OPLYSTHED

Indsendt af: Gerth

OPLYSTHED - 14/07/2019 23:26Målgruppen:
Vi tror på: Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket som værende et. Man kan ikke forklare struktureret alt om det guddommelige som virkelighed men, der er ingen guddom ( gud - gudinde ). Det guddommelige og hellig ånd handler ikke om hvem/hvad, at jeg er som identitet selv men istedet folkets lighed i fællesskab og den, jeg er. Frelse handler blandt andet om befrielse i sindet. Der er sådan et kærligt forhold til det guddommelige, livet, en selv, hele menneskeheden og´alt´ som Riget. Her er ikke åndeligt behov for religiøse love, traditioner, bygninger, ting, ritualer, identiteter og religioner-trosretninger. En person skal derfor ikke nødvendigvis oplyses mere om hellige skrifter, fordi samfundets videnssystem har en generel dannelse af folket om det for borgere.

Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.

Formål:
Hvad er projektets cafe? Det er et anonymt sted for folk med interesse i spiritualitet, det intellektuelle og selv-realisering med mulighed for individualistiske uenigheder som fredelige diskussioner, debat, samtaler og frie fortolkninger. Hav sympati, empati og næstekærlighed med også noget viden som forståelse om medmenneskelig etik og moral. Velkommen til et socialt fællesskab om dybsindige og private emner. Man kan også udfordre sine egne overbevisninger, bidrage med oplysninger, vejlede eller inspirere hinanden. Både de projektansvarlige, personalet og gæster er alle lige vedrørende race, køn, status i samfundet, alder, seksualitet, etnicitet, nationalitet og kropslig/psykisk tilstand. Penge er intet værd sammenlignet med folket. I cafeen holdes ingen aktiviteter og dermed også for at undgå dikterende foredrags og prædikener. I mødet med hinanden bestemmer vi selv, hvad emnerne skal være og med mulighed for at få nogle sociale relationer. Det er ikke et madsted, politisk og heller ikke en læseklub. Kan nogen hjælpe frivilligt eller samarbejde med dette?

Regler: Priserne skal være billige nok eller måske er drikkelsen gratis. Stoffer, rygning af tobak og alkohol er ikke tilladt. Telefoner og andre støjende ting skal være slukket. Intet salg af alternative behandlinger. Ingen reklamer. Ingen alderskrav. Her skal man ikke missionere eller rekruttere for noget og der må ikke være psykisk manipulerende indtryk. Der kræves ikke medlemskab af gæster.

Delmål:
At være en nonprofit organisation, hvor der er plads til relevante arrangementer både udenfor cafeens åbningstider og / eller samtidigt i andre rum i samme bygning.

Hovedmål:
Det fungerer som en offentlig institution for borgere.

Dets grundlægger er Gerth Drost.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 14/07/2019 23:31

Der kan ske forandringer om det her med tiden, hvilket er lavet 14 juli 2019:


INFORMATIONER

Symbol: En sol med tolv stråler og hvid baggrund.

Der lånes et rum på følgende adresse : Jernbanegade 26B, Odense C, 1 sal. Tryk på dørtelefonen ved navnet Ungegruppen - Der er dog ingen alderskrav.

Åbningstiderne er fredage hver uge fra klokken 18.00 - 21.00.

En kop kaffe koster fem kroner kontant. Te tre kroner.

Bliv medlem af dens Facebook gruppe.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 16/07/2019 14:37

SAMLING AF MENNESKEHEDEN

En ung kvinde kontakter mig pludseligt en sen aften, fordi hun genkender mig fra gaden om dette projekt og spørger: " Er det en ny religion? " Jeg svarer: " Nej. Det er ikke noget religiøst. Jeg er ikke medlem af en religion men, jeg tror på, at der er noget spirituelt større end alt som det guddommelige, hvilket for mig ikke er det samme som religiøsitet. Projektet skal handle om noget større end mig selv og min personlige tro." Hun fortæller, at hun er i familie med to personer fra forskellige religioner og en spiritist og spørger: " Kan alle være gæster også folk fra forskellige religioner? " Jeg svarer: " Ja. Alle forskellige ikke-troende og troende er velkommen men kun, hvis man kan opføre sig ordentligt ifølge reglerne som åbensindet med en relevant nysgerrighed om projektet, fordi der kan stadig endnu være meget forskel på, hvor hellige folk er.

Det er ligesom med hendes familie, som kan mødes i samme hus til trods for deres forskelligheder. På denne måde kan menneskeheden forenes og hjælpe på verdensfred.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 17/07/2019 23:48

DENNE NYE FORBINDELSE MELLEM MENNESKER

En person sagde : " Projektet, som du laver, det er et nyt koncept."

En moden mand kommenterer dette: " Dit projekt lyder meget fornuftigt, fordi det er en demokratisk måde at snakke om tingene på, men FN er ligesom dette projekt, som du vil lave. FN handler om menneskerettigheder på en demokratisk måde og at man der kan enes med hinanden om forskellige emner forenet."

Jeg svarer: " Projektet kan ikke sammenlignes med FN, fordi FN debatterer kun politik. FN diskuterer ikke analytisk meget om filosofiske, psykologiske, sociologiske, spirituelle, antropologiske og andre dybsindige emner på forskellige områder. Derfor kan FN ikke udtrykke den selv som værende medlem af en bestemt religion eller imod religion. I politik er det flertallet af stemmer om en bestemt sag, der vinder, men i en retfærdig diskussion mellem mennesker er det ikke altid sådan bestemt om hvem, som har ret eller uret. Dog ligesom med et demokrati burde et individ ikke misbruge sin ytringsfrihed imod fællesskabets interesser her. FN er politik med kun politikere som deltagere. Dette projekt her er til for borgere i samfundet og hvorfor? Når der kun følges med i nyhederne og andre massemedier som informationer om politik, samfundet, sindet og så videre, så mangler der den ægte menneskelige kontakt med blot nogen om det, hvilket kan være ensomt alene for en person. Derfor har projektet på mødestedet plads til folks personlige historier, overbevisninger, meninger, argumenter til hinanden og private samtaler. Der er tale om socialt samvær som folk ved et konkret sted, hvor vi faktisk der kan være sammen om en fælles spirituel interesse og så er der også for nogle eller mange en mulighed for at få noget trøst fra nogen ved et ægte møde ansigt til ansigt."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 18/07/2019 18:37

IKKE HELLIG KRIG

Flere folk spørger: " Du kan risikere, at folk bliver aggressive imod hinanden eller, hvor nogen fra en religiøs sekt kun vil forsøge at omvende folk til en religion/trosretning? "

Jeg svarer: " Jeg anbefaler, at dette ikke sker. Noget af meningen med dette projekt er, at folk kan lære at diskutere fredeligt og med respekt for hinanden. At der kan ske gode forklaringer og argumenter. Vi har sammen mulighed for at udfordre vores tvivl og overbevisninger og forhåbentligt lære noget godt af det."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/07/2019 20:22

Held og lykke med det Gerth!
Nemt tror jeg ikke, det bli´r.
Men jeg er ret overbevist om, at du gør, hvad du kan.
Og mere kan man jo ikke forlange blinker
M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 20/07/2019 00:48

HELLIGE MØDER

En tilfældig borger kritiserer om projektet: " Hvis jeg vil snakke med nogen om livets store spørgsmål og være social, det gør jeg ved at sidde med fremmede på værtshuse, bodegaer eller i byens nattetimer. Projektet er for asketisk."

Jeg svarer: " Jeg kan ikke li de larmende vilde steder med for højt eller elendigt musik endda også for de onde, umodne og skumle folk med aggressiv adfærd og negative ord, hvor der er risiko for ballade og vold især i primitive mænds lyst til dominans for en kamp om et hunkønsvæsen i nærheden eller på grund af hårde euforiserende stoffer i deres hjerner og måske også et ønske om ulovlig magt. Det er for dyrt hver dag at hænge ud på almindelige cafeer og klamme værtshuse med passiv rygning, hvor berusede folk siger dumme kommentarer tilmed dårlige toiletter på grund af voldsom slitage med for meget skidt, pis og bræk. Jeg vil gerne møde mennesker hyggeligt som en tryghed i ro og stilhed."

Til trods for dette emnes overskrift er også de folk, som ikke opfatter sig selv som hellige velkommen i cafeen, når bare man opfører sig civiliseret og fornuftigt. Det lyder helligt men, projektet ønsker jo et samarbejde med det offentlige system for alle borgere i samfundet, hvilket der derfor er nogle bestemte regler for.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 21/07/2019 00:36

DEN ULTIMATIVE MØNSTERBRYDER

S siger: " Hvad er der nu galt med kirkerne, er de da ikke smukke og er der ikke højt nok til loftet? Jeg tror, at et besøg i kirken vil afsløre masser af søde, rare og kloge mennesker, der ikke vil have det mindste imod selskabelige sammenkomster med foredrags af den slags, som Gerth tænker på om projektet CAFE OPLYSTHED."

Her i Odense er der i Domkirken mulighed for en stille aften at sidde på de gammeldages hårde træbænke i ro måske meditativt eller til dybere overvejelser men, jeg kommer aldrig til de sædvanlige gudstjenester og Biblen kan jeg låne på biblioteket. Jeg synes, at mange folk idag ikke er rigtigt kristne også dem, som enten har glemt eller ikke endnu taget stilling til om, de vil stoppe deres fra dåb og konfirmation medlemskab af den danske folkekirke fra staten. Flere og flere får idag uden religionens magt i vores demokratiske samfund mulighed for at have spirituel interesse uden religion. Ifølge en nyere statistik er der nu et rekordhøjt antal i Danmark, som stopper deres medlemskab af kirken inklusiv mig. Jeg har hørt fra nogle bekendte hvordan, at i de andre gamle smukke kirker kommer nogle skumle kristne fra sekteriske retninger. Ikke alle borgere er kristne, så den danske kirke er bare ligesom med det kongeliges kors i vores land en kulturel rest fra noget historisk. Jeg vil ikke møde op i kirken, fordi jeg har allerede prøvet tilfældigt andre steder at møde kristne, som ikke vil være venner med mig, fordi jeg ikke tror på den maskuline treenighed og de foragtede mig dog ikke ment som en personlig sammenligning eller identifikation med ham men alligevel ligesom, da profeten Jesus var kontroversiel imod Jødedommen som religion med dens gudebillede, religiøse love og traditioner. En anden gang blev jeg af en ung kristen kvinde kaldt for hedning. Derfor vil jeg ikke deltage i en kirkes for kun kristne og potentielle nye medlemmer temamøder med min sandsynligvis for dem provokerende uenighed med dens billede på en gud og så videre, på den måde muligvis ødelægge deres hyggelige samvær med risiko for, at jeg bliver anklaget for at være fortabt, blasfemi og noget med Satan, Djævelen eller Lucifer. Jeg anbefaler, at hellige bygninger som en kulturskat kan bevares ligesom en ting på et museum eller genbruges til projekt OPLYSTHED. En god bekendt af mig har kritiseret mig for at være forud for tiden, da jeg stillede ham følgende spørgsmål og nu også til jer alle:

Skal Danmark fortsætte med at være et kristent land, fordi ikke alle borgere er med i Kristendommen især nu med den svindende kirkes indflydelse som religion som istedet den nu øget uden religiøsitet mere moderne spiritualitet og det sker også videre sådan fremover? Der er også flere og flere hyklere fra forskellige religioner. Han mente, at ligesom med det kongelige i henhold til regeringens forhold til verden som med Odense Kommunes kors på rådhuspladsen og om vinteren offentlige julearrangementer, det har meget faste rødder i vores lands kultur. Dette religiøse symbol kan vi fjerne eller erstatte med noget nyt? Projektet er til trods for dette ikke en religiøs fjende. Hvem vil gøre noget ved det, så de nye generationer ikke bare skal blive kristne som en videreført traditionelt social arv i deres opdragelse? Tænk over det.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 24/07/2019 02:19

BØRNS FRIHED ?

Jeg har som teenager været til konfirmation med gudstjenester, hvor jeg ikke forstod meget om, hvad Kristendommen egentligt handlede om. Som voksen hører jeg en del folk fortælle, at gudstjenester prædiker bare de samme tekster hvert år. Derfor synes jeg personligt, at man skal afskaffe kristendoms undervisning i regeringens offentlige skoler men, hvad synes i?

Jeg husker, at præsten viste et underligt klip om en mand, som i sin ene hånd holdt en brændende lampe, der fik ham til at brænde op. Jeg syntes, at det var da meget trist og synd for ham. Præsten sagde kun om det: " Dette handler om Gud." Jeg spurgte til alle, om det betød, at Gud er død og ingen svarede. Mange år senere tænkte jeg, at det måske ligesom profeten Jesus på korset handlede om en selvopofrelse men, jeg fik ikke så meget ud af den religiøse undervisning i den barnlige alder. Om al religion, synes jeg ikke, at børn er egnet til at vælge deres egne overbevisninger endnu og derfor burde både dåben på børn og konfirmation afskaffes. Men hvad så med alle de andre børn, som bare naivt vokser op hos forældrene med andre religioner som en del af en opdragende social og kulturel arv? Jeg har engang prøvet som et socialt eksperiment at iføre mig en superhelte dragt imod modens sorte, mørkeblå og grå farver med gul kappe, lysegrønt hjerte og en klar og tydeligt rød profet titel. Muslimske drenge og unge i vores land med religionsfrihed og i dette demokratiske samfund andre menneskerettigheder såsom ytringsfrihed sagde til mig: " Det gør muslimerne vrede, fordi kun Muhammed er den rigtige profet. Du skal stoppe dette." Her i Danmark beviser det som et eksempel dog ikke kun om nogle religiøse folk og istedet mere om borgere generelt, at flere eller måske mange som noget skjult og underliggende i samfundet ikke er oplyste nok nu.

Og hvad så med det, at jeg har indtrykket af, at vores regering postulerer, at religion er en privatsag. Alligevel oplever jeg i mit hjem noget generende ved, at jeg vågner op i weekenden, hvor man ellers har mulighed for at sove længe som en hviledag eller for nogen helligdag men, det for andre er med tømmermænd, der har Jehovas vidner endnu stadig en ret til at forstyrre stressende som irritation personligt ens ro og stilhed, når de ringer på den private larmende dørtelefon? Fordi jeg ikke kan klare at stå op med et tilbagesvar på det ringende opkald, smider de nogle på papir informationer om deres trosretning i min helt egen postkasse igen, igen, igen og igen. Den har jo altså et klistermærke med et - Nej tak til reklamer.

K siger: " Det er et problem for troende at snakke gudetro med andre troende, fordi i grundlæggende er så meget enige, at i ender med at kede jer i hinandens selskab. Derfor henvender i jer ganske ofte til ateister med forestillede problemer."

Jeg svarer: " Men hvorfor er du så interesseret i direkte aktivt her at deltage i åndelige ( spirituelle ) emner og hvad får du ud af det? "

Der er forskel på religiøse mennesker. Det er det samme med folk, som blandt andet har interesse for spiritualitet uden religion. Alle ikke-troende er heller ikke ens i måden at være på. Ligesom en historie med et drama er både livet og projektet OPLYSTHED blandt andet en udfordring. Meget underholdning handler også om et drama med en eller flere udfordringer og uenigheder om noget.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 24/07/2019 08:03

Det er vist nogle mærkelige "kirker" for ikke at tale om gudstjenester, gutten her oplever - ikke ulig hans fantasier om caféer, politik og samfundsforhold. Man får nærmest indtrykket af en "Moses Hansen" med sit kors over skulderen, et fantasifuldt lille faderhusbarn..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/08/2019 17:25

OPLYSTHED´S SYMBOL

Det repræsenterer det guddommelige om spirituel tro. En eller flere guder/gudinder ( guddomme ) nævnes derfor ikke. Det guddommelige som skaberen af alt er både noget andet mere og større end et menneskeligt køn. Symbolet brænder som en ild og er derfor med Helligånden et lys.

Der er mulighed for at bruge oplysende viden eller informationer og Helligåndens vejledende kraft til generelt at forbedre folkets kollektivt spirituelle udvikling til en fornyelse af den. Det er en modernisering af den, der gør borgeres mentalitet tidssvarende til nutiden med plads til nytænkning, det innovative og originale til gavn for alle som et nyt socialt fremskridt i samfundet. Det sker som en udskiftning af noget gammelt til fordel for det næste nye skift. Lyset betyder det gode og er derfor både alle positive følelser og andet af den slags kvaliteter som et udtryk for det.

Jeg forklarer her noget mere om projektets symbol. Med fri vilje må man selv fortolke følgende:

Dåben er blandt andet om en fornyelse ofte i sammenhæng med en forvandlende renselse - healing - helbredelse imod det onde og andet dårligt ved krop, sind og andre ting. Der er flere eksempler i Biblen på det om, at istedet for vand skal folk døbes af en guddommeligt hellig ånd med ild, hvor tunger ( ord ) skal tale med ild. Dette kan opfattes på en metaforisk måde. Matthæusevangeliet kapitel 3 handler om Johannes Døberen, der prædiker om profeten Jesus: " Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild." Bemærk, at ´ånd´ betyder en bevidsthed i en persons sind og dermed ikke konkret hellige ting og fysisk religiøse ritualer. Jesus apostle blev også befalet det samme og alligevel skete der noget andet i kirkerne vedrørende det? Helligånd er sådan ligesom en brændende ild, som ikke har behov for religioner, fordi de er kun tidens ting i verden. Dette er relevant til det kendte spirituelle begreb, som kaldes for ´den nye tids energi´, hvor der er mulighed for åndelig oplysning fra den kraft uden materialistiske hjælpemidler og religiøse ledere. Noget af det er fra nogle folks spirituelle tro på, at vi nu er i en ny stor æra. Tallet tolv er helligt i Biblen og ifølge religiøse folks fortolkninger i et eller andet antal har det blandt andet at gøre med en fremtidsprofeti i Det Nye Testamente om tolv stammer ligesom med Jesu disciple og senere de tolv apostle, der på græsk betyder udsendinge. Hvem er de tolv stammer til det nye tusindårsrige? Jeg synes, at man rimeligt fornuftigt tilmed skal være fri i nuet. En stamme er en stor gruppe af mennesker, der er en del af et folkeslag. Den er på en primitiv måde sprogligt, kulturelt og socialt ensartet og tæt sammenknyttet ofte med en høvding ligesom med konger - dronninger, kejsere og andet lignende. En sol blev og bruges stadig idag også af nogen om en det kongelige. Især Jødedommens og Bibelens historier beskriver grupper af mennesker, der menes at have haft en fælles forfader. Nogen tror endnu, at dette kun handler om Israels folk og mange andre ikke. Nogle patriarkalsk hellige skrifter beskriver mandsdominerende det kongelige som en autoritet for et for gammeldages gudebillede, der var en maskulin gud, altså mandeguden Herren. OPLYSTHED ønsker ikke den slags diktatur og istedet det humanistisk demokratiske, hvor folket blandt andet er sammen om visdom. Det er således bedre end for meget generel uvidenhed som det egoistisk onde. Følgende er et spørgsmål til jer idag om dette og videre til verden:

Projektet ønsker et samarbejde med det offentlige system fra regeringen for borgere i samfundet, der også senere som inspiration kan ske mere med alle nationer, stater, lande og regeringer. Menneskeheden burde opnå et fornuftigt velfungerende samarbejde med hinanden og konstruktiv kommunikation om det som værende alle ligeværdige medmennesker i en åndelig familie.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 08/08/2019 02:01

DET USELVISKE PROJEKT FOR ALLE BORGERE

En person driller: " Skal vi støtte alle dem, som arbejder eller har arbejdet for fred i verden? "

Jeg svarer: " Nej ikke alle. Hvor meget indflydelse, penge og anerkendelse at fredelige frihedskæmpere og kendte personer får, det må være op til hvert enkelte individ at afgøre som en persons eget valg om brugen af midler til dette eller fravalg. Pas på derfor også de falske budbringere. Ligesom med demokrati burde en borger selv bestemme over sit eget økonomiske forbrug også om personlige interesser. Derfor undrer jeg mig over, at Kristendommen er en del af staten ( regeringen ), fordi alle religioner, trosretninger og andre slags organiserede overbevisninger for noget bestemt burde ligeligt være kun et privat anliggende som et neutralt vilkår for alle borgere i samfundet."

Han siger: " Vi finder tusind åndeligt interesserede mennesker, som betaler 500 kroner om måneden, så har vi 500000 kroner om måneden. På et år har vi 12 millioner kroner og det er en stor startkapital. Jeg lavede en regnefejl til 12 millioner men, det er 6 millioner."

Jeg har jævnligt snakket med en gavmild mand, som påstod, at han var medlem af en frimurerloge. Han kritiserede OPLYSTHED, fordi den ikke skal handle om det at tjene penge og istedet være et socialt tilbud for alle borgere i samfundet uden forpligtelser. Han sagde sarkastisk eller humoristisk: " Den stopper igen snart eller senere får et økonomisk underskud, fordi set realistisk lever vi i et samfund, som kun er om penge og du har ikke forstand på forretning og drift af en cafe. Den lyder ligesom frimureri. Jeg synes, at du istedet skal ansøge om at blive en frimurer. Dit cafeprojekt kan ikke blive en realitet i vores samfund, som det er eller den tid, som vi er i idag. Det var kun i 1970´erne, at jeg kunne sidde i et tog og snakke med fremmede om alt mellem himmel og jord."

I modsætning til både frimurerloger og religioner, kræver projektet intet medlemskab af borgere som gæster og har derfor ingen adgangskrav andet end folks interesser relevant til dens beskrivelse. Der er ingen ritualer, indvielser og økonomiske bindinger. Både frimureri og religionerne er lukkede klubber hvorimod, projektet er åbent for alle forskellige folk, hvor status i samfundet og ID ikke har betydning. Projektet er også anderledes end frimureri og religion på den måde, at den ikke kræver bureaukratisk folks tro på en guddom eller det guddommelige. Det skal være som med velgørenhed ligesom en gave og derfor er dette ikke et firma eller en virksomhed. Kun drikkelse som eksempelvis kaffe eller te og lignende koster billigt nok lidt. Måske er drikkelsen gratis. Det er et gratis socialt sted for folk med interesse som i dens beskrivelse og den skal derfor kun fungere nonprofit ved brug af legatter, fonde, donationer, tilskud fra det offentlige system såsom Kommunen/stat ( regeringen ) eller andet hjælp med praktiske ting og frivilligt arbejde. Kommunen eller andre privat kan måske tilbyde et sted, der lånes og så videre.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 08/08/2019 12:15

Hej du..

Næh, som "projektet" i noget nær et halvt år har set ud, ér der slet ikke noget projekt, men derimod idéer som ingen forankring har i virkeligheden.
Du slynger om dig med store cifre, du forestiller dig vil foræres til dit "gratis projekt", som det ene øjeblik intet har med dine gudedrømme at bestille, mens du i næste er ved at falde over dine egne ben i ren forargelse over sekulære samfund i en verden der kun fungerer ved hjælp af økonomi. Og overfor denne side af virkeligheden, opfinder du gerne stråmand du så besvarer med fantasier der i den grad ligner en ren "hønsemand".

Pointen her er, at mennesker overalt i verden har drømme om deres særlige plads i lykkelige omstændigheder, og gerne fordi virkeligheden ikke akkurat holder drømmene i hånden, men i stedet er ret brutal - hvad ikke mindst verdens store banker og økonomier bidrager til, for et øjeblik lige at sætte kronen på værket, nemlig den realitet alle drømme render ind i. Du glemmer helt at det er dine drømme der er gratis, det er økonomiske projekter derimod ikke, og for at de kan fungere, må du slibe drømmene af på virkeligheden. Og det er her drømme blir til idéer med grund i realisme, dén realisme der kan medføre at mennesker også oplever momenter af lykke, der dog for det meste opleves i selve arbejdsprocessen med at stable deres idéer på benene i en vældig virkelig verden der slet ikke tager hensyn til guder og drømme om gratis dit og dat. For der findes ikke meget der er gratis, gratis er et ord afledt af drømme der er lige så gratis...

I det halve år du har snakket om Café din sjæls frelser, eller hvad du nu vil kalde drømmen, har du vist ikke vist megen aktivitet. Men du forestiller dig måske at andre mennesker skulle realisere dine drømme?

Jeg er sikker på du også her blir lidt fortørnet, men hvorfor blir du ved med at plapre løs om en drøm, du tilsyneladende ikke engang gider gøre noget for selv at realisere? Du ku' da i det mindste holde den virkelige verden ude af "projektet" og nøjes med at tale om eventyr, hvor alle ka' medvirke til fortællingens forløb, ja kald det gerne for et projekt..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 11/08/2019 13:04

ET MÅSKE NYT PARADIGMESKIFT

Jeg var engang på kontanthjælp, hvor jeg snakkede med min sagsbehandler om min interesse for det, som mange spirituelt kaldte for ´den nye tids energi´ om menneskehedens videre udvikling som en nyere form for spiritualitet men endnu som en subkultur. Der på et kommunalt projekt for arbejdløse folk sagde en anden af min kontaktpersons kollegaer diskret til mig: " Jeg forstår alt det, som du siger og jeg er enig med dig. Jeg tør ikke fortælle dette til de andre her fordi, jeg måske på grund af det bliver til grin eller fyret." Folks tro og overbevisninger burde ikke mere være et tabu og kan istedet blive til en del af det offentlige system i måden at behandle mennesker på som et konkret socialt tilbud til alle borgere om det. Dette kan mindske sociale problemer for dem, som føler sig misforstået og alene vedrørende den slags emner.

S: " Idéer om guder har sandsynligvis en masse med dit projekt at gøre men intet med stat og samfund ! Hvis dit projekt skal blande disse ting sammen, da har du et kolossalt arbejde foran dig. Det er logisk set det mest sandsynlige, at for hver troende er der tilknyttet en eller flere guder."

Jeg svarer: " Nej, OPLYSTHED er ikke en religion men, den er neutralt fredelig overfor alle religioner og har derfor officielt intet at gøre med guder/gudinder ( en guddom ). Det vil sige, at folk som er spirituelt troende uden religion, eller har en religiøs tro og ikke-troende, vi alle respekterer hinanden som ligeværdige medmennesker med ret til uenigheder. Sandsynligvis mange eller alle ikke-troende interesserer sig ikke for åndelig tro og er derfor ligeglad med fordybelsen i de varierede aspekter, at der er forskel på idag i måden at tro på især ved de mest moderne demokratiske dele af verden såsom Norden og Vesten med de politisk kendte menneskerettigheder, hvor religion ikke kan styre samfundet med magt. Religiøse mennesker følger påbud, regler og / eller love fra hellige skrifter med fokus på en eller flere guddomme. Nu er der også som noget andet men ustruktureret uden religion en mere frisindet måde at tro på som derfor forskellige ting individuelt med udviklende kompleks mulighed for nye slags åndelige opfattelser af tilværelsen, hvor der dog er risiko for en medfølgende stor forvirring. En kvindelig bekendt til mig siger, at hun tror på noget åndeligt større men, at hun ved ikke endnu hvad, det er. Dette sker sådan fordi, der er ingen bestemt kontrol over sådan noget, hvor en selv frit kan vælge ens egen tro eller overbevisninger og tænke selvstændigt. Folk kan også uden en gud tro på andet som spiritisme, UFOer, konspiration, parallelle universer eller andre dimensioner, det paranormale, noget okkult, overnaturlige fænomener, en blanding af gamle religiøse og nye åndelige begreber og så videre. Det sker stadigt nu som en nyere generelt stigende udvikling siden Hippiernes New Age bevægelse, der ikke kan sammenlignes idag med den."

A siger: " hvis cafeen kan være med til at udvikle borgerne i en god retning, så er det faktisk i samfundets interesse? "

Jeg svarer: " Ja! Staten ( regeringen ) og dens offentlige kommunale system har ansvaret for flere kulturelle muligheder som tilbud til alle borgere. Kultur er i et samfund en social arv om folkets adfærd via læring og oplysning. Kulturer eksisterer endnu som forskellige slags udtryk. Kultur kan blandt andet ske som en almen viden og underholdning i samfundet, hvor det har mulighed for at være en kombination af dem begge om noget men ikke alt. Som med forskellige kulturer i hele verden er mennesker forskellige og faktisk har nogle rebeller i historiens gang gjort en markant forskel på netop kultur. En del af projektets beskrivelse handler om menneskers sameksistens. Sameksistens er mere generelt om - At leve fredeligt sammen med hinanden side om side som lande, befolkningsgrupper, kulturer eller personer som en modsætning til konflikter. OPLYSTHED fungerer som et socialt spil ved blandt andet at være en sjov leg med ord med nogle mod / medspillere ligesom en underholdende kamp i netop denne oplevelse sammen, hvor man også kan blive klogere eller mere vis omkring et eller andet.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 13/08/2019 14:40

ALLESAMMEN

Ved emnet om informationer som noget andet end selve projektets beskrivelse er en usynlig for mig registreret kommentar, der når jeg som administrator for dens gruppe her har klikket på den i form af en sort markør, så vises intet om det. Jeg ved ikke om, den viser jer et officielt indhold, der måske kan være grimt eller irrelevant og burde ignoreres på grund af eksempelvis hackere og ballademagere som internetrolde.

Følgende kan vi selv fortolke, som man vil: En tilsyneladende falsk profil med selvfølgelig kun få ´venner´ har for nylig der udtrykt en vrede, der nu er fjernet igen. Den har i sit netværk en hel del meget indflydelsesrige kontakter som ægte seriøse profiler. Nogle af dem beskæftiger sig med politiske partier som Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og flest for Alternativet. Endnu flere arbejder i forskellige af Danmarks kommunale bestyrelser også i Københavns byråd som den øverste myndighed ved Borgerrepræsentationen. Nogen er Folketingskandidater og andre er nuværende medlemmer af Folketinget ( regeringen - Staten ) men, de fleste personer omhandlende Folketinget som politikere repræsenterer Alternativet.

Å siger til mig: " Jeg vil kun være en medhjælper til dette projekt, hvis man skal lave civil ulydighed med ulovlige demonstrationer og vil du være med til det? " Jeg svarer: " Nej, fordi den slags oprør kan føre til en borgerkrig."

En revolution i et land og lovløse frihedskæmpere er kun menneskeligt nødvendigt, hvis den styres af onde ledere på en dum måde, som mishandler folket, hvor der derfor er mangel på tingene til deres basale behov og/eller andre fornuftige menneskerettigheder.

OPLYSTHED ønsker som en del af sit formåls ideologi at samarbejde med det offentlige system og opfordrer derfor ikke til nye socialistisk humanistiske rebeller imod samfundet her. Den har ingen større struktur om måden som, man taler med hinanden på og heller ikke om hvordan, at borgere er. Dog ifølge en af dens regler, burde både gæster og personaler alle respektere uenigheder. Den forholder sig neutralt til religion, politik og alle borgeres forskellige overbevisninger. Nysgerrige ikke-troende og anderledes spirituelt/religiøst troende er også velkommen og endnu ikke alle kan være lige hellige. Det betyder, at vi kan opføre os ordentligt i et socialt nærvær som hygge tilmed ligesom et medmenneskeligt samarbejde, hvor projektets ansatte ikke har en kontrollerende magt over alle. Sådan vælger individet selv i det med hvem, hvornår, hvor, hvorfor og om hvad, at der er interesse for kommunikation og gerne helst uden aggression, hvilket er mest optimalt ved mulighed for møbler til både fællesskabets diskussioner og personlige samtaler. Snak fredeligt og roligt i frihed om emnerne.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 16/08/2019 19:21

EN GOD LEDER HAR INGEN MAGT

Jeg henviser til dette emne i forbindelse med den økonomiske plan - det uselviske projekt for alle borgere.

Jeg kender ikke til lovgivningen i Danmark om løn. I en del af projektets beskrivelse står der skrevet, at alle er lige som personaler og gæster, altså ligeværdige medmennesker med respekt for hinanden som alle forskellige borgere i samfundet. Det er noget relevant om dens formål som en nonprofit organisation eller offentlig institution. Jeg foreslår derfor, at dette også altid skal gælde så meget som muligt i den vedrørende personale, ansatte og bestyrelsen angående de økonomiske lønninger i arbejdsfordelingen og der er ingen formand til at bestemme over alle andre. Det vil sige, at uanset om man er fagligt eller ufaglært som ansat, så burde lønnen for alle være ens og jeg anbefaler dermed en kollektiv mindsteløn. Der er brug for folk til at lave forskellige ting ligeligt, som har lyst til at gøre noget godt for mennesker.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/08/2019 20:26

Hej Gerth

Er der meget andet arbejde end kaffebrygning og lidt kage dertil?

Mener du alle mennesker skal have den samme løn?

Hvad med mit symbol ler

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/galleries/27909/Symbol.html#Post27909

Jeg foreslår at du drikker nogle øller og tænker over tingene...sæt dig ned ved vandet med en six-pack og mærk eksistensen. Måske møder du en sød trunte som du kan dele livet med smiler skulle det ikke være tilfældet, så har du jo os herinde engel bare nogle opløftende ord...

Sådan skal livet leves:

https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek

Bare lidt inspiration...skål...har jeg nu drukket igen...hvem ved blinker

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 19/08/2019 22:23

"Jeg foreslår at du drikker nogle øller og tænker over tingene...sæt dig ned ved vandet med en six-pack og mærk eksistensen. Måske møder du en sød trunte som du kan dele livet med skulle det ikke være tilfældet, så har du jo os herinde bare nogle opløftende ord..."

- Hvis i vil svæve som små luftballoner, ku' i vel gerne byde lægprædikanten på nogle af de kolde, hvorved i sammen ku' svæve rundt i "verdens væren"...oh la la! ;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/08/2019 23:18Citat:
- Hvis i vil svæve som små luftballoner, ku' i vel gerne byde lægprædikanten på nogle af de kolde, hvorved i sammen ku' svæve rundt i "verdens væren"...oh la la! ;)


Jeg byder gerne på nogle af de kolde, men jeg kan ikke rigtig bruge "verdens væren" til noget...medmindre der selvfølgelig er tale om et liv efter døden ler Mon vi kan få den gamle ud på dansegulvet blinker

https://www.youtube.com/watch?v=PDuSav3UL58

Namaste
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 20/08/2019 14:10

MENNESKEHEDENS SAMEKSISTENS

Jeg har ikke forstand på alle de forskellige betegnelser på tilstedeværelsen af diktatur i nogle dele af alverdens lande.

En aktivistisk kvinde siger: " Det vil i verden fungere bedst hvis, der ingen politisk overmagt er som eksempelvis alle regeringer (stater), imperier, regimer, absolutisme, autokrati, totalitære stater, teokrati og mere andet lignende. Jeg er derfor imod EU og FN, fordi jo større sådan noget er, så har ´det´ endnu værre meget mere magt over folks fornuftigste menneskerettigheder. Men modsat, hvis et samfund bliver styret af noget, der er for lille en størrelse i et land, kan det lokalt føre til noget, der ligner stammekrige. Kommuner synes at være en god mellemting om dette."

Følgende kunne hun ikke svare på:

Hvis forskellige lokale dele i et land bliver helt selvstændige, så kan man risikere, at nogle af dem pludseligt udvikler sig alene til en ny slags i en eller anden grad stormagt over alle de andre bestyrelser og ledere i et lands samfund og det samme gælder også mellem alle lande hver især, hvor der ingen overordnet politisk kontrol sker som et forenet samlingssted for hele menneskeden og dens videre udvikling for alle de styrende politiske mindre dele, altså uden en globalt demokratisk verdensregering? Ligesom en hel verden uden et internationalt samarbejde som forskellige menneskeracer hver for sig, der aldrig blander sig med hinanden og kun passer sig selv? Ligesom ethvert menneske som kun sin egen ø eller område?

Hvordan og kan man lave et i verden nyt officielt sted generelt for menneskehedens fællesskab, der handler om, at verdens befolkning vil med medmenneskelig lighed hjælpe hinanden med alle tingene i den og samarbejde ligeligt sådan, hvor der afholdes forsamlende møder hvert år mest som et kollektiv ønske om at oplysende tilfredsstille alle folks behov?

Nogen har sagt til mig, at ideologien i OPLYSTHED med dens symbol dog som endnu eller nu kun på dansk kan som en ny bevægelse inspirere både folket og statsoverhoveder i verden til noget godt og bedre.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 22/08/2019 12:31

Hej du..

Jeg byder gerne på nogle af de kolde, men jeg kan ikke rigtig bruge "verdens væren" til noget...medmindre der selvfølgelig er tale om et liv efter døden"

- Alternativt ku' du jo sætte livet i kvalitet med døden på udgiftskontoen - "verdens væren" hører ligesom "altet" m.m. bare til fraserne som lægprædikanten bruger for ingenting at sige om livet, så det har ingen betydning..;)

"Mon vi kan få den gamle ud på dansegulvet"

- Ved brug af samme fraser, sætter jeg en tyver på, at du tilmed ku' få dig en sjæler med lægprædikanten...;)

mvh & go dag
Simon
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 25/08/2019 20:39

Hej Simon

Jeg kan bare ikke se hvad jeg kan bruge verdens væren eller det der er bag verdens verdens væren (for at bruge Arnes ord) til noget. Medmindre der altså er tale om et liv efter døden...

Håber du ikke der er noget bagefter døden?

Mon ikke han kommer på gulvet og forsvarer sin position blinker

Kan ikke rigtig forestille mig en sjæler med Arne ler

Men jeg har da været på PAN engang og det var lidt af en oplevelse...søde mennesker og en kammerat som viste sig at være homoseksuel. Fint med mig. Elsker ham.

https://www.youtube.com/watch?v=KXw8CRapg7k

Som jeg sidder her og drikker mig stiv i snaps og glemmer alt lortet, så er der ikke noget bedre end musik for mig. og derfor får du denne (som vi nok har hørt før):

https://www.youtube.com/watch?v=U5rLz5AZBIA

Gerth vil ikke rigtig blande sig i samtalen og det må han jo selv om, men jeg synes nu stadigvæk han skulle tage en six-pack og bevæge sig ned til vandet og få en på opleveren. Her står den bare på snaps og mærkelige tanker. Hvad skal vi skrive?

https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc

Tag du bare nogle øller på min regning engel

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 26/08/2019 10:21

Hej du..

Jeg ved ikke hvad du mener, med at håbe at der findes "noget" efter døden. Vil det sige, at du ikke tar døden alvorligt?

"Men jeg har da været på PAN engang og det var lidt af en oplevelse...søde mennesker og en kammerat som viste sig at være homoseksuel. Fint med mig. Elsker ham."

- Der lå i min kommentar ingen hentydninger til nogens seksuelle lægning. Der var tale om en morsomhed, fordi troende taler så meget om kærlighed, uanset at de ikke på debatter ka' argumentere med deres følelser. Det betyder ikke, at kærligheden ikke er væsentlig for vores liv, blot at det er synspunkterne og holdningerne der på debatter må præsenteres så klart som muligt, af hensyn til modtageren.
Jeg er helt enig med dig, man elsker jo netop særlige mennesker fordi de er den de ér, hvad folk foretager sig på lagener må de jo om..;)

mvh & god dag..
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 27/08/2019 05:53

"OPLYSTHED ønsker som en del af sit formåls ideologi at samarbejde med det offentlige system"

- Om hvad?

"Den har ingen større struktur om måden som, man taler med hinanden på og heller ikke om hvordan, at borgere er. Dog ifølge en af dens regler, burde både gæster og personaler alle respektere uenigheder. Den forholder sig neutralt til religion, politik og alle borgeres forskellige overbevisninger"

- "Projektet" har m.a.o. intet formål, og har altså intet at tilbyde det "off. system" - andet end regninger du mener skatteydere kan betale?

"Nysgerrige ikke-troende og anderledes spirituelt/religiøst troende er også velkommen og endnu ikke alle kan være lige hellige. Det betyder, at vi kan opføre os ordentligt"

- Nej, det betyder bare at troende frit kan henvende sig i folkekirken, hvor de såfremt de er medlemmer i forvejen har betalt for kaffen, og dermed er udgifter til vås som dette allerede afblæst.

"Sådan vælger individet selv i det med hvem, hvornår, hvor, hvorfor og om hvad, at der er interesse for kommunikation og gerne helst uden aggression"

- Eller sagt på en anden måde: du synes det ville være så rart hvis du var fri for kritik af dine uigennemtænkte idéer, bygget på alene drømme. Men kritik her drejer sig faktisk om tanker du fremmer, hvis konsekvenser du slet ikke har gennemtænkt. Faktisk kan du ikke engang formulere til hvilket formål skatteydere (gennem pol. beslutningstagere) skulle overveje at overføre penge til dig!
Kritik kan faktisk anvendes til at slibe sine ambitioner af på virkeligheden.

Til din oplysning kommer man ikke gratis på finansloven. Dertil må man have ydet en indsats fællesskabet ønsker at honorere. Hvad er det for en indsats du har ydet, andet end drømme lidt om staten som gratis bank bag idéer der i forvejen eksisterer overalt?
På biblioteker og på caféer sidder mennesker hver dag og sludrer frit om hvad de mener om dit og dat, hvortil mange kirker bruges til kulturelle formål, præcis som du selv kunne ved bare at sluge dine fordomme. Der er jo ingen andre end dig selv, som forhindrer dig i at gøre brug af den lokale kirke og bibliotek - hvor du tilmed ka' organisere foredrag og således "oplyse" nogen om dine kongstanker. Men mon ikke pointen ligger et helt andet sted, for der ér jo slet ikke noget projekt her...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 31/08/2019 00:21

AT HAVE NOK INDIVIDUALISTISK FRIHED I DET FOLKELIGE FÆLLESSKAB OG GOD FREMGANG

Projektet og dens personale skal ingen magt have over alle børn, unge, ældre og gamle. ´Magt´ betegner oftest en persons eller en samfundsmæssig institutions midler til at få sin vilje og dermed opnå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde have indflydelse på andres adfærd som en påvirkning, uanset om dette sker frivilligt eller ikke. Desværre især børn er mest nemme at præge sådan.

Hr. A viser et link, der blandet andet er om: " Folkelige bevægelser er socialt brede og åbne fællesskaber, der har alternative idealer om, hvordan man burde leve og måden at samfundet derfor som en ny udvikling istedet kan indrettes. I slutningen af 1800-tallet byggede sådan noget videre på Grundtvigs overbevisning om, at Danmarks fremtid ikke afhang af staten, men af oplyste, myndige og engagerede borgere, der mobiliserede egne kræfter og ønskede at reformere samfundet fra især den nederste samfundsklasse. Efterkrigstidens folkebevægelser opstod som reaktion på en ny tids udfordringer og trusler. Det gjaldt foreksempel bevægelsen mod atomkraft, miljøbevægelsen, fredsbevægelsen, organisationer for frivilligt socialt arbejde, rødstrømpebevægelsen og Folkebevægelsen mod EU. De folkelige bevægelser har arbejdet på at skabe aktive, oplyste og myndige samfundsborgere."

A skriver: " Jeg tror, der er et stort behov for inspiration her - noget der viser vej frem til ren og dyb kærlighed - til kloden - til alt levende - til medmennesker og til en selv. Jeg tror, at det rette svar kunne ændre verden. Hvem kan ´tænde gnisten´, så vi får det gjort? - gnisten, som jeg fornemmer, at alle venter på ? Altså en holdning hos enkeltpersoner, der griber om sig og bliver til en folkebevægelse, der har et logo, og som sætter sin vilje igennem. Det må vel starte med noget kommunikation. Min fornemmelse er, at tiden er ved at være moden til det."

Jeg kommenterer med spørgsmålet: " Jeg er enig med dig i det. Jeg synes derfor, at ´mit´ projekt OPLYSTHED, der har både en gennemtænkt beskrivelse og et positivt symbol, den er mega relevant og ideologien skal være uselvisk som således inspiration til folket? Du har tidligere beskrevet projektet som et udtryk for uselvisk kærlighed. Jeg har tilmed lavet en relevant Facebook gruppe, T-Shirt og mange sedler om det til uddeling i gaderne."

A spørger: " Jeg savner stadig hovedoverskriften over din OPLYSTHED. Når jeg fokuserer på ordet OPLYSTHED, er det fordi du jo bruger det om din café - og det må vel betyde et eller andet, siden du vælger netop dette ord fremfor alle andre? Det er jo netop den overordnede idé i dit projekt, der for mig er uklar."

Jeg svarer: " Det virker som om, at du spiller dummere som en test vedrørende sandhedsværdien af min oprigtighed for min integritet om kærligt medmenneskelig empati, etik, moral og lighed mellem alle folk? Du har ellers selv en opfattelse af, at det guddommelige er uforklarligt større og mere end alt, som derfor aldrig helt kan forstås på en struktureret måde, hvilket der er plads til i OPLYSTHED. Der kan ikke i dens ideologi være nogen/noget overordnet, fordi det lyder som en magt over folket og sådan ophøjet status. Hvorfor har du vedlagt i dine ord en egoistisk fælde til mig om en selvhøjtideligt åndelig oplysthed, fordi jeg vil ingen magtfuld religiøs titel have? "
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 00:04

ET NYT LYS I VERDEN

S siger: " Bip - ( sensur af hans ord på grund af et offentligt bandeord ) Burde dette evigt omtalte projekt ikke snarere hedde Café Beelzebub? Man får tit indtrykket af, at den lige så ofte omtalte ´Satan´ roder i underbevidstheden som en driftsimpuls, der bare afventer udfoldelse."

A spørger: " Jeg forstår ikke, hvad du mener med ´oplysthed´. Havde du valgt café fællesskab, var det jo ligetil at forstå, men oplysthed? "

På godt og/eller ondt kan folk generelt være fælles om noget i verden på forskellige måder men, projektet har et oplysende formål for alle borgere i samfundet. Fordi mennesker er forskellige kan der derfor ikke laves en bestemt beskrivelse om dens og folkets videre oplysning tilsammen. Her er følgende forslag på nogle muligheder til fri fortolkning om dette, der ifølge den dog ikke er nogle specifikke krav:

1. Oplysning som en socialiserende udvidet almen dannelse af borgere.

2. Åndelig oplysning for folk.

3. Dette ægte lys handler om noget moderniserende godt for mennesker.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 15:16

Hej Gerth.

Held og lykke med dit projekt.
Spørgsmål:
Du skriver:
Citat:
Dette ægte lys handler om noget moderniserende godt for mennesker.
Er det helt umuligt at forklare "dette ægte lys" lidt nærmere? Det kunne måske øge interessen blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 19:57

Ohøj hr. lægprædikant..

"Er det helt umuligt at forklare "dette ægte lys" lidt nærmere?"

- Åh, det minder vel tilnærmelsesvis om din romantiske idé om at elske "verdens væren", eller din snak om "ægte kærlighed" osv., m.a.o. helt de samme fraser uden virkelighedsforankring - men i to minder jo unægtelig også lidt om brødre i samme menighed; ergo fuldt forståeligt du ikke straks genkender "projektet" (alias det, ikke at se skoven for bar træer)..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 21:20

Siger Simon, som ikke ved, hvad han selv mener - andet end at alle andre er "forkert på den" blinker
Arne blinker
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 21:24

Hej Gerth

Jeg vil nok hellere blive herhjemme og drikke og ryge og tænke over tingene ler Har ikke tænkt mig at gå i kloster foreløbig engel Men du skal da være velkommen til at bruge mit symbol blinker Jeg støtter desuden gerne med nogle kroner når du har fået mere styr på tingene...

Nu må jeg hellere drikke resten af snapsen og sætte noget musik på:

https://www.youtube.com/watch?v=az8acwaHnbQ

Namaste
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 22:10

Hej Simon

Døden er lidt svær at forholde sig til...er det enden på det hele? Det håber jeg ikke ler Hvorfor tage døden alvorligt? Er det ikke kun ateister som gør sådan noget blinker I min verden lever vi allesammen videre, så...

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 02/09/2019 07:27

Morn' du..

"I min verden lever vi allesammen videre"

- Javel ja; jamen så gir det jo fint mening bare at forholde sig til døden som en dårlig spøg..;)

Her på jordkloden (verden), er vi en del mennesker der på et tidspunkt måtte lære at indse livets forgængelighed som en uomgængelig kendsgerning, en erkendelse der naturligt indebærer indsigt i mennesket som et skrøbeligere væsen end vi i barndommen forestillede os det, hvorfor tabet af elskede venner og familiemedlemmer, ja mennesker som vi på afstand blev bekendt med, har berørt os dybt.
Nu lider jeg ikke af forestillinger om min tankeverden (ånd) som en udødelig bestanddel af organisk liv, hvorimod jer indser at litteraturens overlevelsesevne har været en del til trøst, og på hvilken måde ikke mindst de endnu levende jo kan forholde sig til den fortid de finurligt set også lever i, idet mennesker foruden dén, absolut intet er - i hvilken forstand du også må forholde dig til et begreb som 'væren'; en fortid, hvor trykimpulser allestedsfra banker på dit sanseapparat, og at du i og med veludviklede kognitive evner formår at genkende og afkode visse signalværdier p.a. endnu levende cerebrale funktioner. Ej at forglemme den lykke det for dig er helt at kunne glemme, ikke at genkende, hvormed fortiden tilmed ka' forestilles som nyopdaget, ja med tiden hver dag, idet hvert eneste stille suk og iltning, jo er en del af den proces vi kalder for alderdommen. Nåja, nu glemmer jeg jo helt at du ikke behøver tænke på den slags, mens den overvejende del af populationen her i verden altså må - medmindre netop hukommelsen da er dem nådig.

Det er nok i den forstand at Parkinsons m.m. kan anskues, en trøst for de mange pårørende, der hver dag må tage afsked med genkendelsen. Og det er skam ingen let sag for mennesker gradvist at vinke farvel til deres elskede.
Så ærlig talt er det i modsætning til noget svært, et par temmelig sære sætninger du her vælger at besvare et spørgsmål med, der i den grad minder om lægprædikantens yndlingsmetode, når han ikke ka' finde facit på Wikipediaprotokollen sin. For sagen er jo, at livet selv tilsiger dig at forholde dig alvorligt til døden, idet livet jo er en aftagende proces, der naturligvis ikke indebærer at man hver dag må stå i døren og vinke farvel til livet, men dog med en vis erkendelse må indse, at man blir ældre og en dag må dø. Tilendebragt ville det måske også blie noget af et albuerum, dersom døden ikke var noget at tage alvorligt. M.a.o. er mennesker her på jorden ikke robotter, de adskiller sig ikke væsentligt fra alt andet biologisk liv, genetisk set, hvad der for en del mennesker op gennem oplysningstiden og frem til nu har betydet, at de har lidt svært ved at se signalværdien i den romance religioner har at tilbyde det reflekterende menneske i nutiden. Og sig mig lige engang, hvad fik du igrunden ud af at læse Hitchens; men han var måske bare en uartig dreng, som det ikke var værd at forholde sig alvorligt til? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 03/09/2019 16:50

Hej Gerth.
Jeg spurgte dig i mit indlæg: #28038 - 01/09/2019 15:16, om du kunne fortælle lidt mere om "dette ægte lys", hvorom du oplyser, at det er noget "godt" og "moderniserende".

Jeg forstår egentlig godt, at du tøver med at svare, for jeg opfatter dig sådan, at du har haft nogle store spirituelle oplevelser, som motiverer dig til at igangsætte noget godt og moderniserende for dine medmennesker, men som det nok ikke er så ligetil at udtrykke klart.

Jeg fornemmer, at din situation er vanskelig - og at du kæmper med den.
Det vækker min sympati smiler

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 04/09/2019 23:04

DETTE HER SOM EN GOD SYNLIGHED

E spørger: " Har du fået noget respons på projektet fra folk? " Jeg svarer: " Nej, stort set ikke men, de har heller ikke endnu brokket eller klaget over den, hvilket jeg opfatter som et sandsynligvis godt tegn."

Idag i samfundet er der for mange negative informationer ved massemedierne, hvilke blandt andet kan øge stress og forværre psykisk sygdom for menneskers sind. Nyheder i eksempelvis aviser, fjernsyn, radio, telefoner eller computeres internet har ofte som en sælgerstrategi spændende dramatiske overskrifter om galskaben i historierne med muligvis også til tider en overdrivelse af det i deres indhold og det er det samme med meget i underholdningsbranchen tilmed i noget politik. For dem handler det som denne indflydelse om at få en så hurtig opmærksomhed som muligt, hvor folket helst skal reagere, som de med deres egne egoistiske intentioner kan tjene mange penge på. De opnår sådan, hvad de selv vil have af ting, når noget dårligt istedet ligner at være attraktivt endda i en hel del tilfælde måske godt for borgere. Det kan ske ved at påvirke folks underbevidsthed instinktivt med noget katastrofetænkning, uhyggelige skrækscenarier, sexfikserede emner, dårlige rollemodeller, skøre skandaler, vold, krig, konfliktfyldt elendighed, provokation og andet lignende især om det forbudte ifølge de mest fornuftige sociale normer, fordi så føler man jo vrede, had, frygt, angst, begær og således videre på grund af al den slags så at sige skidt og lort. Dyrkelsen af budskaber på den måde kræver ingen tålmodighed.

T kommenterer: " Det er jeg enig med dig i men, det er bare fordi, at vi to er blevet mere gamle. " Jeg svarer: " Det har intet med vores tilsyneladende modne alder at gøre, da mange både ældre og gamle ledere tillader det i at ske, hvor de udnytter sådanne midler, fordi de kan tjene stor økonomisk rigdom på dette."

Idag handlede et naturvidenskabeligt TV program om, at menneskeheden er årsag til den som fakta accelererende forøgede klimaændring på Jorden til mere katastrofale konsekvenser, hvor selv også meget liv i havene er truet. Der er efterhånden udviklet forskellige teknologiske løsninger på dette potentielt farlige store problem i hele verden med for meget kuldioxid, men alligevel gør man endnu ikke nok for at nedsætte eller stoppe den slags ødelæggelse selvom, det nu er helt nødvendigt som en ny tilpasning af miljøet for os, de kommende generationers vilkår og menneskeartens overlevelse. Lige nu gider folk ikke at handle på den slags gode ideer på grund af en deri manglende økonomisk indtjening på markedet og politisk splittelse. De kan ellers forbedre vejret globalt tilmed, hvor vi dermed som noget stort redder verden, så den i fremtiden bliver til et bedre sted at leve med istedet for de ifølge statistikkerne muligt kommende fatale miljøforandringer. Vedrørende dette kan uanset hvad forskellige folk fra alle samfundsklasser risikere, at mange bliver berørt af det mere og mere ekstreme vejr i landende.

Folks materialistiske overforbrug forværrer forureningen ved industrielle fabrikkers produktion og i ting som skrald. Det er også slemt med trafikkens køretøjer, kraftværker, landbrug og tobaksrøg. Verdens natur og alle menneskers liv er altså mere værd end penge.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 05/09/2019 19:38

Hej Gerth

Hvad med at lancere dit projekt herinde blinker

https://debatingchristianity.com/forum/index.php

Mit seneste bidrag til debatten er dette:

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=977795#977795

Måske mit ligefremme væsen og musikken kan sætte gang i et eller andet ler

Namaste
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 05/09/2019 19:49

Hej Simon

Hvis det hele er så forfærdeligt, så kan du jo bare trykke på den røde knap blinker

Selvfølgelig kan jeg ikke tage døden alvorligt med alle de fingre på den famøse knap ler

Kom nu ind i kampen ellers må jeg jo tilkalde HansKrist og Arne halvfuld

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 06/09/2019 13:10

Hej du..

"Selvfølgelig kan jeg ikke tage døden alvorligt.."

- Nej det har du jo sagt, men det kommer nok..;)

"Kom nu ind i kampen ellers må jeg jo tilkalde HansKrist og Arne"

- De to varyler opgav alle vi andre skam for år tilbage, men ta' du dig en hyggelig pludder med dem..;)

mvh & go weekend..
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 06/09/2019 22:05

Simon skriver:
Citat:
- De to varyler opgav alle vi andre skam for år tilbage, men ta' du dig en hyggelig pludder med dem..;)
Varyl betyder iflg. Den Danske Ordbog:
Citat:
person der laver ballade eller ikke opfører sig ordentligt - især om børn og unge
Her kan jeg jo kun takke for Simons kompliment til min ungdommelighed blinker
Men tilbage står jo spørgsmålet:
Hvem er "alle vi andre" - udover Simon ham selv?
Hallo - hallo - er der nogen? - eller er det Simon der har fået hallucinationer? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 07/09/2019 14:59

Ohøj hr. lægprædikant..

Ja du sprudler af ungdommelighed, men det var næppe dén der fik flest af os til at opgive at få dig til at argumentere for dine meningers relevans..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 07/09/2019 15:59

Som jeg nok tænkte:
"alle vi andre" ser indtil videre ud til alene at være Simon.
Man kan vel ikke kalde det storhedsvanvid, snarere "flertalsvanvid" blinker
Mine meninger er relevante for mig. Hvad de er for andre er jo hver enkelts afgørelse - men de har jo tydeligvis været relevante for en del. blinker
Arne smiler
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 07/09/2019 17:55

Hello Simon

I am a strange human being ler Selv Gerth er fortabt i mig halvfuld Hvilket ben skal han mon stå på blinker

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=977993#977993

Kan du ikke sætte dig ned og komme med et par kommentarer til dette:

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=977997#977997

Fortsat god weekend til dig og alle andre heart

Namaste
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 03:18

EN KONTROVERSIEL VISION

H: " Husk kvinderne havde det forfærdeligt dengang i det græske, græsk/romerske og det jødiske samfund, hvor de slet ikke måtte være lige med mændene og de blev betragtet som ingenting. Der var lige så mange kvinder endda måske flere kvinder end mænd, som konverterede til de urkristne menigheders fællesskaber, hvilket der jo må have været en grund til, for på det tidspunkt fandtes ingen tvang, nogen former for anerkendelse eller prestige forbundet med at tilhøre menighederne af kristne. Når den kreativt progressive øverste klasse borgerskab af kvinder tilhørende det romerske samfund frivilligt blev til en del af de urkristne menigheder, må der have været tale om et ligeværdigt syn på mænd og kvinder i de paulinske urkristne menigheder."

Jeg svarer: " Ifølge Wikipedia - Efter Urkristendommen var der oldkirken. Oldkirken er betegnelsen for perioden mellem de første kristne menigheders opståen og frem til sammenbruddet af det vestromerske rige i 476. Kejser Konstantin blev omvendt til kristen. Med Konstantin I's styre opnåede Biskoppen af Rom politisk og religiøs betydning og skulle med tiden blive kendt som paven og etablere Rom som centrum for den katolske kirke. To begivenheder har gjort Konstantins regering til en milepæl i romersk historie. Han var den første kejser, som legaliserede kristendommen. Det skete i år 313 ved udstedelse af Milano-ediktet. Dermed blev Kristendommen en statsreligion i det romerske rige, selvom dette først skete under Theodosius den Store ca. år 380. Gennem Konstantins regering udvikledes mange af de administrative, kirkelige funktioner og institutioner, som senere dannede grundlaget for de europæiske stater i middelalderen, f.eks. bispedømmerne og de første kirkemøder. Han brugte kirken som sit redskab politisk, påtvang den sin kejserlige ideologi og berøvede den den uafhængighed, som var oldkirkens kendetegn.
Min historielærer i gymnasiet fortalte, at det romerske imperium og den græske kultur dyrkede homoseksuelt mandekroppen, hvor kvinden seksuelt derfor var betydningsløs andet end kun til fødsel af børn. Det minder om Hare Krishna ( ISKCON ) som en religiøs bevægelse af en indisk hinduistisk tradition og Hinduismen er også patriarkalsk. Jeg mener, at fra den urkristne tid helt videre frem til FN´s menneskerettighedserklæring i 1948 og den i Vesten videre endnu mere medmenneskelige socialistiske udvikling i 1970´erne, der blev kvinder stadig styret af mænd i kristen religion, hvor hun blev betragtet som kun den fødende i en slægt handelsvare for en ægtemand og intet uden ham. Kvinder blev derfor gift oftest som meget unge ved arrangerede ægteskaber. Det vil sige, at fra cirka år 20 med Jesu forkyndelse videre til de kristne menigheders opbrud mod den jødiske tradition som religion omkring 100 e.Kr. blev det mere og mere nødvendigt for kvinder, at de skulle bekende sig til den kristne tro, så de på den måde lettere kunne sikre deres egen overlevelse og tilfredsstillelse af de mest livsnødvendigt basale behov. Især nogle kristent religiøse sekter udtrykker i nutiden denne slags religiøs tro med Paulus som forbillede på dominerende mænd i et samfund og tvangsægteskaber. Gnosticisme blev fornægtet af den kristne kirke, hvilket idag også er det samme som med såkaldte mystikere, der ikke er tilhængere af en religion.

Ifølge Wikipedia - Maria Magdalene var en af Jesu ledsagere. Hun var tilstede ved Jesu korsfæstelse, begravelse og var vidne til den tomme grav. Hun var den første, som Jesus åbenbarede sig for efter sin død med budskabet om evigt liv. Der er mange teorier om hendes forhold til Jesus og hans disciple, der ikke findes i Bibelen:
Hun var en synderinde eller skøge, som blev frelst.
Hun var apostlenes apostel, en mester i sig selv.
Hun var Jesu kone eller elskerinde, den højtelskede discipel og sågar mor til Jesu efterkommer. Den islandske homiliebog fra ca. 1200 omtaler hende som Jesu veninde og ægtefælle.
En kvinde ved navn Maria var ifølge Bibelen søster til Lazarus og Martha, og nogle[hvem?] mener, at hun er den samme som Maria Magdalene.
Ifølge den romersk-katolske kirke var Maria Magdalene en skøge, som Jesus jog syv dæmoner ud af, hvorefter hun angrede, salvede Jesu fødder og fik tilgivet alle sine synder. Efter Jesu død og opstandelse blev hun sat på en båd uden årer sammen med Martha, Lazarus, Sidonius og liget af Anna. Langt de fleste kristne mener, at Jesus hverken var gift med Maria Magdalene eller havde andre seksuelle forhold. Biblen som både det gamle og nye testamente blev lavet af Kejser Konstantin. Der er flere andre kendte evangelier, hvilke ikke er godkendt af alle de forskellige kristne trosretninger som:
Judas evangeliet.
Maria Magdalene-evangeliet.
Thomas-evangeliet.
Pistis Sophia.
Fillips-evangeliet.
Marcion-evangeliet.
Peter-evangeliet.
Og de Apokryfe skrifter.

De fleste her nævnte evangelier handler om Maria Magdalena og kønnenes ligestilling, hvor hun ellers havde en vigtig rolle, der ikke er beskrevet direkte i Biblen. De er blevet afvist af både den katolske kirke og Kristendommen som religion, men Jødedom og Islam har også patriarkalske træk. Både Biblens maskuline gudebillede i sin treenighed og historier er for kønsdiskriminerende især med Paulus holdning til kvinden som den seksuelt fristende hore, der faktisk lyder ligesom Buddha´s beskrivelse af kvinden som fristerinde. Det gjorde dermed senere, at budhistiske nonner havde mere strenge leveregler end mænd og Budhismen som religion blev sådan lavet af en mand.

Historiebøgerne er blevet bestemt af den kulturelle indflydelse og der er derfor stadig af den grund i nogle dele af verden en undertrykkende censur af informationer over folk til for meget uvidenhed. En kvindelig bekendt siger til mig: " Ligesom med i vores land de flere forskellige leksikons om almen viden er hellighed generelt mest kun kendt som noget religiøst." Jeg svarer: " I 1970érne med Hippiernes ( Flippere) New Age bevægelse rejste man eksempelvis til Indien eller andre steder for at møde nogle særligt hellige personer, hvilket en hel del folk faktisk også gør i vor tid. Religiøse mennesker har fordomme, hvis de ekstremistisk, fundamentalistisk eller dogmatisk kritiserer andre med skældsord såsom ´hedninge´. Projekt OPLYSTHED handler blandt andet om, at nu kan man have en spirituel interesse om det guddommelige og være hellig uden religion."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 13:26

Hej Gerth.
Jeg er enig med dig i, at religioner er præget af kulturen i den tid og på det sted, hvor de er opstået, og hvor du jo bl.a. peger på forholdet mellem kønnene - ligesom du jo peger på, at religioner ofte har fordomme mod andre religioner.
Når du så skriver:
Citat:
Projekt OPLYSTHED handler blandt andet om, at nu kan man have en spirituel interesse om det guddommelige og være hellig uden religion.
så er jeg egentlig også enig med dig, men er usikker på dine ord: "og være hellig".
Om ordet "hellig" giver Den Danske Ordbog fem forklaringer, mens Gyldendals Den Store Danske siger:
Citat:
Hellig er et gammelt nordisk ord. Etymologisk er det forbundet med heill, der betyder hel, uskadt, intakt, beskærmet, men det har fra en anden afledning også bibetydningen: heldig, lykkelig, sund, frelst.
Er det muligt for dig at afklare, hvad du mener, når du skriver: "være hellig"?

Det kunne lyde lidt som "de frelstes klub", og det tror jeg ikke, du mener - eller gør du? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 18:42

Hr, lægprædikant..

""alle vi andre" ser indtil videre ud til alene at være Simon"

- Og hermed satte forkalkningen vist en stopper for det ungdommelige sind..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 18:48

Høj høj du..

"I am a strange human being Selv Gerth er fortabt i mig Hvilket ben skal han mon stå på"

- Formentlig det samme som i alle tidligere år; desuden ved vi jo alle hvor næstekærlige i kristne fætre og kusiner blir, når i ude i horisonten ser noget der ligner en trosfælle: verden fyldes til randen med kristne troende, kærligheden løber simpelthen af med jer! Jamen, se nu bare din guru, lægprædikanten, hvis hukommelse er som en nyfødt "væren", og himlen blå dom aldrig før..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 20:32

Typisk undvigemanøvre, der forsøger at skjule, at Simon helt uberettiget udtaler sig på en masse andre menneskers vegne.
Ak ja - hvor upålidelig kan man mon være? bank
Arne blinker
Indsendt af: Anonym

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:10

Citat:
Typisk undvigemanøvre, der forsøger at skjule, at Simon helt uberettiget udtaler sig på en masse andre menneskers vegne.
Ak ja - hvor upålidelig kan man mon være?

Hvis du var istand til at forstå, hvad du læser, ville selv du kunne opfatte, hvor mange der melder ud at de opgiver at prøve på at "snakke" med dig (og helt undgår at læse HK).

Det er må være en af dine blinde pletter!
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:25

Simon: " Jamen, se nu bare din guru, lægprædikanten ( Arne Thomsen )."

Hej Simon
Ifølge Wikipedia - Guru er en betegnelse i indiske religioner og vestlige yogabevægelser, for en person, der har nået en høj grad af åndelig indsigt, og som derfor er i stand til at undervise eller fungere som spirituel vejleder. Gurubegrebet er centralt i hinduisme, buddhisme og sikhisme. For tilhængere af disse religioner, er det vigtigt at finde en guru, man har respekt for og som man kan stole på.

Ifølge Den danske ordbog - hinduistisk lærer og åndelig vejleder, ofte opfattet som en inkarnation af en guddom og med ubetinget autoritet over sine elever.

Ifølge Gyldendal, Den store danske - guru, (sanskrit 'tung, ærværdig'), religiøs lærer og vejleder i indisk religion. Tanken om en religiøs vejleder har været kendt i indisk religion siden de ældste tider. Det var idealet for drenge fra de tre øverste sociale klasser at opholde sig en årrække i en gurus hus for at studere vedaerne og for at lære religiøs praksis. Læreren blev betragtet som elevens åndelige far. Senere og ikke mindst i de vishnuitiske sekter blev guruen en central skikkelse i tilhængernes religiøse liv. Guruen anses for at være en inkarnation af Gud — ja, guruen overgår ofte selve guddommen i betydning. Gurubegrebet er i nyere tid kommet til Vesten med de nye religiøse bevægelser, der især har rod i hinduismen. Guruen er tilhængernes åndelige vejleder i yoga og meditation. Blandt sikherne anvendes betegnelsen guru om deres første ti ledere (fra Nanak til Gobind Singh). Gobind Singh bestemte ved sin død, at sikhernes hellige bog, Adi Granth, fremover skulle være sikhernes eneste åndelige vejleder.

Jeg opfatter ikke Arne som en ekspert i meditation og religiøs. En guru er et religiøst medlem af en indisk inspireret religion, hvilket han heller ikke er. Bemærk, at guruer virker patriarkalsk til, at de kun var/er mænd og i flere tilfælde med en status som personifikationer af det guddommelige. Derfor nævnte jeg i mit forrige indlæg ikke hellige guruer, fordi dette projekt ikke er religion.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:37

Citat:
Hvis du var istand til at forstå, hvad du læser, ville selv du kunne opfatte, hvor mange der melder ud at de opgiver at prøve på at "snakke" med dig ...
"hvor mange der melder ud" - hvem er de, hvor mange er de og hvor har de "meldt ud"?
I øvrigt skriver jeg ikke primært her på Trosfrihed for at få nogle til at "snakke" med mig, men for at afklare mig selv - og jeg er meget taknemmelig for, hvad jeg i tidens løb har opnået derved smiler
Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:45

Hej Arne

Du svarede til en anden profil netop, som jeg skrev noget til dig, hvilket jeg i mit forrige svar derfor har slettet. Læs den igen, hvis du ikke nåede dette. Her er min besked til dig:

Jeg siger det igen til dig, at vil du venligst ignorere Simons og Anonyms´ kommentarer her, fordi i har fornylig fyldt for meget med jeres interne skænderi, hvilket kan være en succes for internet troldes plan om sabotage af et værk, fordi debatniveauet således falder til Hetz imod hinanden som en splittelse og underbevidst personlige aggressioner.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:45

Hej Gerth Drost.

Jo - du har jo ret - jeg faldt for fristelsen til at latterliggøre andres forsøg på at håne mig - og glemte, at det jo egentlig blot forstyrrer.
Nu må jeg se at huske dét, jeg jo for længst havde besluttet herom blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 10/09/2019 23:28

Psst!
En mere disciplineret hjerne, ville ikke altid stikke sin fod i munden, hver gang han åbnede den! ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 10/09/2019 23:35

Hej du..

"Ifølge Wikipedia - Guru er en betegnelse i indiske religioner..osv."

- Tænk, at du også ka' finde ud af at slå ord op på Wiki, hold da helt op..;)

Mennesker i en hvilken som helst kultur, har tilbedt mennesker som de troede udtrykte sig om sandheden. Hvad angår lægprædikanten, tror han stadig at sandheden er noget der fiser rundt i et guddommeligt og temmelig kærligt univers - men derfor ka' nogen jo udmærket erholde ham som guru.

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 11/09/2019 10:35

Ohøj hr. lægprædikant..

Egentlig minder du mig lidt om Eva Kjer Hansen, der jo som fiskeriminister helt bevidst blokerede for den tyske opkvalificering af N 2000-områder, idet hun fortsat ønskede at bevare den danske motorvej for fiskeri med bundtrawl tværs gennem udvalgte skåneområder i Nordsøen.
Som gammel kristusfetichist betragtet, har du det m.a.o. nogenlunde tilsvarende den kjære Eva Hansen, selv om dit ønske, i sin sædvanlige luftige substans, handler om at trawle usandsynlige guder gennem universelle motorveje.
Sandsynligvis er i lige fjogede og undgår for enhver pris nogen form for kontakt med almindelig sund fornuft. Men her jeg altså stille et pinligt spørgsmål, selv om dine små private skærmydsler ellers ingen interesse har, for trods det med varylen, så sku’ du vel ikke være hendes bedstefar – alternativt Mogens Jensens?

Nå, godt ord igen. Indrømmet, det var lidt griset sådan at bevæge sig ind på familiære områder, og ønsker dig med undskyldning en solrig god dag – øf øf!..;)

mvh
Simon

P.s.: For øvrigt ér det altså ikke for at mobbe dig, når du fra tid til anden stadig får et lille prik med drillepinden. Ej heller er det blevet ateisters opgave at frelse kristne troende der som du har hang til scientologys eventyrterapi – selv om overlevende gl. debattører vel stadig ville finde det urkomisk at se dig gynge som en sømand af nylig bakkekontakt. Så misforstå mig nu rigtigt, for stadig er det en berigelse for humoren at se hvordan du får viklet dig ud i ingenting at sige, overhovedet – tomlen op for traditionens vedligeholdelse & ”agnostikerens” kristusikon!..;)
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 12/09/2019 02:58

DET NÆSTE STORE ÅNDELIGE SKIFT I VERDEN

A: " Er det muligt for dig at afklare, hvad du mener, når du skriver ´være hellig´? Det kunne lyde lidt som de frelstes klub, hvilket jeg ikke tror, at du mener - eller gør du? "

Jeg svarer: " Nej, jeg har allerede i nogle andre tidligere emner forklaret, at fordi idag folk er meget forskellige, kan alle derfor endnu ikke være lige gode om hellighed. Havde projektet kun været for i sin renhed perfekt åndeligt oplyste, ville næsten ingen komme som gæster og personale på grund af i den en dermed uegnethed, fordi flertallet af befolkningen har vistnok psykiske problemer med dumme vaner som en del af en usund livsstil eller andre syge fejl med eksempelvis giftig tobaksrygning, alkoholisk overdrivelse - festligt euforiserende stoffer plus natligt larmende aktiviteter på skummel vis, for meget usund kost, hor, sex uden personlig kærlighed og så videre af slemme og uartige ting med risiko for farlige skader og alvorlig sygdom især i den senere alder ved slitage af kroppen. OPLYSTHED har i sin beskrivelse en holdning til, hvad folket burde stræbe til samt imod, der dog ikke er krav som lovgivning. OPLYSTHED´s målgruppe er ikke for religiøse profeter, helgener, guruer og andre med lignende typer titler i religioner."

Jeg kunne ikke citere hans ord helt rigtigt, fordi jeg kunne ikke finde de ord fra ham et andet steds emne og og her er min erindrerede version - A: " Ingen har endnu lavet en global løsning på hele verdens værste problemer."

H: " Tidsånden, en ny generation af dumme unge mennesker, er iøvrigt idiotisk uintelligent såvidt disse spørgsmål. Hvordan skal det dog ikke gå. Det er jo et genialt træk fra ateisternes side hvis, det lykkes dem at fremføre kristendommen som bibelfundamentalisme, for har man en gang for alle diskvalificeret kristendommen, så er den pot ude af verden. A og Gerth og j/m gjorde det af andre grunde, simpelthen p.g.a. at de ikke forstår kristendommens spiritualitet."

Ifølge Wikipediea: " Ateisme er en afvisning af tro på, fravær af tro på eller afvisning af eksistensen af en eller flere guder. De tidlige kristne blev benævnt som ateister, fordi de ikke ville ofre til de lokale guder. En handling der skabte frygt hos den lokale befolkning der frygtede gudernes straf for de manglende ofringer. I det romerske rige blev de kristne henrettet for deres blasfemi af de romerske guder generelt og kejserdyrkelse i særdeleshed. Da kristendommen senere blev den officielle religion i Rom, var det de ikke-kristnes tur til at blive henrettet, for tilbedelsen af falske guder, kætteri."

Tålmodighed er en dyd. OPLYSTHED er ikke et ateistisk projekt selv om, den ikke har et gudebillede ej heller en guddom. Mange gnostikere mindede om budhister uden kraftfulde oplevelser vedrørende viden om sindet. Nogen synes, at den kristne dåben blot er en videreudvikling af et engang egyptisk religiøst ritual, hvor også en farao blev salvet med olie. Nogle mystikere mindede faktisk om helgener med ´overnaturlige´ hændelser og det evige selv er intet af dette. Projektet har en tro på Det guddommelige som noget kønsløst ( intetkøn ) med Helligånden i form af mennesket. Bemærk, Helligånden skal ikke med et stort forbogstav betyde mere end noget guddommeligt eller mennesker men, den er en upersonlig metaforisk mening om - allegori - det bedste i folk ved uselvisk kærlighed, helliggørende renselse og bevidsthedens evighed med det guddommelige som et håb. Kristendommens patriarkalske treenighed med fader, søn og hellig ånd, ordet ´broder´ og det om en Menneskesøn har en gudsopfattelse, der ikke er tidssvarende med nutidens mest moderne sociale udvikling mellem kønnene. Det guddommelige er ikke et menneskeligt køn og har ikke et behov for en anden halvdel eller modsætning. Det virker ulogisk som noget seksualiseret, at i Biblens fremstilling var Jesus bogstaveligt talt konkret en mandeguds søn, hvor Helligånden overraskende ligesom en Herrens voldtægt uden et valg befrugtede Jomfru Maria, fordi hverken en hankøns ´Gud´ eller Helligånden har menneskelige gener? Hvorfor skal kristne ønske en bekendelse til den kristens trosbekendelse, når de ikke er en guds søn? ´søn´ i Biblen kan fortolkes på forskellige måder. profeten Jesus fødsel med hellig ånd kan billedligt betyde en åndelig forvandling og/eller varsle en ny spirituelt storslået forandring i verden. Ingen kan som en superhelt redde hele vedden og alle mennesker. OPLYSTHED anbefaler jer alle til et nyt unikt ansvar i fællesskab ved handling om både Jordens og menneskehedens skæbne nu. Projektet respekter alle medmennesker fredeligt uden voldelig undertrykkelse og torturerende trusler, fordi det skal istedet ske på en noget demokratisk måde blandet med en medmenneskelig næstekærlighed, hvilket ikke er hellig krig til trods for en kun med ord indirekte opposition imod al religion. Meld jer ud af religion, fordi ellers har især i dette land Kristendommen en indflydelse på folket.

Bekendt 1: " Det er forkert, hvis man ikke har Kristendommen i Danmark, fordi så vil Islam istedet overtage vores land."
Bekendt 2: " Vi kan ikke fjerne Kristendommen fra staten, fordi det er urealistisk."
Bekendt 3: " Mange har ikke den samme evne som du, hvor en selv kan derhjemme eller på Biblioteket analysere Biblen og derfor har de et behov for at høre det fra en præst som eksempelvis psykisk syge."
Bekendt 4, ung: " Jeg tror heller ikke på Kristendommen men, jeg er stadig et medlem af den, da jeg ikke endnu har taget stilling til sådan noget. Hvis Kristendommen adskilles fra staten ( regeringen og det kongelige ), kommer den til at uddø som religion."

Skal OPLYSTHED kun være forud for tiden eller repræsenterer en ny historisk kulturel udvikling, der erstatter denne gamle trosretning? Nu her i især Norden og nok i Vesten med både massemedier og tros/ytringsfrihed er det netop sammenlignet med dengang i fortidens midler af ting langt hurtigere accelererende muligt, at vi kan gøre en stor god forskel i verden uden korsfæstelse. Mon terroristernes tid også snart er forbi? Måske Jesus Apostle blev kritiseret som værende urealistisk troende der og nu er det vores omgang som en spirituel fornyelse uden religiøsitet kamp. Kan folket som en ny samfundsmæssig omvæltning sørge for, at sociale højskoler og daghøjskoler får ligesom for bare femten år siden mere økonomisk støtte, så teologer på den slags steder kan ekstra bidrage dannelse af borgere som undervisere på det faglige område en foreksempel ensom arbejdsløs person midlertidligt? Lad altså ikke historien gentage sig, hvad angår dette.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 13/09/2019 16:18

Hej Gerth.

Der er tvivl i mig om, hvorvidt du egentlig ønsker dialog, eller du snarere måske arbejder på egen afklaring.
Du skriver bl.a.:
Citat:
Bemærk, Helligånden skal ikke med et stort forbogstav betyde mere end noget guddommeligt eller mennesker men, den er en upersonlig metaforisk mening om - allegori - det bedste i folk ved uselvisk kærlighed, helliggørende renselse og bevidsthedens evighed med det guddommelige som et håb.
Der er dele af dette, jeg mener, jeg forstår - og endda kan være enig med dig i - men andre dele efterlader efterlader mig i forvirring.
To spørgsmål:
Er du helst fri for replikker som min her?
Vil du i dialog - eller foretrækker du blot eventuelt at tage en replik som denne med i dine overvejelser?


M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 02:41

Arne: " Jeg spurgte dig i mit indlæg. ( Er det helt umuligt at forklare "dette ægte lys" lidt nærmere? Det kunne måske øge interessen ), om du kunne fortælle lidt mere om dette ægte lys, hvorom du oplyser, at det er noget godt og moderniserende. Der er tvivl i mig om, hvorvidt du egentlig ønsker dialog, eller du snarere måske arbejder på egen afklaring. Og endda kan være enig med dig i, men i andre dele efterlader efterlader mig i forvirring. Er du helst fri for replikker som min her? Vil du i dialog - eller foretrækker du blot eventuelt at tage en replik som denne med i dine overvejelser? "

Hej Arne
Jeg citere her nogle af dine ord fra et af dine emner som en del af mit svar til dig: " Jeg er ikke i tvivl om, at dit projekt: OPLYSTHED har gode formål." Du har også flere andre steder om noget andet udtrykt din skepsis imod religiøs/spirituel undertrykkelse mod mennesker. Lige nu kender jeg en gammel mand, som personligt med diskretion følger projektet endda tilmed som min projektvejleder, hvor han holder øje med dens ´renhed´ i teksterne af mig især vedrørende den medmenneskelige etik og moral - næstekærlighed. Han er ikke her i dette forum, men så det er jo godt med dig istedet. Når du en dag forsvinder, så er der ingen tilbage for mig her til en fornuftig diskussion/debat, hvilket nok er grunden til, at en Michael j.m.p. ifølge Hans K´s sammenligning med mig stoppede her? Dette om ham og om lidt den helt unge kvinde er ikke ment som nogle nye emner. Desværre, kan i gamle altså pludseligt i en nær fremtid dø fysisk og hvem vil der deltage aktivt på den måde? Måske jeg kommer til at møde nogen egnede til det senere. Du har mest kun fortalt om din sympati for OPLYSTHED uden en saglig og/eller personlig mening om mine emner? Du må helt sikkert gerne kommentere her i dialog. Bemærk, dette projekt skal handle om noget, der er større end mig selv som person og derfor laver jeg i Facebook og her kun emner kulturelt om dens ideologi, der ikke er om mig og mit liv personligt. I mit forrige emne her, har jeg lavet cirka fire grammatiske fejl, der er rettet i Facebookgruppen om den.

En person med en god intention kan underbevidst i et egoistisk selvbedrag gøre noget forkert i det men, det er værre med falsk godhed som det med vilje onde. I historiens gang blev store religioner og mindre religiøse trosretninger midler til magtmisbrug over mennesker i verden også endnu idag. Jeg synes, at projekt OPLYSTHED har et godt formål men, men det kan kun ske ved folkets frivillige medansvar for dens videre udvikling i samfundet.

En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i kirken med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes manglende tro på Kristendommen skal bevare den religion. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevare ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne romantiske bryllupper. Det må jeg huske at fortælle hende.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 17:40

Du er ikke ambitiøs Gerth,

Det du gør ender i ingenting, uanset om du en dag sidder på trosfrihed som den toneangivende og dominerende, eller hvor alting drejer sig om hvad du skriver.

Hvorfor ved jeg at din snak og skriverier om det religiøse og spirituelle ender op i ingenting?

Fordi du ikke overhovedet formår at kontekste tværvidenskabeligt med hvad du skriver.

Hvis det du skriver skulle være interessant for eftertiden, skal det, hvad du skriver, have relevans for psykologien, psykiatrien, den medicinske lægevidenskab såvidt sundhed og levealder, og neurovidenskab, og religionsvidenskab og ja kristendom, og antropologi og filosofi.

Men intet af hvad du skriver formår du at kontekste til de af mig nævnte områder og derfor vil det moderne natur videnskabelige skolede menneske og kultur, overhovedet ikke hæfte sig ved hvad du skriver, du bliver glemt fordi du ikke har sagt noget af relevans og betydning der kan bruges af de forskellige videnskaber til at komme videre, ud over stepperne. Der er ikke landvindinger og fremskridt i hvad du skriver om og er beskæftiget med.

Og ofte aner du ikke hvad du snakker om, og du sexualiserer kristendommen, hvilket virker fuldstændig barnligt hysterisk. Og afslører du tænker som et barn.


-0-0-0-0-

En kort overgang tænkte jeg du kunne udmærke dig omkring din Helligånds fascination, men det er endt i det rene vrøvl pga dine forsøg på at angribe kristendommen, en kristendom med dens teologi, du ikke har forstået en hujende fis af. Det er så tragisk, og det er set før at folk har forsøgt sig på samme måde som dig og det er mislykkedes hver gang, som det er mislykket for ateisterne at feje den religiøse spirituelle dagsorden af banen som skulle være uden substans og ægte indhold.

Hvad skal du gøre?

Du kan ikke ævle bævle så meget som du gør om Helligånden, uden at du forstår hvad fx psykologien og psykiatrien siger om de ting og ikke mindst neurovidenskab.

Du skal også forstå din egen tale om Helligånden religionsvidenskabeligt og dermed ud fra den kriste teologi og spiritualitet, fordi det er her enhver tale, diskurs, om Helligånden har sin oprindelse.

Du aner ikke hvor du selv er, og at utallige teologer og kristne mennesker har sagt det samme som du siger, men på en endnu mere forståelig måde, som på en tværvidenskabelig relevant måde.

Før du forstår den kultur vi lever i idag, og ihvertfald et par fagvidenskabelige discipliner der grænser op til en diskurs og omtale af Helligånden, som psykologien og psykiatrien og neurovidenskab fx, vil du ikke blive husket for noget som helst nogensinde.

Hvis du virkelig havde noget interessant at sige om Helligånden, så ville du være i tværvidenskabelig sparring med flere videnskabelige discipliner, men det er du ikke, derfor bliver du glemt, derfor har hvad du skriver ikke nogen almen relevans og betydning. Du flytter ingenting, ingen bliver klogere af at læse hvad du skriver. Tværtimod fører du folk bag lyset, med dine infantile ideer om fx kristendommen, det virker så tåbelig som useriøst. Næsten som ateisterne når de gør sig selv til grin ved at afsløre deres projektioner om hvordan kristendommen skal forstås.

-0-0-0-0-

grotesk at du bruger ordet oplysthed, når du gør det stik modsat. Ihvertfald oplyser du ikke folk. Tværtimod vildleder du folk. Fx din kristendoms kritik, er ren vildledning, såvel som det er så barnligt og idiotisk måde at opfatte tingene på, som kun folk uden uddannelse og kritisk sans kan hoppe på at tillægge nogen betydning.

-0-0-0-0-

Jeg skal nok sige, påpege, hvor du siger noget af relevans og betydning som moderne tænkende og skolede uddannede mennesker kunne få et udbytte af at lægge øren til.

At jeg er så hård ved dig som jeg her er, skyldes selvfølgelig at jeg nærede visse forventninger til dig da du begyndte, hvor jeg fandt visse interessante ting, men pludselig endte det hele med at du kunne kritisere alt, hvilket du bare ikke magter. Og ingen magter dette, også ateisterne tror de kan feje alting af bordet. Nej må vi så i stedet for bede om saglighed og faglighed.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 21:53

Hej HansKrist

Måske dette kan hjælpe lidt på Gerths forståelse ler

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=978907#978907

Lad nu drengen få lidt vind i sejlene blinker Jeg satser på ham...for fanden...jeg satser på alle mennesker engel Man er vel ikke gambler for ingenting yeah Nu har jeg drukket endnu engang og slet ikke læst hvad Simon har at sige til mig - tør nøsten ikke at læse det halvfuld Forhåbentligt er han ikke for hård ved mig stortchock Må hellere sætte denne her på og så læse det han skriver heart

https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek

Men hvad tænker du om disse mennesker/samtaler:

https://www.youtube.com/watch?v=XNztk9AQ3KI

https://www.youtube.com/watch?v=MIZFCCDRS_s

https://www.youtube.com/watch?v=s4p4wenYAaE

https://www.youtube.com/watch?v=BLSKIRrnI1s

https://www.youtube.com/channel/UC0bMjBRXmr1CLV5HpRH2dxA

Kast du bare lidt brænde på bålet tommelop Er meget glad for at det hele går godt der i Rødhus rockon Vi andre må nøjes med betonlejligheden hjælp blinker ler halvfuld heart stortchock yeah

Kærlig hilsen eller namaste

ABC
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 23:42

Hej Hanskrist.

Jeg bliver trist til mode, når jeg ser, hvordan du "rakker ned" på Gerth.

Som jeg oplever det, søger Gerth at nå frem til større klarhed, samtidig med at han er besluttet på at gøre godt for andre mennesker.

Du fortæller ofte om din begejstring over, hvad du selv religiøst oplever, og hvis dét indeholder bare en smule næstekærlighed, ville det vel motivere dig til at søge at inspirere - eller på anden måde gøre noget godt for - Gerth, i stedet for blot at påstå, at det, Gerth gør, "ender i ingenting" blinker

Når du skriver til Gerth:
Citat:
Hvis det du skriver skulle være interessant for eftertiden, skal det, hvad du skriver, have relevans for psykologien, psykiatrien, den medicinske lægevidenskab såvidt sundhed og levealder, og neurovidenskab, og religionsvidenskab og ja kristendom, og antropologi og filosofi.
så ser det for mig ud, som om du kræver en elitær og intellektuel form for religiøsitet, der jo uundgåeligt altid kun vil være for de få - og som i øvrigt nu igen vækker min mistanke om, at det ægte er mere enkelt.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 15/09/2019 04:53

Hej Arne og ABC

I to fungerer fint sammen med Gerth og det kan jeg da godt fra tid til anden nyde fra sidelinjen, sådan det sociale hyggelige I har kørende

Men når Gerth begynder som fx jmp/Michael i sin tid at ville rent subjektivit angribe til højre og venstre det ene og andet som de ikke har sat sig ordentligt ind og/eller forstår, så bliver jeg frustreret og irriteret.

Måske Gerth skulle lade være med at overskride sine egne kompetencer (ihvertfald når han kalder det noget med oplysthed) og koncentrere sig om at være lidt mere konstruktiv og måske kreativ hvis han da overhovedet magter dette, men den store orakel til fx at oplyse os andre eller nogen om fx kristendommen er manden ikke, det er ligefrem grotesk hvad han i sin uvidenhed får sagt.

Enten holder jeg kæft nu, eller også bliver jeg mere præcist overfor Gerth og hvad jeg finder under al kritik af hvad han skriver.

I skal ikke tage jer af mig men bare forsætte. Jeg har nok nogle forventninger, til kvalitet, saglighed og faglighed, når nogen kaster sig ud i en kritik af noget, gør sig klog på noget.

Og lægmanden der går sådan subjektivit amok i sin kritik af noget han ikke har sat sig ind i, kan blive for irriterende og frustrerende for mig at være vidner til.

Jeg lover at være mere præcist og konkret herefter overfor Gerth hvis jeg blander mig.

-0-0-0-0-

Det ægte er nemlig mere enkelt som du skriver Arne

og derfor burde Gerth også kunne mestre følgende:

Citat:
Hvis det du skriver skulle være interessant for eftertiden, skal det, hvad du skriver, have relevans for psykologien, psykiatrien, den medicinske lægevidenskab såvidt sundhed og levealder, og neurovidenskab, og religionsvidenskab og ja kristendom, og antropologi og filosofi.


Og når jeg oplever nogen ha godt gang i at fremstille sig selv som fremragende, eller noget særligt, uden at de overhovedet kan sætte, hvad de beskæftiger sig med, ind i sammenhæng med hvad vi moderne oplyste og højt uddannede mennesker har af et naturvidenskabeligt verdensbillede, så er jeg klar over at de ikke har forstået hvad de fabler om. Fx har Gerth ikke styr på det med Helligånden = helligånden.

I fald han havde, ville han kunne fortælle os på en enkel måde hvordan fx psykologien og neurovidenskab forholder sig til spørgsmålet, og ikke mindst religion og også kristendommen hvorfra ideen om helligånden findes og stammer fra, ikke mindst hos Paulus er det ret udarbejdet. Men Gerth oplyser os ikke, kontekster ikke til disse fagvidenskabelige felter. Og så er jeg klar over at manden ikke har forstået hvad det er han selv snakker om.

Meget af hvad Gerth siger om helligånden er jo sagt af utallige teologisk tænkende mennesker gennem to tusinde år.

Hvad siger Paulus fx? At have helligånden hvad vil det udmønte sig i, resultere i, få af konsekvenser, fx kreativ blomstring og udfoldelse. Og socialt?

Det var bare et sted måske at begynde og gjorde Gerth det ville han opdage der har været en mand to tusind år før ham der virkelig har forstået tingene omkring begrebet helligånden. Hvad siger psykologien, fx Maslow, og kreativitets forskningen eller psykologien, og sportspsykologien til Paulus's tanker om begrebet helligånden. Hvad siger psykoanalysen?

Hvad er det denne Guds Hellige Ånd (ild og flamme) kan gøre ved vi mennesker? Føde os påny måske. Hvad siger Paulus og Maslow og kreativits psykologien og sportspsykologien?

Der bliver forsket så meget i at være grebet af ÅNDEN - HELLIGÅNDEN. Folks begejstring og entusiasme (i Gud væren, i ånden væren - folks gejst og spirit). Så enkelt og smukt er det som nok kun HansKrist af alle kan sige det.

Det er så spændende og ikke et religiøst abstrakt intetsigende (uden kød på) begreb størrelse. Gerth tror det er noget særligt fordi han endnu ikke har forstået det med helligånden.

Denne ild, denne gnist, må vi ikke skade, synde imod. Dette indre lys og glød i et menneskes liv. I kristendommen får det en så stor betydning at vi ligefrem taler om Gud Helligånden. Ja det er GUD - Gud selv vi her står overfor, møder.

Har vi ikke helligånden kan vi ikke kalde os selv for kristne. Åh vi skylder helligånden alt.

Psykologien siger ja. Og psykiatrien forsøger at hjælpe mennesker der har syndet imod helligånden eller er blevet afskåret fra helligånden. Hvornår skal et menneske ha psykofarmaka i så tilfælde? Om det overhovedet skal have psykofarmaka og om det overhovedet skal gå til Psykiatrien, måske det var bedre at gå til de religiøse spirituelle (beåndede begavede næstekærlige mennesker).

Vi kan ikke være KIRKE i verden uden helligånden og alt dette er grundlagt, tog sin begyndelse med begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus. Her hører vi første gang i historien eksplicit om at helligånden griber mennesker. Den samme ånd som i Jesus påstår Paulus at også vi kan bekende os til, tilslutte os, og få fuldt ud del i, derfor siger vi Gud Helligånden. Det er Guds Ånd. Det er et ubetinget anliggende af ultimativ betydning for vores liv påstår kristendommen med Paulus især (helligåndens apostel pr se) og psykologien er parat til at bekræfte at der er noget om snakken.

Psykiatrien som er den videnskab der burde forstå forholdet bedst, afviser hvad psykologien og kristendommen siger og arbejder hellere i blinde og ved hjælp af stærk virkningsfuld kemi fyldt med bivirkninger og ingen sans og forståelse for ånden i mennesket, helligånden i mennesket.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 15/09/2019 22:24

Hej Hanskrist.

Nu har du - vel mere end nogensinde - udfordringen til - helt enkelt og ægte - uden fraser og fremmedord - at præsentere din kristendom, som du jo jubler over, men aldrig forklarer.

I stedet spilder du da her dine kræfter på at kritisere andres ikke absolut Kristus-bundne spiritualitet - og på at rose dig selv - synes jeg blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 00:33

ET NYT SLAGS ENDNU MERE OPLYSENDE SAMFUND

En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i en kirke istedet for på rådhuspladen med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes ingen tro på Kristendommen skal hun nødvendigvis bevare den religion som en tilhænger af den. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevarer ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne en stadig mulighed for romantiske bryllupper i dem.

Projektet beskæftiger sig ikke officielt med emnet konspiration. Der findes desværre negative sindsygt paranoide ´teorier´ eller rettere sagt hypoteser af den slags fra især aktivistiske folk og personer med sindslidelser, men ifølge Wikipedia var der som historisk viden engang en hemmelig organisation med medmenneskeligt socialistiske og kommunistiske intentioner: " Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Selskabets aktiviteter gik ud på at arbejde for at implementere Oplysningstidens tanker og indføre friere samfundsform der især var egnet for borgerstanden. Den kun 28-årige Weishaupt var den eneste af lærerstaben, der ikke havde en jesuitisk baggrund, og det – og hans åbenlyse begejstring for oplysningstidens ideer – var grund til, at han blev isoleret af sine kolleger. For at beskytte sine elever mod de jesuitiske anslag, som Weishaupt frygtede var i gære over alt omkring ham, men først og fremmest for at skaffe dem adgang til den moderne kirkekritiske litteratur, grundlagde han det hemmelige visdomsforbund, som i sin spæde start ikke var meget mere end en antigejstlig læseklub med højst 20 medlemmer. Fra Visdomsforbund blev det nu til en hemmelig orden, der ikke kunne fornægte de jesuitiske træk som sit organisatoriske forbillede. Med denne nye organisation begyndte Illuminati at optage mange frimurere og endda at infiltrere hele loger. Antallet af medlemmer steg, men denne succes var samtidig begyndelsen til enden. Illuminatiordenen var nært forbundet med Oplysningstidens verdensbillede. Målet var forbedringen og perfektionen af verdenen i form af frihed, lighed og broderskab, samt forbedringen og perfektionen af det enkelte medlem af ordenen. Midlet til at opnå frihed, var for Weishaupt uddannelse, som den ydre formidling af viden, men den var først og fremmest uddannelsen af hjertet, moraliteten. Dette ville gøre den enkelte i stand til at få kontrol over sig selv, hvorefter andre former for kontrol ville blive overflødiggjort, både den enevældige fyrstes kontrol og den åndelige despotisme, kontrollen som den katolske kirke udøvede, ville blive overflødiggjort. Dette moralske regime er forudsætningen og vejen til et samfund uden fyrster og uden kirken – en individualistisk utopi, som nærmer sig anarki. I modsætning til det 19. århundredes militante anarkister var Illuminati overbeviste om, at de kunne nå deres mål uden brug af vold. Weishaupt hævder, at der går en lige linje fra Urkristendommens idealistiske traditioner til frimurernes ideer. Ganske vist var frimurerlogerne ganske upolitiske, men de tjente som ly for Illuminatiordenen. Afskaffelsen af det enevældige herredømme skulle ikke ske ved hjælp af en revolution, men ved det personalpolitik: han ønskede at flere og flere nøglepositioner i det enevældige styre skulle overføres til Illuminati om statens afskaffelse."

Illuminati ( de oplyste ) var progressivt imod både den kirkelige magt og monarki, hvor den derfor blev forfulgt af dem og senere fjernet ved religiøs lov fra den type overmagt i samfundet. Selv om nutidens medlemmer af frimurerloger hos forskellige ordener i verden skal tro spirituelt på et væsen, som har har skabt alt ( det guddommelige ), virker de tilsyneladende som en elite for kun økonomisk rige og politisk magtfulde mennesker?

OPLYSTHED er ikke et religiøst og politisk projekt, men alligevel må man vel gide følgende: Den daværende fiasko fra Illuminati kan idag faktisk her i den mest moderne del af verden ske, hvis vi altså nu gør noget ved det, hvor her er demokrati og rimelige menneskerettigheder.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 09:28

Gerth amatør med storheds vanvid skriver:


Citat:
En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i en kirke istedet for på rådhuspladen med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes ingen tro på Kristendommen skal hun nødvendigvis bevare den religion som en tilhænger af den. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevarer ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne en stadig mulighed for romantiske bryllupper i dem.


Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevarer ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation.


Ha ha lol

Kristendommens spiritualitet er ekstatisk prosocial engagement, et brain face heart system fyldt med kommunikation (forståelig tale og tænkning) og sang og musik, fyldt med et ekstatisk kreativ karismatisk højlydt udtryk.

Det er vildere og federe, mere kanon, end "stille meditation", men udelukker da ikke stille meditation, selv om dette er en lavere form for spiritualitet indenfor den kristne spiritualitet, hvor humørfyldt ekstatisk prosocial engagement og kommunikation og kreativ karismatisk udtryksfuldhed dominerer. Den kristne spiritualitet er kukturskabende og sekulær som ingen andre religioner.

Paulus: Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

Paulus: lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren.


Citat:

Tro er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Citat slut (hentet fra luthers fortale til Romerbrevet)


-0-0-0-0-0-

Nå jeg har ikke mere tid nu idag

Men Gerth du fatter ikke en skid af noget som helst, du er blank, total blank

og du har slået større brød op end du nogensinde ville kunne bage

og din forståelse af kristendommen og dens spiritualitet er ikke bare mangelfuld, men du forstår intet overhovedet

det er grotesk at være vidner til

Du lyder som en af de utallige ubegavede ateister som vi også har haft her på stedet (og vi har stadig en) og de fatter ikke en bønne af noget principielt omkring den kristne spiritualitet og det kulturliv det konstant er skaber til

Gerth kan du fortælle noget om helligånden? Har du forstået noget? Du har nævnt helligånden et utal af gange og alligevel aner du ikke hvad du snakker om. Hvad er det helligånden gør og står for i vi menneskers liv.

Du fører simpelthen folk bag lyset med alt dit sludder om fx kristendommen og ingen med bare en smule uddannelse vil overhovedet hæfte sig ved hvad du skriver.

Hvad ved du om urkristendommen? Intet. Men vi kan jo alle Google og surfe på nettet og gengive hvad vi har fundet, men hvad er den overordnede meningen? Hvad er det du vil sige, hvad er dine hensigter?

Du trænger til café liv, men du virker ikke til at være manden der har formatet til at skabe et nyt café koncept. Du spiller på det religiøse og spirituelle og alligevel ikke fordi du er genert og usikker på spørgsmålet (ateisterne fx gør dig usikker). Du trænger virkelig til at komme hjemmefra og ud blandt andre mennesker for at være virksom og arbejdende. Ihvertfald er din tænkning uklar, og jeg tror noget konkret at være beskæftiget med der giver mening, vil klare din forstand. Lediggang kan virkelig være roden til alt ondt for nogle typer, der ikke har livserfaring og viden, uddannelse, at trække på.

Iøvrigt virker du uinspireret og ude af form i øjeblikket. Som et menneske der ikke rigtig har noget på hjertet. Og hvis du ikke har noget på hjertet skulle du måske afholde dig fra at skrive, for så bliver det som Arne der ej heller altid har noget på hjertet, til bare gengivelse af internet leksikon viden. Men hvad er dine (som Arnes) intentioner med hvad du/I skriver? Har I noget på hjertet? Er I overhovedet begavet og beåndede væsner? Til trods for hvor meget du har talt om helligånden virker det ikke til at han har fat i dig (kunne ikke dy mig, det lå lige til højrebenet).

I mangler i den grad SPIRITUALITET begge to. Gå nu i Kirke og lyt til fornuftig tale og musik og sang. Kom lidt hjemmefra I to depressive anlagte mennesker uden tydelige tegn på nogen SPIRITUALITET uden tydelige tegn på at være grebet af helligånden, Guds Ånd. I mangler i den grad spontanitet humør og entusiasme (i Gud væren).

I Kirken vil du møde den her form for urkristen spiritualitet (en højere form for spiritualitet end stille meditation):

Paulus: Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

Paulus: lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 11:54

”I et samfund, der konstant og i stigende grad undergår forandring, hvor alt solidt smelter og fordamper, er det vigtigt, at kirken er en uforanderlig størrelse, som vedbliver med at gøre det samme.”

Radio24syv-programchef og kirkegænger Mads Brügger giver her sit bud på, hvordan gudstjenesten bør se ud

Lyt også til hvad Dawkins har sagt om kristendommen, kirkerne, i Europa, der er sekulær, demokratisk liberal og ikke fordømmende, hvordan de vil kunne have en positiv gavnlig indflydelse på islam.

Gerth du er hundred år bagud i din forståelse kristendommen, som også Arne er det.

Vågn nu op I to der lever i en for længst svunden fortid såvidt jeres religionskritik som kristendomsforståelse, der i den grad er skræmmende mangelfuld og slet slet ikke up to date (ja I minder så meget om de to højtråbende fjollede allergiske ateister vi havde her på stedet for år tilbage).
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 19:05

Hanskrist.

Min vurdering er, at du ikke er i stand til at redegøre for din kristne spiritualitet.

Jeg ser, du efterlyser mit standpunkt, som meget kort og enkelt er, at verdens væren er et ufatteligt mirakel, som vækker kærlighed i mig til alt værende.

Menneskers forsøg på at fatte miraklet - bl.a. v.h.a. Gud(er) - er - set med mine øjne - håbløst primitive og småtskårne.

Men hvad der sandt ligger bag - og er i - verdens væren, bøjer jeg mig for i ydmygste ærbødighed - i erkendelse af den for os mennesker fuldstændige ufattelighed.

Og dermed ved jeg, hvordan jeg vil leve mit liv smiler

Jeg finder meget godt og smukt og rigtigt rundt om i de forskellige religioner, men deres dogmer er for mig menneskeligt overmod, der skaber forrådnelse og anden dårligdom.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 19:29

Arne henvendt til HansKrist:

Citat:
Min vurdering er, at du ikke er i stand til at redegøre for din kristne spiritualitet.Du vrøvler Arne, og siger det samme på 15. år, og det gir ingen mening hvad du siger. Så gå du bare igang med hvad jeg skriver, der er virkelig substans og kød på hvad jeg skriver.

Men du må også gerne ignorere hvad jeg skriver, men du skal så ikke bræge det samme i femten år om at jeg ikke kan gøre mig forståelig, fordi det forholder sig stik modsat, hvilket de tilbagemeldinger jeg får og har fået gennem årene klart indikere. Og jeg gider ikke nævne mere hvem af tidligere debattører du kender rigtig godt jeg har haft lang sparring med hvor vi også drøftede privat sammen.

Enten holder du kæft eller også går du igang med mine tekster, hvad jeg skriver.

Du ignorere altid det principielle interessante. Jeg kender dig på 15. år og ved præcist hvad du springer over. Som om dine forsvarsmekanismer vil beskytte dig så du ikke vågner op. At du er så døv overfor hvad der foregår omkring dig gør at du aldrig bliver udfordret som du aldrig tilegner dig ny viden.


Jeg kan sige dig at jeg konstant formår at redegøre for den kristne spiritualitet endda så meget at new age miljøet i Danmark er begyndt at efterligne og integrere alt jeg har sagt. Hvilket jeg forudsagde for mange år siden var hvad der ville ske og det fordi jeg ved præcist hvad jeg har med at gøre, arbejder med.

Vi kan tales ved om 10 år, og det er min forståelse af den kristne spiritualitet der vil vinde mere og mere frem. Det er rent faktisk epokegørende og noget nyt, en hel ny på neurobiologisk grundlag at forstå den urkristne spiritualitet på. Religionsfilosofisk er der ingen så originale tænkende som jeg er og er der, så skal folk pege disse ud og jeg bøjer mig gerne om de er længere fremme i skoene end jeg er. Jeg ville da ønske der var nogen der religionsfilosofisk var bedre end jeg er, men det er der ikke, og skulle der være, skal folk blot gøre mig opmærksom herpå og jeg bøjer mig hvis der skulle være en der på det religionsfilosofiske og religionspsykologiske og religionspsykiatriske område gør det bedre. Vis mig vedkommende. Nej for han/hun findes ikke.

Jeg bliver tvunget til at være lidt kontant fordi min tid, der også er mit liv, er begrænset, så jeg gider ikke dit koketteri Arne længere.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 21:03

Hanskrist:

Nå da - du skriver:
Citat:
Enten holder du kæft eller også går du igang med mine tekster, hvad jeg skriver.
Hvordan kan det mon være, at jeg får en fornemmelse af, at du muligvis overskrider din kompetence en anelse? blinker

I øvrigt har jeg jo netop læst dine tekster i talrige år - og vurderet dem.

Jeg ønsker dig glæde og lykke med din særlige form for kristendom.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 22:46

Arne:


Citat:
I øvrigt har jeg jo netop læst dine tekster i talrige år - og vurderet dem.


Et menneske kan ikke vurdere noget det ikke studere og undersøger og er nysgerrig og åben overfor.Uanset hvor såre simpel enkel og principielt jeg beskriver noget så påstår du at du ikke forstår noget af hvad jeg skriver. Og iøvrigt forklarer jeg netop de spirituelle og Paulinske begreber med kendte, almen kendte for de fleste, psykologiske, og neurobiologiske begreber og indimellem også ud fra psykiatrien. Som jeg forklarer det på hverdags dansk, vores fælles hverdagssprog.

Jeg ved folk der ikke er boglige forstår min tale, så dig der er så boglig og belæst som du er, du forstår ihvertfald hvad jeg skriver hvis du ville, men du vil ikke.

Og hvorfor må du spørge dig selv om. Jeg har mine teorier om hvorfor du ikke vil.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 17/09/2019 10:42

Og lægprædikanten fortsætter med samme frase:


"Jeg ser, du efterlyser mit standpunkt, som meget kort og enkelt er, at verdens væren".

- I guder, hvor har denne gut i årevis gentaget samme frase, indlæst fra en eller anden kreationistisk side fundet på nettet, der sikkert er blevet ham åh så kær. Men når nogen gennem tiden stillede spørgsmålet, hvor ér da dette existerende i denne virkelighed, ku' du da ikke redegøre for denne "værens" evne til existens, eller er det mon bare din fantasi? Da gentog han som altid bare, "jeg elsker denne verdens væren, og det behøver jeg skam ikke redegøre for overfor nogen"...

Næh, det har jo aldrig været guttens stærke side, at redegøre for autenticiteten af de sanseindtryk han forgav havde virkelighedsforankring, og så fremdeles, fik derfor alle bare indtrykket af et fata morgana, der oplevedes med lykkens smil…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 17/09/2019 12:56

Hej Simon.

Når jeg gentog mit standpunkt i denne tråd, var det p.g.a. et spørgsmål til mig herom fra Hanskrist.

Det har taget mig en del år at nå frem til mit nuværende standpunkt:
Citat:
Verdens væren er et ufatteligt mirakel, som vækker kærlighed i mig til alt værende.
og
Citat:
Hvad der sandt ligger bag - og er i - verdens væren, bøjer jeg mig for i ydmygste ærbødighed - i erkendelse af den for os mennesker fuldstændige ufattelighed.
Det er ikke noget, jeg har læst noget sted.
Det startede for mig, da jeg - forgæves - søgte at forestille mig den svimlende ikke-væren.
Det er ikke noget, jeg vil forsøge at pådutte andre, hvad enten de så støtter sig til naturvidenskaben - som jo ikke forklarer verdens væren - eller diverse religioners skabelses-myter - eller hvor de end står.
Og hvor du selv står, har du jo aldrig afsløret. Det kunne jo føre til mistanke om, at du ikke ved det blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 17/09/2019 22:48

Hej Arne..

Det er godt. Tro nu ikke at min flabethed er en indeklemt misundelse over din livsnydelse, hvad du formentlig nok er klar over, tænker du efter. Men i guder, jamen altså … hvor har du i årevis mystificeret livet og naturen, og stort set til uigenkendelighed!
Sjovt nok har jeg det stik modsat. Når der er noget i livet, der virkelig får hele sanseapparatet til at explodere, vil jeg vide hvad præcis dette skyldes, hvad der skaber så stort et indtryk, at jeg fyldes af lykkefølelse, og ku' ikke drømme om at lade en sådan oplevelse forsvinde i eufemismer og fraser. Desuden er livet jo en omstændighed for mange indtryk, ikke et indtryk i sig selv, men dit selve udgangspunkt for sprogligt set overhovedet at fastholde dine oplevelser. Så når nogen tilbage i tiden har spurgt dig, hvad i alverden det var i livet, eller ved livet, der sådan fik alt i dig til at tippe, ja så har de jo nok mere end en fordunkling, søgt en forklaring hos dig. Men selvfølgelig, uden mystik ingen kristendom - eller en hvilken som helst anden religion..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/09/2019 12:28

Hej Simon.

Jeg tror, du udmærket har forstået min meget enkle livsholdning - uanset dine ord/påstand: "at lade en sådan oplevelse forsvinde i eufemismer og fraser", som jeg ikke tror, du kan finde belæg for.

At du ikke ønsker at forholde dig til, at verden ER, som modsætning til IKKE ER, det er naturligvis dit valg, ligesom det også synes at være dit valg at se bort fra, at naturvidenskaben ikke kan finde ud af om universet - hvoraf der muligvis er flere - er endeligt eller uendeligt, men dog mener at have fundet ud af, at det udvider sig med accelererende hastighed.

Du synes at mene, at naturen bare er der, og at det er der ikke noget mystisk ved - et standpunkt, som jeg kan respektere - omend ikke er enig i.
Men hvorfor bliver du så åbenlyst aktivt irriteret over, at andre kan mene noget andet end dig? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 18/09/2019 16:15

Hej du..

"Jeg tror, du udmærket har forstået min meget enkle livsholdning"

- Ja, dét blir ikke enklere, du ku' sådan set lige så gerne fortælle, at du ka' lide at leve. Men det bringer nu ingen nærmere en forståelse af, hvad det så ér for oplevelser der bringer dig ud i den vildfarelse, at sammenligne oplevelser i livet med livet selv. Og netop dette, er jo ganske almindeligt blandt kristne troende, hvor alt større end kolibrien som oftest blir til en stor flot kondor.
Men ak, forklaringsproblemet dit står dog fortsat uløst hen, idet hverken dine eller andres følelsesladede optegnelser (ved hjælp af klichéer og små hjertehop på linjerne) er beskrivelser af selve livet, men i bedste fald poetiske overvejelser, altså sproget anvendt til udtryk for sanseaftryk fra livet selv.

Det har som (utallige gange) sagt ingen betydning for mig, men for de som forventer svar på spørgsmålet om, hvad det mon ér for et liv du taler om, ka' det betyde at de i bedste fald kun vil genkende samme sproglige forvirring hos dem selv. Denne forvirring er jo selve årsagen til din glæde ved symbolik, der dog stadig må lede nogens tanker hen på referenter, hvor ellers symbolik som sprogligt værktøj blir meningsløs.

Du vil som så mange andre troende, gerne tilskrive livet den betydning du så godt ka' lide. Dette lader sig skam fint praktisere, ved akkurat at skabe en livsanskuelse og en verden ved hjælp af sproget, som fx C.S. Lewis o.a. gjorde det, en fabel eller et eventyr der tillader nogen adgang til det liv og den verden du godt kan lide, og sandsynligt ville ønske havde virkelighedsforankring i det liv der påvirker dig til at bygge en mere attraktiv oplevelsesverden. Her er der jo masser af ta' fat på, mennesker har gennem årtusinder ikke bestilt andet end skabe storslåede livs- og verdensanskuelser, ja det er faktisk lige præcis hvad religionerne er resultatet af: litterære arbejder.

mvh
Simon
P.s.: prøv igen..;)
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/09/2019 17:24

Citat:
vildfarelse, at sammenligne oplevelser i livet med livet selv
Det lyder for mig som, at du "sætter kikkerten for det blinde øje".
Jeg vil imidlertid ikke genere Gerth med mere af vores dialog i denne tråd, men fortsætter den gerne i tråden VÆREN - IKKE-VÆREN.
M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 19/09/2019 12:36

Svar: en projektion overfører jo ikke dine forklaringsproblemer til medmennesker, som ligeledes ikke blindes af at gennemskue, at det blot er oplevelser fra livet du jubler over.

Forøvrigt er forudsætningen for at lege mystiker altså stadigvæk en systematisering af de fantasier du gerne vil sidestille med livet selv - hvordan sku' nogen ellers få mulighed for at fascineres? Men du forventer måske bare at se nogen juble over din egen fascination af eufemismer og klichéer? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 20/09/2019 21:24

NYHED

I projektets Facebook gruppe ved emnet - det næste store åndelige skift i verden ligesom her i denne tråd - tilføjer jeg følgende som bekendt 5 fra mit andet seneste emne ´et nyt slags endnu mere oplysende samfund´ følgende, hvilket jeg derfor istedet har fjernet der: " En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i en kirke istedet for på rådhuspladen med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes ingen tro på Kristendommen skal hun nødvendigvis bevare den religion som en tilhænger af den. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevare ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne en stadig mulighed for romantiske bryllupper i dem."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/10/2019 01:48

NYFORMATIONEN

H: " Gå nu i kirke og lyt til fornuftig tale og musik og sang. Kom lidt hjemmefra. I kirken vil du møde den her form for urkristen spiritualitet som en højere form for spiritualitet end stille meditation."

Jeg møder en bekendt ´tilfældigvis´ ved en butik, som har en fra udenbys ven med. Han oplyser ham om projektet, hvor hans ven synes, at det lyder som noget meget interessant. Jeg forklarer en kortfattet præsentation på få minutter mere om den til dem. Hans ven spørger om jeg sammen med dem vil med videre til en cafepub og siger hans mening om OPLYSTHED: " Ja, jeg er heller ikke religiøs i dette kristne land, så jeg synes derfor også, at der er brug for en ny revolution."

En gammel vis bekendt af mig siger om projektet, der skal handle om noget større end mig selv personligt: " Der vil i fremtiden være et større behov for netop OPLYSTHED´s ideologi. Du er en ny reformator."

Da jeg for mange år siden havde en ide om, at jeg ville lave en ny slags kirke, hvor jeg fortalte det til en en ældre mand i den modne alder, som var en tidligere rebelsk hippie, sagde han med et fysisk udtryk af opstemthed og smil: " Nu føler jeg mig pludseligt helt psykisk høj, fordi det lyder spændende."

OPLYSTHED skal blandt andet i samfundet fungere som en kulturel videreudvikling af Martin Luthers Reformation år 1517 – 1648, oplysningstidens senere interesse for en generel almen dannelse af borgere med Nikolai Frederik Severin Grundtvig´s folkehøjskole år 1844 og den midlertidigt historisk kendte hemmelige orden år 1776 Illuminati ( de oplyste ) af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Udover højskolen fik Grundtvigs tanker om folkeoplysning også stor indflydelse på almueskolen, der senere blev til folkeskolen. Desværre skete i historiens gang både revolutioner og Reformationen med krige, hvilket helst ikke nu med det skal ske igen med vold og fordomme. Bliv ikke ligesom ludomaner afhængig af spillets kamp imod religion. Vær ikke ligesom Roms Colosseum med dengang gladiatorernes barbarisk brutale underholdning for folk. Hav ikke aggressive diskussioner imod hinanden.

Idag kan folket i Danmark uddanne sig objektivt med kun logisk naturvidenskabelige tanker både indenfor de to uddannelser Teologi og Religionsvidenskab, hvilket faktisk er tilladt på en professionel måde uden næstekærlighed og religiøs tro. Ateister og spirituelt troende uden religiøs identitet har således mulighed for i samfundet mere kendskab til fagligt egne argumenter om menneskers egoistisk, sindssyge eller onde udnyttelse af religioner og forskellige trosretninger. Projektbeskrivelsen her informerer upersonligt om dets neutrale forhold til religion og politik. Den er med sin fredelige intention ikke en truende oprørsk fjende imod mennesker og det offentlige system i vores land. OPLYSTHED er derfor ikke en ny kirke, fordi den ikke er en ny slags kristen tro eller imod medmennesker som også politikere og en reformation sker kun som en ny politisk omdannelse og/eller en forbedrende fornyelse af en religion. Man skal ikke være religiøs i projektet, fordi den er ikke for medlemmer af en religion, som er tilhængere af påståede religiøst hellige skrifters sandhed med bestemte religiøse leveregler, ritualer og love. Der er foresten også allerede nævnt muligheden for forskellige relevante aktiviteter, hvilke også kan ske musisk som blandt andet noget fællessang, kormusik tilmed kreative bønner og kraftfuldt healing som et lys.

Hvad synes vi alle mere oplysende selv om Det guddommelige, Helligånden og mennesket idag?
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 04/10/2019 02:05

KOLLEKTIVT SELVKONTROL

I projekt OPLYSTHED skal ingen med overmagt dikterende prædike en endeligt forklarende sandhed, der sådan gælder generelt for alle ligesom en ved lov profet, præst, imam, guru, lama, ypperstepræst og lignende andre religiøse titler. Den handler om en ny spirituel fri mulighed for selvrealisering i mennesker uden religion med respekt for folket.

A: " Hvad mener du med udtryk såsom ´Helligånden´, hellig´, ´det guddommelige´ og ´frelsen´? Du accepterer ikke forklaringerne af dem som kun noget religiøst i diverse leksikons, men du kommer heller ikke selv med forklaringer om det? Jeg forstår det godt, hvor jeg har sympati for, at du ikke vil diktere dogmer. Når du bruger en masse ikke umiddelbart forståelige udtryk, så synes jeg, du havner i det rene tågeslør. Jeg er overbevist om, at dét ikke er din hensigt. Jeg har umiddelbart en fornemmelse af, at du har fat i noget godt og væsentligt. Jeg håber på, det lykkes dig, at du udtrykker det mere klart og forståeligt."

Jeg vil ikke her overdrive med for meget forklaring på mange forskellige ord eller nogle begreber, fordi vores informationssamfund som en rimeligt oplysende intellektuel dannelse af borgere allerede har meget om det i skoler, leksikons ( ordbøger ), uddannelser professionelt som nutidens viden og gratis på biblioteker. Det handler om ansvar for personligt en selv med nok individualistisk frihed, fællesskabet som et folk sammen i verden, tingene, dyrene og naturens miljø på planeten Jorden. Projektbeskrivelsen opfordrer menneskeheden til en frivillig stillingstagen om dens indhold på en selvstændig måde, hvor man derfor bevidst i sindet oplever en åndelig afklaring til det bedre som noget afslørende om både en selv og hinanden. Men, det er også ment som en anbefaling vedrørende, at det nu også er tid til, at vi gør noget konkret ved den med et fornuftigt samarbejde, så dens plan kan ske. Lad os brænde lidenskabeligt for projektets vision, fordi ingen helt alene kan redde noget/nogen.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 04/10/2019 20:42

NYHED

Jeg har i projektets Facebook gruppe tilføjet som en der mulig redigering ved afsnit tre følgende til her i forrige indlæg om emnet - kollektivt selvkontrol: " Havde jeg i OPLYSTHED lavet en original definition eller det samme i et af dens emner vedrørende den slags begreber om noget helligt for dens tilhængere, det kunne jo altså igen desværre blive til en ny religion ligesom med påståede gamle hellige skrifter."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 02/11/2019 02:37

EPOKEGØRENDE PROJEKT

Oplysthed er et i kulturen socialt projekt ved sproglig kommunikation, der handler om menneskets selvbevidsthed, hvor folket har mulighed for selvstændig relvrealisering og mere visdom om det nye begreb Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket.

Der er idag forskellige naturvidenskabelige uddannelser om menneskets bevidsthed som eksempelvis teologi, antropologi, religionsvidenskab, sociologi, filosofi, psykologi, andet lignende og noget humanistisk.

En spirituelt tænkende mand siger: " Skal man være lige hellige? Forstår du derfor, hvad jeg mener med, at det er ligesom, når nogen kæmper i træning for noget på et højere niveau end flertallet? "

OPLYSTHED er ikke en menighed.
OPLYSTHED er ikke en myndighed.
OPLYSTHED er ikke en elite.

En yngre kvinde på en cafe spørger: " Det lyder som en ny måde at tænke på. Tror du på naturvidenskaben? "

Hvis man kun tror på videnskaben og/eller religion, det er afgudsdyrkelse.

En ung studerende om noget naturvidenskabeligt synes, at det lyder som noget holistisk smukt.

Selv om kærlighed ikke er den rationelle logiske tænkning, så er det meningsfuldt noget smukt om nogen/noget.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 24/11/2019 11:17

Hej Gerth

Jeg går ud fra at du vil have mig til at svare dig i denne tråd.

Du skrev dette i den anden tråd:

Citat:
ABC: " Jeg tror andre ville have nemmere ved at forholde sig til dig med en hjemmeside, men gør som du vil."

Husk - Om debat, diskussion og oplysning i henhold til OPLYSTHED, henviser jeg til dens relevante tråd. Projekt OPLYSTHED er næsten nu klar til en officiel konkret præsentation i gaden til trods for mine tekniske problemer, hvor jeg også nu er forberedt men, jeg er p.t. det eneste personale. En god hjemmeside koster for mange penge uden reklamer. Ingen kan hjælpe mig med dette design. Arne skrev i en anden tråd, at ingen har endnu lavet en global løsning på alverdens problemer. OPLYSTHED kan kun blive til noget i verden hvis, menneskeheden vil samarbejde inklusiv dygtige tolke om oversættelse af dens sprog til forskellige lande.

Glædeligt at høre du har fremgang.

Tænker du på en hjemmeside som denne:

https://isha.sadhguru.org/global/en

Der ville jeg nok også være nødt til at have en IT mand indover.

Forstår ikke lige dette:

Citat:
En god hjemmeside koster for mange penge uden reklamer

Min hjemmeside kostede 400 kr. at oprette og kommer til at koste "300 kr." om året at have.

Hvis du har et design klart - en ide om hjemmesiden - som du kunne nedfælde på et stykke papir, så vil jeg gerne se om jeg ikke kan hjælpe dig med at realisere den. Har en kammerat som er IT mand. Måske vi kan lave en afdragsordning med ham blinker Men lad os kigge på sagen? Kan jo være at vi kunne lave en udmærket hjemmeside selv?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 26/11/2019 00:37

NYHED

Jeg arbejder stadig lidt endnu på projektbeskrivelsen. I dens Facebook gruppe er der ikke mere plads til noget og min projektvejleder vil måske redigere lidt.

Den får nu som en trehed det nye begreb ´Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´ (bemærk, mennesket nævnes med det store forbogstav ´M´), der er en videreudvikling af det forældede kristne gudebillede og dens patriarkalsk maskuline treenighed.

Jeg skal måske på onsdag snakke med min diskrete projektvejleder om OPLYSTHED´s indhold - Læs starten her i denne tråd om det. Han havde ellers for længe siden godkendt det hele, fordi den har mange gode ting men, idag kritiserede han noget: " Det kan måske blive for svært for folk at forstå den. Det første punkt er selve spørgsmålet og det andet konklusionen. Der mangler et mellempunkt om hvordan, at man kommer igennem dette som en del af en rød tråd, ligesom du har gjort i dit liv?"

OPLYSTHED skal ikke handle om kun en bestemt spirituel vej og min spirituelle rejse, fordi projektet må ikke være om mig selv personligt og religioner har desværre deres retningslinjer og/eller religiøse love. Jeg synes derfor ikke, at folks forskelligt åndelige veje skal forklares på kun en måde i den?


Især profilen Arne Thomsen virker her mest egnet som en, der kan hjælpe med løsningen på det.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 26/11/2019 15:52

NYHED

Projektbeskrivelsen har nu som en trehed det nye kulturbegreb ´Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´ (bemærk, mennesket nævnes med det store forbogstav - M), der er en videreudvikling af det religiøst forældede kristne gudebillede og dens patriarkalsk maskuline treenighed.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 27/11/2019 13:15

Gerth:

Citat:
Projektbeskrivelsen har nu som en trehed det nye kulturbegreb ´Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´ (bemærk, mennesket nævnes med det store forbogstav - M), der er en videreudvikling af det religiøst forældede kristne gudebillede og dens patriarkalsk maskuline treenighed.


"det nye kulturbegreb ´Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket`"

Er ikke et nyt kulturbegreb det er kristendommen eller begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus.

"Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket" er i detalje beskrevet hos Paulus. Modsat dig Gerth der endnu intet har sagt om forholdet.

Vi finder det i det 20 århundrede hos Paul Tillich og Nicolai Berdyaev, deres kultur teologi.

Café KIRKE kristendommen har langt over en milliard café gæster, hvor mange har du lige Gerth?

Modsat Café Oplysthed så omfatter Café Kirke hele mennesket, hvor det appellerer til sjæl og følelser og mystik, livet for os mennesker på mange måde et mysterium og en gåde (Freud og Jung - psykoanalysen), transcendente forhold (fortrængte og uerkendte forhold).

-0-0-0-0-

Du skriver du vil holde dig fri af det religiøse, men hvad er følgende:


Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´ (bemærk, mennesket nævnes med det store forbogstav - M), der er en videreudvikling af det religiøst forældede kristne gudebillede og dens patriarkalsk maskuline treenighed"

Du kaster dig ud i en religiøs fejde straks fra dag et og den kamp taber du Gerth, fordi du forstår som et barn og når dine cafegæster opdager din latterlige barnlige kritik af kristendommen vil de fleste vende dig ryggen, fordi det gider alle tænkende forstandige mennesker ikke være en del af.


Dine fordomme om kristendommen kan ikke være interessante for andre mennesker.

Folk nu om dage er jo oplyste Gerth, næsten i enhver familie, til større familie sammenkomster, sidder en akademiker med forstand på kristendommen der med lethed vil kunne demonstrere hvor forfejlet din religionskritik er.

Du burde ændre navnet Cafe Oplysthed til Café Fordomsfuldhed. Så er det ikke spiritus I må fulde jer i, så må I åbenbart godt fulde jer i fordomme.

Trist Gerth, meget trist, at du vil pådutte dine café gæster dine egne religiøse fordomme og uforstand.Jeg har sagt det før, hold fast i det her:

'Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´

Og at det er begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus behøver du jo ikke vide noget om, derfor kan det jo godt virke for dig og måske andre.

Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´ er den vestlige kristne spiritualitet og kultur. Tydeligst genformuleret og genaktualiseret og revitaliseret i moderne tid med Emmanuel Kant. Det er den Paulinske urkristne Spiritualitet der konstant formår at gøre sig gældende.

At du ikke vil vedkende dig begivenheden Kristus og vil begynde forfra på noget der havde sit historiske indtog i verden for godt 2000 år siden forekommer mig at være en dumhed der baserer sig på uvidenhed.

En begyndelse må være nok. Lad os samle os om at Kristus må blive alt i alle. Selv Dawkins og Badiou har opdaget hvor meget godt ind i verden vi fik med kristendommen.

Du Gerth ender med at blive en bekendende kristen, jeg har set det så mange gange før. Folk starter ud med alle deres fordomme om kristendommen og som årene går opdager de deres manglende forståelse kristendommen.

-0-0-0-0-

Gerth forsæt i det spor du er begyndt:

'Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´

Gå så langt som du kan se den vej, og se hvor langt du kan igen kan gå når du når frem dertil du kan se idag

Forsæt det gode arbejde

Og selv om det er på skrømt (1)* du prædiker helligånden, så nævner du dog helligånden

Du prædiker helligånden udenom alle dens vidunderlige gerninger igennem tusindvis af år.

Hver eneste gudstjeneste og hver eneste bøn og andagt er os i Kristus og dette er:

'Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´

Det er HansiKristiKantiansk den Paulinske urkristne KristusMystik Spiritualitet ind i verden, den vestlige kultur og spiritualitet.

Det er Kirke i verden ifølge Paul Tillich

Det er Spirit Christologi frem for Logos Christologi og Jesus Theology.

-0-0-0-0-

'Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´

Findes idag som recovery. Helbredelse og recovery fra angst, depression og stress.

Helbredelse og recovery fra kriminalitet og stofmisbrug.

Helbredelse og recovery fra selvhad og den dermed forbundne had til andre også. Altså forsoning og forligelse sig selv (selvaccept) og andre.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 28/11/2019 13:27

NYHED

I projektbeskrivelsens indledning tilføjes - " Uden religion tror vi på: "

En anden sætning er redigeret til: " Projektet oplyser ikke om de påståede hellige skrifter, fordi samfundets videnssystem i forvejen har en generel dannelse af folket om blandt andet det."

Mere ændring til: " Det guddommelige og hellig ånd handler ikke om hvem/hvad, at ens egen identitet er men istedet, hvor folket er lige i fællesskab som den, jeg er."

Begrebet ændret til: " Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.

Jeg har tilmed redigeret lidt grammatisk.

Måske jeg senere viser beskrivelsen som et nyt emne dog muligvis uden de konkrete informationer om dens tid og sted med mere.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 28/11/2019 14:20

Hej HansKrist

Jeg er stadigvæk medlem af folkekirken...ikke fordi at jeg tror på det præsterne står og siger...men fordi at der skal være et sted som beskæftiger sig med Gud.

Hvad siger du til denne (korte) redegørelse:

http://vandrermodlyset.dk/m-kok03.htm

http://vandrermodlyset.dk/index_kok.htm

Du skrev i en anden tråd:

Citat:
I KRISTUS har vi hele guddomsfylden i kød og blod, her er det himmelske og jordiske forenet, Gud og mennesket forenet.

Der er ikke nogen himmel eller hinsidigt da Gud er her som virkelighed. Gud er ikke borte eller ukendt for os kristne som Paulus siger, Gud er i KRISTUS, i begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus. Vi har derfor ikke noget at tro på som vi moderne mennesker render rundt og opfatter tro, som at vi tror noget, ofte ret usandsynligt der står i Bibelen. På den måde er der ingen tro.

Måske misforstår jeg dig? For hvad mener du er usandsynligt i Bibelen?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 29/11/2019 12:20

Hej Jan,, lige ganske kort, fordi jeg har praktiske gøremål da jeg får besøg i sommerhuset igen den her weekend.

Men du får alligevel følgende:

Nicolai Berdyaev:

Citat:
The Old Testament consciousness, suppressed and frightened, knows God as a terrible commander, an autocrtic master. Such a conception of God is incompatible with Christianity as a religion of divine-humanity. There can be no intimate relationship with a God who is a terrible commander, an autocratic master. Intimacy is possible only with God as man, that is, with Christ. Through Christ God ceases to be for us a master and commander and God's procidence ceases to be autocracy. There begins an inner, intimate life of man together with God, man's conscious participation in the Divine nature. Without Christ it is difficult to understand God. At present man cannot accept God without Christ.

Without Christ, God is terrible and far-off and cannot be justified. Christ is the only theodicy. Non-Christian theism, without the Trinity and without Christ, is terrible, dead and useless. We cannot believe in God if there is no Christ. But if Christ is, then God is not master, not lord, not an autocratic commander - God is near us. He is human. He is in us and we in him. God himself is Man - this is the supreme religious revelation, the revelation of Christ. With Christ, God's autocracy ceases, for man as the son of God is called to immidiate participation in divine life. The management of the world becomes divine-human.

-0-

In divine-human religion, God reveals His will. But man's will must be revealed by man himself. The divine-human religion predicates man's activity. If God created man in his own image and likeness, and if the Son of God is absolute Man, this means that man as a son of God is predistined to be a free creator, like his Father-Creator. Christ, the Son of God, Saviour and Redeemer, restores man's creative powers, which had been undermined and weakened. The way of Christ is the true birth of man (1)*

In the revelation of the God-man (Christ) begins the revelation of the creative mystery of man. The world is being created not only in God the Father but in God the Son. Christology is the doctrine of continuing creation. And creation may be completed only in the Spirit, only by man's creativity in the Spirit.(1)*:
Citat:

Gud har i sin evige nådesudvælgelse, som er åbenbaret i Jesus Kristus, inklusivt for alle, bragt det sande, det trofaste, det radikalt frie menneske på bane. Guds evige valg har her fundet sit analoge menneskelige modbillede i verden – og disse to er ét. Som indeholdt, udvalgt i ham, genfinder det enkelte menneske sig selv – her frisættes menneskets menneskelighed med baggrund i Guds evige valg. Karl Barth.


-0-0-0-0-

Som kristne er det ikke bibelen vi tror på, men Gud i Kristus og os i Kristus og Kristus i os, hvor vi har hele guddomsfylden i kød og blod, fx vores legeme er et tempel for Helligånden.

Nye Testamente er forskellige Kristusvidnesbyrd om Helligånden der grundlægger de kristne samfund, Kirkerne her i verden. Det er Gud og mennesket sammen i verden. I Kristus bryder Gudsriget igennem i takt med at Kristus vinder skikkelse i os, i takt med at vi iklæder os Kristus. Dette er ikke ekskluderende og skarpt identitets markerende overfor det omgivende samfund, tværtimod, det er inkluderende, det er en indbydelse til samvær og fest = gudstjeneste, for alle mennesker af forskellig religiøs observans ifølge Paulus. Guds Kærlighed Kristus tar imod alle, inkluderer alle. Guds Hus Kirken er bestemt ikke kun for kristne, som Guds Kærlighed Kristus omfatter alle, hvilket ingen bedre end Paulus har formået at demonstrere med sin helt unikke løbebane. Og Paulus slutter sit liv med at sige at han kun gider tale om hvad Kristus har udvirket, gjort, gennem ham.

Kristus: den ny Guds Åndens væren og virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.

Det er nu op til os, Gud venter på vores reaktion, på vores svar, på at vi modigt tar den udfordring op og tør KRISTUS, tør stille os i KRISTUS (tør, har courage, hjertemod, til at være KIRKE i verden), tør iklæde os Kristus, tør lade Kristus vinde skikkelse over vores liv. Helligånden er os givet, Guds Ånd har vi. Benytter vi os af forholdet? Det gør ihvertfald moderne neuropsykoanalyse terapi og neurovidenskab, Guds Ånd er fundet hard wired i vores autonome nervesystem, som det evolutionsbiologiske nyeste myeliniserede smart vagus "brain face heart" prosocial system, fyldt med kommunion og kommunikation.

Mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

Min lodrette uenighed med Arne findes udpenslet i efterfølgende citat:


Citat:
Without Christ, God is terrible and far-off and cannot be justified. Christ is the only theodicy. Non-Christian theism, without the Trinity and without Christ, is terrible, dead and useless. We cannot believe in God if there is no Christ. But if Christ is, then God is not master, not lord, not an autocratic commander - God is near us. He is human. He is in us and we in him. God himself is Man - this is the supreme religious revelation, the revelation of Christ. With Christ, God's autocracy ceases, for man as the son of God is called to immidiate participation in divine life. The management of the world becomes divine-human.Go weekend til jer alle og benyt jer nu af at I i Kristus har Guds Ånd (immanent er i besiddelse af Guds Ånd - helligånden er i jer, virker mægtige gerninger i jer som den person har gjort i to tusinder år for så mange millioner mennesker generation efter generation.

Gerth melder sig ud og vil begynde forfra fordi han og ligesindede ikke har en hujende fis forstand på det kristne trosliv og SPIRITUALITET.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 29/11/2019 13:49

Glem aldrig hvad der kendetegner Helligåndens gerninger og virke:

Stor entusiasme

Glæde og højt humør

Spontanitet

Prosocial virkelyst og engagement

Stort daglig kreativ arbejdsindsats

Ukuelighed

Alt sammen i den gode sags tjeneste, at mennesket igen får det privilegium at tilhøre Gud, at få et liv med Gud i det daglige

Mere Gud i menneskets liv

Mere Gud med ind over menneskers liv

Lad os gå forrest, lad os vise vejen, være levende bevis på hvad Gud formår at gøre for os, dersom vi begynder at agte på Gud

Vi ved hvad Gud har gjort for andre mennesker

Nu er tiden kommet til at Gud også får lov til at udvirke recovery og healing i vores liv

Mange af os trænger til at følge de guddommelige livets åndelige lovmæssigheder der er nedlagt i os

Her gemmer sig en menneskelighed og spontanitet og frihed uden lige

Vi frisættes

Husk det!!!

Gud sætter sig ikke på os, overtager os ikke, bemægtige sig os ikke, Gud frisætter os fra synd sygdom og død

Der er en HEALING POWER uden lige i det kristne gemyt - den kristne SPIRITUALITET - paulinske SPIRITUALITET

En humør og glæde, entusiasme, uden lige ind i verden

Der er noget "fandenivoldsk" modigt her på spil, fordi det er så meget anderledes end hvad vi er blevet opdraget til at tro, men dette barnlige må vi se at vokse fra


Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Paulus

lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren. PaulusIngen behøver være kloge/lærde, og at kunne bibelen forfra og bagfra har intet at gøre med det kristne trosliv og SPIRITUALITET

Hvilket fremgår i al tydelighed fra Paulus ægte breve, de første vidnesbyrd vi har om de kristne

Det er nemmere for et barn at komme ind i Guds Rige end det er for et bibel belært og belæst menneske

Et barn tager nemlig imod med hjertet, hjerte og sjæl, mens den bibellærde tror det er en afgørelse med hovedet og at tro er nogle mentale bibelkonkordantiske forestillinger vi skal holde 24/7 oppekørende, så anstrengende og glædesløs som kun bibelfundamentalister kan hyklerisk udstille det kristne gemyt og SPIRITUALITET


Vores KRISTUSVIDNESBYRD må ikke være falske, de skal komme fra HJERTET være ægte og spontane ellers vidner vi ikke sandt ellers er det ikke fra Gud men fra menneskers forstand og mentalitet, syge mentalitet, depressions lignende tilstande gennem hypnotisk malpraksis, omgang med bibelen.

Bibelfundamentalisme er værre end ateisme, skader kristendommens sag mere end ateismen nogensinde ville kunne gøre det

Så vi kristne må sige fra overfor vores værste antikrist modstandere og det gør vi gennem vores livsduelighed, på vores frugter skal vi kendes, ikke på en gold syg bibelkonkordantisk mental overbygning der blot fremmer åndsformørkelse og demens, vi skal ikke have så fandens meget i hovedet, men i hjertet kan vi rumme den livsbekræftende entusiasme og spontanitet der kendetegner den suveræne kristne SPIRITUALITET

Vær derfor altid glad i Kristus

Vi skal magte at kunne glæde os med andre mennesker

Vi kommer ikke altid med kloge ord kun, med konstant klogskab og ja videnskab, nej vi vil gøre noget livsbekræftende sammen med hinanden, hjælpe hinanden

Det er ikke bibelen der skal stemme og bestemme og nedstemme og nedtrykke os men det er Gud der skal opstemme og opløfte og frigøre os i livsbekræftende retning

Derfor pas på, vogt jer for de der bibelfundamentalister

Bedre end al den læsning og indlæring var det at vi alle begyndte selv at skrive. Ja skolen og de højere uddannelsessteder vender forkert 🙃 - stort set er alle ude af stand til at skrive, selv at kunne formulere sig når de har været igennem fabrikken

Man er så bange for kreativitet at man kører rundt i gentagelser af hvad andre har skrevet og man kommer aldrig videre

Studenterne skulle få vinger, men de får blot vingerne stækket

Man skal vide så meget og så skides der på om man overhovedet kan noget
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 29/11/2019 14:57

Hej Hanskrist.

Du skriver:
Citat:
Min lodrette uenighed med Arne findes udpenslet i efterfølgende citat:
Citat:
Without Christ, God is terrible and far-off and cannot be justified. Christ is the only theodicy. Non-Christian theism, without the Trinity and without Christ, is terrible, dead and useless. We cannot believe in God if there is no Christ. But if Christ is, then God is not master, not lord, not an autocratic commander - God is near us. He is human. He is in us and we in him. God himself is Man - this is the supreme religious revelation, the revelation of Christ. With Christ, God's autocracy ceases, for man as the son of God is called to immidiate participation in divine life. The management of the world becomes divine-human.
Jo da - vi ser ikke det samme. Men hvorfor skulle vi også det?
Det er vel til at udholde, at vi ser verden/tilværelsen/os selv hver på vores måde.
Skulde der ikke være plads til det? blinker
Jeg kan ikke påstå, at jeg forstår dig - uanset at jeg har forsøgt - men derfor kan jeg jo godt alligevel respektere dig - samtidig med at jeg er lykkelig over, at jeg - efter så mange år - omsider begynder at forstå det andet budskab, jeg i sin tid lærte af Kristus Ikonen - dét ikke at tage dogmerne for højtideligt - på den måde, at vi mennesker ikke er i stand til at fatte, hvad vi kalder "det guddommelige", og at vi istedet skal fokusere på det vigtigste: Den helt dybe altomfattende kærlighed.
Dén er - for mig - den sande væremåde.
Mit håb er, at du accepterer, at sådan er det for mig smiler

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 29/11/2019 21:24

Den Kristus Ikon - på en lille græsk Ø, på en mindre bjergtop over en subtropisk urskov - som jeg for længe siden lærte noget af, tilhører jo den græsk-ortodokse kristendom - som Luther vist troede var totalt udraderet af de muslimske osmanner -"Tyrken".
At dette symbol - en i bøn og askese bemalet træplade - kan udstråle og inspirere til den helt dybe altomfattende kærlighed, det er måske ikke helt uforståeligt, men at dette symbol også kan betvivle egen dogmatiske troværdighed, det fatter jeg ikke.

Imidlertid - at andre har et ret lignende - men dybere - budskab kommer jeg nu i tanker om, at have set.
Det er den engelske græsk ortodokse biskop Kallistos Ware, der i sin bog: The Orthodox Way oversat til dansk af den danske græsk ortodokse præst Poul Sebbelov VEJEN - Ortodoks kristendom ISBN 87-988460--0-0 skriver:
Citat:
Den, der rejser ad den åndelige vej, bliver i stigende grad, jo længere han bevæger sig fremad, opmærksom på to modsatrettede fakta: evigheden er anderledes og dog nær. I første omgang indser han mere og mere, at Gud er et mysterium. Gud er "Den helt Anden", usynlig, ubegribelig, fuldkommen transcendent, hinsides alle ord, hinsides enhver forståelse.
Transcendent: som overskrider eller ligger uden for visse grænser, især grænserne for menneskelig erfaring - iflg. Den Danske Ordbog.
Jeg tænker nu - med et smil - hvordan kunne jeg dog være så mange år om at fatte, at det jo netop var dét, Ikonen "sagde" - og som gjorde mig så forvirret? blinker
Ak ja - men bedre sent end aldrig blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/12/2019 00:45

Øv, den i begyndelsen første projekt version her i tråden var ikke god nok endnu. Min diskrete projektvejleder gav mig på det seneste en konstruktiv kritik. Nu præsenterer jeg den, hvor også jeg er klar til det og derfor deler jeg sedler ud til folket om dette. I det næste emne er forsiden om OPLYSTHED. Følgende er seddelens bagside, der blev opdateret 28 november 2019, hvor de konkrete informationer er nogenlunde i midten på siden både vandret og lodret:

INFORMATIONER

Symbol: En sol med tolv stråler.

Der lånes et rum på følgende adresse : Jernbanegade 26B, Odense C, 1 sal. Tryk på dørtelefonen ved navnet Ungegruppen - Der er dog ingen alderskrav.

Åbningstiderne er fredage hver uge fra klokken 18.00 - 21.00.

En kop kaffe koster fem kroner kontant. Te tre kroner.

Bliv medlem af Facebook gruppen med samme navn.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/12/2019 00:49

OPLYSTHED

Målgruppen:
Uden religion tror vi på: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Man kan ikke forklare struktureret alt om det guddommelige som virkelighed, men der er ingen guddom ( gud eller gudinde ). Det guddommelige og hellig ånd handler ikke om hvem/hvad, at ens egen identitet er, men i stedet hvor folket er lige i fællesskab som den, jeg er. Frelse handler blandt andet om befrielse i sindet. Der er sådan et kærligt forhold til det guddommelige, livet, en selv, hele menneskeheden og´alt´ som Riget. Her er ikke åndeligt behov for religiøse love, traditioner, bygninger, ting, ritualer, identiteter og religioner-trosretninger. Projektet oplyser ikke om de påståede hellige skrifter, fordi samfundets videnssystem i forvejen har en generel dannelse af folket om blandt andet det.

Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.

Formål:
Hvad er projektets cafe? Det er et anonymt sted for folk med interesse i spiritualitet, det intellektuelle og selv-realisering med mulighed for individualistiske uenigheder som fredelige diskussioner, debat, samtaler og frie fortolkninger. Hav sympati, empati og næstekærlighed med også noget viden som forståelse om medmenneskelig etik og moral. Velkommen til et socialt fællesskab om dybsindige og private emner. Man kan også udfordre sine egne overbevisninger, bidrage med oplysninger, vejlede eller inspirere hinanden. Både de projektansvarlige, personalet og gæster er alle lige vedrørende race, køn, status i samfundet, alder, seksualitet, etnicitet, nationalitet og kropslig/psykisk tilstand. Penge er intet værd sammenlignet med folket. I cafeen holdes ingen aktiviteter og dermed også for at undgå dikterende foredrags og prædikener. I mødet med hinanden bestemmer vi selv, hvad emnerne skal være og med mulighed for at få nogle sociale relationer. Det er ikke et madsted, politisk og heller ikke en læseklub. Kan nogen hjælpe frivilligt eller samarbejde med dette?

Regler: Priserne skal være billige nok eller måske er drikkelsen gratis. Stoffer, rygning af tobak og alkohol er ikke tilladt. Telefoner og andre støjende ting skal være slukket. Intet salg af alternative behandlinger. Ingen reklamer. Ingen alderskrav. Her skal man ikke missionere eller rekruttere for noget og der må ikke være psykisk manipulerende indtryk. Der kræves ikke medlemskab af gæster.

Delmål:
At være en nonprofit organisation, hvor der er plads til relevante arrangementer både udenfor cafeens åbningstider og / eller samtidigt i andre rum i samme bygning.

Hovedmål:
Det fungerer som en offentlig institution for borgere.

Dets grundlægger er Gerth Drost.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 01/12/2019 13:58

Hej Gerth.

Held og lykke med dit projekt tommelop

Lige en bemærkning:
Jeg ser, du opfatter ikoner som afgudsbilleder.
Det er en meget almindelig misforståelse i den kristne vestkirke.
Byzantinske ikoner i den ortodokse kristendom er visuelle symboler - ikke afgudsbilleder blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 02/12/2019 01:41

Arne: " Jeg ser, du opfatter ikoner som afgudsbilleder.
Det er en meget almindelig misforståelse i den kristne vestkirke.
Byzantinske ikoner i den ortodokse kristendom er visuelle symboler - ikke afgudsbilleder."

Projektbeskrivelsen handler ikke om min personlige opfattelse af virkeligheden og mine fortolkninger om forskellige emner. OPLYSTHED er helt enig med dig i dine ord om afgudsbilleder og ikoner, fordi det nye testamente i Biblen har ingen religiøs lov imod ikoner. Ifølge det gamle testamente blev mennesket skabt i Guds billede ligesom, at profeten Jesus udtrykte menneskeligt Kristus som et symbol med treenigheden og han blev på grund af det anklaget for blasfemi. På den måde er mange kristnes brug af den slags billeder anderledes end som i Jødedommen, Islam og nogle kristne sekter. Ikoner er tilladt tilmed som noget kunstnerisk, men det er forkert, hvis i tilbeder dem som en falsk gud eller gudinde. I burde derfor ikke tilbede mennesket Jesus, helgener og alle andre særligt hellige personer. Et ikon er kun en afgud, når i tilbeder den. Projektet har jo også symbolet ´en sol med tolv stråler´, men i skal heller ikke tilbede mig som en titel, der personligt er et symbol på dens ideologi.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 05/12/2019 05:39

Hans K: " Gerth melder sig ud og vil begynde forfra fordi han og ligesindede ikke har en hujende fis forstand på det kristne trosliv og SPIRITUALITET.benyt jer nu af at I i Kristus har Guds Ånd (immanent er i besiddelse af Guds Ånd - helligånden er i jer, virker mægtige gerninger i jer som den person har gjort i to tusinder år for så mange millioner mennesker generation efter generation."

Biblens mytologiske fortælling i GT om syndfloden var om en ny begyndelse på Jorden. Fortællingen i NT var om Jesus Kristus en ny men mindre aggressiv begyndelse i verden. Nu er der igen en meget mere fredelig fornyelse, hvor ingen religion er vinder og taber, fordi den hellige krig sker kun i mennesket.

Kristendommen er historisk en gammel religion. Biblen NT redigeret version, Johannes åbenbaring - kapitel 21: " Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt!"

Et eller andet antal religiøse tror, at Jesus skal komme igen og oprette sit fredsrige, hvor: " Døden ikke skal være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet."
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 06/12/2019 11:03

P.s.: Du er jo blevet rablende gal, hønsemand!..;)

mvh & god weekend
Simon
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 06/12/2019 12:03

Okay Simon

Du har været hård ved mig, ja du har

Men okay, jeg vil forsøge ikke mere at køre rundt i fortiden.

Meget mærkelig pludselig at finde ud af hvem du er, når jeg tænker på hvad du har skrevet om mig og hvordan jeg valgte at give igen af samme skuffe. Så mange år uden at vide hvem jeg skændtes med.

Gør det nogen forskel Hans?

Jeg ved det ikke. Det gør ikke nogen forskel her på trosfrihed. Men måske et sted i mit stille sind det gør en forskel.

Var du overrasket Hans?

Ja og nej.

Kunne du (Simon) finde på at spørge mig (Hans/HansKrist) om jeg har tilgivet dig?

Kunne du finde på at undskylde, eller mener du virkelig hvad du har skrevet om mig? Det er hårde "sager", alvorlige beskyldninger, (læste lige ved et tilfælde gamle tråde og hvad du skrev om mig som jeg ikke dengang du skrev det gad læse altid), som et svagere konstitueret individ end undertegnede, kunne have slået sig på.

Tænk om jeg havde været usikker på mig selv og min dømmekraft og forstand?

-0-0-0-0-0-

Nå jeg ved godt at du ikke bryder dig om min gåen indenfor hos dig med træsko på, på dine bonede gulve.

Vi mennesker er meget forskellige. Og vi to er nok så forskellige som to mennesker kan være grundet miljø og opvækst og medfødte anlæg. Måske netop derfor er respekt så vigtig.

Jeg vil tro du har ment jeg kunne tåle din ringeagt ellers ville du næppe have udsat mig herfor i så stort et mål.

🌅🏊🚴🏃🌄

Nå nu ikke mere snak

Husk din undulat, den skal ha frø. Stakkels fejlernærede fugl, af alt alt for ensidigt kost 😱😉😂 (jeg hader den fugl - så meget: ❤️ 😍 her)

Mange kærlige hilsner HansKrist

Og tak, og også rigtig go weekend til dig Simon


Dig der er leger jul og Nisse hele året rundt,


nå jeg vil prøve at ta mig sammen, hanke op i mig selv. Måske jeg opførte mig rablende gal for at få en reaktion fra dig af, og det fik jeg så. Tak for det min "ven"


🚴🚴🚴🚴 Vi elsker begge cyklen - så noget har vi da tilfælles ud over vores svaghed for en smuk fugl


-0-0-0-0-0-


Jeg går ud fra at hønsemand går på undertegnede, selv om det er Gerth du svarer

Men går det på Gerth så passer ihvertfald "rablende gal"

men så har jeg jo desværre ikke fået en hilsen om god weekend

Men jeg får nu nok til trods for en god weekend vil jeg tro, jeg løber bare mig selv i hegnet om noget skulle gå mig imod.

-0-0-0-0-0-

Jeg havde en kæreste der spurgte om jeg kunne leve hele mit liv i krig og strid med andre mennesker?

Ja svarede jeg hende! Hvilket chokerede hende ikke så lidt.

Men det er nok en mandesport at kriges at leve i fight, infight
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 06/12/2019 16:46

Hej HansKrist

Det eneste som jeg ved er, at jeg er blevet født i denne verden og skal dø på et tidspunkt.

Forhåbenligt fortsætter eksistensen...ellers er der sgu noget galt ler

Fatter ikke at Arne kan være så glad for livet hvis det ender med ingenting halvfuld Hvad er der så at glæde sig over? Han lader ikke til at have forstået noget som helst blinker

Jeg synes bare at vi skulle sætte os ned og drikke os i hegnet...ja...lad os drikke Gerth hønefuld og se hvad han finder på i sin brandert stortchock Men det vil han ikke være med til...for han er på en mission...redde verden...han har stadigvæk ikke indset at det er mig som er frelseren yeah Til forskel for Jesus har jeg syndet røven ud af bukserne...ja...det er guf for præsterne...endnu en synder.

Hold kæft hvor er jeg træt af mig selv.

Men jeg giver aldrig op.

Det kunne Lene da godt lige værdsætte:

https://www.youtube.com/watch?v=aPVpgI1mBWE

Du er savnet herinde...

Mon du gemmer dig for os allesammen:

https://www.youtube.com/watch?v=ZR0v0i63PQ4

Måske du kunne have en god samtale med HansKrist om kristendommen?

Men han tør ikke kontakte dig...

Du tager altså afstand fra det gamle testamente HansKrist? Men hvad tror du så på? Hvad er meningen med dette univers? Denne klode? Livet?

God weekend min ven.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 06/12/2019 20:59

Hej ABC/Jan.
Du skriver bl.a.:
Citat:
Fatter ikke at Arne kan være så glad for livet hvis det ender med ingenting ...
Mit svar:
Hvis du virkelig for alvor satte dig ind i, hvad du kalder "ingenting", tror jeg, du ville få svært ved ikke at juble over din væren - her og nu blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 07/12/2019 03:23

Ups, glem det med Jesus genkomst her på side tyve, hvilket jeg kan omformulere til noget andet uden ham i det måske næste emne om nytænkning.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 07/12/2019 06:16

Hans: " Jeg havde en kæreste der spurgte om jeg kunne leve hele mit liv i krig og strid med andre mennesker? Ja svarede jeg hende! Hvilket chokerede hende ikke så lidt. Men det er nok en mandesport at kriges."

Krig er oftest med våben eller slåskampe en konflikt mellem samfund eller stater som tilstand ved ekstremt voldelige handlinger, død, tortur, elektronisk angreb, og ødelæggelse. OPLYSTHED er et fredeligt projekt, hvor der er plads til kamp i diskussioner.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 07/12/2019 16:06

Hej Arne

Du er nu en mester i at vende tingene til noget uforståeligt halvfuld Men nu læser jeg det også gennem en brandert, så det er måske forklaringen stortchock

Hej HansKrist

Jeg må kunne skrive noget mere interessant i min brandert blinker

Men hvad skal jeg skrive?

Når jeg ikke render rundt og dummer mig, så er jeg faktisk et meget rart menneske som vil alle det bedste, så...døm mig ikke for hårdt. Det er ikke mig som har skabt denne verden af elendighed.

Som jeg ser det skal vi have ændret nogle ting i vores samfund.

Det skal være en god oplevelse at gå i skole for alle.

Hvordan sørge for det?

Hørte at der var nogle som ville indføre uniform i skolerne, men er det løsningen?

Jeg tror mere på denne atmosfære:

https://www.youtube.com/watch?v=tmcuXcuCmIc

Måske det ikke er så meget børnene som forældrene og lærerne der skal lære noget?

Hvad er din vision for skolerne?

Burde de rives ned og bygges op på ny ler

Jeg så gerne dette indført:

https://www.youtube.com/watch?v=vEJOywx9Eq8

Hvad hjælper det at kunne skrive og regne, hvis man ikke kan trække vejret? Åndeligt?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 07/12/2019 16:09

Hej Jan.

Du skrev ovenfor:
Citat:
Fatter ikke at Arne kan være så glad for livet hvis det ender med ingenting ...
og jeg svarede:
Citat:
Hvis du virkelig for alvor satte dig ind i, hvad du kalder "ingenting", tror jeg, du ville få svært ved ikke at juble over din væren - her og nu
Dertil svarer du mig:
Citat:
Du er nu en mester i at vende tingene til noget uforståeligt.
Min replik:
Jeg er ked af, at jeg ikke har gjort mig forståelig - og forsøger igen:
Hvis du forestiller dig, at dine omgivelser forsvinder, og der i stedet er intethed.
Så er det jo nærliggende, at du også selv forsvinder - den absolutte intethed - som jo ikke kan opfattes, for der er ikke nogen eller noget, der kan opfatte.
Derfra og så til at opleve at verden eksisterer og det selv at eksistere.
Det er jo et vidunder!
Det er ihvertfald sådan jeg oplever det blinker

Du er jo gået til den modsatte yderlighed og er utilfreds - er det som et forkælet barn? - med at du ikke er sikret evigt liv blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 07/12/2019 16:28

Hej Arne

Tak for din forklaring - man skal åbenbart bare presse lidt på blinker Har aldrig søgt evigt liv, så...det er bare noget som jeg har taget for en given ting ler Hvorfor skulle jeg ikke fortsætte med at eksistere? Hvis Gud bestemmer og elsker mig...ja...så er der vel ikke så meget man kan gøre ved det? Det hele er altså op til Gud i den optik?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 09/12/2019 15:48

Hej Arne

Du skal stadigvæk godtgøre at der er noget ved eksistensen...hvorfor er det godt at eksistere? Måske det er bedre ikke at eksistere...ja...ikke at blive født? Kan du godtgøre alles liv eller bare dit eget? For dig er det en vidunderlig ting, men hvad med andre? Har du sat børn i verden? Var det nu også en smart beslutning? Håber du kan bruge det til noget...vil meget gerne forstå om der er noget holdbart i din tankegang.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/12/2019 17:23

Hej Jan/ABC.

Jeg kan godt forstå, at tilværelsen kan være så uudholdelig, at ikke-eksistens er at foretrække - f.eks. under et langsomt smertefuldt dødsforløb, hvor smerterne blot bliver værre og værre, og der ikke er nogen udsigt til bedring. Her kan man sikre sig et Livs-/Behandlingstestamente.

Men hvis livet ikke direkte er pinefuldt og håbløst, og man for alvor forsøger at konfrontere den absolutte intethed, så er det modsatte: egen væren - og verdens væren - som jeg oplever det - en vidunderlig gave.

Sådan er det for mig, og er det anderledes for dig, er dét jo din gode ret - også at handle derefter.

Jeg mærker i mig en lyst til, at du får del i glæden - og taknemmeligheden - ved at være til - i stedet for selvmord.

På den anden side: Det er dig selv, der må gøre op med din tilværelse - og vælge hvad du vil.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 09/12/2019 18:39

Hej Arne

Jeg er ikke ligefrem selvmordskandidat ler Men jeg har da forståelse for det...bare ikke noget som jeg umiddelbart ville vælge...måske ændre jeg mening i situationen...men når jeg tænker på det andre er gået igennem, så...

Men hvordan godtgøre du alles liv? Selvfølgelig er livet fedt når man ikke bliver udsat for tortur og hungersnød og alt sådan noget. Men sådan er virkeligheden jo ikke.

Du skriver:

Citat:
Men hvis livet ikke direkte er pinefuldt og håbløst, og man for alvor forsøger at konfrontere den absolutte intethed, så er det modsatte: egen væren - og verdens væren - som jeg oplever det - en vidunderlig gave.

Men en midlertidig gave? Du er altså på vej mod en anden gave ikke-eksistens? Noget som du ikke bryder dig om? Så gavegiveren føder kærlighed i dig? Ikke-eksistens? Er det en glædelig gave? Hvordan være glad for eksistensen og være glad for ikke-eksistensen? Er det ikke lidt modsatrettet?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/12/2019 21:31

Hej Jan.

Det skete sådan for mig, at jeg fik øje på ikke-væren - den totale intethed.
Jo mere jeg nærmede mig, jo mere var det et uhyggeligt skræmmende og svimlende sug - og jeg blev klar over, at den totale intethed er udenfor vor fatteevne.

Det var på den baggrund, jeg oplevede verdens væren - og egen væren - som et vidunder.
Men først efter, at jeg havde været så langt, jeg kunne komme, i retning af den totale tomhed, intethed - ikke-væren.

Om det kun er mig, der har det sådan, ved jeg ikke - men jeg er, og jeg kan meget forskelligt i en verden, der er.
Det er pludselig ikke en selvfølge. Det er pludselig en vidunderlig gave.

Jeg kan vist ikke forklare det bedre, og jeg aner ikke, om jeg er alene om at have det sådan - men det er skønt, kan jeg hilse og sige blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Anonym

Re: OPLYSTHED - 10/12/2019 00:04


Underligt nok er det først ved tab af det selvfølgelige, man ofte bliver opmærksom på værdien af det tabte. Derfor bør man også opøve taknemmelig for det mindste, da det hjælper en igennem trælse situationer som ingen slipper for.

***
Indsendt af: Anonym

Re: OPLYSTHED - 10/12/2019 00:09


Underligt nok er det først ved tab af det selvfølgelige, man ofte bliver opmærksom på værdien af det tabte. Derfor bør man også opøve taknemmelighed for det mindste, da det hjælper en igennem trælse situationer som ingen slipper for.

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 10/12/2019 11:40

Godt brølt - anonyme løve tommelop

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 13:43

Hej Arne

Jeg vil gerne til bunds i tingene.

Hvad hjælper det at der er noget, hvis det der er, er noget lort? Ville det så ikke være bedre, at der ikke var noget? For mig handler det ikke bare om at være til. Det er selvfølgelig forudsætningen for at kunne opleve eksistensen, men hvis eksistensen er noget lort, så vil jeg hellere være foruden denne mærkelige gave. Ja, der er noget, og ikke intet, og det er da fantastisk...det kan jeg såment godt følge dig i...men hvad er det så der er? Står vi overfor et univers som bare gentager sig selv hele tiden? Altså den samme dårlige historie? Hvor mange mennesker skal ikke gennem lort, hvis det er tilfældet? Nej, nu må vi have Gud på banen...ellers ender vi jo med at blive skøre?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 15:11

Enig Jan 😍 ❤️

Citat:
Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.Al religion fra tidernes morgen sætter mennesket i forbindelse med Gud og det guddommelige og gør os i denne relation til nye skabninger.

Den Paulinske KristusMystik og Spiritualitet, vores i Kristus væren, vores entusiasme = i Gud væren, er recovery, er healing, og er selvaktualisering (den Helligåndens person og gerninger med os som Paulus så smukt beskriver denne karismatiske individuation og selvaktualisering).


Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.


Men i alle de år jeg har kendt Arne har han bekæmpet kristendommens trosliv og SPIRITUALITET. Arne er et barn af 68 oprørets østlige inspiration om det religiøse, hvor mennesket ingen eviggyldig struktur har, jeg'karakterstruktur personlighed og selv'verden sjælelig struktur har (hvor vi ikke blot er en my my mikroskopisk del af universet, men hvor universet er en del af os, fordi vi mennesker omfatter og participerer i alt der er uden at blive opløst, gå til grunde, i kraft af Guds Ånds Værens Kraft).

Arne vil ud i det, og vi andre opfatter Spiritualitet og det religiøse, ihvertfald kristendommen, som et jeg'du forhold.

Hvor vi i vores ENTUSIASME = i Gud væren = i KRISTUS VÆREN opnår recovery, opnår healing, helbredelse, såvel som vi her finder vores karismatiske individuation og selvaktualisering gennem Helligåndens person og gerninger med os, ja vi genopstår og bliver nye skabninger, nye mennesker.

Dette har alle dage været religions essens, miraklerne mellem Gud og mennesket, hvor mennesket takket være Gud, Guds Ånd og Guds Ånds Kraft opnår recovery, healing og individuation og selvaktualisering.

Alt hvad jeg skriver bunder i 1 Kor 2.

Alt det her er blasfemi for visse konservative kristne bibelfundamentalistiske dogmatiske retninger (som Arne og Tikka trækker på) og er fuldstændig utænkelig i 68 oprørets østlige inspirerede religiøsitet (som Arne også trækker på), hvor menneskets karakterstruktur og personligheds dannelse skulle opløses. Arne og Sam Harris og mange andre er religionsfilosofisk set stadig på den vogn. Også derfor deres had til den vestlige KRISTUS SPIRITUALITET og KULTUR.

Da jeg første gang hørte om Arnes ikon oplevelse, jublede jeg, men jeg fik hurtigt armene ned igen, Arne har overhovedet ikke erfaret sin ikon oplevelse som en Kristus begivenhed, ikonoplevelsen er slet kontekstet i kristen spirituel retning. Ikonoplevelsen stritter ud i det blå og er ikke integreret overhovedet i Arne's verdens værens panteisme. For Arne er det religiøse passiv beskuelse der kræver at vi gir afkald på os selv, vores personlighed og jegkarakter'struktur såvel som vores kreative selvaktualisering.

Hvis et menneske tror på at menneskets gudsforhold er nøjagtig lige så intimt intenst dynamisk kreativ og personlig som det vi finder hos Jesus i Nye Testamente så skal man gå i en stor bue udenom Tikka og Arne. Tikka tror det er noget overtroisk supranaturalistisk der intet har med os at gøre, hos hende er Gud gået død i Jesus og bibelens ord, og hos Arne har Gud ikke noget som helst med os mennesker at gøre. Begge positioner, Arne og Tikka's positioner, er kendte dogmatiske positioner, som vi også finder i vore dages tidehverv, den Krarup'ske, og hos Sørine Godtfredsen. Det er go latin og Tikka elsker denne position, fordi man så kan angribe New Age i et og alt uden at kunne skelne hvad der er ægte kristen spiritualitet i New Age.Mvh HansKrist

PS:

At sige radikalt fra overfor Tikka's position og Arne's position og ja Gerth's religiøse vrøvlesnak, er et spørgsmål om liv og død. Læs Rom 8, selv Paulus sætter det så meget på spidsen. Dersom et menneske lader sig trække rundt i manegen af Tikka og Arne og Gerth, det vil kunne fortabe miste sit liv med Gud.

At de ikke tror på at mennesket lever i et/en eksistentiel kreativ dynamisk jeg'du gudsforhold er op til dem, men vi må ikke tillade at de forvirrer os der tror på dette, så vi ikke får det gudsliv vi ellers står til. De må ikke forhindre os i at gøre store fremskridt.

Hvilke fremskridt der har været i mit liv fra den dag jeg en gang for alle fik sagt fra overfor Tikka's JV bibelfundamentalisme er ikke småting og der kommer i nærmeste fremtid et indlæg om dette forhold, hvor hurtigt recovery og healing indfandt sig efter at jeg endegyldigt sagde fra overfor Tikka.

Det glæder mig at Tikka tog så venlig imod min tagen afstand fra hendes position.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 17:44

Hej Jan/ABC.

Du hævder at livet er noget lort.
Jeg hævder, at det er et vidunder.
Den forskel må vi lige nu leve med blinker

Men du kan jo ikke ændre verden.
Den eneste mulighed, du har, er jo at udvikle dig selv.
Finde ud af at leve med lortet - eller stå af.

Og er det nu også lort?
Sulter og tørster du?
Har du smerter - i din krop eller i dit sind?
Det hjælper ikke blot passivt at være utilfreds tommelop

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 17:51

Citat:
Hvor vi i vores ENTUSIASME = i Gud væren = i KRISTUS VÆREN opnår recovery, opnår healing, helbredelse, såvel som vi her finder vores karismatiske individuation og selvaktualisering gennem Helligåndens person og gerninger med os, ja vi genopstår og bliver nye skabninger, nye mennesker.
Er det dette "nye menneske", der bruger så mange kræfter på at smæde andre - og øjensynlig kun har floskler om sit eget?

M.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 18:37

Ha ha LOL 😂

Floskler er det ihvertfald ikke,

De teologiske begreber hos Paulus har jeg kontekstet tværvidenskabeligt til:

1): neurobiologi; 2): jungiansk psykologi 3): neuroaffektiv psykoanalyse 4): folkepsykologi 5): psykiatri 6): filosofi etc etc

I mindste detalje formår jeg at kontekste tværvidenskabeligt til moderne naturvidenskabelige begreber indenfor disse nævnte områder

Noget Kræn-p flere gange bemærkede og anerkendte mig for, fordi det gjorde kristendommen interessant for det moderne menneske med stor naturvidenskabelig dannelse og forståelse

Floskler er det ihvertfald ikke, det er forstandigt og åbner op for at vi pludselig kan arbejde naturvidenskabelig med det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET

Men dig der ikke aner hvad flow og ekstatisk flow og magisk flow, superfluidity, er, hvordan pokker skulle du nogensinde kunne forstå min tale og hvad fx neurovidenskab og neuroaffektiv psykoanalyse arbejder med. Dig der ikke aner hvad entusiasme og gejst, begejstring er, du vil aldrig kunne følge med i moderne neurovidenskab fx. Dig der ikke ved hvad det vil sige at være grebet af Ånden, og at vandre i Ånden og yde et stort stykke kulturelt kreativ stykke arbejde under disse særlige inspirations og åbenbarings øjeblikke i menneskers liv, du vil aldrig, ALDRIG, kunne forstå mig.

Iøvrigt ved jeg at andre mennesker forstår mig, jeg har fået et utal af tilbagemelding, men det siger sig selv at du, Bjørn og Simon og Tikka med flere aldrig ville lade jer mærke med at jeg har fat i noget, fordi det ville være en undergravning jeres ateisme position (og din religiøse ateisme Arne). I er jo bange for den religiøse diskurs i vores moderne verden.

Men jeg er ligeglad med jeres manglende anerkendelse, jeg er gået videre i samtale og studie med en række andre tænkere og videnskabelige discipliner. Dit lave niveau hvor du intet får sagt, hvor du intet forstår, interesserer mig ikke.

Du egner dig til golde ligegyldige evindelige religiøse ævle bævle samtaler med en bibelfundamentalist som Tikka med kun overtroiske supranaturalistiske falske metafysike betragtninger på det religiøse område (ellers det vi andre troede Kant en gang for alle var lykkedes med at bringe til ophør og vi var kommet videre med Heidegger, Berdyaev og Tillich fx) og et religiøst vrøvlehoved som Gerth hvis tænkning svinger voldsomt i kvalitet og stort set dagligt, oftest, er meningsløs kaotisk vrøvlesnak (indrømmer at der i perioder skimtes noget interessant, men så næste aften/nat er hvad manden skriver skræmmende kaotisk og meningsløs sludder igen og jeg er begyndt at opgive at nære et vist håb til manden).


Forbliv sammen med de to Arne, I vil kunne underholde hinanden i evighed uden at det I får sagt har nogen praktisk betydning for vi menneskers liv. Det er blot synspunkter og meninger uden jordforbindelse til vi menneskers liv og eksistens. Det kan ikke bruges til noget.

Sorry men du tvinger mig til at trække linjerne mellem os så skarpt op.

Det bedste ved dig er Wikipedia gengivelser af alt vi drøfter. Hvilket jeg tror godt kunne hjælpe folk der er på bar bund, ikke har noget at associere til når vi drøfter forskellige emner.

Du er virkelig et fjols Arne, et selvglad fjols hvor kun det der kommer fra din egen mund har din interesse. Og det bliver værre og værre som årene går. Men det er jo også hvad du siger årene på trosfrihed har givet dig, du føler du har fået overblik. Men du forstår ikke en hujende fis, hvis du ikke kan følge mig, du ville overhovedet ikke kunne læse Tillich eller Berdyaev fx, og det skal man dog magte hvis man betragter sig selv som et menneske der har fået overblik over det religiøse og pseudoreligiøse område, som du mener du har.

Prøv at mand dig lidt op Arne, du skal være skarpere, det er nødvendigt. Ellers skal du holde op med at være flabet.

Mange kærlige hilsner HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 21:44

Hej Hanskrist.

Du skriver blandt meget andet:
Citat:
Du er virkelig et fjols Arne, et selvglad fjols hvor kun det der kommer fra din egen mund har din interesse.
Udover at sådanne udtalelser nok er på kant med Trosfriheds debatregler - nok især:
Citat:
10. Ikke at anvende portalen til spam og chikane.
samt at dine påstande vel egentlig passer ganske godt på dig selv - så fornemmer jeg, at der er noget - andet end mig - der plager dig.

Ud fra, hvad du skriver om din religiøse situation: entusiasme, gejst og begejstring forekommer det besynderligt, synes jeg, at du kan blive så voldsomt irriteret over, at jeg ikke mener/ser/oplever det samme som dig.

Det er jo lige før, det her minder om middelalderens kætterforfølgelser blinker

Tænker på, om det kunne være muligt for dig at give plads til lidt trosfrihed.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
P.S..: Når jeg skrev "fraser", var det fordi du - set med mine øjne - igen og igen bruger de samme udtryk, men aldrig forklarer dem på almindeligt forståeligt dansk. A.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 22:11

Citat:
at der er noget - andet end mig - der plager dig.


Nej Arne, stop nu med at være idiot, du får igen, og en dag må da gå op for dig, at jeg gir dig igen,,,

Din konstante disrespekt overfor mine indlæg får du igen på,

Du reagerer aldrig på hvad jeg skriver, men på alt muligt andet,

Endnu igennem mere end 15 år har jeg ikke set dig læse og forstå og reagere på hvad jeg skriver (1)*. Det gjorde Kræn-p, Anne (ALH), Fl Vang, Disciple med mange andre altid når vi debatterede med hinanden. Der var ingen forståelses problemer, men vi var måske uenige.

Du har aldrig i 15 år vist at du forstå hvad jeg skriver. Dette virker mystisk. Men jeg tror du har en blind plet i din bevidsthed omkring kristen spiritualitet som de fremragende eksistentialistiske teologer i første halvdel af det 20 århundrede præsenterede os herfor.

Dine over 5000 indlæg beskæftiger sig ej heller overhovedet med hvad moderne universitets uddannede teologer taler om så flot.

Da du kom med din ikon oplevelse og ham Kallistos Ware begyndte jeg at glæde mig, men ved gud ikke engang det kan bringe dig i nærheden af en forståelse kristen spiritualitet. Jeg er skræmt, rystet, og forstår simpelthen ikke hvordan du er indrettet i øverste etage når intet af hvad den teologiske verden er så beskæftiget med overhovedet finder genklang hos dig. 🤒🤕🙃🤔

-0-0-0-0-

Men det korte og lange er at du får igen hver gang du behandler mine indlæg med hån og disrespekt. Og jeg synes det er ufatteligt at du ikke engang kan se det er hvad der foregår.

Prøv at læs og forstå hvad jeg skriver og kom med en kvalificeret kritik (som iøvrigt Kræn-p, Anne (ALH), Disciple, Flemming Vang, med flere) vi gjorde i årevis. Vi var ikke altid enige men vi drøftede hvad hinanden skrev. Det har du aldrig gjort.

Nå men det er trivielt det her med dig og din uforstand på hvad jeg skriver.

Men forstå dog blot mand at jeg gir dig igen på din nedladende behandling af mine tekster. Længere er den ikke. Og ufatteligt at det endnu ikke er gået op for dig at det er hvad der sker.

-0-0-0-0-

(1)*:

I rigtig mange år sad du højlydt og proklamerede at du overhovedet ikke læste HansKrist's indlæg og du spurgte om der var andre der gjorde. Simon og Bjørn havde samme holdning.

Men ved du hvad der skete dengang, eller foregik dengang?

Da Kristeligt Dagblad begyndte deres blog univers skrev KD's redaktør på området til mig, om jeg ikke havde lyst til at få en blog hos dem, for nemlig var han blevet prikket på skulderen af andre om at jeg skrev spændende interessant om kristendommen. Jeg skrev privat med Kræn-p, Anne (ALH) og Flemming Vang. Vel de tre dygtigste debattører vi overhovedet har haft. Jeg fik et hav af henvendelser fra private mennesker og især skoler (lærer og elever), lige indtil KD fik dette stoppet, er mit indtryk, da det ophørte fra den ene dag til næste dag, med disse private henvendelser.

Jeg har vedvarende venskaber fra dengang der havde udgangspunkt i hvad jeg skrev om kristendommen.

Hvis nu ikke alt dette, jeg ville jo kunne tro at der var noget om din og Simons disrespekt og ringeagt, men heldigvis er der mange andre kloge mennesker der har et ganske anderledes syn på det hele end jeres fladpandede forståelse noget som helst fordi I er fra forrige århundrede og har læst et par aviser som var det Koranen selv. I er frelste og lever med skyklapper på, fordi I begge tror tingene er som i 1960 og fremad et par årtier, men uhyggeligt meget er sket siden dengang, men det er tilsyneladende gået hen over hovedet på jer begge.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 12/12/2019 23:40

Jeg skrev til Hanskrist:
Citat:
Tænker på, om det kunne være muligt for dig at give plads til lidt trosfrihed.
og ser nu, at den mulighed eksisterer ikke.
Og så er den historie nok ikke rigtig længere.

Hanskrist har sin særlige holdning til tilværelsen - jeg har min.
Det er ikke et problem - for mig blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 00:36

Min og din holdning til tilværelsen er fuldstændig uden betydning, det er det liv (inklusivt Gudsliv, eller liv med Gud) vi har og lever der betyder noget.

Holdning og tro som du og Tikka opfatter tingene er fuldstændig irrelevant, det er dekadent gold intellektualitet, rationalitet, og har ikke noget som helst at gøre med hvad vi lever på og i kraft af.

Nu drøfter jeg din ringeagt og disrespekt for hvad jeg skriver. Det er hvad vi drøfter. Religiøs tolerance er straks noget andet.
Indsendt af: Tikka

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 01:00

Indsendt af: Hanskrist
Min og din holdning til tilværelsen er fuldstændig uden betydning, det er det liv (inklusivt Gudsliv, eller liv med Gud) vi har og lever der betyder noget.

Holdning og tro som du og Tikka opfatter tingene er fuldstændig irrelevant, det er dekadent gold intellektualitet, rationalitet, og har ikke noget som helst at gøre med hvad vi lever på og i kraft af.

Nu drøfter jeg din ringeagt og disrespekt for hvad jeg skriver. Det er hvad vi drøfter. Religiøs tolerance er straks noget andet.

Min og din holdning til tilværelsen er fuldstændig uden betydning, det er det liv (inklusivt Gudsliv, eller liv med Gud) vi har og lever der betyder noget.

- Ens liv (inklusivt Gudsliv, eller liv med Gud) er vel det der skaber ens holdning til tilværelsen.
Sådan er det for mig.

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 12:15

Hanskrist.

Jeg ønsker ikke at vise dig "ringeagt og disrespekt", men det er - trods adskillige forsøg - ikke lykkedes mig at finde mening i det, du igen og igen skriver.
Det betyder ikke, at jeg underkender din religiøse holdning - blot at du ikke har forklaret den forståeligt for mig.

Dine voldsomme og hidsige angreb på mig som menneske derimod får mig til at tænke på, hvad det mon egentlig er, der plager dig.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 14:19

Citat:
Dine voldsomme og hidsige angreb på mig som menneske derimod får mig til at tænke på, hvad det mon egentlig er, der plager dig.


jamen Arne jeg finder ikke der er noget der plager mig, ud over din konstante gennem nu mere end 15 års disrespekt og latterliggørelse hvad jeg skriver. Og hver gang jeg oplever det, gir jeg dig igen, er det så svært at forstå mand??????

Jeg har intet imod at folk mener hvad jeg skriver er uinteressant og noget vrøvl, du kalder det uforståelige floskler der aldrig bliver forklaret, altså hvor begreberne ikke bliver afklaret og forklaret i forhold til noget vi forstår og har god viden om. Netop dette er jeg kendt for at magte som ingen andre og jeg har gjort det overfor dig et utal af gange, men lige lidt hjælper det.

I mange år troede jeg du spillede idiot overfor mine tekster med vilje, af strategiske grunde, men indenfor de sidste år, er jeg begyndt at indse det måske skyldes din manglende almene orientering i visse videnskaber og måske manglende evne til at forstå tekster, læse indenad.

Selvfølgelig har det også noget at gøre med hvilket århundrede og årstal man var ung og frisk i hjernen og hvor man dannede sin virkelighedsforståelse og tilegnede sig et verdensbillede. Og tydeligvis har du Arne og Simon og Bjørn noget tilfælles her, såvidt den tidsånd I er blevet præget af da I var fra konfirmationsalderen til de 30 år. Den generation der er imellem os kan jeg tydeligt mærke, på virkelighedsforståelse og det verdensbillede vi forsøger at danne os. Hvis man skal forstå jeres ateisme og din religiøse pseudo ateisme, så er det en fordel at vide hvilken tidsånd I var unge i.

Nogle som Kræn-p og andre formår at blive ved med at udbygge deres virkelighedsforståelse og udvikle på deres verdensbillede. Richard Dawkins fx er også i bevægelse og Bjørn havde iøvrigt ret, trak det længste strå, i sin ivrige debat såvidt Dawkins med Simon.

Simon og Sam Harris fx er fanatiker, fundamentalistisk fanatisk ateisme står vi overfor her, der er så dumsmart og politisk korrekt at man krøller tæerne når publikum gir ham applaus. Alt er firkantet og idiotisk hos disse og der er ingen, INGEN, forståelse fx den kontinental europæiske mellemkrigstidens livsfilosofier og eksistentialisme. Og det skyldes angelsaksisk kulturs dominans efter anden verdenskrig, og Allan Bloom's "Historien om Vestens Intellektuelle forfald" (The closing of the american mind") forklarer hvad det er der her gik tabt af filosofisk dannelse i den dominerende angelsaksiske kulturkreds som iøvrigt Simon og Bjørn har slugt råt såvidt når vi taler positivisme og naturvidenskab, mindre nok når det gælder litteratur og almen dannelse indenfor humaniora.

Moderne neurovidenskab har bragt livsverdenen (eksistentialisme og livsfilosofierne) og mere eksakt naturvidenskab på talefod. Fordi videnskab har været mest beskæftiget med sort kemi i forbindelse produktion og teknik, har vi ikke i mange år haft en forståelse for at vi mennesker er seende og tænkende væsner, med ansigt og personlighed, og at dette også har biologiske og kemiske konsekvenser, således at et menneske kan ændre sin egen biologi, ved alene at forholde sig til sine drømme, visualisering og fantasier, og ellers udsyn, og det skønne smukke og æstetiske, som vi ret for alvor ser i spil når vi overvældes af naturens skønhed eller kvindes ansigt og skønhed og former.

Vi mennesker lever jo ikke i sort det som naturvidenskab i mange år har bildt os ind, hvorfor vi fandeme takke ja til medicin, sort kemi, vi burde i stedet for lære om naturens skønhed og det modsatte køns skønhed og former. Altså den medicin = terapi vi mennesker burde tilbydes, skal være billede terapi, det guds billede vi er skabte i, naturens skønhed og det modsatte køns skønhed og attraktion, at rette opmærksomheden herimod, ville aktivere de motiver, MOTIVATIONER og ARKETYPER der alene formår at tænde op under vores sjæl og legemes vitalitet og vores ånds mening, ægte mål og retning, så vi ikke synder, fejler vores liv, rammer ved siden af med vores liv, forfejler, mislykkes og fortaber, vores liv.

Måden jeg taler biologi på, og så måden I tre fra forrige århundrede forstår kemi og biologi, er radikalt forskelligt, også derfor jeres ateisme og at jeg ikke ser religion som skadeligt, tværtimod.

At kunne tænke i billeder (visioner, motiver, motivationer og arketyper) som religion gør, har en større recovery og healing, og helbredelse potentiale på os mennesker end at æde sort kemi, medicin, piller, og psykofarmaka som lægen og psykiateren vil pådutte os i vores middelalderlige uvidenhed såvidt den menneskelige biologi.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 17:55

Hanskrist.
Når du skriver:
Citat:
Måden jeg taler biologi på, og så måden I tre fra forrige århundrede forstår kemi og biologi, er radikalt forskelligt, også derfor jeres ateisme og at jeg ikke ser religion som skadeligt, tværtimod.
ord, som jeg forstår også er møntet på mig - viser det helt tydeligt, at du i hvert fald ikke ved, hvor jeg står.

Jeg er ikke ateist, men finder de fremherskende guds-forestillinger for snæversynede.
Så allerede dér er du på vildspor!

Jeg oplever verdens væren som overvældende vidunderlig - i forhold til den absolutte intethed.

Hvad der er bag denne væren - og overalt i den - er for mig, hvad vi almindeligvis kalder: Gud.

Og hér fornemmer jeg umiddelbart den helt dybe altomfattende kærlighed.

Nærmere kommer jeg det ikke - og det tror jeg heller ikke, jeg skal.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 19:25

"Hvis man skal forstå jeres ateisme og din religiøse pseudo ateisme"

normal vis er religion og spiritualitet beskæftiget med menneskets Gudsliv, åndsliv. Dette bekæmper du efter alle kunstens regler, men du har hentydninger om Gud alle mulige steder, blot ikke i nærheden af mennesket og menneskets indre sjæls og åndsliv (menneskets indre intra psykiske maskinrum er for dig gudløs og sjælløs). Derfor kalder jeg dig religiøs pseudo ateist. Måske jeg burde gennemtænke lidt mere hvordan vi skal karakterisere din religiøse ateisme.

Du bekæmper enhver form for teisme, men som Tikka det virker som om I begge anerkende en form for deisme.

Men begge er I aggressive og hårde imod mennesket hvilket er det stik modsatte kristendommen hvor Gud har åbenbaret og givet sig selv til kende, gennem Guds Kærlighed KRISTUS, ved ikke at ville være Gud uden eller udenom mennesket. Gud vil ofre alt for igen at være forenet sin elskede anden mennesket. Uden mennesket, Guds elskede anden, kan Gud slet ikke være Gud.

Kristendommen er Guds Kærlighed mennesket. Gud der elsker mennesket. Begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus, der åbenbarer at vi er Guds børn og Gud vores barmhjertige himmelske fader/moder, forælder. Men begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus er også den åndens, helligåndens ny virkelighed og værens indtog i verden. Helligåndens person og gerninger med os i KRISTUS er nøje beskrevet af Paulus, endda så godt at mange taler om at det at være kristen er at være karismatiker.

Hverken du Arne eller Tikka vil tillade at mennesket og Gud, menneskets ånd og Guds Ånd, befinder sig i en så kreativ dynamisk regenererende spiritualitet. Helt i orden for mig, men vi skal bare om vi vil komme videre her på trosfrihed, have vores positioner ridset skarpt op, for ellers kommer vi til at snakke i årevis uden at sige noget og vi kommer til at spænde ben for hinanden såvidt vores åndelige eller spirituelle fremskridt. Vi må ikke forhindre hinandens personlige vækst, recovery og healing mmm.

Mange kærlige hilsner HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 13/12/2019 21:29

Hanskrist.

Du er fuldstændig galt afmarcheret angående mig.

Jeg bekæmper ikke noget som helst, jeg tillader mig blot at fortælle, hvad jeg er nået frem til - hvor jeg står.

Jeg respekterer, at andre står for noget andet, og jeg forsøger at forstå, hvad det er.

Desuden er det min hensigt ikke at blive personlig.

Længere er den historie ikke! blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 15/12/2019 14:38

Hej HansKrist

Det som jeg har meget svært ved at forstå er hvad Gud lavede før skabelsen af universet? Er det ikke lidt af en gåde? Poppede Gud ud af intetheden...og tænkte...fantastisk...jeg eksisterer...lad mig skabe et univers.

Vandrer mod Lyset beskæftiger sig med dette spørgsmål og det lyder ikke så tosset...at tanken og viljen lå på grænsen af lys og mørke og af en eller anden grund bevægede sig ind mod lyset.

Men hvad med beskrivelsen af universet?

Her kunne det være rart at Lene og Ivan meldte sig på banen, for hvordan forholder de sig til det videnskaben siger om universet? Big bang...klodernes dannelse...det stemmer da ikke ligefrem overens med det der står i Vandrer mod Lyset.

Er det muligt at skabe et univers på den måde som Vandrer mod Lyset siger? Det må være første skridt på vejen...kan det ikke lade sig gøre...ja...så må vi droppe den beskrivelse...men kan det lade sig gøre...ja...så bliver det jo interessant at se om vores univers er skabt på den måde...det må videnskabsfolkene kunne afgøre.

Desvære har du ikke læst Vandrer mod Lyset, så vi kan ikke tale sammen om tingene, men jeg vil mene, at der er tale om en fantastisk beretning. Tænk hvis de lavede en film om Jesus baseret på dette:

http://www.vandrermodlyset.dk/m-a11.htm

http://www.vandrermodlyset.dk/m-ko11.htm

Det lyder da ikke helt usandsynligt? Men er det sandt?

Vi har desvære ikke en tidsmaskine...men man har vel lov til at spørge...hvorfor blev de så vrede på ham?

Du er meget glad for Paulus, og det har jeg stor forståelse for, men jeg vil nu mene, at han gik galt i byen...ikke med sin kærlighed, men med sine ord om Jesus...en mand som han aldrig havde mødt.

Kan du forklare dette for mig:

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Kor/15

Døde for vore synder? Sådan en udtalelse har jeg meget svært ved at forholde mig til. Som jeg ser det sagde Jesus bare...tag jer lige sammen...og så hængte de ham op på et kors...ja...det var en farlig ting at sige sådan noget dengang. På den måde var Jesus en sej herre. Men det var vist ikke Guds plan, at han skulle op på et kors og hænge. Men vi kalder ham for Kristus...eller at Kristus var Jesus...hvorfor?

I Vandrer mod Lyset forklares det hvorfor Kristus er Kristus...han var den første som trådte frem og tilbød at hjælpe menneskene...derfor gjorde Gud ham til leder.

Det er desuden interessant at der ikke er nogen treenighed i det Paulus skriver?

Tror du iøvrigt at Kristus kommer igen, og kun dem, som hører Kristus til vil opstå?

Min datter er ikke troende...beskæftiger sig slet ikke med Kristus...skulle hun ikke opstå fra de døde...hvad ondt har hun gjort? Og selv om hun har gjort noget ondt...skulle Gud da ikke elske hende og rejse hende fra de døde? Ja, give hende et himmelsk legeme.

Er der noget at sige til, at menneskene synder i denne verden? Jeg vil ikke synde...men jeg har syndet...og det er jeg ikke stolt over...det er en byrde som tynger mig ned...men jeg er en udbryderkonge...kan slet ikke have med dette fængsel at gøre...nej...jeg må rejse mig op i al min magt og vælde og sige...tag dig lige sammen...vær nu et godt menneske...støt og hjælp din næste.

Måske vi har brug for nogle forældrekurser (allerede i skolen)? Skal vi sætte børn ind i en Gudløs verden? Hvad kan vi tillade os?

Jeg mener at vi lever i Guds verden, så betyder det noget om folk sætter børn i verden på et Gudløst grundlag? Bare nogle tanker som jeg godt vil vende med dig.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 15/12/2019 17:18

Hej Arne

Vil du ikke mene at eksistensen er noget lort, hvis universet gentager sig selv hele tiden?

Du har selvfølgelig ret i, at hvis det er tilfældet, så kan jeg ikke gøre så meget ved det, men det er ikke noget som bringer mig glæde eller noget som jeg synes er en vidunderlig ting...faktisk gør sådan noget mig temmelig deprimeret. Har mine forældre sat mig ind i en deprimerende verden? Kan man godt tillade sig at gøre sådan noget? Er det ikke lidt ansvarsløst? Hvor fik de den tanke fra, at jeg skulle ønske at opholde mig i sådan en verden? Jeg har ikke noget ønske om sådan noget...tværtimod...men så kan du jo bare begå selvmord...sig du det til de afrikanske børn...giver det mening for dig?

Måske skulle vi droppe en brintbombe derover...det ville sikkert glæde dem som ikke kan gøre noget ved deres situation...dømt til sultedøden som de er...det er ikke alle som kan begå selvmord...og selv for dem der kan...er det en lidelsesfuld tanke...men tro mig...jeg ville gøre det med det samme jeg opdagede at jeg levede i en absurd verden...ja...jeg ville såment sprænge jorden i luften, hvis jeg kunne...så har jeg da i det mindste hjulpet nogle mennesker. At der så er nogle egoister der ryger med i købet...ja...det kan jeg godt leve med. At de ikke kan leve med at dø nu...det er deres problem...og noget de ikke ville behøve at tænke særligt meget over...de når lige at opfatte et lysglimt...og så er det ovre...måske de kan nå at tænke...ja...jeg skulle jo dø afligevel...hvorfor ikke nu? Er der nogle huller i den tænkning?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 15/12/2019 18:03

Hej Jan.

Du spørger:
Citat:
Vil du ikke mene at eksistensen er noget lort, hvis universet gentager sig selv hele tiden?
Mit svar:
Nej - jeg synes hellere vi skal glæde os over, at der overhovedet er et univers - ja der er endda meget sandsynligt talrige universer.
Der er rigtig meget vi ikke ved om det univers, vi befinder os i - og er en meget meget lille del af - ja mon ikke man kan sige, at det meste ved vi ikke.
Vi ved end ikke, om det har en størrelse, eller om det er uendeligt, men det hævdes at udvide sig med accelererende hastighed.
Bliver du svimmel over at være en del af en eksplosion?
Bliver du endnu mere svimmel ved tanken om alternativet: Det absolutte intet? blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 15/12/2019 20:26

Hej Arne

Jeg bliver ikke svimmel over universet - tænker bare at det er en mærkelig tanke, at det skulle gentage sig selv hele tiden, og når jeg tænker over den tanke, så bliver jeg deprimeret blinker Men måske Gud godt kan lide at skabe universer ler

Det er den meningsløse tanke som jeg anfægter, og det bliver ikke bedre af at sige, at Gud skaber lort...og lort ville det være...hvis et uendeligt antal mennesker skulle gennem lort...bare for at tilfredsstille Guds træng til at skabe universer.

Måske universet er en del af os som HansKrist er inde på?

Hvorfor skulle jeg forholde mig til intet? Jeg forholder mig til det der er? Der er ikke intet, men noget...og det skulle gerne være noget godt...ellers vil jeg helst være foruden denne mærkelige gave som vi kalder eksistens.

Ja, hvad ved vi egentligt om universet? Er det muligt at skabe et univers på den måde som Vandrer mod Lyset siger...det kunne videnskabsfolkene da godt lige bruge lidt tid på at undersøge?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Anonym

UOPLYST - 15/12/2019 20:30


Citat:
... eksistensen er noget lort, hvis universet gentager sig selv hele tiden?

... det er ikke noget som bringer mig glæde eller noget som jeg synes er en vidunderlig ting...faktisk gør sådan noget mig temmelig deprimeret.

Universet eksisterer IKKE for at glæde dig!

Citat:
Kan man godt tillade sig at gøre sådan noget? Er det ikke lidt ansvarsløst?

Liv VIL liv ...

Citat:
Måske skulle vi droppe en brintbombe derover...det ville sikkert glæde dem som ikke kan gøre noget ved deres situation...

Hvad med din datter? Vil du også slå hende ihjel?

Du er den største egotripper, jeg til dato er stødt på, fordi du ikke kan finde en mening med dit liv, bilder du dig ind at du kan tillade dig at bedømme andres ud fra dit begrænsede livssyn. Du kan vælge, hvad du vil gøre med dit liv ... du har ingen ret til at vurdere andres ...

Citat:
...jeg ville gøre det med det samme jeg opdagede at jeg levede i en absurd verden...

Verden ER absurd! ...

Citat:
...så har jeg da i det mindste hjulpet nogle mennesker. At der så er nogle egoister der ryger med i købet...ja...det kan jeg godt leve med.

DIN egocentrisme er immensurabel!

Du er komplet idiot! At forestille sig at massemord kan hjælpe mennesker er sygt ...

Citat:
Er der nogle huller i den tænkning?

The world is a thing of utter inordinate complexity and richness and strangeness that is absolutely awesome.
I mean the idea that such complexity can arise not only out of such simplicity, but probably absolutely
out of nothing, is the most fabulous extraordinary idea. And once you get some kind of inkling of how
that might have happened, it's just wonderful. And … the opportunity to spend 70 or 80 years of your life
in such a universe is time well spent as far as I am concerned.
– Douglas Adams
Indsendt af: ABC

Re: UOPLYST - 15/12/2019 20:59


Må jeg ikke danne mig en mening om tingene? Selvfølgelig ville min datter ryge med, hvis jeg sprængte jorden i luften...dø skal hun afligevel i Arnes optik...måske sparer jeg hende for en masse lidelser...hun kunne jo komme til at sætte et barn i verden osv.osv.

Jeg spurgte desuden om der var nogle huller i tænkningen? Dem må du gerne fortælle mig om...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 15/12/2019 22:30

Hej Jan.

Jeg har svært ved at følge din tankegang, din utilfredshed.
Er der noget bestemt i din tilværelse, der plager dig - og som du ikke kan ændre?

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 16/12/2019 12:15

Hej Arne

Jeg siger bare, at hvis eksistensen er noget lort...ja...så vil jeg hellere være foruden denne mærkelige gave.

Men er eksistensen noget lort?

Du synes at det er en vidunderlig ting at der er noget...her stopper jeg op og spørger...skal vi ikke lige finde ud af hvad der er, før vi siger, at det er vidunderligt at der er noget? Et Gudløst univers som gentager sig selv hele tiden kan jeg ikke se noget vidunderligt ved...fantastisk...ja...men vidunderligt eller glædeligt...nej.

Et sådan univers har jeg ikke lyst til at være en del af.

Jeg tror ikke mine forældre ville have sat mig ind i sådan et univers. Jeg ville ihvertfald ikke have sat min datter i verden på sådan et grundlag. Så jeg har i lyset af det ikke det store problem med at tage hende ud af verden igen...hun ville jo ikke have eksisteret, hvis det var sådan fat med universet.

Modsig mig gerne og lad os få vendt og drejet tingene.

Må jeg ikke lade være med at sætte børn ind i en lorteverden? Jeg kan sætte hende ind i verden og jeg kan tage hende ud af verden...men hvorfor skulle jeg tage hende ud af verden? Bebrejd mig nu ikke for at tænke og undersøge tingene...hvad kan jeg tillade mig? Tæller hendes mening ikke for mig? Men far...jeg vil gerne eksistere i en lorteverden...mit barn...er du skør? Vær glad for den tid du har haft...og husk...dø skal vi alle på et tidspunkt...tænk på alle de mennesker du hjælper og tryk på knappen sammen med mig.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 16/12/2019 12:48

Hej Jan.
Du gentager og gentager at din eksistens er noget lort.
Dermed har du valget mellem lort eller intet.
Hvad er grunden til at du vurderer din eksistens, som noget lort?
Har du overvejet selvmord, og hvordan du vil gennemføre det?
Eller reagerer du blot som et forkælet barn? blinker
Du kan ikke destruere verden, men hvis du kunne, og ville, burde du efter min mening spærres inde.
Så hvad er - for dig - lort, og hvad er godt her i tilværelsen - og er det helt umuligt for dig at gøre noget for det gode?
Lort er jo en del af økosystemet, og kommer det i jord, kan det blive til de smukkeste blomster smiler

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 16/12/2019 13:15

Hej Arne

Du bliver ved med at sige, at det er vidunderligt at der er noget, men når jeg så spørger dig, om det er vidunderligt med et Gudløst univers der gentager sig selv hele tiden, så siger du ikke meget? Har du ikke nogen mening om tingene?

Jeg siger ikke hele tiden at min eksistens er noget lort...siger bare at et Gudløst univers som gentager sig selv hele tiden er noget lort, og ikke noget som jeg vil være en del af.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 16/12/2019 16:12

Hej Jan.

Din forestilling om: "et Gudløst univers der gentager sig selv hele tiden" ser meget underlig ud for mig.

Jeg tror ikke på de - for mig at se - primitive Guds-forestillinger, og heller ikke på et - måske flere - universer uden, at der er noget bag - og i - denne verden, som ligger langt over vor fatteevne.

Og at dette univers, hvor vi befinder os, skulle "gentage sig selv hele tiden", det strider da mod alt, hvad vi ved om universets rivende udvikling.
Vores snævre verden her i solsystemet slutter, når solen har opbrugt sin brintbeholdning, siger astrofysikerne.
Det peger da bestemt ikke på nogen gentagelse!

Er det Vandrer mod lyset, du har som skjult dagsorden? blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 17/12/2019 12:25

Hej Arne

Der er nogle som mener at universet trækker sig sammen igen - altså udvider sig og trækker sig sammen og så starter det hele forfra. Bare løst fra hukommelsen. Min pointe var bare at stille et univers op som jeg ikke vil være en del af. Og så tænke nogle tanker over det.

Som jeg forstår dig finder du ikke sådan et univers vidunderligt eller tiltalende?

Skjult dagsorden...Vandrer mod Lyset...ja...det kunne jo godt være...men nej...for mig er der (indtil videre) bare tale om en beskrivelse af universet som burde undersøges...har dog min tvivl om at man kan skabe et univers på den måde...og så har vi big bang og klodernes dannelse...ikke ligefrem noget som stemmer overens med Vandrer mod Lyset.

Men skulle det nu forholder sig som Vandrer mod Lyset siger...ja...så står vi vel med lidt af en tidsmaskine:

http://www.vandrermodlyset.dk/m-a11.htm

http://www.vandrermodlyset.dk/m-ko11.htm

Om det er sandt eller ej...så er der ihvertfald materiale til en god film?

Du skriver dette:

Citat:
Jeg tror ikke på de - for mig at se - primitive Guds-forestillinger, og heller ikke på et - måske flere - universer uden, at der er noget bag - og i - denne verden, som ligger langt over vor fatteevne.


Du mener ikke at det kan forklares? Hvad med Vandrer mod Lyset? Den kommer da med en forklaring som ikke lyder helt tosset...at tanken og viljen lå på grænsen af lys og mørke og af en eller anden grund bevægede sig ind mod lyset.

Der er mange ting som giver mening i Vandrer mod Lyset...hvorfor Kristus er Kristus...han var den første til at træde frem og tilbyde sin hjælp til menneskene...derfor gjorde Gud ham til leder.

Det finder jeg inspirerende.

Der står desuden at vi er skabt parvis...vi har altså allesammen en partner...hos manden er viljen fremherskende og hos kvinden er tanken fremherskende.

Men kunne tingene tænkes at hænge anderledes sammen?

Det er jeg åben overfor...og tænker...lad os stille Sadhguru nogle spørgsmål...ja...lad os få gang i samtalerne...men hvad skulle vi spørge ham om? Hvad ligger der bag - og i - denne verden? Poppede Gud ud af intetheden...og tænkte...fantastisk...jeg eksisterer...lad mig skabe et univers? Præsterne burde nedsætte et udvalg af mennesker som kunne komme op med nogle interessante spørgsmål til ham...han er her kun en begrænset tid.

Hvad ville du spørge ham om?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 17/12/2019 15:21

Hej Jan.
Du skriver - blandt meget andet:
Citat:
Der er nogle som mener at universet trækker sig sammen igen - altså udvider sig og trækker sig sammen og så starter det hele forfra. Bare løst fra hukommelsen. Min pointe var bare at stille et univers op som jeg ikke vil være en del af. Og så tænke nogle tanker over det.

Som jeg forstår dig finder du ikke sådan et univers vidunderligt eller tiltalende?
Mit svar:
Jeg kan ikke finde mening i at læne sig tilbage og begynde at vurdere, om det eksisterende univers nu også er godt nok.

For mig er det et ufatteligt mirakel, at der er et univers tommelop - og som jeg i nogle få årtier er en meget meget lille del af.

I stedet for at bruge tid og kræfter på at vurdere universet, vil jeg fokusere på at leve i det - alt hvad jeg kan - og så godt jeg kan blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 17/12/2019 18:33

Hej Arne

Vi synes at bevæge os frem og tilbage - har du ikke nogen mening om tingene blinker Er der et univers som du ikke vil være en del af?

Jeg vil kun være en del af et meningsfuldt univers.

Min datter er blevet sat i verden på et Gudsgrundlag...uden dette grundlag forsvinder hendes eksistensberettigelse? Der er altså tale om liv eller død...eksistens eller ikke-eksistens som HansKrist er inde på?

Ville jeg eksistere hvis mine forældre havde tænkt...sikke et lorteunivers? Hvad kan vi tillade os? Selvfølgelig skal vi ikke sætte børn ind i et lorteunivers. Sådan noget ender vi med at få problemer af, når det går op for vores børn, hvad det er vi har gjort. Ja, jeg ville vende mig mod mine forældre og sige, hvad fanden har I gang i? Hvor fik i den mærkelige tanke fra, at jeg ville eksistere i et lorteunivers? Jamen...vi gjorde jo bare som alle de andre...fuck jer og fuck denne verden...nu sprænger jeg den sgu i luften...så kan I lære det kan I.

Hvilken verden vil børn gerne sættes ind i? Tosserne acceptere alt...det er jo derfor at de er tossede...men fornuftige mennesker...de forventer lidt mere af deres forældre tommelop

Men nu har jeg drukket igen...ja...jeg har såment fået fat i nogle øller og så skal der festes, men falde nægter jeg...nu må der skrives et nyt kapitel i min skøre historie...ikke noget med at sende folk ud på markerne for at kneppe får ler

Nej...bare sidde og drikke nogle øller og tænke over fremtiden...skal vi have indført nogle forældrekurser i skolerne? Så kan vi jo lige få screenet de kommende forældre...om de er helt raske oven i hovederne...ja...så kunne de jo også se lidt Sadhguru i den forbindelse.

Lad os nu få inviteret ham til Danmark og stille ham nogle spørgsmål?

Hvordan skal vi opdrage vores børn? Hvad siger han til de unges drukkultur? Der er meget man kan spørge ham om...reinkarnere dyrene også?

Jeg sætter mig ikke bare tilbage og lader alle andre om at tænke...vi skal sgu selv tænke over tingene...men mest af alt skal vi være gode mennesker.

Jeg har set et pragtfuldt menneske...Sadhguru...derfor peger jeg på ham og siger...fantastisk...han kan danse...leve...være til yeah

https://www.youtube.com/watch?v=OkjKdHrsitI

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 17/12/2019 20:34

Hej Jan.

Du skriver:
Citat:
Jeg vil kun være en del af et meningsfuldt univers.
Mit svar:
Så kan jeg ikke se andet end, at du må se at finde en mening med universet.
Alternativet er jo at stå af - og er der så ikke alligevel for meget at sige farvel til?

Hvis din Sadhguru imponerer dig, så er det vel dér, du har muligheder!
Jeg har ikke behov, men er ikke uinteresseret.

Held og lykke!

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 17/12/2019 21:45

Hej Arne

Du vil altså ikke udtale dig om et univers som du ikke vil være en del af blinker Du er langt fra at være på højde med Sadhguru ler Men jeg kan nu godt lide dit svar afligevel halvfuld Hvilke behov har du? Du er ikke uinteresseret i Sadhguru og det er jeg da glad for at høre...men spørgsmål har du ikke?
Bare lidt "musik" at glæde sig over yeah

https://www.youtube.com/watch?v=r6rxmJ86dbg

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 17/12/2019 22:27

Hej Jan.

Jeg kender ikke til noget univers, som jeg ikke vil være en - forsvindende lille - del af.

Jeg har ingen ambitioner om at være "på højde med" din Sadhguru - eller i det hele taget at prædike noget for andre mennesker, men fortæller blot her, hvordan jeg har det - og søger - efter fattig evne - at leve efter, hvad jeg opfatter er meningen med mit liv: dyb altomfattende kærlighed. At skriver her hjælper mig til afklaring,

Så mine behov er egentlig blot at fortsætte min nuværende tilværelse - uden for megen sygdom og senilitet - og uden at gøre for mange fejl blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til klodenheart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 18/12/2019 17:15

Hej Arne

Måske skulle vi spørge Sadhguru om der er et univers som han ikke vil være en del af? Det kunne da være interessant at høre hans svar? Jeg synes dit svar er interessant, for du lader til at acceptere alle universer?

Jeg kan (eller vil) ikke sætte børn ind i et hvilket som helst univers. Med andre ord, så har jeg ikke noget ønske om at sætte børn ind i et lorteunivers. Skulle vores univers vise sig at være et lorteunivers...ja...så bortfalder deres eksistensberettigelse? På den måde tillader jeg mange universer...bare ikke lorteuniverser...andet kan jeg ikke gøre. Jeg kunne selvfølgelig lade være med at sætte børn i verden, så er jeg da sikker på ikke at sætte dem ind i et lorteunivers.

Jeg tror bare at vi skal gøre os tingene klart...hvorfor eksistere vi? Den grundlæggende tanke i verden er at vi ikke lever i et lorteunivers? Det er på det grundlag at vi sætter børn i verden? Ja, hvorfor eksistere vi selv? Har vi nogen eksistensberettigelse i et lorteunivers?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/12/2019 18:38

Hej Jan.

Du stiller spørgsmålet:
Citat:
...hvorfor eksistere vi?
Mit svar:
Svaret på dit spørgsmål - hvis der er et - er jeg overbevist om, ligger ovenover vi menneskers fatteevne.

Og i stedet for sådanne spekulationer vil jeg hellere leve - fuldt ud - så godt jeg kan - mens jeg kan - elske livet.

Hvad hindrer dig?
Noget må der vel være!
Skal det holdes hemmeligt her?
Måske det ville hjælpe dig at "spytte ud"? blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 05:21

NYHED

Hej alle aktive profiler her

Jeg har flere gange bedt jer om, at i skal forholde jer til denne tråd om projektet OPLYSTHED med relevant kritik, spørgsmål og kommentarer.

Tiltrods for dette har i fra side 20-30 alligevel skrevet om noget andet end det, hvor i ikke respekterer indholdet i den og jeg opfatter jer altså ikke som idioter.

Derfor lukker jeg min tråd her og istedet laver jeg en til med den nye version, hvilken tilmed også nu er helt klar til præsentation for folket.

Fortsætter i sådan imod dets nye budskab i verden, stopper jeg snart min deltagelse i dette forum, så jeg ikke spilder min tid her.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 12:05

Hej Arne

Jeg kan bare godt lide at tænke over tingene - måske det er meningen med at vi kan tænke blinker

Du skriver:

Citat:
Svaret på dit spørgsmål - hvis der er et - er jeg overbevist om, ligger ovenover vi menneskers fatteevne.

Kan du ikke forstå, at jeg ikke har sat min datter ind i et lorteunivers? Hvorfor eksistere hun? Fordi jeg tænkte...sikke et lorteunivers...lad mig sætte et barn ind i det? Skulle det vise sig, at vi befinder os i et lorteunivers...ja...så bortfalder hendes eksistensberettigelse? Hun kan ikke sætte sig selv ind i verden...bestemme grundlaget for hendes eksistens...det tilfalder mig? Er det ondt af mig ikke at sætte hende ind i et lorteunivers? At sige...sålænge vi ikke befinder os i et lorteunivers eksistere du? Hun må gerne opdage, at vi lever i et lorteunivers...men hvad er det så hun opdager? At hun ikke har nogen eksistensberettigelse længere? Hvem står bag hendes eksistens? Skal vi virkelig rende så langt for at besvare dette spørgsmål?

Your friend forever

Jan

Ps. Lad os gøre som Gerth ønsker og fortsætte samtalen omkring bålet?
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 14:28

jeg vidste at Arne og ABC gerne ville drøfte alting set i et astrofysisk perspektiv.

hvorfor tilkender, tilskriver, I universet, astrofysiske forhold, religiøs betydning?

Det har jeg aldrig forstået.

Uanset universets (universernes) uendelighed i tid og rum så er det altafgørende vigtige vel hvordan vi har det mellem ørerne og bag øjnene?

Kan astrofysiske forhold virkelig påvirke menneskets humør og spiritualitet? At menneskets religiøsitet og spiritualitet skulle være afhængige eller påvirkelige af astrofysiske forhold har jeg svært ved at se, forstå.

Personligt har jeg aldrig forstået at vores astrofysiske forestillinger skulle have en afgørende betydning for vores religiøsitet og spiritualitet? Og jeg tror også at det kun er vi mennesker der er vokset op i det 20 århundrede der er blevet så forblændet af og ja chokeret over de mange astrofysiske erkendelser vi fik smidt i hovedet igennem det 20 århundrede at vi har sammenblandet religion og spiritualitet med astrofysiske forhold. Og ja så fordi selvfølgelig de fleste religioner har en eller anden kosmisk skabelsesberetning, og hvor fx 1 Mosebog kommer til at få en overdreven betydning pga en alt alt for bogstavelig læsning.

Vi mennesker er ikke født til at være, blot at være, blot at betragte, og blot til at forstå og have stor passiv viden

nej vi er fødte til at skabe

til at skabe noget,

det kan være at bygge et legehus, shelter, til børnebørnene og oldebørnene i den ene ende af vores park, haven. Det kan være at grundlægge en ny køkkenhave opbygget efter permakultur principperne. Det kan være at færdiggøre et maleri eller et musikstykke, eller et digt eller en roman, eller vore erindringer. "Skriv din nekrolog og bliv klog" er en af mine "oneliners" en anden lyder, "run your fun" som pendant til den kendte "walk your talk".

Meget sortsyn (psykisk sygdom) skyldes at vi moderne mennesker har mistet vores skabende evner. Vi lever passiviseret og fremmedgjort os selv og vores menneskelighed som er at fungere aktive arbejdende skabende i livet. Førhen gav det sig selv (vi skulle skaffe føden og tag over hovedet og have tøj på kroppen og varme i hytten nordpå for at overleve), fordi om vi ikke gjorde dette ville vi ikke overleve, men idag er samfundet så komplekst at dette intet at foretage sig, eller også at agere som robotter og maskiner der udfører systemverdenens hul i hovedet kapitalistiske logik der brænder jorden af i skræmmende høj hastighed, er blevet normen, altså vi er blevet frataget vores menneskelighed, som er selv at skulle arbejde for føden, og/eller at få tag over hovedet, og tøj på kroppen, alle disse fornødenheder. Kun få mennesker idag er lykkelige fordi kun få mennesker er bønder i ordets oprindelige betydning eller håndværkere, bygmester, der lever skabende med deres hænder.

Karl Marx var inde på at vi blev frarøvet vores menneskelighed, at vi levede fremmedgjort det menneskelige, som er et liv hvor vi aktualiserer os selv igennem vores arbejdsindsatser dagligt, igennem at vi levede aktive skabende i verden.

Giv mennesket et stykke arbejde, en opgave, det skal løse sammen med andre mennesker, og dette menneske vil blomstre, folde sig ud. Lediggang er roden til alt ondt, roden til psykiske sygdomme, og manglende livskvalitet her og der og alle steder.

Universet er noget lort, hvis man ikke er igang med at bygge en bro med andre mennesker, hvis man ikke er igang med at konsturere skyclean og havvindmøller der formår at flyde på dybt vand etc etc,,, det der gør livet værd at leve er at vi har noget at stå op til hver dag, et skabende arbejde der er nødvendigt for at vi overlever som individ, som kærestepar, ægtepar, som familie, som sogn, fællesskab, som by, som samfund, som nation, som forenede nationer. Men alt dette er stort blevet os moderne mennesker frataget, vi er blevet fremmedgjort, gjort fremmed overfor vores menneskelighed, det menneskelige, som er at vi er født virkelystne, født til at være aktive skabende for at overleve. Født til først at yde og så nyde. I vor tid nyder alt for mange uden at skulle yde en indsats herfor og det har medført moralsk kollaps, det har medført meningsløshed og psykiske vanskeligheder og det har medført livsstilssygdomme, nemlig er at leve passivt nydende 24/7 undergravende for vores gode helbred, og gode humør og robuste mentalitet.

Menings'tabet, tabet af mening, er især siden industrialiseringen vokset stødt for visse klasser af mennesker. For andre har det været en god periode med rigtig meget selvaktualisering, men nu igen her på det sidste er meningstabet, tabet af mening, begyndt at ramme samtlige klasser.

De økonomiske og uddannelsesmæssige priviligerede snylter på de mindre priviligerede hvilket bliver mere og mere grotesk, så selv visse priviligerede har fået øje på det.

Den hvide mands fornuft (tænkning, især økonomiske tænkning og forståelse, verdensopfattelse) viser sig at have forfærdelige konsekvenser, nemlig at en sådan mentalitet og tænkning, praktisk økonomisk tænkning, fornuft, vil smadre jordkloden. Ufatteligt at den hvide mands fornuft ikke kunne forudse dette, selv jeg der var et barn født 1956 kunne se dette, til trods at det endnu ikke var noget vi var begyndt at tale om. Dette skyldes at jeg er født med en meget stor intelligens og sans for NATUREN, det naturlige og miljørigtige. Howard Gardner (ham med de 7 intelligenser, der nu er oppe på ihvertfald 9, har fundet intelligensen for NATUREN og det naturlige miljørigtige, og igen sådan en intelligens er jeg som sagt født med, og det forklarer hvorfor jeg så meget som dreng, gerne i selskab med tre hunde, befandt mig alene vandrende på eventyr ude i naturen, skønneste eng, mose, skov og parklignende haveanlæg, og skoven og den vestjyske hede).

Nå det korte og det lange, mennesket er ikke født til at være passivt nydende men til at være aktivt ydende, skabende kreativ ydende for at overleve. Så vigtigere end astrofysiske forhold, er det at vi kommer ud over vores passivitet og nydelsestrang først og fremmest (dropper vores kunstige nydelsesrusmidler), den eneste nydelsesrus vi skal kende til skal stamme fra når vi lykkes med vores arbejde, jagten lykkes og vi skyder det dyr (vinder ironman Hawaii), vi senere spiser i største nydelse sammen med vores familie og venner i triumf (fejrer til Årets Sport i Boksen i Herning), fordi vi har vist os duelige til at overvinde sult og nød.

Meningen med livet er ikke at være og at nyde, meningen med livet er at være udfordret for at overleve, og igennem at være aktive skabende, vi har en chance for at klare disse udfordringer og dermed formår at overleve.

Der må nu komme en ny eksistentialisme der forklarer de her forhold jeg blot har ridset op, set i lyset af den klima og miljø krise vi står midt i, hvor vi er igang med at smadre jordkloden, dets natur og miljø.

Meningen med livet, det sandt menneskelige, må denne nye eksistentialisme jeg efterlyse kunne give svaret på, for som det er idag, er vi havnet i dekadence, og et stort meningstab, hvor vi lever passivt og i nydelse før ydelse. Som dorke passive, passiviserede individer, der ikke har noget at stå op til, begynder vi dagen i nydelse, oplevelses (kulturtilbud, ferier og porno) og underholdningsindustrien har kronede dage, og det samme har nydelsesrusmiddel industrien, om det er psykofarmaka, om det er smertestillende medicin om det er alkohol og stoffer, hash, ecstacy og andre rusmidler og euforiserende stoffer, om det er tobak eller vandpibe.

At se der kommer penge ind på kontoen i hver eneste måned og vide at dette forsætter fra nu af og indtil vi falder død om, og så ikke have andet at stå op til end passivitet og nydelser og oplevelser (kulturelle oplevelser især og ferierejser) er en syg forestilling som burde få alle mennesker til at overveje selvmord eller også at ændre på disse forhold, ved en omvendelse, hvor man erkender at dette er den hvide mands måde at synde på og ødelægger jordens liv, naturen. Vi må se at vågne op og jeg forstår godt den hvide mand er skræmt fra vid og sans over Greta Thunberg ungdomsoprøret, bevægelsen. Aldrig har den priviligerede hvide herremands fornuft og syndige livsstil været mere udfordret. Og hvem er denne hvide herremand, hvis fornuft nu undergraves? Det er os, os der er her på trosfrihed, det er vores venner og familiemedlemmer.

Chancerne for at vi kastes ud i en tredje verdenskrig der får anden verdenskrigens rædsler til at ligne en spejdeudflugt, skyldes at den økonomiske priviligerede hvide mand nægter at skulle afgive bare lidt af sine privilegier. Derfor med al sandsynlighed en snarlig altødelæggende tredje forfærdelig verdenskrig. Men til trods skal vi tro og kæmpe med alt hvad vi har af hjerte og kærlighed og mod og skabende virksomhed for at vi undgår en så omfattende krigs rædsler oveni miljø og naturkatastrofen og klimakristen.

Hermed vil jeg opfordre Arne og ABC Jan til at vende tilbage til virkeligheden, den er meget meget mere spændende end jeres pseudoreligiøse astrofysiske betragtninger.

mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

til Tikka bibelfundamentalist (der pippede med anonymt); du, du som Tikka, behøver da ikke stoppe din aktivitet her på trosfrihed bare fordi jeg ikke længere gider være beskæftiget med din bibelfundamentalisme. Arne går meget op i at have en samtale, debat, med dig, ud fra din bibelfundamentalistiske overtros univers, eller verdensbillede forståelse. Er Tikka RoseMarie eller en anden vi burde kende, så er tiden nok kommet til at du indrømmer dette. Vi husker alle da du Tikka i julen 2018 kom til at svare for RoseMarie. Simon havde skrevet personligt til RoseMarie og Tikka kommer til at svare Simon som var hun RoseMarie, ja selv Arne morede sig herover, og skrev, nu bliver det spændende at se hvornår Tikka igen vil optræde i mellemrummet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 17:52

Hanskrist, du stiller spørgsmålet:
Citat:
Kan astrofysiske forhold virkelig påvirke menneskets humør og spiritualitet?
Mit svar:
Ja, for mig er det sådan, at alene dét, at universet eksisterer - og jeg med som en meget lille del af det - det oplever jeg som et ufatteligt mirakel!
Det skaber dyb og altomfattende kærlighed i mig.
Det er enkelt og ligetil.
Det giver mening i mit liv - en mening, som jeg hver dag søger at leve op til blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og til livet heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 17:55

Hej Hanskrist

Det er lige før du er på højde med Sadhguru blinker

En ting jeg må nævne er, at universet ikke bare handler om stjernehimlen, men alt eksisterende...slog det op forleden, da jeg tænkte...bruger jeg det rigtige ord? Jeg har ikke al din viden og forstand...tænker bare mine egne tanker over tingene. Jeg tror Arne har gang i det samme ler

Men lad os gøre som Gerth ønsker og fortsætte samtalen omkring bålet? Kan se at han har skrevet noget i den tråd, så det vil jeg lige kigge på heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 18:06

Hej Jan.

Jeg kan ikke se andet end, at du mangler at forklare, hvorfor du mener, at dette univers er et "lorteunivers".
Så længe du ikke gør dét, er det svært at tage dig alvorligt.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og til livet heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 18:36

Hej Gerth.

Du oplever dét, som vist alle, der har startet en tråd her på Trosfrihed.dk, oplever: at tråden glider ud i mange forskellige retninger.
Og er det nu så slemt?
Kan du ikke bare fortsætte, hvor du slap - i det spor, du startede?

Det kræver vel bare lidt storsind og tolerance - her hvor vi jo alle er på lige fod.
Det er vel ikke ond vilje, når en tråd glider ud på sidespor - og du kan vel bare fortsætte i det spor, hvor du startede.

Det tager vel egentlig ikke skade af lidt utilsigtede "sidespring" indimellem blinker
Håber du vil svare, så vi kan få en afklaring.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og livet heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 18:36

Hej Arne

Jeg behøver ikke forklare noget stortchock ler

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 18:42

Hej Jan.

Du skriver, at du ikke behøver at forklare noget - om dit "lorte-univers".
Mit svar er, at så "behøver" jeg heller ikke at fortsætte denne dialog blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og livet heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 18:48

Hej Arne

Dialog stortchock ler blinker

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 19/12/2019 23:08

Hej Jan.
Din adfærd "ruinerer" din "lorte-univers-troværdighed" - set med mine øjne blinker
Jeg skrev ruinerer - ikke urinerer - selvom det egentlig også kunne passe blinker
Slut herfra trist
M.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og livet heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 20/12/2019 10:16

Hej Arne

Jeg blev vist bare lidt træt oven i hovedet ler

Du skrev tidligere:

Citat:
Jeg kan ikke se andet end, at du mangler at forklare, hvorfor du mener, at dette univers er et "lorteunivers".

Så længe du ikke gør dét, er det svært at tage dig alvorligt.


Har jeg sagt noget om at vi lever i et lorteunivers?

Du skrev tidligere:

Citat:
Svaret på dit spørgsmål - hvis der er et - er jeg overbevist om, ligger ovenover vi menneskers fatteevne.


Trækker du den udtalelse tilbage?

Din måde at føre en samtale på er meget underlig...du kommer med en udtalelse som jeg tilbageviser...og så skriver du bare dette:

Citat:
Jeg kan ikke se andet end, at du mangler at forklare, hvorfor du mener, at dette univers er et "lorteunivers".

Så længe du ikke gør dét, er det svært at tage dig alvorligt.


Kan man kalde det for dialog blinker

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 20/12/2019 21:37

Jan.
Citat:
Har jeg sagt noget om at vi lever i et lorteunivers?
Mit svar.
Du har stort set ikke sagt andet blinker

M.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og livet heart
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 21/12/2019 13:38

Hej Arne

Har jeg sagt at vi lever i et Gudløst univers som gentager sig selv hele tiden? Har jeg ikke bare forholdt mig til den tanke? Måske jeg "også" skal lære at samtale...

Du kom med denne udtalelse:

Citat:
Svaret på dit spørgsmål - hvis der er et - er jeg overbevist om, ligger ovenover vi menneskers fatteevne.


Kan min datter ikke bare spørge mig hvorfor hun eksistere? Behøver vi kende svaret på menneskets eksistens? Skal vi ikke bare kende svaret på vores børns eksistens? Min datter eksistere, fordi jeg ikke tænkte, at vi levede i et lorteunivers. Havde jeg tænkt at vi levede i et lorteunivers...ja...så havde hun ikke eksisteret.

Kan vi slå en streg i sandet og så tage den herfra...hvorfor eksistere min datter? Det har selvfølgelig noget at gøre med planetens eksistens osv...men det har vel også noget at gøre med, at jeg ikke tænkte, at vi levede i et lorteunivers?

Jeg ved ikke hvad der er, men jeg ved, at jeg ikke vil sætte børn ind i et lorteunivers. Den eneste måde at sikre mig mod dette er ikke at sætte børn i verden. Men tænk nu hvis det ikke er et lorteunivers? Hvad skal man gøre?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 27/02/2020 03:19

NYHED

Selvom jeg ikke har en naiv tillid til jer, spørger jeg alligevel.
Læs gerne hele ´gruppe´beskrivelsen i Facebook idag og der findes to forskellige versioner af den her i denne tråd. I er velkommen til om muligvis slettelse af noget i den at svare et nej eller ja.

Lyder dette i projektbeskrivelsen som for mange ´regler´ ligesom med religiøse og politiske love, men det er ellers ikke ment sådan? Desuden virker det åndelig offentligt arbejde på den måde måske også som noget, der bestemmes udfra kun min egen personlige mening om de ting istedet for folks frie opfattelse i fortolkning om blandt andet den slags forskellige emner? Skal dette derfor slettes, hvilket er følgende? Citat fra OPLYSTHED beskrivelsen:

Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 27/02/2020 14:06

Hej Gerth

Bare følg dit hjerte og vær dig selv yeah

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=1001771#1001771

Sammen kan vi ændre verden heart

Your friend forever

Jan