”Unge radikale vil af med alle helligdage”

Indsendt af: Tikka

”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 05/05/2016 10:49


http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-05-unge-radikale-vil-af-med-alle-helligdage

”Kristi Himmelfartsdag - og alle de andre kristne helligdage - bør afskaffes.

Det hører ingen steder hjemme, at et moderne samfund som det danske, hvor der er flere religioner, holder fast i helligdage, der har rod i kristendommen.

Sådan lyder meldingen fra Radikal Ungdom her på en af forårets mange helligdage.

Formanden for de unge radikale, Victor Boysen, mener, at det må være helt op til folk selv at definere hvornår de vil holde fri. Det er ikke statens opgave.”


¨¨¨¨

Personligt er jeg tilhænger af at fjerne alle religiøse helligdage fra kalenderen, ikke fordi der er kommet flere religioner i Danmark, men fordi, jeg mener religion og demokrati ikke er foreneligt.

Hvad mener du om tanken at fjerne religiøse helligdage fra kalenderen?


¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 05/05/2016 12:58


Hej Tikka

Indsendt af: Tikka

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-05-unge-radikale-vil-af-med-alle-helligdage

”Kristi Himmelfartsdag - og alle de andre kristne helligdage - bør afskaffes.

Det hører ingen steder hjemme, at et moderne samfund som det danske, hvor der er flere religioner, holder fast i helligdage, der har rod i kristendommen.

Sådan lyder meldingen fra Radikal Ungdom her på en af forårets mange helligdage.

Formanden for de unge radikale, Victor Boysen, mener, at det må være helt op til folk selv at definere hvornår de vil holde fri. Det er ikke statens opgave.”


¨¨¨¨

Personligt er jeg tilhænger af at fjerne alle religiøse helligdage fra kalenderen, ikke fordi der er kommet flere religioner i Danmark, men fordi, jeg mener religion og demokrati ikke er foreneligt.

Hvad mener du om tanken at fjerne religiøse helligdage fra kalenderen?


¨¨¨¨Kan vi ikke bare lave nogle mindedage for alle dem som vi vil mindes...Buddha, Jesus, Muhamed, Darwin, Hitler, Mandela...osv.

Der er jo rigeligt at tage af.

Så kan man jo lave nogle arrangementer i den anledning.

Er det ikke godt at mindes noget?

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 05/05/2016 13:57


Du svarer ikke på spørgsmålet, smiler

... men om det er godt at mindes noget afhænger vel af, hvad det er der mindes, og hvordan det fejres, men jeg mener da ikke, det skal ind i kalenderen som fridage staten bestemmer ...

og hvad der skal mindes i det offentlige rum kan jo også debatteres.

¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 05/05/2016 14:54


Hej Tikka

Indsendt af: Tikka

Du svarer ikke på spørgsmålet, smiler

... men om det er godt at mindes noget afhænger vel af, hvad det er der mindes, og hvordan det fejres, men jeg mener da ikke, det skal ind i kalenderen som fridage staten bestemmer ...

og hvad der skal mindes i det offentlige rum kan jo også debatteres.

¨¨¨¨Har jeg ikke svaret på det? Jeg synes da det er meget godt at have nogle fælles mindedage.

Er det ikke ligesom at have et fælles sprog?

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 05/05/2016 21:48

Bare lige et indspark til dig Tikka:
”Personligt er jeg tilhænger af at fjerne alle religiøse helligdage fra kalenderen, ikke fordi der er kommet flere religioner i Danmark, men fordi, jeg mener religion og demokrati ikke er foreneligt,”

- Det har ikke noget at gøre med demokratiet, der bare er et styresystem, hvorimod den politiske holdning i et hvilken som helst politisk system ville kunne kontrastere med fx religioners helligdage i et samfund. I den forbindelse må vi vel bare beklage at se ærgerrige og ambitiøse ungdomspolitikere, der åbenbart ikke synes at komme hurtigt nok til fadet, og derfor kaster sig over hvad som helst for at blive set og hørt, nu også fridage fra et arbejds- og forbrugerræs der giver folk muligheden for at være sammen med deres nære om andet end det at samle penge. I forvejen er der jo ikke mange frirum af den slags, ja folk ka ikke engang la telefonen ligge hjemme, i angst og sved for forestillinger om deres nødvendighed, og det er synd for dem...

Demokratier går m.a.o. fint i spænd med helligdage, men hvis man har den holdning, at fridage er noget man selv skal betale og at samfundets beboere pr. def. må køre i forbrugergear døgnets 24 timer århundreder frem, ja så skal man argumentere for denne sag. Men intet har godt af at yde sit yderste i længere tid, og for mennesker der går ned tar det lang tid at komme på benene igen, i hvilket lys der sågar ku argumenteres for helligdage som et økonomisk gode, men altså ikke som et modsætningsforhold til demokratiet.

Jeg har intet imod at mennesker holder fri fra en økonomisk trædemølle og samles med deres familier om evt. et kirkebesøg på en helligdag, eller bare tuller rundt og indøver kundskaben at gøre absolut intet; jeg har derimod noget imod økonomisk udnyttelse af enhver situation mennesker befinder sig i, og det er overvejende disse økonomiske spekulationer der udruges i politiske kukkasser hvert år, måske i særlig grad hos dem med et ekstremt behov for at blive set, fordi de selv er klar over, at de ku udskiftes med hvem som helst!

Lad du bare hverdagen gå i stå på helligdage, drik en kold øl med naboen og nyd solen varme hår eller isse, det har alle godt af, uanset livssyn eller mangel på samme – sagt i håb om at det netop var dagens udbytte..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 15:11


Hvad der præcist foregår i de unge politikeres hoveder i forhold til deres forslag, kan man jo kun gætte på, men selvfølgeligt kan og skal der være fridage i et demokrati.

Man kan jo sagtens beholde de nuværende fridage, som for nogles vedkommende vist nok også var folkets festdage, før de blev ændret til "kristne" helligdage.

Jeg mener bare ikke, der skal være religiøse helligdage i kalenderen i et demokrati, da demokrati og kristendom er 2 modstridende styreformer ...

... og hvor ligestillingen i kristendommen mellem kønnene ikke findes med dets hierarkiske struktur.

Og da landets dronningen skal være medlem af folkekirken konflikter det også med menneskerettigheden om religionsfrihed.


*

NB: Så er jeg i øvrigt hverken til alkohol eller sol og naboen har nok i sig selv, men ellers taler og hjælper jeg da gerne med de som "krydser min vej" ... da jeg har god tid i hverdagen, og ellers tager den, hvis jeg vurderer, det er nødvendigt, da vi jo kun har nuet. smiler


¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 15:44


Man har jo kun "fælles sprog" med den gruppe man "hører til" ... hvis man altså har et sådan tilhørsforhold ... men staten skal vel ikke blande sig i de forskellige religiøse og verdslige grupperingers ønsker/behov for at mindes det, de nu mindes/fejre ved at indføre det i kalenderen.


At fjerne helligdagene og "drysse" fridage ud passende steder i årets forløb kunne passende indføres samtidig med at man nedsatte arbejdsugen for en lønmodtager, så børnene ikke skulle være så længe i institution.

¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 16:22

”Jeg mener bare ikke, der skal være religiøse helligdage i kalenderen i et demokrati, da demokrati og kristendom er 2 modstridende styreformer”

Jamen det er her du går fejl. Demokratiet er et politisk styresystem der ka repræsentere et hvilken som helst politisk ståsted, inkl. favoriseringen af kristne moralske doktriner osv. Kristendommen er ikke en styreform der ekskluderer demokratiske grundprincipper, men betjener sig derimod af dem, og er m.a.o. ikke modstridende.

”Og da landets dronningen skal være medlem af folkekirken konflikter det også med menneskerettigheden om religionsfrihed”.

- Der er ikke samme frihed for hende som der er for dig, jeres sociale position er vidt forskellig. Kongehuset udviser respekt for trosfriheden som et demokratisk grundprincip, samtidig med at et kristent tilhørsforhold fastholdes i henhold til en lang tradition, helt uden at disse to forhold ekskluderer hinanden.

Du hævder faktisk at der eksisterer et eksklusionsprincip mellem kristendom og demokrati, og det var dette jeg påpegede var fejlagtigt.
Vi må ikke æde indholdet i kristendommen for at være gode demokrater/republikanere, men vi må i et demokrati respektere menneskets ret til frit at gnufle løs og endda med bind for øjnene, om så må være, og helt uden hensyn til individets sociale position, den samme frie ret gælder derfor for kongehusets medlemmer.
Her ka man jo så så diskutere formen hvori denne frihed rent praktisk udformer sig, men demokratiet som styresystem stiller intet krav til kongehuse, det gør derimod særlige politiske ideologier og forventninger, og det er disse vi ka indtage forskellige standpunkter overfor.

”NB: Så er jeg i øvrigt hverken til alkohol eller sol og naboen har nok i sig selv, men ellers taler og hjælper jeg da gerne med de som "krydser min vej" ... da jeg har god tid i hverdagen, og ellers tager den, hvis jeg vurderer, det er nødvendigt, da vi jo kun har nuet”.

- Et udmærket eksempel på den individuelle frihed demokratier skaber grundlag for: man ka i frihed til- eller fravælge sine rettigheder og personlige behov, uden dermed at begrænse naboens tilgang til kolde øller ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 17:11

Hej Tikka.

Når unge radikale vil af med de kristne helligdage, så vil jeg mene, at de først må se at få ændret grundloven.

Det passende tidspunkt herfor må vel være, synes jeg, når folkekirken i Danmark om få år kommer ned på mindre end 50% tilslutning.

Om vi så skal have samme antal fridage som nu, eller vi skal have færre/flere, det er vel mest et demokratisk arbejdsmarkeds-spørgsmål (som de unge radikale jo også siger).

Og om vi skal fordele fridagene på de forskellige religioner i forhold til, hvor stærkt de har tilslutning hos os danske statsborgere (ateismen medregnet blinker ) - eller det skal ske ud fra helt andre kriterier - det har de unge "radigale" blinker vist ikke rigtig overvejet endnu.

Hvad Julen angår kunne den vel være en solhvervsfest (til beroligelse også for Marianne Jelved) blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 17:55


Ja, grundloven bør ændres af flere grunde.


Hvor mange fridage folket skal ha’ ved jeg ikke, men pauser skal der jo være.

Jeg forestiller mig, at regeringen kommer med et forslag, hvor de er enige om, hvor fridagene skal ligge.

Ellers kunne de nok blive enige om antallet af fridage på et helt år, som den enkelte så selv kunne bestemme hvornår skulle benyttes ... med en slags "klippekorts" ordning ... i samspil med en evt. arbejdsgiver, så kalenderen bliver renset for religiøse helligdage.


Hvad ved jeg ... jeg interessere mig normalt ikke for politik og tilhører ikke noget parti, men under alle omstændigheder er jeg glad for de unge radikales udspil, da det kan starte debatten som er "farlig" ... men knap så farlig når det er unge mennesker, da de nemmere kan opfattes som brushoveder.

¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 19:26

Høj høj, hr. lægprædikant..

Bare for at gøre det klart, så er også grundlovsændringer en politisk beslutning, og ikke et spørgsmål om demokratiet vs. kristendom. Man ka sagtens forfægte en politik der nedlægger folkekirke, kongehus, stripklubber, Carlsbergfonden og Anders And m.m. Det er intet problem, der kræves bare lidt opslutning:

Jeg ka kun foreslå jer at samle stemmeopslutning for et mere veldefineret argumentationsgrundlag end demokratiet som den ekskluderende faktor.
Men inden lige at du begynder at kime dørklokker Arne, så sku du måske lige overveje sagen lidt nøjere; fx vil dine egne ophøjede følelser for dit særlige kristusikon jo ikke stå i umiddelbar forlængelse af kristusikoner andre troende føler en masse for. Og da folkekirken jo sagtens synes at ku rumme divergenser i trosopfattelser, ja missionsforeninger der forfægter stram røv for kristus lige til dommedagen, ja så bliver grundspørgsmålet du må stille dig selv vel egentlig bare, hvorfor du ikke ka rumme folkekirken?
Hvad Margrethe angår, så vil jeg hævde at hun både forstår og stiller sig forstående overfor troende med ekstremt stram numse, men at hendes eget livssyn ingen trussel udgør mod demokratiets principper, sagt med særlig henvisning til din misopfattelse af trosfriheden som et krav om respekt for trosindholdet i nogen religion. Jeg er sikker på at du husker mange tidligere snakke om samme tema…;)

Nå, for at være lidt mere alvorlig, har jeg ikke filla pejling på hvad der foregår i kukkassen rundt om i de ”politiske ungdomsklubber”; de opfører sig jo som forventet af den udvoksede besætning, dvs. beslutter sig for hvad de skal mene under frugt på facebooks blå stue, hvortil Folketinget sagtens ku flyttes med stor besparelse.

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 20:56

Noget kunne måske tyde på, at Simon frygter, at der bliver givet plads til ateismen.

Måske forståeligt i den forstand, at den så bliver nødt til at præsentere sig - ikke blot med hån og spot, men som en livsanskuelse blinker

Arne blinker
Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 21:46

Pssst.: den slags behøver små lægprædikanter ikke bekymre sig om, de har vist rigeligt at gøre med at holde styr på deres uerkendelige guder qua ikonerne..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 07/05/2016 21:50


Jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår, det du skriver, men her er et svar.

*

Demokrati er styret "nedefra" ... af "folket" ... og teokrati er styret ovenfra af gud.

Man kan ikke være demokrat og kristen på samme tid.

Er man kristen skal man følge landets love og regler, hvis ikke det strider mod guds ord, og ellers skal man ikke være en del af denne verden.

Sådan ved jeg godt, det ikke fungerer i folkekirken, som jeg i øvrigt ikke anser for kristen, men det kalder vi den ... den danske kristne folkekirke.

Når demokratiet har såkaldte kristne helligdage i deres kalenderen, er det efter min mening for det første forkert at disse dage figurerer i kalenderen, da jeg ikke kan se hvor i bibelen det fremgår at disse dage skal helligholdes som kristen.

For det andet kan jeg undre mig over at et styre "helligholder" et andet "parti"s "helligdage"

*
*

Kirken og kongehuset er fedtet ind i hinanden fra "tidernes morgen" og har været en nødvendighed for at tvagskristne danskerne så magten blev bevaret ...

... og ang. krænkelsen af dronningens/regentens religions frihed, så er der ikke tale om hendes/dennes eget valg, da det er et krav til den til enhver tid siddende regent i kongehuset at være medlem af folkekirken.

Kravet gælder ikke andre i kongehuset.

Ja ordet regent skurrer også i mine øre, når vi nu har demokrati …

... ... men det da klart, at så længe der er religionsfrihed i landet så gælder denne menneskeret alle borgere i landet, men det betinger jo ikke, at de helligdage de såkaldte kristne ønsker at ha’ skal figurerer i kalenderen.

*
*
*

(Tikka): ”NB: Så er jeg i øvrigt hverken til alkohol eller sol og naboen har nok i sig selv, men ellers taler og hjælper jeg da gerne med de som "krydser min vej" ... da jeg har god tid i hverdagen, og ellers tager den, hvis jeg vurderer, det er nødvendigt, da vi jo kun har nuet”.

(Simon): - Et udmærket eksempel på den individuelle frihed demokratier skaber grundlag for: man ka i frihed til- eller fravælge sine rettigheder og personlige behov, uden dermed at begrænse naboens tilgang til kolde øller ;)

Tikka: Der var ikke tale om den individuelle frihed

Du skrev: Lad du bare hverdagen gå i stå på helligdage, drik en kold øl med naboen og nyd solen varme hår eller isse, det har alle godt af, uanset livssyn eller mangel på samme – sagt i håb om at det netop var dagens udbytte..;)
Min fremhævning.


Det der var tale om var, at du mente, du vidste hvornår, hvordan og hvad jeg og alle andre har godt af, og det mener jeg ikke, du kan udtale dig om. smiler


¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 08/05/2016 17:38

”Man kan ikke være demokrat og kristen på samme tid.”

- Dette blir sludder. Kristne troende er vælgere i et demokrati på samme vilkår som ikke-troende.

”Demokrati er styret "nedefra" ... af "folket".

- Dårlig formulering! I et repræsentativt demokrati styrer de folkevalgte, ikke folket, efter den valgte politik – det er netop deres arbejde.

”teokrati er styret ovenfra af gud.”

- Nej, også i teokratier er det mennesker der styrer samfundet efter politiske idealer, ikke guder.

”Er man kristen skal man følge landets love og regler, hvis ikke det strider mod guds ord”.

- Det spiller ingen rolle hvilke religiøse idéer der forfægtes, landets love er uanset den øverste myndighed i demokratier, oligarkier m.v.

”Når demokratiet har såkaldte kristne helligdage i deres kalenderen, er det efter min mening for det første forkert at disse dage figurerer i kalenderen, da jeg ikke kan se hvor i bibelen det fremgår at disse dage skal helligholdes som kristen.”

- Det er landets samfund der indeholder en kristen tradition med helligdage, ikke demokratiet – der som sagt blot er et politisk styresystem. Hvorfor bliver du ved med at strikke kristendom og demokrati ind i samme vante?

”Kirken og kongehuset er fedtet ind i hinanden fra "tidernes morgen" og har været en nødvendighed for at tvagskristne danskerne så magten blev bevaret.”

- Det ka du sige. Den katolske kirke var en stor politisk magtfaktor gennem de europæiske kongehuse, med en lang række politiske uroligheder og krige som konsekvens – konger og kejsere der under enevældet var deres lands øverste myndighed, havde svært ved at forlige sig med at være underlagt et pavedømme i fx Lyon.
Det danske kongehus udvirker hvad kristendom angår rettigheder der gælder for alle borgere. Borgere behøver dog hverken respektere eller understøtte kristendom, jødedom eller islam af den grund, m.a.o. repræsenterer kongehuset ikke en kristen befolkning.
Jeg ka ikke se hvad der ér at misforstå, og synes egentlig bare du roder tingene sammen på Arne-manér, og dermed får lidt rod i beskrivelsen af problemets kerne.

Folk ka i dag nyde helligdagene, som de engang ku nyde lidt ro i kvarteret som følge af lukkeloven..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 08/05/2016 23:14


(Tikka): ”Man kan ikke være demokrat og kristen på samme tid.”

(Simon): - Dette blir sludder. Kristne troende er vælgere i et demokrati på samme vilkår som ikke-troende.

Tikka: Jeg mener ikke man skal stemme som kristen, man har jo stemt ved at vælge at blive en kristen som indebærer man tjener gud som den øverste myndighed.
Bibelen underviser klart om, at et guds barn må være adskilt fra verden.


"Træk ikke på samme hammel som de vantro!"


”Demokrati er styret "nedefra" ... af "folket".

- Dårlig formulering! I et repræsentativt demokrati styrer de folkevalgte, ikke folket, efter den valgte politik – det er netop deres arbejde.

Tikka: Jeg giver dig ret, jeg kan bestemt blive bedre, til at formulere det jeg har i hovedet til skrift, men tro mig, jeg kæmper ... men nok ikke sikkert jeg kan gøre det meget bedre, selv om nogle dage er bedre end andre, men jeg tolker dit svar sådan, at du forstod, det jeg mente. smiler


”teokrati er styret ovenfra af gud.”

- Nej, også i teokratier er det mennesker der styrer samfundet efter politiske idealer, ikke guder.

Tikka: I det kommende kristne teokrati på den nye jord som kristne venter på, vil det være guds ord, der kommer til at være lov.


”Er man kristen skal man følge landets love og regler, hvis ikke det strider mod guds ord”.

- Det spiller ingen rolle hvilke religiøse idéer der forfægtes, landets love er uanset den øverste myndighed i demokratier, oligarkier m.v.

Tikka: Det er muligt, men er man kristen, mener jeg gud er øverste myndighed hvis ord man i loyalitet bør adlyde, i kærlighed til gud og for ikke at miste frelsen.

Men som tidligere skrevet er det også en kristen pligt at adlyde landets regering/myndighederne, så længe det ikke strider mod guds ord.”Når demokratiet har såkaldte kristne helligdage i deres kalenderen, er det efter min mening for det første forkert at disse dage figurerer i kalenderen, da jeg ikke kan se hvor i bibelen det fremgår at disse dage skal helligholdes som kristen.”

- Det er landets samfund der indeholder en kristen tradition med helligdage, ikke demokratiet – der som sagt blot er et politisk styresystem. Hvorfor bliver du ved med at strikke kristendom og demokrati ind i samme vante?

Tikka: Regeringen skal understøtte den danske folkekirke, og den "kristne" tros tradition er ikke kristen i mine øjne, det er kirkens folk der har indført helligdagene i samspil med monarkiet og som demokratiet har holdt fast ved.
Der står mig bekendt intet i bibelen, om at nuværende "kristne" kalenderhelligdage skal helligholdes ud over hviledagen, som er blevet flyttet til søndag.”Kirken og kongehuset er fedtet ind i hinanden fra "tidernes morgen" og har været en nødvendighed for at tvagskristne danskerne så magten blev bevaret.”

- Det ka du sige. Den katolske kirke var en stor politisk magtfaktor gennem de europæiske kongehuse, med en lang række politiske uroligheder og krige som konsekvens – konger og kejsere der under enevældet var deres lands øverste myndighed, havde svært ved at forlige sig med at være underlagt et pavedømme i fx Lyon.

Det danske kongehus udvirker hvad kristendom angår rettigheder der gælder for alle borgere. Borgere behøver dog hverken respektere eller understøtte kristendom, ... "

Tikka: Da religionsfrihed er en menneskeret og landets regent skal tilhøre den statslige folkekirke fratager man regenten denne ret.

Men det er rigtigt at kirkens og den sociale kontrol i dag, ikke er hvad den har været, og heldigvis for det.

Det jo også derfor at politikerne kan fremsætte et sådan forslag om at fjerne de "kristne helligdage" uden at blive straffet som kættere.

Men fjernet bliver de, er jeg sikker på; om ikke før, så når befolkningen overvejende bliver muslimsk, vil jeg tro." ... jødedom eller islam af den grund, m.a.o. repræsenterer kongehuset ikke en kristen befolkning.

Tikka: Danmark bliver betegnet som et kristent land.
Årsagen er vel at kirken er en kristen statskirke som regenten skal være medlem af og som regeringen skal understøtte.Jeg ka ikke se hvad der ér at misforstå, og synes egentlig bare du roder tingene sammen på Arne-manér, og dermed får lidt rod i beskrivelsen af problemets kerne.

Tikka: Jeg forstår ikke, hvad du mener, jeg misforstår, ej heller hvad du mener med problemets kerne.

Der er ikke noget problem, men et forslag om at fjerne helligdagene fra kalenderen.

Du skal ha’ ret i at min formulerings evne halter, men som jeg ser vores dialog, har vi ikke samme syn på det at være en kristen, og måske det er der, det "kokser." (?)Folk ka i dag nyde helligdagene, som de engang ku nyde lidt ro i kvarteret som følge af lukkeloven..;)

Tikka: Jeg husker det ikke som nogen nydelse, men som "døden" hvor alt gik i stå ... og hvor jeg skulle være stille, som var jeg ikke eksisterende for ikke at forstyrre de voksne, men ellers er det da rigtigt man i dag kan flade ud, hvis ikke man skal købe ind eller arbejde med det som man ikke kan nå på arbejdsdage, for slet ikke at tale om vejret som bønderne må tage hensyn til også på helligdage. smiler

¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 09/05/2016 03:52

Engang imellem er det bare mit indtryk at rabulisten går ærinder med fornuften, når jeg ser disse drys af anspændt moralisme på folkets vegne, hvor også demokratiet ind imellem indblandes; men lad nu ikke moralen stige dig til hovedet, hvis du vil ha et anstændigt udbytte af den..;)
I øvrigt har lægprædikanten i repriser genskrevet samme tråd om folkekirken, som jeg nu med et skuldertræk har skimmet for muligt indhold, men som regel kun anet denne dunst af grundlæggende forargelse i – lidt som den troende kristne der trodsigt slår med nakken på sin vej forbi kirkedøren, idet forandringer i det omgivne ligesom ikke er til at bære i sig…

”Jeg mener ikke man skal stemme som kristen, man har jo stemt ved at vælge at blive en kristen som indebærer man tjener gud som den øverste myndighed.”

- Det rækker ikke at synes/mene en masse, du må argumentere for værdien du tillægger dine meninger, det gør man ikke ved bare at gentage dem.
I praksis er der tale om samfundsborgere i et demokratisk land, som ved afstemninger forholder sig til en given politik de ønsker favoriseret. M.a.o. er disse kristne mennesker pr. def. demokrater, hvad de mener om guder o.a. overtro på hjemmefronten er uden betydning.

”Bibelen underviser klart om, at et guds barn må være adskilt fra verden”.

- Du ka ikke argumentere med trosbekendelser..
Der står i øvrigt så meget vrøvl i biblen, koranen osv. som hverken har virkelighedsforankring eller noget at gøre med demokratiet. Den slags ka man dyrke i kirken eller moskeen, det er dét de er der for..;)

”Regeringen skal understøtte den danske folkekirke”.

- Nej, regeringen blander sig ikke i overtroen dyrket i folkekirken, kun i dens økonomi.

”Da religionsfrihed er en menneskeret og landets regent skal tilhøre den statslige folkekirke fratager man regenten denne ret”.

- Det er trosfriheden der indgår som en af søjlerne i demokratiet. Religion er desuden ingen menneskeret, lige så lidt som det at få børn er det.

”Danmark bliver betegnet som et kristent land.”

- Nej, Danmark betragtes som et demokratisk land. Det er troende der har dette absurde behov for føre gudetro ind i alt omkring dem ;)

Jeg formoder at kristendom for danskere flest ka reduceres til noget litterært, at man ingen tillid har til overnaturlige trosanskuelser, og derfor heller ikke indretter sin tilværelse efter den slags. Folk er for oplyste og tager i stigende grad stilling til livet udfra virkeligheds- og ikke trosanskuelser, det har overvejende noget at gøre med at sandsynlige betragtninger er nødvendige for prædiktion.

For troende, har det litterære også betydning, men mere som tilgang til troen som livssyn, der så ka være den stramme moralske maske eller et mere afslappet socialt selvforhold, men altså mere end blot noget rent litterært. Mennesker der ikke kan tale om andet end religiøs tro, må indlysende tænke meget i religiøse trosanskuelser, og for dem er det litterære så et værktøj anvendt til dels at fastholde en overbevisning og dels at missionere for den. Dette bliver imidlertid vanskeligere, religiøs tro vil ha en liden attraktionsværdi for en fremtidig befolkning, som vil validere information efter sandsynlighed.

Der er m.a.o. ingen grund til panik på demokratiets vegne, det fungerer storartet, selv om jeg måske gerne havde set et direkte demokrati udvikle sig, men også dette ka jo blive virkelighed. Ej heller på folkekirkens, for nutidens troende kristne vil ikke være fremtidens, det samme gælder for katolicismen, jødedommen og islam, idet mennesket ud i fremtiden vil identificere sig lige så lidt med den slags, som mennesket nu identificerer sig med de gamle grækere.
Men vi har en ældre befolkning der må tilgodeses på en lang række områder, og kirken er for dem et sted hvor grundtanker finder ro, og livet er jo ikke uendeligt. Dette handler blot om en forståelse for nulevende menneskers behov, inkl. nogle stykker der bebor et palæ med en kongekrone, og er grundlæggende en del af en rummelig politisk vilje vi finder masser af steder rundt omkring i landet, ja i hele Europa..

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 09/05/2016 14:31


Verden er, hvad vi hver især gør den til, og ingen kan forudse, hvordan fremtidens mennesker vil tænke eller handle.

Ændring af det bestående sker ofte med de unge, da man ofte som ældre har "fundet sin plads" og holdninger ...

... men som kristen bør bibelen ikke være til forhandling, selv om der rask væk bliver ændret på synet af det at være en kristen, så det kildre egne øre, og som jeg mener folkekirken er et godt eksempel på og derfor anser som antikrist.

Jeg forstår, du mener, jeg ikke kan bruge bibelen at argumentere ud fra,


(- Du ka ikke argumentere med trosbekendelser..)

... men det er nu engang sådan, at den er grundlaget for den kristne tro og vejledning.

Kristne er et folk der lever som udlændinge uden land, som de først får efter guds indgriben.

Opgaven for en kristen nu er at føre et ordentligt liv ud fra bibelens principper, og tjene gud ved mission, i forventningen om at han griber ind som lovet, når tid er.

Derfor blander/bør en kristen ikke deltage i verdslige problematikker, da det er det samme som manglende tiltro og fravalg af guds suveræne ret til at herske over jorden og dens befolkning.

Når jeg ikke mener man skal stemme på et verdsligt parti som kristen, er det fordi man har stemt ved at blive døbt som tegn på at man tilhører og vil tjene gud, både nu og under det fremtidige teokratiske styre, hvis borgere kun består af sande kristne.

Derfor behøver en kristen heller ikke bekymre sig om denne verdens politik eller spørgsmålet om de nuværende "kristne helligdages" sandhedsværdi, da den danske folkekirke både er antikrist og politisk og dermed vil blive fjernet når gud griber ind.


*

”Regeringen skal understøtte den danske folkekirke”.

- Nej, regeringen blander sig ikke i overtroen dyrket i folkekirken, kun i dens økonomi.

Tikka: Ja økonomisk, det var, også det jeg mente, selv om jeg også mener, det dækker over, at den Lutherske bibellære skal bevares.

*

”Da religionsfrihed er en menneskeret og landets regent skal tilhøre den statslige folkekirke fratager man regenten denne ret”.

- Det er trosfriheden der indgår som en af søjlerne i demokratiet. Religion er desuden ingen menneskeret, lige så lidt som det at få børn er det.

Tikka: Regenten har ikke trosfrihed, da denne skal være medlem af folkekirken og dronningen er sammen med folketinget folkekirkens øverste myndighed.

Og selvfølgeligt er det en menneskeret at ha’/ tilhøre en religion i Danmark, ellers er der jo ikke trosfrihed og/eller religionsfrihed.


*

”Danmark bliver betegnet som et kristent land.”

- Nej, Danmark betragtes som et demokratisk land. Det er troende der har dette absurde behov for føre gudetro ind i alt omkring dem ;)


Tikka: I venstres regeringsgrundlag "Sammen for fremtiden" af 28. juni 2015 skrives der at "Danmark er et kristent land"

Derved trækkes den kristne tro også ind som en politisk faktor.


*

Simon: "Dette handler blot om en forståelse for nulevende menneskers behov, inkl. nogle stykker der bebor et palæ med en kongekrone, og er grundlæggende en del af en rummelig politisk vilje vi finder masser af steder rundt omkring i landet, ja i hele Europa.."

Tikka: At noget foregår flere steder retfærdiggør da ikke situationen/forholdene.

Jeg har den ide, at stat, kirke og monarkiet er fedet ind i hinanden som de er, fordi det var prisen på daværende tidspunkt for at få demokratiet indført.

Gosh politik er kedeligt og speget. smiler


¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 09/05/2016 15:53

Selvfølgelig må mennesket revidere sine indtryk, også deres bibler, religiøse mennesker må kort sagt skrive en ny lyrik, udvikle sig gennem det de skaber, og gør det, forandres og tilpasser sig, som alt andet levende! ;)

Nej, biblen er ikke et godt argumentationsgrundlag, men jeg ved selvfølgelig godt hvad det sigter til og mener, og at du tar skriften deri alvorligt. Det er fint med mig – jeg ka i øvrigt finde mange interessante og smukke ting i biblen. Det er ikke det.
Det er også fint nok at bruge forskrifter til vejledning, men akkurat dér vil jeg nok mene, at moralske direktiver må ha forankring i sin samtid, så man ikke netop skaber et statisk livssyn.

”Opgaven for en kristen nu er at føre et ordentligt liv ud fra bibelens principper, og tjene gud ved mission, i forventningen om at han griber ind som lovet, når tid er.”

- Lige præcis denne sætning forudsætter en fjern samtids selvforståelse, som det ville være bedre at revidere til noget i samtiden meningsfyldt: at de love vi skaber, også har den hensigt at vi i sociale rammer behandler hinanden på en ordentlig og anstændig måde, så kulturer i deres indbyrdes forskellighed ka leve side og side.

”Ja økonomisk, det var, også det jeg mente, selv om jeg også mener, det dækker over, at den Lutherske bibellære skal bevares.”

- Her får du fx både et forklarings- og fortolkningsproblem overfor katolikken, netop p.a. et ufravigeligt standpunkt ;)

”Regenten har ikke trosfrihed, da denne skal være medlem af folkekirken og dronningen er sammen med folketinget folkekirkens øverste myndighed.”

- Som sagt er det blot hendes sociale position der er forskellig fra vores, men grundlæggende er hun underlagt samme demokratiske principper, m.a.o. er hun kristen og en demokrat, ligesom du.
Det eneste vægtige vi her må fastholde er blot, at der ikke er et modsætningsforhold mellem det er være religiøst troende og demokrat. Hvad kongehuset angår, tror jeg vi bliver nødt til at se dem som løjerlige kransekagefigurer, en position jeg ikke personligt anser for særlig misundelsesværdig.
Helligdagene mener jeg, som sagt i første indlæg, at vi må vægte som fridage fra et i mine øjne utåleligt forbrugerræs, hvor så mennesker ka være sammen med de mennesker som betyder noget for dem. Jeg skabte bare en abstrakt link til lukkeloven, fordi jeg anser det skide forbrugerræs for netop at være et modsætningsforhold til ophøjet politisk snak om en grøn klode. Jeg synes netop at det blot bliver snak, dersom man ufravigelig stimulerer en topgearet overproduktion. Men det er svære politiske vilkår, hvor økonomien skal og må hænge sammen, hvorfor politiske idealer netop tilpasses realøkonomi og ikke utopier jeg fx gerne havde klappet kage om foran bålet. Nogen vil gerne ha lidt mad på bordet, derfor er det næppe mine utopier der må være højsangen.

”I venstres regeringsgrundlag "Sammen for fremtiden" af 28. juni 2015 skrives der at "Danmark er et kristent land."

- Nu ville jeg ikke tillægge særlig mange kristne Venstrefolk stor betydning, men et kristent land ville simpelthen være alt for unøjagtig en beskrivelse af Danmark, så enkelt er det.

”Jeg har den ide, at stat, kirke og monarkiet er fedet ind i hinanden som de er, fordi det var prisen på daværende tidspunkt for at få demokratiet indført.”

- Men dette er ikke korrekt. Det var ganske enkelt nødvendigt også i Danmark at skabe et bedre styresystem – mange borgerlige mennesker på den tid, ku sagtens holde armene tæt til kroppen. Et menneske som Kierkegaard var heller ikke ellevild med udsigterne, men Europa var i stærk forandring.

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 00:42


Simon: Selvfølgelig må mennesket revidere sine indtryk, også deres bibler, religiøse mennesker må kort sagt skrive en ny lyrik, udvikle sig gennem det de skaber, og gør det, forandres og tilpasser sig, som alt andet levende! ;)

Tikka: Bibelens indhold kan ikke revideres, på grund af nutidige menneskers anderledes livsførelse end da bibelens tekster blev skrevet.

Bibelen skal ikke tilpasse sig menneskene, det er mennesket der har mulighed for at tilpasse sig i forhold til bibelen.Simon: Nej, biblen er ikke et godt argumentationsgrundlag, men jeg ved selvfølgelig godt hvad det sigter til og mener, og at du tar skriften deri alvorligt. Det er fint med mig – jeg ka i øvrigt finde mange interessante og smukke ting i biblen. Det er ikke det.

Tikka: Man kunne måske kalde bibelen de kristnes grundlov.

Simon: Det er også fint nok at bruge forskrifter til vejledning, men akkurat dér vil jeg nok mene, at moralske direktiver må ha forankring i sin samtid, så man ikke netop skaber et statisk livssyn.

Tikka: Hmm ... nu ved jeg ikke hvilken moralske direktiver i bibelen du tænker på, som du ikke mener er nutidig, så jeg kan ikke svare dig.


(Tikka): ”Opgaven for en kristen nu er at føre et ordentligt liv ud fra bibelens principper, og tjene gud ved mission, i forventningen om at han griber ind som lovet, når tid er.”

Simon: - Lige præcis denne sætning forudsætter en fjern samtids selvforståelse, som det ville være bedre at revidere til noget i samtiden meningsfyldt: at de love vi skaber, også har den hensigt at vi i sociale rammer behandler hinanden på en ordentlig og anstændig måde, så kulturer i deres indbyrdes forskellighed ka leve side og side.

Tikka: Når mennesker ikke kan enes og tage vare på jorden og livet derpå, er det jo fordi de ikke kan blive enige om at lave love der tilgodeser helheden ... og selv om de kunne ville der nok være mennesker der ikke ville underordne sig disse love.

Jeg mener i øvrigt sagtens man kan ha’ forskellig kultur som kristen, men troen bør være ens.
”Ja økonomisk, det var, også det jeg mente, selv om jeg også mener, det dækker over, at den Lutherske bibellære skal bevares.”

- Her får du fx både et forklarings- og fortolkningsproblem overfor katolikken, netop p.a. et ufravigeligt standpunkt ;)

Tikka: Nej det mener jeg ikke.
Vi talte jo om den danske grundlov.

... men når det er sagt hører den katolske kirke da bestemt også til antikrist, da det eksempelvis var dem der indførte 3enigheds begrebet/forståelsen og gjorde Jesus til gud. Blot for at nævne få eksempler der i mine øjne er frafald fra troen.”Regenten har ikke trosfrihed, da denne skal være medlem af folkekirken og dronningen er sammen med folketinget folkekirkens øverste myndighed.”

- Som sagt er det blot hendes sociale position der er forskellig fra vores, men grundlæggende er hun underlagt samme demokratiske principper, m.a.o. er hun kristen og en demokrat, ligesom du.

Tikka: Jeg er hverken kristen eller demokrat, men jeg holder fast i at regentens sociale position ikke må bevirke at denne ikke har religionsfrihed, og det mener jeg ikke regenten har, når denne SKAL være medlem af folkekirken.

Faktisk kan regenten ikke være regent, hvis ikke denne er medlem af folkekirken, ej heller hvis regenten bekender sig til en anden tro/ikke tro.

Simon: Det eneste vægtige vi her må fastholde er blot, at der ikke er et modsætningsforhold mellem det er være religiøst troende og demokrat.

Tikka: Det mener jeg er vrøvl! ... En demokrat kan ikke være kristen og en kristen kan ikke være demokrat, som jeg har forsøgt at forklare tidligere.

Simon: Hvad kongehuset angår, tror jeg vi bliver nødt til at se dem som løjerlige kransekagefigurer, en position jeg ikke personligt anser for særlig misundelsesværdig.

Tikka: Jeg ser ingen retfærdighed i, at de har deres position og lever i sus og dus, når andre dårligt kan få tingene til at hænge sammen, og jeg mener, monarkiet bør afskaffes og at pengene derfra kan bruges bedre til de gamle, børnene og de svage.

Simon: Helligdagene mener jeg, som sagt i første indlæg, at vi må vægte som fridage fra et i mine øjne utåleligt forbrugerræs, hvor så mennesker ka være sammen med de mennesker som betyder noget for dem. Jeg skabte bare en abstrakt link til lukkeloven, fordi jeg anser det skide forbrugerræs for netop at være et modsætningsforhold til ophøjet politisk snak om en grøn klode. Jeg synes netop at det blot bliver snak, dersom man ufravigelig stimulerer en topgearet overproduktion. Men det er svære politiske vilkår, hvor økonomien skal og må hænge sammen, hvorfor politiske idealer netop tilpasses realøkonomi og ikke utopier jeg fx gerne havde klappet kage om foran bålet. Nogen vil gerne ha lidt mad på bordet, derfor er det næppe mine utopier der må være højsangen.

Tikka: Det er klart der skal være fridage, de skal blot ikke kaldes kristne.

Forbrugerræset udspringer af egoismen/begæret.

Der er nok mad til alle, hvis udplyndringen af de fattige lande stopper og vesten nedsætter eget forbrug, herunder deres kødspisning.

Hvis politikerne havde en holistisk synsvinkel i stedet for den kapitalistiske tankegang hvor profit er drivkraften ville alting se anderledes ud, men det ændres nok ikke, selv om jeg tror forbruget må nedsættes på grund af flygtningestrømmen/folkevandringen som også finder vej til Danmark.”I venstres regeringsgrundlag "Sammen for fremtiden" af 28. juni 2015 skrives der at "Danmark er et kristent land."

- Nu ville jeg ikke tillægge særlig mange kristne Venstrefolk stor betydning, men et kristent land ville simpelthen være alt for unøjagtig en beskrivelse af Danmark, så enkelt er det.

Tikka: Ja kun få danskere er kristne, men det er altså at finde i venstres regerings grundlag, og som jeg opfatter som en markering og derved politisk, af frygt nu der er kommet muslimer i Danmark.


”Jeg har den ide, at stat, kirke og monarkiet er fedet ind i hinanden som de er, fordi det var prisen på daværende tidspunkt for at få demokratiet indført.”

- Men dette er ikke korrekt. Det var ganske enkelt nødvendigt også i Danmark at skabe et bedre styresystem – mange borgerlige mennesker på den tid, ku sagtens holde armene tæt til kroppen. Et menneske som Kierkegaard var heller ikke ellevild med udsigterne, men Europa var i stærk forandring.

Tikka: Hmm ... ok er det noget, du kan skrive anderledes, uddybe eller evt. poste et link, så jeg bedre kan forstå, det du skriver?

¨¨¨¨
Tikka: ... Et PS.
Jo underligt at landets regent og regering er kirkens øverste myndighed, ikke? ... Jeg mener, det burde da være gud.
smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 08:46

Hej Tikka.

Blot her en lille bemærkning til dig - fra sidelinjen blinker

De første mere end 100 år i kristendommenes tid var der ingen bibel.

Bibelen er skrevet af mennesker, og Ny Testamente er revideret flere gange.

Det behøver selvfølgelig ikke at svække værdien.

M.v.h. Arne smiler

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 10:39

”Bibelens indhold kan ikke revideres, på grund af nutidige menneskers anderledes livsførelse end da bibelens tekster blev skrevet.”

-For det første har din bibel dér jo været under revision adskillige gange, for det andet ka’ alt meningsindhold selvfølgelig revideres, eller helt skrottes, dersom det er ligegyldigt.

”Man kunne måske kalde bibelen de kristnes grundlov.”

- NT/GT, Tora, koran osv. er bare forældede manualer for sameksistens. Hvad du skriver og mener svarer nogenlunde til at ville orientere sig med en busplan fra 1925.

”nu ved jeg ikke hvilken moralske direktiver i bibelen du tænker på.”

- Biblen er et sæt moralske forskrifter, direktiver for levevis..

”Når mennesker ikke kan enes og tage vare på jorden og livet derpå, er det jo fordi de ikke kan blive enige om at lave love der tilgodeser helheden.”

- For det første er dette såmænd et udmærket exempel på det romantiske menneskesyn og den illusoriske natur- og samfundsopfattelse man bl.a. finder i religioners manualer for levevis (bibler). Der er m.a.o. tale om forældet data af ringe værdi, når vi taler om problemformulering og løsning af en hvilken som helst nuværende livssituation. Det ka ikke bruges til noget.
For det andet skal vi ikke nødvendigvis enes, netop uenighed skaber dynamiske udviklingsprocesser til fremme for tænkeevnen ud i alternativer og bedre levevilkår, ikke mindst bedre og mere præcise formuleringer, og det er vigtigt!
For det tredje mistænker jeg, at du med ”helhed” her tænker på en guddommelig plan, at naturen/biologien sku ha en ”åndelig” bagvedliggende mening bygget ind i sig. Men jeg må desværre skuffe dig, for tanken dér er gammel og ikke udtryk for andet end et ønske/håb om, at livet/døden gerne må betyde noget for andre end individet selv. Det er der bare intet sandsynligt der taler for, hvorfor din opgave her vil blive at forklare, hvorfor den form for lyrik skal indføres i evt. forklaringsmodeller – og lad mig her tilføje, at en forklaring ikke skabes ved at henvise til noget som du ikke ved! ;)

”Regenten har ikke trosfrihed osv.”

- Det er stadig noget sludder du roder dig ud i. Du søgte at skabe et skel mellem kristendom og demokrati, og mente i dette lys ikke at kristne mennesker kunne være demokrater. Dette er imidlertid en fejlagtig forståelse, idet kristne mennesker netop stemmer i overensstemmelse med demokratiske principper og samtidig betragter sig som kristne troende.
Lad mig sætte det lidt logisk op for dig:
1) Margrethe er regent i et demokratisk land med indb. trosfrihed (Danmark)
2) Margrethe er demokrat og kristen.
3) Ergo er Margrethe pr. def. regent i et demokratisk land som tilbyder en trosfrihed hun selv udvirker.

”Forbrugerræset udspringer af egoismen/begæret.”

- Det var ikke næste- eller jesuskærlighed, der her var pointen! ;)
Vi må naturligvis ta udgangspunkt i vore behov og vort begær, hvilket fint lar sig praktisere med lidt omtanke og uden at det løber løbsk.
Pointen var, at det ingen rolle spille om omtanken finder sted på u-hellige eller fridage, helligdagene er der bare, som fridage, og der er derfor ingen grund til at se bort dem, som et godt tidspunkt til også at lade pengepungen hvile i. Dét var pointen.
Lukkeloven er jeg pers. ked af blev fjernet, fordi arbejde/forbrug dermed indlysende er røget i vejret, hvilket ka være godt for økonomien, men ikke dermed og nødvendigvis for iltindholdet i byen og almen helse.

”Hvis politikerne havde en holistisk synsvinkel i stedet for den kapitalistiske tankegang”

- Det er kun godt og nødvendigt med kapitalisme; det er spekulation og bedrageri, der ikke er godt.

”Ja kun få danskere er kristne, men det er altså at finde i venstres regerings grundlag, og som jeg opfatter som en markering og derved politisk, af frygt nu der er kommet muslimer i Danmark.”

- Der står ikke i noget regeringsgrundlag, at Danmark er et kristent land – det må være en sentens i et partiprogram, som akkurat viser noget om visse Venstrefolks synspunkter, du har læst. Det sir vel sig selv, at det ville være en ringe beskrivelse af landet og dets indb.

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 11:32


Arne: De første mere end 100 år i kristendommenes tid var der ingen bibel.

Tikka: Ja det ved jeg.

Arne: Bibelen er skrevet af mennesker, og Ny Testamente er revideret flere gange.

Tikka: Ja bibelen/skrifterne er skrevet af mennesker, der kendte den gud de skrev om.

De var inspireret af hans ånd ... den hellige ånd ... og derfor siger man at bibelen er guds ord.

Sætter man spørgsmålstegn ved den hellige ånds kraft, virke og virkelighed sætter man også spørgsmålstegn ved bibelens gud som skaberen ...

... også ved Jesus påstand ... ifølge skrifterne ... at han kun gjorde sin fars vilje og var sendt af denne, og dermed hele den kristne tro som ikke andet end menneskeskabt.


Nu ved jeg ikke hvad du tænker på, når du skriver revideret, men det er da klart, der skal revideres, hvis der er fejloversættelser som giver anledning til ændring af den oprindelige trosforståelse, som der eksempelvis er sket med helvedslæren, lige som revidering af skrifterne til et nutidigt sprog også er acceptabelt, men jeg mener ikke man skal revidere i skrifterne, fordi nutidige mennesker har et anderledes livssyn, end der var på daværende tidspunkt, da de blev nedskrevet, som jeg forstod, Simon mente man skulle.


Simon skrev #20644 - 10/05/2016 00:42 : Selvfølgelig må mennesket revidere sine indtryk, også deres bibler, religiøse mennesker må kort sagt skrive en ny lyrik, udvikle sig gennem det de skaber, og gør det, forandres og tilpasser sig, som alt andet levende! ;)

Arne: Det behøver selvfølgelig ikke at svække værdien.

Tikka: Værdien af bibelen kan da altid diskuteres, men ikke bortforklare at den er grundlaget for den kristne tro, hvad man så end mener om den.

¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 11:55

P.s.:
”Ja kun få danskere er kristne, men det er altså at finde i venstres regerings grundlag, og som jeg opfatter som en markering og derved politisk, af frygt nu der er kommet muslimer i Danmark.”

- Det er kun i forvejen troende der har brug for det religionshysteri, vi andre ka sagtens undvære det pjat. Desuden er jus og almen sund fornuft et noget bedre værktøj end lidt råberi til himmelnisser; vi får i øvrigt vort spændingsbehov tilfredsstillet ved blot at læse om alle de krige og den elendighed religioner som islam har tilført kulturer op gennem historien, nøjagtig som kristnes forhistorie – et blodbad uden lige – som jo også ska holdes lidt i ørerne..;)
Vil du leve i et ”fængslende lebensraum”, så er det vel bare med at komme afsted til Irak, Syrien osv. Vi andre har rigeligt i kris(t)endommen, der trods alt langsomt er ved at ebbe ud, dog til enkeltes utilfredshed – men du finder ikke tilskyndelser i noget regeringsgrundlag, blot justeringer af indvandring, men den ér også kolossal. Der er trods alt grænser for hvor mange fremmede landet kan optage, i særdeleshed hvad angår mængden af islamisk nissetro..;)

mvh
Simon
P.s.: se på Somo, der sidder på en debat og overskriver sin koran, det er sgu da det glade vanvid…;)
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 13:15


Hej Tikka

I mine øjne er de kristne som små børn der ikke har lært at stille spørgsmål endnu.

Det virker desuden lidt underligt, at du gerne vil bombe os tilbage til stenalderen med en eller anden bibelsk lære, når du ikke er kristen.

Hvilken bibelsk lære vil du gerne have indført her i landet?

Jeg forstår desuden ikke din modstand mod et kongehus/dronningehus? Vi giver dem noget og de giver os noget - er det ikke sådan det fungerer?

Måske kongens/dronningens rolle bare skal omdefineres lidt?

Det er desuden ikke helt rigtigt det som Simon fortæller omkring bibelen - det er ikke bare en samling moralske forskrifter eller direktiver. Som sådan er det en fortælling om livet - omend ikke helt korrekt - men dog en fortælling om livet.

Men det er måske bare lidt ordkløveri fra min side?

Jeg er iøvrigt enig med Simon i, at man godt kan være kristen og demokrat samtidig - altså gå ind for et folkestyre - skal der være en bro her eller der? Sådan noget blander Gud sig vist ikke i?

Hvordan skal vi indrette samfundet? Her ville det måske være meget godt lige at konsulterer den almægtige blinker

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 15:16


(Tikka): ”Bibelens indhold kan ikke revideres, på grund af nutidige menneskers anderledes livsførelse end da bibelens tekster blev skrevet.”

Simon: -For det første har din bibel dér jo været under revision adskillige gange,

Tikka: Jo jo, det ved jeg, men var vel ikke den revidering du talte om, da du skrev:

Simon skrev #20644 - 10/05/2016 00:42 : Selvfølgelig må mennesket revidere sine indtryk, også deres bibler, religiøse mennesker må kort sagt skrive en ny lyrik, udvikle sig gennem det de skaber, og gør det, forandres og tilpasser sig, som alt andet levende! ;)


Simon: for det andet ka’ alt meningsindhold selvfølgelig revideres, eller helt skrottes, dersom det er ligegyldigt.

Tikka: Jo jo det da klart, men ikke hvis man ønsker at bevare den kristne tro.

T: ”Man kunne måske kalde bibelen de kristnes grundlov.”

Simon: - NT/GT, Tora, koran osv. er bare forældede manualer for sameksistens. Hvad du skriver og mener svarer nogenlunde til at ville orientere sig med en busplan fra 1925.

Tikka: Hmm ... ok ... mener du, at det jeg generelt skriver og mener svarer nogenlunde til at ville orientere sig med en busplan fra 1925?

... Det er vel sådan, at uanset hvor mange år der går, vil den kristne tro være baseret på bibelen, og jeg mener da bestemt, der er brugbare ting i "køreplanen" som er anvendelige i dagens Danmark.


T: ”nu ved jeg ikke hvilken moralske direktiver i bibelen du tænker på.”

Simon: - Biblen er et sæt moralske forskrifter, direktiver for levevis..

Tikka: Bibelen er da langt mere end moralske forskrifter, men jeg kan ikke se på dit svar, hvilke moralske forskrifter du ikke mener, er nutidige.

T: ”Når mennesker ikke kan enes og tage vare på jorden og livet derpå, er det jo fordi de ikke kan blive enige om at lave love der tilgodeser helheden.”

Simon: - For det første er dette såmænd et udmærket exempel på det romantiske menneskesyn og den illusoriske natur- og samfundsopfattelse man bl.a. finder i religioners manualer for levevis (bibler). Der er m.a.o. tale om forældet data af ringe værdi, når vi taler om problemformulering og løsning af en hvilken som helst nuværende livssituation. Det ka ikke bruges til noget.

Tikka: Vrøvl at det ikke kan bruges til noget.
Det er jo netop dette syn der er nødvendigt, hvis der skal gøres noget ved klimaændringen eksempelvis.


Simon: For det andet skal vi ikke nødvendigvis enes, netop uenighed skaber dynamiske udviklingsprocesser til fremme for tænkeevnen ud i alternativer og bedre levevilkår, ikke mindst bedre og mere præcise formuleringer, og det er vigtigt!

Tikka: Hvis ikke man "trækker på samme hammel" vil man ikke i fællesskab kunne yde en målrettet indsats.

Simon: For det tredje mistænker jeg, at du med ”helhed” her tænker på en guddommelig plan, at naturen/biologien sku ha en ”åndelig” bagvedliggende mening bygget ind i sig.
Men jeg må desværre skuffe dig, for tanken dér er gammel og ikke udtryk for andet end et ønske/håb om, at livet/døden gerne må betyde noget for andre end individet selv. Det er der bare intet sandsynligt der taler for, hvorfor din opgave her vil blive at forklare, hvorfor den form for lyrik skal indføres i evt. forklaringsmodeller – og lad mig her tilføje, at en forklaring ikke skabes ved at henvise til noget som du ikke ved! ;)

Tikka: Jeg er ikke romantiker, men ser gerne vi behandler hinanden, jorden og livet derpå ordentligt, både for vor egen skyld, med da også så der er noget, til dem som kommer efter os.

Men lad mig svare på dit spørgsmål om hvad jeg mener med helhed i den sammenhæng, der her er tale om..

Lad mig bruge det etablerede lægesystem, som forklarings model.
De symptombehandler, i stedet for at se på det hele menneske.

Det nytter jo ikke i længden eksempelvis at spise hovedpinetabletter, hvis det der giver hovedpinen stammer fra maven.


T: ”Regenten har ikke trosfrihed osv.”

Simon: - Det er stadig noget sludder du roder dig ud i. Du søgte at skabe et skel mellem kristendom og demokrati, og mente i dette lys ikke at kristne mennesker kunne være demokrater. Dette er imidlertid en fejlagtig forståelse, idet kristne mennesker netop stemmer i overensstemmelse med demokratiske principper og samtidig betragter sig som kristne troende.

Tikka: Jo jo det forstår jeg godt, de er bare ikke kristne i mine øjne, da kristne ikke skal blande sig i politik.

De har valgt "parti" og venter/bør vente på guds indgriben, så forholdene på jorden ændres
.

Simon: Lad mig sætte det lidt logisk op for dig:
1) Margrethe er regent i et demokratisk land med indb. trosfrihed (Danmark)
2) Margrethe er demokrat og kristen.
3) Ergo er Margrethe pr. def. regent i et demokratisk land som tilbyder en trosfrihed hun selv udvirker.

Tikka: Jeg må skuffe dig, men din logik er ikke en jeg kan acceptere.

Margrete skal som regent være medlem af folkekirken og har derved ikke religions/trosfrihed.


T: ”Forbrugerræset udspringer af egoismen/begæret.”

Simon: - Det var ikke næste- eller jesuskærlighed, der her var pointen! ;)

Tikka: Uanset pointen udspringer forbrugerræset af egoismen/begæret, som vel ikke kun eksisterer i en kristen forståelse.

Simon: Vi må naturligvis ta udgangspunkt i vore behov og vort begær, hvilket fint lar sig praktisere med lidt omtanke og uden at det løber løbsk.
Pointen var, at det ingen rolle spille om omtanken finder sted på u-hellige eller fridage, helligdagene er der bare, som fridage, og der er derfor ingen grund til at se bort dem, som et godt tidspunkt til også at lade pengepungen hvile i. Dét var pointen.
Lukkeloven er jeg pers. ked af blev fjernet, fordi arbejde/forbrug dermed indlysende er røget i vejret, hvilket ka være godt for økonomien, men ikke dermed og nødvendigvis for iltindholdet i byen og almen helse.

Tikka: Vi skal selvfølgeligt ha’ fridage, men de skal ikke være religiøse.

Fridagene kan vi selvfølgeligt selv bestemme, hvad vi vil bruge til, men ønsker vi et bedre samfund skal der tænkes holistisk, og os der bor i de rige lande bør hver dag begrænse vort overforbrug, der udspringer af egoisme/begær og måske for nogle også manglende indsigt i hvad egne handlinger udvirker.

Jeg forstå jo ikke, du vil fastholde de nuværende fridage som religiøse helligdage, når jeg læser, du skriver at bibelen og dens moral ect. er forældet?


T: ”Hvis politikerne havde en holistisk synsvinkel i stedet for den kapitalistiske tankegang”

Simon: - Det er kun godt og nødvendigt med kapitalisme; det er spekulation og bedrageri, der ikke er godt.

Tikka: Kapitalisme er spekulation, undertrykkelse og udnyttelse at andre mennesker og den jord vi alle er så afhængige af ... og den benytter sig gerne af svindel og bedrag.

T: ”Ja kun få danskere er kristne, men det er altså at finde i venstres regerings grundlag, og som jeg opfatter som en markering og derved politisk, af frygt nu der er kommet muslimer i Danmark.”

Simon: - Der står ikke i noget regeringsgrundlag, at Danmark er et kristent land – det må være en sentens i et partiprogram, som akkurat viser noget om visse Venstrefolks synspunkter, du har læst. Det sir vel sig selv, at det ville være en ringe beskrivelse af landet og dets indb.

Tikka: Jeg opfatter ikke selv Danmark eller danskerne som kristne, selv om nogle er det.

Men læs selv link ang.

"Danmark er et kristent land, ... " ... side 29

http://www.statsministeriet.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2015.pdf

¨¨¨¨


Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 20:15


"Der er trods alt grænser for hvor mange fremmede landet kan optage, i særdeleshed hvad angår mængden af islamisk nissetro..;)"

- Mængden af nye tilflyttere kan selvfølgeligt blive for stor, men den islamiske tro er kommet til landet og vil vokse med generations forøgelse, men da også fordi oprindelige danskere … kan jeg skrive sådan? ... konverterer til islam.

Og det kan en erklæring om at "Danmark er et kristent land" selvfølgeligt ikke forhindre.


¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 21:03


"Det virker desuden lidt underligt, at du gerne vil bombe os tilbage til stenalderen med en eller anden bibelsk lære, når du ikke er kristen."

- Se det med at bombe må du forklare.

- Så kan jeg fortælle dig, at andre kalder mig kristen, men sådan er der så meget.

- Ikke alle kristne mener, det er nødvendigt at tro på opstandelsen fra de døde og jomfrufødsel. Ja selv det ikke at tro på en skabende gud er nødvendigt for nogle kristne, men se, det mener jeg er et must.


"Jeg forstår desuden ikke din modstand mod et kongehus/dronningehus?"

- Det er ikke alt man kan eller skal forstå her i denne verden.

"Jeg er iøvrigt enig med Simon i, at man godt kan være kristen og demokrat samtidig - altså gå ind for et folkestyre - ... "

- Det forbavser mig ikke. smiler

"Hvordan skal vi indrette samfundet? Her ville det måske være meget godt lige at konsulterer den almægtige"

- Ja det kunne man gøre, hvis man ved hvor man skal henvende sig. smiler


¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 22:16

Ja hvis du ikke er villig til at revidere trosopfattelser, at udvikle synspunkter om livet med større viden som grund, og således bare vil bevare en gammel overtro der overhovedet ikke udtrykker noget sandsynligt med udgangspunkt i din egen samtid, så bliver bedste analogi faktisk favorisering af en gammel busplan..

Men alt det her bliver bare gentagelser af samme mening Tikka, pointen var jo at du skulle forklare pointen med disse meninger. Så tak for snakken herfra..;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 22:56


Hej Tikka

Hvis du nu fortalte om den bibelske lære som du gerne så indført i vores land, så ville der være noget at hive op af vandet, men indtil videre, så bliver det vist bare mig selv der kommer op til overfladen blinker

Hvad er det jeg ikke kan eller skal forstå? Ønsker du kongehuset afskaffet? Ønsker du kirkeklokkerne afskaffet? Hvad ønsker du?

Lad os nu få fisken på bordet griner

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 23:03

Bodil Lanting skr. i juli 2015 flg. i Udfordringen – hvilket udover linken underbygger din påstand om, at nogen i Venstre fik den sjove idé at def. vort land med en religiøs præference, citat:

regeringsgrundlag ’Sammen for fremtiden’ erklærer, at Folkekirkens særstatus skal bevares.
Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke.
Sådan lyder indledningen til regeringsgrundlagets korte kapitel om Folkekirken. Teksten siger videre om Folkekirkens særstatus:
”Denne særstatus vil regeringen bevare. Samtidig er det afgørende for regeringen, at der skal være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.”
Demokratiet skal styrkes
Mens trosfriheden ikke er til debat, påpeger regeringsgrundlaget, at der er plads til forbedring mht. menighedsrådene. Her er fokus især på menighedsrådsvalg og stemmeprocenter:
”Menighedsrådenes demokratiske legitimitet hænger blandt andet sammen med, at medlemmerne er demokratisk valgt af folkekirkemedlemmerne i sognet.
Men menighedsrådsvalg har over en årrække været inde i en uheldig udvikling med færre afstemningsvalg, lavere stemmeprocent og ikke tilstrækkeligt med opstillede kandidater.
Regeringen vil derfor nedsætte et udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform”, hedder det i Sammen for fremtiden.
Forfulgte kristne
Regeringsgrundlaget lægger op til en reducering af ”de samlede udgifter på udlændingeområdet med mindst 1 mia. kr. årligt.”
Når det gælder udviklingsbistanden skal Danmark fortsat leve op til FN’s målsætning om at afsætte 0,7 procent af BNI, (dvs. bruttonationalindkomsten pr. indbygger).
Men Danmark skal også være en markant global aktør, der kæmper for bl.a. menneskerettighederne og stiller krav til de lande, der modtager dansk udviklingsbistand.
I afsnittet om dansk udviklingsbistand fremhæves især de kristne flygtninge:
”I flere af verdens brændpunkter foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter.
Regeringen vil have et særligt fokus på at styrke det internationale samarbejde for at beskytte disse minoriteter”, fastslår regeringsgrundlaget.
Iagttagere bemærker, at man i regeringsgrundlaget ser tegn på hensyntagen til både Dansk Folkeparti og De Konservative, hvis ordfører Mai Mercado i påsken skrev en kronik om, at kristendommen er den bedste religion for Danmark, citat slut.

- Man må selvfølgelig påpege det utålelige i at kristne mennesker forfølges og myrdes p.a. anden tro, ikke mindst får det sikkert mange til at tænke på jødeforfølgelsen i 30’erne, der dog havde økonomiske/politiske motiver men var lige så vanvittig. Pointen ka meget vel være at vise at man tager den slags alvorligt, hvormed man netop skaber en forbindelse mellem demokratiske og kristne værdisyn, altså en ansvarlighed. Man kan sagtens tænke sig, at en større politisk opmærksomhed vil hjælpe på situationen, men det bygger nok mere på et håb, når man ser hvordan fanatiske muslimer opfører sig.
Tak for linket Tikka, som andre end du åbenbart havde noteret sig.. ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 23:18

Jeg ved ikke hvorfra du har den ide, jeg vil bevare kristendommen ...

... men ja længe har det været gentagelser, så fint nok for mig vi slutter her, tænkte selv på at foreslå det.

Så må vi vente og se om politikerne fjerner helligdagsbenævnelserne, hvad jeg kun kan tilslutte mig, så det næste skridt kan blive at kirke og stat bliver adskilt, så vi ikke mere skal benævnes som kristne.

¨¨¨¨

Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 10/05/2016 23:52

Der stod: Ja hvis du ikke er villig til at revidere trosopfattelser, at udvikle synspunkter om livet med større viden som grund, og således bare vil bevare en gammel overtro der overhovedet ikke udtrykker noget sandsynligt med udgangspunkt i din egen samtid, så bliver bedste analogi faktisk favorisering af en gammel busplan..
Vi må faktisk være beredte til at skrotte meninger, dersom disse kun fylder op som ubrugelige synspunkter – hvilket gælder alt fra korancitater, jesusanalogier og gamle busplaner…

mvh & tak for snak i denne tråd..;)
Simon
P.s.: du ska nok ikke regne med at helligdagene fjernes, dem er folk glade for, men de ka jo heller ikke spille nogen større rolle for dig, dersom du jo er ligeglad med kristendom, måske ligefrem med jesusvennen – stat og kirke adskilles engang ud i fremtiden, dvs. et bureaukrati mindre.
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 00:26


"Man kan sagtens tænke sig, at en større politisk opmærksomhed vil hjælpe på situationen, men det bygger nok mere på et håb, når man ser hvordan fanatiske muslimer opfører sig."

- Jeg opfatter det som at inddrage den kristne tro, og de oprindelige danskere politisk så "vi fylder mere" som folk, imod den udefra kommende forandring som vil komme, i langt større målestok end vi er vidner til nu.

Vi må se hvad der sker, ikke sikkert vi når at mærke til den helt store forandring i vores levetid.

*

"Tak for linket Tikka, som andre end du åbenbart havde noteret sig.. ;)"

- Mener jeg første gang læste det på Ateistisk Selskabs hjemmeside i starten at kampagnen med at udmelde sig folkekirken, hvad jeg også støtter.

¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 00:35


Selv tak Simon. smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 01:06


Hvem ved hvad fremtiden bringer, vi må se, ikke alle ønsker opfyldes, men det glæder mig du kommer op til overfladen, så kan du også bedre høre og se.

¨¨¨¨
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 12:08


Hej Tikka

Det kommer vist an på så meget - er der noget at se og høre her blinker

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 13:45


Det er jo noget du må/skal afgøre med dig selv og så handle derpå. smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 14:01

Emnet i denne tråd var vel egentlig (i hvert fald som jeg ser det) spørgsmålet om, hvordan det danske samfund ønskes/kan forholde sig til den danske folkekirkes svindende tilslutning fra os danske statsborgere.

Skal den danske folkekirke - med hele dens lange danske forhistorie - overlades til sig selv, og selv finde ud af, hvad den vil - eller skal den affinde sig med at blive ligestillet med alle andre livsholdninger, som har dansk tilslutning?

Eller er der andre perspektiver?

Jeg ved det ikke, men jeg er overbevist om, at vi bliver nødt til at beslutte os i løbet af ganske få år blinker

M.v.h. Arne blinker
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 15:38


Hej Arne

Indsendt af: Arne Thomsen
Emnet i denne tråd var vel egentlig (i hvert fald som jeg ser det) spørgsmålet om, hvordan det danske samfund ønskes/kan forholde sig til den danske folkekirkes svindende tilslutning fra os danske statsborgere.

Skal den danske folkekirke - med hele dens lange danske forhistorie - overlades til sig selv, og selv finde ud af, hvad den vil - eller skal den affinde sig med at blive ligestillet med alle andre livsholdninger, som har dansk tilslutning?

Eller er der andre perspektiver?

Jeg ved det ikke, men jeg er overbevist om, at vi bliver nødt til at beslutte os i løbet af ganske få år blinker

M.v.h. Arne blinker


Jeg bliver stående i folkekirken, fordi jeg tror på, at den kan blive det, som jeg ønsker...en kirke for folket blinker

Hvad er det for livsholdninger du taler om? Livet er noget lort? Lad os allesammen pakke sammen? Hvilken livsholdning skal kirken stå for?

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 17:57

Hej ABC.

Du skriver (til mig):
Citat:
Hvad er det for livsholdninger du taler om? Livet er noget lort? Lad os allesammen pakke sammen? Hvilken livsholdning skal kirken stå for?
Mit svar:
Det er de religiøse (buddhismen medregnet), de ateistiske, de agnostiske - og hvad der ellers er, som jeg ikke lige er opmærksom på - og som lever blandt os, der er borgere i dette samfund.

For mig er livet ikke "noget lort".
For mig er selv "lort" et mirakel.

Dét, du kalder "kirken", skal efter min mening rumme alle livsholdninger, sådan som f.eks. Aldous Huxley forsøgte at overskue blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 18:58


"Jeg ved det ikke, men jeg er overbevist om, at vi bliver nødt til at beslutte os i løbet af ganske få år"

*

- Arne det "sker nu" og har været i gang/på vej længe ... ja ... vel siden 60’erne hvor "vi" valgte østens visdom og andet selvrealisering og fravalgte kirkens stivhed og omklamring i dagliglivet.

De unge politikere, dem som sandsynligvis skal lede os om få år foreslår pt. at afskaffe de kristne helligdage! ...

Så stat og kirke vil nok snart blive adskilt.

Når det forhåbentligt snart sker, skal folkekirken selvfølgeligt ikke støttes økonomisk eller har særstatus, ej heller andre trosretninger, eller deres skoler skal støttes.

Dette vil jo så også ha’ indflydelse på folkeskolen, som helt skal renses for missionering, religiøse symboler og diverse religiøse fejringer.

Det store problem er hvem der ejer kirkerne, og hvor mange de kristne skal ha’ om nogen og så beliggenheden af dem.

*

Man kunne under alle omstændighed lave centrale borgerhuse overalt, hvor der var behov, hvor man evt. kunne spise sammen mm.

Et sted hvor alle generationerne kunne være sammen som borgere, hvis de holder deres religion derhjemme. smiler


¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 11/05/2016 21:10


Hej Arne

Indsendt af: Arne Thomsen
Hej ABC.

Du skriver (til mig):
Citat:
Hvad er det for livsholdninger du taler om? Livet er noget lort? Lad os allesammen pakke sammen? Hvilken livsholdning skal kirken stå for?
Mit svar:
Det er de religiøse (buddhismen medregnet), de ateistiske, de agnostiske - og hvad der ellers er, som jeg ikke lige er opmærksom på - og som lever blandt os, der er borgere i dette samfund.

For mig er livet ikke "noget lort".
For mig er selv "lort" et mirakel.

Dét, du kalder "kirken", skal efter min mening rumme alle livsholdninger, sådan som f.eks. Aldous Huxley forsøgte at overskue blinker

M.v.h. Arne smiler


Det er vist ikke sådan tingene fungere - du går ind i kirken (uvidende/nedtrykt/svag) og går ud af kirken (vidende/opløftet/stærk).

Er det ikke det der er målet? Eller et af målene?

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 12/05/2016 08:25

Hej ABC.

Du skriver:
Citat:
Det er vist ikke sådan tingene fungere - du går ind i kirken (uvidende/nedtrykt/svag) og går ud af kirken (vidende/opløftet/stærk).
Er det ikke det der er målet? Eller et af målene?
Mit svar:
Jo, sådan kan man vel godt sige det - og sådan ville vel enhver religiøs sekt også sige.

Men skal dét, du kalder "kirken", være for alle landets mennesker, duer det da ikke at være "sekterisk", så må al religiøs (og anden) inspiration da være til stede.

Det var jo netop dét, Huxley forsøgte at rumme blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 12/05/2016 10:34


Hej Arne

Indsendt af: Arne Thomsen
Hej ABC.

Du skriver:
Citat:
Det er vist ikke sådan tingene fungere - du går ind i kirken (uvidende/nedtrykt/svag) og går ud af kirken (vidende/opløftet/stærk).
Er det ikke det der er målet? Eller et af målene?
Mit svar:
Jo, sådan kan man vel godt sige det - og sådan ville vel enhver religiøs sekt også sige.

Men skal dét, du kalder "kirken", være for alle landets mennesker, duer det da ikke at være "sekterisk", så må al religiøs (og anden) inspiration da være til stede.

Det var jo netop dét, Huxley forsøgte at rumme blinker

M.v.h. Arne smiler


Det virker mere som om du gerne vil fastholde mennesker i uvidenhed?

Skal vi bare lade mennesker dyrke deres uvidenhed?

Hvad med menneskeofringer?

Skal vi lade mennesker ofre deres børn til en eller anden spassergud?

Hvor går din grænse?

Må man gerne forstyrre de døde?

Jeg har ikke noget mod meditation, bungotrommer eller svedehytter.

Men mine børn skal ikke ofre deres børn til en eller anden spassergud og de skal ikke kalde mig tilbage fra de døde.

Er der ellers andet børnene skal have at vide blinker

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Simon

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 12/05/2016 12:32

”Det virker mere som om du gerne vil fastholde mennesker i uvidenhed.”

- Lægprædikanten er jo en ældre mand, en gammel bondemand, for hvem udvikling indebærer forandringer ud noget ukendeligt og kaotisk. Viden er for ham en trussel mod de genkendelige trygge rammer i livet: troen på et godt gammelt sæt kristne dyder - som han ind imellem synes tar sig bedst ud i andre skikkelser..;)
Det ville være ham så kærligt, hvis naturvidere tog lidt hensyn til disse kæledæggeideer med guden – du helst ikke må kalde for gud – for enden af sengen som den store universelle ordenshåndhæver. Desuden sir det jo sig selv, at der må kræves underkastelse af en allestedsnærværende uvidenhed, da det for fanden er guden der ved det hele på forhånd, ikke mennesket…;)

Ak ja, folk som driver med videnskab har da heller ikke forstået så meget som en radise af noget som helst i dette liv, jamen de ejer jo ikke respekt for noget som helst? Tænk bare på drømmene om det kærlige univers, ja på guden med tårerne løbende nedad kinderne på menneskehedens vegne! Så er det, at den rasende terrier med de vrede krøller i panden rejser sig i lægprædikanten, her der må vises bisser og afkræves den behørige respekt på vegne af den guddommelige uvidenhed, og gerne på demokratiets og trosfrihedens vegne. Det ku da bare mangle!
Men himmel og hav, om de skide ateister forstår noget som helst af kærlighed til den uerkendelige altomfattende skaber, jamen det er jo som at slå i en dyne, og fa’me om ikke de også skiller ens meninger fra hinanden. Og når dén situation opstår, så er det ikke let at være lægprædikant. Man må hive sig lidt i pandelokkerne og finde på nyt!
Ahhh, hva’ med at hive et par ligesindede gamle forfattere op på bordet, tænker han; et par stykker hos hvem tilfældigheden også er stukket af fra den ”psykiske realitet”, bingo! Og forstår de heller ikke dét, ja så må det da til syvende og sidst skyldes, at de ikke ejer den rette intuition for disse ophøjede indsigter i uvidenheden: den ”åndelige intuition”…voila!

Ja, hr. A, det kræver nok ikke den store kreationist-eksamen at forstå hvor lægprædikanten gerne vil hen med sin altomfattende uvidenhed, til gengæld kræver det nok lidt humor at ligne en der forstår at ta den slags alvorligt. Imponerende er det jo, at se hvordan overnaturlig tro bedst trives hvor uvidenhed og fattigdom håndhæves med guddommelig snilde, men at betragte den slags som indgangen til kærlighedens inderste kammer, det kræver nok sin lægprædikant…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 12/05/2016 16:29

Hej ABC.

Det overrasker mig at du kan tyde mig, som du skriver:
Citat:
Det virker mere som om du gerne vil fastholde mennesker i uvidenhed?
Så jeg må vel have udtrykt mig misforståeligt.

Når jeg peger på Aldous Huxleys: DEN EVIGE FOLOSOFI (ISBN 87-87505-11-7), så kan jeg vist bedst begrunde det med at citat fra bogens bagside:
Citat:
Han har her samlet en lang række uddrag fra værker af tiders store seere og religionsstiftere og med sine kommentarer forbundet disse uddrag til et hele som ikke er filosofi i ordets nutidige betydning men som er den centrale sandhed i enhver religion, denne mærkeligt uhåndgribelige visdom som han kalder "den evige filosofi" fordi den overlever gennem de gudoplyste fra slægt til slægt. Skønt udtrykt og formuleret i forskellige tider og kulturmønstre er det den samme indsigt det drejer sig om: vejen ad hvilken mennesket befries fra sine jordiske lænker, frelses fra syndens trældom, ledes ud af uvidenhedens mørke - hvilket udtryk man nu vil bruge - for at smelte sammen med sit guddommelige ophav.

Måske jeg også burde gøre opmærksom på, hvad dagbladet Information bringer i dag: Selv ateister kan trænge til lidt gud blinker
Indlægget har øjensynlig bragt mange sind i kog - der er foreløbig 35 mere eller mindre ophidsede kommentarer blinker.

Her er et citat fra artiklen:
Citat:
Vi forstår ikke os selv til fulde, og selv om tro ses som et irrationelt fænomen fra ateismens side, så kan den meget vel være funderet i den menneskelige psykologi. Den kan udtrykke længsler og følelser, som ikke kan udtrykkes på andre måder, da den tilhører et område af det menneskelige, som ikke er i overensstemmelse med vores rationelle jeg.

M.v.h. Arne smiler

P.S.: Dine menneske-ofringer? Er der mon nogen i Danmark, som går ind for religiøse menneske-ofringer? blinker
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 12/05/2016 17:42


Hej Arne

Indsendt af: Arne Thomsen
Hej ABC.

Det overrasker mig at du kan tyde mig, som du skriver:
Citat:
Det virker mere som om du gerne vil fastholde mennesker i uvidenhed?
Så jeg må vel have udtrykt mig misforståeligt.

Når jeg peger på Aldous Huxleys: DEN EVIGE FOLOSOFI (ISBN 87-87505-11-7), så kan jeg vist bedst begrunde det med at citat fra bogens bagside:
Citat:
Han har her samlet en lang række uddrag fra værker af tiders store seere og religionsstiftere og med sine kommentarer forbundet disse uddrag til et hele som ikke er filosofi i ordets nutidige betydning men som er den centrale sandhed i enhver religion, denne mærkeligt uhåndgribelige visdom som han kalder "den evige filosofi" fordi den overlever gennem de gudoplyste fra slægt til slægt. Skønt udtrykt og formuleret i forskellige tider og kulturmønstre er det den samme indsigt det drejer sig om: vejen ad hvilken mennesket befries fra sine jordiske lænker, frelses fra syndens trældom, ledes ud af uvidenhedens mørke - hvilket udtryk man nu vil bruge - for at smelte sammen med sit guddommelige ophav.

Måske jeg også burde gøre opmærksom på, hvad dagbladet Information bringer i dag: Selv ateister kan trænge til lidt gud blinker
Indlægget har øjensynlig bragt mange sind i kog - der er foreløbig 35 mere eller mindre ophidsede kommentarer blinker.

Her er et citat fra artiklen:
Citat:
Vi forstår ikke os selv til fulde, og selv om tro ses som et irrationelt fænomen fra ateismens side, så kan den meget vel være funderet i den menneskelige psykologi. Den kan udtrykke længsler og følelser, som ikke kan udtrykkes på andre måder, da den tilhører et område af det menneskelige, som ikke er i overensstemmelse med vores rationelle jeg.

M.v.h. Arne smiler

P.S.: Dine menneske-ofringer? Er der mon nogen i Danmark, som går ind for religiøse menneske-ofringer? blinker


Vi kan godt vandre sammen på livets landevej, men...ikke noget med at smelte sammen blinker

Fik ikke kigget på dit link (forvekslede navnet med en anden). Men ellers et meget interessant citat - måske bogen skulle ligge på præstens natbord, sammen med alle de andre bøger, som er ved at hobe sig op blinker

Menneskeofringer i danmark...forhåbentlig ikke?

Altid godt at læse om ateisternes kamp, for en verden uden forældre blinker

Det er da også noget værre noget at overvåge sine børn - for slet ikke at tale om sig selv - hvad har jeg nu gang i?

Jeg ved det ikke - måske er der nisser på høloftet griner

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 13/05/2016 11:03

Hej ABC.

Når du skriver:
Citat:
Vi kan godt vandre sammen på livets landevej, men...ikke noget med at smelte sammen blinker
så er det jo nok ikke et kærlighedsforhold mellem dig og mig, du har i tankerne blinker men derimod dét at blande religionerne (og andre livsanskuelser) sammen.

Det kan jeg nok give dig ret - når jeg husker på ord fra gamle Thorvald Stauning, der engang brummede:
Citat:
"Når de hellige slås, er Fanden løs!"
som Google fortæller mig, at Bertel Haarder i 2006 - som kirke- og undervisningsminister - nævnte - sammen med en masse andet om statens og kirkens forhold til hinanden blinker

Det får mig til - endnu engang - at overveje, om det mon er bedst, at staten afholder sig fra at inspirere os angående vore livsanskuelser - eller om det ville være bedre om den går aktivt ind (ligesom på hele det sociale område) på fuld demokratisk vis - d.v.s. respekterende de forskellige holdninger i forhold til, hvor stærkt de finder tilslutning hos os, der bor her i landet.

Man kunne vel også sige det sådan: Er det bedst, at vi kan hjælpe hinanden på "det åndelige område" - eller skal det være helt og holdent alene være den enkeltes egen sag.
Jeg er meget i tvivl.

I sidstnævnte fald må folkekirken så klare sig selv - på lige fod med andre religioner og livsholdninger blinker
Og i førstnævnte, synes jeg ikke den skal have mere støtte, end den har medlemmer til blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 14/05/2016 07:33


Hej Arne

Indsendt af: Arne Thomsen
Hej ABC.

Når du skriver:
Citat:
Vi kan godt vandre sammen på livets landevej, men...ikke noget med at smelte sammen blinker
så er det jo nok ikke et kærlighedsforhold mellem dig og mig, du har i tankerne blinker men derimod dét at blande religionerne (og andre livsanskuelser) sammen.

Det kan jeg nok give dig ret - når jeg husker på ord fra gamle Thorvald Stauning, der engang brummede:
Citat:
"Når de hellige slås, er Fanden løs!"
som Google fortæller mig, at Bertel Haarder i 2006 - som kirke- og undervisningsminister - nævnte - sammen med en masse andet om statens og kirkens forhold til hinanden blinker

Det får mig til - endnu engang - at overveje, om det mon er bedst, at staten afholder sig fra at inspirere os angående vore livsanskuelser - eller om det ville være bedre om den går aktivt ind (ligesom på hele det sociale område) på fuld demokratisk vis - d.v.s. respekterende de forskellige holdninger i forhold til, hvor stærkt de finder tilslutning hos os, der bor her i landet.

Man kunne vel også sige det sådan: Er det bedst, at vi kan hjælpe hinanden på "det åndelige område" - eller skal det være helt og holdent alene være den enkeltes egen sag.
Jeg er meget i tvivl.

I sidstnævnte fald må folkekirken så klare sig selv - på lige fod med andre religioner og livsholdninger blinker
Og i førstnævnte, synes jeg ikke den skal have mere støtte, end den har medlemmer til blinker

M.v.h. Arne smiler


Det var nu ikke lige det jeg havde i tankerne, men mere, at det virker lidt farligt at smelte sammen med nogen blinker

Jeg kan godt se, at det er lidt problematisk med den folkekirke, så...for mig lyder det meget rimeligt at staten støtter alle (ud fra medlemsantal) eller ingen.

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 10:42Hej Arne

Måske er der en anden vej frem for folkekirken, for den kunne begynde at tale om en fælles lære, som vi allesammen kan gå ind for.

Hvad skulle en sådan lære bygge på?

Kan den bygge på andet end forældrenes ønsker for deres børn?

Vi har ikke magt over livet, og dog, så bestemmer vi om livet skal fortsætte, så en eller anden magt har vi da.

Skal livet fortsætte?

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 12:00


Selvfølgelig kan folkekirken tale om det, som er af værdi ...

... men kan det gøres uden at tale om gud? I så fald er der ikke brug for folkekirken.


Mange forskellige ... både enkeltpersoner og grupperinger uden for folkekirken ... taler om vores jord og vort fremtidige livsgrundlag.

Ja faktisk er der også bud på, hvordan vi kan ændre vort liv så fremtiden sikres, men hvem vil høre?

¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 13:19


Hej Tikka

Indsendt af: Tikka

Selvfølgelig kan folkekirken tale om det, som er af værdi ...

... men kan det gøres uden at tale om gud? I så fald er der ikke brug for folkekirken.


Mange forskellige ... både enkeltpersoner og grupperinger uden for folkekirken ... taler om vores jord og vort fremtidige livsgrundlag.

Ja faktisk er der også bud på, hvordan vi kan ændre vort liv så fremtiden sikres, men hvem vil høre?

¨¨¨¨Jeg har meget svært ved at se, at vi kommer udenom den almægtige, når vi skal afgøre sådanne spørgsmål.

Skal livet fortsætte?

Børnenes livsgrundlag er forældrene. Det er dem som har besluttet at sætte dem ind i denne verden. Selvfølgelig er der mange som ikke tænker over tingene, men det skulle vi jo gerne have lavet om på, så vi kan få den gode verden, som vi allesammen ønsker. En verden fyldt med oplyste mennesker blinker

Mit livsgrundlag er ikke mine børn, men mine forældre.

Hvad ønsker de af mig?

Har de bedt mig om at smadre verden?

Der er vist noget som er fuldstændigt galt i andedammen griner

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 13:56


ABC: "Jeg har meget svært ved at se, at vi kommer udenom den almægtige, når vi skal afgøre sådanne spørgsmål."

- Jamen så er spørgsmålet jo, om ikke vi skal spørge den almægtige til råds.
Gør menneskene og folkekirken det, mener du?


"Skal livet fortsætte?"

- Det fortæller bibelen, det vil.


"Der er vist noget som er fuldstændigt galt i andedammen"

- Jo det kan vi to sagtens blive enige om, men handler vi også derpå?

Det er vel først og fremmest den enkeltes opgave at "feje for egen dør" da vi hver især er en del af helheden, ikke?


¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 14:48


Tilføjelse.

Men selv om folkekirken ville kunne oplyse sine medlemmer om mere ansvarlighed, så de handler derpå, rækker det ikke til den gode verden, som vi allesammen ønsker ... da problemet er globalt.


¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 15:07


Hej Tikka

Indsendt af: Tikka

ABC: "Jeg har meget svært ved at se, at vi kommer udenom den almægtige, når vi skal afgøre sådanne spørgsmål."

- Jamen så er spørgsmålet jo, om ikke vi skal spørge den almægtige til råds.
Gør menneskene og folkekirken det, mener du?


"Skal livet fortsætte?"

- Det fortæller bibelen, det vil.


"Der er vist noget som er fuldstændigt galt i andedammen"

- Jo det kan vi to sagtens blive enige om, men handler vi også derpå?

Det er vel først og fremmest den enkeltes opgave at "feje for egen dør" da vi hver især er en del af helheden, ikke?


¨¨¨¨Hvem spørger folkekirken til råds? Det kan nok diskuteres? Er den ikke bundet til nogle trosbekendelser?

Bibelen fortæller så meget blinker

Vi har allesammen en have at passe griner

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 15:14


ABC: "Er den ikke bundet til nogle trosbekendelser?"

- Det ved jeg ikke, men jeg ved at tro ikke er nødvendigt for at være folkekirkepræst, og så er det jo lidt svært at rådføre sig med den almægtige. smiler

¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 15:36


Hej Tikka

Indsendt af: Tikka

ABC: "Er den ikke bundet til nogle trosbekendelser?"

- Det ved jeg ikke, men jeg ved at tro ikke er nødvendigt for at være folkekirkepræst, og så er det jo lidt svært at rådføre sig med den almægtige. smiler

¨¨¨¨Det er en mærkelig folkekirke vi har - præster som ikke tror på den almægtige? Hvad er det for noget griner

Det er da godt at vi andre så gør det blinker

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Tikka

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 15:52


ABC: "Det er en mærkelig folkekirke vi har - præster som ikke tror på den almægtige? Hvad er det for noget

Det er da godt at vi andre så gør det"


- Det er vel ikke værre end ikke at tro på bibelens ord.

ABC: "Bibelen fortæller så meget" ...
#20698 - 15/05/2016 15:07


- Men du kunne måske oplyse hvilken almægtig gud, du taler om og tror på?

¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: ”Unge radikale vil af med alle helligdage” - 15/05/2016 16:38


Hej Tikka

Indsendt af: Tikka

ABC: "Det er en mærkelig folkekirke vi har - præster som ikke tror på den almægtige? Hvad er det for noget

Det er da godt at vi andre så gør det"


- Det er vel ikke værre end ikke at tro på bibelens ord.

ABC: "Bibelen fortæller så meget" ...
#20698 - 15/05/2016 15:07


- Men du kunne måske oplyse hvilken almægtig gud, du taler om og tror på?

¨¨¨¨Den må du lige forklare - en præst som ikke tror på den almægtige? Det hænger da ikke sammen?

Hvad leder du efter?

Jeg tror på den gud som bliver beskrevet i bogen "vandrer mod lyset".

Kærlig hilsen

ABC