OPLYSTHED ( ny version )

Indsendt af: Gerth

OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:01

OPLYSTHED

Målgruppen:
Uden religion tror vi på: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Man kan ikke forklare struktureret alt om det guddommelige som virkelighed, men der er ingen guddom ( gud eller gudinde ). Det guddommelige og hellig ånd handler ikke om hvem/hvad, at ens egen identitet er, men i stedet hvor folket er lige i fællesskab som den, jeg er. Frelse handler blandt andet om befrielse i sindet. Der er sådan et kærligt forhold til det guddommelige, livet, en selv, hele menneskeheden og´alt´ som Riget. Her er ikke åndeligt behov for religiøse love, traditioner, bygninger, ting, ritualer, identiteter og religioner-trosretninger. Projektet oplyser ikke om de påståede hellige skrifter, fordi samfundets videnssystem i forvejen har en generel dannelse af folket om blandt andet det.

Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.

Formål:
Hvad er projektets cafe? Det er et anonymt sted for folk med interesse i spiritualitet, det intellektuelle og selv-realisering med mulighed for individualistiske uenigheder som fredelige diskussioner, debat, samtaler og frie fortolkninger. Hav sympati, empati og næstekærlighed med også noget viden som forståelse om medmenneskelig etik og moral. Velkommen til et socialt fællesskab om dybsindige og private emner. Man kan også udfordre sine egne overbevisninger, bidrage med oplysninger, vejlede eller inspirere hinanden. Både de projektansvarlige, personalet og gæster er alle lige vedrørende race, køn, status i samfundet, alder, seksualitet, etnicitet, nationalitet og kropslig/psykisk tilstand. Penge er intet værd sammenlignet med folket. I cafeen holdes ingen aktiviteter og dermed også for at undgå dikterende foredrags og prædikener. I mødet med hinanden bestemmer vi selv, hvad emnerne skal være og med mulighed for at få nogle sociale relationer. Det er ikke et madsted, politisk og heller ikke en læseklub. Kan nogen hjælpe frivilligt eller samarbejde med dette?

Regler: Priserne skal være billige nok eller måske er drikkelsen gratis. Stoffer, rygning af tobak og alkohol er ikke tilladt. Telefoner og andre støjende ting skal være slukket. Intet salg af alternative behandlinger. Ingen reklamer. Ingen alderskrav. Her skal man ikke missionere eller rekruttere for noget og der må ikke være psykisk manipulerende indtryk. Der kræves ikke medlemskab af gæster.

Delmål:
At være en nonprofit organisation, hvor der er plads til relevante arrangementer både udenfor cafeens åbningstider og / eller samtidigt i andre rum i samme bygning.

Hovedmål:
Det fungerer som en offentlig institution for borgere.

Dets grundlægger er Gerth Drost.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:10

Seneste opdatering 28 november 2019.


INFORMATIONER

Symbol: En sol med tolv stråler.

Der lånes et rum på følgende adresse : Jernbanegade 26B, Odense C, 1 sal. Tryk på dørtelefonen ved navnet Ungegruppen - Der er dog ingen alderskrav.

Åbningstiderne er fredage hver uge fra klokken 18.00 - 21.00.

En kop kaffe koster fem kroner kontant. Te tre kroner.

Bliv medlem af Facebook gruppen med samme navn.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:17

Emnet er fra 8 september 2018.


SAMLING AF MENNESKEHEDEN

En ung kvinde kontakter mig pludseligt en sen aften, fordi hun genkender mig fra gaden om dette projekt og spørger: " Er det en ny religion? " Jeg svarer: " Nej. Det er ikke noget religiøst. Jeg er ikke medlem af en religion men, jeg tror på, at der er noget spirituelt større end alt som det guddommelige, hvilket for mig ikke er det samme som religiøsitet. Projektet skal handle om noget større end mig selv og min personlige tro." Hun fortæller, at hun er i familie med to personer fra forskellige religioner og en spiritist og spørger: " Kan alle være gæster også folk fra forskellige religioner? " Jeg svarer: " Ja. Alle forskellige ikke-troende og troende er velkommen men kun, hvis man kan opføre sig ordentligt ifølge reglerne som åbensindet med en relevant nysgerrighed om projektet, fordi der kan stadig endnu være meget forskel på, hvor hellige folk er.

Det er ligesom med hendes familie, som kan mødes i samme hus til trods for deres forskelligheder. På denne måde kan menneskeheden forenes og hjælpe på verdensfred.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:22

Emnet er fra 17 september 2018.


DENNE NYE FORBINDELSE MELLEM MENNESKER

En person sagde: " Projektet, som du laver, det er et nyt koncept."

En moden mand kommenterer dette: " Dit projekt lyder meget fornuftigt, fordi det er en demokratisk måde at snakke om tingene på, men FN er ligesom dette projekt, som du vil lave. FN handler om menneskerettigheder på en demokratisk måde og at man der kan enes med hinanden om forskellige emner forenet."

Jeg svarer: " Projektet kan ikke sammenlignes med FN, fordi FN debatterer kun politik. FN diskuterer ikke analytisk meget om filosofiske, psykologiske, sociologiske, spirituelle, antropologiske og andre dybsindige emner på forskellige områder. Derfor kan FN ikke udtrykke den selv som værende medlem af en bestemt religion eller imod religion. I politik er det flertallet af stemmer om en bestemt sag, der vinder, men i en retfærdig diskussion mellem mennesker er det ikke altid sådan bestemt om hvem, som har ret eller uret. Dog ligesom med et demokrati burde et individ ikke misbruge sin ytringsfrihed imod fællesskabets interesser her. FN er politik med kun politikere som deltagere. Dette projekt her er til for borgere i samfundet og hvorfor? Når der kun følges med i nyhederne og andre massemedier som informationer om politik, samfundet, sindet og så videre, så mangler der den ægte menneskelige kontakt med blot nogen om det, hvilket kan være ensomt alene for en person. Derfor har projektet på mødestedet plads til folks personlige historier, overbevisninger, meninger, argumenter til hinanden og private samtaler. Der er tale om socialt samvær som folk ved et konkret sted, hvor vi faktisk der kan være sammen om en fælles spirituel interesse og så er der også for nogle eller mange en mulighed for at få noget trøst fra nogen ved et ægte møde ansigt til ansigt."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:25

Emnet er fra 17 september 2018.


IKKE HELLIG KRIG

Flere folk spørger: " Du kan risikere, at folk bliver aggressive imod hinanden eller, hvor nogen fra en religiøs sekt kun vil forsøge at omvende folk til en religion/trosretning? "

Jeg svarer: " Jeg anbefaler, at dette ikke sker. Noget af meningen med dette projekt er, at folk kan lære at diskutere fredeligt og med respekt for hinanden. At der kan ske gode forklaringer og argumenter. Vi har sammen mulighed for at udfordre vores tvivl og overbevisninger og forhåbentligt lære noget godt af det."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:28

Emnet er fra 14 januar 2019.


HELLIGE MØDER

En tilfældig borger kritiserer om projektet: " Hvis jeg vil snakke med nogen om livets store spørgsmål og være social, det gør jeg ved at sidde med fremmede på værtshuse, bodegaer eller i byens nattetimer. Projektet er for asketisk."

Jeg svarer: " Jeg kan ikke li de larmende vilde steder med for højt eller elendigt musik endda også for de onde, umodne og skumle folk med aggressiv adfærd og negative ord, hvor der er risiko for ballade og vold især i primitive mænds lyst til dominans for en kamp om et hunkønsvæsen i nærheden eller på grund af hårde euforiserende stoffer i deres hjerner og måske også et ønske om ulovlig magt. Det er for dyrt hver dag at hænge ud på almindelige cafeer og klamme værtshuse med passiv rygning, hvor berusede folk siger dumme kommentarer tilmed dårlige toiletter på grund af voldsom slitage med for meget skidt, pis og bræk. Jeg vil gerne møde mennesker hyggeligt som en tryghed i ro og stilhed."

Til trods for dette emnes overskrift er også de folk, som ikke opfatter sig selv som hellige velkommen i cafeen, når bare man opfører sig civiliseret og fornuftigt. Det lyder helligt men, projektet ønsker jo et samarbejde med det offentlige system for alle borgere i samfundet, hvilket der derfor er nogle bestemte regler for.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:32

Emnet er fra 29 januar 2019.


DEN ULTIMATIVE MØNSTERBRYDER

S siger: " Hvad er der nu galt med kirkerne, er de da ikke smukke og er der ikke højt nok til loftet? Jeg tror, at et besøg i kirken vil afsløre masser af søde, rare og kloge mennesker, der ikke vil have det mindste imod selskabelige sammenkomster med foredrags af den slags, som Gerth tænker på om projektet CAFE OPLYSTHED."

Her i Odense er der i Domkirken mulighed for en stille aften at sidde på de gammeldages hårde træbænke i ro måske meditativt eller til dybere overvejelser men, jeg kommer aldrig til de sædvanlige gudstjenester og Biblen kan jeg låne på biblioteket. Jeg synes, at mange folk idag ikke er rigtigt kristne også dem, som enten har glemt eller ikke endnu taget stilling til om, de vil stoppe deres fra dåb og konfirmation medlemskab af den danske folkekirke fra staten. Flere og flere får idag uden religionens magt i vores demokratiske samfund mulighed for at have spirituel interesse uden religion. Ifølge en nyere statistik er der nu et rekordhøjt antal i Danmark, som stopper deres medlemskab af kirken inklusiv mig. Jeg har hørt fra nogle bekendte hvordan, at i de andre gamle smukke kirker kommer nogle skumle kristne fra sekteriske retninger. Ikke alle borgere er kristne, så den danske kirke er bare ligesom med det kongeliges kors i vores land en kulturel rest fra noget historisk. Jeg vil ikke møde op i kirken, fordi jeg har allerede prøvet tilfældigt andre steder at møde kristne, som ikke vil være venner med mig, fordi jeg ikke tror på den maskuline treenighed og de foragtede mig dog ikke ment som en personlig sammenligning eller identifikation med ham men alligevel ligesom, da profeten Jesus var kontroversiel imod Jødedommen som religion med dens gudebillede, religiøse love og traditioner. En anden gang blev jeg af en ung kristen kvinde kaldt for hedning. Derfor vil jeg ikke deltage i en kirkes for kun kristne og potentielle nye medlemmer temamøder med min sandsynligvis for dem provokerende uenighed med dens billede på en gud og så videre, på den måde muligvis ødelægge deres hyggelige samvær med risiko for, at jeg bliver anklaget for at være fortabt, blasfemi og noget med Satan, Djævelen eller Lucifer. Jeg anbefaler, at hellige bygninger som en kulturskat kan bevares ligesom en ting på et museum eller genbruges til projekt OPLYSTHED. En god bekendt af mig har kritiseret mig for at være forud for tiden, da jeg stillede ham følgende spørgsmål og nu også til jer alle:

Skal Danmark fortsætte med at være et kristent land, fordi ikke alle borgere er med i Kristendommen især nu med den svindende kirkes indflydelse som religion som istedet den nu øget uden religiøsitet mere moderne spiritualitet og det sker også videre sådan fremover? Der er også flere og flere hyklere fra forskellige religioner. Han mente, at ligesom med det kongelige i henhold til regeringens forhold til verden som med Odense Kommunes kors på rådhuspladsen og om vinteren offentlige julearrangementer, det har meget faste rødder i vores lands kultur. Dette religiøse symbol kan vi fjerne eller erstatte med noget nyt? Projektet er til trods for dette ikke en religiøs fjende. Hvem vil gøre noget ved det, så de nye generationer ikke bare skal blive kristne som en videreført traditionelt social arv i deres opdragelse? Tænk over det.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:34

Emnet er fra 1 februar 2019.


BØRNS FRIHED ?

Jeg har som teenager været til konfirmation med gudstjenester, hvor jeg ikke forstod meget om, hvad Kristendommen egentligt handlede om. Som voksen hører jeg en del folk fortælle, at gudstjenester prædiker bare de samme tekster hvert år. Derfor synes jeg personligt, at man skal afskaffe kristendoms undervisning i regeringens offentlige skoler men, hvad synes i?

Jeg husker, at præsten viste et underligt klip om en mand, som i sin ene hånd holdt en brændende lampe, der fik ham til at brænde op. Jeg syntes, at det var da meget trist og synd for ham. Præsten sagde kun om det: " Dette handler om Gud." Jeg spurgte til alle, om det betød, at Gud er død og ingen svarede. Mange år senere tænkte jeg, at det måske ligesom profeten Jesus på korset handlede om en selvopofrelse men, jeg fik ikke så meget ud af den religiøse undervisning i den barnlige alder. Om al religion, synes jeg ikke, at børn er egnet til at vælge deres egne overbevisninger endnu og derfor burde både dåben på børn og konfirmation afskaffes. Men hvad så med alle de andre børn, som bare naivt vokser op hos forældrene med andre religioner som en del af en opdragende social og kulturel arv? Jeg har engang prøvet som et socialt eksperiment at iføre mig en superhelte dragt imod modens sorte, mørkeblå og grå farver med gul kappe, lysegrønt hjerte og en klar og tydeligt rød profet titel. Muslimske drenge og unge i vores land med religionsfrihed og i dette demokratiske samfund andre menneskerettigheder såsom ytringsfrihed sagde til mig: " Det gør muslimerne vrede, fordi kun Muhammed er den rigtige profet. Du skal stoppe dette." Her i Danmark beviser det som et eksempel dog ikke kun om nogle religiøse folk og istedet mere om borgere generelt, at flere eller måske mange som noget skjult og underliggende i samfundet ikke er oplyste nok nu.

Og hvad så med det, at jeg har indtrykket af, at vores regering postulerer, at religion er en privatsag. Alligevel oplever jeg i mit hjem noget generende ved, at jeg vågner op i weekenden, hvor man ellers har mulighed for at sove længe som en hviledag eller for nogen helligdag men, det for andre er med tømmermænd, der har Jehovas vidner endnu stadig en ret til at forstyrre stressende som irritation personligt ens ro og stilhed, når de ringer på den private larmende dørtelefon? Fordi jeg ikke kan klare at stå op med et tilbagesvar på det ringende opkald, smider de nogle på papir informationer om deres trosretning i min helt egen postkasse igen, igen, igen og igen. Den har jo altså et klistermærke med et - Nej tak til reklamer.

K siger: " Det er et problem for troende at snakke gudetro med andre troende, fordi i grundlæggende er så meget enige, at i ender med at kede jer i hinandens selskab. Derfor henvender i jer ganske ofte til ateister med forestillede problemer."

Jeg svarer: " Men hvorfor er du så interesseret i direkte aktivt her at deltage i åndelige ( spirituelle ) emner og hvad får du ud af det? "

Der er forskel på religiøse mennesker. Det er det samme med folk, som blandt andet har interesse for spiritualitet uden religion. Alle ikke-troende er heller ikke ens i måden at være på. Ligesom en historie med et drama er både livet og projektet OPLYSTHED blandt andet en udfordring. Meget underholdning handler også om et drama med en eller flere udfordringer og uenigheder om noget.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:38

Emnet er fra 4 februar 2019.


OPLYSTHED´S SYMBOL

Det repræsenterer det guddommelige om spirituel tro. En eller flere guder/gudinder ( guddomme ) nævnes derfor ikke. Det guddommelige som skaberen af alt er både noget andet mere og større end et menneskeligt køn. Symbolet brænder som en ild og er derfor med Helligånden et lys.

Der er mulighed for at bruge oplysende viden eller informationer og Helligåndens vejledende kraft til generelt at forbedre folkets kollektivt spirituelle udvikling til en fornyelse af den. Det er en modernisering af den, der gør borgeres mentalitet tidssvarende til nutiden med plads til nytænkning, det innovative og originale til gavn for alle som et nyt socialt fremskridt i samfundet. Det sker som en udskiftning af noget gammelt til fordel for det næste nye skift. Lyset betyder det gode og er derfor både alle positive følelser og andet af den slags kvaliteter som et udtryk for det.

Jeg forklarer her noget mere om projektets symbol. Med fri vilje må man selv fortolke følgende:

Dåben er blandt andet om en fornyelse ofte i sammenhæng med en forvandlende renselse - healing - helbredelse imod det onde og andet dårligt ved krop, sind og andre ting. Der er flere eksempler i Biblen på det om, at istedet for vand skal folk døbes af en guddommeligt hellig ånd med ild, hvor tunger ( ord ) skal tale med ild. Dette kan opfattes på en metaforisk måde. Matthæusevangeliet kapitel 3 handler om Johannes Døberen, der prædiker om profeten Jesus: " Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild." Bemærk, at ´ånd´ betyder en bevidsthed i en persons sind og dermed ikke konkret hellige ting og fysisk religiøse ritualer. Jesus apostle blev også befalet det samme og alligevel skete der noget andet i kirkerne vedrørende det? Helligånd er sådan ligesom en brændende ild, som ikke har behov for religioner, fordi de er kun tidens ting i verden. Dette er relevant til det kendte spirituelle begreb, som kaldes for ´den nye tids energi´, hvor der er mulighed for åndelig oplysning fra den kraft uden materialistiske hjælpemidler og religiøse ledere. Noget af det er fra nogle folks spirituelle tro på, at vi nu er i en ny stor æra. Tallet tolv er helligt i Biblen og ifølge religiøse folks fortolkninger i et eller andet antal har det blandt andet at gøre med en fremtidsprofeti i Det Nye Testamente om tolv stammer ligesom med Jesu disciple og senere de tolv apostle, der på græsk betyder udsendinge. Hvem er de tolv stammer til det nye tusindårsrige? Jeg synes, at man rimeligt fornuftigt tilmed skal være fri i nuet. En stamme er en stor gruppe af mennesker, der er en del af et folkeslag. Den er på en primitiv måde sprogligt, kulturelt og socialt ensartet og tæt sammenknyttet ofte med en høvding ligesom med konger - dronninger, kejsere og andet lignende. En sol blev og bruges stadig idag også af nogen om en det kongelige. Især Jødedommens og Bibelens historier beskriver grupper af mennesker, der menes at have haft en fælles forfader. Nogen tror endnu, at dette kun handler om Israels folk og mange andre ikke. Nogle patriarkalsk hellige skrifter beskriver mandsdominerende det kongelige som en autoritet for et for gammeldages gudebillede, der var en maskulin gud, altså mandeguden Herren. OPLYSTHED ønsker ikke den slags diktatur og istedet det humanistisk demokratiske, hvor folket blandt andet er sammen om visdom. Det er således bedre end for meget generel uvidenhed som det egoistisk onde. Følgende er et spørgsmål til jer idag om dette og videre til verden:

Projektet ønsker et samarbejde med det offentlige system fra regeringen for borgere i samfundet, der også senere som inspiration kan ske mere med alle nationer, stater, lande og regeringer. Menneskeheden burde opnå et fornuftigt velfungerende samarbejde med hinanden og konstruktiv kommunikation om det som ligeværdige medmennesker i en åndelig familie.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:41

Emnet er fra 7 februar 2019.


DET USELVISKE PROJEKT FOR ALLE BORGERE

En person driller: " Skal vi støtte alle dem, som arbejder eller har arbejdet for fred i verden? "

Jeg svarer: " Nej ikke alle. Hvor meget indflydelse, penge og anerkendelse at fredelige frihedskæmpere og kendte personer får, det må være op til hvert enkelte individ at afgøre som en persons eget valg om brugen af midler til dette eller fravalg. Pas på derfor også de falske budbringere. Ligesom med demokrati burde en borger selv bestemme over sit eget økonomiske forbrug også om personlige interesser. Derfor undrer jeg mig over, at Kristendommen er en del af staten ( regeringen ), fordi alle religioner, trosretninger og andre slags organiserede overbevisninger for noget bestemt burde ligeligt være kun et privat anliggende som et neutralt vilkår for alle borgere i samfundet."

Han siger: " Vi finder tusind åndeligt interesserede mennesker, som betaler 500 kroner om måneden, så har vi 500000 kroner om måneden. På et år har vi 12 millioner kroner og det er en stor startkapital. Jeg lavede en regnefejl til 12 millioner men, det er 6 millioner."

Jeg har jævnligt snakket med en gavmild mand, som påstod, at han var medlem af en frimurerloge. Han kritiserede OPLYSTHED, fordi den ikke skal handle om det at tjene penge og istedet være et socialt tilbud for alle borgere i samfundet uden forpligtelser. Han sagde sarkastisk eller humoristisk: " Den stopper igen snart eller senere får et økonomisk underskud, fordi set realistisk lever vi i et samfund, som kun er om penge og du har ikke forstand på forretning og drift af en cafe. Den lyder ligesom frimureri. Jeg synes, at du istedet skal ansøge om at blive en frimurer. Dit cafeprojekt kan ikke blive en realitet i vores samfund, som det er eller den tid, som vi er i idag. Det var kun i 1970´erne, at jeg kunne sidde i et tog og snakke med fremmede om alt mellem himmel og jord."

I modsætning til både frimurerloger og religioner, kræver projektet intet medlemskab af borgere som gæster og har derfor ingen adgangskrav andet end folks interesser relevant til dens beskrivelse. Der er ingen ritualer, indvielser og økonomiske bindinger. Både frimureri og religionerne er lukkede klubber hvorimod, projektet er åbent for alle forskellige folk, hvor status i samfundet og ID ikke har betydning. Projektet er også anderledes end frimureri og religion på den måde, at den ikke kræver bureaukratisk folks tro på en guddom eller det guddommelige. Det skal være som med velgørenhed ligesom en gave og derfor er dette ikke et firma eller en virksomhed. Kun drikkelse som eksempelvis kaffe eller te og lignende koster billigt nok lidt. Måske er drikkelsen gratis. Det er et gratis socialt sted for folk med interesse som i dens beskrivelse og den skal derfor kun fungere nonprofit ved brug af legatter, fonde, donationer, tilskud fra det offentlige system såsom Kommunen/stat ( regeringen ) eller andet hjælp med praktiske ting og frivilligt arbejde. Kommunen eller andre privat kan måske tilbyde et sted, der lånes og så videre.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:44

Emnet er fra 12 februar 2019.


ET MÅSKE NYT PARADIGMESKIFT

Jeg var engang på kontanthjælp, hvor jeg snakkede med min sagsbehandler om min interesse for det, som mange spirituelt kaldte for ´den nye tids energi´ om menneskehedens videre udvikling som en nyere form for spiritualitet men endnu som en subkultur. Der på et kommunalt projekt for arbejdløse folk sagde en anden af min kontaktpersons kollegaer diskret til mig: " Jeg forstår alt det, som du siger og jeg er enig med dig. Jeg tør ikke fortælle dette til de andre her fordi, jeg måske på grund af det bliver til grin eller fyret." Folks tro og overbevisninger burde ikke mere være et tabu og kan istedet blive til en del af det offentlige system i måden at behandle mennesker på som et konkret socialt tilbud til alle borgere om det. Dette kan mindske sociale problemer for dem, som føler sig misforstået og alene vedrørende den slags emner.

S: " Idéer om guder har sandsynligvis en masse med dit projekt at gøre men intet med stat og samfund ! Hvis dit projekt skal blande disse ting sammen, da har du et kolossalt arbejde foran dig. Det er logisk set det mest sandsynlige, at for hver troende er der tilknyttet en eller flere guder."

Jeg svarer: " Nej, OPLYSTHED er ikke en religion men, den er neutralt fredelig overfor alle religioner og har derfor officielt intet at gøre med guder/gudinder ( en guddom ). Det vil sige, at folk som er spirituelt troende uden religion, eller har en religiøs tro og ikke-troende, vi alle respekterer hinanden som ligeværdige medmennesker med ret til uenigheder. Sandsynligvis mange eller alle ikke-troende interesserer sig ikke for åndelig tro og er derfor ligeglad med fordybelsen i de varierede aspekter, at der er forskel på idag i måden at tro på især ved de mest moderne demokratiske dele af verden såsom Norden og Vesten med de politisk kendte menneskerettigheder, hvor religion ikke kan styre samfundet med magt. Religiøse mennesker følger påbud, regler og / eller love fra hellige skrifter med fokus på en eller flere guddomme. Nu er der også som noget andet men ustruktureret uden religion en mere frisindet måde at tro på som derfor forskellige ting individuelt med udviklende kompleks mulighed for nye slags åndelige opfattelser af tilværelsen, hvor der dog er risiko for en medfølgende stor forvirring. En kvindelig bekendt til mig siger, at hun tror på noget åndeligt større men, at hun ved ikke endnu hvad, det er. Dette sker sådan fordi, der er ingen bestemt kontrol over sådan noget, hvor en selv frit kan vælge ens egen tro eller overbevisninger og tænke selvstændigt. Folk kan også uden en gud tro på andet som spiritisme, UFOer, konspiration, parallelle universer eller andre dimensioner, det paranormale, noget okkult, overnaturlige fænomener, en blanding af gamle religiøse og nye åndelige begreber og så videre. Det sker stadigt nu som en nyere generelt stigende udvikling siden Hippiernes New Age bevægelse, der ikke kan sammenlignes idag med den."

A siger: " hvis cafeen kan være med til at udvikle borgerne i en god retning, så er det faktisk i samfundets interesse? "

Jeg svarer: " Ja! Staten ( regeringen ) og dens offentlige kommunale system har ansvaret for flere kulturelle muligheder som tilbud til alle borgere. Kultur er i et samfund en social arv om folkets adfærd via læring og oplysning. Kulturer eksisterer endnu som forskellige slags udtryk. Kultur kan blandt andet ske som en almen viden og underholdning i samfundet, hvor det har mulighed for at være en kombination af dem begge om noget men ikke alt. Som med forskellige kulturer i hele verden er mennesker forskellige og faktisk har nogle rebeller i historiens gang gjort en markant forskel på netop kultur. En del af projektets beskrivelse handler om menneskers sameksistens. Sameksistens er mere generelt om - At leve fredeligt sammen med hinanden side om side som lande, befolkningsgrupper, kulturer eller personer som en modsætning til konflikter. OPLYSTHED fungerer som et socialt spil ved blandt andet at være en sjov leg med ord med nogle mod / medspillere ligesom en underholdende kamp i netop denne oplevelse sammen, hvor man også kan blive klogere eller mere vis omkring et eller andet.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:48

Emnet er fra 12 maj 2019.


ALLESAMMEN

Ved emnet om informationer som noget andet end selve projektets beskrivelse er en usynlig for mig registreret kommentar, der når jeg som administrator for dens gruppe her har klikket på den i form af en sort markør, så vises intet om det. Jeg ved ikke om, den viser jer et officielt indhold, der måske kan være grimt eller irrelevant og burde ignoreres på grund af eksempelvis hackere og ballademagere som internetrolde.

Følgende kan vi selv fortolke, som man vil: En tilsyneladende falsk profil med selvfølgelig kun få ´venner´ har for nylig der udtrykt en vrede, der nu er fjernet igen. Den har i sit netværk en hel del meget indflydelsesrige kontakter som ægte seriøse profiler. Nogle af dem beskæftiger sig med politiske partier som Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og flest for Alternativet. Endnu flere arbejder i forskellige af Danmarks kommunale bestyrelser også i Københavns byråd som den øverste myndighed ved Borgerrepræsentationen. Nogen er Folketingskandidater og andre er nuværende medlemmer af Folketinget ( regeringen - Staten ) men, de fleste personer omhandlende Folketinget som politikere repræsenterer Alternativet.

Å siger til mig: " Jeg vil kun være en medhjælper til dette projekt, hvis man skal lave civil ulydighed med ulovlige demonstrationer og vil du være med til det? " Jeg svarer: " Nej, fordi den slags oprør kan føre til en borgerkrig."

En revolution i et land og lovløse frihedskæmpere er kun menneskeligt nødvendigt, hvis den styres af onde ledere på en dum måde, som mishandler folket, hvor der derfor er mangel på tingene til deres basale behov og/eller andre fornuftige menneskerettigheder.

OPLYSTHED ønsker som en del af sit formåls ideologi at samarbejde med det offentlige system og opfordrer derfor ikke til nye socialistisk humanistiske rebeller imod samfundet her. Den har ingen større struktur om måden som, man taler med hinanden på og heller ikke om hvordan, at borgere er. Dog ifølge en af dens regler, burde både gæster og personaler alle respektere uenigheder. Den forholder sig neutralt til religion, politik og alle borgeres forskellige overbevisninger. Nysgerrige ikke-troende og anderledes spirituelt/religiøst troende er også velkommen og endnu ikke alle kan være lige hellige. Det betyder, at vi kan opføre os ordentligt i et socialt nærvær som hygge tilmed ligesom et medmenneskeligt samarbejde, hvor projektets ansatte ikke har en kontrollerende magt over alle. Sådan vælger individet selv i det med hvem, hvornår, hvor, hvorfor og om hvad, at der er interesse for kommunikation og gerne helst uden aggression, hvilket er mest optimalt ved mulighed for møbler til både fællesskabets diskussioner og personlige samtaler. Snak fredeligt og roligt i frihed om emnerne.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:51

Emnet er fra 18 maj 2019.


EN GOD LEDER HAR INGEN MAGT

Jeg henviser til dette emne i forbindelse med den økonomiske plan - det uselviske projekt for alle borgere.

Jeg kender ikke til lovgivningen i Danmark om løn. I en del af projektets beskrivelse står der skrevet, at alle er lige som personaler og gæster, altså ligeværdige medmennesker med respekt for hinanden som alle forskellige borgere i samfundet. Det er noget relevant om dens formål som en nonprofit organisation eller offentlig institution. Jeg foreslår derfor, at dette også altid skal gælde så meget som muligt i den vedrørende personale, ansatte og bestyrelsen angående de økonomiske lønninger i arbejdsfordelingen og der er ingen formand til at bestemme over alle andre. Det vil sige, at uanset om man er fagligt eller ufaglært som ansat, så burde lønnen for alle være ens og jeg anbefaler dermed en kollektiv mindsteløn. Der er brug for folk til at lave forskellige ting ligeligt, som har lyst til at gøre noget godt for mennesker.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:54

Emnet er fra 30 maj 2019.


MENNESKEHEDENS SAMEKSISTENS

Jeg har ikke forstand på alle de forskellige betegnelser på tilstedeværelsen af diktatur i nogle dele af alverdens lande.

En aktivistisk kvinde siger: " Det vil i verden fungere bedst hvis, der ingen politisk overmagt er som eksempelvis alle regeringer (stater), imperier, regimer, absolutisme, autokrati, totalitære stater, teokrati og mere andet lignende. Jeg er derfor imod EU og FN, fordi jo større sådan noget er, så har ´det´ endnu værre meget mere magt over folks fornuftigste menneskerettigheder. Men modsat, hvis et samfund bliver styret af noget, der er for lille en størrelse i et land, kan det lokalt føre til noget, der ligner stammekrige. Kommuner synes at være en god mellemting om dette."

Følgende kunne hun ikke svare på:

Hvis forskellige lokale dele i et land bliver helt selvstændige, så kan man risikere, at nogle af dem pludseligt udvikler sig alene til en ny slags i en eller anden grad stormagt over alle de andre bestyrelser og ledere i et lands samfund og det samme gælder også mellem alle lande hver især, hvor der ingen overordnet politisk kontrol sker som et forenet samlingssted for hele menneskeden og dens videre udvikling for alle de styrende politiske mindre dele, altså uden en globalt demokratisk verdensregering? Ligesom en hel verden uden et internationalt samarbejde som forskellige menneskeracer hver for sig, der aldrig blander sig med hinanden og kun passer sig selv? Ligesom ethvert menneske som kun sin egen ø eller område?

Hvordan og kan man lave et i verden nyt officielt sted generelt for menneskehedens fællesskab, der handler om, at verdens befolkning vil med medmenneskelig lighed hjælpe hinanden med alle tingene i den og samarbejde ligeligt sådan, hvor der afholdes forsamlende møder hvert år mest som et kollektiv ønske om at oplysende tilfredsstille alle folks behov?

Nogen har sagt til mig, at ideologien i OPLYSTHED med dens symbol dog som endnu eller nu kun på dansk kan som en ny bevægelse inspirere både folket og statsoverhoveder i verden til noget godt og bedre.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 02:57

Emnet er fra 18 juni 2019.


AT HAVE NOK INDIVIDUALISTISK FRIHED I DET FOLKELIGE FÆLLESSKAB OG GOD FREMGANG

Projektet og dens personale skal ingen magt have over alle børn, unge, ældre og gamle. ´Magt´ betegner oftest en persons eller en samfundsmæssig institutions midler til at få sin vilje og dermed opnå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde have indflydelse på andres adfærd som en påvirkning, uanset om dette sker frivilligt eller ikke. Desværre især børn er mest nemme at præge sådan.

Hr. A viser et link, der blandet andet er om: " Folkelige bevægelser er socialt brede og åbne fællesskaber, der har alternative idealer om, hvordan man burde leve og måden at samfundet derfor som en ny udvikling istedet kan indrettes. I slutningen af 1800-tallet byggede sådan noget videre på Grundtvigs overbevisning om, at Danmarks fremtid ikke afhang af staten, men af oplyste, myndige og engagerede borgere, der mobiliserede egne kræfter og ønskede at reformere samfundet fra især den nederste samfundsklasse. Efterkrigstidens folkebevægelser opstod som reaktion på en ny tids udfordringer og trusler. Det gjaldt foreksempel bevægelsen mod atomkraft, miljøbevægelsen, fredsbevægelsen, organisationer for frivilligt socialt arbejde, rødstrømpebevægelsen og Folkebevægelsen mod EU. De folkelige bevægelser har arbejdet på at skabe aktive, oplyste og myndige samfundsborgere."

A skriver: " Jeg tror, der er et stort behov for inspiration her - noget der viser vej frem til ren og dyb kærlighed - til kloden - til alt levende - til medmennesker og til en selv. Jeg tror, at det rette svar kunne ændre verden. Hvem kan ´tænde gnisten´, så vi får det gjort? - gnisten, som jeg fornemmer, at alle venter på ? Altså en holdning hos enkeltpersoner, der griber om sig og bliver til en folkebevægelse, der har et logo, og som sætter sin vilje igennem. Det må vel starte med noget kommunikation. Min fornemmelse er, at tiden er ved at være moden til det."

Jeg kommenterer med spørgsmålet: " Jeg er enig med dig i det. Jeg synes derfor, at ´mit´ projekt OPLYSTHED, der har både en gennemtænkt beskrivelse og et positivt symbol, den er mega relevant og ideologien skal være uselvisk som således inspiration til folket? Du har tidligere beskrevet projektet som et udtryk for uselvisk kærlighed. Jeg har tilmed lavet en relevant Facebook gruppe, T-Shirt og mange sedler om det til uddeling i gaderne."

A spørger: " Jeg savner stadig hovedoverskriften over din OPLYSTHED. Når jeg fokuserer på ordet OPLYSTHED, er det fordi du jo bruger det om din café - og det må vel betyde et eller andet, siden du vælger netop dette ord fremfor alle andre? Det er jo netop den overordnede idé i dit projekt, der for mig er uklar."

Jeg svarer: " Det virker som om, at du spiller dummere som en test vedrørende sandhedsværdien af min oprigtighed for min integritet om kærligt medmenneskelig empati, etik, moral og lighed mellem alle folk? Du har ellers selv en opfattelse af, at det guddommelige er uforklarligt større og mere end alt, som derfor aldrig helt kan forstås på en struktureret måde, hvilket der er plads til i OPLYSTHED. Der kan ikke i dens ideologi være nogen/noget overordnet, fordi det lyder som en magt over folket og sådan ophøjet status. Hvorfor har du vedlagt i dine ord en egoistisk fælde til mig om en selvhøjtideligt åndelig oplysthed, fordi jeg vil ingen magtfuld religiøs titel have? "
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:01

Emnet er fra 30 juni 2019.


ET NYT LYS I VERDEN

S siger: " Bip - ( sensur af hans ord på grund af et offentligt bandeord ) Burde dette evigt omtalte projekt ikke snarere hedde Café Beelzebub? Man får tit indtrykket af, at den lige så ofte omtalte ´Satan´ roder i underbevidstheden som en driftsimpuls, der bare afventer udfoldelse."

A spørger: " Jeg forstår ikke, hvad du mener med ´oplysthed´. Havde du valgt café fællesskab, var det jo ligetil at forstå, men oplysthed? "

På godt og/eller ondt kan folk generelt være fælles om noget i verden på forskellige måder men, projektet har et oplysende formål for alle borgere i samfundet. Fordi mennesker er forskellige kan der derfor ikke laves en bestemt beskrivelse om dens og folkets videre oplysning tilsammen. Her er følgende forslag på nogle muligheder til fri fortolkning om dette, der ifølge den dog ikke er nogle specifikke krav:

1. Oplysning som en socialiserende udvidet almen dannelse af borgere.

2. Åndelig oplysning for folk.

3. Dette ægte lys handler om noget moderniserende godt for mennesker.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:04

Emnet er fra 9 juli 2019.


DETTE HER SOM EN GOD SYNLIGHED

E spørger: " Har du fået noget respons på projektet fra folk? " Jeg svarer: " Nej, stort set ikke men, de har heller ikke endnu brokket eller klaget over den, hvilket jeg opfatter som et sandsynligvis godt tegn."

Idag i samfundet er der for mange negative informationer ved massemedierne, hvilke blandt andet kan øge stress og forværre psykisk sygdom for menneskers sind. Nyheder i eksempelvis aviser, fjernsyn, radio, telefoner eller computeres internet har ofte som en sælgerstrategi spændende dramatiske overskrifter om galskaben i historierne med muligvis også til tider en overdrivelse af det i deres indhold og det er det samme med meget i underholdningsbranchen tilmed i noget politik. For dem handler det som denne indflydelse om at få en så hurtig opmærksomhed som muligt, hvor folket helst skal reagere, som de med deres egne egoistiske intentioner kan tjene mange penge på. De opnår sådan, hvad de selv vil have af ting, når noget dårligt istedet ligner at være attraktivt endda i en hel del tilfælde måske godt for borgere. Det kan ske ved at påvirke folks underbevidsthed instinktivt med noget katastrofetænkning, uhyggelige skrækscenarier, sexfikserede emner, dårlige rollemodeller, skøre skandaler, vold, krig, konfliktfyldt elendighed, provokation og andet lignende især om det forbudte ifølge de mest fornuftige sociale normer, fordi så føler man jo vrede, had, frygt, angst, begær og således videre på grund af al den slags så at sige skidt og lort. Dyrkelsen af budskaber på den måde kræver ingen tålmodighed.

T kommenterer: " Det er jeg enig med dig i men, det er bare fordi, at vi to er blevet mere gamle. " Jeg svarer: " Det har intet med vores tilsyneladende modne alder at gøre, da mange både ældre og gamle ledere tillader det i at ske, hvor de udnytter sådanne midler, fordi de kan tjene stor økonomisk rigdom på dette."

Idag handlede et naturvidenskabeligt TV program om, at menneskeheden er årsag til den som fakta accelererende forøgede klimaændring på Jorden til mere katastrofale konsekvenser, hvor selv også meget liv i havene er truet. Der er efterhånden udviklet forskellige teknologiske løsninger på dette potentielt farlige store problem i hele verden med for meget kuldioxid, men alligevel gør man endnu ikke nok for at nedsætte eller stoppe den slags ødelæggelse selvom, det nu er helt nødvendigt som en ny tilpasning af miljøet for os, de kommende generationers vilkår og menneskeartens overlevelse. Lige nu gider folk ikke at handle på den slags gode ideer på grund af en deri manglende økonomisk indtjening på markedet og politisk splittelse. De kan ellers forbedre vejret globalt tilmed, hvor vi dermed som noget stort redder verden, så den i fremtiden bliver til et bedre sted at leve med istedet for de ifølge statistikkerne muligt kommende fatale miljøforandringer. Vedrørende dette kan uanset hvad forskellige folk fra alle samfundsklasser risikere, at mange bliver berørt af det mere og mere ekstreme vejr i landende.

Folks materialistiske overforbrug forværrer forureningen ved industrielle fabrikkers produktion og i ting som skrald. Det er også slemt med trafikkens køretøjer, kraftværker, landbrug og tobaksrøg. Verdens natur og alle menneskers liv er altså mere værd end penge.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:07

Emnet er fra 9 september 2019.


EN KONTROVERSIEL VISION

H: " Husk kvinderne havde det forfærdeligt dengang i det græske, græsk/romerske og det jødiske samfund, hvor de slet ikke måtte være lige med mændene og de blev betragtet som ingenting. Der var lige så mange kvinder endda måske flere kvinder end mænd, som konverterede til de urkristne menigheders fællesskaber, hvilket der jo må have været en grund til, for på det tidspunkt fandtes ingen tvang, nogen former for anerkendelse eller prestige forbundet med at tilhøre menighederne af kristne. Når den kreativt progressive øverste klasse borgerskab af kvinder tilhørende det romerske samfund frivilligt blev til en del af de urkristne menigheder, må der have været tale om et ligeværdigt syn på mænd og kvinder i de paulinske urkristne menigheder."

Jeg svarer: " Ifølge Wikipedia - Efter Urkristendommen var der oldkirken. Oldkirken er betegnelsen for perioden mellem de første kristne menigheders opståen og frem til sammenbruddet af det vestromerske rige i 476. Kejser Konstantin blev omvendt til kristen. Med Konstantin I's styre opnåede Biskoppen af Rom politisk og religiøs betydning og skulle med tiden blive kendt som paven og etablere Rom som centrum for den katolske kirke. To begivenheder har gjort Konstantins regering til en milepæl i romersk historie. Han var den første kejser, som legaliserede kristendommen. Det skete i år 313 ved udstedelse af Milano-ediktet. Dermed blev Kristendommen en statsreligion i det romerske rige, selvom dette først skete under Theodosius den Store ca. år 380. Gennem Konstantins regering udvikledes mange af de administrative, kirkelige funktioner og institutioner, som senere dannede grundlaget for de europæiske stater i middelalderen, f.eks. bispedømmerne og de første kirkemøder. Han brugte kirken som sit redskab politisk, påtvang den sin kejserlige ideologi og berøvede den den uafhængighed, som var oldkirkens kendetegn.
Min historielærer i gymnasiet fortalte, at det romerske imperium og den græske kultur dyrkede homoseksuelt mandekroppen, hvor kvinden seksuelt derfor var betydningsløs andet end kun til fødsel af børn. Det minder om Hare Krishna ( ISKCON ) som en religiøs bevægelse af en indisk hinduistisk tradition og Hinduismen er også patriarkalsk. Jeg mener, at fra den urkristne tid helt videre frem til FN´s menneskerettighedserklæring i 1948 og den i Vesten videre endnu mere medmenneskelige socialistiske udvikling i 1970´erne, der blev kvinder stadig styret af mænd i kristen religion, hvor hun blev betragtet som kun den fødende i en slægt handelsvare for en ægtemand og intet uden ham. Kvinder blev derfor gift oftest som meget unge ved arrangerede ægteskaber. Det vil sige, at fra cirka år 20 med Jesu forkyndelse videre til de kristne menigheders opbrud mod den jødiske tradition som religion omkring 100 e.Kr. blev det mere og mere nødvendigt for kvinder, at de skulle bekende sig til den kristne tro, så de på den måde lettere kunne sikre deres egen overlevelse og tilfredsstillelse af de mest livsnødvendigt basale behov. Især nogle kristent religiøse sekter udtrykker i nutiden denne slags religiøs tro med Paulus som forbillede på dominerende mænd i et samfund og tvangsægteskaber. Gnosticisme blev fornægtet af den kristne kirke, hvilket idag også er det samme som med såkaldte mystikere, der ikke er tilhængere af en religion.

Ifølge Wikipedia - Maria Magdalene var en af Jesu ledsagere. Hun var tilstede ved Jesu korsfæstelse, begravelse og var vidne til den tomme grav. Hun var den første, som Jesus åbenbarede sig for efter sin død med budskabet om evigt liv. Der er mange teorier om hendes forhold til Jesus og hans disciple, der ikke findes i Bibelen:
Hun var en synderinde eller skøge, som blev frelst.
Hun var apostlenes apostel, en mester i sig selv.
Hun var Jesu kone eller elskerinde, den højtelskede discipel og sågar mor til Jesu efterkommer. Den islandske homiliebog fra ca. 1200 omtaler hende som Jesu veninde og ægtefælle.
En kvinde ved navn Maria var ifølge Bibelen søster til Lazarus og Martha, og nogle[hvem?] mener, at hun er den samme som Maria Magdalene.
Ifølge den romersk-katolske kirke var Maria Magdalene en skøge, som Jesus jog syv dæmoner ud af, hvorefter hun angrede, salvede Jesu fødder og fik tilgivet alle sine synder. Efter Jesu død og opstandelse blev hun sat på en båd uden årer sammen med Martha, Lazarus, Sidonius og liget af Anna. Langt de fleste kristne mener, at Jesus hverken var gift med Maria Magdalene eller havde andre seksuelle forhold. Biblen som både det gamle og nye testamente blev lavet af Kejser Konstantin. Der er flere andre kendte evangelier, hvilke ikke er godkendt af alle de forskellige kristne trosretninger som:
Judas evangeliet.
Maria Magdalene-evangeliet.
Thomas-evangeliet.
Pistis Sophia.
Fillips-evangeliet.
Marcion-evangeliet.
Peter-evangeliet.
Og de Apokryfe skrifter.

De fleste her nævnte evangelier handler om Maria Magdalena og kønnenes ligestilling, hvor hun ellers havde en vigtig rolle, der ikke er beskrevet direkte i Biblen. De er blevet afvist af både den katolske kirke og Kristendommen som religion, men Jødedom og Islam har også patriarkalske træk. Både Biblens maskuline gudebillede i sin treenighed og historier er for kønsdiskriminerende især med Paulus holdning til kvinden som den seksuelt fristende hore, der faktisk lyder ligesom Buddha´s beskrivelse af kvinden som fristerinde. Det gjorde dermed senere, at budhistiske nonner havde mere strenge leveregler end mænd og Budhismen som religion blev sådan lavet af en mand.

Historiebøgerne er blevet bestemt af den kulturelle indflydelse og der er derfor stadig af den grund i nogle dele af verden en undertrykkende censur af informationer over folk til for meget uvidenhed. En kvindelig bekendt siger til mig: " Ligesom med i vores land de flere forskellige leksikons om almen viden er hellighed generelt mest kun kendt som noget religiøst." Jeg svarer: " I 1970érne med Hippiernes ( Flippere) New Age bevægelse rejste man eksempelvis til Indien eller andre steder for at møde nogle særligt hellige personer, hvilket en hel del folk faktisk også gør i vor tid. Religiøse mennesker har fordomme, hvis de ekstremistisk, fundamentalistisk eller dogmatisk kritiserer andre med skældsord såsom ´hedninge´. Projekt OPLYSTHED handler blandt andet om, at nu kan man have en spirituel interesse om det guddommelige og være hellig uden religion."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:10

Emnet er fra 12 september 2019.


DET NÆSTE STORE ÅNDELIGE SKIFT I VERDEN

A: " Er det muligt for dig at afklare, hvad du mener, når du skriver ´være hellig´? Det kunne lyde lidt som de frelstes klub, hvilket jeg ikke tror, at du mener - eller gør du? "

Jeg svarer: " Nej, jeg har allerede i nogle andre tidligere emner forklaret, at fordi idag folk er meget forskellige, kan alle derfor endnu ikke være lige gode om hellighed. Havde projektet kun været for i sin renhed perfekt åndeligt oplyste, ville næsten ingen komme som gæster og personale på grund af i den en dermed uegnethed, fordi flertallet af befolkningen har vistnok psykiske problemer med dumme vaner som en del af en usund livsstil eller andre syge fejl med eksempelvis giftig tobaksrygning, alkoholisk overdrivelse - festligt euforiserende stoffer plus natligt larmende aktiviteter på skummel vis, for meget usund kost, hor, sex uden personlig kærlighed og så videre af slemme og uartige ting med risiko for farlige skader og alvorlig sygdom især i den senere alder ved slitage af kroppen. OPLYSTHED har i sin beskrivelse en holdning til, hvad folket burde stræbe til samt imod, der dog ikke er krav som lovgivning. OPLYSTHED´s målgruppe er ikke for religiøse profeter, helgener, guruer og andre med lignende typer titler i religioner."

Jeg kunne ikke citere hans ord helt rigtigt, fordi jeg kunne ikke finde de ord fra ham et andet steds emne og og her er min erindrerede version - A: " Ingen har endnu lavet en global løsning på hele verdens værste problemer."

H: " Tidsånden, en ny generation af dumme unge mennesker, er iøvrigt idiotisk uintelligent såvidt disse spørgsmål. Hvordan skal det dog ikke gå. Det er jo et genialt træk fra ateisternes side hvis, det lykkes dem at fremføre kristendommen som bibelfundamentalisme, for har man en gang for alle diskvalificeret kristendommen, så er den pot ude af verden. A og Gerth og j/m gjorde det af andre grunde, simpelthen p.g.a. at de ikke forstår kristendommens spiritualitet."

Ifølge Wikipediea: " Ateisme er en afvisning af tro på, fravær af tro på eller afvisning af eksistensen af en eller flere guder. De tidlige kristne blev benævnt som ateister, fordi de ikke ville ofre til de lokale guder. En handling der skabte frygt hos den lokale befolkning der frygtede gudernes straf for de manglende ofringer. I det romerske rige blev de kristne henrettet for deres blasfemi af de romerske guder generelt og kejserdyrkelse i særdeleshed. Da kristendommen senere blev den officielle religion i Rom, var det de ikke-kristnes tur til at blive henrettet, for tilbedelsen af falske guder, kætteri."

Tålmodighed er en dyd. OPLYSTHED er ikke et ateistisk projekt selv om, den ikke har et gudebillede ej heller en guddom. Mange gnostikere mindede om budhister uden kraftfulde oplevelser vedrørende viden om sindet. Nogen synes, at den kristne dåben blot er en videreudvikling af et engang egyptisk religiøst ritual, hvor også en farao blev salvet med olie. Nogle mystikere mindede faktisk om helgener med ´overnaturlige´ hændelser og det evige selv er intet af dette. Projektet har en tro på Det guddommelige som noget kønsløst ( intetkøn ) med Helligånden i form af mennesket. Bemærk, Helligånden skal ikke med et stort forbogstav betyde mere end noget guddommeligt eller mennesker men, den er en upersonlig metaforisk mening om - allegori - det bedste i folk ved uselvisk kærlighed, helliggørende renselse og bevidsthedens evighed med det guddommelige som et håb. Kristendommens patriarkalske treenighed med fader, søn og hellig ånd, ordet ´broder´ og det om en Menneskesøn har en gudsopfattelse, der ikke er tidssvarende med nutidens mest moderne sociale udvikling mellem kønnene. Det guddommelige er ikke et menneskeligt køn og har ikke et behov for en anden halvdel eller modsætning. Det virker ulogisk som noget seksualiseret, at i Biblens fremstilling var Jesus bogstaveligt talt konkret en mandeguds søn, hvor Helligånden overraskende ligesom en Herrens voldtægt uden et valg befrugtede Jomfru Maria, fordi hverken en hankøns ´Gud´ eller Helligånden har menneskelige gener? Hvorfor skal kristne ønske en bekendelse til kristnes trosbekendelse, når de ikke selv er en guds sønner? Det vil sige, at ´søn´ i Biblen kan fortolkes på forskellige måder. Profeten Jesus fødsel med Helligånden kan billedligt betyde en åndelig forvandling og/eller varslede en ny spirituelt storslået forandring. Ingen kan som en superhelt redde hele vedden og alle mennesker. OPLYSTHED anbefaler jer alle til et nyt unikt ansvar i fællesskab, hvor der er handling om både Jordens og menneskehedens skæbne nu. Projektet respekter alle medmennesker fredeligt uden voldelig undertrykkelse, tortur, hån og aggressive trusler, fordi det skal istedet ske på en noget demokratisk måde blandet med en medmenneskelig næstekærlighed, hvilket ikke er hellig krig til trods for dens med ord indirekte opposition imod al religion og alle trosretninger. Meld jer ud af dem, fordi ellers har især i dette land Kristendommen en indflydelse på folket.

Bekendt 1: " Det er forkert, hvis man ikke har Kristendommen i Danmark, fordi så vil Islam istedet overtage vores land."

Bekendt 2: " Vi kan ikke fjerne Kristendommen fra staten, fordi det er urealistisk."

Bekendt 3: " Mange har ikke den samme evne som du, hvor en selv kan derhjemme eller på biblioteket analysere Biblen og derfor har de et behov for at høre dens budskaber fra en præst som eksempelvis psykisk syge."

Bekendt 4, ung: " Jeg tror heller ikke på Kristendommen men, jeg er stadig et medlem af den, da jeg ikke endnu har taget stilling til sådan noget. Hvis Kristendommen adskilles fra staten ( regeringen og det kongelige ), kommer den til at uddø som religion."

Bekendt 5 - En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i en kirke istedet for på rådhuspladen med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes ingen tro på Kristendommen skal hun nødvendigvis bevare den religion som en tilhænger af den. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevare ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne en stadig mulighed for romantiske bryllupper i dem.

Skal OPLYSTHED kun være forud for tiden eller repræsentere en ny historisk kulturel udvikling, der erstatter denne gamle trosretning? Nu her i især Norden og nok i Vesten med både massemedier og tros/ytringsfrihed er det netop sammenlignet med dengang i fortidens midler af ting langt hurtigere accelererende muligt, at vi kan gøre en stor god forskel i verden uden korsfæstelse. Mon terroristernes tid også snart er forbi? Måske Jesus Apostle blev kritiseret som værende urealistisk troende der og nu er det vores omgang som en spirituel fornyelse uden religiøsitet kamp. Kan folket som en ny samfundsmæssig omvæltning sørge for, at sociale højskoler og daghøjskoler får ligesom for bare femten år siden mere økonomisk støtte, så teologer på den slags steder kan ekstra bidrage med dannelsen af borgere som undervisere på det faglige område for en foreksempel ensom arbejdsløs person midlertidligt? Lad altså ikke historien gentage sig, hvad angår dette.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:13

Emnet er fra 16 september 2019.


ET NYT SLAGS ENDNU MERE OPLYSENDE SAMFUND

Projektet beskæftiger sig ikke officielt med emnet konspiration. Der findes desværre negative sindsygt paranoide ´teorier´ eller rettere sagt hypoteser af den slags fra især aktivistiske folk og personer med sindslidelser, men ifølge Wikipedia var der som historisk viden engang en hemmelig organisation med medmenneskeligt socialistiske og kommunistiske intentioner: " Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Selskabets aktiviteter gik ud på at arbejde for at implementere Oplysningstidens tanker og indføre friere samfundsform der især var egnet for borgerstanden. Den kun 28-årige Weishaupt var den eneste af lærerstaben, der ikke havde en jesuitisk baggrund, og det – og hans åbenlyse begejstring for oplysningstidens ideer – var grund til, at han blev isoleret af sine kolleger. For at beskytte sine elever mod de jesuitiske anslag, som Weishaupt frygtede var i gære over alt omkring ham, men først og fremmest for at skaffe dem adgang til den moderne kirkekritiske litteratur, grundlagde han det hemmelige visdomsforbund, som i sin spæde start ikke var meget mere end en antigejstlig læseklub med højst 20 medlemmer. Fra Visdomsforbund blev det nu til en hemmelig orden, der ikke kunne fornægte de jesuitiske træk som sit organisatoriske forbillede. Med denne nye organisation begyndte Illuminati at optage mange frimurere og endda at infiltrere hele loger. Antallet af medlemmer steg, men denne succes var samtidig begyndelsen til enden. Illuminatiordenen var nært forbundet med Oplysningstidens verdensbillede. Målet var forbedringen og perfektionen af verdenen i form af frihed, lighed og broderskab, samt forbedringen og perfektionen af det enkelte medlem af ordenen. Midlet til at opnå frihed, var for Weishaupt uddannelse, som den ydre formidling af viden, men den var først og fremmest uddannelsen af hjertet, moraliteten. Dette ville gøre den enkelte i stand til at få kontrol over sig selv, hvorefter andre former for kontrol ville blive overflødiggjort, både den enevældige fyrstes kontrol og den åndelige despotisme, kontrollen som den katolske kirke udøvede, ville blive overflødiggjort. Dette moralske regime er forudsætningen og vejen til et samfund uden fyrster og uden kirken – en individualistisk utopi, som nærmer sig anarki. I modsætning til det 19. århundredes militante anarkister var Illuminati overbeviste om, at de kunne nå deres mål uden brug af vold. Weishaupt hævder, at der går en lige linje fra Urkristendommens idealistiske traditioner til frimurernes ideer. Ganske vist var frimurerlogerne ganske upolitiske, men de tjente som ly for Illuminatiordenen. Afskaffelsen af det enevældige herredømme skulle ikke ske ved hjælp af en revolution, men ved det personalpolitik: han ønskede at flere og flere nøglepositioner i det enevældige styre skulle overføres til Illuminati om statens afskaffelse."

Illuminati ( de oplyste ) var progressivt imod både den kirkelige magt og monarki, hvor den derfor blev forfulgt af dem og senere fjernet ved religiøs lov fra den type overmagt i samfundet. Selv om nutidens medlemmer af frimurerloger hos forskellige ordener i verden skal tro spirituelt på et væsen, som har skabt alt ( det guddommelige ), virker de tilsyneladende som en elite for kun økonomisk rige og politisk magtfulde mennesker?

OPLYSTHED er ikke et religiøst og politisk projekt, men alligevel må man vel gide følgende: Den daværende fiasko fra Illuminati kan idag faktisk her i den mest moderne del af verden ske, hvis vi altså nu gør noget ved det, hvor her er demokrati og rimelige menneskerettigheder.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:18

Emnet er fra 1 oktober 2019.


NYFORMATIONEN

H: " Gå nu i kirke og lyt til fornuftig tale og musik og sang. Kom lidt hjemmefra. I kirken vil du møde den her form for urkristen spiritualitet som en højere form for spiritualitet end stille meditation."

Jeg møder en bekendt ´tilfældigvis´ ved en butik, som har en fra udenbys ven med. Han oplyser ham om projektet, hvor hans ven synes, at det lyder som noget meget interessant. Jeg forklarer en kortfattet præsentation på få minutter mere om den til dem. Hans ven spørger om jeg sammen med dem vil med videre til en cafepub og siger hans mening om OPLYSTHED: " Ja, jeg er heller ikke religiøs i dette kristne land, så jeg synes derfor også, at der er brug for en ny revolution."

En gammel vis bekendt af mig siger om projektet, der skal handle om noget større end mig selv personligt: " Der vil i fremtiden være et større behov for netop OPLYSTHED´s ideologi. Du er en ny reformator."

Da jeg for mange år siden havde en ide om, at jeg ville lave en ny slags kirke, hvor jeg fortalte det til en en ældre mand i den modne alder, som var en tidligere rebelsk hippie, sagde han med et fysisk udtryk af opstemthed og smil: " Nu føler jeg mig pludseligt helt psykisk høj, fordi det lyder spændende."

OPLYSTHED skal blandt andet i samfundet fungere som en kulturel videreudvikling af Martin Luthers Reformation år 1517 – 1648, oplysningstidens senere interesse for en generel almen dannelse af borgere med Nikolai Frederik Severin Grundtvig´s folkehøjskole år 1844 og den midlertidigt historisk kendte hemmelige orden år 1776 Illuminati ( de oplyste ) af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Udover højskolen fik Grundtvigs tanker om folkeoplysning også stor indflydelse på almueskolen, der senere blev til folkeskolen. Desværre skete i historiens gang både revolutioner og Reformationen med krige, hvilket helst ikke nu med det skal ske igen med vold og fordomme. Bliv ikke ligesom ludomaner afhængig af spillets kamp imod religion. Vær ikke ligesom Roms Colosseum med dengang gladiatorernes barbarisk brutale underholdning for folk. Hav ikke aggressive diskussioner imod hinanden.

Idag kan folket i Danmark uddanne sig objektivt med kun logisk naturvidenskabelige tanker både indenfor de to uddannelser Teologi og Religionsvidenskab, hvilket faktisk er tilladt på en professionel måde uden næstekærlighed og religiøs tro. Ateister og spirituelt troende uden religiøs identitet har således mulighed for i samfundet mere kendskab til fagligt egne argumenter om menneskers egoistisk, sindssyge eller onde udnyttelse af religioner og forskellige trosretninger. Projektbeskrivelsen her informerer upersonligt om dets neutrale forhold til religion og politik. Den er med sin fredelige intention ikke en truende oprørsk fjende imod mennesker og det offentlige system i vores land. OPLYSTHED er derfor ikke en ny kirke, fordi den ikke er en ny slags kristen tro eller imod medmennesker som også politikere og en reformation sker kun som en ny politisk omdannelse og/eller en forbedrende fornyelse af en religion. Man skal ikke være religiøs i projektet, fordi den er ikke for medlemmer af en religion, som er tilhængere af påståede religiøst hellige skrifters sandhed med bestemte religiøse leveregler, ritualer og love. Der er foresten også allerede nævnt muligheden for forskellige relevante aktiviteter, hvilke også kan ske musisk som blandt andet noget fællessang, kormusik tilmed kreative bønner og kraftfuldt healing som et lys.

Hvad synes vi alle mere oplysende selv om Det guddommelige, Helligånden og mennesket idag?
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:26

Emnet er fra 4 oktober 2019.


KOLLEKTIVT SELVKONTROL

I projekt OPLYSTHED skal ingen med overmagt dikterende prædike en endeligt forklarende sandhed, der sådan gælder generelt for alle ligesom en ved lov profet, præst, imam, guru, lama, ypperstepræst og lignende andre religiøse titler. Den handler om en ny spirituel fri mulighed for selvrealisering i mennesker uden religion med respekt for folket.

A: " Hvad mener du med udtryk såsom ´Helligånden´, hellig´, ´det guddommelige´ og ´frelsen´? Du accepterer ikke forklaringerne af dem som kun noget religiøst i diverse leksikons, men du kommer heller ikke selv med forklaringer om det? Jeg forstår det godt, hvor jeg har sympati for, at du ikke vil diktere dogmer. Når du bruger en masse ikke umiddelbart forståelige udtryk, så synes jeg, du havner i det rene tågeslør. Jeg er overbevist om, at dét ikke er din hensigt. Jeg har umiddelbart en fornemmelse af, at du har fat i noget godt og væsentligt. Jeg håber på, det lykkes dig, at du udtrykker det mere klart og forståeligt."

Havde jeg i OPLYSTHED lavet en original definition eller det samme i et af dens emner vedrørende den slags begreber om noget helligt for dens tilhængere, det kunne jo altså igen desværre blive til en ny religion ligesom med påståede gamle hellige skrifter. Jeg vil ikke her overdrive med for meget forklaring på mange forskellige ord eller nogle begreber, fordi vores informationssamfund som en rimeligt oplysende intellektuel dannelse af borgere allerede har meget om det i skoler, leksikons ( ordbøger ), uddannelser professionelt som nutidens viden og gratis på biblioteker. Det handler om ansvar for personligt en selv med nok individualistisk frihed, fællesskabet som et folk sammen i verden, tingene, dyrene og naturens miljø på planeten Jorden. Projektbeskrivelsen opfordrer menneskeheden til en frivillig stillingstagen om dens indhold på en selvstændig måde, hvor man derfor bevidst i sindet oplever en åndelig afklaring til det bedre som noget afslørende om både en selv og hinanden. Men, det er også ment som en anbefaling vedrørende, at det nu også er tid til, at vi gør noget konkret ved den med et fornuftigt samarbejde, så dens plan kan ske. Lad os brænde lidenskabeligt for projektets vision, fordi ingen helt alene kan redde noget/nogen.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 07/03/2020 03:30

Emnet er fra 2 november 2019.


EPOKEGØRENDE PROJEKT

Oplysthed er et i kulturen socialt projekt ved sproglig kommunikation, der handler om menneskets selvbevidsthed, hvor folket har mulighed for selvstændig selvrealisering og mere visdom om det nye begreb Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket.

Der er idag forskellige naturvidenskabelige uddannelser om menneskets bevidsthed som eksempelvis teologi, antropologi, religionsvidenskab, sociologi, filosofi, psykologi, andet lignende og noget humanistisk.

En spirituelt tænkende mand siger: " Skal man være lige hellige? Forstår du derfor, hvad jeg mener med, at det er ligesom, når nogen kæmper i træning for noget på et højere niveau end flertallet? "

OPLYSTHED er ikke en menighed.
OPLYSTHED er ikke en myndighed.
OPLYSTHED er ikke en elite.

En yngre kvinde på en cafe spørger: " Det lyder som en ny måde at tænke på. Tror du på naturvidenskaben? "

Hvis man kun tror på videnskaben og/eller religion, det er afgudsdyrkelse.

En ung studerende om noget naturvidenskabeligt synes, at det lyder som noget holistisk smukt.

Selv om kærlighed ikke er den rationelle logiske tænkning, så er det meningsfuldt noget smukt om nogen/noget.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 04/04/2020 06:21

I NUTIDEN ER PROJEKT OPLYSTHED NYT

En religiøs person siger aggressivt om den: " Projektet bliver ikke til noget virkeligt, fordi det er for kontroversielt."

Evigheden er som nuet om den, jeg er. Biblen, NT - Johannesevangeliet 3,8: " Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden." En del af Helligåndens betydning handler om menneskets personlige forvandling til det bedre som en fornyende spirituel genfødsel. Biblen taler således en hel del metaforisk noget om dåb, hvor sådan lyset fødes i mennesker til det gode nye liv, hvor fortidens sygelige ondskab forsvinder. Ordet ´fødsel´ betyder altså dermed nyt. Biblens NT og GT fortæller noget om dette, men jeg nævner her kun nogle eksempler på det til fri fortolkning om især en mulig ny verdensbegivenhed. Dog ligesom profeten Jesus er mennesker altid allerede født med Helligånden.

Siger man til et enkeltindivid eller en målgruppe som en fordømmelse, at en - flere - mange - alle mennesker er noget lort, så sker dette på den dårlige måde, hvor en selv dermed øger denne beskidte illusion om mennesket inklusiv ubevidst også i sig. Kalder du med skældsord en eller anden for noget forkert, tror vedkommende derfor måske om ham/hende, at det er sandt. Vær af den grund imod psykisk tortur, manipulation, mobning, chikane, hån og undertrykkende forfølgelse mod hvem som helst. Fortæl fra idag istedet kærligt hinanden om menneskehedens Helligånd. Alle har derfor ikke behov for de materialistisk kristne kirker til fysiske præsters religiøse ritual dåben med en ting. Jeg har tidligere i et andet emne forklaret noget om, hvad Helligåndens ild i os betyder med flere eksempler fra Biblen om dette. Bemærk, OPLYSTHED´s symbol er en brændende sol.

Religionerne er forældede. De påståede hellige skrifter er også oldgammel, hvor de forskellige trosretninger kæmper imod hinanden om sandheden ligesom en konkurrence. Lad os med Helligånden kraftfuldt forenes på en sandfærdig måde. På universitet er der flere uddannelser på forskellige områder som religion, filosofi og psykologi om erkendelsesteorier med mange fine ord, som den almene borger i samfundet alligevel ikke forstår. Det er ikke en intellektuel nødvendighed for borgere i landet, at man klogt ved meget om religiøse bøger, fordi istedet kan man erfare det´ i livet. Vi har i vores videnssamfund generelt ikke brug for religiøse overhoveder, så folket her snakker oplysende sammen. Et aspekt ved Helligånden er, at det ligesom den såkaldte sjette sans minder om intuition, hvilket sker spontant som oplevelser, der skabes.

Hvem/hvad Menneskesønnen er, det kan vi have forskellige holdninger om, fordi dengang havde den slags ord en anden betydning end som idag om også blandt andet følgende måske profetier:

Biblen, Luk 17,26 - Jesus: " Som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage."

Biblen, NT kapitel 21 - Johannes åbenbaring: " Og jeg så en ny himmel og en ny jord."

OPLYSTHED´s værdier har et eller andet kulturelt moderniserende, hvilket lyder ligesom DSL´s ( Den danske ordbog ) forklaring om ordet ´kontroversiel´: " som på afgørende punkter adskiller sig fra normen eller det almindeligt accepterede, og som derfor kan virke provokerende." Et menneskes udvikling ændrer sig med tiden. Projektet begynder ligesådan som den lille, der senere bliver større.

Biblens sprog er patriarkalsk, der også findes i denne relevante muligvis profeti, der derfor vistnok ikke kun beskriver en mand i fremtiden som person, fordi lighed mellem os er jo i den et godt budskab? Johannesevangeliet 14,26: " Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer."

Gyldendals store danske leksikon: " Ordet evangelium kommer fra latin, af græsk euangelion 'glædesbudskab', af eu- og afledn. af angelos 'budbringer'." Husk igen: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Ja, og at vi ansvarligt virker som den gode nyhed.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 08/04/2020 09:17

INDVIELSEN AF PLANETEN JORDEN

Biblen, GT - Joels bog kapitel 3 redigeret version om Åndsudgydelsen: " Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Før Herrens store og frygtelige dag kommer." Den tekst fortolker mange religiøse idag som en profeti, der for os er om en nær fremtid eller nutiden. Projektet anbefaler, at i ikke frygter de ord, men at man istedet tror på et nyt håb som en del af et godt budskab om kærlighed.

Begrebet ´den salvede´ i biblens GT var en hæderstitel om kun enkelte personer, som med en dyr olie blev salvet, der var et særligt indvielsesritual til et teokratisk embede for jøderne i Israel. Deres titler var konger, profeter og præster. Salvningen med olie var et symbol på åndsudgydelse og åndsudrustning om, hvor de sådan havde et virke som specielt udvalgte for jødernes gud JHWH, der var kendt fra profeten Moses, men et navn/ord på denne var forbudt, der af den grund istedet blev kaldt for Herren. JHWH betyder ´være´. I NT var Jesus af Nazaret den ventede Messias. Hans navn Jesus betyder JHWH (Jehova/Jahve) er frelse. Derfor kaldes Jesus for frelseren, som handlede om Herren, hvor også han refererede til det, da Jesus omtalte noget om ham selv med dette ord, hvilket i vore dage betyder: "Jeg er." Ordet Messias blev senere til den kristne titel Kristus, der betyder ´den salvede´. Det skete ved Jesus rituelle dåb om hans virke som ypperstepræst, konge og profet for Gud.

Biblen er en historisk fortælling, men dens sandhedværdi er forhåbentligt til fri fortolkning, debat og diskussion. I Biblens GT var det udvalgte folk dermed kun jøderne. I NT skete der tilsidst en åndsudgydelse på Jesu Kristi disciple, der fik titlen som apostler, hvor de oplevede den såkaldt Missionsbefalingen. ´Missionsbefalingen´ handlede om dåbsritualet som igennem den åndsudgydelse i folk, der generelt ikke længere krævede noget vedrørende alder, race og status i samfundet. I NT blev kun kristne til Guds udvalgte folk.

En helligt guddommelige ånd i GT kom altså ikke bogstavelig talt over nogen og den er i NT bedre kendt som Helligånden. Helligånden kom faktisk derfor kun metaforisk med billedlig betydning ned fra himlen som en due over Jesus. Religioner er heller ikke frelsen. Helligånden kommer ikke til os på grund af religiøse ritualer, fordi skabelsen er på følgende måde: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Vi har ikke behov for hverken en salvelse eller dåb. I virkeligheden sker der ikke konkret udgydelse af en hellig ånd. Det betyder idag, at ingen er unikt udvalgte repræsentanter over folket om den nu eksisterende ´åndsudgydelsen´ i hele verden, hvor alle er det udvalgte folk og menneskeheden har Helligånden.
Indsendt af: Tikka

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 08/04/2020 12:01


Citat:
… ”fordi skabelsen er på følgende måde: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.”

At mennesket ifølge bibelen er skabt i guds billede, og kan modtage guds hellige ånd/helligånden betinger - ligeledes ifølge bibelen - man gør guds vilje til sin død.

*
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 08/04/2020 15:44

❤️💌

Udmærket Gerth

Dog undrer det mig lidt hvor stort et behov du har for at sætte tingene konstant ind i en stor bibelsk forkromet sammenhæng. Men forsætter du ud af det spor bliver du jo en meget lærd, klog, mand på området.

Tikka skal du ikke la dig slå ud af, hun/han har et meget uhyggeligt mørkt trist syn på kristendommen. Rent ud sagt et deterministisk bibelkonkordantisk mentalt helvede er der tale om, som ikke stemmer overens med Ånden i Nye Testamente eller Kristi Ånd. Men jeg tror du har luret at Tikka ikke er kristen og ej heller vil stå på mål for den bibelfundamentalisme hun fremstiller kristendommen som at være, og hvad hun/han repræsenterer kommer ikke i nærheden af det helt centrale i kristendommen, nemlig at være drevet af Ånden og det Guds Hellige Ånd. Ja Helligånden er for hende blot et mentalt forestillet størrelse og produkt af læsning. Ikke den levende Guds Ånd som Paulus og Jesus refererer til og demonstrerer virkningen af gennem fx Healing, helbredelsesgerninger.Vi må vogte os for Tikka, ulven i fåreklæder der ikke selv mener hvad hun skriver, men har en iboende ondskabsfuld lyst til at fremstille kristendommen som kun at kunne være bibelfundamentalisme. Dog den samme bibelfundamentalisme kalder hun hjernespind. Og ateisten Simon elsker hende for denne foragt for kristendommen og latterliggørelse og parodi på kristendommen. Og siden har Simon holdt hånden over Tikka.

Men Gerth er Gerth der er Gerth, dig kører ingen om hjørner med. Og virkelig det elsker jeg dig for Gerth. Og du skriver også indimellem fremragende om tingene.


At omgås Simon og Tikka og Jørgen Primdahl kan på et tidspunkt kræve et voldsomt opgør, fordi ingen af de tre overhovedet forstår hvad det religiøse spirituelle dækker over. Man kan ikke engang få en interessant debat med dem herom, så frelste er de alle tre i deres vildfarelse om hvad 1) religion og det religiøse spirituelle dækker over og specielt 2): hvordan vi bedst karakteriserer det religiøse spirituelle i det a) folkelige kristne trosliv og dets SPIRITUALITET og b) mere kirkelige kristne trosliv og dets SPIRITUALITET.

Sammenlignet med de tre ovenfor nævnte er du tusind gange mere interessant Gerth som Thomas var det. Og Thomas er virkelig kommet langt. Hvorimod de tre, Simon Jørgen Primdahl og Tikka aldrig nogensinde vil kunne foretage en personlig udvikling.

Jeg taler ikke for at vi skal være enige, jeg taler for at vi skal kunne have en interessant debat med hinanden. Men med de tre omtalte er det en umulighed, fastlåste som de alle tre er i deres fejlagtige forståelse kristendommen. Og det vil ingen nogensinde kunne ændre på, derfor kommer der også et tidspunkt man må have et radikalt opgør med dem. Og skulle man drøfte med eller kommentere på hvad de skriver, så gør jeg det fordi der kunne være en tredje part, høj begavet person, på sidelinjen der læser med. Ihvertfald skal vedkommende ikke snydes og bedrages af de tre.

Hvorfor folk kun har en destruktiv ondskabsfuld dagsorden skal jeg ikke kunne sige. Er det virkelig dumhed og uvidenhed eller er det bevidst at ville være destruktiv og usandfærdig og ondskabsfuld. Det kan være uvidenhed og dumhed.

Dog må det være værst for dem selv.

Og nogle gange trygler de ligefrem os andre der forstår alt det her med det spirituelle religiøse, om at vi må hjælpe dem og bringe dem ud af deres dæmoniske vildfarelser på området.

Men som Tikka skriver så belønner hjernen at man bibelkonkordantisk mentaliserer og hypnotiserer sig selv. Så hjernespind psykosen har sine indbyggede opturer, den psykose og farvel til virkeligheden man har kastet sig ud i ved at overtro hvert ord i bibelen.

Da Simon opdagede at dette var Tikkas ærinde for debat aktivitet her på trosfrihed, fredede han hende, nu var de allieret i fremme deres fladpandede ateisme samtidigt med at de gjorde grin med, latterliggjorde, kristendommen. Fremstillede kristendommen idiotisk eller som kun børn og idioter kan finde på at gøre det.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 14/04/2020 12:05

SELVOPFYLDENDE PROFETI

Jeg henviser til det forrige emne ´indvielse af planeten jorden´, fordi her er noget mere relevant forklaring. Den er ment som en påstand, men i bestemmer selv, om i er uenige eller tror på det ligesom med min egen opfattelse af projekt OPLYSTHED´s symbol som værende et nyt pagtstegn. Ignorer igen de patriarkalske ord i citaterne:

Jeg citerede noget fra en profeti om endetidens ´Åndsudgydelsen´, hvor lidt af det var i Biblen, GT - Joels bog (Kapitel 3): "Før Herrens store og frygtelige dag kommer." Det lyder som et gammeldages sprog fra den tids gudsfrygt. Det er jo ikke ligesom en invasion fra himmelrummet med fremmede væsener fra en ukendt planet. Hav ikke en dommedags frygt og de andre tilsyneladende eskatologiske profetier i Biblens GT og NT lover en herlig begivenhed lige efter det såkaldte de sidste tider/dage. Frygt for en guds straf er et symptom på psykisk sygdom, hvorimod kærlighed er sundt for sindet, der også påvirker kroppens helbred ligesom Helligåndens kraft. For egoismen er kærligheden frygteligt, fordi det bliver fornuftigt dens egen endelige undergang hos mennesket og verdenssamfundet. Noget uselvisk er også uhyggeligt skræmmende for egoismen, der vil kæmpe imod til det sidste, men den har ingen integritet. Ordet ´fred´ er om forskellige ting som fravær af krig, en del af en menneskelig sindstilstand eller noget om forholdet mellem Gud (Det guddommelige) og menneskeheden. Fra jødisk sprog er det hebraiske ord for fred ´shalom´, der også kan positivt betyde: Trivsel, helbred, sikkerhed, velstand, fremgang, helhed og fuldkommenhed.

Riget er ikke kun i himlen, hvis du forstår, at bønnen Fadervor handler om folkets hellige ånd idag, hvilket jeg sammenligner med profeten Jesus ord i Biblens NT:

Markusevangeliet: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer."

Lukasevangeliet (Guds rige og Menneskesønnens dag): "Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer."

Johannesevangeliet om Helligåndens rolle (kapitel 16 Talsmandens gerning):"....vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom."

Johannesevangeliet: "Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden!"

A: "Bliver det ikke blot til en ny religion, som andre skal tro på, hvor der er risiko for krig imod andre religioner?"

Nej! Et aspekt ved Helligånden er fred. Ydermere om det er projekt OPLYSTHED ikke en religion og derfor fører den ingen religionskrig.

Biblen, NT - Paulus´ Andet Brev til Korintherne (Kapitel 3 min forkortet version): "Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vore hjerter. Ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod. At vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende. Gør ikke som Moses. Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed."

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 6): "Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham."

Tilhører du en religion for en oldgammel pagt eller istedet vores guddommelige skaber af alt? Gør ikke religion med dens ting, skrifter og ritualer til en afgud selv om, at både Gud og Helligånden nævnes i Biblen. De forskellige religioner er som det midlertidige kun menneskeskabt i tid og rum. Helligånden er dermed ikke forbundet med religioner, hvilket også gælder det evige selv. Alle har allerede Helligånden som beseglede. Ifølge Wikipedia Den frie encyklopædi: "Pagt stavedes også tidligere Pact eller Pakt og stammer fra det latinske pactum, pacta, der er beslægtet med pax, fred."

Ifølge DSL´s ordbog betyder ordet ´mission´ blandt andet: "Forkyndelse og udbredelse af en religion, især kristendommen." En moden kvinde spørger: "Har projektets spirituelle budskab brug for missionnærer?" Jeg svarer: "Nej!"

Himmeriget er nu og her. Sig derfor til jer selv med Helligånden som Ordet om frelsen: "Jeg er vejen og sandheden og livet."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 19/04/2020 08:49

AT VÆRE SOM EN GAVE

I Biblen er der et symbolsk, metaforisk og allegorisk sprog ligesom med dens lignelser. Den indeholder derfor ordene om Helligånden som noget, der: ´skænkes´, ´sendes´, ´gives´ eller ´kommer´.

DSL´s ordbog om ordet ´gave´ som blandt andet i overført betydning: "Hændelse, fænomen el.lign. der er til gavn eller fordel for noget eller nogen."

Alle har Helligånden og dens kraft selv om, der er dem, som ikke tror på det i deres liv, men de udtrykker ikke bevidst dens gode egenskaber. Helligånden handler billedligt i et menneskes liv bare om, at han/hun frivilligt lever med frelsen, hvor man med den er imod det onde til istedet et rigtig godt liv. Man får ikke evigt liv på grund af dåben som et ritual for en religion/trosretning. Helligånden sker istedet som et guddommeligt kald, fordi den er en naturlig del af mennesket. Det er altså for dårligt, når en person egoistisk grådigt vil have noget eller med begær nogen i der også risikoen for sindssyge. Helligånden er for folket ligesom en gave, fordi selv om et eller andet antal mennesker i hele verden ikke fortjener det, så elsk dem alligevel med en uselvisk invitation til Himmeriget. Lad gerne det ske som en global begivenhed.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 25/04/2020 21:19

Hej Gerth

Jeg vil gerne anholde dig for at sige, at vi ikke har evigt liv ler Menneskene skal da leve evigt såfremt de ønsker at gøre det heart Her kan jeg godt lide Vandrer mod Lyset som lader det være op til den enkelte om de vil fortsætte rejsen til Guds rige tommelop Indtil vi siger nej tak til denne gave, så har vi altså evigt liv, men det mener du måske også? Lad os give menneskene evigt liv og så lære dem hvad det indebærer? Et liv i kærlighed til alt og alle? Hvordan ellers have evigt liv? Hvis vi render rundt og slår hinanden ihjel, så bliver det lidt svært at leve evigt? Der er dem (JVerne?) som kun vil give evigt liv til de retfærdige? Og det er der da en hvis logik i? Men hvis vi nu lader de uretfærdige reinkarnere på jorden, mon så ikke de med tiden lærer at tænke som os andre? Er der overhovedet nogen retfærdige iblandt os? Det skulle da lige være os to blinker

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 25/04/2020 23:44

Det er interessant, synes jeg, at I så småt begynder at fokusere på, om der findes evigt liv - et liv efter døden.
Er det en naiv ønskedrøm - eller fortsætter vi faktisk at eksistere efter døden?

Den katolske kristne kirke har tjent mange penge på betalt syndsforladelse.
I hinduismen har genfødsel og karma retfærdiggjort diskrimination af de kasteløse.
Der findes mange beskrivelser af nærdøds-oplevelser.

Den fuldstændigt ophørte eksistens er særdeles vanskelig at affinde sig med - men er den alligevel ikke det mest sandsynlige?

Og hvad med alt andet levende, genfødes det også?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 00:35

Gerth:

Citat:
Man får ikke evigt liv på grund af dåben som et ritual for en religion/trosretning.


Nej nok korrekt og tror Paulus var enig med dig, vil være enig med dig heri. Dåben var for ham at gamle Adam blev lagt bag os, i graven, at vi lod gamle Adam død.

Hvis Paulus så et menneske der var døbt men ikke udviste tegn på Helligånden, ja så døbte han dem om igen, fordi så var de endnu ikke kommet til tro = havde fået Helligånden som det Guds nådesværk (gave) med os det er et udtryk for.

Ordet nåde hedder på latin gratia og som du næsten kan høre det af ordet, så betyder det, at det er GRATIS noget man ikke kan eller skal betale for. Nåden er ALTID gratis er altid givet på forhånd. Guds nåde er et udtryk for hans kærlighed, og den giver han betingelsesløst til alle mennesker.

Arne:

Citat:
om der findes evigt liv - et liv efter døden


Det er nu ikke efter døden, men her i tiden og rummet, mens vi lever. Det er ikke abstrakt, det er konkret. Lykkes det os at iklæde os evigt liv = Kristus, da har vi besejret døden, den kan nu ikke fratage os noget da vi allerede er afdøet fra det forkrænkelige dødelige menneskelige.

Dåben er følgende:

Citat:
For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:

Døden er opslugt og besejret.

Død, hvor er din sejr?

Død, hvor er din brod?


At iklædes uforgængelighed = at iklædes Kristus: Vores Åndelige Himmelske legeme vi allerede har nu. Kristus Legemet, som Rudolf Steiner kalder for JEG -legemet ind i verden, i overensstemmelse med Jakob Böhme's tænkning.

Måske, måske ikke, paradoksalt at sige sådan når vi påtænker at Paulus i Galater brevet siger: "jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig", bedøm selv. Vi kunne jo sige det er JEG der lever i kraft af Kristus.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 01:21

Hej Arne

Det er interessant om livet fortsætter efter døden og om det gælder for alle og ikke bare mogle heldige kartofler ler

Måske vi må nøjes med at tænke over tingene? Vi kan jo ikke så godt slå os selv ihjel for at få besvaret spørgsmålet? Det synes ikke at være vejen frem? Hvordan gribe tingene an?

Jeg kan ikke huske tidligere liv, men det er der åbenbart andre som kan:

https://www.youtube.com/watch?v=T53mmpq6ZmM

https://www.youtube.com/watch?v=xNG2TFTRnwo

Kan vi hænge vores hat på dette og erklære reinkarnation (og dermed evigt liv?) som et faktum? Skal der ikke lidt mere kød på sagen? Hvor opholder man sig mellem inkarnationerne? Osv...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 10:31

Jeg minder jer om, at min personlige opfattelse ikke repræsenterer projekt OPLYSTHED´s beskrivelse, fordi den handler ikke om mig selv personligt. Derfor er alle mine emner og skriverier her ikke højtideligt hellige skrifter.

Hans K´s kommentar til Arne om dåben: "Det er nu ikke efter døden, men her i tiden og rummet, mens vi lever. Det er ikke abstrakt, det er konkret. Lykkes det os at iklæde os evigt liv = Kristus, da har vi besejret døden, den kan nu ikke fratage os noget da vi allerede er afdøet fra det forkrænkelige dødelige menneskelige." Jeg synes, at du her endvidere besvarer ABC´s pjat. Desuden har vi allerede diskuteret dette i en anden tråd om Arnes tvivl på ens tidløse eksistens og ABC´s New Age spirituelle tro på reinkation og karma. Der er heldigvis nu kun to uger til, at jeg har andet i mit liv at lave end noget her.

Han/hende som er rettroende i sit liv om frelsen, vedkommende kender bevidst dermed også til sandheden om Himmerigets evighed. Alle er født med frelsen, altså Helligånden, men den voksne uden en ægte tro på den lever istedet i illusionen om fortabelse på en psykisk/fysisk dårlig måde med syndige fristelser, sygdom, egoismen og det onde, hvor Helligånden for den person kun er noget latent i ham eller hende. Derfor skrev jeg i emnet ´at være som en gave´ om tilgivelse: "Selv om et eller andet antal mennesker i hele verden ikke fortjener det, så elsk dem alligevel med en uselvisk invitation til Himmeriget." Tror nogen på dårlig karma, så fordømmer de andre og dem selv. Der er de mennesker, som erfarer guddommelige mirakler, undere, tegn og åbenbaringer om dette som en viden. Frelsen sker også som en spiritualitet med oplysende selvrealisering i erkendelse, indsigt, renselse og helbredelse, hvilket ved menneskets personlige udvikling/afvikling er en mental opvågning fra verdens løgn og bedrag. Det omtales som, hvor alting går op i en højere enhed for en selv.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 13:08

Jeg synes ikke, jeg her ser andre end ABC tro på, at vi mennesker har et liv efter døden - og hvad med andre levende væsener dyr og planter m.m.?

En nærliggende tanke er da - synes jeg - at religiøse prædikanter lover os evigt liv - hvis blot man vil tro på dem.

Men indrømmet - det er da også - synes jeg - isnende skræmmende totalt at tilintetgøres.
Alligevel er det da - tror jeg - det mest sandsynlige.

Mon ikke det også var dét Piet Hein tænkte på:
Citat:
Husk at elske mens du tør det.
Husk at leve mens du gør det.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 13:23

Husk at elske mens du tør det.
Husk at leve mens du gør det.


-0-0-0-0-

Også derfor det undrer mig at du ikke interesserer dig for kristendommens synspunkt, at det er mens vi lever, midt i livet, tiden og rummets det værendes malstrøm at vi drøfter evigt liv. Selve inkarnationstanken, og Paulus hovedbeskæftigelse (1)*, vigtigste ubetingede anliggende af ultimativ altafgørende betydning, det vigtigste religiøse spørgsmål nr 1.

Hvorfor bliver du ved med at skubbe tingene eller det religiøse spirituelle væk Arne, har jeg spurgt dig om i alle årene?

Hvorfor vil du leve i gisninger og spekulation om det du burde have i rigt mål?

Hvorfor iklæder du dig ikke KRISTUS, hvorfor tillader du ikke at KRISTUS vinder skikkelse i dig? (1)*

Hvorfor lever du i spekulation og gisninger og tvivl, manglende tro, udenfor begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus?

I kristendommen er evigt liv hvad du må tá imod og indånde under bøn dagligt. Sådan iklæder vi os KRISTUS mens vi lever, for at døden den dag den kommer ikke kan skade os, ikke har noget at skulle kunne frarøve os og kunne sige, fordi vi havde allerede selv gjort arbejdet så der ingen brat overgang kan blive tale om, vi er selv gået over frivilligt.


(1)*:

"Infra Lutheranum" princip; namely, the view that the finite is capable of the infinite, and consequently that in Christ there is a mutual indwelling of the two natures. This difference means that on Lutheran ground the vision of the presence of the infinite in everything finite was theologically affirmed.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 16:10

Hej Arne

Jeg synes ikke Gerth lever op til sin rolle som...ja...hvad? Reformator? Nytænker? Frelser?

Har dog ikke opgivet ham ler Eller dig blinker

Fantastisk at I har fået skabt dette sted - trosfrihed - det er som at være i himlen yeah Ville ikke undvære en eneste af jer...så tak, tak, tak heart

Og nu er Thomas også på banen...super med nogle mennesker der tænker over tingene og har noget at sige...men jeg er nok den som får alle til at yde deres bedste halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=r6rxmJ86dbg

Hold kæft hvor jeg elsker mig selv og bare flyver derudaf og gør min ting...ja...jeg er vist lidt af et underværk...ikke som mange andre...og så afligevel...så forskellige er vi vel heller ikke? Ordene flyder frit fra leveren og det hele går op i en højere enhed...lever vi evigt? Hvordan finde ud af det? Du mener at det er mere sandsynligt at vi stopper med at eksistere og synes at være tilfreds med denne tanke? Hvordan være okay med dette mord? Har du sat børn i verden? Hvad er konsekvensen af din tankegang? Lad os grave dybt ned i tingene og få lidt jord på hænderne som HansKrist siger:

https://www.youtube.com/watch?v=HBxt_v0WF6Y

Måske du er mere til dette:

https://www.youtube.com/watch?v=oA6kyMpAMLQ

Der er mennesker som tænker helt anderledes end os:

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=1003011#1003011

Jeg foreslår (igen) at vi drikker Gerth stangstiv og på rulleskøjter...han lever jo ikke...ja...lad os fylde ham med lidt svinekød...mon ikke han overlever det...kom nu...lad os skabe en vidunderlig nytårsaften for alle...Gerth der får rigeligt med Pina Coladaer og danser rundt på bordene...ja...og mig på coke blandt mennesker som jeg aldrig har mødt...skal vi bare sidde her og snakke om socialt samvær? Hvad siger Simon og Rosemarie? HansKrist? Tikka? Thomas? Jørgen? Ham der Bjørn? Alle?

https://www.youtube.com/watch?v=kcTiYW6mQ50

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 16:57

Jeg synes ikke, jeg her ser andre end ABC tro på, at vi mennesker har et liv efter døden. En nærliggende tanke er da - synes jeg - at religiøse prædikanter lover os evigt liv - hvis blot man vil tro på dem. Husk at elske mens du tør det. Husk at leve mens du gør det."

Alle de kristne tror på evigt ´liv´. De har dette tilfælles med mig, fordi vi alle tror på, at Helligånden er med os. Det er forskellen på fortidens dengang romerske flerguderi og Jesus dåb med budskab om treenigheden og Guds rige. Romerne troede ikke på folks mulighed for spirituel evighed, hvor deres ofringer til guderne derfor kun handlede om, at de i livet ønskede deres hjælp som en medgang og noget tilfredsstillende lykkeligt. Det betød også, at stor berømmelse som en husket legende var ifølge romerne den eneste mulighed for i verden, at menneskers navn sådan ´levede´ videre igennem den slags historier. Den kristne tro handlede istedet anderledes om frelsen som meningen med et menneskes liv til Himmeriget derefter, hvor der var et herligt håb i det. Man er ikke ved kroppens død ligegyldigt alene til intet. Det evige selv er sådan en velsignelse.

Jeg er kun i stand til kærlighed med Helligånden, fordi den for mig er livsbekræftende om meningen med livet.

DSL´s ordbog om ordet ´livsbekræftende´: "Som vidner om eller skaber livsglæde og livskraft."
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 26/04/2020 17:50

Hej Gerth

Du har slet ikke styr på tingene efter min mening halvfuld

https://www.vandrermotlyset.net/Treenighetsdogmets%20utvikling.html

Drik nu nogle øller og kom tilbage og fortæl os om den oplevelse heart

https://www.youtube.com/watch?v=U-nvTAa109E

Kan du forklare hvad de kristne tror på blinker

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 30/04/2020 19:36

Hej Arne

Jeg synes ikke rigtig at du forholder dig til dette halvfuld

Citat:
Måske vi må nøjes med at tænke over tingene? Vi kan jo ikke så godt slå os selv ihjel for at få besvaret spørgsmålet? Det synes ikke at være vejen frem? Hvordan gribe tingene an?

Det er ikke et angreb på dig...undre mig bare...og når du tænker, at det er mere sandsynligt med tilintetgørelse, ja, så er du inde på ateisternes mark og går deres ærinde? Hvor er Gud henne?

Du er virkeligt et selvstændigt menneske med egne, og interessante, tanker, og jeg tænker altid...godt at jeg rendte ind i Arne/dig...sikke et menneske tommelop

https://www.youtube.com/watch?v=TeGerYkVIpE

Mon præsterne snart tager sig lidt sammen og invitere Sadhguru til Danmark blinker Ellers må jeg jo melde mig ud af folkekirken ler

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 30/04/2020 20:57

Hej Jan.
Det er vist: Er der noget efter døden-spørgsmålet du peger på.
Mit svar:
Jeg ser ingen grund til at der skulle være noget efter døden.
Hvis der var, skulle det så ikke også gælde alle andre levende væsener?
Hvorfor kun lige os mennesker - dyrearten Homo sapiens?
Jeg ved godt at buddhismen giver dyr men ikke planter denne mulighed.
Mit gæt er, at fantasien/visionen/troen om et liv efter døden alene skyldes, at vi ikke kan udholde tanken om den totale udslettelse.
For mig er det netop dén, der forstærker at leve, mens jeg gør det - mest muligt - bedst muligt.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 01/05/2020 22:27

Hej Arne

Tak for svaret.

Jeg vender tilbage med en respons en af dagene...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 02/05/2020 12:05

Hej Arne

Indsendt af: Arne Thomsen
Hej Jan.
Det er vist: Er der noget efter døden-spørgsmålet du peger på.
Mit svar:
Jeg ser ingen grund til at der skulle være noget efter døden.
Hvis der var, skulle det så ikke også gælde alle andre levende væsener?
Hvorfor kun lige os mennesker - dyrearten Homo sapiens?
Jeg ved godt at buddhismen giver dyr men ikke planter denne mulighed.
Mit gæt er, at fantasien/visionen/troen om et liv efter døden alene skyldes, at vi ikke kan udholde tanken om den totale udslettelse.
For mig er det netop dén, der forstærker at leve, mens jeg gør det - mest muligt - bedst muligt.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart

Hvorfor er det kun lige os mennesker som er udstyret med en ånd? Tænk hvis dyrene var udstyret med en ånd - hvor sjovt ville det være for ånden? Nu skal jeg ikke kloge mig på dyrene, men der er da stor forskel på os og dem...

For mig er det lysten til at leve som driver værket.

Hvorfor skulle Gud udslette os?

Jeg kan ikke komme på en bedre respons på nuværende tidspunkt, så...

Måske andre vil byde ind med noget?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 03/05/2020 20:20

Hej Arne

Min datter (Lærke) har lige haft en lille samtale med min far - hendes farfar - hvor han spurgte...er der noget efter døden? Osv.

Hun kom så med et svar som jeg fik hende til at skrive ned:

Citat:
Nogle gange befinder jeg mig i en helt bestemt følelse, tilstand, mindset så at sige. Denne følelse kan ikke fremkaldes, og forekommer sjældent. Når den viser sig, så får jeg en følelse af tomhed og eksistentiel krise (nu ved jeg godt, at det er svært at finde sig selv i en eksistentiel krise, når ikke man længere eksisterer). Men det er nu endda sådan jeg ser mig selv, føle, når jeg dør. Hvordan kommer jeg videre? Var livet bare dét?

Min datter er 22 år og selvstændigt tænkende...hun mangler måske at have sine meningers mod overfor sine venner eller dem hun møder...men her (hos os) giver hun ikke ved dørene ler

Måske hun en dag vil blive stolt af mig - på trods af alle mine fejl blinker halvfuld

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 04/05/2020 10:56

Jeg har sagt det til jer før Arne og ABC!

Hvis jeg ikke skal lave en ny tråd igen, så i ikke fylder for meget med jeres irrelevante abstrakte emner, så skriv noget om mine tekster, men i kan også deltage med interesse som debat eller diskussion om projektets beskrivelse, tak. Jeg har skrevet om projektets kulturelle formål. Svar ikke tilbage på dette her. Ti stille eller tag indholdet seriøst med nysgerrighed, engagement, lidenskab, fascination, dedikation og lignende.

Hej nye læsere i Danmark.
Alle relevante emner om OPLYSTHED er her i denne tråd fra side 1-6.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 20/05/2020 23:36

DEN NYE VERDENSORDEN

Der er de kristne, som usandt påstår, at fortidens profet Jesus Kristus var højdepunktet i Guds frelsesplan. Jeg genfortæller ikke de forrige emner om nogle citater fra Biblens GT og NT vedrørende profetier. Ifølge den kommer Himmeriget (Guds rige) på Jorden efter et årtusindrige, men ligesom Jesus dengang er Riget også idag tilstede for den, som med Helligånden er i den gode sags tjeneste. Årtusindriget sker måske ikke på præcis tusind år, men den handler om nutidens storslået æra om menneskehedens skæbne i hele verden, hvor enten alle eller flertallet af folket endnu ikke er helt åndeligt oplyste. Jeg nævner ikke dem alle, men her er et mere eksempel på en af profetierne med desværre de sædvanlige patriarkalsk ord og teokratiske træk, der er til fri fortolkning, hvilken er:

Biblen, NT - Johannes´ Åbenbaring (Den nye himmel og den nye jord): " Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!"

Bemærk, Biblen har ingen profetier om en gentagelse af Guds søn, hvor de derfor istedet eksempelvis kun nævner Herren, Gud, Talsmanden, Menneskesønnen og andet lignende i flere forskellige lignelser. Apostlen Paulus prædikede i hans breve om dette, der ikke var profeti, hvor han dog alligevel på grund af egne fortolkninger skrev: "Herren Jesus Kristus." Ordet Herren i GT var en gud, som dermed kendes på en lignende måde i dens profetier og senere i NT for navnet Gud, hvilket projekt OPLYSTHED forandrende har omdøbt til - Det guddommelige. Der er ingen guddom som han/hun, så det anbefales, at man omtaler den samme som værende hen istedet for den eller det. Kristne lyder selvmodsigende, når de siger, at Jesus kommer igen som Kristus, fordi de tror ikke på ham som en personligt tilbagevendende reinkarneret sjæl. Hvis du tilbeder ham, ligner han på den måde et overlegen individ, så du desværre har noget mindreværd om dig selv. Anderledes er faktisk alle i virkeligheden lige og som en skabning burde den mands navn og titel dermed ikke æres. Det vil sige, at Kristi/Jesu genkomst sker aldrig og derfor er projekt beskrivelsen ikke en hyldest for mennesket Jesus og symbolet Kristus.

Livet i vore dage er en del af den nyskabelse, der i fremtiden bliver til frelsens historiske klimaks, hvilket således ikke er sket endnu. Om ordet verdensorden beskæftiger OPLYSTHED sig ikke med økonomiske, religiøse, politiske og militære ting. DSL ordbogen forklarer optimistisk angående ´verdensorden´: "Harmonisk tilstand i verden, bestemt af moral." Visdom med fornuftigt medmenneskelig etik og moral er et godt aspekt ved kærlighed.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 21/05/2020 00:02

Hej Gerth.
Jeg glæder mig - især over dine sidste ord:
Citat:
Visdom med fornuftig medmenneskelig etik og moral er et godt aspekt ved kærlighed.
(Har fjernet det sidste t i fornuftigt)

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 29/05/2020 08:28

TROLDSPEJL

Overdreven konkurrencementalitet, for meget narcisisme, lav selvsikkerhed, egoisme og selvhøjtidelig opfattelse frarådes, så man kan være sammen om det samme, fordi på den måde sker Helligåndens kraft.

Biblen, NT - Johannes om Jesus ydmyge ord (Sønnens fuldmagt fra Faderen): "Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom. Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig."

Sagtmodighed - Fordømmes vi af andres aggressivt grimme ord som eksempelvis fortabt, hedning, tosset, dum, ensom, taber i samfundet og lignende? Der er flere fortællinger om de afvigende fra normerne outsidere, som ligner, at de intet værd er ligesom med socialt udsatte, men så læs Jesus bjergprædiken om hans saligprisninger. I den billedlige fremstilling af en metaforisk Guds søn var Jesus selv med Helligånden alene på ørkenvandring imod en symbolsk Satans fristelser og senere blev han på grund af sit kontroversielle budskab ydmyget af religionens ledere. Hvorfor ønsker folk hinanden traditionelt en glædelig jul ved overforbrug, når man åbenbart idag således ikke helt forstår meningen med Messias skjulte fødsel i en stald med forældre, som var fattigt hjemløse på flugt?

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne: "For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud."

Jeg så på det seneste ved den fornuftige kulturelt oplysende kanal DR noget vedrørende, at millioner af vrede amerikanere tror på konspirationsteorien om Corona virus krisens skræmmende indflydelse til medicinalindustrien, hvor folk føler frygt og angst om det. De leder efter et suspekt mønster, der kan forklare denne uhyggelige tilstand. Den der kollektivt arketypisk anklagede syndebuk er en postuleret usynlig elite med et mindretal af medlemmer i en verdensomspændende skyggeorganisation, som er en hemmelig sammensværgelse af økonomisk rige og magtfulde personer for deres egne selvisk onde intentioner og særlige privilegier, hvilket egentligt underbevidst er afspejlingen af den slags aktivistiske menneskers eget urene mørke i sindet. Derfor synes en hel del således, at de er ligesom slaver uden indflydelse på deres eget liv. I USA hylder borgerne fanatisk berømtheder, så ironisk nok udtrykker de selvfølgelig dermed også ligesåmeget paranoid adfærd. Om dette siger Sue Collins i fjernsynprogrammet: "Vi har ligesom mistet vores retningssans. Vores mål er gået tabt, fordi vi er så fokuseret på penge eller profit og at lytte til den person, som har flest penge - Istedet for at bruge tid på at regne ud, hvad det rigtige svar og den rigtige løsning er." Pas på charlataner, falske budbringere, plattenslagere, kvaksalvere og alternative behandlere! Der er også anarkistiske træk ved kristne sekter imod 'den store skøge' og 'det store Babylon´, men Jesus tilgav faktisk en luder imod andres hykleri. Det er et symptom på en eller anden mistro, hvor befolkningen opfører sig rebelsk imod en ifølge den fjendtligsindet overmagt. I nutidens mest oplyste moderne samfund hos især Vesten, Europa og Norden er hele verdens forskellige autoriteter som religiøse/spirituelle ledere derfor også mere og mere upopulære, hvilket måske muligvis indikerer den oplysende nye spirituelle opvågning for eksempelvis lighed mellem alle og vores rimeligt fornuftige menneskerettigheder.

Biblen, NT - Johannes´ Første Brev: "Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. I jer bliver den salve, I har fået af ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer."

Helligånden er denne salve. Biblen og det religiøse ritual Dåben er ting, men sandhedens ånd er noget andet om det evige selv. Lad den inspirerende vejlede os om livets retningslinjer.

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne: " Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!"

Vrøvl! Det er afgudsbilleder. Ær ikke sådan mennesker som profeten Jesus Kristus, Apostlen Paulus og så videre, fordi det altså generelt anderledes med Helligånden er, at noget med den sker i den gode sags tjeneste for det udvalgte folk - menneskeheden. Om dette skal vi ikke efterligne den slags tilsyneladende særligt udvalgte mennesker fra Biblen, fordi ellers fatter i ikke, hvem som er den eneste ene en´, at vi burde efterligne. De kristne siger jo stadig endnu i nutiden: "Mennesket er skabt i Guds billede. Ære til Gud. Gud er kærlighed." Jamen, så efterlign istedet kun ham eller rettere sagt med kønnenes ligestilling ´hen´ som det gode forbillede.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 29/05/2020 13:34

Hej Gerth.
Når jeg læser, at du skriver:
Citat:
Ær ikke sådan mennesker som profeten Jesus Kristus, Apostlen Paulus og så videre, fordi det altså generelt anderledes med Helligånden er, at noget med den sker i den gode sags tjeneste for det udvalgte folk - menneskeheden. Om dette skal vi ikke efterligne den slags tilsyneladende særligt udvalgte mennesker fra Biblen, fordi ellers fatter i ikke, hvem som er den eneste ene en´, at vi burde efterligne.
så kan jeg følge dig i, at du dropper samtlige religioner, men det bliver lidt mere vanskeligt, når du hævder, at vi skal "efterligne" Helligånden.

Jeg ved ikke noget om Helligånden, men fornemmer at der må være noget bag - og i - miraklet: verdens væren - en væren, som for mig er en kilde til kærlighed.
Som jeg forstår dig, hævder du at kende Helligånden, og du hævder at menneskeheden er "det udvalgte folk", ligesom du sætter dig selv i en særlig - men ikke nærmere forklaret - position.

Har jeg forstået dig ret?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 30/05/2020 03:17

Hej Arne

Du må da ikke spørge Gerth om sådan noget ler heart 🍺

https://www.youtube.com/watch?v=4ZtihFRxK28

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 30/05/2020 11:29

Hej Arne (og Gerth)

Godt du spørger ind til tingene heart

Lidt musik at starte dagen med...

https://www.youtube.com/watch?v=IrGqd_fcI4k

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 31/05/2020 02:59

Du har spurgt om det samme som her i en anden tråd. Jeg svarer derfor kun halvt på dine spørgsmål, fordi projekt OPLYSTHED med gerne folket handler om noget større end mig selv personligt. Resten besvarer jeg det andet sted.

Arne: "så kan jeg følge dig i, at du dropper samtlige religioner, men det bliver lidt mere vanskeligt, når du hævder, at vi skal efterligne Helligånden. Jeg ved ikke noget om Helligånden, men fornemmer at der må være noget bag - og i - miraklet: verdens væren - en væren, som for mig er en kilde til kærlighed.
Som jeg forstår dig, hævder du at kende Helligånden, og du hævder at menneskeheden er "det udvalgte folk", ligesom du sætter dig selv i en særlig - men ikke nærmere forklaret - position.
Har jeg forstået dig ret?"

1. Jeg er enig med dig i det om kærlighed. Det er ikke Helligånden, som man burde efterligne, selv om den har en metaforisk betydning ligesom dåben. Vi er skabt med Helligånden, men det er ikke det samme som - I dens billede. Derfor nævnte jeg de kristnes ord om vores forbillede, som kun er Gud (Det guddommelige). Vi burde sådan være Guds billede, hvilket også gælder kærlighed. Jeg citerer mig selv: "De kristne siger jo stadig endnu i nutiden: ´Mennesket er skabt i Guds billede. Gud er kærlighed.´ Jamen, så efterlign istedet kun ham (= Gud) eller rettere sagt med kønnenes ligestilling ´hen´ som det gode forbillede." Ifølge Biblen var metaforisk profeten Jesus som Guds søn det dengang bedste eksempel på faderens kærlighed til skabelsen og sådan med Helligånden også om hans (Guds) vilje i mennesker. Det betyder med de ord, at ligesom Gud er mennesker kærlighed, som man udtrykker med den fælles Helligånd. Både Gud og mennesket har derfor en og samme kilde, hvilken er Helligånden, hvor begge sammenhængende har den. Helligånden er forbindelsen til vores sande spirituelle natur, der er kærlighed. Dette fordi: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. I projektbeskrivelsen oplyses blandt andet også om dette: "Der er sådan et kærligt forhold til det guddommelige, livet, en selv, hele menneskeheden og´alt´ som Riget." Der er en uskyldig renhed ved Helligånden. Hvordan ser du Gud?
Biblen, NT - Matthæus (Jesus bjergprædiken): "Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud."

2. Projektets beskrivelse oplyser blandt andet: "Det er et anonymt sted for folk. Både de projektansvarlige, personalet og gæster er alle lige vedrørende race, køn, status i samfundet, alder, seksualitet, etnicitet, nationalitet og kropslig/psykisk tilstand. Penge er intet værd sammenlignet med folket. undgå dikterende foredrags og prædikener." Særlige religiøse titler er dermed ikke med.
I dette emne ´troldspejl´ citerede jeg blandt andet om religiøse/spirituelle autoriteter fra Biblen, NT - Johannes´ Første Brev: "er der nu fremtrådt mange antikrister. Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men I er blevet salvet af den Hellige. I jer bliver den salve, I har fået af ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn, sådan som den har lært jer."
Jeg sagde blandt andet: "Helligånden er denne salve. Biblen og det religiøse ritual Dåben er ting, men sandhedens ånd er noget andet om det evige selv. Lad den inspirerende vejlede os om livets retningslinjer." Helligånden er både et med os og Det guddommelige, hvor Mennesket er billedet på denne trehed.

3. NEJ! Du har misforstået mig.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 31/05/2020 18:50

Hej Gerth.
Jeg skrev:
Citat:
Jeg ved ikke noget om Helligånden, men fornemmer at der må være noget bag - og i - miraklet: verdens væren - en væren, som for mig er en kilde til kærlighed.
Du svarede:
Citat:
Jeg er enig med dig i det om kærlighed.
Jeg forsøgte at komme til klarhed over, hvor du står - ud fra, hvad du har skrevet, men du svarer, at jeg har misforstået dig, og i tråden VÆREN - IKKE VÆREN opfordrer du mig til at "slappe af".
Ok - så gør jeg det, men sig så ikke, at jeg ikke har interesseret mig for, hvad du skriver blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 01/06/2020 04:06

Spørg gerne, men forstå, at jeg kan ikke altid hurtigt besvare, tak!
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 01/06/2020 14:19

Hej Gerth.
Helt ok - naturligvis.
Jeg forsøger mig så igen:
Du har haft en/flere store og gode oplevelser, som sætter dig fri af diverse religioner og alene fokuserer på, hvad du kalder: Helligånden.
Udadtil har det ført dig til et medmenneskeligt projekt.

Hvis det også er en misforståelse, kunne du så ikke rette det?

M.v.h. Arne smiler Denne flygtige verden er et tegn på sandhedens mirakel heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 01/06/2020 20:03

Hej Arne og Gerth

Hermed en invitation til denne tråd 🍺

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topi....html#Post30163

Nogle gange formår jeg altså at tænke ganske logisk ler heart blinker

https://www.youtube.com/watch?v=IrGqd_fcI4k

Alt godt fra havet til alle halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=4ZtihFRxK28
Hvem kan følge med mig stortchock

Selv Gud må stoppe op og klø sig i nakken - 7 tegn - hvad mon det betyder hjælp

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 06/06/2020 21:41

Arne: "Du har haft en/flere store og gode oplevelser, som sætter dig fri af diverse religioner og alene fokuserer på, hvad du kalder: Helligånden. Udadtil har det ført dig til et medmenneskeligt projekt. Hvis det også er en misforståelse, kunne du så ikke rette det?"

Du har misforstået OPLYSTHED´s beskrivelse om dets generelt kulturelle formål og tilmed alle mine emner, fordi du stiller et personligt spørgsmål til jeg, men projektet handler ikke om mig selv. Mit eget liv er i det hele taget derfor her irrelevant. Dermed har jeg heller ikke en særlig status i den slags åndelige arbejde, hvor der ingen religiøse/spirituelle ledere er. Dog svarer jeg på dette i din tråd et andet sted, hvor du spørger om det samme.
OPLYSTHED fokuserer ikke på Helligånden. Den har blandt andet det nye begreb som en trehed: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 09/06/2020 14:28

DET IND ELLER UDAD OG OMVENDTE

OPLYSTHED vil ikke aggressiv revolution og reformation men istedet den fredelige nyformationen. Forrige emne ´troldspejl´ handlede blandt andet om noget i nutiden nyt rebelsk adfærd i USA som et der anarkistisk symptom på befolkningens paranoide mistro imod den fjendtligsindet overmagt ifølge deres kollektive konspirationsteori om medicinalindustrien. Kort tid efter mine skriverier angående det ser jeg TV programmet fra DR - Kampagnen imod klimaet - og den er om nogle bureaukratiske beviser på noget lignende i olieindustrien. Senere i fjernsynet fortæller flere nyheder om både et dansk politis og en berømt politikers korruption som skandaler. Derefter har i hele verdens massemedier nyheden igen om noget folkeligt oprør med store ulovlige demonstrationer, hærværk, plyndring af butikker, vold og vrede mod USA´s regering imod det hvide menneskes undertrykkende racisme. En tilfældigt mand med faktisk enten et halvt eller helt hvid udseende udtrykker i et interview hans medfølelse: "Vi fortsætter sådan kampen imod ordensmagten og militæret, så længe det er nødvendigt, fordi det er den eneste måde, at man bliver rigtigt hørt på af den slags elitære personer." På TV2 News siger journalisten: "De sorte amerikanere bor mest i de fattigste områder med således et dårligere uddannelsessystem og elendige boliger (ghetto miljø), hvor de nu ønsker ligestilling i dette land." Nu spreder denne nye bevægelse sig til verden med folk, som forenes med forskellige hudfarver. Det sker derfor muligvis vedrørende et større formål end kun racediskrimination og jeg forklarer ydermere her dette om lidt.

Biblen, NT - Matthæus: "Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd."

Biblen, NT - Matthæus (Jesus ord om de sidste tiders tegn): " Når I hører krigslarm og rygter om krig, så lad jer ikke skræmme. Det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, sted efter sted skal der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på veerne. Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil blive pisket i synagogerne, og I vil blive stillet for statholdere og konger. Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. Men den, der holder ud til enden, skal frelses."

DSL ordbogen om ordet ´konflikt´: "1. Psykisk tilstand hvor to eller flere uforenelige eller modstridende ønsker, motiver, impulser el.lign. gør sig gældende samtidig hos et menneske.

2. (voldeligt) sammenstød mellem to parter fx mellem familiemedlemmer eller befolkningsgrupper."

Wikipedia, Den frie encyklopædi om ordet ´krise´: "Betegner en problematisk forandringssituation forbundet med et vendepunkt. Begrebet bruges i mange sammenhænge."

De globale demonstrationer for sorte mænds og kvinders demokratiske menneskerettigheder imod racehad, opfatter jeg, at et sådan emne, det udvikler sig til flere andre ting ligesom i årtiet 1968 - 1978, hvor det idag bliver meget mere generelt omfattende for både menneskeheden og planeten Jordens tilstand.

Om ´stop racisme´ kampen opdager jeg på grund af det i massemediernes billeder flere ord om noget andet mindst ligeså vigtigt endvidere for menneskehedens lighed på skiltene med tilføjelserne: "Freds tegnet - Accepter sorte transer - Et hjerte symbol på kærlighed - Alle er lige - Når uretfærdighed bliver lov, bliver modstand pligt." Der er dem, som beskriver den nuværende trængsel som noget forfærdeligt på grund af uskyldige menneskers tragiske omstændigheder igennem den, men det varsler også et nyt oplysende håb. Det virker måske snart værre i landende udenfor Norden, Europa og Vesten med deres ekstreme klasseforskel. Bemærk, det med modstand mod nogen/noget lyder udfordrende som en del af omvendelsen. Selv profeten Jesus protesterede imod religiøse ledere og pengemisbrug med hans Kristus kærlige budskab om fred og fællesskab. Tænk gerne optimistisk følgende: Folket er dog ikke endnu nok bevidste om hvordan, at man optimalt håndterer vores nuværende ønske om et bedre sted for alle og redning af naturen, hvor en hel del derfor endnu afreagerer frustreret sådan. Vi må aktivt gøre en god forskel, så der kommer en bedre tids fordragelige medmenneskelighed ved denne frelsende begivenhed.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 11/06/2020 19:17

Hej Gerth

Har du noget imod mennesker som sidder og drikker en flaske portvin og tænker...hvad skal al denne vold gøre godt for ler Har du nogensinde trænet karate blinker Burde alle ikke lære at forsvare sig 🍺

https://www.youtube.com/watch?v=Y_RCvsiavuM

Det er meget få mennesker som jeg har gjort fortræd, men det er da sket, og det fortryder jeg bitterligt, men jeg kan ikke ændre på fortiden, så...hvad skal jeg gøre?
Ofre en due stortchock

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 23/06/2020 22:17

EN BEDRE VERDEN

A: "Det kunne blive interessant, hvis du møder min professor ven, fordi han har let taget en Ph.d. på flere forskellige fagområder. Ham kan du muligvis samarbejde med i projektet."

Jeg svarer: "OPLYSTHED kræver ikke, at man har en uddannelse. Folk er forskellige, hvad angår intelligens, viden, livserfaring, visdom med mere, hvilket gavner samfundet for både dets individ og fællesskab. Ligesådan sker Helligåndens møder gerne helst som en lærerig proces med vores forskellige synspunkter om noget. Gid de med top faglighed er velfungerende sammen med andre, som har høj medmenneskelighed og der er tilmed også dem til både det ene og det andet på grund af mangfoldighed. Dog er i velkommen til, at folk på forskellige fagområder skriver om projektets kulturelle indflydelse for mennesket og/eller vil du undervisende tale om dette foran mange? "

L: "Projektbeskrivelsens potentiale er stort, fordi den handler jo om hele menneskeheden i hvad, som alle faktisk grundlæggende ønsker. Det lyder ydermere endda som et behandlingssted, fordi en sådan snak med hinanden, det virker altid godt for ens følelser, tanker og personlige udvikling? "

Jeg svarer: "Her er ingen genereliserende kontrol over borgere selvom, at vi ved enighed forsamles med denne ideologi, men hvor der dog alligevel kan være forskellige holdninger om det samme. Især på grund af egoismen opfører mennesker sig stadig idag på en dumt ondskabsfuld måde imod andre. Jovist, i en eller anden grad helbreder Helligåndens kraft, vejledning og inspirerende kilde imod den slags sygelige tendenser."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 31/08/2020 05:58

VÆR DET GODE LIGESOM HIMLEN

Biblen: "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer."

En frivillig på et socialt værested siger til mig: "Jeg tror ikke på Kristendommen og Gud, men jeg betaler alligevel stadig med mine penge skat til statens Folkekirken, fordi jeg vil gerne begraves af mine børn på et helligt sted."

I Biblens GT og NT er der flere forskellige fortællinger om meningen i den med - jord. Jeg nævner nogle få af dem:

Biblen, GT - 1. Mosebog (myten om skabelsesberetningen): "Til Adam sagde Gud: »Fordi du adlød din kone og spiste af frugten, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, er du nu skyld i, at jorden bliver forbandet. Hele dit liv må du møjsommeligt slide for at skaffe dig føden. Nu må du leve af, hvad du kan dyrke på marken, hvor der også vil vokse tjørn og tidsler. Du kommer til at arbejde hårdt for føden, indtil du dør og bliver lagt i jorden, hvoraf du er formet. For af jord er du kommet, og til jord skal du blive."

Biblen, GT - Matthæus (Jesus lignelse om sædemanden): "Se, en sædemand gik ud for at så. Og som han såede, faldt noget ved vejkanten; og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord; men da solen steg, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rod. Noget faldt iblandt tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Og noget faldt i den rette jord og bar frugt, noget hundrede, noget tresindstyve og noget tredive fold. Men sæden, som blev sået i den rigtige slags jord, det er dem, som hører ordet og forstår meningen deri, og som virkelig bærer frugt."

Projektet kræver ikke, at vi personligt skal elske mennesket Jesus og derfor tilbed ham heller ikke som et symbol. Om død, opstandelse og åndelig evigt liv - Det er ikke jord, der gør os hellige, men det er istedet kun vores ægte håbefulde levende tro på den, som igennem tiderne har sendt en hellig ånds ord til folket. Til trods for det, spirituel sandhed handler dog ikke mere om hvem og antallet af dem, som tror på det guddommelige eller ej, fordi om den tilhører man uanset hvad det forevige. Misbrug dog helst ikke via synd denne fortrøstende nyhed, da vi bør kærligt gøre ´Jorden´ til et himmelsk bedre sted for livet, der gælder os alle, dyrene og naturens miljø.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 23/09/2020 22:15

TALSMANDENS, HELLIGÅNDENS - FORMIDLERENS ORD

Jeg siger om Biblens skabelsesberetning: "Guds billede er altså billedligt talt på den måde om sjæl (sindet) og Helligånden i det udvalgte folk."

A kommenterer: "Vrøvl. Gud er ånd - en personificeret ånd med egenskaber, hvor det siges, at kærligheden er det fremherskende. Gud er kærlighed!"

Jeg svarer: "Jeg synes, at du misforstår mig, hvor du selv vrøvler. Hvis jeg husker rigtigt, har du jo selv tidligere påstået, at Jesus var det fuldkomne eksempel på: Det at være skabt i Guds billede. I forbindelse med det, sagde jeg, at den frelste er Guds billede, fordi frelsen blandt andet handler om den guddommelige vilje i en selv. Menneskets frelse er sådan om noget i bevidstheden, altså psykisk/åndeligt. Om frelsen betyder det, at med Helligånden er mennesket et guddommeligt billede. Jeg nævnte endvidere i sammenhæng med dette - Den fuldkomne kærlighed."

DSL ordbogen om ordet ´fuldkommen´: "i fuld udstrækning; uden forbehold eller begrænsninger. uden fejl eller mangler. Eks: Det er kristen tro, at intet menneske kan præstere at tænke, tale og handle fuldkomment og kærligt hele livet igennem." I livet sker der fejl og forkerte ting. ´Gud´ (Det guddommelige) er perfekt, hvilket jeg sammenligner med ubetinget, ren og uselvisk kærlighed. Jeg minder jer om meningen med syndernes forladelse. Elsk derfor uden dom alle og alt, der er skabelsen.

A: "Ligeledes er det heller ikke min opfattelse, at de to første mennesker Adam og Eva havde den hellige ånd trods det, de var fuldkomne før syndefaldet."

Jeg svarer dermed: "Ifølge myten om Adam og Eva eksisterede de to i evighedens himlen, hvor død ikke var/er. Af den grund behøvede de ikke der et kendskab til Helligånden, fordi de var udødelige et godt sted. Noget af det frelsen handler om, det er Helligånden, fordi med den er der jo evigt liv (Himlen, Riget, Himmeriget - et liv efter døden).
Du påstår, at de var fuldkomne før syndefaldet, men en fuldkommen person kan ikke fristes til det egoistisk onde ligesom profeten Jesus imod Satan i hans ørkenvandring? Desuden opfatter jeg Himlen som et fuldkommen godt hjem, hvor der kun er og sker det gode. Adam og Eva var i deres menneskelige liv på Jorden som almindeligt dødelige helt uvidende om en kærlig gud, Helligånden, Jesus, evigt liv og en himmelsk dimension, hvilket betyder, at de ikke kendte til troens gave ligesom et uskyldigt nyfødt barn. Vi ved jo heller ikke om, der er et himmelsk efterliv, hvor der derfor er tale om troen på dette med Helligånden i os, hvilket man således igennem livet kan efterligne så godt som muligt."

H om dette: "Hvad man ser i så mange religiøse trosretninger, det er, at følger man ikke prædikanten, bliver man lovet straf. Kan man ikke lokke, kan man skræmme. Det ligner et billigt trick."

A har engang selvmodsigende nævnt noget fra Biblens GT, der minder om Jødedommens skrifter, fordi hun jo ikke helt tror på dets indhold som værende den gældende sandhed idag, da profeten Jesus ændrede på de påståede hellige skrifters betydning i NT. Det virker derfor for ulogisk, at A tager myten om eksempelvis Adam og Eva så seriøst, når deres sandhedværdi virker mindre efter ham. Jesus fulgte ikke helt profeten Moses´ religiøse love og gudebillede. Arkæologer har endda opdaget flere andre oldgamle skrifter om Jesus fra forskellige forfattere, som kirken stadig idag ikke anerkender. Hvordan et individs syn på virkeligheden er, det vedrører også hans/hendes selvopfattelse.

Biblen, NT - Matthæusevangeliet (Jesus): "Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!"

Alle mine tekster er ikke hellige og af den grund må i også gerne deltage med jeres relevante kritik, synspunkter, informationer og emner. Adam og Eva i Himlen var faktisk ikke ligeså gode som Guds og Jesu Kristi fuldkommenhed! Det beviser altså, at Jødedommens og Biblens fremstilling af Adam og Eva, det var ikke direkte åbenbarende en guds ord. Emnet her fremviser deri et eksempel blandt en hel del andre på Biblens ufuldkommenhed. Guddommelig vilje er aldrig egoistisk ond og den kan derfor ikke blive fristet til den slags sindssyge. Perfekt kærlighed har ingen synd.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 28/10/2020 19:00

MENTAL TRÆNING

Emnet her er ikke ment som en fordom imod psykisk syge - En sindslidende ældre kvinde siger til mig: "Min hukommelse bliver værre og værre, men det kommer altså også til at ske for alle jer andre, når i bliver gamle, hvor i fatter mindre og mindre." En pædagogisk mand siger til det: "Nej! Den generelisering er ikke sandt. Ligesom med hele resten af kroppen ´dør´ hjernen sandsynligvis, hvis den ikke bruges nok. Hjernen forandrer sig igennem hele et menneskes liv. Hvis hjernen ikke stimuleres intellektuelt, sker der muligvis derfor især fra den modne alder og senere derefter med tiden enten en i mildere grad slags degeneration eller alderdomsygdom i den. Hvis hjernen ikke aktivt beskæftiger sig på en udfordrende måde, opfinder den eventuelt selv istedet nogle alvorlige psykiske problemer, der skal løses. Man kan faktisk forbedre hjernens intelligens på forskellige måder."

Idag er der ifølge naturvidenskabelig teori om mennesket ni intelligenser, men der er også endvidere en tiende om tro, hvilket er ´Den spirituelle´. OPLYSTHED her er godt for følgende intelligensområder og Helligånden har ydermere en helbredende kraft:
1. Sproglig/verbal
2. Logisk
3. Interpersonel/social
4. Intrapersonel/personlig
5. Den Eksistentielle/livsklog
6. Spirituelle

Sund livsstil styrker sindet. Hvis der en dag er eksempelvis fællessang eller musikarrangementer, hjælper det vistnok endvidere lidt på den Musikalsk/kreative intelligens. Det kræver vel også noget kreativitet, når man inspirerende leger med ord i en diskussion/debat/samtalespil ligesom digteres eller forfatteres skriverier og folks opfindelse af sprogligt nye udtryk med termer, begreber og ord? Hjælp gerne fysisk med nogle praktiske ting, der måske sådan giver en ekstra god jordforbindelse. Følelsen næstekærlighed er omsorgsfuld relevant i projektets sociale samvær vedrørende etik og moral. Fri tænkning for os handler blandt andet om ens personlige medansvar i fællesskabet, egen individuelle selvstændighed og plads til hinandens fornuftige kritik.

Der er i verdenssamfundet en præstationskrævende konkurrencementalitet for viden, talenter, evner og egenskaber, men vi samarbejder åndeligt, hvor man sådan plejer vores personlige udvikling til visdom og menneskehedens opvågning.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 01/11/2020 23:40

Ups! Jeg kan ikke redigere/slette i trådens indhold her.

I det seneste emne ´MENTAL TRÆNING´ tilføjer jeg følgende ændringer:

1. Idag er der ifølge naturvidenskabelig teori om mennesket ti intelligenser, men der er også endvidere en elvte om tro

2. (lige efter den fornyet liste om i projektet muligheden for otte forskellige intelligenser, hvor nu er der tilmed sådan Musikalsk/kreative og EQ - Følelsesmæssige).

Sund livsstil styrker sindet. Hvis der en dag er eksempelvis fællessang eller musikarrangementer, hjælper det vistnok endvidere lidt på den musiske/kreative intelligens. Det kræver vel også noget kreativitet, når man spontant inspirerende leger med ord i en diskussion/debat/samtalespil ligesom digteres eller forfatteres skriverier og folks opfindelse af sprogligt nye udtryk med termer, begreber og ord? K.E. Løgstrups tanker om de suveræne livsytringer handler også om dette. Hjælp gerne fysisk med nogle praktiske ting, der måske sådan giver en ekstra god jordforbindelse. Følelsen næstekærlighed er omsorgsfuld relevant i projektets sociale samvær vedrørende etik og moral. Fri tænkning for os handler blandt andet om ens personlige medansvar i fællesskabet, egen individuelle selvstændighed og plads til hinandens fornuftige kritik.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 03/11/2020 14:23

Dette er den forbedrede udgave af mit seneste emne ´mental træning´:


MENTAL TRÆNING

Emnet her er ikke ment som en fordom imod psykisk syge - En sindslidende ældre kvinde siger til mig: "Min hukommelse bliver værre og værre, men det kommer altså også til at ske for alle jer andre, når i bliver gamle, hvor i fatter mindre og mindre." En pædagogisk mand siger til det: "Nej! Den generelisering er ikke sandt. Ligesom med hele resten af kroppen ´dør´ hjernen sandsynligvis, hvis den ikke bruges nok. Hjernen forandrer sig igennem hele et menneskes liv. Hvis hjernen ikke stimuleres intellektuelt, sker der muligvis derfor især fra den modne alder og senere derefter med tiden enten en i mildere grad slags degeneration eller alderdomsygdom i den. Hvis hjernen ikke aktivt beskæftiger sig på en udfordrende måde, opfinder den eventuelt selv istedet nogle alvorlige psykiske problemer, der skal løses. Man kan faktisk forbedre hjernens intelligens på forskellige måder."

Idag er der ifølge naturvidenskabelig teori om mennesket ti intelligenser, men der er også endvidere en elvte om tro, hvilket er ´Den spirituelle´. OPLYSTHED her er godt for følgende intelligensområder og Helligånden har ydermere en helbredende kraft:

1. Sproglig/verbal
2. Følelsesmæssig (EQ)
3. Interpersonel/social
4. Intrapersonel/personlig
5. Den Eksistentielle/livsklog
6. Musikalsk/kreative
7. Logisk
8. Spirituelle

Sund livsstil styrker sindet. Hvis der en dag er eksempelvis fællessang eller musikarrangementer, hjælper det vistnok endvidere lidt på den musiske/kreative intelligens. Det kræver vel også noget kreativitet, når man spontant inspirerende leger med ord i en diskussion/debat/samtalespil ligesom digteres eller forfatteres skriverier og folks opfindelse af sprogligt nye udtryk med termer, begreber og ord? K.E. Løgstrups tanker om de suveræne livsytringer handler også om dette. Hjælp gerne fysisk med nogle praktiske ting, der måske sådan giver en ekstra god jordforbindelse. Følelsen næstekærlighed er omsorgsfuld relevant i projektets sociale samvær vedrørende etik og moral. Fri tænkning for os handler blandt andet om ens personlige medansvar i fællesskabet, egen individuelle selvstændighed og plads til hinandens fornuftige kritik.

Der er i verdenssamfundet en præstationskrævende konkurrencementalitet for viden, talenter, evner og egenskaber, men vi samarbejder åndeligt, hvor man sådan plejer vores personlige udvikling til visdom og menneskehedens opvågning.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 23/11/2020 19:20

Hej Gerth

Mon ikke Gud har store planer med os alle ler 🍺 heart

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I

Jeg er glad for at have mødt dig...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 04/02/2021 18:40

Fordi jeg ikke kan redigere/slette noget i min tråd her, så stopper den med alt indholdet, fordi jeg snart istedet i kategorien ´diverse´ laver en ny forbedret version og der er om det ikke engang sådan tale om mutationer.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED ( ny version ) - 04/02/2021 19:00

Hej Gerth

Måske du en dag får styr på det hele ler 🍷 heart
Your friend forever

Jan