Klima- og Corona-krise

Indsendt af: Arne Thomsen

Klima- og Corona-krise - 13/03/2020 16:34

Er vi blevet for mange - vi mennesker - her på denne klode?
Og har vi været for uvidende og for ansvarsløse i den måde vi har opført os på - og stadig gør?

Det startede vel med, at vi begyndte at dyrke jorden - gjorde en del af naturen til vores slaver - så der pludselig var føde til dobbelt så mange af os - og efterhånden mange flere, så vi nu er ca. 7½ milliard mennesker - hovedsageligt klumpet sammen i byer, der er gunstige for smitteoverførsel.
Vel - vi kender til hygiejne, men vi kan ikke desinficere den luft i fællesrum, som vi indånder.

Vi har også fundet ud af at pumpe olie op fra jordbunden og bruge den til motordrift - og vi har ignoreret, at motorerne brænder olien til CO2, som vi forgifter hele klodens atmosfære med.

Kort sagt: Med vores voksende magt over kloden har mishandlet den, så den er godt igang med at blive mindre beboelig - og med vores voldsomt store antal da frister vi alle slags smitte til at angribe os.
"Paradis på jord" - dengang i urtiden - er godt i gang - her i nutiden - med at blive "Helvede på jord".

Så hvad gør vi?
Mit svar: Vi mennesker finder en mere beskeden og harmonisk tilværelse i pagt med naturen/kloden - bliver ikke for mange - og lader os ikke lokke af markedskræfter til et vildt overforbrug.
I stedet dyrker vi livskvalitet.
Men hvad er så dét?
En gammel græker sagde engang til mig på en lille café på en lille græsk ø: Ro - Harmoni - Lykke
- og det hindrer jo ikke fest og glæde yeah

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 14/03/2020 18:16

Er der slet ingen, der har et bud på god livskvalitet?
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2020 18:19

Egentlig tror jeg, han havde ret, grækeren jeg mødte på caféen: At det er ro og harmoni, der kan føre til at godt liv.
Det "at falde til ro", som jeg husker, jeg så allerførste gang en ældre mand gøre på en café en eftermiddag i Grækenlands næststørste by Thessaloniki få dage efter oberstjuntaens fald vist i 1975.
Det gjorde indtryk på mig.
Det var tydeligt, at han havde det godt - var i harmoni med sig selv - og sidenhen har jeg selv oplevet det samme - som om tiden går i stå - mens livet udfolder sig rundt om den stol, man sidder på, og det bord, man sidder ved.
Men det kan jo ske overalt, hvis man er alene, og der ikke lige nu er noget, der plager en.
Dyb meditation er det jo ikke - blot lidt afslappet ro og harmoni - og en af formerne for livskvalitet set med mine øjne blinker

Men mon ikke det er sådan, at vi næsten alle er plaget af indre "forstyrrelser" - nogle, som vi er bevidste om - og nok også nogle, vi ikke kender, fordi de ligger i det underbevidste.
Det kan være længsel - måske efter en andens kærlighed, det kan være vrede, det kan være ærgerrighed, det kan være bekymringer og det kan være angst og usikkerhed - og sikkert meget andet.

Men trods alt dét - alligevel - øjeblikke i nuet - hvor uroen er lagt til side - i nuet - hvor "evigheden står lodret" - som jeg smilende oplevede det tosset

Det kræver jo ikke det store forbrug af naturressourcer - og det kan jo sagtens foregå uden en coronasmittefarlig café blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2020 22:40

Arne: " Er der slet ingen, der har et bud på god livskvalitet? "

Hvad er dit bud på sammenhængen mellem dine ord om ´ro og harmoni´ og ordet ´livskvalitet´?

Profeten Moses er kendt for de ti bud. Det er mit indtryk, at vi to har det tilfælles, vi ikke er tilhængere af religiøse love.

Der er vel de folk, som har den opfattelse, at lykken for dem er, når de nyder livet, som de selv vil. I eksempelvis Folketingets venstre og højrefløj er der forskel på partiernes politiske værdier om menneskets frihed i samfundet om tingene og landets fællesskab. En ateist er om det også uenig med åndeligt troende. Der er forskel på menneskehedens overbevisninger i verden. Ikke alle religiøse er ens, hvilket tilmed gælder spirituelle og ateister. Du har individuelt din personlige holdning om livskvalitet, der er anderledes end andre. Jeg har min opfattelse af virkeligheden. Vi har allerede i en anden tråd sammen med andre diskuteret nogle emner som: Fri vilje, karma-reinkarnation og Guds vilje.

Livskvalitet er blandt andet, når istedet for overlevelse, ekstrem lidelse, for meget psykisk/fysisk begrænsning og mangel på rimelige menneskerettigheder kan mennesket være sig selv som, det vil. Jeg er den, jeg er. Her snakker jeg ikke om forældres autoritet over børn. Der er også noget i dette om kreativitet - En skaber/skaberen.

1. Gud (Det guddommelige) som skabte verden og mennesket.
2. Person som har skabt eller opfundet noget.

Hvem nyder hvad?

Alt der er, det sker som noget, der skabes. En guddommelig skaber udtrykker sig selv igennem skabelsen, som på den måde er en medskaber. Du har tidligere nævnt til mig begrebet ´enhed med det guddommelige´ (Unio mystica). Biblen kalder det for Guds billede. En i Kommunen ansat kvinde har sagt til mig: " Du lever alene med dig selv, hvor det sker for dig som noget ufrivilligt og det er ikke det samme som med Biblens Elias, Moses og Jesus. " Elias flygtede som en nødvendighed i hans ørkenvandring til et bjerg, hvor Gud var. Elias flugt virker som ´fri vilje´ et tilfældigt behov ligesom med naturvidenskabens teorier om evolution i naturen, men jeg opfatter den del af hans liv som noget skæbnebestemt. Profeterne Elias, Moses og Jesus oplevede Gud på et bjerg om deres livs kald, hvilket jeg sammenligner med ´åndeligt oplyst´. Det minder om frelsen med Helligånden. Jesus sagde: " Ske ikke min vilje." Konstant utilfredshed som en psykisk uro og mangel på fred i et moderne menneske er fordi, at vedkommendes sind/hjerte styres af begær-grådighed. Jesus ørkenvandring handlede om de fristelser. Gode frihedskæmpere opfører sig kritisk imod noget tilsyneladende egoistisk, ondt og forkert. Alligevel accepterer jeg min nuværende situation som den midlertidige tilstand i livet, den er, fordi det er meningen. Denne opfattelse er noget livskvalitet for mig.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2020 23:32

Hej Gerth.
Ja, der er jo nok ikke trængsel på det sted, hvor du står - og jeg tror heller ikke, det bliver det.
Det er nok for svært at rumme.

Begrebet, idéen, visionen: Gud tror jeg ikke rigtig på kan "fænge" blandt nutidens mennesker - ikke at det benægtes, at "der er mere mellem himmel og jord", men forestillingen om den gode Gud, faderskikkelsen tror jeg kun "fænger" blandt mennesker med et så stort behov for tryghed, at de er villige til at fornægte deres forstand for at opnå denne tryghed.
Vi andre - tror jeg - fornægter for det meste ikke "noget absolut overordnet", men mener ikke, det er muligt at vedhæfte det egenskaber - eller på nogen måde at fatte det.

Og skal vi egentlig også dét?
Ville det ikke være mere rigtigt at bruge de os givne evner til at søge harmoni med denne klodes natur - som vi jo er en del af? Mit svar på dit spørgsmål.
Det er i hvert fald de umiddelbare tanker jeg får, når jeg søger at forstå dit indlæg. Tak for det! smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2020 00:44

Jeg har redigeret mit forrige svar til dig imens, du svarede - Læs gerne det derfor igen, tak.

Arne: " Ville det ikke være mere rigtigt at bruge de os givne evner til at søge harmoni med denne klodes natur."

Idag så jeg på DR del 1 i serien ´den blå planet´, som blev lavet for flere år siden, hvor en hvalros er mor til dens unge og de har besvær med deres overlevelse på den smeltende is på grund af global opvarmning På fastlandet trues de af isbjørne, så som en mere og mere truet dyreart på de nu for små på overfladen af vandet flydende stykker af is kæmper de imod hinanden om pladsen. Der på en isflage ved deres desperat voldelige kamp, knækkede den, hvor de allesammen derfor faldt ´hjemløse´ ned under vandet. Andre arter sulter, fordi deres mad dør. Den samme skæbne får hele menneskeheden som art også, hvis den fremover altid er ligeglad med Jordens miljø, hvor folk kæmper imod hinanden på den.

Vi har allerede i en anden tråd snakket med hinanden om forskellig slags kærlighed, men det gider jeg ikke her og nu. Vil du tale om den kærlighed, hvor man samarbejder uselvisk på en fredelig måde om tingene, planeten og hinanden og hvilken kærlighed er det?

Der er ingen livs-kvalitet uden livet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2020 12:58

Hej Gerth.
Jeg mener at have forstået, at vi er meget enige på mange områder, især her hvor det handler om vi menneskers måde at opføre os på.
Jeg har læst, at du fordømmer begær, had, krige o.l., og det er jeg jo bestemt ikke uenig i, men det, jeg her søger, er at gøre livskvalitet tillokkende - altså at lokke til noget bedre i stedet for at fordømme noget dårligt.
Jeg er optimistisk nok til at tro på, at vi mennesker har evnen til livskvalitet, men at det kan være svært at finde den.

Det er så her café-gæsten, jeg nævnte, kommer ind i billedet med sin indre ro og harmoni.
Og det næste bliver jo så, hvad det fører til i forholdene til medmennesker.
Det er så her, jeg vil pege på den meget behagelige fornemmelse i maven, man kan få, når det er lykkes en at gøre noget godt for et medmenneske.

At dyrke det naturlige velbehag ved at gøre noget godt tror jeg, vil være meget mere effektivt - og rigtigt - end at opstille strenge adfærdsregler for, hvad man skal, og hvad man ikke må blinker

Og hvis vi udvider tankegangen til et større perspektiv, kunne man spørge: Er det godt for os mennesker, at reklameindustrien lokker os til stadig mere køb, forbrug - og smid væk?
Og når vi fordømmer dét, hvad skal denne industri så lokkes til at gøre i stedet?
Det bliver svært at finde ud af, men det tror jeg, vi skal blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2020 22:50

Jeg skrev et sted ovenfor om, at "evigheden står lodret".
Kan godt se, det lyder som "volapyk", men det er faktisk dét, jeg kan opleve: at evigheden står lodret - lige ned i nuet.
Og det er skønt, synes jeg blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 18/03/2020 15:18

Hold fast i det "volapyk"

For så er der en chance for at du skulle få lyst til at åbne Nye Testamente

At forstå Paulus og ja kristendommen, begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus

-0-0-0-0-0-0-

Jeg har sagt det mange gange, du er ude af stand til at lære af andre, lære af Paulus fx, af Nye Testamente fx, af hvad jeg skriver om det du kalder "volapyk" og fx hvad Tillich og Heidegger har sagt om det du kalder "volapyk" i forhold til vores i verdens værens tilstedeværelse

Hvordan forstås Gud (der ikke er) i forhold til VÆREN og det værende?

Det er hvad der kendetegner eller karakteriserer dig mest Arne, at først når tingene kommer fra din egen mund anerkender du det

Det er et sjovt træk hos dig Arne, og specielt hvor udtalt et træk det er hos dig

Her er jeg lidt anderledes skruet sammen, i samme øjeblik jeg møder det du kalder "volapyk" så begynder jeg at studere, flittigt at studere hvad har Paulus og Nye Testamente sagt om det "volapyk", hvad siger Tillich, nok ham der er elev af Heidegger, der har sagt mest om forholdet i et moderne sprogbrug.

Tror det jeg lærte på universitetet var at det var iorden at bide sig fast i noget, en tanke, ide, hypotese, uanset om en og anden ville kalde det "volapyk", men man/jeg fik ordre på fra lærerne, underviserne, at det "volapyk" eller den tanke og ide, hypotese, jeg var faldet over, skulle jeg undersøge meget meget grundigt, ved at studere hvad andre havde sagt herom, hvordan andre havde behandlet og forstået spørgsmålet,,,,

Altså udmærket at jeg selv kunne tænke og formulere mig og havde mine tanker om tingene, men jeg skulle fandeme studere hvad andre havde sagt om forholdet, spørgsmålet, sagen,,,, før jeg overhovedet måtte ytre mig om hvad jeg troede og mente såvidt det spørgsmål,,,

Derfor da jeg faldt over det du kalder "volapyk" gik jeg på opdagelse, begyndte jeg at studere forholdet, spørgsmålet, hos Paulus, i det Nye Testamente, hos Heidegger og Tillich etc

Pludselig kunne jeg se at disse nævnte bestemt ikke stod tilbage i forhold til mig, ja at jeg stod på skuldrene af disse giganter i tænkningens historie, og hvis jeg selv gerne ville anerkendes som en intelligent tænkende person, jeg måtte ihvertfald underkaste mig selv disciplin og mange timers, ja dages, års studier.

Mange mennesker tror de siger noget nyt, men det skyldes at de endnu ikke har åbnet op for seriøse studier over det de tror de er de første til at indse og forstå.

Fx Gerth, er af den overbevisning, at hvad han siger om Helligånden er enestående og aldrig set før i verden, men det skyldes ene og alene at han ikke har studeret fænomenet endnu, at han ikke forstår at han er kommet mere end 2000 år for sent og at et utal af geniale tænkere har sagt noget meget dybere om emnet før ham, fx Paulus. Alt hvad Paulus siger om Helligånden er der noget mere kød på end hvad Gerth siger. Måske en dag Gerth vil begynde at erkende dette, og fra da af, ligger der et stort seriøst studiearbejde foran Gerth, så han måske om nogle år ville kunne blive interessant at lytte til, men som det er idag, det er trivielt og intetsigende (tautologisk intetsigende selvkredsløb). Alt, fandeme ALT, drejer sig om hvordan vi bryder det intetsigende, og får skovlen under noget substantielt og væsentligt, så vi får noget jord eller andre naturressourcer med os op når vi går et spadestik dybere.

Er der nogen af os der har fundet skatte ved at grave dybt, gå et spadestik dybere, studere et emne grundigt? Gør vi det og lykkes vi, vil vi være interessante at lytte til.

-0-0-0-0-

Vildt interessant at du har kaldt hvad jeg har skrevet gennem årene for "volapyk"

Jeg kan sige dig at Paulus og kristendommen og Nye Testamente er bygget op omkring på en eller anden måde det du kalder "volapyk" og bryder du koden, så vil Nye Testamente og Paulus pludselig blive det mest spændende du nogensinde har stået overfor.

Paulus og Nye Testamente der aldrig har sagt dig noget som helst.

Forstår du det med "volapyk" bliver det genstand for din store interesse, så kan jeg fortælle dig at Nye Testamente og Paulus vil være en guldgrube for dig.

Forstår du begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus, forstår du hvad det vil sige at være i KRISTUS og være KIRKE i verden så bliver alt levende for dig af hvad der står hos Paulus og i Nye Testamente.

Men forstår du det ikke, som Simon og Bjørn ej heller nogensinde har forstået det, så vil du med dem forblive på deres lave niveau såvidt det religiøse spirituelle.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/03/2020 18:28

Hej Hanskrist.

Når jeg læser dine ord:
Citat:
Jeg har sagt det mange gange, du er ude af stand til at lære af andre, lære af Paulus fx, af Nye Testamente fx, af hvad jeg skriver om det du kalder "volapyk" og fx hvad Tillich og Heidegger har sagt om det du kalder "volapyk" i forhold til vores i verdens værens tilstedeværelse
så hænger det sammen med, at jeg ikke uden videre anser "andre" for at være troværdige.

Jeg har det nok lidt som en violin eller et andet strengeinstrument: Kommer der bestemte "toner", så giver det "resonans" i mig - mens andre "toner" ikke gør.

En af dem er jo, som jeg skrev, caféoplevelsens "lodrette evighed i nuet".
En anden var oplevelsen af den helt rene kærlighed fra en Kristus Ikon.
En tredje var oplevelse af hellighed i Den Blå Moske i Istanbul (se især billedet: Interiør) , og en fjerde var en oplevelse af harmoni i mig selv, overfor omverdenen og overfor "himmel og jord", hvor jeg på en bænk på en strand syd for Faxe fulgte en chakra-øvelse beskrevet af Jes Bertelsen.

Noget af dét, det vækker min mistro, er tanker om de forskellige "prædikanters" motiver.
Er motivet f.eks. et ønske om en ydmygt beundrende og måske endda begejstret tilhængerskare?
Hvor mange "prædikanter" kan sige sig fri her? - kan du?
Den slags "falder" jeg ikke for - i hvert fald ikke, hvis jeg opdager det blinker
Det er jo også sådan, at jeg ikke vil være prædikant, men har opdaget, at jeg udvikler mig ved at formulere mig om mine oplevelser, tanker, følelser, fornemmelser og intuitioner.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 19/03/2020 17:19

Arne til Hans K: " Så hænger det sammen med, at jeg ikke uden videre anser ´andre´ for at være troværdige. Noget af dét, det vækker min mistro, er tanker om de forskellige prædikanters motiver."

En ny ansat for Odense Kommune har kritiseret projekt OPLYSTHED, fordi hun kun vil tænke positivt om alt. Hun synes, at den blander sig negativt for meget i folks egne liv, hvor der i dens beskrivelse står skrevet - Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.
Hun sagde endvidere om det: " Dette skræmmer det store flertal væk. Det er ligemeget, at mennesker ryger nogle cigaretter, drikker noget alkohol og så videre, fordi et godt budskab handler kun om kærlighed, så jeg ikke fylder mit sind med noget dårligt. Projekt beskrivelsen lyder fordømmende, hvor du med den personligt dømmer mig."

Jeg svarede: " Jeg mærker ingen dom i dens bud, men istedet er det du, som her dømmer dig selv i den. Du lyder ligesom de der den ´nye tids (New age) spiritualitet´, som falsk kun hører på gode nyheder for en hyggeligt meditativ stemnings skyld. Profeter i Biblen gjorde verden til et bedre sted, fordi deres budskab var imod noget forkert i deres samtid. Som noget ærligt skjulte de ikke folks skidt. Sandhed er ikke selvhøjtideligt afhængig af alle andres reaktioner. Jamen, eksempelvis også det store flertal af religiøse folk fra forskellige trosretninger anerkender mig heller ikke, fordi projektet ikke er religion. Eksempelvis en kristen profil på trosfrihed forummet anerkender ikke mig, fordi jeg ikke er medlem af Kristendommen. Jeg skal ikke behage jeres egoisme. Jeg har på den hårde måde i mange år lært dette om den, jeg er. Næsten ingen lyttede til mig, hvilket en eller anden person engang beskrev som snobber. Der er noget ægte ved min alenetid. "
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 19/03/2020 20:32

Hej Gerth.

Nu ved jeg ikke helt, hvad det er, der motiverer dig, men min umiddelbare fornemmelse er, at du vil verden noget godt, og at det ikke er hæder og beundring, du søger.

Når jeg så tænker på damen i Odense Kommune, der søger at få dig væk fra det fordømmende og i stedet foreslår at fremme kærlighed, så kan jeg egentlig godt være enig med hende.
Selvfølgelig er det rigtigt, at der er meget, vi skal væk fra, men jeg tror, det er endnu mere vigtigt at fokusere på, hvor vi skal hen - så vi kommer væk fra et dårlige på den måde blinker

Det kunne måske være noget i retning af:
Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre tommelop

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/03/2020 17:39

Der er insekter, der instinktivt tiltrækkes af lys.
Det samme er det med de mennesker, som ønsker et ´godt´ liv.
Jeg er ikke enig med dig i din holdning til hende den ansatte i det offentlige system.

Arne: " Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre."

Nå, men folk er ikke ens i verden, hvor derfor ordet ´god´ kan fortolkes af alle på forskellige måder. Hvordan burde man være god ifølge dit slogan her? Som du nok allerede ved, er der eksempelvis de religiøse mennesker, som selv synes, at de på en overlegen måde er bedre end andre. Du lyder ligesom en reklame.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 20/03/2020 18:23

Citat:
så hænger det sammen med, at jeg ikke uden videre anser "andre" for at være troværdige


Sådan har jeg det ikke, for mig er det vigtigt at forstå at den dybe tallerken og meget andet er opfundet. Jeg kan lære så meget af traditionen, de erfaringer menneskeheden har gjort sig, jeg bygger på dem, ønsker at blive klogere og lære af andre uden at miste mig selv.

Og ja her skiller jeg mig ud fra dig Arne og ja Gerth, I gider ikke studere og lære af traditionen, de erfaringer millioner og atter millioner af mennesker har gjort sig gennem generation efter generation.

Men lidt synd for jer, dig at du ikke vil vide hvad Paulus og Tillich fx siger om det du kalder "volapyk" og på samme måde med Gerth at han ej heller vil lære hvad Paulus og kristendommen siger om Helligånden. Dermed mister I begge de lyttere eller læsere der har en akademisk uddannelse, for disse kræver at spørgsmålene er forstået dybt.

Citat:
Jeg har det nok lidt som en violin eller et andet strengeinstrument: Kommer der bestemte "toner", så giver det "resonans" i mig - mens andre "toner" ikke gør.


Ja desværre har du det sådan, men igen sådan har jeg det ikke, fordi det er tegn på ikke at kunne forstå og lære af andre, da du istedet for at forstå tingene, vælger blot det der siger dig noget.

For mig er den dybe grundige forståelse altafgørende vigtig.

Hvis dette også gjaldt dig, kunne vi få nogle meget interessante snakke og drøftelser det du kalder "volapyk", men da du nægter at studere spørgsmålet, mangler du den dybe grundige forståelse.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/03/2020 23:05

Hej Gerth.
Du synes ikke om mit forslag:
Citat:
Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre.
som jeg tror, er bedre end at fordømme diverse dårligdomme.

Forslaget er jo beseret på min tro på "det gode" i alle mennesker - og min tro på at "det dårlige" eller "det onde" er, når det gode mislykkes - af en ene eller den anden grund. "Den onde" tror jeg ikke på.

Om et nyfødt barn kan være ondt - om det kan have arvet ondskab - det tvivler jeg på - men at uheldige vilkår kan skade et menneskes sind, det tvivler jeg ikke på.

Det er derfor, jeg tror på, at vi gør bedst i at være gode ved os selv - evt. med pårørendes, venners, psykologers eller psykiateres hjælp - for årtusinder siden var det nok shamanen - og det er det måske stadig nogle steder på denne klode - mens præsterne i vores del af verden nok ikke spiller den store rolle.

Og har vi det først selv godt, er jeg overbevist om, at vi helt naturligt ønsker vores omverden det godt.

Du stiller spørgsmål ved, hvad "det gode" er, og jeg er enig med dig i, at det skal - og kan - afklares.

Du skriver, at mine ord lyder som en reklame.
Det gør mig helt glad, for reklamefolk er dygtige til at formidle deres budskab.
Desværre er de næsten altid betalt - og styret - af erhvervsfolk, der ikke søger "det gode" men derimod egen profit - på vi andres - og klodens - bekostning.

Min drøm er, at din café kunne blive et sted, hvor mennesker kan finde ud af at have det godt med sig selv - og så tror jeg godheden udadtil kommer helt af sig selv - som en ren kærlighed til verden engel

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 11:47

Arne:

Citat:
Jeg skrev et sted ovenfor om, at "evigheden står lodret".
Kan godt se, det lyder som "volapyk", men det er faktisk dét, jeg kan opleve: at evigheden står lodret - lige ned i nuet.
Og det er skønt, synes jegSpiritualitet er Vertikalitet, ingen i Danmark har som HansKrist beskrevet det sådan.

Så Arne vil du forstå mine skriverier så er det ud fra det du kalder volapyk som er nøglen til at åbne mine tekster, måske også derfor du ofte har kaldt det volapyk det jeg skrev. Men det glæder mig at du dog er nået frem til måske at ane hvad det drejer sig om.

Kristologiens vertikale spiritualitet har jeg drøftet intenst her på siden med ikke mindst jmp/Michael fx.

Fx en dimension jeg har savnet hos dig Arne og derfor efterlyst, især i forbindelse med din ikonoplevelse havde jeg håbet på lidt "volapyk" fra dig, men hellere sent end aldrig.

-0-0-0-0-0-

Nå anledningen til at jeg skriver det her indlæg er at jeg midt i en corona nyhedspause tilfældigt rækker ud efter en bog (1)* på sofabordet og bogen folder sig ud tilfældig på en side hvor der står:

Det vertikale nu, som er en del af den evige kristologiske orden, givet ved Kristi tilfældige/nødvendige inkarnation, fremhæves netop af Kristus, dvs Kristus lyser og skinner ind over den horisontale verdens nu, der udstrækkes i et kontinuum. Dette vertikale øjeblik, dette nu definerer så at sige nyskabelsen (og nydestruktionen).

Så Arne der er rigtig mange der har beskæftiget sig med det du kalder for "volapyk".

(1)*:

DET FLYDENDE KORS En metafysik om tiden og evigheden. Leif von der Wehl Mikkelsen.

Omslaget har en kort anmeldelse af min ven Søren Fauth som jeg mødte i Rødhus på stranden 2018. Han cyklede hen til mig og spurgte om jeg ikke var Hans-Kristian Hindkjær. Og du er Søren Fauth kunne jeg sige. Kun fra Facebook kendte vi hinanden.

Søren Fauth skriver:

Med "Det Flydende Kors" har Leif von der Wehl Mikkelsen begået et enestående værk, der føjer sig ind i en stolt filosofisk tradition. Samtidig indskriver "Det Flydende Kors" sig i en genre, som man sjældent, måske aldrig, har set i Danmark, nemlig udviklingen af en helt ny metafysik eller ontologi, der forener en religiøst betinget livs- og verdensopfattelse med en realistisk opfattelse af verdens objektive tilstand. Citat slut.


Leif von der Wehl Mikkelsen retter en stor og varm tak i forordet:

Til dr. phil Søren Fauth, som meget kompetent har læst korrektur og foreslået forbedringer af teksten, og hvis meget relevante kommentarer viser en usædvanlig dybtgående forståelse af mine teorier.

Iøvrigt skrev jeg en længere mail til Leif von der Wehl Mikkelsen om hvor begejstret jeg var for bogen, og så havde jeg et par spørgsmål til visse steder i teksten. Leif blev overrasket glad over min henvendelse, fordi der var så få der havde reageret, og ihvertfald hele den akademiske verden, var stort set forblevet tavs. Hvilket jeg fandt rystende, når efter min mening Leif havde skrevet et religionsfilosofisk mesterværk såvidt en Kristologisk ontologi. Leif ville kende min baggrund. Hvilket jeg fortalte ham, men det troede han ikke på, men det var jo korrekt nok de oplysninger jeg gav ham. Okay sagde han, så må du have selvstuderet, fortæl mig hvad du har selvstuderet. Det gjorde jeg så. Intet mindre end en imponerende dannelsesrejse du har været på svarede han tilbage, og efter disse oplysninger var han parat til en videre drøftelse mine kritiske spørgsmål til bogen.

-0-0-0-0-0-

Nå Arne om det du kalder "volapyk" er der skrevet i to tusinde år så meget spændende om.

Et kapitel hedder:

DEN VERTIKALE TID OG EVIGHEDEN.

-0-0-0-0-

HansKrist volapyk:

det religiøse og spirituelle omfatter vores vertikale noumenale spontane disperate diskontinuerte kreative ekstatiske skabelsesøjeblikke, Kairos øjeblikke, i vores liv. Disse strukturer er nøje beskrevet i enhver dyb religiøs spiritualitet og i kristendommen er det kristologien der er beskæftiget hermed.

Om begivenheden Kristus, den vertikale Kristus spiritualitet, skriver Luther:

Tro er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 14:13

Hej Hans-Kristian Hindkjær.

Jeg har læst dine to sidste indlæg her i denne tråd, og jeg spekulerer lidt på, hvad det egentlig er, du vil.

Du bebrejder mig for ikke at læse og studere et snævert udvalg af forfattere grundigt nok - sådan som du fortæller, at du selv har gjort.
Og du bruger begejstrede udtryk for, hvad du fik ud af det.

Jeg tvivler ikke på, at du har haft stort udbytte af din fremgangsmåde, men jeg er lige så sikker på, at jeg ikke kan - og ikke vil - "kopiere" dig. Sådan er mit sind ikke.

Dertil kommer, at mit interesseområde ikke er begrænset til alene kristendommen.

Du har glæde af, hvad du gør, men hvorfor ønsker - ja næsten kræver - du, at andre skal gøre ligeså?

Jeg har da læst en del af - og om - Paulus, og dét, der især gør indtryk på mig her, er hans oplevelse "på vejen til Damaskus" og hans ord om: Tro, håb og kærlighed.

Men dét, jeg ikke finder ret meget af i kristendommen er sindets harmoni.
I stedet handler det om Gud og Satan og om det onde og det gode i evig indbyrdes kamp.

Som årene er gået, er jeg blevet mere og mere overbevist om, at vi mennesker gjorde bedre i at droppe vore forestillinger om højere magter - forestillinger, der efter min mening alligevel aldrig kan nå sandheden - og i stedet gør bedre ved at fokusere på vore evner til indre harmoni - og de deraf følgende gode aktiviteter - overfor vore nærmeste, vore medmennesker, naturen og kloden.

Corona-krisen gør os alle mere alene - åbner for at vi hver især kan fokusere på indre ro - og for at de af os, der overlever, kan begynde at overveje fremtidens samfund - i aktiv tro, håb og kærlighed blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 14:34

Citat:
Jeg har læst dine to sidste indlæg her i denne tråd, og jeg spekulerer lidt på, hvad det egentlig er, du vil.

Du bebrejder mig for ikke at læse og studere et snævert udvalg af forfattere grundigt nok - sådan som du fortæller, at du selv har gjort.
Og du bruger begejstrede udtryk for, hvad du fik ud af det.

Jeg tvivler ikke på, at du har haft stort udbytte af din fremgangsmåde, men jeg er lige så sikker på, at jeg ikke kan - og ikke vil - "kopiere" dig. Sådan er mit sind ikke.


Altså fx din ikon oplevelse og det du kalder volapyk ville jeg gøre til genstand for meget grundige studier og undersøgelser.

Jeg ville gøre det til et ubetinget anliggende af ultimativ betydning for mig at finde ud af hvordan andre har beskrevet, "becifret", hvad jeg her har oplevet.

Du er temmelig sikkert ikke den første der har haft disse volapyk oplevelser Arne.

Hvorfor gør du ikke din Kristus ikon oplevelse og volapyk oplevelse til genstand for grundige omfattende studier?

Føler du måske ikke at det er det værd?

Er det ikke værd at bruge tid på?

Hvordan kan vi implementere dette det HELLIGE memisk i kultursfæren, noosfæren? Således at det kan blive alment menneskelig tilgængeligt, så vi kan videreformidle det guddommelige til andre mennesker.

Skal vi ikke finde frem til et fælles sprog. Bygget op omkring nogle nøglebegreber?

Skal vi ikke tænke sammen og videre med andre mennesker? Med traditionen og vor tids nyeste videnskabelige og tværvidenskabelige forståelse det vi snakker om. Min største anke i forhold til jmp/Michael og dig Arne og Gerth er at I ikke gider dette arbejde.

Kunne det tænkes at det du kalder volapyk, at du over tid vil blive bedre og bedre til at beskrive det forhold og forklare os det forhold, og vise os hvordan andre har beskrevet det og forklaret det?

Det samme kunne jeg sige til Gerth, kunne det tænkes at du Gerth år for år blev bedre og bedre til at forklare og beskrive dine tanker omkring det med Helligånden.

Det du kalder volapyk er måske livets vand for os mennesker, så hvis du skal hjælpe til med at stille og tilfredsstille, vores tørst, vores åndelige spirituelle behov så ville det jo kræve at du bliver bedre og bedre til at beskrive fænomenet.


Volapyk:

Citat:
Arne:

Jeg skrev et sted ovenfor om, at "evigheden står lodret".
Kan godt se, det lyder som "volapyk", men det er faktisk dét, jeg kan opleve: at evigheden står lodret - lige ned i nuet.
Og det er skønt, synes jeg-0-0-0-0-0-

KristusMystikkens vertikale affektfulde emotionelle ekstatiske spiritualitet som jeg har erfaret og oplevet er for mig et ubetinget anliggende af ultimativ betydning, et religiøs anliggende. Det er for mig et kald at kunne beskrive og forklare forholdet så andre kan finde kilden til den ny skabelse og det nye liv i og med og ved begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus.

Jeg ønsker at mennesker når frem til idet mindste muligheden for at kunne iklæde sig KRISTUS og at KRISTUS kunne vinde skikkelse i og over vores liv, så KRISTUS kunne blive alt i alle.

-0-0-0-0-0-

Sørme jeg ønsker du og ja Gerth, I gør det på jeres måde. Men det jeg ikke forstår er at I ikke studerer det I taler om.

Hvis jeg var Gerth ville jeg studere hvad andre har sagt om Helligånden og var jeg dig Arne ville jeg studere hvad andre har sagt om det du kalder volapyk.

Nå, jeg er ikke krigerisk, men dig venlig stemt Arne.

Men du gør tingene på din måde Arne, hvor du jo også ligner andre, slægter andre enfødte naturer på, såvidt harmoni. Jeg er tydeligvis mere tvefødt splittet og sammensat, hvor harmoni ikke får lov til at dominere min tænkning. Også derfor jeg er så stor en kritiker af vor tids mindfulness buddhismen, hvor hypoton harmoni som en dogmatisk dyne kvæler fx alt liv, spontanitet og kreativ ekstatisk begejstring.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 18:43

Hej Hanskrist.

Du skriver:
Citat:
Altså fx din ikon oplevelse og det du kalder volapyk ville jeg gøre til genstand for meget grundige studier og undersøgelser.
Mit svar:
Hvad den ortodokse kristendoms ikoner angår kan jeg love dig, at jeg har suget til mig, hvad jeg kunne v.h.a. adskillige bøger herom, så jeg bl.a. har lært at "læse" ikoners særlige symbolsprog.
Jeg har også mange ikoner i mit hjem, som jeg holder af, og jeg kender til ikonernes historie i kristendommen, samt hesykasmen.
Jeg har lært en græsk ikonograf (ikonmaler) at kende på den samme lille ø, hvor jeg mødte "min" ikon. Han var samtidig kirkesanger under liturgien og teologisk velbevandret.
Om Satan fortalte han mig om "den faldne engel" og alle de engle der også "faldt".
Det er så her, jeg mindes det dybt overraskende budskab fra "min" Kristus Ikon: Tag ikke dogmerne højtideligt.

Og jeg tror ikke på Satan som andet end en bekvem måde at lægge ansvaret fra sig på.
Dermed "falder" for mig selv den for mig bedste af de kristne kirker - i forhold til sandheden - som jeg ikke tror nogen kender - og som jeg heller ikke tror, det er meningen, at vi mennesker skal kende smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 00:02

Tilføjelse:
I mit link ovenfor til hesykasmen er der yderligere et link til apofatisk bøn.
Jeg ser, at det ikke længere virker, så her er et, der virker.
Jeg må dog sige, at det, der her står, kan jeg ikke leve op til.
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 01:06

Når du laver en tråd om "Klima- og Corona-krise" - så er det jo ganske aktuelt, selv om klima problematikken er gammel, men ofte er det jo sådan med mennesket - i vores del af verden - at det tror, at kunne finde en udvej så livet kan fortsætte som hidtil med goderne - også i forhold til corona krisen hvor forskerne søger at finde en vaccine, så vi kan leve videre som før, og medicin industrien tjene mange penge.

Når det er sagt, er corona krisen jo ganske gavnlig for klimaet, og hvis dødstallet fortsætter reducerer det jo antallet på klodens befolkning - som jeg forstår - du måske mener burde minimeres så der ikke drives rovdrift på resurserne -

men - som bekendt for de fleste er det de få af verdens befolkning, der lever på andres bekostning og forbruger mere end godt er, alt imens mange lider. Så løsningen er nok snarere, at de lande som har i overflod sætter deres forbrug ned, så de, som ingenting har kan få.
Ellers mener jeg ikke de 2 kriser har så meget med hinanden at gøre.
Dog kan jeg i forhold til corona krisen udlede, at det er fantastisk, hvad politikkerne hurtigt kan gennemføre i fællesskab, og ligeledes forbavsende de store pengebeløb der pludseligt er til rådighed, når der ellers er kamp om magten - og sparekniven bruges flittigt, men desværre er det ofte sådan, at når faren er ovre, skal det tabte indhentes. Derfor er din konklusion: Ro - Harmoni - Lykke
- og det hindrer jo ikke fest og glæde

på dit spørgsmål: Så hvad gør vi? … da helt hen i vejret efter min mening.
I øvrigt uddyber du ikke hvilken fest og glæde du taler om, ej heller hvad du forstår ved:"Ro - Harmoni – Lykke" - andet end at det kommer "ovenfra" og påvirker dit indre.

Det er jo for så vidt godt nok, at du kan finde indre: "Ro - Harmoni - Lykke" men det ændre jo ikke "tingenes tilstand", selv om jeg er med på, man skal starte med sig selv, hvis man vil ændre verden, som jo i samme åndedrag er utopisk at forestille sig som en realitet fordi, mennesket har forskellige værdier af, hvad der er godt og ondt, og indre kampe hvad enten man er kristen eller gudløs da samvittigheden mm eller mangel på samme former mennesket.

Fælles regler som vi ser pt i Danmark, om hvordan vi skal forholde os rykker, og det er jeg overbevist om også er nødvendigt, hvis man skal ændre på klimakrisen - hvis man kan, for det med klimakrise og pademi mm er for nogle tegn på, vi lever i de sidste tider, og for dem er det tegn på at gud snart griber ind.

Mennesket er sin egen værste fjende, og er det skabt i guds billede, som vi læser om i bibelen, må konklusionen vel være, at gud selv ville ødelægge jorden, men - det harmonerer ikke med, at samme gud omtales som kærlighed -
… og det med kærligheden, er jo også ifølge bibelen altafgørende for mennesket, da vi skal elske gud og næsten som os selv, fordi han elskede os først … så det handler om taknemmelighed og værdsættelse …

" … vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.
1. Timotheus 6:6-10

Og dette er vel gældende hvad enten man er troende eller gudløs

Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 03:04

Bertrand Russell's moral message to the future:

"Love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other, we have to learn to put up with the fact that some people say things that we don’t like. We can only live together in that way—and if we are to live together and not die together—we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet."

— Bertrand Russell, 1959 interview with BBC
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 09:22

Kærlighed til medmennesket som man ikke er enig med, betyder ikke man skal elske hans gerning/adfærd - og selv pacifister kan eksempelvis støtte væbnet kamp mod de onde.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 17:10

Hej Tikka.
Du har da ret i at de to kriser: klima- og corona- ikke har så meget med hinanden at gøre - og dog: Begge er vel forårsaget af, at vi mennesker opfører os uhensigtsmæssigt.
Klimakrise fordi vi mennesker bruger løs af ressourcer og lader vort affald hobe sig op.
Og coronakrise fordi vi mennesker bor sådan på kloden, at vi "frister naturens virale kreativitet": Alt for mange og sammenklumpet i storbyer - en klar invitation til al slags smitte - især luftbåren smitte, som vor hygiejne-adfærd ikke magter kunne vi være lidt mere immunologisk vakse - vacciner - ville den nuværende hygiejne straks magte det meget bedre.

Og når jeg peger på indre ro og harmoni - som modvægt mod annoncedrevet hektisk forbrug - er det fordi de hidtidige adfærdsregler - religiøse og juridiske - tydeligvis ikke efterleves, og fordi jeg tror på, at vi mennesker alle har det gode i os, men at det forstyrres af ydre profitorienteret pres (bl.a. annoncer) samt af indre konflikter i os, som vi ikke tager os af.
Det tror jeg, vi bør gøre, og her er det første skridt vel at tage en dyb indånding, slappe af - og begynde at fornemme sit eget sind.
Så begynder vejen vel at åbne sig henimod dén indre harmoni, der gør det muligt at agere på en god måde - her i verden med eller uden religion, psykologi - og hvad der ellers findes blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 17:29

Hej Hanskrist.

Ja, dén kærlighed, som Bertrand Russell så smukt udtrykker, og som du citerer, har vi brug for - og jeg tror også, vi har den tommelop

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Klima- og Corona-krise - 23/03/2020 00:19


”alle har det gode i os” … det gode - hvad er det, og hvor kommer det fra?


Dejligt du kæmper mod eget unødvendigt begær - begær der holder efterspørgselen/overforbruget i gang.
Det er selvfølgeligt en start at sige fra, og føle - man har det godt med det, alt imens andre fortsætter med en livsstil i overhalingsbanen, men at tro det rykker – ændre ”tingenes tilstand” er utopi selv om man siger mange bække små …

Så længe ”det gode” ikke er ens for alle - vil der være forskellige livssyn/drømme og håb og derfor er det ikke nemt eksempelvis at gøre noget ved klimakrisen … og - der er jo dem, som ikke anerkender der er en krise - og andre som kalder folk, der tror det: Klimatosser
Ang corona krisen ”møder” jeg stadig folk, der mener, det hele er lidt hysterisk.


Indre harmoni er godt, men hvad kan den bruges til andet end en god samvittighed og ikke at gå i panik. Uanset hvad - fjerner indre ro ikke klima eller corona krisen.


De fleste er sig selv nærmest, også selv om det enkelte menneske kan sige fra langt hen af vejen til unødvendigt forbrug … men menneskets begær er stærkt og mange handler tåbeligt.
Tilmed er det de færreste der vil ofre sig og eller give sit liv for medmennesket eller ”sagen” - selv om de dedikerede findes.

Ang at fornemme eget sind, er der jo god mulighed nu, hvor alt er lukket ned, men folk får pip af roen og isolation - og krisecenter melder om flere henvendelser.
Mange kender ikke sig selv grundet det store underholdningsforbrug samt stress og jag, og nuværende situation frustrer mange -
Hvad med bagefter. Skal vi så igennem en økonomisk krise.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 23/03/2020 13:34

Hej Tikka.
Stort set må jeg give dig ret i alt, hvad du skriver, men jeg vil dog ang.:
Citat:
”alle har det gode i os” … det gode - hvad er det, og hvor kommer det fra?
svare, at det er min tro, at vi alle er født gode - og dermed mener jeg medmenneskelige og uden lyst til at skade naturen.

Men desværre kommer vi let på vildspor - endda uden at opdage det.
Jeg tror det skyldes uvidenhed om konsekvenserne af vores opførsel - men også uvidenhed om indre konflikter i vores sind, konflikter der styrer os, uden at vi er bevidste om det.

Vi er nået ret langt i vores viden om naturen, men det er mit indtryk, at vi ikke er nået ret langt med at følge opfordringen: Kend dig selv!
I stedet har vi dyrket diverse religioner og deres dogmatiske visioner om det spirituelle univers, der - istedet for at se på, hvad vi mennesker indeholder - udsteder moralske leveregler, men ikke hjælper os i at følge dem - kun straf og belønning.
Det er dét, jeg tror, er for primitivt.
Med større selv-indsigt, tror jeg, vi ville kunne leve bedre.

Og når du skriver:
Citat:
Indre harmoni er godt, men hvad kan den bruges til andet end en god samvittighed og ikke at gå i panik. Uanset hvad - fjerner indre ro ikke klima eller corona krisen.
så er min replik:
Indre harmoni er forudsætningen for at finde de rette beslutninger.

Men hvad der for os alle netop nu er det rette, må jeg jo som åbenbart alle erkende, at jeg ikke ved:
Skal vi fremover 1. permanent acceptere minimalt menneskeligt samkvem for at undgå den ene pandemi efter den anden - eller 2. skal vi lade pandemi efter pandemi smitte os, give os sygdom og efterfølgende immunitet - plus en del døde.
Eller 3. kan vi blive vakse nok til lynhurtigt at udvikle vacciner, der hindrer smittens udbredelse?
Er der en fjerde vej?

Hvad klimakrisen angår, ved vi jo stort set, hvad vi skal gøre. Den eneste krise her er jo en beslutningskrise. Hvorfor tøver vi?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 01:32


"Stort set må jeg give dig ret i alt, hvad du skriver, men jeg vil dog ang.:"
Citat:
”alle har det gode i os” … det gode - hvad er det, og hvor kommer det fra?
svare, at det er min tro, at vi alle er født gode - og dermed mener jeg medmenneskelige og uden lyst til at skade naturen.

SVAR: - Mennesket er et socialt væsen, der fødes egoistisk, en nyttig egenskab for overlevelse.

Fordi mennesket er et socialt væsen, er der fælles regler der hvor man har sit liv i fællesskab med andre. Ud over det giver en tilhørsforhold sørger man også derved i opdragelsen af børnene, at de ikke angriber gruppen. De lærer så at sige fra barns ben, hvordan ”vi” ønsker de skal se verden. De vilkår skal de lære at begå sig i, og nogle steder er rammen større end andre steder.

Det onde er det at gøre noget forkert. Dette lærer vi om i vores opvækst – eller beslutter selv senere hvad er, men - uanset hvorfra vi har vores ideer, om hvad der er ondt, fødes vi hverken som onde eller gode, men vi kan rummer og praktisere begge muligheder.*

Vi er nået ret langt i vores viden om naturen, men det er mit indtryk, at vi ikke er nået ret langt med at følge opfordringen: Kend dig selv!

- Opfordringen???

*

Og når du skriver:
Citat:
Indre harmoni er godt, men hvad kan den bruges til andet end en god samvittighed og ikke at gå i panik. Uanset hvad - fjerner indre ro ikke klima eller corona krisen.
så er min replik:
Indre harmoni er forudsætningen for at finde de rette beslutninger.

- Verdens ledere skulle da gerne samstemmigt træffe beslutninger på baggrund af viden og kunnen og sætte det i værk i forhold til den globale klimakrise, så vi andre kan rette ind – og der kan du godt glemme alt om indre harmoni … Det er lige som trafikregler. De er ens for alle og skal følges, så det hele glider, som det skal.

Men hvad der for os alle netop nu er det rette, må jeg jo som åbenbart alle erkende, at jeg ikke ved:
Skal vi fremover 1. permanent acceptere minimalt menneskeligt samkvem for at undgå den ene pandemi efter den anden - eller 2. skal vi lade pandemi efter pandemi smitte os, give os sygdom og efterfølgende immunitet - plus en del døde.
Eller 3. kan vi blive vakse nok til lynhurtigt at udvikle vacciner, der hindrer smittens udbredelse?
Er der en fjerde vej?

- Da mennesket dør må man acceptere sydom. Det er jo menneskets lod … og da mennesket gerne vil leve længe vil sygdomsbekæmpelse fortsætte.

Hvad klimakrisen angår, ved vi jo stort set, hvad vi skal gøre. Den eneste krise her er jo en beslutningskrise. Hvorfor tøver vi?

- Det er jo lidt sjovt du spørger: Hvorfor tøver vi? - du som selv vil bestemme! … Hvad du jo ikke er ene om.
Verdens ledere skal omlægge den måde menneskene lever på – og det kan de ikke blive enige om - der er alt for mange interesser i spild - men lige nu får vi alle en pause. Når den er forbi, fortsætter det sandsynligvis som hidtil.


Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 19:09

Hej Tikka.
Du skriver:
Citat:
Mennesket er et socialt væsen, der fødes egoistisk, en nyttig egenskab for overlevelse.
Og det har du nok ret i - men vist ikke helt.
Jeg mindes K.E.Løgstrups ord om manden, der en vinterdag kom forbi en mergelgrav og så et barn, der var ved at drukne. Med fare for sit eget liv sprang han ud og reddede barnet spontane eller suveræne livsytringer.
Var det buddet om næstekærlighed? - blev han spurgt, og svaret var: Nej, det var fordi barnet var ved at drukne.
Altså en egenskab, vi mere eller mindre har i os, som ikke er egoistisk.

Du efterlyser kilden til opfordringen: Kend dig selv!
Den er her.

Hvis der er indre harmoni i de fleste af os mennesker, vil verdens ledere rette ind derefter - i første omgang, hvor der er demokrati - og med tiden også i andre styreformer.

Hvorfor vi tøver klimamæssigt er vel fordi, vi endnu ikke er tilstrækkelig mange, der er klar til de nødvendige beslutninger.
Det tror jeg vi bli'r - men om vi når det i tide er nok spørgsmålet.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 21:00

Arne Thomsen citat fra tråden ´væren - ikke væren´ på side 43: " Moses kom ned fra bjerget med de ti bud, fortælles det. Vi har brug for en ny ´Moses´, der kan gøre levereglerne tidssvarende. Dét ser det ikke ud til, at de åbenbart forstenede religioner kan præstere."

Arne´s kommentarer her i denne tråd: " Nu ved jeg ikke helt, hvad det er, der motiverer dig. Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre. Som jeg tror, er bedre end at fordømme. Forslaget er jo beseret på min tro på det gode i alle mennesker. men det, jeg her søger, er at gøre livskvalitet tillokkende - altså at lokke til noget bedre i stedet for at fordømme noget dårligt. Når jeg så tænker på damen i Odense Kommune, der søger at få dig væk fra det fordømmende og i stedet foreslår at fremme kærlighed, så kan jeg egentlig godt være enig med hende."

Der er faglige teorier om menneskets forskellige psykisk instinktive drivkrafter, men Helligånden er den eneste kraft i mig, der betyder en guddommelig vilje og dens kærlighed handler om det smukke ved livet.

Til alle, som ikke ved, hvad vi snakker om her: Jeg sagde undrende om projekt OPLYSTHED´s beskrivelse, der nævner noget i dens ideologi om en fornyende række værdier med blandt andet også noget imod alverdens af menneskehedens værste ting i nutiden, fordi en del af dette ikke eksisterer i de oldgamle religiøst påståede ´hellige´ skrifter fra dengang i fortiden og du selv opfordrede altså også til en slags fornyet kritik af det onde i verden. Derfor som inspireret af dine ord tilføjede jeg den kritik, men folk har ret til en uenighed i dette ligesom hende min samtalepartner fra Kommunen, som faktisk har sagt: " Jo, det er noget, som alle er enige om." Dog har jeg mødt mange, som faktisk ikke vil og/eller kan dette, fordi de ´livs´nyder en eller flere af deres selvdestruktive handlinger med noget, der er for usundt. Projektets intention med det er ment kun som en vejledende anbefaling og inspiration med denne advarende påmindelse imod det forkerte. Jeg er ikke ligesom sælgere, der kun udstiller noget som godt. For at kunne være bevidst om det gode, burde man også bevidst som en skelnen kende til det onde. Jeg synes, at hun afreagerede med opfattelsen af den som fordømmende på grund af en stadig endnu underbevidst urenhed i hende selv, der på den måde skete som ubevidst dom. Det er godt nok, fordi det sådan fremprovokerer menneskers i sindet fortrængte lidelser ligesom med det om en i mennesket grundlæggende etik, moral og kærlighed. Fremtidens bedste helte opfører sig sådan, fordi istedet for undertrykkende vold bruges der formidlende ord imod uretfærdighed og uansvarlighed. Helligånden handler blandt andet om renselse, hvor man derfor ikke skjuler menneskehedens ´skidt´, der også oplyses om. Desuden har du altså også tidligere i andre tråde fordømt religion, materialistisk overforbrug, overbefolkning, begær, grådighed, pengegriskhed og folks dogmer. Her fordømmer du endnu engang global opvarmning mod naturens ressourcer på planeten Jorden. Du fordømmer indirekte også, når du siger spørgende, at Corona virus kan være en konsekvens fra menneskehedens større antal tætte befolkning ved især storbyer.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 21:33

Hej Gerth.

Vi er jo enige om, at noget er godt, og at noget andet er ikke godt - måske ligefrem ondt - og når du skriver om dem, der ikke vil det gode:
Citat:
Dog møder jeg mange, som faktisk ikke vil og/eller kan dette, fordi de ´livs´nyder en eller flere af deres selvdestruktive handlinger med noget, der er for usundt.
så er det, jeg fantaserer om at lokke dem til større nydelse ved det gode i stedet for blot at "drukne dem i dårlig samvittighed".
Indrømmet - det er nok ikke nemt - men jeg tror, det er bedre - og jeg tror, det er muligt - den helt store næstekærlighed.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 22:12

Arne: " Jeg tror på, at vi mennesker alle har det gode i os. Men hvad der for os alle netop nu er det rette, må jeg jo som åbenbart alle erkende, at jeg ikke ved. Jeg mindes K.E.Løgstrups ord."
Tikka: " Mennesket er et socialt væsen, der fødes egoistisk, en nyttig egenskab for overlevelse. Fordi mennesket er et socialt væsen, er der fælles regler der hvor man har sit liv i fællesskab med andre."

Hej alle

Hvorfor skriver Tikka pludseligt så naturvidenskabeligt tænkende? Menneskets behov er ikke skabt egoistiske, fordi selvisk lyst til noget/nogen er ok, hvilket jeg ikke sammenligner med egoismens dumme og syge tendenser til ondskab. Egoisme er en mildere grad af det onde. Elsk dig selv, bla. bla. bla. Når et spædbarn græder sultent efter mad, så kommer mor her i dette land med mad til ham eller hende. Verden bliver ligeledes til et bedre sted, hvis menneskeheden samarbejder om alle tingene for dets fællesskabs bedste, hvor alles mest livsnødvendigt basale behov tilfredsstilles som en generel menneskerettighed.
Ifølge Biblen møder flere profeter Gud alene på et bjerg helt uden alle de andre og deres ting. Det siger jeg til jer, fordi hvis mennesket er skabt i Guds billede ifølge Biblen, er de eksempler på dette med kun en´ evig gud.

Arne lyder ligesom den moderne idag videnskabelige logik, når han siger, at intet gælder som den absolutte sandhed for alle? En god bekendt af mig har kaldt projekt OPLYSTHED for cafe Løgstrup. Han opfatter L´s budskab som, at hele menneskeheden har en guddommelige gnist i sig selv, hvor alle derfor har dette som noget naturligt medfødt. Den gnist er Helligånden uden nødvendigheden for dåben som et religiøst ritual. Ham Løgstrup var faktisk i sin tids kristne Danmark filosof, teolog og præst.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 23:58

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Arne lyder ligesom den moderne idag videnskabelige logik, når han siger, at intet gælder som den absolutte sandhed for alle?
Min replik:
Jeg tror, den absolutte sandhed gælder for alt og alle, men jeg tror, at intet menneske kan rumme denne sandhed.

Glæder mig over, at du synes at anerkende Løgstrups "guddommelige gnist" i os mennesker.
Så handler det vel om at finde den - gnisten - midt i al sindets forvirring og indre konflikter blinker
Skal din Café mon hedde Café Gnisten? smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 26/03/2020 02:57

Arne: " Skal din Café mon hedde Café Gnisten?"

Nej! Den gnist (Helligåndens ild) udtrykker projekt OPLYSTHED jo med det symbol, der er en sol med tolv stråler som et guddommeligt lys.
Indsendt af: Simon

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 14:19

"Hvorfor skriver Tikka pludseligt så naturvidenskabeligt tænkende?"

- Muligvis tænker vedk. lidt over misforholdet mellem tro og viden om den natur, der åbenbart ikke interesserer jer kreationister noget videre. Prøv selv, resultatet er ofte overraskende..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 15:51

Vigtig at forstå Gerth er at når du står overfor Tikka og RoseMarie, så står du overfor uselvstændighed, begge har kastet vrag på deres moralske integritet såvidt at være selvstændige tænkende, debatterende profiler. De kan kun forstås, deres optræden og hvad de skriver og hvordan de vinkler det de skriver, som værende Simons tro "partisoldat". Alliancen Simon, Tikka og RoseMarie må du aldrig glemme. Du vil aldrig møde en selvstændig tænkende og skrivende Tikka eller RoseMarie.

At jeg kan vide dette skyldes jeg kender historien her på Trosfrihed.

Dette er selvfølgelig tragisk at se på, at folk, visse profiler, ikke tør være sig selv fordi en gammeldags autoritær alfa-han fra forrige århundrede ikke tolererer dette. Men var der ben i næsen på Tikka og RoseMarie havde alt set anderledes ud her på stedet.

Så det der undrer dig Gerth, undrer ikke os der kender historien på Trosfrihed.

Nå selv om det er trist at se på, denne servile kujonagtige underkastelse, og at man kan undre sig meget over hvorfor nogle mennesker opgir deres moralske integritet og selvstændighed, så gælder det om at rette opmærksomhed, interesse og arbejdsevne imod noget andet og mere konstruktivt, og så blot konstatere at sådan som jeg har forklaret det, er det bare.

Du er som du er Gerth, og Arne er som Arne er, og HansKrist er som han er, og tak for det at verden stadig består af mennesker der ikke lider af menneskefrygt (som Paulus ønsker det for os alle) og/eller har brug for submission, underkastelse.

Men vi kan ikke sige, Tikka er som Tikka er, og RoseMarie er som RoseMarie er, begge disse profiler kan kun forstås som værende Simons undersåtter eller ukritiske beundrer. Eller hvad der er årsagen til deres uselvstændighed.


Engang her på Trosfrihed snakkede alle med alle.

Men Simon og Bjørn ville det anderledes. Stedet var ikke efter deres smag og skulle undergå en forandring, og resultatet blev at den frimodighed og frihed, der ellers kendetegnede trosfrihed forsvandt.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 16:27

Hej Hanskrist.
Du skriver til Gerth:
Citat:
Så det der undrer dig Gerth, undrer ikke os der kender historien på Trosfrihed.
Min replik:
Hvem er "os"?
Det er ikke mig, der vil være med til at rakke ned på andre debattører!
Hvem er det så?
Mon ikke det ender med, at det er dig alene?
Har du mistet jordforbindelsen?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 18:17

Du mangler nosser Arne

Du eller vi andre får aldrig igen en fri debat og snak med fx RoseMarie som før hun blev Simons fugl i bur kiggende ud i mellemrummet bag tremmerne og her lader sig nøjes med at blive håndfodret af hendes feudale ejermand Simon

Ligeledes er Tikka som ingen af os aner en hujende fis om hvem er, søsat her på Trosfrihed som en debattør der arbejder pro Simon imod blandt andet dig Arne,,,,

Tikka er Simons værk, eller ihvertfald Simons koordinerede tætte allierede, også derfor Tikka har travlt med dig Arne på nøjagtig samme måde som er i Simons ånd

Eneste måde vi kan komme videre på er med nye debattører der er ligeglad med Simons agenda på stedet

Og Gerth er så tilpas skør og selvstændig tænkende at han gir pokker i Simon og for hver gang der kommer en ny til der ikke underkaster sig Simon så begynder Trosfrihed at ligne sig selv fra gamle dage

Men der er vi ikke endnu, men en dag vil vi være der. Vi er stadig skadet af den borgerkrig som Simon og Bjørn startede, af uforståelig grund
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 21:38

Hanskrist, jeg finder det trist at se dig agere med alene forsøg på karaktermord - og helt uden at komme ind på noget emne.
Mit gæt er, at det svækker din troværdighed - ikke alene hos mig.
Der må da vist være noget, der plager dig - siden du agerer sådan?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 23:23

Du er konfliktsky Arne og det har du måske dine gode grunde til at vælge som den rigtige strategi for dig

I hele mit liv har jeg stået udenfor enhver form for klike og alliance, det blev bemærket i folkeskolen og realskolen dette træk hos mig at flokmentalitet og menneskefrygt var jeg på alle måder hævet over, derfor har jeg altid bemærket når nogen rotter sig sammen mod andre og nogen alfahanner kujonerer andre, og lykkes med at få tilhængere der i tavshed som nikkedukker bare tillader forfølgelser

En sådan måde at agere på her i livet er jeg hævet over, men jeg kan godt finde på at påtale fænomenet, som hvor Gerth undrede sig, for Gud ved hvilken gang,

Der er også nogle ting der er svære at forstå

Om vi mennesker dog bare turde være os selv og ingen andre

Du taler om karaktermord Arne, mod hvem dog? Jeg påtaler nogle alliancer og underkastelsesfænomener, som jeg ikke mener voksne mennesker burde kunne blive offer for

Hvordan kan et voksent menneske ukritisk underkaste sig et andet menneske, hvordan kan mennesker finde på at rotte sig sammen, jeg forstår det ikke, og det fordi jeg INTET har af dette i min natur, selv som barn, skolebarn, kunne det ikke spores hos mig

-0-0-0-0-0-

Nå der går jo halve og hele år imellem at jeg påtaler forholdet her på trosfrihed,

Så det fylder jo ikke, og nu går der nok rigtig lang tid igen før jeg påtaler dette for mig triste fænomen

Har du brug for at kujonere andre mennesker Arne, har du brug for at tá friheden fra andre mennesker?

Nej vel,

Vi er nogle mennesker der aldrig, ALDRIG, kunne finde på at intimidere andre mennesker og tage friheden fra dem fordi vi vil ha dem som allierede undersåtter

Der skal være en der forlanger underkastelse og så en der underkaster sig,,,,,

Men som sagt er jeg hævet over den primitive måde at agere på i sociale sammenhænge, finder det modbydeligt
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 28/03/2020 12:30

Hanskrist, du skriver:
Citat:
Men som sagt er jeg hævet over den primitive måde at agere på i sociale sammenhænge, finder det modbydeligt
Min replik:
Det modsiger du jo med dine egne handlinger!

Skal vi debattørers ageren her på Trosfrihed.dk være frugtbar, så tror jeg, at vi må hæve os over niveauet, hvor der er personlige krænkelser.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 29/03/2020 22:33

Hans K: " I hele mit liv har jeg stået udenfor enhver form for klike og alliance, det blev bemærket i folkeskolen og realskolen dette træk hos mig at flokmentalitet og menneskefrygt var jeg på alle måder hævet over, derfor har jeg altid bemærket når nogen rotter sig sammen mod andre og nogen alfahanner kujonerer andre, og lykkes med at få tilhængere der i tavshed som nikkedukker bare tillader forfølgelser. En sådan måde at agere på her i livet er jeg hævet over, men jeg kan godt finde på at påtale fænomenet, som hvor Gerth undrede sig, for Gud ved hvilken gang."

Tikka´s ord om mennesket som et flokdyr lyder naturvidenskabeligt, men det er muligt også noget andet ulogisk, fordi eksempelvis religiøse sekter misbruger deres fællesskab, hvor de endda tilmed opfatter især ensomme mennesker som de mest potentielt egnede til det.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 29/03/2020 22:49

Tikka: " men menneskets begær er stærkt og mange handler tåbeligt. Tilmed er det de færreste der vil ofre sig og eller give sit liv for medmennesket eller ´sagen´ - selv om de dedikerede findes."

Du har sommetider nævnt ordet ´renhed´, hvorom jeg har min fortolkning, hvilket for mig lyder godt ved især min alenetid nu. Jeg formoder, at ifølge du er de bedste forbilleder kun i den kristne guds navn?
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 30/03/2020 00:13

Arne til Hans: " Skal vi debattørers ageren her på Trosfrihed.dk være frugtbar, så tror jeg, at vi må hæve os over niveauet, hvor der er personlige krænkelser."

Ja! Der findes jo allerede på forskellige områder fagligt teorier om fornuftig kommunikation sammen og aggressive skænderier imod hinanden. Siger man eksempelvis personligt til et enkeltindivid eller en større målgruppe som en fordømmelse, at en - flere - mange - alle mennesker er noget lort, så sker dette på den dårlige måde, hvor en selv dermed øger denne sygeligt onde illusion om mennesket inklusiv ubevidst også i sig. Kalder du en eller anden for noget forkert, tror vedkommende derfor måske om ham/hende, at det er sandt. Af den grund er jeg imod psykisk tortur, manipulation, mobning, chikane, hån og undertrykkende forfølgelse mod hvem som helst. Jeg fortæller fra idag istedet jer kærligt om menneskehedens Helligånd.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 04/04/2020 18:36

Jeg skrev i det første indlæg i denne tråd bl.a.:
Citat:
En gammel græker sagde engang til mig på en lille café på en lille græsk ø: Ro - Harmoni - Lykke
- og det hindrer jo ikke fest og glæde yeah
Det må nok korrigeres lidt lige nu, mens coronasmitten hærger: Vil vi holde fest o.l. må vi gøre det hver for sig - og ikke som det er beskrevet her.

Det indså vores kirkeminister vist også her i landet - i sidste øjeblik - før Påske blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 09/04/2020 16:45

Jeg tror Corona-krisen lærer os noget, som nok kun langsomt går op for os:
Vi behersker ikke naturen, skal heller ikke gøre det, skal ikke voldtage den, men ydmygt finde vores plads som en del af den - hvis vi skal undgå, at den "straffer" os med bl.a. pandemier og klimakrise.
Konsekvenserne af denne lære er umiddelbart uoverskuelige, men at tro, vi kan fortsætte som før Corona-krisen, det er nok en meget naiv fejltagelse.

Lige nu er endnu kun få blevet smittet, er syge, har været syge - og er blevet modstandsdygtige - hvis ikke døde.
Denne udvikling af modstandsevne, antistoffer, er jo naturens gave til os, som vi måske kan bruge til at hjælpe hinanden med, sådan som det netop nu prisværdigt søges udviklet på Aarhus Universitet, og selvfølgelig er det et håb, at der ikke går alt for lang tid med at udvikle en brugbar beskyttende vaccine - og måske effektive behandlinger af infektionen.
Situationen rejser vel to spørgsmål:
1. Er vore globale sundhedsvæsener tilstrækkelig højt prioriterede?
Deres aktuelle manglende evner tyder ikke på det, men måske er det ikke muligt at effektivisere dem.
2. Er det sidste tilfældet kommer vi nok ikke udenom at ændre vore civilisationer.
Overbefolkede storbyer kan da i hvert fald ikke fortsætte som nu, hvor de bliver smittecentre med massedød.
Og hvad mere bliver nødvendigt - måske reduktion af vort samlede antal.
Vi mennesker er jo ikke uden evner til at finde frem til at blive en harmonisk del af de store globale økologiske sammenhæng.
Nu er vi udfordret til at bruge de evner!

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 01:27


Så lige dette klip:

Citat:
Ortodokse kristne trodser corona-restriktioner: Bruger samme ske til alle kirkegængere

https://www.dr.dk/nyheder/udland/ortodokse-kristne...me-ske-til-alle

Hvorfor i alverden går kirkegængerne med til, der bruges samme ske. De må jo være orienteret om corona siden de har mundbind på/med.

.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 12:41

Ja, det er vel et eksempel på, at nogle mennesker lader deres fortidens dogmer overtrumfe nutidens viden - og så bliver de jo hurtigere smittede - syge - immune - eller døde cool

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 13:08


Eksempel på … Ja eller som link nedenfor kan det handle om egne interesser eksempelvis.

For Trump - magt profit og våben – han er ved gud et fjols, der nemt kan starte en borgerkrig.

Citat:
Præsidenten bakker op bag truende demonstranter, der vil have stater til at ophæve coronarestriktioner.

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-04-18-guvernoerer-donald-trump-opmuntrer-til-vaebnet-oproer
.
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 13:45


Immune.

- Har læst der ingen beviser er for immunitet efter smitte.

Citat:
WHO advarer: Ingen beviser for immunitet efter smitte

Flere lande har oplevet, at borgere, der er blevet smittet med coronavirus og erklæret raske, senere viser sig at være smittet igen. Det har skabt tvivl om, hvorvidt man faktisk bliver immun over for coronavirus, når man først har været smittet.

Men der er endnu intet bevis for, at personer, der er blevet erklæret raske efter at have været smittet med coronavirus, er immune over for sygdommen.

Det siger Maria van Kerkhove, der er epidemiolog ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO), ifølge Sky News på et pressemøde i Genève.

I øjeblikket er flere lande i færd med at købe testudstyr, der kan måle, om personer har antistoffer mod Covid-19 - sygdommen, der forårsages af coronavirus.

- Disse test for antistoffer vil være i stand til at måle niveauet af antistoffer, men det betyder ikke, at en person med antistoffer er immun, siger Maria van Kerkhove. (Ritzau)

https://www.dr.dk/nyheder/indland/live-seneste-nyt-om-coronavirus-0
.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 15:41

Hej Anonym.
Ja, det er jo spændende, om vi mennesker er i stand til at udvikle modstandsevne mod denne virus - og dens mutanter.
Det er de i gang med at undersøge i Aarhus på deres Universitet.

Er dette ikke muligt - og svigter vaccine-beskyttelse også - da er situationen for homo sapiens på denne klode jo dramatisk ændret: Et liv beskyttet mod smitte - med alt, hvad dét indebærer.
For mig er et sådant virus da en del af det ufattelige mirakel: Verdens væren - og for de religiøse er det vel en del af deres Gud's skaberværk.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 00:38

Indsendt af: Arne Thomsen
Ja, det er jo spændende, om vi mennesker er i stand til at udvikle modstandsevne mod denne virus - og dens mutanter.
Det er de i gang med at undersøge i Aarhus på deres Universitet.

Er dette ikke muligt - og svigter vaccine-beskyttelse også - da er situationen for homo sapiens på denne klode jo dramatisk ændret: Et liv beskyttet mod smitte - med alt, hvad dét indebærer.
For mig er et sådant virus da en del af det ufattelige mirakel: Verdens væren - og for de religiøse er det vel en del af deres Gud's skaberværk.

Livet er farligt at leve, for nogle mere end andre, og vi skal jo dø af noget, nu vi ikke har evigt liv.

Der dør hele tiden mange mennesker af den ene eller anden grund, og jeg forstår at influenza sæsonens dødsfald i år er udeblevet, men skræmmende er det, når det med corona – isolation mm lige sker over en nat.

Jeg opfatter bestemt ikke virus som: en del af det ufattelige mirakel - men utroligt hvordan dette usynlige kan angribe os.
Hvor det kommer fra, har jeg ingen ide om. Blot ved jeg, ingenting kommer ud af ingenting.

I begyndelsen at krisen tænkte jeg, da medierne oplyste, at forureningen var mindsket, efter folk skulle blive hjemme, at det måske ville há indflydelse på klimakrisen, men jeg syntes, den er blevet glemt og skubbet i baggrunden – forståeligt nok - og sådan vil det sikkert også være i lang tid fremover, da vi nok skal trækkes med corona krisens økonomiske konsekvenser, men vi må se hvad der sker.

Bibelsk lever vi i de sidste dage, så med alt det der sker i verden, kunne man jo godt tro det er nu ”det sker” … men kristne har ventet på og set frem til Jesu komme - en glædens dag - siden apostlenes tid.

Læste om et par fra Ribe der i mange år har forberedt sig til Herrens dag. (Mange henvisninger til dem på nettet, men har valgt en artikel med den nyeste dato)

https://jv.dk/artikel/par-fra-ribe-har-forberedt-sig-i-%C3%A5revis-coronakrisen-er-begyndelsen-p%C3%A5-jordens-sidste-tid
.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 08:11

Anonym: "Bibelsk lever vi i de sidste dage, så med alt det der sker i verden, kunne man jo godt tro det er nu ”det sker” … men kristne har ventet på og set frem til Jesu komme - en glædens dag - siden apostlenes tid."

Disse forventninger idag om Kristus reinkarnation for en mindre kristen trosretning eller den store religion Kristendommen ligner måden, som de religiøst skriftkloge ypperstepræster for Jødedommen i profeten Jesus samtid, hvor han ifølge dem ikke var som den ventede Messias. Det synes jeg, at der er noget ironisk ved.
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 08:51


Der bliver ikke tale om reinkarnation ved Jesu komme.

Som du sikkert ved, siger skrifterne han ofrede sit liv en gang for alle og er nu ”kun” levende i ånden i al evighed.
.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 19:34

Hej Anonym.
Du skriver:
Citat:
Jeg opfatter bestemt ikke virus som: en del af det ufattelige mirakel - men utroligt hvordan dette usynlige kan angribe os.
Hvor det kommer fra, har jeg ingen ide om. Blot ved jeg, ingenting kommer ud af ingenting.
Min replik:
Jeg ser det sådan, at vi mennesker er en meget lille del af en meget stor helhed, og jeg tror ikke på, at verden er skabt alene for vi menneskers skyld.
Religionerne har jo nok en tendens til alene at se, hvad der er godt for os mennesker - kommende fra den gode Gud - mens alt dårligt er noget, "Fanden har skabt".
Vi har tilladt os at være mere end 7 milliarder, og de af os der er "ved muffen" bruger uhæmmet løs af klodens ressourcer og kerer os ikke om vores enorme mængder af affald - heller ikke det usynlige i luften: CO2.

Så - som jeg ser det: Virusser er en del af "det ufattelige mirakel", og at det virus, der giver os Covid-19, pludselig formerer sig voldsomt, skyldes alene at vi mennesker inviterer dertil, her nok især at vi æder indfangne vilde dyr suppleret af vores øvrige smittebefordrende adfærd - alt for mange af os - alt for tæt.

Nogle religiøse vejrer "dommedag", andre ser mere på den globale økologiske balance, samt vore tekniske og sociale muligheder:
1. Hvad er det, der især starter nye virus-angreb på mennesker, og kan vi hindre det?
2. Kan vi få et stærkere og hurtigere globalt virusberedskab?
3. Hvordan gør vi os socialt mindre smittende og mindre svinende?

Vi kan godt klare alle tre aktiviteter, men som de forkælede pattedyr, vi er, kan vi ikke rigtig få taget os sammen til at gøre noget effektivt ved det.
Og fortsætter vi sådan, får vi konsekvenserne.

Men lige nu er det da opmuntrende, som det aktuelt socialt er lykkedes os her i landet - på virusfronten
- klimaet er jo desværre noget andet
.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 00:46

Citat:
Jeg ser det sådan, at vi mennesker er en meget lille del af en meget stor helhed, og jeg tror ikke på, at verden er skabt alene for vi menneskers skyld.

Hvorfor tror du verden er skabt?

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 12:41

Okay, den anden mulighed er vel, at verden/universet/universerne altid har været - og det er vel et endnu mere ufatteligt mirakel? blinker
Hvad tror du?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 13:12

Arne: " Virussen Covid 19 er en del af ´det ufattelige mirakel´."

Ægte mirakler handler blandt andet om kærlighed. En virus lever, men den elsker ingen. Hvad nu hvis du selv som en gammel mand bliver smittet af andre, som har den, hvor du over længere tid har en følelse af kvælning med måske døden til følge? Helligåndens kraft helbreder istedet sygdom. Jeg har engang set eksempelvis den i Danmark kristne berømthed prædikant Mogens Hansen og nogle af hans tilhængere, som glædede sig over de påståede tidens tegn om den store trængsel ved endetiden. Det var deres fryd over menneskehedens lidelser.

Mit råd til dig: Hav dog for folket i verden noget næstekærlighed, sympati (medfølelse) og empati (omsorgsfuld forståelse) istedet for din euforiske tilstand for den plage mod medmennesker.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 17:02

Hej Gerth.
Tak for dit indlæg.
Jeg tror godt, jeg forstår, at du mener, jeg savner "næstekærlighed, sympati (medfølelse) og empati (omsorgsfuld forståelse)" overfor medmennesker, men det er ikke sådan, det forholder sig!
Jeg har den holdning overfor mine medmennesker, men ikke alene overfor dem, også overfor alt andet levende og eksisterende.
Det er her, min oplevelse med tiden er blevet, at vi er for "nærsynede", for egocentriske, ikke kan se andet end os selv og de andre godt 7 milliarder mennesker, mens resten af verden nærmest blot er til for vores skyld, som noget, vi kan bruge.

Helt basalt mener jeg, at det netop er dét, der er årsag til Covid-19 krisen.
Vi mennesker accepterer ikke vores placering i denne klodes økologiske sammenhæng. Naturen "det billige skidt" er bare noget, vi kan bruge, som det passer os, og det er netop dén holdning, der har ført os til både en klima- og en corona-krise.
Forbrug og smid væk, helst mere og mere, så økonomien kan blomstre. Hvorfor skal den egentlig dét? Bliv talrige som sandskornene på stranden. Klump jer sammen med "alle moderne bekvemmeligheder". Det er da en invitation til de mikrober, som er udstyret med evner til at bruge den!

Mikrober er ikke onde, det er da bare os, der er stupidt højrøvede!

Jeg tror på, at vi mennesker evner at finde vores rette harmoniske plads i den globale økologiske sammenhæng, og at vi kan finde en bedre livskvalitet end blot stadigt større forbrug og teknisk bekvemmelighed, og netop her er det også for mig kærlighed og empati - ikke blot os mennesker imellem, men til hele denne fantastiske verden, som vi jo er en del af.
Håber ikke, du synes, dette er "narrestreger".

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 19:43

Gerth, jeg har megen sympati for dine aktiviteter med det formål, at vi mennesker skal bruge vore naturlige evner for næstekærlighed og empati - aktiviteter baseret på din oplevelse af og dit forhold til Helligånden.

Hvordan alt dét er for dig, det står mig ikke særlig klart, men dine ord om, at vi i grunden alle er lige, samt dét, at du ikke efterspørger en kirke (til en ny religion), men foretrækker en café. Det imponerer mig!

Hvad jeg undrer mig over er, at du har megen kærlighed til mennesker - men vistnok ikke til verden i øvrigt - som jeg jo opfatter, at vi mennesker er en del af.

Måske har jeg misforstået dig?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 19:45

Citat:
Håber ikke, du synes, dette er "narrestreger".


Nej, det er det rene idioti!
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 19:52

Hej Anonym.
Rent idioti, det pirrer min nysgerrighed.
Er det muligt, at du kunne uddybe?
M.v.h. Arne smilerHarmoni og kærlighed ti denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 21:34

Arne: "Jeg ser det sådan, at vi mennesker er en meget lille del af en meget stor helhed, og jeg tror ikke på, at verden er skabt alene for vi menneskers skyld."

Her er lidt oplysende information tiltrods for din væremåde:

Biblens mytologiske skabelsesberetning, GT - Første Mosebog, 1:27-28: "Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

Menneskeheden tilfredsstiller ikke dyrene og naturen, men både natur og dyrelivet tilfredsstiller vores behov som mad, bolig, ting, kæledyr og kulturel underholdning. Mennesket er den mest overlegen art på Jorden. Det er derfor kun os, som har et helligt ansvar for verden og hinanden.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 22:36

Javel Gerth - så det er dér, du står.

Ligesom Bibelteksternes forfattere jo ikke kendte til, hvad Darwin opdagede:
Citat:
Ud over at kunne forklare et af naturvidenskabernes helt store problemer, nemlig hvordan Jordens mangfoldighed af liv er opstået, viste Darwin, at mennesket blot er et dyr som alle andre.

Vores særstilling på Jorden forsvandt således som dug for solen.
så er der jo stadig mange, der fornægter evolutionsteorien - eller i det mindste fastholder menneskenes særstilling.

Og hvad man siden har fundet ud af økologisk om de forskellige populationer af levende væsener plus vira, er der jo fortsat mange, der ikke accepterer.
Økologi er jo ikke bare kartofler, der er fri for sprøjtemidler blinker
Citat:
Økologi er videnskaben om forholdet mellem de levende væsner og mellem dem og deres miljø. Økologien er dermed den af naturvidenskaberne, som studerer de levende organismers levesteder og den gensidige påvirkning mellem de levende væsner og miljøet.

Min vurdering er, at Bibelen er håbløst forældet her, men det er jo så blot min vurdering blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 23:05

Du går lige for tiden meget op i naturkatastrofer, dyrs rettighed på lige fod med mennesker og pandemi? Øh, hvem smider da døde mennesker til dyr som føde - Ingen. I Indiens gader er der beskidt, fordi dyrene opfattes som helligt sjælelige inkarnationer, hvor de skider lort og aberne angriber folk, hvilket er dumt med farlig bakteriespredning.

Der har altid i verden på forskellige tidspunkter og steder været fattigdom, sult, krig, naturkatastrofer, sygdom og død. De fire apokalyptiske ryttere i Biblens nye testamente fra Johannes´ Åbenbaring symboliserer de destruktive kræfter 1. Krig = 2. Erobring, 3. Hungersnød og 4. Død, hvilke jeg ikke oplever i mit liv. Dette dommedags scenarie sker ikke for mig, ikke engang sygdom.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 23:56

Hej Gerth.
Lige en replik:
I bibelsk tid: År 0 siger FN, at vi ialt var ca. 300 millioner mennesker her på kloden.
I dag er vi over 7000 millioner (7 milliarder).
Det var der jo nok ingen af Bibelens forfattere, der forudså.
Men hvis din Helligånd er ægte, så er dette nok ikke ignoreret, hvis du lytter.
Min følelse er så bare, at næstekærlighed er for snævert, og at det er kærlighed til hele denne klode - og alt dens liv, der er det centrale.
Jeg kommer til at tænke på fynboen, der ikke kunne få den globus, han ønskede hos boghandleren: En globus over Fyn (Fyn og Fynbo tilfældigt valgt).

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 21/04/2020 15:28

Citat:
I bibelsk tid: År 0

År 0 eksisterer ikke

https://videnskab.dk/kultur-samfund/ar-0-eksisterer-ikke


***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 21/04/2020 16:40

Hej Anonym.
Det var Wikipedia og FN, der brugte år 0.
Du kan jo så vælge, om der skal stå år minus 1 eller år 1.
Det ændrer nok ikke billedet mærkbart blinker
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 21/04/2020 22:50

Arne: "Min følelse er så bare, at næstekærlighed er for snævert, og at det er kærlighed til hele denne klode - og alt dens liv, der er det centrale."

Kærlighed er et stærkt ord! I TV så jeg noget om en mand, som arbejder meget entusiastisk i en skov. Der er også dem, som arbejder med stort engagement i overlevelse på planetens mest barske miljøer. Den slags folk elsker naturen. Jeg nyder da også Kongens have i Odense på en ulækkert beskidt bænk ved den lille sø foran ænderne og græsplæne, hvor jeg hører kvidder og jeg der mærker solens varme. Jeg elsker dog ikke naturen, fordi jeg kan li civilisationens komfort og tryghed. Jeg har ikke et personligt forhold til dyr. Menneskers lort udholder jeg hver dag, hvilket kræver kærlighed i mit tilfælde. Jeg vil derfor ikke pådutte alle, at de skal elske det primitive liv. Desuden kan menneskeheden ikke endnu samarbejde om en bedre verden, før man generelt elsker hinanden.

Måske du bare spiller dum, der dermed kan fremprovokere en diskuterende forklaring fra mig? Jeg behøver ikke et svar.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/04/2020 11:17

Hej Gerth.
Jeg kan se, at det ikke er lykkedes mig at forklare min holdning til tilværelsen.
Min sidste udvikling startede med, at jeg kom på den idé at forestille mig, hvis verden ikke eksisterede. Det var jo umuligt, men jeg endte med at erkende, at verdens væren ikke er en selvfølge, men et ufatteligt mirakel. Deraf kærligheden til verden.

Du skrev et sted, at alle vi mennesker basalt set egentlig er lige, hvad jeg bestemt kan følge dig i, men med Darwins evolutionsteori samt den globale økologi er det gået op for mig, at alt levende basalt set er lige, at f.eks. et træ er ligeværdigt med et menneske osv. - altså at vi mennesker bare er en enkelt del af den store sammenhæng på denne klode, og at meningen er, at vi skal finde vores plads i denne sammenhæng.
Det har vi tydeligvis ikke gjort, hvad både klimakrisen og coronakrisen jo i virkeligheden viser os.

Jeg forstår godt, at du fokuserer på forholdene mennesker imellem, og her tror jeg på, at alle mennesker har det gode i sig, men at vi nemt "kommer galt afsted", "rammer ved siden af".
De af os, der ikke er "kommet på vildspor", kan måske så have overskud til at hjælpe de vildfarne bedre på vej.
Det er sådan jeg opfatter og bestemt anerkender dig, for jeg synes din indsats er meget prisværdig.
Imidlertid ændrer det jo ikke på, at vi mennesker endnu ikke er lykkedes med at finde vores plads i harmoni med kloden og alt dens liv, som vi jo er en del af.

Det er dér, jeg står, og det kan du jo så grine ad, hvis du synes blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 23/04/2020 04:48

Arne T: "Du skrev et sted, at alle vi mennesker basalt set egentlig er lige, hvad jeg bestemt kan følge dig i, men med Darwins evolutionsteori samt den globale økologi er det gået op for mig, at alt levende basalt set er lige, at f.eks. et træ er ligeværdigt med et menneske osv. - altså at vi mennesker bare er en enkelt del af den store sammenhæng på denne klode, og at meningen er, at vi skal finde vores plads i denne sammenhæng."

Charles Darwins naturvidenskabelige litteratur om biologisk evolution blev for første gang udgivet d. 24. november 1859, der idag kaldes for evolutionsteori. Dens titel var: Om Arternes Oprindelse ved naturlig Selektion eller ved de heldigst stillede Formers sejr i Kampen for Tilværelsen. Den 6. udgivelse fra 1872 blev ændret til ´Arternes Oprindelse´.

Den teori om evolution handler netop ikke om lighed mellem alle og alt - Tværtimod. Dette handler om hvordan, at alle forskellige arter kæmper om overlevelse og plads, fordi alt liv på en planet spredes i antal ved genetisk reproduktion. Der er en hel del eller mange eksempler på forskellige arter, der bekæmper hinanden, hvor kun den/det stærkeste er vinderen over de andre, hvor de derfor ikke er lige om tingene. I naturens barske vilkår hjælper de fleste arter ikke bevidst hinanden, hvor dermed de mest svage, skadede og syge dør. Små unger og dyr uden en flok er også lettere ofre. Rovdyr dominerer på en voldelig måde over mange af de andre dyrearter. Planter som ukrudt versus blomster. I havet æder hvalen de største fisk, der sultent dræber de mindre af slagsen og så videre. I Kongens have Odense har jeg set en hund jage de bange fugle og ænder, hvilke leder efter mad i dens sø, der instinktivt er flygtende små fisk og insekter. I mit liv med Helligånden uden sygdom opfatter jeg ikke bakterier og virus som en større trussel eller ligeværdig fjende. Dog opfordrer jeg ikke folk til en unødvendig leg med madforgiftning som et udforskende eksperiment om det, meget ubeskyttet sex og dårlig hygiejne. Da jeg engang i mit etværelses rækkehus til billig husleje blev invaderet med myrer, hvor nogle af deres dronninger med vinger kravlede på min mad, hovedpude og ansigt, sprøjtede jeg dem med gift, fordi min bøn fjernede dem ikke. Mennesket er den mest overlegen art blandt andet med sin hjernes intelligens og hænder kreativt til praktiske tings redskaber over både naturen og dyr tilmed i fremtiden rumrejser på Mars i universet.

Der er ingen retfærdig kærlighed ved evolutionens ligegyldigt meningsløse tilfældigheder i miljøet ligesom egoismens ondskab, hvor mennesker aggressivt på grund af frygt, had, begær og grådighed opfører sig imod hinanden om deres egne behov, hvilket er verdens gale illusion.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 23/04/2020 19:00

Hej Gerth.
Du ser evolutionen og den globale økologi som brutal.
Og at kun de bedst egnede overlever er jo også brutalt.
Men sådan er verden jo indrettet. Det kan vi ikke ændre. Men vi kan lære at leve med det!
Alle arter - også vores art: Homo sapiens - udfylder hver deres egen niche:
Citat:
Darwins finker er 14 nærtstående fuglearter, som har udviklet forskellige næbformer og ædemåder, der giver dem mulighed for at udnytte hver sin føde; de har hver sin niche.
og du gav jo så nogle myrer mulighed for en udvidet niche i dit rækkehus blinker

Men vores dyreart, vi mennesker, udmærker os jo derved, at vi kan udvide vores niche.
Det startede jo allerede i stenalderen, med værktøj og beherskelse af ild, og siden kom agerdyrkning - voldtægt af jorden -, som ca. fordoblede den nu udvidede niches plads til os meneske-individer - og siden er det jo gået langt videre.

Resultatet er så nu, at vi med vores evner til at udvide vores niche er begyndt at skade klodens klima, samtidig med at vi har skadet andre arters niche - ja mange arter er uddøde pga. os.
Nu hævner naturen sig så med virus, der udnytter, at vi mennesker bor så sammenklumpet - og tillige ikke i tide har udviklet en egnet og behagelig smittebeskyttelse som en del af vores civilisation.

Det er så her, jeg mener, vi kan læse "skriften på væggen" og fatte, at vi skal holde af og respektere den natur - denne klode - som vi jo er en del af og ikke bare trampe hensynsløst derudaf.

Det er dét, jeg kalder kærlighed til den natur, vi selv er en del af blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 06:47

Arne: "Du ser evolutionen og den globale økologi som brutal.
Og at kun de bedst egnede overlever er jo også brutalt.
Men sådan er verden jo indrettet. Det kan vi ikke ændre. Men vi kan lære at leve med det!"

Nej! Det er jeg ikke enig med dig i om livet og verden. Jeg skrev blandt andet til dig om dette: "hvilket er verdens gale illusion."

Ifølge DSL´s (ikke LSD´s, ahaha) ordbog betyder ordet ´illusion blandt andet´: "Forestilling om en tilstand eller et forhold som man indbilder sig ved fejltolkning af virkeligheden."

Hvorfor lyder du pludseligt så kynisk på kun en naturvidenskabelig måde uden dine sædvanlige gentagelser om verdens væren som kærlighedens mirakel? Velfærdssamfundet i Danmarks kulturelle udvikling udtrykker noget andet end den psykopatiske evolution på grund af vores ´rimelige´ sundhedsvæsen til sygesikringsbeviset, nogle steder for socialt udsatte, kontanthjælp, SU, pension, førtidspension, velgørenhed, frivilligt arbejde for medmennesker, fred og her er mindre social ulighed sammenlignet med hele verden. Både politikere i regeringen og flertallet af borgere i dette land viser i Corona virus krisen et omsorgsfuldt hensyn til de gamle og mest sårbart syge imod den. Der sker noget oplysende viden, kundskab, visdom i massemedier, skoler, uddannelsessystemet og snart projekt OPLYSTHED. Vi har demokrati, hvor menneskerettighederne er gode og dermed også mulighed for debat og diskussion, hvor man noget fornuftigt kan være uenige med hinanden om tingene. Himmeriget i nutiden handler jo også om kærlighed.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 08:30

Jamen dog Gerth

Et af dine mest forstandige indlæg

Læseværdigt og klogt

En fornøjelse
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 18:33

Hek Gerth.
Du skriver til mig:
Citat:
Hvorfor lyder du pludseligt så kynisk på kun en naturvidenskabelig måde uden dine sædvanlige gentagelser om verdens væren som kærlighedens mirakel?
Mit svar:
Jeg opfatter det bestemt ikke som værende kynisk at acceptere naturvidenskaben, der jo bl.a. fortæller, at vi mennesker er levende væsener på lige fod med alle andre levende væsener i - for mig -miraklet: Verdens Væren.
Mon ikke vi også var dét i visionen om Paradisets have, hvor vi lod os friste til frugterne af Kundskabens træ (men nok ignorerede Livets træ), hvorfor vi blev smidt ud og måtte klare os med kundskab, men uden visdom, og iøvrigt med vores udviklede jagtvåben levede i ca. 2 millioner år - ikke blot vegetarisk - men også af dræbte dyr - dog med respekt for dyrene, ikke ødelagde deres knogler, og ikke dræbte flere end nødvendigt for at overleve (Mircea Eliade har skrevet herom i første bind af: De religiøse ideers historie ISBN 87-00-60482-8.
Nu er også dén respekt droppet.

Det billede, jeg ser, er, at vi er løbet løbsk i viden og teknik, men ignorerer den visdom, der kunne få os til at bevare det paradisiske - en klode, hvor vi ikke tramper rundt og skader/udrydder andet levende, sviner klodens jord og atmosfære til, med stadig mere affald - blot for at følge tidens mantra: Økonomisk vækst.
Hvorfor pisse på miraklet - det eneste vi har? - når vi ret let kunne undlade det - og leve paradisisk.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 19:10

Hold da op Arne, i formiddags lavede jeg den her Facebook opdatering:


Vor tids "succesfulde" naturvidenskab er funderet på en kæmpe fejl, fejlen består i følgende:

Ren objektivitet (1)* at:

Subjekt og objekt er adskilt, er fraspaltet hinanden.

En hel ny naturvidenskab råber og skriger verden på, hvor:

Subjekt og objekt ikke er adskilt.

Vi må tænke mennesket med, ja også mikroorganismerne, insekterne og fuglene og dyrene såvel som os selv.

Objektivitet løsrevet fra subjektivitet er en katastrofe, og dette vanvid må stoppes. Det er også det maskuline løsrevet fra det feminine. Det er kærlighedsløs tænkning, så det maskuline løsrevet fra det feminine (objektivitet løsrevet fra subjektivitet) er ikke bare skyld i vores ødelæggelse naturen, det er også skyld i single kulturen, 1,2 millioner i Danmark, det er skyld i skilsmisse raterne og at folk slår op med hinanden i et væk uden at have forstået et ord af hvad kærlighed er, det er en komedie grundet på en dybereliggende tragedie hvor det maskuline objektive har løsrevet sig fra det feminine subjektive.

I stedet for fornuftens og logikkens beherskelse af sproget, sætter Heidegger kærligheden, da den svarer til værens karakter af omsorg for det værende. Tænkningen burde være værens tænkning, at tage sig af en sag eller person eller naturen i dens væsen, hvilket vil sige at elske den.

Religion og spiritualitet har alle dage været et niveau over forstandighed og objektivitet, hvor subjekt og objekt ikke er adskilt, men hvor vi dog bevarer vores objektivitet, forstandighed, der ikke ødelægges af at vi formår at hæve os op over forholdet igennem vores religiøsitet, spiritualitet, hvor vi erfarer ARKEÅNDEN GUD, hvor subjekt og objekt, mennesket og verden, selvet og naturen ikke adskilt, men er sameksisterende i en gensidig udveksling og afhængighed.

I kristendommen anses synden for at være spaltningen af det objektive fra det subjektive. Psykoanalysen følger trop og støtter op om samme antagelse, især Jung, her taler han om bevidsthedens fraspaltning det ubevidste, Gud ArkeÅnden Selvet, og vores anima sjæl natur, der som mikrokosmos svarer til makrokosmos, hvorfra det stammer evolutionsbiologisk.

Vi har tabt den religiøse spirituelle dybdedimension og det er sket sådan cirka fra Schelling af, han var en af de sidste sammen med Alexander von Humboldt, der forsøgte at bevare forbindelsen mellem mennesket og naturen. At se Ånden i Naturen og forstå Naturen i Ånden. Tingene er ikke adskilt, og teknologisk videnskabelig objektivitet kan fuldstændig knuse naturen, ødelægge naturen, så vi må tænke os om hvergang vi øger vores industrielle teknologiske muskler, det må aldrig blive på miljøet og naturens bekostning. Vi kan med vores atomvåben udsletter os selv, hele menneskeheden uden problemer, det samme kan vores økonomiske vækst tænkning gøre uden problemer og vil den gøre hvis vi ikke afvikler den og styrer den gennem politik, vi må nemlig ikke slippe roret og kommandobroen som neoliberalismen vil have vi skal gøre det. Mennesker og ikke økonomi skal styre verden. Et økonomisk system kan have indbygget så mange fejl der vil ødelægge alt liv før eller siden og det er allerede sket. SKRÆMMENDE, intet mindre end skræmmende at vi fodrer og opmuntrer den kræftsvulst af et økonomisk system der sender os i uhørt hast ud over afgrunden. Skræmmende at vi er en generation der er bange for at drive politik, stille os ved roret og styre udenom de skær der betyder vi forliser. Vor tids angst er angsten for at drive politik og dermed bliver kaldt socialister, dette må simpelthen høre op om vi skal løse de udfordringer vi som menneskehed står overfor siger Bill Gates gang på gang. Socialisme på flere områder er pine død nødvendigt siger han bramfri, og Mette Frederiksen den forbandede gås hun morede sig dumsmart over i folketinget sørme ikke at være socialist. Idiotisk at vor tid kan være så bange for at drive politik, som var det Paulus og Karl Marx forsøgte at lære os, I skal styre verdens gang politisk, ikke overlade til økonomiske magtstrukturer. Økonomien er til for menneskets skyld og ikke omvendt mennesket er til for økonomiens skyld.

Endnu har verden ikke besvaret Karl Marx store spørgsmål til os:

Skal mennesket være til for økonomiens skyld eller skal økonomien være til for menneskets skyld?
Skal mennesket trælle for økonomien eller skal økonomien tjene mennesket?

Det spørgsmål må vi besvare, og vi må vælge det eneste rigtige svar, nemlig det politiske svar, at økonomien selfølgelig skal være til for menneskets, og ja alt levende, mikroorganismer, insekter og fugle og dyrs, skyld. Vi kan ikke forsætte med at være upolitiske, forsætte med minimal stat og det ikke politisk at gribe ind overfor et sygt sygt økonomisk vækst tænkning.

(1)*:

Our time is distinguised by wonderful achievements in the fields of scientific understanding and the technical application of those insights. Who would not be cheered by this? But let us not forget that knowledge and skills alone cannot lead humanity to a happy and dignified life. Humanity has every reason to place the proclaimers of high moral standards and values above the discoverers of objective truth. What humanity owes to personalities like Buddha; Moses, and Jesus ranks for me higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind. Albert Einstein.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 21:18

Rettelse:
Jeg skrev:
Citat:
Hek Gerth.
Det jeg ville, var jo: Hej Gerth.
Beklager.
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2020 00:01

Hej Hanskrist.
Jeg ser, at jeg ikke har fået svaret dig på dit indlæg af 24/04/2020 her, hvor du bl.a. skriver:
Citat:
Endnu har verden ikke besvaret Karl Marx store spørgsmål til os:

Skal mennesket være til for økonomiens skyld eller skal økonomien være til for menneskets skyld?
Skal mennesket trælle for økonomien eller skal økonomien tjene mennesket?
Mit svar er jo, at økonomien - markedskræfterne - skal tjene os mennesker, men ikke gør det - bl.a. fordi den skaber enorm ulighed og frister os til at forbruge mere, end vi ellers ville.

Men efter min mening er det værre end som så, for har vi mennesker fundet vores harmoniske tilværelse på denne klode - som vi bilder os ind, at vi ejer? Nej!
Talrige arter af levende væsener er uddøde pga. os, og vores brug af atmosfæren som usynlig affaldsbeholder for vores uhyrlige og svinske energiforbrug truer nu klimamæssigt vor egen eksistens.

Lige nu ser det ud til, at naturen hævner sig på os med et af sine utallige virus.
Måske kan vi, som under tidligere pandemier klare os v.h.a. sanitære foranstaltninger, ekstrem hygiejne og måske med tiden en vaccine.
Men vi har endnu ikke præcis fundet ud af, hvad det er, vi godt 7 milliarder af vores art gør forkert - som kæntrer den økologiske balance, smitter os og dræber os.

Når den nuværende pandemi forhåbentlig bliver overvundet, er det tid at finde ud af, hvordan undgår vi at invitere den næste globale, dødelige smitte?
Foreløbig har der ikke rigtig været nogle bud på dét.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 02/06/2020 05:16

Arne citerer fra Hans K´s ord noget om Karl Marx´ spørgsmål: "Skal mennesket være til for økonomiens skyld eller skal økonomien være til for menneskets skyld? Skal mennesket trælle for økonomien eller skal økonomien tjene mennesket?" Arne svarer blandt andet: "økonomien - markedskræfterne - skal tjene os mennesker, men ikke gør det - bl.a. fordi den skaber enorm ulighed og frister os til at forbruge mere, end vi ellers ville. Talrige arter af levende væsener er uddøde pga. os, og vores brug af atmosfæren som usynlig affaldsbeholder for vores uhyrlige og svinske energiforbrug truer nu klimamæssigt vor egen eksistens.
Lige nu ser det ud til, at naturen hævner sig på os med et af sine utallige virus. Når den nuværende pandemi forhåbentlig bliver overvundet, er det tid at finde ud af, hvordan undgår vi at invitere den næste globale, dødelige smitte?"

Mine genfortællinger:
På det seneste i nyhedene handlede det om, at mange af USA´s borgere mistroisk tror på en konspirationsteori om medicinalindustrien. Dagen efter ser jeg på en norsk eller svensk fjernsynkanal et TV program på dansk fra DR ved navn ´Udefra - Kampagnen imod klimaet´ om nogle bureaukratiske beviser på det, at flere af de største firmaer i olieindustrien engang havde ansat smarte charmører til misledende kampagner på eksempelvis de mest indflydelsesrige universiteter for der velgørende projekter og at de falsk lignede en teknologisk støtte til grøn energi imod global opvarmning. Kampagnerne samarbejdede i mange år med flere magtfulde personer i massemedierne, som i nyhederne lavede noget politisk misinformation, der forvirrede folkets stillingstagen om emnet CO2´s effekt ved klimaforandringer, hvor det virkede som om, at det ikke farligt forurenede Jorden. Andre indflydelsesrige mennesker udtrykte pludseligt en slags tavshed om det lige efter, de havde modtaget et meget stort beløb penge, hvilket de stadig gør idag i fornægtelse af denne sag. De havde i virkeligheden istedet kun brugt 5% af deres samlede økonomiske budget på hjælpen til den gode energi, hvor de resterende 95% var om sine egne ting som sort energi imod miljøet. For fyrre år siden havde nogle af deres velgørenheds forskere faktisk statistisk opdaget, at olieindustrien skadede naturen, der i fremtiden kunne udvikle sig til enten noget mere katastrofalt eller helt apokalyptisk for hele verden og menneskeheden, hvilket blev skjult på en kryptisk måde i papirenes fremstilling af dette. Kritiserede nogen den slags pengegriske folk, blev man officielt forfulgt af deres lovligt ansatte plageånder, som idag kan sammenlignes med internet trolde. De fremstillede sådan en person på en så negativ måde, at vedkommende fik et dårligt ry i samfundet.

Igår på TV2 NEWS: "I forvejen forsøger Den Demokratiske Republik Congo at bekæmpe ebola i den østlige del af landet. Nu er der et nyt epidemi udbrud i nordvest. DR Congo har bekræftet et nyt udbrud af ebola i den nordvestlige del af landet. Udbruddet har foreløbig kostet fire mennesker livet. Det oplyser landets sundhedsminister. - Jeg kan bekræfte, at vi har et nyt ebolaudbrud i Mbandanka, siger sundhedsminister Eteni Longondo. Bekæmpelsen af disse epidemier er vanskelig, fordi forskellige militser fører væbnet kamp i visse dele af DR Congo. Desuden er der i befolkningen en udbredt mistro til de sundhedsarbejdere, der sendes ud for at hjælpe. I de seneste to år har der været talrige meldinger om angreb mod dem."
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 06/06/2020 21:06

Måske det er forkert, at jeg er her, fordi Hans K har sagt om mig: "Du gør dig selv til grin her på trosfrihed forummet." Dette er nok også latterligt:

Det minder på en eller anden måde om den nuværende tilstand i USA med mere - Her er fra Youtube et af Hunger Games klippene, der frem til 2 minutter og 15 sekunder handler om en piges død. Derefter i resten af dette filmklip går folket rebelsk amok imod overmagtens ´fredsbevarere´:

https://www.youtube.com/watch?v=aWPWHU8x6kE
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 19/08/2020 15:16

Ovenfor skrev jeg:
Citat:
Men vi har endnu ikke præcis fundet ud af, hvad det er, vi godt 7 milliarder af vores art gør forkert - som kæntrer den økologiske balance, smitter os og dræber os.

Når den nuværende pandemi forhåbentlig bliver overvundet, er det tid at finde ud af, hvordan undgår vi at invitere den næste globale, dødelige smitte?
Foreløbig har der ikke rigtig været nogle bud på dét.
Men lidt ved vi da. Der er i hvert fald virologer, der mener at vores indtrængen i eksotiske økosystemer - bl.a. for at hente levende vilde dyr til fødevaremarkeder - inviterer disses vira til at angribe os mennesker. Kan vi dog ikke forstå, at vi skal "holde fingrene væk"?

I det hele taget er situationen vel, at vi mennesker opfører os, som om vi ejer kloden - endda uden at forstå, at vi ødelægger den.
Vi tilbeder det næsten hellige mantra: økonomisk vækst uden at være opmærksomme på, at dette samtidig kræver klodens vækst, hvilket jo er en umulighed.

Så hvad er det, vi skal?
Mit svar er, at vi skal genvinde naturfolkenes respekt for naturen - i stedet for - som nu - hæmningsløst at bruge løs af ressourcerne og samtidig efterlade os enorme mængder affald - på jorden - i havene - og i luften.
Vi mennesker ejer ikke naturen - vi er en del af den - og vi er intelligente nok til at forstå, at vi skal undlade at smadre den.
Så hvad venter vi på?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 19/08/2020 23:55

Hej Arne

Citat:
Ovenfor skrev jeg:
Citat:
Men vi har endnu ikke præcis fundet ud af, hvad det er, vi godt 7 milliarder af vores art gør forkert - som kæntrer den økologiske balance, smitter os og dræber os.

Når den nuværende pandemi forhåbentlig bliver overvundet, er det tid at finde ud af, hvordan undgår vi at invitere den næste globale, dødelige smitte?
Foreløbig har der ikke rigtig været nogle bud på dét.
Men lidt ved vi da. Der er i hvert fald virologer, der mener at vores indtrængen i eksotiske økosystemer - bl.a. for at hente levende vilde dyr til fødevaremarkeder - inviterer disses vira til at angribe os mennesker. Kan vi dog ikke forstå, at vi skal "holde fingrene væk"?

I det hele taget er situationen vel, at vi mennesker opfører os, som om vi ejer kloden - endda uden at forstå, at vi ødelægger den.
Vi tilbeder det næsten hellige mantra: økonomisk vækst uden at være opmærksomme på, at dette samtidig kræver klodens vækst, hvilket jo er en umulighed.

Så hvad er det, vi skal?
Mit svar er, at vi skal genvinde naturfolkenes respekt for naturen - i stedet for - som nu - hæmningsløst at bruge løs af ressourcerne og samtidig efterlade os enorme mængder affald - på jorden - i havene - og i luften.
Vi mennesker ejer ikke naturen - vi er en del af den - og vi er intelligente nok til at forstå, at vi skal undlade at smadre den.
Så hvad venter vi på?

Som jeg forstår det skal vi mere eller mindre blive vegetarianere:

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kaempe-udregni...ste-mindre-koed

Hvordan får vi indført klimavenlig mærkning af varerne...

https://www.youtube.com/watch?v=4SEql6UkBEE&feature=youtu.be

Skal skolerne lære børnene at lave vegetarmad?

Vi har rygestop kurser, men det er måske vigtigere med kødstop kurser? Lær at lave vegetarmad - gratis kursus for alle som vil leve klimavenligt...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/08/2020 17:00

Hej Jan.
Jo - hvad du foreslår, kan jeg ikke være uenig i, men så længe "det hellige mantra": økonomisk vækst hersker - og det gør det jo! - så kan jeg ikke se, det bliver godt.
Vi bør udskifte økonomisk vækst med økologisk balance.

Men vi mennesker har jo svært ved at indse, at denne klode ikke bare handler om os.
Vi tror, vi ejer kloden - og selv det absolut overordnede - som vi kalder Gud - tror vi, er er menneskelignende blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 21/08/2020 20:55

Hej Arne

Hvad er problemet med økonomisk vækst:

https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98konomisk_v%C3%A6kst

Du taler om økologisk balance:

https://www.havenyt.dk/forum/fri_debat/18531.html

Har ikke fået læst det hele endnu, så...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 23/08/2020 21:29

Hej Jan.
Du stiller spørgsmålet:
Hvad er problemet med økonomisk vækst?
Svaret står jo i det link , du selv henviser til:
Citat:
Bæredygtig vækst
Det diskuteres jævnligt, om fortsat økonomisk vækst er foreneligt med en bæredygtig udvikling. Hvis et højere produktionsniveau medfører et højere forbrug af naturresurser og større forurening, vil de to begreber være i modstrid med hinanden. Det er derfor afgørende for muligheden for bæredygtig økonomisk vækst, at der er tilstrækkeligt gode substitutionsmuligheder i produktionen – dvs. at man kan erstatte naturresurserne og de forurenende elementer med andre input i tilstrækkelig hurtig grad i takt med, at produktionen vokser. Et eksempel kan være, når kulfyrede kraftværker erstattes af vindmøller i elproduktionen. Den kendte bog Grænser for vækst repræsenterer et pessimistisk syn på disse muligheder, mens andre peger på, at vi grundlæggende ikke kan forudsige med sikkerhed, hvordan substitutionsmulighederne i fremtidens produktionsteknologi vil være.
Foreløbig går det jo ikke for godt - for ikke at sige a.h.t.

Vi mennesker har jo intelligens til at se, at vi ødelægger alt omkring os. Alligevel fortsætter vi vores voldtægt af kloden.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 24/08/2020 14:18

Hej Arne

Jeg læste det godt, men tænkte, at du måske kunne forklare det bedre, eller havde mere at sige om problemet. Økonomisk vækst er ikke noget som jeg har beskæftiget mig med, så...

Nu vil jeg læse det om økologisk balance:

https://www.havenyt.dk/forum/fri_debat/18531.html

Måske du har noget at tilføje til deres samtale...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 24/08/2020 17:55

Hej Jan.
Oprindeligt var vi samlere, men vi fandt ud af at lave os redskaber, søm økser, bue og pil - og jo efterhånden en masse mere.
Vi fandt ud af at styre ild til vores fordel, og vi opfandt jordbrug, hvor vi voldtog naturen og brugte den til monokulturer, som vi kunne spise, hvorefter der pludselig var føde til dobbelt så mange mennesker.

Senere var det jo tørv, brunkul, kul og olie, mens vi voksede i antal til det nuværende 7-8 milliarder mennesker - og stadig øges i antal - mens vi bruger løs af ressourcer, opdyrker mere og mere af den oprindelige natur til at være vores - og vore husdyrs - spisekammer og efterlader os enorme mængder affald.

Vi bilder os ind, at vi ejer kloden og vi bruger den kortsigtet og hensynsløst - uden tanke for at vi gør den mere og mere ubeboelig for os selv - samtidig med at mange arter uddør.

Hvis vi forstyrrede naturen mindst muligt: begrænsede vores antal (det kunne Kina), begrænsede vores husdyrhold, og ændrede alt affald (også CO2) til genbrug, kunne vi fortsat leve i harmoni med kloden og dens øvrige liv.

Vi fik chancen for ca. 65 millioner år siden, da en komet ramte jorden og gjorde en ende på dinosaurernes dominans.
Vi har fået tilstrækkelig intelligens til at forstå, at vi skal lære at leve i harmoni med alt andet liv på denne klode (mikrober medregnet) og i harmoni med kloden selv.
Men i stedet dominerer vi tankeløst uden at forstå, at vi jo rammer os selv - mens nogle dyrker maksimal nydelse og andre dyrker religioner, der alene drejer sig om vi menneskers frelse ved hjælp af en masse "guddommelighed", som jeg tror, vi selv har opfundet - i stedet for at erkende, at "det guddommelige" har vi ikke evner til at fatte.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 24/08/2020 20:34

Hej Arne

Jeg skulle have købt flere øller 🍺 kan du ikke hidkalde HansKrist ler vi må have nogle andre på banen end Simon blinker

https://www.youtube.com/watch?v=4Hk2MaYKXH4

Har en kammerat som mener, at han ikke kan leve uden at spise kød, og at der er noget galt med os andre, som tænker i sådanne baner = at alle skal blive vegetarianere.

Jeg er endnu ikke overgået til vegetarspisning (og det hængte min kammerat sig i), men det skyldes mere, at jeg (eller min mor) ikke har lært at lave velsmagende og nærende vegetarmad, så lad os få nogle (gratis) kurser i det...

Hvor meget betyder vegetarmad for klimaet og vores velbefindende? Er der mennesker som har brug for kød...

https://www.youtube.com/watch?v=F8sRP0Ih6ww

Jeg gider ikke at være fanastisk omkring tingene, men jeg vil heller ikke høre på, at der er nogle som har brug for at spise kød, hvis de ikke har, så lad os få undersøgt tingene ordentligt? Kan alle mennesker "leve" uden kød?

Du skriver dette, som jeg også vil kommentere på:

Citat:
Vi fik chancen for ca. 65 millioner år siden, da en komet ramte jorden og gjorde en ende på dinosaurernes dominans.

Vandrer mod Lyset siger, at mennesket blev skabt for 5 millioner år siden, så hvilke væsner taler du om, at der fik chancen for 65 millioner år siden? Jeg er desuden ikke sikker på, at livet begyndte for 3,5 milliarder år siden ifølge Vandrer mod Lyset?

Virkeligheden skal dog ikke stemme overens med Vandrer mod Lyset, så...

Du skriver også dette:

Citat:
Vi har fået tilstrækkelig intelligens til at forstå, at vi skal lære at leve i harmoni med alt andet liv på denne klode (mikrober medregnet) og i harmoni med kloden selv.
Men i stedet dominerer vi tankeløst uden at forstå, at vi jo rammer os selv - mens nogle dyrker maksimal nydelse og andre dyrker religioner, der alene drejer sig om vi menneskers frelse ved hjælp af en masse "guddommelighed", som jeg tror, vi selv har opfundet - i stedet for at erkende, at "det guddommelige" har vi ikke evner til at fatte.

Vi forstår, at vi ikke vil være del af en dårlig historie, og at mennesker som Klaus Barbie ikke skal have det sidste ord om livet:

https://historienet.dk/krig/2-verdenskrig/klaus-barbie-nazisternes-vaerste-torturboeddel

Jeg søger sandheden...

http://www.ringbearersdiary.com/Ringbearer_Preface_DK.htm

Alle vegne...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2cWC0Chx6KM&feature=emb_logo

Hvorfor er vi samlet på dette forum...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 24/08/2020 23:15

Hej Jan.
Du citerer, hvad jeg skrev:
Citat:
Vi har fået tilstrækkelig intelligens til at forstå, at vi skal lære at leve i harmoni med alt andet liv på denne klode (mikrober medregnet) og i harmoni med kloden selv.
Men i stedet dominerer vi tankeløst uden at forstå, at vi jo rammer os selv - mens nogle dyrker maksimal nydelse og andre dyrker religioner, der alene drejer sig om vi menneskers frelse ved hjælp af en masse "guddommelighed", som jeg tror, vi selv har opfundet - i stedet for at erkende, at "det guddommelige" har vi ikke evner til at fatte.
men du forholder dig jo ikke til det!

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 25/08/2020 11:39

Hej Arne

Jeg fik vist kørt ud af en tangent som ikke havde meget med sagen at gøre...

Citat:
Vi har fået tilstrækkelig intelligens til at forstå, at vi skal lære at leve i harmoni med alt andet liv på denne klode (mikrober medregnet) og i harmoni med kloden selv.
Men i stedet dominerer vi tankeløst uden at forstå, at vi jo rammer os selv - mens nogle dyrker maksimal nydelse og andre dyrker religioner, der alene drejer sig om vi menneskers frelse ved hjælp af en masse "guddommelighed", som jeg tror, vi selv har opfundet - i stedet for at erkende, at "det guddommelige" har vi ikke evner til at fatte.

Måske er frelste mennesker bedre til det med klimaet blinker

https://www.dr.dk/drtv/se/det-gode-raad_-hinnerk-er-klimaangst_196274

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/08/2020 12:46

Hej Jan.
Endnu engang:
Jeg skrev:
Citat:
Vi har fået tilstrækkelig intelligens til at forstå, at vi skal lære at leve i harmoni med alt andet liv på denne klode (mikrober medregnet) og i harmoni med kloden selv.
Men i stedet dominerer vi tankeløst uden at forstå, at vi jo rammer os selv - mens nogle dyrker maksimal nydelse og andre dyrker religioner, der alene drejer sig om vi menneskers frelse ved hjælp af en masse "guddommelighed", som jeg tror, vi selv har opfundet - i stedet for at erkende, at "det guddommelige" har vi ikke evner til at fatte.
Og du forholder dig stadig ikke til det.
Er du uenig?
Er du enig?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 25/08/2020 18:17

Hej Arne

Jeg er med så langt:

Citat:
Vi har fået tilstrækkelig intelligens til at forstå, at vi skal lære at leve i harmoni med alt andet liv på denne klode (mikrober medregnet) og i harmoni med kloden selv.

Forholder tingene sig på denne måde:

Citat:
Men i stedet dominerer vi tankeløst uden at forstå, at vi jo rammer os selv - mens nogle dyrker maksimal nydelse og andre dyrker religioner, der alene drejer sig om vi menneskers frelse ved hjælp af en masse "guddommelighed", som jeg tror, vi selv har opfundet - i stedet for at erkende, at "det guddommelige" har vi ikke evner til at fatte.

Hvordan løser vi problemerne?

https://www.dr.dk/drtv/se/det-gode-raad_-hinnerk-er-klimaangst_196274

Bare til inspiration 🍺

https://www.youtube.com/watch?v=aPVpgI1mBWE

https://www.youtube.com/watch?v=F8sRP0Ih6ww

https://www.youtube.com/watch?v=u53dATti0gk

Mangler der noget i skolerne...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/08/2020 20:33

Hej Jan.
Du stiller spørgsmålet:
Citat:
Hvordan løser vi problemerne?
Hvad er dit eget svar? Eller har du ikke noget svar?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 26/08/2020 12:18

Hej Arne

Hvad kan vi gøre ved problemerne:

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kaempe-udregni...ste-mindre-koed

Jeg foreslår, at skolerne begynder at lære børnene, at lave velsmagende og nærende vegetarmad. Derudover at man giver de voksne (gratis) kurser i det samme. Sådan et tiltag vil øge bevidstheden og sætte gang i omstillingen.

Er der andre problemer:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-bremse-overbefolkning-for-at-redde-verden

Hvor mange mennesker kan jorden bære? Jorden vokser jo ikke med antallet af mennesker, så skal vi have gjort noget ved dette?

https://www.youtube.com/watch?v=bbohSdAtYPo

Mon ikke du kunne få en berigende samtale med ham om tingene heart

Hvad venter præsterne på blinker

https://www.youtube.com/watch?v=UgKRgb6nOis

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 26/08/2020 23:45

Hej Jan.
Dine links bekræfter jo, at vi er for mange, og at vi frådser for meget.
De bruger også almindelig fornuft til at indse konsekvenserne - mens det kniber med løsningerne.

Det, jeg savner, er kærligheden til kloden og dens liv - samt forståelsen af, at denne planet må vi indordne os - den er ikke noget, vi bare kan skalte og valte med.

Har vi først - helt grundlæggende - fundet den indstilling, ligger løsningerne jo lige for.

Vi kan godt globalt opnå færre børn, hvis vi gør den nødvendige indsats, som nok har mange sider, men som alle er overkommelige.

Vi kan godt stoppe den enorme afbrænding og CO2-udledning og erestatte en med vind-og solenergi - og slår det ikke til, kan moderne og sikker atomkraft skaffe os tilstrækkelig energi samt en stadig mindre mængde affald, som vi kan styre - i modsætning til CO2, der bare ryger ud i atmosfæren.

Vi kan godt indskrænke vores enorme brug af jorden til "spisekammer" - især til vore husdyr, som vi har alt for mange af.

Fundamentalt for mig er det kærligheden til kloden, samt det at være en harmonisk del af den, der er det fundamentale.
Kunne denne livsindstilling blive almen, ligger vejen åben til "Paradis på Jord".
Desværre ser et ikke ud til at vore herskende religioner er sådan indstillet - men de kan måske udvikle sig i den retning.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 28/08/2020 15:36

Hej Arne

Hvad skal børnene lære i skolerne...

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kaempe-udregni...ste-mindre-koed

Vi er enige om, at de skal lære, at lave velsmagende og nærende vegetarmad...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-bremse-overbefolkning-for-at-redde-verden

https://www.youtube.com/watch?v=bbohSdAtYPo

Har vi brug for en undersøgelse omkring antallet af mennesker jorden kan bære? Skal vi ned på 1 milliard? Hvordan løser vi det problem...

https://www.youtube.com/watch?v=aPVpgI1mBWE

Hvorfor bekymre sig om klodens tilstand, hvis vi bare er midlertidige væsner, som er del af en dårlig historie...

https://historienet.dk/krig/2-verdenskrig/klaus-barbie-nazisternes-vaerste-torturboeddel

Hvem skal have det sidste ord...

https://www.youtube.com/watch?v=F8sRP0Ih6ww

God weekend 🍺

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 29/08/2020 14:24

Hej Jan.
Du serverer en række links om kødspisning og vegetarkost, om overbefolkning, om tortur, om hvad Sadhguru og Vandrer mod lyset mener, og du slutter med Lars Muhls spiritualisme - alt sammen i stedet for selv at formulere, hvad du mener - går ud fra, at du er enig med dine links.

Det mest interessante, synes jeg, er dit sidste link til Lars Muhl.
Hvad han fortæller om meditation, får mig til at mindes mine oplevelser i en meget lille kirke i et mennesketomt meget lille kloster på en mindre bjergtop i en subtropisk urskov på en lille græsk Ø - en meditations-form, som jeg ubevidst dumpede ind i - og siden har taget med mig blinker
Jo - Lars Muhl har fat i noget væsentligt her.
Det var i hvert fald noget, som førte mig til at elske livet - som det er.
Dét, jeg så opdager, der har manglet, er at elske klodens liv - helt at opfatte at eget liv - at menneskers liv - er en del af en større sammenhæng: Klodens liv.
Det er åbenbart svært at slippe det menneskecentrerede - og at få øje på den større sammenhæng, vi indgår i.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 30/08/2020 15:16

Hej Arne

Har jeg ikke givet udtryk for min mening om dette:

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kaempe-udregni...ste-mindre-koed

Lad os lære børnene (og os selv) at lave velsmagende og nærende vegetarmad. Sådan noget er godt for klimaet og vores helbred.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-bremse-overbefolkning-for-at-redde-verden

Kan jorden bære 11 milliarder mennesker...

https://www.youtube.com/watch?v=bbohSdAtYPo

Hvad er det for en verden vi vil leve i...

https://www.youtube.com/watch?v=n72GJ0lziw8

Har vi brug for en undersøgelse omkring antallet af mennesker vi skal ned på? Er tallet 1 milliard? 2 milliarder? 3 milliarder? Hvem er det som skal nedsætte deres befolkninger og hvordan kan de gøre det?

https://www.youtube.com/watch?v=aPVpgI1mBWE

Hvad taler Lene og Ivan om blinker

https://historienet.dk/krig/2-verdenskrig/klaus-barbie-nazisternes-vaerste-torturboeddel

Hvilken historie har du sat dine børn ind i heart

https://www.youtube.com/watch?v=F8sRP0Ih6ww

Kan vi lære noget af ham...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 30/08/2020 20:46

Hej Arne

Måske det bedste vi kan gøre for "klimaet" er at drikke os nogle øller ler 🍺 heart hvad er det for en historie vi er en del af blinker

https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/video/daily-wisdom-life-involvement

Hvorfor kan vi ikke finde ud af at samarbejde hjælp

https://www.youtube.com/watch?v=F8sRP0Ih6ww

http://www.ringbearersdiary.com/Ringbearer_Who_is_PK_DK.htm

http://www.sistersufi.com/consciousness-science-god-relating-modern-religion-sprirituality/

https://isha.sadhguru.org/global/en
Er det muligt at samle disse mennesker til en samtale om tingene yeah

Mon jeg har seks på hjernen halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=UgKRgb6nOis

Hvem ved...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 02/09/2020 13:57

Hej Arne

Hvem skal have taletid i vores samfund...

https://consciousplanet.org/en/cp

Lidt mere om dette...

https://www.youtube.com/watch?v=mJp9MwjkTrI

Hvad gør vi her i Danmark...

https://www.klimabevaegelsen.dk/

Jeg tænker, at deltage i et af disse møder...

https://www.klimabevaegelsen.dk/deltag

Gøres der nok for sagen (fra nyhedsbrevet):

Citat:
Landbrug: Hvordan skal landbrugssektoren håndtere den grønne omstilling, og hvordan skal de bidrage til 70%-målet? Fra Klimabevægelsens side mener vi at der bør pålægges en stødt stigende klimaafgift sådan at klimabelastende fødevarer bliver dyrere, og klimavenlige fødevarer billigere. Derudover mener vi at den generelle kødproduktion bør halveres frem mod 2030, da kød optager store ressourcer til gene for klimaet.

Følges dette op med vegetarkurser i skolerne...

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kaempe-udregni...ste-mindre-koed

Hvordan forholder de sig til overbefolkning...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skal-vi-bremse-overbefolkning-for-at-redde-verden

Kan vi finde ud af at samarbejde...

https://www.youtube.com/watch?v=bbohSdAtYPo

Skal vi adoptere børn i stedet for selv at sætte børn i verden...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2021 21:40

Jeg synes, at det er latterligt, når nyhederne kalder trængsel i verden for kun ´Corona krisen´, fordi her sker andre ting som eksempelvis mere og mere bevidst ansvarligt eller desperat oprør og endnu værre naturkatastrofer. Jeg formoder, at følgende lige er en sag for Arne T:

Ekstremt fattige i Afrika har ikke penge til præventive midler.
Ligesom med de mest primitive stammer laver man også derfor en hel del børn, hvor det sådan øger sandsynligheden for enten en eller fleres til voksenlivet overlevelser imod sult, sygdom, et barsk miljø, krig og andet uretfærdigt stor ulighed ligesom en overbefolkning. Engang hvor jeg som barn sammen med min mor flyttede væk fra området Vollsmose i Odense med dets idag mange indvandrere, så jeg i vores lejlighed der en meget stor flygtningefamilie som boligsøgere, der havde cirka otte børn muligvis måske vistnok på grund af Islams forbud imod prævention eller hvad?

https://www.dr.dk/nyheder/udland/tusindvis-af-verd...oronakrisen-jeg
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2021 13:22

Hej Gerth.
De sidste 100 år har vi mennesker øget vores antal fra 2 til 8 milliarder.

I lande uden ældreforsorg og relativt høj dødelighed er man nødt til at få mindst to sønner, til at forsørge ens alderdom - altså befolkningstilvækst.
Ældreforsorg oprettet f.eks. via FN, samt adgang til prævention, bør vi i de rige lande efter min mening gå ind for - og bidrage til.

I øvrigt er det ikke ulandenes mennesker, der er storforbrugere og som ophober enorme mængder ikke-genanvendeligt affald på jorden og i luften - med fare for at vi derved udrydder os selv her på kloden.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 11/05/2021 16:52

I denne tråd om klima- og Corona-krisen, må det være rimeligt - synes jeg - også at se på vi menneskers forhold til atomkraft.

Vi ved jo, at vi skal holde op med at tilsvine atmosfæren med CO2 fra fossile brændsler - og at det skal gå stærkt, hvis vi skal nå at undgå klimaforandringer, der gør kloden mere eller mindre ubeboelig for os mennesker.
Men det går alt for langsomt med vores opbygning af vind- og solenergi.

Det er så her, det må være aktuelt at tage stilling til de enorme og skadelige mængder usynligt CO2-affald, vi stadig producerer - set i forhold til de små mængder kontrollerbart atomaffald, vi får, ved i stedet at producere energi med moderne atomkraft.

Rent følelsesmæssigt frygter vi jo alle den voldsomt stærke atomenergi, dens farlige stråler og dens affald.
Men fornuftsmæssigt er der meget, der tyder på, at atomkraft kunne blive en afgørende ekstra faktor i kampen for at stoppe den nuværende CO2-forurening - og dét endda på en måde, hvor risiko for ulykker er mindre end ved al anden energiproduktion.

Nogle yngre mennesker - vist mere eller mindre med forbindelse til Århus Universitet - her startet en forening for udbredelse af faktisk viden om moderne atomkraft: Forenigen Atomkraft Ja Tak.
Er denne forening - med dens omfattende viden - værd at lytte til? Det synes jeg ikke, man kan afvise.
Uvidenhed og irrationelle følelser skulle da nødig dominere vores adfærd overfor klimatruslen.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 11/05/2021 22:50

Hej Arne (fred være med dig)

Vi har mange problemer, som vi skal have løst. Måske atomkraftværker er vejen frem på energiområdet. Det kunne noget da tyde på https://www.atomkraft-jatak.dk/ Men hvad siger GUD til det ler blinker halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 12/05/2021 15:27

Én ting er, at en forening går ind for atomkraft - og har mange gode argumenter derfor - men hvad siger videnskaben?
Det fandt jeg lidt om her:
Citat:
For når alt kommer til alt, indebærer atomkraft en eller anden form for risiko for mennesker og natur. Også selvom risikoen måske bliver mindre og mindre, som tiden går, og som forskerne – og firmaerne – arbejder på at mindske den.

Men atomkraft er også en unik mulighed for at bekæmpe et af klodens allerstørste og mest presserende problemer lige nu, nemlig global opvarmning.

Hvilke argumenter, der vejer tungest, er op til dig.
Det er så her, jeg frygter, at alt for mange drives af en alt for primitiv og fornuftsforladt angst.
Og det plager åbenbart ikke mennesker i Frankrig, hvor næsten 3 fjerdedele af deres el kommer fra atomkraft.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 12/05/2021 23:32

Hej Arne (fred være med dig)

Er der plads til atomkraftværker i Danmark? Hvor skal de være henne? Kan vi leve med en ulykke? Hvad med affaldet? Skal vi hellere satse på noget ufarligt? Lad alle de andre om at lave atomkraftværker? Har du løsningen på vore problemer? Jeg savner en plan for menneskehedens fremtid...

http://krishna.dk/da/

http://krishna.dk/da/nyhedsblad/

https://harekrishna.dk/

https://harekrishna.dk/lad-hellere-100-maend-arbejde/

Hvorfor tage det hele så alvorligt ler blinker halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2021 14:43

Hej Arne (fred være med dig)

Er der plads til atomkraftværker i Danmark? Hvor skulle de være henne? Kan vi leve med en ulykke? Hvad med affaldet? Skal vi hellere satse på noget ufarligt? Lad alle de andre om at lave atomkraftværker? Har du løsningen på vore problemer? Jeg savner en plan for menneskehedens fremtid...

http://krishna.dk/da/

http://krishna.dk/da/nyhedsblad/

https://harekrishna.dk/

https://harekrishna.dk/lad-hellere-100-maend-arbejde/

Bare til glæde og inspiration heart
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2021 14:48

Hej Jan-ABC.
Du spørger, hvor det første atomkraftværk eventuelt skulle ligge.
Det indlysende svar er da - synes jeg - Forskningscenter Risø ved Roskilde.
Moderne atomkraftværker er har jeg læst ikke nær så store og besværlige, som dem, der tidligere var i drift her.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2021 16:39

Tilføjelse:
Jeg har netop set, at Jyllands-Posten for et par dage siden skrev:
Citat:
Eksperter: Atomkraft er ikke mere skadelig end havvindmøller
Atomkraft skader hverken mennesker eller miljøet mere end andre energiformer, lyder det fra EU-Kommissionens eksperter.
og
Citat:
Dødsraten, der karakteriserer de mest moderne 3.-generations-atomkraftanlæg, er den laveste af alle teknologier til produktion af elektricitet.
EU-Kommissionens ekspertgruppe

Underligt, synes jeg, at dette ikke får mere opmærksomhed.
Er det mon den irrationelle atom-angst, der lukker munden på de fleste?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2021 16:56

Hej Arne (fred være med dig)

Måske det er et meget godt sted at lægge et atomkraftværk. Der har jo ligget noget der før. Men kan vi leve med en ulykke? Hvad med affaldet? Godt at du har taget denne sag op tommelop Hvor får vi energien fra i øjeblikket? Andres atomkraftværker...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-atomkraft-redde-verden

Skal nogle lande være atomfrie...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2021 19:07

Hej Arne (fred være med dig)

Hvorfor har vi ikke atomkraftværker...

https://faktalink.dk/titelliste/bars/barsdan

Interessant...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 14/05/2021 13:15

Hej Jan - ABC.
Tak for link.
Her er et mere.
Hvornår mon vågner vi op her i Danmark og får et nøgternt forhold til atomkraft?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 14/05/2021 19:29

Hej Arne (fred være med dig)

Meget interessant...

Citat:
Troels Schønfeldt er CEO for noget så usandsynligt som et dansk atomkraftværk startup. Han mener, at have løsningen på problemet med både sikkerheden, affaldet og omkostningerne ved at bygge atomkraftværker.

Hans virksomhed Seaborg Technologies arbejder på at udvikle en såkaldt flydende salt reaktor (MSR), som også et andet dansk startup, Copenhagen Atomics, arbejder på.

Teknologien er blevet hypet på internettet i årevis og baserer sig på teknologi udviklet af USAs militær i 60'erne.

Seaborgs reaktor kan i teorien bygges både mindre og billigere end traditionelle atomkraftværker - og er samtidigt langt mere sikker. Og så kan den brænde affaldet fra andre atomkraftværker i samspil med grundstoffet thorium, der findes i overflod på Jorden. Blandt andet i Grønland.

Forskellen på vores teknologi og de traditionelle værker er, at ligemeget hvad man forestiller sig går galt, kan den ikke eksplodere og nedsmelte, siger han.

Går noget galt med en MSR-reaktor, løber det flydende salt, som det radioaktive materiale er bundet i, bare ned i en tank og størkner. Der er ikke noget radioaktivt damp eller gas, der kan eksplodere.

Lad os pumpe nogle milliarder i udviklingen af sådanne reaktorer. Bare lidt underligt at de ikke er blevet bygget andre steder? Hvad er forklaringen på det? Virker de ikke...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 15/05/2021 13:48

Hej Jan - ABC.
Du skriver:
Citat:
Lad os pumpe nogle milliarder i udviklingen af sådanne reaktorer. Bare lidt underligt at de ikke er blevet bygget andre steder? Hvad er forklaringen på det? Virker de ikke...
Min replik:
Jeg kender ikke svaret, men det bliver mere og mere tydeligt - synes jeg - at vi er alt for dårligt oplyst på kernekraft-området.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 15/05/2021 15:01

Hej Arne (fred være med dig)

Helt enig tommelop

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 13/08/2021 20:55

Hej Arne (fred være med dig)

Lidt mere om atomkraft...

https://www.information.dk/moti/2019/01/atomkraft-klimakampens-oemme-punkt

Hvad er løsningen...

https://carstenplougolsen.com/2050-2/

Hmmm...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 14/08/2021 14:04

Hej Jan/ABC, ja hvad er klimaløsningen?
Som jeg ser det, skal vi enes om en tilstrækkelig global afgift på udledning af drivhusgasser (CO2. Metan m.m.).
Og pengene skal selvfølgelig gå til uhildet forskning og udvikling - herunder også moderne atomkraft.

For at nå dette skal der være tilstrækkelig global folkelig opbakning.

At kristendommen m.fl. religioner ikke bidrager her - i omsorg for skaberværket - synes jeg er en afslørende fadæse trist

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 14/08/2021 20:50

Hej Arne (fred være med dig)

Der arbejdes på tingene...

https://www.berlingske.dk/virksomheder/paa-noerreb...gennem-flydende

Måske så du programmet forleden...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 15/08/2021 11:29

Jo Jan/ABC, jeg tror også, der er muligheder i atomkraft, som mange afviser pga. tidligere katastrofer, men som vi nu synes at kunne sikre os imod.

Men den holdning, at vi blot kan fortsætte med uendelig vækst på en klode med begrænsede ressourcer, den holder jo ikke!

Så længe vi er hovmodige overfor det ufattelige mirakel: Verdens væren - i stedet for at være ydmygt taknemmelige - fortsætter vi ad vejen, der fører til, at vi udrydder os selv.

At vist alle religioner svigter her, det siger mig, at de ikke er helt pålidelige.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 15/08/2021 15:33

Hej Arne (fred være med dig)

Som jeg ser det skal antallet af mennesker nedsættes. Og så skal vi leve på en bedre måde...

https://harekrishna.dk/nyt-fra-landet/

Nu er jeg så heldigt stillet, at jeg bor i Vanløse, og kan derfor tilmelde mig et madlavningskursus hos dem. Det har jeg lige læst i lokalavisen. Så det er bare med at få taget sig sammen. Måske jeg så også kan få talt lidt mere med dem om Brahma = begynder vi allesammen som Brahma? Det er vi uenige om. Men jeg holder nu meget af bevægelsen...

https://intelligentdesign.dk/

Mon du har ret i din kritik af religionerne. Som sådan blev Jesus slået ihjel i en tidlig alder. Hvad kostede det os? Skal vi ikke bare komme videre i teksten og løse problemerne blinker
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 16/08/2021 12:06

Hej Jan/ABC.
Du skriver til mig:
Citat:
Mon du har ret i din kritik af religionerne.
Mit svar:
Vist alle religioner beskæftiger sig alene med det guddommelige - sådan som de nu hver især har deres dogmer om - og så os mennesker.
Ingen af dem synes for alvor at beskæftige sig "skaberværkets hellighed".
Uanset at jeg finder meget godt i religionerne, så finder jeg denne forsømmelse utilgivelig.

Og politikerne har travlt med at "greenwashe", mens de forsømmer det mest nærliggende og effektive: afgift på forurening, som går til forskning og udvikling.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 16/08/2021 17:03

Hej Arne (fred være med dig)

Er der nogle religioner som går ind for at vi ødelægger jorden...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-11/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xi/

Har vi lov til at tænke selv ler blinker halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 16/08/2021 23:25

Hej Jan/ABC.
Du fortjener efter min mening ikke svar på på dit indlæg.
Jeg synes, du burde afholde dig fra at forringe Trosfrihed.dk med dine mange underlødige indlæg.
Arne.
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 17/08/2021 00:32

Hej Arne (fred være med dig)

Er alle enige...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 17/08/2021 11:00

Hej Arne (fred være med dig)

Der er vist ingen religioner som går ind for at vi ødelægger jorden...

Your friend forever

Jan

Ps. Jeg vil lade være med at skrive, når jeg drikker heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 17/08/2021 12:36

Hej Jan/ABC.
Du skriver:
Citat:
Der er vist ingen religioner som går ind for at vi ødelægger jorden...
Min replik:
Nej, men der er ingen af dem, der så meget som løfter en finger for at bevare den.
Egentlig kunne det godt se ud, som om religionerne i stedet bruger alle deres kræfter på at hverve flere medlemmer - og på at bekæmpe de andre religioner.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 17/08/2021 18:32

Hej Arne (fred være med dig)

Der er lyspunkter...

https://www.religion.dk/klima-og-tro

Jeg har bare meldt mig ind i klimabevægelsen...

https://www.klimabevaegelsen.dk/

Hvad gør andre...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/08/2021 10:57

Hej Jan/ABC.
Det tjener dig til ære, synes jeg, at du præsenterer de to links, det ene om kristendom og klima - og det andet om klimabevægelsen.

Dertil kommer for mig - som en glædelig overraskelse - omtalen af "skabelsesteologien" ikke mindst som K.E. Løgstrup opfatter den.
Jeg var ikke klar over, hvor meget jeg er i overensstemmelse her smiler

Jeg har nu også meldt mig ind i Klimabevægelsen og håber, den bliver stærk nok til at kunne gavne.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 18/08/2021 15:42

Hej Arne (fred være med dig)

Jeg har ikke fået læst alle artiklerne derinde...

https://www.religion.dk/klima-og-tro

Det var desuden dig, som gjorde mig opmærksom på klimabevægelsen, så...

https://www.klimabevaegelsen.dk/

Håber - som du - at de vokser sig stærke med tiden...

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/atomkraft-fra-n...an-redde-verden

Vi har vist allerede linket hertil...

https://www.atomkraft-jatak.dk/

Hvad med maden vi spiser...

https://vegetarisk.dk/

Dem vil jeg også gerne støtte med nogle kroner...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/08/2021 19:55

Hej Jan/ABC:
Det var dét herunder i dit link, der overraskede mig, fordi det så meget ligner, hvad jeg var nået til af erkendelse ad en noget anden vej blinker
Citat:
De to betydeligste repræsentanter for den nye skabelsesteologi herhjemme var svenskeren Gustaf Wingren, som en overgang underviste på universitet i Århus, samt K.E. Løgstrup, som var professor samme sted. Ud fra et fælles udgangspunkt udviklede de hver for sig en skabelsesteologi, de kunne bruge som baggrund for deres studium af etikken, som var begges egentlige kerneområde.

Magten til at være til i alt som er til
I kor med Luther fastslog Løgstrup, at den naturlige gudserkendelse igennem skaberværket er principielt mulig, men faktisk umulig, fordi det syndige menneske bestandigt ødelægger det skabte liv.

Gud defineres af Løgstrup som magten til at være til i alt som er til, og da mennesket trods alt begriber, at det er udspændt mellem fødsel og død, mellem skabelse og tilintetgørelse, tvinges det også til at reflektere over netop denne magt, som har skabt og opretholder livet.

Derfor kan mennesket alligevel stadig erkende Gud igennem hans skaberværk. Dog kun at Gud er, men fordi han er skjult for den menneskelige erkendelse ikke hvad han er. Vil mennesket vide dette, må det vende sig imod åbenbaringen i Jesus Kristus, tegnet på, at Gud står på menneskets side imod døden. Jesu menneskeliv er nemlig et vidnesbyrd for det faldne menneske om det uspolerede skabte liv med dets såkaldte suveræne livsytringer kærlighed, tillid, håb, og tilgivelse som Jesu gerninger alle er et billede på.

Skabelsesteologien fornyer sin aktualitet
Skabelsesteologiens rødder går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor den tilbød sig som et alternativ til den dialektiske teologis ensidige fokus på åbenbaringen. Striden fortsatte uformindsket op gennem 1950'erne og 1960'erne, og stadig i dag udgør disse to yderpunkter i den protestantiske teologi rammerne for utallige teologiske diskussioner.

Skabelsesteologien har ikke blot vist sig mindst ligeså levedygtig som den dialektiske teologi, men den har nok også i endnu højere grad end sin modsætning til stadighed formået at aktualisere sit budskab. I forbindelse med den gryende bevidsthed om klimaforandringer og miljøproblemer fra 1960'erne og fremefter, indeholder skabelsesteologien nu også en stærk bevidsthed om menneskets plads i skabelsesordenen og dets ansvar for ikke at ødelægge Guds gave.

En bevidsthed som i dag får blandt andre de to teologer Martin Ishøy og Jakob Wolf til at efterlyse et grønt kristent engagement, herunder ikke mindst en etisk forholden sig til problemerne.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 19/08/2021 14:42

Hej Arne

Jeg har fundet et link til dig som jeg tror vil interessere dig, her:

Jesper Garsdal: Kristen Mystik


Du behøver kun læse de første 3 - 4 sider og du finder noget der har din store interesse.

-0-0-0-

Det link har ikke nødvendigvis noget med skabelsesteologien at gøre.

Jeg har læst en del Gustav Wingren og har altid været glad for ham, som Løgstrup i øvrigt (religionsfilosofiske Løgstrup).

Har også en bog af Gustav Wingren: "'Menneske og kristen' - en bog om Irenæus og Grundtvig".

Side 55 - 56:

Citat:
Irenæus om hvad der sker i nuet med den kristne menighed. Guds skaberhænder, som i begyndelsen formede mennesket til Guds Billede, griber netop nu fat i mennesket og begynder at arbejde med det igen. Drømmen om billedet har slumret længe, nu vågner den igen, nu findes der håb, nu er billedet blevet kød og blod.
Det er en bemærkelsesværdig form for vitalitet, som bærer urkirkens triumferende tydning af sin hverdag. På den tid havde man verden imod sig, og man var midt i det alt sammen sikker på, at man havde verdens Skaber for sig.


Ikke så mærkeligt at de kristne udvikler en JESUS KRISTUS IKON MYSTIK og/eller TEOLOGI - det findes allerede udformet tydeligt hos Paulus, hvor JESUS KRISTUS er ikke bare Guds Billede men også Guds Ansigt - hvormed Gud kommer i øjenhøjde med vi mennesker. Berdyaev taler endda om at det først er i KRISTUS vi mennesker skænkes eller har vores guddommelige personhed ANSIGT (1)* - karisma og udstråling ville Paulus sige.

Smukke ansigter med Karisma og udstråling og forklarelse er guddommelige og HELLIGE - hvorfor den menneskelige unikke enestående personlighed er hellig i kristendommen - også det der får Berdyaev til at påstå kristendommen er kærlighedens religion pr se - da den værner om hvert enkelt unikke enestående personlighed, det uerstattelige enestående menneske vi hver især er. Også derfor i kristendommen vi ikke skal være ens men autentiske - vi skal være hvad Gud har tænkt sig med os, vi skal være Guds Tanke, Ide, Billede (Motiv) med netop lige os. Vi skal udforme og realisere hvad Gud har KALDET os til, den mening Gud har med vores liv.

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Berdyaev

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces.Love is a refutation of the violence that results in death. Berdyaev

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard

(1)*:

ANSIGTET spiller en central rolle for Darwin og for moderne neurovidenskab, neuropsykoanalyse, og ja for Paulus og ortodoks kristendom - da det er her vores karismatiske forklarede personlighed og ANSIGT afslører at SKØNHEDEN kommer indefra, kommer fra den samme Guds Ånd - selv om det karismatisk udtrykkes og kommer til udtryk på individuel vis for hvert unikke enestående menneske.

Også derfor de 12 discipler udviser så fuldstændig forskellige personligheder.

Citat:
Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged,there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.


there is no loss of self but an enriching of it

Dette er det smukkeste ved den kristne SPIRITUALITET og også det der får Berdyaev til at hævde det er kærlighedens religion pr se. Et menneske er ikke bare anonym og et nummer - et eksemplar af racen homo sapiens, vi er alle unikke enestående og uerstattelige med hver vores INDIVIDUALITET og PERSONLIGHED.

Og jo mere vi udmærker os, jo mere ydmyge bør vi optræde i kollektivet, samfundslivet - fordi ingen af os er bedre eller mere værd uanset hvordan vi udmærker os gennem de karismatiske Åndsgaver vi er tildelt (vores KALD) - da vi alle lige meget er Guds Børn - det er den samme Guds Ånd der virker et i mit liv og noget andet i et andet menneskes liv etc.


Den personlighedens biodiversitet eller mangfoldighed og/eller de FRIHEDS GRADER vi ser i den vestlige kristne kultur og SPIRITUALITET må vi om noget takke Paulus for. Og hele verden vil have del heri men religiøse mørkemænd er på reaktionær vis skræmt fra vid og sans over denne FRIHED fra Gud.
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 19/08/2021 14:51

Hej Arne (fred være med dig)

Det er noteret blinker

https://www.kristendom.dk/teologiske-str%C3%B8mninger/hvad-er-skabelsesteologi

Hvor er jeg henne i landskabet...

https://www.klimabevaegelsen.dk/

https://www.atomkraft-jatak.dk/

https://vegetarisk.dk/

Melder mig ind i de sidste 2 i næste måned. Og så må jeg bare komme igang med at blive vegetarianer. Det er min plan...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 19/08/2021 19:41

Hej Hanskrist.
Jeg har set på det link om kristen mystik, du foreslår.
Imidlertid forekommer det mig at være lige lovlig lusket med de krav om rettigheder, der forlanges, at jeg skal tillade.
Så jeg foreslår, at du i stedet giver et kort og klart sammendrag.

Jeg kan tilføje, at jeg mere og mere tilslutter mig, hvad der kaldes skabelses-teologien og at det for mig ville være hovmodigt at stræbe efter viden om det guddommelige.
Jeg mener i stedet at oplevelsen af det guddommeliges væren er inspirationen til og ledetråden for at godt, kærligt og meningsfuldt liv.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 26/08/2021 01:21

Hej Arne (fred være med dig)

Hvad kræver Gud af os...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 11/09/2021 18:55

Hej Arne (fred være med dig)

Så er jeg på banen igen med nyt fra den store verden...

https://www.consciousplanet.org/

Har fået meldt mig ind i disse foreninger...

https://www.klimabevaegelsen.dk/

https://www.atomkraft-jatak.dk/

https://vegetarisk.dk/

Hvem skal man stemme på til kommunalvalget...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 13/09/2021 17:36

Hej Arne

Jeg er forfatteren til bemeldte arbejdspapir om kristen mystik og faldt tilfældigvis over jeres tråd. Jeg forstod først ikke din skepsis mode at downloade, men prøvede at klikke på linket, og kan nu godt forstå dig; man bliver jo spurgt om man vil være medlem af academia.edu. etc. - det havde jeg ikke lige fanget.

Du kan imidlertid bare scrolle ned i bunden, og trykke på ' No thanks, I just want this paper', så downloader computer kun mit arbejdspapir om kristen mystik, og du behøver ikke at melde dig til noget som helst :-)

Mvh

Jesper Garsdal
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 30/10/2021 19:25

#32096 - 13/05/2021 16:39 i denne tråd citerede jeg et par overskrifter fra Jyllands-Poaten, der peget på at vores angst for atomkraft ikke er fornuftig.

Fornylig så jeg fra DTU noget interessant om fusionsenergi, som bl.a. Microsofts Bill Gates og Amazon-stifteren Jeff Bezos investerer i.
Citat:
Vi får adgang til en CO2-fri energiproduktion i meget store mængder.
Brændslet er baseret på brint, som er universets mest udbredte grundstof.
Et kilo fusionsbrændsel modsvarer ti mio. kilo kul.
Affaldsproduktet er små mængder radioaktivt affald, der henfalder væsentligt hurtigere end det radioaktive affald fra atomkraftværker.
En fusionsreaktor kan ikke løbe løbsk som en fissionsreaktor.
I morgen starter COP26 i Glasgow og Boris Johnson har på forhånd meddelt at han vil supplere vind- og sol-energi med atomkraft.

Det er jo tydeligt, at vi ikke får skaffet tilstrækkelig vedvarende energi hurtigt nok, så måske lykkes det nu at overvinde atomangsten, så vi i tide kan få stoppet den fossile afbrænding.

I så fald kunne vi undgå den helt store klimakrise og få tid til at omstille vi menneskers levevis til noget mere mådeholdent og harmonisk - og sikkert også mere lykkeligt - her på denne klode blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 30/10/2021 21:31

Hej Arne (fred være med dig)

Jeg har tænkt mig at stemme på Sophie Hæstorp Andersen til kommunalvalget...

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomra...pen-rykker-ind-

Medmindre du stiller op ler blinker halvfuld Da jeg var ung og fyldt med energi og ikke havde fejlet så meget, ville jeg lave kærlighedspartiet (var indlagt på psykriatisk afdeling) - måske skulle jeg bruge min tid på sådan noget. Lad os sende alle de adfærdsvanskelige på en jordomrejse. Er der ikke skibe nok til den opgave? Hvad kan vi ellers gøre...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 31/10/2021 08:02

Hej Arne (fred være med dig)

Har tænkt mig at stemme på Sophie Hæstrup Andersen til kommunalvalget...

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomra...en-rykker-ind-i

Medmindre du da stiller op blinker Jeg følger ikke rigtig med i politik og kan derfor komme til at stemme forkert. Som sådan vil jeg gerne stemme på nogen som går ind for atomkraft. Måske du (eller andre) kan anbefale en at stemme på...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 31/10/2021 09:29

Hej Arne (fred være med dig)

Hvad mon hun hedder? Er det Hæstorp eller Hæstrup? Der står Hæstrup herinde...

https://www.detsidstevalg.dk/?utm_source=kb&utm_medium=nyhedsbrev

Hmmm...

https://da.wikipedia.org/wiki/Sophie_H%C3%A6storp_Andersen

Så skulle det vist være opklaret...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 31/10/2021 17:21

Her er et sagkyndigt syn på atomkraft.

Danske politikere går ikke ind for atomkraft, men de har ikke - så vidt jeg kan se - en løsning på klimakrisen uden.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, mådehold, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 31/10/2021 23:33

Jeg er ligeglad med politik og religion.
Frygt splitter irrationelt befolkningen, men kærlighed forener mennesker bevidst.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 01/11/2021 00:52

JEG ER SOM, JEG ER

Jeg er ligeglad med politik og religion. Frygt splitter irrationelt befolkningen, men kærlighed forener mennesker bevidst.
Idag vides meget om sindets underbevidste intelligens, hvilket jeg sammenligner med hypnotisk kanaliseringer og kristnes påstande om dæmonbesættelser og Satans værk. Jeg har lige set et klip i Youtube, hvor nogle amerikanske præster ligesom kirken i Rom tror på vigtigheden af exorcismer, hvor en person pludseligt havde lyst til alkohol, analsex og prostitution. Før jeg ´tilfældigvis´ så den gjorde jeg noget lignende hjemme alene. Hvad er så meningen med det? Der er dem, som undertrykker folks menneskelige behov med deres forældede religiøse overtro. Jeg undrer mig over min på det seneste ønske om noget, der får folket til at lytte men uden mit eget desperate forsøg på opmærksomhed. Desværre er i ligeglade, når jeg tålmodigt over længere tid gør tingene roligt og stille på den fornuftigste måde. Nyhederne handler kun om spændende og meget dramatiske begivenheder. Netop derfor må jeg udtrykke et eller andet kontroversielt vedrørende menneskerettigheder, hvor jeg ifølge jeres opfattelser er på grænsen mellem det onde og gode som Den selvudvalgte ligesom det selvudvalgte folk, fordi dette er et selvbevidst valg om en selv.
Uhhah, også efter disse overvejelser googler jeg på internettet ordet ´selv udvalgt´, men anderledes dukker faktisk fra Biblen et forunderlig relevant citat op, hvor Jesus omtaler disciplene som hans udvalgte: "og Jesu brødre opfordrede ham til ikke kun at vandre rundt i Galilæa, men at tage ned til Judæa. „Tag med ned og gør nogle flere mirakler, så også dine tilhængere dér kan se dem,” sagde de. „Du bliver aldrig berømt, så længe du gemmer dig i den her afkrog af verden. Hvis du ønsker at blive kendt, må du profilere dig selv noget mere!” Ikke engang hans egne brødre troede på ham. Jesus ignorerede dem og fortsatte, henvendt til de jødiske ledere: „I undrer jer alle over, at jeg udførte et enkelt mirakel på en sabbat. Men hvad gør I selv? Hold op med at dømme så overfladisk. Døm retfærdigt!” Han blev endda også kaldt for en drukkenbolt sammen med syndere og toldere.

Selvfølgeligt er dårlig lever/nyre ved for meget alkohol, kønssygdomme i hor og psykotiske sindslidelser med hårde stoffer skidt ligesom stinkende hver dag cigaretrygeres sygdomme og skavanker. Selv regeringer er ganske ignorant mod advarsler om katastrofal globalt forurening. Idag siger en skør gammel mand til mig, at han kan kun klare at være på denne cafe for socialt udsatte i kort tid p.g.a. af dets laveste energi, hvilket jeg ikke tager personligt, men jeg synes det samme om den spirituelle intelligens. En bekendt kvinde anklager mig for at være besat af Biblen uden selv at have et liv. Helligånden opfylder mig helt guddommeligt, som opfører sig kritisk imod for strenge menneskets regler og love.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 01/11/2021 10:11

JEG ER SOM, JEG ER

Jeg er ligeglad med politik og religion. Frygt splitter irrationelt befolkningen, men kærlighed forener mennesker bevidst.
Idag vides meget om sindets underbevidste intelligens, hvilket jeg sammenligner med hypnotisk kanaliseringer og kristnes påstande om dæmonbesættelser og Satans værk. Jeg har lige set et klip i Youtube, hvor nogle amerikanske præster ligesom kirken i Rom tror på vigtigheden af exorcismer, hvor en person pludseligt havde lyst til alkohol, analsex og prostitution. Før jeg ´tilfældigvis´ så den tænkte jeg på et lignende emne hjemme alene. Hvad er så meningen med det? Der er dem, som undertrykker folks menneskelige behov med deres forældede religiøse overtro. Jeg undrer mig over min på det seneste ønske om noget, der får folket til at lytte men uden mit eget desperate forsøg på opmærksomhed. Desværre er i ligeglade, når jeg tålmodigt over længere tid gør tingene roligt og stille på den fornuftigste måde. Nyhederne handler kun om spændende og meget dramatiske begivenheder. Netop derfor må jeg udtrykke et eller andet kontroversielt vedrørende menneskerettigheder, hvor jeg ifølge jeres opfattelser er på grænsen mellem det onde og gode som Den selvudvalgte ligesom det selvudvalgte folk, fordi dette er et selvbevidst valg om en selv.

Uhhah, også efter disse overvejelser googler jeg på internettet ordet ´selv udvalgt´, men anderledes dukker faktisk fra Biblen et forunderlig relevant citat op, hvor Jesus omtaler disciplene som hans udvalgte: "Jesu brødre opfordrede ham til ikke kun at vandre rundt i Galilæa, men at tage ned til Judæa. „Tag med ned og gør nogle flere mirakler, så også dine tilhængere dér kan se dem,” sagde de. „Du bliver aldrig berømt, så længe du gemmer dig i den her afkrog af verden. Hvis du ønsker at blive kendt, må du profilere dig selv noget mere!” Ikke engang hans egne brødre troede på ham. Jesus ignorerede dem og fortsatte, henvendt til de jødiske ledere: „I undrer jer alle over, at jeg udførte et enkelt mirakel på en sabbat. Men hvad gør I selv? Hold op med at dømme så overfladisk. Døm retfærdigt!” Han var byens store samtaleemne. „Han er et godt menneske,” hviskede nogle. „Nej, han vildleder folk,” var der andre, der mente. Ingen turde tale højt om ham af frygt for de jødiske ledere."
Han blev endda også kaldt for en drukkenbolt sammen med syndere og toldere.

Selvfølgeligt er dårlig lever eller nyre ved for meget alkohol, kønssygdomme i hor og psykotiske sindslidelser til hårde stoffer skidt ligesom stinkende hver dag cigaretrygeres sygdomme og skavanker. Selv regeringer er ganske ignorant mod advarsler om katastrofal globalt forurening. Idag siger en skør gammel mand til mig, at han kan kun klare at være i kort tid på denne cafe for socialt udsatte p.g.a. dets lavere energi, hvilket jeg ikke tager personligt, fordi der har folk mest behov for noget godt istedet for eliten i samfundet. En bekendt kvinde anklager mig for at være besat af Biblen uden selv at have et liv. Helligånden opfylder mig helt, som med Det guddommelige opfører sig kritisk imod for strenge menneskets regler, love og fordømmelser.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 01/11/2021 11:27

JEG ER SOM, JEG ER

Jeg er ligeglad med politik og religion. Frygt splitter irrationelt befolkningen, men kærlighed forener mennesker bevidst.

Idag vides meget om sindets underbevidste intelligens, hvilket jeg sammenligner med hypnotisk kanaliseringer og kristnes påstande om dæmonbesættelser og Satans værk. Jeg har lige set et klip i Youtube, hvor nogle amerikanske præster ligesom kirken i Rom tror på vigtigheden af exorcismer, hvor en person pludseligt havde lyst til alkohol, analsex og prostitution. Før jeg ´tilfældigvis´ så den tænkte jeg på et lignende emne hjemme alene. Hvad er så meningen med det? Der er dem, som undertrykker folks menneskelige behov med deres forældede religiøse overtro. Jeg undrer mig over min på det seneste ønske om noget, der får folket til at lytte men uden mit eget desperate forsøg på opmærksomhed. Desværre er i ligeglade, når jeg tålmodigt over længere tid gør tingene roligt og stille på den fornuftigste måde. Nyhederne handler kun om spændende og meget dramatiske begivenheder. Netop derfor må jeg udtrykke et eller andet kontroversielt vedrørende menneskerettigheder, hvor jeg ifølge jeres opfattelser er på grænsen mellem det onde og gode. Den selvudvalgte er ligesom det selvudvalgte folk, fordi dette er et selvbevidst valg om en selv.

Uhhah, også efter disse overvejelser googler jeg på internettet ordet ´selv udvalgt´, men anderledes dukker faktisk fra Biblen et forunderlig relevant citat op, hvor Jesus omtaler disciplene som hans udvalgte: "Jesu brødre opfordrede ham til ikke kun at vandre rundt i Galilæa, men at tage ned til Judæa. „Tag med ned og gør nogle flere mirakler, så også dine tilhængere dér kan se dem,” sagde de. „Du bliver aldrig berømt, så længe du gemmer dig i den her afkrog af verden. Hvis du ønsker at blive kendt, må du profilere dig selv noget mere!” Ikke engang hans egne brødre troede på ham. Jesus ignorerede dem og fortsatte, henvendt til de jødiske ledere: „I undrer jer alle over, at jeg udførte et enkelt mirakel på en sabbat. Men hvad gør I selv? Hold op med at dømme så overfladisk. Døm retfærdigt!” Han var byens store samtaleemne. „Han er et godt menneske,” hviskede nogle. „Nej, han vildleder folk,” var der andre, der mente. Ingen turde tale højt om ham af frygt for de jødiske ledere."
Han blev endda også kaldt for en drukkenbolt sammen med syndere og toldere.

Selvfølgeligt er dårlig lever eller nyre ved for meget alkohol, kønssygdomme i hor og psykotiske sindslidelser til hårde stoffer skidt ligesom stinkende hver dag cigaretrygeres sygdomme og skavanker. Selv regeringer er ganske ignorant mod advarsler om katastrofal globalt forurening af overforbrug. Idag siger en skør gammel mand til mig, at han kan kun klare at være i kort tid på denne cafe for socialt udsatte p.g.a. dets lavere energi, hvilket jeg ikke tager personligt, fordi der har folk mest behov for noget godt istedet for eliten i samfundet. En bekendt kvinde anklager mig for at være besat af Biblen uden selv at have et liv. Helligånden opfylder mig helt, som med Det guddommelige opfører sig kritisk imod for strenge menneskets regler, love og fordømmelser.
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 01/11/2021 17:20

Hej Arne (fred være med dig)

Jeg søgte på atompartiet og faldt over denne side...

https://da-dk.facebook.com/groups/6149554153/permalink/10158205182994154/

Måske det har interesse...

Citat:
Atomkraft har et ufortjent dårligt ry. Den første praktiske anvendelse af kerneenergi skete på den værst tænkelige måde, og siden har atomkraft i folks sind været uløseligt forbundet med atomvåben. 70’ernes og 80’ernes kampagner mod atomkraft har forstærket denne misforståelse og tilført et hav af andre misforståelser. Dette har gjort atomkraft til en af de mest mytebefængte emner i energidebatten. Disse myter er enten direkte falske eller grove misrepræsentationer af sandheden. Det er en skam, da klimaproblematikken kalder på energikilder, der er rene, sikre, skalérbare og billige, så vi kan gå en fremtid i møde, hvor både energien er rigelig og miljøet bevaret. Atomkraft er præcis sådan en energikilde, og fortjener at bliver taget alvorligt som en del af en fremtidig ren og bæredygtig energiforsyning.

Denne gruppes formål er at bidrage til at forbedre atomkrafts dårlige ry, ved at informere om og debattere atomkraft ud fra den fortjente positive synsvinkel. Jo mere man ved om atomkraft, jo bedre synes man nemlig om den. Vi er mange fagfolk i gruppen, og diskuterer alle aspekter af atomkraft, det teknologiske, politiske og det økonomiske. Tvivlere og modstandere af atomkraft er mere end velkomne, og opfordres til at deltage i debatten.

Er der slet ingen politikere som går ind for atomkraft...

https://www.berlingske.dk/politik/liberal-alliance-aabner-op-for-atom-kraft-i-danmark

Nu kan jeg vist ikke stemme på ham til kommunalvalget, så det må blive til folketingsvalget, hvis han da stiller op, men går jeg ind for Liberal Alliance...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 01/11/2021 19:33

Hej Gerth.
Du skriver, at du "er ligeglad med politik og religion".
Og det er jo fair nok - i en situation, hvor du synes fokuseret på at afklare, hvem du selv er.
Held og lykke med det!
M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, mådehold, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 01/11/2021 19:53

Hej Jan.
Ja, næsten alle tøver overfor spørgsmålet om brug af atomkraft til her og nu at redde os ud af klimakrisen.
Der er stærkt ubehag overfor affald fra atomkrafteværker - uanset at moderne atomkraft efterlader meget mindre - mens den usynlige CO2 umiddelbert forekommer mere uskyldig - uanset at den faktiske situation jo er lige modsat.

Risico for at et atomkraftværk "løber løbsk" synes efterhånden at være elimineret, men angsten derfor er ikke.

Det ville være skønt, hvis vi kunne stoppe den fossile og skadelige afbrænding vha. energi fra sol, vind og vand, men det synes jo ikke at kunne lykkes.

Spændende hvordan Boris Johnsons nye atomkraft-politik bliver modtaget på COP 26 i Glasgow - og forbavsende, at det er en som ham, der kommer med det blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, mådehold, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 02/11/2021 12:40

Hej Arne (fred være med dig)

Vi må se om der ikke kommer gang i debatten...

https://www.atomkraft-jatak.dk/atomaffald-et-aller...liver-lost-nok/

Hvem skal jeg stemme på....

https://www.berlingske.dk/politik/liberal-alliance-aabner-op-for-atom-kraft-i-danmark

Går de stadigvæk ind for atomkraft...

https://www.liberalalliance.dk/politik/klimapolitik/

Hvad med resten...

https://www.liberalalliance.dk/politik/

Der er meget at sætte sig ind i...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/11/2021 15:44

I denne weekend bringer dagbladet Information et interview med en fransk forsker, der siger:
Citat:
Selv et barn kan se, at den globale klimapolitik er dømt til at fejle
Det har ført mig til denne kommentar:
Citat:
Når perspektiverne er så triste, som det her beskrives, kan jeg ikke lade være at tænke på den strøm vi her i Danmark har i vore stikkontakter og ledninger.
15% af den kommer fra fossil afbrænding, og det burde jo være nul.
Men 3% kommer fra atomkraft, der nok hovedsageligt er produceret på Ringhals ved Gøteborg, som nu har kørt i mere end 40 år.
Selv om der er atomskræk, generer de 3% åbenbart ikke, og hvis man øgede med 15% - op til ialt 18% kunne vi sige farvel til fossil energi til strøm i Danmark.
Hvad om vi spurgte Ringhals, om de kan/vil levere?
Jeg vedhæftede links til Energi Fyn og Ringhals.

Fossilfri el i Danmark kunne da være et skridt på vejen - selvom vi på sigt skal meget mere end dét - og i sidste ende må gøre op med evig vækst og i stedet finde en bedre livskvalitet i harmonisk balance med kloden.
Her er der jo ikke just trængsel af forslag trist

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - taknemmelighed, mådehold, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/11/2021 12:53

I dag mandag den 22-11-2021 fortæller dagbladet Information, at Frankrigs præsident Emmanuel Macron har foretaget en "kovending" og nu ser atomkraft som grøn energi.
Han vil bygge 6 nye atomkraftværker.

Hvordan dét vil påvirke det øvrige Europa - og den øvrige verden - får vi jo at se.
Desværre tager det tid at bygge atomkraftværker, men det kan vel i det mindste stimulere til maksimal ydelse i de eksisterende anlæg.

Det kunne vel give os lidt mere tid til at opbygge vedvarende energi fra vind, sol og vand - og på sigt til at finde en mindre glubsk levevis.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - taknemmelighed, mådehold, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 30/11/2021 01:14

Noget grænseoverskridende er sket idag på et værested for socialt udsatte, psykisk syge, ensomme med mere om Corona pas kravet. Eliten er ikke hos os. Jeg nægter at leve det næste halve år helt alene hjemme uden kontakt med andre. Mere alkohol, noget ludersex, afdeling P´s bivirkninger sammen med nogen, ligegladhed mod menneskeheden hjælper nok imod det - haha.
Men, måske om to dage er der en bedre nyhed efter personalets møde vedrørende reglerne fra Kommunen ligesom forrige år, hvor den slags lov ikke gælder for denne gruppe medmennesker.....Så endnu laver jeg ikke revolution (nyformationen er forhåbentligt kun fredeligt samarbejde) imod regeringen og vaccinen med risiko for tvangsbehandling og fængslet. Får jeg sådan hele resten af min tilværelse psykiatrisk medicin, så begår jeg hellere selvmord. Min pagt for mig uden psykisk/fysisk sygdom men med forhøjet intelligens og kærlighed i et tilgiver jo alle for alt uden et evigt helvede eller mangel på evigt liv. Jeg har både en lægelig og spirituel grund vedrørende det.
Ja, nu oplyser jeg modigt dem der om Helligåndens helbredende kraft og advarsel imod folkets gudløst blinde frygt. Jeg er faktisk ikke alene mere......
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 30/11/2021 02:45

Eksempelvis idag snakker en ældre kvinde, som netop lige har været i psykiatrisk behandling og skizofreni kursus imod hendes meget svære psykose. Hun siger: "Menneskers grundlæggende følelser er frygt, kærlighed, had, omsorg, glæde, sorg." Og så videre men, da siger jeg til de ved fællesbordet: "Nej, mennesket er skabt i det guddommeliges billede og derfor oplever jeg kun positive følelser som et lys." En frivillig gammel person svarede blot et - Nå, okay.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 05/02/2022 16:16

I dag er alle klar over, at vi skal gå over til vedvarende energi for at bremse følgerne af vores vildt voksende CO2-forurening af denne klodes atmosfære.
Selv noget så frygtet som atomkraft er - omsider - ved at blive accepteret - her i nødens stund.
Men en anden bagvedliggende faktor ofres ikke megen opmærksomhed: Økonomisk vækst:
Citat:
Corona- og klimakrisens fælles rod: den økonomiske vækst
Citat:
Et endnu større problem er den kapitalistiske økonomis binding til en kontinuerlig vækst. Systemet er baseret på konkurrence mellem privatejede virksomheder, som derfor hver for sig er nødt til at skaffe sig så stort et overskud som muligt. Er det ikke stort nok, smutter investorernes kapital over til mere lukrative foretagender. Og/eller virksomheden er ude af stand til at investere i ny teknologi – og gør den ikke det i mindst samme omfang som konkurrenterne, ender den med at producere mindre effektivt end dem og bliver udkonkurreret.
Så det er altså mere pengene, end det er os, der regerer verden.

Hvordan får vi magten tilbage?
Er det umuligt?
Det er det nok i USA - og vel også i EU.
Men hvad med Kina og deres statskapitalisme?
De er jo meget anderledes end os, og det vækker jo ikke sympati.
Men de stoppede deres befolkningstilvækst med en midlertidig etbarns-politik, og de udryddede fattigdom i deres samfund.
Kan de mon frigøre os mennesker fra det konkurrence-drevne evige merforbrug?
Og kunne vi finde bedre og mere attraktive livskvaliteter end de ret ensidigt og stadigt øgede materielle?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 05/02/2022 20:20

Kære Arne

Hvad skal børnene lære i skolerne? Lidt inspiration...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 07/02/2022 16:26

Når det åbenbart er, som beskrevet hos pov ("point of view"), at nok alle samfund er fastlåst til evindelig økonomisk vækst, hvorved vi mennesker jo lidt efter lidt "æder" denne klode op - og dermed vores eget livsgrundlag - så forekommer det mig totalt vanvittigt, at kristne og andre, der opfatter skaberærket som helligt, at de/vi er totalt passive her.

Skal vi virkelig blot fortsætte med at presse naturens liv sammen, så bl.a. den ene viruspandemi efter den anden opstår, og skal vi blot fortsætte med at tilsvine jordens luft, så varmen gør kloden mere og mere ubeboelig?

Hvor er præsterne, og hvor er alle vi andre, der tillader politikerne at ignorere?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 07/02/2022 17:24

Kære Arne

Har du overvejet, at gøre noget ved tingene herinde...

https://www.borgerforslag.dk/

Hvad er det for en verden vi vil leve i...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 07/02/2022 18:19

Hej Jan.
Jeg tror ikke situationen er moden til et borgerforslag.
Selv ikke klimabevægelsen er opmærksom på, at det ikke er nok med "grøn omstilling", når energiforbruget - og ressourceforbruget - fortsat uundgåeligt stiger - sammen med affaldsmængden - under den økonomiske vækst - mens naturen skrumper.
Vi skal et spadestik dybere - og det er der åbenbart ingen, der er parate til - end ikke de, der er opmærksomme på det guddommeliges væren chockeret

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 07/02/2022 19:50

Hej Arne

Men kunne det ikke sætte noget igang? Skal du ikke bare fange de "rigtiges" opmærksomhed? Hvornår er tiden moden til et borgerforslag? Er det ikke mens vi er i live? Nu vil jeg drikke nogle øller og tænke lidt over præsternes fravær herinde 🍺 Lad os få en supergod aften med masser af musik 🔥
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 08/02/2022 12:39

Hej Jan.
At tage kampen op mod evig økonomisk vækst, som jo uundgåeligt vil ødelægge vi menneskers eksistensgrundlag, det er ikke just nogen lille opgave.
Faktisk tror jeg - ved nærmere eftertanke - at den er nærved umulig.
Det privatejede erhvervsliv og økonomisk vækst hænger uadskilleligt sammen pga. den indbyrdes konkurrence.
Sovjetunionens erhvervsliv var statsejet og uden konkurrence. Og de havde nok meget lille økonomisk vækst.
Det døde så i konkurrencen med os her i Vesten.
Så er der måske/måske ikke en mulighed i Kina, men vil de - og kan de?
Og ville de kunne klare sig overfor den øvrige verden og dens tech-giganter?
Det eneste, jeg kan forestille mig, at vi kan gøre, er at begrænse markedsføringen (På de fleste TV-kanaler er der jo reklamer op mod halvdelen af tiden).
Noget sådant vil jo nok ikke just få støtte fra hverken den politiske højrefløj eller det privatejede erhvervsliv - og hvor meget det kunne bremse den økonomiske vækst er nok tvivlsomt - men måske dog et signal til os forbrugere, der kunne inspirere os til mådehold blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 08/02/2022 13:03

Citat:
Et endnu større problem er den kapitalistiske økonomis binding til en kontinuerlig vækst.


Tredje verdens lande har brug for de mest nødvendige forbrugsgoder for at løfte sig til middelklasse.

Derfor har vi brug for masser af vedvarende energi der ikke forurener og idag er elektrisk vindmølle energi pludselig den billigste form for el energi - kraft (og derudover så på få måneder har moderne nye vindmøller indhentet hvad de belaster klimaet med i forbindelse deres fremstilling (noget el biler ikke formår - deres CO2 belastning i forbindelse med fremstilling er så voldsom at man skal køre rigtig mange kilometer i en el bil før den bliver grønnere end benzin biler)). Utænkeligt for år tilbage at vindmøller elektricitet helt uden tilskud nu er billigste form for fremstilling af elektricitet - men så dygtige er de blevet i den branche hvor Danmark fører an med danske Henrik Stiesdal som Mr Windower Himself - som jeg havde fornøjelsen af at gå tre år sammen med på mat fys linjen på Herning Gymnasium.

Vores klima minister Dan Jørgensen satser på Stiesdal A/S fire nødvendige tiltag indenfor den grønne omstilling af Energi Sektoren.

1):

Flydende Havvindmøller og Energi Ø'er. Med vindmøller ude på dybt vand kan de ikke ses fra land og vi kan dække det globale behov for elektricitet med en faktor 10 (producere 10 gange mere el end verden har brug for).

2):

Oplagring af vindmølle el energi (gennem ptx teknologi) så vi er dækket ind de dage der ingen vind er. Energikoncernen Andel og Stiesdal Storage Technologies har valgt at placere Gridscale-lager i Rødby, der nu kommer til at kunne bruge lavasten til at gemme på strømmen.

3):

PtX - power to X = vindmølle elektricitet omdannes til noget andet - primært BRINT gennem fx Stiesdal HydroGen Electrolyzer - hvor der samarbejdes med Indien Reliance Industries om i stor industri skala format at kunne fremstille 1 kg brint til 1 dollar i løbet af 1 årti (helt uhørt for få år siden). Brint har så mange potentialer. Fx brintbiler hvor udledningen er så rent vand at vi kan drikke det

og

4):

brint til fremstilling af flybrændstof over den olie og gas vi får fra PYROLYSE - Stiesdal's SkyClean projekt der foregår i Greenlab Skive. Hvor landbrugets (halm og gylle) og skovbrugets affald og køkkenaffald opvarmes uden ilt (ca 700 grader) hvorved vi får biogas og olier og biokul (biokul = indfanget CO2). Gassen kan bruges til opvarmning og bioolierne kan raffineres og syntetiseres gennem BRINT og CO2 til flybrændstof. Hvilket gør at jo mere vi flyver jo mere retter vi op på CO2 regnskabet - fordi den form for fremstilling af fly brændstof der hives der mere CO2 ud af atmosfærens cirkulation end der tilføres når vi flyver med netop med den form for fremstilling af fly brændstof.

-0-0-0-

Som Dan Jørgensen siger vi i Danmark er klart nummer 1 i verden på de her områder hvor vindmølle elektricitet spiller den helt centrale rolle og hvorfor skulle vi dog pludselig sadle om til Atomkraft når fx Tyskland og Japan afvikler deres Atomkraft program pga de sikkerhedsmæssige problemer. Lad andre lande forfølge det spor med Atomkraft - nu Danmarks Vindmølle Eventyr er så enestående en international uomtvistelig entydig succes.


-0-0-0-0-

Selv om det kapitalistiske system fremme overforbrug og overproduktion af luksus varer - så kan vi forbrugere ændre på det forhold - da om vi ikke købte og aftog disse varer da ville de ej heller blive fremstillet.


Mvh HansKrist


PS:

Måske lidt uheldigt for jer Atomkraft romantikere at vi har en HansKrist her på siden - da jeg har overblikket som Dan Jørgensen vores klimaminister over alle de fordele vi i Danmark har ved at forsætte vores internationale succes indenfor den grønne omstilling af Energi Sektoren hvor vindmølle elektricitet spiller den helt centrale rolle.


Hvorfor skal vi producere mere elektricitet end vi har brug for som sådan i at drive el nettet til forbrugerne - fordi al den overskydende elektricitet skal bruges i POWER-to-X - PtX teknologierne - hvor vindmølle strøm, elektricitet, omdannes til noget andet (X = noget andet) - hvor BRINT fremstillingen gennem Electrolyzer er vigtigste X - andet - fx Stiesdal HydroGen Electrolyzer - i stor industri skala format som det skal foregå i Indien i samarbejde med Reliance Industriens - Asiens største energi selskab, hvor også Bill Gates også er involveret i de nye teknologier der arbejdes på i Reliance Industries og ja vores egen Henrik Stiesdal er for dem med stolthed hentet med ind over til at facilitere og fremme den udvikling.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 08/02/2022 16:02

Hej Hanskrist.
Jeg ville ønske, du havde ret i dit syn på sagen, og jeg er helt enig med dig i det gode ved vind- og sol-energi og dens anvendelsesmuligheder, men som du kan se her, kommer blot 10% af vores energi fra sol og vind!
Jeg er ikke glad for atomkraft, men uden den ser det for mig ikke ud til, at vi kan ophøre med brug af fossil energi.

Det problem, der er endnu større, er imidlertid, at vores forbrug - også af energi - stiger og stiger - i takt med den samlede økonomiske vækst.
Herom skriver du:
Citat:
Selv om det kapitalistiske system fremme overforbrug og overproduktion af luksus varer - så kan vi forbrugere ændre på det forhold - da om vi ikke købte og aftog disse varer da ville de ej heller blive fremstillet.
Min replik:
Jeg tror, det er naivt at forestille sig, at vi mennesker evner at modstå markedskræfterne - og dermed er vi godt i gang med at udrydde os selv.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 08/02/2022 17:56

Tilføjelse:
Så vidt jeg ved, betaler firmaer moms af deres reklamer, som f.eks. avisannoncer og TV-annoncer, men momsen er skattemæssigt fradragsberettiget.
Her kunne man vel så fjerne fradragsretten og dermed fordyre virksomhederes salgsomkostninger, så de ikke annoncerer helt så meget, hvorved salgspresset på os potentielle kunder bliver en smule mindre.

På TV-kanaler - andre end dem fra DR - kunne man vel også fastlægge grænser for, hvor mange procent af sendetiden, der må bruges på annoncer - det ville være skønt, synes jeg blinker

En tredje mulighed kunne vel være en afgift á la CO2-afgiften på alle reklamer, en afgift der kunne gå til f.eks. naturgenoprettelse.

Måske giver alt dette ikke den store effekt, men det kunne vel i det mindste medvirke til, at vi alle bliver lidt mere miljøbevidste.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 13/02/2022 14:52

Hej Arne

Kan vi få samfundene til at fungere uden at ødelægge vores eksistensgrundlag? Jeg går ikke ud fra, at du vil have os tilbage til stenalderen? Skal der ikke være nogen konkurrence? Forstår ikke helt tingene, så...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/02/2022 16:54

Hej Jan.
Selvom vi finder grønne løsninger, så stiger vort forbrug støt - ikke fordi vi i de rige lande bliver flere forbrugere, men fordi hver enkelt af os forbruger mere og mere.
Behøver vi virkelig dét?
Og hvorfor gør vi det?
En væsentlig del af forklaringen er jo, at det privatejede erhvervsliv er sådan skruet sammen, at de nødvendigvis skal sælge mere og mere for at overleve - og frister os med reklamer - og resultatet: Undelig økonomisk vækst, med stadigt større forbrug - og dermed stadigt større mængder affald - her også CO2 , som skader klodens klima.
At vi samtidig presser naturen, så den danner nye virusser til pandemier er jo endnu et skridt på vejen til vores egen undergang.

Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at reducere skadevirkningerne af vores grådighed, men på sigt tror jeg ikke, der kan være tvivl om, at vi må reducere selve grådigheden.

For mig ender det med en trepunkts handlingsplan:
1. Grøn omstilling.
2. Naturgenoprettelse.
3. Et nulvækstsamfund.


Ad 1: Sol, vind, atomspaltning - og nu måske snart atomfusion.
Ad 2: Genopret regnskove og begræns agerbrug til dyrefoder.
Ad 3. Begræns reklamer og find en samfundsform i økonomisk harmoni.

Men alt dette bliver ikke til noget, så længe vi ikke indser, at fortsat grådighed bliver vores undergang.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/02/2022 18:15

Jeg skrev ved en fejl ovenfor i linje 7: "Undelig økonomisk vækst".
Der skulle jo stå: "Uendelig økonomisk vækst" blinker
Arne.
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 13/02/2022 19:22

Hej Arne

Nu forstår jeg tingene lidt bedre tommelop Hvilket forbrug har du i tankerne? Hvad er det vi bruger mere og mere af? Hvor skal der sættes ind? Er det ikke begrænset, hvor meget vi hver især kan forbruge? Har vi toppet? Skal der kun tillades grønne reklamer? Vi må blive mere bevidste forbrugere...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/02/2022 20:05

Hej Jan.
Alt det, du spørger om, skal jo udredes, og det er vel dårligt nok gjort.
Jeg fandt dog noget om klimavenligt forbrug her og her.
Skærer vi ned på kødforbruget, kan vi jo også skære ned på den mængde natur, vi (mis)bruger til produktion af husdyrfoder - og altså opnå naturgenoprettelse - og formentlig derved færre pandemier.

Alt dette skal jo afklares og informeres bredt, så der kan opnås politisk flertal for gennemførelse af en tilstrækkelig regulering - både nationalt - og i alle de øvrige rige lande.

I U-landene er det jo ikke overforbrug men overbefolkning, der er problemet.
En økonomisk alderdoms-sikring i en et-barns eller to-børns politik, vil jeg tro, kunne løse det.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 14/02/2022 19:07

Organisationen Verdens Skove vil redde skovene globalt, som de fortæller om her:
Citat:
Siden 1990 har vi mistet over 420 millioner hektar skov på verdensplan, og afskovning står i dag for 11 procent af de globale CO2-udledninger. Skovrydningen fortsætter i dag uhæmmet, og hvis vi skal modarbejde de tre kriser, skal vi have stoppet afskovningen, styrket civilsamfundet og skabt en politisk forandring både lokalt i de berørte områder, men også globalt.
Men hvem er de?
Det fortæller de om her, og de udsender hver måned et nyhedsbrev, som man kan få gratis - se det sidste link forneden.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 14/02/2022 20:27

Hej Arne

Hvad skulle vi gøre uden dig tommelop Jeg melder mig ind i næste måned - husk os lige på det blinker Skal også have købt nogle bøger (lidt af hvert tråden) heart Men nu drikker jeg og fester med alle mystikerne ler Mon vi kan få Gerth tilbage på banen halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 15/02/2022 13:54

Hej Arne

Så er jeg blevet ædru igen ler Sætter stor pris på dit engagement tommelop Hvad skulle vi gøre uden dig heart Håber du lever længe endnu...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Klima- og Corona-krise - 18/05/2022 23:25

Hej Arne

Måske dette har interesse...

https://ndb.technology/

Jeg har desuden lige meldt mig ind i Verdens Skove tommelop

https://www.verdensskove.org/stot-os

Som altid ler blinker halvfuld


Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/05/2022 02:16

Jeg kan ikke lige finde vores tidligere indlæg om dette, men til Tikka igen om ikke kun Jesus men også om Menneskesønnens (menneskets) herlighed i Guds-riget:


Biblen, Matthæusevangeliet - kapitel 11: "Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge."

Til Arne om Ordet, menneskers riger og pagter ved død og liv: "og ødelægge dem, der ødelægger jorden." Ligesom en begravelse kom GT Adam af jord, men NT Kristus genopstod fra Jorden.Læs vedrørende mit andet indlæg om ordet ´dæmme´ i ordbogen og Biblen vedrørende vand - Arrhh, også opdager jeg om ord vedrørende kød og blod: "Pagtens ark, Kiste af akacietræ overtrukket med guld som blev opbevaret i Det Allerhelligste i telthelligdommen og senere i Det Allerhelligste i det tempel der blev bygget af Salomon om de to tavler med De Ti Bud." Og at profeten Moses med hans folk vandrede ved Jordan floden ligesom en Noahs syndflod. Helligånden handler også om vand. Det guddommeliges ord lever videre igen i mennesket som en ny himmel og jord. Riget kan kun medskabes i fælleskab ligesom nadveren om ´Guds´ ord, når en selv er ligesom en hellig bygning og dets skrifter.