Budskabet i Korsfæstelsen

Indsendt af: serotonin

Budskabet i Korsfæstelsen - 18/09/2008 13:34

Hej kære venner.

Der har i tidens løb stort set ikke været nogen som har kunnet fortolke Jesu korsfæstelse uden frygt, og det har gjort at hans korsfæstelse er blevet misforstået, og gjort til genstand for menneskets fejlopfattelse af dem selv.

I EKIM fortæller Jesus selv om hans korsfæstelse, og korrigere den fejlfortolkning og misforståelse mennesket har skabt en religion udfra.

Budskabet i Korsfæstelsen:

Lad os i den hensigt at lære noget tage korsfæstelsen op igen. Jeg opholdt mig ikke ved den før, på grund af de skræmmende bibetydninger du muligvis forbinder med den. Den eneste understregning af den indtil nu har været, at den ikke var en form for straf. Intet kan imidlertid forklares kun i negative vendinger. Der er en positiv fortolkning af korsfæstelsen, som er helt fri for frygt, og derfor helt velgørende i sin lære, hvis den forstås rigtigt.
Korsfæstelsen er intet andet end et ekstremt eksempel. Dens værdi ligger udelukkende i arten af den lære den fremmer, på samme måde som ethvert andet undervisningsredskab. Den kan misforstås, og er blevet det. Det er kun fordi de frygtsomme er tilbøjelige til at opfatte frygtsomt. Jeg har allerede fortalt dig, at du altid kan kalde på mig for at dele min beslutning, og således gøre den stærkere. Jeg har også fortalt dig, at korsfæstelsen var den sidste, unyttige rejse Sønforholdet behøvede at foretage, og at den repræsentere befrielse fra frygt for alle der forstår den. Før understregede jeg kun opstandelsen, men formålet med korsfæstelsen, og hvordan den faktisk ledte frem til opstandelsen, blev ikke klargjort. Men den har et ganske bestemt bidrag at yde til dit eget liv, og hvis du vil overveje dette uden frygt, vil det hjælpe dig til at forstå din egen rolle som lærer.
Du har sandsynligvis i årevis reageret som om du blev korsfæstet. Det er en udpræget tendens hos dem der lever i adskillelsen, som altid nægter at overveje hvad de har gjort ved sig selv. Projektion betyder vrede, vrede nærer angreb, og angreb fremmer frygt. Korsfæstelsens virkelige betydning ligger i den TILSYNELADENDE intensitet i det angreb nogle Guds Sønner rettede imod en anden. Dette er naturligvis umuligt, og må fuldt ud forstås SOM umuligt. Ellers kan jeg ikke tjene som forbillede for det du skal lære.
Det er i sidste instans kun kroppen, der kan angribes. Der er kun ringe tvivl om at een krop kan angribe en anden, og endog kan tilintetgøre den. Men hvis tilintetgørelse i sig selv er umulig, er hvad som helst der kan tilintetgøres ikke virkeligt. Derfor retfærdiggør dets tilintetgørelse ikke vrede. I den grad du tror det, accepterer du falske præmisser, og underviser andre i dem. Det budskab det var korsfæstelsens hensigt at lære dig var, at det ikke er nødvendigt at opfatte nogen form for angreb i forfølgelse, fordi du ikke KAN forfølges. Hvis du reagerer med vrede, må du sætte dig selv lig med det der kan tilintetgøres, og betragter derfor dig selv sindsygt.
Jeg har gjort det fuldkommen klart, at jeg er som du, og du er som jeg, men vores grundlæggende lighed kan kun demonstreres igennem fælles beslutning. Du har din frihed til at opfatte dig selv som forfulgt, hvis du vælger det. Men når du vælger at reagere på den måde, kunne du huske, at jeg blev forfulgt ifølge den måde verden dømmer på, og at jeg ikke selv delte denne vurdering. Og fordi jeg ikke delte den, styrkede jeg den ikke. Jeg tilbød derfor en anden fortolkning af angreb, en fortolkning jeg ønsker at dele med dig. Hvis du vil tro den, vil du hjælpe mig med at undervise i den.
Som jeg har sagt før: >>Som du underviser, skal du lære<<. Hvis du reagerer som om du bliver forfulgt, underviser du i forfølgelse. Det er ikke en lektion en Guds Søn burde ønske at undervise i, hvis han vil virkeliggøre sin frelse. Undervis hellere i din fuldkomne immunitet, som er sandheden i dig, og indse at den ikke KAN angribes. Prøv ikke på at beskytte den selv, ellers tror du den kan angribes. Du bliver ikke bedt om at blive korsfæstet, som var en del af mit undervisningsbidrag. Du bliver kun bedt om at følge mit eksempel, når du stilles overfor langt mindre ekstreme friselser til at misopfatte, og om ikke at acceptere dem som falske retfærdiggørelser for vrede. Der kan ikke være nogen retfærdiggørelse for det der ikke kan retfærdiggøres. Tro ikke at der er, og undervis ikke i at der er. Husk altid, at det du tror på vil du undervise i. Tro sammen med mig, og vi vil blive ligemænd som lærere.
Din opstandelse er din opvågnen. Jeg er forbilledet for genfødsel, men selve genfødslen er kun, at det der allerede er i dit sind begynder at bryde frem. Gud Selv nedlagde det der, og således er det sandt i evighed. Jeg troede på dette, og accepterede det derfor som sandt for mig. Hjælp mig med at undervise vore brødre i dette i Guds Riges navn, men tro først at det er sandt for dig, ellers vil du undervise forkert. Mine brødre sov under den såkaldte >>dødskamp i haven<<, men jeg kunne ikke være vred på dem, fordi jeg vidste jeg ikke KUNNE blive forladt.
Jeg er ked af det når mine brødre ikke deler min beslutning om kun at høre een Stemme, fordi det svækker dem som lærere og som elever. Og dog ved jeg, at de ikke virkeligt kan forråde sig selv eller mig, og at det alligevel er på dem jeg må bygge min kirke. Dette er ikke et valg, fordi kun du kan være grundlaget for Guds kirke. En kirke er der hvor der er et alter, og tilstedeværelsen af alteret er det der gør kirken hellig. En kirke som ikke inspirerer til kærlighed har et skjult alter, som ikke tjener det formål Gud havde med det. Jeg må grundlægge Hans kirke på dig, fordi de der accepterer mig som forbillede helt bogstaveligt er mine diciple. Disciple er tilhængere, og hvis det forbillede de følger, har valgt at skåne dem for lidelse på alle måder, er det uklogt af dem ikke at følge ham.
For din og min skyld valgte jeg at demonstrere, at det mest oprørende angreb, som egoet bedømmer det, ikke betyder noget. Som verden dømmer om disse ting, men ikke som Gud kender dem, blev jeg forrådt, forkastet, pisket, forrevet, og endelig slået ihjel. Det var tydeligt at det kun var på grund af andres projektioner på mig, da jeg ikke havde voldt nogen skade, og havde helbredt mange.
Vi er stadig ligemænd som elever, selv om vi ikke behøver at have ens oplevelser. Helligånden er glad når du lære af mine, og bliver vækket af dem. Det er deres eneste formål, og det er den eneste måde jeg kan opfattes som vejen, sandheden og livet på. Når du kun hører een Stemme, vil du aldrig blive opfordret til at bringe ofre. Tværtimod kan du, når du er i stand til at høre Helligånden i andre, lære af deres oplevelser, og høste fordel af dem uden at skulle opleve dem direkte selv. Det er fordi Helligånden er een, og enhver som lytter, føres uundgåeligt til at vise Hans vej for alle.
Du bliver ikke forfulgt, og det blev jeg heller ikke. Du bliver ikke bedt om at gentage mine oplevelser, fordi Helligånden, Som vi deler, gør dette unødvendigt. Men for at udnytte mine oplevelser konstruktivt, må du følge mit eksempel i måden de opfattes på. Mine brødre, og dine, er konstant optaget af at retfærdiggøre det der ikke kan retfærdiggøres. Min eneste lektion, som jeg må undervise i som jeg lærte den, er, at ingen opfattelse, som er ude af harmoni med Helligåndens dom, kan retfærdiggøres. Jeg påtog mig at vise dette var sandt i et ekstremt tilfælde, blot fordi det ville tjene som et godt undervisningsmiddel, for dem for hvem friselsen til at give efter for vrede og angreb ville være mindre ekstrem. Jeg vil med Gud, at ingen af Hans Sønner skal lide.
Korsfæstelsen kan ikke deles, fordi den er symbolet på projektion, men opstandelsen er symbolet på at dele, fordi opvækningen af hver eneste Søn af Gud er nødvendig, for at Sønforholdet kan komme til at kende sin helhed. Kun dette er viden.
Korsfæstelsens budskab er fuldkomment klart:

UNDERVIS KUN I KÆRLIGHED, FOR DET ER DET DU ER.

Hvis du fortolker korsfæstelsen på nogen anden måde, anvender du den som et angrebsvåben, i stedet for som den opfordring til fred der var hensigten med den. Apostlene misforstod den ofte, og af samme grund som alle andre misforstår den. Deres ufuldkomne kærlighed gjorde dem sårbare overfor projektion, og ud fra deres frygt talte de om >>Guds vrede<< som Hans gengældelsesvåben. De kunne heller ikke tale om korsfæstelsen helt uden vrede, fordi deres skyldfølelse havde gjort dem vrede. Dette er nogle eksempler på omvendt tænkning i Det Nye Testamente, selv om dets evangelium virkeligt kun er budskabet om kærlighed. Hvis Apostlene ikke havde følt sig skyldige, kunne de aldrig have citeret mig for at sige: >>jeg kommer ikke for at bringe fred, men sværd<<. Dette er klart det modsatte af alt hvad jeg underviste i. De kunne heller ikke have beskrevet min reaktion overfor Judas som de gjorde, hvis de virkelig havde forstået mig. Jeg kunne ikke have sagt: >>Forråder du Menneskesønnen med et kys?<< medmindre jeg troede på forræderi. Hele budskabet i korsfæstelsen var simpelthen, at det gjorde jeg ikke. Den >>straf<< jeg efter sigende nedkaldte over Judas, var en lignende fejltagelse. Judas var min broder og en Søn af Gud, og ligeså meget en del af Sønforholdet som jeg selv. Var det sandsynligt at jeg ville fordømme ham, når jeg var rede til at demonstrere, at fordømmelse er umulig?
Når du læser Apostlenes Gerninger, så husk at jeg selv fortalte dem, at der var meget de ville forstå senere, fordi de ikke var helt rede til at følge mig på den tid. Jeg ønsker ikke at du tillader nogen frygt at trænge ind i det tankesystem jeg leder dig hen imod. Jeg kalder ikke martyrer, men lærere. Ingen straffes for synder, og Guds Sønner er ikke syndere. Ethvert begreb om straf indebærer projektion af beskyldninger, og forstærker ideen om at beskyldninger kan retfærdiggøres. Resultatet er en lektion i beskyldning, for al adfærd er en undervisning i de overbevisninger der motiverer den. Korsfæstelsen var et resultat af klart modstridende tankesystemer; det fuldkomne symbol på >>konflikten<< imellem egoet og Guds Søn. Denne konflikt synes lige så virkelig nu, og dens lektioner må læres nu som dengang.
Jeg har ikke behov for taknemmelighed, men du har brug for at udvikle din svækkede evne til at være taknemmelig, ellers kan du ikke værdsætte Gud. Han har ikke brug for din værdsættelse, men det har DU. Du kan ikke elske det du ikke værdsætter, for frygt gør værdsættelse umulig. Når du er bange for det du er, værdsætter du det ikke, og vil derfor forkaste det. Som resultat vil du undervise i forkastelse.
Guds Sønners magt er til stede hele tiden, fordi de blev skabt som skabere. Deres indflydelse på hinanden er uden grænser, og må anvendes til deres fælles frelse. Hver eneste må lære at undervise i, at alle former for afvisning er meningsløse. Adskillelsen(synden) er ideen om afvisning. Så længe du underviser i den, vil du tro på den. Dette er ikke som Gud tænker, og du må tænke som Han tænker, hvis du skal komme til at kende Ham igen.
Husk at Helligånden er kommunikationsleddet imellem Gud Faderen og Hans Sønner i adskillelsen. Hvis du vil lytte til Hans Stemme, vil du vide at du hverken kan såre eller blive såret, og at mange har brug for din velsignelse til at hjælpe dem til at høre dette selv. Når du kun opfatter dette behov i dem, og ikke reagerer på nogen som helst andre, vil du have lært af mig, og vil være lige så ivrig efter at dele din lærdom som jeg er.Ja, Jesus sætter tingene lidt i perspektiv, og mon ikke mange mennesker har brug for at se tingene fra et lidt andet perspektiv. Et perspektiv som udelukkende fremmer kærligheden, og giver forståelse for det ansvar og den styrke der ligger i vores sind.

Kærligst Jan.
Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 18/09/2008 21:25

Hej Serotonin

Citat:
EKIM fortæller Jesus selv om hans korsfæstelse, og korrigere den fejlfortolkning og misforståelse mennesket har skabt en religion udfra.

Citat slut.

Kommentar:
Nej, det gør Han ikke !
For EKIM er udgået fra spiritisme af Helen Schurman og hendes kompagnon og har intet med troen på Kristus at gøre. Det er blot en pengemaskine.

Og Jesu Kristi korsfæstelse er kun beskrevet både i GT (af profeterne) og NT af andre og Jesus har kun i meget få vendinger fortalt sine disciple om hvad der skulle ske. Men de fattede ikke hvad Han talte om, først efter opstandelsen og i de 40 dage Jesus vandrede sammen med dem inden Han steg op til sin Fader i himlen begyndte underet om korsets gåde at gå op for dem.

Citat:
Tro sammen med mig, og vi vil blive ligemænd som lærere.

Citat slut.

Kommentar:
Sikke dog noget sludder. Du kan ikke tro sammen med nogen. du kan være sammen med andre der tror, men troen er personlig.
Og uanset hvor længe du spekulerer og skriver alt dit rædselsfulde vrøvl kommer du aldrig til at blive ligemand med Jesus Kristus.
Det gør du forøvrigt heller ikke uden alle dine skriblerier, for Kristus er Herren og den som har sejret over alt og alt dette er åbenbaret i Hans ord og ved Helligånden, som gives til de som kommer til tro og tager imod troen ved Helligåndens kraft og lever i den.

Citat: Guds Sønners magt er til stede hele tiden, fordi de blev skabt som skabere. Deres indflydelse på hinanden er uden grænser, og må anvendes til deres fælles frelse. Hver eneste må lære at undervise i, at alle former for afvisning er meningsløse. Adskillelsen(synden) er ideen om afvisning. Så længe du underviser i den, vil du tro på den. Dette er ikke som Gud tænker, og du må tænke som Han tænker, hvis du skal komme til at kende Ham igen.
Husk at Helligånden er kommunikationsleddet imellem Gud Faderen og Hans Sønner i adskillelsen. Hvis du vil lytte til Hans Stemme, vil du vide at du hverken kan såre eller blive såret, og at mange har brug for din velsignelse til at hjælpe dem til at høre dette selv. Når du kun opfatter dette behov i dem, og ikke reagerer på nogen som helst andre, vil du have lært af mig, og vil være lige så ivrig efter at dele din lærdom som jeg er.

Citat slut.

Kommentar:
Det er jo grotesk sådan som du formulerer dig og fuldstændighed udenfor al Guds riges grænser.
Nej, vi er ikke skabt som skabere, men som almindelige mennesker i al vor uretfærdighed og synden er reel nok, den kommer du ikke uden om, Serotonin. Det var årsagen til at Gud sendte sin eneste Søn i køds skikkelse for at Han skulle dø på korset for vore synder og opstå fra døden, for at besejre Satans magt og forlige de som kommer til tro med Gud. Kristus er vor Herre og Mester og han kommer igen for at hente sit legeme her på jorden- alle de som tror på Kristus som deres frelser.
Og Kristi evangelium er ikke noget som modtages som en lærdom, det er derimod eksistens, noget som skal leves ud, omsættes i et eksistentielt liv.

mvh
disciple
Indsendt af: tros

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 18/09/2008 21:54

Citat:
Gud sendte sin eneste Søn i køds skikkelse for at Han skulle dø på korset for vore synder og opstå fra døden, for at besejre Satans magt og forlige de som kommer til tro med Gud.


Altså, det er umuligt at begribe!
Er det mon ikke et teo- et-eller-andet, som det har været magtpåliggende for nogle kirkefædre at udforme – og det på en tilstrækkelig mystisk måde, hvortil vi som ulærde bare skulle nikke og tænke, at her var der noget helligt, som vi blot skulle respektere i ærbødighed fordi det var udråbt til at være hellig?

Hvordan kan dette uforståelige udtryk 'dø på korset for vore synder' begribes. Det må være en efterrationalisering.
Hvordan kan man dø (blive henrettet med vilje / begå selvmord) og derved klare alle menneskers synder.
Det er en fortænkthed ud over alle grænser. Mon der findes nogen anden religion med sådan en omgang næsten psykedelisk påstand?

Indsendt af: serotonin

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 18/09/2008 22:36

Hej kære Disciple.

Tak for dit svar, og din redegørelse for hvad det er du tror på.

Nu tror jeg ikke på at jeg er skabt som en synder, da den Gud jeg tror på er fuldkommen kærlighed, og alt som ikke afspejler fuldkommen kærlighed og eenhed, er for mig ikke sandt.

Synden er en ide om adskillelse, og denne ide kommer sig til udtryk i form af eet splittet sind, som udlever denne ide igennem, ja, egoet og det dualistiske univers af tid og rum, hvilket ikke har noget som helst at gøre med Gud, for eenhed og fuldkommenhed kan ikke være ophav til adskillelse og dualitet.

Hvis vi ser på den verden vi lever i, og ikke mindst opfatter som virkeligheden, så ser vi skabninger som kæmper imod hinanden, og hver især som individ kæmper mere eller mindre om at overleve, eller kæmper for at opretholde nogle øjeblikke af former for tilfredstillelse. Hvis mennesket havde en mere sandfærdig opfattelse af dem selv - som ville bygge på tilgivelse og kærlighed - så ville mennesket hvile i sig selv, og ikke mindst forstå at vi allesammen i sandheden er en del af hinanden.

Ideerne i EKIM er det middel som gerne skulle korrigere menneskets fordømmende, skyldbetonede og frygtbaserede selvopfattelse, så mennesket igen kan få fred i deres sind, og vende tilbage til deres sande identitet som ånd.

Det er fair nok du har den opfattelse og bedømmelse af EKIM som du har, og jeg forstår godt den modstand mange viser imod de ideer som EKIM præsentere os mennesker for. For det tankesystem som EKIM bygger på, er et tankesystem som er diamentralt modsat af ego-sindets tankesystem. Egoets tankesystem bygger på frygt, fordi det bygger på ideen om adskillelsen(synden) fra Gud.

Jeg oplever også selv en enorm modstand imod at skulle give slip på mit ego og den dertilhørende identifikation med kroppen og individualitet, men eftersom jeg nu i perioder oplever en helt enorm dyb indre fred når jeg praktisere de ideer om tilgivelse som EKIM bygger på, så giver det for mig enormt meget mening, fordi for mig er det som er sandt en tilstand af fred. En tilstand hvor alt ses som det det er, og ikke gøres til noget det ikke er. Behovet for at ville dømme andre mennesker, og reagere på noget som er falsk, forsvinder stille og roligt når fred, eenhed og kærlighed er det som værdsættes.

Hvis du oplever at det giver dig fred i sindet at tro på det du tror på, og at den vej du har valgt giver dig mulighed for at kunne se dig selv og dine brødre som uskyldige og syndfri væsner, skabt af een fuldkommen og altomfattende kærlig Gud, så er alt jo som det skal være, hvis altså det er det du ønsker, ik...

Og som du giver udtryk for, så er EKIM for dig jo ikke sandt, og så er der vel heller ingen grund til at tage det alvorligt.

Og fred være med det, og fred være med dig, og lad det være sådan, for nu og for altid. Ding dong, og som Michael så pænt er begyndt at udtrykke sig, BØVS... smiler

Kærligst Jan.

Ps. Velbekomme.. engel

Pps. Og jeg foretrækker at udleve kærligheden i mit sind, og så i mit stille sind tilgive det som ikke er af Gud. Det er eksistens for mig.

Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 19/09/2008 11:25

Hej tros

Citat:
Hvordan kan dette uforståelige udtryk 'dø på korset for vore synder' begribes. Det må være en efterrationalisering.
Hvordan kan man dø (blive henrettet med vilje / begå selvmord) og derved klare alle menneskers synder.
Det er en fortænkthed ud over alle grænser. Mon der findes nogen anden religion med sådan en omgang næsten psykedelisk påstand?

Citat slut.

Kommentar:
Som en begyndelse kunne du jo læse bibelen NT, der står det klart hvorfor det var nødvendigt, at Gud måtte sende sin Søn Jesus som vandrede omkring i Israel og forkyndte at Guds rige kom nær.
Det brød fuldstændigt med det religiøse system, som jøderne hidtil havde fulgt helt tilbage fra Abraham og Moses.
Jesus handlinger og ord var ikke i overstemmelse med Torahen, den jødiske Lov, som Farisæerne skulle sørge for at overholde. Der var strenge regler for dit og dat og noget af dette kan du finde selv hos muslimerne den dag i dag, fordi Muhammed efterlignede (næsten)den jødiske tro ca. 600 år efter Kristus.
Koranen er en dårlig kopi af jødernes oprindelige Lovtekst og traditioner.

Med hensyn til Jesu forsonende død på korset, så var det en henrettelse, fordi Ypperstepræsterne i Sanhedrinets råd var bange for, at Jesus ville skabe problemer gennem det han sagde og fordi han helbredte på sabbaten m.m som var forbudt og fordi Jesus erklærede, at han var Guds Søn og at han var kommet for at vise Guds rige i funktion.

Der er intet psykedelisk over dette, for mennesker er som du sikkert ved onde, grådige, egoistiske m.m af natur og det er ikke Guds vilje at det skal være sådan. Men da skabningen Adam og Eva startede med at gøre noget som de var blevet advaret imod og at deres ene søn Kain slog den anden søn ihjel, så var skaden sket.
Der blev udgydt blod og derfor tilsagde den jødiske Lov at jøderne ved påsketiden skulle ofre et lydefrit lam, som skulle slagtes og blodet stænkes på alteret i templet, som et offer til Gud for den skyld som lå på den enkelte.

Jesus blev som et lydefrit lam slagtet/henrettet på korset af de Romerske herskere ved påsketiden i Jerusalem, fordi Ypperstepræsterne ophidsede folket i Jerusalem, som forlangte af Pontius Pilatus, at Jesus skulle korsfæstes selv om han ingen skyld havde.
De vidste ikke, at det var Gud som fra tidernes morgen havde planlagt det hele for gennem Jesus død og opstandelse, at forlige Guds eget folk Israel og hedningerne med sig selv.
Og dermed engang for alle at aflive Adams og Evas og deres sønners ulydighed.

På grund af dette offer, som Gud gjorde gennem Jesus Kristus kan ethvert menneske,som i tro vil tage imod evangeliet om Kristus blive en kristen og efterfølge Kristus og bringe det glade budskab om, at Gud er kærlighed og at Han elsker hele verden. se det er der ca. 2.8 milliarder mennesker globalt som tror på.

At blive en kristen er at følge efter Kristus, og det er eksistens så det batter noget, det skal altså tages imod og leves ud.
Alt andet er blot religiøsitet og ydre skin.

mvh
disciple
Indsendt af: Kræn-P

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 19/09/2008 11:38Kære Jan.

Disciple skriver, at EKIM er en pengemaskine. Hvad koster det egentligt i danske kroner at deltage i Et Kursus I Mirakler?


Med venlig hilsen

Kristian

Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 19/09/2008 11:48

Hej Serotonin

Hvor får du dog alle de forvirrede tanker fra chockeret

Jeg skal blot tage eet eksempel:
Citat:
Det er fair nok du har den opfattelse og bedømmelse af EKIM som du har, og jeg forstår godt den modstand mange viser imod de ideer som EKIM præsentere os mennesker for. For det tankesystem som EKIM bygger på, er et tankesystem som er diamentralt modsat af ego-sindets tankesystem. Egoets tankesystem bygger på frygt, fordi det bygger på ideen om adskillelsen(synden) fra Gud.

Citat slut.

Kommentar:
Ideer som EKIM præsenterer os for !
Jamen evangeliet er ikke et sæt af ideer/teorier, et tankesystem.

Det har intet med kristendommen eller Gud at gøre, for troen på Kristus er ikke et tankesystem, men derimod eksistens, liv som leves i troen på Ham, som på døde på korset og som ved Guds Ånds kraft besejrede dødens magt over alle ting.

Ja, alle som ikke har taget imod Kristus ER adskilt fra Gud og de kommer ikke til Gud gennem EKIM men derimod ved at tage imod Jesus Kristus.
Han er den som skabte adgang til at kende Gud, som ens himmelske Fader og som sender Helligånden til den enkelte, som tager imod budskabet om Kristus og som modtager Helligånden, Talsmanden, som Gud giver uden betingelser til de som kommer til tro.
Denne Helligånd vil derefter tage bolig i den enkelte og vi som tror er derfor et tempel for Helligånden.
Og de som tror på Kristus frygter ikke, de er sat i frihed og har friheden og de behøver ikke et tankesystem a`la EKIM, som er menneskeskabte teorier, som forfører mennesker ud i mørket og væk fra lyset i Kristus.
Husk Satan er en "lysets engel" som ved hvem Gud er og hvem Kristus er og Satans sygelige stræben er rettet mod de mennesker, som søger efter sandheden, men som ikke vil tage imod den, når de endelig hører den.
For Satan betyder det ikke noget hvem du er eller om du tror, han kan bruge alle som er i vildrede og som ikke kender sandheden om ham, som er løgnens fader og så Gud, himlens og jordens skaber, som er lyset selv.

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 19/09/2008 12:32

Kære disciple.

Hvad EKIM end er, så har Jan jo berettet, hvad det har gjort for ham. Det har forvandlet ham fra en problemfyldt egoist til at kærligt forstående og tilgivende menneske, der mere bestræber sig på at forbedre sig selv, end på at fordømme andre menneskers tro.

Det gør du til gengæld i rigeligt mål, præcis som biblens farisæere.

Set udefra må jeg derfor sige, at Jans form for kristendom ligger betydeligt nærmere budskabet i NT end din egen.

Den kan du så tygge på i din farisæiske ophøjethed. engel

Mvh

Ole Bjørn ;)Indsendt af: serotonin

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 19/09/2008 12:40

Hej kære Kristian.

Det koster 600kr for værket Et Kursus i Mirakler, og så er det ellers et selvstudie.

Der er så forskellige kurser som beskæftiger sig med de ideer og principper EKIM bygger på, og det koster selvfølgelig penge at komme på disse enten dags kurser eller weendkurser. Jeg har ikke perosnligt været på nogle af disse kurser endnu, men glæder mig til at komme det, og møde andre mennesker som har indsigt i den tankegang kurset bygger på.

Personligt har jeg ikke noget problem med at det koster penge, og har heller ikke noget problem med at mennesker har en opfattelse af, at EKIM skulle være een "penge-maskine". Det som interessere mig er det udbytte jeg for ved at følge de ideer og principper om tilgivelse og kærlighed som jeg finder i EKIM.

Og forresten tak for dit svar i pb Kristian. Jeg har fundet frem til noget som kan hjælpe mig. Og problemet var at på min søns skole var der blevet sendt rigtig mange elever hjem, og min søn oplevede at skolens politik ikke tog særlig meget hensyn til eleverne. Men ja, nu er min søn ret god til at tale sin sag, så der er ved at ske lidt ændringer i de forhold som er imellem lærerne og eleverne på skolen. Smukt...

God weekend kære Kristian.

Kærligst Jan.

Indsendt af: serotonin

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 19/09/2008 12:45

Hej igen kære Disciple.

Lad os blot blive enige om, at der er forskel på den Gud og det budskab som formidles i EKIM, og Biblens Gud og budskab.

Det virker for mig at praktisere tilgivelse og se andre mennesker som en del af mit eget sind, og ja, sådan er jeg nu en gang bare.

Du gør det som virker for dig, og sådan skal det også være, ik min kære ven.

Rigtig god weekend Disciple.

Kærligst Jan.

Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 12:06

Hej Serotonin

Citat:
Lad os blot blive enige om, at der er forskel på den Gud og det budskab som formidles i EKIM, og Biblens Gud og budskab.

Citat slut.

Kommentar:
Det kan vi sagtens for den religiøsitet som EKIM står for er ikke den eksistentielle kristendom. Der er derimod tale om et kursus og videregående kurser på linje med Scientology, og deslige.
Og der drejer det sig ikke om Gud eller Kristus eller budskabet om át nåden og friheden allerede er givet til de som tror på Kristus og ikke skal opleves gennem en forbedring eller åndelig udvikling af selvet.

Uanset hvad du skriver så er det en pengemaskine, idet det første kursus koster 6oo kr., men så er der lige nogle kurser (som du får at vide du har brug for) og så kører pengemskinen og inden du ser dig om, så har du investeret mange penge i at blive lykkelig trist

At blive en kristen koster ikke noget, det bliver givet for intet som en gave, og du kan bare tage imod det uden betingelser. Sådan er troen på Kristus.

mvh
disciple
Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 12:14

Kære Ole Bjørn

Citat:
Det gør du til gengæld i rigeligt mål, præcis som biblens farisæere.

Set udefra må jeg derfor sige, at Jans form for kristendom ligger betydeligt nærmere budskabet i NT end din egen.

Den kan du så tygge på i din farisæiske ophøjethed.


Citat slut.

Kommentar:
Du bekræfter her din store uvidenhed om kristendommen, idet EKIM intet har med kristendom at gøre, så din bedømmelse står med benene oppe i den blå luft.
Du har jo mange gange vist at du misforstår evangeliets indhold og formål, og det kan du så selv tygge på pifter

Og hvad angår din farisæiske viden så er den ligeså ringe som det andet.

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 13:16

Kære Disciple.

Som sædvanlig demonstrerer du ligesom biblens farisæere, at du mener at have patent på fortolkningen af skrifterne.

En hel kristen verden er enige om, at NT's vigtigste budskab er kærlighed til næsten og at tilgive andre deres fejl, som det også er angivet i Fadervor.

Enhver neutral iagttager kan se, at Jan (Serotonin) er betydeligt nærmere dette budskab end du, med din skinhellige bedreviden og fordømmelse af anderledes tænkende.

Det har intet at gøre med, hvad EKIM er for en størrelse, men udelukkende om evnen til at efterleve budskabet i NT.

Dette faktum forholder du dig slet ikke til i dit farisæiske svar på mit indlæg.

Ingen har patent på kristendommen, hvilket til overflod bekræftes af, at der findes omkring 36.000 varianter af den.

Din hører hjemme blandt de ringeste, når det handler om at efterleve Jesus ord.

Mvh

Ole Bjørn ;)


Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 14:12

Kære Ole Bjørn

Citat:

Kære Disciple.

Som sædvanlig demonstrerer du ligesom biblens farisæere, at du mener at have patent på fortolkningen af skrifterne.

En hel kristen verden er enige om, at NT's vigtigste budskab er kærlighed til næsten og at tilgive andre deres fejl, som det også er angivet i Fadervor.

Enhver neutral iagttager kan se, at Jan (Serotonin) er betydeligt nærmere dette budskab end du, med din skinhellige bedreviden og fordømmelse af anderledes tænkende.

Citat slut.

Kommentar:
Din uvidenhed udstiller du gang på gang. Det som jeg skriver er i overensstemmelse med Guds ord og intet andet. Min tro er ikke kommet fra en menneskeskabt lære som EKIM.
Du hopper lige i med begge ben, når du hævder at en hel kristen verden (hvor ved du i øvrigt det fra) du er jo ikke en troende kristen)fokuserer på næstekærlighed og tilgive fejl.

Nu er det sådan, at jeg vil anbefale dig at læse om EKIM`s lære, dens oprindelse og hvem der har etableret den lære.
Den har nemlig ikke med troen på Kristus at gøre og derfor kan du ikke bruge den i sammenligning med kristendommen.

Citat:
Ingen har patent på kristendommen, hvilket til overflod bekræftes af, at der findes omkring 36.000 varianter af den.

Din hører hjemme blandt de ringeste, når det handler om at efterleve Jesus ord.

Citat slut.

Kommentar:Nej, det tal viser igen at du intet ved om kristendommen.De grundlæggende fokuspunkter i evangeliet om Kristus findes i de forskellige kirkesamfund,sådan som både Apostlenes G. og Paulus Epistler omtaler dem og det eneste som kan være anderledes er traditioner og kulturmæssig baggrund i forhold til gudstjenestens indhold.
Men selve budskabet er klart selvom du ikke aner hvad det er.

Og din uforskammede kommentar om min tro tager jeg ganske let, fordi min tro hører sammen med de 2,8 milliarder kristne globalt, som alle har de grundlæggende fokuspunkter om Kristus, nøjagtig sådan som jeg fremfører dem i mine indlæg.
Så også der går du galt i byen.

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 15:39

Det er igen dig, der går galt i byen, Disciple.

Det handler overhovedet ikke om hvad EKIM er eller ikke er, for det er ganske givet et kommercielt foretagende, der blot har taget Jesus til indtægt for deres forretning.

Det handler derimod om en sammenligning mellem din holdning til andre mennesker og deres tro, og Jans holdning. Hvis man skal tage Jesus ord om kærlighed til næsten alvorligt og også det Fadervor, som han angiveligt har lært sine tilhængere, så falder sammenligningen klart ud til Jans fordel.

De skriftkloge farisæere hævdede, at det var alene dem, som udlagde skriften korrekt, præcis som du hævder, at det er dig der alene forstår at udlægge skriften. Jeg har diskuteret bibelfortolkning med masser af præster og teologer i årenes løb, og selv om der er divergenser, så er der altså fuld enighed om disse to områder, næstekærlighed og tilgivelse.

Dine indlæg er præget af postuleret bedre forståelse end mig og med det også alle de præster og teologer, som jeg har snakket med. Du fordømmer både ateister og anderledes troende. I modsætning til dette indeholder Jans indlæg ingen fordømmelser af andre, men en kærlig indstilling til hele verden.

De mere end 36.000 forskellige kristelige trossamfund er et resultat af religionsforskeres optællinger, og de opgør også antallet af kristne til godt 2 milliarder og ikke 2,8 som du hævder. Så har man endda regnet mormoner, EKIM-folk, JV'ere, Moon'ere og revl og krat med.

Den verdensomspændende enighed om det kristne budskab, som du påberåber dig, handler kun om nogle af de grundlæggende principper, og pudsigt nok er det dem, som du ikke selv efterlever.

At du bare stædigt påstår, at jeg ikke forstår, er ikke et argument, som du er i stand til at underbygge. Skinhellige postulater tæller ikke i en debat.

Derimod er det let at påvise, at du i forhold til Jesus ord udtrykker dig hyklerisk og farisæisk. Det er den sørgelige sandhed om din skinhellighed, og det er utvivlsomt også grunden til, at din reaktion er så forbitret. Det er aldrig rart at blive konfronteret med sine egne mangler.

Hvis du mener at have en forståelse, som vi andre ikke har, så sæt den venligst i ord. Så tager vi diskussionen derfra.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 16:42

Kære Ole Bjørn

Citat:
De skriftkloge farisæere hævdede, at det var alene dem, som udlagde skriften korrekt, præcis som du hævder, at det er dig der alene forstår at udlægge skriften. Jeg har diskuteret bibelfortolkning med masser af præster og teologer i årenes løb, og selv om der er divergenser, så er der altså fuld enighed om disse to områder, næstekærlighed og tilgivelse.

Citat slut.

Kommentar:
Du er desværre igen ude på dybt vand, fordi du ikke erkender, at du som ateist ikke kender til troen på Kristus.
Du fortsætter derimod din tidligere spillen på, at du har diskuteret bibelfortolkning med masser af præster og teologer. Hvis det er det eneste du har fået ud af dem, så er det nogle mærkelige præster du kender.
Og massevis lyder flot, men jeg tror dig ikke en døjt, for så havde du ikke den tilgang til kristendommen som du giver udtryk for.
Men det er næsten for meget, at jeg skal oplyse dig om, at næstekærlighed og tilgivelse ikke er een kristen specialitet, det har også seriøse almindelige mennesker inclusive ateister og agnostikere som en etisk holdning i deres liv.
Men det gør dem ikke til troende kristne. ler

Citat: Du fordømmer både ateister og anderledes troende. I modsætning til dette indeholder Jans indlæg ingen fordømmelser af andre, men en kærlig indstilling til hele verden.

Citat slut.

Kommentar: Det er noget godt og grundigt sludder, Ole Bjørn. Jeg fordømmer ikke nogen, derimod prøver jeg at gøre dig og andre klart, at der er forskel på det budskab som EKIM og Jan udbreder og så det kristne budskab, som nu er blevet forkyndt i snart 2000 år.
Og med hensyn til antallet af kristne så har du fat i en gammel statistik, for tilgangen til det kristne budskab om Kristus øges med ca. 80 millioner pr. år og derfor er mit tal korrekt.
Du skal bruge de nyeste undersøgelser og ikke slynge et tal ud, som er mere end 5 år gammelt.

Citat:
Derimod er det let at påvise, at du i forhold til Jesus ord udtrykker dig hyklerisk og farisæisk. Det er den sørgelige sandhed om din skinhellighed, og det er utvivlsomt også grunden til, at din reaktion er så forbitret. Det er aldrig rart at blive konfronteret med sine egne mangler.

Citat slut.

Kommentar:
Nej, det er ikke let for dig at påvise Ole Bjørn og da slet ikke fra din side, for du har jo eengang afvist evangeliet om Kristus.

Nå er min reaktion nu forbitret smiler
Det er det sædvanlige med dig, når du er klemt op i et hjørne så går du over til at nedgøre modstanderen.

Det er en dårlig vane Ole Bjørn, for det kan jeg jo se du også gør overfor alle andre, som korrigerer eller ikke er enig med dig her på sitet.

mvh
disciple

Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 20/09/2008 18:14

Kære Disciple.

Næste gang jeg træffer Johannes Møllehave skal jeg nok henvise ham til dig for yderligere belæring om, hvad det kristne budskab drejer sig om, så han ikke længere går rundt og er "en mærkelig præst". Det kan vi sikkert få en sjov snak om.

Den statistik, jeg refererer til er det nyeste indsamlede materiale fra 48.870 institutioner verden over dækkende bl.a. mere end 4.200 trosretninger. Deres angivelser beløber sig sammenlagt til 6,856 milliarder, hvilket er mere end 140 millioner over jordens anslåede befolkning pr. 20. september 2008. Det kunne tyde på, at de 2.1 milliard kristne og kristendomslignende sekter er i overkanten.

Du kan finde statistikken på dette link. Den viser også, at antallet af kristne på 3 år er faldet fra 33% til 31% af verdens befolkning. Så hvor du finder dine ekstra over 700 millioner henne er derfor lidt af en gåde.

Jeg er selv med i tallet af kristne, eftersom jeg både er døbt, konfirmeret og kirkeligt viet, medlem af folkekirken og betaler kirkeskat. Der er hundreder af millioner af ateister, der ligesom jeg officielt er medlem af et kristent trossamfund. Dit glansbillede af kristendommen er fjernt fra virkelighedens verden, og fra hvad flertallet af kristne tror på.

Men som alle andre fundamentalister lever du i den overbevisning, at din tro gør dig til noget særligt. Det gør den ikke disciple, og du er på grund af din snæversynede opfattelse af kristendom ude af stand til at bedømme hvad tro vil sige for de fleste mennesker.

Du kan ikke klemme mig op i noget hjørne med mundsvejr. Det skal der kontrollerbare fakta til som et minimum, og det har du ikke præsteret et eneste eksempel på endnu.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 21/09/2008 18:06

Kære Ole Bjørn

Citat: Næste gang jeg træffer Johannes Møllehave skal jeg nok henvise ham til dig for yderligere belæring om, hvad det kristne budskab drejer sig om, så han ikke længere går rundt og er "en mærkelig præst". Det kan vi sikkert få en sjov snak om.
Citat slut.

Kommentar:
Det behøver du såmænd ikke Ole Bjørn, for Johannes samt andre teologer skal jeg være sammen med om et par uger ler
I øvrigt kan jeg oplyse, at Johannes M. ikke har fungeret i en stilling som præst i mange år.

Citat:
Den statistik, jeg refererer til er det nyeste indsamlede materiale fra 48.870 institutioner verden over dækkende bl.a. mere end 4.200 trosretninger. Deres angivelser beløber sig sammenlagt til 6,856 milliarder, hvilket er mere end 140 millioner over jordens anslåede befolkning pr. 20. september 2008. Det kunne tyde på, at de 2.1 milliard kristne og kristendomslignende sekter er i overkanten.

Citat slut.

Kommentar:
I 1999 udgjorde de kristne 37,9 % af verdens totale befolkning, hvilket svarer ca. til 2.1 milliard og siden da er antallet af kristne steget med 15 % i de seneste 8 år, hvilket giver et anslået tal på 330 millioner, hvilket igen giver ca. 2,4 milliarder. Du kan ikke finde en eneste korrrekt statistik, for de tal som findes er alle flere år gamle, idet man flere vigtige steder ikke har optegnelser af medlemmer.
I de 2,4 milliarder mangler der ca. 300 millioner troende kristne kinesere, således at verdenstallet anslås til ca. 2,7 milliarder.Herudover findes der så et antal troende kristne i muslimske lande, som Indonesien og Mellmøsten, som ligesom i Kina må leve "under jorden".
Årsagen til at disse kristne kinesere og andre ikke er registreret nogle steder, skyldes at de tilhører det man kalder " undergrundskirken". Disse kinesere samles hemmeligt fordi Regeringen ikke accepterer at de går fra deres landsby til en anden landsby, som så brínger evangeliet videre til den næste osv. Mission i Kina er forbudt selv for kinesere!
Denne vækst er sket i de seneste 7 år og på grund af deres manglende struktur og hierakiske opbygning så kan ingen stoppe den udvikling.

Disse oplysninger har jeg fra en særdeles pålidelig kilde i Kina, som nu har været der i adskillige år og arbejdet i en erhvervsvirksomhed og informationer om dette "under" i det tidligere kommunistiske land kommer lidt efter lidt op til offentlighedens kendskab.

Som sædvanlig indeholder dit indlæg personlige insinuationer og det er stadig en dårlig vane du har overfor debattører, som giver dig modspil.

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 21/09/2008 19:36

Dokumentation, Disciple, dokumentation.

Alle dine hemmelige kilder giver jeg ikke en døjt for, specielt fordi der i mit materiale allerede er taget højde for, at der er kristne kinesere. Hvis du ellers gad læse lidt på tallene, så ville du se, at der er opgivet under 400 millioner kinesere, der bekender sig til Kinas traditionelle religioner. De andre 70% er skam ikke alle ateister, for så slår det opgivne antal ateister ikke til på verdensplan.

Må vi få nogle referencer til hvorfra du har dine tal, så vi kan kontrollere dem. Alt andet er usagligt.

Alle dine kommentarer om mig indeholder den grove insinuation, at jeg ikke ved, hvad tro er. Hvad belæg har du for at påstå det? Du er hverken psykolog, tankelæser eller religionsforsker, bare en fanatisk kristen fundamentalist, der mener at have patent på rigtig kristendom. Men du er altså på vildspor med hensyn til hvordan kristendom tolkes rundt omkring af folkekirkens præster.

Når du praler af de mange kristne, så praler du af at dele religion med katolikker, Jehovas Vidner, Mormoner, græsk-ortodokse, Moon-bevægelsen, amerikanske vækkelsesprædikanter, der skovler penge ind til sig selv, samt et hav af bizarre kristne sekter, og det stemmer jo ikke helt med, hvad du ellers docerer.

Du opfører dig som om Beder var den sande kristendoms centrum og ikke en flække syd for Århus. Tag dog og sæt dig ind i, hvordan det kristne budskab tolkes udenfor dine meningsfællers snævre kreds. Du har hverken patent på sandheden eller den rette tro.

Mvh

Ole Bjørn ;)

P.S. Du behøver ikke at oplyse mig om Møllehaves stop som aktiv præst. Jeg har fulgt hans karriere siden han drønede rundt i en rød sportsvogn i Nordsjælland for at nå flere kirker på samme dag. Han har selv givet mig sine adresser og telefonnumre både her og i England, da han var præst derovre. Men han er fortsat præsteviet, og har en bredere opfattelse af kristendom end du.

Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 21/09/2008 22:37

Kære Ole Bjørn

Citat:
Alle dine hemmelige kilder giver jeg ikke en døjt for, specielt fordi der i mit materiale allerede er taget højde for, at der er kristne kinesere. Hvis du ellers gad læse lidt på tallene, så ville du se, at der er opgivet under 400 millioner kinesere, der bekender sig til Kinas traditionelle religioner. De andre 70% er skam ikke alle ateister, for så slår det opgivne antal ateister ikke til på verdensplan.

Citat slut.

Kommentar:
At du ikke giver en døjt for mine "hemmelige" kilder er fuldstændig ligemeget, for du har totalt misforstået eller også ikke læst mit indlæg ordentligt.
Jeg skrev tydeligt og klart hvor farligt det var at være en troende kristen og at kinesere missionerer blandt deres egne.Derfor kan ingen med inside viden opgive noget konkret, fordi selv e-mails bliver scannet for visse ord.
Det tal du opgir er blandt de kinesere som er tilsluttet den officielle kirke, som er kontrolleret af Regeringen. ler men:
JEG SKREV OM DE MANGE HUNDREDE MILLIONER TROENDE KRISTNE SOM SAMLES I "UNDERGRUNDSKIRKER OVER HELE KINA. Og de er ikke registreret nogetsteds.

Citat:
Når du praler af de mange kristne, så praler du af at dele religion med katolikker, Jehovas Vidner, Mormoner, græsk-ortodokse, Moon-bevægelsen, amerikanske vækkelsesprædikanter, der skovler penge ind til sig selv, samt et hav af bizarre kristne sekter, og det stemmer jo ikke helt med, hvad du ellers docerer.

Citat slut.

Kommentar: Igen afslører du din uvidenhed om kristendommen. Moon-bevægelsen medregnes ikke som kristent kirkesamfund og heller ikke "bizarre kristne sekter". Tallene stammer kun fra anerkendte trossamfund. Det vil sige at det kun er de anerkendte kirkesamfund som registrerer deres medlemmer som kan optælles og det beregnes kun ca. hvert 5-6 år, idet det tager de mellemliggende år at få indsamlet tallene globalt.

Citat:
Du opfører dig som om Beder var den sande kristendoms centrum og ikke en flække syd for Århus. Tag dog og sæt dig ind i, hvordan det kristne budskab tolkes udenfor dine meningsfællers snævre kreds. Du har hverken patent på sandheden eller den rette tro.

Citat slut.

Kommentar:
Sikke dog noget sludder og i øvrigt er Beder og omegn noget af det smukkeste i landet med strand, skov og udsigt til Samsø, Tunø og Sletterhage.
Til din orientering kender jeg til langt flere kristne fra mange forskellige samfund både her i DK og udlandet end du nogensinde har eller vil komme til. Så stop bare dit ævl om "mine meningsfællers snævre kreds".
Det har du nemlig ikke nogensomhelst viden om.

Og så endeligt til afslutning af denne ørkenvandring med dig og dine kommentarer:
Jeg har aldrig nævnt at jeg havde patent på sandheden eller den rette tro, så det postulat er din egen opfindelse.

Men jeg har da opdaget, at du slet ikke har patent på nogetsomhelst, hverken det ene eller det andet og kristendommen har du åbenbart fået galt i halsen, siden du er medlem af Folkekirken samtidig med at du erklærer at du er ateist.
Hvad var det nu Jesus udbrød: Hyklere, ulve i fåreklæder osv.

Tak for kaffe engel

mvh
disciple

Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 22/09/2008 00:45

Kære Disciple.

Det hele koger hver gang ned til, at du bare har mundsvejr og postulater at komme med. Ikke en eneste verificerbar kilde.

Tror du virkelig, at alle debattørerne her er så dumme, at de vil tage dine ord for gode varer uden den mindste form for dokumentation? Du har virkelig høje tanker om dig selv.

Ja, ja, Disciple, så siger vi det. De store kristne organisationer ved intet om hvor mange kristne der er i verden, for de har ikke adgang til dine hemmelige kilder. FN har ingen anelse om, hvordan de forskellige religioner fordeler sig demografisk, for de har ingen oplysninger fra dine hemmelige kilder.

Kristendommen stormer frem på trods af en officiel tilbagegang i procent fra 37 til 31. Alle religionsforskerne tager fejl, for de har ikke de hemmelige oplysninger, som du har adgang til. Hvorfor skulle kineserne også betro sig til andre end dig, for så er deres liv i fare.

Vi bliver nok nødt til at bygge nogle flere kirker, inden de nuværende sprænges af alle tilløberne, så præsterne behøver slet ikke at bekymre sig om new age religionerne, og når ateisterne ikke tror på dine postulater, så er det kun fordi de ikke fatter, hvad sand tro er.

Jeg fatter dog, Disciple, at din tro er ufattelig stærk. Så stærk, at den kan flytte bjerge af mennesker over til kristendommen. Der er sikkert langt over 7 milliarder mennesker i verden, men det aner folketællerne intet om, for de kristne skjuler sig.

Måske er antallet af kristne langt større. Måske får du en dag hemmelige oplysninger om, at en milliard muslimer i virkeligheden er skabskristne, men de skjuler det for ikke at blive slået ihjel.

HALLELUJA! GUD ER STOR!

engel
Indsendt af: disciple

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 22/09/2008 14:58

Kære Ole Bjørn

Jeg kan ud af dit indlæg læse, at du er ved at sprænges af arrigskab, men det nytter ikke noget, heller ikke dine luftige kommentarer.

Citat: Du skriver:
HALLELUJA! GUD ER STOR!
Citat slut.

Kommentar:
Så må man sige, at det er lykkedes at få en ateist til at prise Gud.
Flot Ole Bjørn yeah

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Budskabet i Korsfæstelsen - 22/09/2008 15:19

Du læser mine indlæg lige så dårligt, som du læser biblen, Disciple.

Jeg er snarere ved at gå til af latter over din naivitet. Den slår alle rekorder.

Vi mangler stadig at se en eller anden form for dokumentation af dine påstande.

Mvh

Ole Bjørn griner