Blasfemi

Indsendt af: Arne Thomsen

Blasfemi - 30/05/2017 09:33

I dag ophæves sandsynligvis blasfemiparagraffen:
Citat:
Straffeloven §140 Blasfemiparagraffen
§140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Vi får altså den fulde frihed til at spotte og håne, hvad mennesker tror på religiøst.

Frihed er jo noget, næsten alle holder af, men hån og spot, kan det føre til noget godt?

Jeg tvivler.

I forvejen smider vi jo en masse bomber i hovedet på militante islamister i Mellemøsten - og får til gengæld selvmords-bombeeksplosioner i vestlige forsamlinger af mennesker - noget som selv de bedste efterretningstjenester åbenbart ikke kan stoppe.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 30/05/2017 13:14

Rettelse:
Det er ikke i dag, det er først på fredag, blasfemiparagraffen bliver afskaffet.
Men det bli'r det jo ikke meget bedre af.

Det undrer mig fortsat, at et flertal her i landet synes at foretrække hån og spot frem for seriøs kritik.

Hva' bli'r det næste?
At offentligt spytte på andre? - at offentlig urinere på andre? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 31/05/2017 00:39

Hr. lægprædikant..

"Det undrer mig fortsat, at et flertal her i landet synes at foretrække hån og spot frem for seriøs kritik."

- Herregud, du undres jo over overhovedet at eksistere, selv om du ikke just er noget enestående biologisk exemplar - hvortil kommer, at tårerne altid får frit løb når din kreationistiske højsang konfronteres med sund kritik. Intet nyt her heller...

Blasfemiparagraffen sku' aldrig være lovfæstet, længere er den ikke.

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 31/05/2017 09:21

Simon, du har jo ikke ét eneste ord til forsvar for hån og spot! blinker

Men ser man det i det bredere perspektiv, så handler det jo om ytringsfrihed, og hvis nogen gider at læse dette link, og ser på ytringsfrihedens grænser, så er det vel især dette afsnit, der er aktuelt:
Citat:
Racismeparagraffen og blasfemiparagraffen er de bedst kendte eksempler på lovgivningsmæssige bestemmelser, hvorefter man kan blive stillet til ansvar for brug af ytringsfriheden. Men også loyalitetsbegrebet (især indenfor arbejdsmarkedet), straffelovens bestemmelser om æreskrænkende udtalelser (ofte omtalt som "injurielovgivningen") samt hensyn til landets sikkerhed (antiterrorloven fx) kan medføre, at en ytrings indhold eller formulering er ansvarspådragende. Desuden er der i den danske straffelov også en paragraf om at man straffes for offentligt at forhåne en andet lands flag [17]. I Danmark er det også forbudt at videregive informationer og billeder om andre folks "private forhold" eller "omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden" – også selv om personen er død (Straffeloven, §264d).

I stedet for at åbne yderligere for "menneskers lyst til smadre tallerkener" ville jeg meget hellere se på loyalitetsbegrebet indenfor arbejdsmarkedet, hvor en velskabt whistleblower-ordning nok vil kunne hindre megen dårligdom såvel i det offentlige som i de privateejede virksomheder.
Men nej - her sker der ikke meget.
Det er meget sjovere at håne og spotte mennesker, der søger at se lidt længere end blot den basale materialisme blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 31/05/2017 13:55

I tråden: Angst – Tro – Håb – Kærlighed skrev Simon #19855 - 17/11/2015 06:27 bl.a.:
Citat:
P.s.: For øvrigt skal jeg sige dig en ting: som mange andre ateister, støtter jeg fuldt ud op omkring alle religiøse menneskers rettigheder i vort samfund, op omkring deres frihed til at indrette deres liv efter præcis den tro der måtte behage og skabe fred i deres liv, det indebærer dog på ingen måde en opslutning omkring indholdet i nogen religiøs overtro, og er en decideret politisk holdning, der også omfatter din frihed! ;)
"alle religiøse menneskers rettigheder i vort samfund" - jo goddaw do blinker

Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Blasfemi - 31/05/2017 15:07


Citat:
Straffeloven §140 Blasfemiparagraffen

§140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder
.

Så det er tilladt, at drive spot og eller forhåne religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse der her i landet ikke er lovligt (?) … fjollet tekst.

¨¨¨¨

Med en kristen statskirke/religion er blasfemiparagraffen for mig uforståelig, da loven forhindre en kristen i lykkefølelse ved at den kristne tro og eller gudsdyrkelse ikke af andre må hånes.

Citat:
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer. Mattæus 5:11-12

Desforuden kommer gud jo selv og straffer de ugudelige - de der ødelægger jorden.

*
Nå, men jeg syntes, det er udmærket, at blasfemiparagraffen fjernes, så mindskes forvirringen om hvad det vil sige at ha’ ytringsfrihed.

*
Verdslig lovgivning skal ikke beskytte gud eller diverse troslære, men undertrykkelsen af mennesket i disse trosverdener, eksempelvis omskærelse af drengebørn.

*
Jeg ser afskaffelsen af blasfemiparagraffen som et skridt mod adskillelsen af stat og kirke, og – håber jeg - ophør af enhver økonomisk støtte til diverse trossamfund, samt det offentlige rums befrielse for religiøse symboler.

¨¨¨¨
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 31/05/2017 16:19

Hr, lægprædikant..

Det er kun overtroiske mennesker som du, der tror at din gudetro er et anliggende der angår samfundet og derfor bør skærmes fra ”hån” ved politiske love. Det var netop således man tænkte tilbage i teokratiet, hvor man andægtigt gav sine meninger vægt ved at sværge på guden, når man rigtig skulle vise samfundsborgere hvor ophøjet man anså sine meninger for at være. Man tålte ikke her at ens ophøjede meninger udsattes for latter ved satire og ironi i billeder og text, et udmærket eksempel vil du finde i det gamle Corsaren, hvor det ophøjede selvsyn ofte illustreredes med rammende satire der godt ku’ gøre ondt. Det skabte imidlertid en masse debat hvor meninger fra alle kanter blev udsat for kras kritik.
Men når man fx som du gerne hænger sine meninger til tørre midt på Rådhuspladsen, eller Trosfrihed, da må man indlysende også ku’ forklare hvad i alverden de dog laver dér, hvad meningen er, idet du trods alt henvender dig til en omverden med meninger du ganske ofte sidder og brokker dig over ingen respons får, ikke sandt hr. lægprædikant. I den forbindelse ka’ du såmænd puste roligt, du vil aldrig komme i Corsaren eller på nogen måde opleve at din gudetro blir et kontroversielt emne der debatteres vidt og bredt, for du vil ikke være istand til at levere argumenter for dine meninger der ansporer noget menneske til at tænke nyt, idet du jo altid bare kopierer hvad andre før har sagt, og åbenbart synes det er alt rigeligt.

”Hån” er jo netop udtrykket stærkt troende bruger, når deres ophøjede meninger om sig selv som et guddommeligt afkom imødeses med en kritik de ikke tåler. Du må lære at tåle kritik, lære ikke at blande dit følelsesliv op i meninger du kan flytte, hr. lægprædikant, for det er dog ikke samfundsborgeres anliggende at du er blevet så overfølsom for kritik af din overtro, og altså dermed heller ikke et politisk anliggende – alternativt ka’ du jo gemme dig bag wikipedia-meninger eller navne, som altid før…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 31/05/2017 17:56

Hej Tikka.

Når du skriver:
Citat:
Jeg ser afskaffelsen af blasfemiparagraffen som et skridt mod adskillelsen af stat og kirke, og – håber jeg - ophør af enhver økonomisk støtte til diverse trossamfund, samt det offentlige rums befrielse for religiøse symboler.
så er jeg helt enig med dig i dine ønsker smiler

Jeg ville dog hellere have det til at ske i omvendt rækkefølge: Først adskillelse af stat og kirke - og derefter gerne blasfemiparagraffens ophævelse.

Nu er det jo heller ikke så meget kristendommens forskellige kirker, jeg tænker på - de holder jo nok til det blinker - som det er de religioner, der her i landet er minoritetsreligioner - og her selvfølgelig især de forskellige former for islam.

Lige som vi vil have ytringsfrihed skal vi da også - synes jeg (fortsat) have religionsfrihed (ateisme og agnosticisme medregnet).
Men her er der jo en klar tendens ikke alene til hån og spot, men også til mistro og mistænkeliggørelse af især danske lovlydige muslimer.

Med hån og spot - og mistro - her mister vi efter min mening et ellers muligt bredt sammenhold om dansk lovlydighed - uanset religion - hvorved vi gør det nemmere for religiøse terrorister at angribe vores samfund.

Og er glæden ved at udøve hån og spot virkelig så mange uskyldiges død - pga. provokerede religiøse selvmordsbombere - værd?

Der er rigtig meget, man kan kritisere i de forskellige religioner, synes jeg, og det er efter min mening rigtigt at fremføre sådan kritik.

Men bare hån og spot - det, synes jeg, er for billigt - og for tarveligt - og for utidigt provokerende.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 01/06/2017 08:36

Simon, du søger at forsvare hån med den påstand, at det kun er "overtroiske mennesker", der vil "skærmes".
Men den påstand holder jo ikke i virkelighedens verden.

Forbud mod hån ser vi jo også i:
Citat:
Straffelovens § 266 b, populært kaldet racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen, indgår i Straffelovens kapitel 27 om Freds- og ærekrænkelser:
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.
og i:
Citat:
Straffelovens § 267:
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Og at du selv synes at søge injuriegrænserne overfor mig med dine ord her på Trosfrihed.dk, det betyder blot - set med mine øjne - at du stempler dig selv blinker

M..v.h. Arne smiler

P.S.: Er der ingen her på Trosfrihed.dk, der er positivt indstillet overfor den mulighed at øge ytringsfriheden med en velformet whistleblower-ordning for ansatte i både private og offentlige virksomheder, sådan at vi kan komme diverse dårligdomme til livs?
A.
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 01/06/2017 14:24

Du forhånede lægprædikant..;)

Du har så længe jeg ka’ huske set verden gennem konspirationsideer andre skaber for dig, det er den slags synteser du ser dig selv igennem, hvor et udmærket ex. jo ku’ være hvordan du rent faktisk tolker naturen i og omkring dig ind i kreationisters idé om et gudskabt univers med også dig som et guddommeligt afkom. En sådan idé har selvsagt intet med natur at bestille, mere med et selvbillede som opelskes med en alvor der ikke tåler kritik, og det er her vi på debatten må forholde sig til dit følelsesliv, når du oprørt af kritik konfronteret med forklaringskrav har stillet dig an med offerroller af den mest komiske art, hvoraf reaktioner atter har fået dig til at fremstå som dybt krænket og ”forhånet”.
Jamen det ér synd for dig, hr. lægprædikant! Tænk at nogen dog ka’ finde på blankt at afvise dit vrøvl med krav om at du forklarer dig overfor de mennesker du henvender dig til på debatter som denne. Jamen, det er jo næsten ikke til at bære – altså, når man som du har vænnet dig til at bruge debatter som en opslagstavle for trosbekendelser, men ikke er istand til at formidle en oplysning om dine tanker der fører nogen ind i en forståelse for dine meninger…

Det er ikke spor tankevækkende at se en troende som du oprørt over kritik uden politisk opmærksomhed. Men dine ideer om et guddommeligt kærligt univers er og forblir nu bare en mening du frit ka’ indrette dit liv efter, men aldrig mere til en politik eller en fornuftig forklaring på naturens indretning. Du har skam friheden til at udfylde dit liv med vås, men ikke friheden til uden kritik at distribuere våset på debatter uden kras kritik – her kommer dit sarte følelsesliv desværre i anden række, for det er meningsindholdet og ikke dine følelser der kritiseres.
Det er også her jeg ka’ ka’ sige, at jeg til hver en tid vil støtte op om din frihed til at udtrykke et hvilket som helst forvrøvlet syn på livet og naturen, men det indebærer skam ikke en opslutning eller en respekt for selve meningsindholdet. Det er denne diskrepans du ikke begriber, men det skyldes såmænd blot at du jo tror at trosfrihed i samfundet indebærer krav om respekt for selve trosindholdet, altså en fejlagtig forståelse du tit har præsenteret os for.

Du må nok bare knibe ballerne sammen og lukke øjnene, hvis nogen sku’ formaste sig til at lave grin med din tro om livets kærlige mening, eller slet og ret slå med nakken og række tunge – men dine følelser blir ikke mere interessante af den grund ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 01/06/2017 14:34

Citat:
Straffelovens § 267:
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 01/06/2017 14:57

P.s.: der er ingen ære forbundet med dine følelser for rent vås, hr. lægprædikant, også dét er en fejlagtig forståelse. Ære er noget andre ka' tillægge dig. Så knib du hellere ballerne sammen når du ser kritiske bemærkninger knyttet til meninger du fremmer på debatter, det vil være bedste råd jeg ka' gi dig.

Alternativt ku' du jo indføre os i fablen om "livets åndelige mening", men det ville måske bare få offerrollen til at overbelyse åndslyset? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 01/06/2017 15:47

Citat:
- fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
A. blinker
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 01/06/2017 22:00

Hr. lægprædikant..

Slå du bare koldt vand i blodet, om så følelser for religiøs overtro endte i infarkt ved synet af kritik, eller af satiriske illustrationer, ville ansvaret for følelseslivet tilfalde den troende selv – m.a.o. er også dit følelsesliv et personligt ansvar uden forhold til kritikindholdet. Men du har jo ingen grund til at frygte et sådant ukontrolleret følelsesudbrud over kritik af religiøs dogmetro, da du overfor den slags ska’ forestille at være agnostisk indifferent…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 01/06/2017 22:29

Simon.

Dén holder jo ikke i byretten! blinker
Og at stort set alt dét, du pådutter mig, bevisligt er løgn, det gør jo ikke din straf mindre dér blinker

Jeg er dog stadig åben for en seriøs debat om, hvad du står for - i forhold til hvad jeg er nået frem til at stå for.
Men dét tør du jo tydeligvis ikke blinker

Og så fortjener du jo ikke andet end at blive ignoreret smiler

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 02/06/2017 19:45

Hr. lægprædikant..

Forskellen mellem et åbent sind og et hul i hovedet burde ellers være indlysende, og de der ikke forstår det, ka’ få et indblik i din indlægsbakke, hvor det eneste de finder bare er en suppe af følelser for religiøs overtro, men derimod aldrig en forklaring for troens relevans som et bevendt livssyn betragtet.
Så du er altså langt fra åben og debatterer forøvrigt slet ikke, tværtimod tror du at det er andre menneskers opgave at udtrykke hvad du mener (fx Wikipedia), ja du ligefrem surmuler over noget så elementært som forklaringskrav til meninger du fremsætter, og mener åbenbart stadigvæk at dine følelser for religiøs overtro er langt mere interessant end en forklaring for en sådan tros forhold til virkeligheden. M.a.o. tror du altså stadigvæk at du kan argumentere med dine følelser, der jo også her er det centrale omdrejningspunkt, i noget der bedst kan beskrives som en meningssuppe af forargelse over ikke at ku’ ophøje sin overtro med jura.

Sagen er at der intet kød er på dine meninger om ”hån” og ”æreskrænkelse” osv., ja velsagtens ikke engang ben. Vi er snarere ude i et cirkus af overfølsomhed, en lille dramaturgi med dig selv i offerrollen men set så ofte før, hvor pointen i sin enkelhed er at du simpelthen forveksler en forventet respekt for selve trosfriheden med et krav om respekt for selve trosindholdet – en absurditet man finder i variationer her på trosfrihed, og hvor du heller ikke evnede at kvalificere meninger til noget af værdi, hvorimod du bare fik rullet dig i uvidenhed (som om dét gav belæg for at bade hele landet i religiøs overtro).
Du har bare en underlig forestilling om at alle skal respektere hinanden, og måske fordi du ikke forstår at det er synspunktet man kan udvise respekt/despekt overfor, såfremt det altså tilfredsstiller særlige forventninger, fx en indbygget fornuft præsenteret logisk i en sandsynlig sammenhæng osv.

Blasfemiparagraffen var meningsløs, fordi følelser for religiøs overtro ikke skal beskyttes af jura, følelseslivet og religiøs tro er ikke et samfundsanliggende, ligesom andre personlige meninger ikke er det. Folk er udmærket istand til indbyrdes selv at diskutere sig frem til enighed og uenighed, de ku’ passende lægge mb’en fra sig en stund og skændes lidt, det er intet problem, enighed er ikke en national politisk forventning. Det er uenigheder der skubber synspunkter op i hækken, flytter blikket til andre udsigter med evt. indsigter.
Noget af det værste vi har set i forbindelse med den såkaldte Muhammed-krise, var jo netop et fokus på følelser fremfor indlysende argumenter. Folk fik nærmest kneb af deres storartede ”mavefornemmelser”, og så ikke hvor det bar hen. Det er ikke noget under at folk går amok, hvis ikke de lærer følelser at kende i kontakt med uenigheder og skænderier, lærer at det er deres ansvar at kontrollere deres egne følelser i det off. rum, midt i samfundets diversitet. Jeg formoder at de fleste mennesker vil ønske sig et samfund med personlig frihed i videst muligt omfang, et fællesrum hvor uensartede mennesker trives side om side, og hvor folk kan være dybt uenige uden at flå kødet af hinanden. Et sådant samfund får man ikke hvis man indretter sig efter snævre love der skal beskytte individerne mod hinandens følelser, tværtimod vil man få et samfund der minder meget om det DDR vi så tilbage i 60-70’erne med ydre kontrolforanstaltninger. Og i den forbindelse er det tilflytteres egen opgave at tilegne sig viden om landet de har valgt at bo i, og vide at man ikke kan forvente respekt for sine religiøse idéer, nøjagtig som man ikke forventer respekt for politiske standpunkter. Så du kan altså ikke ”nurse” forventelige menneskelige uoverensstemmelser ihjel med en absurd idé om, at hvis alle dog bare respekterede (udviste positiv anerkendelse for) hinanden, ja så ville alt være fryd og gammen. Men du kan argumentere for hvorfor du gerne så at det blev sådan – men det ville jo altså samtidigt betyde et brud med dine fordunklinger, og det er vist i sig selv en absurditet…;)

mvh & go aften dér
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 04/06/2017 11:41

Jeg startede denne tråd med ordene:
Citat:
I dag ophæves sandsynligvis blasfemiparagraffen:
Citat:
Straffeloven §140 Blasfemiparagraffen
§140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Vi får altså den fulde frihed til at spotte og håne, hvad mennesker tror på religiøst.

Frihed er jo noget, næsten alle holder af, men hån og spot, kan det føre til noget godt?

Jeg tvivler.

I forvejen smider vi jo en masse bomber i hovedet på militante islamister i Mellemøsten - og får til gengæld selvmords-bombeeksplosioner i vestlige forsamlinger af mennesker - noget som selv de bedste efterretningstjenester åbenbart ikke kan stoppe.
Blasfemiparagraffen er nu ophævet og natten til i dag ser vi igen et terrorangreb i London (dog nok uden en direkte sammenhæng) blinker

For mig ser det ud, som om, vi mangler evnen til at indse, at vi mennesker i den vestlige verden ligger i krig mod en global islamistisk guerillabevægelse - som vi foretrækker at kalde en terrorbevægelse.

Og vi fordømmer, vi har medfølelse med de ofre, der er vore egne, vi opfordres til at stå fast på vore værdier.

Det er alt sammen godt, men hvor er vores strategi mod den globale islamistiske terrorbevægelse?

Så vidt jeg kan se, har vi ingen strategi - i hvert fald ikke en, der kan stoppe de fortsatte terrorangreb.

Er der ikke på tide, at vi i den vestlige verden ser kendsgerningerne i øjnene - og går i gang med at udvikle en brugbar strategi?

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 04/06/2017 14:08

”Vi får altså den fulde frihed til at spotte og håne, hvad mennesker tror på religiøst.”

- Føleri for religiøs overtro er bare fritaget for jura, idet følelser for religion, spaghetti, muslinger, kunst og strikketøj slet ikke er et juridisk anliggende – politikere og domstole har vigtigere ting at bruge tiden til.


"Det er alt sammen godt, men hvor er vores strategi mod den globale islamistiske terrorbevægelse?"

- Terror uanset bevæggrunden indgår derimod i jura/politik - man ved udmærket at man ville gå islamiske terroristers ærinde hvis man beskyttede religion med jura, som tilfældet er det i teokratiet.

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 04/06/2017 19:32

Hvor er strategien? blinker
Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 04/06/2017 23:15

Hr. lægprædikant..

Det er ikke forbudt at tænke sig lidt om, inden man trykker send..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 05/06/2017 09:04

Citat:
Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, siger i en tv-transmitteret tale, at Islamisk Stats (IS) attentater i blandt andet Europa viser, at Vestens politik i Mellemøsten giver bagslag.

- I dag bliver Daesh (en betegnelse for IS red.) skubbet ud af sit fødested Irak og Syrien og flytter til andre lande - Afghanistan, Pakistan og selv Filippinerne og europæiske lande, siger Khamenei.

- Dette er en brand, som de vestlige magter selv har antændt, og nu giver den bagslag, siger ayatollahen i en tale. /ritzau/AFP
Iran er et shiamuslimsk land.
IS er sunnimuslimsk.
Forskellen mellem de to kan der ses mere om her.

Har han ret, Khamenei, i sin analyse?
Og hvis ikke, hvad er da sandheden?

Det er vel dén, vi skal have fat i, hvis vi skal nå frem til en effektiv strategi mod islamistisk terrorisme her i vores vestlige verden?

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 05/06/2017 09:49

Tilføjelse:

Måske det mest nærliggende ville være, at vi samarbejdede med shiamuslimske Iran mod sunnimuslimske Islamisk Stat, hvad USA's Barack Obama vel allerede så småt begyndte på.

Se mere om splittelsen mellem sunni og shia her.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 07/06/2017 05:10

Ohøj i natten hr. lægprædikant..

”Har han ret, Khamenei, i sin analyse?”

- Hvis det var mig der havde din ”åndelige intuition” som kontakten til et kærligt guddommeligt univers, da ville jeg fluks kontakte manden intuitivt og fortælle hvor meget jeg respekterer hans udgave af religiøs dogmetro, dernæst spørge, om vi ikke sku slå pjalterne sammen i lidt ”universel kommunikation”, for ligesom at få besvaret de her store, tunge spørgsmål der ligesom cirkulerer i sit eget samtalerum – men du frygter måske, at også han bare vil sidde og gentage de samme fraser med separat kommunikation som følge? ;)

Men dette var så resultatet af lidt tænkning – selvom vi i forvejen kender Irans syn på vestlige demokratiske samfund. Tak for orienteringen ;)

mvh
Simon
P.s.: Intet vestligt samfund er uinteresseret i politisk samarbejde, men heller her indebærer dette en respekt for et religiøst trosindhold der i århundreder er blevet anvendt til at fastholde store dele af befolkningen i et jerngreb.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 07/06/2017 14:59

Her drejer det sig jo ikke om, hvad du, Simon, kalder "religiøs overtro" af forskellig art.

Det handler om, at uskyldige mennesker hyppigere og hyppigere bliver slået ihjel af islamistiske terrorister, og som du kan se, sker det også i det shia-muslimske Irans hovedstad.

Mit indtryk er, at den vestlige verdens politikere så småt er på vej til at ville udforme en politik, der er bedre end blot bombning af Islamisk Stat samt effektivisering af vore egne efterretningstjenester - som jo desværre nok aldrig vil kunne yde os rimelig sikkerhed cool

M.v.h. Arne smiler

Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 07/06/2017 16:22

Hr. lægprædikant..

Næh, enhver ka' jo se det bare drejer sig om at kæle fanatiske muslimers hang til vold ihjel med respekt for deres overtro, men også det har du jo gentaget i årevis ;)


mvh
Simon
P.s.: "Demokratiske bomber" i Irak og Afghanistan har man fra starten vidst ingen god idé var, men desværre er det ofte økonomer og ikke egentlige politikere man vælger som præsidenter/statsministre, med indlysende konsekvenser for befolkninger overalt. Om dette vil ændre sig ud i fremtiden er svært at sige noget om, pers. tror jeg det ikke, idet det mere er kortsigtede økonomiske overvejelser man sætter sine krydser ved fremfor langsigtede visioner, der jo altid må vige for økonomiske trængsler.
Måske det ville hjælpe, hvis man en gang for alle overalt anerkendte staten Israel, og med dette som udgangspunkt tog fat på egentlige problemer i Irak m.m. Det ville være mit bud, uden store forventninger på området.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 07/06/2017 21:40

Hej Simon.

Du skriver:
Citat:
Måske det ville hjælpe, hvis man en gang for alle overalt anerkendte staten Israel, og med dette som udgangspunkt tog fat på egentlige problemer i Irak m.m. Det ville være mit bud, uden store forventninger på området.
Det er, så vidt jeg ved, den allerførste gang, du kommer med et konstruktivt forslag her på Trosfrihed.dk.

Til Lykke med dét! smiler

Evalueringen kan nok vente lidt blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 08/06/2017 00:22

Hr. lægprædikant..

Det ska’ du såmænd ikke sidde og få så lange tænder af – vi andre har jo kun set dig med våd snude og blank pels når du replicerede indlægget om dit ”åndelige univers” her på debatten, men vurderingen ka’ vi da godt hive op på et 7-tal ;)
mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 09/06/2017 00:38

P.s.:

Man ku’ jo også sende dig ned et sted i det sydlige Iran med rosenrød faldskærm, hvorpå står: min ånd stråler af universel kærlighed, med respekt for alt og alle!

Man ved aldrig, måske du sendes retur helskindet, men nu som en slags imam, hvad Somo sikkert ville sætte pris på, hvorefter i to moralister sammen ku' lave et ”kulturcenter for stjernebørn”, hvor du fx ku’ undervise i guddommelig astrofysik, som det levende bevis på dine fredelige intentioner på hele klodens vegne, hva’ synes du om den idé, hr. lægprædikant? ;)

mvh
Simon

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 09/06/2017 10:50

Simon.

Det handler om mennesker, der er blevet dræbt eller lemlæstet af religiøse fanatikere.
Jeg tror ikke, at hverken de skadede eller de dræbtes pårørende vil finde dine bemærkninger her passende trist

Jeg har intet imod, at mennesker søger at forholde sig til verdens væren v.h.a. etablerede religioner eller egne idéer - forudsat at de ikke derved forvolder andre mennesker skade - såsom drab, lemlæstelse og diverse former for undertrykkelse.

Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 09/06/2017 18:52

Hr. lægprædikant..

Jeg mener ganske enkelt, at du der sidder her og pinger frygt for terror med ærefrygt for islam, bør ha’ alle muligheder for at fordybe dig i sagerne, nu det øjensynligt tynger din globale kærlighed, eller måske rettere dine fantasier derom. For min skyld behøver du såmænd ikke kaste dig ud i islamisk overtro med faldskærm, indtil videre har din bibel jo været overfladekendskab med Wikipedia, hvad der bestemt ikke ser ud til at ta’ slut, velsnarere tværtom. Men hvorfor ikke besøge lokaliteterne og få én på opleveren, og jeg tror bestemt ikke at Somo ville ha’ noget imod at ta’ dig i hånden og føre dig ud i også denne dogmetros forunderlige fantasiunivers, det ér jo trods alt ”verdens væren” du knuselsker, ikke sandt?
Men indtil da ka’ du måske fornøje dig med anden læsning: http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/566

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 10/06/2017 09:30

Simon.

Dit behov for at håne mig v.h.a. falske påstande forekommer mig sygeligt og øger just ikke min agtelse for dig som menneske.
Det er imidlertid dit problem - ikke mit - så dét vil jeg ikke spilde min tid på.

Din henvisning til Thomas Hegghammer ser for mig ud til at give en grundig analyse af situationen - men synes at være uden idéer til at forbedre situationen - selvom han faktisk inviterer til dem blinker

Jeg fandt tilfældigt på nettet dette:
Citat:
Mange tror at Jihad er hellig krig, som er til for at udrydde de vantros eksistens.
og
Citat:
Den lille Jihad

Denne Jihad hedder på arabisk Jihad bel Qetal, som betyder Jihad ved at kæmpe. Det er denne Jihad som de fleste har hørt om og stadig den, som de fleste har misforstået.

Denne Jihad må kun udføres, når muslimerne angribes, altså som forsvar. Det er strengt forbudt for muslimerne at være dem, der starter en krig eller være dem, der er skyld i at blod udgydes. Gud stadfæster i Koranen:
"Og kæmp for Allahs sag mod dem, som bekæmper jer, men vær ikke angribere, thi Allah elsker ikke angriberne." (Sûrat al-Baqarah 2:190)

Her ser vi at muslimerne skal kæmpe mod dem, som bekæmper en, men at dette kun må være som forsvarsmekanisme, da Allah ikke elsker angriberne.
og som det fremgår:
Citat:
Mohammad Al-Jizani er shia-muslim med irakisk baggrund og debattør på religion.dk
Hvis han er rimeligt pålidelig, så åbner det jo muligheder for, at vi kan alliere os med shia-muslimer mod islamistisk terrorisme her i vores vestlige verden.

Men når vi - endnu - ikke har grebet denne mulighed, skyldes det jo nok, at et kritisk blik på, hvad vi i den vestlige verden har foretaget os i Mellemøsten (nok alt for meget inspireret af nu svindende olieinteresser) alt for let kan ses som angreb på de mennesker, der bor dér.

Får vi rettet op på dét, ser det ud til at vi kan bruge Koranen mod islamistisk terror i vore lande!

Lad dog muslimer være muslimer, jøder være jøder, kristne være kristne, hinduer være hinduer, buddhister være buddhister, religiøse være religiøse, ateister være ateister, agnostikere være agnostikere o.s.v. o.s.v.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 10/06/2017 09:33

Hr. lægprædikant..

Du er bare et pjattehoved, længere er den ikke. Men dine tanker afspejler såmænd udmærket din forestillingsverden, idet du jo virkelig tror at mennesker behøver at rulle sig i religiøs overtro, for at komme disse feje abekatte til livs. Realiteten er en anden, at du er ved at drukne i beundring over den slags overnaturligt sludder, hvad du jo har vist alle her på debatten, for faktisk er det overnaturlige jo det eneste du ka’ snakke om, og tror jo netop at den slags vås udmåler dine ”sjælelige rummål”, det du sikkert selv kalder for dit åndslys. Men du tar fejl, både af mennesker, deres syn på verden og deres forståelse af terrorens væsen, men ikke mindst, af den frygt som de ikke forveksler med angst, og roder som sædvanlig begreber sammen fordi du synes det ser så dejligt mystisk ud og passer med det du kalder for dit ”verdensbillede”, der jo heller intet forhold har til den virkelige verden, meget apropos din forståelse af naturen i som omkring dig!

Jeg har nu altid syntes at der var fint med poesi i dig, set og forstået dine tanker i et poetisk lys, for der er jo vitterlig intet realpolitisk spænd i det du forestiller dig. For selvfølgelig skal religiøs dogmetro ikke behandles som et realpolitisk samfundsanliggende, idet disse kriminelle abekatte i al sin enkelthed kun er til fare for alle og enhver i kraft af deres forvirrede livssyn, der netop intet har at gøre med den virkelighed vi alle må forholde os til, for at bygge en fornuftig politik til fremme for også senere generationers levevilkår. Så den slags kan man selvfølgelig ikke ta’ alvorligt. Næh, nyd du hellere lidt kristussnak og ha’ en god weekend ;)

mvh & god weekend
Simon
P.s.: handlingerne vil man forholde sig til som dybt kriminelle, uanset øst, vest og religiøs tro - der er m.a.o. ingen grund til at fjolle rundt i trosretninger, mens der er gode grunde til at isolere volden som det den er, en fortvivlende aggression.
Der står selvfølgelig stadig en faldskærm til rådighed, hvis du pludselig sku' få lyst til at se lidt på virkeligheden, du åndslys ;)
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 10/06/2017 10:04

Mon ikke det var bedre, at du selv brugte din faldskærm til at lande hos Islamisk Stat og begyndte at prædike ateisme for dem blinker

Du kan jo så ikke bruge Koranens forbud mod at starte aggression, men så sikker som du er i dine egne synspunkter, skulle du jo nemt kunne overbevise dem blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 12/06/2017 03:18

Hr. lægprædikant..

Jeg ved godt du er en gl. nisse, der så ofte roder ting sammen der ikke har det fjerneste med hinanden at bestille, men du må alligevel lære at holde tingene udfra hinanden, fx overtro og politiske ambitioner om fredelig sameksistens. Det vil ikke engang forhindre dig i at gentage dine dulgte trosbekendelser, eller at sidde her og respektere det værste sludder, nogen ville bare bedre forstå dine idéer, hvad der jo må være selve meningen, der et sted bag din hang til mystik og hokuspokus..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 12/06/2017 09:14

Simon.

Du kommer med dit sædvanlige ævl - fuldt af løgnagtige og hånenede påstande om mig.
Åbenbart noget, der gør dig veltilpas - mens jeg griner.

Men du har tydeligvis ikke modet til at se sandheden i øjnene:
Selv den bedste menneskelige viden er ikke i stand til at forstå verdens væren - naturen - universet.

Og i stedet for at gøre, hvad der er muligt, for at redde menneskeliv her i den vestlige verden fra islamistisk terrorisme, foretrækker du din "ateistiske juleleg" - som end ikke Ateistisk Selskab gider at høre på blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 12/06/2017 13:06

Tilføjelse:

Ateistisk Selskab svarede mig i sin tid, hvad er gengivet her:
Citat:
Med hensyn til at blande mig i tråden, er typer som Simon ikke dem, jeg orker at starte debatter med på nettet. Facebook svømmer også over med sådanne unødigt aggressive og selvtilfredse indlæg, og der kommer aldrig andet end spild af tid ud af at forsøge dialogen.

Arne blinker
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 12/06/2017 13:34

P.s.:
Du er nu altid så sød når du strutter af barnlig forargelse over ”hånen”, dvs. afvisning af ren idioti, men du redder stadigvæk ikke menneskeliv bare fordi du underdanigt krænger blyhatten længere nedover knoppen, hr. lægprædikant – er du nu helt sikker på du ikke trænger til en sightseeing i faldskærm over Teheran? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 13/06/2017 12:07

Hr. lægprædikant..

Sluttelig et par ord til fornærmelsen, der jo trænger så meget til opmærksomhed:

"Du kommer med dit sædvanlige ævl - fuldt af løgnagtige og hånenede påstande om mig."

- For min skyld ka’ du såmænd bade i din overfølsomhed for åben skærm, ja erstatte ordet ’fornærmet’ med ’forhånet’ hvis du mener din overfølsomhed for kritik med dette ord ”føles” bedre, men hverken du eller andre overtroiske mennesker ka’ stadig ikke argumentere med følelser, så det hjælper altså ikke du vedblivende henviser til dine følelser.

Tråden om blasfemi udgør en mening du har gentaget i årevis her og på KD’s jesusportal. Du har altid kæftet op om hvor uhørt og helt forfærdeligt du synes det er at nogen ka’ finde på at gøre grin med og tale nedsættende om religiøse dogmer, og går stadigvæk indigneret i selvsving når du ligefrem afkræves argumenter for din overtros nytteværdi for samfundet, samt hvorfor du åbenlyst mener at dine følelser for religiøs overtro ska’ beskyttes med jura.
Det falder dig slet ikke ind at folks følelser er et privat ansvarsområde, at en evt. oprørthed overfor Anders Ands forhold til Andersine ikke er stort anderledes end oprørtheden vi ser religiøse dogmer hinanden imellem, hvorimod handlinger ka’ gå hen og blive et juridisk anliggende, som fx når man begår mord fordi man ikke har kontrol med følelser for tro og meninger. Til gengæld falder det dig ind at der må være en himmelsk autoritet alle må respektere, en gud der ikke må benævnes gud, en idé om ”altet” du ka’ ”føle” for og mene må respekteres og som ville ordne alle problemer for menneskeheden, og det er netop dén slags idéer du forestiller dig som løsningen på terror. Men heller ikke disse idéer ka’ du forvente respekt omkring, hvorimod solide og fornuftige forklaringer på hvorfor vestlige samfund dog skulle gentage gamle kulturers fejlagtige forestillinger om et meningsfyldt liv og indordne tilværelsen derefter, ville ha’ hjulpet sagen ganske betragteligt. Men dette ser vi ingen exempler på fra dig, der hellere vil sidde og fortælle hvor oprørt du er på klodens vegne.

Så her sidder du altså og mener, at hvis ikke politikere udviser juridisk respekt for religiøs overtro, som i teokratier, da er de skyld i terror, mord osv. Den terror vi ser fra islamisk troende er altså ifølge dig et resultat af mangel på respekt for religiøs overtro. Og den eneste udvej du ser på terror er således bare et knæfald for overtroen, m.a.o. noget der ligner din egen gudsfrygt. Terroren har imidlertid været langt mere udbredt end det vi ser i nutiden, du kan bare ikke din historie og sidder igen og kæler med dine følelser, og tror det at vise man er fornærmet i sig selv er interessant.
Men hvad netop din grænseløse respekt angår, så ville din autoritetstro såmænd også ha’ udvirket sig til underdanighed for Goebbels krav om respekt for den ariske race, ja for Stalin, Pol Pot osv.osv. For du må om nogen respektere meningsindholdet fremfor friheden til at tro og mene, hvad vi jo også måtte se på under den såkaldte ”Muhammedkrise”, hvor du som her sad og gabte op om hvor forhånet især du følte dig fra ateister og o.a. ”ikke-åndelige” gespenster, altså igen dine følerier. Ja guderne må vide om nogen ka’ ha’ overset dine følelser, tanken lyder jo ganske forfærdelig, men ka’ måske tilføre dig og trosonanien lidt opmærksomhed, gav' det mon lidt rejsning? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 13/06/2017 13:58

Simon.

Jeg er ikke fornærmet smiler

Jeg griner ad dig blinker

Men det er trist, synes jeg, at din fanatiske ateisme, står i vejen for politiske forsøg på at forebygge islamistisk terrorisme her i den vestlige verden.
I mine øjne gør du dig derved medskyldig i vestlige menneskers tab af liv og førlighed cool

Jeg har ingen gud eller guder - sådan som du ustandselig påstår - men jeg har respekt for vi menneskers uvidenhed, vor frygt for skæbnen, vore håb og vor længsel efter kærlighed, der tilsammen har ført til, at et flertal af vores dyreart vælger en eller anden form for, hvad du kalder "overtro" - som supplement til alene naturlove og tilfældighed.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 13/06/2017 17:05

P.s.:
Jamen hr. lægorædikant dog!

Det er religiøs forargelse du har talt om, med din fornærmede attitude over blasfemiparagraffens ophør (”nu ka alle håne… osv.”), der findes skam ingen realpolitiske incitamenter der er værd at tale om. Desuden er du da alt for selvhøjtidelig til at se det morsomme i din egen forargelse, og jeg har i modsætning til din evige snak om religiøs overtro, intet behov for at tale om ateisme (der til din oplysning stadig ikke er et livssyn eller en politisk observans etc.), men ateisme har du jo lige så lidt begreb om som du har om naturvidenskabers syfte, og er igen på glatis – om ikke andet får du da lidt opmærksomhed, og ka’ bygge nye fine indlæg om kristusikoner osv. for det er jo hvad debat drejer sig om, ikke sandt? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 13/06/2017 17:57

Simon.
Jeg gentager:
Citat:
Men det er trist, synes jeg, at din fanatiske ateisme, står i vejen for politiske forsøg på at forebygge islamistisk terrorisme her i den vestlige verden.
I mine øjne gør du dig derved medskyldig i vestlige menneskers tab af liv og førlighed cool
Dét formår du åbenbart ikke at forholde dig til trist

Ynkeligt - set med mine øjne trist

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 15/06/2017 10:54

Hr. lægprædikant..

Nej, det triste er at se en gammel mand sidde og skrive sådan en mængde sludder - men ingen forventer andet, så fortsæt du bare med det...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Blasfemi - 15/06/2017 17:35


Simon! ...

... hvad er det dog med dig?

Her står du ene mand i vejen, ikke alene for ophør af terrorisme men også for indførelsen af verdensfreden. Med din fantastiske øhm fanatiske ateistiske juleleg - som ikke engang er sanktioneret af Ateistisk Selskab (Ateisternes 'Pavestol' eller hur?) - forhindrer du at menneskers liv og førlighed, her i vesten, reddes fra islamisk terrorisme ... i stedet for at gøre, hvad der er muligt, for at redde menneskeliv ...

Fordi du er bange for at se den absolutte sandhed i øjnene, nemlig at selv den bedste menneskelige viden er ikke i stand til at forstå verdens væren - naturen - univers (det er jo en risikofyldt erkendelse) — lukkes hermed også muligheden for, at vi i vores del af verden, kan alliere os med shia-muslimer mod islamistisk terrorisme ...

Det gør naturligvis helligbansen Thomsen, som har en endeløs respekt for vi menneskers uvidenhed, trist, — han har jo allerede mistet sin agtelse for dig som menneske, hvilket uden tvivl gir' dig søvnløse nætter ... Simon dog!

At udvise så ringe respekt for nudnik Thomsen ... ak og ve!

Hilsen, en sikkert ikke så bedrøvet (hurra for blasfemiparagraffens død),

Apiqoros

-
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 15/06/2017 21:15

Retten til at håne og spotte andres religiøse idéer kan på en måde godt have min sympati - som en del af ytringsfriheden - og den ville nok virke bedre, hvis man samtidig kunne - og turde - se sin målgruppe i øjnene.

Men at den slags "fornøjelser" kan få uoverskuelige, ukontrollerbare og voksende konsekvenser i vore lande - ikke mindst set i sammenhæng med den vestlige verdens mellemøstlige politik i de sidste mange år - dét, mener jeg, kalder på eftertanke.

For så er det jo pludselig blodig alvor - som jeg mener, man ikke kan lukke øjnene for cool

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 16/06/2017 12:35

Tilføjelse:
Se f.eks. dette, som dagbladet Information bringer i dag:
Citat:
Tusindvis af voldelige islamister bor i Sverige i dag, viser en rapport fra det svenske sikkerhedspoliti Säpo. Det er en kraftig forøgelse på få år, skriver TT.
Og er det mon anderledes i Danmark?
Hvornår ta'r vi konsekvensen af, at vores nuværende strategi ikke virker - men snarere forværrer? cool

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Blasfemi - 16/06/2017 12:59


Citat:
Hvornår ta'r vi konsekvensen af, at vores nuværende strategi ikke virker - men snarere forværrer? cool

Hvilke nuværende strategi er der tale om?

¨¨¨¨
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 16/06/2017 13:02

Hr, lægprædikant..

Nu har alle vist forstået hvor chokerende en oplevelse det er for dig at opdage, at både du og verden eksisterer – selv om det er noget mennesker nu plejer at registrere tidligt i deres liv, men du skal måske ha’ kriseterapi?

Nu er jeg jo langt fra den eneste der har erfaring med dit sludder. Vi har jo været en del der lavede sjov med troen og langt fra den selvhøjtidelige måde du, hønsemand og jesusvennen Jens eller Thomas lagde for dagen. Humoristisk og reflekterende mennesker der gav noget fra sig.
Du selv har jo aldrig givet nogen indblik i refleksioner over de problemer du hævder, har betydning for dig, for refleksionerne tilhører altid andre mennesker, det er dem der har formet problemformuleringerne for dig. Man ku’ også sige at du bare tar og giver intet eller lidt igen, for det du har at give er jo bare henvisninger til steder hvorfra du ukritisk overtager meninger, så ka’ folk snakke med dem! Så når du fx hævder, at her har vi sandelig en pose ”store spørgsmål”, da er spørgsmålene store fordi nogen har fortalt dig de er det, og altså ikke fordi du selv er istand til at udrede dem som pile eller referencer til eksakte livsforhold du ved egen tankekraft har undersøgt og reflekteret over, som tanker du netop skulle dele med og tilføre debattører der gav dig tankestof – bare sagt som et exempel på hvad sludder i forbindelse med dig også ka’ være.
Enhver ka’ jo se og forstå, at du netop tror gud er svaret på det du har lært at betragte som eviggyldige problemer (de ”store spørgsmål”), eller måske det kræver en ikke-lægprædikant at gennemskue, for nu at ironisere lidt over denne ikke-verden og ikke-væren en lægprædikant som dig suggestivt må bearbejde sig selv med, for at overbevise sig selv om at der et sted i det kreationistiske cirkus nok findes en guddommelig mening, et ”altet”. Vel at mærke en mening du som kreationist må udbrede overfor ateister, der ved gud har tilladt sig at påvise en faktisk meningsløshed i overtroen – og helt galt blir det da, når så politikere ligefrem fritager domstolene fra at forholde sig til det følelsescirkus der jo er troens centralnervesystem, da blir det for meget, lægprædikanten blir hys! ;)

Ja det er fandme godt gjort, hva’…her sidder du og tilbyder terrorister med islam i luen respekt for deres overtro, for på dén måde at få alle til at klappe kage over gud, og det eneste du får igen er ironiske drilagtigheder, jamen det ér da heller ikke rigtigt af mig…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 16/06/2017 14:09

Hej Apiqoros..

Ja jeg burde skamme mig, og så denne udviste utaknemlighed overfor lægprædikanten, der jo af kristen næstekærlighed føler sig tvunget til at påvise min ynkelige karakter - dog ved vi jo alle hvor hjertens kærlig og god han er, hvor selv meget radikale islamister ska' smage den ubegrænsede respekt, men der er jo også tale om en guddommelig intuition med selvagtelse...

Ja jeg var også forbløffet, tænk at vor tids levebrødspolitikere ka' beslutte sig for at afskrive en lov, der godt nok aldrig burde ha' set papir - jeg troede faktisk kun det var rygekabiner og den slags, der blev ekspederet med expresfart...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 16/06/2017 18:05

Hej Tikka.

Du stiller spørgsmålet:
Citat:
Hvilke nuværende strategi er der tale om?
Mon dog ikke du kender svaret, som vel helt kort er:
1. Militære angreb på deres mellemøstlige territorier.
2. Hjemlige efterretningstjenester til at beskytte os mod terror

Meget tyder på, at det blot gør situationen værre.

Dét, jeg mener, vi yderligere kan gøre, er at alliere os med de nok rigtig mange herboende dansk lovlydige muslimer, som er imod sådan terror - og som jo i øvrigt betaler prisen, fordi vi sætter lighedstegn mellem terror og islam.

Om det er klogt, at vi søger at udslette de militante muslimer i Mellemøsten, mener jeg også, vi bør overveje.

Shia-muslimske Iran siger, at det blot skaber endnu flere skjulte terrorceller i vore lande - og de er jo selv nylig blevet angrebet.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 16/06/2017 23:41


Jamen dog, nu ska’ også efterretningstjenesten nedlægges. Der er tydeligvis kun én vej ud af den terror der helt har bemægtiget sig lægprædikantens hoved: bøn sammen med muslimer…
Det vil Somo sikkert synes godt om ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 17/06/2017 01:43

P.s.:

Der er nok ikke mange der undrer sig over at se lægprædikanter bruge nogens døde fra terror eller krige til at udbrede deres egne trosbekendelser om en fredfyldt guddommelig verden, med forestillinger om alle der samles til bøn for en sådan fantasi, og sikkert med dem selv på prædikestolen. Overtroiske mennesker har til alle tider misbrugt andres sorg og døde til at fremme forestillingen om deres egen godhed, godhedsprædikanter kaldes de…
Når den ikke går, føler de sig ofte vældig forhånet og uretfærdigt behandlet, deres selvfølelse som pludselig bliver centrum i det kærlige univers, skal da kæles for med særlig opmærksomhed for at læge de dybe sår. Der er ingen grænser for hvor synd det i disse situationer er for dem, tænk at nogen kan være så uhjertelig at afvise så troskyldig en selvgodhed, og så på hele verdens vegne – ja man forstår jo godt lægprædikanten Arnes sårede stolthed på sin ”professions” vegne, samt hvorfor det er så forfærdeligt at opleve at der ikke er politisk dækning for de gode selvfølelser. Nogen af os husker tydeligt elegierne på KD’s debatportal, klagerne over ateisternes ufølsomhed, og jeg tør nok sige at de fik tørret øjnene i jesu ligklæde, men heldigvis overlevede altså lægprædikantens offerrolle, dette syn for guderne vil ikke mange undvære! Jeg er m.a.o. ikke ene om at ha’ optrådt i aftenbønnen under Fri os fra det onde…, og er sikker på at andre end jeg synes det er sødt med en sådan betænksomhed.

Sandt at sige ville ligegyldigheden vel være det værste, så han skryder nok af den velvære han såmænd heller ikke skal nægtes, dog med den lille sløjfe, at både trosbekendelserne og det guddommelige afkom får et humoristisk lys at bevæge sig i, hvad de nok heller ikke tar skade af, vi har jo overalt i Europa en lang satirisk tradition hvor overtroen aldrig er gået fri, for øvrigt har lægprædikanten da humor, den kommer vist bare til udtryk som dansende bananer i en koncertsal…;)

Mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 17/06/2017 10:10

Hej Tikka.

Du stillede et spørgsmål om, hvad der er vores nuværende strategi mod islamistisk terror, og jeg svarede:
Citat:
Mon dog ikke du kender svaret, som vel helt kort er:
1. Militære angreb på deres mellemøstlige territorier.
2. Hjemlige efterretningstjenester til at beskytte os mod terror

Meget tyder på, at det blot gør situationen værre.
Det lokkede Simon til at mene, at jeg ønsker at nedlægge vore efterretningstjenester, hvilket selvfølgelig er det rene vrøvl.

Men problemet er jo, at den nye form for islamistisk terror ikke behøver at organiseres.
Har man blot en køkkenkniv eller en bil, kan det gennemføres uden videre af den enkelte terrorist uden forudgående planlægning og kommunikation.
Derved bliver forebyggelse af terror noget nær en umulig opgave for efterretningstjenesterne.
Og når det så sker, bliver terroristen næsten altid dræbt, hvilket han/hun vel nærmest opfatter som en belønning cool

Det er derfor, jeg mener, vi må have lovlydige herboende muslimer med i kampen mod terrorisme, hvis det er muligt, hvad jeg tror, det er.

Det betyder selvfølgelig ikke (som Simon forsøger at fordreje det til), at vi alle skal blive muslimer, men blot, at vi fortsat anerkender den enkeltes frihed til at tænke og tro - så længe det ikke skader andre blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 17/06/2017 12:19

Hr. lægprædikant..

”Men problemet er jo, at den nye form for islamistisk terror ikke behøver at organiseres. Har man blot en køkkenkniv eller en bil, kan det gennemføres uden videre af den enkelte terrorist uden forudgående planlægning og kommunikation. Derved bliver forebyggelse af terror noget nær en umulig opgave for efterretningstjenesterne. Og når det så sker, bliver terroristen næsten altid dræbt, hvilket han/hun vel nærmest opfatter som en belønning. Det er derfor, jeg mener, vi må have lovlydige herboende muslimer med i kampen mod terrorisme, hvis det er muligt, hvad jeg tror, det er.”

- Du slår stadig bare åbne døre ind, idet man for det første slet ikke opererer med dine religiøse kategorier i vestlige samfund, men derimod med samfundsborgere, og for det andet har mennesker uden hensyn til livssynsanskuelser hele tiden dannet samlet front imod terrorisme og IS.
Du har m.a.o. ingen grund til at ”tro” en masse om ”muslimer”, men kan derimod vide at der er vældig gode grunde til at efterretningstjenester ved noget om hvad akkurat radikale muslimer render rundt og foretager sig i vestlige demokratier som de jo slet ikke ønsker at leve i.

Historisk set lever vi som sagt i fredelige tider, er ikke omgivet af terror alle vegne og bør selvfølgelig ikke indrette livet og samfundet som var det tilfældet. At indrette livet i angst for terror, ville være at opfylde IS-tilhængeres ubehagelige drømme, gå deres ærinde, men det kan du altså bare ikke forstå.
Sagen er jo at der slet ingen grund er til at være opmærksom på ”muslimer” og religiøs overtro i øvrigt, hvorimod der er god grund til fortsat bare at leve som vi gør, fortsætte med i ro og mag at udvikle politiske og videnskabelige strategier og værktøjer, hvilket jo præcis er hvad vi også gør. Det betyder jo ikke, at du ikke selv ka’ la skægget vokse og nyde en omgang hysterisk overtro med din ”intuition”, men politisk og rent videnskabeligt er den slags bare noget vås, og det er ikke på den måde man forholder sig fornuftigt til volden som udtryksmiddel.

I disse teokratier vil demokratiet for moderate muslimer ud i fremtiden være det sandsynlige, men for radikale muslimer ikke det attraktive alternativ, for de vil fortsat ønske at forgylde en magtfuld minoritet ved at forarme majoriteten, pyramidespillet med akkurat overnaturlig tro som værktøjet. I Tyrkiet har der jo længe været kulturelle spændinger, det samme ses i Iran osv. Store samfundsforandringer tar bare lang tid, der kan gå århundreder før islam træder i baggrunden for folkelige politiske ambitioner, som det skete i vesten. I mellemtiden vil dybt radikale muslimer sandsynligvis fortsætte med at gøre opmærksom på sig selv med vold, med enkelte folkelige opstande, og det vil de af frygt for den politiske fremtid. Så man kan altså ikke bare stoppe den slags med dine sympatiske anerkendelser af deres overtro, og for øvrigt vil de skide på om du pludselig sidder på skægget og reciterer koranen i mørke, for disse mørkemænd har i virkeligheden kun penge og politisk magt i hovedet…

Men tråden starter du faktisk med at kræve opmærksomhed for dine følelser for religiøs overtro, da det i realiteten er det eneste du ka’ snakke om, hvorfor det selvfølgelig også er det eneste man ka’ drille dig med. Det politiske liv har jo aldrig sagt dig noget, som andet og mere end et middel til at snakke overnaturlig tro.. ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 17/06/2017 14:39

Tilføjelse:

Frihed til at tænke og tro synes ikke lige at være Simons livret, og måske er det Simons hedeste ønske, at jeg ophører med at ytre mig her på Trosfrihed.dk?

Nåh nej - det ville jo være helt forfærdeligt - for så havde Simon jo ikke længere mig at forholde sig til.
Så måtte Simon i stedet se tilværelsen - sin egen tilværelse - i øjnene - og det er jo helt tydeligt ikke lige dét, Simon har mest lyst til.

Så måske jeg blot skal fortsætte med at forsøge at skrive mig frem til egen større klarhed - og blot fortsætte med at more mig over Simons - måske psykisk forårsagede? - negative fascinationer og fantasier om bare mig blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 17/06/2017 15:49

Du virker forkalket, hr. lægprædikant – trosfriheden som en søjle i demokratiske samfund handler stadigvæk ikke om at respektere indholdet i religiøs overtro, men er friheden til at udleve sin overtro uden at få staten på nakken!
Hertil vil jeg til alle tider forsvare din ret til at udtrykke selv det værste sludder, men ikke din ret til uden kritik at udtrykke sludret. Rent faktisk har jeg altid sagt til dig, at jeg godt ka’ lide både dig og din grundlæggende menneskelighed, men samtidig, at jeg nærmest får kvalme af dine liges trang til at formidle jeres følelser fremfor solide argumenter for den overtro i hæver opover enhver fornuft, som om jeres ”følerier” var en interessant begivenhed ikke før set. Det er ikke argumenter du her serverer, men en dum idé om at kramme ”muslimer” som om de havde noget som helst at gøre med den idioti der hersker i knolden på terrorister.
Hvad fanden tænker du dog med, hr. lægprædikant: ville du bryde dig om, at alle der hed Arne skulle krammes til tårer af medlidenhed, blot fordi en gruppe med samme fornavn begik massemord?
Nej, sagen er at du er blevet så forskruet af religiøse idéer, at du nu også vil medvirke til at skabe frygt for terror, når bare du får mulighed for at tale lidt om de ”store følelser”…at du ikke selv brækker dig, er mig faktisk en gåde…;)

Dine følelser er uinteressante, det er gode forklaringer for de idéer du selv bringer til torvs, der muligvis ka’ være interessante. Så spar på tårerne…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Blasfemi - 17/06/2017 16:02


Hej Simon ...

'Ja jeg var også forbløffet, tænk at vor tids levebrødspolitikere ka' beslutte sig for at afskrive en lov, der godt nok aldrig burde ha' set papir - jeg troede faktisk kun det var rygekabiner og den slags, der blev ekspederet med expresfart...;)'

Jeg erkender blankt at jeg var ligeså paf; jeg havde ikke troet nedlæggelsen blev vedtaget, min tiltro til tilstedeværelsen af sund fornuft, hos politikkerne, er nærmest lig nul.

'... denne udviste utaknemlighed overfor lægprædikanten, der jo af kristen næstekærlighed føler sig tvunget til at påvise min ynkelige karakter ...'

Helligbansen er hurtig på aftrækkeren med at beskylde andre for personfnidder — det er den med splinten i broders øje ... intet nyt her ... dog må jeg tilstå at jeg ikke kan forstå, hvordan han kan forestille sig at det gør noget som helst indtryk, når han udtrykker sin manglende agtelse for ens person — eller med en svada som denne:

'Men det er trist, synes jeg, at din fanatiske ateisme, står i vejen for politiske forsøg på at forebygge islamistisk terrorisme her i den vestlige verden.
I mine øjne gør du dig derved medskyldig i vestlige menneskers tab af liv og førlighed
Dét formår du åbenbart ikke at forholde dig til'


... med bold skrift, kalder manglende respons på dette forvrøvlede ævl ... ynkeligt — da bliver det den rene komik i sin mest absurde form og indbyder kun til latterliggørelse. Manden gør sig selv til grin? Helhedsindtrykket bliver ikke bedre når han i sin barnlige forurettelse gerne så at der var lovhjemmel til at få dine 'fornærmelser' straffet.

Den pludselige bekymring over terrorisme virker da også opstyltet; — et udsagn som dette:

'... ser det ud til at vi kan bruge Koranen mod islamistisk terror i vore lande!' - med bold tekst —

... viser igen, den overfladiskhed der ligger bag den evindelige udtrykte tolerance for islam (og samtlige religioner). Helligbansen har åbenlyst ikke læst omtalte Koran (eller andre religioners skrifter) og dermed heller ikke reflekteret over budskaberne.

Der er heller ingen forståelse for de troende af islam (eller af andre religioner) ...

'Det er derfor, jeg mener, vi må have lovlydige herboende muslimer med i kampen mod terrorisme, hvis det er muligt, hvad jeg tror, det er.'

... tro har til dato ingen bjerge flyttet.

Politikere i den vestlige verden troede også ... stik mod faktuel viden der viser:

man kan ikke indføre større grupper af, selv ligesindede, fremmede ind i en bestående gruppe, uden der opstår uro — at indførelse af større grupper af meget fremmede og meget anderledes kulturer medfører kaos.

Thomsen kunne (måske) med fordel bruge lidt tid på at sætte sig ind i emnerne, læse nogle bøger, f.eks. finde ud af hvad de forskellige religioner stod for ... anstille overvejelser over hvad meningen og baggrunden var / er med det skrevne ... frem for at frekventere løse artikler på nettet, Kristeligt Dagblad, Wikipedia, Gyldendal, Videnskab.dk, der som målgruppe har de 15 til 25årige; ikke at der som sådan, er noget galt med nogen af de ovenstående, hvis man fulgte op på kildeangivelserne — men ingen af dem kan erstatte baggrundsviden. — Det er dog tilsyneladende mere vigtigt at sidde og fedte med svarrubrikkens farver, skriftstørrelser og ikoner, ... det handler måske om at vise hvor god, tolerant og ydmyg man er, såfremt øjet i det høje skulle kigge med.

Jeg sender dig et link til et brillant svar fra Brigitte Gabriel til en muslimsk kvinde, der ikke kendte sin besøgstid. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det engelske men jeg stiller gerne op med en oversættelse, hvis det skulle ønskes.

https://www.youtube.com/watch?v=_Z_RAbOJcu0&t=241s

Apiqoros
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 17/06/2017 18:20

Apiqoros og Simon.

I mener åbenbart ikke, der er grund til at bekymre sig over en måske tiltagende islamistisk terror.
Jeg kan kun håbe I har ret - men hvis ikke ...?

At I bruger så megen energi på at "gå efter manden i stedet for bolden" er for mig latterligt - og jeg gider simpelthen ikke at læse det.
Om andre gider, ved jeg jo ikke, men jeg tvivler blinker

Og hvad med "bolden"?
Har I slet ikke noget at byde på?
Hvis jeg var en pårørende til en terrordræbt, ville jeg nok - mildest talt - undre mig trist

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 17/06/2017 20:02

Nu må du stramme ballerne, hr. lægprædikant!

”I mener åbenbart ikke, der er grund til at bekymre sig over en måske tiltagende islamistisk terror.
Jeg kan kun håbe I har ret - men hvis ikke?”

- Meningsindholdet her er ude af konteksten. Du forstår ikke hvad du læser, og læste tydeligvis ikke indholdet i linket jeg tilbage i tråden lagde til dig. Men det kælede selvfølgelig heller ikke med dine idéer…

”At I bruger så megen energi på at "gå efter manden i stedet for bolden" er for mig latterligt.”

- Her er dit følelsescirkus til gengæld ude af meningsindholdet – du forveksler mand med bold og tror du er interessant; gi’ du i stedet dén en dansende banan..;)

”Hvis jeg var en pårørende til en terrordræbt, ville jeg nok - mildest talt - undre mig.”

- Du verden!...ærlig talt minder du med disse ord lidt om en JV’er, hvis ”gode intentioner” just er afvist og nu mopset retter sine formanende kaskader mod døren. Også her tror du, at det fortænkte føleri er en kvalificeret erstatning for velbegrundede synspunkter, men det er stadigvæk ikke tilfældet!

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 17/06/2017 21:35

Simon.

Du løber jo stadig efter "manden" i stedet for "bolden".

Hvad er din holdning til et muligt stigende dødstal her hos os - som følge af tegn på stadigt stærkere islamistisk terror?

Har du slet ingen holdning?

Dét er måske en smule vigtigere end, hvad du mener om mig.
Og som jeg i øvrigt er bedøvende ligeglad med blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 19/06/2017 06:13

Morn’ hr. lægprædikant..

”Hvad er din holdning til et muligt stigende dødstal her hos os - som følge af tegn på stadigt stærkere islamistisk terror?”

- Hvad har dine fortænkte idéer om et blodbad at gøre med blasfemiparagraffen?
Læs du lidt i koranen, dér får du din blodtørst stillet..

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 19/06/2017 07:11

Mor’n Apiqoros..

”…dog må jeg tilstå at jeg ikke kan forstå, hvordan han kan forestille sig at det gør noget som helst indtryk, når han udtrykker sin manglende agtelse for ens person — eller med en svada som denne:
'Men det er trist, synes jeg, at din fanatiske ateisme, står i vejen for politiske forsøg på at forebygge islamistisk terrorisme her i den vestlige verden. I mine øjne gør du dig derved medskyldig i vestlige menneskers tab af liv og førlighed. Dét formår du åbenbart ikke at forholde dig til'…”

- Det eneste jeg i mere end ti år har set agtet fra dén kant er såmænd ”kreative” små drømme om naturen, om videnskaber og mennesket, kærligheden set i et guddommeligt lys, determinisme, alt i alt mennesket naglet til en science fiction kaldet kreationisme, men har tilgode at se en påskønnelse for hvad menneskets intellektuelle kapacitet rent faktisk har skabt af revolutionære frihedsbegreber, brugt til akkurat at afmontere den blyhat lægprædikanten kun tilsyneladende hopper frivilligt rundt i – det er ikke just poesi, dog har disse drømme om det meningsfyldte liv altid haft et poetisk islæt, idet fantasierne om naturen jo skabtes og formedes af en længere række dygtige tænkere i kulturhistorien, mennesker der selvfølgelig søgte at se en mening med liv og død, men i en samtid så fjernt fra lægprædikantens socialpolitiske miljø som tænkes kan.
Jeg har fra starten haft en ironisk distance til lægprædikantens ”hulemanérer”, dvs. denne trang til at gemme sig i og bag andres meninger, men det er fantastens romantiske drømme om livet jeg anfægter, ikke privatpersonen. Men ser da udmærket lægprædikantens ”mavefornemmelse” for at iscenesætte sig som den forfulgte stakkel, idet offerrollen jo ligger så tæt på den sentimentalitet der ansporer det overnaturlige livssyn, hvorfor det blir så bekvemt bare at flytte opmærksomheden fra kritikpunkter til det dejlige selvføleri. Der er jo en spændevidde af selvsuggestion i den religiøse overtros væsen, en slags forskrift: elsk dig/elsk din næste, føl, føl o føøøl – men afhold dig for guds skyld fra at reflektere under trosonanien…;)

Man blir nu engang nødt til at drille liv i hinanden, hvis man ska’ undgå at dø i kedsomhed over disse hysteriske selvsyn religionerne har klistret på kulturerne, så Arne ka’ for min skyld dryppe af forargelse over ikke at blie taget alvorligt, når han leverer en omgang fis som det man her ser. Det ér jo også synd for de troende, tænk hvis du var blevet elsket ind i en selvopfattelse der kundgjorde dig som guddommeligt afkom, dén er svær at stikke (af fra), hvad der afslutningsvis får mig til at tænke på disse myndige ord:

Hvis nogen betvivler jeg er en gud,
når vand blir til vin på mit myndige bud,
da får de ej vin men vand, min ven
når den vin jeg drak, bliver til vand igen…

Tak for link & fine tanker..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Blasfemi - 19/06/2017 07:41

Simon.

Jeg stillede dig spørgsmålene:
Citat:
Hvad er din holdning til et muligt stigende dødstal her hos os - som følge af tegn på stadigt stærkere islamistisk terror?

Har du slet ingen holdning?
Og du kan ikke andet end at kalde det "fortænkte idéer".

Min konklusion: Du er ikke værd at spilde tid på cool

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 19/06/2017 08:30

Hr. lægprædikant..

Gi' du så dén nogle dansende bananer.
Men du havde vel ikke forventet at blive taget alvorligt? Du der sidder her og udviser forargelse over at dine følelser for selvtilfreds trosonani ikke beskyttes juridisk, og derefter fantaserer om at beskytte hele verden mod terror, ved at kæle med alverdens "muslimer"...

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Blasfemi - 20/06/2017 04:03

P.s.:
”Thomsen kunne (måske) med fordel bruge lidt tid på at sætte sig ind i emnerne, læse nogle bøger, f.eks. finde ud af hvad de forskellige religioner stod for ... anstille overvejelser over hvad meningen og baggrunden var / er med det skrevne ... frem for at frekventere løse artikler på nettet, Kristeligt Dagblad, Wikipedia, Gyldendal, Videnskab.dk, der som målgruppe har de 15 til 25årige; ikke at der som sådan, er noget galt med nogen af de ovenstående, hvis man fulgte op på kildeangivelserne — men ingen af dem kan erstatte baggrundsviden. — Det er dog tilsyneladende mere vigtigt at sidde og fedte med svarrubrikkens farver, skriftstørrelser og ikoner, ... det handler måske om at vise hvor god, tolerant og ydmyg man er, såfremt øjet i det høje skulle kigge med.”

- Præcist formuleret, og jeg betvivler bestemt også at særlig mange vil undre sig over dette pludselige fedteri med denne gruppe troende, for det er selvfølgelig ikke andet – og der ér åbenbart grænser for hvor mange dommedage der ka’ hæves til skyerne…;)
Men det har alle årene været overfladesnak, universet har han proppet med favoriseret uvidenhed, ja der er næppe en niche tilbage, der selvfølgelig bare brugtes til gemme guden i; unægtelig en besynderlig måde at fremhæve sin gud på – hvor aktive romerske og græske guder (og helte) jo til sammenligning straks synes betydelig mere interessante, men det er så også på den tid man ser de første egentlige brud (filosofien) med overtroens væsen, der som vi ser, er en del af kulturhistorien der lever i bedste velgående.

Hvad terrorhysteriet angår, kan man jo sige at det selvfølgelig er fattigt at misbruge så alvorlige tilstande til at fremhæve sin overnaturlige tro med, men før i tiden ku’ man såmænd se ”den hellige tro-enighed” savle over de mest urovækkende former for ”alternativ medicin”, der også dér var løftestangen for en opmærksomhed for den overtro der ligesom her er det egentlige ”budskab”. Så metoden er bestemt ikke ny, bare flittigt brugt – hvor det at gennemskues altid har irriteret lægprædikanten, og det gør det som du ser fortsat.
Men tak for input her i ”terrorafdelingen”, og god sommer! ;)

mvh
Simon