ALTERNATIVE TERAPIER.

Indsendt af: ole bjørn

ALTERNATIVE TERAPIER. - 29/09/2008 08:42

Markedet for alternative terapier til bekæmpelse af sygelige tilstande er voksende. Ikke blot i Danmark, men i hele den vestlige verden er antallet af mennesker, der søger alternative behandlingsmetoder, i stadig vækst. Tilliden til flere af disse terapier deles af det store flertal af befolkningerne trods den autoriserede lægevidenskabs ofte forbitrede kamp for at forhindre officiel anerkendelse af alternative metoder.

I stedet for at være en kamp for at skabe de bedst mulige resultater, har det udviklet sig til en kamp om retten til at behandle sygdomme. Taberne er patienterne, der dør under slagsmålet mellem forskellige opfattelser, som kunne opnå betydeligt større effekt ved et samarbejde.

Den grundlæggende uoverensstemmelse bunder i, at den autoriserede lægevidenskab (bortset fra psykiatriens afdækning af en række psykosomatiske tilstande) arbejder efter apparat-modellen, d.v.s. betragter patienten som en biokemisk enhed, hvis funktioner kan blive helt eller delvis afsporede af udefra kommende årsager.

I modsætning hertil betragter de fleste alternative terapier patientens tilstand som et resultat af uoverensstemmelser i samspillet mellem krop og psyke, og helbredelsen består derfor af en harmonisering af disse to, så de afbalancerer hinanden.

Der kan ikke rejses tvivl om, at den autoriserede lægevidenskab statistisk fører stort i procentvis antal helbredelser. Lige så sikkert er det, at den alternative sektor rummer en masse mere eller mindre bevidste charlataner, hvis råd og behandlinger kan være livsfarlige at følge.

Men mellem disse yderpunkter findes også en række terapier, der trods videnskabeligt dokumenterede effekter, og ind imellem tilsyneladende mirakuløse helbredelser i tilfælde, hvor lægerne har opgivet patienten, ikke eller kun i mindre grad har opnået officiel anerkendelse.

Det gælder f.eks. terapier som kostregulering, kiropraktik, akupunktur og lignende energibaneterapier, aromaterapi, lymfeterapi, visualisering, meditative teknikker, biofeedback, urtemedicin, berøringsterapier, vacuumterapi, Alexanderteknik, Rolfing, sangterapi, latterterapi, bevægelsesterapier (f.eks. bioenergetik), placeboteknikker (herunder bøn og healing), hypnose og selvsuggestion m.fl.

De progressive læger, som undersøger mulighederne i de alternative terapier bliver ofte ildeset af deres kollegaer, og man anklager dem for at være uvidenskabelige. I realiteten er det dog de progressive, der er de ægte videnskabsmænd, som fordomsfrit søger at undersøge fænomenerne, og følger Galilæis videnskabelige princip; Mål, hvad måles kan, og gør det måleligt, som ikke er måleligt.

Ikke alt, der har navn af videnskab, opfylder dette grundlæggende krav om et uhildet syn på forskning. Efter at have brugt nogle år på at studere alternative terapier, var det noget overraskende at konstatere, at de fleste danske læger nærmest må siges at lide af berøringsangst overfor hele dette område.

Jeg anser det for en uomstødelig kendsgerning, at krop og psyke er uadskillelige, og at enhver helbredelse kræver medvirken af psyken, hvis den skal lykkes helt. Ligeså er immunforsvarets effektivitet direkte afhængig af psykens tilstand.

Har du selv erfaringer med alternative terapier, og/eller har du en holdning til dem, så lad os få belyst emnet i denne tråd.

Mvh

Ole Bjørn ;)Indsendt af: ALH

Re: ALTERNATIVE TERAPIER. - 29/09/2008 11:13

Kære Ole Bjørn

Citat:
Jeg anser det for en uomstødelig kendsgerning, at krop og psyke er uadskillelige, og at enhver helbredelse kræver medvirken af psyken, hvis den skal lykkes helt. Ligeså er immunforsvarets effektivitet direkte afhængig af psykens tilstand.

Har du selv erfaringer med alternative terapier, og/eller har du en holdning til dem, så lad os få belyst emnet i denne tråd.


Jeg er fuldstændig enig i dit synspunkt ovenfor, og det behøver jeg ikke bruge mange ord på at belyse, for der er, som du skriver, en helt klar sammenhæng mellem kroppen og psyken.

Det store alternative marked lokker mig ikke, for jeg har lært at skelne og ved, hvad der skal til for min egen sundhed. Nu er jeg heller ikke ramt af alvorlig sygdom eller andre ting, der har en betydning for min hverdag. Når det så er sagt, er jeg alternativ i min tilgang til mennesket, hvilket betyder, at jeg mener, der skal mere til end lægevidenskaben nøjagtig, som du beskriver det i dit indlæg.

For mit eget vedkommende skete der kropsligt set lidt af en "åbenbaring" for snart 10 år siden, hvor jeg begyndte at lytte til min krop på en helt ny måde. Dette kom helt af sig selv på et tidspunkt, hvor jeg netop havde stiftet bekendtskab med den del af mit liv, der altid havde været ukendt. Det medførte bla., at jeg blev vegetar, og at jeg med mine nye kostinspirationer blev fri for nogle allergiske reaktioner. Allergi kan jeg dog stadig få på dette tidspunkt af året, og jeg har op til flere gange oplevet, hvordan det at få et allergiudbrud samtidig presser nogle meget dybe følelser/tilstande frem. I den forbindelse er jeg glad for, at et medicinalt middel ikke holdt mine reaktioner - både de fysiologiske og psykologiske - nede, for der kan også være en tid, hvor der ift den kropslige og psykiske sundhed er brug for at lette trykket for de mere ubevidste følelser, der præger os i hverdagen og på den måde er med til at gøre os til dem vi er både i tænkemåde og adfærd.

Men ellers har jeg da nogle piller fra apoteket, som jeg af og til tager, når jeg skal være i et rum med op til flere katte blinker eller et eller andet andet støvet/husfugtigt har sat gang i nys og snot. Mine allergiske reaktioner har gennem de sidste år været meget aftagende, hvilket formentlig også skyldes, at jeg ikke længere bor i en kolonihave. Der er således mange faktorer, der er med til at præge vores sundhed.

Du nævner en rækker alternative terapier, som ligger mellem de to yderpunkter, du så fint skitserer. Jeg har ikke personlige erfaringer med disse behandlingsmetoder, men jeg tror på dem som gode alternativer. Dog vil jeg sige, at det altid vil afhænge af den enkelte patient, hvoraf målet bør fremgå.

Terapierfaringer har jeg da, og jeg er netop i gang med at finde en god zoneterapeut, men da jeg er bange for at havne ved en, der ikke kan holde begge fødder på jorden, trækker det lidt ud. Hertil ligger det med energier og energibalance for mig lige for. Sådan har vi nok forskellige tilgange til livet - det alternative er som sådan ikke noget, jeg studerer, snarere noget jeg erfarer og tror på som givende.

Mvh
Anne

P.S
A pro po mit sidste indlæg i arenaen glæder det mig at finde denne tråd, som ganske almindelige mennesker måske kunne være interesseret i smiler (og så er vi debattører måske ikke "ganske almindelige mennesker"?)
Indsendt af: Kræn-P

Re: ALTERNATIVE TERAPIER. - 29/09/2008 12:03Kære Ole Bjørn.

På linie med Anne vil jeg godt give udtryk for, at det er et fortrinligt tema, du har lagt frem til debat. Mit kendskab til alternative terapier kan ligge på et meget lille sted, og derfor er der måske ikke sagligt belæg for, at jeg generelt betragter dem med skepsis.

Jeg vil gerne efter hukommelsen gengive lidt fra en avisartikel, som afdøde professor i psykiatri Ole Rafaelsen (OR) skrev for en årrække siden.

OR havde været på studierejse i Kina, hvor han studerede akupunkturbehandling af affektive stemningssindslidelser, navnlig depression. Han havde også studeret akupunktur i forbindelse med smertebehandling, og her havde han på et hospital oplevet akupunktur som bedøvelsesmiddel i forbindelse med at større kirurgisk indgreb.

Der var tale om en yngre kvinde, der skulle have fjernet en del af den ene lunge. Hun var anbragt således, at hun vendte ansigtet ud mod sine pårørende, medens kirurgerne arbejdede bag et forhæng, så de pårørende ikke kunne se selve operationen. OR kunne følge med begge steder.

Akupunktøren begyndte med sine nåle, som han drejede på med visse mellemrum, og efter nogen tid gav han tegn til kirurgerne om, at de kunne påbegynde selve operationen. Medens denne stod på, talte kvinden med sine pårørende, der sad bag en lav afspærring iført steril beklædning.

Da du har beskæftiget dig med alternative behandlingsmåder, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere om dit syn på akupunktur.

Jeg kan tilføje, at min svoger lider af trigeminus neuralgi, d.v.s. kroniske smerter i den store tredelte ansigtsnerve. Han gik i en årrække til akupunktur, og han havde hver gang en efterfølgende periode på et par uger, hvor smerterne var væsentligt reducerede, men varig bedring var der ikke tale om.


Med venlig hilsen

Kristian Pedersen

Indsendt af: ole bjørn

Re: ALTERNATIVE TERAPIER. - 29/09/2008 15:22

Kære Kristian.

At der findes kommunikationsbaner i kroppen, som ikke kan konstateres ved obduktion og mikroskopi er fyldigt dokumenteret. F.eks. er den elektriske modstand mellem to akupunkturpunkter på samme meridian stærkt nedsat. Man har også lavet forsøg med katte og konstateret, at ved stimulation af bestemte områder på maveskindet begynder en kirtel inde i katten at øge produktionen af sit sekret, uden at der er nogen påviselig forbindelse mellem de to områder.

Da Rigshospitalet havde en forskningsafdeling for akupunktur, afstedkom de en medicinsk sensation. En patient med angina pectoris var for svagelig til en operation, og fik derfor akupunktur i håb om at styrke ham tilstrækkelig til at klare operationen. Efter et antal behandlinger konstaterede man, at han ikke længere led af angina pectoris, og operation derfor var overflødig. Det har ikke engang kineserne kunnet matche.

Lægevidenskabeligt set skulle en sådan helbredelse være en umulighed, men desværre var akupunkturen ikke tilstrækkelig nøjagtigt registreret, så forsøg med andre patienter gav kun den normalt forventede styrkende effekt. Men da enkeltstående begivenheder ikke accepteres som bevismateriale i vestlig videnskabstradition, blev det ved en enkelt artikel om tilfældet i (så vidt jeg husker) The Lancet.

Dokumenterede beskrivelser som Ole Rafaelsens eksisterer der et hav af, og der foretages mere end 100.000 operationer årligt i Kina uden anden bedøvelse end akupunktur. Det vestlige forsøg på forklaring går på, at akupunkturen frigør endorfiner, der virker bedøvende. Denne teori kan dog langtfra forklare alle dokumenterede virkninger af akupunktur.

Den kinesiske forklaring på akupunktur er ikke brugbar i vestlig videnskab, da den er baseret på lige dele empiriske erfaringer og det kinesiske filosofiske system, der modsvarer den gamle græske filosofi om fire elementer.

Kineserne opererer med 5 elementer, jord, vand, ild, træ og metal, og med flere former for energi, Jong-Qi (Yin), Wei-Qi (Yang), Yuan-Qi (nedarvet) og Shen (emotionel energi). Qi-energien gennemstrømmer alt i universet. I kinesisk akupunkturteori giver det sig bl.a. udslag i, at 2 af de 12 meridianer er knyttet til ikke-eksisterende teoretiske organer kaldet "den tredobbelte varmer" og "livets port", den sidste oftest benævnt seksualkredsløbet, der her ikke refererer til genitalierne, men til den kinesiske opfattelse af en kønsbestemmende faktor i organismen. Måske er der tale om en empirisk konstatering af hormonbalancen.

En sådan teori kan få enhver traditionelt uddannet vestlig videnskabsmand til at stejle. Men den indeholder altså en form for brugbar logik, når arten af behandling skal afgøres.

Kinesiske læger fik ikke lov til at kikke adelsdamer i halsen eller lytte til deres hjerte. De måtte nøjes med en hånd, stukket ud gennem sengeforhænget. De udviklede derfor en diagnoseteknik baseret på 12 pulsmålinger, seks på hvert håndled. Forbløffende nok er den brugbar, selv om den virker helt absurd.

Jeg har selv en overbevisende erfaring med laser-akupunktur, og hvis det en dag lykkes at formulere en brugbar teori i den vestlige videnskabstradition, vil akupunkturen utvivlsomt få en fremtrædende plads i vores helbredelsessystem, da den i modsætning til symptombehandling er en årsagsbehandling, men i øjeblikket er vi helt på bar bund med hensyn til at forklare det. En teori går ud på, at meridianerne følger de kæder, som celledelingen har gennemgået siden fosterets blastula-stadie.

Men interessen er stor hos mange læger, og Dansk Selskab for Akupunktur er det største af alle lægeselskaberne. Det gør sig også gældende i udlandet, og med vore dages udvidede kontakt med den kinesiske lægevidenskab og stadig mere fintmærkende måleinstrumenter, kan vi jo håbe på et gennembrud i forskningen.

Om trigenius neuralgi er der ikke (såvidt jeg ved) beskrevet nogen kur udover smertelindring ved behandling af triggerpunkter på henholdsvis urinblære-, galdeblære- og ventrikelmeridianerne.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Indsendt af: Kræn-P

Re: ALTERNATIVE TERAPIER. - 30/09/2008 06:14Kære Ole Bjørn.

Tak for dit fyldige svar. Jeg fik en hel del at vide, som var ukendt for mig. Tak for det.


Med venlig hilsen

Kristian Pedersen

Indsendt af: Kræn-P

Re: ALTERNATIVE TERAPIER. - 02/10/2008 12:41Kære Ole Bjørn.

Én af min svigerdatters veninder, der er psykolog, blev oprindeligt uddannet som zoneterapeut. Jeg har forstået, at behandlingen går ud på at arbejde med patienternes fødder ved at trykke og presse på bestemte steder på tæerne og fodsålerne.

Zoneterapi skulle angiveligt arbejde med nogle af de triggerpunkter på meridianerne, som du nævner i forbindelse med akupunktur. Kunne du sige noget nærmere herom?

På forhånd tak.


Med venlig hilsen

Kristian Pedersen

Indsendt af: ole bjørn

Re: ALTERNATIVE TERAPIER. - 02/10/2008 16:16

Kære Kristian.

Zoneterapi, eller mere korrekt fodzoneterapi, er en af de mange meridianbaserede gamle holistiske helbredelsesmetoder. Den stammer oprindelig fra nordamerikanske indianeres hånd- og fodmassage, som en amerikansk øre- næse- halslæge W.H. Fitzgerald fattede interesse for i starten af 1900-tallet.

Han konstaterede, at der var områder af huden, specielt på fødder, hænder og i mundhulen, der reaktionsmæssigt afspejlede hele kroppen og dens organer, og kortlagde disse områder gennem forsøg med sine patienter. Han udviklede også en behandlingsmetode til stimulering af disse områder, og skrev en bog (Zone-therapy) om metoden, som han selvfølgelig fik på puklen for af mange læger, der anså den for kvaksalveri.

Ikke desto mindre blev den hurtigt populær, ikke mindst fordi en massøse, Eunice Ingham, simplificerede behandlingen til kun at omfatte fodmassage. I en dansk lærebog i reflekszoneterapi omtales teknikken som "indiansk akupunktur", men det vil nok være mere relevant at sammenligne den med den japanske akupressur.

Alle disse gamle holistiske terapier og diagnoseteknikker arbejder ud fra den forudsætning, at hele kroppen er genspejlet på mindre områder af huden og det underliggende væv. Det kan være foden, hånden, maveskindet, mundhulen, ansigtet, øret, øjets iris o.s.v. og de handler allesammen om, at få "energier" til at flyde frit og være i indbyrdes balance. Men teorierne bag kan være vidt forskellige.

I fodzoneterapi mener man, at affaldsstoffer på grund af ubalancer ophober sig i fødderne i krystallinsk form i nerveenderne, og ved at knuse og massere dem væk genskabes kroppens naturlige balance. Man bruger fodzoneterapi som både symptombehandling og årsagsbehandling.

Populariteten bliver ikke mindre af, at patienterne føler sig mærkbart bedre tilpas efter en behandling, og at zoneterapeuter angiveligt i visse tilfælde har haft bedre resultater end lægelig behandling. Det gælder f.eks. barnløshed, hvor patienter efter forgæves lægelig behandling har forsøgt sig med zoneterapi og er blevet gravide.

Lægerne hævder naturligvis, at det blot er et forsinket resultat af deres foregående behandling, men der savnes dokumentation for, at patienter, som ikke har fået zoneterapi, har et tilsvarende antal "spontane" helbredelser.

De fleste mennesker kan finde ømme punkter i deres fødder, oftest i svangen, ved tæernes rod eller fodbalde. Ved efterfølgende sammenligning med et reflekszonekort finder man ofte en sammenhæng mellem de lidelser andetsteds i kroppen, som man er besværet af og/eller modtager lægelig behandling for.

Indtil nu er det dog ikke lykkedes at føre et videnskabeligt bevis for den fysiske sammenhæng mellem reflekszoner og deres tilsvarende organer.

Mvh

Ole Bjørn ;)