Klima- og Corona-krise

Indsendt af: Arne Thomsen

Klima- og Corona-krise - 13/03/2020 16:34

Er vi blevet for mange - vi mennesker - her på denne klode?
Og har vi været for uvidende og for ansvarsløse i den måde vi har opført os på - og stadig gør?

Det startede vel med, at vi begyndte at dyrke jorden - gjorde en del af naturen til vores slaver - så der pludselig var føde til dobbelt så mange af os - og efterhånden mange flere, så vi nu er ca. 7½ milliard mennesker - hovedsageligt klumpet sammen i byer, der er gunstige for smitteoverførsel.
Vel - vi kender til hygiejne, men vi kan ikke desinficere den luft i fællesrum, som vi indånder.

Vi har også fundet ud af at pumpe olie op fra jordbunden og bruge den til motordrift - og vi har ignoreret, at motorerne brænder olien til CO2, som vi forgifter hele klodens atmosfære med.

Kort sagt: Med vores voksende magt over kloden har mishandlet den, så den er godt igang med at blive mindre beboelig - og med vores voldsomt store antal da frister vi alle slags smitte til at angribe os.
"Paradis på jord" - dengang i urtiden - er godt i gang - her i nutiden - med at blive "Helvede på jord".

Så hvad gør vi?
Mit svar: Vi mennesker finder en mere beskeden og harmonisk tilværelse i pagt med naturen/kloden - bliver ikke for mange - og lader os ikke lokke af markedskræfter til et vildt overforbrug.
I stedet dyrker vi livskvalitet.
Men hvad er så dét?
En gammel græker sagde engang til mig på en lille café på en lille græsk ø: Ro - Harmoni - Lykke
- og det hindrer jo ikke fest og glæde yeah

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 14/03/2020 18:16

Er der slet ingen, der har et bud på god livskvalitet?
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2020 18:19

Egentlig tror jeg, han havde ret, grækeren jeg mødte på caféen: At det er ro og harmoni, der kan føre til at godt liv.
Det "at falde til ro", som jeg husker, jeg så allerførste gang en ældre mand gøre på en café en eftermiddag i Grækenlands næststørste by Thessaloniki få dage efter oberstjuntaens fald vist i 1975.
Det gjorde indtryk på mig.
Det var tydeligt, at han havde det godt - var i harmoni med sig selv - og sidenhen har jeg selv oplevet det samme - som om tiden går i stå - mens livet udfolder sig rundt om den stol, man sidder på, og det bord, man sidder ved.
Men det kan jo ske overalt, hvis man er alene, og der ikke lige nu er noget, der plager en.
Dyb meditation er det jo ikke - blot lidt afslappet ro og harmoni - og en af formerne for livskvalitet set med mine øjne blinker

Men mon ikke det er sådan, at vi næsten alle er plaget af indre "forstyrrelser" - nogle, som vi er bevidste om - og nok også nogle, vi ikke kender, fordi de ligger i det underbevidste.
Det kan være længsel - måske efter en andens kærlighed, det kan være vrede, det kan være ærgerrighed, det kan være bekymringer og det kan være angst og usikkerhed - og sikkert meget andet.

Men trods alt dét - alligevel - øjeblikke i nuet - hvor uroen er lagt til side - i nuet - hvor "evigheden står lodret" - som jeg smilende oplevede det tosset

Det kræver jo ikke det store forbrug af naturressourcer - og det kan jo sagtens foregå uden en coronasmittefarlig café blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2020 22:40

Arne: " Er der slet ingen, der har et bud på god livskvalitet? "

Hvad er dit bud på sammenhængen mellem dine ord om ´ro og harmoni´ og ordet ´livskvalitet´?

Profeten Moses er kendt for de ti bud. Det er mit indtryk, at vi to har det tilfælles, vi ikke er tilhængere af religiøse love.

Der er vel de folk, som har den opfattelse, at lykken for dem er, når de nyder livet, som de selv vil. I eksempelvis Folketingets venstre og højrefløj er der forskel på partiernes politiske værdier om menneskets frihed i samfundet om tingene og landets fællesskab. En ateist er om det også uenig med åndeligt troende. Der er forskel på menneskehedens overbevisninger i verden. Ikke alle religiøse er ens, hvilket tilmed gælder spirituelle og ateister. Du har individuelt din personlige holdning om livskvalitet, der er anderledes end andre. Jeg har min opfattelse af virkeligheden. Vi har allerede i en anden tråd sammen med andre diskuteret nogle emner som: Fri vilje, karma-reinkarnation og Guds vilje.

Livskvalitet er blandt andet, når istedet for overlevelse, ekstrem lidelse, for meget psykisk/fysisk begrænsning og mangel på rimelige menneskerettigheder kan mennesket være sig selv som, det vil. Jeg er den, jeg er. Her snakker jeg ikke om forældres autoritet over børn. Der er også noget i dette om kreativitet - En skaber/skaberen.

1. Gud (Det guddommelige) som skabte verden og mennesket.
2. Person som har skabt eller opfundet noget.

Hvem nyder hvad?

Alt der er, det sker som noget, der skabes. En guddommelig skaber udtrykker sig selv igennem skabelsen, som på den måde er en medskaber. Du har tidligere nævnt til mig begrebet ´enhed med det guddommelige´ (Unio mystica). Biblen kalder det for Guds billede. En i Kommunen ansat kvinde har sagt til mig: " Du lever alene med dig selv, hvor det sker for dig som noget ufrivilligt og det er ikke det samme som med Biblens Elias, Moses og Jesus. " Elias flygtede som en nødvendighed i hans ørkenvandring til et bjerg, hvor Gud var. Elias flugt virker som ´fri vilje´ et tilfældigt behov ligesom med naturvidenskabens teorier om evolution i naturen, men jeg opfatter den del af hans liv som noget skæbnebestemt. Profeterne Elias, Moses og Jesus oplevede Gud på et bjerg om deres livs kald, hvilket jeg sammenligner med ´åndeligt oplyst´. Det minder om frelsen med Helligånden. Jesus sagde: " Ske ikke min vilje." Konstant utilfredshed som en psykisk uro og mangel på fred i et moderne menneske er fordi, at vedkommendes sind/hjerte styres af begær-grådighed. Jesus ørkenvandring handlede om de fristelser. Gode frihedskæmpere opfører sig kritisk imod noget tilsyneladende egoistisk, ondt og forkert. Alligevel accepterer jeg min nuværende situation som den midlertidige tilstand i livet, den er, fordi det er meningen. Denne opfattelse er noget livskvalitet for mig.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 16/03/2020 23:32

Hej Gerth.
Ja, der er jo nok ikke trængsel på det sted, hvor du står - og jeg tror heller ikke, det bliver det.
Det er nok for svært at rumme.

Begrebet, idéen, visionen: Gud tror jeg ikke rigtig på kan "fænge" blandt nutidens mennesker - ikke at det benægtes, at "der er mere mellem himmel og jord", men forestillingen om den gode Gud, faderskikkelsen tror jeg kun "fænger" blandt mennesker med et så stort behov for tryghed, at de er villige til at fornægte deres forstand for at opnå denne tryghed.
Vi andre - tror jeg - fornægter for det meste ikke "noget absolut overordnet", men mener ikke, det er muligt at vedhæfte det egenskaber - eller på nogen måde at fatte det.

Og skal vi egentlig også dét?
Ville det ikke være mere rigtigt at bruge de os givne evner til at søge harmoni med denne klodes natur - som vi jo er en del af? Mit svar på dit spørgsmål.
Det er i hvert fald de umiddelbare tanker jeg får, når jeg søger at forstå dit indlæg. Tak for det! smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2020 00:44

Jeg har redigeret mit forrige svar til dig imens, du svarede - Læs gerne det derfor igen, tak.

Arne: " Ville det ikke være mere rigtigt at bruge de os givne evner til at søge harmoni med denne klodes natur."

Idag så jeg på DR del 1 i serien ´den blå planet´, som blev lavet for flere år siden, hvor en hvalros er mor til dens unge og de har besvær med deres overlevelse på den smeltende is på grund af global opvarmning På fastlandet trues de af isbjørne, så som en mere og mere truet dyreart på de nu for små på overfladen af vandet flydende stykker af is kæmper de imod hinanden om pladsen. Der på en isflage ved deres desperat voldelige kamp, knækkede den, hvor de allesammen derfor faldt ´hjemløse´ ned under vandet. Andre arter sulter, fordi deres mad dør. Den samme skæbne får hele menneskeheden som art også, hvis den fremover altid er ligeglad med Jordens miljø, hvor folk kæmper imod hinanden på den.

Vi har allerede i en anden tråd snakket med hinanden om forskellig slags kærlighed, men det gider jeg ikke her og nu. Vil du tale om den kærlighed, hvor man samarbejder uselvisk på en fredelig måde om tingene, planeten og hinanden og hvilken kærlighed er det?

Der er ingen livs-kvalitet uden livet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2020 12:58

Hej Gerth.
Jeg mener at have forstået, at vi er meget enige på mange områder, især her hvor det handler om vi menneskers måde at opføre os på.
Jeg har læst, at du fordømmer begær, had, krige o.l., og det er jeg jo bestemt ikke uenig i, men det, jeg her søger, er at gøre livskvalitet tillokkende - altså at lokke til noget bedre i stedet for at fordømme noget dårligt.
Jeg er optimistisk nok til at tro på, at vi mennesker har evnen til livskvalitet, men at det kan være svært at finde den.

Det er så her café-gæsten, jeg nævnte, kommer ind i billedet med sin indre ro og harmoni.
Og det næste bliver jo så, hvad det fører til i forholdene til medmennesker.
Det er så her, jeg vil pege på den meget behagelige fornemmelse i maven, man kan få, når det er lykkes en at gøre noget godt for et medmenneske.

At dyrke det naturlige velbehag ved at gøre noget godt tror jeg, vil være meget mere effektivt - og rigtigt - end at opstille strenge adfærdsregler for, hvad man skal, og hvad man ikke må blinker

Og hvis vi udvider tankegangen til et større perspektiv, kunne man spørge: Er det godt for os mennesker, at reklameindustrien lokker os til stadig mere køb, forbrug - og smid væk?
Og når vi fordømmer dét, hvad skal denne industri så lokkes til at gøre i stedet?
Det bliver svært at finde ud af, men det tror jeg, vi skal blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 17/03/2020 22:50

Jeg skrev et sted ovenfor om, at "evigheden står lodret".
Kan godt se, det lyder som "volapyk", men det er faktisk dét, jeg kan opleve: at evigheden står lodret - lige ned i nuet.
Og det er skønt, synes jeg blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 18/03/2020 15:18

Hold fast i det "volapyk"

For så er der en chance for at du skulle få lyst til at åbne Nye Testamente

At forstå Paulus og ja kristendommen, begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus

-0-0-0-0-0-0-

Jeg har sagt det mange gange, du er ude af stand til at lære af andre, lære af Paulus fx, af Nye Testamente fx, af hvad jeg skriver om det du kalder "volapyk" og fx hvad Tillich og Heidegger har sagt om det du kalder "volapyk" i forhold til vores i verdens værens tilstedeværelse

Hvordan forstås Gud (der ikke er) i forhold til VÆREN og det værende?

Det er hvad der kendetegner eller karakteriserer dig mest Arne, at først når tingene kommer fra din egen mund anerkender du det

Det er et sjovt træk hos dig Arne, og specielt hvor udtalt et træk det er hos dig

Her er jeg lidt anderledes skruet sammen, i samme øjeblik jeg møder det du kalder "volapyk" så begynder jeg at studere, flittigt at studere hvad har Paulus og Nye Testamente sagt om det "volapyk", hvad siger Tillich, nok ham der er elev af Heidegger, der har sagt mest om forholdet i et moderne sprogbrug.

Tror det jeg lærte på universitetet var at det var iorden at bide sig fast i noget, en tanke, ide, hypotese, uanset om en og anden ville kalde det "volapyk", men man/jeg fik ordre på fra lærerne, underviserne, at det "volapyk" eller den tanke og ide, hypotese, jeg var faldet over, skulle jeg undersøge meget meget grundigt, ved at studere hvad andre havde sagt herom, hvordan andre havde behandlet og forstået spørgsmålet,,,,

Altså udmærket at jeg selv kunne tænke og formulere mig og havde mine tanker om tingene, men jeg skulle fandeme studere hvad andre havde sagt om forholdet, spørgsmålet, sagen,,,, før jeg overhovedet måtte ytre mig om hvad jeg troede og mente såvidt det spørgsmål,,,

Derfor da jeg faldt over det du kalder "volapyk" gik jeg på opdagelse, begyndte jeg at studere forholdet, spørgsmålet, hos Paulus, i det Nye Testamente, hos Heidegger og Tillich etc

Pludselig kunne jeg se at disse nævnte bestemt ikke stod tilbage i forhold til mig, ja at jeg stod på skuldrene af disse giganter i tænkningens historie, og hvis jeg selv gerne ville anerkendes som en intelligent tænkende person, jeg måtte ihvertfald underkaste mig selv disciplin og mange timers, ja dages, års studier.

Mange mennesker tror de siger noget nyt, men det skyldes at de endnu ikke har åbnet op for seriøse studier over det de tror de er de første til at indse og forstå.

Fx Gerth, er af den overbevisning, at hvad han siger om Helligånden er enestående og aldrig set før i verden, men det skyldes ene og alene at han ikke har studeret fænomenet endnu, at han ikke forstår at han er kommet mere end 2000 år for sent og at et utal af geniale tænkere har sagt noget meget dybere om emnet før ham, fx Paulus. Alt hvad Paulus siger om Helligånden er der noget mere kød på end hvad Gerth siger. Måske en dag Gerth vil begynde at erkende dette, og fra da af, ligger der et stort seriøst studiearbejde foran Gerth, så han måske om nogle år ville kunne blive interessant at lytte til, men som det er idag, det er trivielt og intetsigende (tautologisk intetsigende selvkredsløb). Alt, fandeme ALT, drejer sig om hvordan vi bryder det intetsigende, og får skovlen under noget substantielt og væsentligt, så vi får noget jord eller andre naturressourcer med os op når vi går et spadestik dybere.

Er der nogen af os der har fundet skatte ved at grave dybt, gå et spadestik dybere, studere et emne grundigt? Gør vi det og lykkes vi, vil vi være interessante at lytte til.

-0-0-0-0-

Vildt interessant at du har kaldt hvad jeg har skrevet gennem årene for "volapyk"

Jeg kan sige dig at Paulus og kristendommen og Nye Testamente er bygget op omkring på en eller anden måde det du kalder "volapyk" og bryder du koden, så vil Nye Testamente og Paulus pludselig blive det mest spændende du nogensinde har stået overfor.

Paulus og Nye Testamente der aldrig har sagt dig noget som helst.

Forstår du det med "volapyk" bliver det genstand for din store interesse, så kan jeg fortælle dig at Nye Testamente og Paulus vil være en guldgrube for dig.

Forstår du begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus, forstår du hvad det vil sige at være i KRISTUS og være KIRKE i verden så bliver alt levende for dig af hvad der står hos Paulus og i Nye Testamente.

Men forstår du det ikke, som Simon og Bjørn ej heller nogensinde har forstået det, så vil du med dem forblive på deres lave niveau såvidt det religiøse spirituelle.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/03/2020 18:28

Hej Hanskrist.

Når jeg læser dine ord:
Citat:
Jeg har sagt det mange gange, du er ude af stand til at lære af andre, lære af Paulus fx, af Nye Testamente fx, af hvad jeg skriver om det du kalder "volapyk" og fx hvad Tillich og Heidegger har sagt om det du kalder "volapyk" i forhold til vores i verdens værens tilstedeværelse
så hænger det sammen med, at jeg ikke uden videre anser "andre" for at være troværdige.

Jeg har det nok lidt som en violin eller et andet strengeinstrument: Kommer der bestemte "toner", så giver det "resonans" i mig - mens andre "toner" ikke gør.

En af dem er jo, som jeg skrev, caféoplevelsens "lodrette evighed i nuet".
En anden var oplevelsen af den helt rene kærlighed fra en Kristus Ikon.
En tredje var oplevelse af hellighed i Den Blå Moske i Istanbul (se især billedet: Interiør) , og en fjerde var en oplevelse af harmoni i mig selv, overfor omverdenen og overfor "himmel og jord", hvor jeg på en bænk på en strand syd for Faxe fulgte en chakra-øvelse beskrevet af Jes Bertelsen.

Noget af dét, det vækker min mistro, er tanker om de forskellige "prædikanters" motiver.
Er motivet f.eks. et ønske om en ydmygt beundrende og måske endda begejstret tilhængerskare?
Hvor mange "prædikanter" kan sige sig fri her? - kan du?
Den slags "falder" jeg ikke for - i hvert fald ikke, hvis jeg opdager det blinker
Det er jo også sådan, at jeg ikke vil være prædikant, men har opdaget, at jeg udvikler mig ved at formulere mig om mine oplevelser, tanker, følelser, fornemmelser og intuitioner.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 19/03/2020 17:19

Arne til Hans K: " Så hænger det sammen med, at jeg ikke uden videre anser ´andre´ for at være troværdige. Noget af dét, det vækker min mistro, er tanker om de forskellige prædikanters motiver."

En ny ansat for Odense Kommune har kritiseret projekt OPLYSTHED, fordi hun kun vil tænke positivt om alt. Hun synes, at den blander sig negativt for meget i folks egne liv, hvor der i dens beskrivelse står skrevet - Vi synes, at verden bliver til et bedre sted uden: Afgudsbilleder (ikoner), flerguderi, dyrkelse af det okkulte, tilbedelse af mennesker, materialistisk overforbrug af Jordens ressourcer, forurening, hor, usund livsstil, giftig tobaksrygning, alkoholisk druk, euforiserende stoffer, falske budbringere, kriminalitet, krig, overbefolkning, dårlige informationer i massemedierne, mishandling på dyr, vold, egoisme og ondskab.
Hun sagde endvidere om det: " Dette skræmmer det store flertal væk. Det er ligemeget, at mennesker ryger nogle cigaretter, drikker noget alkohol og så videre, fordi et godt budskab handler kun om kærlighed, så jeg ikke fylder mit sind med noget dårligt. Projekt beskrivelsen lyder fordømmende, hvor du med den personligt dømmer mig."

Jeg svarede: " Jeg mærker ingen dom i dens bud, men istedet er det du, som her dømmer dig selv i den. Du lyder ligesom de der den ´nye tids (New age) spiritualitet´, som falsk kun hører på gode nyheder for en hyggeligt meditativ stemnings skyld. Profeter i Biblen gjorde verden til et bedre sted, fordi deres budskab var imod noget forkert i deres samtid. Som noget ærligt skjulte de ikke folks skidt. Sandhed er ikke selvhøjtideligt afhængig af alle andres reaktioner. Jamen, eksempelvis også det store flertal af religiøse folk fra forskellige trosretninger anerkender mig heller ikke, fordi projektet ikke er religion. Eksempelvis en kristen profil på trosfrihed forummet anerkender ikke mig, fordi jeg ikke er medlem af Kristendommen. Jeg skal ikke behage jeres egoisme. Jeg har på den hårde måde i mange år lært dette om den, jeg er. Næsten ingen lyttede til mig, hvilket en eller anden person engang beskrev som snobber. Der er noget ægte ved min alenetid. "
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 19/03/2020 20:32

Hej Gerth.

Nu ved jeg ikke helt, hvad det er, der motiverer dig, men min umiddelbare fornemmelse er, at du vil verden noget godt, og at det ikke er hæder og beundring, du søger.

Når jeg så tænker på damen i Odense Kommune, der søger at få dig væk fra det fordømmende og i stedet foreslår at fremme kærlighed, så kan jeg egentlig godt være enig med hende.
Selvfølgelig er det rigtigt, at der er meget, vi skal væk fra, men jeg tror, det er endnu mere vigtigt at fokusere på, hvor vi skal hen - så vi kommer væk fra et dårlige på den måde blinker

Det kunne måske være noget i retning af:
Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre tommelop

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/03/2020 17:39

Der er insekter, der instinktivt tiltrækkes af lys.
Det samme er det med de mennesker, som ønsker et ´godt´ liv.
Jeg er ikke enig med dig i din holdning til hende den ansatte i det offentlige system.

Arne: " Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre."

Nå, men folk er ikke ens i verden, hvor derfor ordet ´god´ kan fortolkes af alle på forskellige måder. Hvordan burde man være god ifølge dit slogan her? Som du nok allerede ved, er der eksempelvis de religiøse mennesker, som selv synes, at de på en overlegen måde er bedre end andre. Du lyder ligesom en reklame.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 20/03/2020 18:23

Citat:
så hænger det sammen med, at jeg ikke uden videre anser "andre" for at være troværdige


Sådan har jeg det ikke, for mig er det vigtigt at forstå at den dybe tallerken og meget andet er opfundet. Jeg kan lære så meget af traditionen, de erfaringer menneskeheden har gjort sig, jeg bygger på dem, ønsker at blive klogere og lære af andre uden at miste mig selv.

Og ja her skiller jeg mig ud fra dig Arne og ja Gerth, I gider ikke studere og lære af traditionen, de erfaringer millioner og atter millioner af mennesker har gjort sig gennem generation efter generation.

Men lidt synd for jer, dig at du ikke vil vide hvad Paulus og Tillich fx siger om det du kalder "volapyk" og på samme måde med Gerth at han ej heller vil lære hvad Paulus og kristendommen siger om Helligånden. Dermed mister I begge de lyttere eller læsere der har en akademisk uddannelse, for disse kræver at spørgsmålene er forstået dybt.

Citat:
Jeg har det nok lidt som en violin eller et andet strengeinstrument: Kommer der bestemte "toner", så giver det "resonans" i mig - mens andre "toner" ikke gør.


Ja desværre har du det sådan, men igen sådan har jeg det ikke, fordi det er tegn på ikke at kunne forstå og lære af andre, da du istedet for at forstå tingene, vælger blot det der siger dig noget.

For mig er den dybe grundige forståelse altafgørende vigtig.

Hvis dette også gjaldt dig, kunne vi få nogle meget interessante snakke og drøftelser det du kalder "volapyk", men da du nægter at studere spørgsmålet, mangler du den dybe grundige forståelse.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/03/2020 23:05

Hej Gerth.
Du synes ikke om mit forslag:
Citat:
Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre.
som jeg tror, er bedre end at fordømme diverse dårligdomme.

Forslaget er jo beseret på min tro på "det gode" i alle mennesker - og min tro på at "det dårlige" eller "det onde" er, når det gode mislykkes - af en ene eller den anden grund. "Den onde" tror jeg ikke på.

Om et nyfødt barn kan være ondt - om det kan have arvet ondskab - det tvivler jeg på - men at uheldige vilkår kan skade et menneskes sind, det tvivler jeg ikke på.

Det er derfor, jeg tror på, at vi gør bedst i at være gode ved os selv - evt. med pårørendes, venners, psykologers eller psykiateres hjælp - for årtusinder siden var det nok shamanen - og det er det måske stadig nogle steder på denne klode - mens præsterne i vores del af verden nok ikke spiller den store rolle.

Og har vi det først selv godt, er jeg overbevist om, at vi helt naturligt ønsker vores omverden det godt.

Du stiller spørgsmål ved, hvad "det gode" er, og jeg er enig med dig i, at det skal - og kan - afklares.

Du skriver, at mine ord lyder som en reklame.
Det gør mig helt glad, for reklamefolk er dygtige til at formidle deres budskab.
Desværre er de næsten altid betalt - og styret - af erhvervsfolk, der ikke søger "det gode" men derimod egen profit - på vi andres - og klodens - bekostning.

Min drøm er, at din café kunne blive et sted, hvor mennesker kan finde ud af at have det godt med sig selv - og så tror jeg godheden udadtil kommer helt af sig selv - som en ren kærlighed til verden engel

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 11:47

Arne:

Citat:
Jeg skrev et sted ovenfor om, at "evigheden står lodret".
Kan godt se, det lyder som "volapyk", men det er faktisk dét, jeg kan opleve: at evigheden står lodret - lige ned i nuet.
Og det er skønt, synes jegSpiritualitet er Vertikalitet, ingen i Danmark har som HansKrist beskrevet det sådan.

Så Arne vil du forstå mine skriverier så er det ud fra det du kalder volapyk som er nøglen til at åbne mine tekster, måske også derfor du ofte har kaldt det volapyk det jeg skrev. Men det glæder mig at du dog er nået frem til måske at ane hvad det drejer sig om.

Kristologiens vertikale spiritualitet har jeg drøftet intenst her på siden med ikke mindst jmp/Michael fx.

Fx en dimension jeg har savnet hos dig Arne og derfor efterlyst, især i forbindelse med din ikonoplevelse havde jeg håbet på lidt "volapyk" fra dig, men hellere sent end aldrig.

-0-0-0-0-0-

Nå anledningen til at jeg skriver det her indlæg er at jeg midt i en corona nyhedspause tilfældigt rækker ud efter en bog (1)* på sofabordet og bogen folder sig ud tilfældig på en side hvor der står:

Det vertikale nu, som er en del af den evige kristologiske orden, givet ved Kristi tilfældige/nødvendige inkarnation, fremhæves netop af Kristus, dvs Kristus lyser og skinner ind over den horisontale verdens nu, der udstrækkes i et kontinuum. Dette vertikale øjeblik, dette nu definerer så at sige nyskabelsen (og nydestruktionen).

Så Arne der er rigtig mange der har beskæftiget sig med det du kalder for "volapyk".

(1)*:

DET FLYDENDE KORS En metafysik om tiden og evigheden. Leif von der Wehl Mikkelsen.

Omslaget har en kort anmeldelse af min ven Søren Fauth som jeg mødte i Rødhus på stranden 2018. Han cyklede hen til mig og spurgte om jeg ikke var Hans-Kristian Hindkjær. Og du er Søren Fauth kunne jeg sige. Kun fra Facebook kendte vi hinanden.

Søren Fauth skriver:

Med "Det Flydende Kors" har Leif von der Wehl Mikkelsen begået et enestående værk, der føjer sig ind i en stolt filosofisk tradition. Samtidig indskriver "Det Flydende Kors" sig i en genre, som man sjældent, måske aldrig, har set i Danmark, nemlig udviklingen af en helt ny metafysik eller ontologi, der forener en religiøst betinget livs- og verdensopfattelse med en realistisk opfattelse af verdens objektive tilstand. Citat slut.


Leif von der Wehl Mikkelsen retter en stor og varm tak i forordet:

Til dr. phil Søren Fauth, som meget kompetent har læst korrektur og foreslået forbedringer af teksten, og hvis meget relevante kommentarer viser en usædvanlig dybtgående forståelse af mine teorier.

Iøvrigt skrev jeg en længere mail til Leif von der Wehl Mikkelsen om hvor begejstret jeg var for bogen, og så havde jeg et par spørgsmål til visse steder i teksten. Leif blev overrasket glad over min henvendelse, fordi der var så få der havde reageret, og ihvertfald hele den akademiske verden, var stort set forblevet tavs. Hvilket jeg fandt rystende, når efter min mening Leif havde skrevet et religionsfilosofisk mesterværk såvidt en Kristologisk ontologi. Leif ville kende min baggrund. Hvilket jeg fortalte ham, men det troede han ikke på, men det var jo korrekt nok de oplysninger jeg gav ham. Okay sagde han, så må du have selvstuderet, fortæl mig hvad du har selvstuderet. Det gjorde jeg så. Intet mindre end en imponerende dannelsesrejse du har været på svarede han tilbage, og efter disse oplysninger var han parat til en videre drøftelse mine kritiske spørgsmål til bogen.

-0-0-0-0-0-

Nå Arne om det du kalder "volapyk" er der skrevet i to tusinde år så meget spændende om.

Et kapitel hedder:

DEN VERTIKALE TID OG EVIGHEDEN.

-0-0-0-0-

HansKrist volapyk:

det religiøse og spirituelle omfatter vores vertikale noumenale spontane disperate diskontinuerte kreative ekstatiske skabelsesøjeblikke, Kairos øjeblikke, i vores liv. Disse strukturer er nøje beskrevet i enhver dyb religiøs spiritualitet og i kristendommen er det kristologien der er beskæftiget hermed.

Om begivenheden Kristus, den vertikale Kristus spiritualitet, skriver Luther:

Tro er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 14:13

Hej Hans-Kristian Hindkjær.

Jeg har læst dine to sidste indlæg her i denne tråd, og jeg spekulerer lidt på, hvad det egentlig er, du vil.

Du bebrejder mig for ikke at læse og studere et snævert udvalg af forfattere grundigt nok - sådan som du fortæller, at du selv har gjort.
Og du bruger begejstrede udtryk for, hvad du fik ud af det.

Jeg tvivler ikke på, at du har haft stort udbytte af din fremgangsmåde, men jeg er lige så sikker på, at jeg ikke kan - og ikke vil - "kopiere" dig. Sådan er mit sind ikke.

Dertil kommer, at mit interesseområde ikke er begrænset til alene kristendommen.

Du har glæde af, hvad du gør, men hvorfor ønsker - ja næsten kræver - du, at andre skal gøre ligeså?

Jeg har da læst en del af - og om - Paulus, og dét, der især gør indtryk på mig her, er hans oplevelse "på vejen til Damaskus" og hans ord om: Tro, håb og kærlighed.

Men dét, jeg ikke finder ret meget af i kristendommen er sindets harmoni.
I stedet handler det om Gud og Satan og om det onde og det gode i evig indbyrdes kamp.

Som årene er gået, er jeg blevet mere og mere overbevist om, at vi mennesker gjorde bedre i at droppe vore forestillinger om højere magter - forestillinger, der efter min mening alligevel aldrig kan nå sandheden - og i stedet gør bedre ved at fokusere på vore evner til indre harmoni - og de deraf følgende gode aktiviteter - overfor vore nærmeste, vore medmennesker, naturen og kloden.

Corona-krisen gør os alle mere alene - åbner for at vi hver især kan fokusere på indre ro - og for at de af os, der overlever, kan begynde at overveje fremtidens samfund - i aktiv tro, håb og kærlighed blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 14:34

Citat:
Jeg har læst dine to sidste indlæg her i denne tråd, og jeg spekulerer lidt på, hvad det egentlig er, du vil.

Du bebrejder mig for ikke at læse og studere et snævert udvalg af forfattere grundigt nok - sådan som du fortæller, at du selv har gjort.
Og du bruger begejstrede udtryk for, hvad du fik ud af det.

Jeg tvivler ikke på, at du har haft stort udbytte af din fremgangsmåde, men jeg er lige så sikker på, at jeg ikke kan - og ikke vil - "kopiere" dig. Sådan er mit sind ikke.


Altså fx din ikon oplevelse og det du kalder volapyk ville jeg gøre til genstand for meget grundige studier og undersøgelser.

Jeg ville gøre det til et ubetinget anliggende af ultimativ betydning for mig at finde ud af hvordan andre har beskrevet, "becifret", hvad jeg her har oplevet.

Du er temmelig sikkert ikke den første der har haft disse volapyk oplevelser Arne.

Hvorfor gør du ikke din Kristus ikon oplevelse og volapyk oplevelse til genstand for grundige omfattende studier?

Føler du måske ikke at det er det værd?

Er det ikke værd at bruge tid på?

Hvordan kan vi implementere dette det HELLIGE memisk i kultursfæren, noosfæren? Således at det kan blive alment menneskelig tilgængeligt, så vi kan videreformidle det guddommelige til andre mennesker.

Skal vi ikke finde frem til et fælles sprog. Bygget op omkring nogle nøglebegreber?

Skal vi ikke tænke sammen og videre med andre mennesker? Med traditionen og vor tids nyeste videnskabelige og tværvidenskabelige forståelse det vi snakker om. Min største anke i forhold til jmp/Michael og dig Arne og Gerth er at I ikke gider dette arbejde.

Kunne det tænkes at det du kalder volapyk, at du over tid vil blive bedre og bedre til at beskrive det forhold og forklare os det forhold, og vise os hvordan andre har beskrevet det og forklaret det?

Det samme kunne jeg sige til Gerth, kunne det tænkes at du Gerth år for år blev bedre og bedre til at forklare og beskrive dine tanker omkring det med Helligånden.

Det du kalder volapyk er måske livets vand for os mennesker, så hvis du skal hjælpe til med at stille og tilfredsstille, vores tørst, vores åndelige spirituelle behov så ville det jo kræve at du bliver bedre og bedre til at beskrive fænomenet.


Volapyk:

Citat:
Arne:

Jeg skrev et sted ovenfor om, at "evigheden står lodret".
Kan godt se, det lyder som "volapyk", men det er faktisk dét, jeg kan opleve: at evigheden står lodret - lige ned i nuet.
Og det er skønt, synes jeg-0-0-0-0-0-

KristusMystikkens vertikale affektfulde emotionelle ekstatiske spiritualitet som jeg har erfaret og oplevet er for mig et ubetinget anliggende af ultimativ betydning, et religiøs anliggende. Det er for mig et kald at kunne beskrive og forklare forholdet så andre kan finde kilden til den ny skabelse og det nye liv i og med og ved begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus.

Jeg ønsker at mennesker når frem til idet mindste muligheden for at kunne iklæde sig KRISTUS og at KRISTUS kunne vinde skikkelse i og over vores liv, så KRISTUS kunne blive alt i alle.

-0-0-0-0-0-

Sørme jeg ønsker du og ja Gerth, I gør det på jeres måde. Men det jeg ikke forstår er at I ikke studerer det I taler om.

Hvis jeg var Gerth ville jeg studere hvad andre har sagt om Helligånden og var jeg dig Arne ville jeg studere hvad andre har sagt om det du kalder volapyk.

Nå, jeg er ikke krigerisk, men dig venlig stemt Arne.

Men du gør tingene på din måde Arne, hvor du jo også ligner andre, slægter andre enfødte naturer på, såvidt harmoni. Jeg er tydeligvis mere tvefødt splittet og sammensat, hvor harmoni ikke får lov til at dominere min tænkning. Også derfor jeg er så stor en kritiker af vor tids mindfulness buddhismen, hvor hypoton harmoni som en dogmatisk dyne kvæler fx alt liv, spontanitet og kreativ ekstatisk begejstring.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 21/03/2020 18:43

Hej Hanskrist.

Du skriver:
Citat:
Altså fx din ikon oplevelse og det du kalder volapyk ville jeg gøre til genstand for meget grundige studier og undersøgelser.
Mit svar:
Hvad den ortodokse kristendoms ikoner angår kan jeg love dig, at jeg har suget til mig, hvad jeg kunne v.h.a. adskillige bøger herom, så jeg bl.a. har lært at "læse" ikoners særlige symbolsprog.
Jeg har også mange ikoner i mit hjem, som jeg holder af, og jeg kender til ikonernes historie i kristendommen, samt hesykasmen.
Jeg har lært en græsk ikonograf (ikonmaler) at kende på den samme lille ø, hvor jeg mødte "min" ikon. Han var samtidig kirkesanger under liturgien og teologisk velbevandret.
Om Satan fortalte han mig om "den faldne engel" og alle de engle der også "faldt".
Det er så her, jeg mindes det dybt overraskende budskab fra "min" Kristus Ikon: Tag ikke dogmerne højtideligt.

Og jeg tror ikke på Satan som andet end en bekvem måde at lægge ansvaret fra sig på.
Dermed "falder" for mig selv den for mig bedste af de kristne kirker - i forhold til sandheden - som jeg ikke tror nogen kender - og som jeg heller ikke tror, det er meningen, at vi mennesker skal kende smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 00:02

Tilføjelse:
I mit link ovenfor til hesykasmen er der yderligere et link til apofatisk bøn.
Jeg ser, at det ikke længere virker, så her er et, der virker.
Jeg må dog sige, at det, der her står, kan jeg ikke leve op til.
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 01:06

Når du laver en tråd om "Klima- og Corona-krise" - så er det jo ganske aktuelt, selv om klima problematikken er gammel, men ofte er det jo sådan med mennesket - i vores del af verden - at det tror, at kunne finde en udvej så livet kan fortsætte som hidtil med goderne - også i forhold til corona krisen hvor forskerne søger at finde en vaccine, så vi kan leve videre som før, og medicin industrien tjene mange penge.

Når det er sagt, er corona krisen jo ganske gavnlig for klimaet, og hvis dødstallet fortsætter reducerer det jo antallet på klodens befolkning - som jeg forstår - du måske mener burde minimeres så der ikke drives rovdrift på resurserne -

men - som bekendt for de fleste er det de få af verdens befolkning, der lever på andres bekostning og forbruger mere end godt er, alt imens mange lider. Så løsningen er nok snarere, at de lande som har i overflod sætter deres forbrug ned, så de, som ingenting har kan få.
Ellers mener jeg ikke de 2 kriser har så meget med hinanden at gøre.
Dog kan jeg i forhold til corona krisen udlede, at det er fantastisk, hvad politikkerne hurtigt kan gennemføre i fællesskab, og ligeledes forbavsende de store pengebeløb der pludseligt er til rådighed, når der ellers er kamp om magten - og sparekniven bruges flittigt, men desværre er det ofte sådan, at når faren er ovre, skal det tabte indhentes. Derfor er din konklusion: Ro - Harmoni - Lykke
- og det hindrer jo ikke fest og glæde

på dit spørgsmål: Så hvad gør vi? … da helt hen i vejret efter min mening.
I øvrigt uddyber du ikke hvilken fest og glæde du taler om, ej heller hvad du forstår ved:"Ro - Harmoni – Lykke" - andet end at det kommer "ovenfra" og påvirker dit indre.

Det er jo for så vidt godt nok, at du kan finde indre: "Ro - Harmoni - Lykke" men det ændre jo ikke "tingenes tilstand", selv om jeg er med på, man skal starte med sig selv, hvis man vil ændre verden, som jo i samme åndedrag er utopisk at forestille sig som en realitet fordi, mennesket har forskellige værdier af, hvad der er godt og ondt, og indre kampe hvad enten man er kristen eller gudløs da samvittigheden mm eller mangel på samme former mennesket.

Fælles regler som vi ser pt i Danmark, om hvordan vi skal forholde os rykker, og det er jeg overbevist om også er nødvendigt, hvis man skal ændre på klimakrisen - hvis man kan, for det med klimakrise og pademi mm er for nogle tegn på, vi lever i de sidste tider, og for dem er det tegn på at gud snart griber ind.

Mennesket er sin egen værste fjende, og er det skabt i guds billede, som vi læser om i bibelen, må konklusionen vel være, at gud selv ville ødelægge jorden, men - det harmonerer ikke med, at samme gud omtales som kærlighed -
… og det med kærligheden, er jo også ifølge bibelen altafgørende for mennesket, da vi skal elske gud og næsten som os selv, fordi han elskede os først … så det handler om taknemmelighed og værdsættelse …

" … vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.
1. Timotheus 6:6-10

Og dette er vel gældende hvad enten man er troende eller gudløs

Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 03:04

Bertrand Russell's moral message to the future:

"Love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other, we have to learn to put up with the fact that some people say things that we don’t like. We can only live together in that way—and if we are to live together and not die together—we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet."

— Bertrand Russell, 1959 interview with BBC
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 09:22

Kærlighed til medmennesket som man ikke er enig med, betyder ikke man skal elske hans gerning/adfærd - og selv pacifister kan eksempelvis støtte væbnet kamp mod de onde.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 17:10

Hej Tikka.
Du har da ret i at de to kriser: klima- og corona- ikke har så meget med hinanden at gøre - og dog: Begge er vel forårsaget af, at vi mennesker opfører os uhensigtsmæssigt.
Klimakrise fordi vi mennesker bruger løs af ressourcer og lader vort affald hobe sig op.
Og coronakrise fordi vi mennesker bor sådan på kloden, at vi "frister naturens virale kreativitet": Alt for mange og sammenklumpet i storbyer - en klar invitation til al slags smitte - især luftbåren smitte, som vor hygiejne-adfærd ikke magter kunne vi være lidt mere immunologisk vakse - vacciner - ville den nuværende hygiejne straks magte det meget bedre.

Og når jeg peger på indre ro og harmoni - som modvægt mod annoncedrevet hektisk forbrug - er det fordi de hidtidige adfærdsregler - religiøse og juridiske - tydeligvis ikke efterleves, og fordi jeg tror på, at vi mennesker alle har det gode i os, men at det forstyrres af ydre profitorienteret pres (bl.a. annoncer) samt af indre konflikter i os, som vi ikke tager os af.
Det tror jeg, vi bør gøre, og her er det første skridt vel at tage en dyb indånding, slappe af - og begynde at fornemme sit eget sind.
Så begynder vejen vel at åbne sig henimod dén indre harmoni, der gør det muligt at agere på en god måde - her i verden med eller uden religion, psykologi - og hvad der ellers findes blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/03/2020 17:29

Hej Hanskrist.

Ja, dén kærlighed, som Bertrand Russell så smukt udtrykker, og som du citerer, har vi brug for - og jeg tror også, vi har den tommelop

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Klima- og Corona-krise - 23/03/2020 00:19


”alle har det gode i os” … det gode - hvad er det, og hvor kommer det fra?


Dejligt du kæmper mod eget unødvendigt begær - begær der holder efterspørgselen/overforbruget i gang.
Det er selvfølgeligt en start at sige fra, og føle - man har det godt med det, alt imens andre fortsætter med en livsstil i overhalingsbanen, men at tro det rykker – ændre ”tingenes tilstand” er utopi selv om man siger mange bække små …

Så længe ”det gode” ikke er ens for alle - vil der være forskellige livssyn/drømme og håb og derfor er det ikke nemt eksempelvis at gøre noget ved klimakrisen … og - der er jo dem, som ikke anerkender der er en krise - og andre som kalder folk, der tror det: Klimatosser
Ang corona krisen ”møder” jeg stadig folk, der mener, det hele er lidt hysterisk.


Indre harmoni er godt, men hvad kan den bruges til andet end en god samvittighed og ikke at gå i panik. Uanset hvad - fjerner indre ro ikke klima eller corona krisen.


De fleste er sig selv nærmest, også selv om det enkelte menneske kan sige fra langt hen af vejen til unødvendigt forbrug … men menneskets begær er stærkt og mange handler tåbeligt.
Tilmed er det de færreste der vil ofre sig og eller give sit liv for medmennesket eller ”sagen” - selv om de dedikerede findes.

Ang at fornemme eget sind, er der jo god mulighed nu, hvor alt er lukket ned, men folk får pip af roen og isolation - og krisecenter melder om flere henvendelser.
Mange kender ikke sig selv grundet det store underholdningsforbrug samt stress og jag, og nuværende situation frustrer mange -
Hvad med bagefter. Skal vi så igennem en økonomisk krise.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 23/03/2020 13:34

Hej Tikka.
Stort set må jeg give dig ret i alt, hvad du skriver, men jeg vil dog ang.:
Citat:
”alle har det gode i os” … det gode - hvad er det, og hvor kommer det fra?
svare, at det er min tro, at vi alle er født gode - og dermed mener jeg medmenneskelige og uden lyst til at skade naturen.

Men desværre kommer vi let på vildspor - endda uden at opdage det.
Jeg tror det skyldes uvidenhed om konsekvenserne af vores opførsel - men også uvidenhed om indre konflikter i vores sind, konflikter der styrer os, uden at vi er bevidste om det.

Vi er nået ret langt i vores viden om naturen, men det er mit indtryk, at vi ikke er nået ret langt med at følge opfordringen: Kend dig selv!
I stedet har vi dyrket diverse religioner og deres dogmatiske visioner om det spirituelle univers, der - istedet for at se på, hvad vi mennesker indeholder - udsteder moralske leveregler, men ikke hjælper os i at følge dem - kun straf og belønning.
Det er dét, jeg tror, er for primitivt.
Med større selv-indsigt, tror jeg, vi ville kunne leve bedre.

Og når du skriver:
Citat:
Indre harmoni er godt, men hvad kan den bruges til andet end en god samvittighed og ikke at gå i panik. Uanset hvad - fjerner indre ro ikke klima eller corona krisen.
så er min replik:
Indre harmoni er forudsætningen for at finde de rette beslutninger.

Men hvad der for os alle netop nu er det rette, må jeg jo som åbenbart alle erkende, at jeg ikke ved:
Skal vi fremover 1. permanent acceptere minimalt menneskeligt samkvem for at undgå den ene pandemi efter den anden - eller 2. skal vi lade pandemi efter pandemi smitte os, give os sygdom og efterfølgende immunitet - plus en del døde.
Eller 3. kan vi blive vakse nok til lynhurtigt at udvikle vacciner, der hindrer smittens udbredelse?
Er der en fjerde vej?

Hvad klimakrisen angår, ved vi jo stort set, hvad vi skal gøre. Den eneste krise her er jo en beslutningskrise. Hvorfor tøver vi?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 01:32


"Stort set må jeg give dig ret i alt, hvad du skriver, men jeg vil dog ang.:"
Citat:
”alle har det gode i os” … det gode - hvad er det, og hvor kommer det fra?
svare, at det er min tro, at vi alle er født gode - og dermed mener jeg medmenneskelige og uden lyst til at skade naturen.

SVAR: - Mennesket er et socialt væsen, der fødes egoistisk, en nyttig egenskab for overlevelse.

Fordi mennesket er et socialt væsen, er der fælles regler der hvor man har sit liv i fællesskab med andre. Ud over det giver en tilhørsforhold sørger man også derved i opdragelsen af børnene, at de ikke angriber gruppen. De lærer så at sige fra barns ben, hvordan ”vi” ønsker de skal se verden. De vilkår skal de lære at begå sig i, og nogle steder er rammen større end andre steder.

Det onde er det at gøre noget forkert. Dette lærer vi om i vores opvækst – eller beslutter selv senere hvad er, men - uanset hvorfra vi har vores ideer, om hvad der er ondt, fødes vi hverken som onde eller gode, men vi kan rummer og praktisere begge muligheder.*

Vi er nået ret langt i vores viden om naturen, men det er mit indtryk, at vi ikke er nået ret langt med at følge opfordringen: Kend dig selv!

- Opfordringen???

*

Og når du skriver:
Citat:
Indre harmoni er godt, men hvad kan den bruges til andet end en god samvittighed og ikke at gå i panik. Uanset hvad - fjerner indre ro ikke klima eller corona krisen.
så er min replik:
Indre harmoni er forudsætningen for at finde de rette beslutninger.

- Verdens ledere skulle da gerne samstemmigt træffe beslutninger på baggrund af viden og kunnen og sætte det i værk i forhold til den globale klimakrise, så vi andre kan rette ind – og der kan du godt glemme alt om indre harmoni … Det er lige som trafikregler. De er ens for alle og skal følges, så det hele glider, som det skal.

Men hvad der for os alle netop nu er det rette, må jeg jo som åbenbart alle erkende, at jeg ikke ved:
Skal vi fremover 1. permanent acceptere minimalt menneskeligt samkvem for at undgå den ene pandemi efter den anden - eller 2. skal vi lade pandemi efter pandemi smitte os, give os sygdom og efterfølgende immunitet - plus en del døde.
Eller 3. kan vi blive vakse nok til lynhurtigt at udvikle vacciner, der hindrer smittens udbredelse?
Er der en fjerde vej?

- Da mennesket dør må man acceptere sydom. Det er jo menneskets lod … og da mennesket gerne vil leve længe vil sygdomsbekæmpelse fortsætte.

Hvad klimakrisen angår, ved vi jo stort set, hvad vi skal gøre. Den eneste krise her er jo en beslutningskrise. Hvorfor tøver vi?

- Det er jo lidt sjovt du spørger: Hvorfor tøver vi? - du som selv vil bestemme! … Hvad du jo ikke er ene om.
Verdens ledere skal omlægge den måde menneskene lever på – og det kan de ikke blive enige om - der er alt for mange interesser i spild - men lige nu får vi alle en pause. Når den er forbi, fortsætter det sandsynligvis som hidtil.


Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 19:09

Hej Tikka.
Du skriver:
Citat:
Mennesket er et socialt væsen, der fødes egoistisk, en nyttig egenskab for overlevelse.
Og det har du nok ret i - men vist ikke helt.
Jeg mindes K.E.Løgstrups ord om manden, der en vinterdag kom forbi en mergelgrav og så et barn, der var ved at drukne. Med fare for sit eget liv sprang han ud og reddede barnet spontane eller suveræne livsytringer.
Var det buddet om næstekærlighed? - blev han spurgt, og svaret var: Nej, det var fordi barnet var ved at drukne.
Altså en egenskab, vi mere eller mindre har i os, som ikke er egoistisk.

Du efterlyser kilden til opfordringen: Kend dig selv!
Den er her.

Hvis der er indre harmoni i de fleste af os mennesker, vil verdens ledere rette ind derefter - i første omgang, hvor der er demokrati - og med tiden også i andre styreformer.

Hvorfor vi tøver klimamæssigt er vel fordi, vi endnu ikke er tilstrækkelig mange, der er klar til de nødvendige beslutninger.
Det tror jeg vi bli'r - men om vi når det i tide er nok spørgsmålet.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 21:00

Arne Thomsen citat fra tråden ´væren - ikke væren´ på side 43: " Moses kom ned fra bjerget med de ti bud, fortælles det. Vi har brug for en ny ´Moses´, der kan gøre levereglerne tidssvarende. Dét ser det ikke ud til, at de åbenbart forstenede religioner kan præstere."

Arne´s kommentarer her i denne tråd: " Nu ved jeg ikke helt, hvad det er, der motiverer dig. Vær god mod dig selv, så du kan være god mod andre - og verden - så får både du og verden det meget bedre. Som jeg tror, er bedre end at fordømme. Forslaget er jo beseret på min tro på det gode i alle mennesker. men det, jeg her søger, er at gøre livskvalitet tillokkende - altså at lokke til noget bedre i stedet for at fordømme noget dårligt. Når jeg så tænker på damen i Odense Kommune, der søger at få dig væk fra det fordømmende og i stedet foreslår at fremme kærlighed, så kan jeg egentlig godt være enig med hende."

Der er faglige teorier om menneskets forskellige psykisk instinktive drivkrafter, men Helligånden er den eneste kraft i mig, der betyder en guddommelig vilje og dens kærlighed handler om det smukke ved livet.

Til alle, som ikke ved, hvad vi snakker om her: Jeg sagde undrende om projekt OPLYSTHED´s beskrivelse, der nævner noget i dens ideologi om en fornyende række værdier med blandt andet også noget imod alverdens af menneskehedens værste ting i nutiden, fordi en del af dette ikke eksisterer i de oldgamle religiøst påståede ´hellige´ skrifter fra dengang i fortiden og du selv opfordrede altså også til en slags fornyet kritik af det onde i verden. Derfor som inspireret af dine ord tilføjede jeg den kritik, men folk har ret til en uenighed i dette ligesom hende min samtalepartner fra Kommunen, som faktisk har sagt: " Jo, det er noget, som alle er enige om." Dog har jeg mødt mange, som faktisk ikke vil og/eller kan dette, fordi de ´livs´nyder en eller flere af deres selvdestruktive handlinger med noget, der er for usundt. Projektets intention med det er ment kun som en vejledende anbefaling og inspiration med denne advarende påmindelse imod det forkerte. Jeg er ikke ligesom sælgere, der kun udstiller noget som godt. For at kunne være bevidst om det gode, burde man også bevidst som en skelnen kende til det onde. Jeg synes, at hun afreagerede med opfattelsen af den som fordømmende på grund af en stadig endnu underbevidst urenhed i hende selv, der på den måde skete som ubevidst dom. Det er godt nok, fordi det sådan fremprovokerer menneskers i sindet fortrængte lidelser ligesom med det om en i mennesket grundlæggende etik, moral og kærlighed. Fremtidens bedste helte opfører sig sådan, fordi istedet for undertrykkende vold bruges der formidlende ord imod uretfærdighed og uansvarlighed. Helligånden handler blandt andet om renselse, hvor man derfor ikke skjuler menneskehedens ´skidt´, der også oplyses om. Desuden har du altså også tidligere i andre tråde fordømt religion, materialistisk overforbrug, overbefolkning, begær, grådighed, pengegriskhed og folks dogmer. Her fordømmer du endnu engang global opvarmning mod naturens ressourcer på planeten Jorden. Du fordømmer indirekte også, når du siger spørgende, at Corona virus kan være en konsekvens fra menneskehedens større antal tætte befolkning ved især storbyer.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 21:33

Hej Gerth.

Vi er jo enige om, at noget er godt, og at noget andet er ikke godt - måske ligefrem ondt - og når du skriver om dem, der ikke vil det gode:
Citat:
Dog møder jeg mange, som faktisk ikke vil og/eller kan dette, fordi de ´livs´nyder en eller flere af deres selvdestruktive handlinger med noget, der er for usundt.
så er det, jeg fantaserer om at lokke dem til større nydelse ved det gode i stedet for blot at "drukne dem i dårlig samvittighed".
Indrømmet - det er nok ikke nemt - men jeg tror, det er bedre - og jeg tror, det er muligt - den helt store næstekærlighed.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 22:12

Arne: " Jeg tror på, at vi mennesker alle har det gode i os. Men hvad der for os alle netop nu er det rette, må jeg jo som åbenbart alle erkende, at jeg ikke ved. Jeg mindes K.E.Løgstrups ord."
Tikka: " Mennesket er et socialt væsen, der fødes egoistisk, en nyttig egenskab for overlevelse. Fordi mennesket er et socialt væsen, er der fælles regler der hvor man har sit liv i fællesskab med andre."

Hej alle

Hvorfor skriver Tikka pludseligt så naturvidenskabeligt tænkende? Menneskets behov er ikke skabt egoistiske, fordi selvisk lyst til noget/nogen er ok, hvilket jeg ikke sammenligner med egoismens dumme og syge tendenser til ondskab. Egoisme er en mildere grad af det onde. Elsk dig selv, bla. bla. bla. Når et spædbarn græder sultent efter mad, så kommer mor her i dette land med mad til ham eller hende. Verden bliver ligeledes til et bedre sted, hvis menneskeheden samarbejder om alle tingene for dets fællesskabs bedste, hvor alles mest livsnødvendigt basale behov tilfredsstilles som en generel menneskerettighed.
Ifølge Biblen møder flere profeter Gud alene på et bjerg helt uden alle de andre og deres ting. Det siger jeg til jer, fordi hvis mennesket er skabt i Guds billede ifølge Biblen, er de eksempler på dette med kun en´ evig gud.

Arne lyder ligesom den moderne idag videnskabelige logik, når han siger, at intet gælder som den absolutte sandhed for alle? En god bekendt af mig har kaldt projekt OPLYSTHED for cafe Løgstrup. Han opfatter L´s budskab som, at hele menneskeheden har en guddommelige gnist i sig selv, hvor alle derfor har dette som noget naturligt medfødt. Den gnist er Helligånden uden nødvendigheden for dåben som et religiøst ritual. Ham Løgstrup var faktisk i sin tids kristne Danmark filosof, teolog og præst.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 25/03/2020 23:58

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Arne lyder ligesom den moderne idag videnskabelige logik, når han siger, at intet gælder som den absolutte sandhed for alle?
Min replik:
Jeg tror, den absolutte sandhed gælder for alt og alle, men jeg tror, at intet menneske kan rumme denne sandhed.

Glæder mig over, at du synes at anerkende Løgstrups "guddommelige gnist" i os mennesker.
Så handler det vel om at finde den - gnisten - midt i al sindets forvirring og indre konflikter blinker
Skal din Café mon hedde Café Gnisten? smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 26/03/2020 02:57

Arne: " Skal din Café mon hedde Café Gnisten?"

Nej! Den gnist (Helligåndens ild) udtrykker projekt OPLYSTHED jo med det symbol, der er en sol med tolv stråler som et guddommeligt lys.
Indsendt af: Simon

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 14:19

"Hvorfor skriver Tikka pludseligt så naturvidenskabeligt tænkende?"

- Muligvis tænker vedk. lidt over misforholdet mellem tro og viden om den natur, der åbenbart ikke interesserer jer kreationister noget videre. Prøv selv, resultatet er ofte overraskende..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 15:51

Vigtig at forstå Gerth er at når du står overfor Tikka og RoseMarie, så står du overfor uselvstændighed, begge har kastet vrag på deres moralske integritet såvidt at være selvstændige tænkende, debatterende profiler. De kan kun forstås, deres optræden og hvad de skriver og hvordan de vinkler det de skriver, som værende Simons tro "partisoldat". Alliancen Simon, Tikka og RoseMarie må du aldrig glemme. Du vil aldrig møde en selvstændig tænkende og skrivende Tikka eller RoseMarie.

At jeg kan vide dette skyldes jeg kender historien her på Trosfrihed.

Dette er selvfølgelig tragisk at se på, at folk, visse profiler, ikke tør være sig selv fordi en gammeldags autoritær alfa-han fra forrige århundrede ikke tolererer dette. Men var der ben i næsen på Tikka og RoseMarie havde alt set anderledes ud her på stedet.

Så det der undrer dig Gerth, undrer ikke os der kender historien på Trosfrihed.

Nå selv om det er trist at se på, denne servile kujonagtige underkastelse, og at man kan undre sig meget over hvorfor nogle mennesker opgir deres moralske integritet og selvstændighed, så gælder det om at rette opmærksomhed, interesse og arbejdsevne imod noget andet og mere konstruktivt, og så blot konstatere at sådan som jeg har forklaret det, er det bare.

Du er som du er Gerth, og Arne er som Arne er, og HansKrist er som han er, og tak for det at verden stadig består af mennesker der ikke lider af menneskefrygt (som Paulus ønsker det for os alle) og/eller har brug for submission, underkastelse.

Men vi kan ikke sige, Tikka er som Tikka er, og RoseMarie er som RoseMarie er, begge disse profiler kan kun forstås som værende Simons undersåtter eller ukritiske beundrer. Eller hvad der er årsagen til deres uselvstændighed.


Engang her på Trosfrihed snakkede alle med alle.

Men Simon og Bjørn ville det anderledes. Stedet var ikke efter deres smag og skulle undergå en forandring, og resultatet blev at den frimodighed og frihed, der ellers kendetegnede trosfrihed forsvandt.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 16:27

Hej Hanskrist.
Du skriver til Gerth:
Citat:
Så det der undrer dig Gerth, undrer ikke os der kender historien på Trosfrihed.
Min replik:
Hvem er "os"?
Det er ikke mig, der vil være med til at rakke ned på andre debattører!
Hvem er det så?
Mon ikke det ender med, at det er dig alene?
Har du mistet jordforbindelsen?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 18:17

Du mangler nosser Arne

Du eller vi andre får aldrig igen en fri debat og snak med fx RoseMarie som før hun blev Simons fugl i bur kiggende ud i mellemrummet bag tremmerne og her lader sig nøjes med at blive håndfodret af hendes feudale ejermand Simon

Ligeledes er Tikka som ingen af os aner en hujende fis om hvem er, søsat her på Trosfrihed som en debattør der arbejder pro Simon imod blandt andet dig Arne,,,,

Tikka er Simons værk, eller ihvertfald Simons koordinerede tætte allierede, også derfor Tikka har travlt med dig Arne på nøjagtig samme måde som er i Simons ånd

Eneste måde vi kan komme videre på er med nye debattører der er ligeglad med Simons agenda på stedet

Og Gerth er så tilpas skør og selvstændig tænkende at han gir pokker i Simon og for hver gang der kommer en ny til der ikke underkaster sig Simon så begynder Trosfrihed at ligne sig selv fra gamle dage

Men der er vi ikke endnu, men en dag vil vi være der. Vi er stadig skadet af den borgerkrig som Simon og Bjørn startede, af uforståelig grund
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 21:38

Hanskrist, jeg finder det trist at se dig agere med alene forsøg på karaktermord - og helt uden at komme ind på noget emne.
Mit gæt er, at det svækker din troværdighed - ikke alene hos mig.
Der må da vist være noget, der plager dig - siden du agerer sådan?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 27/03/2020 23:23

Du er konfliktsky Arne og det har du måske dine gode grunde til at vælge som den rigtige strategi for dig

I hele mit liv har jeg stået udenfor enhver form for klike og alliance, det blev bemærket i folkeskolen og realskolen dette træk hos mig at flokmentalitet og menneskefrygt var jeg på alle måder hævet over, derfor har jeg altid bemærket når nogen rotter sig sammen mod andre og nogen alfahanner kujonerer andre, og lykkes med at få tilhængere der i tavshed som nikkedukker bare tillader forfølgelser

En sådan måde at agere på her i livet er jeg hævet over, men jeg kan godt finde på at påtale fænomenet, som hvor Gerth undrede sig, for Gud ved hvilken gang,

Der er også nogle ting der er svære at forstå

Om vi mennesker dog bare turde være os selv og ingen andre

Du taler om karaktermord Arne, mod hvem dog? Jeg påtaler nogle alliancer og underkastelsesfænomener, som jeg ikke mener voksne mennesker burde kunne blive offer for

Hvordan kan et voksent menneske ukritisk underkaste sig et andet menneske, hvordan kan mennesker finde på at rotte sig sammen, jeg forstår det ikke, og det fordi jeg INTET har af dette i min natur, selv som barn, skolebarn, kunne det ikke spores hos mig

-0-0-0-0-0-

Nå der går jo halve og hele år imellem at jeg påtaler forholdet her på trosfrihed,

Så det fylder jo ikke, og nu går der nok rigtig lang tid igen før jeg påtaler dette for mig triste fænomen

Har du brug for at kujonere andre mennesker Arne, har du brug for at tá friheden fra andre mennesker?

Nej vel,

Vi er nogle mennesker der aldrig, ALDRIG, kunne finde på at intimidere andre mennesker og tage friheden fra dem fordi vi vil ha dem som allierede undersåtter

Der skal være en der forlanger underkastelse og så en der underkaster sig,,,,,

Men som sagt er jeg hævet over den primitive måde at agere på i sociale sammenhænge, finder det modbydeligt
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 28/03/2020 12:30

Hanskrist, du skriver:
Citat:
Men som sagt er jeg hævet over den primitive måde at agere på i sociale sammenhænge, finder det modbydeligt
Min replik:
Det modsiger du jo med dine egne handlinger!

Skal vi debattørers ageren her på Trosfrihed.dk være frugtbar, så tror jeg, at vi må hæve os over niveauet, hvor der er personlige krænkelser.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 29/03/2020 22:33

Hans K: " I hele mit liv har jeg stået udenfor enhver form for klike og alliance, det blev bemærket i folkeskolen og realskolen dette træk hos mig at flokmentalitet og menneskefrygt var jeg på alle måder hævet over, derfor har jeg altid bemærket når nogen rotter sig sammen mod andre og nogen alfahanner kujonerer andre, og lykkes med at få tilhængere der i tavshed som nikkedukker bare tillader forfølgelser. En sådan måde at agere på her i livet er jeg hævet over, men jeg kan godt finde på at påtale fænomenet, som hvor Gerth undrede sig, for Gud ved hvilken gang."

Tikka´s ord om mennesket som et flokdyr lyder naturvidenskabeligt, men det er muligt også noget andet ulogisk, fordi eksempelvis religiøse sekter misbruger deres fællesskab, hvor de endda tilmed opfatter især ensomme mennesker som de mest potentielt egnede til det.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 29/03/2020 22:49

Tikka: " men menneskets begær er stærkt og mange handler tåbeligt. Tilmed er det de færreste der vil ofre sig og eller give sit liv for medmennesket eller ´sagen´ - selv om de dedikerede findes."

Du har sommetider nævnt ordet ´renhed´, hvorom jeg har min fortolkning, hvilket for mig lyder godt ved især min alenetid nu. Jeg formoder, at ifølge du er de bedste forbilleder kun i den kristne guds navn?
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 30/03/2020 00:13

Arne til Hans: " Skal vi debattørers ageren her på Trosfrihed.dk være frugtbar, så tror jeg, at vi må hæve os over niveauet, hvor der er personlige krænkelser."

Ja! Der findes jo allerede på forskellige områder fagligt teorier om fornuftig kommunikation sammen og aggressive skænderier imod hinanden. Siger man eksempelvis personligt til et enkeltindivid eller en større målgruppe som en fordømmelse, at en - flere - mange - alle mennesker er noget lort, så sker dette på den dårlige måde, hvor en selv dermed øger denne sygeligt onde illusion om mennesket inklusiv ubevidst også i sig. Kalder du en eller anden for noget forkert, tror vedkommende derfor måske om ham/hende, at det er sandt. Af den grund er jeg imod psykisk tortur, manipulation, mobning, chikane, hån og undertrykkende forfølgelse mod hvem som helst. Jeg fortæller fra idag istedet jer kærligt om menneskehedens Helligånd.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 04/04/2020 18:36

Jeg skrev i det første indlæg i denne tråd bl.a.:
Citat:
En gammel græker sagde engang til mig på en lille café på en lille græsk ø: Ro - Harmoni - Lykke
- og det hindrer jo ikke fest og glæde yeah
Det må nok korrigeres lidt lige nu, mens coronasmitten hærger: Vil vi holde fest o.l. må vi gøre det hver for sig - og ikke som det er beskrevet her.

Det indså vores kirkeminister vist også her i landet - i sidste øjeblik - før Påske blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 09/04/2020 16:45

Jeg tror Corona-krisen lærer os noget, som nok kun langsomt går op for os:
Vi behersker ikke naturen, skal heller ikke gøre det, skal ikke voldtage den, men ydmygt finde vores plads som en del af den - hvis vi skal undgå, at den "straffer" os med bl.a. pandemier og klimakrise.
Konsekvenserne af denne lære er umiddelbart uoverskuelige, men at tro, vi kan fortsætte som før Corona-krisen, det er nok en meget naiv fejltagelse.

Lige nu er endnu kun få blevet smittet, er syge, har været syge - og er blevet modstandsdygtige - hvis ikke døde.
Denne udvikling af modstandsevne, antistoffer, er jo naturens gave til os, som vi måske kan bruge til at hjælpe hinanden med, sådan som det netop nu prisværdigt søges udviklet på Aarhus Universitet, og selvfølgelig er det et håb, at der ikke går alt for lang tid med at udvikle en brugbar beskyttende vaccine - og måske effektive behandlinger af infektionen.
Situationen rejser vel to spørgsmål:
1. Er vore globale sundhedsvæsener tilstrækkelig højt prioriterede?
Deres aktuelle manglende evner tyder ikke på det, men måske er det ikke muligt at effektivisere dem.
2. Er det sidste tilfældet kommer vi nok ikke udenom at ændre vore civilisationer.
Overbefolkede storbyer kan da i hvert fald ikke fortsætte som nu, hvor de bliver smittecentre med massedød.
Og hvad mere bliver nødvendigt - måske reduktion af vort samlede antal.
Vi mennesker er jo ikke uden evner til at finde frem til at blive en harmonisk del af de store globale økologiske sammenhæng.
Nu er vi udfordret til at bruge de evner!

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 01:27


Så lige dette klip:

Citat:
Ortodokse kristne trodser corona-restriktioner: Bruger samme ske til alle kirkegængere

https://www.dr.dk/nyheder/udland/ortodokse-kristne...me-ske-til-alle

Hvorfor i alverden går kirkegængerne med til, der bruges samme ske. De må jo være orienteret om corona siden de har mundbind på/med.

.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 12:41

Ja, det er vel et eksempel på, at nogle mennesker lader deres fortidens dogmer overtrumfe nutidens viden - og så bliver de jo hurtigere smittede - syge - immune - eller døde cool

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 13:08


Eksempel på … Ja eller som link nedenfor kan det handle om egne interesser eksempelvis.

For Trump - magt profit og våben – han er ved gud et fjols, der nemt kan starte en borgerkrig.

Citat:
Præsidenten bakker op bag truende demonstranter, der vil have stater til at ophæve coronarestriktioner.

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-04-18-guvernoerer-donald-trump-opmuntrer-til-vaebnet-oproer
.
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 13:45


Immune.

- Har læst der ingen beviser er for immunitet efter smitte.

Citat:
WHO advarer: Ingen beviser for immunitet efter smitte

Flere lande har oplevet, at borgere, der er blevet smittet med coronavirus og erklæret raske, senere viser sig at være smittet igen. Det har skabt tvivl om, hvorvidt man faktisk bliver immun over for coronavirus, når man først har været smittet.

Men der er endnu intet bevis for, at personer, der er blevet erklæret raske efter at have været smittet med coronavirus, er immune over for sygdommen.

Det siger Maria van Kerkhove, der er epidemiolog ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO), ifølge Sky News på et pressemøde i Genève.

I øjeblikket er flere lande i færd med at købe testudstyr, der kan måle, om personer har antistoffer mod Covid-19 - sygdommen, der forårsages af coronavirus.

- Disse test for antistoffer vil være i stand til at måle niveauet af antistoffer, men det betyder ikke, at en person med antistoffer er immun, siger Maria van Kerkhove. (Ritzau)

https://www.dr.dk/nyheder/indland/live-seneste-nyt-om-coronavirus-0
.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 18/04/2020 15:41

Hej Anonym.
Ja, det er jo spændende, om vi mennesker er i stand til at udvikle modstandsevne mod denne virus - og dens mutanter.
Det er de i gang med at undersøge i Aarhus på deres Universitet.

Er dette ikke muligt - og svigter vaccine-beskyttelse også - da er situationen for homo sapiens på denne klode jo dramatisk ændret: Et liv beskyttet mod smitte - med alt, hvad dét indebærer.
For mig er et sådant virus da en del af det ufattelige mirakel: Verdens væren - og for de religiøse er det vel en del af deres Gud's skaberværk.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 00:38

Indsendt af: Arne Thomsen
Ja, det er jo spændende, om vi mennesker er i stand til at udvikle modstandsevne mod denne virus - og dens mutanter.
Det er de i gang med at undersøge i Aarhus på deres Universitet.

Er dette ikke muligt - og svigter vaccine-beskyttelse også - da er situationen for homo sapiens på denne klode jo dramatisk ændret: Et liv beskyttet mod smitte - med alt, hvad dét indebærer.
For mig er et sådant virus da en del af det ufattelige mirakel: Verdens væren - og for de religiøse er det vel en del af deres Gud's skaberværk.

Livet er farligt at leve, for nogle mere end andre, og vi skal jo dø af noget, nu vi ikke har evigt liv.

Der dør hele tiden mange mennesker af den ene eller anden grund, og jeg forstår at influenza sæsonens dødsfald i år er udeblevet, men skræmmende er det, når det med corona – isolation mm lige sker over en nat.

Jeg opfatter bestemt ikke virus som: en del af det ufattelige mirakel - men utroligt hvordan dette usynlige kan angribe os.
Hvor det kommer fra, har jeg ingen ide om. Blot ved jeg, ingenting kommer ud af ingenting.

I begyndelsen at krisen tænkte jeg, da medierne oplyste, at forureningen var mindsket, efter folk skulle blive hjemme, at det måske ville há indflydelse på klimakrisen, men jeg syntes, den er blevet glemt og skubbet i baggrunden – forståeligt nok - og sådan vil det sikkert også være i lang tid fremover, da vi nok skal trækkes med corona krisens økonomiske konsekvenser, men vi må se hvad der sker.

Bibelsk lever vi i de sidste dage, så med alt det der sker i verden, kunne man jo godt tro det er nu ”det sker” … men kristne har ventet på og set frem til Jesu komme - en glædens dag - siden apostlenes tid.

Læste om et par fra Ribe der i mange år har forberedt sig til Herrens dag. (Mange henvisninger til dem på nettet, men har valgt en artikel med den nyeste dato)

https://jv.dk/artikel/par-fra-ribe-har-forberedt-sig-i-%C3%A5revis-coronakrisen-er-begyndelsen-p%C3%A5-jordens-sidste-tid
.
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 08:11

Anonym: "Bibelsk lever vi i de sidste dage, så med alt det der sker i verden, kunne man jo godt tro det er nu ”det sker” … men kristne har ventet på og set frem til Jesu komme - en glædens dag - siden apostlenes tid."

Disse forventninger idag om Kristus reinkarnation for en mindre kristen trosretning eller den store religion Kristendommen ligner måden, som de religiøst skriftkloge ypperstepræster for Jødedommen i profeten Jesus samtid, hvor han ifølge dem ikke var som den ventede Messias. Det synes jeg, at der er noget ironisk ved.
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 08:51


Der bliver ikke tale om reinkarnation ved Jesu komme.

Som du sikkert ved, siger skrifterne han ofrede sit liv en gang for alle og er nu ”kun” levende i ånden i al evighed.
.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 19/04/2020 19:34

Hej Anonym.
Du skriver:
Citat:
Jeg opfatter bestemt ikke virus som: en del af det ufattelige mirakel - men utroligt hvordan dette usynlige kan angribe os.
Hvor det kommer fra, har jeg ingen ide om. Blot ved jeg, ingenting kommer ud af ingenting.
Min replik:
Jeg ser det sådan, at vi mennesker er en meget lille del af en meget stor helhed, og jeg tror ikke på, at verden er skabt alene for vi menneskers skyld.
Religionerne har jo nok en tendens til alene at se, hvad der er godt for os mennesker - kommende fra den gode Gud - mens alt dårligt er noget, "Fanden har skabt".
Vi har tilladt os at være mere end 7 milliarder, og de af os der er "ved muffen" bruger uhæmmet løs af klodens ressourcer og kerer os ikke om vores enorme mængder af affald - heller ikke det usynlige i luften: CO2.

Så - som jeg ser det: Virusser er en del af "det ufattelige mirakel", og at det virus, der giver os Covid-19, pludselig formerer sig voldsomt, skyldes alene at vi mennesker inviterer dertil, her nok især at vi æder indfangne vilde dyr suppleret af vores øvrige smittebefordrende adfærd - alt for mange af os - alt for tæt.

Nogle religiøse vejrer "dommedag", andre ser mere på den globale økologiske balance, samt vore tekniske og sociale muligheder:
1. Hvad er det, der især starter nye virus-angreb på mennesker, og kan vi hindre det?
2. Kan vi få et stærkere og hurtigere globalt virusberedskab?
3. Hvordan gør vi os socialt mindre smittende og mindre svinende?

Vi kan godt klare alle tre aktiviteter, men som de forkælede pattedyr, vi er, kan vi ikke rigtig få taget os sammen til at gøre noget effektivt ved det.
Og fortsætter vi sådan, får vi konsekvenserne.

Men lige nu er det da opmuntrende, som det aktuelt socialt er lykkedes os her i landet - på virusfronten
- klimaet er jo desværre noget andet
.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 00:46

Citat:
Jeg ser det sådan, at vi mennesker er en meget lille del af en meget stor helhed, og jeg tror ikke på, at verden er skabt alene for vi menneskers skyld.

Hvorfor tror du verden er skabt?

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 12:41

Okay, den anden mulighed er vel, at verden/universet/universerne altid har været - og det er vel et endnu mere ufatteligt mirakel? blinker
Hvad tror du?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 13:12

Arne: " Virussen Covid 19 er en del af ´det ufattelige mirakel´."

Ægte mirakler handler blandt andet om kærlighed. En virus lever, men den elsker ingen. Hvad nu hvis du selv som en gammel mand bliver smittet af andre, som har den, hvor du over længere tid har en følelse af kvælning med måske døden til følge? Helligåndens kraft helbreder istedet sygdom. Jeg har engang set eksempelvis den i Danmark kristne berømthed prædikant Mogens Hansen og nogle af hans tilhængere, som glædede sig over de påståede tidens tegn om den store trængsel ved endetiden. Det var deres fryd over menneskehedens lidelser.

Mit råd til dig: Hav dog for folket i verden noget næstekærlighed, sympati (medfølelse) og empati (omsorgsfuld forståelse) istedet for din euforiske tilstand for den plage mod medmennesker.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 17:02

Hej Gerth.
Tak for dit indlæg.
Jeg tror godt, jeg forstår, at du mener, jeg savner "næstekærlighed, sympati (medfølelse) og empati (omsorgsfuld forståelse)" overfor medmennesker, men det er ikke sådan, det forholder sig!
Jeg har den holdning overfor mine medmennesker, men ikke alene overfor dem, også overfor alt andet levende og eksisterende.
Det er her, min oplevelse med tiden er blevet, at vi er for "nærsynede", for egocentriske, ikke kan se andet end os selv og de andre godt 7 milliarder mennesker, mens resten af verden nærmest blot er til for vores skyld, som noget, vi kan bruge.

Helt basalt mener jeg, at det netop er dét, der er årsag til Covid-19 krisen.
Vi mennesker accepterer ikke vores placering i denne klodes økologiske sammenhæng. Naturen "det billige skidt" er bare noget, vi kan bruge, som det passer os, og det er netop dén holdning, der har ført os til både en klima- og en corona-krise.
Forbrug og smid væk, helst mere og mere, så økonomien kan blomstre. Hvorfor skal den egentlig dét? Bliv talrige som sandskornene på stranden. Klump jer sammen med "alle moderne bekvemmeligheder". Det er da en invitation til de mikrober, som er udstyret med evner til at bruge den!

Mikrober er ikke onde, det er da bare os, der er stupidt højrøvede!

Jeg tror på, at vi mennesker evner at finde vores rette harmoniske plads i den globale økologiske sammenhæng, og at vi kan finde en bedre livskvalitet end blot stadigt større forbrug og teknisk bekvemmelighed, og netop her er det også for mig kærlighed og empati - ikke blot os mennesker imellem, men til hele denne fantastiske verden, som vi jo er en del af.
Håber ikke, du synes, dette er "narrestreger".

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 19:43

Gerth, jeg har megen sympati for dine aktiviteter med det formål, at vi mennesker skal bruge vore naturlige evner for næstekærlighed og empati - aktiviteter baseret på din oplevelse af og dit forhold til Helligånden.

Hvordan alt dét er for dig, det står mig ikke særlig klart, men dine ord om, at vi i grunden alle er lige, samt dét, at du ikke efterspørger en kirke (til en ny religion), men foretrækker en café. Det imponerer mig!

Hvad jeg undrer mig over er, at du har megen kærlighed til mennesker - men vistnok ikke til verden i øvrigt - som jeg jo opfatter, at vi mennesker er en del af.

Måske har jeg misforstået dig?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 19:45

Citat:
Håber ikke, du synes, dette er "narrestreger".


Nej, det er det rene idioti!
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 19:52

Hej Anonym.
Rent idioti, det pirrer min nysgerrighed.
Er det muligt, at du kunne uddybe?
M.v.h. Arne smilerHarmoni og kærlighed ti denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 21:34

Arne: "Jeg ser det sådan, at vi mennesker er en meget lille del af en meget stor helhed, og jeg tror ikke på, at verden er skabt alene for vi menneskers skyld."

Her er lidt oplysende information tiltrods for din væremåde:

Biblens mytologiske skabelsesberetning, GT - Første Mosebog, 1:27-28: "Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

Menneskeheden tilfredsstiller ikke dyrene og naturen, men både natur og dyrelivet tilfredsstiller vores behov som mad, bolig, ting, kæledyr og kulturel underholdning. Mennesket er den mest overlegen art på Jorden. Det er derfor kun os, som har et helligt ansvar for verden og hinanden.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 22:36

Javel Gerth - så det er dér, du står.

Ligesom Bibelteksternes forfattere jo ikke kendte til, hvad Darwin opdagede:
Citat:
Ud over at kunne forklare et af naturvidenskabernes helt store problemer, nemlig hvordan Jordens mangfoldighed af liv er opstået, viste Darwin, at mennesket blot er et dyr som alle andre.

Vores særstilling på Jorden forsvandt således som dug for solen.
så er der jo stadig mange, der fornægter evolutionsteorien - eller i det mindste fastholder menneskenes særstilling.

Og hvad man siden har fundet ud af økologisk om de forskellige populationer af levende væsener plus vira, er der jo fortsat mange, der ikke accepterer.
Økologi er jo ikke bare kartofler, der er fri for sprøjtemidler blinker
Citat:
Økologi er videnskaben om forholdet mellem de levende væsner og mellem dem og deres miljø. Økologien er dermed den af naturvidenskaberne, som studerer de levende organismers levesteder og den gensidige påvirkning mellem de levende væsner og miljøet.

Min vurdering er, at Bibelen er håbløst forældet her, men det er jo så blot min vurdering blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 23:05

Du går lige for tiden meget op i naturkatastrofer, dyrs rettighed på lige fod med mennesker og pandemi? Øh, hvem smider da døde mennesker til dyr som føde - Ingen. I Indiens gader er der beskidt, fordi dyrene opfattes som helligt sjælelige inkarnationer, hvor de skider lort og aberne angriber folk, hvilket er dumt med farlig bakteriespredning.

Der har altid i verden på forskellige tidspunkter og steder været fattigdom, sult, krig, naturkatastrofer, sygdom og død. De fire apokalyptiske ryttere i Biblens nye testamente fra Johannes´ Åbenbaring symboliserer de destruktive kræfter 1. Krig = 2. Erobring, 3. Hungersnød og 4. Død, hvilke jeg ikke oplever i mit liv. Dette dommedags scenarie sker ikke for mig, ikke engang sygdom.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 20/04/2020 23:56

Hej Gerth.
Lige en replik:
I bibelsk tid: År 0 siger FN, at vi ialt var ca. 300 millioner mennesker her på kloden.
I dag er vi over 7000 millioner (7 milliarder).
Det var der jo nok ingen af Bibelens forfattere, der forudså.
Men hvis din Helligånd er ægte, så er dette nok ikke ignoreret, hvis du lytter.
Min følelse er så bare, at næstekærlighed er for snævert, og at det er kærlighed til hele denne klode - og alt dens liv, der er det centrale.
Jeg kommer til at tænke på fynboen, der ikke kunne få den globus, han ønskede hos boghandleren: En globus over Fyn (Fyn og Fynbo tilfældigt valgt).

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Klima- og Corona-krise - 21/04/2020 15:28

Citat:
I bibelsk tid: År 0

År 0 eksisterer ikke

https://videnskab.dk/kultur-samfund/ar-0-eksisterer-ikke


***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 21/04/2020 16:40

Hej Anonym.
Det var Wikipedia og FN, der brugte år 0.
Du kan jo så vælge, om der skal stå år minus 1 eller år 1.
Det ændrer nok ikke billedet mærkbart blinker
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 21/04/2020 22:50

Arne: "Min følelse er så bare, at næstekærlighed er for snævert, og at det er kærlighed til hele denne klode - og alt dens liv, der er det centrale."

Kærlighed er et stærkt ord! I TV så jeg noget om en mand, som arbejder meget entusiastisk i en skov. Der er også dem, som arbejder med stort engagement i overlevelse på planetens mest barske miljøer. Den slags folk elsker naturen. Jeg nyder da også Kongens have i Odense på en ulækkert beskidt bænk ved den lille sø foran ænderne og græsplæne, hvor jeg hører kvidder og jeg der mærker solens varme. Jeg elsker dog ikke naturen, fordi jeg kan li civilisationens komfort og tryghed. Jeg har ikke et personligt forhold til dyr. Menneskers lort udholder jeg hver dag, hvilket kræver kærlighed i mit tilfælde. Jeg vil derfor ikke pådutte alle, at de skal elske det primitive liv. Desuden kan menneskeheden ikke endnu samarbejde om en bedre verden, før man generelt elsker hinanden.

Måske du bare spiller dum, der dermed kan fremprovokere en diskuterende forklaring fra mig? Jeg behøver ikke et svar.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 22/04/2020 11:17

Hej Gerth.
Jeg kan se, at det ikke er lykkedes mig at forklare min holdning til tilværelsen.
Min sidste udvikling startede med, at jeg kom på den idé at forestille mig, hvis verden ikke eksisterede. Det var jo umuligt, men jeg endte med at erkende, at verdens væren ikke er en selvfølge, men et ufatteligt mirakel. Deraf kærligheden til verden.

Du skrev et sted, at alle vi mennesker basalt set egentlig er lige, hvad jeg bestemt kan følge dig i, men med Darwins evolutionsteori samt den globale økologi er det gået op for mig, at alt levende basalt set er lige, at f.eks. et træ er ligeværdigt med et menneske osv. - altså at vi mennesker bare er en enkelt del af den store sammenhæng på denne klode, og at meningen er, at vi skal finde vores plads i denne sammenhæng.
Det har vi tydeligvis ikke gjort, hvad både klimakrisen og coronakrisen jo i virkeligheden viser os.

Jeg forstår godt, at du fokuserer på forholdene mennesker imellem, og her tror jeg på, at alle mennesker har det gode i sig, men at vi nemt "kommer galt afsted", "rammer ved siden af".
De af os, der ikke er "kommet på vildspor", kan måske så have overskud til at hjælpe de vildfarne bedre på vej.
Det er sådan jeg opfatter og bestemt anerkender dig, for jeg synes din indsats er meget prisværdig.
Imidlertid ændrer det jo ikke på, at vi mennesker endnu ikke er lykkedes med at finde vores plads i harmoni med kloden og alt dens liv, som vi jo er en del af.

Det er dér, jeg står, og det kan du jo så grine ad, hvis du synes blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 23/04/2020 04:48

Arne T: "Du skrev et sted, at alle vi mennesker basalt set egentlig er lige, hvad jeg bestemt kan følge dig i, men med Darwins evolutionsteori samt den globale økologi er det gået op for mig, at alt levende basalt set er lige, at f.eks. et træ er ligeværdigt med et menneske osv. - altså at vi mennesker bare er en enkelt del af den store sammenhæng på denne klode, og at meningen er, at vi skal finde vores plads i denne sammenhæng."

Charles Darwins naturvidenskabelige litteratur om biologisk evolution blev for første gang udgivet d. 24. november 1859, der idag kaldes for evolutionsteori. Dens titel var: Om Arternes Oprindelse ved naturlig Selektion eller ved de heldigst stillede Formers sejr i Kampen for Tilværelsen. Den 6. udgivelse fra 1872 blev ændret til ´Arternes Oprindelse´.

Den teori om evolution handler netop ikke om lighed mellem alle og alt - Tværtimod. Dette handler om hvordan, at alle forskellige arter kæmper om overlevelse og plads, fordi alt liv på en planet spredes i antal ved genetisk reproduktion. Der er en hel del eller mange eksempler på forskellige arter, der bekæmper hinanden, hvor kun den/det stærkeste er vinderen over de andre, hvor de derfor ikke er lige om tingene. I naturens barske vilkår hjælper de fleste arter ikke bevidst hinanden, hvor dermed de mest svage, skadede og syge dør. Små unger og dyr uden en flok er også lettere ofre. Rovdyr dominerer på en voldelig måde over mange af de andre dyrearter. Planter som ukrudt versus blomster. I havet æder hvalen de største fisk, der sultent dræber de mindre af slagsen og så videre. I Kongens have Odense har jeg set en hund jage de bange fugle og ænder, hvilke leder efter mad i dens sø, der instinktivt er flygtende små fisk og insekter. I mit liv med Helligånden uden sygdom opfatter jeg ikke bakterier og virus som en større trussel eller ligeværdig fjende. Dog opfordrer jeg ikke folk til en unødvendig leg med madforgiftning som et udforskende eksperiment om det, meget ubeskyttet sex og dårlig hygiejne. Da jeg engang i mit etværelses rækkehus til billig husleje blev invaderet med myrer, hvor nogle af deres dronninger med vinger kravlede på min mad, hovedpude og ansigt, sprøjtede jeg dem med gift, fordi min bøn fjernede dem ikke. Mennesket er den mest overlegen art blandt andet med sin hjernes intelligens og hænder kreativt til praktiske tings redskaber over både naturen og dyr tilmed i fremtiden rumrejser på Mars i universet.

Der er ingen retfærdig kærlighed ved evolutionens ligegyldigt meningsløse tilfældigheder i miljøet ligesom egoismens ondskab, hvor mennesker aggressivt på grund af frygt, had, begær og grådighed opfører sig imod hinanden om deres egne behov, hvilket er verdens gale illusion.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 23/04/2020 19:00

Hej Gerth.
Du ser evolutionen og den globale økologi som brutal.
Og at kun de bedst egnede overlever er jo også brutalt.
Men sådan er verden jo indrettet. Det kan vi ikke ændre. Men vi kan lære at leve med det!
Alle arter - også vores art: Homo sapiens - udfylder hver deres egen niche:
Citat:
Darwins finker er 14 nærtstående fuglearter, som har udviklet forskellige næbformer og ædemåder, der giver dem mulighed for at udnytte hver sin føde; de har hver sin niche.
og du gav jo så nogle myrer mulighed for en udvidet niche i dit rækkehus blinker

Men vores dyreart, vi mennesker, udmærker os jo derved, at vi kan udvide vores niche.
Det startede jo allerede i stenalderen, med værktøj og beherskelse af ild, og siden kom agerdyrkning - voldtægt af jorden -, som ca. fordoblede den nu udvidede niches plads til os meneske-individer - og siden er det jo gået langt videre.

Resultatet er så nu, at vi med vores evner til at udvide vores niche er begyndt at skade klodens klima, samtidig med at vi har skadet andre arters niche - ja mange arter er uddøde pga. os.
Nu hævner naturen sig så med virus, der udnytter, at vi mennesker bor så sammenklumpet - og tillige ikke i tide har udviklet en egnet og behagelig smittebeskyttelse som en del af vores civilisation.

Det er så her, jeg mener, vi kan læse "skriften på væggen" og fatte, at vi skal holde af og respektere den natur - denne klode - som vi jo er en del af og ikke bare trampe hensynsløst derudaf.

Det er dét, jeg kalder kærlighed til den natur, vi selv er en del af blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 06:47

Arne: "Du ser evolutionen og den globale økologi som brutal.
Og at kun de bedst egnede overlever er jo også brutalt.
Men sådan er verden jo indrettet. Det kan vi ikke ændre. Men vi kan lære at leve med det!"

Nej! Det er jeg ikke enig med dig i om livet og verden. Jeg skrev blandt andet til dig om dette: "hvilket er verdens gale illusion."

Ifølge DSL´s (ikke LSD´s, ahaha) ordbog betyder ordet ´illusion blandt andet´: "Forestilling om en tilstand eller et forhold som man indbilder sig ved fejltolkning af virkeligheden."

Hvorfor lyder du pludseligt så kynisk på kun en naturvidenskabelig måde uden dine sædvanlige gentagelser om verdens væren som kærlighedens mirakel? Velfærdssamfundet i Danmarks kulturelle udvikling udtrykker noget andet end den psykopatiske evolution på grund af vores ´rimelige´ sundhedsvæsen til sygesikringsbeviset, nogle steder for socialt udsatte, kontanthjælp, SU, pension, førtidspension, velgørenhed, frivilligt arbejde for medmennesker, fred og her er mindre social ulighed sammenlignet med hele verden. Både politikere i regeringen og flertallet af borgere i dette land viser i Corona virus krisen et omsorgsfuldt hensyn til de gamle og mest sårbart syge imod den. Der sker noget oplysende viden, kundskab, visdom i massemedier, skoler, uddannelsessystemet og snart projekt OPLYSTHED. Vi har demokrati, hvor menneskerettighederne er gode og dermed også mulighed for debat og diskussion, hvor man noget fornuftigt kan være uenige med hinanden om tingene. Himmeriget i nutiden handler jo også om kærlighed.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 08:30

Jamen dog Gerth

Et af dine mest forstandige indlæg

Læseværdigt og klogt

En fornøjelse
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 18:33

Hek Gerth.
Du skriver til mig:
Citat:
Hvorfor lyder du pludseligt så kynisk på kun en naturvidenskabelig måde uden dine sædvanlige gentagelser om verdens væren som kærlighedens mirakel?
Mit svar:
Jeg opfatter det bestemt ikke som værende kynisk at acceptere naturvidenskaben, der jo bl.a. fortæller, at vi mennesker er levende væsener på lige fod med alle andre levende væsener i - for mig -miraklet: Verdens Væren.
Mon ikke vi også var dét i visionen om Paradisets have, hvor vi lod os friste til frugterne af Kundskabens træ (men nok ignorerede Livets træ), hvorfor vi blev smidt ud og måtte klare os med kundskab, men uden visdom, og iøvrigt med vores udviklede jagtvåben levede i ca. 2 millioner år - ikke blot vegetarisk - men også af dræbte dyr - dog med respekt for dyrene, ikke ødelagde deres knogler, og ikke dræbte flere end nødvendigt for at overleve (Mircea Eliade har skrevet herom i første bind af: De religiøse ideers historie ISBN 87-00-60482-8.
Nu er også dén respekt droppet.

Det billede, jeg ser, er, at vi er løbet løbsk i viden og teknik, men ignorerer den visdom, der kunne få os til at bevare det paradisiske - en klode, hvor vi ikke tramper rundt og skader/udrydder andet levende, sviner klodens jord og atmosfære til, med stadig mere affald - blot for at følge tidens mantra: Økonomisk vækst.
Hvorfor pisse på miraklet - det eneste vi har? - når vi ret let kunne undlade det - og leve paradisisk.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 19:10

Hold da op Arne, i formiddags lavede jeg den her Facebook opdatering:


Vor tids "succesfulde" naturvidenskab er funderet på en kæmpe fejl, fejlen består i følgende:

Ren objektivitet (1)* at:

Subjekt og objekt er adskilt, er fraspaltet hinanden.

En hel ny naturvidenskab råber og skriger verden på, hvor:

Subjekt og objekt ikke er adskilt.

Vi må tænke mennesket med, ja også mikroorganismerne, insekterne og fuglene og dyrene såvel som os selv.

Objektivitet løsrevet fra subjektivitet er en katastrofe, og dette vanvid må stoppes. Det er også det maskuline løsrevet fra det feminine. Det er kærlighedsløs tænkning, så det maskuline løsrevet fra det feminine (objektivitet løsrevet fra subjektivitet) er ikke bare skyld i vores ødelæggelse naturen, det er også skyld i single kulturen, 1,2 millioner i Danmark, det er skyld i skilsmisse raterne og at folk slår op med hinanden i et væk uden at have forstået et ord af hvad kærlighed er, det er en komedie grundet på en dybereliggende tragedie hvor det maskuline objektive har løsrevet sig fra det feminine subjektive.

I stedet for fornuftens og logikkens beherskelse af sproget, sætter Heidegger kærligheden, da den svarer til værens karakter af omsorg for det værende. Tænkningen burde være værens tænkning, at tage sig af en sag eller person eller naturen i dens væsen, hvilket vil sige at elske den.

Religion og spiritualitet har alle dage været et niveau over forstandighed og objektivitet, hvor subjekt og objekt ikke er adskilt, men hvor vi dog bevarer vores objektivitet, forstandighed, der ikke ødelægges af at vi formår at hæve os op over forholdet igennem vores religiøsitet, spiritualitet, hvor vi erfarer ARKEÅNDEN GUD, hvor subjekt og objekt, mennesket og verden, selvet og naturen ikke adskilt, men er sameksisterende i en gensidig udveksling og afhængighed.

I kristendommen anses synden for at være spaltningen af det objektive fra det subjektive. Psykoanalysen følger trop og støtter op om samme antagelse, især Jung, her taler han om bevidsthedens fraspaltning det ubevidste, Gud ArkeÅnden Selvet, og vores anima sjæl natur, der som mikrokosmos svarer til makrokosmos, hvorfra det stammer evolutionsbiologisk.

Vi har tabt den religiøse spirituelle dybdedimension og det er sket sådan cirka fra Schelling af, han var en af de sidste sammen med Alexander von Humboldt, der forsøgte at bevare forbindelsen mellem mennesket og naturen. At se Ånden i Naturen og forstå Naturen i Ånden. Tingene er ikke adskilt, og teknologisk videnskabelig objektivitet kan fuldstændig knuse naturen, ødelægge naturen, så vi må tænke os om hvergang vi øger vores industrielle teknologiske muskler, det må aldrig blive på miljøet og naturens bekostning. Vi kan med vores atomvåben udsletter os selv, hele menneskeheden uden problemer, det samme kan vores økonomiske vækst tænkning gøre uden problemer og vil den gøre hvis vi ikke afvikler den og styrer den gennem politik, vi må nemlig ikke slippe roret og kommandobroen som neoliberalismen vil have vi skal gøre det. Mennesker og ikke økonomi skal styre verden. Et økonomisk system kan have indbygget så mange fejl der vil ødelægge alt liv før eller siden og det er allerede sket. SKRÆMMENDE, intet mindre end skræmmende at vi fodrer og opmuntrer den kræftsvulst af et økonomisk system der sender os i uhørt hast ud over afgrunden. Skræmmende at vi er en generation der er bange for at drive politik, stille os ved roret og styre udenom de skær der betyder vi forliser. Vor tids angst er angsten for at drive politik og dermed bliver kaldt socialister, dette må simpelthen høre op om vi skal løse de udfordringer vi som menneskehed står overfor siger Bill Gates gang på gang. Socialisme på flere områder er pine død nødvendigt siger han bramfri, og Mette Frederiksen den forbandede gås hun morede sig dumsmart over i folketinget sørme ikke at være socialist. Idiotisk at vor tid kan være så bange for at drive politik, som var det Paulus og Karl Marx forsøgte at lære os, I skal styre verdens gang politisk, ikke overlade til økonomiske magtstrukturer. Økonomien er til for menneskets skyld og ikke omvendt mennesket er til for økonomiens skyld.

Endnu har verden ikke besvaret Karl Marx store spørgsmål til os:

Skal mennesket være til for økonomiens skyld eller skal økonomien være til for menneskets skyld?
Skal mennesket trælle for økonomien eller skal økonomien tjene mennesket?

Det spørgsmål må vi besvare, og vi må vælge det eneste rigtige svar, nemlig det politiske svar, at økonomien selfølgelig skal være til for menneskets, og ja alt levende, mikroorganismer, insekter og fugle og dyrs, skyld. Vi kan ikke forsætte med at være upolitiske, forsætte med minimal stat og det ikke politisk at gribe ind overfor et sygt sygt økonomisk vækst tænkning.

(1)*:

Our time is distinguised by wonderful achievements in the fields of scientific understanding and the technical application of those insights. Who would not be cheered by this? But let us not forget that knowledge and skills alone cannot lead humanity to a happy and dignified life. Humanity has every reason to place the proclaimers of high moral standards and values above the discoverers of objective truth. What humanity owes to personalities like Buddha; Moses, and Jesus ranks for me higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind. Albert Einstein.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 24/04/2020 21:18

Rettelse:
Jeg skrev:
Citat:
Hek Gerth.
Det jeg ville, var jo: Hej Gerth.
Beklager.
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Klima- og Corona-krise - 13/05/2020 00:01

Hej Hanskrist.
Jeg ser, at jeg ikke har fået svaret dig på dit indlæg af 24/04/2020 her, hvor du bl.a. skriver:
Citat:
Endnu har verden ikke besvaret Karl Marx store spørgsmål til os:

Skal mennesket være til for økonomiens skyld eller skal økonomien være til for menneskets skyld?
Skal mennesket trælle for økonomien eller skal økonomien tjene mennesket?
Mit svar er jo, at økonomien - markedskræfterne - skal tjene os mennesker, men ikke gør det - bl.a. fordi den skaber enorm ulighed og frister os til at forbruge mere, end vi ellers ville.

Men efter min mening er det værre end som så, for har vi mennesker fundet vores harmoniske tilværelse på denne klode - som vi bilder os ind, at vi ejer? Nej!
Talrige arter af levende væsener er uddøde pga. os, og vores brug af atmosfæren som usynlig affaldsbeholder for vores uhyrlige og svinske energiforbrug truer nu klimamæssigt vor egen eksistens.

Lige nu ser det ud til, at naturen hævner sig på os med et af sine utallige virus.
Måske kan vi, som under tidligere pandemier klare os v.h.a. sanitære foranstaltninger, ekstrem hygiejne og måske med tiden en vaccine.
Men vi har endnu ikke præcis fundet ud af, hvad det er, vi godt 7 milliarder af vores art gør forkert - som kæntrer den økologiske balance, smitter os og dræber os.

Når den nuværende pandemi forhåbentlig bliver overvundet, er det tid at finde ud af, hvordan undgår vi at invitere den næste globale, dødelige smitte?
Foreløbig har der ikke rigtig været nogle bud på dét.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 02/06/2020 05:16

Arne citerer fra Hans K´s ord noget om Karl Marx´ spørgsmål: "Skal mennesket være til for økonomiens skyld eller skal økonomien være til for menneskets skyld? Skal mennesket trælle for økonomien eller skal økonomien tjene mennesket?" Arne svarer blandt andet: "økonomien - markedskræfterne - skal tjene os mennesker, men ikke gør det - bl.a. fordi den skaber enorm ulighed og frister os til at forbruge mere, end vi ellers ville. Talrige arter af levende væsener er uddøde pga. os, og vores brug af atmosfæren som usynlig affaldsbeholder for vores uhyrlige og svinske energiforbrug truer nu klimamæssigt vor egen eksistens.
Lige nu ser det ud til, at naturen hævner sig på os med et af sine utallige virus. Når den nuværende pandemi forhåbentlig bliver overvundet, er det tid at finde ud af, hvordan undgår vi at invitere den næste globale, dødelige smitte?"

Mine genfortællinger:
På det seneste i nyhedene handlede det om, at mange af USA´s borgere mistroisk tror på en konspirationsteori om medicinalindustrien. Dagen efter ser jeg på en norsk eller svensk fjernsynkanal et TV program på dansk fra DR ved navn ´Udefra - Kampagnen imod klimaet´ om nogle bureaukratiske beviser på det, at flere af de største firmaer i olieindustrien engang havde ansat smarte charmører til misledende kampagner på eksempelvis de mest indflydelsesrige universiteter for der velgørende projekter og at de falsk lignede en teknologisk støtte til grøn energi imod global opvarmning. Kampagnerne samarbejdede i mange år med flere magtfulde personer i massemedierne, som i nyhederne lavede noget politisk misinformation, der forvirrede folkets stillingstagen om emnet CO2´s effekt ved klimaforandringer, hvor det virkede som om, at det ikke farligt forurenede Jorden. Andre indflydelsesrige mennesker udtrykte pludseligt en slags tavshed om det lige efter, de havde modtaget et meget stort beløb penge, hvilket de stadig gør idag i fornægtelse af denne sag. De havde i virkeligheden istedet kun brugt 5% af deres samlede økonomiske budget på hjælpen til den gode energi, hvor de resterende 95% var om sine egne ting som sort energi imod miljøet. For fyrre år siden havde nogle af deres velgørenheds forskere faktisk statistisk opdaget, at olieindustrien skadede naturen, der i fremtiden kunne udvikle sig til enten noget mere katastrofalt eller helt apokalyptisk for hele verden og menneskeheden, hvilket blev skjult på en kryptisk måde i papirenes fremstilling af dette. Kritiserede nogen den slags pengegriske folk, blev man officielt forfulgt af deres lovligt ansatte plageånder, som idag kan sammenlignes med internet trolde. De fremstillede sådan en person på en så negativ måde, at vedkommende fik et dårligt ry i samfundet.

Igår på TV2 NEWS: "I forvejen forsøger Den Demokratiske Republik Congo at bekæmpe ebola i den østlige del af landet. Nu er der et nyt epidemi udbrud i nordvest. DR Congo har bekræftet et nyt udbrud af ebola i den nordvestlige del af landet. Udbruddet har foreløbig kostet fire mennesker livet. Det oplyser landets sundhedsminister. - Jeg kan bekræfte, at vi har et nyt ebolaudbrud i Mbandanka, siger sundhedsminister Eteni Longondo. Bekæmpelsen af disse epidemier er vanskelig, fordi forskellige militser fører væbnet kamp i visse dele af DR Congo. Desuden er der i befolkningen en udbredt mistro til de sundhedsarbejdere, der sendes ud for at hjælpe. I de seneste to år har der været talrige meldinger om angreb mod dem."
Indsendt af: Gerth

Re: Klima- og Corona-krise - 06/06/2020 21:06

Måske det er forkert, at jeg er her, fordi Hans K har sagt om mig: "Du gør dig selv til grin her på trosfrihed forummet." Dette er nok også latterligt:

Det minder på en eller anden måde om den nuværende tilstand i USA med mere - Her er fra Youtube et af Hunger Games klippene, der frem til 2 minutter og 15 sekunder handler om en piges død. Derefter i resten af dette filmklip går folket rebelsk amok imod overmagtens ´fredsbevarere´:

https://www.youtube.com/watch?v=aWPWHU8x6kE