" ... bibelforskere oplyste ..."

Indsendt af: Tikka

" ... bibelforskere oplyste ..." - 11/12/2017 13:14


I forbindelse med Pavens ønske om at ændre ord i Fadervor læste jeg i samme artikkel:
Citat:
Forslaget om at ændre bønnen kommer, bare en måned efter at bibelforskere oplyste, at de var nået frem til den mest præcise oversættelse af Det Nye Testamente, siden det blev oversat fra græsk første gang.
Fremhævningen er min.
http://politiken.dk/udland/art6241177/Pave-Frans-vil-%C3%A6ndre-i-Fadervor


Jeg har Googlet denne påstand, men kan ikke finde noget info.

Kan nogen hjælpe med evt. link? smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 12/12/2017 17:53

Hej Tikka.

Jeg fandt heller ikke andet end denne, men den er 10 år gammel!

Der er vel så kun den mulighed tilbage at kontakte POLITIKEN - via kontaktmulighederne nederst på den hjemmeside, du linkede til - for at få en forklaring.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 12/12/2017 18:35

Tak for din indsats Arne. smiler

Jeg tror ikke, jeg vil gøre mere ved det.

Er der noget om snakken, og det rykker på forståelsen af NT, vil det nok komme i medierne ...

... men klart - jeg er da nysgerrig efter at vide, hvad ordene: " … den mest præcise oversættelse af Det Nye Testamente" dækker over og om det har betydning for forståelsen af NT.

Også med venlig hilsen fra mig. smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 13/12/2017 16:22

Hej Tikka.

Dagbladet Information har også ofret den romersk-katolske paves aktiviteter omkring "Fadervor" og "led os ikke i fristelse" opmærksomhed.

Idag har de endda en leder herom:
Citat:
I stedet for at Gud skal stå som fristeren, vil paven have, at Gud skal optræde som beskytteren mod fristelser.
og
Citat:
Hvis Gud kan anråbes om at beskytte mod fristelsen, er det jo ikke Gud, der sætter fristelsen i verden. Så er det en anden og djævelsk kraft, der frister. Gud har ikke styr på det hele.
og
Citat:
Den følgevirkning understreger lektor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet Gitte Buch- Hansen. Hun siger til Kristeligt Dagblad, at hun hellere vil holde fast i en opfattelse af Gud som den almægtige, der også kan bruge sin magt til at sætte mennesket på prøve.
og
Citat:
Generalsekretæren i Det Danske Bibelselskab, Birgitte Stoklund Larsen, erklærer derimod: »Spørgsmålet er, om Gud er subjekt for fristelsen eller for hjælpen til at undgå den. Jeg er enig med paven i, at Gud er subjekt for hjælpen, og at fristelsen er Satans afdeling.« Hun beroliger dog med, at der ikke nu og her forestår en dansk nyoversættelse af Biblen, som gør en tekstlig afklaring nødvendig.
og
Citat:
Kritisk kan man spørge: Er paven i gang med at skabe en hyggegud? Hans forslag til en ny bøntekst slører jo konflikten: Hvordan kan en god Gud tillade det onde? Det spørgsmål kendes blandt teologer som teodicé-problemet. Det har siden urtid plaget de troende. Allerede den 4.000 år gamle ægyptiske strofe Ipuwers klage udtrykker undren: »Hvor er skaberguden i dag? Sover han?«
og
Citat:
Efter bedste evne kan mennesker søge at forklare modsætningen mellem gudelig godhed og verdens ondskab. Her er nogle af de bud, der er givet gennem tiderne:

Gud gjorde sit yderste, da han skabte verden. Men med tyngdeloven og andre kræfter, der holder sammen på det hele, er det uundgåeligt, at nogle kommer til skade.

Gud har skabt mennesket med en fri vilje. Det indebærer, at mennesket kan handle anderledes, end Gud håber.

Gud har skabt verden god, men ondskaben er en nødvendig modsætning, der følger med godheden. Ellers kan vi ikke forstå og værdsætte godhedens væsen.

Gud kan mennesket overhovedet ikke tillade sig at anklage. Verden er skabt omvendt: Det er mennesket, der er under Guds anklage for ondskab, og mennesket har ingen adkomst til at stille afsporende spørgsmål.
Rigeligt til at "få grå hår i hovedet" blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 13/12/2017 19:11

Mange tak Arne. tommelop

Jeg har ikke adgang til lederen du linker til, men jeg har skimmet dine udvalgte link, og vil læse det grundigt senere.
Det ser umiddelbart spændende ud. smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Tikka

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 14/12/2017 11:26

Jeg har nu læst citater, du har postet.

Jeg kan ikke se, der er oplyst noget om, hvad det er, bibelforskerne er kommet frem til, som er mere præcist end andre oversættelser af NT.

Citat:
Forslaget om at ændre bønnen kommer, bare en måned efter at bibelforskere oplyste, at de var nået frem til den mest præcise oversættelse af Det Nye Testamente, siden det blev oversat fra græsk første gang.
Fremhævningen er min.
http://politiken.dk/udland/art6241177/Pave-Frans-vil-%C3%A6ndre-i-Fadervor

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 14/12/2017 13:00

Hej Tikka.

Nej, du har da ret i at lederen i Information ikke handler om den påstand, Politiken kom med om en ny bibeloversættelse.
Den handler alene om: "led os ikke i fristelse". Den er skrevet af David Rehling, og jeg regner med, at det ikke er ulovligt at gengive den her:
Citat:
Fadervor: Led os ikke i fristelse. Jo tak, men gør Gud den slags?
En bøn her omkring jul. Er det noget, du, kære læser, har tænkt dig at bede? Så husk, hvordan Jesu formaning lyder, således som genfortalt af Det Ny Testamentes evangelieskriver Matthæus: »Når I beder, så lad ikke munden løbe, sådan som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.«

Matthæus citerer Jesus for, hvordan en bøn til Gud rettelig bør lyde. Blandt andet skal den almægtige anmodes: »Led os ikke i fristelse.«

Men hov, hvad er nu det? En god Gud kan da ikke finde på at lokke sine børn ud i synd! Det synspunkt udtrykte den romersk-katolske pave Frans sidste onsdag i italiensk tv. »Det er ikke en god oversættelse,« sagde paven. Temmelig præcis er oversættelsen dog, for skriftkloge gør opmærksom på, at den oldgræske originaltekst ordret oversat lyder: »Led os ikke ind i fristelse.«

I stedet for at Gud skal stå som fristeren, vil paven have, at Gud skal optræde som beskytteren mod fristelser. Følgelig bør bønnen ifølge paven udtrykkes således: »Lad os ikke blive ledt i fristelse.« Sådan er sætningen allerede oversat i store dele af den spansktalende verden og siden forrige søndag også i Frankrig, hvor protestanter og katolikker af hensyn til mulige fælles gudstjenester beder samme Fadervor.

Med den ændrede ordlyd bliver Gud en ganske anden. Det fremhæver den udførlige dækning, som Kristeligt Dagblad bragte i weekenden. Hvis Gud kan anråbes om at beskytte mod fristelsen, er det jo ikke Gud, der sætter fristelsen i verden. Så er det en anden og djævelsk kraft, der frister. Gud har ikke styr på det hele.

Den følgevirkning understreger lektor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet Gitte Buch- Hansen. Hun siger til Kristeligt Dagblad, at hun hellere vil holde fast i en opfattelse af Gud som den almægtige, der også kan bruge sin magt til at sætte mennesket på prøve.

Generalsekretæren i Det Danske Bibelselskab, Birgitte Stoklund Larsen, erklærer derimod: »Spørgsmålet er, om Gud er subjekt for fristelsen eller for hjælpen til at undgå den. Jeg er enig med paven i, at Gud er subjekt for hjælpen, og at fristelsen er Satans afdeling.« Hun beroliger dog med, at der ikke nu og her forestår en dansk nyoversættelse af Biblen, som gør en tekstlig afklaring nødvendig.

Kritisk kan man spørge: Er paven i gang med at skabe en hyggegud? Hans forslag til en ny bøntekst slører jo konflikten: Hvordan kan en god Gud tillade det onde? Det spørgsmål kendes blandt teologer som teodicé-problemet. Det har siden urtid plaget de troende. Allerede den 4.000 år gamle ægyptiske strofe Ipuwers klage udtrykker undren: »Hvor er skaberguden i dag? Sover han?«

De gamle græske og nordiske guder anstrenger sig overhovedet ikke for at være gode: De slås indbyrdes og inddrager mennesker i deres magtspil, som bringer død og fordærv over Jorden. Det Gamle Testamentes Gud holder sig heller ikke tilbage. Han hundser med sit udvalgte folk, forlanger det mest urimelige og straffer på det grusomste. Tænk på beretningen om syndfloden, der kun lod den retfærdige Noas familie og ark overleve.

Guders grumhed er en afspejling af den verden, som mennesker oplever: naturkatastrofer, nød, sygdom, død og, nå ja, fristelser til at gøre ting, man burde afstå fra.

Efter bedste evne kan mennesker søge at forklare modsætningen mellem gudelig godhed og verdens ondskab. Her er nogle af de bud, der er givet gennem tiderne:

- Gud gjorde sit yderste, da han skabte verden. Men med tyngdeloven og andre kræfter, der holder sammen på det hele, er det uundgåeligt, at nogle kommer til skade.

- Gud har skabt mennesket med en fri vilje. Det indebærer, at mennesket kan handle anderledes, end Gud håber.

- Gud har skabt verden god, men ondskaben er en nødvendig modsætning, der følger med godheden. Ellers kan vi ikke forstå og værdsætte godhedens væsen.

- Gud kan mennesket overhovedet ikke tillade sig at anklage. Verden er skabt omvendt: Det er mennesket, der er under Guds anklage for ondskab, og mennesket har ingen adkomst til at stille afsporende spørgsmål.

Op mod den forestående højtid kan troende overveje, om de ser en mening i nogle af de givne forklaringer. Også ateister kan gruble. De kunne jo finde sindsro ved at gøre sig klart, hvad det er for en slags guddommelig kraft, de ikke tror på.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 14/12/2017 13:31

Tak Arne. smiler

Citat:
Men hov, hvad er nu det? En god Gud kan da ikke finde på at lokke sine børn ud i synd! Det synspunkt udtrykte den romersk-katolske pave Frans sidste onsdag i italiensk tv. »Det er ikke en god oversættelse,« sagde paven. Temmelig præcis er oversættelsen dog, for skriftkloge gør opmærksom på, at den oldgræske originaltekst ordret oversat lyder: »Led os ikke ind i fristelse.«

- Når skriftkloge gør opmærksom på, at den oldgræske originaltekst ordret oversat lyder: "Led os ikke ind i fristelse." ...

... er det underligt Paven syntes oversættelsen ikke er god, og
vil ændre bibeltekst.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 14/12/2017 15:37

Jeg opfatter det sådan at pave Frans mener, at de, der skrev Bibelen har taget fejl blinker

Han ser vel - hvad jeg er enig i - at Bibelen er et "rodsammen" - skrevet af mennesker - med de evner, de mennesker nu engang har haft blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 16/12/2017 12:15

Arne:
Citat:
Jeg opfatter det sådan at pave Frans mener, at de, der skrev Bibelen har taget fejl blinker

SVAR: Det tror jeg ikke, du skal regne med.

På den katolske kirkes danske hjemmeside står der:
Citat:
Fadervor er den vigtigste kristne bøn, for det er den bøn, Jesus selv lærte sine disciple, da de bad Ham lære dem at bede. Hver gang vi beder den, bliver vi mindet om, at vi er Guds børn, og at Jesus er vor bror. I Fadervor beder vi om alle de ting, Gud gerne vil, at vi beder om. Derfor er Fadervor et forbillede for al kristen bøn.
https://www.katolsk.dk/tro/bon-og-liturgi/boen/katolsk-boennebog/almindelige-boenner/


Arne:
Citat:
Han ser vel - hvad jeg er enig i - at Bibelen er et "rodsammen" - skrevet af mennesker - med de evner, de mennesker nu engang har haft blinker

SVAR: Jeg ved ikke hvad paven - som stats leder og den katolske kirkes åndelige leder tænker, men jeg forestillede mig først; der var en forbindelse med hans fremsatte ønske, og så dette om bibelforskerne: var nået frem til den mest præcise oversættelse af Det Nye Testamente – men efter at ha´ læst: skriftkloge gør opmærksom på, at den oldgræske originaltekst ordret oversat lyder: "Led os ikke ind i fristelse." … må forklaringen ligge et andet sted.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 16/12/2017 14:58

Hej Tikka.

Jo, ét er snakken om bibeloversættelser, og noget andet er at pave Frans ikke kan acceptere, at kristendommens Gud leder mennesker i fristelse blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: " ... bibelforskere oplyste ..." - 16/12/2017 15:54

Ja, nyheds info - artiklen - skulle så ha´undladt at blande det sammen, som de gjorde, når der ikke er en sammenhæng, hvad jeg opfattede der måske først var, sådan som artiklen var sat op.

¨¨¨¨