, jeg bad dig om en kort og klar forklaring på dit udtryk: "I KRISTUS Væren".
I stedet fik jeg side op og side ned, hvor du forklarer med noget andet uforklaret - og aldrig når frem til en konklusion.
Angående noget psykiatrisk skrev jeg jo tydeligt, at jeg ikke ville påstå noget sådant om dig.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 11:47

Citat:
Der er intet af dette, der - som jeg opfatter det - peger på en mandlig menneskelignende person som Gud


de tre beretninger ville intet være uden biblens gud Jahve –

Beretningen om tornebusken er jo tilmed en samtale mellem gud og Moses

De 3 steder du har fremhævet handler om Moseloven, at gud Jahve

eksisterer og oplyser sit navn - at han har et udvalgt folk - at han kalder Moses til

tjeneste - og om hans himmelske rige - ja og evigt liv ... men ja,

man kan da godt udlede andet af teksten - eller gøre sig tanker om

forskelligt smiler - men du komme ikke uden om den gud, du ikke vil

anerkende som andet end menneskeskabt - og så forsvinder "det

guddommelig" jo


***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 13:23

Arne:

Angående noget psykiatrisk skrev jeg jo tydeligt, at jeg ikke ville påstå noget sådant om dig. citat slut


Hvorfor nævnte du det? Ja for ikke bare at påpege det, men at insinuere det, hvorfor skulle ellers det der er fuldstændig irrelevant for hvad vi drøfter med???

Du læser iøvrigt ikke mine indlæg, du aner simpelthen ikke hvilket indlæg jeg taler om, som så ofte før, hvor andre må gøre dig opmærksom.

Du er simpelthen ved at blive for gammel og hvad du skriver bliver sjovere og sjovere - tæt på at være meningsløst at drøfte noget med dig, da du aldrig følger nogen debatter til dørs mere, men du nulstiller og begynder bare på noget nyt ævle bævle.

Du er bare glad for dig selv - kender ingen der er så uinteresseret i at lære nyt og forstå en sag som dig Arne. Også derfor du gør trosfrihed uinteressant fordi der aldrig sker en dybere forståelse af nogen ting.

Som om du tror kvantitet kan gøre det ud for kvalitet. Derfor du konstant nulstiller og begynder på noget nyt på samme overfladiske niveau, aldrig skal vi til bunds i noget med dig.

Æv æv æv 🙃🤒🤕

Men vi kan nok ikke forvente mere af dig - andet end snak der ikke hænger sammen
Indsendt af: Anonym

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 13:29

hvorfor ikke bare be om et skriftsted?

Jeg mener - det må jo kunne læses i biblen smiler

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 13:48

Hej Tikka.
Hele "miseren" mellem os opstår jo vist, fordi jeg finder det overmodigt, at vi mennesker sammenfatter det guddommelige i "en mandsperson".

Det skyldes, at min opfattelse af det guddommelige opstod ud fra oplevelsen af alt værende som et ufatteligt mirakel.

Det har givet mig en vag og udefinerbar - men uafviselig - fornemmelse/følelse/oplevelse af noget guddommeligt i alt værende.

Dét har jeg ingen mulighed for at benægte, for det er virkelighed for mig.

Fortsat debat om detaljer her ser foreløbig - for mig - ikke ud til at være frugtbare.

Hvis jeg ser ret, så støtter du dig til Bibelens ord, mens Gerth støtter sig til åbenbaringer om Helligånden, og mens Hanskrist støtter sig til Paulus - for nu at sige det helt kort.

Forsøg på at "skære hinanden ned" ser ikke ud til at lykkes.
Forsøg på at forstå hinanden ligeså.

Så hvad gør vi?
Måske en begyndelse kunne være at anerkende hinandens trosfrihed.
Måske vi kunne afklare hver vore standpunkter mere.
Måske vi kunne se hinanden mere fordomsfrit.

Gerth skriver somme tider noget, jeg fornemmer mening i, men meget er fortsat helt uklart for mig.

Hanskrist er den, jeg har brugt flest kræfter på at forstå. Men det er ikke lykkedes for mig.

Du, Tikka, synes at bruge Bibelen, som noget pålideligt, men jeg er ikke rigtig klar over, om du er "Bibel-tro".

Dette blot mine tanker om os - her og nu smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 15:24

Citat:
Du, Tikka, synes at bruge Bibelen, som noget pålideligt, men jeg er ikke rigtig klar over, om du er "Bibel-tro"

He he – og gud Jahve sagde: jeg er … det er pålideligt, mener du? - Jamen så findes han jo … tommelop

… men ellers når du serverer 3 bibelsteder, ligger det jo lige til højrebenet, at se hvad disse steder siger omkring det, du plukker ud derfra, i forhold til du ikke anekender biblens gud andet end som menneskeskabt.

Moses er jo i øvrigt ikke en hr hvem som helst i bibelsk sammenhæng.

Han var som Jesus placeret mellem gud og mennesket - og - så fik vi jo at vide den anden dag, at Moses har skrevet om sin egen død og om skabelsen, som du efterlyser information om.
Informationen var, at Moses havde skrevet Bøgerne.

Angående hvor det guddommelige skal placeres må den rette plads vel være i gud og dennes ånd – hvad det så er. Guds hellige ånd, som Jesus repræsenterer i sit missions liv som guds udsendte søn. Det kan du måske forklare, når du oplever det guddommelige i Alt, for der er vel tale om en guds ånd?

***

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 05/07/2021 16:59

Hej Tikka.
Jeg ser, du foretrækker at fortsætte "hakkeriet" og vil derfor gøre opmærksom på, at fordi jeg ser noget inspirerende i en bog, som Bibelen, så behøver det ikke at betyde, at jeg "køber hele butikken" blinker

Jeg har f. eks. også fundet ting i Koranen og i buddhistiske skrifter, som kan inspirere mig.

I øvrigt fik du forklaringen på, hvad det var der inspirerede mig i Bibelen her: #32673 - 05/07/2021 09:36:
Citat:
Svaret til Moses alene peger på væren, som jeg jo også oplever "det guddommelige".
Saligprisningen peger på ydmyghed/beskedenhed.
Samaritaneren for mig peger på de suveræne livsytringer (som K.E. Løgstrup skrev om).

At du så opfatter tingene anderledes, det respekterer jeg - og jeg kunne ønske, at det var gensidigt.
Det ville nok give mulighed for en mere frugtbar dialog blinker

I øvrigt svarede du ikke på, hvor du selv står.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Et holdbart grundlag - 06/07/2021 16:00

Hej Arne (fred være med dig)

Skal vi fortsætte med at sætte børn i verden på et uholdbart grundlag? Hvorfor sætte børn i verden, som ikke ønsker et midlertidigt liv? Lad os nu tænke lidt logisk blinker
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 08/07/2021 12:30

Hej Tikka.
Jeg er efterfølgende kommet i tanker om, at du måske finder det upassende og utilladeligt at pille tre steder ud af Bibelen uden også at acceptere resten.
Nu har du jo vist aldrig meldt klart ud, hvor du selv står, så det er gætteri fra min side, men jeg vil fortsat hævde, at vi her på Trosfrihed.dk må have ret til skepsis overfor "hellige skrifter" - uanset hvilken religion de er fra - og tillige ret til at lade sig inspirere derfra, samt at vi hver især skal have frihed til religiøse standpunkter - i hvert fald så længe de ikke skader andre.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 09/07/2021 13:05

Citat:
Jeg er efterfølgende kommet i tanker om, at du måske finder det upassende og utilladeligt at pille tre steder ud af Bibelen uden også at acceptere resten.
Nu har du jo vist aldrig meldt klart ud, hvor du selv står, så det er gætteri fra min side, men jeg vil fortsat hævde, at vi her på Trosfrihed.dk må have ret til skepsis overfor "hellige skrifter" - uanset hvilken religion de er fra - og tillige ret til at lade sig inspirere derfra, samt at vi hver især skal have frihed til religiøse standpunkter - i hvert fald så længe de ikke skader andre.


Citat:
Når jeg nævnte de tre steder fra Bibelen, så er det fordi:
Svaret til Moses alene peger på væren, som jeg jo også oplever "det guddommelige".
Saligprisningen peger på ydmyghed/beskedenhed.
Samaritaneren for mig peger på de suveræne livsytringer (som K.E. Løgstrup skrev om).

Der er intet af dette, der - som jeg opfatter det - peger på en mandlig menneskelignende person som Gud


##

Der er intet af dette, der - som jeg opfatter det - peger på en mandlig menneskelignende person som Gud

Jo - det gør de alle tre.

Gud Jahve er i tornebusken – trods det, det er en engel, han taler igennem
… og gud Jahve er også den der skrev Moseloven med sin finger – guds lov som samaritanerren adlød

… og lignelsen om samaritaneren blev fortalt på baggrund af spørgsmål om, hvad der skulle til for at arve evigt liv.

Det samme evige liv som der er tale om i »Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres

I øvrigt talte Jesus på guds vegne og kaldte ham far – og tilmed sagde han:

Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/joh/14
**

Nå - man kan sige meget om lidt, og lidt om meget, men det er jo ikke ualmindeligt, at folk plukker her og der og sammensætter deres egen tro, og det er du jo også i din gode ret til at gøre, men der er for mig at se, ikke tale om tro. Blot nogle ord du hæfter dig ved – som fortæller dig noget –

kunne du jo nok finde i andre bøger, men du finder dem i bibelen

Det morsomme er jo, at du mener, jeg ikke kan fortælle dig noget med bibelen i hånden, da du mener både biblen og dennes gud er menneskeskabt, og alligevel fremhæver du selv tre steder fra biblen, der fortæller dig noget.

Og hvad fortæller de dig. Ja, det siger du ikke. Blot hæfter du dig ved nogle ord og forholder dig ikke til tekstens sammenhæng eller biblens fortælling … særlig spøjst er det jo, at netop det du afviser, fortæller dig noget.

Lad os tage beretningen om tornebusken.

Jeg mener, det er helt hen i vejret at pege på, at gud siger: jeg Er og ligestille det med det guddommelige, du selv oplever ved at eksistere

Hvorfor..

Fordi du ikke anerkender denne menneskeskabte gud. Altså ER han ikke – han eksisterer ikke - og derfor kan du jo ikke sammenligne det med din egen eksistens, som du påstår at opleve som guddommelig uden, at kunne henvise til en gud,

At du syntes, alting er guddommeligt - efter din forestilling om intet, er jo også en dårlig begrundelse, da dette – som før sagt - er umuligt, når du selv gør dig disse tanker, men det er så sådan det er for dig. Dig som Jesus elsker – at gud – det guddommelige er i Alt – også mig pc. ...


Et hurtigt svar - og ikke nemt at fortsætte noget, jeg troede var afsluttet


***

Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 10/07/2021 00:18

Du til Arne: "men det er jo ikke ualmindeligt, at folk plukker her og der og sammensætter deres egen tro, og det er du jo også i din gode ret til at gøre, men der er for mig at se, ikke tale om tro. Blot nogle ord du hæfter dig ved – som fortæller dig noget."

Fornuftigt! Jeg enig med dig i det om skrifterne og selv Hans K ligesom mig prædiker noget lignende om Biblen imod religiøs fundamentalisme og sekteriske trosretninger. Arne er også imod den slags dogmer.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 10/07/2021 12:56

Hej Tikka.
Det var jo tanken om, at fri opfattelse af ord i Bibelen måske kunne føles krænkende, der fik mig til at skrive her igen.

Nu ved jeg jo stadig ikke rigtig, hvor du står, ej heller om du mener, jeg krænker, men dét, jeg lægger mærke til angående fortællingen i Anden Mosebog Kapitel 3 Vers 14 om Moses og den brændende tornebusk er svaret som Moses her fik:
Citat:
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.«
Det er jo ikke just særlig oplysende, og der er intet om en menneskelignende faderskikkelse, der er almægtig og god - kun udsagnet om væren.

Det er så dét, der - overraskende for mig - en lille smule - og uden sammenligning i øvrigt - ligner min oplevelse af "det guddommeliges væren overalt".
For jeg kan intet sige om denne for mig spinkle og slet ikke dramatiske oplevelse andet end netop dens væren.

Denne væren er egentlig mere værd for mig end alverdens kirker, moskeer og templer, der for mig er smukke og betagende centre for længsel efter "det guddommelige".

Denne væren - så spinkelt jeg end oplever den - giver mig mening i mit liv - så lille jeg end er i alt værende - og får mig til at elske alt værende.
Så jeg har rigeligt at gøre med at finde ud af at gøre det ordentligt blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 10/07/2021 22:15

Citat:
Når jeg nævnte de tre steder fra Bibelen, så er det fordi:
Svaret til Moses alene peger på væren, som jeg jo også oplever "det guddommelige".
Saligprisningen peger på ydmyghed/beskedenhed.
Samaritaneren for mig peger på de suveræne livsytringer (som K.E. Løgstrup skrev om).

Der er intet af dette, der - som jeg opfatter det - peger på en mandlig menneskelignende person som Gud

##
Der er intet af dette, der - som jeg opfatter det - peger på en mandlig menneskelignende person som Gud
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Citat:
dét, jeg lægger mærke til angående fortællingen i Anden Mosebog Kapitel 3 Vers 14 om Moses og den brændende tornebusk er svaret som Moses her fik:
Citat:
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.«

Det er korrekt. Det står der.

Citat:
Det er jo ikke just særlig oplysende,

Jo vel også lige meget, når det som siger/fortæller dig noget, kun er ordene: Jeg Er i oplyste skriftsted, men ellers er der jo i verset tale om gud, hans udvalgte folk israelitterne, som gud ville sende Moses til – ud over - at han jo fortæller Moses, hvordan han skal præsentere ham for israelitterne, og at han/gud selv bestemmer hvem han vil være.

Citat:
og der er intet om en menneskelignende faderskikkelse, der er almægtig og god - kun udsagnet om væren.


Biblens gud forstås altid som almægtig, og hans plan var jo at udfri sit folk fra slaveri. Det må da vist høre ind under godhed, men ellers er det korrekt, der ikke står noget om en far, men kender man biblens fortælling, ved man jo også, at denne gud, Abrahams, Isaks og Jakobs gud samt Jesu far er skaberen, der har skabt mennesket i sit billede og spist sammen med Abraham og Sara i Mamrelund
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/18

Så der er bestemt tale om en menneskelignende gud af hankøn – og samme gud er det jo, der talte med/til Moses fra tornebusken ifølge biblens ord, trods det gud forstås som ånd - eller er det en ånd der har en ånd - du ved Guds ånd svævede over vandene.


Men alt det er ikke i ordene Jeg er,

… men nu i sidste skriv har du udvidet til et helt samlet vers, og det fortæller allerede mere, end kun at fokusere på de 2 ord: Jeg Er selv om jeg forstår, det stadig kun er det, der fortæller dig noget i forhold til du er glad for livet.

***

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 11/07/2021 16:37

Hej Tikka.
Jeg er ikke i tvivl om, at både Moses' folk og kristendommens folk gør deres yderste for at nå sandheden om alt - og det respekterer jeg naturligvis.
Dét der overraskede mig, var - når jeg søger at udtrykke min oplevelse af "det guddommeliges væren i alt" - at jeg ikke kan komme længere end til: Er - ja, jeg er tillige ikke godt tilpas med udtrykket "det guddommelige" - oplever det som for fladt og for respektløst.

Hvordan denne lukkethed om kristendommens og jødedommens Gud's væren ved den brændende tornebusk skal forstås, ved jeg ikke - ej heller Bjergprædikenens saligprisning af "de fattige i ånden", men pudsigt for mig er det, at det netop er sådan, jeg føler mig i oplevelsen af "det guddommeliges" væren i alt blinker

Og al sådan snak, som jeg kommer med her, passer jo ikke ind i kristendommens faste rammer.

Ikke desto mindre er kristendommens "spontane suveræne livsytring" - som nogle kristne kalder den barmhjertige samaritaners næstekærlige handling - noget, som jeg også mærker inspiration til - ikke alene overfor medmennesker, men også overfor alt andet værende.

Så helt kort:
Jeg oplever, at der er noget der er - uanset at jeg føler mig "fattig i ånden" - og som motiverer mig til altomfattende kærlighed.

Kættersk tale indenfor kristendommen?
Ja - sikkert.
Men jeg vil ikke lyve blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 12/07/2021 02:42

Du: "Dét der overraskede mig, var - når jeg søger at udtrykke min oplevelse af "det guddommeliges væren i alt" - at jeg ikke kan komme længere end til: Er."

Øh, (læs ABC´s tråd ´grundlaget for vores eksistens´) ligesom mit seneste skriveri der har jeg tidligere oplyst jer noget lignende om den, jeg er. Jeg gider bare ikke skænderiet imod folks religiøse identitet som, jeg ikke er.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 12/07/2021 05:43

Den guddommelige vilje om skabelsen? Der er ikke tale om en invasion fra rummet, men Helligånden fra Himlen er over det udvalgte folk.
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 12/07/2021 13:51

Citat:
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.«

Citat:
Jeg oplever, at der er noget der er -


Bevidstheden er enestående og kan bruges og påvirkes på forskelligt vis mere eller mindre bevidst, så længe vi er.


Angående dit bibelvers 2. Mosebog 3:14 : Jeg er – at være – så forbindes dette med guds navn Jahve, som Gud ifølge biblen bekendtgjorde over for Moses, der som den første hører dette navn, for Gud siger i vers 15:

Citat:
Gud sagde videre til Moses: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_mos/3


Man kan jo spørge, hvorfor Jahve ikke har gjort sit navn kendt tidligere, når han havde indgået en pagt med dem

Citat:
Gud talte til Moses og sagde til ham: »Jeg er Herren! Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem. Jeg oprettede også min pagt med dem om at give dem Kana'an, det land, hvor de boede som fremmede.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/6#2-3

… men det med guds navn er vist ikke helt nemt at finde rede i.

I den første skabelsesberetning omtales han blot som gud -

I den anden skabelsesberetning omtales han som Gud Herren –

og - når vi som nyligt blev oplyst, at Moses havde skrevet Bøgerne, så tyder det ikke på Jahve ved dette, for så havde han jo ikke haft nøde at fortælle Moses noget han vidste.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 12/07/2021 16:27

Hej Tikka.
Jo, der er flere spørgsmål om Moses: Var han en historisk person eller en legende?
Citat:
Svar fra Hans J. Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab:Spørgmålet Hvornår levede Moses forudsætter formentlig, at Moses var en historisk person, som f.eks. Gorm den Gamle. Men der er enighed i den kritiske bibelforskning om, at den Moses, vi kender fra Det Gamle Testamente, er en legendarisk skikkelse - ligesom f.eks. kong Skjold i en forestillet fortid - og ikke en historisk person. Så i umiddelbar forstand kan spørgsmålet ikke besvares.
Min kommentar:
For mig er det egentlig ikke vigtigt, om Bibelens Moses var en historisk person, eller om det er flere menneskers syn, der er sammenfattet.
For det væsentlige er - tror jeg - at så mange mennesker længes efter "det guddommelige".
Det minder mig om:
Citat:
THOMAS EVANGELIET LOGION 113:
Hans disciple sagde til ham:
”Hvornår vil riget komme?”
”Det vil ikke komme efter forventning.
De skal ikke sige: ”Se her!” eller:
”Se der!”
Men faderens rige er spredt over
Jorden, og mennesker ser det ikke.”


og

LUKASEVANGELIET KAPITEL 17, VERS 20 OG 21:
V20 Da farisæerne spurgte Jesus,
hvornår Guds rige kommer,
svarede han:
”Guds rige kommer ikke, så man kan
iagttage det; V21 man vil heller ikke
kunne sige:
Se, her er det! Eller: Se dér! For Guds
rige er midt iblandt jer.”
Her er talen så om Guds Rige og Faderens Rige, hvilket vel er meget naturligt, når man mener, at det guddommelige kan defineres som én Gud.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 12/07/2021 16:33

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Øh, (læs ABC´s tråd ´grundlaget for vores eksistens´) ligesom mit seneste skriveri der har jeg tidligere oplyst jer noget lignende om den, jeg er. Jeg gider bare ikke skænderiet imod folks religiøse identitet som, jeg ikke er.
Mit svar:
Jeg forstår desværre ikke, hvad du mener. Har du mulighed for at udtrykke dig klarere?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 12/07/2021 21:24

Citat:
en vis Arne skriver:


Ikke desto mindre er kristendommens "spontane suveræne livsytring" - som nogle kristne kalder den barmhjertige samaritaners næstekærlige handling - noget, som jeg også mærker inspiration til - ikke alene overfor medmennesker, men også overfor alt andet værende.-0-0-0-

Nå det er fuldstændig fantastisk at se hvad den mand har udsat mig for gennem årene.

Når jeg skulle forklare Arne noget og besvare alle hans spørgsmål til mig, så har jeg i alle snart 20 år ofte fremført:

De spontane suveræne livsytringer - hvor central en rolle de spiller i forbindelse med vores i KRISTUS væren.

Arne har kaldt "de spontane suveræne livsytringer" for svulstige tomme fraser der endda er uforståelige, hvormed han påstår at jeg beskriver det for ham uforklarlige (at være i KRISTUS (Guds Retfærdighed som det også er)) med noget andet uforklarligt, nemlig de spontane suveræne livsytringer.

Men nu bruger manden det sgu selv og påstår endda at det er noget han mærker inspiration til.

Sådan er det hele tiden, alt hvad der kommer fra mig af skal fuldstændig afvises og gøres grin med som uforståeligt. Der går så nogle år og Arne falder over nøjagtig det samme som jeg har sagt utallige gange (hvilket han dog i mellemtiden har glemt) og pludselig er det god latin.

Okay, jeg har lært lektien, hvis tingene står andre steder end hos mig, så kan det ret ofte godkendes.

Nøjagtig som 1 Kor 2 - hvor han var ved at gøre mig og Paulus til idioter fordi vi havde disse mange åbenbaringer direkte fra Gud.

Der gik nogle måneder og så Gud døde mig i en samtale med Gerth var hvad der stod i 1 Kor 2 også meget som Arne oplevede tingene.

-0-0-0-

Det er alle disse eksempler gennem årene der gør at jeg ved manden gør sig til overfor mig på en umulig måde.

Men det er så også det der gør at jeg ved manden ikke engang selv har styr på hvad han skriver. Og altsammen fordi han er gået vild i sin driven negativ teologi på en meget dogmatisk måde.

Også derfor jeg siger jeg næppe kender nogen der er så dogmatisk som Arne er.

Det er jo dogme på dogme om at vi mennesker ikke kender noget til Gud overhovedet. Og sandheden er stik modsat ifølge religiøse mennesker, kun meget dogmatiske konservative af kirkens lærde teologer kan finde på at afskære og forbyde og latterliggøre mennesket et personligt nært suverænt gudsforhold som det vi ser i 1 Kor 2 og ja så også Arne, der har samme negative teologi holdning.

Gad vide om manden selv er klar over hvilken krog han trænger sig selv op i.

Hvorfor trænge sig selv op i et hjørne. Jeg ved godt hvorfor han gør det. Han har misforstået pointen med negativ teologi og så er han besat af "jeg - det" tænkning. Altså at tænke over noget, over det der er og hvad der kunne være bag det der er.

"Jeg - Du" dialog tænkningen som den mellem Moses og Abraham og Gud, som den mellem Jesus og Gud og som alle vi kristne erfarer igennem bøn og vores liv og hengivelse Gud - alt dette benægter Arne muligheden af. Fordi den personlige virkelighed mellem Gud og mennesket er ikke bare en by i Rusland for Arne, det er ikke eksisterende. Og 1 Kor 2 som ellers hele den Jungianske Psykologi er bygget op på og som der er ret stor videnskabelig enighed om, at læren om det ubevidste holder stik - ja selv her stiller Arne sig udenfor og gør forfærdeligt grin med Paulus og HansKrist for at dele disse holdninger med moderne Jungiansk Psykologi, og videnskabelig Psykoanalyse.

Selvfølgelig kan en firkantet dominerende ateistisk fornuft og logos dyrkelse gøre at vi slet ikke længere tør tro på noget mere.

Men læs HansKrist's indlæg: med overskriften "i KRISTUS" og få genoprettet forbindelsen til også Mythos - og ikke bare logos fornuften der til sidst dræber os og sender os til tælling, der medfører at vi tænker sort og depressivt og ikke formår at tænke i Billeder Motiver og MOTIVATIONER - syner drømme og ÅBENBARINGER som disse strømmer os imøde fra Gud den anden side eller fra det ubevidste af og gør sig gældende overfor os med imponerende resultater som Jungiansk Psykologi i den grad har demonstreret det overalt i den vestlige kultur der nu er globaliseret, stort set har delt sig til hele verden.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 13/07/2021 02:33

Nej ikke til dig!

Profeterne i Biblens GT Moses og NT Jesus omtaler gudsnavnet: "Jeg er den, jeg er (væren)." Du nævner Jahve (JHVH), men fordi du ikke tror på evigt liv, så kender du ikke den, jeg er. Himlen er derfor dig ukendt.

Sikke et mirakuløst under og tegn på himlen! Også opdager jeg følgende forklaring i Wikipedia om Himlen: "I Kristendommen anvendes Himmelen som en metafor dels for det gode, der kommer til os ovenfra, dels for Guds bolig/nærvær. I kristen folkereligiøsitet hersker desuden forestillingen om et efterliv i Himmelen for de gode eller troende, hvor Sankt Peter står i porten med nøglemagten til at lukke de døde ind. Blandt teologer og i klassisk kristen dogmatik forbindes efterlivet dog i højere grad med fysisk form, dvs. forestillingen en ny jord med en paradisisk tilstand. Himmelen anvendes endvidere hyppigt som en omskrivning af Gudsnavnet (se artikel om Jehova), fx i Luk 15,18. og især i udtrykket: Himmeriget (dvs. Himlens rige eller Guds Rige). I NT med ny retskrivning skrives Himmelen med stort H, hvor det er en omskrivning for Gudsnavnet eller betegnelse for Guds bolig." Faktisk ser Det guddommelig (en guddom) nu og her ser sig selv som jeg.


Her i forskellige tråde er der nu nogle brudstykker af noget samlet, hvor der er en mening i det. P.s. I Facebook har jeg den samlede tekst om min sande identitet, hvilket jeg måske snart også viser til jer.

Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 13/07/2021 04:06

ÅNDSINDGYDELSEN

Biblen taler om åndsudgydelsen, men jeg sammenligner det Ord med en livsbekræftende vejrtrækning ligesom solens lys, vand og madens energi. Idag snakker jeg med en lidt yngre kvinde M om gode og dårlige muligheder, som ønsker mit private telefonnummer og mig som en del af hendes liv. Jeg forklarer hende helt ærligt om begyndelsen på mit godt nye liv og den lignende begivenhed i verden hos menneskeheden. Jeg siger: "Du får ikke endnu mit telefonnummer, fordi det er vigtigt, at man er ligesindede ved sociale relationer, så vi sådan kan snakke sammen om det hele udfra en ideologi, hvor folk forstår hinanden vedrørende grundlæggende fælles værdier. Idag lever jeg næsten helt alene, men snart kærligt møder jeg folket om meningen med livet. Derfor er eksempelvis jøder med jøder, muslimer med muslimer og kristne med kristne. Du sagde til mig tidligere på en uvidende måde, at religion er farligt som om, at åndelig oplysning kun handler om det. Projekt OPLYSTHED er ikke en ny trosretning/religion. Vær en hellig bygning på din romantiske rejse/vej. Du virker meget ligeglad med emner om tro, så jeg synes, at vi er for forskellige til et personligt forhold, når jeg jo brænder for den slags dybsindigt og en guddom." I samtalen fortæller hun pludseligt overraskende nyt, at hun oplever syner, nogle overnaturlige evner og masser af tegn som en advarsel. Jeg svarer: "Eller ligesom åbenbaring Helligåndens kraftfulde vejledning, fordi du dog alligevel tror på Gud, som jeg i mine bønner istedet kalder ´min´ evigt elskede. På dine dates er du blevet mere moden til at gennemskue folks egoistiske ondskab og primitivt beskidte tricks men også bedre til at se realistisk sandheden og mirakler kan dog også stadig ske i virkeligheden. Instinktiv selvtilfredsstillelse kræver hurtige resultater. Samlet opfatter jeg alle naturvidenskabeligt uforklarlige oplevelser som værende guddommelige ledetråde. Hav således tålmodighed, hvis du ønsker god udvikling i samfundet, dit livs indhold og opvågning fra det åndeligt døde sted." Hun er enig med mig i dette, hvor hun derefter siger: "Min krop er af den grund nu ligesom et kyskhedsbælte og der er her en nøgle til mig." Det lyder ligesom ved Himlens port. Om fortabelse (forbandelsens byrde) og frelsen (gaven) kan mennesket miste sig selv på to forskellige måder, der afhænger af hvem/hvad en selv hengiver sit selv til. Også oplyser jeg: "Jeg er et med alle og en guddom, hvilket ligner psykologen Jungs personlighedsmodel om det kollektivt ubevidste, at alle menneskers sind har et eksistensgrundlag angående arketypers tanker, handlinger og følelser i forbindelse med en mere religiøs sammenhæng og kontekst. Der er dermed altid noget genereliserende væsentligt i menneskets nedarvede natur. Jeg hører faktisk for første gang dig udtrykke den spirituelle intelligens."

Jeg overvejer noget mere omkring ordet - hengivenhed. Jeg undersøger om ordet ´udgyde´, der blandt andet ifølge DSL ordbogen betyder: "1. Ofre sit blod eller sit liv for nogen eller noget, 2. Lade en kropsvæske flyde, 3. Overført - sprede eller formidle videre." Også ser jeg derefter vistnok mystisk relevant et citat fra I om Paulus: "Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem." Bemærk her om Biblens GT profeti Åndsudgydelsen ordet blod. Det handler om en eller anden ny slags selvopofrelse for alle. Jeg har snakket med en ældre kvinde, som har læst psykologihåndbogen ligesom M´s psykiatrihåndbog om sindet, men de kender endnu ikke det evige selv om menneskets guddommelighed. Biblens GT og NT nævner noget om den, jeg er - Jeg gider bare ikke skænderiet imod folks religiøse identitet som, jeg ikke er. H nævner sommetider en eller anden teologs profeti om tallet tre vedrørende kristologi. Filosoffen Løgstrups ´den guddommelige gnist´ i mennesket er også relevant. En elev på et socialt væresteds cafe siger til mig senere, at hun kender to personer i et parforhold, selvom de er medlem af forskellige religioner. New Age og idag extra new age spiritualitet blander hyklerisk også en tro sammen sådan uden et fast grundlag. Jeg siger til K, som har mange hinduistiske Hare Krishna bøger derhjemme, at frelsen er en gave, hvor han derefter kommenterer: "Det er ´sjovt´, at du siger det til mig, fordi jeg har fornylig på en seddel spurgt: Hvad så med Helligånden som en gave?" Vi kender til syndfloden, dåben og idag sker den næste betydningfuldt lignende renselse i verden med menneskeheden igen på en helt ny forbedret måde tredje gang. Om en plan for mennesket ser jeg et nyt mønster ske, der åbenbart mest endnu kun berører os troende. Den guddommelige vilje om skabelsen? Der er ikke tale om en invasion fra rummet, men Helligånden fra Himlen er over det udvalgte folk. Jeg undrer mig over hvorfor, at jeg herligt i nat havde flere drømme om en date med skaberen af alt, hvilket giver mening alligevel om følgende:

T siger skeptisk: "Jeg er ikke enig med dig i, at ens personlige udvikling en dag stopper, hvor man ved det hele om dette, fordi ellers så kan du jo bare kun sidde stille deroppe i himlen." Jeg modargumenterer: "Nej, der er tale om en afklaring, hvor behovet for selvrealisering en dag ikke mere sker, fordi du har fundet fred i dig selv med Helligånden. Sig sådan i dette liv med ren kærlighed, at jeg er god nok som, jeg er. Mit åndelige arbejde handler istedet idag om Himlen på Jorden som Riget."
A spørger ind til min sande identitet, hvor jeg svarer: "Profeterne i Biblens GT Moses og NT Jesus omtaler gudsnavnet: ´Jeg er den, jeg er (væren).´ Du nævner Jahve (JHVH), men fordi du ikke tror på evigt liv, så kender du ikke den, jeg er. Himlen er derfor dig ukendt."

Sikke et mirakuløst under og tegn på himlen! Også opdager jeg følgende forklaring i Wikipedia om Himlen: "I Kristendommen anvendes Himmelen som en metafor dels for det gode, der kommer til os ovenfra, dels for Guds bolig/nærvær. I kristen folkereligiøsitet hersker desuden forestillingen om et efterliv i Himmelen for de gode eller troende, hvor Sankt Peter står i porten med nøglemagten til at lukke de døde ind. Blandt teologer og i klassisk kristen dogmatik forbindes efterlivet dog i højere grad med fysisk form, dvs. forestillingen en ny jord med en paradisisk tilstand. Himmelen anvendes endvidere hyppigt som en omskrivning af Gudsnavnet (se artikel om Jehova), fx i Luk 15,18. og især i udtrykket: Himmeriget (dvs. Himlens rige eller Guds Rige). I NT med ny retskrivning skrives Himmelen med stort H, hvor det er en omskrivning for Gudsnavnet eller betegnelse for Guds bolig." Faktisk ser Det guddommelig (en guddom) nu og her sig selv som jeg.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 13/07/2021 09:31

Citat:
Arne:

Hvis jeg ser ret, så støtter du dig til Bibelens ord, mens Gerth støtter sig til åbenbaringer om Helligånden, og mens Hanskrist støtter sig til Paulus - for nu at sige det helt kort.

Forsøg på at "skære hinanden ned" ser ikke ud til at lykkes.
Forsøg på at forstå hinanden ligeså.

Så hvad gør vi?
Måske en begyndelse kunne være at anerkende hinandens trosfrihed.
Måske vi kunne afklare hver vore standpunkter mere.
Måske vi kunne se hinanden mere fordomsfrit.

Gerth skriver somme tider noget, jeg fornemmer mening i, men meget er fortsat helt uklart for mig.

Hanskrist er den, jeg har brugt flest kræfter på at forstå. Men det er ikke lykkedes for mig.

Du, Tikka, synes at bruge Bibelen, som noget pålideligt, men jeg er ikke rigtig klar over, om du er "Bibel-tro"."Hvis jeg ser ret, så støtter du dig til Bibelens ord, mens Gerth støtter sig til åbenbaringer om Helligånden, og mens Hanskrist støtter sig til Paulus - for nu at sige det helt kort."

"mens Gerth støtter sig til åbenbaringer om Helligånden"

Nej Gerth lever i og med og ved og igennem Gud Helligånden og han nyder Helligåndens mange åbenbaringer og gaver fx HELBREDELSER og (karismatiske Åndsgaver) og frugter (kærlighed, glæde, fred i sindet, tålmodighed etc etc (findes hos Paulus (1)*) - iøvrigt stiller jeg mig selv som KIRKE i verden nøjagtig samme sted - og der er ret meget KIRKE over Gerth som der er over HansKrist.

"og mens Hanskrist støtter sig til Paulus"

Paulus skubber mig straks i armene på KRISTUS - han vil ikke engang vide af sig selv - kun hvad KRISTUS eller ÅNDEN gør og udvirker betyder noget.

Hos Paulus hører jeg den gode glædelige messianske nyhed (KRISTUS NYHED) om Guds Nåde - Guds Kærlighed Kristus - begivenheden KRISTUS den GUD Helligåndens Ny Væren og Virke Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus - AT GUD ER KOMMET OS ALLE NÆR gennem sin ÅND:

Citat:
Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd
over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal profetere,
jeres gamle skal have drømme,
jeres unge skal se syner.
Selv over jeres trælle og trælkvinder
vil jeg udgyde min ånd i de dage. Joel 3, 1 - 2.

Se iøvrigt også 1 Kor 2:

Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.
"Du, Tikka, synes at bruge Bibelen, som noget pålideligt, men jeg er ikke rigtig klar over, om du er "Bibel-tro"."

Tikka bruger ikke begrebet TRO som det bibelsk forstås, i dets oprindelige bibelske betydning (A)*, men som et moderne kristent kætteri kaldet bibelfundamentalisme (opstod efter reformationen og bogtrykkerikunsten) bruger begrebet tro, nemlig at Bibelen skal læses fra a - z og man skal tro alt der står, tage alt bogstaveligt og pålydende. Altså Gud kender vi kun gennem Bibelen, ikke igennem Gud Helligåndens Nærvær. Før reformationen var det Kirken der havde stillet sig i vejen for menneskets adgang til Gud og med bibelfundamentalisme det bliver Bibelen der stiller sig op som en forhindring menneskets adgang til Gud. Så uhyggeligt når enten Kirken's folk eller Bibelen vil stille sig i vejen for menneskers direkte kontakt og erfaringer med Gud. Paulus siger i den sammenhæng 2 Kor 3 at Ånden (Gud) gør levende og bogstaven slår os ihjel, døder os. TRO er bibelsk et spørgsmål om GUDS ÅNDS NÆRVÆR og KRAFT = VIRKEKRAFT og forunderlige gerninger i og med os.

Bibelfundamentalisme medfører den absurditet at kun de der har studeret Bibelen i årevis har tro og de der har læst mest i Bibelen har mest tro. Dette ved vi alle umiddelbart er en løgn, eller usandhed.

Ligeledes hvis Tikka eller en Jehovas Vidner mister troen - så er det jo ikke troen på hvad der står i Bibelen de har mistet, men troen på livet, troen på sig selv og ja troen på det hele, alting, som de har mistet. Et menneske uden TRO i bibelsk betydning er uden Gud er uden ÅNDEN (KRISTUS - KRISTI ÅND) - det har mistet Gud Helligåndens Nærvær.

The worth "faith" cannot be applied to the Christ unless it is taken in its biblical meaning of a Spiritual reality in itself. Tillich

(A)*:

Citat:
Paul Tillich:

The worth "faith" cannot be applied to the Christ unless it is taken in its biblical meaning of a Spiritual reality in itself.

The faith of the Christ is the state of being grasped unambiguously by the Spiritual Presence.

Faith is an act of a finite being who is grasped by, and turned to, the infinite.

Faith is being grasped by an ultimate concern, or in the grip of something which is of infinite seriousness for me which surpasses life and death.

(1)*:

Fx Galaterbrevet 5:22-23 står der, ”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.” Helligåndens frugt er et resultat af Helligåndens tilstedeværelse i den kristnes liv. Nye Testamente gør det klart, at alle modtager Helligånden i det øjeblik han eller hun tar imod begivenheden KRISTUS (messianske verdensbegivenhed ved Jesus i kraft af Gud) (Romerne 8:9; 1. Korinther 12:13; Efeserne 1:13-14). Når Helligånden kommer ind i den kristnes liv, er en af hendes vigtigste opgaver at forandre det liv. Det er Helligåndens opgave at forvandle os efter det Guds Billede vi er skabte i og til.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 14/07/2021 23:00

Du: "Nye Testamente gør det klart, at alle modtager Helligånden i det øjeblik han eller hun tar imod begivenheden KRISTUS (messianske verdensbegivenhed ved Jesus i kraft af Gud) (Romerne 8:9; 1. Korinther 12:13; Efeserne 1:13-14). Når Helligånden kommer ind i den kristnes liv, er en af hendes vigtigste opgaver at forandre det liv. Det er Helligåndens opgave at forvandle os efter det Guds Billede vi er skabte i og til."

TILLYKKE MED DAGEN

Efter mit seneste emne ´åndsindgydelsen´, opdagede jeg noget i NT, der ligner GT´s kritik imod menneskets kundskab og visdom uden Helligånden, altså ikke Guds værk dermed. Ordet ubestandig dukkede op i mig, der desværre kunne lyde ligesom døden og dog også vedrørende forvandling/forandring, men så fattede jeg dette: Man behøver ikke al viden for at kende sig selv, fordi alt i verden er jo kun midlertidigt, men sjælen lever videre ligesom Det guddommelige og sammen sådan i et forevigt.

V spørger: "Hvilken tidsalder lever vi i...?"

Der er folk, som taler om Tusindårsriget og/eller Himlens (Guds) rige, der kan fortolkes på forskellige måder om tid og rum ligesom diverse faglige teorier og religiøse påstande. Derfor er følgende vigtigere:
I dag prædiker jeg den nye tidsalders Riget, som jeg er.

Tilbed ikke mennesket Jesus og egenavnet Kristus som en afgud.

Den store danske leksikon: "Hos Heraklit, ca. 500 f.v.t. - identificeres Gud med logos. Logos er et begreb af afgørende betydning i hele den græske filosofiske tradition, hvor det oftest kan oversættes med 'rationelt princip'. Etymologi om Logos kommer af græsk logos 'tale, ord'; mere specielt talens indhold, 'argument, redegørelse, sætning'. Mennesket del i den guddommelige logos. Etikken samler sig om det krav, at mennesket skal leve i overensstemmelse med naturen, dvs. med verdensforløbet og den moralske lov, logos. Den blev optaget i kristen tænkning, hvor Kristus blev identificeret med logos, jf. Johannesevangeliets indledning: I begyndelsen var Ordet. Mennesket har del i den guddommelige logos som billedet på Gud."

Senere læser jeg i Den store danske leksikon om Riget: "Jesu forkyndelse skal forstås ud fra en antik jødisk forventning om et guddommeligt indgreb i historien med en ny verden til følge. Forudsætningen er talen i Det Gamle Testamente om Gud som konge og om hans kongedømme. I Det Nye Testamente rummer talen om Himlens rige en spænding et allerede og et endnu ikke; således er Guds rige både kommet nær og i Jesus til stede midt iblandt mennesker. Forudgribende virkeliggøres Guds rige dér, hvor Guds vilje sker; hos Paulus hedder det, at Guds rige ikke afhænger af ord, men af kraft. Det er blevet sagt, at Jesus forkyndte Guds rige, men det var kirken, der kom. Ifølge Det Nye Testamente er Guds rige nemlig ikke identisk med kirken, der netop skal afløses af Guds rige. Kirkefaderen Origenes udtrykte det ved at tale om Jesus som riget selv. I Om Guds stad kontrasterer Augustin i 400-tallets begyndelse Guds rige med denne verden." Bemærk, Helligånden, Jesus og Kristus er ikke Herren over Riget. Disse navne, begreber og ord bestemmer ikke over mig. Med bibelsk sprog siger jeg altså, at Riget tilhører kun Gud. Jeg som har hellig ånd repræsenterer personligt det himmelske.

Ifølge Biblen svævede Ordet over vandende ligesom ´duen´ om NT og åndens GT over udvalgte , fordi guddommen ikke er begrænset i den slags ting ved skabelsen. Jeg opfatter derfor istedet Ordet som egenavn på Helligånden, men med det blev Gud til menneske i Jesus krop. Symbolet Kristus betød - den salvede. Han udtrykte kongeriget således ved dåben, hvilket også gælder mennesket i nutiden, hvor enhver vedrørende dens betydning også er salvede. Så faktisk betyder miljøet (Jorden) også noget om Riget. Eksempelvis forfatteren Asger Lorentsen kalder verden for en hellig planet om en Kristi genkomst impuls. At ´jeg er´ Riget handler om stedet, hvor Det guddommelige bor sammen med sit udvalgte folk og endda selv lever som det og sådan igen har jeg med min ægteskabelige pagt døbt livet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 15/07/2021 18:43

Jeg skrev i det allerførste indlæg i denne tråd:
Citat:
Vi mennesker har søgt at hæve os over naturen, men vi bliver stadigt tydeligere mindet om, at vi blot er en del af naturen – på lige fod med alt andet i den.
Det er så, som jeg opfatter verden - os selv inclusive.

Og det kunne se ud til, at jeg er alene om den opfattelse.
Men det har jeg ikke noget imod blinker
Det ændrer ikke noget for mig smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 12:07

Den aktuelle vejr-katastrofe i Tyskland, som dræbte mange mennesker, understreger, synes jeg, svagheden i de mange religioners accept af idéen om, at vi mennesker kan være naturens herskere og tillade os at leve med en uhæmmet "brug-og-smid-væk-kultur".

Det øger min mistanke om at religioner er menneskeværk uden ydmyghed overfor det guddommelige og den værende verden.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Anonym

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 12:46

Citat:
Store oversvømmelser har ramt dele af Europa: Her er 3 grunde til, at det gik så galt
https://www.dr.dk/nyheder/indland/store-oversvoemm...et-gik-saa-galt
Indsendt af: Anonym

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 13:05

Citat:
Den aktuelle vejr-katastrofe i Tyskland, som dræbte mange mennesker, understreger, synes jeg, svagheden i de mange religioners accept af idéen om, at vi mennesker kan være naturens herskere og tillade os at leve med en uhæmmet "brug-og-smid-væk-kultur".

I følge biblen er der jo en forklaring - og i NT opfordres "vi" til at søge riget først - deri findes frelsen

Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den Onde. https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Joh/5
.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 13:53

Hej Anonym.

Du citerer fra Bibelen:
Citat:
Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?
Min replik:
Alene udtrykket: "overvinde verden" får mig til at kassere en meget stor del af Bibelen cool

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Anonym

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 14:48


Citat:
Du citerer fra Bibelen:
Citat:
Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?
Nej det gjorde jeg ikke.
Jeg viste link til, hvorfra jeg citerede, når jeg skrev:
Citat:
Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den Onde.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Joh/5

Citat:
Alene udtrykket: "overvinde verden" får mig til at kassere en meget stor del af Bibelen
den troende overvinder verden ved den hellige ånds hjælp, fordi: Vi ved, at vi er af Gud - som betyder man ikke følger kødets lyst
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 15:16

Hej Anonym.
Jo, jeg er godt klar over tankegangen med den gudskabte "onde", som skal overvindes, men du kan ikke komme udenom V5 i Det Nye Testamente - Johannes' Første Brev - Kapitel 5, som du linkede til:
Citat:
Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?
Min opfattelse er jo i stedet ydmyg taknemmelighed over at være en ret så ubetydelig del - men dog en del - af den ufattelige guddommelige verdens væren.
I Bibelen fokuseres der jo alene på, hvad der er godt eller ondt for os mennesker.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Anonym

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 16:11

Citat:
I Bibelen fokuseres der jo alene på, hvad der er godt eller ondt for os mennesker.

Hmm … så skulle det vel være ret enkelt bare at følge anvisningerne om at gøre det gode – det rette.
Gud er ikke ansvarlig for menneskets gerninger

.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 17:36

Hej Anonym.
Jeg skrev:
Citat:
I Bibelen fokuseres der jo alene på, hvad der er godt eller ondt for os mennesker.
Du svarede:
Citat:
Hmm … så skulle det vel være ret enkelt bare at følge anvisningerne om at gøre det gode – det rette.
Gud er ikke ansvarlig for menneskets gerninger
Jeg respekterer naturligvis en sådan kristen livsindstilling - men den er ikke min.
For mig er "skaberværket" ufatteligt og guddommeligt, og dét at være en meget lille del deraf gør mig ydmygt taknemmelig og inspirerer mig til at søge den bedst mulige indsigt og forståelse i en altomfattende kærlighed.
"Det onde mellem mennesker" eller "Den onde" tror jeg ikke på, jeg ser i stedet mislykkethed og vildfarelser - og motivation til - hvor det er muligt - at yde omsorg.

Dét er så nu, hvor jeg står.
Du står et andet sted, som jeg gætter kan betegnes som bibelsk kristendom.
Og vi lever jo i et land med almindelig religionsfrihed - så længe det ikke indbefatter terrorisme blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 17/07/2021 21:59

Arne religion skyldes at mennesket har brug for at få et godt forhold til alle de usynlige kræfter og energier (også de energier og kræfter der er i personlig form) fra den usynlige virkelighed - der endda er mere virkeligt end den synlige.

Den synlige verden kan være blot et udtryk for de usynlige kræfter der er vores egentlige virkelighed. Den usynlige virkelighed fyldt med kræfter og energier står i forhold til den synlige verden.

Siger din muslimske mystiker ikke lidt det samme.


-0-0-0-0-.

En lille øvelse, alle os debattører kan på et øjeblik konstatere at der er en usynlig virkelighed - godt så langt - det næste I skal gøre venner er at benytte jer af de energier og kræfter i denne usynlige virkelighed som vil jer det godt.

Prøv det lige nu.

Og lov så jer selv i al fremtid at tage forholdet seriøst og så kommer miraklerne. Så begynder der at ske vidunderlige ting i jeres liv, fordi disse usynlige kræfter og energier vil kunne hjælpe jer med nær sagt alt her i livet.

Iøvrigt er det også det Gerth har gjort, han vil måske bare beskrive det på sin egen originale måde.


Alt formår jeg i ham som giver mig KRAFT.

Evangeliet møder vi i Ånd og KRAFT - VIRKEKRAFT og ja den LIVSKRAFT der er Ånden. Det er ikke veltalenhed og logik, bibelfundamentalisme logismer og dogmer.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 18/07/2021 12:28

Hej Hanskrist.
Jeg glæder mig over, at du her udtrykker dig, så jeg kan forstå det:
Citat:
En lille øvelse, alle os debattører kan på et øjeblik konstatere at der er en usynlig virkelighed - godt så langt - det næste I skal gøre venner er at benytte jer af de energier og kræfter i denne usynlige virkelighed som vil jer det godt.
Min kommentar:
For mig er "den usynlige virkelighed" dét, at alt er guddommeligt, og det er dét, der fører mig til ydmygt at søge indsigt og forståelse i en spontan altomfattende kærlighed.

Vi oplever vel alle tilværelsen på hver sin måde - selvom det er den samme.

Og det er en stor glæde for mig, nu - for første gang - at kunne forstå dig smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Mennesket og verden - 18/07/2021 13:49

Citat:
Vi oplever vel alle tilværelsen på hver sin måde - selvom det er den samme.


Tilværelsen … vel det vi kalder virkeligheden – den vi alle ”bevæger” os rundt i.

Den ydre virkelighed - betingelserne/forholdene - er jo ikke ens for menneskene globalt, men ellers er det er jo klart

Vi kan blive enige om at græsset er grønt fordi vi har lært det er grønt og lært det hedder græs, men oplevelsen af dette grønne græs er vor egen – og så kan man jo tilføje det vi kalder virkeligheden noget ekstra mere eller mindre bevidst ved at ens humør, erindringer, drømme håb ect farver virkeligheden og i nogle tilfælde tilmed forklarer "virkeligheden" - eller bliver virkeligheden

Altså den indre virkelighed kan man se i den ydre virkelighed - forklarer den - dog uden man mister den fælles virkelighed

Det jeg kalder 2 spil kort, fordi ens samspil med andre mennesker
afgøres af, de forstår det man siger, men også vigtigt at fjerne negative billeder, som jo er gamle billeder hvis man ønsker den gode kontakt ... Paulus taler også om at indstille sig på de mennesker han vil nå i forhold til forkyndelsen

I forhold til erindring – forbinder jeg mennesker jeg har kendt med bestemte blomster, og regnbuen med en hilsen fra gud

Har ikke så meget tid. Kunne være skrevet bedre, men håber det giver mening.

¨¨¨¨
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 19/07/2021 03:29

DEN NYE VERDEN MED DET NYE MENNESKE

Arne siger: "I Bibelen fokuseres der jo alene på, hvad der er godt eller ondt for os mennesker? Det onde mellem mennesker eller Satan tror jeg ikke på, hvor jeg istedet ser mislykkethed, vildfarelser og motivation til - hvor det er muligt - at yde omsorg."

Hans K prædiker noget om Logos og Mythos. I mit forrige emne prædiker jeg lidt om ære og vores forhåbentligt hellige planet. Min pagt ligesom et ægteskab er som med dåbens Helligånden en gave. Jeg vier hele mit liv til både Det guddommelige og det udvalgte folk, hvor jeg sådan derfor får åndsgaver.
Jeg genfortæller ikke om mine guddommelige tegn, der med mit åbenbaring blandt andet minder om i Biblen GT og NT´s ord, tal, metaforer - allegori - symboler og allegoriske betydning (billedsprog). På det seneste bemærker nogen, at jeg mere og mere for vidner oplever flere overnaturlige kræfter Min relevant ekstraordinære fuldkomne IQ test, hvor både min højre og venstre hjernehalvdel på alle områder udtrykte
P taler pædagogisk om det almindelige liv, hvilket jeg ikke har haft mulighed for. Både Batman og Jokeren havde en tragisk baggrund i deres liv tilfælles, men hvor de brugte en stærk psyke og høj intelligens på to helt forskellige måder. Den egoistisk onde psykopat versus en kærligt god frelser. Vi snakker om superhelte og skurke, men vedkommende forstår min fascination af den slags arketyper ligesom med avatarer, profeter, helte, frihedskæmpere og følgende forklaring: Jeg siger til hende: "Du kalder kalder det for ekstremerne, men det´ driver mig om meningen med min livsopgave, fordi jeg har intet andet at leve for og jeg er heller ikke normal. For Jesus Kristus var lyset bare noget naturligt istedet for disse to modsætningers yderligheder, som du ønsker i den kun middelmådigt midte. I også fællesskabet er vi forskellige, men der er noget ved min selvtillids rolle idag, der ikke er ligesom flertallet. Derfor lever jeg stadig alene, fordi jeg afviger fra samfundets normer selvom, at alle er lige værd. Hvis ingen endnu officielt tror på mig, kan jeg så dermed være ligeglad med hele omverdenen? Nej, jeg (egoet) må bevise en gudddoms kærlighed for menneskeheden i verden, hvilket kræver både handling, mod og integritet ligesom ægte frihedskæmpere. Det sker senere optimalt ved åndeligt samarbejde og måske en dag nogen faktisk beder om min hjælp, som er egnede til dette. Dårlige mennesker tjener magtfuldt masser af penge i industrien ved beskidte ting, hvilket er usundt og/eller farligt for både mennesket og miljøet. Ligeledes er det angående kriminalitet og krig. Jeg gider ikke primitivt aggressiv evolution vedrørende herredømmet, fordi vi redder istedet verden med et ansvarligt samarbejde. Min opfattelse af verden derude hænger sammen med vedensbilledet indeni i mit sind. Det betyder, at jeg elsker skabelsen. Befri dig selv ordentligt og tilbyd dermed frelsen til mennesker i verden. Det er begyndelsen på enden. Du kan gøre en forskel til det bedre, hvor du ændrer på verden, fordi den ender og begynder med det evige selv. Om fristelser og forkert opgivenhed på grænsen til vanvid igennem alt modgang som en prøvelse vandt verden ikke over den, jeg er. Jeg er ikke imod verden, når jeg overvinder den i mig selv. Engang i min bandom mobbede en dreng mig med det berømte ordsprog: "Han kom, så og sejrede." Jeg ligner den fortabte taber iblandt de fattige, ´grimme´, psykisk syge, svage, ensomme, socialt udsatte, forpinte og udstødte. Biblen fortrøster med lignende typer om mange undertrykte medmennesker - Jeg er sejrherren, fordi således også er Helligånden over verden fra Himlen.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 19/07/2021 04:47

P.s.
Bær over med nogle af mine grammatiske fejl i indlægget.

Også opdager jeg genkendeligt nærmest som en mystisk forventning Tikka´s ord, der minder om mine: "Altså den indre virkelighed kan man se i den ydre virkelighed dog uden, at man mister den fælles virkelighed. Ens samspil med andre mennesker afgøres af, hvordan de forstår det, man siger, men det er også vigtigt at fjerne negative billeder, der jo er gamle billeder, hvis man ønsker den gode kontakt. Paulus taler også om at indstille sig på de mennesker han vil nå i forhold til forkyndelsen."
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 19/07/2021 10:32

Den usynlige virkelighed (der dog er fyldt med syn og lys) fyldt med ENERGIER og KRÆFTER og BILLEDER SYNER og DRØMME - MOTIVER der er MOTIVATIONER for os da de motiverer os og holder os i ÅNDE.

Her er vi mennesker tænkt med, derfor er det bedre end naturvidenskab på en lang række områder - altså fordi denne form for tænkning der er arkaisk Mythologisk BILLEDLIGT her er vi mennesker og kosmos (universet og naturen) tænkt sammen i vores samhørighed - så det er os mennesker i vores "ikke adskilthed" - i vores TOTALITET i Edens Have eller paradis før syndefaldet - hvor vi mennesker og naturen - hvor selv og kosmos levede i resonans og harmoni - hvor naturen, kosmos, var umiddelbart levende og sagde os noget, gav os noget. Sproget var BILLEDLIGT MYTHOLOGISK - religiøst spirituelt - da alfabetisk og matematisk og logisk SKOLING - LOGOS TÆNKNING endnu ikke pressede os så meget oppe i hovedet at den ene hjernehalvdel endnu blev så dominerende som idag - hvor vi har mistet forbindelsen til DET RELIGIØSE SPIRITUELLE - MYTHOLOGISK BILLEDE TÆNKNING. Men altså dybdepsykologi og psykoanalysen og idag moderne neurovidenskab og NEW AGE RELIGIØSITET forsøger at råde bod herpå og genoprette forbindelsen til dette det religiøse.

Dybdepsykologien, psykoanalysen og jungiansk psykologi, har især sat fokus på forholdet i forbindelse deres påvisning af det UBEVIDSTE og da ikke mindst det kollektive ubevidste og drømmene vores.

For at blive endnu klogere på at forstå hvad jeg taler om læs efterfølgende af Edgar Morin, findes nederst under punkt 1)*.


Mit problem med dig Arne er at du ikke vil tænke mennesket med men at du bruger i for høj grad naturvidenskab til at fjerne mennesket af ligningen - naturvidenskab der har været et storstilet forsøg på at tænke mennesket ud af ligningen og kun have forståelse for det objektive derude uafhængig mennesket - så jo mindre en naturvidenskabsmand kvinde tænkte sig selv med, tænkte mennesket med i ligningen jo bedre var det, da mennesket kun var en uvedkommende forstyrrelse også derfor naturvidenskab er ateisternes våde drøm om at vi nok på et tidspunkt kan få mennesket helt fjernet af ligningen - at mennesket og kosmos/naturen er to forskellige størrelser og vi har ikke brug for mennesket (også lidt her vi finder Arne - mennesket er jo intet at regne).

Jeg vil tænke mennesket med, altså mennesket og kosmos skal forstås i dets samhørighed. Ihvertfald hvis det er det religiøse spirituelle vi beskæftiger os med. Så er det mennesket i dets fysiske kropslige biologiske sanselige i verdens værens tilstedeværelse og det er også mennesket i dets fysiske kropslige biologiske sanselige + sjælelige bevidsthedsmæssige i verdens værens kosmiske tilstedeværelse - altså vi mennesker i vores TOTALITET og "ikke adskilthed" - vi kunne sige det er HOLISTISK - dette siger jeg især til Tikka så vi kan få Tikka ud af hovedet og ud af hjernespind - da Tikka konstant hævder det er indbildning og skyldes alene menneskets kun subjektive forestillinger og fantasier (her er hun iøvrigt enig med ateisterne Simon og Bjørn og i konflikt med Freud og Jung og moderne psykoanalyse og neurovidenskab der har vist at vores drømme og dagdrømme fantasier (Mythologiske religiøse SPIRITUALITET og BILLEDE tænkning) bestemt ikke er uden forankring noget objektivt virkeligt (det er på ingen måder et HJERNESPINDS epifænomenal ligegyldigt affaldsprodukt - nej tværtimod det er dyb dyb alvor og fyldt med objekt (objektivitet) fyldt med intuition og visdom og forudseenhed - det er profetisk i en sjælden grad) - men det har det aldrig været - det religiøse spirituelle noget subjektivt - da det stammer fra vores suveræne umiddelbare fysiske kropslige biologiske sanselige + sjælelige bevidsthedsmæssige i verdens værens tilstedeværelse og TOTALITET og "ikke adskilthed". Vores Det Religiøse Mythologiske SPIRITUALITET og dets BILLEDE TÆNKNING er fra før vi blev adskilt kosmos og naturen - fra før det subjektive og objektive blev adskilt, fra før det alene subjektive (hjernespind). Subjektivitet og hjernespind er et meget moderne fænomen som plager vi moderne mennesker i så uhyggeligt grad at mange har mistet meningen med livet fordi de har mistet forbindelsen til det kollektive ubevidste objektive der gælder vores liv. Også bibelfundamentalisme er skyld i subjektivitet og HJERNESPIND fordi Bibelen der kun kan forstås i dets religiøse spirituelle Mythologiske BILLEDE tænkning bliver opfattet bogstaveligt med vores moderne forfejlede logos fornuft Skole tænkning (skoletaske og pegepind og kridttavle tænkning hvor vi mennesker ikke bliver tænkt med - vi lærer om noget - vi lærer ikke om noget hvor vi også selv er tænkt med).


1)*:

Citat:
Myten er uadskillelig fra sproget, og ligesom Logos betyder Mythos oprindeligt ord eller tale.
Sproget føder Logos og Mythos som tvillinger, men efter fødslen går de hver til sit (lateraliseringen: højre venstre hjernehalvdels arbejdsdeling og differentiering via den kulturelle sproglige skoling og opdragelse næste generation); Logos bliver den rationelle tale kommende fra en logisk objektiv ånd, der forestiller sig verden uden for sig selv; Mythos konstituerer den subjektive, enestående og konkrete diskurs ved en ånd, som er vokset sammen med verden og oplever den som sit indre. Senere blev Mythos og Logos modsætninger idet Mythos forekom Logos at være som en fabel, en legende blottet for sandhed, og Logos syntes for Mythos at være kødløs abstraktion, noget ydre i forhold til de dybere realiteter. Edgar Morin (parentesen er dog min).

Arkeånden.
De to tankegange, den rationelle og den mythologiske, der er tæt forbundet i de arkaiske civilisationer, udvikles sideløbende i de historiske civilisationer og kan indgå i en forbavsende symbiose i vores moderne civilisation. Først og fremmest har den rationelle og den mythologiske tankegang fælles oprindelse; dermed mener jeg ikke blot ånd/hjerne i almindelighed, men de grundlæggende principper, der styrer åndens/hjernens operationer.
Mythologien er menneskelig. Dyrene er i deres beregninger uvidende om myten,og kan derfor forekomme mere logiske end vi med vores erkendelse. Man har længe troet, at myten var en primitiv illusion, født af en naiv anvendelse af sproget. Man må imidlertid forstå, at myten afslører en stadig levende Arketanke og ikke så meget en arkaisk forældet tanke. Myten stammer fra det, man kan kalde Arkeånden, som ikke er nogen tilbagestående ånd, men en Bagvedliggende Ånd, som i overensstemmelse med den stærke betydning af ordet Arke hænger sammen med de oprindelige kræfter og former i forbindelse med de hjernemæssige-spirituelle aktiviteters principielle og grundlæggende aktiviteter dér, hvor de to tanker endnu ikke er adskilt.

1. Den bagvedliggende Ånd er en gordisk hjerne-spirituel knude, hvor ikke blot de tankegange endnu er forenede, men hvor også:
- det subjektive og det objektive endnu ikke er adskilt
- repræsentationen smelter sammen med den repræsenterede ting (som det er en oversættelse af);

- sproget endnu ikke har adskilt det påpegende og det påkaldende, det prosaiske og det poetiske. Edgar Morin.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 19/07/2021 15:21

Hej Hanskrist.
Du har dine idéer, din overbevisning, din tro, og det er jo din gode ret.
Men det har jeg også.
Og når du skriver:
Citat:
Mit problem med dig Arne er at du ikke vil tænke mennesket med men at du bruger i for høj grad naturvidenskab til at fjerne mennesket af ligningen -
Så er mit svar:
Hvis det er et problem for dig, at jeg ikke har samme syn på mennesket i kosmos, som du har, så er det et problem, du selv må løse!
Jeg har ikke i sinde at forkaste naturvidenskabens opfattelse af menneskets særdeles beskedne rolle i kosmos, det spærrer for mig bestemt ikke for det guddommelige - snarere tværtimod.

Samtidig erkender jeg, at vi menneskers evne til indsigt er begrænset - også i naturvidenskaben.

Og jeg bliver stadig mere enig med sufismens Jalal al-Din Rumi og hans korte digt:
Citat:
Denne flygtige verden er et tegn på sandhedens mirakel.
Men selvsamme tegn er et slør, der skjuler de evige sandheder.
Men at vi mennesker skulle evne at "se gennem sløret", det er for mig nærmest storhedsvanvid.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 19/07/2021 22:00

Hej Gerth

Jeg har lige sendt en invitation til Lars Muhl...

https://www.larsmuhl.dk/kontakt/

Skrev dette til ham...

-------

Kære Lars

Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på dette forum...

http://www.trosfrihed.dk/

Og denne tråd...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/32702/I_KRISTUS.html#Post32702

Måske du vil finde det relevant at deltage...

Your friend forever

Jan

-------

Hvad er vejen frem...

https://www.facebook.com/groups/vmlforum

https://carstenplougolsen.com/kaerlighedens-psykologi/

Lad os tale sammen om tingene...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 02:56

Her den bedre version af mit nyeste emne:

DEN NYE VERDEN MED DET NYE MENNESKE

A siger: "I Bibelen fokuseres der jo alene på, hvad der er godt eller ondt for os mennesker? Det onde mellem mennesker eller Satan tror jeg ikke på, hvor jeg istedet ser mislykkethed, vildfarelser og motivation til - hvor det er muligt - at yde omsorg." Til A siger jeg, at netop Helligånden motiverer mig til næstekærligheden, fordi ellers er livet ligegyldigt.
Jeg falder ikke i H´s angribende fælder, fordi forsvarer jeg mig imod det, så afslører det en selvisk usikkerhed, også har han jo magten over jeg.

H prædiker noget om Logos og Mythos. I mit forrige emne prædikede jeg lidt om ære og vores forhåbentligt klart idag, snart tydeligere og kommende mere hellige planet. Jeg har oplevet en hel del forunderlige ting og abstrakte fænomener, hvor også noget af det indikerer en hemmelig gruppe af mennesker, som kender til mit virke med diskrete meddelelser. Min pagt ved fyrre års alderen ligesom et ægteskab er som med dåbens Helligånden en gave, hvor endda al sygdom forsvandt fra min krop inklussiv forkølelser og lidelse i sjælen. Siden da tre år efter er mit humør fortsat kun positivt. Jeg vier hele mit liv til både Det guddommelige, som giver mig til det udvalgte folk, hvor jeg sådan derfor modtager åndsgaver, fordi med de rette personer er livet en gave. Min relevant ekstraordinære fuldkomne IQ test oplyser jeg ikke detaljerne om igen, hvor både min højre og venstre hjernehalvdel på alle områder udtrykte højintelligens og genialitet. Jeg genfortæller ikke om mine guddommelige tegn, der med mit åbenbaring blandt andet minder om i Biblen GT og NT´s ord, tal, metaforer - allegori - symboler (billedsprog), hvilket jeg altså opdagede, der stadig sker. På det seneste bemærker nogen, at vi sammen mere og mere oplever forskellige overnaturlige kræfter igennem især mig, men samlet opfatter jeg den slags p.t. uforklarlige hændelser som guddommelige ledetråde med Helligåndens kraft. Mit liv er ikke kedeligt tiltrods for, at min vilje ikke blev lykkeligt tilfreds om sex, parforhold og materialistisk succes.

P taler overdrevent pædagogisk om det almindelige liv, hvilket jeg ikke har haft mulighed for. Eksempelvis både Batman og Jokeren havde en tragisk baggrund i deres liv tilfælles, hvor de brugte ånden på to helt forskellige måder. Den egoistisk onde psykopat versus en kærligt god frelser. Vi snakker om superhelte og skurke, men vedkommende forstår min fascination af den slags arketyper ligesom med avatarer, profeter, helte, rebeller og følgende forklaring: Jeg siger til hende: "Du kalder det for ekstremerne, men det´ driver mig om meningen med min livsopgave, fordi jeg har intet at leve for og jeg er heller ikke normal. Man behandlede mig ligesom en slave, så derfor kan jeg personligt ikke li det, men på grund af mit spirituelle kald fra en upersonlig guddom, så elsker jeg alle alligevel. GT og NT er heller ikke ens om gudsbilledet og dets forhold til mennesket. For Jesus Kristus var lyset faktisk bare noget helt naturligt istedet for disse to modsætningers yderligheder, som du ønsker i den kun genereliserende middelmådigt midte. I også fællesskabet er vi forskellige, men der er noget ved min selvtillid idag, der ikke er ligesom flertallets. Derfor lever jeg stadig alene, fordi jeg afviger fra samfundets normer selvom, at alle er lige værd. Hvis ingen endnu officielt tror på mig, kan jeg så dermed være ligeglad med hele omverdenen? Nej, jeg (egoet) må bevise en gudddoms kærlighed for menneskeheden i verden, hvilket kræver både handling, mod og integritet ligesom ægte frihedskæmpere. Det sker senere optimalt ved åndeligt samarbejde og måske en dag nogen beder om min hjælp, som er egnede til dette. Dårlige mennesker tjener magtfuldt masser af penge i industrien ved beskidte ting, hvilket er usundt og/eller farligt for både mennesket og miljøet. Ligeledes er det angående kriminalitet og krig. Jeg gider ikke primitivt aggressiv evolution vedrørende herredømmet, fordi vi ansvarligt istedet redder verden og medmennesket som forenet i kærlighed. Min opfattelse af en tilsyneladende verden derude hænger sammen med verdensbilledet i mit sind. Tid og rum er ikke virkeligheden, hvilket mirakler også er eksempler på. Det betyder, at jeg elsker skabelsen. Befri dig selv ordentligt og tilbyd dermed frelsen til andre. Det er begyndelsen på enden. Du kan gøre en forskel til det bedre sådan, hvor du ændrer på verden, fordi den ender og begynder med det evige selv. Om fristelser og forkert opgivenhed på grænsen til vanvid igennem alt modgang som en prøvelse vandt verden ikke over den, jeg er. Jeg er ikke imod verden, når jeg overvinder den i mig selv. Engang om noget andet i min barndom mobbede en dreng mig med det berømte ordsprog: "Han kom, så og sejrede." Jeg ligner den fortabte taber iblandt de fattige, gamle, ´grimme´, psykisk syge-hjerneskadet-retarderede, svage, ensomme, socialt udsatte, forpinte og udstødte. Biblen fortrøster med lignende typer om mange undertrykte medmennesker - Jeg er sejrherren, fordi således også er Helligånden med os i verden fra Himlen.

Også opdager jeg genkendeligt nærmest som en mystisk forventning T´s ord, der minder om mine: "Det jeg kalder to spil kort, fordi den indre virkelighed kan man se i den ydre virkelighed dog uden, at man mister den fælles virkelighed. Ens samspil med andre mennesker afgøres af, hvordan de forstår det, man siger, men det er også vigtigt at fjerne negative billeder, der jo er gamle billeder, hvis man ønsker den gode kontakt. I forhold til erindring forbinder jeg mennesker, som jeg har kendt med bestemte blomster og regnbuen med en hilsen fra gud." En samtalemand siger: "Tag på Odense casino med dine evner." Jeg svarer, at det kan jeg ikke, fordi ´Gud´ spiller ikke med terninger om penge, magt og prestige!" Alt er ikke et tilfældigt spil kort. Da jeg fornylig sad foran fjernsynet, viste det et program om et verdenskendt talentshow med dommere. En tryllekunsters magiske nummer handlede om forudsigelsen af et kort, hvor jeg i forvejen vidste det rigtigt i bunken mellem alle de andre. Jeg er ligesom dette kort. Det udtrykker om planen for skabelsen, at for den udvalgte er der en skæbnebestemt vilje. Jeg beder om en kollektivt akut guddommelig indgriben, der forløser folks åndsvage galskab, problemer, konflikter og kriser imod hinanden, tak.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 11:21

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
A siger: "I Bibelen fokuseres der jo alene på, hvad der er godt eller ondt for os mennesker? Det onde mellem mennesker eller Satan tror jeg ikke på, hvor jeg istedet ser mislykkethed, vildfarelser og motivation til - hvor det er muligt - at yde omsorg." Til A siger jeg, at netop Helligånden motiverer mig til næstekærligheden, fordi ellers er livet ligegyldigt.
Mit svar:
Vi synes jo stort set at være ens næstekærligt motiverede - du af Helligånden, jeg af det guddommelige.
Det glæder jeg mig over smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 11:32

P.s.

Øh - De kristne påstår, at Gud er kærlighed, hvor Helligånden minder Mennesket om det.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 12:52

Jeg har vænnet mig til aldrig at få et intelligent feedback på hvad jeg skriver fra dig af. Som om du behændigt springer over principielle betragtninger og aldrig går i kødet på en tekst som Kræn-p forlangte det, dengang der var substantielle dybdeborende debatter. Nå den tid eksisterer ikke længere.

Der skal selvfølgelig være en forstand der opfatter hvad man skriver, hvis der skal være tale om debat og drøftelse tingene.

Jeg har sagt det i mange år, det er som om du ikke vil lære nyt ved at sætte dig ind i en tekst. Det samme med Paulus som du godt vil kloge dig på men som du i årevis har sagt du ikke orker at læse.

Du gør grin med den af JESUS KRISTUS gudsrelation: Gud Far Menneske Søn direkte kommunikation og bønsforhold og gnosis forhold - ja du afviser forholdet blankt. Okay for mig - men når du så bagefter bilder os alle ind at den ortodokse ikon teologi Kristologi står dig særligt nær - så er det at alle mennesker river sig i håret - for så hænger hvad du skriver overhovedet ikke sammen.

Du bilder os ind at du får dit livs religiøse oplevelse foran et JESUS KRISTUS IKON - altså foran den begivenhed (det Guds Billede og Ansigt) ind i verden ved mennesket Jesus hvor mennesket og Gud er i et fortroligt, intimt nær, dynamisk Fader Søn samspil fyldt med gnosis. SÅ ER DER TO MULIGHEDER AT DU ENTEN LYVER ELLER IKKE ANER OVERHOVEDET HVAD DU SELV SNAKKER OM, HAR MED AT GØRE.

Du kan ikke engang forklare dig, når vi fortæller dig at hvad du fremfører overhovedet ikke hænger sammen.

Jeg siger bare, hvorfor skilter du med noget du ikke har forstået en hujende fis af. Hvis man kan tillægge tilskrive et JESUS KRISTUS IKON alt muligt efter egen personlig subjektiv forgodtbefindende og endda opfatte det fuldstændig anderledes end resten af verden har forstået det så er det at vi står overfor meningsløs vrøvl. Du ødelægger sproget og måden vi taler med hinanden om tingene. Du er så ANTI JESUS KRISTUS i din opfattelse og forståelse det guddommelige - jeg kender ingen mennesker der er så langt væk fra hvad resten af verden forstår ved JESUS KRISTUS som dig. Når millioner milliarder kristne mennesker beder, er i bøn - så er de igang med det du håner og ringeagter og påstår er en umulighed og som du gang på gang sort på hvidt har afvist. DIG OM DET - men det er skræmmende at læse om når du samtidigt skilter på skrømt med din JESUS KRISTUS IKON oplevelse.

Enten må du fjerne din Jesus Kristus ikon oplevelse - da den overhovedet ikke passer ind i hvad du ellers skriver om det guddommelige. Du siger det stik modsatte af hvad Jesus Kristus er kendt for. Jeg kender ingen som Jesus (og alle de første kristne) som du står i et så radikalt diametralt modsætningsforhold til såvidt det guddommelige.

Noget går galt for dig her. Hvis altså vi andre skal få noget ud af at lytte til dig der giver god mening. Hvad du skriver giver bare ingen mening og hænger ikke sammen med hvad verden ellers siger om tingene.

Du påstår der ingen intim nær forbindelse, relation, er mellem Gud og mennesket og så "skaber" du dig foran et JESUS KRISTUS IKON? Jamen vor herre til hest. Du håner gang på gang Gud Fader Gud Søn Billedet. Altså Jesus Kristus måden at vidne om sin gudsrelation og dynamik på, fortæller om det guddommelige på. Du skriver gang på gang at du tager fuldstændig afstand fra Jesus Kristus vidnesbyrd om sin Gudsrelation, relation til Gud.

Iøvrigt uden Paulus ville der ingen JESUS KRISTUS IKON TEOLOGI (Ansigt og Person og "doksa" karisma teologi og Kristologi) overhovedet kunne være tale om. Det findes altsammen hos Paulus. Og i samme moment du fjerner Paulus tømmer du alle JESUS KRISTUS IKON'er for religiøs guddommelig betydning og indhold.

Første gang jeg så hvordan tingene ikke overhovedet hænger sammen hos dig troede jeg det var en svipser og jeg forsøgte at hjælpe dig, men det viste sig at du simpelthen ikke aner hvad det er du skilter med på skrømt alene nok for at gøre dig selv interessant, ihvertfald du pynter dig selv med lånte fjer og du er en ulv i fåreklæder hvis nogen tror at finde bag din ikon oplevelse bare en smule af hvad JESUS KRISTUS forstod ved det guddommelige.

ALT HVAD JESUS KRISTUS STÅR FOR OG HAR AF BETYDNING FOR HELE VERDEN - ALLE MENNESKER - i 2000 år nu - DET FINDES DER IKKE SPOR AF HOS DIG ARNE.

🤒🤕🙃
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 15:35

Ja, Hanskrist.
Du fatter ikke, at jeg oplever det guddommelige - første gang i en Kristus Ikon - og senere - lidt efter lidt - i alt.
Det udviklede sig faktisk for mig allerede straks efter, at jeg kom ud af Ikonens kirke, men der gik år efter år, før det lidt efter lidt afklaredes for mig blinker

Det passer tydeligvis ikke ind i din verden, og jeg gætter, at du nok bliver nødt til affinde dig dermed.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 18:19

Citat:
Arne:


Ja, Hanskrist.
Du fatter ikke, at jeg oplever det guddommelige - første gang i en Kristus Ikon - og senere - lidt efter lidt - i alt.
Det udviklede sig faktisk for mig allerede straks efter, at jeg kom ud af Ikonens kirke, men der gik år efter år, før det lidt efter lidt afklaredes for mig blinker

Det passer tydeligvis ikke ind i din verden, og jeg gætter, at du nok bliver nødt til affinde dig dermed.


"Det passer tydeligvis ikke ind i din verden", og jeg gætter, at du nok bliver nødt til affinde dig dermed.

Det kunne jeg sagtens affinde mig med, har endda fint dermed

Problemet er bare at det ikke passer ind i den verden og virkelighed vi møder i JESUS KRISTUS - det er her jeg får problemer - med dette forfærdelige misbrug

Alt hvad JESUS KRISTUS har at sige og repræsenterer og præsenterer om det guddommelige står i diametralt skærende kontrast og modsætning til hvad du siger

Ja endda hvad JESUS KRISTUS hævder om det Guddommelige har du frasværget og frasagt dig et utal af gange såvel som du har gjort grin med det - ringeagtet det --- og ja det har jeg det vitterligt svært med og det har iøvrigt alle kristne det svært med ved dig og hvad du gang på gang skriver, også derfor jeg ved der ingen ortodokse kristne findes der vil vide af dig hvis de kendte dine udgydelser, skriverier, hvor du er så "anti Jesus Kristus" i din opfattelse det guddommelige som vi kan komme, ja længere væk fra og bort fra hvad Jesus Kristus forbandt det guddommelige med kan vi ikke komme end der du befinder dig Arne --- katastrofen er at du ikke selv har opdaget dette misforhold, dette misbrug --

Okay ja - men vi må åbenbart finde os i at hvad du skriver overhovedet ikke gir mening og at din JESUS KRISTUS IKON oplevelse stritter meningsløs ud i den blå luft og på ingen måder passer ind i hvad du dagligt skriver og har skrevet i dine over 5000 indlæg - ja du modarbejde bevidst i det daglige alt det JESUS KRISTUS forbandt det guddommelige med.


-0-0-0-0-

Nå vi må nok leve med at du ikke engang forstår hvad du selv præsenterer os for - men det gør sgu et mærkeligt besynderligt indtryk at du præsenterer os for at ortodoks kristendom og Jesus Kristus Ikon Kristologi står dig særligt nær - da det overhovedet ikke stemmer en meter med hvad du skriver ellers ---

Jeg er ikke bange for at sige du misbruger JESUS KRISTUS på det groveste - på den mest usle måde tænkes kan --- det er vildt skræmmende --- tilsyneladende rør det dig ikke at dit sprog er privatsprog - det er som børn der endnu ikke er nået frem til den alder hvor de kan afgøre om det de siger nu også giver mening for alle andre mennesker.

Om du nogensinde begynder at tale voksent om hvad du har rodet dig ud i - får ryddet ud i alt det der stritter i øst og vest og ikke hænger sammen, der ingen mening er i, tvivler jeg på, så vi må leve med skræk eksemplet på hvordan JESUS KRISTUS kan misbruges ved slet slet ikke at blive forstået - og endda blive brugt til at fremme helt modsatte idéer om det guddommelige end han religionshistorisk er verdenskendt for. Uha uha uha en brøler og fadæse af de største - meget værre end når vor tids nyreligiøse vil have Jesus og Buddha til at smelte sammen
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 18:59

Nå da Hanskrist, så skal jeg gøres til en kætter.
Så mangler der vel bare, at du også vil have mig brændt på bålet.

Du har da ret i, at jeg ikke accepterer de forskellige kristne dogmer, men du har ikke ret i denne din bemærkning:
Citat:
Ja endda hvad JESUS KRISTUS hævder om det Guddommelige har du frasværget og frasagt dig et utal af gange såvel som du har gjort grin med - ringeagtet det --- og ja det har jeg det svært med -
Mit svar:
Jeg respekterer andres tro - uanset hvilken tro de har - men jeg fastholder trosfriheden, og min ret til ikke at godtage dogmer, og jeg mener i øvrigt ikke, at jeg har "gjort grin med" eller "ringeagtet" nogens tro - uanset at også dét ville have været min gode ret.

Dit indlæg bringer mig i tvivl om, hvorvidt du respekterer trosfriheden.
Respekterer du trosfriheden? Ja eller Nej?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 20:06

Ja ja folk må sgu tro hvad de vil


Mit problem er at du bruger JESUS KRISTUS og det han religionshistorisk er verdenskendt for at forbinde det guddommelige med - det gør du grin med (personlig dialogisk samtalende kommunikerende gudsforhold endda af hankøn) og du gør dig daglige store anstrengelser for at sige fra overfor, på det kraftigste endda, hvad JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med.

Det er deri jeg har det svært og det ville alle kristne have det svært med -- og iøvrigt har det intet at gøre med dogmer. JESUS KRISTUS og hvad han forbinder med det guddommelige bliver vi ikke præsenteret for i dogmatisk form. Det præsenteres vi for i et rigt og frit billede sprog og lignelser såvel som utallige eksempler på hvordan han beder og helbreder --- ingen i hele verden tager fejl af hvad JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med da der ingen slinger er i valsen her - det er entydig og ja forstået af alle i hele verden undtaget Arne der her går fuldstændig galt i byen og står for det stik diametralt modsatte af hvad JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med --- det er så 🤒🤕🙃


Lidt mærkeligt du hiver JESUS KRISTUS ind fra højre når I to intet overhovedet har tilfælles med hinanden i forståelsen af det guddommelige -

Problemet er at du opfatter hvordan JESUS KRISTUS forstår det guddommelige stik modsat hvordan resten af verden opfatter det --- 😱😱😱

Du har simpelthen misforstået noget her ret for alvor - og hele verdens millioner milliarder kristne gennem 2000 år deres bønsliv bygger entydigt på hvordan JESUS KRISTUS opfatter det guddommelige som er det du bekæmper med næb og klør dagligt med hvad du skriver

Du har den der JESUS KRISTUS IKON oplevelse du skilter med, men alt hvad du hævder, skriver i det daglige gennem årene, om det guddommelige er stik diametralt modsat hvordan JESUS KRISTUS vidnede om og forklarede det guddommelige

Det er det der er så mærkeligt

Så ulogisk meningsløs og usammenhængende kan du ikke tale på en offentlig debat portal uden at det vil blive påtalt - det siger sig selv

Men der er da ingen der idag år 2021 vil brænde dig eller føre retssager mod dig hvor du kunne blive idømt nogen straf - men hvis du i et muslimsk land så kraftigt vendte Muhammed (som du gør med JESUS KRISTUS) på hovedet og sagde konstant det stik modsatte af hvad han er kendt for så ville du bestemt ikke overleve det religiøse censur og politi


Så vær du kun glad for at det er JESUS KRISTUS du leger med og driver gæk med, for det sker der intet ved i vor tid - så pris dig lykkelig for at du lever i en kristen vestlig kultur kreds
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 20/07/2021 20:45

Hanskrist.
Jeg lægger mærke til, at du ikke svarer på mit spørgsmål:
Citat:
Respekterer du trosfriheden? Ja eller Nej?
Og du gentager din påstand:
Citat:
Mit problem er at du bruger JESUS KRISTUS og det han religionshistorisk er verdenskendt for at forbinde det guddommelige med - det gør du grin med (personlig dialogisk samtalende kommunikerende gudsforhold endda af hankøn) og du gør dig daglige store anstrengelser for at sige fra overfor, på det kraftigste endda, hvad JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med.
Mit svar:
Det må du uddybe, hvis jeg skal have mulighed for at forstå dig.
Foreløbig er det for mig løse påstande, som jeg ikke genkender.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 21/07/2021 20:12

Respekterer du trosfriheden? Ja eller Nej?Hvor mange gange vil du have jeg skal svare JA til det???

Tredje gang: JA - ja selvfølgelig.

Men trosfrihed betyder jo ikke at vi ukritisk kan skrive hvad vi har lyst til af fejlagtige påstande om fx Paulus og ja alt muligt andet - vi skal som samfund hjælpe hinanden gennem livlige indbyrdes samtaler og forskning at nå frem til hvad der er op og ned i en sag.

Vi skal også hjælpe hinanden med at det vi siger giver god mening og her er det så at vi to er igang med at hjælpe hinanden og andre der hører på dig og mig. Vi er nu ved følgende punkt hvor jeg siger til dig Arne:


Citat:
Mit problem er at du bruger JESUS KRISTUS og det han religionshistorisk er verdenskendt for at forbinde det guddommelige med - det gør du grin med (personlig dialogisk samtalende kommunikerende gudsforhold endda af hankøn) og du gør dig daglige store anstrengelser for at sige fra overfor, på det kraftigste endda, hvad JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med.


Jeg har nu formuleret det på mange andre måder.

Du bruger JESUS KRISTUS i forbindelse med din IKON oplevelse - det kan vi alle blive enige om, selv du Arne.

Men alt det JESUS KRISTUS religionshistorisk er verdenskendt for og som alle er enige om han står for at forbinde det guddommelige med, det benægter du Arne.

Hvad er det JESUS KRISTUS er kendt for at forbinde det guddommelige med Arne???

Prøv helt afslappet at tænke herover før jeg giver dig svaret som iøvrigt vælter ud af Nye Testamente og som er almen kendt tror jeg af selv halvstore børn.

Jeg vil godt give dig et ledetråd:

Betegnelsen Fader om Gud er karakteristisk både for urkristendommen og gnosticismen - og ingen er Fader (der er intet faderskab) uden også søn og børn, Guds børn. Dette udelukker jo ikke kvinder - da der i KRISTUS Guds Søn ikke er forskel på kvinder og mænd (som jøder græker slaver og fri etc) altså det har ikke noget at gøre med sex/køn. Iøvrigt er det billede tale der skal få os til at forstå noget om hvor tæt et forhold vi har som Guds Børn til Gud som Fader Vores og hvad vi kan vente os af forløsning og ny fødsel og visdom (gnosis - ny indsigt og erfaringer gennem åbenbaringer af Guds ideer og tanker) og af herlighed og kraft - altsammen gennem Guds Ånd - GUD HELLIGÅNDEN.

Linjen på marken er der også.

Johannes 17 ❤️💕 et fuldstændigt vildt kapitel.

Jeg kunne blive ved og ved - men nu var det kun ledetråd til dig om hvad det er JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med.

Hvilket gudsforhold - Guds relation er der tale om i JESUS KRISTUS??? mellem Gud og mennesket og mennesket og Gud??? Ny Fødsel og Ny skabelse finder sted her. Gud arbejder i os, går i forbøn for os.

Guds Kærlighed Kristus er ved Helligånden udgydt i vore hjerter og hvor rig på alt vi er i KRISTUS åbenbares os i takt med vi iklæder os KRISTUS - udstyret med Guds Ånd Guds Fylde og Guds Herlighed og Guds Kraft.

Nå men meget mere kunne siges om Det Nye Testamente og dets JESUS KRISTUS vidnesbyrd.

Nogle gange er jeg i tvivl om hvorvidt du har læst i Det Nye Testamente. Ihvertfald Paulus kendte du ikke og noget tyder på at du ej heller kender evangelierne. Hvordan kan jeg med god grund komme i tvivl, jo fordi et JESUS KRISTUS IKON ifølge dig spiller en central rolle (helt fint - jeg jublede første gang jeg hørte det) --- men så kommer det fuldstændige absurde ind i billedet, nemlig at hvad du forbinder det guddommelige med er diametralt stik modsat hvad/hvem JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med.

Hvordan kan du tillade dig at misbruge den der JESUS KRISTUS IKON så groft???

Du vil jo ikke med ildtang have at gøre med hvad/hvem JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med. Du håner det, kalder det svulstigt og blasfemisk og storhedsvanvid ja i den grad tager du på det kraftigste afstand fra JESUS KRISTUS GUDs forhold og relation som han opretter i verden til os, åbner op for gennem Gud Helligåndens Ny Væren og Virke Virkelighed.

Håber du forstår at din brug af JESUS KRISTUS IKON OPLEVELSEN ikke stemmer overens med at du i alt andet du skriver der gør du grin med JESUS KRISTUS SPIRITUALITET (dynamiske livlige kommunikerende gudsrelation) og bruger enhver lejlighed til at tage afstand til alt han forbandt det guddommelige med.

-0-0-0-0-

Et og andet sted jeg er kommet til at elske dig Arne for at du flager med falsk flag.

Det at hvad du hele tiden forbinder det guddommelige med er det diametralt stik modsatte af hvad/hvem JESUS KRISTUS forbandt det guddommelige med.

Som om jeg ikke i forvejen var JESUS KRISTUS tosset i HOVEDET - a CHRIST intoxicated man - men du har gjort mig endnu mere kulret i hovedet Arne.

Jeg bliver så bevidst så bevidst om at du frasiger dig alt det JESUS KRISTUS står for i hele verden og igennem det meste af verden i 2000 år.

Hvis vi skal give KIRKEN en kritik der vil noget skal vi tilbage til at forstå NYE TESTAMENTE i dets ÅNDELIGE SPIRITUELLE MYTHOLOGISKE betydning - urkristendommens heterodokse jødiske gnostiske oprindelse.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 21/07/2021 20:42

NYHED
I emnet ´den nye verden og menneske´ tilføjer jeg endvidere følgende:

Sommetider føltes tilværelsen som helvedet. Da jeg var ung på dyre cafeer, snakkede jeg med en hel del folk om dybsindigt spirituelle emner, men det skete desværre kun om natten med deres aggressivt alkohol, råb og støjende musik. I ædru tilstand om dagen sidder jeg bare alene uden en social kontakt med nogen. Derfor nu møder jeg forceret folket i gaden tiltrods for nutidens trængsler, fordi på det sociale værested kan de mange i psykiatrisk behandling ikke klare det spirituelle og jeg har ingen status i samfundet. Personalet har der private samtaler med gæsterne, men de lytter ikke til mig, hvor ved bordene snakker man mest kun indholdsløst om noget idiotisk dumt, ting, pjat, smalltalk, brok og uartigt sex. Personalet indrømmer ikke, at den slags sindslidendes intelligensniveau er lavt sammenlignet med samfundets krav mod rimeligt velfungerende mennesker, hvor de påstår, at ingen af dem taler med mig, fordi de ikke interesserer sig for det vedrørende en guddom og den åndelige mening med livet. Det forklarer psykisk syges mangel på livsglæde og især den spirituelle intelligens. Livets fornuftige formål handler om kærlighed, hvilket med Helligånden idag er den eneste drivkraft i mig.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 21/07/2021 22:22

Hanskrist, du skriver bl.m.a. - om mig;
Citat:
Du bruger JESUS KRISTUS i forbindelse med din IKON oplevelse - det kan vi alle blive enige om, selv du Arne.

Men alt det JESUS KRISTUS religionshistorisk er verdenskendt for og som alle er enige om han står for at forbinde det guddommelige med, det benægter du Arne.
Mit svar:
Jeg "bruger" ikke Kristus, men jeg har nogle indtryk fra forskellige sider af kristendommen, som inspirerer mig - heriblandt en Kristus Ikon, men også ord fra Bibelen, såsom Bjergprædikenen, ord om at "Riget er midt iblandt os" og beretningen om den barmhjertige samaritaners næstekærlighed.

Jeg opfatter mig ikke som kristen, men jeg fastholder min gode ret til inspiration fra forskellige sider af kristendommen - ligesom jeg også finder inspiration andre steder.

Jeg "benægter" ikke overfor kristne, hvad de tror, jeg respekterer det, men det er på væsentlige områder ikke min tro.

Sådan er dét!
Det må du affinde dig med!
Du har ingen ret til at censurere mig!


M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 21/07/2021 23:23

VELKOMMEN TIL DET UKENDTE OM DET VELKENDTE

Min pagt tilgiver alles synd forevigt, men i verden kan jeg ikke hjælpe hele menneskeheden om alt.
Paulus manglede næstekærlighed i følgende ord: "De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt."

Som du ved, svarer Hans K ikke på vores skeptiske spørgsmål ligesom de andre profiler, som der også er noget meget galt ved. I keder mig sådan med den slags skumle strategier. Det er sandsynligvis grunden til, at kun få gider noget her og til dette tikker uret stadig.....


Nå, men tilbage til den intetsigende snak med/imod jer:

Du nævner Riget, men som ikke selv tror på det, fordi den er som jeg det evige liv.

Biblens GT er ikke ligesom den barm´hjertige samaritaner, men den hellige bygning i mennesket er kun sikker uden trosfriheds splittelsen ligesom Jesu profetiske lignelse om fårene og bukkene: "Daniel fortsatte: ‘Det her er hvad din drøm betyder: Dit rige er hovedet af guld. Så vil der komme et rige der er som sølv. Bagefter kommer et rige der er som kobber, og det vil herske over hele jorden. Det næste rige vil være stærkt ligesom jern. Til sidst vil der komme et rige der er splittet; det vil både være stærkt som jern og svagt som ler. Stenen der bliver til et bjerg, er Guds rige. Det vil knuse alle de andre riger og aldrig nogensinde forsvinde."

Citatet dræbte dog ikke de stakkels uvidende vismænd deri og Adolf Hitler fejlede djævelsk i historiske proportioner. Engang sammenlignede en ung muslimsk kvinde vedrørende Koranen og profetier diktatoren Sadam Hussein med Satans værk. De forskellige trosretninger har hver deres frelsere ifølge deres egne profetier, der eksempelvis er Asatroen, Hinduismen, Budhismen, Jødedom, Islam og Kristendommen. Selv profeten Jesus var ikke som forventet og idag er folket ikke enige om skrifternes profetier. Brænder du op i Riget, det er jeg ligeglad med.
Joel bogens profeti påstår om Åndsudgydelsen, at ´alle´ på dagen oplever den?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 00:17

Hej Gerth.
I dit forrige indlæg skrev du:
Citat:
Livets fornuftige formål handler om kærlighed, hvilket med Helligånden idag er den eneste drivkraft i mig.
Min kommentar:
Du er nået frem til, at det handler om kærlighed.
Det er jeg enig i - og hvordan vi hver især er nået frem dér til, det er vel ikke det vigtigste smiler

I dit seneste indlæg skrev du:
Citat:
Du nævner Riget, men som ikke selv tror på det, fordi den er som jeg det evige liv.
Mit svar:
Hvis jeg forstår dig ret, mener du, at jeg ikke tror på "Riget".
Du har da ret i, at jeg ikke bruger det ord, men i stedet "det guddommelige".
Dét tror jeg ikke gør den helt store forskel, og det er ud fra dét, jeg tilslutter mig:
Citat:
THOMAS EVANGELIET LOGION 113:
Hans disciple sagde til ham:
”Hvornår vil riget komme?”
”Det vil ikke komme efter forventning.
De skal ikke sige: ”Se her!” eller:
”Se der!”
Men faderens rige er spredt over
Jorden, og mennesker ser det ikke.”
og
LUKASEVANGELIET KAPITEL 17, VERS 20 OG 21:
V20 Da farisæerne spurgte Jesus,
hvornår Guds rige kommer,
svarede han:
”Guds rige kommer ikke, så man kan
iagttage det; V21 man vil heller ikke
kunne sige:
Se, her er det! Eller: Se dér! For Guds
rige er midt iblandt jer.”

Det vigtigste - tror jeg - er nok ikke så meget de enkelte ord, men mere dét, om det når ens hjerte smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 00:27

Du: "Det vigtigste - tror jeg - er nok ikke så meget de enkelte ord, men mere dét, om det når ens hjerte."

Ja, ligesom apostlen Paulus ord om Helligåndens kraft. Jeg har ikke behov din bekræftelse, men du nævner selv Biblen, GT - Mattæusevangeliet (Jesu bjergprædiken), der handler om Riget og kærlighed. Selvfølgeligt er alle med i vores nye verdensbegivenhed om Ordets profetier, fordi rent ser jeg menneskets guddommelighed på Jorden sådan som i den himmelske evighed. Det kaldes for gudsbevidsthed.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 01:37

p.s. Dermed giver forklaringen mening for mig.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 02:08

VELKOMMEN TIL DET UKENDTE OM DET VELKENDTE

Min pagt tilgiver alles synd forevigt, men i verden kan jeg ikke hjælpe hele menneskeheden om alt. Paulus manglede næstekærlighed i følgende ord: "De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt."

Jeg prædiker til A: " Du nævner Riget, men som ikke selv tror på det, fordi den er som jeg det evige liv. Biblens GT er ikke ligesom den barm´hjertige samaritaner, men den hellige bygning i mennesket er kun sikker uden trosfriheds splittelsen ligesom Jesu profetiske lignelse om fårene og bukkene: ´Daniel fortsatte: ‘Det her er hvad din drøm betyder: Dit rige er hovedet af guld. Så vil der komme et rige der er som sølv. Bagefter kommer et rige der er som kobber, og det vil herske over hele jorden. Det næste rige vil være stærkt ligesom jern. Til sidst vil der komme et rige der er splittet; det vil både være stærkt som jern og svagt som ler. Stenen der bliver til et bjerg, er Guds rige. Det vil knuse alle de andre riger og aldrig nogensinde forsvinde.´
Citatet dræbte dog ikke de stakkels uvidende vismænd deri og Adolf Hitler fejlede djævelsk i historiske proportioner. Engang sammenlignede en ung muslimsk kvinde vedrørende Koranen og profetier diktatoren Sadam Hussein med Satans værk. De forskellige trosretninger har hver deres frelsere ifølge deres egne profetier, der eksempelvis er Asatroen, Hinduismen, Budhismen, Jødedom, Islam og Kristendommen om bjerge. Selv profeten Jesus var ikke som forventet og idag er folket ikke enige om skrifternes profetier. Brænder du op i Riget, det er jeg ligeglad med. Joel bogens profeti påstår om Åndsudgydelsen, at ´alle´ på dagen oplever den?"

A svarer: "Det vigtigste er nok ikke så meget de enkelte ord, men mere dét, om det når ens hjerte."
Jeg siger så: "Ja, ligesom apostlen Paulus ord om Helligåndens kraft. Jeg har ikke behov din bekræftelse, fordi som sandheden er alene i sig selv og med kun en´ gudom, men du nævner selv Biblen, GT - Mattæusevangeliet (Jesu bjergprædiken), der handler om Riget og kærlighed. Selvfølgeligt er alle med i vores nye verdensbegivenhed om Ordets profetier, fordi rent ser jeg menneskets guddommelighed på Jorden sådan som i den himmelske evighed. Det kaldes for gudsbevidsthed og dermed forstår jeg forklaringen på bjerget."
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 05:34

Citat:
Gerth:

Paulus manglede næstekærlighed i følgende ord: "De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt."


Hallo Gerth nu er det ikke Paulus der har skrevet Andet brev til Thessalonikerne.Citat:
Gerth:


Nå, men tilbage til den intetsigende snak med/imod jer:


Så stop dog din intetsigende snak med/imod os. Hvorfor foretrækker du at føre intetsigende snak med/imod os???
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 06:03

Citat:
Arne:

Jeg "bruger" ikke Kristus, men jeg har nogle indtryk fra forskellige sider af kristendommen, som inspirerer mig - heriblandt en Kristus Ikon,


Hvordan kan et Jesus Kristus Ikon inspirere dig når du med det guddommelige mener det stik diametralt modsatte af hvad Jesus Kristus forbandt det guddommelige med??

Hvordan kan du lade dig inspirere af et Jesus Kristus Ikon når hvad/hvem Jesus Kristus forbinder det guddommelige med er alt det du siger fra overfor???

Det må også give stof til eftertanke hos dig selv Arne - dette misforhold og denne absurditet som jo gør at når du hiver din JESUS KRISTUS IKON oplevelse ind fra højre det virker søgt og utroværdigt.

Jeg har to forslag til dig Arne:

1):

Synes du skulle male et Jesus Kristus Ikon og mens du maler det så skulle du fortælle ham at du mener han har et blasfemisk, storhedsvanvittigt og svulstigt gudsforhold til sin himmelske Gud Fader som ingen mennesker kan have personlig kommunikation med eller kundskab om eller få del i, det være Guds Ånd (ideer tanker og Guds retfærdighed og kærlighed), Guds Kraft og Guds Herlighed.

2):

Jeg tror du skulle knæle i bøn foran et Jesus Kristus Ikon (hellere det end kysse det) og så skulle du fortælle ham hvor lidt du bryder dig om det gudsforhold han indførte i verden.


-0-0-0-0-

Citat:
Arne:

Du har ingen ret til at censurere mig!


Jeg censurerer dig jo ikke, tværtimod gør jeg det stik modsatte. Iøvrigt har jeg ingen hverken beføjelser eller intentioner om at ville censurere dig Arne.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 11:49

Hanskrist, du skriver - igen:
Citat:
Hvordan kan et Jesus Kristus Ikon inspirere dig når du med det guddommelige mener det stik diametralt modsatte af hvad Jesus Kristus forbandt det guddommelige med??
Mit svar:
Jeg må igen svare dig:
Hvis du ikke kan klarlægge de to "stik diametrale modsætninger", du mener at se, kommer du ingen vegne.

Det øvrige, du skriver, synes jeg ikke fortjener noget svar blinker

Din adfærd her minder mig i øvrigt om de værste sider af kristendommen gennem tiderne cool

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 13:16

Citat:
Arne:

Hvis du ikke kan klarlægge de to "stik diametrale modsætninger", du mener at se, kommer du ingen vegne.


Det har jeg gjort 2 gange - og du må også have læst det - hvis ikke er det vitterligt korrekt du slet ikke læser mine indlæg (jeg har sagt før at jeg er bange for at det er tilfældet).

Vi to har været det her igennem et utal af gange, at du simpelthen ikke læser hvad jeg skriver. Skal jeg virkelig hente det frem fra mit forrige indlæg til dig og hvad vil det hjælpe - for du læser vel igen ikke hvad jeg skriver, gør du?????

Men her så da:

Citat:
Betegnelsen Fader om Gud er karakteristisk både for urkristendommen og gnosticismen - og ingen er Fader (der er intet faderskab) uden også søn og børn, Guds børn. Dette udelukker jo ikke kvinder - da der i KRISTUS Guds Søn ikke er forskel på kvinder og mænd (som jøder græker slaver og fri etc) altså det har ikke noget at gøre med sex/køn. Iøvrigt er det billede tale der skal få os til at forstå noget om hvor tæt et forhold vi har som Guds Børn til Gud som Fader Vores og hvad vi kan vente os af forløsning og ny fødsel (ny skabelse - de nye skabninger vi er i KRISTUS) og visdom (gnosis - ny indsigt og erfaringer gennem åbenbaringer af Guds ideer og tanker) og af herlighed og kraft - altsammen gennem Guds Ånd - GUD HELLIGÅNDENs Ny Væren og Virke Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.

Linjen på marken er der også.

Johannes 17 ❤️💕 et fuldstændigt vildt kapitel.

Jeg kunne blive ved og ved - men nu var det kun ledetråd til dig om hvad det er JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med - som er så diametralt stik modsat hvad du forbinder det guddommelige med.

Hvilket gudsforhold - Guds relation er der tale om i JESUS KRISTUS??? mellem Gud og mennesket og mennesket og Gud??? Ny Fødsel og Ny skabelse finder sted her. Gud arbejder i os, går i forbøn for os.

Guds Kærlighed Kristus er ved Helligånden udgydt i vore hjerter og hvor rig på alt vi er i KRISTUS åbenbares os i takt med vi iklæder os KRISTUS - udstyret med Guds Ånd Guds Fylde og Guds Herlighed og Guds Kraft.Jeg vil indrømme det kræver at du læser hvad der står i citations boks ovenfor og du læser Joh 17 og lignelsen om linjen på marken. Måske dine åndsevner og mentale evner og koncentrationsevner ikke er længere til to siders tekst. Efter endt læsning at kunne uddrage essensen af det læste. Jeg kan jo ikke udelukke at din evne til at danne dig et overblik over et tekststykke er ret begrænset, hvilket forklarer hvorfor du aldrig mere deltager i principielle drøftelser som du ej heller følger en argumentation længere.

Du skal sådan set bare læse teksten i citations boks ovenfor, løfte hovedet efter læsning og stille dig selv spørgsmålet, hvad var det nu Jesus Kristus forbinder det guddommelige med. Derefter læse Joh 17 og igen løfte hovedet og stille dig selv det simple spørgsmål, hvad/hvem er det Jesus Kristus forbinder det guddommelige med. Derefter læse lignelsen om linjen på marken, og gøre det samme.

Hvor svært kan det være????
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 18:43

Hanskrist, du er jo stadig totalt uklar i dine anklager mod mig.
Jeg har læst Johannesevangeliets kapitel 17, der jo handler on "Faderen" og "Sønnen", og dér er der ikke nogen "lignelsen om linjen på marken" - formoder at "linjen" er en stavefejl.

Du har nu haft muligheden tilstrækkeligt meget for at klarlægge en, som du kalder en "stik diametral modsætning" mellem kristendommens opfattelse af det guddommelige - og så min - men du magter det jo ikke!
Så nu må det være slut!

Jeg har igen og igen erklæret, at jeg ikke har viden om det guddommelige. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg oplever dets væren.

Så kan du brokke dig så meget du lyster.
Det ændrer intet.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Mennesket og verden - 22/07/2021 22:03

Ja det er når stavekontrol tar over uden at jeg opdager det.

Okay du vil påstå at det der står i citations boks i mit indlæg det er ikke noget du er i opposition til?

Aha aha 🙃🤒🤕

Arne er ikke i opposition til følgende:


Citat:
Betegnelsen Fader om Gud er karakteristisk både for urkristendommen og gnosticismen - og ingen er Fader (der er intet faderskab) uden også søn og børn, Guds børn. Dette udelukker jo ikke kvinder - da der i KRISTUS Guds Søn ikke er forskel på kvinder og mænd (som jøder græker slaver og fri etc) altså det har ikke noget at gøre med sex/køn. Iøvrigt er det billede tale der skal få os til at forstå noget om hvor tæt et forhold vi har som Guds Børn til Gud som Fader Vores og hvad vi kan vente os af forløsning og ny fødsel (ny skabelse - de nye skabninger vi er i KRISTUS) og visdom (gnosis - ny indsigt og erfaringer gennem åbenbaringer af Guds ideer og tanker) og af herlighed og kraft - altsammen gennem Guds Ånd - GUD HELLIGÅNDENs Ny Væren og Virke Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.

Linjen på marken er der også.

Johannes 17 ❤️💕 et fuldstændigt vildt kapitel.

Jeg kunne blive ved og ved - men nu var det kun ledetråd til dig om hvad det er JESUS KRISTUS forbinder det guddommelige med - som er så diametralt stik modsat hvad du forbinder det guddommelige med.

Hvilket gudsforhold - Guds relation er der tale om i JESUS KRISTUS??? mellem Gud og mennesket og mennesket og Gud??? Ny Fødsel og Ny skabelse finder sted her. Gud arbejder i os, går i forbøn for os.

Guds Kærlighed Kristus er ved Helligånden udgydt i vore hjerter og hvor rig på alt vi er i KRISTUS åbenbares os i takt med vi iklæder os KRISTUS - udstyret med Guds Ånd Guds Fylde og Guds Herlighed og Guds Kraft.Jamen lad os stoppe - for du kan jo ikke engang huske hvordan du har opponeret overfor mig når jeg har fremført hvad/hvem Jesus Kristus forbinder det guddommelige med. Der er et lille resume i citations boks ovenfor, iøvrigt det du har kaldt svulstigt intetsigende og blasfemisk storhedsvanvid som du gang på gang er kommet med mishags ytringer om.

Nå fint nok at slutte vi kommer ikke videre
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 23/07/2021 04:32

Her er en forbedret version af mit emne:


VELKOMMEN TIL DET UKENDTE OM DET VELKENDTE

Min pagt tilgiver alles synd forevigt, men i verden kan jeg ikke hjælpe hele menneskeheden om alt.

Jeg prædiker til A: "Du nævner Riget, men som ikke selv tror på det, fordi den er som jeg det evige liv. Biblens GT er ikke ligesom den barmhjertige samaritaner, men den hellige bygning i mennesket er kun sikker uden trosfriheds splittelsen ligesom Jesu profetiske lignelse om fårene og bukkene: ´Daniel fortsatte: ‘Det her er hvad din drøm betyder: Dit rige er hovedet af guld. Så vil der komme et rige der er som sølv. Bagefter kommer et rige der er som kobber, og det vil herske over hele jorden. Det næste rige vil være stærkt ligesom jern. Til sidst vil der komme et rige der er splittet; det vil både være stærkt som jern og svagt som ler. Stenen der bliver til et bjerg, er Guds rige. Det vil knuse alle de andre riger og aldrig nogensinde forsvinde.´
Citatet dræbte dog ikke de stakkels uvidende vismænd deri og Adolf Hitler fejlede djævelsk i historiske proportioner. Engang sammenlignede en ung muslimsk kvinde vedrørende Koranen og profetier diktatoren Saddam Hussein med Satans værk. De forskellige trosretninger har hver deres frelsere ifølge deres egne profetier, der eksempelvis er Asatroen, Hinduismen, Budhismen, Jødedom, Islam og Kristendommen. Selv profeten Jesus var ikke som forventet og idag er folket ikke enige om skrifternes profetier. Joel bogens profeti påstår om Åndsudgydelsen, at ´alle´ på dagen oplever den?" Jeg tænker, at alle de førnævnte religioner har noget om et helligt bjerg tilfælles. A svarer: "Det vigtigste er nok ikke så meget de enkelte ord, men mere dét, om det når ens hjerte."

Jeg tænker på dette om de forskellige trosretningers bjerg, at det vistnok måske var forkert om Hinduismen og Budhismen, men jeg undersøger det nærmere med en igen forunderlig fornemmelse, hvor der er mine ord istedet herligt sandt og derfor alligevel ikke en fejl. Jeg siger så til A: "Ja, ligesom apostlen Paulus ord om Helligåndens kraft. Jeg har ikke behov din bekræftelse, fordi som sandheden er alene i sig selv og med kun en´ guddom, men du nævner selv Biblen, GT - Mattæusevangeliet (Jesu bjergprædiken), der handler om Riget og kærlighed. Selvfølgeligt er alle med i vores nye verdensbegivenhed om Ordets profetier, fordi rent ser jeg menneskets guddommelighed på Jorden sådan som i den himmelske evighed. Det kaldes for gudsbevidsthed og dermed forstår jeg forklaringen på bjerget."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Mennesket og verden - 23/07/2021 15:15

Hej Gerth.
Jeg har det lidt svært med at få klarhed over, hvad du skriver, men dine ord:
Citat:
Det kaldes for gudsbevidsthed og dermed forstår jeg forklaringen på bjerget.
rammer noget i mig.
Jeg ville dog nok skrive bevidsthed om det guddommelige i stedet for Gudsbevidsthed. Det er fordi, jeg tror, en begrænsning af det guddommelige til en menneskelignende person: Gud er for småligt.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 24/07/2021 06:11

NOGET UKENDT NYT OM DET VELKENDTE

Mine skriverier om følgende sker over tre dage og nætter. Om verdensdommen tilgiver min pagt alles synd forevigt, men i verden kan jeg ikke alene hjælpe hele skabelsen og derfor inviterer jeg alle til Himlen sammen med mig.

Tiltrods for at A ikke tror på evigt liv, nævner han Thomas evangeliet (logion 115) og Lukasevangeliet kapitel 17 om Riget.
Jeg prædiker til A: "Du kender ikke Riget som jeg. Biblens GT: ´Daniel fortsatte: ‘Det her er hvad din drøm betyder: Dit rige er hovedet af guld. Så vil der komme et rige der er som sølv. Bagefter kommer et rige der er som kobber, og det vil herske over hele jorden. Det næste rige vil være stærkt ligesom jern. Til sidst vil der komme et rige der er splittet; det vil både være stærkt som jern og svagt som ler. Stenen der bliver til et bjerg, er Guds rige. Det vil knuse alle de andre riger og aldrig nogensinde forsvinde.´
Adolf Hitler fejlede i historiske proportioner. Engang sammenlignede en ung muslimsk kvinde vedrørende Koranen og profetier diktatoren Saddam Hussein med Satans værk. De forskellige trosretninger har hver deres frelsere ifølge deres egne profetier, der eksempelvis er Asatroen, Hinduismen, Budhismen, Jødedom, Islam og Kristendommen. Selv profeten Jesus var ikke som forventet og idag er folket ikke enige om fortolkningen af skrifternes profetier. Joel bogens profeti påstår om Åndsudgydelsen, at ´alle´ på dagen oplever den?" Jeg tænker, at alle de førnævnte religioner har noget om et helligt bjerg tilfælles.
A svarer: "Det vigtigste er nok ikke så meget de enkelte ord, men mere dét, om det når ens hjerte."
Jeg tænker på dette om de forskellige trosretningers bjerg, at det vistnok måske var forkert om Hinduismen og Budhismen, men jeg undersøger det nærmere med en igen kraftfuldt forunderlig fornemmelse, hvor der´ mine ord istedet er herligt sandt og derfor alligevel ikke en menneskelig fejl. Wikipedia: "Meru er et helligt bjerg i hinduistisk, buddhistisk mytologi som centeret for alle fysiske og spirituelle universer. Det er hjemsted for Brahma og andre guddomme." Det minder om Biblens GT og NT, hvor profeterne møder en gud, som jeg fornyende kalder for Det guddommelige og at min krop er det hellige sted istedet for religiøse bygninger.
Jeg siger så til A: "Ja, ligesom apostlen Paulus ord om Helligåndens kraft og renhed. Jeg har ikke behov din bekræftelse, fordi som sandheden i sig selv vedkender jeg kun en´ guddom, men du snakker selv om Jesu bjergprædiken ved Matthæusevangeliet, der handler om Riget og kærlighed. Selvfølgeligt er alle med i vores nye verdensbegivenhed om Ordets profetier, fordi jeg ser menneskets guddommelighed på Jorden sådan ligesom i den himmelske evighed. Det kaldes for gudsbevidsthed og dermed forstår jeg forklaringen på bjerget ved skyerne."

Jeg opdager derefter noget mere om Thomasevangeliet, fordi en pige spørger om filmen Stigmata, der handler om åbenbarende indsigter i mennesker, hvilket kirken opfatter som trussel imod den. Hun siger: "Der var nemlig en mand, som sagde noget, der kommer lige før et citat fra Thomas evangeliet: ´Gud er inde i dig. Gud er ikke af træ eller sten. Bræk en gren og jeg er der. Løft en sten og du finder mig.´ Han sagde i filmen: ´Den der forstår disse ord, vil aldrig smage døden, sagde Jesus." Også finder jeg ekstra bekræftende en persons ord om Paulus vedrørende ens sjælelige udødelighed: "Den der har opnået gnosis, den evige erkendelse af Gud (i hvem vi lever og er og røres)." Bemærk, i mit forrige emne sagde jeg noget om ´berøring´ og ´rører´ vedrørende at se ´Gud´ i skabelsen og den, jeg er, der minder om lidt af mit åbenbaring om udvalgte og Biblens på den måde kappe over os.

Lidt senere ser jeg følgende ord fra en kristen debattør: "Målet er samhørighed med det guddomsvæsen, man egentlig er og som lever inden i ethvert menneske." Vær sådan ligesom et helligt bjerg. Logion 1 teksten ligner også nogle af Paulus ord: "Den, som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden."

Bemærkelsesværdigt citerede jeg faktisk her åbenbart ikke-tilfældigt noget fra GT om tingene guld, sølv og sten! Nu finder jeg overraskende noget om NT´s Paulus ved apostlenes gerninger i en eller anden online Bibel: "De folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil. De handler alle i modstrid med kejserens forskrifter, for de siger, at en anden er konge. Det skræmte folkemængden og bystyrets medlemmer. Men da jøderne i Thessalonika erfarede, at Paulus også forkyndte Guds ord, kom de og skabte også dér usikkerhed og uro blandt folkeskarerne. Epikuræiske og stoiske filosoffer diskuterede med ham: »Hvad mon han mener, det sludrehoved?« Men andre sagde: »Han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme.« De førte Paulus med sig til Areopagos og sagde: »Kan vi få at vide, hvad det er for en ny lære, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vore ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde.« Så sagde Paulus: »da jeg så på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud bor ikke i templer (+moskeer, synagoger og kirker), bygget af hænder. Vi må ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde."

Jeg ved på denne dag, hvad min rolle er midt iblandt folket, hvor en evigt elskede bor sammen med menneskeheden.
Indsendt af: Gerth

Re: Mennesket og verden - 26/07/2021 09:17

P.s.
Wow, I slutningen her om Paulus opdager jeg magisk som noget uvidende om ham og Biblen, at faktisk da jeg her i starten skrev overskriften ´noget nyt om det velkendte´, der handler om det samme men på en ny måde.

Indsendt af: ABC

Re: Mennesket og verden - 29/07/2021 21:33

Hej Gerth (du unge præst)

Hvem mon klokkerne ringer for ler blinker halvfuld
Your friend forever

Jan