Af Guds Mund

Indsendt af: Anonym

Af Guds Mund - 24/03/2013 12:35

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 24/03/2013 13:23

Ja, grøn er jo Helligåndens farve - ikonografisk smiler

- og mon Helligånden er kræsen? blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 24/03/2013 15:08

Kære Arne,

Jeg vidste ikke, at grøn er Helligåndens farve. Jeg valgte farven grøn, fordi du havde taget den rolige blå farve. Og så opdagede jeg, at den grønne farve havde et liv i sig, som kan repræsentere citaterne godt.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 24/03/2013 15:40

Hej Anonym.

Jo, grøn - har jeg lært - er det spirende, al ny begyndelse.
Blå er det himmelske.
Rød er passion, lidenskab, blod.
Bjergrødt er det jordiske. Bruges bl.a. om Gudsmoder/Jomfru Maria/Theotókos ("Gudsfødersken").
Hvid er evighed.
Sort er død og forandring.
Og guld er "det uskabte lys", lyset fra "den uskabte".
Enkelt og ligetil, synes jeg.

Det forstærker ikonernes visuelle og meditative udtryk/udstråling, er der mange, der er enige om.

Og hvis der synges liturgisk og brændes røgelse, kan oplevelsen blive yderligere intens.

Grøn er en dejlig farve, synes jeg smiler

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 24/03/2013 16:05

Kære Arne,

Tak for denne oversigt over farvernes symbolik!
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 24/03/2013 16:25

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus
Indsendt af: RoseMarie

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 10:30


WAUW, siger jeg bare ... og TAK ... tommelop

Hilsner i farver fra RoseMarie
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 13:45

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 14:03

Hej Anonym.

Det ville være skønt - for mig i hvert fald - hvis du knyttede lidt egne ord til de citater, du vælger.
Det kunne være, hvad de siger dig - og hvorfor, du vælger netop dem - hvilket måske kunne indeholdes sammen blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 14:15

Kære Arne,

Jeg vil imødekomme dit ønske ... nedenstående er så min mening om et af ordene:

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Ovenstående ord peger på det åndelige behov for selvfornægtelse. Det er jo lige modsat det jordiske behov, selvrealisering! Men når vi fornægter vores jordiske selv med al dets begær, så får vi lov at opleve en større fred bagved. En fred der stråler fra det Store Selv. At jagte opfyldelsen af denne verdens begær er som at drikke af det salte vand. Vi bliver aldrig tilfredse.

... Derfor skal vi ikke kun leve af det, vi kan proppe i munden, og som vil mætte vores mave. Vi må lære at se, at der er mere til os end vores kødelige natur. Vi skal også leve af de ord, der hjælper os med at tilfredsstille vores sjæl.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 14:52

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus


At være fuldkommen ... hvem er det? Hvem så meget som blot stræber efter det?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 14:58

Hej Anonym.

Dine ord, der fortæller om, hvordan du selv opfatter Jesus-citatet, gør - i hvert fald for mig - dit citat betydeligt mere vedkommende.

Så tak for det!

Ikke at jeg helt opfatter citatet
Citat:
Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
fuldt ud, som du gør - selvom det nok er petitesser, der skiller os blinker

F.x. opfatter jeg, hvad du kalder "det åndelige behov for selvfornægtelse" mere, som dét også at kunne se ud over sig selv (men ikke totalt at fornægte sig selv).

Ordene om at elske din Gud og din Næste, som dig Selv (Den barmhjertige Samaritaner), som jeg holder meget af, taler vel egentlig heller ikke om selvfornægtelse.

P.S.: Rumi-citatets brug af ordet astrolabium (klik) siger vist ikke de fleste ret meget, hvorfor indholdet let går tabt, men man kunne vel istedet bruge ordet, instrument eller værktøj, så citatet f.x. kunne lyde:
"Guds mysteriers værktøj er kærlighed"
Det er for mig lige til at blive begejstret af yeah

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 15:09

Kære Arne,

Tak for din respons!

Jeg kan godt se din pointe, især hvis jeg fokuserer på selve den sproglige opbygning i citatet og i ordet om Gud, næsten og en selv.

Men hvis jeg ser ordene i sammenhæng med resten af det som f.eks. Jesus sagde og gjorde, så mener jeg, at vi er endnu tættere på selvfornægtelse end på "både-og". "Den, der ikke fornægter sig selv ..." siger han f.eks., og han overgav sig endda til tortur og døden. - Ja, for at bruge sig selv som kærlighedens/Guds instrument eller værktøj.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 15:11

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 15:16

Hej Anonym.

Jeg modstår ikke fristelsen til et svar på dit udvalgte citat:

Citat:
Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
som du hævder, at nærmest ingen stræber efter at blive.

Muslimen, der bøjer sit ansigt mod jorden 5 gange daglig (er det vist), tror jeg, stræber - og ligeså "Indiens hellige mænd", mange buddhistiske munke, de hesykastiske ortodoks kristne munke på Athos-bjerget (Theosis: guddommeliggørelse), men også almindelige ortodoks kristne mennesker ("det fuldkomne menneske") og mange mange andre - ud fra andre forudsætninger.

Længslen efter at blive fuldkomne, har vi ikke alle den? blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 15:30

Kære Arne,

Tak for dit svar!

Igen ser jeg din pointe, især fordi du taler om "længslen" efter at være fuldkommen. Jeg sagde derimod "stræben".

Og hvad mener jeg så med stræben? Jeg mener at følge de kærlighedens bud, som eksempelvis Jesus taler af Guds mund. Disse kærlighedens bud handler om at gøre godt af et godt hjerte, ikke om at bede på en bestemt måde. "Lovregler" revsede Jesus farisæerne for før muslimernes tid, da farisæerne vaskede kopper, kar og borde "efter forskrifterne". Han gjorde det klart, hvor vigtigt det er at rense bægeret indvendigt - for griskhed.

Fokus flyttes fra ydre regler ind i hjertets kamre.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 16:07

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 16:28

Hej Anonym.

Jeg har kun været i ganske få moskeer, men min fornemmelse er, at de forskellige bud i islam blot er nogle ydre rammer for, hvad der inspireres til at ske i, hvad du kalder "hjertets kamre".

I det hele taget har vi mennesker jo så mange måder at forholde os til vores eksistens på, og jeg hører ikke til dem, der vil gøre sig til dommer over andre her.

Umiddelbart er jeg slet ikke positivt indstillet overfor de forskellige religioners "bud", men ser i stedet en dejlig mangfoldighed af idéer og inspirationer, der af og til kan få noget til at "gro" indefra i mig - os - hver især - og hver på vores egen måde.

Faktisk er jeg kun positivt indstillet overfor netop dét, der måtte spire indefra i hver af os i vores forhold til tilværelsen, og jeg tager afstand fra at vurdere om det, andre mennesker gør her, er rigtigt eller forkert - enten de så er muslimer, jøder, buddhister, hinduer, kristne, religiøse på anden måde, eller de er ateister eller agnostikere.

Jeg har rigeligt at gøre med at finde (alle mulige steder - også her) - og gå - hvad jeg oplever er den rette vej for mig blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 16:37

Kære Arne,

Tak for din respons.

Jeg håber, at du finder vej :-)
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 16:39

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch


Ovenstående ord blev jeg inspireret til at bringe på baggrund af ovenstående udveksling med Arne.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 16:47


"jeg tager afstand fra at vurdere om det, andre mennesker gør her, er rigtigt eller forkert - enten de så er muslimer, jøder, buddhister, hinduer, kristne, religiøse på anden måde, eller de er ateister eller agnostikere".

- Det var så perioden Arne synes det var lidt bekvemt at være agnostiker; ak ja, hva' små kærlige ord ikke gør ved den troende ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 17:02

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 18:10

Ja, mester Eckehart's ord, Thomas.

Ikke dine. Du gentager blot hvad en anden har sagt.

Det var dog bedre om du gik din egen vej og talte dine egne ord - din egen erkendelse.

Citatet er noget vrøvl, selvom det er mester Eckehart, der har sagt det.

Ved at gentage hvad andre har sagt uden selv, at forstå det og ikke i stedet meddele hvad man selv erkender og forstår - derved leder man menneskene vild.

En blind kan ikke lede en blind. Bedre at erkende, at man ved hvad man ved og man ved ikke, hvad man ikke ved. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 18:41

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux


Hvis blot vi ville identificere os med sjælen, ikke med kødet og dets jordiske begær.
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 19:28

hvis blot vi kunne lære, at være -

os selv.

der vil aldrig komme en anden som os selv. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 25/03/2013 19:50

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 11:33

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara


Interessant at sammenholde med Jesus' ord om at være lyset over dem alle ...
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 12:53

Jeg er udmærket tilfreds med at være mig selv -

- jeg vil bestræbe mig på, at være mig selv, så godt jeg kan. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 13:05

Kære Michael,

Det vil jeg også. Men vi har muligvis en divergerende opfattelse af, hvad "Selv" er smiler
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 13:38

"Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus".

- Du verden! Nu er hjernespindet da gået helt i selvsving. Ikonografen Arne og jesusvennen her går rigtig tur i edens have, jamen der blir næsten ikke sødere ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 14:05

Tid til en sammenfatning. Jeg har intuitivt grupperet ordene og rækkefølgen af dem. Temaer der går igen:
- Kærlighed og uselviskhed.
- Selvfornægtelse og en stræben efter noget større.
- Længslen efter andet end opfyldelsen af jordisk begær.
- Altet og sjælen.

ooo ooo ooo

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus


ooo ooo ooo

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

ooo ooo ooo

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus


ooo ooo ooo

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi


ooo ooo ooo

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux


ooo ooo ooo

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara


ooo ooo ooo
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 15:37

"Jeg har intuitivt grupperet ordene og rækkefølgen af dem. Temaer der går igen".

- Lyder sørme godt, det gør ligesom reprisen af trosbekendelser mere overskuelig, tak tak.

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 16:28

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley


Jeg vil genoptage læsningen af Huxleys "Den Evige Filosofi", hvor han belyser kernen i al spirituel besindelse, og hvor han skelner mellem den eksoteriske og den esoteriske side af religion.

Ovenstående citat, Michael, er også mit svar til dit indlæg om at være sig "selv".
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 20:08

"Jeg vil genoptage læsningen af Huxleys "Den Evige Filosofi".

- Nej hvor spændende, men inden du skråler os et par salmer fra præstestolen dér, måske du så ku' forklare hvad det egentlig er du sætter til debat?

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 20:52

Jeg søger at inspirere og at blive inspireret af Åndens Ord. Jeg ser, at du selv citerer digte i andre tråde, uden at det nødvendigvis udfolder sig i "debat".

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 23:17

Hej Anonym (Jeg tror jo, at du er Thomas, men så længe du alene kalder dig "Anonym", vil jeg selvfølgelig respektere dét).

Jeg har lige "haft besøg af djævelens advokat", som gerne vil vide, hvordan du stiller dig til ateisme blinker

Du er jo bredt orienteret indenfor mange forskellige religioner og synes at søge det fælles - stort set på samme måde som Aldous Huxley gjorde, hvilket er let for mig at respektere, da jeg også ret meget selv søger sådan, men så er det vel naturligt også at se på ateismen.

Nu er ateisme jo flertydig, idet nogle fremsætter påstanden: Der er ingen gud(er)!, mens andre blot afviser at tro på eksistensen af gud(er), og det er så den sidstnævnte gruppe, jeg tænker på.

For mit vedkommende er det sådan, at der er mange gudsforestillinger, jeg også afviser, men tilbage bliver alligevel for mig en vel nærmest intuitiv men ret uklar oplevelse af noget, hvorom jeg - med nogen tøven - vel godt kunne bruge udtrykket guddommeligt.

Og mit spørgsmå er altså, hvordan du stiller dig.

Det er således ikke citater fra, hvad andre har skrevet, jeg efterlyser, men derimod alene dine egne ord.

Og jeg respekterer naturligvis, hvis du ikke ønsker at svare.

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 23:35

Kære Arne,

Ord og Gud.

Ord.
Jeg opfatter faktisk citaterne som mine egne ord. På den måde at forstå at jeg vælger kun at citere det, som jeg kan relatere intimt til.

Gud.
Jeg tror på Gud, men ikke som "et magtfuldt væsen". Derfor kan jeg også se ligheden mellem buddhismen, som er gudefri, og Jesus' ord. Og jeg siger Jesus' ord, fordi jeg mener, at kristendommen som eksoterisk religion har fjernet sig meget langt fra Ånden i Jesus' ord.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 26/03/2013 23:43

at være beskæftiget med og kunne forstå efterfølgende citat af Edgar Morin, er meget mere spirituelt, klogt og intelligent, og vil give meget mere for et moderne menneske, end disse jeres religiøse citater der peger ind i et goldt religiøst ingenmands land, hvor man ovenikøbet mister sig selv eller ender i en sygelig narcissisme (i værste fald en psykose, fordi man ikke står i et mellemværende noget eller nogen).

Edgar Morin:

Citat:
for at vi mennesker skal kunne erkende naturen og kosmos, gælder at denne virkelighed for at blive erkendt nødvendigvis må gøre sig uvirkelig i tegn/symboler, repræsentationer, diskurser og ideer

Menneskeånden bor i sproget, lever af sproget og tager næring af repræsentationerne, tegn/symboler, diskurser og ideer. Såvel tanken som bevidstheden bruger nødvendigvis de lingvistisk-logiske anlæg, som på en gang er både hjernemæssige, åndelige og kulturelle.

Jo mere den erkendelsesmæssige organisation bliver original, enestående, individuel, lukket om sig selv og afskåret fra verden, desto mere er den i stand til at blive objektiv, kollektiv, universel, åben og til at indgå i kommunikation med verden. Tilsvarende kan man sige, at jo mere mennesket har understreget sin anderledeshed over for – og sin marginale position i forhold til – naturen, desto mere har det forøget sine muligheder for at få kendskab til naturen. Jo mere det har dannet sig et uafhængigt, enestående og nyt (kulturelt, åndeligt og teknisk) univers, desto mere har det vist sig i stand til at afdække kosmos…For bedre at forstå og omsætte omgivelserne til kundskaber har erkendelsesapparatet i sandhed på evolutionær vis opbygget, organiseret og videreudviklet sig derved, at det både har udskilt og isoleret sig fra disse omgivelser


dette er spiritualitet for et moderne videnskabeligt orienteret menneske anno 2013.

kun ved aktivt at participere i verden 3 diskurserne er mennesket et spirituelt væsen og mangedobler sin vitalitet (virkelyst) og intentionalitet og IQ, åndsfriskhed.

(verden 3, henviser til Popper's objective knowledge)Thinking pervades all the spiritual activities of man. Man would not be spiritual without words, thoughts, concepts. This is especially true in religion, the all-embracing function of man’s spiritual life. Paul Tillich; Systematic Theology, bd 1, side 18.kun ved at stå i et mellemværende (ha et udestående med virkeligheden) og dets genvordigheder og problemer kan man blive klogere, ingen mennesker kan isolere sig og tænke gud, atman, brahman og værende sig selv et med al tilværelses absolutte princip, dette øger ikke vores kræfter, men øger vores isolation og narcissisme, øger vores umodenhed, og skaber en neurose,,,derfor skal man slås, kæmpe, og arbejde med et og andet, så bliver man klogere, man øger sine evner, sin spiritualitet og intelligens, man øger sin sande autentiske styrke som menneske, hvorimod ideen om at være et med gud, atman, brahman eller tilværelsens absolutte princip svækker et menneske, fordi det isolerer os og sætter vores evner og kræfter ud af funktion, for det er jo kun hypnotisk indlevelse i følelser og mentale fornemmelser, og har intet at gøre med sand styrke og ægte forståelse og intelligens, dygtighed

mennesket skal bruge sig selv og sine kræfter i et mellemværende, et arbejde, i et studie, en hobby, en idræt, derved bruger man sine åndsevner, sjælelige evner og sine fysiske evner, og alt det man bruger, træner, vil øges dag for dag, så altså alene den vej igennem kan man øge sine evner (inkl.intelligens og spiritualitet) , ved at bruge dem, ret banaltvil man ha indsigt i naturen må man omgås naturen i et dagligt mellemværende, vil man forstå sig selv må man bruge sig selv i livet, ved at elske og hjælpe andre mennesker, derved lær man både sig selv og andre mennesker at kende, man lær den menneskelige natur at kende, ved at man drager omsorg for sig selv og hinanden lær man hvortil ens kræfter og evner i den sammenhæng rækker, men ved at gøre sig til stadighed umage, omhygglig, dag for dag, kan man opøve sine kræfter og evner,alle eksistentialistiske tænkere peger i den retning, også de kristne af slagsen. Hvad er det der sker her hos eksistentialisterne, jo det er at den menneskelige natur ikke kan opløses i nogen former for guddommelig natur (eller bliven et med al tilværelses absolutte princip), mennesket er fri og uafhængig og selvstændig til det sidste, no loss of self, dette er netop det eksistentielle princip:

Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A Schweitzer

"Infra Lutheranum"; namely, the view that the finite is capable of the infinite, and consequently that in Christ there is a mutual indwelling of the two natures. This difference means that on Lutheran ground the vision of the presence of the infinite in everything finite was theologically affirmed, that nature mysticism was possible and real" Tillich.

Alt dette går i stik modsatte retning af Huxleys monisme og østlige religiøse forståelse af kristendommen.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 11:36

Kære Hanskrist,

Du antager, at "Thinking pervades all the spiritual activities of man. Man would not be spiritual without words, thoughts, concepts. This is especially true in religion, the all-embracing function of man’s spiritual life", og at "ingen mennesker kan isolere sig og tænke gud, atman, brahman og værende sig selv et med al tilværelses absolutte princip", samt at "det er jo kun hypnotisk indlevelse i følelser og mentale fornemmelser".

Jeg tror, at din kritik rammer rigtigt i mange tilfælde. Jeg tror, at du rammer rigtigt, når kritikken er rettet mod eksoterisk religion og den side af new-age-bevægelsen, der gør meget ud af at skabe et "ordnet", en kognitiv forståelse for en "kosmisk struktur".

- Men omvendt mener jeg, at din kritik aldrig kan gælde de mennesker, der i en simpel og ydmyg livsstil opbygger deres kærlighed til alt levende, ransager sig selv i et forsøg på at overvinde egen selviskhed og hykleri, og som støtter sig på visse åndelige discipliner som f.eks. meditation med hensigten at skabe fokus, ro og erkendelsen af, at vi er andet end vores tanker. For sand spiritualitet er ikke nødvendig at konceptualisere og pakke ind i ord ment til at definere og skabe kognitiv forståelse, tværtimod. Jf. zen.

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 12:22

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart


Og her er vi så igen: Hvem er jeg? Hvad er "Selv"? Vores kød og knogler, hjerne, tanker og følelser? Findes der noget andet end dette? En bevidsthed, en opmærksomhed, som nok kan rumme alle disse ting, men også stå alene? Være baggrund for det hele? Det som giver liv til det hele? Som i sidste ende er det hele?
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 12:39

hvis det ovenfor af eckehart er korrekt, så findes der en monisme determinisme der udsletter mennesket, mennesket er bare et sølle produkt og ejer ingen frihed = ånd (ifølge Paulus og Kant og alle efterfølgerne Kant indenfor eksistentialistisk filosofi stort set)

nå men jeg vil efter påske forsøge at gå ind i denne debat lidt mere konstruktiv og med en bedre, mere forståelig argumentation, så I vil kunne følge min pointe. Håber jeg kan magte hvad jeg her lover

mange kærlige hilsner HansKrist.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 12:50

"Udsletning af mennesket" ... Kommer det ikke an på, hvad du mener med "udsletning" og "mennesket"?

Jeg mener ikke, at der kan være tale om "et sølle produkt", hvis du med mennesket mener dets kød, knogler og hjerne. Vores sjæl gør jo brug af denne kødmaskine i udviklingen og transformationen - hen mod større kærlighed og visdom.

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 13:37

Kære Arne,

Fik jeg besvaret dit spørgsmål ordentligt i går?

Jeg kom senere i tanke om, at da jeg skrev "relatere intimt til" (ordene), så mener jeg ikke, at jeg handler efter de bud, som Jesus talte til menneskene. Jeg gør f.eks. ikke som enken, jeg giver ikke alt hvad jeg har. Det er vigtigt for mig at sige dette, så mit hykleri ikke bliver endnu større, end det allerede er.

Hvad jeg så mener med at relatere intimt til ordene, er, at jeg kan mærke den Ånd, de er af. Og jeg kan mærke og til dels forstå den virkning, som ordene har på sjælen i det menneske, som tager dem til hjertet.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:00

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:09

"Jeg ser, at du selv citerer digte i andre tråde, uden at det nødvendigvis udfolder sig i "debat".

- Nåh, du er digter, så fint...;)
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:16

Nej, det skrev jeg ikke. Jeg skrev, at du selv citerer digte i andre tråde, uden at det nødvendigvis udfolder sig i det, du efterlyste, nemlig debat.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:25

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha


... At gøre hvad der er rigtigt, ikke for ritualets skyld, men for menneskets og sjælens skyld.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:43

"Nej, det skrev jeg ikke. Jeg skrev, at du selv citerer digte i andre tråde, uden at det nødvendigvis udfolder sig i det, du efterlyste, nemlig debat".

- Svaret på, hvad du ikke sætter til debat, skal m.a.o. findes i RM's lyriske tråd "Mellemrummet" - nåja, men det ska' det så alligevel ikke, for ej heller er du digter, men synger dog alligevel glade salmer til guder i dit hoved; var det så sådan nogen sku' forstå det? ;)

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:47

Det skal ganske enkelt forstås sådan, at du ikke selv lever op til dit eget krav om debat.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:55

"Det skal ganske enkelt forstås sådan, at du ikke selv lever op til dit eget krav om debat".

- Det burde jo være muligt at forklare hvad det er du debatterer, uden at sammenligne dig med mig. Men det ka' vi altså heller ikke denne gang få en fornuftig forklaring på...jaja ;)
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 14:57

Omvendt kan man sige, at det burde være muligt for dig at leve op til de krav, du stiller andre.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 15:04

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus


Her ser vi igen denne skelnen mellem kødet og ånden, mellem jordiske begær og sjælens stræben.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 15:11

"Omvendt kan man sige, at det burde være muligt for dig at leve op til de krav, du stiller andre".

- Det kan man faktisk ikke, da din debatevne jo ikke afhænger af min eller andres kapacitet. Du burde øve dig i at stå på egne ben; det gør såmænd heller ikke noget at også denne tråd blot er din hymne til guder i hovedet, jeg spurgte bare, da man jo aldrig ka' vide om du en dag pludselig sku få et indfald af interesse for verden omkring dig.
Men nu ska' jeg ikke forstyrre din salmesang - psst...husk at pust mellem de kærlige ord!! ;)
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 15:14

Vi kan først få en konstruktiv dialog, når du vælger selv at efterleve det krav, du stiller til andre. Men det mener du åbenbart ikke er muligt for dig, ser jeg.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 15:25

Tid til en sammenfatning

ooo ooo ooo

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

ooo ooo ooo

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

ooo ooo ooo

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus


ooo ooo ooo

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

ooo ooo ooo

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua


ooo ooo ooo

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara


ooo ooo ooo

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus


ooo ooo ooo

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha


ooo ooo ooo

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 15:57

Der var engang en gartner, som sagde disse ord, ja nu man ved aldrig, for da han altid kaldte sit buskede habitat for edens have, ja så var han måske alligevel den jesus som vores ven her så tit savner og med så mange kærlige grønne ord...

Over dig har du én der bor,
under dig har du én der tror,
i dig, har du ”livets pæl” –
ryst med numsen,
frels din sjæl..

Og da den gode gartner med et af de sædvanlige lune glimt i øjet sidenhen fortalte, at han skam havde sin gang i Istedgades lille missionshotel, og med biblen i natskuffen!, ja da er det mig her magtpåliggende som en anden bedsteborger, at hjælpe vores søgende ven her på rette vej – missionshotellet må stadig ligge der og er sikkert et besøg værdig, mens gartneren dog for længst har stukket sin sidste busk.

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 16:06

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 16:44

"Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed".

- Eller hva’ med denne her (efter hukommelsen):
"Men disse mine fjender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, før dem hertil og hug dem ned for mine øjne"
(Luk. 19:27)

En ensidig evangelist fra eller til, du verden for en åbenbaring de servile troende driver rundt i, snart får vi vel endnu en lille eskatologisk forventning fra vor "buldrende stemme"; ihh ta' endelig ikke fejl, det er bare ren kærlighed fra også denne sanglærke ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 17:15

Trods din ukuelige vilje til konstruktiv dialog, Simon, har du helt glemt at påpege, at dit citat er et brudstykke af en lignelse, ikke en decideret befaling fra Jesus.

Sæt dig ordentligt ind i det, du ønsker at debattere, Simon, og opfyld selv de krav, du stiller andre.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 17:18

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus


Så det handler altså ikke om en rituel tilbedelse, men om at lytte og tage til sig. Var det ikke Maria, som sad ved fødderne og lyttede?!
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 27/03/2013 23:21

Fredelig og næstekærlig?

Lukas 14,26 - Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Matthæus 10,34 - Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.

Matthæus 10,35 - Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,

Matthæus 10,36 - og en mand får sine husfolk til fjender.

Matthæus 10,37 - Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 10:04

Menneske, hvorfor fornedrer du dig selv og giver køb på din integritet? Du er til grønthandleren og leder blandt klaser af grønne druer. Du finder nu en klase med 60 grønne druer og én rød. Sarkastisk holder du klasen op for grønthandlerens øjne og spørger: "Sagde du, at klasen af druer er grøn?!"

Dit detektivarbejde har ført dig gennem det ene kærlighedens ord efter det andet, den ene gode gerning efter den anden. Men øjet, der kun vil se ondt, har nu spottet noget. Dog er øjet farveblindt. For ja, det er faktisk kærlighedens ord, du har citeret. Og jeg gennemgår dem i det følgende, så de kan føjes til de andre.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 10:59

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus


... At hade sin familie og sit eget liv!

Jesus er kompromisløs i sine ord og bud. Den uselviske kærlighed - hvis den skal måles med Guds målestok - kan ikke udvandes. Sjælsstyrke havde Ronja Røverdatter, da hun erklærede, at hun hadede sin far ... og stak af fra ham! For han havde handlet uretfærdigt, og Ronjas sjæl skreg på retfærdighed, barmhjertighed, godhed.

Naturligvis skal man ikke hade for at hade. Men den gode sjæl vender sig bort fra ondskaben og insisterer på det gode. Det barmhjertige menneske insisterer - både over for andre (selv sine nærmeste) og over for sig selv. Godheden kan ikke kun gælde familien af kød og blod, men må gælde alle mennesker - ja, alle levende væsener!
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 12:00

Hej Anonym.

Disse ord, du her citerer, om at hade sine nærmeste og sig selv, dem kan jeg ikke anerkende.

Den eneste måde, jeg til nød ville kunne acceptere dem på, er, hvis de opfattes som en vild overdrivelse, der skal have til formål at lede frem til en større kærlighed blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 12:11

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 16:01

Hej Anonym.

Lao Tzu (klik), en central skikkelse i Taoismen (klik), er det sjældent at høre om her på Trosfrihed.dk, og det er da en skam synes jeg.
Så tak for, at du bringer hans digt::

Citat:
Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu
Jeg måtte oversætte med ordbog for at få det klart, og det blev til:
Citat:
Noget uendeligt,
Ældre end himmel og jord,
Tavst, eneste, og umådeligt;
Evig, uforanderlig,
Dog altid udfoldende sig
Helt igennem ti tusind ting.
Uden at kende dets navn,
Kalder jeg det Tao.

Det får mig til ar tænke på de byzanthinske Ikoners symbolfarve: Gennemsigtigt guld, "det uskabte lys", og min fornemmelse siger mig, at det vist er det samme, der udtrykkes både her og der - blot på hver sin måde blinker

Man kan fokusere på, hvad vi mennesker kan med vore sanser og vores fornuft her i vores tilværelse på denne klode, som vi – med vore fantastiske evner – for øvrigt er godt i gang med at fordærve.
Og man kan fokusere på, hvad vi ikke kan med vore sanser og fornuft.
Eksisterer der noget, som ligger udenfor, hvad vi kan sanse og opfatte?
Det mest sandsynlige svar er vel: Ja!?

Men vi kan have drømme derom.
Drømme er ikke virkelighed - alligevel eksisterer de smiler

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 16:20

Ja, jeg bringer gerne taostisk visdom og zen-visdom. Jeg tilhører ingen bestemt religion, men ser den ånd, som levendegjorde nogle mennesker, som så talte Guds ord. At dette senere skulle stivne i religioner, med hvad dertil hører, er en skam, synes jeg ... især fordi religionerne kan stjæle fokus fra ånden, ikke bringe opmærksomheden på den. Det er i hvert fald min mening.

Jeg er helt enig med dig i, at vores sanser og fornuft ikke kan opfatte alt. Omvendt mener jeg endda, at vi har andet end vores sanser og fornuft at opfatte med. Og jeg mener, at det er en grotesk påstand, at vores rationelle evne skulle være den eneste evne til at forstå virkeligheden, bare fordi den har så stor praktisk betydning og støtter sig til sproget, som vi kan kommunikere forståelsen med.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 17:06

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus


I biblen står der, hvis jeg husker rigtigt, at riget er "iblandt jer". Men hvis jeg husker rigtigt (igen), så lyder en gammel oversættelse, at Riget er "indeni".

- Yes, nu har jeg tjekket det. Lukas 17,21. Oversættelsen fra 1931 lyder, at Riget er "inden i jer", men i en note står der, at det også kan oversættes "iblandt jer".
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 17:09


Ifølge Ny Testamente, som hverken pilker efter din eller Thomas' anerkendelse men fisker 'sjæle', er dette hvad Jesus selv sagde:

Lukas 12,51 - Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.

Lukas 12,52 - Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre,

Lukas 12,53 - far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 17:21

Jaja, tag du det bare roligt, anonym (eller vil du kaldes Ole). Du har allerede fået svar på dit første citat af i går. Du vil få svar på dem alle sammen. For jeg elsker Jesu ord, så jeg inkluderer dine citater efterhånden smiler De vidner om den absolutte kærlighed, når man ser dem i sammenhæng med Jesu ord og gerning i det hele taget, og har et hjerte der kan forstå. Radikaliteten i disse hans ord vækker folk, men selvfølgelig taler Jesus ikke om kærlighed 99% af tiden for så pludselig at tale om had. Alle hans ord er virkelig gennemsyret af uselvisk kærlighed, også selv om du gør alt, hvad du kan, for at gribe efter strå - og når du så fanger et, forsøger at bilde andre ind, at det er vissent, når det dog er fuld af saft og kraft. Bevar nu fatningen - og bevar din personlige integritet trods dit forsøg på klapjagt. Det da sjovt at se, at du deler et Jesus-ord op i en masse små bidder for at få det til at syne af mere. Bevar nu integriteten!
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 18:07

Hej Anonym.

Du skriver:
Citat:
Jeg er helt enig med dig i, at vores sanser og fornuft ikke kan opfatte alt. Omvendt mener jeg endda, at vi har andet end vores sanser og fornuft at opfatte med.
Det vil jeg bestemt ikke hævde, at jeg er uenig i, men jeg skrev jo:
Citat:
Eksisterer der noget, som ligger udenfor, hvad vi kan sanse og opfatte?
Det mest sandsynlige svar er vel: Ja!?
Det lidt mere forsigtige her fra min side, fordi vi jo er "på dybt vand", hvorfor ret megen selvsikkerhed her for mig at se vil være både uheldigt og uklogt blinker

Der er rigelig plads til en masse sludder og vrøvl udenfor fornuftens område, så den eneste farbare mulighed er vel at holde fast i det, der "giver genlyd i sindet" - selvom også dét jo er usikkert smiler

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 21:11

Hej Arne-

Svaret er nej. Der findes intet uden for det, som vi kan sanse og opfatte. Det er blot en illusion.

Vi forestiller os, at der noget sådant og at vi kan opnå det, men det er blot en forestilling, som vi gør os.

Men i stedet for at gøre os illusioner, så kan vi blive stående der hvor vi er.

Fra dette udgangspunkt kan vi ekspandere ved at se og lytte. Ved at være opmærksomme.

Al erkendelse udspringer af virkelighed, ikke af spekulation.

Vi kan tilføje en metafysisk dimension til vores erkendelse ved at læse kloge bæger skrevet af kloge folk.

Men hvis vi ikke selv oplever sandheden i det, som de siger, har det ingen betydning.

Transcendens betyder udover sanserne og dette indebærer inklusive sanserne men derudover.

Denne sande åndelighed har intet at gøre med fantasifulde forestillinger men er knyttet til selve det liv, som vi lever i hverdagen, det virkelige liv.

Det, som er udfolder sig for os i alle de begivenheder som udgør vores dag. Alt hvad vi møder i vores livs virkelighed.

Vi drømmer os alle steder hen i længslen efter en anden virkelighed, men vi kan kun selv skabe denne virkelighed i kraft af de handlinger som vi gør.

Tænk dig, at du er på vej til et vigtigt forretningsmøde og hvis du ikke kommer til tiden, så mister du dit job.

Du møder en lille dreng, som ikke kan finde sin mor. Hvis du hjælper ham, så kommer du for sent. Hvad vælger du?

Du vil ikke møde nogen forståelse for din handling hverken fra drengen eller dine forretningsforbindelser. Så hvad vælger du at gøre?

Selv Gud vil måske ikke se den handling, som du vælger, kun dig selv.

Ikke desto mindre har Gud skabt verden således, at din handling vil have sit eget iboende resultat. smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 28/03/2013 22:15

Hej Anonym 3 - eller hvad jeg nu skal kalde dig.

Du skriver:
Citat:
Der findes intet uden for det, som vi kan sanse og opfatte.

Hvorfra har du den viden, at det transcendente (klik) ikke eksisterer?
Det fortæller du ikke, så jeg vil indtil videre anse det for alene at være din overbevisning - ikke din viden.

Men så skriver du tillige i samme indlæg:
Citat:
Ikke desto mindre har Gud skabt verden således, at osv.

Det kan jeg kun se som, at du modsiger dig selv.
Jeg kan i hvert fald ikke få de to citater fra dit indlæg til at hænge sammen blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 08:16

”Jeg er helt enig med dig i, at vores sanser og fornuft ikke kan opfatte alt. Omvendt mener jeg endda, at vi har andet end vores sanser og fornuft at opfatte med”.

- For det første er det meningsløst at tale om at ”opfatte alt”, her måtte der spørges til hvad der menes med ”alt”, og indkredser man på denne måde hvad der sættes til beskrivelse, viser det sig tit bare at dreje sig om dels dårlige beskrivelser og dels bare fantasiobjekter til observation. For det andet, gir det at væve verden og mennesker ind i mystik, sikkert nogle mennesker lidt af den opmærksomhed de ikke kan opnå i kontakt med mennesker der forholder sig til den reale verden, men ikke af den grund er udtømt for evnen til fantasi, de roder bare ikke forholdet sammen.
Men mystik er og forblir bare en overordentlig dårlig måde at beskrive verden såvel som mennesket på, som også langt tilbage i historien blev regnet for puerilt nonsens af masser af mennesker der forstod at skelne med fornuftig tænkning. Fortrinsvis regnes mystik idag til en af måderne hvorved grupper mennesker med mangel på spænding i livet franarres deres penge. I den forbindelse må vi bare sige, at det forekommer mærkeligt at disse mystikere ikke evner at forundres over naturens måde at virke på, uden at de partout skal tilplastre den med fantasier..;)

De store problemer opstår først når mystikerne ikke har andet at tale om end deres fantasier om verden selv som et åndeligt fænomen. At dette så skyldes egen projektion, interesserer dem ikke en fjært. Underliggende består snak om mystik jo af et socialt behov, men altså ikke af et behov for at forstå og beskrive verden på en bedre måde og med artige metoder, og her har vi kimen til en endeløs række af misforståelser de så ofte render ind i med hovedet først, dvs. når de også overfor mere seriøse videnskaber med strenge evidenskrav, forsøger at dække deres opmærksomhedsbehov. Dybt underneden væver en lille murer nemlig ”dødens porte” til med de lifligste idéer om evigt liv, og dér har vi så selve årsagen til at religioner repliceres i kulturer: mennesker forklarer deres ængstelighed og sorg over tab af liv med dårlige naturforklaringer, og gir dem så videre til deres børn, hvor vi så her ser den seneste række udtrykke deres utilfredshed med døden – med ofte kærlige ord til ammestuehistorier, der i sidste ende alligevel ikke sikrer dem et liv efter døden. Dette kaldes tragikomisk...

Det sjoveste er nu alligevel når mystikeren pludselig gir den i rollen som skeptikeren, hvor fx. ”der er mere mellem himmel og jord end vi kan...osv.” hurtigt erstattes med netop fantasier om en guddommelig skabelse der så tilbyder en afgrundsdyb mening med selve livet; denne spændende mystik der m.a.o. hurtigt får skepsis ret ud af døren med en lille ammestuehistorie; sig mig engang: er det ik’ bare sødt? ;).
Det er såmænd ikke fordi den slags er særlig imponerende, det er set før, ligesom det heller ikke er særlig spændende at se hvordan mystikeren projicerer tidlige filosoffer ind i sin egen overnaturlige tro – en enkelt ”debattør” har endda gentaget side 1 på cd’en i snart 5 år, og indtil videre tyder ikke meget på at der er noget på side 2. Næh, det imponerende er, at mystikere så sjældent oplever trangen til at forny sig; at de ka’ holde ud selv at se de samme fjantede idéer på tryk i årevis!

Man ku’ måske kalde den slags for ’trangen til digtning’; at skabe noget der virker i sig selv, skaber nye sindbilleder i den der slubrer i sig, noget der naturligvis må forgå igen, som pulsen. Og ska’ vi endelig fylde blikket med historier uden tid, hvorfor så stoppe sig med kun jesusanalogier, nu der findes bedre og smukkere digtning der end ikke tilstopper én – som fx. den homeriske hymne om Demeter, der havde så sælsom en skæbne?
En anden god grund til at sætte disse jesushistorier i parentes er jo, at de udover ikke engang at være særlig gode, faktisk er blevet brugt til at lægge afstand til den hellenske kultur som vores egen arne, og psykisk set vil det for mennesket sige, at kristne frarøvede eftertiden fortiden med indføring af en ny tidsregning. Den slags er der ingen grund til i nutiden at acceptere, lige bortset fra at vi må acceptere de kristne ”kulturberigere” som et folk, der rent faktisk gjorde deres for at ødelægge tilgangen til historien de selv stod udfra. Ja, de var nøjagtig lige så selvoptagede som kristne ses at være det idag, og ofte i et skin med kærligheden som motiv, hvilket blot vil sige den kærlighed de nærer sig selv, gennem deres jesushistorier. Ser man godt efter, er mangt en græsk og jødisk hymne såmænd genbrugt og genfortalt med bare den foretrukne himmelnisse i forgrunden, det er m.a.o. heller ikke nyskabelse der karakteriserer de gamle kristne, hvilket ikke er en formildende omstændighed for de senere.

Men altså, gennem århundreder havde den været glemt, fortæller Wilhelm Grønbech, til en lykkelig hånd kort før år 1800 fremdrog den fra en skrammelkrog i Rusland. I dette gamle digt beskrives gudinden Demeters sorg over tabet af sin datter, der blev røvet mens hun legede på engen. Sammen med sine legeveninder sprang hun omkring fra blomst til blomst, til hun så en, den fagreste af dem alle; den bar hundrede blomster og duftede så sødt, at himmel og jord frydede sig i vellugt. Men just da hun greb efter dens stængel, gabede jorden, og underverdenens hersker drog hende ned i sit rige.
Hendes moder hørte pigens sidste skrig runge mellem bjergene. Hun rev det lyse slør af hovedet og hyllede sig fra hoved til fod i mørkt klædebon. Viden om løb hun med fakler i hænderne for at søge efter sin datter, men hun fandt ingen som vidste nys om pigen. På sin omflakken kom hun til det duftsvangre Eleusis, og da høvdingens døtre gik ud for at hente vand, fandt de en gammel, sortklædt kvinde siddende på brønden. De talte til hende og spurgte hvorfor hun sad dér udenfor byen og ikke gik ind til menneskers huse. Hun svarede dem vel på deres venlige indbydelse, og sagde at hun var en stakkels hærtagen kvinde som var flygtet fra sine røveres fartøj, da de lagde ind til land; vist troede hun sig til at bære spædt barn på sin arm, at styre hus og rede seng og lære tærnerne deres gerning. Glade fyldte pigerne deres krukker med vand og løb for at melde det til deres moder, og kort tid derefter så Demeter dem komme springende henad den udhulede kørevej; med nemme fingre løftede de op i klædebonnets folder, og håret dansede på deres skuldre. De førte hende til høvdingegården, hvor deres moder sad op ad dørstolpen med husets spæde søn i sit skød. Med undren og ærefrygt rejste hun sig, da hun så gudinden på tærsklen og bød hende sætte sig i sit eget sæde; men gudinden ventede i tavshed til der blev sat en skammel frem, og med sine udødelige hænder tog hun barnet og lagde det til sit bryst, mens moderens hjerte glædedes.
Men mens gudinden dvælede dér, lagde uår sig knugende overalt land. Okserne drog forgæves de krumme furer, og byggen faldt gold i mulden. Og hungersnødens skrig steg imod himlen, til Zeus forbarmede sig og bød dødsriget slippe sit bytte.
Se, foran gudindens tempel holdt den mørke hersker med sin gyldne vogn, og Demeter sprang som en mænade nedad bjerget for at favne sin datter. Da lukkede det gustengrå land sig op, furerne blev tunge af korn, og jorden bugnede af blomster. Men fra den tid har Demeter sin Bolig i Eleusis, thi hun havde åbenbaret sig for folket og havde udvist dem et sted hvor de skulle bygge hende et tempel; og hun lærte dem de hellige festmysterier, hvor hendes kvide og herlige trøst skulle fejres. Og lykkelig er den af de dødelige der skuer det som sker i den fest, tiden hvis øjne aldrig bliver åbnede og som ingen lod har i de hellige ting, finder aldrig slig trøst i døden nede i den skumle muld.

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 09:30


Jeg stillede spørgsmålet: Eksisterer der noget, som ligger udenfor, hvad vi kan sanse og opfatte?
Og jeg svarede selv: Det mest sandsynlige svar er vel: Ja!?

Det begrunder jeg med, at vores dyreart - som også andre dyrearter - er begrænset af, hvordan vore sanser og vore hjerner er opbygget og fungerer, hvorfor der rent logisk med stor sandsynlighed kan være noget, som vi ikke kan sanse og opfatte.

Det kunne da være interessant at høre, om der er argumenter for, at vi menneskers evner ikke er begrænsede blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 11:22

Kære Arne,

Jeg respekterer den "forsigtighed" som du nævnte nogle indlæg tilbage. Selvfølgelig dur det ikke bare at fyre en masse påstande af uden kendskab.

Mht. at argumentere for den ontologiske eller epistemologiske side af virkeligheden, så mener jeg, at det er vigtigt at huske, at sproget og vores fornuft hænger meget fint sammen, mens det straks er sværere at bruge sproget til at argumentere med, når erkendelsen og det erkendte ligger uden for den rationelle fatteevne. Det viser efter min mening en begrænsning i fornuften og sproget, ikke virkeligheden.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 11:40

"Hej Anonym 3 - eller hvad jeg nu skal kalde dig."

Begynder det snart at dæmre?

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 12:08

Tid til en sammenfatning (og et ord til dig, Simon):

Jeg har inddelt ordene i temaer.

Hvad er formålet med alle disse citater? Side op og side ned ... det er da ikke særligt livgivende. Øjnene ender jo bare med at skøjte hen over ordene!

Formålet er, at måske støder vi på et ord, der fører til diskussion. Måske støder vi på ét ord, der giver liv. Og til sidst vil vi have en database, som man kan trække på i sine egne tekster.

Simon, åbn dit hjerte. På et tidspunkt vil du blive tvunget til at åbne dit hjerte. Giv plads for det allerede nu, gradvist. Du får det værre og værre med dig selv, indtil du overgiver dig. Hvorfor siger jeg dette? Fordi du altid taler om andres "dårlige selvværd" og "manglende sociale kontakt" og andet af samme skuffe. Taget i betragtning at du ikke kender os, er det klokkeklart og pure åbenlyst, at du projicerer.

... Derfor siger jeg: Åbn dit hjerte. Vær kritisk. Men åbn dit hjerte for kærligheden og ydmygheden.

Jeg er ked af, at jeg gav dig hårdt igen (med din egen medicin), og jeg vil ikke gøre det igen. Men tiden er inde til, at du flytter fokus blidt over på dig selv - og ind i dig selv. Vær nænsom, min ven.

- Hvis du ikke vil læse ordene, og hvis du ikke vil meditere så lad i hvert fald dine cigaretter og kaffen ligge for en tid og sid bare stille en stund. Lad også computeren og digtene hvile. Giv plads til roen. Den vil få selverkendelsen til at spire. Hvis du har brug for hjælp så sig til. Jeg åbner nu mit hjerte for dig og ønsker dig alt godt herfra.

Ordet

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus

Gud

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu

Selvet

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus

Erkendelse

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

Den uselviske kærlighed

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

Ret stræben

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus

Spiritualitet

I would say meditation is spiritual, but not religious. Spiritual has to do with actual experience, not mere beliefs; with God as the Ground of Being, not a cosmic Daddy figure; with awakening to one’s true Self, not praying for one’s little self; with the disciplining of awareness, not preachy and churchy moralisms about drinking and smoking and sexing; with Spirit found in everyone’s Heart, not anything done in this or that church.
- Ken Wilber
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 14:06

The day of my spiritual awakening was the day I saw and knew I saw all things in God and God in all things."
-Mechtild of Magdeburg
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 15:37

"også andre dyrearter - er begrænset af, hvordan vore sanser og vore hjerner er opbygget og fungerer, hvorfor der rent logisk med stor sandsynlighed kan være noget, som vi ikke kan sanse og opfatte".

- Du ér jo naturligt set en dyreart af en slags, så lad endelig være med at lægge afstand, dine gener afslører dig!; og har du aldrig været i Canada og svælget mellem benene på den smukkeste kvinde, ja da kan du logisk set aldrig ha’ sanset en sådan canadisk skønhed; at dine sanseerfaringer har begrænsninger sir dermed sig selv, spørgsmålet er mere, hvorfor du tilfører verden fænomener der kun optræder i din fantasi, når du fx. ka' lade dig imponere af en verden af fænomener der evner at optræde i en sanselig virkelighed, som fx. denne indtil videre ukendte canadisk skønhed, for nu at kombinere det ukendte med det kendte, ved din egen evne til fantasi...? ;)

mvh
Simon
P.s.: 'du' ku' være en hvilken som helst romantiker...;)
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 17:24


Mon ikke det - i hvert fald indtil videre - kan fastslås, at vi mennesker kun har begrænsede evner til at opfatte verden med vore sanser og vores fornuft (Jeg har i hvert fald indtil nu ikke set seriøse indvendiger herimod), og det må jo så betyde, at det kun er en begrænset del af verden, vi kan opfatte på den måde.

Så er det jo, at det intuitive (klik) bliver interessant blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 17:25

It is the greatest of all lessons to know oneself. For if
one knows oneself one will know God, and knowing God, that person will be made like God.
- Clement of Alexandria (c. 150-215)
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 17:26

Lige mine ord!
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 29/03/2013 23:50

Although it may be hard to believe when we first look at its thousands of Gods and Goddesses, Hinduism's essence is monotheism. Its core belief is that all is Awareness, and that Awareness is One. "Sub ek," Maharajji used to say - it's all one.
- Ram Das
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 00:23

Hej Arne

Jeg må endnu engang undskylde, at jeg ikke har været opmærksom på denne tråds særlige karakter, at man automatisk optræder som anonym. smiler

Jeg hedder selvfølgelig Michael. smiler

Jeg kunne jo, som en af de andre anonyme, citere en række kloge mennesker, men jeg vil nøjes med en enkelt, som jeg ikke lige kan huske hvem er. Måske Lao Tzu? smiler

"Sandheden må altid udtrykkes i modsætninger."

Jeg har rettet citatet lidt til: "Sandheden må altid udtrykkes i sin egen modsætning."

Man skal ikke være så ked af at noget man betragter umiddelbart ser modsætningsfuldt ud. Verden er ikke enten sort eller hvid.

Transcendens betyder intet andet end "udover sanserne". Man kan betragte tanken, forstanden, som sansernes samlede sum af erindring.

For at lære noget nyt må man være åben og ikke have forudfattede meninger. Hvis man har forudfattede meninger, så vil alt hvad man ser og oplever blive en udbygning af det, man allerede ved i forvejen og man vil ikke være i stand til at opleve noget nyt og anderledes end det, som man i forvejen kender. (Det kaldes, at fortolke) smiler

Der findes intet andet end det, som er lige nu. Dette er, er ikke stilstand men konstant bevægelse. Ikke alene naturen, universet, bevæger sig konstant, det gør vore indbyrdes menneskelige forhold også. At manøvrere i disse menneskelige forhold er at leve.

Vi er et resultat af alt det, som er gået forud, fortiden. Det er det, som vi kalder tanken. Denne tanke må være stille som mening, synspunkt, holdning for at vi kan se og opfatte det ny og ukendte.

Det betyder stort set blot, at vi må være åbne, når vi møder livet i stedet for forstokkede og have en masse forudfattede meninger.

Det er kun de "døde", som leder efter svar, for der er intet svar.

Livet er altid levende og nuværende. Hvert eneste øjeblik har aldrig været før.

Vi møder livet med alt hvad vi har og hvis vi er åbne og lyttende, så lærer vi og føjer mere og mere til det, som vi har at møde livet med. Så tanken er ganske nødvendig, for den er det redskab, som vi møder livet med.

Men denne tanke må være stille. Den bør ikke fare rundt i allehånde meninger og synspunkter. At tanken er stille betyder ikke, at den er død. Når tanken er stille optræder den som forstand.

Det er da ganske fantastisk at leve, ikke?

Forbandet svært, men interessant.

Jeg tror nok, at jeg har hørt en eller anden sige, at Himmerige er midt iblandt jer, ikke et helt andet sted.

Jeg ved da, at jeg bliver glad hvis nogen smiler til mig og ked af det hvis nogen ignorerer mig.

Findes der andet? smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 10:33

Skønt Gud er nærværende overalt, er han dog kun nærværende for dig i den dybeste og inderste del af din sjæl. De naturlige sanser kan ikke eje Gud eller forene dig med ham, nej dine iboende evner: forstand, vilje, erindring, kan kun række ud efter Gud men ikke være det sted hvor han bor i dig. Men der er en rod eller dybde i dig, hvorfra alle disse evner udspringer som linier fra et punkt eller som grene fra et træs stamme. Denne dybde kaldes sjælens midtpunkt eller grund. Denne dybde er din sjæls enhed og evighed - jeg havde nær sagt uendelighed, for den er så uendelig at intet kan tilfredsstille den eller give den hvile undtagen Guds uendelighed.
- William Law
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 13:14

Jamen, så skal du da ikke blive ignoreret fra min side af. Jeg synes, at det er et godt stykke arbejde, du gør, med at give ord for at holde benene på jorden - her blandt mennesker.

smiler

Jeg tror også på himlen. Men måske er det bedst at plante fødderne solidt i jorden, før man rækker armene mod den åbne himmel.

smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 13:51

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer.
- William Penn
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 14:31

Hvad med at prøve at skrive noget nyt i stedet for at gentage de samme gentagelser.

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer
http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/ubb/....html#Post13819Skønt Gud er nærværende overalt
http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/ubb/....html#Post13763
http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/ubb/....html#Post14101It is the greatest of all lessons to know oneself
http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/ubb/....html#Post12514 http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/ubb/....html#Post13723
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 15:01

Det er snart slut med gentagelserne. Så kommer der nye citater. Dog er gentagelserne nødvendige, og jeg har i formålsbeskrivelsen indikeret hvorfor.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 15:03

En Natur, fuldkommen og gennemtrængende, cirkulerer i alle naturer. En Virkelighed, som er altomfattende, rummer alle virkeligheder i sig. Den ene måne spejler sig overalt hvor der findes en vandflade. Og alle månerne i vandene rummes i den ene måne.
- Yung-chia Ta-shih
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 30/03/2013 16:41

Hej Michael.

(Det med automatisk at blive anonym ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke oplevet det)

Jeg glæder mig over dine ord og mærker især "genklang", når jeg læser:
Citat:
For at lære noget nyt må man være åben og ikke have forudfattede meninger.
og
Citat:
Der findes intet andet end det, som er lige nu. Dette er, er ikke stilstand men konstant bevægelse. Ikke alene naturen, universet, bevæger sig konstant, det gør vore indbyrdes menneskelige forhold også.
og
Citat:
Livet er altid levende og nuværende. Hvert eneste øjeblik har aldrig været før.
og
Citat:
Det er da ganske fantastisk at leve, ikke?
og
Citat:
Himmerige er midt iblandt jer, ikke et helt andet sted.

- og jeg føler ingen trang til tilføjelser smiler

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 00:18

Det er uvidenheden som får os til at tro at vi er legemet, sanseorganerne og alt det som ikke er Atman. Den mand er vis som overvinder uvidenheden ved hengivelse til Atman.
- Shankara
Indsendt af: treram

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 08:41

Sikken dog en gang gylle spredning vi her er vidner til, guden udspreder sin gylle over os og vi finder os i det, nej íkke mig jeg finder mig ikke i at blive indblandet i de ord man mener en gud har udtalt, vel vidende at en gud ikke kan tale, skrive eller læse og det gælder samtlige 5000 guder, som jo kun eksisterer i syge hjerner og intet har med den virkelige verden at gøre, ren indbildning og ønsketænkning, nogle savner en sutteklud og her bliver den serveret på en bakke med gylle.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 09:09

"ren indbildning og ønsketænkning, nogle savner en sutteklud og her bliver den serveret på en bakke med gylle".

- Ja, tak skæbne er den slags "racer-retorik" isoleret til den tankeverden den udspringer fra; man ka' bare glæde sig over at samfundet ik' er styret af den slags - selv om også DR her i påsken syntes at være en portal for guddommeligt ungdomssløvsind...;)

mvh
Simon

P.s.: som sædvanlig har fætter vims ikke andet end trosbekendelser i ærmet, det sir jo ikke så lidt...
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 09:52

Hej Treram.

Du ka' ikke li' de ord, som citeres i denne tråd, som mennesker (ikke guder) har skrevet, og som nogle andre mennesker godt ka' li' - og det er jo fair nok - smag og behag blinker

Men jeg ser, du udtaler dig om, hvad du kalder "den virkelige verden".
29/03/2013 17:24 i denne tråd skrev jeg:
Citat:
Mon ikke det - i hvert fald indtil videre - kan fastslås, at vi mennesker kun har begrænsede evner til at opfatte verden med vore sanser og vores fornuft (Jeg har i hvert fald indtil nu ikke set seriøse indvendiger herimod), og det må jo så betyde, at det kun er en begrænset del af verden, vi kan opfatte på den måde.
Har du kommentarer til det?

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 11:27

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
- Einstein
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 12:39

"Du ka' ikke li' de ord, som citeres i denne tråd, som mennesker (ikke guder) har skrevet, og som nogle andre mennesker godt ka' li'".

- Handler ikke om at ku' li, bare om sanseløs mølletrædning i guddommelig underdaninghed; det er barnagtigt at gentage den slags i en uendelighed, længere er den ikke.

"Mon ikke det - i hvert fald indtil videre - kan fastslås, at vi mennesker kun har begrænsede evner til at opfatte verden med vore sanser og vores fornuft".

- Bare uinteressant. Det interessante er om beskrivelser af virkeligheden matcher objektive forventninger, at de kan testes med samme udfald hver gang og derfor kan bruges til noget.
Der er ingen mening i at du igen træder vande i forestillingen om at vide alt, for det er i sig selv en meningsløs forventning. Pointen er, at du slet ikke får beskrevet noget universelt guddommeligt gennem lutter nedvurdering af din egen formåenhed og intellektuelle kapacitet. Det blir bare en ny omgang nonsens.

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 13:04

Tilføjelse.

Jeg vil da gerne indrømme, at konsekvenserne af vores naturligt begrænsede fatteevne er skræmmende.
For så er vores opfattelse af, hvor vi er, hvad det er, vi er i - og hvad vi selv er - jo også begrænset.
Så er det nemmere at sige, at dette slet ikke er interessant.
Men det fjerner jo ikke perspektivet!
Det fjerner jo ikke den enorme uvidenhed, vi befinder os i!

Tornerose stak sig på tenen, men blev genopvækket (Af prinsens kys).
Kristus døde på korset, men genopstod (i sin guddommelighed).
"Det er ikke virkelighed!"
Men hvis det ikke er virkelighed, hvordan kan det da eksistere? - endda så livskraftigt blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 13:14

Arne,

Jeg må tilstå, at jeg beundrer din utroligt klare måde at skrive på! Den sidste sætning er da også lige den prik over i'et, der vækker en indre respons. Fantastisk indlæg smiler

Helt logisk set har du også ret. Fornuften er begrænset. Den kan tydeligvis ikke gennemskue alt. Dette undviger nogle af de andre her på trosfrihed hele tiden. De kan ikke lide at forholde sig til dette. Så de benytter sig af Piet Heins lille mundgodte:

En yndet form for polemik
består i det probate trick,
at dutte folk en mening på,
hvis vanvid alle kan forstå.

Og så er samtalen pludselig blevet drejet over på "5000 guder", som ingen overhovedet har bragt i spil. Det er den mest æreløse måde at debattere på efter min mening.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 13:15

Ovenpå den fortløbende debat er her et indspark.

A full-spectrum approach to human consciousness and behavior means that men and women have available to them a spectrum of knowing — a spectrum that includes, at the very least, the eye of flesh, the eye of mind, and the eye of spirit.
- Ken Wilber
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 13:29

”Jeg vil da gerne indrømme, at konsekvenserne af vores naturligt begrænsede fatteevne er skræmmende”.

- Ikke spor skræmmende, det er end ikke skræmmende at se enkelte mennesker forklare deresw egen natur med uvidenhed fra middelalderen ;)

”For så er vores opfattelse af, hvor vi er, hvad det er, vi er i - og hvad vi selv er - jo også begrænset”.

- Afgjort, men hvorfor skræmmer det dig? – du fødes jo ikke med viden; ta’ dig nu lidt sammen, det handler jo om udvikling, og dér ka overtroiske selvsyn og undervurdering ikke hjælpe dig. .

”Så er det nemmere at sige, at dette slet ikke er interessant”.

- Nej, du skriver bare ikke noget interessant for mennesket som individ. Hvad du gør, er derimod at undervurdere menneskeheden med en tosset idé om at den burde vide bedre. Og dit alternativ til viden er så den uvidenhed som religioner har drysset nedover menneskeheden gennem 4-5000 år, hurra-hurra ;)

mvh
Simon

P.s.: salmesangen fra fætter vims dér er sådan set lige så ubrugelig, det minder mest om somo ell. den kristne hans replikationer.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 13:52

Tid til sammenfatning. Nu ligner det endelig noget, jeg er tilfreds med. Dejligt at projektet lykkes denne gang på Trosfrihed.

De nye ord er med grøn.

Se bare, hvor der er overensstemmelse fra alt mellem Einstein og ken Wilber og den esoteriske side af religionerne på tværs. Mennesket har virkelig en dybere evne til dybere erkendelse.

Ordet

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer.
- William Penn


Gud

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu

The day of my spiritual awakening was the day I saw and knew I saw all things in God and God in all things."
-Mechtild of Magdeburg

Although it may be hard to believe when we first look at its thousands of Gods and Goddesses, Hinduism's essence is monotheism. Its core belief is that all is Awareness, and that Awareness is One. "Sub ek," Maharajji used to say - it's all one.
- Ram Das

En Natur, fuldkommen og gennemtrængende, cirkulerer i alle naturer. En Virkelighed, som er altomfattende, rummer alle virkeligheder i sig. Den ene måne spejler sig overalt hvor der findes en vandflade. Og alle månerne i vandene rummes i den ene måne.
- Yung-chia Ta-shih


Selvet

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus

It is the greatest of all lessons to know oneself. For if
one knows oneself one will know God, and knowing God, that person will be made like God.
- Clement of Alexandria (c. 150-215)

Skønt Gud er nærværende overalt, er han dog kun nærværende for dig i den dybeste og inderste del af din sjæl. De naturlige sanser kan ikke eje Gud eller forene dig med ham, nej dine iboende evner: forstand, vilje, erindring, kan kun række ud efter Gud men ikke være det sted hvor han bor i dig. Men der er en rod eller dybde i dig, hvorfra alle disse evner udspringer som linier fra et punkt eller som grene fra et træs stamme. Denne dybde kaldes sjælens midtpunkt eller grund. Denne dybde er din sjæls enhed og evighed - jeg havde nær sagt uendelighed, for den er så uendelig at intet kan tilfredsstille den eller give den hvile undtagen Guds uendelighed.
- William Law

Det er uvidenheden som får os til at tro at vi er legemet, sanseorganerne og alt det som ikke er Atman. Den mand er vis som overvinder uvidenheden ved hengivelse til Atman.
- Shankara


Erkendelse

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
- Einstein

A full-spectrum approach to human consciousness and behavior means that men and women have available to them a spectrum of knowing — a spectrum that includes, at the very least, the eye of flesh, the eye of mind, and the eye of spirit.
- Ken Wilber


Den uselviske kærlighed

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

Ret stræben

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus

Spiritualitet

I would say meditation is spiritual, but not religious. Spiritual has to do with actual experience, not mere beliefs; with God as the Ground of Being, not a cosmic Daddy figure; with awakening to one’s true Self, not praying for one’s little self; with the disciplining of awareness, not preachy and churchy moralisms about drinking and smoking and sexing; with Spirit found in everyone’s Heart, not anything done in this or that church.
- Ken Wilber
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 17:37

Det er værre end gyllespredning, det er regulær spam. Trosfrihed.dk er en debatportal, står der på forsiden men det er ikke megen debat her foregår.

Ved at surfe lidt rundt på sitet har jeg, i år, mødt 3 debattører (hvoraf en er udmeldt) og x-antal verdensfjerne fabulanter, en af fantasterne har i et indlæg opfordret til spam. (?)

Den udmeldte debattør, efterlyste nye debattører, hvilket ikke resulterede i andet end en ny spammer; måske skulle sitet skifte benævnelsen debatportal ud med en mindre misvisnede betegnelse?

Zeff
Indsendt af: treram

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 19:08

Det var da godt man havde papir og kuglepen for de par tusinde eller titusnde år siden guderne udtalte disse "kloge" ord, eller hvem det nu var der opfandt dem, men jeg er ikke helt overbevist om at det var guderne, at mennesker i det hele taget tør henvise til gud(erne) er et tegn på at noget er skingrende galt, men det er da meget " sødt" og nogen skal nok falde for bluffet i og med der er ca 5 mia. troende, der uden at tænke sig om æder det hele råt.
Jeg mener det tangerer bedrageri at påstå hårdnakket at det er gude snak og de stakkels børn der er pålagt at have religionsundervisning i skolerne, skal tro på dette, det er bare helt utroligt, at det er lovligt i det hele taget, kan man næppe tro, det kunne være morsomt at køre en retssag på det.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 31/03/2013 21:29

At undervise børn i 'gudetro' indenfor de 3 abrahamske kulter (og sikkert også et x-antal flere) er barne-mishandling, idet der er iboende trusler (straffe, der som regel men ikke altid, iværksættes efter døden) hvis ikke man er i stand til at tro på disse fantasifostre og følge deres dogmer.

Ældgamle myter, er efter passende redigering, blevet brugt i bedragerisk henseende af datidens herskere, der i dem så et magtfuldt middel til at betvinge befolkningen. Disse primitive folkefærd havde ikke den viden, nutidens vesterlændinge har mulighed for, gennem skolegang og almen oplysning at tilegne sig og var derfor et nemt offer for magthavernes (skræk)kampagner.

I dag er det forholdsvist nemt (om end tidskrævende) at følge disse fabler til deres historiske udspring (som ligger en god tid før judaisme, kristendom og muhamedanisme) og det er intellektuel dovenskab at fastholde disse primitive fantasier.

Tilmed er det blevet et yderligere krav hos fabulanterne at deres blændværk og tro skal respekteres!

Zeff
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 00:00

Hej Treram og Anonym Zeff.

Zeff skriver:
Citat:
Tilmed er det blevet et yderligere krav hos fabulanterne at deres blændværk og tro skal respekteres!
Mit svar:
Ja, selvfølgelig skal "fabulanternes" idéer respekteres nøjagtig lige så meget som ateisternes og rationalisternes.
Sker det ikke, er enhver mulighed for god debatkultur, da på forhånd gået tabt, skulle jeg mene (Med ordet respekt mener jeg det at anerkende den pågældendes ret til at have og til at ytre sine meninger).

Er det den ret, I vil angribe?
Det kunne se sådan ud, siden I tillader jer at kalde andres meninger og idéer for
"gyllespredning".
Skyldes det mon, at I åbenlyst ikke har været i stand til at modsige påvisningen af rationalismens (klik) begrænsninger? blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 01:29

Ytringsfriheden er ikke til diskussion, det er en demokratisk nødvendighed. Det er ikke at have en mening, at man spammer en tråd, med ord der siges at komme fra en mytisk skikkelse i en gammel bog.

En mening er noget man danner sig, udtrykker en opfattelse af og måske danner en holdning ud fra. Ens meninger kan debatteres, man kan ændre dem, enten fordi man får nye synspunkter eller bliver stillet overfor for fakta.

Er en mening fjollet har individet ret til at ytre den/dem men det giver ingen ret til respekt. Respekt er noget man kan gøre sig fortjent til men aldrig kræve.

Deltager man i en debat må man forvente uenighed.

Zeff
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 01:40

The divine Ground of all existence is a spiritual Absolute, ineffable in terms of discursive thought, but (in certain circumstances) susceptible to being directly experienced and realized by the human being.
- Aldous Huxley


Og sådan er det. Ikke alt kan argumenteres for, om end det kan erkendes. Vejen til erkendelsen hedder ydmyghed og kærlighed.
Indsendt af: treram

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 03:22

Hej Arne.
Det er ikke andres ideer og meninger jeg kalder gyllespredning, men det at man er sikker på at det er gud(er) der har udtalt de ord der bliver spredt ud på debatten, tror du virkelig på at de kommer fra en gud?? siden du forsvarer dem så meget, jeg troede faktisk du havde en mer nøgtern tankegang.
Og på hvilken måde er de så kommet fra gud(erne)? og på hvilket sprog ?, med en brevdue eller med en direkte kontakt?- haleluja, desuden kunne ateister aldrig finde på at fremkomme med ord som man så forsøger at indbilde andre at de kommer fra noget nonexistent, men det skal de troende åbenbart have lov til.

Vel det er jo kirkernes grundlag at lyve folk op i deres åbne ansigter, bare det kaldes tro er alt tilladt.

Så gyllespredningen kan fortsætte uhindret.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 09:39

Hej Anonym Zeff.

Du skriver bl.a.:
Citat:
Er en mening fjollet har individet ret til at ytre den/dem men det giver ingen ret til respekt. Respekt er noget man kan gøre sig fortjent til men aldrig kræve.

Du svarer her på, at jeg skrev (om respekt):
Citat:
Med ordet respekt mener jeg det at anerkende den pågældendes ret til at have og til at ytre sine meninger.

At du således giver dig selv ret til at fratage dine meddebattører deres ret til at have og ytre deres mening(er), medfører, at jeg ikke længere går i dialog med dig.

Slut herfra Arne cool
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 10:43

Hej Treram.

Du skriver:
Citat:
Det er ikke andres ideer og meninger jeg kalder gyllespredning, men det at man er sikker på at det er gud(er) der har udtalt de ord der bliver spredt ud på debatten, tror du virkelig på at de kommer fra en gud?? siden du forsvarer dem så meget, jeg troede faktisk du havde en mer nøgtern tankegang.

Mit svar:
Jeg glæder mig for det første over at du respekterer andres ret til at ytre deres idéer og meninger.

For det andet, så er der mig bekendt ikke fremlagt citater her i denne tråd, som hævdes at være udtalt af gud(er).
Derimod er der fremlagt citater af mennesker, hvoraf mange nok kan siges at være mennesker, der føler sig sikre på, at der er gud(er).
På samme måde har jeg her netop fremlagt et citat af et menneske (dig), der ofte har erklæret sig sikker på, at der ikke er gud(er).
Hvis det ene er "gyllespredning", så er det andet vel osse, skulle jeg mene.

Dit spørgsmål: "- tror du virkelig på at de kommer fra en gud??", giver derfor ikke for mig nogen mening, men hvis spørgsmålet også indeholder: Tror du virkelig, at der er gud(er)?, så har jeg dette svar:

Idéen om at der er gud(er) ligger for mig at se uden for fornuftens grænser, og at der eksisterer noget der ude forekommer mig logisk set at være overvejende sandsynligt (det modsatte: at der ikke eksisterer noget der ude, ligner for mig at se nærmest storhedsvanvid på den samlede menneskeheds vegne).

Uden for fornuftens grænser har vi - som jeg ser det - kun vores intuition, som vi kan bruge, og hvordan den fungerer, vil jeg af gode grunde ikke "kvaje" mig om blinker men jeg kan da tilføje, at begrebet Gud for mig ser ud til at være så mangetydigt og samtidig så uklart og så udefinerligt, at jeg helst ikke bruger det ord. Jeg kan til nød bruge ordet guddommeligt - i mangel på bedres havelse.

Det nærmeste, jeg kan komme det er nok: en intuitiv oplevelse af noget umådeligt større end mig selv (og som jeg endda selv er en del af).

Måske jeg kan tillade mig at spørge: Er det totalt fremmed for dig?

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 11:53

Se kun Et i alle ting; det er det andet som fører dig på vildspor.
- Kabir


Det utrolige er jo, at disse mystikere er enige på tværs af tid og sted. Folkereligionerne er ikke enige med hinanden. Men dette "omme bagved" religionerne - i den direkte, intuitive erkendelse. Her findes det samme. Her udtrykkes det samme.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 12:31

The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.
― Meister Eckhart


Her har vi det igen. Enhed med Gud.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 13:01

Kære Treram,

Hvad mener du med "gud(er)"? Måske ligger misforståelsen i den måde, du anvender ordet på.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 13:26

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
- Jalal ad-Din Rumi
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 13:47

Indsendt af: Anonym
Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
- Jalal ad-Din Rumi


Citatet her går rent ind hos mig ... kunne være som talt ud af EKIM´S lære, som så går et skridt videre og siger, at alt som ikke ér kærlighed (alle barrierer) ved Helligåndens eller Jesu´hjælp kun er til for at blive tilgivet, OG det er det eneste, vi har at være her for.... og tilbage i så fald vil være KÆRLIGHEDEN ... og intet andet.

Tænker over Hildegard von Bingens ord om, at KÆRLIGHED ER DEN SUBSTANS, SOM BINDER UNIVERSET SAMMEN

Glædelig påske ...

m.v.h.
Zenia
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 13:48

Hvorfor i alverden skal enhver idiotisk idé respekteres.

Det fatter jeg ikke?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 14:11

Hej Michael.
Citat:
Hvorfor i alverden skal enhver idiotisk idé respekteres.
skriver du.

Ja, det bestemmer du jo selv - for dit eget vedkommende - men (idet jeg fravælger din værdidom: idiotisk) for mig er alle meninger som udgangspunkt ligeværdige blinker

Sådan har jeg det, og det hverken kan eller vil jeg ændre smiler

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 14:19

Hej Treram

Du har selvfølgelig ret. Og disse evindelige citater viser blot, at den som citerer, ikke selv har gjort nogen form for erkendelse.

Forfængelige er de.

Og ikke kloge nok til at forstå sig selv.

Det betyder ingenting hvad alle kloge mennesker nogensinde har sagt, det eneste der betyder noget er hvad man selv forstår.

Du har ret. Det er gyllespredning. Alle disse citater ødelægger blot den enkeltes forståelse og muligheden for en bedre fremtid for os alle.

Det er ikke nok at sige, at de ikke ved hvad de taler om. De burde tie stille.

Det vil de næppe, de vil fortsætte med at lede alle vild. Det eneste vi kan gøre er at tale dem midt imod.

Det virkelige, åh, så kedelige og almindelige, liv er det helligste af alt.

Og alle vi 7 milliarder mennesker er på lige fod. Den ene er ikke mere end den anden. smiler

Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 14:57

"selvfølgelig skal "fabulanternes" idéer respekteres nøjagtig lige så meget som ateisternes og rationalisternes".

- Det handler slet ik om respekt, det handler om mangel på fornuftige begrundelser for synspunkter. Du har fx. altid sidder og svælget i trosanskuelser for det usandsynlige, hvilke du søgte at begrunde med det du intet vidste om. Det i sig selv er jo det rene galimatias, og det gør det altså ikke mindre morsomt at du ikke indser det! ;)

"Er det den ret, I vil angribe?"

- Det er samme skinmanøvre du genbruger Arne! Det er indholdet i synspunkter for tro der kritiseres, ikke retten til at mene noget om dem.

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 15:05

Hej Treram..

"Det er ikke andres ideer og meninger jeg kalder gyllespredning, men det at man er sikker på at det er gud(er) der har udtalt de ord der bliver spredt ud på debatten, tror du virkelig på at de kommer fra en gud?".

- Der er da meninger der er rent gylde og nonsens, og som derfor bør kritiseres, osv. Det er jo på den måde der sker en udvikling.
Kritik af indholdet i meninger, har intet at gøre med retten til at udtrykke dem - dén diskussion er bare Arnes kæledægge, altså at føre kritik over i en meningsløs snak om trosfrihed. Arne har reelt misforstået trosfriheden som et grundlægende princip, og tror den er en garant imod kritik i samfundet.

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 15:46

Hvor er jeg glad for, at der er noget, du kunne bruge, Zenia. Jeg tænkte netop på dig for ikke så længe siden i forbindelse med denne tråd.

Jeg tror, at du er spirituelt søgende som mig. Kan du fortælle mig, hvorfor ordene om kærlighed og godhed vækker så stor modstand hos nogle her fra Trosfrihed?

- Havde de ment deres debativer oprigtigt, havde de forholdt sig til deres egen antagelse om, at den rationelle fornuft er den eneste sikre vej til erkendelse. Hvis de ikke ønsker at bringe denne evne til selvkritik ind i diskussionen, kan der ikke være en ligeværdig diskussion.

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."
- Jesus


Og tak for dit citat. Lad os føje det til smiler

Kærlighed er den substans, som binder universet sammen.
- Hildegard von Bingen

Her er en side om hende: http://www.hildegardvonbingen.dk/
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 16:11

Michael skriver til Treram:
"

Du har selvfølgelig ret. Og disse evindelige citater viser blot, at den som citerer, ikke selv har gjort nogen form for erkendelse.

Forfængelige er de.

Og ikke kloge nok til at forstå sig selv.

Det betyder ingenting hvad alle kloge mennesker nogensinde har sagt, det eneste der betyder noget er hvad man selv forstår.

Du har ret. Det er gyllespredning. Alle disse citater ødelægger blot den enkeltes forståelse og muligheden for en bedre fremtid for os alle.

Det er ikke nok at sige, at de ikke ved hvad de taler om. De burde tie stille.

Det vil de næppe, de vil fortsætte med at lede alle vild. Det eneste vi kan gøre er at tale dem midt imod.

Det virkelige, åh, så kedelige og almindelige, liv er det helligste af alt.

Og alle vi 7 milliarder mennesker er på lige fod. Den ene er ikke mere end den anden. smiler
"

og jeg tænker:
At vel er vi alle her på Jorden fælles om et vist livsvilkår. ...

Og dette fællesskab, som ikke indebærer, at den "ene er mere end den anden" gør jo netop, som jeg ser det, at vil vi noget med fællesskabet ... ja så benytter vi det da til at hjælpe hinanden ... alt andet ville da kun styrke adskiltheden, mennesker imellem?

Når jeg læser, hvad andre skriver, mærker jeg - om det giver genklang i mig - og gør det det, er jeg da taknemmelig og føler mig ikke vildledt, men vejledt ... og det tænker jeg da på er grund nok til at være glad for alles forskellighed. ...

Sluttelig: Det, jeg selv finder glæde ved og har udbytte af vil jeg da også gerne give videre til andre. ... Om det er udtryk for manglende klogskab hos mig? Tja, det må andre jo (be)dømme. ...

Nogle vil finde det interessant og tage det til sig, som man selv har gjort det, mens andre vil finde det ren tidsspilde, og er det tilfældet, kan man jo bare lade det ligge, tænker jeg. ...

Men jeg kan altså ikke lade være med at sige, at jeg synes det er udtryk for et enormt hovmod at mene om andre, at de burde tie stille ... og samtidig se sig selv i stand til at have som opgave at tale andre midt imod. ...

Det er da om noget grøftegraveri, tænker jeg. ... Så ingen sympati for det overhovedet herfra. ...m.v.h.
Zenia
[/quote]
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 16:12

Lad mig føje til for egen regning.

Kærlighed er en handling. Den handling du udfører i livets virkelighed.

Manglende kærlighed er den handling, som du undlader at udføre i livets virkelighed.

Eller omvendt, alt efter hvordan du definerer handling. Nogle gange kan det, at undlade, at udføre en handling være det samme som, at udføre den. Se selv sandheden i dette udsagn.

Alfa og Omega: Kærligheden er en handling.Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 16:17

Jeg havde heller ikke ventet andet ''Zenia**

At du kalder sandheden for hovmodig fordi den udtaler sig imod disse falske vejledere.

Derfor mener jeg også, at det er absolut nødvendigt for det enkelte menneske at kunne se selv og selv at kunne skelne mellem sandt og falsk.

Og jeg vil stadig synes, at disse falske vejledere bør tie stille og lade være med at udtale sig om det, som de ikke har forstand på.

Så de i det mindste ikke leder flere end dig vild. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 16:29

Kære Thomas?

Du skriver til mig her, sådan:

Jeg tror, at du er spirituelt søgende som mig. Kan du fortælle mig, hvorfor ordene om kærlighed og godhed vækker så stor modstand hos nogle her fra Trosfrihed?

... og mit svar må blive:

Den længste vej et menneske har at vandre er den, som går fra forstanden til hjertet. ...

Er man et menneske med energien meget i sin forstand/hjerne, er det som hører troen til rigtig svær at kapere. ... Kan endda vække både aggressioner og vrede. ...

Men - som jeg er skruet sammen - vil hjertet altid vinde til sidst, når man vel at mærke har indstillet sig på at "aflære" noget af det, forstanden har tilegnet sig. ...

Når det er sagt, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at nogle af de mest uegennyttige og hjælpsomme mennesker, jeg har mødt på min livsvej ikke ville ane, hvad ordet spiritualitet indebærer. ... De har det bare i sig, ...

Sådan som verden er skruet sammen - ikke mindst i vor del af den - skal vi nok være varsomme med alt for mange ord, men måske hellere gå ud og gøre noget godt for andre. smiler


Mener, det var Ghandi, som sagde: VÆR den forskel, du ønsker i verden. ...

m.v.h.Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 17:02

Som sagt.

Zenia eller Thomas. smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 17:54

Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.
- Jesus

Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.
- Jesus
Indsendt af: treram

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 20:25

Kære Zenia.
Det er ikke ordene om kærlighed og godhed, der vækker så stor modstand her på Trosfrihed, det er at de forbindes med noget guder skulle have sagt, her vil enhver med sin fornuft i behold, vove at påstå at dette ikke er muligt, for på hvilket et sprog har guden fremsat sine betragtninger og hvordan er de kommet til mennesket fra guden?

Tør du påstå at en gud har sagt disse ord der udgydes her på Trosfrihed, jeg tror ikke mange præster inderst inde tør, men grundet deres stilling presses de til at følge trop og bræge med de får de går på græs med ellers er det exit folkekirke.

Og atter ser vi at folkekirken tager patent på alt der der kærligt og godt, ateister er bare skarn, der graver for dybt og det er ikke sømmeligt, nogle kunne muligvis blive klogere.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 01/04/2013 21:15

Kære Treram:

Kan man ikke bare "nøjes med" at glæde sig over - hvis ordene da finder genklang i én - at tage dem til sig, og så tage den derfra ... enige er vi jo dybest set i visdommen i mange af citaterne. ...

Om de er Guds ord? Tja, egentlig tror jeg jo på, at alt hvad der er kærligt og velment er Guds-inspireret, men det vil jo altid være et spørgsmål om TRO ... og vil nok aldrig kunne bevises, mens vi er her på jorden i hvert fald, så det er ikke en diskussion værd, tænker jeg. ...

Tænker bare på, at det er ærgerligt, hvis de kloge og kærlige råd - i stedet for at blive nydt og i bedste fald taget til efterretning som en lære, man kunne ønske sig at søge at leve op til ... bliver brugt til at grave grøfter og adskille mennesker med. ...

Det har vist aldrig været intentionen hos de lærde og viise, som citeres her - så her vil jeg tillade mig at trække mig tilbage fra emnet. ...

m.v.h.
Zenia

Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 02:45

Vær så venlig, at læse dit eget indlæg.

Nej.

Man kan ikke nøjes med..

... og derefter bare gå videre. smiler
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 06:41

"Det er ikke ordene om kærlighed og godhed, der vækker så stor modstand her på Trosfrihed, det er at de forbindes med noget guder skulle have sagt".

- Jah, egentlig er det eneste imponerende, at disse overtroiske mennesker, der stort set sidder på tastaturet for at prædike jesuskærlighed og godhed, konsekvent tilskriver himmelnisserne men ikke mennesker slige egenskaber – til trods for at guder er menneskets egen kreation..;)

Der må vist en lille kærlighedssang til og fra den enestående Blossom Dearie, for at komme dette jesuskvittevit til livs..

http://www.youtube.com/watch?v=pWwYnBZTJQA

mvh - & godmorgen til menighedsrådet..;)
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 08:42

Hej Treram.

Når du stiller spørgsmålet:
Citat:
Tør du påstå at en gud har sagt disse ord der udgydes her på Trosfrihed -
så kan du selvfølgelig henvise til, hvad nogle mennesker (evangelister) har skrevet i Bibelens Ny Testamente, at de har hørt - eller er blevet fortalt - at Jesus har sagt, og når Jesus opfattes som "den anden person i det kristne gudsbegreb den hellige treenighed", så kan du jo få dit spørgsmål til at hænge sammen.

Nu er der jo ikke historisk belæg for Bibelens Jesus og da slet ikke for disse citater, så ingen kan vel komme længere end til at påstå, at de tror på - men ikke har viden om - at citaterne er af en guddommelig Jesus Kristus.

Jeg hører ikke til dem, der har en sådan fast tro; jeg er i tvivl om Bibelens Jesus overhovedet har eksisteret.
Det, der interesserer mig er imidlertid indholdet af disse ord, som nogle mennesker på et tidspunkt har skrevet ned.
Jeg opfatter ikke disse ord som sandhed, men som inspirationer fra intuitionernes verden, og det er på den måde, de interesserer mig - på linje med ord fra andre religioner og kulturer.

Og at interessere sig herfor burde vel ikke være fremmed eller uønsket på en debatportal ved navn Trosfrihed blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 11:00

Tid til sammenfatning. Nu ligner det endelig noget, jeg er tilfreds med. Dejligt at projektet lykkes denne gang på Trosfrihed.

ORDET

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer.
- William Penn

GUD

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu

The day of my spiritual awakening was the day I saw and knew I saw all things in God and God in all things."
-Mechtild of Magdeburg

Although it may be hard to believe when we first look at its thousands of Gods and Goddesses, Hinduism's essence is monotheism. Its core belief is that all is Awareness, and that Awareness is One. "Sub ek," Maharajji used to say - it's all one.
- Ram Das

En Natur, fuldkommen og gennemtrængende, cirkulerer i alle naturer. En Virkelighed, som er altomfattende, rummer alle virkeligheder i sig. Den ene måne spejler sig overalt hvor der findes en vandflade. Og alle månerne i vandene rummes i den ene måne.
- Yung-chia Ta-shih

SELVET

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus

It is the greatest of all lessons to know oneself. For if
one knows oneself one will know God, and knowing God, that person will be made like God.
- Clement of Alexandria (c. 150-215)

Skønt Gud er nærværende overalt, er han dog kun nærværende for dig i den dybeste og inderste del af din sjæl. De naturlige sanser kan ikke eje Gud eller forene dig med ham, nej dine iboende evner: forstand, vilje, erindring, kan kun række ud efter Gud men ikke være det sted hvor han bor i dig. Men der er en rod eller dybde i dig, hvorfra alle disse evner udspringer som linier fra et punkt eller som grene fra et træs stamme. Denne dybde kaldes sjælens midtpunkt eller grund. Denne dybde er din sjæls enhed og evighed - jeg havde nær sagt uendelighed, for den er så uendelig at intet kan tilfredsstille den eller give den hvile undtagen Guds uendelighed.
- William Law

Det er uvidenheden som får os til at tro at vi er legemet, sanseorganerne og alt det som ikke er Atman. Den mand er vis som overvinder uvidenheden ved hengivelse til Atman.
- Shankara

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
- Jalal ad-Din Rumi

ERKENDELSE

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
- Einstein

A full-spectrum approach to human consciousness and behavior means that men and women have available to them a spectrum of knowing — a spectrum that includes, at the very least, the eye of flesh, the eye of mind, and the eye of spirit.
- Ken Wilber

The divine Ground of all existence is a spiritual Absolute, ineffable in terms of discursive thought, but (in certain circumstances) susceptible to being directly experienced and realized by the human being.
- Aldous Huxley

Se kun Et i alle ting; det er det andet som fører dig på vildspor.
- Kabir

The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.
― Meister Eckhart

DEN USELVISKE KÆRLIGHED

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

RET STRÆBEN

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."
- Jesus

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus

Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.
- Jesus

Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.
- Jesus

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus

SPIRITUALITET

I would say meditation is spiritual, but not religious. Spiritual has to do with actual experience, not mere beliefs; with God as the Ground of Being, not a cosmic Daddy figure; with awakening to one’s true Self, not praying for one’s little self; with the disciplining of awareness, not preachy and churchy moralisms about drinking and smoking and sexing; with Spirit found in everyone’s Heart, not anything done in this or that church.
- Ken Wilber
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 11:03

Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?
- Jesus

Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.
- Jesus
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 13:21

The highest form of grace is silence.
- Swami Chinmayananda
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 13:53

Citat:
The highest form of grace is silence.
- Swami Chinmayananda


skriver en anonym paradoksalt nok sørme i en tråd der hedder "Guds Mund" og hvor vi overdynges med "Guds Mund" citater!

ja lille menneske, du må ikke stille spørgsmål, du må ikke kritisere, du skal blot holde bøtte og lytte (som michael også siger det igen igen) til fortiden, Krishnamurti fx og guru'erne her, dette er nøjagtig hvad silence betyder, en total umyndiggørelse mennesket, og et stort angreb på hvad Kant og om noget Paulus stod for, da han søsatte kristendommen tænkende, diskuterende og hævdede at dette at lovsynge med sin forstand stod over tungetalen og at mennesket ikke var underkastet nogle religiøse lovskrifter og diskurser mere, men at vi havde tankerne og ånden, direkte fra Gud, uformidlet, hvorfor vi skulle lytte til hinanden på ny ud fra selvstændig ånds og forstands virksomhed. Det var et endeligt opgør med blind tro, "blind troenhed", som A Schweitzer siger det; da Paulus døde tabte han slaget til Kirken og Paulus begyndte først igen med Luther at genvinde indflydelse på Kirken (nu den protestantiske), men Schweitzer profiterede at der ville ske nye og større omvæltninger når Paulus blev endnu bedre forstået, og vi ser idag Zizek og Badiou og HansKrist her i danmark.

kære anonym vi befinder os på et meget højere niveau for debat, end bevidstløs rablen ukritisk og ikke kommenterede citater af os der ikke bliver sat ind i en moderne videnskabelig tværvidenskabelig kontekst. Og hvis ikke simon og bjørn havde ødelagt flere år med deres pseudodebatter (og latterlige intetsigende religionskritik, der intet ramte), havde vi været ved fælles anstrengelser, endnu længere fremme i skoene her på stedet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 13:59

Hej Anonym.

Så mange citater, som du præsenterer i denne tråd, er mere, end jeg kan finde appetit til.

Ikke at jeg har noget negativt at sige om citaterne, men det, jeg savner, er et sammendrag, din altomfattende konklusion.
Uden en sådan kan det for mig tendere til at blive noget nær en "rodebutik", som skaber mere irritation end inspiration.

Du har udvalgt citaterne.
Hvorhen fører de dig?

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 14:03

Kære Arne og Hanskrist,

Hanskrist:
Mange misforståelser skyldes, at vi ikke er enige om ords betydning. Jeg kan f.eks. ikke genkende din forståelse af ordet "stilhed", ligesom jeg heller ikke kan genkende Trerams forståelse af ordet "Gud".

Arne:
Formålet med citaterne er at skabe en database af citater, hvor man kan hente ord til inspiration og flette dem ind i egne tekster. Det er som at åbne et krydderi-skab. Du blander ikke alle krydderier i én ret. Du udvælger. Stadigvæk kan det være på sin plads at have sådan et krydderi-skab at vælge krydderierne fra.

Undervejs er det enkelte ord til inspiration.

Til alle:
Hvis I er utilfredse og bliver irriteret, så er det ikke min hensigt. I sådan et tilfælde synes jeg, at I skal kontakte Peter Arentzen og bede ham sætte en stopper for det. Så ved jeg, hvor jeg står. Indtil da vil jeg fortsætte, så længe jeg har lyst.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 14:15

nej fortsæt du bare thomas, indtil du selv ser komikken og det intetsigende i at bringe citater der ikke overhovedet bliver kritisk kontekstet moderne videnskabelighed tværvidenskabeligt.

disse citater står og blafre i vinden, eller med begge ben ud i det blå, og mennesket narres til at tro noget der ikke er eksistentielt sandt for det selv og dets liv,

citaterne er om noget opium, bedøvelsesmiddel, for den ukritiske læser, og det er bestemt ikke vejen frem imod bevidsthedens lys, øget bevidstheds niveau, større og større forståelse for nogen af os

det der undrer mig er at disse citater overhovedet kan fange folks opmærksomhed,,, fx det jeg skriver er tusind gange bedre og mere interessant, men det får sjovt nok ingen opmærksomhed hvis jeg ikke polemisere og provokere,,, der er sgu ingen der gider længere et stykke reelt studie og tankearbejde mere her på stedet,,, en forfærdelig intellektuel dovenskab har bredt sig,,, og du thomas kan da gøre det bedre om du ville,, om du gad studere lidt, i stedet for at gå op i dine forfængelige susblime højere bevidstheds fornemmelser kun, intet er farligere end denne leg med hjernens belønnings center, vi ved dette fra forskningen i misbrug, og rotteforsøg hvor de foretrækker at få hjernens belønningscenter stimuleret, frem for at leve livet, ha sig et sober liv
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 14:20

Jeg er uenig, Hanskrist. Jeg mener, at du forudsætter mange ting om det videnskabsteoretiske fundament, du antageligt gerne vil slå til lyd for. Hvis du opretter en tråd om det, der ligger dig på hjerte og forholder dig kritisk til eget videnskabsteoretiske ståsted, deltager jeg gerne på de præmisser. Samtidig skal du dog bevare din integritet og ikke med få minutters mellemrum kalde mig "kære anonym" for så at håne "Thomas".
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 14:25

Det første citat er en oversættelse af et tidligere ord bragt på engelsk.

Et af de interessante ting ved disse citater er efter min mening, at epistemologi og ontologi sammenflettes. Den forenende Erkendelse - at finde ud af hvem man Er.

Den guddommelige Årsag til al eksistens er et åndeligt Absolut som er uudsigeligt i den forstandsmæssige tankes udtryksform, men som under visse omstændigheder kan opleves og erkendes direkte af mennesket.
- Aldous Huxley

Menneskets endelige mål, den yderste grund til menneskelig tilværelse, er den forenende erkendelse af den guddommelige Årsag - en erkendelse som kun kan komme til den der er beredt til at lade "jeg'et dø" og derved faktisk gøre plads for Gud.
- Aldous Huxley

Af et givet slægtled af mennesker vil meget få nå dette endelige mål for menneskelig eksistens; men lejligheden til at komme til forenende erkendelse vil på den ene eller den anden måde stedse være der, så at alle sansende væsener tilsidst erkender hvem de i virkeligheden er.
- Aldous Huxley
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 15:01

ganske kort:der findes ifølge kristen eksistentialistisk teologi ikke nogen guddommelig årsag til al eksistens og ej heller et åndeligt absolut der kan tvære mennesket ud, udviske menneskets jeg, ego-self, så vi kan sige at jeg'et må død, for derved at gøre plads for Gud (dette er u-Kristeligt, og har intet med kristendommens essens at gøre som findes i den paulinske Kristus mystik). .

Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.I kristendommen er det sandt menneskelige bevaret (Jesus er på samme tid sand Gud og sandt menneske (dette er dogmet der sikrer imod Huxleys østlige inspirerede guds mystik)), hvorfor jeg'et ikke skal død, hvorfor vores personlighed og individualitet ikke skal udslettes eller svækkes.Målet er i kristendommen mere menneskelighed, individualitet og personlighed, ja øgede grader af menneskelig frithed, altså intelligens, ånd/bevidsthed. Som Böhme siger det, er Kristus vores "jeg-hed" og som Steiner siger det, er Kristus menneskehedens Jeg-legeme, selvstændigheds legeme.

Huxley har aldrig beskæftiget sig med kristen teologisk tænkning og forståelse. Og man finder hele vejen igennem hans bog en lang række fejl og misforståelser i forhold til kristendommens tænkning og forståelse.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 15:03

Jeg er ikke interesseret i "kristen eksistentialistisk teologi".
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 15:12

Citat:
Jeg er ikke interesseret i "kristen eksistentialistisk teologi".


dermed er du slet ikke interesseret i det nye testamente og urkristendommens oprindelse omkring ham jøden Jesus af Nazareth, ja du er slet ikke interesseret seriøst i kristendommen, da ingen moderne teologi og teologisk forståelse kan se bort fra den eksistentialistiske teologiske forståelse af det nye testamente og kristendommens oprindelse, urkristendommens tro og tros liv

så er det jo bare fis og ballade med dig at du citerer fra det nye testamente,,, så useriøst som noget kan være

du er altså bare interesseret i en religiøs monisme der slet ikke findes i forbindelse kristendommendet er også vigtig at huske at vi allerede har haft her og på religions debatten en jmp/michael der siger nøjagtig det samme som du thomas, og har bragt i stor udstrækning nøjagtig de samme citater,, også han var som dig totalt ligeglad med hvad fagfolk på området sagde om de her forhold
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 15:37

Hvis du vil føre dialog, skal det være uden, at du fortæller mig, hvad jeg mener og vil. Du kan nøjes med at spørge mig, så svarer jeg dig.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 15:43

nu var det rent faktisk dig der skrev:

Citat:
Jeg er ikke interesseret i "kristen eksistentialistisk teologi".


jeg redegjorde så bare for konsekvenserne af denne totale afvisende holdning til de sidste ca 300 - 500 års teologi, begyndende med hvad Luther og Kant inspirerer til over især Schelling, og op til Schweitzer, Bonhoeffer; Berdyaev; Tillich og Barth og nu i vore dage Zizek og Badiou med mange flere
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 16:50

Selvfølgelig skal du da synliggøre den kæde af årsag-virkning, som du mener, gældende. Men når du drager konklusioner om, hvad andre mener og interesserer sig for, så pas på med at træde ved siden af, som du gjorde i mit tilfælde. Så er det enklere at spørge.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 17:54

Hej Anonym.

Du skriver til mig:
Citat:
Formålet med citaterne er at skabe en database af citater, hvor man kan hente ord til inspiration og flette dem ind i egne tekster. Det er som at åbne et krydderi-skab. Du blander ikke alle krydderier i én ret. Du udvælger. Stadigvæk kan det være på sin plads at have sådan et krydderi-skab at vælge krydderierne fra.
Mit svar:
Nu findes der jo i forvejen ganske mange sådanne "databaser" f.x. Bibelen, Bhagavad Gita og Koranen , og enhver kan jo pille "data" ud fra sådanne kilder og bruge dem til at "slå andre oven i hovedet med" blinker
Men hvis du ikke begrunder, hvorfor du har udvalgt, netop det, du præsenterer, så ligner det for mig at se blot en bevidstløs afskrivning, og så mister jeg lysten til sådan "tvangs"læsning.
Dertil kommer, at giver du ikke en begrundelse for dit valg, så afskærer du jo egentlig på forhånd muligheden for debat om citatets værdi, og det kan vist ikke være i den oprindelige forfatters interesse? - snarere tværtimod vil jeg mene blinker
Jeg "køber" i hvert fald ikke et "krydderiskab" hvor du uden videre på forhånd har bestemt, hvad det skal indeholde (ligesom jeg heller ikke køber Hanskrists for mig at se noget uklare menneskeforherligende "Hanskristendom").

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 19:42

Kære Arne,

Du er da i din gode ret til at have de meninger, du her giver udtryk for. Fra min side har det aldrig været meningen at "slå nogen i hovedet med citater", og hvordan det skal kunne lade sig gøre med disse ord, kan jeg slet ikke se.

Du er ikke indlagt til tvangslæsning. Spring bare over.

Evt. kan du bede Peter Arentzen om at blokere for muligheden - eller han kan blot bede mig (som admin) om at lade være med at bringe ordene. Så følger jeg hans anvisning.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 19:44

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
- Jesus


Hvad mon Jesus mener med dette? Hvorledes er porten snæver og vejen trang? Er det svært at finde frelse?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 20:31

Hej Anonym.

Jeg ønsker ikke at "lukke munden på dig"; jeg forsøger blot at pege på, at du efter min mening løber en alt for stor risiko for at opnå det modsatte af, hvad jeg formoder, du tilsigter, ved ikke at give serøse og vægtige begrundelser for de af dig udvalgte citater.

Når du ikke gør det, er det mit indtryk, at du ender med at fremstå som "en utroværdig missionær".
Det er efter min mening skadeligt for citaterne, det skader i mine øjne din troværdighed - og inspirationen går tabt - som jeg oplever det.

Hvis det kun er mig der oplever det sådan, er "skaden" jo til at overse, men der er jo en del, der tyder på, at jeg ikke er den eneste.

Hvorfor ikke komme frem frem med din overordnede konklusion eller sammenfatning og lægge den frem til debat?

Som jeg ser det, er der en masse godt i dine budskaber, så de skulle vel nok kunne tåle at blive debatteret blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 20:37


"enhver kan jo pille "data" ud fra sådanne kilder og bruge dem til at slå andre oven i hovedet med".

- Tænk at debatten sku’ opleve Arne få citatforstoppelse; ja-ja, så har vi set det med ;)

Det er nu engang med ”gud i mund” her som med trosbekendere før: fantasierne om guderne står altoverskyggende i vejen for ferskere udkigsposter til et livssyn bygget på realiteter. Tilføjes kan det vel, at guder tydeligvis ej heller magter indgriben overfor så skingre disharmonier fra dette sentimentale udstødningsrør, hvorfor de mildere troende nok bare må belave sig på at sanglærken vanen tro vil raspe sig hæs og omsider holde pause. Så intet nyt under solen; til gengæld ka’ man jo håbe skrighalsen vil svinge lidt med stemmegaflen, nu de smukkere fuglestemmer begynder at kvidre, eller bare skrue ned for lydpotten under en tankerejse ud i ”Liljen på marken og fuglen under himlen” som én af tre gudelige taler; men for den lystige humorist med mangel på skrigende alternativer, er det muligt at gå på opdagelse i Arnes eget citatbibliotek, hvilket er morsom læsning for en rigtig agnostiker – bon appetit! ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 22:22

Kære Arne,

Jeg giver faktisk et oplæg til debat eller et par spørgsmål ganske ofte, når jeg citerer et ord. Så er der både inspiration og oplæg til debat. Derudover er der det overordnede formål om en database.

Og når det endelig kommer til seriøs debat her på Trosfrihed, så mener jeg, at der er nogle personer, som konstant ødelægger muligheden ved at pådutte folk nogle meninger for så at kritisere disse selvopfundne meninger.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 22:25

Being silent for me doesn't require being in a quiet place and it doesn't mean not saying words. It means, "recieving in a balanced, noncombative way" what is happening.
- Sylvia Boorstein


Hanskrist greb tidligere fat i et citat om "stilhed", men brugte ordet på en helt anden måde, end jeg forstår det. Ovenstående citat viser, hvor jeg står - og hvordan man kan opfatte "stilhed".
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 23:21

Den Kristne Hans ser livet
spejlvendt fra et åndslys i ro,
en tunge der jokker i ”sjælens”
knudrede, brosten af overtro.

Måske den kristne Hans på sin vej en dag jogger ind i Dawkins: ”ohøj stygge Dawkins, du aner ikke hvilke ridt på den mare du, Ole og Simon har tilført mig!; men upsedasse lille Dawkins, sig mig nu lige engang: kunne du ik’ være en rar mand og omskrive alle de svære ord om naturens virke, ja din kritik af religioners overtro til søde bibelske salmevers, ja måske endda i en lille billedbog, thi de to varyler bestiller ikke andet end drille mig p.a. min uvidenhed?”...jah, en tanke så nuttet og sød, fra en lommepsyk’ med hovedet i blød? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 02/04/2013 23:27

Hej Anonym.

Du bringer et citat:

Citat:
Being silent for me doesn't require being in a quiet place and it doesn't mean not saying words. It means, "recieving in a balanced, noncombative way" what is happening.
hvilket - primitivt oversat - for mig bliver til noget i retning af:
Citat:
At være stille kræver ikke et stille sted og det betyder ikke at undlade at sige noget. Det betyder, "at opfatte på en balanceret, ikke krigerisk måde" hvad der sker.
Du hævder så, at det siger noget om, hvor du står.

Mener du virkelig - i ramme alvor - at det at "bombardere" denne tråd med masser af ikke begrundede og ikke kommenterede citater, er en form for "being silent"?
For mig ligner det mere at være "højtråbende på en autoritær måde" - og det er synd for citaterne, synes jeg blinker
Jeg tvivler ikke på, at du har de bedste hensigter og masser af godt at byde på, men jeg tvivler på, at du når dem ved denne din fremfærd.
For mit vedkommende får jeg meget mere ud af at læse dine egne ord (helst uden fremmedord) om hvad du egentlig mener.

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Michael

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 02:03

Prøv at lytte til HansKrist og alle hans mange ord.

Prøv at lytte til alle de mange citater, der sprøjter ud på vores debat.

Vi vil så gerne have en rettesnor, at leve efter, men det er dog fortabelsens vej.

Når tanken er stille er der noget andet. Dette andet er opmærksomheden. Denne opmærksomhed er fuldstændig uden for jegets (dvs. Frygten og begærets) rækkevidde, "man" kan ikke vælge den. Ethvert valg er en viljeshandling og ikke opmærksomhed. At koncentrere sig er en viljeshandling, som udgår fra jeget. Koncentration er ikke opmærksomhed.

Alle de religiøse, som ikke forstår sig selv misforstår hvad det vil sige, at være uden jeg. I deres manglende selvforståelse gør de dette, at være uden jeg til noget særligt.

Eller også gør de dette, ikke at være noge,t særligt, til noget særligt. smiler

At glemme sig selv - er det hvad du gør.

Jesu betydning var først og fremmest, at Han gennemsyrede vores begrebsverdenens med begreber som barmhjertighed, forståelse, tilgivelse og kærlighed.

Hans død på korset var det ultimative offer, nemlig offeret af egoet.

Derfor må vi alle dø hver dag idet vi ofrer vores ego. Hvis vi fastholder vores ego så vil vi forblive evindelig døde, men hvis vi ofrer vort ego, så vil vi vinde livet og os selv.

Vi træder ud af modsætningernes korridor.

Opmærksomheden er ikke en opnåelse. Opmærksomheden er det eneste der eksisterer, den højeste intelligens. Hvis vi i sandhed er fuldstændig blottet for forfængelighed, så går en dør op og vi vil sande hvad kærlighed og barmhjertighed er.

Stilheden er heller ikke en illusion. Den fylder rummet og det sind som er uden svig danser i den, for det meste uden selv at vide det.

Hvis du ønsker at forstå sandheden, så læs det stykke i Johannes Evangeliet hvor Gud overgivet al magten på Jorden til sin Søn. "Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne..."

Og hvad siger den enbårne?

Han fortæller os, at de, som er af Gud træder frem i lyset, så at alle kan se, at de er af Gud og de taler frit, mens de andre dukker deres hoved. Løgnen søger altid mørket, som Kain bukkede sit hoved, da han af misundelse havde dræbt sin broder. Gud behøvede blot at kaste et blik på hansdukkede hoved og hans vigende øjne for at forstå, at han skammede sig over sig selv.

Der har aldrig været og vil aldrig være andet end det nuværende.

Vi mennesker er et resultat af fortiden. Fortiden manifesterer sig som tanke, som erindring. Denne tanke, erindring er det, som vi er og den reagerer på enhver udfordring.

Men dette er en dobbelthed, en adskillelse, for vi, iagttageren er selv et resultat af denne tanke. Vi behøver derfor slet ikke at reagere som tanke. Det er der altsammen, lige nu. Tilstede i det, som vi kalder os selv.

Alfa og Omega, min ven. Du vil ikkeblive målt udfra din formidable viden men udelukkende udfra hvordan du behandler denne dissemindste af Mine små. Behandl dem med venlighed og forståelse, siden du nu påkalder dig denne Min egenskab.

Opmærksomhedens ingredienser er at se og lytte. Og den smalle dør er det evige nu, som konstant unddrager sig vores fastholdelse.

Hvert øjeblik dør vi fra fortidens forstyrrende indflydelse som tanke. Hvert øjeblik vifter vi tanken væk mens vi blot ser det, som er.

Det kaldes meditation og selvom det er det sværeste der findes, så kræver det ingen anstrengelse overhovedet. smiler


Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 05:48

”Jesu betydning var først og fremmest, at Han gennemsyrede vores begrebsverdenens med begreber som barmhjertighed, forståelse, tilgivelse og kærlighed”.

- Mich’ for fanden da!, det var jo bare retorisk finte fra apologeterne: først plantede de en ubegrundet skyld i mennesket, hvornæst de med et snuptag befriede mennesket fra den. Menneskets evne til at nære kærlighed blev bare misbrugt af apologeter i samtlige tilbageværende store religioner, til at få internaliseret overtroen i menneskets selvsyn med tonsvis af eksegese. Disse simple tricks troede jeg faktisk du havde gennemskuet, men åbenbart ikke; at de ”misbrugte” her ikke har, er vist tydeligt for enhver..;)

mvh
Simon
Indsendt af: treram

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 07:40

Hej Thomas.
Der skal selvfølgelig være plads til os alle her på Trosfrihed, men lige nu der mener jeg du tæppebomber os-spreder gylle med alle dine citater fra guds mund og som du sikkert selv ved, slet ikke kommer fra en guds mund, men er menneske opfundne til lejligheden. det minder om et missionstogt til underudviklede lande, dertil er bare at sige at vi ikke er underudviklede og behøver ikke disse sikkert velmente ord, når de kædes sammen med tåget gudesnak.

Tiden er løbet fra missionærerne og den er ikke til at indhente mere, deres tid er passé.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 09:17

Tilføjelse:
Hej Anonym.
Du skrev 01/04/2013 11:53 i denne tråd:
Citat:
Det utrolige er jo, at disse mystikere er enige på tværs af tid og sted. Folkereligionerne er ikke enige med hinanden. Men dette "omme bagved" religionerne - i den direkte, intuitive erkendelse. Her findes det samme. Her udtrykkes det samme.
Her peger du på noget for mig at se virkelig væsentligt - det, som du kalder "det samme" - "det omme bagved".

Så kan man, som du (og jo også Huxley) gør, bringe citater i stribevis fra dette "det samme".

Nu er der jo ikke "færdselsregler" i intuitionernes verden, sådan som i fornuftens verden, men det, der for mig at se er det virkelig spændende, det er at sammenfatte dette "omme bagved" i nogle få helt klare og enkle ord.

Jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke just er en nem opgave, men med dit store forråd af citater fra "det samme omme bagved", er du jo selvskreven til at være den, der har denne mulighed.

Så det, jeg håber på, er altså: at du tager den opgave på dig, med dine egne ord og på almindeligt dansk at give en summarisk beskrivelse af det fælles i alle disse intuitive erkendelser.
Det ville, synes jeg, virkelig være "kronen på værket"!

Hvordan de enkelte debattører så reagerer herpå - ja, det er vel hver enkelts egen sag blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 10:30

Kære Arne,

Hvis jeg havde bragt et citat om det sunde ved at spise broccoli, havde du så også spurgt mig, om de bragte citater skulle forestille broccoli, ligesom du nu spørger mig, om det at bringe citater er en form for at være stille? Jeg mener, at dit spørgsmål er kunstigt, som ovenstående parallel forsøger at udtrykke.

Hvor meget jeg end respekterer dine synspunkter og - for det meste - også din måde at debattere på, så må du nok acceptere, at jeg ikke er enig med dig i alt. Jeg har forklaret dig, hvorfor jeg bringer de citater, jeg gør. Din negative vurdering af min handling her på Trosfrihed vælger jeg at besvare med stilhed, nu hvor jeg flere gange har forsøgt at forklare dig "hvorfor".
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 10:35

Kære Treram,

Jeg mener ikke, at ordene er kommet fra "en guds mund", sådan som du forstår ordet "gud". Heller ikke mener jeg, at de er "opfundne ord til lejligheden". Jeg mener derimod, at de udtrykker ydmyghed og kærlighed, og jeg tror, at du på forhånd har besluttet dig for, hvordan du vil betragte ordene, sandsynligvis helt uden at læse dem.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 10:40

The human form is a microcosm of the universe. All that supposedly exists outside us in reality exists in us. The world is in you and can become known in you, as you.
- Jean Klein


Sådan kan vi lære universets hemmeligheder at kende - ved at kende os selv. Og her bliver epistemologi og ontologi ét. Ved at kende vores egen væren, forstår vi.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 11:30

Citat:
The human form is a microcosm of the universe. All that supposedly exists outside us in reality exists in us. The world is in you and can become known in you, as you.
- Jean Klein


Interessant synspunkt som jeg har været inde på i flere år her på debatten, fordi det står centralt hos Berdyaev og Tillich, og Morin gennemgår det i sin antropologiske erkendelsesteori.

Men vi kan ikke lære universets hemmelighed at kende, ved at kende os selv, dette er popsmart og et meget langhåret synspunkt og en utilladelige monisme, hvor al biologi (det biologiske selvstændige individ) forsvinder og drukner i astrofysik. Vi kan kun lære universets hemmelighed at kende gennem videnskabelige studier, og det er meget hårdt arbejde.

Fx er menneskets og andre landlevende dyrs evolutionsbiologiske reaktioner på tyngdekraften; knoglerstruktur og muskulær bevægelsesapparat med sene og led. Altså der er ingen 1 - 1 identitet, evolutionsbiologien siger netop at vi som levende væsner overlever i vores fysiske omgivelser, ved at udvikle en reaktion gennem tid, på vores fysiske omgivelser. Således bliver tyngdekraft til knoglestruktur og muskulær bevægelsesapparat med sene og led. Og i forhold til ilt udvikler vi lunger. Og sådan kunne man blive ved. Dette viser os at biologi er levende væsners reaktion på de fysiske omgivelser, og ikke de fysiske omgivelser der oversvømmer os, svømmer os over, med dets fysik, så der er altså ikke tale om en monofysitisme mellem biologi/os og universet, vore fysiske omgivelser. Og således kan vi ikke lære noget om universet blot ved at kende os selv, men vi kan lære noget om den biologiske menneskelige natur når vi lærer os selv at kende, dette er kendt indenfor psykoanalysen, det var her Freud var banebrydende.

Men ikke desto mindre er mennesket et mikrokosmisk væsen med egen indre verden der står i relation, gensidig vekselvirkning, til den ydre verden (tyngdekraft, ilt, føde mmm fx), fordi det er her vi evolutionsbiologisk er opstået ved at kunne klare os, overleve, i den ydre verden (ellers havde vi jo ikke været her).

Menneskets "inner world", mikrokosmiske verden, er det den medicinske og biologiske forskning (inklusivt ikke mindst videnskaben om hjernen) tar sig af. Men der er ikke en 1 til 1 lighed mellem mikrokosmos og makrokosmos, men der er en hyperkompleks relation som er kommet i stand via den evolutionsbiologiske udvikling, hvor ethvert levende væsnen er afgrænset i forhold til de objektive omgivelserne, og altså er et subjekt.

Epistemologi er knyttet til subjektet og ontologi er fejlagtigt knyttet til noget objektivt i kosmos, universet. Dette var fejlen ved middelalderens metafysiske græske tænkning, som først Kant formår at sætte en ny og bedre dagsorden omkring. Derfor skal vi være efter Kant og ikke i "før Kant -ianske" religiøse falske metafysiske betragtninger såvidt ontologiske spørgsmål, som new age og østens filosofi er det i vore dage, en stor fejl.

Nå men dette her med mennesket som et mikrokosmisk væsen burde have sin helt egen tråd.

mvh HansKrist.

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 11:49

Hej Anonym.

Jeg forstår dit svar sådan, at du ikke føler dig i stand til at underbygge din påstand af 01/04/2013 (for det var vel ikke aprilsnar) blinker :
Citat:
Det utrolige er jo, at disse mystikere er enige på tværs af tid og sted.
Det forsøgte Huxley ellers, men det ser jeg så nu, at du afstår fra.
Hvor meget bliver der så egentlig tilbage af denne din påstand (som i øvrígt meget muligt er sand)? blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 13:40

Kære Arne,

Du er da i din gode ret til at vurdere, både hvad jeg gør, og hvad jeg er i stand til/ikke i stand til. Jeg vælger at undlade at forsvare mig. Dette er til dels, hvad stilhed betyder for mig; ikke-kamp.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 13:43

Kære Hanskrist,

Netop her adskiller vores perspektiver sig. Du vil videnskaben, og jeg vil visdommen.

Og min invitation er stadig åben: Hvis du opretter en tråd, deltager jeg gerne på dine præmisser, hvilket vil sige, at jeg vil forholde mig videnskabsteoretisk til dine argumenter.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 13:46

Hvem er Gud? Jeg ved ikke noget bedre svar end: Han som Er. Intet passer bedre til den evighed som Gud er. Hvis du kalder Gud god eller stor eller velsignet eller vis eller noget andet af denne art, indeholdes det i disse ord, nemlig: Han Er.
- Bernhard af Clairvaux


Dette "bud på Gud" afviger efter min opfattelse stærkt fra de "pådutninger", som personer, der kun ønsker at kritisere, pådutter spirituelt søgende mennesker.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 14:21

Tid til sammenfatning.

Ingen er tvangsindlagt til at læse følgende. I kan blot springe over. Til jer andre: Nyd det.

ORDET

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer.
- William Penn

GUD

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu

The day of my spiritual awakening was the day I saw and knew I saw all things in God and God in all things."
-Mechtild of Magdeburg

Although it may be hard to believe when we first look at its thousands of Gods and Goddesses, Hinduism's essence is monotheism. Its core belief is that all is Awareness, and that Awareness is One. "Sub ek," Maharajji used to say - it's all one.
- Ram Das

En Natur, fuldkommen og gennemtrængende, cirkulerer i alle naturer. En Virkelighed, som er altomfattende, rummer alle virkeligheder i sig. Den ene måne spejler sig overalt hvor der findes en vandflade. Og alle månerne i vandene rummes i den ene måne.
- Yung-chia Ta-shih

Hvem er Gud? Jeg ved ikke noget bedre svar end: Han som Er. Intet passer bedre til den evighed som Gud er. Hvis du kalder Gud god eller stor eller velsignet eller vis eller noget andet af denne art, indeholdes det i disse ord, nemlig: Han Er.
- Bernhard af Clairvaux

SELVET

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus

It is the greatest of all lessons to know oneself. For if
one knows oneself one will know God, and knowing God, that person will be made like God.
- Clement of Alexandria (c. 150-215)

Skønt Gud er nærværende overalt, er han dog kun nærværende for dig i den dybeste og inderste del af din sjæl. De naturlige sanser kan ikke eje Gud eller forene dig med ham, nej dine iboende evner: forstand, vilje, erindring, kan kun række ud efter Gud men ikke være det sted hvor han bor i dig. Men der er en rod eller dybde i dig, hvorfra alle disse evner udspringer som linier fra et punkt eller som grene fra et træs stamme. Denne dybde kaldes sjælens midtpunkt eller grund. Denne dybde er din sjæls enhed og evighed - jeg havde nær sagt uendelighed, for den er så uendelig at intet kan tilfredsstille den eller give den hvile undtagen Guds uendelighed.
- William Law

Det er uvidenheden som får os til at tro at vi er legemet, sanseorganerne og alt det som ikke er Atman. Den mand er vis som overvinder uvidenheden ved hengivelse til Atman.
- Shankara

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
- Jalal ad-Din Rumi

ERKENDELSE

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
- Einstein

A full-spectrum approach to human consciousness and behavior means that men and women have available to them a spectrum of knowing — a spectrum that includes, at the very least, the eye of flesh, the eye of mind, and the eye of spirit.
- Ken Wilber

The divine Ground of all existence is a spiritual Absolute, ineffable in terms of discursive thought, but (in certain circumstances) susceptible to being directly experienced and realized by the human being.
- Aldous Huxley

Se kun Et i alle ting; det er det andet som fører dig på vildspor.
- Kabir

The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.
― Meister Eckhart

Den guddommelige Årsag til al eksistens er et åndeligt Absolut som er uudsigeligt i den forstandsmæssige tankes udtryksform, men som under visse omstændigheder kan opleves og erkendes direkte af mennesket.
- Aldous Huxley

Menneskets endelige mål, den yderste grund til menneskelig tilværelse, er den forenende erkendelse af den guddommelige Årsag - en erkendelse som kun kan komme til den der er beredt til at lade "jeg'et dø" og derved faktisk gøre plads for Gud.
- Aldous Huxley

Af et givet slægtled af mennesker vil meget få nå dette endelige mål for menneskelig eksistens; men lejligheden til at komme til forenende erkendelse vil på den ene eller den anden måde stedse være der, så at alle sansende væsener tilsidst erkender hvem de i virkeligheden er.
- Aldous Huxley

The human form is a microcosm of the universe. All that supposedly exists outside us in reality exists in us. The world is in you and can become known in you, as you.
- Jean Klein

DEN USELVISKE KÆRLIGHED

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

RET STRÆBEN

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."
- Jesus

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus

Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.
- Jesus

Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.
- Jesus

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus

Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?
- Jesus

Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.
- Jesus

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
- Jesus

SPIRITUALITET

I would say meditation is spiritual, but not religious. Spiritual has to do with actual experience, not mere beliefs; with God as the Ground of Being, not a cosmic Daddy figure; with awakening to one’s true Self, not praying for one’s little self; with the disciplining of awareness, not preachy and churchy moralisms about drinking and smoking and sexing; with Spirit found in everyone’s Heart, not anything done in this or that church.
- Ken Wilber

The highest form of grace is silence.
- Swami Chinmayananda

Being silent for me doesn't require being in a quiet place and it doesn't mean not saying words. It means, "recieving in a balanced, noncombative way" what is happening.
- Sylvia Boorstein
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 03/04/2013 23:23

Et ord til hjertets efterlevelse, den uselviske kærlighed.

Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.
- Jesus
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 04/04/2013 04:37

"Der skal selvfølgelig være plads til os alle her på Trosfrihed, men lige nu der mener jeg du tæppebomber os-spreder gylle med alle dine citater".

- Jamen herregud, hvem gider læse det ;)
Det minder mest af alt om samme tvangshandling fra tiden hvor han figurerede under "buldrende stemme", "visdommen" osv. og hvor alle og enhver jo også partout sku' inviteres indenfor til fest med hans indre små "dialoger" med guden. Han er nuttet og komplet uskadelig, helt som en missionerende JV'er på jordbesøg. Trods alt bedre med disse "spændende indlæg", end denne kimen dørklokker ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 04/04/2013 11:32

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
- Jesus


Et eksempel på at det ikke er handlingen i sig selv, der bringer den åndelige værdi, men derimod hvad hjertet tænker imens!
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 04/04/2013 13:59

Her følger et ord om ret stræben. Det er ikke "bare" at udvikle sig som menneske. Det kræver indre styrke i en verden, der frister.

En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold.
- Jesus

Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.
- Jesus
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 08:48

Jesus revsede de mennesker, der nok efterlevede nogle forskrifter udadtil, men ikke havde hjertet med i det de gjorde. Jesus havde virkelig evnen til at udtrykke Guds bud og ord, så de gav resonans dybest i hjertet.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.
- Jesus


Og hvor er det dejligt at se, at kampen endelig er stoppet på trosfrihed. Der har ikke været andet end kamp i årevis, og projektet med at give lyd for Guds Ord er altid blevet mødt med hån og kamp. Men nu er kampen stoppet, og nu kan det endelig få lov at blomstre. Måske det endda bliver muligt at se nogle konstruktive tråde i fremtiden, hvor folk kan debattere venligt med hinanden.

smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 10:18

Det her er virkelig guf for sjælen. Sand føde. At kærligheden kan være så stærk ...!

I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 10:42

Den her må lige være "sjæleguf" for Hr. Madsen dér..;)

http://www.youtube.com/watch?v=gyX7n-n-LNQ

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 10:59

Nej, den slags er ikke lige mig, Simon. Måske er jeg for "tør" eller for "alvorlig". Njae, jeg kan faktisk godt lide at lave sjov. Men vores tos humor ligger måske langt fra hinanden.

Desuden var "visdommen" og "buldrende stemme" (hvis nogen altså har heddet det sidste) ikke den samme.

Kan du i øvrigt lide ordene om kærlighed? Du kan lide digte. Kan du også lide ord om kærlighed - siger de dig noget? Eller vender du dig straks bort fra dem, fordi du forbinder navnet "Jesus" med noget religiøst? Hvad nu hvis du aldrig havde hørt dem før, og en tilfældig mand - eller måske en digter! - gav dig sådan et ord i morgen, om at elske selv sine fjender f.eks. Ville du bryde dig om det, eller ville din modstand være lige så stærk?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 11:27

Hej Anonym.

Ja, det et da en gevaldig stor og flot samling ord, du præsenterer.
Det samme gjorde Aldous Huxley, da han for mere end et halvt hundrede år siden behandlede dette emne, Philosophia perennis, som på engelsk blev til The Perennial Philosophy og på dansk til titlen på hans bog: Den Evige Filosofi - ISBN 87-87505-11-7 (Jeg kunne egentlig godt have ønsket overskriften Evighedens Filosofi i stedet).

Det, jeg nu synes, jeg savner, når jeg læser så mange af alle disse ord, som jeg orker, er det samlede billede, eller måske snarere et helhedsbillede, af alle disse ord.
Jeg tænkte så, at det nok var dét Huxley sluttede sin bog med, men nej, han slutter med at opfordre til kontemplation (klik), og så må man jo så nok selv søge at nå frem til denne helhed.

Dog skal det nævnes, synes jeg, at Huxley fortæller ganske meget herom i den indledning han har givet bogen, og hvorfra jeg har hentet følgende:
Citat:
Philosophia perennis: den metafysik (klik) der erkender en guddommelig Virkelighed bag tingenes, livets og sjælens verden, den psykoloogi som finder noget i sjælen der er beslægtet, ja identisk med den guddommelige Virkelighed, den etik der som menneskets endelige mål sætter kendskabet til alt værendes iboende og transcendente (klik) årsag - dette begreb er universelt og evigt.
Man kan finde rudimenter af den evige filosofi i den nedarvede lære hos primitive folkeslag i alle egne af verden, og i sine fuldt udviklede udtryk har den en plads i enhver af de højere religioner.

Udtryk som guddommelig, metafysisk og transcendent (og måske også universelt og evigt) er jo nok ikke hardcore rationalisters yndlingsbegreber (hånende ord såsom overtro er jo almindelige), men at der i store dele af klodens menneskehed eksisterer bevidsthed om en sådan "verden" eller "virkelighed", det kan vist ikke betvivles - og det er vel egentlig ret så fantastisk, at vi mennesker har sådanne evner - enten vi så hver især anser dem for pålidelige - eller det modsatte blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 12:35

Kære Arne,

Tak for dit bidrag med bl.a. Huxley's ord. Jeg synes, at er god til også at "bruge dine egne ord", en vending du ofte bruger. Så det er et skønt bidrag, du kommer med.

Jeg vælger omvendt at træde i baggrunden. Jeg giver nogle ord, der "ikke er mine", og jeg gør det som anonym. Jeg føler ikke behov for andet. Jeg ønsker ikke at iscenesætte eller manifestere mig selv, som jeg mener, at f.eks. Hanskrist har et behov for (men det kan være, at jeg er urimelig nu og måske endda projicerer, hvilket ville være noget rigtigt skidt og et tegn på manglende selverkendelse, når jeg nu netop hævder, at jeg ikke har brug for at iscenesætte/manifestere mig selv).

Ordene, som jeg citerer, har det formål at stimulere intuitionen og hjertet. Det er ord, der kommer fra et ordløst sted, og - via ord - leder lytteren (hvis hun er parat) tilbage til det ordløse sted. Dette er deres kraft. De tangerer lige "ordverdenen" - og trækker så lytteren med sig ud af "ordverdenen" igen.

Derfor vil jeg ikke bruge "mine egne ord" til at skabe en intellektuel forståelse eller sammenfatning af disse ord. De bør komme drypvis efter min mening, og munden må antage drikkefacon og labbe i sig.

Når jeg "sammenfatter" ordene i en "database", så er det - indrømmet - ikke noget kønt syn. Dette håber jeg på at kunne bearbejde på et senere tidspunkt. Men jeg vil altså gerne have ordene i stedet for at skulle slå op i 117 forskellige værker hver gang.

Endnu en gang: Tak for dit væsentlige bidrag.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 05/04/2013 23:16

All true greatness must come from internal growth.
- Ralph Waldo Emerson
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 06/04/2013 13:09

Each of us is here to discover our true Self... that essentially we are spiritual beings who have taken manifestation in physical form.
- Deepak Chopra


Dette minder mig meget om Jesus-ordet fra Thomas-evangeliet, om det der undrer Jesus.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 06/04/2013 13:38

jeg vil gerne trække det lidt ned på jorden

dersom vi får fat i vores spiritualitet som er kreativitet, spontane numinouse kreativet (Jasper's og Berdyaev's forståelse Kant eksempelvis) da kan vi forme, skabe, danne, kultivere, vores fysiske biologiske legeme,,,

ikke bare er vi: "essentially we are spiritual beings who have taken manifestation in physical form", men vi kan ligefrem forme, skabe, danne, strukturere og "forklare" og "afklare" vores "physical form", eller fysiske biologiske kondition, sundhedstilstand, ud fra vores true self, som er vores kreativitet, spontane numinouse kreativet og ikke en identitet overensstemmelse med noget vi kunne kalde for vores højere eller sande selv (i den sammenhæng er Berdyaev; Heidegger og Sartre vigtige).

mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

"essentially we are spiritual beings who have taken manifestation in physical form"

hvad ville Heidegger, eller hvad siger Heidegger's filosofi, til ovenstående påstand. Ihvertfald er det ikke hans udgangspunkt, og deri må vi give ham ret, men hvad ender han op med at konkludere såvidt det vi her er inde på, er bestemt ikke så entydigt.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 06/04/2013 13:55

Kære Hanskrist,

Du er en god og vidunderlig Hanskrist!

Dit perspektiv deler jeg ikke, efter jeg i den grad tror på et højere og sandere selv. MEN dit perspektiv er da super interessant alligevel. Og det kan vi sikkert få meget ud af smiler

Du er blevet så rolig, Hanskrist. Hvad skyldes æren?
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 06/04/2013 14:14

"Nej, den slags er ikke lige mig, Simon".

- Pointen var vist også mere, at din jesusflipper-periode her så fint er illustreret af Sølvstjernerne, den slags har vi jo set så ofte før, men folk plejer at få det bedre med tiden; så du vil nok se det lidt klarere når du engang kommer på fornuftig afstand af dit jesusflip her..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 06/04/2013 14:22

Du kan jo bare flippe kanal smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 06/04/2013 23:38

Peace comes from within. Do not seek it without.
- Buddha
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 00:23

Citat:
Du er blevet så rolig, Hanskrist. Hvad skyldes æren?


jeg tror du og arne har lidt æren herfor, jeres indsats for at få en rimelig debat til at fungere trods 2 - 3 "bøller" her på stedet (bamse, simon og ham hanskrist)

jeg besøgte religionsdebatten, som jeg dog godt nok altid løbende har fulgt med i pga fl vang, og her fandt jeg en langt bedre debat end her på stedet, fordi personforfølgelser, intimideringer, latterliggørelse og ringeagtelse andre debattører ikke på det sted er tilladt. Men jeg opdagede at dette ikke betød mindre uenighed og mindre intens debat på stedet, tværtimod, var uenighederne der tydeligere end her, men det var med respekt for hinanden og helt uden personforfølgelser og intimideringer andre at det foregik. Og sjovt nok havde de på stedet flere debattører med et ståsted meget lig simon og bjørns, men disse magtede altså at debattere sagligt og tekstnært ganske uden intimideringer, latterliggørelse og ringeagtelse dem de debatterede med (dette skyldes jo at de straks bliver udelukket om de forfalder til denne form for dårlig debat adfærd).

endvidere opdagede jeg en begyndende ulyst til at skrive indlæg, grundet bøllerne. Så opdagede jeg at stort set alle var nervøse for at ytre sig, ihvertfald hæmmet, selv simon turde ikke skrive så meget som to sammenhængende ord om Heidegger, så angst var han for at jeg ville pay back, hans mange års latterliggørelse mig. Da forstod jeg at det var et skråplan vi var ude på og at det var på tide vi ændrede kurs her på stedet, hvor dog kun jungle loven gælder (vi har ingen regler for debat adfærd) hvorfor vi kun kan ændre kurs ved en form for selvjustits, og det kræver vi alle aktivt deltager i at vi forlanger, kræver, eller fremsætter ønsker om, en mere ordentlig debat adfærd.

Du thomas, var smuttet igen, desværre, og vi var kun i begyndelsen arne, michael og undertegnede der gad drøfte denne dagsorden om en bedre debat adfærd indbyrdes hinanden, så kom treram til og støttede op om det ønskelige i en mere rimelig debat adfærd. Til dato det er ikke lykkedes at få simon eller bamse i tale om problemstillingen.

Arbejdet med at få denne dagsorden fremsat, italesat, er hårdt arbejde, fordi så få aktivt tør støtte op om denne dagsorden. Og de to jeg helst ville have til at tage stilling, bjørn og simon, til denne dagsorden, er umuligt at få i tale desangående.

Og nu svaret på dit spørgsmål, om hvad skyldes æren om jeg er blevet roligere:

1) at indse rigtigheden i denne dagsorden

2) det arbejde du og arne har gjort før mig i den sammenhæng

Sandheden og fornuften og rimeligheden i dette, og at tage aktiv del i "kampen" for at få det indført har gjort mig rolig, jeg er sikker på at dette er en rigtig god sag.


Mit håb er at

I):

pseudodebatterne må høre op, hvor man skyder sine meddebattører nøjagtig det man lyster i skoene, uden hensyn til hvad de skriver, at denne uskik (bamse og simons hovedbeskæftigelse her på stedet (michael vil nok også mene jeg har forsyndet mig i den sammenhæng, det må jeg ta til efterretning)) må stoppe. Dette har jeg dog bedt om i ca 2 år nu. For at undgå disse deres pseudodebatter, må man drøfte tekstnært (ta et kopi af det man er uenig i, eller finder er vrøvl og misforståelser eksempelvis) og argumentere for sine modsynspunkter, mere adækvate synspunkter, og berettigede kritik. Altså holde sig til substans og sagligheden i det en debattør vitterlig skriver. (Og er det under niveau og ikke værd at kritisere (som simon påstår det jeg skriver er) så holder man sin kæft, for så er man jo ikke interesseret i debat, drøftelse og kommunikation, samtalen).

II):

at alene personforfølgende aktivitet, hvor man går udelukkende efter manden og ikke bolden (det modparten vitterlig skriver), som man slet ikke har i spil, men hvor hele ens aktivitet kun går på at intimidere, latterliggøre og ringeagte en anden debattør, at dette må stoppe, høre op. Pseudodebatterne hvor man skyder sin modstander nøjagtig hvad man lyster af sine egne latterligheder, bliver ofte brugt som grundlag for disse intimideringer, latterliggørelse og ringeagtelse andre.Så I og II hænger ofte uløseligt sammen

Der er jo en god grund til at det er især simon og bjørn jeg gerne vil ha en seriøs drøftelse de her forhold med, men endnu er det ikke lykkedes mig at få dem i tale desangående.
simon tror det betyder at vi ikke må have forskellige synspunkter, eller være rygende uenige om "livssyn" og give hinanden kritik, men det har jo intet med dette at gøre, tværtimod vil jeg sige.

ligeledes hævder han (som også bamse indikerede) at jeg er under hans/deres niveau og så forvrøvlet en "idiot" at høre på at jeg ingen respekt og debat fortjener og at han derfor har ret til at intimidere, latterliggøre og ringeagte mig som han lyster uden at være i tekstnær debat med mig overhovedet, og nu også gang på gang belyve mig og fremsætte direkte usandheder om mig, som han lyster det dagligt, altså efter forgodtbefindende.

så jeg slås lidt med simon stadigvæk, men jeg giver ikke op før vi sammen allesammen finder en løsning. Men det kræver at vi allesammen gider forholde os til denne dagsorden om bedre debat adfærd (som du og arne først tog op). Og derefter at vi ved fælles drøftelser når frem til visse uskrevne regler som vi indbyrdes forpligtiger hinanden på at overholde.

nå men for at gøre en lang snak, historie, kort, så skyldes min ro denne dagsorden. Som også har gjort mig selv mere sikker på hvordan jeg fremover vil debattere.

du var den første der aktivt italesatte denne dagsorden, og meget tydeligt fremsatte ønsket om at den helt urimelige "bølleagtige debat adfærd" måtte høre op. Så dit arbejde (din indsats desangående) for år tilbage har båret frugt thomas. Du er ihvertfald ikke alene om dette ønske og jeg er dig taknemlig for at du som den første turde fremføre en kritik af den helt urimelige bølleagtige debatadfærd her på stedet.

you made my day thomas, læste din lystige positive besked lige før jeg løb og det var godt for min løbetur, jeg var flyvende, fløj afsted over mark og sten, gennem skov, hegn og krat, op og ned af de bakkede velholdte skovstier og veje.

at være i den gode sags tjeneste er sundt for sjælen og kroppen følger blot efter, reagerer blot positivt herpå.

Vi vil ha en god og spændende, og interessant debat her på stedet, hvor vi ansporer hinanden, inspirerer hinanden, og positivt udfordrer hinanden med værdige interessante med og modspil.

At vi hæmmer hinanden, bluffer og gør hinanden usikre og ængstelige for at ytre os og skrive frit og spontant, og intimiderer, latterliggør og ringeagte hinanden eller kun er beskæftiget med pseudodebat aktivitet (hvor vi tillader os at skyde modparten alt muligt af vores egne latterligheder, barnligheder, i skoene, og rigtig får afløb for vores "infantilitet"), gir overhovedet ingen mening på den lange bane.

Hvis sagen skulle være at et par herrer mener sig være højt hævet over vi andres niveau (hvilket de har givet udtryk for ret ofte), så må de jo forblive på videnskab dk eller informations debatten, ihvertfald skal de ikke stå her og urinere og pisse på andre debattører blot fordi de har et forskruet selvbillede og nul respekt har for visse debattører her på stedet.

Det er mig en gåde at vi har fundet os i denne tingenes tilstand så længe, har kunnet og villet leve med det. Vi må kunne gøre det bedre. Vi vil da ikke stå tilbage for religionsdebatten, lidt konkurrence er sundt, lad os se om vi ikke kan gøre stedet her lige så interessant og forholdsvis velkørende som religions debatten.

mange kærlige hilsner HansKrist.


PS:


lidt modspil thomas:


Citat:
Det strider imod Ånden at gøre bibelen til en bog, man bare kan citere fra. Så letkøbt er den ikke, at vi bare kan finde nogle passende steder og gentage dem. Det er gentagelsen der strider mod den levende ånd, fordi gentagelsen gør ordene til fortid, og Helligånden bliver hjemløs.

Betyder det at bibelen ikke er vigtig? Nej tværtimod. Bibelen er livsvigtig ved at vise bort fra sig selv. Vi kan godt sige, Bibelen er stammen, men det er frugterne, det kommer an på. Vi skal ikke kendes på citaterne fra fortiden, men på de frugter, vi sætter her og nu.

Bibelen vil ikke være død fortid, men levende og åndende nutid. Bibelen skal derfor med et gammelt ord granskes - fordøjes og fortolkes. Enhver tid og enhver person skal selv stå inde for ordene (det mener jeg også du gør thomas). Vi er nødt til at sætte os selv ind og på spil, så er der liv og ånd. Men at gemme sig bag bogen er åndløst.
Lisbeth Kjær Müller.

Derfor kan det godt være dine citater trods alt har haft en positiv indflydelse, ihvertfald hader anti-Krist disse ord.
Indsendt af: treram

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 10:27

Hej Hansemand
Det var et godt initiativ du der tog, til at få en renere debat uden personlige forfølgelser.
Nu henviser du til KD debatten som du sådan set mener er "renere" men det er bare en mere diplomatisk måde man bruger der til at genere hinanden på, den er såmænd ikke bedre, men hvis man overskrider deres grænse så er det prompte udsmidning.
Jeg mener ikke at jeg person forfølger nogen her på Trosfrihed, men jeg forfølger så til gengæld en masse gejstlige i verden, hvilket nogen så også tager ilde op, især når jeg rammer lige deres ideal,men det tager jeg mig så ikke af, muligvis hvis disse løgnhalse kunne bevise at det de bilder folk ind er rigtigt må jeg ræsonere, men det sker næppe nogensinde, er jeg 100% overbevist om.

Men ok lad os få en mere diplomatisk tone, det tjener Trosfrihed bedre og du kan jo sagtens skælde ud på en diplomatisk facon.

Og Thomas, kan du ikke finde noget mere interessant at oplyse os om, jeg tror dine velmente citater hænger alle ud af halsen, som jo ikke kommer fra nogen gud,men som menneskene har opfundet da guderne hele tiden var tavse.
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 10:43

Tid til sammenfatning.

Formålet er at samle "117 værkers" guldkorn i én database. Det er et "on-going project". Efterhånden ønsker jeg at gøre denne database "kønnere at se på". Indtil da kan man nyde ordene enkeltvis, som de jo kommer dag efter dag.

Hvis nogen ikke bryder sig om ordene, kan de lade være med at læse dem. Det er ingen tvunget til. Til jer andre: Nyd det.

ORDET

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer.
- William Penn

GUD

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu

The day of my spiritual awakening was the day I saw and knew I saw all things in God and God in all things."
-Mechtild of Magdeburg

Although it may be hard to believe when we first look at its thousands of Gods and Goddesses, Hinduism's essence is monotheism. Its core belief is that all is Awareness, and that Awareness is One. "Sub ek," Maharajji used to say - it's all one.
- Ram Das

En Natur, fuldkommen og gennemtrængende, cirkulerer i alle naturer. En Virkelighed, som er altomfattende, rummer alle virkeligheder i sig. Den ene måne spejler sig overalt hvor der findes en vandflade. Og alle månerne i vandene rummes i den ene måne.
- Yung-chia Ta-shih

Hvem er Gud? Jeg ved ikke noget bedre svar end: Han som Er. Intet passer bedre til den evighed som Gud er. Hvis du kalder Gud god eller stor eller velsignet eller vis eller noget andet af denne art, indeholdes det i disse ord, nemlig: Han Er.
- Bernhard af Clairvaux

SELVET

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus

It is the greatest of all lessons to know oneself. For if
one knows oneself one will know God, and knowing God, that person will be made like God.
- Clement of Alexandria (c. 150-215)

Skønt Gud er nærværende overalt, er han dog kun nærværende for dig i den dybeste og inderste del af din sjæl. De naturlige sanser kan ikke eje Gud eller forene dig med ham, nej dine iboende evner: forstand, vilje, erindring, kan kun række ud efter Gud men ikke være det sted hvor han bor i dig. Men der er en rod eller dybde i dig, hvorfra alle disse evner udspringer som linier fra et punkt eller som grene fra et træs stamme. Denne dybde kaldes sjælens midtpunkt eller grund. Denne dybde er din sjæls enhed og evighed - jeg havde nær sagt uendelighed, for den er så uendelig at intet kan tilfredsstille den eller give den hvile undtagen Guds uendelighed.
- William Law

Det er uvidenheden som får os til at tro at vi er legemet, sanseorganerne og alt det som ikke er Atman. Den mand er vis som overvinder uvidenheden ved hengivelse til Atman.
- Shankara

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
- Jalal ad-Din Rumi

ERKENDELSE

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
- Einstein

A full-spectrum approach to human consciousness and behavior means that men and women have available to them a spectrum of knowing — a spectrum that includes, at the very least, the eye of flesh, the eye of mind, and the eye of spirit.
- Ken Wilber

Se kun Et i alle ting; det er det andet som fører dig på vildspor.
- Kabir

The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.
― Meister Eckhart

Den guddommelige Årsag til al eksistens er et åndeligt Absolut som er uudsigeligt i den forstandsmæssige tankes udtryksform, men som under visse omstændigheder kan opleves og erkendes direkte af mennesket.
- Aldous Huxley

Menneskets endelige mål, den yderste grund til menneskelig tilværelse, er den forenende erkendelse af den guddommelige Årsag - en erkendelse som kun kan komme til den der er beredt til at lade "jeg'et dø" og derved faktisk gøre plads for Gud.
- Aldous Huxley

Af et givet slægtled af mennesker vil meget få nå dette endelige mål for menneskelig eksistens; men lejligheden til at komme til forenende erkendelse vil på den ene eller den anden måde stedse være der, så at alle sansende væsener tilsidst erkender hvem de i virkeligheden er.
- Aldous Huxley

The human form is a microcosm of the universe. All that supposedly exists outside us in reality exists in us. The world is in you and can become known in you, as you.
- Jean Klein

DEN USELVISKE KÆRLIGHED

I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.
- Jesus

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
- Jesus

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.
- Jesus

RET STRÆBEN

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."
- Jesus

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus

Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.
- Jesus

Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.
- Jesus

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus

Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?
- Jesus

Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.
- Jesus

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
- Jesus

En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold.
- Jesus

Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.
- Jesus

SPIRITUALITET

I would say meditation is spiritual, but not religious. Spiritual has to do with actual experience, not mere beliefs; with God as the Ground of Being, not a cosmic Daddy figure; with awakening to one’s true Self, not praying for one’s little self; with the disciplining of awareness, not preachy and churchy moralisms about drinking and smoking and sexing; with Spirit found in everyone’s Heart, not anything done in this or that church.
- Ken Wilber

The highest form of grace is silence.
- Swami Chinmayananda

Being silent for me doesn't require being in a quiet place and it doesn't mean not saying words. It means, "recieving in a balanced, noncombative way" what is happening.
- Sylvia Boorstein

Peace comes from within. Do not seek it without.
- Buddha

All true greatness must come from internal growth.
- Ralph Waldo Emerson

Each of us is here to discover our true Self... that essentially we are spiritual beings who have taken manifestation in physical form.
- Deepak Chopra
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 11:12

Kære Hanskrist og Treram,

Hanskrist:
Mange tak for de pæne ord, Hanskrist. Det varmede! Jeg læste dem, inden jeg gik i seng, og jeg har det på samme måde som dig; det gør kroppen godt. Du fløj, mens du løb - og jeg sov som et lille barn, efter at have læst, hvad du skrev.

Uenigheder skal vi nok have masser af. Men så længe vi også har "god vilje" ... så er det måske endnu bedre end på KD-debatten. For deres debatadfærd reguleres (tilsyneladende?) af ydre adfærdsregler, mens vi regulerer os selv indefra. Vi har hjertet med og gør "det gode", fordi vi vil, ikke fordi vi skal.

Treram:
Jeg vil ikke stoppe med citaterne, fordi de "hænger dig ud af halsen". Du kan lade være med at læse dem. Du er da på ingen måder tvunget til at læse dem. Jeg mener, at jeg gør det med et formål, der er fuldt ud rimeligt, og som ikke generer nogen. Men jeg ER lydhør over for argumenter. Har du en grund til, at jeg ikke skal citere, andet end at du er "tvangsindlagt" til at læse dem. Det er ingen jo.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 12:12

Hej Anonym.

Nu har jeg en forkærlighed for det enkle, det korte, det klare - sagt med almindelige danske ord - og så faldt jeg ret tilfældigt over dette (klik): Lykken er at have et rent hjerte.

Nu er begrebet dyder - og deres modsætninger - jo nok ikke blandt det mest populære i vor tid, men jeg vover alligevel at hive dem ud af artiklen.
Her er de:

Tre dyder i kroppen:

Mådehold, ren kærlighed og gavmildhed / Fråseri, begær og grådighed.

Tre dyder i hjerte og sind:
Mildhed, glæde og åndelig bevidsthed / Vrede, nedtrykthed og åndelig ligegyldighed.

To dyder i sjælen:
Storsind og ydmyghed / Forfængelighed og hovmod.

M.v.h. Arne smiler

Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 13:49

ren kærlighed kan ikke ud fra en kristen kontekst stilles op på en sådan måde at det er i modsætning til begær (behov)

Jesus tørster (begærer at få sin tørst stillet) selv på korset, han hulker og vredes og er ofte i heftige sindsbevægelser, følelsesmæssigt stærkt påvirket af en situation og agere og reagere altid herpå, ved fx at afhjælpe folks begær/behov, sjælekvaler, nød, sult og sygdomme ikke mindst hvor han når frem.

Urkristendommen er på ingen måder så asketisk og livsfornægtende som den senere græske og østlige indflydelse på kristendommen desværre fremmer, og symptomet herpå er fx kloster og munkevæsenet.

mange kærlige hilsner HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 15:28

Nu havde jeg ikke på forhånd ventet, at de citerede "grønne ord" ville passe ind i den særlige "hanskristne kristendom", og når jeg citerede de opstillede grønne og røde ord, så var de ikke ment missionsk, men som en mulighed for inspiration og stillingtagen.

Og sammenholder jeg med kristendommens for mig at se inspirerende opfordring til at følge "det dobbelte kærlighedsbud":
Citat:
Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.
så læser jeg det nu mest
"grønt" (idet udtrykket "Herren din Gud" for mig lige så vel kunne være Verdens Væren), altså mere som ren kærlighed end som begær - også med tanke på ordene fra Matthæusevangeliet:
Citat:
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

Og sådan er der jo så meget - men jeg ka' nu godt li' at lade de citerede
grønne og røde ord vende en tur i mit sind blinker

M.v.h. Arne smiler

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 07/04/2013 17:36

Kære Arne og Hanskrist,

I forlængelse af indlægget om dyder - tænk bare, jeg har selv været optaget af dette i nogle uger nu, og puf! så skriver du/I om det! - kender I så de klassiske kardinaldyder?

* Visdom/Dømmekraft.
* Retfærdighed.
* Mod/indre styrke.
* Mådehold.

Fantastiske at tænke over. De nævnes også i "Gladiator", en film jeg kan anbefale!!
Indsendt af: treram

Re: Det rigtige svar - 08/04/2013 09:26

Hvem var den virkelige første person??
Dette må overraske dig, men der var aldrig en første person-fordi enhver person måtte have forældre, and disse forældre måtte også være mennesker! Det samme gælder for harer. Der var aldrig en første hare, aldrig var en første krokkedille.
Hvert et kreatur der er blevet født tilhørte samme specier som dets forældrer( med måske et meget lille antal af undtagelser, hvilket jeg vil ignorere her).
Så det må betyde at ethvert kreatur der nogensinde er blevet født tilhører samme specier som dets bedsteforældre og dets olde og tipoldeforældre og sådan fortsat uendeligt.

Uendeligt? ok det er ikke så simpelt som sådan. Dette kræver en smule forklaring, og jeg vil begynde med et tankeeksperiment. Et tænkt eksperiment er et eksperiment i din indbildningskraft. Hvad vi vil indbilde os er bogstaveligt talt ikke muligt fordi det tager os langt, langt tilbage i tiden, langt før vi blev fødte. Men indbildning lærer os noget vigtigt.
Så her er vort tankeeksperiment. Alt hvad du behøver at gøre er at indbilde dig selv efter disse instruktioner.

Find et billede af dig selv, af din far , din bedstefar, din oldefar o.s.v.det er ikke sikert du har så langt tilbage, men jeg er heldig har et malet billede af min tip,tip, tip, tip, oldefar der bl.a.var skrædder for Napolions hær, men senere deserterede til Danmark.
Nå vi forsætter med at anbringe billeder oven på hinanden i vort tankeeksperiment.
Hvor langt går vi tilbage ok lad os sige 185 million billeder, hvis de var af postkort størrelse ville de nå en højde som hvis man stillede 180 New York skyskrabere ovenpå hinanden, eller som en boghylde på ca.64 km. i den ene ende er der et billede af dig og i den anden ende et billede af en gammelfar med langt hvidt skæg klædt i leopardskind, glem alt om sådan en tanke. Vi ved ikke eksakt hvordan han så ud, men fossiler giver os en meget god idé, tro det ej, men din 185 million bedstefar var - en fisk, det samme gjaldt for din 185 million bedstemor, ellers ville de ikke have været i stand til at formere sig og du ville ikke have eksisteret.
Hvis vi nu går en tur langs boghylden og tager billeder ud her og der, ser vi at der sker en meget langsom udvikling, fisken kryber på land og udvikler sig langsomt men sikkert igennem en række af dyrearter indtil vi når menneskelignende kreaturer, men det hele skete så umærkeligt at hvis du tog hvert billede ud og kiggede var der næsten ingen forandring fra billede til billede.

Du er Homo sapiens og din 50.000 bedstefar var Homo erectus.
Så glem du alt om Adam og Eva, det er bare gamle skrøner, der ikke passer ind i den virkelige verden.

Indsendt af: Anonym

Re: Det rigtige svar - 08/04/2013 12:42

Treram,

Hvem andre end dig har nævnt Adam & Eva med så meget som ét enkelt ord?

Og hvorfor skal jeg "glemme alt om Adam & Eva", når jeg ikke har tænkt på dem med så meget som en strøtanke?

Ville det være en idé, om du forholder dig til, hvad der står skrevet i indlæggene og svarer på dét, fremfor konsekvent at tildele mig/andre synspunkter, som jeg/vi overhovedet ikke har?

Når jeg ser Adam & Eva nævnt på en religiøs debat, så ryster jeg på hovedet over, at mennesker er så forhippet på at dykke dybt i myter ... Og nu tildeler du mig sådan et synspunkt, som ikke kunne være mig mere fjernt, og som jeg aldrig har nævnt med et ord, fordi DU har et projekt.

Kunne du mon finde det i dig selv at vise lidt anstændighed og være rimelig med et mindstemål, så du ikke misbruger mine indlæg og min tid til at føre dit eget had til religion ud i livet på skrift?

Læs dog hvad jeg skriver, Treram, eller lad mig være.
Indsendt af: Anonym

Af Guds Mund - 08/04/2013 12:49

Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af. Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak fortjener I for det? Sådan gør jo også syndere. Og hvis I kun låner ud til dem, som I håber at få lånet tilbage fra, hvad tak fortjener I for det? Også syndere låner ud til syndere for at få lige så meget igen. Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.
- Jesus
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Det rigtige svar - 08/04/2013 14:09

Hej Treram.

Jeg ved godt, at du skrev til Anonym, men jeg kan ikke nære mig for en replik.

Jeg er enig med dig i at "Adam og Eva myten" ikke skal forstås bogstaveligt.
Det skal eventyret om Tornerose jo heller ikke - og alligevel skal det vel ikke afvises - eller hva'?

Jeg er også enig med dig i, at religiøse institutioner ikke skal have magt over mennesker.

Så er det, jeg tænker, at de grønne ord i mit tidligere indlæg
ovenfor 07/04/2013 12:12:

Tre dyder i kroppen:

Mådehold, ren kærlighed og gavmildhed / Fråseri, begær og grådighed.

Tre dyder i hjerte og sind:
Mildhed, glæde og åndelig bevidsthed / Vrede, nedtrykthed og åndelig ligegyldighed.

To dyder i sjælen:
Storsind og ydmyghed / Forfængelighed og hovmod.

at de grønne ord vel egentlig passer ret godt på dig.
Er det rigtigt? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: treram

Re: Det rigtige svar - 08/04/2013 18:37

Hej Arne.
Egentlig skrev jeg til samtlige debatører, men det blev muligvis opfattet som det var til Anonym alene. Jeg synes det var en morsom måde at fremstille Darwins teori på, og så var den mestendels tyvstjålet fra Richard Dawkins med min egne kommentarer.

Med hensyn til dine røde og grønne tekster, vil jeg også selv regne mig for at tilhøre de grønne, de røde er i hvert fald ikke mig.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Det rigtige svar - 08/04/2013 19:48

Hej Treram.
Med stor fryd ser jeg, at der faktisk her er noget, vi ikke er uenige om yeah

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 09/04/2013 00:34

If the doors of perception were cleansed, everything would appear as it is, infinite.
- William Blake


Hvis dette er en Gudsforestilling - og det mener jeg, at det er - så er det da et noget andet Gudebillede end det, som religionshaderne kritiserer.
Indsendt af: treram

Re: Det rigtige svar - 09/04/2013 08:53

Hej Arne.
I bund og grund er der nok ikke så meget vi er uenige om, men af og til misforstår man hinanden og det er der problemet ligger, hvis det da kan kaldes for et problem.

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 09/04/2013 10:26

Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
- Carl Jung
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Det rigtige svar - 09/04/2013 17:04

Hej Treram.

Dine ord:
Citat:
I bund og grund er der nok ikke så meget vi er uenige om, men af og til misforstår man hinanden og det er der problemet ligger, hvis det da kan kaldes for et problem.
fører mig til:
Tænk, om vi her på Trosfrihed.dk startede med at finde ud af, hvad vi kan være enige om - og så først derefter kiggede på, hvad vi ikke kan enes om? blinker

At være nogenlunde enige om at prise egenskaber/holdninger, som:

Mådehold, ren kærlighed og gavmildhed
Mildhed, glæde og åndelig bevidsthed
Storsind og ydmyghed


det er da "ikke så ringe endda", skulle jeg mene blinker

Og at fravælge:

Fråseri, begær og grådighed
Vrede, nedtrykthed og åndelig ligegyldighed
Forfængelighed og hovmod


det er jo nok desværre nemmere sagt end gjort blinker

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Simon

Re: Det rigtige svar - 09/04/2013 19:45

Hej Treram..

"Jeg synes det var en morsom måde at fremstille Darwins teori på, og så var den mestendels tyvstjålet fra Richard Dawkins med min egne kommentarer".

- Du ville nyde "The god delusion" af Dawkins, samt "god is not great" af Christopher Hitchens - faktisk er begge så spækket med sjove citater fra biblen m.m. at de burde komme ind på en klar 1. plads hos Arne! ;)

mvh
Simon
Indsendt af: treram

Re: Det rigtige svar - 10/04/2013 05:03

Hej Simon.
Jo jeg har skam begge på boghylden incl.flere af samme forfattere, bl.a. R.Dawkins: The Magic of Reality, jeg vil udgyde nogle af deres sjove citater her til modvægt for Thomases udgydelser.

Det ser ud til at være nødvendigt med en indoktrinering begge veje, for at holde ligevægten.
Indsendt af: treram

Re: af Richard Dawkins mund - 10/04/2013 05:50

I R.Dawkins nye bog: The Magic of Reality, finder vi mange "sandheder" på linie med dem i biblen.
Hvordan startede det hele: en afrikansk skröne fra en Bantu stamme i Congo's Boshongo, har flg.forklaring:
I starten var der intet land, kun vandholdig mörke, og også-vigtigt-guden Bumba. Bumba fik mavepine og i et opkast kom solen. Lyset fra solen fordrev mörket, og heden fra solen törrede noget af vandet ud og der kom land frem. Bumbas mavepine var stadig ikke gået over og i flere opkast kom månen, stjernerne, dyr og mennesker.
Der kommer også mange myter fra Indien om universets tilblivelse: För tiden startede var der et stort mörkt ocean af intet, med en gigantisk slange rullet sammen på overfladen, sovende i slangens kurver var lord Vishnu. Muligvis blev lord Vishnu väkket af en dyb brummende lyd fra bunden af oceanet af intet, og en Lotus blomst groede frem fra hans navle. Midt i Lotus blomsten sad Brahma, Vishnu´s tjener. Vishnu beordrede Brahma at kreere verden. Brahma gjorde som beordret. Ikke noget problem! Og alle levende kreaturer ligeså, nu da han alligevel var igang. Pärelet!

Der er utallige af disse myter og alle har det samme problem, den förste skaber findes der ingen forklaring på, hvordan han er fremkommet-meget pudsigt og skaberen er altid en mand??.

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: af Richard Dawkins mund - 10/04/2013 09:42

Hej Treram.

Jo, det er jo en skæg idé at sætte "Dawkins mund" op mod "Guds mund".
Jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde det "Fornuft" op mod "Religion" - eller "Naturvidenskab" op mod "Myter" (klik).

Og når jeg læser i linket til Gyldendals omtale af myter, og dér ser den type myter, der haldes: Kosmologiske myter og sammenholder med naturvidenskabens kosmologiske skabelses-teorier, så er der vel ikke så meget andet end "Big Bang", der kan diskes op med, og som ligner den type kosmologiske myter, der betegnes som Verdensægget:
Citat:
Verdensægget kendes i mange kulturer. Overordnet symboliserer ægget frugtbarhed, men det fortolkes forskelligt fra kultur til kultur. Det kan symbolisere enhed før den kosmiske adskillelse, fx kønnenes enhed i form af tvillingefostre i æggeblommen eller den urtidige enhed af det kinesiske yin og yang-princip. Hos det polynesiske folk på Selskabsøerne (Fransk Polynesien) var Tangararoa altings ophav. Han levede alene i verdensæggets mørke evighed. Ægget var i konstant omdrejning i rummet, indtil Tangararoa brød ud af ægget og skabte Himlen og Jorden af æggets skaldele.
Og så står vi jo fortsat med spørgsmålet: Hvor kom Big Bangs "verdensæg" fra?

Hvis jeg husker rigtigt hævdede "den hedengangne Ole Bjørn", at Big Bang ikke er en skabelses-teori, men mig bekendt eksisterer der ikke naturvidenskabelige teorier (som opfylder kravene til, hvad en naturvidenskabelig teori (klik) er) der siger noget om "I begyndelsen var ..." osv. blinker

Og i mangel heraf - ja, så bliver det vel fantasi og intuition, som er det eneste, der er tilbage - eller hvad? smiler

M.v.h. Arne.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 10/04/2013 13:08

Citat:
Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
- Carl Jung


Hey Thomas,,, ham Carl Jung fylder meget i mit liv, han er med Freud i nærheden af Paulus, Berdyaev; Tillich, der alle har fået lov til at præge mit verdensbillede, forståelse mig selv etc, og de har alle givet mig nogle redskaber til at takle eksistensen, de eksistentielle problemstillinger et liv altid vil udfordre en med.Vi drømmer om natten og vi dagdrømmer om dagen og jo mere bevidst vi forholder os hertil, jo større er vores chancer for at få emotionelle motiverende intentionelle, meningsfyldte visioner med ind over vores liv som skabende størrelser med rod i underbevidstheden, med underbevidsthedens velsignelse, hvormed vi nemmere lykkes med at nå frem til et ønsket mål for os selv og hinandenI had a dream, og det bliver jo så til en vision hvis vi tør bevidst forholde os til vores drøm, drømmemange kærlige hilsner Hanskrist
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 10/04/2013 18:38

Kære Hans,

Ja, jeg kom faktisk til at tænke på dig, da jeg citerede Jung. For jeg mener, at du har citeret ham eller nævnt ham i en eller anden sammenhæng for tid tilbage.

Nu nævner du ham i forhold til underbevidstheden og drømme. Men beskæftiger han sig ikke også med en "større bevidsthed", der kobler individerne i verden sammen. Er han ikke meget spirituel på den måde, du ikke er?!

Har du selv beskæftiget dig med drømmearbejde? Jeg har dyrket det, der hedder "klare drømme". På engelsk: "Lucid dreaming", hvor drømmeren er sig bevidst, at han drømmer, IMENS han drømmer. Det giver nogle muligheder i drømmen; udforskning af landskabet, flyve (det elsker jeg!), føre samtaler med drømmerpersoner, osv. - alt imens man ved, at man drømmer. Det er en aldeles ekstatisk oplevelse!
Indsendt af: Simon

Re: Det rigtige svar - 10/04/2013 20:01

Hej Treram..

Faktisk har vi så mange gange været gennem denne diskussion om viden vs. overnaturlig religiøs tro, at det virker ret formålsløst at genoptage den, idet mindste med troende der i alle tidligere diskussioner kun har vist evne til regression og på en sådan måde, at samtlige ”argumenter” faktisk kun bestod af enten påstanden om 1) visse mennesker har et særligt psykisk behov for gudetro, 2) religiøs overtro har sin berettigelse dersom man ikke i forvejen ved alt om alt i hele universet (jvf. Arne).

Hvad Thomsen angår, genoptager han jo kun sin lille missioneren fordi han aldrig har kunnet andet, der er ingen god argumentation, ingen solid viden om troens nødvendighed for kultursamfundets eller for menneskelige udviklingsprocesser som bidrag. Faktum er jo, at den religiøse overtro virker selvbekræftende, fordi den troende selv tolker verden ind i trosanskuelsen. Problemet er, at religioners trosanskuelser kun består af gensidig ekskluderende subjektive meninger, der helt og aldeles mangel objektiv forankring. M.a.o. er de troende her på debatten ude af stand til at forklare deres tro som anvendelighed og nødvendighed med gode beskrivelser af naturen i og udenfor mennesket omkring dem, fordi de rent faktisk roder rundt i tankerum der mangler de væsentligste referenter i naturen og verden omkring dem.

Da det indlysende skaber indre utryghed at navigere med forestillinger der ikke lader sig bekræfte i den ydre verden, måtte man tilbage i tiden blive enige om, enten at slutte op omkring troen som illusion, eller, se meget mere kritisk på de forestillinger man genererede ud på den ydre verden. Denne sidste metode viste sig at fungere fortræffeligt og gør det stadig: i stedet for at fantasere verden ind i et nydelige små tableauer, begyndte man for århundreder siden at undersøge naturen mere metodisk og beskrev det observerede logisk konsistent; og sørenjensmig om ikke metoden med tiden medvirkede til skabelsen af mere solide kulturformer, som i bund og grund genererede større individuel tryghed. Det har jo en psykisk effekt, når der er en vis overensstemmelse mellem det man forventer sig fra den ydre verden, og hvad den så rent faktisk præsenterer én for.
Og selvfølgelig skriver jeg ikke dette i en forestilling om at du ikke ved dette, kun for at dreje parallellen til det særlige grundlag hvorudfra akkurat Dawkins o.a. agerede med deres undervisningspolitik. Heldigvis er adskillige troende jo fornuftige og intelligente mennesker, og mange var det også førhen, ellers havde verden næppe nogensinde udviklet sig, og netop disse ville da heller aldrig finde på at generere det gamle bullshit som thomsen her atter forsøger at lægge ”navn” til. Faktum er, at han gør sig til talsmand for en samfundspsyke der slet ikke har sin grund i den samtid han er udsprunget fra: alle disse jesusanalogier har jo sit udspring i en samtid med et helt andet verdensbillede, og hvor helt andre og meget praktiske problemer optog det enkelte menneske; hvor uvidenhed i stor udstrækning prægede menneskelige forestillinger om sig selv og pladsen i en ukendt verden. På den tid påtog augurer, shamaner, heksedoktorer, præster osv. alt afhængig af kulturformen at påvirke den kollektive psyke med særlige verdensbilleder alias dem du selv beskriver, og som mennesket – afhængig af sociale status og dermed tilgangen til viden – tog til sig som enten indiskutable værdisyn eller som trosanskuelser som eneste redskab til at finde sig til rette i samfundslivet.

Men alene de sidste 300 år har særdeles meget ændret sig, hele samfundsstrukturerne og fremfor alt helsen, hvor den psykiske helse dog kun langsomt kom haltende bagefter, dersom industrisamfundet udviklede og distribuerede virkemidler og idet hele taget forholdt sig meget mere eksperimenterende overfor statiske natursyn. Man udforskede og brugte simpelthen naturen og skabte viden på realiteter. Det var virkeligheden der skulle formidles, ikke kunstneriske udtryk for den – ”realismens sejr!”, som Engels og Lukacs drillende men begejstret udbrød, når de hos Balzac o.m.a. konservative fandt begrædelsen af det feudale samfunds undergang. Pointen er, at der måtte ske revolutionerende forandringer, for de var nødvendige, og netop dér var det indlysende at starte med gamle statiske natur- og livssynsopfattelser fra religionerne selv, for de var om noget et natursyn!
Der er så mange mellemled med betydning for den udvikling vi alle idag profiterer fra, men som tilsyneladende er fløjtet henover hovedet på flere overtroiske mennesker, ikke mindst thomsen. Men noget af det mest slående som argument imod dette ”jesuitiske næstekærlighedsprincip” som gutten atter rabler om er vel nok, at kærligheden slet ikke opstår på anfordring fra gl. overtroisk mølletænkning, idet kærligheden er en følelse som giver anledning til idéer om sig selv, men som altså ikke ér en (guddommelig) idé der ansporer nogen til at føle.

Og rent faktisk er det slet ikke kærligheden som guttens snak handler om, for han misbruger rent faktisk bare menneskers evne til at føle kærlighed, for at få tilgang til deres opmærksomhed og dermed deres liv: der er så mange referenter til scientology over den metodik, som jeg pers. ville betragter som det at stjæle tilgang til menneskers opmærksomhed via deres følelsesliv – idéen er velsagtens den sædvanlige idé om at indarbejde en række fuldstændig skæve idéer om menneskets væsen og natur, for at få adgang til deres penge, som altså ikke har det fjerneste at gøre med den kærlighed mennesker rundt omkring kan føle for et andet menneske under de rette omstændigheder, men som blot er jesusanalogier der mellem meget andet blev proppet ind i synteser af Ron Hubbard, der oprindelig var science fiction-forfatter, så metoden har svær forenelighed med måden hvormed Moon-bevægelsen, JV’ere, IM’ere og masser af andre sekterikere opererer. Naturligvis bygger de tilbageværende store religioner selv på en række skrøner med en smule sandhed indbefattet, ellers ville de slet ikke være operative, men det er selvfølgelig ikke det sande element der er det interessante i de historiske fortællinger, det sande element er blot fundamentet der skal eliminere skepsis og sund fornuft.

Problemer vi som individuelle mennesker eller som fællesskab idag står overfor, er dog ganske andre end de vildfarelser der farer rundt i thomsen hoved. Ja måske skal han bare finde lidt ”kød på skålen” for at tilfredsstille Scientology og få sine point, eller måske farer hans tankeverden bare rundt i den bibelske skure nogen måske har læst. Vi kan ikke vide det, men vi må afvise skrønerne han fabler om, fordi de ingen realisme har iboende og altså ikke har noget at gøre med kærlighed.

Derudover kan der være grund til at drille og kritisere synspunkter, og vi kan glædes over at drillerierne med få undtagelser isoleres til synspunkterne. De rigtig grelle eksempler på det modsatte finder vi i den islamiske verdensopfattelse, hvor de såkaldte helligdomme man opfinder skærmes med love der sågar bruges til at slå mennesker ihjel med. Alt ialt må vi bare sige, at synspunkter under ingen omstændigheder må koste nogen livet, ja bringe nogen ind i andre former for social usikkerhed, end lige præcis den usikkerhed der ligger i selve synspunktets berettigelse, og som kritikken jo er ment at ryste. Det hjælper m.a.o. ikke at identificere sig med synspunkter, for meninger om dette eller hint er noget vi har, ikke noget vi ér. Og netop med dette udgangspunkt er Dawkins overordentlig modig når han konfronterer de ”personligt troende islamister”, men man må også sige han som årene er gået har økonomiseret med tiden, og ikke mindst med hvor han anbringer sin kritik. Og det var lidt derhenad jeg ville med starten af indlægget her, for der ér altså typer der bare har så statisk en tankegang, at den nærmest står som et levende bevis på det modsatte af hvad jeg kort forinden her beskrev, at man ikke ér synspunkter, osv. Alligevel vil jeg nok mene, at det er værd at skabe oplysning med information der kan bidrage til at få fundamentet i tilbageværende teokratiske samfundsmodeller til at smuldre, og dette fordi det faktisk er vældig trist at se hvordan mennesker og ikke mindst små børn fastholdes i fattigdom ved udbredelsen af de selvsyn religionerne regenererer. Det væsentlige er dog at skærme børn fra den slags, med bedre tilbud på et sundere og mere fornuftigt livsfundament. Trods alt slås vi i dag med en anden form for institutionstyranni end de gamle religiøse verdensbilleder, derfor virker fx. Somos gammeltestamentlige virkelighedsanskuelse formentlig også stik modsat hensigten. Men der ligger noget farefuldt i den tanke, at små lande som Sverige, Norge og Danmark proppes med mennesker med islamiske traditioner, for hvordan vil disse lande mon udvikle sig og se ud om 30 år, hvis tiden frem skal bruges til at slås med problemer vi egentlig troede at ha’ løst tilbage i oplysningstiden?

Der er noget ubehageligt over religioner, der får mennesker til at agere som små børn der frejdigt overlader vigtige beslutninger om deres egen fremtid i hænderne på apologeter. Alene det, at skyldspørgsmål løses med små samtaler med en himmelnisse fra egen fantasi, fremfor i samtaler med de mennesker skylden angår, kan få det til at løbe koldt nedad ryggen. Endnu værre, at se hvordan mennesker faktisk isoleres i subkulturer via en favoriseret kulturs overtro, der på netop denne måde formår at regenerere sig i demokratier, og i sidste ende kan gå hen og blive en politisk magtfaktor.
Man skal ikke være blind for denne udvikling, ikke underkende betydningen på sigt, dersom landets befolkning om 30 år består af 40% med et islamisk grundsyn for samfundsbygning. Samtidig skal man ikke være blind for den indvirkning demokratiet har på mennesker der flytter til, når de frit kan forvalte deres frihed efter eget ønske og behov. Vores samfund påvirker os gennem demokratiske beslutningsprocesser, hvor valgte politikere forvalter og maksimerer visse idealer. Vi ved i forvejen en masse om den tomgang der er på Christiansborg når det partipolitiske stjæler fokus fra de problemer der egentlig skulle løses. At tænke sig stilstanden imamer som politikere kunne skabe i folketingssalen, åh gud – var jeg lige ved at skrive ;)
Vi kan håbe på, at menneskelige tilhørsforhold langt overskrider religiøse barrierer, at fornuften sejrer nøjagtig som realismen tidligere gjorde overfor feudalsamfundets fortalere. Noget af det positive der sker når rabiate religiøse fanatikere stikker hovedet frem er jo, at der opstår en masse diskussion om grundsynets relevans som værdisyn, hvad det skal bruges til og hvad det vil tilføre nogen af goder. Den debatform vil efter al sandsynlighed fortsætte p.a. traditionen. Derfor er det også vigtigt at fastholde trosfriheden som det den drejer sig om: respekten for menneskets ret til at udleve sin tro, uden at blive retsforfulgt af staten, og altså ikke som Arne vedblivende fejlfortolker den, nemlig som et krav om respekt for selve indholdet i troen nogen måtte efterleve og udtrykke sig om i det off. rum. M.a.o. må religiøs tro kritiseres på nøjagtig samme præmisser som politiske synspunkter i øvrigt, og det er jo også præcis hvad religioner er: politik.

Vi ved at der findes suveræne tænkere i alle kultursamfund, og heldigvis ser vi rigtig mange der kommer til Skandinavien med muslimsk arvegods med et nuanceret livssyn, og heldigvis er vi i stand til at kritisere selve det demokrati med hvilket vi virkeliggør vore visioner, såfremt vi altså har nogen! Det er dette jeg håber de mange kulturformer sammen vil medvirke til ud i fremtiden, at skabe visioner på så mangefarvet en pamflet, hvor det religiøse også dér vil være det privatanliggende som det er i det sekulære i dag.

Det er her jeg synes Dawkins og ikke mindst Hitchens har løftet en stor social opgave, begge med et vid og en forunderlig løssluppen humor, der ikke alene er frigørende for læseren men som også vidner om et selvsyn der ligger noget så fjernt fra den selvoptagethed der er så karakteristisk for alvorstunge troende her og dér omkring os. Mange der ser knapt så alvorligt og skyldbetynget på sig selv, evner sagtens at se alvorligt på situationer der optræder i livet. Der ligger hos både Hitchens, som desværre ikke længere lever, og hos Dawkins en form for besættelse af individets frihed, friheden til at vælge uden overvågning via den samvittighed som religioner altid implementerer i den troendes tankeverden: ”overvågeren” (som altid er en ham), der får de troende til at leve i et livslangt paranoia, og som sådan, være sin egen fængselsvogter livet igennem. Her er der noget at befri sig fra, og det er lidt den selverkendelse Hitchens taler meget om, som religioners psykiske tortur af mennesket. Netop den slags er frihedsgrejer der nok er værd at bruge sit liv på at fremme!

Det er her opmærksomheden må være på grundskolerne og på den undervisning der gennemgås, hvor de gode værktøjer og evnen til at tænke selvkritisk i kontakt med informationsindtag, må være en fortsat væsentlig bestanddel. Alt sammen en proces der jo har sin sammenhæng med den fornuft man indretter samfund med – og så kan vi i den forbindelse skæve til folkeskolelærerne i denne tid, hvor deres fokus atter ligger på deres egne frihedsidealer og småsysler, men ikke på tiden der går fra børnenes undervisning hver gang de skal ha’ mer i løn; men det er så en anden snak jeg vil tro Scherfig har et morsomt bud på. Under alle omstændigheder er der meget at forandre til det bedre, og ikke alle forandringer har været en udvikling til det bedre – dermed tænkes særlig på skolen og selve måden hvorpå politikerne stikker sugerøret ned i børnenes hjerner for at gøre dem til industrielle produkter i et storeuropæisk økonomisk lys. Den slags har intet at gøre med frihedsidealer, men med genindføring af stavnsbåndet.

Sidst men ikke mindst er det let at se hvad den religiøse mølletænkning har ført til hos de stærkt overtroiske alene her på debatten: en signifikant reaktionær cirkulationspumpe, der roterer i samme tankegang år ud og år ind, uden på noget tidspunkt at tilføre noget menneske et bedre liv. Det går fint an at anerkende menneskets ret til selvstændighed, uden at tilbageføre det til middelalderen – det er ikke dér fremtiden ligger begravet!

mvh
Simon
P.s.: beklager længden, fingrene dansede lidt for lystigt.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 12/04/2013 00:55

Hej Thomas,

du skriver:

Citat:
Nu nævner du ham i forhold til underbevidstheden og drømme. Men beskæftiger han sig ikke også med en "større bevidsthed", der kobler individerne i verden sammen. Er han ikke meget spirituel på den måde, du ikke er?!Sådan har jeg ikke lige tænkt, at Jungs spiritualitet skulle være meget forskelligt fra min. En hel del kritik af østens religiøsitet (også hvad Aldous Huxley skriver), har jeg fra Jung, som følgende citater viser:

Citat:
Det må vurderes som en katastrofe, hvis jeget assimileres af eller assimilerer Selvet (Jung, ”Aion”).


For os er bevidsthed utænkelig uden et Jeg. Bevidsthed er lig med indholds relation til Jeget. Hvis der ikke eksisterer et Jeg, er der ingen til stede, der kan være bevidst om noget. Jeget er derfor uundværlig for bevidstgørelsesprocessen. For den østlige ånd er det derimod ikke svært at forestille sig en bevidsthed uden Jeg. Man mener, at bevidstheden er i stand til at nå ud over Jeg-tilstanden; i denne ”højere” tilstand forsvinder Jeget sågar fuldstændig. En sådan Jeg-løs sindstilstand kan for os kun være ubevidst, fordi der ganske enkelt ikke ville være et vidne til stede. Jeg betvivler ikke eksistensen af åndelige tilstande, som går ud over bevidstheden. Men bevidstheden aftager i den grad, som tilstanden går ud over den. Jeg kan ikke forestille mig en bevidst åndelig tilstand, der ikke er relateret til et subjekt, dvs. til et Jeg. (C. G. Jung, “Psychologischer Kommentar zu Das tibetanische Buch der grossen Befreiung“).Endvidere er det Jung der har lært mig om forståelsen og betydningen af kontakten til vores kollektive fællesmenneskelige bevidsthed/psyke hvor vi finder arketyperne. Og jeg er efterhånden blevet ret god til at skelne mellem de meget personlige og de arketypiske kollektive elementer i mine drømme. Min gode kontakt til mine drømmes indhold af arketypisk materiale gør at jeg føler mig stærkt forbundet til menneskeheden langt tilbage i tid, vores mere primitive fortid og mere naturlige eksistensvilkår fra dengang, som af og til når frem til mig i mine drømme, som jeg er så heldig oftest at kunne huske når jeg vågner.

Min anima kontakt er meget vel udbygget (jeg har en god kontakt til min modsatkønnethed (kvinderne og kvinden, altså det feminine), og til mine følelser og min seksualitet qua mine drømme, dagdrømme, og forestillingsliv og erindringsliv, hvor kvinderne spiller en meget central rolle for mig og mit liv, som hun også gør i virkeligheden.

Skyggen, personer af mit eget køn som er meget forskellige fra mig selv, optræder også gerne og de gir mig sørme noget at tænke på i ny og næ.

Selvet eller visdoms dimensionen bryder også igennem til mig, og jeg havde en meget stor initialdrøm omkring selvet for mange år siden (1)*.


Nå men alt dette i en redegørelse for at jeg sørme finder at min spiritualitet (åndelige bevidsthedsmæssige liv eller individuations principper) ikke er meget forskellige fra Jungs; jeg betragter ham som en af de helt store inspirationskilder i mit liv. Rent psykoanalytisk set, er det nok ham sammen med Freud der har fået den største indflydelse på mit liv, min personlige udvikling desangående.


Du skriver Thomas:

Citat:
Har du selv beskæftiget dig med drømmearbejde? Jeg har dyrket det, der hedder "klare drømme". På engelsk: "Lucid dreaming", hvor drømmeren er sig bevidst, at han drømmer, IMENS han drømmer. Det giver nogle muligheder i drømmen; udforskning af landskabet, flyve (det elsker jeg!), føre samtaler med drømmerpersoner, osv. - alt imens man ved, at man drømmer. Det er en aldeles ekstatisk oplevelse!Første spørgsmål er vist besvaret.

Lucid dreaming kender jeg godt, dog er det ikke noget jeg direkte har dyrket eller efterstræbt, men i en periode af mit liv hvor jeg boede i Møgeltøndergade i København, der kunne jeg huske alle 5 - 6 af nattens drømmeperioder når jeg vågnede og skrive noget ned fra dem alle. Tættere kontakt til mine drømme har jeg aldrig haft, dette var en meget spændende periode i mit liv.

Jeg ved ikke om du vil betegne følgende som lucid dreaming, men når jeg mediterer, så går der ikke mange minutter (ca 15 - 20 minutter) førend jeg drømmer i vågen tilstand, altså jeg er fuldt bevidst om at jeg drømmer og at jeg sidder og mediterer samtidigt. Og det hænder at stærke energi eller libido ladet (drifts energi ladede) arketyper når frem til mig der under meditationen, og nogle af disse (kan jeg se i bagklogskabens ulidelige klare lys) har fået afgørende betydning for min vej igennem livet. Disse arketyper kan være en uudtømmelige kilde af livsmod og livsenergi, som de kan være fyldt med mening og betydning og medføre at mit liv tar en uventet ny retning, hvor jeg får helt nye mål og motiver for øje, nye visioner at navigere efter (der er smækfyldt med vitalitet, emotionalitet, motivationalitet og intentionalitet). Nogle af disse arketyper ændrer simpelthen min "neurobiologiske personligheds struktur og karakter struktur" for altid, noget sker i hjernen som aldrig glemmes eller udslettes igen, måske en fortrængning og modstand imod underbevidsthedens indhold ophæves for altid, en øget dynamik og hyperkompleksitet, højere intelligens (mere power på musklen mellem ørerne) mht et af de mange intelligenser vi råder over. Ihvertfald tilflyder der min personlighed en meget større rummelighed (vi kunne måske tale om udvidet bevidsthed grundet denne åbning imod den fællesmenneskelige kollektive bevidstheds del af vores "sjæle" liv, psykiske liv).


mange kærlige hilsner HansKrist.

(1)*:

Jeg var til fest i et stort navngivet kollektiv i Århus hvor hele mit netværk fra Århus Universitet er tilstede og vi fester igennem. Næste billede er at jeg pludselig befinder mig på afstand af denne studentikose dionysiske rus abefest, gående i en Zen park med en brystsvær ældre filosof og vismand, der metamorfoseagtigt går fra at være Goethe, til Bohr og Jung (3 i en), filosoffen siger nu til mig i drømmen: "Vi har gjort hvad vi kunne, nu er det op til dig at fortsætte!".
Indsendt af: treram

Re: Det rigtige svar - 12/04/2013 05:34

Hej Simon.
Da løb din computer vist af med dig, indrømmet det blev en lang "smøre".

Mit antireligiøse indlæg skal som tidligere sagt nærmest ses som en gang modvægt til alle de gentagne udgydelser fra Thomas, og så er de også meget sjove historierne fra Dawkins og Hitchens, så dem vil jeg stadig finde flere af og vedlægge mine indlæg.

For mig er religionerne overhovedet ikke beskyttet, man kan ikke beskytte en gang løgn og vrøvl, bare fordi en masse mennesker TROR på historierne og ja der er da gode mennesker der tror på det hele, men det bliver det jo ikke mere rigtigt af.
Religionerne har skabt og skaber stadig skel mellem menneskene, de gode troende og de knap så gode umenneskelige ateister, som nogle steder ikke kan fremstå med deres ateisme.

De troende har altid fremstillet sig som de bedste mennesker i verden og har foragtet ateisterne, hvilket jeg fra barnsben har oplevet, bl.a. i min skole fordi jeg ikke ville fremsige salmer mm i religionstmerne, fordi som jeg sagde til min religionslæreinde ; jeg tror ikke på det, og som straf derpå blev sendt til rektor for at få en skideballe, som jeg så ikke fik, men dette er en genudsendelse, har skrevet om det før.

Verden er blevet styret af religionerne og bliver det stadig mange steder og det skulle ikke undre mig om ikke at sharia lovene en dag blev virksomme her i Danmark, med den hastig stigende muslimske befolkning, vi ser hvordan de prøver at få overtaget i mange afrikanske stater og i EU myldrer de frem, de har vist kun et mål, overtagelse af alle stater, det er jo et krav fra helvedes bogen koranen.
Religionerne er årsag til splid og koster enormt mange penge,der kunne have været brugt til betydeligt bedre formål, bedre behandling af syge, bedre behandling af ældre i omsorg, istedet for et sidde i en faldefærdig kirke med foldede hænder og se fromme ud, mens en præst for ethundrede og syttende gang fremsiger de samme bønner, taksigelser, til en noneksistent gud, simple løgne som tosserne sku tror på, selvom der er flere tilsyneladende kloge mennesker med i flokken, der helhjertet støtter showet, de er blevet godt inddoktrineret som små og kan nu ikke slippe forbindelsen, selvom de muligvis ved, at de er på galt spor.

Og når man nu hører Hansemands udgydelser af værste skuffe, som sikkert ikke mange forstår en disse af, så ser man rigtigt hvad religionerne har forårsaget, side op og side ned af den rene volapyk, man ved ikke om manden er religiøs eller driver gæk med folk.
-----------------------------------------------------------
Pas på! jeg slagter din gud og hænger ham på hjul og stejle.


Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 15/04/2013 13:43

Kære anonym,

Jeg lovede at besvare følgende:

Citat:
Fredelig og næstekærlig?

Lukas 14,26 - Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Matthæus 10,34 - Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.

Matthæus 10,35 - Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,

Matthæus 10,36 - og en mand får sine husfolk til fjender.

Matthæus 10,37 - Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.


Det er i virkeligheden meget banalt:

- To brødre bor på et gods, og de har 50 slaver, som slider for dem. Den ene bror vil gøre arbejdsforholdene endnu mere ulidelige og virkelig presse slaverne, mens den anden bror vil sætte slaverne fri og tilbyde dem godset. Det betyder konflikt mellem de to brødre, der vil hvert deres. Således kan retfærdighed og uselvisk kærlighed skabe ufred - også mellem brødre.
Indsendt af: Simon

Re: Det rigtige svar - 15/04/2013 20:37

Hej Treram..

”Og når man nu hører Hansemands udgydelser af værste skuffe, som sikkert ikke mange forstår en disse af, så ser man rigtigt hvad religionerne har forårsaget, side op og side ned af den rene volapyk, man ved ikke om manden er religiøs eller driver gæk med folk”.

- Åh jo, han er skam en overtroisk fætter på rutinemæssig serotoninrush, men uden filla peil på hva’ han egentlig snakker om; tit rodes bare rundt i Herodes for at klæ’ Pilatus lidt intellektuelt på ;)

Ateister behøver forøvrigt ikke vide noget særlig om religioner, det rækker med evidenskrav til troendes påstande om den overnaturlige indretning osv., måske at gennemskue semantik og egentlig dårlig logik, ja hos en del ligefrem slet moralfilosofi med tilbageføring til GT. A propos er det jo helt utroligt at se Somo dalre rundt i gammel kærlighed til et uddateret kvindesyn m.m. – mons tro det er eneste redskab nogle mænd har til at fastholde kvinder i deres liv?

”man kan ikke beskytte en gang løgn og vrøvl, bare fordi en masse mennesker TROR på historierne og ja der er da gode mennesker der tror på det hele, men det bliver det jo ikke mere rigtigt af”.

- Præcis ;)

”Verden er blevet styret af religionerne og bliver det stadig mange steder og det skulle ikke undre mig om ikke at sharia lovene en dag blev virksomme her i Danmark, med den hastig stigende muslimske befolkning, vi ser hvordan de prøver at få overtaget i mange afrikanske stater og i EU myldrer de frem, de har vist kun et mål, overtagelse af alle stater, det er jo et krav fra helvedes bogen koranen”.

- Det opstår i hvert fald en del interessante tanker, når man ser hvordan vi forvalter den frihed vore aner kæmpede for op gennem oplysningstiden. Jeg hørte for nylig i Deadline, tror jeg det var, en diskussion mellem Ida Auken og Søren Espersen, som endte med bibelvers der blev kastet frem og tilbage over bordet, i guder! ja; men noget der slog mig var netop hendes frihedsforvaltning på ikke mindst de muslimske kvinders vegne, og omvendt så hans isolationspolitiske holdning. Men det er jo en omfattende diskussion man kunne bruge en hel aften til at komme igennem, hvis ellers man ku’ blive fri for politikere i livrem og seler. Spørgsmålet er, om mennesker der fx. bor på Nørrebrogade i København skal finde sig i at deres familie er omgivet af islamisk religiøst arvegods, eller bare ska flytte? Det er sådan disse ghettoer opstår, folk fraflytter og pludselig har vi en hel bydel med en imam som ”borgmester”. Jeg synes det er forrykt, men umiddelbart ser det altså ud til at europæiske politikere synes det er helt i orden at overtage sociale problemer på den anden side af jordkloden, i stedet for at bidrage til at hjælpe med at løse dem dér.

”De troende har altid fremstillet sig som de bedste mennesker i verden og har foragtet ateisterne, hvilket jeg fra barnsben har oplevet, bl.a. i min skole fordi jeg ikke ville fremsige salmer mm i religionstmerne, fordi som jeg sagde til min religionslæreinde ; jeg tror ikke på det, og som straf derpå blev sendt til rektor for at få en skideballe, som jeg så ikke fik, men dette er en genudsendelse, har skrevet om det før”.

- Jah, der er sket meget på bare 50 år, men på visse områder er vi så tilbage i udgangspunktet, det ka’ egentlig godt bekymre mig på mit eget barns og hendes generations vegne, for ska’ de virkelig overtage problemer vi andre ikke gad gøre noget ved, fordi vi havde for travlt med at købe flade tv-skærme? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 22/10/2013 10:45

Kære alle,

Hvordan går det med jer? smiler

Tid til sammenfatning.

Hvis det virker overvældende at læse de mange ord, så er en mulighed at vælge en overskrift og nøjes med at læse ordene under denne.
- Ordet.
- Gud.
- Selvet.
- Erkendelse.
- Den uselviske kærlighed.
- Ret stræben.
- Spiritualitet.

Det er overskrifterne indtil videre. Giver disse overskrifter mening for jer?

Jeg håber, I får glæde af ordene. Det er min overbevisning, at de er inspiration til hjertet. Der er nu tilføjet flere (i grønt).

ORDET

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
- Jesus

Den som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
- Jesus

Der er noget som er os nærmere end Skriften, nemlig Ordet i hjertet hvorfra alle hellige skrifter kommer.
- William Penn

GUD

Something infinite,
Older than heaven and earth,
Silent, solitary, and vast;
Eternal, unchanging,
Yet ever evolving
Throughout ten thousand things.
Not knowing its name,
I call it Tao.
- Lao Tzu

The day of my spiritual awakening was the day I saw and knew I saw all things in God and God in all things."
-Mechtild of Magdeburg

Although it may be hard to believe when we first look at its thousands of Gods and Goddesses, Hinduism's essence is monotheism. Its core belief is that all is Awareness, and that Awareness is One. "Sub ek," Maharajji used to say - it's all one.
- Ram Das

En Natur, fuldkommen og gennemtrængende, cirkulerer i alle naturer. En Virkelighed, som er altomfattende, rummer alle virkeligheder i sig. Den ene måne spejler sig overalt hvor der findes en vandflade. Og alle månerne i vandene rummes i den ene måne.
- Yung-chia Ta-shih

Hvem er Gud? Jeg ved ikke noget bedre svar end: Han som Er. Intet passer bedre til den evighed som Gud er. Hvis du kalder Gud god eller stor eller velsignet eller vis eller noget andet af denne art, indeholdes det i disse ord, nemlig: Han Er.
- Bernhard af Clairvaux

SELVET

Det gode behøver ikke at drage ind i sjælen, for det er der allerede; det er blot ikke erkendt.
- Theologia Deutsch

Den erkendende og det erkendte er ét. Jævne mennesker forestiller sig at de skal se Gud, som om han stod dér og de her. Således er det ikke. Gud og jeg, vi er ét i erkendelsen.
- Eckehart

For at måle sjælen må vi måle den med Gud, for Guds årsag og sjælens årsag er en og samme.
- Eckehart

I de henseender hvor sjælen er ulig Gud, er den også ulig sig selv.
- Bernhard af Clairvaux

Atman, det iboende, evige Selv, er ét med Brahman, al tilværelses absolutte princip; og det endelige mål for ethvert menneske er selv at opdage denne kendsgerning og at finde ud af hvem han virkelig er.
- Aldous Huxley

Gud er mit jeg, og jeg erkender ikke noget andet jeg end selve min gud.
- Catherina af Genua

Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér.
- Jesus

Atman gennemtrænger hele universet, men ingen gennemtrænger den. Det er den alene som lyser, universets lys er kun et genskær af den.
- Shankara

Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom.
- Jesus

Når de, som leder jer, siger til jer: "Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja, I er fattigdommen.
- Jesus

It is the greatest of all lessons to know oneself. For if
one knows oneself one will know God, and knowing God, that person will be made like God.
- Clement of Alexandria (c. 150-215)

Skønt Gud er nærværende overalt, er han dog kun nærværende for dig i den dybeste og inderste del af din sjæl. De naturlige sanser kan ikke eje Gud eller forene dig med ham, nej dine iboende evner: forstand, vilje, erindring, kan kun række ud efter Gud men ikke være det sted hvor han bor i dig. Men der er en rod eller dybde i dig, hvorfra alle disse evner udspringer som linier fra et punkt eller som grene fra et træs stamme. Denne dybde kaldes sjælens midtpunkt eller grund. Denne dybde er din sjæls enhed og evighed - jeg havde nær sagt uendelighed, for den er så uendelig at intet kan tilfredsstille den eller give den hvile undtagen Guds uendelighed.
- William Law

Det er uvidenheden som får os til at tro at vi er legemet, sanseorganerne og alt det som ikke er Atman. Den mand er vis som overvinder uvidenheden ved hengivelse til Atman.
- Shankara

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
- Jalal ad-Din Rumi

ERKENDELSE

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
- Jesus

Guds mysteriers astrolabie er kærlighed.
- Rumi

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
- Einstein

A full-spectrum approach to human consciousness and behavior means that men and women have available to them a spectrum of knowing — a spectrum that includes, at the very least, the eye of flesh, the eye of mind, and the eye of spirit.
- Ken Wilber

Se kun Et i alle ting; det er det andet som fører dig på vildspor.
- Kabir

The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.
― Meister Eckhart

If the doors of perception were cleansed, everything would appear as it is, infinite.
- William Blake


Den guddommelige Årsag til al eksistens er et åndeligt Absolut som er uudsigeligt i den forstandsmæssige tankes udtryksform, men som under visse omstændigheder kan opleves og erkendes direkte af mennesket.
- Aldous Huxley

Menneskets endelige mål, den yderste grund til menneskelig tilværelse, er den forenende erkendelse af den guddommelige Årsag - en erkendelse som kun kan komme til den der er beredt til at lade "jeg'et dø" og derved faktisk gøre plads for Gud.
- Aldous Huxley

Af et givet slægtled af mennesker vil meget få nå dette endelige mål for menneskelig eksistens; men lejligheden til at komme til forenende erkendelse vil på den ene eller den anden måde stedse være der, så at alle sansende væsener tilsidst erkender hvem de i virkeligheden er.
- Aldous Huxley

The human form is a microcosm of the universe. All that supposedly exists outside us in reality exists in us. The world is in you and can become known in you, as you.
- Jean Klein

Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
- Carl Jung


DEN USELVISKE KÆRLIGHED

Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af. Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak fortjener I for det? Sådan gør jo også syndere. Og hvis I kun låner ud til dem, som I håber at få lånet tilbage fra, hvad tak fortjener I for det? Også syndere låner ud til syndere for at få lige så meget igen. Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.
- Jesus


I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.
- Jesus

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
- Jesus

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
- Jesus

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.
- Frans af Assisi

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.
- Jesus

RET STRÆBEN

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være."
- Jesus

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!
- Jesus

Om en mand så holder sin offerild i skoven ved lige i hundrede år, og så - bare et øjeblik - ærer en der har udviklet sig selv, så er denne hyldest langt bedre end at ofre i hundrede år.
- Buddha

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
- Jesus

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
- Jesus

Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.
- Jesus

Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.
- Jesus

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
- Jesus

Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?
- Jesus

Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv.
- Jesus

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
- Jesus

En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold.
- Jesus

Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.
- Jesus

SPIRITUALITET

I would say meditation is spiritual, but not religious. Spiritual has to do with actual experience, not mere beliefs; with God as the Ground of Being, not a cosmic Daddy figure; with awakening to one’s true Self, not praying for one’s little self; with the disciplining of awareness, not preachy and churchy moralisms about drinking and smoking and sexing; with Spirit found in everyone’s Heart, not anything done in this or that church.
- Ken Wilber

The highest form of grace is silence.
- Swami Chinmayananda

Being silent for me doesn't require being in a quiet place and it doesn't mean not saying words. It means, "recieving in a balanced, noncombative way" what is happening.
- Sylvia Boorstein

Peace comes from within. Do not seek it without.
- Buddha

All true greatness must come from internal growth.
- Ralph Waldo Emerson

Each of us is here to discover our true Self... that essentially we are spiritual beings who have taken manifestation in physical form.
- Deepak Chopra
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 23/10/2013 19:00

Det giver da fuldstændig mening - Thomas. smiler

Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 24/10/2013 16:49

The desire to know your soul will end all other desires.
- Rumi
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 07/11/2013 14:12

Denne flygtige verden er et tegn på sandhedens mirakel,
men selv samme tegn er et slør, der skjuler de evige sandheder.
- Jalal al-Din Rumi
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 11/11/2013 08:14

"Denne flygtige verden er et tegn på sandhedens mirakel".

- Det er jo ikke verden der er flygtig, hvorimod de indtryk vi skaber af den kan være det. Sandheden er bare en god berkivelse der korrelerer med det vi kan observere, noget forskellig fra religioners idéer om mirakler.

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 11/11/2013 10:07

Simon skriver:
Citat:
Det er jo ikke verden der er flygtig -

En verden, der menes at være opstået ved "Big Bang" (af ukendt årsag) af noget, vi ikke ved, hvor kom fra - og som fortsat menes at udvide sig med accelererende hastighed - er det ikke en flygtig verden? blinker

Arne smiler
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 11/11/2013 14:29

I think it's very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not defined by another person.
- Oscar Wilde
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 05:23

Det er ikke verden der er flygtig, Arne, den efterlader konsekvent indtryk på dit sanseapparat; derimod forflygtiges dine indtryk af verden - og dette tydeligvis med stigende hastighed, eftersom din "guddommelige intuition" synes at erobre pladsen for virkelighedsforankring ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 08:39


Det kan man da vist kalde at klamre sig til en påstået ikke-flygtig verden - på trods af naturvidenskabens billede af det modsatte - og på trods af de forandringer, vi hele tiden kan observere blinker
Arne.

Indsendt af: ole bjørn

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 10:22


Når jeg lejlighedsvis går ind på trosfrihed.dk for at se, hvad der sker, er det ikke for at blive klogere eller mere vidende, for det bliver man ikke af de pseudo-diskussioner, der foregår her. Jeg gør det udelukkende for at more mig over Arnes konstante misforståelser af det danske sprog, og af hvad andre mennesker mener.

Hans seneste misforståelse er begrebet flygtig, som alle ordbøger definerer som noget kortvarigt. Det bliver i Arnes særprægede begrebsverden til, at et univers med foreløbig anslået 14,4 milliarder år på bagen og en forventet fremtid på mange hundrede milliarder år er en "flygtig" episode. Længere væk fra ordets betydning kan man vel næppe komme.

Jeg skylder Arne stor tak for hans mangeårige bidrag til min forskning i, hvad der får folk til at misforstå hinanden. Et fænomen som især præger alle debatsider på internettet. I Arnes tilfælde er problemet blot "klippet ud i pap".

Tak Arne. Du er et omvandrende bevis på, at Ludwig Wittgenstein ikke har levet forgæves. ler

Mvh

Ole Bjørn :o)

Indsendt af: Hanskrist

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 12:01

Bjørnen skriver:

Citat:
Tak Arne. Du er et omvandrende bevis på, at Ludwig Wittgenstein ikke har levet forgævesdet forekommer mig at der aktuelt set er et spørgsmål af mindst lige så stor betydning/vigtighed der trænger sig på:

vil Ole Bjørn komme til at have levet forgæves?

vil Ole Bjørn komme til at have haft en profil forgæves på trosfrihed?

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 13:13


Jeg ser, at Ole har sine problemer - i hvert fald i forhold til mig - angående ordet og begrebet: flygtig (klik).
Det, jeg hæfter mig ved i denne sammenhæng er ordets oprindelse, der som ordbogen jo forklarer, er: flugt.

Og når man betænker naturvidenskabens nuværende standpunkt angående universets universets udvidelse (klik), så er opfattelsen jo, at udvidelsen er accelererende, altså at alt fjerner sig fra hinanden med stadig stigende hastighed - alt flygter fra alt - hurtigere og hurtigere.

Det er for mig at se flygtighed i form af flugt - endda i højeste potens blinker

Jeg vil her tillade mig at se bort fra, hvilken relevans Ludwig Wittgenstein (klik) måtte have i denne sammenhæng blinker

Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 13:45

Ohøjsa Ole,

hvis der er noget Arne er god til, så er det forklaringsflugt fra relevansen og meningen med hans idéer.

"Hans seneste misforståelse er begrebet flygtig, som alle ordbøger definerer som noget kortvarigt. Det bliver i Arnes særprægede begrebsverden til, at et univers med foreløbig anslået 14,4 milliarder år på bagen og en forventet fremtid på mange hundrede milliarder år er en "flygtig" episode. Længere væk fra ordets betydning kan man vel næppe komme".

- Men idéen her, ska' nok forstås som forholdet mellem sølle 14-15 mia år og gudens aldersrente ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 13:46

1) Hvad er det vi ikke forstår ved verdensbilledet Arne, og hvilket verdensbillede ér det egentlig du sidestiller vores ”vrangbillede” her med, som et attraktivt alternativ – men det er måske bare i udgangspunktet for videnskab, at vide alt om alt? ;-))

2) Hvad er det egentlig du mener religioner ka’ tilbyde os, som videnskaber ikke dur til Arne – hvorfor blander du m.a.o. stadigvæk videnskaber og religiøse idéer sammen? Har du en bare nogenlunde læseværdig forklaring på det, ”tror” du ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 12/11/2013 13:58

"Anonym" skr.: "Denne flygtige verden er et tegn på sandhedens mirakel".

Jeg svarende flg: "Det er jo ikke verden der er flygtig, hvorimod de indtryk vi skaber af den kan være det. Sandheden er bare en god berkivelse der korrelerer med det vi kan observere, noget forskellig fra religioners idéer om mirakler".

Pointen her er, at det ikke er verden der tilbyder os flygtige idéer om sig selv, det gør derimod mennesket, som tilmed konstant rammes på sit sanseapparat med indtryk bevidstheden må bearbejde.
Nu ka' det imidlertid blive svært at snakke bevidshedsprocesser med Arne, idet han som bekendt render rundt med en "guddommelig intuition", hvilken han heller ikke rigtig har kunnet forklare os. Men tag endelig ikke fejl, ihh nej, Arne er skam ”agnostiker” og derfor ikke det mindste religiøs – som vi ser ;)

Men til dette responderer agnostikeren Arne altså: ”Det kan man da vist kalde at klamre sig til en påstået ikke-flygtig verden - på trods af naturvidenskabens billede af det modsatte”...

- Her har Arne altså tydeligvis fået et indtryk af naturen som en flygtig proces – dvs. evolution klarer han at begribe som et fingerknips – kom igen Ole!, her ka’ vi vist ikke være med..;))

mvh
Simon
Indsendt af: Anonym

Re: Af Guds Mund - 14/11/2013 14:19

"Kom, kom, hvad du end er, det spiller ingen rolle, om du er vantro, afgudsdyrker eller tilbeder ilden, kom, vores sammenkomst er ikke et sted for fortvivlelse, kom, selv hvis du har brudt dit løfte hundrede gange, kom igen."
- Rumi (islamisk mystiker 1207-1273)
Indsendt af: Simon

Re: Af Guds Mund - 27/02/2014 15:07


"Kom, kom, hvad du end er, det spiller ingen rolle, om du er vantro, afgudsdyrker eller tilbeder ilden, kom, vores sammenkomst er ikke et sted for fortvivlelse, kom, selv hvis du har brudt dit løfte hundrede gange, kom igen." - Rumi (islamisk mystiker 1207-1273)”.


- Kom glad, hvem end du er, og deltag i en realitetsrejse på virkelighedens grund – himmelnissedyrkelser og påskeharer i kalotten har ingen betydning, de afvæbnes på rejsen sammen med overtroiske betydninger der tillægges vor intuition…;)

Simon, 2014.