Den Skyldfri Verden

Indsendt af: serotonin

Den Skyldfri Verden - 05/08/2008 21:19

Hejsa Venner.

Jesus fortæller i EKIM:

Hvis du ikke følte dig skyldig kunne du ikke angribe, for fordømmelse er roden til angreb. Det er at eet sind dømmer et andet til at være uværdigt til kærlighed og fortjene straf. Men heri ligger splittelsen. For det sind der dømmer, opfatter sig som adskilt fra det sind der dømmes, og tror at det ved at straffe et andet vil undgå straf. Alt dette er kun sindets vildledende forsøg på at fornægte sig selv, og slippe for straffen ved at fornægte. Det er ikke et forsøg på at opgive fornægtelse, men at holde fast ved den. For det er skyld der har skjult Faderen for dig, og det er skyld der har drevet dig til vanvid.
Accepten af skyld ind i Guds Søns sind var begyndelsen på adskillelsen, ligesom accepten af Soningen er dens afslutning. Den verden du ser, er det vildledende system lavet af dem der er blevet vanvittige af skyld. Se omhyggeligt på denne verden, og du vil indse at det er således. For denne verden er symbolet på straf, og alle de love der synes at styre den, er dødens love. Børn fødes ind i den igennem smerte og i smerte. Deres opvækst er ledsaget af lidelse, og de lærer om sorg og adskillelse og død. Deres sind synes at være fanget i deres hjerne, og dets magt at forfalde hvis deres kroppe såres. De synes at elske, men de svigter og bliver svigtet. De synes at miste det de elsker, måske den mest sindsyge tro af alle. Og deres kroppe visner hen, opgiver ånden og lægges i jorden, og er ikke mere. Ikke een af dem har ikke tænkt, at Gud er grusom.
Hvis dette var den virkelige verden, VILLE Gud være grusom. For ingen Fader kunne udsætte Sine børn for dette som prisen for frelse, og VÆRE kærlig. KÆRLIGHED DRÆBER IKKE FOR AT FRELSE. Hvis den gjorde det, ville angreb være frelse, og det er egoets fortolkning, ikke Guds. Kun skyldens verden kunne kræve dette, for kun de skyldige kunne forestille sig det. Adams >>synd<< kunne ikke have rørt nogen, hvis ikke han havde troet det var Faderen Der drev ham ud af paradiset. For i den tro gik hans viden om Faderen tabt, siden kun de der ikke forstår Ham kunne tro dette.
Denne verden ER et billede på korsfæstelsen af Guds Søn. Og indtil du indser at Guds Søn ikke kan korsfæstes, er det den verden du vil se. Men du vil ikke indse dette før du accepterer den evige kendsgerning, at Guds Søn ikke er skyldig. Han fortjener kun kærlighed, fordi han kun har givet kærlighed. Han kan ikke fordømmes, fordi han aldrig har fordømt. Soningen er den sidste lektion han er nødt til at lære, for den lærer ham, at fordi han aldrig har syndet, har han intet behov for frelse.

Kærligst Jan.
Indsendt af: Veulf

Re: Den Skyldfri Verden - 14/08/2008 20:54

Hvorfor skriver du "Guds søn" mener du Jesus af Nazarath?
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 15/08/2008 09:09

Hvem er Jesus af Nazarath?
Indsendt af: Kræn-P

Re: Den Skyldfri Verden - 15/08/2008 09:35

Indsendt af: serotonin
Hejsa Venner.

Jesus fortæller i EKIM:Kære Jan.

Jeg er muligvis lidt tungnem, men jeg har endnu ikke forstået, hvad det er du mener, når du af og til begynder et indlæg som angivet ovenfor.

Jeg er klar over, at EKIM står for 'Et kursus i mirakler'. Når du så refererer, hvad Jesus fortæller, er der så tale om tekster, der står i grundbøgerne for dette kursus?

Eller går kurset ud på at bringe én i en sådan bevidsthedstilstand, at man oplever Jesus som fortæller, og at det så er disse fortællinger, du refererer?

Thi det, som du beretter, er jo ikke taget fra evangelie-teksterne.


Med venlig hilsen

KristianIndsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 15/08/2008 11:34

Hej Kristian.

Efter min oplevelse af det du skriver her på debatten, og også det jeg har læst af dig på Religion.dk, så virker du bestemt ikke tungnem. smiler

EKIM bygger på en kanalisering af Jesus, hvor Jesus korrigere de misforståelser og misfortolkninger hans budskab i sin tid af menneskets ego blev udsat for.

EKIM er en vejledning i, hvordan det er muligt at komme i kontakt med Helligånden i det rette-sind, og ja, det er egentligt ikke nødvendigt at man tror på at det er Jesus der taler i EKIM, da EKIM og navnet Jesus også blot er symboler, eller form.

Kurset går i sin enkelthed ud på, at fjerne(ophæve) frygten i sindet, da frygt altid er det som blokere for kærligheden(sandheden).

Personligt tror jeg på det er Jesus som er formidler af budskabet i EKIM, da jeg ikke tror det ville være muligt for et menneske der identificere sig med kroppen, at have den indsigt i det som sker på det metafysiske-plan, som EKIM´s fuldkomne ikke-dualistiske budskab vidner om.

Evangelierne vidner om menneskets fortolkninger baseret på egoets´s tankesystem, og det er meget enkelt at kunne skelne imellem hvad der i sandheden kommer fra Jesus og hvad der ikke gør.

Et sind der går på kompromi med sin sande fuldkomne eenhed med Gud, vil også tro på ideen om adskillelse, og frygt og dualitet vil så også tolkes ind i virkeligheden, og opfattelsen som afspejler denne tåbelige ide, vil så bygge på noget der ikke er i overenstemmelse med virkeligheden. Virkelighed som afspejler Gud, er fuldkommen eenhed og helhed.

EKIM er bygget helt nøje op omkring den måde sindet fungere på, og det tager højde for at sindet i sin vildfarelse(sindets identifikation med egoet, form, kroppen), oplever sig selv som noget konkret, ja, hvilket den fysiske verden jo meget godt vidner om.

Alt det sindet har misskabt i sin illusoriske tilstand af frygt, omfortolker Jesus/Helligånden på een sådan måde, at det er muligt at se på det uden frygt, og når bevidstheden ikke er præget af frygt, så er det også muligt at kunne se klart.

Og meget banalt går det ud på, at forstå hvad der giver mening og hvad der ikke giver mening.

EKIM er bygget op omkring en tekstbog, der indeholder det teoretiske(ideer og principper), og så er der en vejledning i hvordan disse ideer og principper anvendes(arbejdsbogen) i praksis i ens liv.

Det fundamentale for den lærer som er i EKIM, er tilgivelse. Altså at man lærer at praktisere tilgivelse, og benytter verden som det "klasseværelse" hvor dette læres. Valget består altid imellem at tilgive eller at dømme.

Når der dømmes, så opleves det altid ubevidst som om sindet angriber virkeligheden, og ja, så har sindet fået den overbevisning(som det har lært af egoet), at angreb virkelig kan forefindes. Hvis sindet er i stand til at angribe, så tror det også på at det selv kan angribes, og ja, der har vi så illusionen om sårbarhed, frygt.

Alt hvad troen på adskillelse afføder, er baseret på frygt, og det gør at sindet misskaber udfra den årsags/virknings lovmæssighed der afspejler skabelse(udvidelse, og udvidelse skal forståes som noget der er evigt, hvilket det er meget, ja, umuligt at forstå forstandsmæssigt). Misskabelse er ifølge EKIM det samme som projektion.

Når adskillelse ses som virkeligt, så vil skyldfølelse også opleves som virkeligt(ikke at det er virkeligt, men den psykologiske oplevelse fremtræder meget meget virkeligt).

Sindet er fuldkommen abstrakt, og egentligt så er den faktiske oplevelsessfære i sindet, og ikke udenfor sindet som menneskets bevidsthed opleves. Bevidsthed knyttes til form, og så har mennesket det med at forbinde det indre med noget ydre. På den måde erkender mennesket ikke sig selv(følelser og tanker) direkte, og det gør så også at årsag og virkning opleves som adskilt. De følelser og tanker som vi ikke vil erkende i os selv, og som i virkeligheden er årsag til det vi oplever, ses oftes som noget der er adskilt fra os selv, og ja, så har mennesket det med at antage en offer-rolle overfor deres egne tanker(eller i virkeligheden er det den ubevidste reaktion på noget der ikke er sandt).

Jeg tænker at målet for mig er indre fred, og så må jeg se på alt det som forhindre mig i at have indre fred. Jeg har nu oplevet at vejen i sig selv er fyldt med oplevelser af eenhed, kærlighed, tryghed, glæde, og ikke mindst sjov og ballade med mine kære medmennesker. smiler

For mig er det der er sandt, altid en afspejling af indre fred. Og det gør det meget enkelt at erkende hvad der er sandt og hvad er falsk. Det svære består i at acceptere det der er sandt, og ikke gå på kompromi.

Som Jesus siger, så er det indholdet der er det vigtigste, og hvis nogen ville have det svært ved at acceptere at det skulle være Jesus der taler i EKIM, så kunne man blot bruge et andet navn som ville være lettere at acceptere.

Budskabet er universelt, og nogen har lettere ved at acceptere nogle former frem for andre, og sådan vil det være indtil at det forståes, at det er indholdet der er budskabet og ikke formen.

Dette forstod de ikke for 2000 år siden, og derfor blev der lagt vægt på form og ikke på indhold, hvilket skabte splittelse og adskillelse, og ja, var så et udtryk for at mennesket valgte at lytte til egoet og ikke ånden.

Håber du har det godt kære Kristian, og at du kan bruge mit svar.

Fjing fjong og ding dong. smiler

Kærligst Jan.Indsendt af: Kræn-P

Re: Den Skyldfri Verden - 15/08/2008 12:05

Indsendt af: serotonin


Håber du har det godt kære Kristian, og at du kan bruge mit svar.Kære Jan.

Jeg håber det samme for dig, og iøvrigt: Tak for dit svar. Jeg kan med sikkerhed bruge det, da det forklarer på en letfattelig måde, hvad kernen i EKIM er. Jeg skal nok vende tilbage til det, når jeg har funderet nærmere over det.


Med venlig hilsen

Krisstian

Indsendt af: Veulf

Re: Den Skyldfri Verden - 24/08/2008 23:42

Indsendt af: serotonin
Hvem er Jesus af Nazarath?

En figur der optræder i den kristne bibel, han er temmelig central i den nyeste del af bogen kaldet "Det Nye Testamente".

Citat:
Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.


Du kan læse mere her og her.
Indsendt af: Michael

Re: Den Skyldfri Verden - 24/08/2008 23:52

Selv siger Han:

Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. smiler
Indsendt af: Veulf

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 00:04

Han har sagt meget

'Jesus sagde: "Hvis I bringer det frem i jer, som I har, vil det frelse jer. Hvis I ikke har det i jer, vil det, som I ikke har i jer, dræbe jer"'.
Indsendt af: Michael

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 00:09

Ja, i jeres verden.

Ikke i Guds Rige, som er en anden sindstilstand.
Indsendt af: disciple

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 01:35

Hej Veulf

Citat:
Han har sagt meget

'Jesus sagde: "Hvis I bringer det frem i jer, som I har, vil det frelse jer. Hvis I ikke har det i jer, vil det, som I ikke har i jer, dræbe jer"'.
Citat slut.

Kommentar:
Det står der ikke noget om i min bibel.
Hvor har du læst ovennævnte citat griner

mvh
disciple
Indsendt af: ALH

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 01:37

Indsendt af: Michael
Ja, i jeres verden.

Ikke i Guds Rige, som er en anden sindstilstand.


Så troen handler altså om en sindstilstand, akkurat som EKIM bevidner? Jo mere vi bliver ét med denne tilstand, desto mere er virkeligheden = Guds rige (dvs. skyldfri og uden smerte..) engel
Indsendt af: Ipso Facto

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 01:59


Hej Anne!

Hvem vil ikke gerne leve i en skyldfri verden:

Citat:
"Så troen handler altså om en sindstilstand, akkurat som EKIM bevidner? Jo mere vi bliver ét med denne tilstand, desto mere er virkeligheden = Guds rige (dvs. skyldfri og uden smerte..)"


Så tror jeg nok, at jeg foretrækker opium. lerHilsen

Ipso Facto pifter


-----
"... På samme måde ser Marx den religiøse elendighed som et billede på den virkelige elendighed - og også som en protest imod den virkelige elendighed. Religionen er opium for folket - et euforiserende middel, der skal afholde folket fra at tale om sin virkelighed..

Den eneste måde man kan få folket til at ophøre med at klynge sig til den illusoriske lykke er ved at stille krav om virkelig lykke. Skal man effektivt opgive sin illusioner, er man nødt til at opgive den stilstand, der kun kan eksistere i sameksistens med illusioner.
Man må ændre det liv, der er så uudholdeligt, at man kun kan leve det i en opiumtåge.

Kritikken af det hinsidige må blive til en kritik af det dennesidige, kritikken af religionen må blive til en kritik af retten (juraen) og kritikken af teologien må blive til en kritik af politikken."
- Kommentar til Karl Marx' "Teser om Feuerbach".

Indsendt af: Michael

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 02:10

Jeg har ikke noget med EKIM at gøre, Anne.

Man kan ikke blive et med en tilstand, man er sig selv og hvem man er er det man skal forstå.

Ja, det er en tilstand, en tilstand af frihed fra sin egen begrænsning fordi man forstår den.

Du har selv været inde på historien om den rige unge mand flere gange. Han var ude af stand til at frigøre sig fra sin materielle velstand, at give afkald på den og følge Jesus ud i livet hvor man ikke er bundet af at eje ting.

Og det er en tilstand. En tilstand af frihed hvor man ikke er bundet af materielle ting og den sociale status som disse måtte give en.

det betyder at vælge selve livets essens og ikke finde tryghed i at eje materielle ting.

Så, ja. Det er en tilstand. En tisltand af frihed fra ens egen begrænsning. Ren glæde. smiler
Indsendt af: disciple

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 02:10

Hej Jan

Du vender hele evangeliet på hovedet p.g.a. EKIM. Det kan godt være at du kan narre mange, men mig narrer du ikke med al dit religiøse skriveri og blanding af menneskelige teorier.
EKIM er udviklet af 2 psykologer, hvoraf Helen Schuman er overbevidst spiritist og et spiritistisk medium.
trist
De har taget det spiritiske vanvid og manipulation og religiøst tankegods og lavet en mikset religion, som er fyldt med ord og metoder, som prøver at efterligne kristendommen. Men EKIM har intet med evangeliet om Kristus at gøre og EKIM tror overhovedet ikke på fokuspunkterne i evangeliet, sådan som Jesus kom og forkyndte og døde på korset for, men Gud oprejste ham fra graven og gennem Apostlene og især Paulus blev troen på Gud udbredt til mange lande.

Citat :

Hvis dette var den virkelige verden, VILLE Gud være grusom. For ingen Fader kunne udsætte Sine børn for dette som prisen for frelse, og VÆRE kærlig. KÆRLIGHED DRÆBER IKKE FOR AT FRELSE. Hvis den gjorde det, ville angreb være frelse, og det er egoets fortolkning, ikke Guds. Kun skyldens verden kunne kræve dette, for kun de skyldige kunne forestille sig det. Adams >>synd<< kunne ikke have rørt nogen, hvis ikke han havde troet det var Faderen Der drev ham ud af paradiset. For i den tro gik hans viden om Faderen tabt, siden kun de der ikke forstår Ham kunne tro dette.
Citat slut.

Kommentar:
Du er helt ude på den tynde is og det viser at EKIM er en forførende metode, som vender alting på hovedet.

Jo, Gud ville ofre sin egen Søn og lade ham betale prisen for al den synd (at gå fejl af målet), fordi Gud elskede verden-os- så højt at han gav sin enbårne Søn, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Det drejer sig ganske enkelt om et valg, som Gud har givet sin skabning. Valget mellem at tro på Kristus og dermed finde vejen til Gud eller at afvise Guds kærlighed og dermed afvise den pris som Jesus måtte betale.

Hans villighed til at gøre det hans Fader i himmelen havde planlagt førend verden blev til er det største under på jorden, som nogensinde har fundet sted.

Jesus havde intet med spiritisme at gøre, tværtimod helbredte han de som var ødelagt af mørkets kræfter.
Det var en manifestation af at Guds rige var kommet til jorden og viste hvad Guds natur/væsen indeholder.

Dette er fortsat på grund af Helligånden, som nu har været i funktion på jorden i snart 2000 år og stadig overbeviser mennesker om evangeliets formål og udvirker undere, helbredelser m.m.
EKIM indeholder intet af dette, men derimod menneskelige teorier, som fører ubefæstede mennesker ud i mørket, fordi de ikke kan skelne mellem sandheden og løgnen.

Beklager, men sådan er EKIM og alle kan overbevise sig om dette ved at læse dine og andres indlæg om EKIM eller det tilgængelige materiale og omtale på internettet om baggrunden for EKIM.

Søg dog sandheden og det ægte istedet for det miskmask, som EKIM er i forhold til Guds forunderlige budskab om nåde, tilgivelse, fred og glæde. smiler

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 07:05

Kære Disciple.

Som alle andre religiøse hævder du, at din religion repræsenterer SANDHEDEN, og alle andre religioner følgelig repræsenterer løgnen. Det samme gør stort set alle verdens mere end 5.000 religioner.

Set udefra og mere objektivt tager sagen sig meget anderledes ud. Vi ateister ser forskelle og ligheder, som du lukker øjnene for.

Der er der ingen tvivl om, at EKIM er et kommercielt foretagende. Det samme er Jehovas Vidner, katolicismen, islam og selv Folkekirken. Alle steder er der folk, der lever fedt af religion, og folk der kradser penge ind til religionen.

Varen er stort set den samme. Tro på os og få fred i sjælen, eller få dig et evigt lykkeligt liv efter døden, hvis du lever efter vore instruktioner her. Det sidste er det smarteste, for de døde kan ikke kræve belønningen udbetalt af de levende. Der er intet forbrugernævn at rette klagen til.

Hvis handelen var rent fup, ville religionerne hurtigt uddø, men der er vitterligt mennesker, der føler sig lykkelige ved at tro, både protestanter, katolikker, JV'ere, muslimer, buddhister og EKIM-folk. Men det vrimler også med eksempler på, at de troende forfølger, skader og dræber mennesker i troens navn. Det mangler jeg endnu at se eksempler på hos EKIM. Den ser ud til at gøre sine troende til glade og harmløse mennesker. Derfor kan jeg ikke deltage i fordømmelsen.

De fleste -ismer er parate til at slå folk ihjel i troens navn, hvadenten troen er religiøs, kommunistisk, facistisk, maoistisk, kapitalistisk eller nationalistisk. Ateismen er en undtagelse, for den har ingen bibel, koran eller andet kampskrift, som den kan samle de troende om, netop fordi de ikke er troende.

Som ateist erkender jeg, at der er mennesker, for hvem troen er en nødvendighed, fordi de ikke kan finde ud af at leve deres liv uden tro. Jeg er ligeglad med, hvad folk tror på. Det er for mig det samme urealistiske selvbedrag, men jeg er ikke ligeglad med den måde de forskellige trosretninger, religiøse eller politiske, behandler deres omgivelser på. Derfor nærer jeg en vis sympati for EKIM som en af de få trosretninger, der ikke er blodplettede.

SANDHEDEN kender ingen af jer.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Indsendt af: disciple

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 11:00

Hej Ole Bjørn

Har du en eller anden kvote for hvor mange indlæg du skal skrive for at håne de kristne. ? syg
Fordi din manglende viden om kristendommen er evident behøver du jo ikke at udstille den her så mange gange.

Citat:
Som alle andre religiøse hævder du, at din religion repræsenterer SANDHEDEN, og alle andre religioner følgelig repræsenterer løgnen. Det samme gør stort set alle verdens mere end 5.000 religioner.
Citat slut.

Kommentar:
Du fordrejer det jeg har skrevet. Jeg er ikke religiøs, men jeg er derimod en troende kristen ligesom du vel kan kaldes en troende ateist.

Jeg har intet skrevet om andre såkaldte religioner, derimod har jeg skrevet om EKIM, som er en spiritistisk inspireret metode, som intet har med kristendommen eller nogle af dine altid benævnte såkaldte religioner at gøre.
Jeg er i den forbindelse udmærket klar over, at du ikke er i stand til at skelne mellem sandheden og løgnen, men det er dit valg.

Og her i den sidste del af dit indlæg kommer så din proklamation:
Citat:
Som ateist erkender jeg, at der er mennesker, for hvem troen er en nødvendighed, fordi de ikke kan finde ud af at leve deres liv uden tro.
Citat slut.

Kommentar:
Nej, der tager du totalt fejl. Troende kristne er det ikke fordi det er en nødvendighed, men vi er det derimod fordi Gud har fundet os og overbevist os om sin kærlighed.

Du afslører din store uvidenhed om hvad sand kristendom er, når du i din naivitet hævder, at troende kristne ikke kan finde ud af at leve vort liv uden tro.
Jo, da, selvfølgelig. vi er alle typer af mennesker med alle typer af uddannelse (også videnskabelige)og udfører vort nyttige daglige arbejde på alle niveauer af samfundet og kan derfor sagtens adskille troen og fagligheden.

At troen så er en dybtgående funktion i vort liv er ikke til hindring for et sundt og normalt liv som andre mennesker.
Vores fordel er således det, at vi kender Guds kærlighed og at vi ikke behøver at anstrenge os eller at følge bestemte religiøse lovbud for at opleve den.

Men at du har en forkærlighed for EKIM fortæller, at din bedømmelse svigter dig i at bedømme ret.
Hvis EKIM virker overbevisende på dig, så har du bekræftet, at din viden om kristendommen er så begrænset, at selv et barn ved mere om Gud end du.

mvh
disciple
Indsendt af: ole bjørn

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 11:24

Kære Disciple.

Jeg spekulerer på, hvad det er for et indlæg, du kommenterer. Det kan ikke være mit, for der er ingen sammenhæng mellem det, jeg skriver, og det du påstår, at jeg skriver.

Forfatterinden og forlagsdirektøren Lene Andersen, alias Jesper Knaldhat, var først kristen men blev så ateist. Senere konverterede hun til den jødiske tro, for som hun sagde: "Jeg kunne ikke finde ud af at være ateist." Det kan du heller ikke, Disciple, men hun havde da i al fald modet til at prøve. Det har du ikke.

Jeg håner ikke de kristne. Hvorfor i alverden skulle jeg håne mine gode venner. Jeg har tværtimod ofte sagt, at af de store religioner er kristendommen, baseret på NT, den mest sympatiske i mine øjne.

Hvis ateisme skulle være en tro, så har jeg fået mig en ny hobby, nemlig ikke at samle på frimærker. Jeg har faktisk fået millioner af nye hobbyer i betragtning af de mange hobbyer, jeg kunne have haft, men ikke har.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 25/08/2008 11:51

Hej kære Disciple.

Tak for dit svar min ven. smiler

Du har helt ret i at EKIM vender det hele på hovedet, men i virkeligheden oplever jeg faktisk efterhånden, at det hele begynder at vende den rigtige vej.

Jeg forstår godt den modstand du giver udtryk for, for jeg oplever også selv en hel enorm modstand imod de ideer som EKIM præsentere mig for. Budskabet i EKIM er, at der ikke er nogen verden adskilt fra sindet, og hvis denne ide praktiseres, ja, så er der intet at projicere ansvaret for det man tror på om sig selv over på. Ansvaret for det som ligger i ens ubevidste sind, er helt og aldeles ens eget. Det er kun en selv der er årsag til ens vrede, had, skyldfølelse, sorg osv. Og det er kun een selv der må være villig til at se på, hvad årsagen til ens følelser af utilstrækkelighed, mangel og tab er forårsaget af.

Ifølge EKIM er verden et billede af een indre tilstand, og den indre tilstand afspejler det sindet tror på om sig selv. Når sindet tror det er adskilt fra sin kilde(Gud), så bliver ideen om adskillelsen fra Gud gjort til "virkelighed", og denne "virkelighed" projiceres så ud, og afspejler så den splittelse sindet befinder sig i. Tankekonstruktionen egoet, er et tankesystem som bygger på dualitet, hvilket afspejler den splittelse sindet befinder sig i. Den enorme skyldfølelse som sindet oplevede i det øjeblik det troede det havde forkastet - og bogstavelig talt havde kastet sig selv ud af Himlen - var så uudholdelig at sindet troede på ideen om, at det kunne frelses ved at projicere skylden udenfor sig selv, og så fortrænge adskillelsen.

EKIM beskæftiger sig med årsag(det metafysiske-plan), og forbinder det så med den konkrete fysiske verden, da sindet i form af sin illusoriske splittelse tror det er konkret og ikke abstrakt.

Ifølge EKIM, så er mennesket en udlevelse af sindets tro på adskillelsen fra Gud. En udlevelse af det individuelle selv, hvor selektiv opfattelse og upræcise fortolkninger udgør virkelighedssfæren for dette splittede ego-sind.

Det vi ser i verden er symboler på det som ligger i vores ubevidste sind. Når vi ser andre mennesker som skyldige, så symbolisere det vores egen ubevidste skyldfølelse. Når vi ser andre mennesker som syndige, så symbolisere det vores egen tro på adskillelsen fra Gud. Når vi bliver vrede på andre mennesker, så er det et udtryk for vores egen tro på mangel og utilstrækkelighed. Vi oplever årsag og virkning som adskilt, hvilket også symbolisere adskillelse.

Det splittede sind opfatter istedet for at vide, og EKIM beskæftiger sig med opfattelse på to planer, det metafysiske-plan og det fysiske plan. Det andet plan vi oplever her i den fysiske konkrete verden, er et slutresultat af den kollektive fornægtelse og massive projektion, som fandt sted på det første eller metafysiske plan - som førte til det tidens og rummets univers, som vi nu oplever som værende uden for os selv som eet forsvar imod den ubevidste skyldfølelse og frygten for Gud - som vi fejlagtig er rædselslagen for og forsøger at løbe væk fra. Ifølge EKIM er vi ikke i kontakt med årsagen fordi årsagen er i vores ubevidste sind, og EKIM er så eet af mange redskaber der skulle være een vejledning i, hvordan vi kommer i kontakt med det som sker i vores ubevidste sind, og blive bevidste om det, så det kan tilgives og blive ophævet.
Den tilsyneladende årsag til, at vi for eksempel frygter smerte og død, ses udenfor os selv - selvom frygten stadig ses inden i os selv. Man kunne sige, at indholdet af vores sind nu symbolsk betragtes som værende overalt rundt om os i stedet for inden i os. Det er derfor man også kunne sige, at vi på een måde er sjælløs - fordi vores hukommelse er borte. Egoets plan med at holde sig gående(det individuelle selv, som ser eenhed(Gud)som sin egen undergang) realiseres ved hjælp af anklager - subtile såvel som åbenlyse - angreb, fordømmelse og den stadige projektion og genbrug af vores ubevidste skyldfølelse. Dette narrer os på den ene side til at tro, at vi skaffer os af med vores skyldfølelse, når vi i virkeligheden fastholder den - bevarer den i vores ubevidste sind og dermed holder gang i den onde cirkel.

Se på egoet uden at dømme og uden frygt. Hvis det ikke er virkeligt, er det ikke noget at frygte. Men det ER noget at tilgive. Så hvis vi skal kunne tilgive både os selv og andre, skal vi være villige til at se på de måder, vi bruger mennesker på og gør det af med dem i tankerne. Det er i virkeligheden ikke os(som vi i sandheden er skabt), men det er en del af det system, som vi ubevidst TROR på er os. Når det drejer sig om tidens illusion, bør vi forstå, at synd er lig fortiden, og frygt er lig fremtiden. Det kan selvfølgelig være den nærmeste fremtid eller en fjern fremtid(men begrebet nær og fjern er relativt som, ja, stort set alt i det dualistiske univers er). Men det er ligegyldigt. Lad os eksempelvis sige, at jeg bliver udsat for et røverisk overfald og truet med een pistol, og jeg tror jeg kan blive slået ihjel. Eller at jeg er bekymret for min pensionering om 30 år frem i tiden. De ting har forskellig form, men de er i virkeligheden ens. Den virkelige grund til ængstelse er, at jeg tror, at jeg har syndet. Hvis ikke jeg troede på egoets system, kunne jeg ikke være bange. Jeg tror måske det ville være dårligt for min effektivitet og min evne til at overleve, hvis ikke jeg var bange. Men ja, hvornår er vi egentligt mest effektiv - når vi er bange, eller når vi ikke er det?
Vi bør forstå, at frygt, synd, raseri, skyld, jalousi, vrede, smerte, bekymring, forbitrelse, hævn, afsky, misundelse og alle de andre negative følelser er versioner af den samme illusion. Som EKIM siger, så er frygt og kærlighed de eneste følelser vi kan have.

Mennesker, der låner af Kurset i stedet for at undervise i det(praktisere tilgivelse), begår i almindelighed den ene eller den anden af to fejltagelser. Enten forsøger de at opfinde en verdslig version af Kurset, hvilket ikke fungerer, for hvis Gud udelades, lades der hånt om det eneste virkelige problem - den tilsyneladende adskillelse fra Ham - eller de opfinder en version, der inkluderer Gud, men er et dualistisk system. Dette løser heller ikke det eneste virkelige problem på grund af selve dualitetens natur. Hvordan kan man ophæve adskillelsen fra Gud ved at tro på, at Gud skabte og anerkender adskillelse?
Egoets natur som vi bærer i vores ubevidste sind, er had. De fleste mennesker bortforklarer eller omfortolker hadet, men selv om de kan se det, forstår de stadig ikke, at det i virkeligheden er selvhad. Så vi ser andre mennesker i verden, som hader, angriber og ligefrem dræber hinanden, og som ville såre eller dræbe os, hvis de fik muligheden. Variationerne over dette tema er uendelige. Det kan være så simpelt, som at mennesker vi er uenige med, gør os ubehagelige tilpas, personligt eller politisk. Det kan vise sig som mennesker på ens arbejde, der forsøger at gøre livet besværligt for os, eller slægtninge som ikke støtter os. Eller det kan være situationer som er mere fysisk truende.
Men spørgsmålet er altid, hvor vi gjorde af det had vi har til os selv - over at have kastet Himlen bort og opfundet en verden, hvor grundene til dette had, til vores skyldfølelse og manglende fred nu kan ses uden for os selv og næsten altid på en eller anden måde forbundet med andre væsner. Nu er skylden ikke i os selv. Det var ikke MIG, som berøvede mig Guds fred, det var DEM. Men selvfølgelig kan ingen i virkeligheden tage Guds fred fra een, bortset fra ens egen beslutning; det er lige så sandt i dag som i det første øjeblik af den tilsyneladende adskillelse. Vi har godtaget, at det hele tilsyneladende er sandt, og for at håndtere dette har vi arrangeret det hele sådan, at de ansvarlige parter nu er derude - præcis hvor vi ønskede de skulle være.

Det hele sker i virkeligheden på eet meget dybere plan, end vi gør os klart. Egoet har overbevist os om, at det ville være døden, at se på den hæslige ubevidste skyldfølelse. For at undgå den ondskabsfuldhed, der følger med hele denne pandoras æske, projicerer vi det ud og glemmer, at det, der bliver sendt ud vender tilbage igen - fordi det aldrig kom ud af stedet i første instans. Som Kurset siger:

Den, der ser en broder som en krop, ser ham som frygtens symbol. Og han vil angribe, fordi det, han ser, er hans egen frygt uden for ham selv, parat til at angribe og hylende efter igen at forene sig med ham. Tag ikke fejl af styrken i det raseri, projiceret frygt må medføre. Den skriger i vrede og fægter med kløerne i luften i et afsindigt håb om, at den kan nå sin ophavsmand og fortære ham.
Dette ser kroppens øjne i een, Himlen har kær, englene elsker og Gud skabte fuldkommen.

Og:

Højt siger egoet til dig, at du ikke skal se ind i dig selv, for hvis du gør det, vil dit blik falde på synden, og Gud vil slå dig med blindhed. Og under frygt for at se ind i dig selv på grund af synd, er endnu en frygt, der får dig til at skælve. Hvad nu, hvis du så ind i dig selv og ikke så nogen synd? Dette "frygtelige" spørgsmål stiller egoet aldrig. Og du, der stiller det nu, truer egoets hele forsvarssystem for alvorligt, til at det vil besvære sig med at foregive, at det er din ven.

Men der er ingen grund til at lade sig skræmme af disse udsagn - for det har aldrig været Jesus´s hensigt. Egoet hader os allerede. Hvis det bliver ondskabsfuldt, hvad så? Det ville det alligevel være blevet. Det mærkelige er, at når man tænker over det, forstår man, at uanset hvad det er, der hader een, er det i virkeligheden ikke i det ydre, det er i det indre - lige ved siden af een. Egoets morderiske tankesystem kan ikke længere fornægtes og projiceres. Den eneste vej ud er at opløse det.
Men hvis indholdet af ens sind, herunder ens eget had og skyld, er symboliseret rundt om een, hvordan kan man så i virkeligheden se indad, når man er fuldkommen fanget i en krop og en hjerne, der kun kan se udad?
Ja, det var sådan egoet narrede sindet. Alt, hvad vi oplever, vidner om illusionens realitet, og så dømmer vi den og gør den virkelig for os selv - og holder hele systemet intakt. Svaret på spørgsmålet, er svaret på livet. Vejen ud er Helligåndens alternativ - loven om tilgivelse. Den eneste måde at tilgive det på, der er i det indre, er at tilgive det, der TILSYNELADENDE er i det ydre. Den eneste vej til oplevelsen af ens uskyld og guddommelighed, er at lærer, at tilgive alt hvad der ses omkring een. Indtil da er det umuligt at undslippe for alvor. Vi tror, at mennesker, som ønsker at undslippe verden, er svage; faktisk er de på rette vej. De ved bare ikke hvordan de skal gøre det på den rette måde.
Hvad er det i virkeligheden vi ser omkring os, andet end en række billeder, en film over ens eget had og skyld? Jo, vi har nogle tilsyneladende gode oplevelser ind imellem, som tjener til at dække over tingene, men det er blot dualitet. På dette niveau afspejler den dualitet, som opfattes i universet, simpelthen ens eget splittede sinds dualitet, symboliseret som modsætninger og sidestykker. Derfor har vi godt og dårligt, liv og død, varmt og koldt, nord og syd, øst og vest, indad og udad, op og ned, mørkt og lyst, venstre og højre, sygdom og sundhed, rig og fattig, yin og yang, kærlighed og had, vådt og tørt, mandligt og kvindeligt, hårdt og blødt, nær og fjern og tusind andre polariteter og dobbelte kræfter - som alle sammen intet har at gøre med Gud, som er fuldkommen hel og fuldendt og aldrig ville skabe noget, der ikke er det. Al splittelse er blot symbol på opdeling og adskillelse og beregnet på at få os til at jage efter de ting, som regnes for gode, så vi aldrig finder ud af, at godt og ondt er lige usandt. På den måde bliver vores opmærksomhed hele tiden fastholdt på egoets numre i stedet for på Helligåndens svar.
Egoet har narret sindet til at kæmpe en kamp, som hele tiden ser ud til at stå udenfor det selv, hvor syndens, skyldens og frygtens tankesystem projiceres på en måde, som uundgåeligt vil sikre, at slaget hele tiden udkæmpes der, hvor svaret IKKE ER. Svaret, Helligånden, forbliver inden for det splittede sind sammen med egoets sind, som projicerer universet. Opgaven er at holde op med at kæmpe en kamp, som ikke kan vindes, og vende sig mod sindets evne til at tage beslutninger, den del af sindet, hvor Helligånden findes.
Helligånden er ikke i verden. Hvordan kan han være i een verden som ikke findes? Han er i sindet. Det er her både problemet OG svaret på det findes.

Egoets tankesystem og drejebog kan forklare en hel masse, som hvorfor børn fødes syge og vanskabte. Det ville være ret bizart hvis det var Gud som stod bag. Det kunne også forklare hvorfor børn skændes næsten fra første gang, de ser hinanden, slås om legetøj og al den slags, og hvorfor børn i skolen driller og plager hinanden, danner kliger og projicerer deres ubevidste skyld over på hinanden - for at gøre de andre forkerte og på den måde gøre dem til de skyldige.
Mennesker ender altid med at tage parti på en eller anden måde, sådan at vi hele livet igennem har ofre og forfølgere. Der er alle disse forskelle, som tilsyneladende gør nogle mennesker bedre end andre, får nogle mennesker til at føle sig overlegne og andre til at føle sig værdiløse. Overalt ser vi modsætninger, som mennesker tager for givet, som sundhed og sygdom, skønhed og grimhed. Men det eneste, som FORTÆLLER dig, at noget er smukt eller grimt, er din krop - så det hele er subjektivt og skabt ud af det blå, men vu accepterer det bare, fordi det er det eneste, vi kender til.
Og man har også speciel kærlighed, ligesom man har den evige konflikt i forbindelse med specielt had. De mennesker, man elsker, kan slet ikke gøre noget galt i ens øjne, og selv om de gør, er det let at tilgive dem. De mennesker, man hader, kan intet gøre rigtigt, og lige meget hvad de gør, får DE ingen tilgivelse. Så man har alle mulige former for privat rivaliseren livet igennem og alle former for konkurrence mellem store og små virksomheder, der alle følger det samme af egoets mønstre. En mægde mennesker forfølger en karriere, hvor de forsøger at få magt over andre kroppe, hvilket i virkeligheden kun er en medynkvækkende efterligning af magt. Disse karrierer er fyldt med ubevidste projektioner af skyld, selv om vi ikke ved det. I nogle af de mest åbenlyse eksempler er den advokat, som vinder sagen, den snedige, som er bedst til at få den anden part til at fremstå som forkert og på den måde får medlemmerne af juryen til at projicere deres ubevidste skyld over på modparten.
De politikere, som vinder valg, er dem, som er bedst til at sende anklager mod den anden side og kan få mennesker til at tro, at den er ansvarlig for deres problemer, hvilket kosmisk set svarer til at give den side skylden for adskillelsen fra Gud og al den smerte og ulykke, som følger af den. De har skylden, ikke os. Begge sider tror ofte oprigtigt, at de har ret, men ingen af dem har ret, fordi det, de ser, ikke er sandt - og så snart man reagerer og tager parti, bliver man en del af problemet i stedet for en del af løsningen. Og de mennesker, som ikke tilgiver, fatter under alt dette ikke, at de bare er i gang med at reagere på et fupnummer, de selv har arrangeret, og at de lader sig trække ind i egoets plan.
Når vi har eet problem, angriber vi det. Vi fører krig mod fattigdom, mod kræft, mod stoffer og mod alt muligt - og ingen af dem giver resultater. Selv vores sportsudøvelse bliver fra barndom til voksenalder udkæmpet som krige.
Hvis man tænker over det, forklarer egoets drejebog, hvorfor mennesker, som er religiøse, som regel tror, det kræver oftre eller lidelse at komme til Gud. I kristendommen lider og dør Jesus for alles synder. Men ofring er en holdning hos egoet og har intet med Gud at gøre. Det er derfor, jeg tror, at Jesus, som det fortælles i evangelierne, rent faktisk sagde: "Havde I fattet, hvad det betyder: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagoffer, havde I ikke fordømt de uskyldige."
Det enste mennesker tilsyneladende ved hvordan de skal gøre, er at fordømme de ting, de særlig hader, på den ene eller anden måde. Selv om de ikke gør det ret meget, finder de en anden måde at lide og udleve egoets system på gennem ulykker og sygdom og på hundrede andre måder - fordi man både kan projicere skylden over på sin egen og andres krop, eftersom alt had i virkeligheden er selvhad alligevel.
Vi ser dette i vores liv hver dag og i underholdnings- og nyhedsudsendelser samt i medierne i det hele taget. Desværre er den yderste, logiske konsekvens af denne projektion vold mod dem, som vi i tankerne gør forkerte - uden hensyn til, hvilken form volden antager. Så kan man opleve had-forbrydelser eller i international skala krige. I den hjemlige arena har man politiske slagsmål, som fører til, at mennesker angriber hinanden verbalt, eller til, at der alt efter tid og sted kan opstå et politisk skænderi, som fører til en altomfattende borgerkrig - sådan som det er sket i Amerika.
Det er altsammen dualitet, som er symbol på splittelses konflikt, på egosindet - i alt fra naturkræfterne til økonomisk vækst og nedgang - både på det personlige og det overordnede niveau.

Jeg har nu i over eet år beskæftiget mig med EKIM, og det har haft den virkning, at jeg i mit forhold til andre mennesker, mere og mere oplever at vi er ens og ikke forskellige. På formplanet er alt forskelligt, men erkendelsen af, at form i sig selv er fuldstændig neutral, gør også at det forståes, at det er ens egne tanker som skaber den dualistiske opfattelse, og dermed også skaber splittelse og adskillelse.

Jeg kan sagtens acceptere at du tror på det du tror på kære Disciple. Hvis det giver dig fred i sindet, og du i dit forhold til såvel dig selv, andre mennesker og Gud, oplever glæde, accept og kærlighed, så viser det jo blot at formen i sig selv er ligegyldig.

Nå, men det blev vidst lidt langt dette indlæg. Håber du stadig er vågen min ven. smiler

Kærligst Jan.

Indsendt af: Veulf

Re: Den Skyldfri Verden - 26/08/2008 22:26

Indsendt af: disciple
Det står der ikke noget om i min bibel.
Hvor har du læst ovennævnte citat


Thomasevangeliet selvfølgelig.
Du kan finde det i enhver god kristen boghandel og på
Det Danske Bibelselskab-hjemmeside.
Indsendt af: oscar

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 00:06

Lige hjemkommet fra fjerne dele af den danske verden falder jeg over bl.a. dette pragtfulde budskab:
Budskabet i EKIM er, at der ikke er nogen verden adskilt fra sindet.

Min begejstring blev hurtigt afkølet, da dette 'sindet' ikke blev forsøgt defineret – og så kan jeg jo lægge i det, hvad jeg har lyst til.

Jeg læste dog troligt videre og opdagede hurtigt, at der i dette EKIM er indeholdt en uskøn blanding af pseudopsykologiske betragtninger på den ene side og kristen-religiøse ditto'er på den anden.
Vrede, had, skyldfølelse, sorg, utilstrækkelighed, mangel og tab kan vist nok placeres i ens ubevidste sind – hvad det så er for en tingest? 'Den indre tilstand' måske?

Da jeg så nåede hertil:
Ifølge EKIM, så er mennesket en udlevelse af sindets tro på adskillelsen fra Gud. En udlevelse af det individuelle selv, hvor selektiv opfattelse og upræcise fortolkninger udgør virkelighedssfæren for dette splittede ego-sind,

måtte jeg give op!

Mennesket skulle være en udlevelse af sindets tro på adskillelsen fra Gud!

Jeg har dog oplevet, at mennesket er en ypperlig repræsentant for pattedyrene – og ikke et gespenst eller en psykopatologisk tanke!

Sex frigiver signalstofferne Dopamin og Serotonin i store mængder, og det får velværet, tilfredsheden og glæden til at stige hos personen.
(Hjerneforsker Troels W. Kjær i BT).

Du skulle måske overveje, om denne oplysning ikke er mere sikker end EKIM-forblindelsen!
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 00:34

Hej Oscar.

Og velkommen hjem. smiler

Lad endelig ikke din begejstring blive afkølet, for begejstring er da en drivkraft hvis man ønsker at forstå.

Med hensyn til sindet, ja, så har du ganske ret i at vi mennesker kan putte hvad som helst ind i dette begreb, ligesom vi putter alt muligt ind i begrebet virkelighed.

Sindet defineres i EKIM som værende udenfor tid og rum, og ja, mennesket tror de har een fri vilje, men i virkeligheden er mennesket styret af deres eget ubevidste sind, hvilket er derfor læren i EKIM går ud på, at man igen kommer i kontakt med det plan hvor, ja, mennesket bliver styret af destruktive overbevisninger, ideer, og selvopfattelser.

Man kunne jo sige, at hvis mennesket var sig bevidst om årsagen til deres adfærd og handlinger, så ville mennesket heller ikke være så destruktivt og fordømmende.

Hvad tror du årsagen er til, at mennesker fordømmer hinanden, og ikke kan leve i fred med hinanden, og forstå at ens næstes behov for accept og kærlighed, repræsentere ens egne behov?

Og jo tak, jeg har prøvet mig frem med vores biologiske system, og fandt det ret så utilstrækkeligt, og ja, hjernen kan ingen ting af sig selv, så det må være den som bruger hjernen der må rettes opmærksomhed på, hvis man vil forstå sig selv.

Hvem tror du det er som bruger hjernen, og får kroppens biologiske system til at reagere som det gør?

Tag ikke fejl af hvor een enorm styrke iagttageren har. Og når iagttageren tror på noget om sig selv som ikke er sandt, ja, så har vi balladen, og konflikt og kaos får styrken til at blive oplevet som meget meget virkeligt. ;)

Håber du har haft een god tur i de fjerne dele af den danske verden.

Kærligst Jan.Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 14:33

Hvad tror du årsagen er til, at mennesker fordømmer hinanden, og ikke kan leve i fred med hinanden

De tror, de eksisterer som særskilte individer. Det gør de også - i den relative verden. Ikke i den absolutte virkelighed. Opløs dig selv og bliv ét med det absolutte.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 15:33

Jeg arbejder på sagen, min kære ven, Zen. smiler

Hvad med dig?

Indsendt af: Hanskrist

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 16:36

Hej Serotonin og ikke mindst dig Zen som skriver følgende:

De tror, de eksisterer som særskilte individer. Det gør de også - i den relative verden. Ikke i den absolutte virkelighed. Opløs dig selv og bliv ét med det absolutte. Citat slut.

”Opløs dig selv og bliv ét med det absolutte”

Den kristne tankegang og mystik ligger fjern fra denne aspiration eller opfordring: ” Opløs dig selv og bliv ét med det absolutte”.

Indenfor kristendommen, opløser man ikke sig selv, men man iklæder sig Kristus; Kristus får lov til at vinde skikkelse i én.

Personlighedens bevarelse er i Kristendommen så sikker som Amen i Kirken. Man må sige at den vestlige kristne metode har været en succes uden sidestykke.

Det eneste der er stensikker indenfor kristendommen og den vestlige metode, er at man ikke skal i nærheden af ”den absolutte virkelighed” uden netop at være sig selv bevidst og nærværende. Vi skal ikke opløse os selv for at komme den absolutte virkelighed nær, men vi skal i Kristus undergå en nyskabelse, hvor vi netop bevarer og bestyrker os selv og konsoliderer os selv. Tilsyneladende, også ud fra en ateistisk og naturvidenskabelig syn på tingene, så er det også den vej udviklingen går. Selvfølgelig skal mennesket ikke gå op i eller opløses i Gud eller den absolutte virkelighed for at blive et dermed. Men mennesket skal i Kristus blive en ny skabning, hvilket også stemmer overens med antropologien og evolutionsbiologien. Hvis en art går til grunde i sig selv, så har denne art ikke mere at gøre her på jorden, men er dømt til undergang, så selvfølgelig skal enhver art blive mere og mere overlevelsesdygtig, hvilket jo ikke sker dersom man udsletter og opløser sig selv, eller bare så meget som svækker sig selv en kende. Selv sagt så skal mennesket blive stærkere, styrkes ved en nyskabelse og bestemt ikke svække sig selv eller opløse sig selv.


I en kreativ heroisk akt må man i vesten og i kristendommen ofre sig for andre og for en sag af afgørende betydning. Men dette er ikke en opløsning af én selv, men tegn på at man undgår stagnation og neurose, ved ikke at turde participere og engagere sig i det du kalder for den relative virkelighed. Kristus har påbudt os at engagere og participere i det du kalder for den relative virkelighed og om noget så kunne ham Jesus Kristus aldrig finde på at gå op i det absolutte, eller den absolutte virkelighed. Den kenotiske inkarnationstanke som kristendommen bygger på er endda et endeligt opgør med at gå op i den absolutte virkelighed, som et og andet sted overhovedet ikke interesserer os, har vores interesse, fordi alting vender anderledes i kristendommen.

I kristendommen findes ingen længsel efter den absolutte virkelighed, men et ønske om at måtte blive et med Kristus, NYSKABELSEN. Kristendom er ikke regression men progression. I kristendommen skal mennesket, jeget/egoet, altså menneskesønnen (det sandt menneskelige), ikke forsvinde men styrkes, et forhold der tages højde for i treenighedsdogmet og i Kristologien.

Sandheden er Gud der transcenderer alle ting, og dog i Kristus kommer til os, åbenbarer sig selv for os, i menneskelighed som menneske.

Gud har i sin evige nådesudvælgelse, som er åbenbaret i Jesus Kristus, inklusivt for alle (gældende for alle), bragt det sande, det trofaste, det radikalt frie menneske på bane. Guds evige valg har her fundet sit analoge menneskelige modbillede i verden – og disse to er ét. Som indeholdt, udvalgt i ham, genfinder det enkelte menneske sig selv – her frisættes menneskets menneskelighed med baggrund i Guds evige valg. (siger Karl Barth, teologiens Einstein).

Mange kærlige hilsner Hanskrist.

Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 17:01

Den kristne tankegang og mystik ligger fjern fra denne aspiration eller opfordring: ” Opløs dig selv og bliv ét med det absolutte”.

Gud er fuldkommen og absolut. Men vi må selv "komme af vejen" - den, som hader sit liv i denne verden og mister det, skal vinde det evige liv. Huset skal fejes og gøres rent, og herefter skal Kristus og Gud flytte ind.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 17:04

Vi skal ikke opløse os selv for at komme den absolutte virkelighed nær, men vi skal i Kristus undergå en nyskabelse, hvor vi netop bevarer og bestyrker os selv og konsoliderer os selv. Tilsyneladende, også ud fra en ateistisk og naturvidenskabelig syn på tingene, så er det også den vej udviklingen går.

Den vej, som udviklingen går, er direkte mod verdens ende - og land skal rejse sig mod land...
Indsendt af: Hanskrist

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 17:21

Hej Zen, du skriver:

Tværtimod. Gud er fuldkommen og absolut. Men vi må selv "komme af vejen" - den, som hader sit liv i denne verden og mister det, skal vinde det evige liv. Citat slut.


Det skyldes at du har misforstået begrebet, "denne verden". Når kristendommen taler om verden i den sammenhæng du fremdrager det i din sætning (denne verden), er det ikke sådan som du tænker om verden, men verden som den ligger i det ondes magt kaldes ”denne verden”, ikke verden som så. Verden som så er bekræftet i kristendommen og noget positivt. Dette har om noget Irenæus sørget for.

Så derfor er din sætning ikke et argument du kan bruge til noget i den her sammenhæng. Ingen har ej heller gjort så meget for verden som Jesus, han ofrede sit liv for verdens skyld.

Nå nu ser jeg at du har redigeret i dit indlæg, men stadig så holder min argumentation, og det gælder stadig at du ikke har forstået betydningen af ”denne verden”.

Mange kærlige hilsner Hanskrist.

PS:

Det er lige før jeg siger: ”Hej Visdom” (Thomas)!
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 17:48

verden som den ligger i det ondes magt kaldes ”denne verden”, ikke verden som så. Verden som så er bekræftet i kristendommen og noget positivt.

Verden er en bro - gå over den, men byg ikke bolig på den.

Så derfor er din sætning ikke et argument du kan bruge til noget i den her sammenhæng.

Jeg argumenterer ikke. Gud er hinsides menneskers argumenter. Virkeligheden må erfares direkte.

Ingen har ej heller gjort så meget for verden som Jesus, han ofrede sit liv for verdens skyld.

For verdens skyld - for menneskenes frelses skyld. De frelses ved at feje huset og lade Kristus og Gud tage bolig i det.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Den Skyldfri Verden - 27/08/2008 17:55

Hej Zen, om du skulle være Thomas alias Visdom, så er du blevet meget mere imødekommende.

og det du her efterfølgende skriver har jeg ingen indsigelser imod:

For verdens skyld - for menneskenes frelses skyld. De frelses ved at feje huset og lade Kristus og Gud tage bolig i det. Citat slut.

Men at feje Huset (Huset der er lig med personligheden/personen i drømme og i symbolsk forstand) er jo ej heller det samme som at rive huset ned, nedbryde huset.

Mange kærlige hilsner Hanskrist.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 28/08/2008 08:21

Men at feje Huset (Huset der er lig med personligheden/personen i drømme og i symbolsk forstand) er jo ej heller det samme som at rive huset ned, nedbryde huset.

Det er at "komme af vejen" selv, så Gud kan fylde. Så længe vi er i kroppen og på jorden, bør vi give plads til Guds Ånd; ikke os selv eller hvad vi bilder os ind angående en given "personlighed".

Vi må opgive det lille selv, for at gøre plads til det store selv, der i virkeligheden er intet-selv. Månen må give plads for solen - skyerne må vige.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 28/08/2008 17:52

'Jesus sagde: "Hvis I bringer det frem i jer, som I har, vil det frelse jer. Hvis I ikke har det i jer, vil det, som I ikke har i jer, dræbe jer"'.

Korrekt. Kærlighed og visdom frelser. Kærligheden opleves, når man giver den, ikke når man kræver den. Og visdommen findes i selve kærligheden.

Elsk derfor hinanden og alle Guds væsener. Gud er kærlighed; den, der ikke elsker, kender ikke Gud.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 28/08/2008 17:54

Jeg arbejder på sagen, min kære ven, Zen.

Hvordan arbejder du på sagen?
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 28/08/2008 19:41

Hej igen Zen.

Jeg tilgiver i stilhed.

Hvad er tilgivelse?

Tilgivelse forstår, at det du troede du broder gjorde imod dig, ikke er sket. Den undskylder ikke synder, og gør dem virkelige. Den ser at der ingen synd var. Og med den synsmåde tilgives alle dine synder. Hvad er synd, andet end en falsk ide om Guds Søn? Tilgivelse ser blot dens falskhed, og opgiver den derfor. Det som nu er fri til at afløse den, er Guds Vilje.
En utilgivende tanke, er en tanke der fælder en dom den ikke vil sætte spørgsmålstegn ved, selv om den ikke er sand. Sindet er lukket, og vil ikke være frit. Tanken beskytter projektion, og strammer dens lænker, så fordrejninger slører og skjules endnu mere; gøres mindre tilgængelig for tvivl, og holdes endnu længere væk fra forstandigheden. Hvad kan komme imellem en stivnet projektion, og det den har valgt som sit ønskede mål?
En utilgivende tanke gør mange ting. Den forfølger sit mål med barbariske handlinger, imens den fordrejer og vælter det omkuld, den ser som en hindring på den vej den har valgt. Formålet med den er fordrejning, ligesom det er midlet til at nå det. Den iværksætter sine rasende forsøg på at smadre virkeligheden, ganske hensynsløs overfor alt hvad der synes at frembyde en modsætning til dens synsmåde.
Tilgivelse på sin side er stille, og gør roligt intet. Den krænker intet aspekt af virkeligheden, eller prøver på at fordreje den til fremtrædelsesformer den kan lide. Den ser blot, og venter, og dømmer ikke. Den der ikke vil tilgive må nødvendigvis dømme, for han må retfærdiggøre at han nægter at tilgive. Men den der ønsker at tilgive sig selv, må lære at modtage sandheden nøjagtigt som den er.
Gør derfor intet, og lad tilgivelse vise dig hvad du skal gøre, igennem Ham Der er din Fører, din Frelser og Beskytter; stærk i håbet og sikker på din grundlæggende succes. Han har tilgivet dig allerede, for det er Hans funktion, som er givet Ham af Gud. Nu må du dele Hans funktion, og tilgive den Han har frelst, hvis syndfrihed Han ser, og som Han ærer som Guds Søn.

Og så praktisere jeg denne her ide så ofte min bevidsthed tillader det:

Jeg er ånd.

Dagens ide indentificerer dig med dit eneste Selv. Den accepterer ikke en splittet identitet, eller prøver på at væve modsætningsfyldte faktorer ind i eenheden. Den fastslår simpelthen sandheden. Øv dig med denne sandhed i dag så ofte du kan, for den vil føre dit sind væk fra konflikter og hen til fredens rolige enge. Intet gys af frygt kan træde ind her, for dit sind er blevet løst fra vanviddet, fordi det har opgivet illusionen om en splittet identitet.
Vi fastslår atter sandheden om dit Selv, Guds hellige Søn, Som hviler i dig; Hvis sind er blevet ført tilbage til forstandighed. Du er den ånd der kærligt er skænket al din Faders Kærlighed og fred og glæde. Du er den ånd der fuldstændiggør Ham, og deler Hans funktion som Skaber. Han er altid med dig, som du er med Ham.
I dag prøver vi på at bringe virkeligheden endnu nærmere til dit sind. Hver gang du øver dig, bringer bevidstheden i det mindste en lille smule nærmere; somme tider spares tusind år eller mere. De minutter du giver mangedobles atter og atter, for miraklet gør brug af tid, men beherskes ikke af den. Frelse er et mirakel, det første og det sidste; det første, som er det sidste, for det er eet.
Du er den ånd i hvis sind miraklet bor, og hvor al tid står stille; det mirakel, hvor eet minut der anvendes til disse ideer bliver til en tid, der ingen grænser og ingen afslutning har. Giv da villigt disse minutter, og forlad dig på Ham, Som lovede at lægge tidløshed ved siden af dem. Han vil tilbyde al Sin styrke til hver eneste lille anstrengelse du gør. Giv Ham de minutter Han har brug for i dag, til at hjælpe dig til at forstå, at du sammen med Ham er den ånd der er i Ham, og som igennem Hans Stemme kalder på alt levende; tilbyder Sit syn til alle der beder; erstatter fejltagelser med den enkle sandhed.
Helligånden vil være glad for at modtage fem minutter af hver time fra din hånd, og bære dem omkring i denne forpinte verden, hvor lidelse og elendighed synes at herske. Han vil ikke overse et eneste åbent sind der vil tage imod de helbredende gaver den bringer, og Han vil lægge dem overalt, hvor Han ved de vil være velkomne. Og deres evne til at helbrede vil forøges hver gang en eller anden accepterer dem som sine tanker, og anvender dem til at helbrede med.
Således vil hver eneste gave til Ham mangedobles tusind gange, og titusind gange mere. Og når den gives tilbage til dig, vil den i mægtighed overgå den lille gave du gav, lige så meget som solens stråleglans overgår den lille glød en ildflue laver i et usikkert øjeblik, før den går ud. Den bestandige funklen fra dette lys varer ved, og fører dig ud af mørket, og du vil ikke være i stand til at glemme vejen igen.
Begynd disse glade øvelser med de ord Helligånden siger til dig, og lad dem genlyde ud over verden igennem Ham:

ÅND ER JEG, EN HELLIG SØN AF GUD, FRI FOR ALLE GRÆNSER, TRYG, HELBREDT OG HEL, FRI TIL AT TILGIVE, OG FRI TIL AT FRELSE VERDEN.

Når denne gave udtrykkes igennem dig, vil Helligånden tage imod den, som du modtog af Ham, forøge dens magt og give den tilbage til dig.
Tilbyd Ham med glæde hver øvelsesperiode i dag. Og Han vil tale til dig, og minde dig om at du er ånd, eet med Ham og Gud, dine brødre og dit Selv. Lyt til Hans forsikringer hver gang du siger de ord Han tilbyder dig i dag, og lad Ham sige til dit sind, at de er sande. Benyt dem imod fristelser, og undgå deres sørgelige følger, hvis du skulle give efter for troen på at du er noget andet. Helligånden giver dig fred i dag. Modtag Hans ord, og tilbyd Ham dem.

Hvordan arbejder du på sagen kære Zen?

Kærligst Jan.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 11:57

Tilgivelse forstår, at det du troede du broder gjorde imod dig, ikke er sket. Den undskylder ikke synder, og gør dem virkelige. Den ser at der ingen synd var.

Voldtægt, mord og tyveri sker desværre. Ubarmhjertige tanker og handlinger samt løgne eksisterer desværre også. Alle ægte profeter og seere har bedt os gå på den gode sti. Dette består ikke i at vende det blinde øje til den lidelse og smerte, som mennesker og dyr må gennemgå.

Når Jesus taler om tilgivelse, så består det i at erkende, at vi selv har ufatteligt meget på samvittigheden - og derfor ikke bør dømme andre.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 13:12

Lad først din egen lidelse og smerte blive helbredt, og så vil du også være i stand til at tilbyde alt levende den kærlige virkelighed, som udspringer fra det skyldfri og syndfri sind.

Uanset hvad Jesus taler om, så taler han om det udfra bevidstheden om eenhed, og at der kun er eet sind.

Hvis du tilgiver den lidelse og smerte du ser i verden, så tilgiver du dig selv for at se noget der ikke kommer fra Gud. Du tilgiver din egen tro på at du er adskilt fra Gud.

Hvis du forstår at der ikke er noget adskilt fra sindet, så forstår du også at du selv er årsag til det du oplever, og ikke mindst din reaktion på det du oplever.

Jesus var i hvert eet øjeblik fuldkommen fredfyldt, fordi han ikke identificerede sig med kroppen, egoet. De som ser kroppen og formens verden som sand og virkelig, de vil også reagere på noget som ikke kommer fra Gud, og derfor også lide af den ubevidste skyldfølelse, og projicere lidelsen og skyldfølelsen ud på verden og medmennesker.

Ja, voldtægt, mord, tyveri, ubarmhjertighed, død, ødelæggelse, krig og lidelse sker, men det er symboler på noget som sker på sindets plan(årsagsplanet). Den "virkelighed" vi oplever i denne verden er blot virkninger. Hvis årsagen erkendes som falsk, så har virkningerne heller ikke nogen magt til at påvirke ens indre fred, og man kan så være et symbol på fred i stedet for et symbol på frygt.

Men ja, det hele sker i virkeligheden på det indre-plan, og indtil dette fuldt ud er erkendt, så vil man også reagere på at der kunne eksistere noget adskilt fra sindet, og ens bevidsthed vil så tilstadighed være bundet til kroppen.

Jesus var fuldt ud bevidst om, at det enste som er virkeligt, er det som kommer fra Gud, og det gjorde at han identificerede sig med Kristus sindet og ikke med det splittede illusoriske sind.

Den "gode" sti, er den sti som viser een sandheden i ens brødre og søstre. Hvis ikke sandheden i ens brødre og søstre kan ses, så kan man heller ikke se den i een selv.

Da Jesus sagde at det var fuldbragt, så mente han at Soningen var fuldbragt, og når dette ses på det metafysiske-plan, så skete Soningen i samme øjeblik som gjorde at der var brug for Soning. Jesus er et symbol på, at der i virkeligheden aldrig skete nogen adskillelse(synd), og ved at han accepterede og erkendte dette, blev lyset igen lukket ind i det drømmende sind.

Hvis det Jesus taler om, ikke bliver forstået som noget der symboliserer det metafysiske - og bliver forstået som et ikke-dualistisk budskab - så vil man også tolke dualitet og adskillelse ind i det han taler om, og synd, skyld og frygt vil så tilstadighed blive set som virkeligt og sandt.

Forstå det metafysiske, og så vil du også forstå hvad det er du ser her i vores drømmeverden.

Som Jesus siger:

Kend det som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret.

Fred til dig min ven.

Kærligst Jan.


Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 13:53

Lad først din egen lidelse og smerte blive helbredt

Det bliver den gennem vores kærlighed til andre. Som vi giver, således skal vi modtage.

Hvis du tilgiver den lidelse og smerte du ser i verden, så tilgiver du dig selv for at se noget der ikke kommer fra Gud. Du tilgiver din egen tro på at du er adskilt fra Gud.

Det er let at "tilgive", når man ikke selv har noget i klemme. Kunsten er at tilgive dem, som gør os fortræd.

Ja, voldtægt, mord, tyveri, ubarmhjertighed, død, ødelæggelse, krig og lidelse sker, men det er symboler på noget som sker på sindets plan(årsagsplanet).

Det er mere end symbolsk for dem, som det går ud over. Igen er det let at kalde det "symbolsk", som ikke rammer os selv med fuld kraft.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 17:03

Hej igen kære Zen.

Kunsten er at forstå, at angreb er egoets fortolkning og ikke åndens.

Og kunsten er at forstå, at det kun er ens egne tanker som kan såre een.

Hvis angreb er muligt, hvordan kan tilgivelse så retfærdiggøres?

Det som tilgives, er i virkeligheden ens egen tro på at angreb er muligt, fordi hvis angreb er muligt, så er adskillelse også muligt.

Gud er fuldkommen, og alt Han har skabt er fuldkomment ligesom Han er, og derfor kan adskillelse kun forekomme i drømme og illusioner. Illusioner angriber hinanden, men sandheden angriber ikke, for den er altomfattende kærlighed.

Det er kun muligt at se een virkelighed.

Hvad er det man kan have i "klemme"?

Og hvad er det som rammer een med fuld kraft?

Projektioner forlader ikke deres kilde, selvom egoet meget gerne ville overbevise os om det modsatte.

Det som rammer een med fuld kraft, er ens manglende villighed til at tilgive alt, og ikke mindst ens egen manglende evne til at tage ansvar for at forstå og erkende.

Hvis du fortolker din broders råb på kærlighed som eet angreb, hvordan kan du så forene dig med ham?

Tilgivelse er at se det som er sandt, og ikke reagere på det som er falsk. Og hvis du reagere på noget som er falsk, så er sandheden ude af din bevidsthed, og ja, så kan du kun lytte til egoets stemme, og vil så sikkert gøre alt for at retfærdiggøre det du hører.

At fortolke angreb som virkeligt, vil også kræve en reaktion som skal retfærdiggøre ens fortolkning, og reaktionen vil med stor sandsynlighed være frygt, og ja, så er man allerede i forsvars position, og så er sindet lukket for åndens vejledning.

Men som Jesus siger, så fortolker ånden altid udfra kærlighed. Enten er der et udtryk for kærlighed, eller også er der eet råb på kærlighed. Det er så enkelt, men svært at praktiserer.

Og igen, så skal det forståes på det mentale-plan.

Tilgiv først, og så vil dine handlinger i denne verden også afspejle lyset i dit sind.

Men det kræver øvelse, og det kræver villighed.

Her er lige hvad Jesus siger om forsvarsløshed:

Guds lærere har lært hvordan de skal være ligetil. De har ingen drømme de behøver at forsvare imod sandheden. De prøver ikke på at lave sig selv. Deres glæde kommer af at de forstår Hvem der skabte dem. Og har det Gud skabt brug for forsvar?
Ingen kan blive en avanceret Guds lærer, før han forstår fuldstændigt, at forsvar blot er tåbelige vogtere af vanvittige illusioner. Jo mere grotesk drømmen er, jo voldsommere og stærkere synes dens forsvar at være. Men når Guds lærer endelig indvilger i at se bag om dem, opdager han at der intet var. Langsomt i begyndelsen, lader han sig befri for fejltagelserne. Men han lærer hurtigere, efterhånden som hans tillid vokser. Det er ikke fare der kommer når forsvarene lægges. Det er sikkerhed. Det er fred. Det er glæde. Og det er Gud.

Forsvarsløshed skal forståes, ja, som spirituel forsvarsløshed, eller som mental forsvarsløshed.

Er du klar til at praktisere den samme form for tilgivelse som Jesus gjorde, og lytte til hans vejledning i dit sind?

Fjing fjong og ding dong. smilerIndsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 17:25

Kunsten er at forstå, at angreb er egoets fortolkning og ikke åndens.

Jeg taler ikke om at angribe, men om at forsvare dem, som udsættes for ondskab og uretfærdighed.

Tilgiv først, og så vil dine handlinger i denne verden også afspejle lyset i dit sind.

Ja, vi skal tilgive, men du har stadig ikke forstået, hvad tilgivelse er.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 17:34

Så må vi håbe at jeg snart forstår det, ik.. Det kunne da være dejligt. Imens jeg venter på at forstå det, så vil jeg nyde stilheden i mit sind. smiler

Og ja, og så også lige give den lidt gas, for det er jeg rigtig god til.

Håber også at du tillader dig selv at gi den lidt gas, min kære ven.

Ps. Du minder lidt om min gode ven Thomas. Hvis du kender ham, så hils ham lige fra mig, og sig at jeg savner ham på chatten.

Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 17:51

Så må vi håbe at jeg snart forstår det, ik.. Det kunne da være dejligt. Imens jeg venter på at forstå det, så vil jeg nyde stilheden i mit sind.

Hvis du gør dit sind stille... stille... stille... så kan du nå om bag - hvem er der?

Dér, hvor jeg taler dig imod angående tilgivelse, er dine udsagn om, at synd ikke findes. Denne idé må aldrig resultere i, at vi stiller os op som passive tilskuere til den uretfærdighed, der begås mod andre mennesker (og mod dyrene). Voldtægtsmanden synder - og kvinden lider... det nytter ikke bare passivt at se på og sige: "Nej, han synder ikke, for synd findes ikke".

Salige er de, som tørster efter retfærdighed.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 18:41

Forstå hvad synd er på det metafysiskeplan kære Zen, og så vil du også vide hvordan du bedst mulig kan hjælpe mennesker som udtrykker mangel på kærlighed.

Hvis voldtægtsmanden synder, så vil det også retfærdiggøre straf, og hvem vil gøre sig til dommer og udgive straffen?

Uanset hvor du ser synd, så er det kun et billede i dit eget sind, som symbolisere din egen tro på adskillelse.

Det er ikke voldtægtsmandens ansvar hvad det er du tror på om dig selv.

Skal han føle sig skyldig på dine vegne?

Han har sikkert nok i hans egen ubevidste skyldfølelse.

Men igen, så findes der kun eet sind, og uanset hvor end du kigger hen, så vil du se enten igennem det urette-sind(egoet) - som tror på synd, skyld og frygt - eller du vil se igennem det rette-sind(Helligånden), som korrigere troen på synd, skyld og frygt. Men det er ikke vores ansvar at korrigere, for havde det været det, så ville Jesus og Helligånden være arbejdsløse. ;)

Hvordan ville du reagere hvis du så at een kvinde blev voldtaget? Hvad ville din indre reaktion være tror du?

Min første reaktion ville sikkert være frygt og vrede, og så ville jeg hurtig tilgive, for på den måde at kunne handle udfra kærlighed og ikke udfra frygt. Alt efter den bevidsthed vi har, jo hurtigere er vi til at bringe os selv i een tilstand, hvor sindet er åbent for at ånden kan hjælpe os.

Hvis blot jeg i min bevidsthed var sikker på at jeg tilgav, og var i en indre rolig tilstand, så ville jeg også vide hvordan jeg bedst mulig kunne afvikle situationen, uden nogen kom yderligere tilskade.

Det kunne selvfølgelig godt være der kom lidt Bruce Lee op i mig, men ja, så kunne jeg jo også lige se hvad ham der voldtægtsmanden havde i ærmet. griner

Det skal nok gå altsammen, ik min ven... smilerIndsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 21:52

Hvis voldtægtsmanden synder, så vil det også retfærdiggøre straf, og hvem vil gøre sig til dommer og udgive straffen?

Uanset hvor du ser synd, så er det kun et billede i dit eget sind, som symbolisere din egen tro på adskillelse.

Det er ikke voldtægtsmandens ansvar hvad det er du tror på om dig selv.

Skal han føle sig skyldig på dine vegne?

Han har sikkert nok i hans egen ubevidste skyldfølelse.


Du glemmer helt offeret "i ligningen". Du taler kun om voldtægtsmanden og dig selv (tilskueren til voldtægten). Jeg taler om at forsvare dem, som udsættes for uretfærdighed og ondskab. Jeg taler om medfølelse med offeret.

Hvordan ville du reagere hvis du så at een kvinde blev voldtaget? Hvad ville din indre reaktion være tror du?

Medfølelse med kvinden, naturligvis. Hvor ville det være ubarmhjertigt, hvis jeg passivt så til, at hun blev kvæstet og voldet.

Min første reaktion ville sikkert være frygt og vrede, og så ville jeg hurtig tilgive

Det er ikke dig, der skal tilgive voldtægtsmanden, men kvinden. Det er hende, ikke dig, der bliver voldtaget. Hvor er det dog let(-købt) at tilgive de synder, der ikke begås mod en selv.

Det skal nok gå altsammen, ik min ven...

Jo, hvis vi gør, alt hvad vi kan, for at beskytte de svage og undertrykte.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 23:05

Fint nok med mig at du ser synd i dine brødre.

Jeg vælger at se noget andet, men sådan er vi jo så forskellige, ik...

Egoet elsker krænker og offer rollespillet, for så kan det rigtig projicere skyldfølelse.

Og selvfølgelig vil jeg da tilgive voldsmanden hvis jeg ser andet end sandheden i ham, og det samme gælder kvinden.

Hvordan vil du nogensinde kunne se bag om verden, hvis ikke du er villig til at se FORBI verden?

Guds rige er syndfri og fuldkommen kærlighed, så hvis du ser synd, så kan du ikke også se ind i Guds rige.

Der findes intet kompromi med sandheden kære Zen.

Og den eneste måde at se forbi verden på, er ved at praktisere den samme form for tilgivelse som Jesus gjorde.

Kærlighed er een tilstand. Een tilstand som er ens sande identitet. Eenhedens tilstand. Synd er adskillelse...

Hvis du gør din broder til een synder, så ser du hans sind som adskilt fra dit, og det er ikke Guds Vilje.

Jesus så Kristus i alle hans brødre og søstre, og så sig derfor ikke som adskilt fra dem.

Virkeligheden er ikke adskilte fragmenter, men eenhed og helhed.Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 23:22

Fint nok med mig at du ser synd i dine brødre.

Jeg ser synd overalt. For alle mennesker synder. Og ved erkendelsen af, at vi selv synder, kan vi tilgive andre deres synder mod os. Vi kan ikke bare kræve af andre, vi kan ikke bare dømme dem, for vi har selv ufatteligt meget på samvittigheden. Men dette er ikke ensbetydende med, at vi skal vende det blinde øje til den uretfærdighed, der begås i verden mod de undertrykte og svage. Vi skal beskytte og elske disse.

Og selvfølgelig vil jeg da tilgive voldsmanden hvis jeg ser andet end sandheden i ham, og det samme gælder kvinden.

Du skal da ikke tilgive kvinden, at hun bliver voldtaget. Du skal beskytte hende.

Jesus så Kristus i alle hans brødre og søstre, og så sig derfor ikke som adskilt fra dem.

Det er ikke korrekt. Kun de, der holder fast i hans ord og bud, vil han og hans fader tage bolig i.

Lad dig ikke skræmme af bestræbelsen på godhed. Det kræver disciplin at blive et godt menneske - og selverkendelse.
Indsendt af: tros

Re: Den Skyldfri Verden - 29/08/2008 23:40

Kæreste Zen

Alle dine indlæg (der kan ikke være tale om relevante svar) minder mig om en patient, jeg engang havde. Han mente, at alle andre end han havde den rigtige opfattelse og oplevelse af Guds mening. Han mente i enhver sammenhæng at vide, hvad Jesus ville have sagt og gjort.
Hans medpatienter negligerede ham til sidst.

Han blev udskrevet med en betegnelse, der nærmest kort kan udtrykkes med følgende: "Harmløs, uskadelig for andre mennesker, og ikke påvirkelig af indsigelser".

Prøv du, om du kan deltage i en egentlig debat i stedet for at udslynge påståede citater, som i flere tilfælde rammer helt ved siden af det emne, der til debat.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 00:01

Alle dine indlæg (der kan ikke være tale om relevante svar) minder mig om en patient, jeg engang havde. Han mente, at alle andre end han havde den rigtige opfattelse og oplevelse af Guds mening. Han mente i enhver sammenhæng at vide, hvad Jesus ville have sagt og gjort.

Er du da uenig i, at Jesus ville handle i kærlighed og medfølelse? Er du uenig i, at kærlighed og medfølelse er af det ypperste? Er du uenig i, at vi bør beskytte kvinder mod voldtægt og beskytte alle svage og undertrykte?

Hans medpatienter negligerede ham til sidst.

Ligesom Jesus' disciple lod Jesus i stikken... Men også disse er nu vendt om.
Indsendt af: tros

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 00:07

Citat:
Er du da uenig i, at Jesus ville handle i kærlighed og medfølelse? Er du uenig i, at kærlighed og medfølelse er af det ypperste? Er du uenig i, at vi bør beskytte kvinder mod voldtægt og beskytte alle svage og undertrykte?


Du reagerer som forventet i sammenligning med nævnte patient.

Og så skal du ikke forvente yderligere respons på dine besynderligheder!
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 00:13

Du reagerer som forventet i sammenligning med nævnte patient.

Og så skal du ikke forvente yderligere respons på dine besynderligheder!


Så du vil altså ikke svare på, hvad du er uenig i, men blot sammenligne mig med en "patient"... dog fremhæver jeg blot, at alle mennesker synder (idet vi talte om synd og tilgivelse), og at vi bør beskytte de svage og undertrykte samt lære at tilgive.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 00:42

Ja, lad os være gode og elske hinanden som vi i sandheden er skabt, ik... smiler

Så skal det hele nok gå som det nu skal gå...

Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 12:05

Ja, lad os være gode og elske hinanden som vi i sandheden er skabt, ik...

Hvordan er vi skabt?
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 12:22

Spørg Gud. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 12:41

Spørg Gud.

Hvem eller hvad er Gud?
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 13:36

Gud er eet firben som lever i den Arabiske ørken.

Han lever af insekter som føler sig skyldige og syndige, og opretholder Hans eksistens i form af frygten fra disse insekter.

Insekterne er fuldstændig blinde overfor hvordan de bliver udnyttet, og de render rundt i deres uvidenhed og angriber hinanden, og mister så deres kraft, og bliver så til eet let bytte.

I ørkenen hersker der kaos, død og ødelæggelse, og ingen vil tage ansvar. Det er altid andres skyld, og denne projektion har sit ophav fra firbenet, og alle de uvidende insekter lever udfra den samme tåbelige ide og tro.

Frelse er lig med angreb(projektion), sådan er Gud, og sådan er løsninger for alt det Gud har skabt. Herligt...

God fornøjelse min ven.. ;)

Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 30/08/2008 13:47

Gud er eet firben som lever i den Arabiske ørken.

Han lever af insekter som føler sig skyldige og syndige, og opretholder Hans eksistens i form af frygten fra disse insekter.

Insekterne er fuldstændig blinde overfor hvordan de bliver udnyttet, og de render rundt i deres uvidenhed og angriber hinanden, og mister så deres kraft, og bliver så til eet let bytte.

I ørkenen hersker der kaos, død og ødelæggelse, og ingen vil tage ansvar. Det er altid andres skyld, og denne projektion har sit ophav fra firbenet, og alle de uvidende insekter lever udfra den samme tåbelige ide og tro.

Frelse er lig med angreb(projektion), sådan er Gud, og sådan er løsninger for alt det Gud har skabt. Herligt...


Din sarkasme er et dække for mangel på forståelse. Jeg har aldrig talt om at angribe, men om at forsvare - forsvare ofrene for denne verdens uretfærdighed og ondskab. Vi skal ikke passivt se til, at folk og dyr mishandles.

Din manglende forståelse afslører sig ved, at jeg spørger ind til det, som du taler om. Jeg spørger til dine antagelser. Du har en antagelse, som spænder ben for din forståelse. Din antagelse: At vi er skabt.
Indsendt af: Veulf

Re: Den Skyldfri Verden - 31/08/2008 03:40

Indsendt af: Zen
Hvem eller hvad er Gud?

Du kan se nogle bud på hvem gud er på http://beskrivgud.dk
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 31/08/2008 12:24

Du kan se nogle bud på hvem gud er på http://beskrivgud.dk

Siden rummer samme fejl som de fleste mennesker begår, når de vil beskrive Gud.

Der står f.eks.: “ Gud er helt igennem kærlig, barmhjertig, langmodig, god, omsorgsfuld. ”

Fejlen er antagelsen af, at Gud er et væsen.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 20:15

Hejsa Zen, min kære ven.. smiler

Jeg takker for din gode analyse, og du har ret i det du skriver til mig.

Fjing fjong og ding dong.

Håber du finder det du søger, og at din vej er fyldt med fred og glæde.

Kærligst Jan.

Indsendt af: ALH

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 21:37

Det er faktisk et lidt morsomt svar, serotonin smiler

Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 21:59

Hej Anne.

Det var ikke min mening at være morsom. smiler

Går det ellers godt Anne?

De venligste hilsner fra mig til dig...
Indsendt af: ALH

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 22:09

Jo tak, det går godt. Står lige og forsøger at blende nogle frugter til en sund smoothie, men det vil ikke lykkes. Det er nok den skyldfri verdens skyld.

Det du skrev til Zen ang. analysen, mente du det? Det var blot den sætning, jeg kom til at smile af blinker Der er ikke andre her end dig, kære serotonin, der kan sige det sådan..

Mvh
Anne engel

Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 22:36

Smoothie, sikke noget. Du skal bare være stille så lykkedes alt. griner Også i den skyldfri verden...

Jo, jeg mente det jeg skrev til Zen.

Jeg siger alt hvad jeg mener, eller også mener jeg alt hvad jeg siger. smiler

Dejligt at du har det godt Anne.

Jeg har det også godt, selvom jeg ikke ved hvad een smoothie er for en tingest... tosset

Jo, det er noget med frugt, ik.. forvirret
Indsendt af: ALH

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 22:40

Du har vist sovet, når du går rundt i byen blinker Der er - især i Berlin - smoothies overalt. Lige nu kan du få en nede på pustervigtorvet til 50 kr. Det er dyrt. Blend i stedet selv noget frugt sammen med is, kan være isvand eller frossent frugt. Men nu fik jeg afsporet din tråd, så vi må hellere holde os til emnet eller hver vores tråd, da jeg ikke er så serotoninsk smiler
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 22:54

Tak fordi du vækkede mig min kære Anne.

Jeg vil lave mig een smoothie i morgen, BASTA!!!! griner

Vi holder os da også til emnet. For hvis verden er skyldfri, så må een smoothie da også være det.

Nu må jeg så se om den også smager skyldfri. Det bliver spændende. Og tak for den lille hygge-snak... Anne.. smiler

Indsendt af: ALH

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 23:02

P.S

Tag f.eks. frosne jordbær og hindbær og banan. Undgå sukker men er den for sur så sød den med lidt honning. Hæld evt lidt juice, så den ikke bliver til grød. Men den skal være lidt tyk, drik den evt. med sugerør - velbekommen smiler

Selv tak for snakken i en ganske skyldfri verden.
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 01/09/2008 23:29

Uha Anne, kommer der lidt Hyttemeier op i dig nu... smiler

Tusind tak for din venlige vejledning kære Anne.

Jeg vil glæde mig til at gå i krig med een smoothie. Jeg er faktisk lidt af een haj i et køkken, så jeg har stor tillid til at jeg nok skal få lavet een rigtig god smoothie. ler

Hvis det går godt, så kan du godt vente at blive inviteret på smoothie een af de nærmeste dage, kære Anne. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at vi faktisk ikke bor så langt fra hinanden.

Eller hvis jeg nu bliver rigtig god til dette smoothie, så kan jeg jo komme og servere smoothie i kirken. Det kunne da være eet festligt indslag, ik... Med tangatrusser... griner

Der skal jo også være lidt for de ældre generationer...

Fjing fjong og ding dong...

Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 02/09/2008 12:06

Håber du finder det du søger, og at din vej er fyldt med fred og glæde.

Tak og i lige måde. Har du prøvet at meditere?
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 02/09/2008 12:37

Hej Zen.

Ja, men meditation er jo egentligt et begreb som bliver forstået på mange forskellige måder, ja, som med så meget andet vi gør os begreb om.

Hvad forstår du ved meditation kære Zen?
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 02/09/2008 12:39

Ps. Tak. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 02/09/2008 14:15

Hvad forstår du ved meditation kære Zen?

Der er hovedsageligt to former inden for hinduismen og buddhismen. De kædes sammen.

1) Koncentration - f.eks. på åndedrættet.
2) Indsigt - lade det disciplinerede og rolige sind undersøge forskellige ting; f.eks.: "Hvem er jeg?".

Begynd med 1. Sid på en stol, øjnene lukkede, ryg og nakke rank og fri for støtte. Føl dit åndedræt i næsen. Hver gang du opdager, at du sidder og tænker, så vender du tilbage til opmærksomhed på åndedrættet.

Gør dette F.EKS. i ét kvarter hver aften.
Indsendt af: Anonym

Re: Den Skyldfri Verden - 02/09/2008 15:51

Ps. Tak.

I øvrigt: Grunden til, at jeg sagde, at vi ikke er skabt, er naturligvis, fordi...?

...at vi er evige!
Indsendt af: serotonin

Re: Den Skyldfri Verden - 02/09/2008 17:35

Hej igen Zen.

Tak for din korte introduktion i meditation. smiler

Og ja, jeg tror også på, at det uforanderlige og evige er sandheden og virkeligheden.

Men med hensyn til skabelse, så tror jeg på vi er skabt, men som Kristus. Vores Sande Selv er som sin Skaber, evig, uforanderlig og fuldkommen kærlighed.

Det splittede sind, er og forbliver illusion, og den verden som opfattes og ikke Vides, ses igennem det splittede sind, og er derfor kun, ja, drømme-billeder i sindet.

Med hensyn til meditation, så bruger jeg begrebet lidt som synonym med tilgivelse. Siden sindet elsker at dømme, og vi gør det både ubevidst og automatisk, så er det også nødvendigt at træne sindet til ikke at dømme.

Det at disciplinere ens sind, kan meget hurtig blive tolket som noget negativt, men det er kun fordi det ikke forståes med hvilke middler det skal gøres. Tålmodighed, tillid, accept og glæde er faktisk det som udspringer fra den rette beslutning, fordi disse egenskaber afspejler ånden, og ikke egoet. Så egentligt er det ens beslutning som gør det muligt at praktisere den sandhed som Jesus praktiserede.

Og hvis man virkelig ser klart på denne ide om, at vi er evige, så giver synd, skyld og frygt overhovedet ingen mening. Og at reagere på at synd, skyld og frygt skulle være virkeligt, afspejler vel så egentligt en fornægtelse af at man i sandheden er evig og fuldkommen ånd.

Nå men, ja, fjing fjong og ding dong. smiler

Ps. Kender du til årsags og virknings princippet?