Tildækningsforbud træder i kraft 1. august

Indsendt af: Tikka

Tildækningsforbud træder i kraft 1. august - 31/05/2018 15:59


Citat:
Et flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i dag vedtaget det længe diskuterede tildækningsforbud.

Dermed er det fra 1. august ulovligt at tildække sit ansigt i det offentlige rum.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pape-burka-klaedte-kvinder-maa-til-spare-sammen-til-boeder


Hvad mener du om denne nye lov?


Jeg syntes, det er ok.

Det er underligt at skjule sig på den måde i burka og niqab, og signalere de ikke er som "os" ... samtidig med man ikke ved hvem man passerer.

Jeg forstår på det, jeg har hørt, at der i koranen intet står om, at troende islamiske kvinder skal tildække sig ...

... men at tildækningen er for at beskytte kvinden mod fremmede mænds blikke. (?)

*
*

https://www.dr.dk/nyheder/politik/nu-er-det-vedtag...niqab-paa-gaden

Citat:
Flere andre LA'ere stemte imod lovforslaget sammen med Enhedslisten, Alternativet, De Radikale, SF og socialdemokraten Mette Gjerskov.

En af de LA'ere, der stemte imod, er Joachim B. Olsen:

"Ideen om at kriminalisere nogen, man mener er ofre, forstår jeg ikke helt" siger han.
Fremhævningen er min

Denne udtalelse af Joachim B. Olsen er jeg enig i, men er alt det der burka snak, ikke snarere som Martin Henriksen siger:

Citat:
"Det er uforeneligt med dansk kultur, ... "

Men - man kan jo ikke hindre, at den danske kultur ikke ændre sig, ved et burka - tildækningsforbud, når der kommer mennesker fra andre kulturer til landet ... og hvad er dansk kultur andet, end det landets borgere dyrker?

¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Tildækningsforbud træder i kraft 1. august - 31/05/2018 20:56

Hej Tikka.

At skjule sig til ukendelighed kan jo muliggøre kriminelle handlinger, hvor den kriminelle kun meget vanskeligt kan afsløres - ikke "en bombe i turbanen", men "en bombe under burkaen/nikaben".

Dét synes jeg er et væsentligt argument for et tilsløringsforbud - uanset om det handler om religiøse eller ikke-religiøse eller kulturelle tilsløringer.

Men udover dét, ser jeg ingen argumenter for at regulere, om folk må gå med bar røv eller er/skal være mere eller mindre tilhyllede blinker
Hvorfor dog et jantelovs-diktatur? bank

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Tildækningsforbud træder i kraft 1. august - 31/05/2018 23:22


Arne:
Citat:
At skjule sig til ukendelighed kan jo muliggøre kriminelle handlinger, hvor den kriminelle kun meget vanskeligt kan afsløres - ikke "en bombe i turbanen", men "en bombe under burkaen/nikaben.

Hmm – bomber kan jo gemmes andre steder end under en burka, skal tasker så også eksempelvis ulovliggøres?

Det jeg ikke bryder mig om er, at jeg ikke har en chance for at vide, hvem jeg passere, når mennesket er tildækket. Der er ingenting, jeg kan aflæse.

Vi afkoder jo hinanden når vi mødes og da især fremmede. Det sker helt automatisk, og er jo en et instinkt for at beskytte os mod fare.


Arne:
Citat:
Dét synes jeg er et væsentligt argument for et tilsløringsforbud - uanset om det handler om religiøse eller ikke-religiøse eller kulturelle tilsløringer.
Min fremhævning

Jo jo, men det jo ikke argumentet for at indføre den kommende lov, men resultatet for at få vedtaget et forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum, da jeg forstår, at Grundloven ikke tillader et direkte forbud mod denne beklædning.


Begrundelsen er, at burka og niqab undertrykker kvinderne, og vel derfor, at Joachim B. Olsen har sagt:

Citat:
Ideen om at kriminalisere nogen, man mener er ofre, forstår jeg ikke helt,


ligesom at:
Citat:
Politiet skal spotte social kontrol


" ... hvis en betjent får mistanke om, at en kvinde er udsat for social kontrol, så er politiet forpligtet til at vurdere, om der er behov for at "iværksætte foranstaltninger" for at sikre, at kvinden får den nødvendige hjælp og støtte til at "komme ud af de undertrykkende miljøer".

https://www.dr.dk/nyheder/politik/nu-er-det-vedtag...niqab-paa-gaden


¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Tildækningsforbud træder i kraft 1. august - 31/05/2018 23:45

Hej Tikka.

Jeg har ikke fulgt ordentligt med i denne sag, men hvis du har ret i, som du skriver:
Citat:
Begrundelsen er, at burka og niqab undertrykker kvinderne -
så udtrykker dette forbud - efter min mening - et provinsielt vestligt snæversyn - et "jantelovens diktatur" - som vi ikke kan være bekendt, og som jeg tror, vi i eftertiden kommer til at skamme os over trist

Hvis det er sandt, at muslimske kvinder faktisk føler sig undertrykt påklædningsmæssigt, så må det være de mere avancerede af dem, der må starte et internt muslimsk oprør, som vi eventuelt kan støtte op om menneskerettighedsmæssigt.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Tildækningsforbud træder i kraft 1. august - 01/06/2018 01:02


Arne:
Citat:
Jeg har ikke fulgt ordentligt med i denne sag, men ..."

Jeg har selv kun løseligt fulgt med, og jeg forstår, at der ikke er ret mange i Danmark som bærer disse muslimske klædedragter.

Jeg har læst et sted, at man i år 2011 antog der var 150 – 200 der bar burka eller niqab ...

... og at det hovedsageligt var konvertitter som bar disse muslimske klædedragter.

Jeg har Googlet efter nyere tal uden held, men de findes nok ikke, når selv justitsministeren ikke kender tallet.


Citat:
Justitsministeren ved ikke, hvor mange kvinder, der går med burka i Danmark:

»Det aner jeg ikke. Og det er også ligegyldigt. For lov er lov, og lov skal holdes,« siger han.

Adspurgt om maskeringsforbuddet er symbolpolitik svarer han, at det er værdipolitik.

Formålet er at øge »respekten for fællesskabet og bekæmpe parallelsamfund«, fremhæver han. Og hvis man tildækker sit ansigt, så ønsker man ikke at være en del af samfundet.

Forbuddet gælder også, når man er på vej hen til et sted, hvor det egentlig er tilladt at bære maskering. Eksempelvis fredagsbønnen i en moske eller hvis man tager toget til karneval.

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10282352/reg...-gaa-med-burka/
Fremhævning er min

Angående om kvinderne føler sig undertrykt ved at gå i disse muslimske klædedragter, siger de, som jeg har hørt på TV nej – og tilmed har jeg hørt nogle sige, det er deres eget valg.

¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Jeg har læst et sted ... - 01/06/2018 02:39


Citat:
Jeg har læst et sted, at man i år 2011 antog der var 150 – 200 der bar burka eller niqab ...

Jeg har fundet link til ovennævnt, som ikke er helt korrekt.


Tallet vurderes til 100 - 200 ... og dette er nok niqab fordi:
Citat:
Den afghanske lyseblå burka med et tøjgitter for øjnene bruges stort set ikke i Danmark, men burka er blevet stående som den populære betegnelse.


I link oplyses hvordan man er kommet frem til tal, hvis det har interesse.

Citat:
Burka-debatten i 2009-2010 døde stort set ud, efter at forskere havde undersøgt, hvor mange kvinder, der bærer ansigtsdækkende beklædning i Danmark. I denne artikel redegøres for nogle af de metoder og beregninger, som lå til grund for det offentliggjorte resultat på 100-200 kvinder i alt, hvoraf omkring halvdelen er etnisk danske kvinder, der er konverteret til islam.

http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-danmark/2011/stor-staahej-for-ingenting/

¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Ang. menneskerettighedsmæssigt - 01/06/2018 03:17


Arne:
Citat:
Hvis det er sandt, at muslimske kvinder faktisk føler sig undertrykt påklædningsmæssigt, så må det være de mere avancerede af dem, der må starte et internt muslimsk oprør, som vi eventuelt kan støtte op om menneskerettighedsmæssigt.


Ang. menneskerettighedsmæssigt #25563 - 31/05/2018 23:45


11. jul. 2017 kl. 13.28
Citat:
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fastholder et belgisk forbud mod offentligt at bære den muslimske hovedbeklædning niqab, der dækker hele ansigtet.

Domstolen siger i en afgørelse, at forbuddet mod niqab 'er en nødvendighed i et demokratisk samfund'.
I 2014 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at forbuddet mod at bære burka og niqab forbryder sig mod retten til religiøs frihed.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/domstol-fastholder-forbud-mod-niqab

*

01. jul. 2014 kl. 15.35
Citat:
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tirsdag afvist, at Frankrigs kontroversielle forbud mod at bære burka og niqab forbryder sig mod retten til religiøs frihed.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/domstol-blaastempler-fransk-burkaforbud


¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Ang. menneskerettighedsmæssigt - 01/06/2018 11:17

Som jeg ser det, er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol snæversynet og barbarisk, og den er ikke i den ånd, som findes i Verdenserklæringen om menneskerrettigheder - en ånd der netop er præget af indsigt og omsorg.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Ang. menneskerettighedsmæssigt - 02/06/2018 19:05


Arne:
Citat:
Som jeg ser det, er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol snæversynet og barbarisk, og den er ikke i den ånd, som findes i Verdenserklæringen om menneskerrettigheder - en ånd der netop er præget af indsigt og omsorg.


SVAR: Verdenserklæringen om menneskerrettigheder er ikke juridisk bindende, for de lande som har tilsluttet sig denne erklæring.
Erklæringen er overordnet retningslinier, hvor der ikke tages udgangspunkt i den enkelte sag, hvorimod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler og dømmer i den enkelte sag.

*

Når tildækningsforbuddet træder i kraft 1. august, vil der måske efterfølgende komme civil ulydighed, og Rachid Nekkaz – en rigmand og menneskerettighedsaktivist fra Algeriet har sagt, han vil betale alle bøder, selv om han er imod tildækningen.

Læs selv link – men bemærk dato 09. mar. 2018 kl. 11.34

Citat:
Hans utrættelige kampagne mod tildækningsforbud har givet ham tilnavnet "Tørklædets Zorro". Men rigmanden understreger, at han selv personligt er imod burka og niqab, der tildækker henholdsvis hele ansigtet og ansigtet på nær øjnene.

Kvinder kan ikke blive ordentligt integrerede i samfundet, når de er tildækkede, har han argumenteret ved flere lejligheder.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/toerklaedets-zor...ver-nyttesloest
Fremhævningen er min

Hans handling – det at betale bøderne forhindre altså efter hans eget udsagn, at : Kvinder kan ikke blive ordentligt integrerede i samfundet, når de er tildækkede ... "

... lidt skørt - at betale en bøde for noget der fastholder og udelukker kvinderne fra ordenligt integration, som jeg forstår, han som sekulær muslim anser som negativt ...

Citat:
"Rachid Nekkaz beskriver sig selv som en sekulær muslim. … "

https://www.dr.dk/nyheder/politik/toerklaedets-zor...ver-nyttesloest


... men ifølge nogle udsagn fra unge kvinder der bærer niqab, som jeg nyligt har læst, føler de sig nærmere gud i denne beklædning, hvor ansigtet er skjult ...

... så en evt. ordenligt integration må jo så betyde, at gud ikke er så nær den enkelte kvinde, når hun ikke er tildækket (?)

Jo lidt underlig da jeg forstår, de ikke er tildækket hjemme sammen med deres mand, eller i selskab privat hvor der kun er kvinder tilstede.Når Rachid Nekkaz vil betale bøder for evt. civil ulydighed i Danmark – i forhold til muslimske kvinders tildækning af ansigt i det offentlige rum - kan vi nok se frem til endnu et nyt forbud/lov – ikke mod det at betale andres bøder – for det har han allerede omgået ved at "låne" kvinderne pengene til bøderne ...

... men justitsminister Søren Pape Poulsen taler om en beskatning ved evt. modtagelse af penge til bøden …


Citat:
Burka-klædte kvinder kan ikke bare få deres burka-bøder betalt af en rigmand - for de vil skulle betale skat af pengene fra ham, betoner justitsminister Søren Pape Poulsen

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pape-burka-klaedte-kvinder-maa-til-spare-sammen-til-boeder

... men man kan vel ikke beskatte penge, hvis der er tale om et rentefrit "lån"?

*

Et ps.

Angående det med kvinders hovedbeklædning taler Paulus om dette i 1 Korinther 11:1-16 som tegn på, at kvinden er underordnet manden.

Den ros skal I have, at I husker på mig i alle forhold og holder fast ved de overleveringer, jeg har givet jer.
Men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud.
Enhver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved; hun kunne lige så godt have raget håret af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe.
Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er raget, skal hun have hovedet tildækket.

Men en mand behøver ikke at have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans.

For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden, og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld.

Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed.
Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; for ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden; men alt er fra Gud.

Døm selv! Sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved? Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår? Hun har jo fået håret som et slør. Der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette; men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke.


http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Ang. menneskerettighedsmæssigt - 03/06/2018 12:01

Hej Tikka.

Hele denne affære stinker for mig af ældgammel stammekultur, som i dag overlever i Janteloven:
Citat:
Du skal ikke tro, du er noget.
Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
Du skal ikke tro, at du er mere end os.
Du skal ikke tro, at du dur til noget.
Du skal ikke le ad os.
Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.
og som hidrører fra dengang vi levede som stammer i vort eget territorie, og hvor en indtrængende fremmed blev ført for høvdingen, som enten så den fremmede i øjnene og åbnede for den store gæstfrihed, eller ikke gjorde, hvorefter døden var det mest sandsynlige.

Det gentages jo i folkekirkens højmesser, hvor præsten på et tidspunkt siger:
Citat:
Og Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Skal vi virkelig slet ikke bruge de evner, der er os givet både intellektuelt og følelsesmæssigt, for indsigt og omsorg - som Verdenserklæringen om menneskerettigheder jo lyser af?

Eller skal vi synke ned i barbarisk og stupid, smålig egoisme?

Jeg skammer mig lige nu over at være dansker, her hvor vi åbenbart har glemt alt om "Den barmhjertige samaritaner" trist

Og hvad Paulus - iflg. den autoriserede Bibel - siger om mænd og kvinder, viser mig blot hans lurvede og ikke-gudelige menneskelighed.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Ang. menneskerettighedsmæssigt - 03/06/2018 14:12


Arne:
Citat:
Hele denne affære stinker for mig af ældgammel stammekultur, som i dag overlever i Janteloven:

SVAR: Religion skaber splid – og krig.

Nu skal vi jo huske, at Danmark er et kristent land – det fik vi jo at vide, dengang der var debat om religiøse symboler i det offentlige rum …

… og landets regent har jo ikke religionsfrihed ifølge Grundloven.


Citat:
§6: Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke
Regenten har i modsætning til landets øvrige borgere ikke religionsfrihed, men skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Dette gælder ligeledes eventuelle stedfortrædere. Selvom grundlovsparagraffen altså ikke omtaler den danske folkekirke direkte, har regenten i praksis indtil dags dato altid været medlem af folkekirken.

https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/hvad-staar-der-i-grundloven-om-folkekirken


Men jeg forstår det sådan, at tildækningsloven er blevet til, fordi størstedelen af befolkningen ikke gider islamisk tildækning.

Selv forstår jeg ikke kvinderne – de unge danske konvertit piger, de kan jo sagtens tilslutte sig den islamiske tro uden at dække sig bag niqab.

*

Arne:
Citat:
Jeg skammer mig lige nu over at være dansker, her hvor vi åbenbart har glemt alt om "Den barmhjertige samaritaner" trist

SVAR: Det er helt ude i hampen, at bringe beretningen om den barmhjertige samaritaner på banen i forhold til, at der er blevet vedtaget et tildækningsforbud.

¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Ang. menneskerettighedsmæssigt - 03/06/2018 15:17

Hej Tikka:

Du skriver:
Citat:
Men jeg forstår det sådan, at tildækningsloven er blevet til, fordi størstedelen af befolkningen ikke gider islamisk tildækning.
Mit svar:
Netop - og det siger jo mere om os danskere, end det siger om islam - og de forskellige kulturer, hvor denne religion dominerer - bl.a. i Marokko.

Jeg synes, vi er lurvede og smålige - føj!

Og når du afviser "den barmhjertige samaritaner" i denne sammenhæng, så får jeg mine tvivl, om du har fattet dybden i den beretning.

Og hvor står iøvrigt den danske folkekirke? - nåh nej de har jo ingen fælles mening - kun hvad den enkelte præst, provst og biskop hver især mener - og så er den kirke jo godt og grundigt kastreret.
trist

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Anonym

Re: menneskerettigheder på babelsk - 04/06/2018 14:53

.

Endnu et anfald af babylonisk forvirring ...

"... når du afviser "den barmhjertige samaritaner" i denne sammenhæng, så får jeg mine tvivl, ..."

Hvad har 'den barmhjertige samaritaner' med muslimsk påklædning at gøre?

"... det siger jo mere om os danskere, end det siger om islam ..."

Hvordan sammenligner man danskere og Islam? - Rødbeder og brosten? - Landeveje og rumraketter?

"... og de forskellige kulturer, hvor denne religion dominerer - bl.a. i Marokko."

Hvor kommer Marokko ind i billedet omkring dansk lovgivning? ― Goddag mand - økseskaft ...

"Jeg synes, vi er lurvede og smålige - føj!" ― Tal for dig selv, tak!

"...hvor står iøvrigt den danske folkekirke?"

Den danske folkekirke er kristen og befatter sig ikke med juridisk lovgivning.

P

.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: menneskerettigheder på babelsk - 04/06/2018 18:29

Hvilken holdning er det mon egentlig, der ligger bag, hvad Pantago skriver?

At beretningen om den barmhjertige samaritaner priser samaritaneren, det foragtede folkefærd, det kan Pantago ikke se er en parallel til forholdet mellem kristne og muslimer.

Og at Marokko viser, at islam ikke bare er islam, det er heller ikke gået op for samme Pantago.

Ordene:
Citat:
Den danske folkekirke er kristen og befatter sig ikke med juridisk lovgivning.
viser jo netop, at denne folkekirke ikke fungerer, men alene er for "kulturkristne" blinker

Arne smiler
Indsendt af: Anonym

Re: menneskerettigheder på babelsk - 06/06/2018 00:22

.

Whataboutism!

P

.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: menneskerettigheder på babelsk - 06/06/2018 10:42

"Whataboutism" blinker

Ved, hvad det betyder - men hvor mange ved det? - men den påstand "holder jo ikke i byretten" smiler

Og typisk nok fortæller du selvfølgelig intet om, hvor du selv står - øh bøh blinker

Arne smiler