OPLYSTHED

Indsendt af: Gerth

OPLYSTHED - 14/07/2019 23:26Målgruppen:
Vi tror på: Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket som værende et. Man kan ikke forklare struktureret alt om det guddommelige som virkelighed men, der er ingen guddom ( gud - gudinde ). Det guddommelige og hellig ånd handler ikke om hvem/hvad, at jeg er som identitet selv men istedet folkets lighed i fællesskab og den, jeg er. Frelse handler blandt andet om befrielse i sindet. Der er sådan et kærligt forhold til det guddommelige, livet, en selv, hele menneskeheden og´alt´ som Riget. Her er ikke åndeligt behov for religiøse love, traditioner, bygninger, ting, ritualer, identiteter og religioner-trosretninger. En person skal derfor ikke nødvendigvis oplyses mere om hellige skrifter, fordi samfundets videnssystem har en generel dannelse af folket om det for borgere.

Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.

Formål:
Hvad er projektets cafe? Det er et anonymt sted for folk med interesse i spiritualitet, det intellektuelle og selv-realisering med mulighed for individualistiske uenigheder som fredelige diskussioner, debat, samtaler og frie fortolkninger. Hav sympati, empati og næstekærlighed med også noget viden som forståelse om medmenneskelig etik og moral. Velkommen til et socialt fællesskab om dybsindige og private emner. Man kan også udfordre sine egne overbevisninger, bidrage med oplysninger, vejlede eller inspirere hinanden. Både de projektansvarlige, personalet og gæster er alle lige vedrørende race, køn, status i samfundet, alder, seksualitet, etnicitet, nationalitet og kropslig/psykisk tilstand. Penge er intet værd sammenlignet med folket. I cafeen holdes ingen aktiviteter og dermed også for at undgå dikterende foredrags og prædikener. I mødet med hinanden bestemmer vi selv, hvad emnerne skal være og med mulighed for at få nogle sociale relationer. Det er ikke et madsted, politisk og heller ikke en læseklub. Kan nogen hjælpe frivilligt eller samarbejde med dette?

Regler: Priserne skal være billige nok eller måske er drikkelsen gratis. Stoffer, rygning af tobak og alkohol er ikke tilladt. Telefoner og andre støjende ting skal være slukket. Intet salg af alternative behandlinger. Ingen reklamer. Ingen alderskrav. Her skal man ikke missionere eller rekruttere for noget og der må ikke være psykisk manipulerende indtryk. Der kræves ikke medlemskab af gæster.

Delmål:
At være en nonprofit organisation, hvor der er plads til relevante arrangementer både udenfor cafeens åbningstider og / eller samtidigt i andre rum i samme bygning.

Hovedmål:
Det fungerer som en offentlig institution for borgere.

Dets grundlægger er Gerth Drost.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 14/07/2019 23:31

Der kan ske forandringer om det her med tiden, hvilket er lavet 14 juli 2019:


INFORMATIONER

Symbol: En sol med tolv stråler og hvid baggrund.

Der lånes et rum på følgende adresse : Jernbanegade 26B, Odense C, 1 sal. Tryk på dørtelefonen ved navnet Ungegruppen - Der er dog ingen alderskrav.

Åbningstiderne er fredage hver uge fra klokken 18.00 - 21.00.

En kop kaffe koster fem kroner kontant. Te tre kroner.

Bliv medlem af dens Facebook gruppe.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 16/07/2019 14:37

SAMLING AF MENNESKEHEDEN

En ung kvinde kontakter mig pludseligt en sen aften, fordi hun genkender mig fra gaden om dette projekt og spørger: " Er det en ny religion? " Jeg svarer: " Nej. Det er ikke noget religiøst. Jeg er ikke medlem af en religion men, jeg tror på, at der er noget spirituelt større end alt som det guddommelige, hvilket for mig ikke er det samme som religiøsitet. Projektet skal handle om noget større end mig selv og min personlige tro." Hun fortæller, at hun er i familie med to personer fra forskellige religioner og en spiritist og spørger: " Kan alle være gæster også folk fra forskellige religioner? " Jeg svarer: " Ja. Alle forskellige ikke-troende og troende er velkommen men kun, hvis man kan opføre sig ordentligt ifølge reglerne som åbensindet med en relevant nysgerrighed om projektet, fordi der kan stadig endnu være meget forskel på, hvor hellige folk er.

Det er ligesom med hendes familie, som kan mødes i samme hus til trods for deres forskelligheder. På denne måde kan menneskeheden forenes og hjælpe på verdensfred.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 17/07/2019 23:48

DENNE NYE FORBINDELSE MELLEM MENNESKER

En person sagde : " Projektet, som du laver, det er et nyt koncept."

En moden mand kommenterer dette: " Dit projekt lyder meget fornuftigt, fordi det er en demokratisk måde at snakke om tingene på, men FN er ligesom dette projekt, som du vil lave. FN handler om menneskerettigheder på en demokratisk måde og at man der kan enes med hinanden om forskellige emner forenet."

Jeg svarer: " Projektet kan ikke sammenlignes med FN, fordi FN debatterer kun politik. FN diskuterer ikke analytisk meget om filosofiske, psykologiske, sociologiske, spirituelle, antropologiske og andre dybsindige emner på forskellige områder. Derfor kan FN ikke udtrykke den selv som værende medlem af en bestemt religion eller imod religion. I politik er det flertallet af stemmer om en bestemt sag, der vinder, men i en retfærdig diskussion mellem mennesker er det ikke altid sådan bestemt om hvem, som har ret eller uret. Dog ligesom med et demokrati burde et individ ikke misbruge sin ytringsfrihed imod fællesskabets interesser her. FN er politik med kun politikere som deltagere. Dette projekt her er til for borgere i samfundet og hvorfor? Når der kun følges med i nyhederne og andre massemedier som informationer om politik, samfundet, sindet og så videre, så mangler der den ægte menneskelige kontakt med blot nogen om det, hvilket kan være ensomt alene for en person. Derfor har projektet på mødestedet plads til folks personlige historier, overbevisninger, meninger, argumenter til hinanden og private samtaler. Der er tale om socialt samvær som folk ved et konkret sted, hvor vi faktisk der kan være sammen om en fælles spirituel interesse og så er der også for nogle eller mange en mulighed for at få noget trøst fra nogen ved et ægte møde ansigt til ansigt."
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 18/07/2019 18:37

IKKE HELLIG KRIG

Flere folk spørger: " Du kan risikere, at folk bliver aggressive imod hinanden eller, hvor nogen fra en religiøs sekt kun vil forsøge at omvende folk til en religion/trosretning? "

Jeg svarer: " Jeg anbefaler, at dette ikke sker. Noget af meningen med dette projekt er, at folk kan lære at diskutere fredeligt og med respekt for hinanden. At der kan ske gode forklaringer og argumenter. Vi har sammen mulighed for at udfordre vores tvivl og overbevisninger og forhåbentligt lære noget godt af det."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/07/2019 20:22

Held og lykke med det Gerth!
Nemt tror jeg ikke, det bli´r.
Men jeg er ret overbevist om, at du gør, hvad du kan.
Og mere kan man jo ikke forlange blinker
M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 20/07/2019 00:48

HELLIGE MØDER

En tilfældig borger kritiserer om projektet: " Hvis jeg vil snakke med nogen om livets store spørgsmål og være social, det gør jeg ved at sidde med fremmede på værtshuse, bodegaer eller i byens nattetimer. Projektet er for asketisk."

Jeg svarer: " Jeg kan ikke li de larmende vilde steder med for højt eller elendigt musik endda også for de onde, umodne og skumle folk med aggressiv adfærd og negative ord, hvor der er risiko for ballade og vold især i primitive mænds lyst til dominans for en kamp om et hunkønsvæsen i nærheden eller på grund af hårde euforiserende stoffer i deres hjerner og måske også et ønske om ulovlig magt. Det er for dyrt hver dag at hænge ud på almindelige cafeer og klamme værtshuse med passiv rygning, hvor berusede folk siger dumme kommentarer tilmed dårlige toiletter på grund af voldsom slitage med for meget skidt, pis og bræk. Jeg vil gerne møde mennesker hyggeligt som en tryghed i ro og stilhed."

Til trods for dette emnes overskrift er også de folk, som ikke opfatter sig selv som hellige velkommen i cafeen, når bare man opfører sig civiliseret og fornuftigt. Det lyder helligt men, projektet ønsker jo et samarbejde med det offentlige system for alle borgere i samfundet, hvilket der derfor er nogle bestemte regler for.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 21/07/2019 00:36

DEN ULTIMATIVE MØNSTERBRYDER

S siger: " Hvad er der nu galt med kirkerne, er de da ikke smukke og er der ikke højt nok til loftet? Jeg tror, at et besøg i kirken vil afsløre masser af søde, rare og kloge mennesker, der ikke vil have det mindste imod selskabelige sammenkomster med foredrags af den slags, som Gerth tænker på om projektet CAFE OPLYSTHED."

Her i Odense er der i Domkirken mulighed for en stille aften at sidde på de gammeldages hårde træbænke i ro måske meditativt eller til dybere overvejelser men, jeg kommer aldrig til de sædvanlige gudstjenester og Biblen kan jeg låne på biblioteket. Jeg synes, at mange folk idag ikke er rigtigt kristne også dem, som enten har glemt eller ikke endnu taget stilling til om, de vil stoppe deres fra dåb og konfirmation medlemskab af den danske folkekirke fra staten. Flere og flere får idag uden religionens magt i vores demokratiske samfund mulighed for at have spirituel interesse uden religion. Ifølge en nyere statistik er der nu et rekordhøjt antal i Danmark, som stopper deres medlemskab af kirken inklusiv mig. Jeg har hørt fra nogle bekendte hvordan, at i de andre gamle smukke kirker kommer nogle skumle kristne fra sekteriske retninger. Ikke alle borgere er kristne, så den danske kirke er bare ligesom med det kongeliges kors i vores land en kulturel rest fra noget historisk. Jeg vil ikke møde op i kirken, fordi jeg har allerede prøvet tilfældigt andre steder at møde kristne, som ikke vil være venner med mig, fordi jeg ikke tror på den maskuline treenighed og de foragtede mig dog ikke ment som en personlig sammenligning eller identifikation med ham men alligevel ligesom, da profeten Jesus var kontroversiel imod Jødedommen som religion med dens gudebillede, religiøse love og traditioner. En anden gang blev jeg af en ung kristen kvinde kaldt for hedning. Derfor vil jeg ikke deltage i en kirkes for kun kristne og potentielle nye medlemmer temamøder med min sandsynligvis for dem provokerende uenighed med dens billede på en gud og så videre, på den måde muligvis ødelægge deres hyggelige samvær med risiko for, at jeg bliver anklaget for at være fortabt, blasfemi og noget med Satan, Djævelen eller Lucifer. Jeg anbefaler, at hellige bygninger som en kulturskat kan bevares ligesom en ting på et museum eller genbruges til projekt OPLYSTHED. En god bekendt af mig har kritiseret mig for at være forud for tiden, da jeg stillede ham følgende spørgsmål og nu også til jer alle:

Skal Danmark fortsætte med at være et kristent land, fordi ikke alle borgere er med i Kristendommen især nu med den svindende kirkes indflydelse som religion som istedet den nu øget uden religiøsitet mere moderne spiritualitet og det sker også videre sådan fremover? Der er også flere og flere hyklere fra forskellige religioner. Han mente, at ligesom med det kongelige i henhold til regeringens forhold til verden som med Odense Kommunes kors på rådhuspladsen og om vinteren offentlige julearrangementer, det har meget faste rødder i vores lands kultur. Dette religiøse symbol kan vi fjerne eller erstatte med noget nyt? Projektet er til trods for dette ikke en religiøs fjende. Hvem vil gøre noget ved det, så de nye generationer ikke bare skal blive kristne som en videreført traditionelt social arv i deres opdragelse? Tænk over det.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 24/07/2019 02:19

BØRNS FRIHED ?

Jeg har som teenager været til konfirmation med gudstjenester, hvor jeg ikke forstod meget om, hvad Kristendommen egentligt handlede om. Som voksen hører jeg en del folk fortælle, at gudstjenester prædiker bare de samme tekster hvert år. Derfor synes jeg personligt, at man skal afskaffe kristendoms undervisning i regeringens offentlige skoler men, hvad synes i?

Jeg husker, at præsten viste et underligt klip om en mand, som i sin ene hånd holdt en brændende lampe, der fik ham til at brænde op. Jeg syntes, at det var da meget trist og synd for ham. Præsten sagde kun om det: " Dette handler om Gud." Jeg spurgte til alle, om det betød, at Gud er død og ingen svarede. Mange år senere tænkte jeg, at det måske ligesom profeten Jesus på korset handlede om en selvopofrelse men, jeg fik ikke så meget ud af den religiøse undervisning i den barnlige alder. Om al religion, synes jeg ikke, at børn er egnet til at vælge deres egne overbevisninger endnu og derfor burde både dåben på børn og konfirmation afskaffes. Men hvad så med alle de andre børn, som bare naivt vokser op hos forældrene med andre religioner som en del af en opdragende social og kulturel arv? Jeg har engang prøvet som et socialt eksperiment at iføre mig en superhelte dragt imod modens sorte, mørkeblå og grå farver med gul kappe, lysegrønt hjerte og en klar og tydeligt rød profet titel. Muslimske drenge og unge i vores land med religionsfrihed og i dette demokratiske samfund andre menneskerettigheder såsom ytringsfrihed sagde til mig: " Det gør muslimerne vrede, fordi kun Muhammed er den rigtige profet. Du skal stoppe dette." Her i Danmark beviser det som et eksempel dog ikke kun om nogle religiøse folk og istedet mere om borgere generelt, at flere eller måske mange som noget skjult og underliggende i samfundet ikke er oplyste nok nu.

Og hvad så med det, at jeg har indtrykket af, at vores regering postulerer, at religion er en privatsag. Alligevel oplever jeg i mit hjem noget generende ved, at jeg vågner op i weekenden, hvor man ellers har mulighed for at sove længe som en hviledag eller for nogen helligdag men, det for andre er med tømmermænd, der har Jehovas vidner endnu stadig en ret til at forstyrre stressende som irritation personligt ens ro og stilhed, når de ringer på den private larmende dørtelefon? Fordi jeg ikke kan klare at stå op med et tilbagesvar på det ringende opkald, smider de nogle på papir informationer om deres trosretning i min helt egen postkasse igen, igen, igen og igen. Den har jo altså et klistermærke med et - Nej tak til reklamer.

K siger: " Det er et problem for troende at snakke gudetro med andre troende, fordi i grundlæggende er så meget enige, at i ender med at kede jer i hinandens selskab. Derfor henvender i jer ganske ofte til ateister med forestillede problemer."

Jeg svarer: " Men hvorfor er du så interesseret i direkte aktivt her at deltage i åndelige ( spirituelle ) emner og hvad får du ud af det? "

Der er forskel på religiøse mennesker. Det er det samme med folk, som blandt andet har interesse for spiritualitet uden religion. Alle ikke-troende er heller ikke ens i måden at være på. Ligesom en historie med et drama er både livet og projektet OPLYSTHED blandt andet en udfordring. Meget underholdning handler også om et drama med en eller flere udfordringer og uenigheder om noget.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 24/07/2019 08:03

Det er vist nogle mærkelige "kirker" for ikke at tale om gudstjenester, gutten her oplever - ikke ulig hans fantasier om caféer, politik og samfundsforhold. Man får nærmest indtrykket af en "Moses Hansen" med sit kors over skulderen, et fantasifuldt lille faderhusbarn..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/08/2019 17:25

OPLYSTHED´S SYMBOL

Det repræsenterer det guddommelige om spirituel tro. En eller flere guder/gudinder ( guddomme ) nævnes derfor ikke. Det guddommelige som skaberen af alt er både noget andet mere og større end et menneskeligt køn. Symbolet brænder som en ild og er derfor med Helligånden et lys.

Der er mulighed for at bruge oplysende viden eller informationer og Helligåndens vejledende kraft til generelt at forbedre folkets kollektivt spirituelle udvikling til en fornyelse af den. Det er en modernisering af den, der gør borgeres mentalitet tidssvarende til nutiden med plads til nytænkning, det innovative og originale til gavn for alle som et nyt socialt fremskridt i samfundet. Det sker som en udskiftning af noget gammelt til fordel for det næste nye skift. Lyset betyder det gode og er derfor både alle positive følelser og andet af den slags kvaliteter som et udtryk for det.

Jeg forklarer her noget mere om projektets symbol. Med fri vilje må man selv fortolke følgende:

Dåben er blandt andet om en fornyelse ofte i sammenhæng med en forvandlende renselse - healing - helbredelse imod det onde og andet dårligt ved krop, sind og andre ting. Der er flere eksempler i Biblen på det om, at istedet for vand skal folk døbes af en guddommeligt hellig ånd med ild, hvor tunger ( ord ) skal tale med ild. Dette kan opfattes på en metaforisk måde. Matthæusevangeliet kapitel 3 handler om Johannes Døberen, der prædiker om profeten Jesus: " Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild." Bemærk, at ´ånd´ betyder en bevidsthed i en persons sind og dermed ikke konkret hellige ting og fysisk religiøse ritualer. Jesus apostle blev også befalet det samme og alligevel skete der noget andet i kirkerne vedrørende det? Helligånd er sådan ligesom en brændende ild, som ikke har behov for religioner, fordi de er kun tidens ting i verden. Dette er relevant til det kendte spirituelle begreb, som kaldes for ´den nye tids energi´, hvor der er mulighed for åndelig oplysning fra den kraft uden materialistiske hjælpemidler og religiøse ledere. Noget af det er fra nogle folks spirituelle tro på, at vi nu er i en ny stor æra. Tallet tolv er helligt i Biblen og ifølge religiøse folks fortolkninger i et eller andet antal har det blandt andet at gøre med en fremtidsprofeti i Det Nye Testamente om tolv stammer ligesom med Jesu disciple og senere de tolv apostle, der på græsk betyder udsendinge. Hvem er de tolv stammer til det nye tusindårsrige? Jeg synes, at man rimeligt fornuftigt tilmed skal være fri i nuet. En stamme er en stor gruppe af mennesker, der er en del af et folkeslag. Den er på en primitiv måde sprogligt, kulturelt og socialt ensartet og tæt sammenknyttet ofte med en høvding ligesom med konger - dronninger, kejsere og andet lignende. En sol blev og bruges stadig idag også af nogen om en det kongelige. Især Jødedommens og Bibelens historier beskriver grupper af mennesker, der menes at have haft en fælles forfader. Nogen tror endnu, at dette kun handler om Israels folk og mange andre ikke. Nogle patriarkalsk hellige skrifter beskriver mandsdominerende det kongelige som en autoritet for et for gammeldages gudebillede, der var en maskulin gud, altså mandeguden Herren. OPLYSTHED ønsker ikke den slags diktatur og istedet det humanistisk demokratiske, hvor folket blandt andet er sammen om visdom. Det er således bedre end for meget generel uvidenhed som det egoistisk onde. Følgende er et spørgsmål til jer idag om dette og videre til verden:

Projektet ønsker et samarbejde med det offentlige system fra regeringen for borgere i samfundet, der også senere som inspiration kan ske mere med alle nationer, stater, lande og regeringer. Menneskeheden burde opnå et fornuftigt velfungerende samarbejde med hinanden og konstruktiv kommunikation om det som værende alle ligeværdige medmennesker i en åndelig familie.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 08/08/2019 02:01

DET USELVISKE PROJEKT FOR ALLE BORGERE

En person driller: " Skal vi støtte alle dem, som arbejder eller har arbejdet for fred i verden? "

Jeg svarer: " Nej ikke alle. Hvor meget indflydelse, penge og anerkendelse at fredelige frihedskæmpere og kendte personer får, det må være op til hvert enkelte individ at afgøre som en persons eget valg om brugen af midler til dette eller fravalg. Pas på derfor også de falske budbringere. Ligesom med demokrati burde en borger selv bestemme over sit eget økonomiske forbrug også om personlige interesser. Derfor undrer jeg mig over, at Kristendommen er en del af staten ( regeringen ), fordi alle religioner, trosretninger og andre slags organiserede overbevisninger for noget bestemt burde ligeligt være kun et privat anliggende som et neutralt vilkår for alle borgere i samfundet."

Han siger: " Vi finder tusind åndeligt interesserede mennesker, som betaler 500 kroner om måneden, så har vi 500000 kroner om måneden. På et år har vi 12 millioner kroner og det er en stor startkapital. Jeg lavede en regnefejl til 12 millioner men, det er 6 millioner."

Jeg har jævnligt snakket med en gavmild mand, som påstod, at han var medlem af en frimurerloge. Han kritiserede OPLYSTHED, fordi den ikke skal handle om det at tjene penge og istedet være et socialt tilbud for alle borgere i samfundet uden forpligtelser. Han sagde sarkastisk eller humoristisk: " Den stopper igen snart eller senere får et økonomisk underskud, fordi set realistisk lever vi i et samfund, som kun er om penge og du har ikke forstand på forretning og drift af en cafe. Den lyder ligesom frimureri. Jeg synes, at du istedet skal ansøge om at blive en frimurer. Dit cafeprojekt kan ikke blive en realitet i vores samfund, som det er eller den tid, som vi er i idag. Det var kun i 1970´erne, at jeg kunne sidde i et tog og snakke med fremmede om alt mellem himmel og jord."

I modsætning til både frimurerloger og religioner, kræver projektet intet medlemskab af borgere som gæster og har derfor ingen adgangskrav andet end folks interesser relevant til dens beskrivelse. Der er ingen ritualer, indvielser og økonomiske bindinger. Både frimureri og religionerne er lukkede klubber hvorimod, projektet er åbent for alle forskellige folk, hvor status i samfundet og ID ikke har betydning. Projektet er også anderledes end frimureri og religion på den måde, at den ikke kræver bureaukratisk folks tro på en guddom eller det guddommelige. Det skal være som med velgørenhed ligesom en gave og derfor er dette ikke et firma eller en virksomhed. Kun drikkelse som eksempelvis kaffe eller te og lignende koster billigt nok lidt. Måske er drikkelsen gratis. Det er et gratis socialt sted for folk med interesse som i dens beskrivelse og den skal derfor kun fungere nonprofit ved brug af legatter, fonde, donationer, tilskud fra det offentlige system såsom Kommunen/stat ( regeringen ) eller andet hjælp med praktiske ting og frivilligt arbejde. Kommunen eller andre privat kan måske tilbyde et sted, der lånes og så videre.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 08/08/2019 12:15

Hej du..

Næh, som "projektet" i noget nær et halvt år har set ud, ér der slet ikke noget projekt, men derimod idéer som ingen forankring har i virkeligheden.
Du slynger om dig med store cifre, du forestiller dig vil foræres til dit "gratis projekt", som det ene øjeblik intet har med dine gudedrømme at bestille, mens du i næste er ved at falde over dine egne ben i ren forargelse over sekulære samfund i en verden der kun fungerer ved hjælp af økonomi. Og overfor denne side af virkeligheden, opfinder du gerne stråmand du så besvarer med fantasier der i den grad ligner en ren "hønsemand".

Pointen her er, at mennesker overalt i verden har drømme om deres særlige plads i lykkelige omstændigheder, og gerne fordi virkeligheden ikke akkurat holder drømmene i hånden, men i stedet er ret brutal - hvad ikke mindst verdens store banker og økonomier bidrager til, for et øjeblik lige at sætte kronen på værket, nemlig den realitet alle drømme render ind i. Du glemmer helt at det er dine drømme der er gratis, det er økonomiske projekter derimod ikke, og for at de kan fungere, må du slibe drømmene af på virkeligheden. Og det er her drømme blir til idéer med grund i realisme, dén realisme der kan medføre at mennesker også oplever momenter af lykke, der dog for det meste opleves i selve arbejdsprocessen med at stable deres idéer på benene i en vældig virkelig verden der slet ikke tager hensyn til guder og drømme om gratis dit og dat. For der findes ikke meget der er gratis, gratis er et ord afledt af drømme der er lige så gratis...

I det halve år du har snakket om Café din sjæls frelser, eller hvad du nu vil kalde drømmen, har du vist ikke vist megen aktivitet. Men du forestiller dig måske at andre mennesker skulle realisere dine drømme?

Jeg er sikker på du også her blir lidt fortørnet, men hvorfor blir du ved med at plapre løs om en drøm, du tilsyneladende ikke engang gider gøre noget for selv at realisere? Du ku' da i det mindste holde den virkelige verden ude af "projektet" og nøjes med at tale om eventyr, hvor alle ka' medvirke til fortællingens forløb, ja kald det gerne for et projekt..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 11/08/2019 13:04

ET MÅSKE NYT PARADIGMESKIFT

Jeg var engang på kontanthjælp, hvor jeg snakkede med min sagsbehandler om min interesse for det, som mange spirituelt kaldte for ´den nye tids energi´ om menneskehedens videre udvikling som en nyere form for spiritualitet men endnu som en subkultur. Der på et kommunalt projekt for arbejdløse folk sagde en anden af min kontaktpersons kollegaer diskret til mig: " Jeg forstår alt det, som du siger og jeg er enig med dig. Jeg tør ikke fortælle dette til de andre her fordi, jeg måske på grund af det bliver til grin eller fyret." Folks tro og overbevisninger burde ikke mere være et tabu og kan istedet blive til en del af det offentlige system i måden at behandle mennesker på som et konkret socialt tilbud til alle borgere om det. Dette kan mindske sociale problemer for dem, som føler sig misforstået og alene vedrørende den slags emner.

S: " Idéer om guder har sandsynligvis en masse med dit projekt at gøre men intet med stat og samfund ! Hvis dit projekt skal blande disse ting sammen, da har du et kolossalt arbejde foran dig. Det er logisk set det mest sandsynlige, at for hver troende er der tilknyttet en eller flere guder."

Jeg svarer: " Nej, OPLYSTHED er ikke en religion men, den er neutralt fredelig overfor alle religioner og har derfor officielt intet at gøre med guder/gudinder ( en guddom ). Det vil sige, at folk som er spirituelt troende uden religion, eller har en religiøs tro og ikke-troende, vi alle respekterer hinanden som ligeværdige medmennesker med ret til uenigheder. Sandsynligvis mange eller alle ikke-troende interesserer sig ikke for åndelig tro og er derfor ligeglad med fordybelsen i de varierede aspekter, at der er forskel på idag i måden at tro på især ved de mest moderne demokratiske dele af verden såsom Norden og Vesten med de politisk kendte menneskerettigheder, hvor religion ikke kan styre samfundet med magt. Religiøse mennesker følger påbud, regler og / eller love fra hellige skrifter med fokus på en eller flere guddomme. Nu er der også som noget andet men ustruktureret uden religion en mere frisindet måde at tro på som derfor forskellige ting individuelt med udviklende kompleks mulighed for nye slags åndelige opfattelser af tilværelsen, hvor der dog er risiko for en medfølgende stor forvirring. En kvindelig bekendt til mig siger, at hun tror på noget åndeligt større men, at hun ved ikke endnu hvad, det er. Dette sker sådan fordi, der er ingen bestemt kontrol over sådan noget, hvor en selv frit kan vælge ens egen tro eller overbevisninger og tænke selvstændigt. Folk kan også uden en gud tro på andet som spiritisme, UFOer, konspiration, parallelle universer eller andre dimensioner, det paranormale, noget okkult, overnaturlige fænomener, en blanding af gamle religiøse og nye åndelige begreber og så videre. Det sker stadigt nu som en nyere generelt stigende udvikling siden Hippiernes New Age bevægelse, der ikke kan sammenlignes idag med den."

A siger: " hvis cafeen kan være med til at udvikle borgerne i en god retning, så er det faktisk i samfundets interesse? "

Jeg svarer: " Ja! Staten ( regeringen ) og dens offentlige kommunale system har ansvaret for flere kulturelle muligheder som tilbud til alle borgere. Kultur er i et samfund en social arv om folkets adfærd via læring og oplysning. Kulturer eksisterer endnu som forskellige slags udtryk. Kultur kan blandt andet ske som en almen viden og underholdning i samfundet, hvor det har mulighed for at være en kombination af dem begge om noget men ikke alt. Som med forskellige kulturer i hele verden er mennesker forskellige og faktisk har nogle rebeller i historiens gang gjort en markant forskel på netop kultur. En del af projektets beskrivelse handler om menneskers sameksistens. Sameksistens er mere generelt om - At leve fredeligt sammen med hinanden side om side som lande, befolkningsgrupper, kulturer eller personer som en modsætning til konflikter. OPLYSTHED fungerer som et socialt spil ved blandt andet at være en sjov leg med ord med nogle mod / medspillere ligesom en underholdende kamp i netop denne oplevelse sammen, hvor man også kan blive klogere eller mere vis omkring et eller andet.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 13/08/2019 14:40

ALLESAMMEN

Ved emnet om informationer som noget andet end selve projektets beskrivelse er en usynlig for mig registreret kommentar, der når jeg som administrator for dens gruppe her har klikket på den i form af en sort markør, så vises intet om det. Jeg ved ikke om, den viser jer et officielt indhold, der måske kan være grimt eller irrelevant og burde ignoreres på grund af eksempelvis hackere og ballademagere som internetrolde.

Følgende kan vi selv fortolke, som man vil: En tilsyneladende falsk profil med selvfølgelig kun få ´venner´ har for nylig der udtrykt en vrede, der nu er fjernet igen. Den har i sit netværk en hel del meget indflydelsesrige kontakter som ægte seriøse profiler. Nogle af dem beskæftiger sig med politiske partier som Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og flest for Alternativet. Endnu flere arbejder i forskellige af Danmarks kommunale bestyrelser også i Københavns byråd som den øverste myndighed ved Borgerrepræsentationen. Nogen er Folketingskandidater og andre er nuværende medlemmer af Folketinget ( regeringen - Staten ) men, de fleste personer omhandlende Folketinget som politikere repræsenterer Alternativet.

Å siger til mig: " Jeg vil kun være en medhjælper til dette projekt, hvis man skal lave civil ulydighed med ulovlige demonstrationer og vil du være med til det? " Jeg svarer: " Nej, fordi den slags oprør kan føre til en borgerkrig."

En revolution i et land og lovløse frihedskæmpere er kun menneskeligt nødvendigt, hvis den styres af onde ledere på en dum måde, som mishandler folket, hvor der derfor er mangel på tingene til deres basale behov og/eller andre fornuftige menneskerettigheder.

OPLYSTHED ønsker som en del af sit formåls ideologi at samarbejde med det offentlige system og opfordrer derfor ikke til nye socialistisk humanistiske rebeller imod samfundet her. Den har ingen større struktur om måden som, man taler med hinanden på og heller ikke om hvordan, at borgere er. Dog ifølge en af dens regler, burde både gæster og personaler alle respektere uenigheder. Den forholder sig neutralt til religion, politik og alle borgeres forskellige overbevisninger. Nysgerrige ikke-troende og anderledes spirituelt/religiøst troende er også velkommen og endnu ikke alle kan være lige hellige. Det betyder, at vi kan opføre os ordentligt i et socialt nærvær som hygge tilmed ligesom et medmenneskeligt samarbejde, hvor projektets ansatte ikke har en kontrollerende magt over alle. Sådan vælger individet selv i det med hvem, hvornår, hvor, hvorfor og om hvad, at der er interesse for kommunikation og gerne helst uden aggression, hvilket er mest optimalt ved mulighed for møbler til både fællesskabets diskussioner og personlige samtaler. Snak fredeligt og roligt i frihed om emnerne.
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 16/08/2019 19:21

EN GOD LEDER HAR INGEN MAGT

Jeg henviser til dette emne i forbindelse med den økonomiske plan - det uselviske projekt for alle borgere.

Jeg kender ikke til lovgivningen i Danmark om løn. I en del af projektets beskrivelse står der skrevet, at alle er lige som personaler og gæster, altså ligeværdige medmennesker med respekt for hinanden som alle forskellige borgere i samfundet. Det er noget relevant om dens formål som en nonprofit organisation eller offentlig institution. Jeg foreslår derfor, at dette også altid skal gælde så meget som muligt i den vedrørende personale, ansatte og bestyrelsen angående de økonomiske lønninger i arbejdsfordelingen og der er ingen formand til at bestemme over alle andre. Det vil sige, at uanset om man er fagligt eller ufaglært som ansat, så burde lønnen for alle være ens og jeg anbefaler dermed en kollektiv mindsteløn. Der er brug for folk til at lave forskellige ting ligeligt, som har lyst til at gøre noget godt for mennesker.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/08/2019 20:26

Hej Gerth

Er der meget andet arbejde end kaffebrygning og lidt kage dertil?

Mener du alle mennesker skal have den samme løn?

Hvad med mit symbol ler

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/galleries/27909/Symbol.html#Post27909

Jeg foreslår at du drikker nogle øller og tænker over tingene...sæt dig ned ved vandet med en six-pack og mærk eksistensen. Måske møder du en sød trunte som du kan dele livet med smiler skulle det ikke være tilfældet, så har du jo os herinde engel bare nogle opløftende ord...

Sådan skal livet leves:

https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek

Bare lidt inspiration...skål...har jeg nu drukket igen...hvem ved blinker

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 19/08/2019 22:23

"Jeg foreslår at du drikker nogle øller og tænker over tingene...sæt dig ned ved vandet med en six-pack og mærk eksistensen. Måske møder du en sød trunte som du kan dele livet med skulle det ikke være tilfældet, så har du jo os herinde bare nogle opløftende ord..."

- Hvis i vil svæve som små luftballoner, ku' i vel gerne byde lægprædikanten på nogle af de kolde, hvorved i sammen ku' svæve rundt i "verdens væren"...oh la la! ;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 19/08/2019 23:18Citat:
- Hvis i vil svæve som små luftballoner, ku' i vel gerne byde lægprædikanten på nogle af de kolde, hvorved i sammen ku' svæve rundt i "verdens væren"...oh la la! ;)


Jeg byder gerne på nogle af de kolde, men jeg kan ikke rigtig bruge "verdens væren" til noget...medmindre der selvfølgelig er tale om et liv efter døden ler Mon vi kan få den gamle ud på dansegulvet blinker

https://www.youtube.com/watch?v=PDuSav3UL58

Namaste
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 20/08/2019 14:10

MENNESKEHEDENS SAMEKSISTENS

Jeg har ikke forstand på alle de forskellige betegnelser på tilstedeværelsen af diktatur i nogle dele af alverdens lande.

En aktivistisk kvinde siger: " Det vil i verden fungere bedst hvis, der ingen politisk overmagt er som eksempelvis alle regeringer (stater), imperier, regimer, absolutisme, autokrati, totalitære stater, teokrati og mere andet lignende. Jeg er derfor imod EU og FN, fordi jo større sådan noget er, så har ´det´ endnu værre meget mere magt over folks fornuftigste menneskerettigheder. Men modsat, hvis et samfund bliver styret af noget, der er for lille en størrelse i et land, kan det lokalt føre til noget, der ligner stammekrige. Kommuner synes at være en god mellemting om dette."

Følgende kunne hun ikke svare på:

Hvis forskellige lokale dele i et land bliver helt selvstændige, så kan man risikere, at nogle af dem pludseligt udvikler sig alene til en ny slags i en eller anden grad stormagt over alle de andre bestyrelser og ledere i et lands samfund og det samme gælder også mellem alle lande hver især, hvor der ingen overordnet politisk kontrol sker som et forenet samlingssted for hele menneskeden og dens videre udvikling for alle de styrende politiske mindre dele, altså uden en globalt demokratisk verdensregering? Ligesom en hel verden uden et internationalt samarbejde som forskellige menneskeracer hver for sig, der aldrig blander sig med hinanden og kun passer sig selv? Ligesom ethvert menneske som kun sin egen ø eller område?

Hvordan og kan man lave et i verden nyt officielt sted generelt for menneskehedens fællesskab, der handler om, at verdens befolkning vil med medmenneskelig lighed hjælpe hinanden med alle tingene i den og samarbejde ligeligt sådan, hvor der afholdes forsamlende møder hvert år mest som et kollektiv ønske om at oplysende tilfredsstille alle folks behov?

Nogen har sagt til mig, at ideologien i OPLYSTHED med dens symbol dog som endnu eller nu kun på dansk kan som en ny bevægelse inspirere både folket og statsoverhoveder i verden til noget godt og bedre.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 22/08/2019 12:31

Hej du..

Jeg byder gerne på nogle af de kolde, men jeg kan ikke rigtig bruge "verdens væren" til noget...medmindre der selvfølgelig er tale om et liv efter døden"

- Alternativt ku' du jo sætte livet i kvalitet med døden på udgiftskontoen - "verdens væren" hører ligesom "altet" m.m. bare til fraserne som lægprædikanten bruger for ingenting at sige om livet, så det har ingen betydning..;)

"Mon vi kan få den gamle ud på dansegulvet"

- Ved brug af samme fraser, sætter jeg en tyver på, at du tilmed ku' få dig en sjæler med lægprædikanten...;)

mvh & go dag
Simon
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 25/08/2019 20:39

Hej Simon

Jeg kan bare ikke se hvad jeg kan bruge verdens væren eller det der er bag verdens verdens væren (for at bruge Arnes ord) til noget. Medmindre der altså er tale om et liv efter døden...

Håber du ikke der er noget bagefter døden?

Mon ikke han kommer på gulvet og forsvarer sin position blinker

Kan ikke rigtig forestille mig en sjæler med Arne ler

Men jeg har da været på PAN engang og det var lidt af en oplevelse...søde mennesker og en kammerat som viste sig at være homoseksuel. Fint med mig. Elsker ham.

https://www.youtube.com/watch?v=KXw8CRapg7k

Som jeg sidder her og drikker mig stiv i snaps og glemmer alt lortet, så er der ikke noget bedre end musik for mig. og derfor får du denne (som vi nok har hørt før):

https://www.youtube.com/watch?v=U5rLz5AZBIA

Gerth vil ikke rigtig blande sig i samtalen og det må han jo selv om, men jeg synes nu stadigvæk han skulle tage en six-pack og bevæge sig ned til vandet og få en på opleveren. Her står den bare på snaps og mærkelige tanker. Hvad skal vi skrive?

https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc

Tag du bare nogle øller på min regning engel

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 26/08/2019 10:21

Hej du..

Jeg ved ikke hvad du mener, med at håbe at der findes "noget" efter døden. Vil det sige, at du ikke tar døden alvorligt?

"Men jeg har da været på PAN engang og det var lidt af en oplevelse...søde mennesker og en kammerat som viste sig at være homoseksuel. Fint med mig. Elsker ham."

- Der lå i min kommentar ingen hentydninger til nogens seksuelle lægning. Der var tale om en morsomhed, fordi troende taler så meget om kærlighed, uanset at de ikke på debatter ka' argumentere med deres følelser. Det betyder ikke, at kærligheden ikke er væsentlig for vores liv, blot at det er synspunkterne og holdningerne der på debatter må præsenteres så klart som muligt, af hensyn til modtageren.
Jeg er helt enig med dig, man elsker jo netop særlige mennesker fordi de er den de ér, hvad folk foretager sig på lagener må de jo om..;)

mvh & god dag..
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 27/08/2019 05:53

"OPLYSTHED ønsker som en del af sit formåls ideologi at samarbejde med det offentlige system"

- Om hvad?

"Den har ingen større struktur om måden som, man taler med hinanden på og heller ikke om hvordan, at borgere er. Dog ifølge en af dens regler, burde både gæster og personaler alle respektere uenigheder. Den forholder sig neutralt til religion, politik og alle borgeres forskellige overbevisninger"

- "Projektet" har m.a.o. intet formål, og har altså intet at tilbyde det "off. system" - andet end regninger du mener skatteydere kan betale?

"Nysgerrige ikke-troende og anderledes spirituelt/religiøst troende er også velkommen og endnu ikke alle kan være lige hellige. Det betyder, at vi kan opføre os ordentligt"

- Nej, det betyder bare at troende frit kan henvende sig i folkekirken, hvor de såfremt de er medlemmer i forvejen har betalt for kaffen, og dermed er udgifter til vås som dette allerede afblæst.

"Sådan vælger individet selv i det med hvem, hvornår, hvor, hvorfor og om hvad, at der er interesse for kommunikation og gerne helst uden aggression"

- Eller sagt på en anden måde: du synes det ville være så rart hvis du var fri for kritik af dine uigennemtænkte idéer, bygget på alene drømme. Men kritik her drejer sig faktisk om tanker du fremmer, hvis konsekvenser du slet ikke har gennemtænkt. Faktisk kan du ikke engang formulere til hvilket formål skatteydere (gennem pol. beslutningstagere) skulle overveje at overføre penge til dig!
Kritik kan faktisk anvendes til at slibe sine ambitioner af på virkeligheden.

Til din oplysning kommer man ikke gratis på finansloven. Dertil må man have ydet en indsats fællesskabet ønsker at honorere. Hvad er det for en indsats du har ydet, andet end drømme lidt om staten som gratis bank bag idéer der i forvejen eksisterer overalt?
På biblioteker og på caféer sidder mennesker hver dag og sludrer frit om hvad de mener om dit og dat, hvortil mange kirker bruges til kulturelle formål, præcis som du selv kunne ved bare at sluge dine fordomme. Der er jo ingen andre end dig selv, som forhindrer dig i at gøre brug af den lokale kirke og bibliotek - hvor du tilmed ka' organisere foredrag og således "oplyse" nogen om dine kongstanker. Men mon ikke pointen ligger et helt andet sted, for der ér jo slet ikke noget projekt her...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 31/08/2019 00:21

AT HAVE NOK INDIVIDUALISTISK FRIHED I DET FOLKELIGE FÆLLESSKAB OG GOD FREMGANG

Projektet og dens personale skal ingen magt have over alle børn, unge, ældre og gamle. ´Magt´ betegner oftest en persons eller en samfundsmæssig institutions midler til at få sin vilje og dermed opnå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde have indflydelse på andres adfærd som en påvirkning, uanset om dette sker frivilligt eller ikke. Desværre især børn er mest nemme at præge sådan.

Hr. A viser et link, der blandet andet er om: " Folkelige bevægelser er socialt brede og åbne fællesskaber, der har alternative idealer om, hvordan man burde leve og måden at samfundet derfor som en ny udvikling istedet kan indrettes. I slutningen af 1800-tallet byggede sådan noget videre på Grundtvigs overbevisning om, at Danmarks fremtid ikke afhang af staten, men af oplyste, myndige og engagerede borgere, der mobiliserede egne kræfter og ønskede at reformere samfundet fra især den nederste samfundsklasse. Efterkrigstidens folkebevægelser opstod som reaktion på en ny tids udfordringer og trusler. Det gjaldt foreksempel bevægelsen mod atomkraft, miljøbevægelsen, fredsbevægelsen, organisationer for frivilligt socialt arbejde, rødstrømpebevægelsen og Folkebevægelsen mod EU. De folkelige bevægelser har arbejdet på at skabe aktive, oplyste og myndige samfundsborgere."

A skriver: " Jeg tror, der er et stort behov for inspiration her - noget der viser vej frem til ren og dyb kærlighed - til kloden - til alt levende - til medmennesker og til en selv. Jeg tror, at det rette svar kunne ændre verden. Hvem kan ´tænde gnisten´, så vi får det gjort? - gnisten, som jeg fornemmer, at alle venter på ? Altså en holdning hos enkeltpersoner, der griber om sig og bliver til en folkebevægelse, der har et logo, og som sætter sin vilje igennem. Det må vel starte med noget kommunikation. Min fornemmelse er, at tiden er ved at være moden til det."

Jeg kommenterer med spørgsmålet: " Jeg er enig med dig i det. Jeg synes derfor, at ´mit´ projekt OPLYSTHED, der har både en gennemtænkt beskrivelse og et positivt symbol, den er mega relevant og ideologien skal være uselvisk som således inspiration til folket? Du har tidligere beskrevet projektet som et udtryk for uselvisk kærlighed. Jeg har tilmed lavet en relevant Facebook gruppe, T-Shirt og mange sedler om det til uddeling i gaderne."

A spørger: " Jeg savner stadig hovedoverskriften over din OPLYSTHED. Når jeg fokuserer på ordet OPLYSTHED, er det fordi du jo bruger det om din café - og det må vel betyde et eller andet, siden du vælger netop dette ord fremfor alle andre? Det er jo netop den overordnede idé i dit projekt, der for mig er uklar."

Jeg svarer: " Det virker som om, at du spiller dummere som en test vedrørende sandhedsværdien af min oprigtighed for min integritet om kærligt medmenneskelig empati, etik, moral og lighed mellem alle folk? Du har ellers selv en opfattelse af, at det guddommelige er uforklarligt større og mere end alt, som derfor aldrig helt kan forstås på en struktureret måde, hvilket der er plads til i OPLYSTHED. Der kan ikke i dens ideologi være nogen/noget overordnet, fordi det lyder som en magt over folket og sådan ophøjet status. Hvorfor har du vedlagt i dine ord en egoistisk fælde til mig om en selvhøjtideligt åndelig oplysthed, fordi jeg vil ingen magtfuld religiøs titel have? "
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 00:04

ET NYT LYS I VERDEN

S siger: " Bip - ( sensur af hans ord på grund af et offentligt bandeord ) Burde dette evigt omtalte projekt ikke snarere hedde Café Beelzebub? Man får tit indtrykket af, at den lige så ofte omtalte ´Satan´ roder i underbevidstheden som en driftsimpuls, der bare afventer udfoldelse."

A spørger: " Jeg forstår ikke, hvad du mener med ´oplysthed´. Havde du valgt café fællesskab, var det jo ligetil at forstå, men oplysthed? "

På godt og/eller ondt kan folk generelt være fælles om noget i verden på forskellige måder men, projektet har et oplysende formål for alle borgere i samfundet. Fordi mennesker er forskellige kan der derfor ikke laves en bestemt beskrivelse om dens og folkets videre oplysning tilsammen. Her er følgende forslag på nogle muligheder til fri fortolkning om dette, der ifølge den dog ikke er nogle specifikke krav:

1. Oplysning som en socialiserende udvidet almen dannelse af borgere.

2. Åndelig oplysning for folk.

3. Dette ægte lys handler om noget moderniserende godt for mennesker.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 15:16

Hej Gerth.

Held og lykke med dit projekt.
Spørgsmål:
Du skriver:
Citat:
Dette ægte lys handler om noget moderniserende godt for mennesker.
Er det helt umuligt at forklare "dette ægte lys" lidt nærmere? Det kunne måske øge interessen blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 19:57

Ohøj hr. lægprædikant..

"Er det helt umuligt at forklare "dette ægte lys" lidt nærmere?"

- Åh, det minder vel tilnærmelsesvis om din romantiske idé om at elske "verdens væren", eller din snak om "ægte kærlighed" osv., m.a.o. helt de samme fraser uden virkelighedsforankring - men i to minder jo unægtelig også lidt om brødre i samme menighed; ergo fuldt forståeligt du ikke straks genkender "projektet" (alias det, ikke at se skoven for bar træer)..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 21:20

Siger Simon, som ikke ved, hvad han selv mener - andet end at alle andre er "forkert på den" blinker
Arne blinker
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 21:24

Hej Gerth

Jeg vil nok hellere blive herhjemme og drikke og ryge og tænke over tingene ler Har ikke tænkt mig at gå i kloster foreløbig engel Men du skal da være velkommen til at bruge mit symbol blinker Jeg støtter desuden gerne med nogle kroner når du har fået mere styr på tingene...

Nu må jeg hellere drikke resten af snapsen og sætte noget musik på:

https://www.youtube.com/watch?v=az8acwaHnbQ

Namaste
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 01/09/2019 22:10

Hej Simon

Døden er lidt svær at forholde sig til...er det enden på det hele? Det håber jeg ikke ler Hvorfor tage døden alvorligt? Er det ikke kun ateister som gør sådan noget blinker I min verden lever vi allesammen videre, så...

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 02/09/2019 07:27

Morn' du..

"I min verden lever vi allesammen videre"

- Javel ja; jamen så gir det jo fint mening bare at forholde sig til døden som en dårlig spøg..;)

Her på jordkloden (verden), er vi en del mennesker der på et tidspunkt måtte lære at indse livets forgængelighed som en uomgængelig kendsgerning, en erkendelse der naturligt indebærer indsigt i mennesket som et skrøbeligere væsen end vi i barndommen forestillede os det, hvorfor tabet af elskede venner og familiemedlemmer, ja mennesker som vi på afstand blev bekendt med, har berørt os dybt.
Nu lider jeg ikke af forestillinger om min tankeverden (ånd) som en udødelig bestanddel af organisk liv, hvorimod jer indser at litteraturens overlevelsesevne har været en del til trøst, og på hvilken måde ikke mindst de endnu levende jo kan forholde sig til den fortid de finurligt set også lever i, idet mennesker foruden dén, absolut intet er - i hvilken forstand du også må forholde dig til et begreb som 'væren'; en fortid, hvor trykimpulser allestedsfra banker på dit sanseapparat, og at du i og med veludviklede kognitive evner formår at genkende og afkode visse signalværdier p.a. endnu levende cerebrale funktioner. Ej at forglemme den lykke det for dig er helt at kunne glemme, ikke at genkende, hvormed fortiden tilmed ka' forestilles som nyopdaget, ja med tiden hver dag, idet hvert eneste stille suk og iltning, jo er en del af den proces vi kalder for alderdommen. Nåja, nu glemmer jeg jo helt at du ikke behøver tænke på den slags, mens den overvejende del af populationen her i verden altså må - medmindre netop hukommelsen da er dem nådig.

Det er nok i den forstand at Parkinsons m.m. kan anskues, en trøst for de mange pårørende, der hver dag må tage afsked med genkendelsen. Og det er skam ingen let sag for mennesker gradvist at vinke farvel til deres elskede.
Så ærlig talt er det i modsætning til noget svært, et par temmelig sære sætninger du her vælger at besvare et spørgsmål med, der i den grad minder om lægprædikantens yndlingsmetode, når han ikke ka' finde facit på Wikipediaprotokollen sin. For sagen er jo, at livet selv tilsiger dig at forholde dig alvorligt til døden, idet livet jo er en aftagende proces, der naturligvis ikke indebærer at man hver dag må stå i døren og vinke farvel til livet, men dog med en vis erkendelse må indse, at man blir ældre og en dag må dø. Tilendebragt ville det måske også blie noget af et albuerum, dersom døden ikke var noget at tage alvorligt. M.a.o. er mennesker her på jorden ikke robotter, de adskiller sig ikke væsentligt fra alt andet biologisk liv, genetisk set, hvad der for en del mennesker op gennem oplysningstiden og frem til nu har betydet, at de har lidt svært ved at se signalværdien i den romance religioner har at tilbyde det reflekterende menneske i nutiden. Og sig mig lige engang, hvad fik du igrunden ud af at læse Hitchens; men han var måske bare en uartig dreng, som det ikke var værd at forholde sig alvorligt til? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 03/09/2019 16:50

Hej Gerth.
Jeg spurgte dig i mit indlæg: #28038 - 01/09/2019 15:16, om du kunne fortælle lidt mere om "dette ægte lys", hvorom du oplyser, at det er noget "godt" og "moderniserende".

Jeg forstår egentlig godt, at du tøver med at svare, for jeg opfatter dig sådan, at du har haft nogle store spirituelle oplevelser, som motiverer dig til at igangsætte noget godt og moderniserende for dine medmennesker, men som det nok ikke er så ligetil at udtrykke klart.

Jeg fornemmer, at din situation er vanskelig - og at du kæmper med den.
Det vækker min sympati smiler

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 04/09/2019 23:04

DETTE HER SOM EN GOD SYNLIGHED

E spørger: " Har du fået noget respons på projektet fra folk? " Jeg svarer: " Nej, stort set ikke men, de har heller ikke endnu brokket eller klaget over den, hvilket jeg opfatter som et sandsynligvis godt tegn."

Idag i samfundet er der for mange negative informationer ved massemedierne, hvilke blandt andet kan øge stress og forværre psykisk sygdom for menneskers sind. Nyheder i eksempelvis aviser, fjernsyn, radio, telefoner eller computeres internet har ofte som en sælgerstrategi spændende dramatiske overskrifter om galskaben i historierne med muligvis også til tider en overdrivelse af det i deres indhold og det er det samme med meget i underholdningsbranchen tilmed i noget politik. For dem handler det som denne indflydelse om at få en så hurtig opmærksomhed som muligt, hvor folket helst skal reagere, som de med deres egne egoistiske intentioner kan tjene mange penge på. De opnår sådan, hvad de selv vil have af ting, når noget dårligt istedet ligner at være attraktivt endda i en hel del tilfælde måske godt for borgere. Det kan ske ved at påvirke folks underbevidsthed instinktivt med noget katastrofetænkning, uhyggelige skrækscenarier, sexfikserede emner, dårlige rollemodeller, skøre skandaler, vold, krig, konfliktfyldt elendighed, provokation og andet lignende især om det forbudte ifølge de mest fornuftige sociale normer, fordi så føler man jo vrede, had, frygt, angst, begær og således videre på grund af al den slags så at sige skidt og lort. Dyrkelsen af budskaber på den måde kræver ingen tålmodighed.

T kommenterer: " Det er jeg enig med dig i men, det er bare fordi, at vi to er blevet mere gamle. " Jeg svarer: " Det har intet med vores tilsyneladende modne alder at gøre, da mange både ældre og gamle ledere tillader det i at ske, hvor de udnytter sådanne midler, fordi de kan tjene stor økonomisk rigdom på dette."

Idag handlede et naturvidenskabeligt TV program om, at menneskeheden er årsag til den som fakta accelererende forøgede klimaændring på Jorden til mere katastrofale konsekvenser, hvor selv også meget liv i havene er truet. Der er efterhånden udviklet forskellige teknologiske løsninger på dette potentielt farlige store problem i hele verden med for meget kuldioxid, men alligevel gør man endnu ikke nok for at nedsætte eller stoppe den slags ødelæggelse selvom, det nu er helt nødvendigt som en ny tilpasning af miljøet for os, de kommende generationers vilkår og menneskeartens overlevelse. Lige nu gider folk ikke at handle på den slags gode ideer på grund af en deri manglende økonomisk indtjening på markedet og politisk splittelse. De kan ellers forbedre vejret globalt tilmed, hvor vi dermed som noget stort redder verden, så den i fremtiden bliver til et bedre sted at leve med istedet for de ifølge statistikkerne muligt kommende fatale miljøforandringer. Vedrørende dette kan uanset hvad forskellige folk fra alle samfundsklasser risikere, at mange bliver berørt af det mere og mere ekstreme vejr i landende.

Folks materialistiske overforbrug forværrer forureningen ved industrielle fabrikkers produktion og i ting som skrald. Det er også slemt med trafikkens køretøjer, kraftværker, landbrug og tobaksrøg. Verdens natur og alle menneskers liv er altså mere værd end penge.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 05/09/2019 19:38

Hej Gerth

Hvad med at lancere dit projekt herinde blinker

https://debatingchristianity.com/forum/index.php

Mit seneste bidrag til debatten er dette:

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=977795#977795

Måske mit ligefremme væsen og musikken kan sætte gang i et eller andet ler

Namaste
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 05/09/2019 19:49

Hej Simon

Hvis det hele er så forfærdeligt, så kan du jo bare trykke på den røde knap blinker

Selvfølgelig kan jeg ikke tage døden alvorligt med alle de fingre på den famøse knap ler

Kom nu ind i kampen ellers må jeg jo tilkalde HansKrist og Arne halvfuld

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 06/09/2019 13:10

Hej du..

"Selvfølgelig kan jeg ikke tage døden alvorligt.."

- Nej det har du jo sagt, men det kommer nok..;)

"Kom nu ind i kampen ellers må jeg jo tilkalde HansKrist og Arne"

- De to varyler opgav alle vi andre skam for år tilbage, men ta' du dig en hyggelig pludder med dem..;)

mvh & go weekend..
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 06/09/2019 22:05

Simon skriver:
Citat:
- De to varyler opgav alle vi andre skam for år tilbage, men ta' du dig en hyggelig pludder med dem..;)
Varyl betyder iflg. Den Danske Ordbog:
Citat:
person der laver ballade eller ikke opfører sig ordentligt - især om børn og unge
Her kan jeg jo kun takke for Simons kompliment til min ungdommelighed blinker
Men tilbage står jo spørgsmålet:
Hvem er "alle vi andre" - udover Simon ham selv?
Hallo - hallo - er der nogen? - eller er det Simon der har fået hallucinationer? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 07/09/2019 14:59

Ohøj hr. lægprædikant..

Ja du sprudler af ungdommelighed, men det var næppe dén der fik flest af os til at opgive at få dig til at argumentere for dine meningers relevans..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 07/09/2019 15:59

Som jeg nok tænkte:
"alle vi andre" ser indtil videre ud til alene at være Simon.
Man kan vel ikke kalde det storhedsvanvid, snarere "flertalsvanvid" blinker
Mine meninger er relevante for mig. Hvad de er for andre er jo hver enkelts afgørelse - men de har jo tydeligvis været relevante for en del. blinker
Arne smiler
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 07/09/2019 17:55

Hello Simon

I am a strange human being ler Selv Gerth er fortabt i mig halvfuld Hvilket ben skal han mon stå på blinker

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=977993#977993

Kan du ikke sætte dig ned og komme med et par kommentarer til dette:

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=977997#977997

Fortsat god weekend til dig og alle andre heart

Namaste
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 03:18

EN KONTROVERSIEL VISION

H: " Husk kvinderne havde det forfærdeligt dengang i det græske, græsk/romerske og det jødiske samfund, hvor de slet ikke måtte være lige med mændene og de blev betragtet som ingenting. Der var lige så mange kvinder endda måske flere kvinder end mænd, som konverterede til de urkristne menigheders fællesskaber, hvilket der jo må have været en grund til, for på det tidspunkt fandtes ingen tvang, nogen former for anerkendelse eller prestige forbundet med at tilhøre menighederne af kristne. Når den kreativt progressive øverste klasse borgerskab af kvinder tilhørende det romerske samfund frivilligt blev til en del af de urkristne menigheder, må der have været tale om et ligeværdigt syn på mænd og kvinder i de paulinske urkristne menigheder."

Jeg svarer: " Ifølge Wikipedia - Efter Urkristendommen var der oldkirken. Oldkirken er betegnelsen for perioden mellem de første kristne menigheders opståen og frem til sammenbruddet af det vestromerske rige i 476. Kejser Konstantin blev omvendt til kristen. Med Konstantin I's styre opnåede Biskoppen af Rom politisk og religiøs betydning og skulle med tiden blive kendt som paven og etablere Rom som centrum for den katolske kirke. To begivenheder har gjort Konstantins regering til en milepæl i romersk historie. Han var den første kejser, som legaliserede kristendommen. Det skete i år 313 ved udstedelse af Milano-ediktet. Dermed blev Kristendommen en statsreligion i det romerske rige, selvom dette først skete under Theodosius den Store ca. år 380. Gennem Konstantins regering udvikledes mange af de administrative, kirkelige funktioner og institutioner, som senere dannede grundlaget for de europæiske stater i middelalderen, f.eks. bispedømmerne og de første kirkemøder. Han brugte kirken som sit redskab politisk, påtvang den sin kejserlige ideologi og berøvede den den uafhængighed, som var oldkirkens kendetegn.
Min historielærer i gymnasiet fortalte, at det romerske imperium og den græske kultur dyrkede homoseksuelt mandekroppen, hvor kvinden seksuelt derfor var betydningsløs andet end kun til fødsel af børn. Det minder om Hare Krishna ( ISKCON ) som en religiøs bevægelse af en indisk hinduistisk tradition og Hinduismen er også patriarkalsk. Jeg mener, at fra den urkristne tid helt videre frem til FN´s menneskerettighedserklæring i 1948 og den i Vesten videre endnu mere medmenneskelige socialistiske udvikling i 1970´erne, der blev kvinder stadig styret af mænd i kristen religion, hvor hun blev betragtet som kun den fødende i en slægt handelsvare for en ægtemand og intet uden ham. Kvinder blev derfor gift oftest som meget unge ved arrangerede ægteskaber. Det vil sige, at fra cirka år 20 med Jesu forkyndelse videre til de kristne menigheders opbrud mod den jødiske tradition som religion omkring 100 e.Kr. blev det mere og mere nødvendigt for kvinder, at de skulle bekende sig til den kristne tro, så de på den måde lettere kunne sikre deres egen overlevelse og tilfredsstillelse af de mest livsnødvendigt basale behov. Især nogle kristent religiøse sekter udtrykker i nutiden denne slags religiøs tro med Paulus som forbillede på dominerende mænd i et samfund og tvangsægteskaber. Gnosticisme blev fornægtet af den kristne kirke, hvilket idag også er det samme som med såkaldte mystikere, der ikke er tilhængere af en religion.

Ifølge Wikipedia - Maria Magdalene var en af Jesu ledsagere. Hun var tilstede ved Jesu korsfæstelse, begravelse og var vidne til den tomme grav. Hun var den første, som Jesus åbenbarede sig for efter sin død med budskabet om evigt liv. Der er mange teorier om hendes forhold til Jesus og hans disciple, der ikke findes i Bibelen:
Hun var en synderinde eller skøge, som blev frelst.
Hun var apostlenes apostel, en mester i sig selv.
Hun var Jesu kone eller elskerinde, den højtelskede discipel og sågar mor til Jesu efterkommer. Den islandske homiliebog fra ca. 1200 omtaler hende som Jesu veninde og ægtefælle.
En kvinde ved navn Maria var ifølge Bibelen søster til Lazarus og Martha, og nogle[hvem?] mener, at hun er den samme som Maria Magdalene.
Ifølge den romersk-katolske kirke var Maria Magdalene en skøge, som Jesus jog syv dæmoner ud af, hvorefter hun angrede, salvede Jesu fødder og fik tilgivet alle sine synder. Efter Jesu død og opstandelse blev hun sat på en båd uden årer sammen med Martha, Lazarus, Sidonius og liget af Anna. Langt de fleste kristne mener, at Jesus hverken var gift med Maria Magdalene eller havde andre seksuelle forhold. Biblen som både det gamle og nye testamente blev lavet af Kejser Konstantin. Der er flere andre kendte evangelier, hvilke ikke er godkendt af alle de forskellige kristne trosretninger som:
Judas evangeliet.
Maria Magdalene-evangeliet.
Thomas-evangeliet.
Pistis Sophia.
Fillips-evangeliet.
Marcion-evangeliet.
Peter-evangeliet.
Og de Apokryfe skrifter.

De fleste her nævnte evangelier handler om Maria Magdalena og kønnenes ligestilling, hvor hun ellers havde en vigtig rolle, der ikke er beskrevet direkte i Biblen. De er blevet afvist af både den katolske kirke og Kristendommen som religion, men Jødedom og Islam har også patriarkalske træk. Både Biblens maskuline gudebillede i sin treenighed og historier er for kønsdiskriminerende især med Paulus holdning til kvinden som den seksuelt fristende hore, der faktisk lyder ligesom Buddha´s beskrivelse af kvinden som fristerinde. Det gjorde dermed senere, at budhistiske nonner havde mere strenge leveregler end mænd og Budhismen som religion blev sådan lavet af en mand.

Historiebøgerne er blevet bestemt af den kulturelle indflydelse og der er derfor stadig af den grund i nogle dele af verden en undertrykkende censur af informationer over folk til for meget uvidenhed. En kvindelig bekendt siger til mig: " Ligesom med i vores land de flere forskellige leksikons om almen viden er hellighed generelt mest kun kendt som noget religiøst." Jeg svarer: " I 1970érne med Hippiernes ( Flippere) New Age bevægelse rejste man eksempelvis til Indien eller andre steder for at møde nogle særligt hellige personer, hvilket en hel del folk faktisk også gør i vor tid. Religiøse mennesker har fordomme, hvis de ekstremistisk, fundamentalistisk eller dogmatisk kritiserer andre med skældsord såsom ´hedninge´. Projekt OPLYSTHED handler blandt andet om, at nu kan man have en spirituel interesse om det guddommelige og være hellig uden religion."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 13:26

Hej Gerth.
Jeg er enig med dig i, at religioner er præget af kulturen i den tid og på det sted, hvor de er opstået, og hvor du jo bl.a. peger på forholdet mellem kønnene - ligesom du jo peger på, at religioner ofte har fordomme mod andre religioner.
Når du så skriver:
Citat:
Projekt OPLYSTHED handler blandt andet om, at nu kan man have en spirituel interesse om det guddommelige og være hellig uden religion.
så er jeg egentlig også enig med dig, men er usikker på dine ord: "og være hellig".
Om ordet "hellig" giver Den Danske Ordbog fem forklaringer, mens Gyldendals Den Store Danske siger:
Citat:
Hellig er et gammelt nordisk ord. Etymologisk er det forbundet med heill, der betyder hel, uskadt, intakt, beskærmet, men det har fra en anden afledning også bibetydningen: heldig, lykkelig, sund, frelst.
Er det muligt for dig at afklare, hvad du mener, når du skriver: "være hellig"?

Det kunne lyde lidt som "de frelstes klub", og det tror jeg ikke, du mener - eller gør du? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 18:42

Hr, lægprædikant..

""alle vi andre" ser indtil videre ud til alene at være Simon"

- Og hermed satte forkalkningen vist en stopper for det ungdommelige sind..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 18:48

Høj høj du..

"I am a strange human being Selv Gerth er fortabt i mig Hvilket ben skal han mon stå på"

- Formentlig det samme som i alle tidligere år; desuden ved vi jo alle hvor næstekærlige i kristne fætre og kusiner blir, når i ude i horisonten ser noget der ligner en trosfælle: verden fyldes til randen med kristne troende, kærligheden løber simpelthen af med jer! Jamen, se nu bare din guru, lægprædikanten, hvis hukommelse er som en nyfødt "væren", og himlen blå dom aldrig før..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 20:32

Typisk undvigemanøvre, der forsøger at skjule, at Simon helt uberettiget udtaler sig på en masse andre menneskers vegne.
Ak ja - hvor upålidelig kan man mon være? bank
Arne blinker
Indsendt af: Anonym

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:10

Citat:
Typisk undvigemanøvre, der forsøger at skjule, at Simon helt uberettiget udtaler sig på en masse andre menneskers vegne.
Ak ja - hvor upålidelig kan man mon være?

Hvis du var istand til at forstå, hvad du læser, ville selv du kunne opfatte, hvor mange der melder ud at de opgiver at prøve på at "snakke" med dig (og helt undgår at læse HK).

Det er må være en af dine blinde pletter!
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:25

Simon: " Jamen, se nu bare din guru, lægprædikanten ( Arne Thomsen )."

Hej Simon
Ifølge Wikipedia - Guru er en betegnelse i indiske religioner og vestlige yogabevægelser, for en person, der har nået en høj grad af åndelig indsigt, og som derfor er i stand til at undervise eller fungere som spirituel vejleder. Gurubegrebet er centralt i hinduisme, buddhisme og sikhisme. For tilhængere af disse religioner, er det vigtigt at finde en guru, man har respekt for og som man kan stole på.

Ifølge Den danske ordbog - hinduistisk lærer og åndelig vejleder, ofte opfattet som en inkarnation af en guddom og med ubetinget autoritet over sine elever.

Ifølge Gyldendal, Den store danske - guru, (sanskrit 'tung, ærværdig'), religiøs lærer og vejleder i indisk religion. Tanken om en religiøs vejleder har været kendt i indisk religion siden de ældste tider. Det var idealet for drenge fra de tre øverste sociale klasser at opholde sig en årrække i en gurus hus for at studere vedaerne og for at lære religiøs praksis. Læreren blev betragtet som elevens åndelige far. Senere og ikke mindst i de vishnuitiske sekter blev guruen en central skikkelse i tilhængernes religiøse liv. Guruen anses for at være en inkarnation af Gud — ja, guruen overgår ofte selve guddommen i betydning. Gurubegrebet er i nyere tid kommet til Vesten med de nye religiøse bevægelser, der især har rod i hinduismen. Guruen er tilhængernes åndelige vejleder i yoga og meditation. Blandt sikherne anvendes betegnelsen guru om deres første ti ledere (fra Nanak til Gobind Singh). Gobind Singh bestemte ved sin død, at sikhernes hellige bog, Adi Granth, fremover skulle være sikhernes eneste åndelige vejleder.

Jeg opfatter ikke Arne som en ekspert i meditation og religiøs. En guru er et religiøst medlem af en indisk inspireret religion, hvilket han heller ikke er. Bemærk, at guruer virker patriarkalsk til, at de kun var/er mænd og i flere tilfælde med en status som personifikationer af det guddommelige. Derfor nævnte jeg i mit forrige indlæg ikke hellige guruer, fordi dette projekt ikke er religion.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:37

Citat:
Hvis du var istand til at forstå, hvad du læser, ville selv du kunne opfatte, hvor mange der melder ud at de opgiver at prøve på at "snakke" med dig ...
"hvor mange der melder ud" - hvem er de, hvor mange er de og hvor har de "meldt ud"?
I øvrigt skriver jeg ikke primært her på Trosfrihed for at få nogle til at "snakke" med mig, men for at afklare mig selv - og jeg er meget taknemmelig for, hvad jeg i tidens løb har opnået derved smiler
Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:45

Hej Arne

Du svarede til en anden profil netop, som jeg skrev noget til dig, hvilket jeg i mit forrige svar derfor har slettet. Læs den igen, hvis du ikke nåede dette. Her er min besked til dig:

Jeg siger det igen til dig, at vil du venligst ignorere Simons og Anonyms´ kommentarer her, fordi i har fornylig fyldt for meget med jeres interne skænderi, hvilket kan være en succes for internet troldes plan om sabotage af et værk, fordi debatniveauet således falder til Hetz imod hinanden som en splittelse og underbevidst personlige aggressioner.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 09/09/2019 23:45

Hej Gerth Drost.

Jo - du har jo ret - jeg faldt for fristelsen til at latterliggøre andres forsøg på at håne mig - og glemte, at det jo egentlig blot forstyrrer.
Nu må jeg se at huske dét, jeg jo for længst havde besluttet herom blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 10/09/2019 23:28

Psst!
En mere disciplineret hjerne, ville ikke altid stikke sin fod i munden, hver gang han åbnede den! ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 10/09/2019 23:35

Hej du..

"Ifølge Wikipedia - Guru er en betegnelse i indiske religioner..osv."

- Tænk, at du også ka' finde ud af at slå ord op på Wiki, hold da helt op..;)

Mennesker i en hvilken som helst kultur, har tilbedt mennesker som de troede udtrykte sig om sandheden. Hvad angår lægprædikanten, tror han stadig at sandheden er noget der fiser rundt i et guddommeligt og temmelig kærligt univers - men derfor ka' nogen jo udmærket erholde ham som guru.

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 11/09/2019 10:35

Ohøj hr. lægprædikant..

Egentlig minder du mig lidt om Eva Kjer Hansen, der jo som fiskeriminister helt bevidst blokerede for den tyske opkvalificering af N 2000-områder, idet hun fortsat ønskede at bevare den danske motorvej for fiskeri med bundtrawl tværs gennem udvalgte skåneområder i Nordsøen.
Som gammel kristusfetichist betragtet, har du det m.a.o. nogenlunde tilsvarende den kjære Eva Hansen, selv om dit ønske, i sin sædvanlige luftige substans, handler om at trawle usandsynlige guder gennem universelle motorveje.
Sandsynligvis er i lige fjogede og undgår for enhver pris nogen form for kontakt med almindelig sund fornuft. Men her jeg altså stille et pinligt spørgsmål, selv om dine små private skærmydsler ellers ingen interesse har, for trods det med varylen, så sku’ du vel ikke være hendes bedstefar – alternativt Mogens Jensens?

Nå, godt ord igen. Indrømmet, det var lidt griset sådan at bevæge sig ind på familiære områder, og ønsker dig med undskyldning en solrig god dag – øf øf!..;)

mvh
Simon

P.s.: For øvrigt ér det altså ikke for at mobbe dig, når du fra tid til anden stadig får et lille prik med drillepinden. Ej heller er det blevet ateisters opgave at frelse kristne troende der som du har hang til scientologys eventyrterapi – selv om overlevende gl. debattører vel stadig ville finde det urkomisk at se dig gynge som en sømand af nylig bakkekontakt. Så misforstå mig nu rigtigt, for stadig er det en berigelse for humoren at se hvordan du får viklet dig ud i ingenting at sige, overhovedet – tomlen op for traditionens vedligeholdelse & ”agnostikerens” kristusikon!..;)
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 12/09/2019 02:58

DET NÆSTE STORE ÅNDELIGE SKIFT I VERDEN

A: " Er det muligt for dig at afklare, hvad du mener, når du skriver ´være hellig´? Det kunne lyde lidt som de frelstes klub, hvilket jeg ikke tror, at du mener - eller gør du? "

Jeg svarer: " Nej, jeg har allerede i nogle andre tidligere emner forklaret, at fordi idag folk er meget forskellige, kan alle derfor endnu ikke være lige gode om hellighed. Havde projektet kun været for i sin renhed perfekt åndeligt oplyste, ville næsten ingen komme som gæster og personale på grund af i den en dermed uegnethed, fordi flertallet af befolkningen har vistnok psykiske problemer med dumme vaner som en del af en usund livsstil eller andre syge fejl med eksempelvis giftig tobaksrygning, alkoholisk overdrivelse - festligt euforiserende stoffer plus natligt larmende aktiviteter på skummel vis, for meget usund kost, hor, sex uden personlig kærlighed og så videre af slemme og uartige ting med risiko for farlige skader og alvorlig sygdom især i den senere alder ved slitage af kroppen. OPLYSTHED har i sin beskrivelse en holdning til, hvad folket burde stræbe til samt imod, der dog ikke er krav som lovgivning. OPLYSTHED´s målgruppe er ikke for religiøse profeter, helgener, guruer og andre med lignende typer titler i religioner."

Jeg kunne ikke citere hans ord helt rigtigt, fordi jeg kunne ikke finde de ord fra ham et andet steds emne og og her er min erindrerede version - A: " Ingen har endnu lavet en global løsning på hele verdens værste problemer."

H: " Tidsånden, en ny generation af dumme unge mennesker, er iøvrigt idiotisk uintelligent såvidt disse spørgsmål. Hvordan skal det dog ikke gå. Det er jo et genialt træk fra ateisternes side hvis, det lykkes dem at fremføre kristendommen som bibelfundamentalisme, for har man en gang for alle diskvalificeret kristendommen, så er den pot ude af verden. A og Gerth og j/m gjorde det af andre grunde, simpelthen p.g.a. at de ikke forstår kristendommens spiritualitet."

Ifølge Wikipediea: " Ateisme er en afvisning af tro på, fravær af tro på eller afvisning af eksistensen af en eller flere guder. De tidlige kristne blev benævnt som ateister, fordi de ikke ville ofre til de lokale guder. En handling der skabte frygt hos den lokale befolkning der frygtede gudernes straf for de manglende ofringer. I det romerske rige blev de kristne henrettet for deres blasfemi af de romerske guder generelt og kejserdyrkelse i særdeleshed. Da kristendommen senere blev den officielle religion i Rom, var det de ikke-kristnes tur til at blive henrettet, for tilbedelsen af falske guder, kætteri."

Tålmodighed er en dyd. OPLYSTHED er ikke et ateistisk projekt selv om, den ikke har et gudebillede ej heller en guddom. Mange gnostikere mindede om budhister uden kraftfulde oplevelser vedrørende viden om sindet. Nogen synes, at den kristne dåben blot er en videreudvikling af et engang egyptisk religiøst ritual, hvor også en farao blev salvet med olie. Nogle mystikere mindede faktisk om helgener med ´overnaturlige´ hændelser og det evige selv er intet af dette. Projektet har en tro på Det guddommelige som noget kønsløst ( intetkøn ) med Helligånden i form af mennesket. Bemærk, Helligånden skal ikke med et stort forbogstav betyde mere end noget guddommeligt eller mennesker men, den er en upersonlig metaforisk mening om - allegori - det bedste i folk ved uselvisk kærlighed, helliggørende renselse og bevidsthedens evighed med det guddommelige som et håb. Kristendommens patriarkalske treenighed med fader, søn og hellig ånd, ordet ´broder´ og det om en Menneskesøn har en gudsopfattelse, der ikke er tidssvarende med nutidens mest moderne sociale udvikling mellem kønnene. Det guddommelige er ikke et menneskeligt køn og har ikke et behov for en anden halvdel eller modsætning. Det virker ulogisk som noget seksualiseret, at i Biblens fremstilling var Jesus bogstaveligt talt konkret en mandeguds søn, hvor Helligånden overraskende ligesom en Herrens voldtægt uden et valg befrugtede Jomfru Maria, fordi hverken en hankøns ´Gud´ eller Helligånden har menneskelige gener? Hvorfor skal kristne ønske en bekendelse til den kristens trosbekendelse, når de ikke er en guds søn? ´søn´ i Biblen kan fortolkes på forskellige måder. profeten Jesus fødsel med hellig ånd kan billedligt betyde en åndelig forvandling og/eller varsle en ny spirituelt storslået forandring i verden. Ingen kan som en superhelt redde hele vedden og alle mennesker. OPLYSTHED anbefaler jer alle til et nyt unikt ansvar i fællesskab ved handling om både Jordens og menneskehedens skæbne nu. Projektet respekter alle medmennesker fredeligt uden voldelig undertrykkelse og torturerende trusler, fordi det skal istedet ske på en noget demokratisk måde blandet med en medmenneskelig næstekærlighed, hvilket ikke er hellig krig til trods for en kun med ord indirekte opposition imod al religion. Meld jer ud af religion, fordi ellers har især i dette land Kristendommen en indflydelse på folket.

Bekendt 1: " Det er forkert, hvis man ikke har Kristendommen i Danmark, fordi så vil Islam istedet overtage vores land."
Bekendt 2: " Vi kan ikke fjerne Kristendommen fra staten, fordi det er urealistisk."
Bekendt 3: " Mange har ikke den samme evne som du, hvor en selv kan derhjemme eller på Biblioteket analysere Biblen og derfor har de et behov for at høre det fra en præst som eksempelvis psykisk syge."
Bekendt 4, ung: " Jeg tror heller ikke på Kristendommen men, jeg er stadig et medlem af den, da jeg ikke endnu har taget stilling til sådan noget. Hvis Kristendommen adskilles fra staten ( regeringen og det kongelige ), kommer den til at uddø som religion."

Skal OPLYSTHED kun være forud for tiden eller repræsenterer en ny historisk kulturel udvikling, der erstatter denne gamle trosretning? Nu her i især Norden og nok i Vesten med både massemedier og tros/ytringsfrihed er det netop sammenlignet med dengang i fortidens midler af ting langt hurtigere accelererende muligt, at vi kan gøre en stor god forskel i verden uden korsfæstelse. Mon terroristernes tid også snart er forbi? Måske Jesus Apostle blev kritiseret som værende urealistisk troende der og nu er det vores omgang som en spirituel fornyelse uden religiøsitet kamp. Kan folket som en ny samfundsmæssig omvæltning sørge for, at sociale højskoler og daghøjskoler får ligesom for bare femten år siden mere økonomisk støtte, så teologer på den slags steder kan ekstra bidrage dannelse af borgere som undervisere på det faglige område en foreksempel ensom arbejdsløs person midlertidligt? Lad altså ikke historien gentage sig, hvad angår dette.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 13/09/2019 16:18

Hej Gerth.

Der er tvivl i mig om, hvorvidt du egentlig ønsker dialog, eller du snarere måske arbejder på egen afklaring.
Du skriver bl.a.:
Citat:
Bemærk, Helligånden skal ikke med et stort forbogstav betyde mere end noget guddommeligt eller mennesker men, den er en upersonlig metaforisk mening om - allegori - det bedste i folk ved uselvisk kærlighed, helliggørende renselse og bevidsthedens evighed med det guddommelige som et håb.
Der er dele af dette, jeg mener, jeg forstår - og endda kan være enig med dig i - men andre dele efterlader efterlader mig i forvirring.
To spørgsmål:
Er du helst fri for replikker som min her?
Vil du i dialog - eller foretrækker du blot eventuelt at tage en replik som denne med i dine overvejelser?


M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 02:41

Arne: " Jeg spurgte dig i mit indlæg. ( Er det helt umuligt at forklare "dette ægte lys" lidt nærmere? Det kunne måske øge interessen ), om du kunne fortælle lidt mere om dette ægte lys, hvorom du oplyser, at det er noget godt og moderniserende. Der er tvivl i mig om, hvorvidt du egentlig ønsker dialog, eller du snarere måske arbejder på egen afklaring. Og endda kan være enig med dig i, men i andre dele efterlader efterlader mig i forvirring. Er du helst fri for replikker som min her? Vil du i dialog - eller foretrækker du blot eventuelt at tage en replik som denne med i dine overvejelser? "

Hej Arne
Jeg citere her nogle af dine ord fra et af dine emner som en del af mit svar til dig: " Jeg er ikke i tvivl om, at dit projekt: OPLYSTHED har gode formål." Du har også flere andre steder om noget andet udtrykt din skepsis imod religiøs/spirituel undertrykkelse mod mennesker. Lige nu kender jeg en gammel mand, som personligt med diskretion følger projektet endda tilmed som min projektvejleder, hvor han holder øje med dens ´renhed´ i teksterne af mig især vedrørende den medmenneskelige etik og moral - næstekærlighed. Han er ikke her i dette forum, men så det er jo godt med dig istedet. Når du en dag forsvinder, så er der ingen tilbage for mig her til en fornuftig diskussion/debat, hvilket nok er grunden til, at en Michael j.m.p. ifølge Hans K´s sammenligning med mig stoppede her? Dette om ham og om lidt den helt unge kvinde er ikke ment som nogle nye emner. Desværre, kan i gamle altså pludseligt i en nær fremtid dø fysisk og hvem vil der deltage aktivt på den måde? Måske jeg kommer til at møde nogen egnede til det senere. Du har mest kun fortalt om din sympati for OPLYSTHED uden en saglig og/eller personlig mening om mine emner? Du må helt sikkert gerne kommentere her i dialog. Bemærk, dette projekt skal handle om noget, der er større end mig selv som person og derfor laver jeg i Facebook og her kun emner kulturelt om dens ideologi, der ikke er om mig og mit liv personligt. I mit forrige emne her, har jeg lavet cirka fire grammatiske fejl, der er rettet i Facebookgruppen om den.

En person med en god intention kan underbevidst i et egoistisk selvbedrag gøre noget forkert i det men, det er værre med falsk godhed som det med vilje onde. I historiens gang blev store religioner og mindre religiøse trosretninger midler til magtmisbrug over mennesker i verden også endnu idag. Jeg synes, at projekt OPLYSTHED har et godt formål men, men det kan kun ske ved folkets frivillige medansvar for dens videre udvikling i samfundet.

En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i kirken med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes manglende tro på Kristendommen skal bevare den religion. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevare ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne romantiske bryllupper. Det må jeg huske at fortælle hende.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 17:40

Du er ikke ambitiøs Gerth,

Det du gør ender i ingenting, uanset om du en dag sidder på trosfrihed som den toneangivende og dominerende, eller hvor alting drejer sig om hvad du skriver.

Hvorfor ved jeg at din snak og skriverier om det religiøse og spirituelle ender op i ingenting?

Fordi du ikke overhovedet formår at kontekste tværvidenskabeligt med hvad du skriver.

Hvis det du skriver skulle være interessant for eftertiden, skal det, hvad du skriver, have relevans for psykologien, psykiatrien, den medicinske lægevidenskab såvidt sundhed og levealder, og neurovidenskab, og religionsvidenskab og ja kristendom, og antropologi og filosofi.

Men intet af hvad du skriver formår du at kontekste til de af mig nævnte områder og derfor vil det moderne natur videnskabelige skolede menneske og kultur, overhovedet ikke hæfte sig ved hvad du skriver, du bliver glemt fordi du ikke har sagt noget af relevans og betydning der kan bruges af de forskellige videnskaber til at komme videre, ud over stepperne. Der er ikke landvindinger og fremskridt i hvad du skriver om og er beskæftiget med.

Og ofte aner du ikke hvad du snakker om, og du sexualiserer kristendommen, hvilket virker fuldstændig barnligt hysterisk. Og afslører du tænker som et barn.


-0-0-0-0-

En kort overgang tænkte jeg du kunne udmærke dig omkring din Helligånds fascination, men det er endt i det rene vrøvl pga dine forsøg på at angribe kristendommen, en kristendom med dens teologi, du ikke har forstået en hujende fis af. Det er så tragisk, og det er set før at folk har forsøgt sig på samme måde som dig og det er mislykkedes hver gang, som det er mislykket for ateisterne at feje den religiøse spirituelle dagsorden af banen som skulle være uden substans og ægte indhold.

Hvad skal du gøre?

Du kan ikke ævle bævle så meget som du gør om Helligånden, uden at du forstår hvad fx psykologien og psykiatrien siger om de ting og ikke mindst neurovidenskab.

Du skal også forstå din egen tale om Helligånden religionsvidenskabeligt og dermed ud fra den kriste teologi og spiritualitet, fordi det er her enhver tale, diskurs, om Helligånden har sin oprindelse.

Du aner ikke hvor du selv er, og at utallige teologer og kristne mennesker har sagt det samme som du siger, men på en endnu mere forståelig måde, som på en tværvidenskabelig relevant måde.

Før du forstår den kultur vi lever i idag, og ihvertfald et par fagvidenskabelige discipliner der grænser op til en diskurs og omtale af Helligånden, som psykologien og psykiatrien og neurovidenskab fx, vil du ikke blive husket for noget som helst nogensinde.

Hvis du virkelig havde noget interessant at sige om Helligånden, så ville du være i tværvidenskabelig sparring med flere videnskabelige discipliner, men det er du ikke, derfor bliver du glemt, derfor har hvad du skriver ikke nogen almen relevans og betydning. Du flytter ingenting, ingen bliver klogere af at læse hvad du skriver. Tværtimod fører du folk bag lyset, med dine infantile ideer om fx kristendommen, det virker så tåbelig som useriøst. Næsten som ateisterne når de gør sig selv til grin ved at afsløre deres projektioner om hvordan kristendommen skal forstås.

-0-0-0-0-

grotesk at du bruger ordet oplysthed, når du gør det stik modsat. Ihvertfald oplyser du ikke folk. Tværtimod vildleder du folk. Fx din kristendoms kritik, er ren vildledning, såvel som det er så barnligt og idiotisk måde at opfatte tingene på, som kun folk uden uddannelse og kritisk sans kan hoppe på at tillægge nogen betydning.

-0-0-0-0-

Jeg skal nok sige, påpege, hvor du siger noget af relevans og betydning som moderne tænkende og skolede uddannede mennesker kunne få et udbytte af at lægge øren til.

At jeg er så hård ved dig som jeg her er, skyldes selvfølgelig at jeg nærede visse forventninger til dig da du begyndte, hvor jeg fandt visse interessante ting, men pludselig endte det hele med at du kunne kritisere alt, hvilket du bare ikke magter. Og ingen magter dette, også ateisterne tror de kan feje alting af bordet. Nej må vi så i stedet for bede om saglighed og faglighed.
Indsendt af: ABC

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 21:53

Hej HansKrist

Måske dette kan hjælpe lidt på Gerths forståelse ler

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=978907#978907

Lad nu drengen få lidt vind i sejlene blinker Jeg satser på ham...for fanden...jeg satser på alle mennesker engel Man er vel ikke gambler for ingenting yeah Nu har jeg drukket endnu engang og slet ikke læst hvad Simon har at sige til mig - tør nøsten ikke at læse det halvfuld Forhåbentligt er han ikke for hård ved mig stortchock Må hellere sætte denne her på og så læse det han skriver heart

https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek

Men hvad tænker du om disse mennesker/samtaler:

https://www.youtube.com/watch?v=XNztk9AQ3KI

https://www.youtube.com/watch?v=MIZFCCDRS_s

https://www.youtube.com/watch?v=s4p4wenYAaE

https://www.youtube.com/watch?v=BLSKIRrnI1s

https://www.youtube.com/channel/UC0bMjBRXmr1CLV5HpRH2dxA

Kast du bare lidt brænde på bålet tommelop Er meget glad for at det hele går godt der i Rødhus rockon Vi andre må nøjes med betonlejligheden hjælp blinker ler halvfuld heart stortchock yeah

Kærlig hilsen eller namaste

ABC
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 14/09/2019 23:42

Hej Hanskrist.

Jeg bliver trist til mode, når jeg ser, hvordan du "rakker ned" på Gerth.

Som jeg oplever det, søger Gerth at nå frem til større klarhed, samtidig med at han er besluttet på at gøre godt for andre mennesker.

Du fortæller ofte om din begejstring over, hvad du selv religiøst oplever, og hvis dét indeholder bare en smule næstekærlighed, ville det vel motivere dig til at søge at inspirere - eller på anden måde gøre noget godt for - Gerth, i stedet for blot at påstå, at det, Gerth gør, "ender i ingenting" blinker

Når du skriver til Gerth:
Citat:
Hvis det du skriver skulle være interessant for eftertiden, skal det, hvad du skriver, have relevans for psykologien, psykiatrien, den medicinske lægevidenskab såvidt sundhed og levealder, og neurovidenskab, og religionsvidenskab og ja kristendom, og antropologi og filosofi.
så ser det for mig ud, som om du kræver en elitær og intellektuel form for religiøsitet, der jo uundgåeligt altid kun vil være for de få - og som i øvrigt nu igen vækker min mistanke om, at det ægte er mere enkelt.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 15/09/2019 04:53

Hej Arne og ABC

I to fungerer fint sammen med Gerth og det kan jeg da godt fra tid til anden nyde fra sidelinjen, sådan det sociale hyggelige I har kørende

Men når Gerth begynder som fx jmp/Michael i sin tid at ville rent subjektivit angribe til højre og venstre det ene og andet som de ikke har sat sig ordentligt ind og/eller forstår, så bliver jeg frustreret og irriteret.

Måske Gerth skulle lade være med at overskride sine egne kompetencer (ihvertfald når han kalder det noget med oplysthed) og koncentrere sig om at være lidt mere konstruktiv og måske kreativ hvis han da overhovedet magter dette, men den store orakel til fx at oplyse os andre eller nogen om fx kristendommen er manden ikke, det er ligefrem grotesk hvad han i sin uvidenhed får sagt.

Enten holder jeg kæft nu, eller også bliver jeg mere præcist overfor Gerth og hvad jeg finder under al kritik af hvad han skriver.

I skal ikke tage jer af mig men bare forsætte. Jeg har nok nogle forventninger, til kvalitet, saglighed og faglighed, når nogen kaster sig ud i en kritik af noget, gør sig klog på noget.

Og lægmanden der går sådan subjektivit amok i sin kritik af noget han ikke har sat sig ind i, kan blive for irriterende og frustrerende for mig at være vidner til.

Jeg lover at være mere præcist og konkret herefter overfor Gerth hvis jeg blander mig.

-0-0-0-0-

Det ægte er nemlig mere enkelt som du skriver Arne

og derfor burde Gerth også kunne mestre følgende:

Citat:
Hvis det du skriver skulle være interessant for eftertiden, skal det, hvad du skriver, have relevans for psykologien, psykiatrien, den medicinske lægevidenskab såvidt sundhed og levealder, og neurovidenskab, og religionsvidenskab og ja kristendom, og antropologi og filosofi.


Og når jeg oplever nogen ha godt gang i at fremstille sig selv som fremragende, eller noget særligt, uden at de overhovedet kan sætte, hvad de beskæftiger sig med, ind i sammenhæng med hvad vi moderne oplyste og højt uddannede mennesker har af et naturvidenskabeligt verdensbillede, så er jeg klar over at de ikke har forstået hvad de fabler om. Fx har Gerth ikke styr på det med Helligånden = helligånden.

I fald han havde, ville han kunne fortælle os på en enkel måde hvordan fx psykologien og neurovidenskab forholder sig til spørgsmålet, og ikke mindst religion og også kristendommen hvorfra ideen om helligånden findes og stammer fra, ikke mindst hos Paulus er det ret udarbejdet. Men Gerth oplyser os ikke, kontekster ikke til disse fagvidenskabelige felter. Og så er jeg klar over at manden ikke har forstået hvad det er han selv snakker om.

Meget af hvad Gerth siger om helligånden er jo sagt af utallige teologisk tænkende mennesker gennem to tusinde år.

Hvad siger Paulus fx? At have helligånden hvad vil det udmønte sig i, resultere i, få af konsekvenser, fx kreativ blomstring og udfoldelse. Og socialt?

Det var bare et sted måske at begynde og gjorde Gerth det ville han opdage der har været en mand to tusind år før ham der virkelig har forstået tingene omkring begrebet helligånden. Hvad siger psykologien, fx Maslow, og kreativitets forskningen eller psykologien, og sportspsykologien til Paulus's tanker om begrebet helligånden. Hvad siger psykoanalysen?

Hvad er det denne Guds Hellige Ånd (ild og flamme) kan gøre ved vi mennesker? Føde os påny måske. Hvad siger Paulus og Maslow og kreativits psykologien og sportspsykologien?

Der bliver forsket så meget i at være grebet af ÅNDEN - HELLIGÅNDEN. Folks begejstring og entusiasme (i Gud væren, i ånden væren - folks gejst og spirit). Så enkelt og smukt er det som nok kun HansKrist af alle kan sige det.

Det er så spændende og ikke et religiøst abstrakt intetsigende (uden kød på) begreb størrelse. Gerth tror det er noget særligt fordi han endnu ikke har forstået det med helligånden.

Denne ild, denne gnist, må vi ikke skade, synde imod. Dette indre lys og glød i et menneskes liv. I kristendommen får det en så stor betydning at vi ligefrem taler om Gud Helligånden. Ja det er GUD - Gud selv vi her står overfor, møder.

Har vi ikke helligånden kan vi ikke kalde os selv for kristne. Åh vi skylder helligånden alt.

Psykologien siger ja. Og psykiatrien forsøger at hjælpe mennesker der har syndet imod helligånden eller er blevet afskåret fra helligånden. Hvornår skal et menneske ha psykofarmaka i så tilfælde? Om det overhovedet skal have psykofarmaka og om det overhovedet skal gå til Psykiatrien, måske det var bedre at gå til de religiøse spirituelle (beåndede begavede næstekærlige mennesker).

Vi kan ikke være KIRKE i verden uden helligånden og alt dette er grundlagt, tog sin begyndelse med begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus. Her hører vi første gang i historien eksplicit om at helligånden griber mennesker. Den samme ånd som i Jesus påstår Paulus at også vi kan bekende os til, tilslutte os, og få fuldt ud del i, derfor siger vi Gud Helligånden. Det er Guds Ånd. Det er et ubetinget anliggende af ultimativ betydning for vores liv påstår kristendommen med Paulus især (helligåndens apostel pr se) og psykologien er parat til at bekræfte at der er noget om snakken.

Psykiatrien som er den videnskab der burde forstå forholdet bedst, afviser hvad psykologien og kristendommen siger og arbejder hellere i blinde og ved hjælp af stærk virkningsfuld kemi fyldt med bivirkninger og ingen sans og forståelse for ånden i mennesket, helligånden i mennesket.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 15/09/2019 22:24

Hej Hanskrist.

Nu har du - vel mere end nogensinde - udfordringen til - helt enkelt og ægte - uden fraser og fremmedord - at præsentere din kristendom, som du jo jubler over, men aldrig forklarer.

I stedet spilder du da her dine kræfter på at kritisere andres ikke absolut Kristus-bundne spiritualitet - og på at rose dig selv - synes jeg blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 00:33

ET NYT SLAGS ENDNU MERE OPLYSENDE SAMFUND

En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i en kirke istedet for på rådhuspladen med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes ingen tro på Kristendommen skal hun nødvendigvis bevare den religion som en tilhænger af den. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevarer ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne en stadig mulighed for romantiske bryllupper i dem.

Projektet beskæftiger sig ikke officielt med emnet konspiration. Der findes desværre negative sindsygt paranoide ´teorier´ eller rettere sagt hypoteser af den slags fra især aktivistiske folk og personer med sindslidelser, men ifølge Wikipedia var der som historisk viden engang en hemmelig organisation med medmenneskeligt socialistiske og kommunistiske intentioner: " Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Selskabets aktiviteter gik ud på at arbejde for at implementere Oplysningstidens tanker og indføre friere samfundsform der især var egnet for borgerstanden. Den kun 28-årige Weishaupt var den eneste af lærerstaben, der ikke havde en jesuitisk baggrund, og det – og hans åbenlyse begejstring for oplysningstidens ideer – var grund til, at han blev isoleret af sine kolleger. For at beskytte sine elever mod de jesuitiske anslag, som Weishaupt frygtede var i gære over alt omkring ham, men først og fremmest for at skaffe dem adgang til den moderne kirkekritiske litteratur, grundlagde han det hemmelige visdomsforbund, som i sin spæde start ikke var meget mere end en antigejstlig læseklub med højst 20 medlemmer. Fra Visdomsforbund blev det nu til en hemmelig orden, der ikke kunne fornægte de jesuitiske træk som sit organisatoriske forbillede. Med denne nye organisation begyndte Illuminati at optage mange frimurere og endda at infiltrere hele loger. Antallet af medlemmer steg, men denne succes var samtidig begyndelsen til enden. Illuminatiordenen var nært forbundet med Oplysningstidens verdensbillede. Målet var forbedringen og perfektionen af verdenen i form af frihed, lighed og broderskab, samt forbedringen og perfektionen af det enkelte medlem af ordenen. Midlet til at opnå frihed, var for Weishaupt uddannelse, som den ydre formidling af viden, men den var først og fremmest uddannelsen af hjertet, moraliteten. Dette ville gøre den enkelte i stand til at få kontrol over sig selv, hvorefter andre former for kontrol ville blive overflødiggjort, både den enevældige fyrstes kontrol og den åndelige despotisme, kontrollen som den katolske kirke udøvede, ville blive overflødiggjort. Dette moralske regime er forudsætningen og vejen til et samfund uden fyrster og uden kirken – en individualistisk utopi, som nærmer sig anarki. I modsætning til det 19. århundredes militante anarkister var Illuminati overbeviste om, at de kunne nå deres mål uden brug af vold. Weishaupt hævder, at der går en lige linje fra Urkristendommens idealistiske traditioner til frimurernes ideer. Ganske vist var frimurerlogerne ganske upolitiske, men de tjente som ly for Illuminatiordenen. Afskaffelsen af det enevældige herredømme skulle ikke ske ved hjælp af en revolution, men ved det personalpolitik: han ønskede at flere og flere nøglepositioner i det enevældige styre skulle overføres til Illuminati om statens afskaffelse."

Illuminati ( de oplyste ) var progressivt imod både den kirkelige magt og monarki, hvor den derfor blev forfulgt af dem og senere fjernet ved religiøs lov fra den type overmagt i samfundet. Selv om nutidens medlemmer af frimurerloger hos forskellige ordener i verden skal tro spirituelt på et væsen, som har har skabt alt ( det guddommelige ), virker de tilsyneladende som en elite for kun økonomisk rige og politisk magtfulde mennesker?

OPLYSTHED er ikke et religiøst og politisk projekt, men alligevel må man vel gide følgende: Den daværende fiasko fra Illuminati kan idag faktisk her i den mest moderne del af verden ske, hvis vi altså nu gør noget ved det, hvor her er demokrati og rimelige menneskerettigheder.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 09:28

Gerth amatør med storheds vanvid skriver:


Citat:
En meget ung bekendt kvinde siger, at hun vil snart giftes i en kirke istedet for på rådhuspladen med hendes kæreste og derfor tiltrods for hendes ingen tro på Kristendommen skal hun nødvendigvis bevare den religion som en tilhænger af den. Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevarer ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation. Jeg glemte vistnok der tilmed at nævne en stadig mulighed for romantiske bryllupper i dem.


Jeg har i et tidligere emne nævnt, at man kan muligvis i fremtiden bevarer ligesom med et museum de ældste hellige bygninger som kulturskatter, hvor de eventuelt genbruges uden religion til forskellige aktiviteter og stille meditation.


Ha ha lol

Kristendommens spiritualitet er ekstatisk prosocial engagement, et brain face heart system fyldt med kommunikation (forståelig tale og tænkning) og sang og musik, fyldt med et ekstatisk kreativ karismatisk højlydt udtryk.

Det er vildere og federe, mere kanon, end "stille meditation", men udelukker da ikke stille meditation, selv om dette er en lavere form for spiritualitet indenfor den kristne spiritualitet, hvor humørfyldt ekstatisk prosocial engagement og kommunikation og kreativ karismatisk udtryksfuldhed dominerer. Den kristne spiritualitet er kukturskabende og sekulær som ingen andre religioner.

Paulus: Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

Paulus: lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren.


Citat:

Tro er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Citat slut (hentet fra luthers fortale til Romerbrevet)


-0-0-0-0-0-

Nå jeg har ikke mere tid nu idag

Men Gerth du fatter ikke en skid af noget som helst, du er blank, total blank

og du har slået større brød op end du nogensinde ville kunne bage

og din forståelse af kristendommen og dens spiritualitet er ikke bare mangelfuld, men du forstår intet overhovedet

det er grotesk at være vidner til

Du lyder som en af de utallige ubegavede ateister som vi også har haft her på stedet (og vi har stadig en) og de fatter ikke en bønne af noget principielt omkring den kristne spiritualitet og det kulturliv det konstant er skaber til

Gerth kan du fortælle noget om helligånden? Har du forstået noget? Du har nævnt helligånden et utal af gange og alligevel aner du ikke hvad du snakker om. Hvad er det helligånden gør og står for i vi menneskers liv.

Du fører simpelthen folk bag lyset med alt dit sludder om fx kristendommen og ingen med bare en smule uddannelse vil overhovedet hæfte sig ved hvad du skriver.

Hvad ved du om urkristendommen? Intet. Men vi kan jo alle Google og surfe på nettet og gengive hvad vi har fundet, men hvad er den overordnede meningen? Hvad er det du vil sige, hvad er dine hensigter?

Du trænger til café liv, men du virker ikke til at være manden der har formatet til at skabe et nyt café koncept. Du spiller på det religiøse og spirituelle og alligevel ikke fordi du er genert og usikker på spørgsmålet (ateisterne fx gør dig usikker). Du trænger virkelig til at komme hjemmefra og ud blandt andre mennesker for at være virksom og arbejdende. Ihvertfald er din tænkning uklar, og jeg tror noget konkret at være beskæftiget med der giver mening, vil klare din forstand. Lediggang kan virkelig være roden til alt ondt for nogle typer, der ikke har livserfaring og viden, uddannelse, at trække på.

Iøvrigt virker du uinspireret og ude af form i øjeblikket. Som et menneske der ikke rigtig har noget på hjertet. Og hvis du ikke har noget på hjertet skulle du måske afholde dig fra at skrive, for så bliver det som Arne der ej heller altid har noget på hjertet, til bare gengivelse af internet leksikon viden. Men hvad er dine (som Arnes) intentioner med hvad du/I skriver? Har I noget på hjertet? Er I overhovedet begavet og beåndede væsner? Til trods for hvor meget du har talt om helligånden virker det ikke til at han har fat i dig (kunne ikke dy mig, det lå lige til højrebenet).

I mangler i den grad SPIRITUALITET begge to. Gå nu i Kirke og lyt til fornuftig tale og musik og sang. Kom lidt hjemmefra I to depressive anlagte mennesker uden tydelige tegn på nogen SPIRITUALITET uden tydelige tegn på at være grebet af helligånden, Guds Ånd. I mangler i den grad spontanitet humør og entusiasme (i Gud væren).

I Kirken vil du møde den her form for urkristen spiritualitet (en højere form for spiritualitet end stille meditation):

Paulus: Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

Paulus: lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren.
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 11:54

”I et samfund, der konstant og i stigende grad undergår forandring, hvor alt solidt smelter og fordamper, er det vigtigt, at kirken er en uforanderlig størrelse, som vedbliver med at gøre det samme.”

Radio24syv-programchef og kirkegænger Mads Brügger giver her sit bud på, hvordan gudstjenesten bør se ud

Lyt også til hvad Dawkins har sagt om kristendommen, kirkerne, i Europa, der er sekulær, demokratisk liberal og ikke fordømmende, hvordan de vil kunne have en positiv gavnlig indflydelse på islam.

Gerth du er hundred år bagud i din forståelse kristendommen, som også Arne er det.

Vågn nu op I to der lever i en for længst svunden fortid såvidt jeres religionskritik som kristendomsforståelse, der i den grad er skræmmende mangelfuld og slet slet ikke up to date (ja I minder så meget om de to højtråbende fjollede allergiske ateister vi havde her på stedet for år tilbage).
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 19:05

Hanskrist.

Min vurdering er, at du ikke er i stand til at redegøre for din kristne spiritualitet.

Jeg ser, du efterlyser mit standpunkt, som meget kort og enkelt er, at verdens væren er et ufatteligt mirakel, som vækker kærlighed i mig til alt værende.

Menneskers forsøg på at fatte miraklet - bl.a. v.h.a. Gud(er) - er - set med mine øjne - håbløst primitive og småtskårne.

Men hvad der sandt ligger bag - og er i - verdens væren, bøjer jeg mig for i ydmygste ærbødighed - i erkendelse af den for os mennesker fuldstændige ufattelighed.

Og dermed ved jeg, hvordan jeg vil leve mit liv smiler

Jeg finder meget godt og smukt og rigtigt rundt om i de forskellige religioner, men deres dogmer er for mig menneskeligt overmod, der skaber forrådnelse og anden dårligdom.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 19:29

Arne henvendt til HansKrist:

Citat:
Min vurdering er, at du ikke er i stand til at redegøre for din kristne spiritualitet.Du vrøvler Arne, og siger det samme på 15. år, og det gir ingen mening hvad du siger. Så gå du bare igang med hvad jeg skriver, der er virkelig substans og kød på hvad jeg skriver.

Men du må også gerne ignorere hvad jeg skriver, men du skal så ikke bræge det samme i femten år om at jeg ikke kan gøre mig forståelig, fordi det forholder sig stik modsat, hvilket de tilbagemeldinger jeg får og har fået gennem årene klart indikere. Og jeg gider ikke nævne mere hvem af tidligere debattører du kender rigtig godt jeg har haft lang sparring med hvor vi også drøftede privat sammen.

Enten holder du kæft eller også går du igang med mine tekster, hvad jeg skriver.

Du ignorere altid det principielle interessante. Jeg kender dig på 15. år og ved præcist hvad du springer over. Som om dine forsvarsmekanismer vil beskytte dig så du ikke vågner op. At du er så døv overfor hvad der foregår omkring dig gør at du aldrig bliver udfordret som du aldrig tilegner dig ny viden.


Jeg kan sige dig at jeg konstant formår at redegøre for den kristne spiritualitet endda så meget at new age miljøet i Danmark er begyndt at efterligne og integrere alt jeg har sagt. Hvilket jeg forudsagde for mange år siden var hvad der ville ske og det fordi jeg ved præcist hvad jeg har med at gøre, arbejder med.

Vi kan tales ved om 10 år, og det er min forståelse af den kristne spiritualitet der vil vinde mere og mere frem. Det er rent faktisk epokegørende og noget nyt, en hel ny på neurobiologisk grundlag at forstå den urkristne spiritualitet på. Religionsfilosofisk er der ingen så originale tænkende som jeg er og er der, så skal folk pege disse ud og jeg bøjer mig gerne om de er længere fremme i skoene end jeg er. Jeg ville da ønske der var nogen der religionsfilosofisk var bedre end jeg er, men det er der ikke, og skulle der være, skal folk blot gøre mig opmærksom herpå og jeg bøjer mig hvis der skulle være en der på det religionsfilosofiske og religionspsykologiske og religionspsykiatriske område gør det bedre. Vis mig vedkommende. Nej for han/hun findes ikke.

Jeg bliver tvunget til at være lidt kontant fordi min tid, der også er mit liv, er begrænset, så jeg gider ikke dit koketteri Arne længere.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 21:03

Hanskrist:

Nå da - du skriver:
Citat:
Enten holder du kæft eller også går du igang med mine tekster, hvad jeg skriver.
Hvordan kan det mon være, at jeg får en fornemmelse af, at du muligvis overskrider din kompetence en anelse? blinker

I øvrigt har jeg jo netop læst dine tekster i talrige år - og vurderet dem.

Jeg ønsker dig glæde og lykke med din særlige form for kristendom.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: OPLYSTHED - 16/09/2019 22:46

Arne:


Citat:
I øvrigt har jeg jo netop læst dine tekster i talrige år - og vurderet dem.


Et menneske kan ikke vurdere noget det ikke studere og undersøger og er nysgerrig og åben overfor.Uanset hvor såre simpel enkel og principielt jeg beskriver noget så påstår du at du ikke forstår noget af hvad jeg skriver. Og iøvrigt forklarer jeg netop de spirituelle og Paulinske begreber med kendte, almen kendte for de fleste, psykologiske, og neurobiologiske begreber og indimellem også ud fra psykiatrien. Som jeg forklarer det på hverdags dansk, vores fælles hverdagssprog.

Jeg ved folk der ikke er boglige forstår min tale, så dig der er så boglig og belæst som du er, du forstår ihvertfald hvad jeg skriver hvis du ville, men du vil ikke.

Og hvorfor må du spørge dig selv om. Jeg har mine teorier om hvorfor du ikke vil.
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 17/09/2019 10:42

Og lægprædikanten fortsætter med samme frase:


"Jeg ser, du efterlyser mit standpunkt, som meget kort og enkelt er, at verdens væren".

- I guder, hvor har denne gut i årevis gentaget samme frase, indlæst fra en eller anden kreationistisk side fundet på nettet, der sikkert er blevet ham åh så kær. Men når nogen gennem tiden stillede spørgsmålet, hvor ér da dette existerende i denne virkelighed, ku' du da ikke redegøre for denne "værens" evne til existens, eller er det mon bare din fantasi? Da gentog han som altid bare, "jeg elsker denne verdens væren, og det behøver jeg skam ikke redegøre for overfor nogen"...

Næh, det har jo aldrig været guttens stærke side, at redegøre for autenticiteten af de sanseindtryk han forgav havde virkelighedsforankring, og så fremdeles, fik derfor alle bare indtrykket af et fata morgana, der oplevedes med lykkens smil…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 17/09/2019 12:56

Hej Simon.

Når jeg gentog mit standpunkt i denne tråd, var det p.g.a. et spørgsmål til mig herom fra Hanskrist.

Det har taget mig en del år at nå frem til mit nuværende standpunkt:
Citat:
Verdens væren er et ufatteligt mirakel, som vækker kærlighed i mig til alt værende.
og
Citat:
Hvad der sandt ligger bag - og er i - verdens væren, bøjer jeg mig for i ydmygste ærbødighed - i erkendelse af den for os mennesker fuldstændige ufattelighed.
Det er ikke noget, jeg har læst noget sted.
Det startede for mig, da jeg - forgæves - søgte at forestille mig den svimlende ikke-væren.
Det er ikke noget, jeg vil forsøge at pådutte andre, hvad enten de så støtter sig til naturvidenskaben - som jo ikke forklarer verdens væren - eller diverse religioners skabelses-myter - eller hvor de end står.
Og hvor du selv står, har du jo aldrig afsløret. Det kunne jo føre til mistanke om, at du ikke ved det blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 17/09/2019 22:48

Hej Arne..

Det er godt. Tro nu ikke at min flabethed er en indeklemt misundelse over din livsnydelse, hvad du formentlig nok er klar over, tænker du efter. Men i guder, jamen altså … hvor har du i årevis mystificeret livet og naturen, og stort set til uigenkendelighed!
Sjovt nok har jeg det stik modsat. Når der er noget i livet, der virkelig får hele sanseapparatet til at explodere, vil jeg vide hvad præcis dette skyldes, hvad der skaber så stort et indtryk, at jeg fyldes af lykkefølelse, og ku' ikke drømme om at lade en sådan oplevelse forsvinde i eufemismer og fraser. Desuden er livet jo en omstændighed for mange indtryk, ikke et indtryk i sig selv, men dit selve udgangspunkt for sprogligt set overhovedet at fastholde dine oplevelser. Så når nogen tilbage i tiden har spurgt dig, hvad i alverden det var i livet, eller ved livet, der sådan fik alt i dig til at tippe, ja så har de jo nok mere end en fordunkling, søgt en forklaring hos dig. Men selvfølgelig, uden mystik ingen kristendom - eller en hvilken som helst anden religion..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/09/2019 12:28

Hej Simon.

Jeg tror, du udmærket har forstået min meget enkle livsholdning - uanset dine ord/påstand: "at lade en sådan oplevelse forsvinde i eufemismer og fraser", som jeg ikke tror, du kan finde belæg for.

At du ikke ønsker at forholde dig til, at verden ER, som modsætning til IKKE ER, det er naturligvis dit valg, ligesom det også synes at være dit valg at se bort fra, at naturvidenskaben ikke kan finde ud af om universet - hvoraf der muligvis er flere - er endeligt eller uendeligt, men dog mener at have fundet ud af, at det udvider sig med accelererende hastighed.

Du synes at mene, at naturen bare er der, og at det er der ikke noget mystisk ved - et standpunkt, som jeg kan respektere - omend ikke er enig i.
Men hvorfor bliver du så åbenlyst aktivt irriteret over, at andre kan mene noget andet end dig? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 18/09/2019 16:15

Hej du..

"Jeg tror, du udmærket har forstået min meget enkle livsholdning"

- Ja, dét blir ikke enklere, du ku' sådan set lige så gerne fortælle, at du ka' lide at leve. Men det bringer nu ingen nærmere en forståelse af, hvad det så ér for oplevelser der bringer dig ud i den vildfarelse, at sammenligne oplevelser i livet med livet selv. Og netop dette, er jo ganske almindeligt blandt kristne troende, hvor alt større end kolibrien som oftest blir til en stor flot kondor.
Men ak, forklaringsproblemet dit står dog fortsat uløst hen, idet hverken dine eller andres følelsesladede optegnelser (ved hjælp af klichéer og små hjertehop på linjerne) er beskrivelser af selve livet, men i bedste fald poetiske overvejelser, altså sproget anvendt til udtryk for sanseaftryk fra livet selv.

Det har som (utallige gange) sagt ingen betydning for mig, men for de som forventer svar på spørgsmålet om, hvad det mon ér for et liv du taler om, ka' det betyde at de i bedste fald kun vil genkende samme sproglige forvirring hos dem selv. Denne forvirring er jo selve årsagen til din glæde ved symbolik, der dog stadig må lede nogens tanker hen på referenter, hvor ellers symbolik som sprogligt værktøj blir meningsløs.

Du vil som så mange andre troende, gerne tilskrive livet den betydning du så godt ka' lide. Dette lader sig skam fint praktisere, ved akkurat at skabe en livsanskuelse og en verden ved hjælp af sproget, som fx C.S. Lewis o.a. gjorde det, en fabel eller et eventyr der tillader nogen adgang til det liv og den verden du godt kan lide, og sandsynligt ville ønske havde virkelighedsforankring i det liv der påvirker dig til at bygge en mere attraktiv oplevelsesverden. Her er der jo masser af ta' fat på, mennesker har gennem årtusinder ikke bestilt andet end skabe storslåede livs- og verdensanskuelser, ja det er faktisk lige præcis hvad religionerne er resultatet af: litterære arbejder.

mvh
Simon
P.s.: prøv igen..;)
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: OPLYSTHED - 18/09/2019 17:24

Citat:
vildfarelse, at sammenligne oplevelser i livet med livet selv
Det lyder for mig som, at du "sætter kikkerten for det blinde øje".
Jeg vil imidlertid ikke genere Gerth med mere af vores dialog i denne tråd, men fortsætter den gerne i tråden VÆREN - IKKE-VÆREN.
M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: OPLYSTHED - 19/09/2019 12:36

Svar: en projektion overfører jo ikke dine forklaringsproblemer til medmennesker, som ligeledes ikke blindes af at gennemskue, at det blot er oplevelser fra livet du jubler over.

Forøvrigt er forudsætningen for at lege mystiker altså stadigvæk en systematisering af de fantasier du gerne vil sidestille med livet selv - hvordan sku' nogen ellers få mulighed for at fascineres? Men du forventer måske bare at se nogen juble over din egen fascination af eufemismer og klichéer? ;)

mvh
Simon