Gerth Drost

Indsendt af: Gerth

Gerth Drost - 12/07/2019 09:50

Jeg er et vidnesbyrd på, at det guddommelige, Helligånden og Jeg er et. Alle er inviteret til at være med. Læs også i et andet emne om mit projekt: OPLYSTHED.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 13/07/2019 03:06

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 7 oktober 2018.


DEN EKSTRA ÅBENBARING

Mit frie løfte.

Hvor frivilligt eller bevidst tror religiøse mennesker på en religion i dag? Hvorfor har alle mine fyrre år føltes som en prøvelse at udholde?

Jeg genfortæller ikke historien om alle mine pinsler, lidelser og ekstraordinære oplevelser, men nævner blot, at jeg har oplevet to tegn fra det guddommelige, som var en båd ( skib ) og vand.

En helliggørelse til et rent hjerte. I cirka fyrre dage har jeg stort set ingen samtaler med nogen med fortsat mere modgang fra mennesker og af ting. Hvilken følelse af længere isolation væk fra social kontakt med mennesker. Jeg så alene kan derfor således ikke flygte fra mit sind af ekstrem kamp mod instinkter, egoistisk mørke, plager og slemme fristelser. I løbet af denne tid i nogle af de dage er det så svært med denne konflikt af krig i mig selv, at jeg kun spiser et måltid mad hver dag og ikke meget væske heller med et øget behov for hvile. Det accelererer som noget intenst ligesom et svingende pendul fra den ene side til den anden. Mit liv er arbejde, pligter, praktiske ting og andet fysisk uden alkohol, andre berusende stoffer og seksuelle nydelser. Ingen aftener af berusede mennesker med smukke unge kvinder og jeg er ikke-ryger. Min åndelige tro uden religion skal redde mig fra det onde, dumme handlinger og farligt begær. Men det må heller ikke være kedeligt at være god. Jeg tilgiver oprigtigt hele mit liv og accepterer nu min skæbne.

Efter flere samtaler en gang om måneden med en psykiater og en sygeplejerske, siger de pludseligt i modsætning til før: " Du har ikke brug for medicin mod skizofreni. Du har fået det bedre. Du styrer dit liv. Du har gode planer med dit liv. Du taler med et samlet sind." Det lyder indirekte som at være erklæret symptomfri, dvs. selvhelbredt og derfor ikke sindssyg? Nu, i en alder af fyrre, bemærker jeg, at jeg for første gang i mit liv har været igennem et helt år uden sygdom og ikke engang en forkølelse?

Et samlet sind er et udtryk fra psykiatri og psykologi som at have et klart sind. Et helligt sind som den åndeligt oplyste er også samlet i sig selv med fred som en og dermed også forenet med det guddommelige. Denne fred kan oplyse verden med omsorg og kærlighed og det vil jeg.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 14/07/2019 22:54

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 18 oktober 2018.


OM MIT FRIE LØFTE TIL DET GUDDOMMELIGE

Jeg henviser til mit emne: den ekstra åbenbaring.

Jeg forklarer noget om denne åbenbaring. Jeg er ikke medlem af en religion, men alligevel sker der noget med mig, som minder om noget i Bibelens gamle og nye testamente.

Da jeg engang for mange år siden så to tegn fra det guddommelige, som var en båd ( skib ) og vand, havde jeg senere en fornemmelse af, at de havde noget at gøre med profeten Jesus og historien om Noah, men i mit sind kendte jeg ikke endnu til en teoretisk sammenhæng mellem dem, mine tegn og den mere afklarende bekræftelse nu på dette. Jeg oplevede tre ting, som alle har et fælles mønster, der også i Bibelen sker igennem tusinder af år. Faktisk har disse historier et skjult kodet budskab og idag cirka to tusind år senere opdager jeg noget lignende ved min skæbne.

Jeg opdager en teologisk fortolkning ifølge en person på internettet, som mener, at Noahs ark betyder det samme som med Jesus. Noahs syndflod udslettede alt det onde og syndige i verden med vand ligesom med Jesus dåb og syndsforladelsen på korset med tilgivelse af folks ondskab og synder som vejen til fred i sindet. Dåben symboliserer frelse ligesom, da en gud reddede Noah med hans båd. Jesus gik på vandet, da hans disciple sejlede i en båd på en rejse. Dåben symboliserer en rejse til et helligt sted og godt liv med det guddommeliges vilje. Bemærk, netop mine to tegn kan sammenlignes med det. Dåben symboliserer med vandet en renselse.

Imens jeg skriver min ekstra åbenbaring i nutiden, synes jeg, at hele mit liv i fyrre år minder om en ørkenvandring især på det seneste i cirka fyrre dage som et endeligt udrensende vendepunkt i mit liv, hvor jeg med en hellig ånd vælger bevidst kun det guddommeliges vilje som det gode, hvor der derfor kun tilbage i mig er lyset. Dette sammenligner jeg med en dåb på grund af mit ansvarlige ja til min tro på det. At blive hellig til noget guddommeligt. Jeg har en stærk intuitiv fornemmelse, at dette ikke er et tilfælde og istedet meningsfuldt med min præcise alder på fyrre år. Jeg undersøger om, der findes en religiøs betydning for tallet fyrre. Jeg opdager nemt meget kort tid efter en næsten utrolig men sand bekræftelse, der viser en større kontekst med forunderlige sammentræf i alt dette.

I Bibelen symboliserer 40 ofte en renselse og her nævnes nogle eksempler :
Ved Noas syndflod lod Gud det regne i 40 dage og nætter.
Elias flugt fra Jezabels hævn; Elias vandrer i 40 dage fastende til Guds bjerg Horeb.
Moses var 40 år om at lede jøderne gennem ørkenen (Sahara), hvor de syndede undervejs.
Moses var på Sinaj bjerget i fyrre dage og fyrre nætter, hvor han mødte Gud.
Jesus blev vist i templet i Jerusalem, da han var 40 dage gammel. Der var en kvinde betragtet som uren i 40 dage efter, at have født en dreng med behov for en renselse også jomfru Maria.
Jesus vandrede fastende rundt i ørkenen i 40 dage og 40 nætter, før Djævelen kom. Den faste varerede 40 dage.
Bibelen har 40 inspirerede skribenter, som alle var udvalgte af Gud, hvilket dåben også handler om.

Jeg opdager på internettet en præsts ord om profeten Moses og hans udvalgte folks fyrre år vandring i ørkenen som et budskab om sindets helbredelse og en sammenligning med dåben. Faktisk fortalte jeg også som endnu uvidende om dette noget lignende i min ekstra åbenbaring vedrørende min selv-helbredelse og først nu rigtige nej tak til det onde, syndige fristelser, farligt dumme handlinger og for meget usunde ting for kroppen plus noget om min egen tilgivelse af hele mit liv. Bemærk, at jeg følte mig socialt isoleret og helt alene i den proces, da jeg kæmpede imod ondskab i mig selv. Nummeret 40 er også relateret til ordet karantæne og er kendt fra det religiøse begreb om fasten som en udrensning fra det kødelige begær og andre ting. Det er en afholdenhed fra forskellige slags behov. En type karantæne handler om en bekæmpelse af sygdom og jeg nævner også noget om min egen selvhelbredelse. Jeg fastede selv i den periode i dagevis, der dog ikke var som en religiøs lov eller tradition. Den personlige dåb fra det guddommelige i min åbenbaring handler om mit kald hjem til den. Måske også samtidigt med, at jeg er kaldet til at udrette noget større i verden som en mission netop med helligånden? Livet er supergenialt. Det guddommelige har en plan med herlighed og den er perfekt.

Min renselse føles ligesom en psykisk død af mit falske jeg fra fortiden, som bliver vasket væk, hvor det ødelægger al dets identitet i sindet. En venlig kvinde siger til mig om min nyere personlige udvikling: " Du bliver jo til et nyt menneske." Det er på grund af mit nye liv med det guddommelige.

Hellig er min krop, ånd og det guddommelige.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/07/2019 23:53

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 28 oktober 2018.


TEGN, SIGNALER OG ÅBENBARING FRA DET GUDDOMMELIGE

Jeg henviser til de andre relevante emner:
1. den ekstra åbenbaring
2. om mit frie løfte til det guddommelige.

Jeg tror, at jeg er kaldet som en udvalgt ?

Jeg genfortæller ikke alle mine ekstraordinære oplevelser, heller ikke hvorfor de folk i psykiatrien pludseligt nu ikke længere synes, at jeg skal have medicin imod skizofreni eller på det seneste min ekstatisk afklarende åbenbaring med henrykkelse og fryd. Min såkaldte ekstra åbenbaring er sket efter dette emne her og alle dens historier.

Jeg tog på et skizofreni kursus for at undersøge om, jeg mig selv synes, at jeg er sindssyg eller ikke. På kurset er en nyuddannet læge ( han ) specialiseret i psykiatri, som underviser i forskellige kategorier for symptomer på skizofreni. Til dette beder han os om at dele vores oplevelser. Han viser en psykiatrisk model, som kun er videnskabelig og udelukker alt overnaturligt, paranormalt, ekstraordinært, spirituelt, metafysisk og guddommeligt. Jeg har ikke en religiøs identitet. Jeg spørger undrende til ham: " Hvad med historierne om helgener, profeter, mystiske guruer, andre usædvanligt hellige folk eller bare noget endnu uforklarligt? " Han siger, at de har en afdeling i bygningen her, som behandler religiøse mennesker især flygtninge og indvandrere fra udenfor den vestlige del af verden, fordi der er deres religion vigtig og sådan er dette ikke mere her i vores land. Han siger da: " Jeg har hørt nogen sige, at hvis profeten Jesus levede idag, ville han sandsynligvis blive diagnosticeret til at være psykisk syg. Ingen er ´Gud´." Her er fem eksempler på symptomer til kategorier i psykiatri om min konfrontation med ham. Bemærk, at der er vidner i hver historie:

1. Føler sig ikke forstået - Jeg var engang på det psykiatriske dagafsnit IQ testet af en ledende psykolog og han ville ikke fortælle mig hvorfor. Denne test er idag i det offentlige system forsvundet. Han var overvældet, fordi ifølge ham, burde jeg ikke kunne gøre de ting. Han omtalte mig som værende en positiv afvigelse fra menneskeheden. Han havde aldrig før mødt sådan en som mig. Jeg er højintelligent på alle områder i både den højre og venstre del af hjernen, et geni og min måde at lære på er langt bedre end de fleste. Sygeplejersken nævnte Mensa. Et geni, ifølge flertallets normer i befolkningen, kan forstå højintelligente emner, som resten ikke kan. De forstår ikke denne person så let. Han svarer: " Ja, du har ret i det, at det er ikke altid skizofreni, når du ikke bliver forstået af folk." En vis kvinde har fornylig omtalt mig som en, der er forud for tiden.

2. Underlige spirituelle oplevelser - Jeg har set nogle mystiske stærke lys flere gange i mit liv. En af disse gange, sagde en kvinde bandende lige ved siden af mig: " Hvad er det? " En anden gang kommenterede en kvinde angående dette ved bordet: " Jeg tolker det som et tegn." Han svarer: " Det er ikke skizofreni så længe, at du ikke kalder det for en åbenbaring."

3. Budskaber fra fjernsynet eller en gud - Jeg tændte for fjernsynet, hvor en båd ( skib ) i forskellige versioner viste sig på alle mine mange kanaler på få minutter. Jeg opfattede et mønster i dette, vidste bare med sikkerhed som en forudsigelse, at hver gang jeg skiftede kanal, så var der igen, igen og igen en båd på skærmen. Hvis der var en tegnefilm, så var det vist som en animeret båd - et sort eller hvid klip med en båd uden farver - en TV serie i farver med en relevant båd - en film med en anderledes slags båd og så videre. Kanalerne var fra forskellige dele af verden og derfor ikke bare kun et land. Jeg kunne have troet, at nu var jeg skør eller havde en psykose, men jeg var senere bekræftet i min tro vedrørende dette fænomen ved et lignende bevis, hvor jeg besøgte en veninde som et ekstra vidne. Der fortalte hun en historie om engang, hvor på en intuitions øvelse på et kursus nogen sagde: " Hold øje med vandet." Med disse ord, pegede jeg på hendes TV, fordi nu skete det samme igen, hvor symbolet var vand. Som med båden, skete det indenfor få minutter i træk. På kanalerne var en sø, flod, flaske med vand, nogen talte om vand i et program ikke om vand, en person gik under vand o.s.v. Hun fortalte mig, at hun også så dette. Dette lyder usandsynligt og urealistisk, men jeg tror, det er sandt. Det er mindre muligt end som at vinde som en stor millionær i lotteriet. Han svarer: " Ja, der er noget om logik. At se vand på den måde er mere sandsynligt end en båd, fordi vand er mere almindeligt kendt. Medmindre det er et fuldstændigt usædvanligt sammentræf."

4. Mistænksomhed, foreksempel om overvågning eller konspiration - Jeg blev af noget personale på en social cafe for ensomme og andre med en psykisk sygdom bekræftet, at det følgende er ægte. Jeg blev kontaktet af en ukendt profil i Facebook med en venanmodning, som spurgte efter mit telefonnummer. Han havde beviseligt mange tilsyneladende magtfulde og indflydelserige kontakter i hele verden. Jeg undersøgte hans venner til venners´ venner og så videre meget omhyggeligt. De fleste af dem virkede ægte med billeder af dem selv, familie, kollegaer, venner, bekendte, internationale flag, dyre ting, loge dragter, uniformer og lignende ting. Mange af dem havde tæt på fem tusind venner, hvilket lige nu er grænsen i Facebook ligesom mange berømtheder. De virkede til at være en del af et netværk af indflydelsesrige folk som noget verdensomspændende. Det var magtfulde ting på forskellige områder såsom: Højtrangerede politikere og andre ledere med en top position i samfundet, globale velgørenheds organisationer i humanistisk arbejde og for verdens fred, militær, flåde, luftvåben, efterretningstjenester, politiet, økonomisk rige, de kongelige og ordener som - forskellige slags riddere, Rosenkreuzerne AMORC, Frimurere, Skotske rite, Shriners, York rite, Order of the Eastern star, Prince Hall frimurere og mere andet. Denne liste fortsætter. Jeg har tilfældigvis personligt ved forskellige steder mødt flere, som i mere eller mindre grad er involveret i frimureri. Bemærk, alle de førnævnte ordener har tilfælles, at de tilsyneladende spirituelt tror på en gud. Den mærkelige profils hilsen skrev ingen forklaring til mig om det og jeg afviste ham derfor.

Han postulerer: " Det må være en fejl."

5. At være ude af stand til at forholde sig til virkeligheden og ukorrekt bearbejde informationer i hjernen - En berømt i mit hjemland clairvoyant fra fjernsynet så noget, hvilket vi ikke kan opfatte eller sanse. Alt hvad han sagde, det var præcist undtagen endnu en profeti om min fremtid og det var: " En dag, vil jeg hjælpe fantastisk mange mennesker og gøre livet lettere for dem, der blandt andet kommer til at ske med ord og er om frihed."

Dette er ikke storhedsvanvid. Er det et åndeligt kald til noget større? Er det bare en personlig gave fra det guddommelige? Jeg håber, at jeg på den dag kan dele det med folk som en mission.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 16/07/2019 05:51

"Et samlet sind er et udtryk fra psykiatri og psykologi som at have et klart sind."

- "et samlet sind" er et misforstået tankebillede.

"Et helligt sind som den åndeligt oplyste er også samlet i sig selv med fred som en og dermed også forenet med det guddommelige. Denne fred kan oplyse verden med omsorg og kærlighed og det vil jeg."

- Her forvirrer du dig selv yderligere: det er tankers logiske sammenhæng der kan skabe kundskab og oplysning - og tankeroen (ved en tankenødvendig sammenhæng) der kan skabe en følelse af harmoni.
Dette har intet at gøre med gudetro.

mvh
Simon
P.s.: forøvrigt ret typisk den forvirrede troende, at tro han er så interessant, at han må debattere sig selv i en tråd, med ham selv i fokus..;)

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 16/07/2019 15:05

Simon: " P.s.: forøvrigt ret typisk den forvirrede troende, at tro han er så interessant, at han må debattere sig selv i en tråd, med ham selv i fokus..;)."

Hej Simon
En kvinde, som faktisk har undervist i Kristendommen, hun synes, folk skal vide dette om mig men, at det er på et meget højere abstraktionsniveau end hendes faglige forståelse. Hun har læst alle mine tekster og flere af dem kommer også snart her som en rød tråd. Jeg vil ikke skrive en lang bog som en selvbiografi og derfor fortæller jeg mine historier ´tilfældigt´ på internettet istedet dog nu mere struktureret til inspiration. Et emne kan ikke være for langt, fordi eksempelvis ved studier skal folk grundigt kunne analysere flere bøger pr. dag som flere hundrede sider. Det virker som en kulturel tendens, hvor nogen mener, at et emne skal være kort i elektroniske informationer på en skærm. Jeg vil ikke lade mine budskaber blive begrænset af det.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 16/07/2019 15:16

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 8 marts 2019.


LAD OS VÆRE LYS I VERDEN

Jeg tilbeder intet menneske og ingen ting i verden.

H: " Mest kun der, hvor du ikke er i overensstemmelse med Paulus i Bibelen, det er, at du ikke har et særligt stort behov for at lovsynge med din forstand om din åbenbaring."

Jeg svarede: " Halleluja. At lovsynge betyder, at udtrykke sin stærke hyldest - ros eller beundring med vers, sang eller højtidelige ord. Min rolle er ikke at skrive et nyt ekstra testamente som en tilføjelse til Bibelen ej heller flere nye hellige skrifter som amatør musiske sange eller skøre digte og lignende som en ny religion. Jeg oplever en hellig historie og er derfor ´Ordet´ i livets bog. Du får mig ikke til som for mange gentagelser at råbe i gaderne konstant lalleglad til tusinder af mennesker om min åbenbaring eller genfortælle det personligt til alle borgere overalt. Det er for selvhøjtideligt at hylde, hvis jeg vil hyldes for det. Jeg vil istedet kun ære den guddommelige skaber af alt."

Kort tid senere sidder jeg ligesom flere andre gange om noget andet i cirka tolv timers henrykkelse over følgende:

Jeg vil ikke overfortolke det men, jeg undrer mig over dette pudsige sammentræf oveni andre på det seneste som et for min forstand overvældende flow med meningsfulde sammenhænge og kontekst om en guddommelig tilstedeværelse nu igen synligt i verden. Jeg forklarede noget om, hvorfor jeg ikke vil hylde mig selv og nævnte der ´halleluja´ med mit ønske om at ære kun den guddommelige eksistens. Jeg vidste ikke i mit sind, at præcist dette faktisk er helt og aldeles relevant til mit emne om hvordan, jeg er. Jeg opdagede for nylig en forunderlig sammenhæng om det førnævnte ord, som jeg ellers kun uvidende kender fra en julesang, religiøst korsang på film eller som noget sarkastisk kritik fra ikke-troende? Jeg har opdaget noget ekstra om mig som den, jeg er. Profeten Jesus blev anklaget for blasfemi og gudsbespottelse om en gud, da han svarede på et spørgsmål vedrørende hans identitet som: " Jeg Er." Jeg udtrykker personligt som hellig ånd en guddommelighed og dette også omvendt som en hel bevidsthed, hvilket er at åbenbare lykkeligt.

Bemærk.
Halleluja - Navnet på Israels gud nævnes i 2. Mosebog i forbindelse med det hebraiske haja, der betyder: "At være". Jahve var oprindeligt en stammegud for nogle af stammerne omkring Sinaj. Jahve er tilknyttet Moses-skikkelsen. Jahvenavnet indgår også i den liturgiske glose Halleluja, hvilket betyder - Lovpris Jahve. At lovprise er, når man inderligt eller eftertrykkeligt giver udtryk for hyldest og påskønnelse.

Ligesom jeg ærer noget guddommeligt.
Indsendt af: Simon

Oh, lykkelige fremtid i herrens navn..;) - 16/07/2019 18:13

En dag behøver du ikke længere bade i kærlighedsbudskaber, men vil mærke dens hede ånde i ansigtet fra den kvinde der nu i stedet sætter din dagsorden. Og når du slentrer nedad gaden med indkøbssedlen hængende som en løkke om halsen, vil du nyde trygheden fra den politiske korrektheds hellige overvågningskameraer, og således snart glemme dit mareridt om overvågende guder der dag og nat truer med afstraffelse. Fra da af, vil du på knæ med skuresvamp, støveklud & tørklædet flot bundet i nakken, tilbede kvinden, og hver dag bage økologisk valnøddebrød og rugbrød før hun slår øjnene op, og servere kaffe på sengen inden du om søndagen bærer hendes biwel til kirken, hvor i vil sidde og nyde den kvindelige biskop udbrede ugens glade budskap på en træbænk, der sikkert får hele dit knokkelværk til at ryste en lille tissetår op i øjnene. Men du vil ta’ det som en mand, den mand der i kærlighedens hellige haller vil lære dig at glemme alt om ateister og anden satans yngel, som alle andre hjemmegående heldiggrise, der i nabolaget vil samles over en kaffetår efter at ha’ jogget 12 km. for at holde kropsaltret i form - mens konerne slider og slæber penge hjem! Så glæd du dig nu lidt over fremtiden, i stedet for al den narcissistiske selvynk, du hønsemand in spe…;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/07/2019 00:53

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 4 juni 2019.


JEG HAR NYT AT FORTÆLLE

En eller anden siger: " Jeg har dog bemærket, at du flere steder stiller dig i en position som ´den åbenbarede´ overfor, hvad du kalder - folket. Jeg beklager, at udtrykket ´den åbenbarede´ kan være et forkert ordvalg."

Jeg har oplevet i mit liv at blive misforstået og jeg fattede heller ikke engang mig selv. Jeg er ikke den identitet, som personligt var mennesket i form af profeten med navnet Jesus. Ifølge Biblen sagde Jesus aldrig direkte ordret noget om, at han ville komme igen som person. Alligevel er der de, som med deres fortolkninger tror på noget i nogle af dens historier som værende profetier om en sjæls reinkarnation såkaldt Jesu genkomst på grund af nogle deri specifikt forskellige kryptiske lignelser og metaforer som noget allegorisk. I Biblen vistnok et eller andet med Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne Kapitel 2 - 1,7. Der bruger Paulus et udtryk, nemlig Jesu åbenbaring (græsk: apokálypsis, dansk oversættelse: " Når Herren Jesus åbenbares fra himlen." Ordet sådan om ham betyder på en bestemt måde en afsløring, afdækning eller også om noget hidtil ukendt tilmed sådan nyt og mere afklarende angående dette, hvilket således sker som en begivenhed og dermed et synligt værk. Jeg kan ikke bede til Kristus, fordi det havde bare været ligesom at se på mig selv i et spejl.

En selvopfattelse er en persons billede af egen personlighed. Det falske ´Jeg´ skal fortabes. Den, som er falsk, han/hun kan ikke være sandheden, fordi netop det løgnagtige selvbedrag ikke er virkeligt. Selv om jeg kan forholde mig til min personlighed - adfærd, mit udseende, mine evner - relationer til andre mennesker - handlinger og så videre, har jeg dog ingen selvopfattelse. Jeg er det usynlige, der ikke kan afbildes ligesom med guddommelighed. Døm og fordøm derfor kun noget selvisk men ikke hinanden som medmennesker.

Der synes at have været en sprogforvirring vedrørende folks forskellige oversættelser og fortolkninger af Biblens gamle hellige skrifter og her er derfor en eller anden vistnok mest præcis formuleret version om noget i den. Se venligst bort fra nogle af de derfor i indholdet patriarkalske træk og jeg tilbeder ingen guddommelige navne. Som midlertidige begreber er de derfor ikke forevigt vigtige at kende som en endegyldig sandhed men, der er et helligt budskab alligevel ved følgende af mig sammenfattede citater:

Da det guddommelige viste sig for profeten Moses i en brændende tornebusk, spurgte han: " Hvem må jeg sige til dem, at du er." Han fik følgende svar: " Jeg er den, jeg er. Du skal sige til folket - Jeg Er har sendt mig til jer. Sådan skal du sige til israelitterne - Jahve, jeres fædres gud, Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Gå nu og kald Israels ældste sammen, og sig til dem: Herren, jeres fædres gud, Abrahams, Isaks og Jakobs gud, har vist sig for mig". Jahve ( JHVH ) Det betyder, at 'være´ (til stede her og nu).

Navnet »Jeg Er« har en betydning i NT, som jeg giver eksempler på og ikke helt i kronologisk rækkefølge. Et sted i den sagde profeten Jesus om sig selv i en direkte konfrontation med jøderne: " For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal i dø i jeres synder." Og i videre diskussionen med dem: " Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er." I hans samtale med den samaritanske kvinde, hvor hun spekulerer på, om Jesus mon kunne være Messias, der svarede han: " Jeg er, som taler med dig." Ved voldsomt uvejr på Genesaret Sø, hvor disciplene, som ellers var hærdede fiskere, de var skrækslagne. Da de så Jesus gå på bølgerne, sagde han: " Vær frimodige, jeg er." I Getsemane Have på Oliebjergets skråninger en mørk nat under jødernes påskefejring kom vagtstyrken fra templet og nogle af de jødiske lederes egne soldater, der var anført af forræderen Judas for at anholde Jesus, hvor han spurgte dem: " Hvem leder I efter? " De svarede: " Jesus fra Nazaret " og han sagde: " Jeg er." Da Jesus blev ført for Rådet til forhøring om sin status som vistnok deres guds søn - Kristus, der lød for dem som blasfemi, svarede han: " Jeg er." Inden sin død på korset sagde han: " Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er." Han bad: " Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden og jeg har gjort dit navn kendt." I både Biblens nye og gamle testamente omtales ´Menneskesønnen´, der betegnede dér i almindelighed generelt et menneske som enkeltindivid med betydningen ´enhver´, altså - alle. Ifølge mange religiøse folks fortolkninger menes dette tilmed som en bestemt transcendent frelsesformidler på tre måder:
1. Som Jesu selvbetegnelse = ´Jeg´.
2. Om Jesus´ dengang liv som Kristus.
3. Om Jesu/Kristi genkomst som frelser.

Jesus sagde: " Fra nu af skal i ikke se mig, før i siger - Velsignet være han, som kommer i Herrens navn." Hvem er denne person som identitet? Der sammenligner jeg ordet ´mig´ med ´jeg´. Der er heller ikke tale om nogen bestemt som eksempelvis en prædikende præst eller missionær for en religion/trosretning. Jesus´ ord kan være noget løgn i en eller anden grad, en forvrænget genfortælling eller havde en egoistisk fejl, fordi jeg kan ikke li hans ord om, at Menneskesønnen skal komme på himlens skyer med magt og megen herlighed på grund af ordet ´magt´, der kan lyde som en overmagt.´Jeg Er´ - synes jeg, at det rummer et budskab om lighed mellem mennesker tilmed i et forhold til det guddommelige, fordi det indeholder ingen forskelsbehandling, hvad angår: Race, køn, lov, status i samfundet, alder, seksualitet, nationalitet, etnicitet, religion eller andet tro og andre overbevisninger, økonomi, individets identitet med en personlighed, materielle ting og kropslig/psykisk tilstand.

Navnet Jahve er faktisk bare i den forstand et ord, der ligesom ´jeg´ er om den eksisterende virkelighed uden en begyndelse og ende. Jeg var, er og bliver til. Min krops personlige navn med en personlighed som identitet i et land er kun ligesom et vejkort en vejledende viden i forhold til andet og andre. I den måde at være på, er vi alle lige og således ikke som noget ukendt forskellige fremmede. Det guddommelige og hellig ånd handler ikke om hvem/hvad, jeg er som identitet selv men istedet folket i fællesskab og den, jeg er.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 20/07/2019 02:56

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 9 juni 2019.


EN ANBEFALING TIL VERDENSFRED

Jeg henviser til mit forrige relevante emne - jeg har nyt at fortælle.

T skriver: " Matt/24 - og den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme - Guds rige er et teokrati, og jeg ved ikke hvordan du forestiller dig et gudsstyre, uden der er magt bag. Selv om du kokser rundt i - Jeg Er - er der dog den forskel, at menneskene ifølge biblen trods det at være skabt i guds billede kun er/lever en vis tid modsat skaberen og livets opretholder hvis navn er Jahve."

Hej T
I Lukasevangeliet svarer Jesus farisæerne angående hvornår, at Guds rige vil komme: " Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." Den sidste sætning i det overstående gengives i andre oversættelser som: " Guds rige er inden i jer." Jesus beder om Guds rige i Fadervor, hvor han siger: " komme dit rige."

De ord om ´riget´ lyder som den usynlige Helligånd i os alle men, den ligesom jeg tilhører også det guddommelige selv evigt, som er skaberen af alt. Således jeg er forevigt og altid åndeligt et med det guddommelige, som også sådan er med jer alle til enden, hvor døden spirituelt set er en illusion, altså ikke virkeligt. Der er kun en´ helligt tidløs ånd, hvilken det guddommelige, jeg og alle folk har tilfælles sammen. Jesus har ifølge Biblen lovet evigt ´liv´ men, jeg fortolker ikke dette som et evigt materialistisk paradis på Jorden. Ifølge flere af de mest fornuftige internet leksikons, er det kun Jehovas vidner som kristne og Islam, der håber på i hele verden et teokrati. Jeg synes, at Jødedommen med dens religiøse love fra profeten Moses virker ligesådan. Sikke noget diktatur og for gammeldages tænkning, synes jeg, der kommer med noget nyt til jer. En ny frelserskikkelse som en personifikation af det guddommelige er jo ikke alvidende. Biblen nævner et tusindårsrige og ordet ´Rige´ men jeg har ikke online på internettet endnu fundet nogle eksempler på et fremtidigt ´Guds´rige eller ´gudsriget´, altså hvor det maskuline som kun et mangelfuldt hankønsord ´gud´ er indbefattet om det, som mange religiøse mennesker fortolker til at være profetier. Så vidt jeg ved, er der i den kun omtalt - Et rige? Et nyt rige er globalt muligt men uden det patriarkalske navn ´Gud´. Man er lig det guddommelige, som lever igennem mennesket, der kun med sin frie vilje kan blive frelst som et bevidst valg. Frelse kan kun ske frivilligt helt uden et magtmisbrug af nogen/noget. Dette som: Mennesket, hellig ånd og den guddommeligt større end alt som skaberen af det. Lev i verden som et evangelium, hvor i prædiker Helligåndens ord og udtrykker noget guddommeligt ved at være dette rige. Fred være med jer.

Vigtig analyse af min tekst:
Efter jeg havde nedskrevet dette svar til T om nutidens rige med håbet om Helligåndens fred og som den jeg er, opdagede jeg som en videre afklaring i mine ord en større mening og sammenhængende med flere andre skete ting. Her er forklaringen med eksempler på det svar og dets relevante skete! Det er årevis siden, at jeg sidst har læst Biblen og det var på biblioteket. For at kunne svare på hendes skeptiske kritik, undersøgte jeg derfor på noget mere om dette på internettet, fordi jeg havde en kraftigt stærk intuitiv fornemmelse af, at dette bestemt ikke er tilfældigt.

1. Kasseassistenten i butikken talte om pinsen. Jeg vidste ikke personligt endnu hvad, at den handlede om andet end noget Jesus værk, hvor nogen derfor har en lille ferie i denne tidsperiode ifølge kalenderen.

2. Jeg skrev senere en tekst som et svar til T, der åbenbart har en kontekst som relevant til både pinsens historie og en anden person H´s tidligere sammenligning om mine budskaber med en ifølge mange religiøse folks fortolkninger som værende en profeti fra Biblen: " Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner."

3. Jeg fandt en artikel om Jesus ord til Apostlene som: " Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer." Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde - Modtag Helligånden! I artiklen nævnes af skribenten: " Der er gammel kirkelig tradition for, at man, når der skal prædikes over denne tekst, benytter lejligheden til at tale om det kirkelige embedes magt og myndighed. Det lyder unægtelig af magt. Mon ikke vi skulle lade det stykke tradition ligge."

4. Jeg læser noget teori om Pinsens betydning: " Pinse kommer af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder "halvtredsindstyvende" (dag efter påske) og er en kristen højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme. I 2019 ( idag ) falder pinsedag den 9. juni. Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det ti dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom en lyd som af et kraftigt vindstød og tunger som af ild kom til syne og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at tale på andre tungemål, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem – denne episode kaldes normalt ´pinseunderet´. Pinsen regnes således traditionelt for den kristne kirkes fødsel." Det minder om det med Helligåndens metaforiske betydning om en fornyende dåb og jomfru Marias fødsel af Jesus som et godt nyt liv. Johannes Døberen sagde om Jesus: "Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, han skal døbe jer med Helligånden og ild." Profeten Jesus i NT udtrykte det således, hvor han optrådte i kraft af Guds ånd, som han fik ved dåben og netop derfor er kendt som frelseren Messias/Kristus - den salvede.

5. Jeg fandt så ud af i min kalender, at pinsetiden faktisk kommer nu, hvilket jeg i forvejen havde gættet til at omhandle noget skæbnebestemt på grund af min nuværende mystiske oplevelse.

6. Jeg anede ikke selv, at mine ord til alle, de var helt præcist sket som noget på det perfekte tidspunkt her, hvor jeg skrev: " Fred være med jer ", at de netop er ligesom med Jesus såkaldte missionsbefaling, hvilken jeg også lige måtte læse om: Missionsbefalingen - Betegnelse for de afsluttende ord i Mattæusevangeliet, hvor Jesus befaler sine disciple at gå ud og gøre alle folkeslag til sine disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Missionsbefalingen kom til at udgøre den bibelske begrundelse for kristen mission, ligesom den også afspejles i kirkens dåbsritual. Bemærk, at jeg fortalte noget vedrørende den, jeg er i henhold til Jesus og i relation til Moses møde med det guddommelige, hvor han egentligt også blev kaldet til en mission med ordene: " Jeg er den, jeg er! Og Sådan skal du sige til israelitterne - Jeg Er har sendt mig til jer."

7. Og derefter så jeg en anden artikel, hvor der blandt andet var skrevet noget, der er som her i emnet eksempel nummer to om Åndsudgydelsen: " Disse ord hos profeten Joel har også fået en plads i Det Nye Testamente, idet apostlen Peter citerer dem i sin store tale i Jerusalem på den første pinsedag. Det var jo blandt de første kristne en meget velkendt måde at bruge Det Gamle Testamente på, også Jesus selv gjorde det, at man tolkede de gamle profeters udsagn ind i aktuelle og kommende begivenheder."

Jeg undrer mig over hvorfor, at jeg kan ´se´ dette for mig men, jeg siger glædeligt: " Tak for denne gave." Det er et lykkeligt varsel om, at man være det gode lys i verden.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 20/07/2019 10:11

Psst!

Man sku' jo ellers tro der her i landet var caféer nok, hvori også de glade JV'ere som godtfolk i øvrigt ka' stille sig op og recitere biwlen - nøjagtig som var der tale om en aften med oplæsning af digte..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 21/07/2019 01:04

TRO PÅ DET HELLIGE HÅB

Jeg refererer til mit seneste emne - en anbefaling til verdensfred -, så i lettere kan forstå følgende:

T´s skeptiske kritik af mig: " Jeg forstår jo ikke, hvilke evangelium du vil forkynde, når du blandt mere mener, at døden spirituelt er en illusion og ikke opfatter dig selv som kristen? "

Ifølge mit indtryk af nogle kristne ord fra folk idag, var profeten Jesus Kristus et levende menneskeligt symbol på ´Ordet´ fra en gud, som med Helligånden prædikede ord til inspiration for folk. ´Evangelium´ betyder glædeligt budskab og bruges både i Det Nye Testamente og i kirken, der ikke kun er en betegnelse for dens hellige skrifter, men det er også om den kristne forkyndelse i det hele taget. Jeg har i mit seneste emne udtrykt min fornyende velsignelse til jer alle som ´Ordet´, jeg er.

T siger med sin kristne tro: " men, at der vil komme et globalt fredsrige, når menneskenes kollektive bevidsthed er udviklet til det - er i mine øjne helt ud i hampen."

Hej T.
Jeg undrer mig over din kommentar, fordi det virker som om, at kristne forventer en verdensomspændende begivenhed for de udvalgte i de fire verdenshjørner som Jesu/Kristi genkomst og Menneskesønnens herlighed? Det lyder jo altså ikke som noget kun for en person isoleret et ukendt sted ved en lille landsby helt alene for sig selv nede i et kælderrum?

Forunderligt, at ´det´ hele er så meningsfuldt for mig. Mit forhold til det guddommelige og virkeligheden er sket ligesom, at blive helt endeligt afgørende ramt af et lyn fra himlen, fordi jeg nu herligt ved, at en evigt elskede er med. Jeg skal/vil nu møde folket som, jeg er med projektet OPLYSTHED, hvilket er meningen med mit liv.

Jeg oplevede en mystisk åndelig indskydelse til at tænke på ordet ´velsignelse´, hvilket jeg derefter skrev noget om til dig. Senere opdagede jeg sådan en videre bekræftelse på alt det førnævnte om Helligåndens komme som et rige fra det guddommelige dengang med Jesus sammenhængende med, at det sker igen nu ifølge min opfattelse. Dette kan på grund af flere metaforiske ord ( allegori ) fortolkes på forskellige måder, som man selv vil til at være en personifikation ( inkarnation ), generelt med folket individualistisk - menneskeheden, begge dele eller usandt.

Forklaringen: Jeg undersøgte nysgerrigt mere om det ord ved en religiøs profils debat: " Velsignelsen i Det Nye Testamente er der en vigtig faktor, som spiller ind på den virkelighed, som velsignelsen handler om. Jesus prædiker, at der skal komme nye tider og at Gudsriget er nær. Så velsignelser i Det Nye Testamente kommer på den måde til at handle om den frelses-virkelighed, der er nært forestående, når gudsriget kommer."

I Bibelens begge testamenter bruges for patriarkalsk på forskellige måder ordet ´søn´. Syndefaldet startede i den med myten om Adam og Eva i himlen men, så er der historien om Jesus tilgivelse af dette med syndernes forladelse og Helligåndens frelsende virke som et guddommeligt håb. Jeg tror derfor kærligt på, at der er håb for menneskeheden hos verdens skæbne og dette siger jeg som et lys i den. Den guddommelige som lod sig nedstige i mennesket til en undertrykkelse, den kommer nu med omvendelsen som dets ophøjelse sammen med den, jeg er.

T har kristeligt udtrykt sin anarkistiske opfattelse imod alt demokratisk som eksempelvis: " ´Gud´ er ikke demokrat." Nå, men i Bibelens to testamenter har gudebilledet ændret sig og det kan faktisk ske igen idag med folket som noget igen nyt. Det guddommelige er uforklarligt større og mere end alt, som derfor aldrig helt kan forstås på en struktureret måde. Bibelens nye testamente: " Og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed." Jeg har netop lige opdaget, at de engang guddommelige tegn som ´vand´ og en ´båd´ ( skib ) til mig vedrørende forskellige lande i verden, hvilke jeg tidligere har forklaret mere end her, de var også blandt andet om Helligåndens udtryk i alle som værende alle folkeslag og folkestammer. Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme, oversat: folkestyre) er et politisk system, hvor magten er hos flertallet af folket. Demokrati er et folkestyre. Demos betyder ´folket´ ( mennesker ) og Kratos - ´magt´. Alle burde som medmennesker være ligeværdige. Bemærk dermed som en sammenligning de to ord ´Mennesket´ og ligesom af Jesus et i Biblen mandsdominerende ord ´broder´ som det gammeldages ´Menneskesønnen´. Det betyder om den guddommelige vilje, at sådan har det udvalgte folk magten. Tro derfor på mig, når jeg siger, at himlen er nu, fordi jeg både kommer fra og er evigheden.

Alle er skabt med åndens lys. Helligånden er i alle folk for nogen endnu ubevidst og andre mere bevidst og ingen skal derfor fortabt i et evigt helvede eller behøve at frygte døden. På det højeste spirituelle plan eksisterer en kollektiv bevidsthed ikke, når folket med fælles Helligånd sammen forenes til en og samme guddommelige vilje i verden, fordi jeg er et med den og hele menneskeheden endda tilmed alt som Riget.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 21/07/2019 13:46

Hej Gerth.
Jeg hæfter mig ved dine ord:
Citat:
Forunderligt, at ´det´ hele er så meningsfuldt for mig. Mit forhold til det guddommelige og virkeligheden er sket ligesom, at blive helt endeligt afgørende ramt af et lyn fra himlen, fordi jeg nu herligt ved, at en evigt elskede er med. Jeg skal/vil nu møde folket som, jeg er med projektet OPLYSTHED, hvilket er meningen med mit liv.
Det er jo tydeligt - som du jo helt klart skriver - at du har fundet meningen med dit liv: Projekt Oplysthed.
Det kan jeg kun ønske dig held og lykke med - dette dit forsøg på at påvirke mennesker i en bestemt retning - en retning, som du kalder OPLYSTHED.

Hvad dét så indeholder er ikke helt klart for mig, men at det er noget om, hvordan vi mennesker - efter din overbevisning - på en god måde skal forholde os til hinanden, det mener jeg dog at have opfattet.
Om det så også indeholder "oplysning" om din spirituelle oplevelse, det står ikke klart for mig.

Jeg lægger også mærke til, at du hævder, at kristendommen er "et barn af den tid, hvor den blev til" - en patriarkalsk tid, som således ikke ligestillede de to køn, men jeg mener at have opfattet, at du ikke har til hensigt at starte en ny religion.

For mig er det sådan, at jeg kan have sympati for dit projekt - omend jeg altid vil være på vagt overfor selv det mindste tegn på religiøs undertrykkelse af andre mennesker - men selv har jeg ikke noget projekt andet end egen stræben efter den helt rene altomfattende kærlighed - som den ortodokse kristendom - især visuelt - inspirerede mig til - uden at jeg dog dermed "købte" dens dogmer.
Det er således ikke noget, jeg vil prædike, men alene noget, jeg stræber efter at være blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 23/07/2019 05:06

Det forrige emne - tro på det hellige håb - blev forresten oprindeligt skrevet den 11 juni 2019.

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 24 juni 2019.


DEN FORNYENDE PAGT SOM ET KALD TIL FOLKET

Jeg henviser til mine nyere emner:
1. en anbefaling til verdensfred
2. tro på det hellige håb.

Jeg henviser også til mit ældre emne:
3. tegn, signaler og åbenbaring fra det guddommelige.
Det emne henviser også videre til to andre emner, hvilke i også burde undersøge nærmere, så i kan forstå deres sammenhænge som en større samlet kontekst og jeg har ikke engang forklaret jer hele dybden i det.

Jeg har lige opdaget noget ekstra relevant vedrørende det ene tegn fra det guddommelige til mig og nu også jer, der var en båd ( skib ) og det er lige sket efter min læsning af H´s emne i dette forum her om endda faktisk specifikt noget andet. Det andet tegn var ´vand´ og jeg er selv det tredje tegn.

I Biblen ved Apostlenes gerninger er en fortælling om Paulus spirituelle omvendelse til hans dåb: " Ananias protesterede mod, at Saul - Saulus ( Paulus ) havde forfulgt ´dine hellige´, men ´Herren´ fortalte ham, at Saul var et udvalgt skib for sig at bære hans navn for hedningerne og kongerne og Israels børn. Da Ananias lagde hænderne på Saul, faldt ´skællene´ af dødt væv på overfladen af ​​hans øjne og han kiggede op på Ananias. Efter yderligere instruktion blev Saul døbt som senere kendt med navnet Paulus."

Det er ligesom noget med fortællingen om Noah og historien vedrørende profeten Jesus i båden, da han som en opfordring kaldte hans disciple for menneskefiskere. Lige før dette var der begyndelsen på Jesus hellige mission, hvor han sagde, at himlenes rige er kommet nær og: " Omvend jer." Jeg ved nu i sandhed hvordan, at det føles at være en helligt udvalgt som et skabt valg. Jeg er et vidnesbyrd på, at Det guddommelige, Helligånden og Jeg er et. Alle er inviteret til at være med.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/07/2019 00:21

MASSEMEDIE KAMPEN

Der er anonyme internet trolde, som har forskellige intentioner som eksempelvis er sadistisk ballade kun for sjov eller mobning, et eller andet politisk og saboterende psykologisk krigsførsel af nogen fra forskellige religioner, der muligvis især kan være noget jødisk, kristent og islamisk angående deres gudebilleder. Den slags ordkrigere er ifølge dem selv imod alle de andre gudløse, vantro og hedninge. Der er dog i verden generelt forskel på alle troende og ikke-troende.

På forummet Selvet.dk blev jeg for årevis siden smidt blokerende ud af dens ledende administrator dog med vistnok en bevarelse af mit daværende virke, fordi der var for høj en internet trolde aktivitet imod mig sådan i alle folks emner. Jeg havde som et socialt eksperiment en tråd om mig selv med overskriften - EN PROFET´S DAGBOG og der skulle en hel del negativt aggressive reaktioner fra dens brugere åbenbart skjules for en istedet mere falsk god stemning som kun noget pænt hyggeligt uden konflikter og problemer på facaden. Mange af den slags dramaer har derfor de magtfulde ledere for denne side slettet.

Profeten Jesus kom i en guds navn og med nyt om det versus en daværende gammel gudstro, hvor han blev anklaget for blasfemi af nogle ironisk nok religiøst skriftkloge ypperstepræster. Nu fortæller jeg her i Facebook og på Trosfrihed.dk ved to forskellige tråde hver for sig om personligt mit liv med det guddommelige og som noget andet projektet OPLYSTHED vedrørende det samme kulturelt dog der ikke om mig selv i den. Det hele er ikke noget religiøst. Der chikanerer profilen S kun alle, som ikke er kristne. Han personforfølger ikke de kristne T og H. Måske S på den måde er en slags kristen online agent ligesom en korsridder men bare civiliseret som uden fysiske trusler eller noget materielt skadeligt via kun elektroniske midler med informationer? K er også bare en internet trold med for mange irrelevante ens links og idiotisk indhold som for meget forstyrrende fyld men ulogisk også gentagne sjovt skøre ord ligesom en kommentator for underholdningens skyld, så dette program ( forum ) kan fortsætte med showet+reklamer og flere seere statistisk? Det er ligeså morsomt, at den livligt aktive nye spam trold har et navn som ordet ´kætteri´. Det er ligesom en åndelig børnehave. Det er faktisk instinktivt for skræmmende dårlige informationer uden varsel, at Youtube ved reklamer pludseligt skruer chokerende helt op for lyden, der viser filmtrailere i forbindelse med voldelige aktion klip, gys til mere angst, frygteligt blodige splatterfilm og uhyggelige thrillere. Uhhh, der fremvises lige nu en seksuel reklame om en BH. Mit åndelige arbejde er et eksempel på, at religiøse bygninger, ting og ledere bliver mere og mere overflødige i samfundet for folket og jeg har i forvejen intet behov for dem. Omvend jer til det istedet for at være imod mig. Vend jer imod jeres religiøst egne og kære.

Profeter var religiøse for en mandegud, hvilket jeg ikke er. En ikke-religiøs kvindelig bekendt, som har en uvidende spirituel tro på det guddommelige, hun ved ikke meget om åbenbaring og omtaler min forbedrende åndelige proces diskret som noget, der minder om åbenbaringer. Nogen har beskrevet anderledes det åbenbarende ved mig som: Helt sikkert religiøse oplevelser og mega store spirituelle oplevelser. En god bekendt af mig kan ikke li, at jeg har omtalt dette som åbenbaring, fordi det ifølge ham lyder ligesom en guds magtfulde vilje over os som med flere religioners budskaber igennem profeter til mennesker. Jeg opfatter ikke en bevidstheds enhed med alt sådan. Det guddommelige oplever sig selv med sindet som et begrænset ´Jeg´. Det guddommelige er således større end mig selv men dog alligevel som en vigtig sammenhæng med den, jeg er. Det sker tilsyneladende samtidigt som noget guddommeligt indeni mig og med omverdenen derude i et mystisk flow, hvilket således er større end min personlige forstand. Det går op i en højere enhed med alt. Sådan noget kan jeg ikke bare egoistisk kalde for kun mine selvstændigt egne menneskelige tanker, indsigter og selverkendelse fra mit sind alene. Istedet vil jeg altså ære den evige guddommeligt elskede, fordi jeg kan kun klare tilværelsen sådan med det. Jeg repræsenterer det derfor som åbenbaring til trods for, at åbenbaringer er et religiøst begreb, der findes i forskellige religioner men, profeter havde ikke monopol på den slags oplevelser og hellige skrifter er i samfundet ligeledes tilgængeligt for alle borgere her i dette land til inspiration. Desværre endnu kan nutidens internet leksikons idag ikke følge med den nyeste spirituelle udvikling som det næste skift, da de på dansk beskriver hellighed som kun det religiøse endda mest med kristne eksempler i flere ordforklaringer. Jeg synes ikke, at Danmark mere er kristent. Det handler nu om en moderniseret åndelig tro.

Jeg lever blandt dem, som mener, at menneskeheden kan klare det hele selv guddommeligløs uden direkte hellige budskaber men, jeg opfatter åbenbaringer som en trøstende åndelig påmindelse til den troende endda også så ekstremt ved mig. Ingen er alvidende som en bestemt kontrollerende bedrevidende visdoms orden med viljen i alt for alle. Ingen kender til den sikreste spirituelle rejse. Ingen ved om alle uendelige muligheder for oplevelser. Vær ikke ligesom et spøgelse, der usikkert altid svæver i et tomrum. Man skal ikke forblive en reinkarneret sjæl dumt fra liv til liv som uvidende om alt på grund af manglende forståelse og ingen viden om ens mål. Det underbevidste skal da ikke styre skørt ens skæbne på en konstant hvileløs vej uden ende, hvor der dermed er risiko for at være fortabt alene på tilmed forkerte steder forevigt og derfor uden en sikker garanti for et godt det himmelske åndelige tilhørssted Riget. Hvis livet kun var en meningsløs evolution, havde det eneste formål med livet været en seksuel reproduktion. Den almægtigt guddommelige passer kærligt på alle med Helligåndens vejledning, så en selv kan vende åndeligt hjem til et bedre sted end det onde.

Jeg har fortalt om min oplevelse af nogle skæbnebestemte guddommelige tegn med flere bibelske metaforer i synkronicitet ligesom dens testamenters kryptiske mønstre, der var konkrete signaler som for mig opklaring af en dermed senere perfekt sammenhængende teoretisk kontekst. De ligner at være noget ubevidst tiltrækning om min egen individualistiske vilje eller bare tilfældigt ´mange´ forunderlige sammentræf men istedet for et tankespind, så tror jeg ydmygt i fri fortolkning på dette fænomen i mit liv som den universelle sandhed fra en tidløst guddommelig bevidsthed. Da jeg grundede over emnet åbenbaring i vores nutid, fik jeg åbenbart en bekræftelse på, at det er godt nok som en del af en skabt plan med livet:

Da et firma havde installeret alle de nye TV-programmer som en pakke, virkede min fjernbetjening med lyd, farver, digital kvalitet, få tilbage gamle kanaler og så videre i dagevis. Pludseligt kan den ikke bruges, da jeg vil genautoinstallere mit fjernsyn og der er heller ingen elektronisk kontakt til min DVD-Blue Ray,HD afspiller af disks andet end lidt manuelt kontakt med mine fingre på den maskines knapper. En ud af to gæster i mit hjem forsøger gratis at løse dette problem, da han tjekker de nye batterier til fjernbetjeningen, hvilket heller ikke virker. Mit TV plejede altid ved slukket tilstand at vise et lille rødt lys, der kunne tændes som dets forsvinden, hvilket også er ude af drift. Når jeg derfor fysisk tænder for den med knappen på stikkontakten er der ubrugeligt kun en kanals billede som visning på skærmen. Lige før jeg nu cirka en halv uges tid senere gider at ringe efter en hjælpende pengesluger fra det relevante netværkselskab, fornemmer jeg en indskydelse til, at jeg hellere må prøve igen med fjernbetjeningen i min hånd. Nu fungerer det igen ´af sig selv´. Den anden tidligere gæsts synspunkt om det er ligesom min lignende undren: " Det lyder som et mirakel." Åbenbaringer handler om direkte kontakt med det guddommelige fra evigheden og dermed også ens sande selv.

Og så sker det her som en endvidere mærkelig forbindelse netop efter mine igår tidligere overvejelser på det seneste om dette vedrørende min rolle til noget musik fra en tegnefilm om Moses især i scenen om hans møde hos den brændende ( ild ) tornebusk for en gud, fordi jeg der da huskede et minde denne stille melodi som en sammenligning med et i en ældre film ´Star Trek Generations´ begyndende musiske åbning og ved nedskrivningen her ser jeg personligt uventet faktisk nu i Youtube´s forslag til relevant anbefalede ting det musik fra præcis den? Bemærk, Jesus tornekrone og at han om sig selv henviste flere gange indirekte til profeten Moses´ gud med ordene: " Jeg er den, jeg er." Og han sagde også det samme flere gange som: " Jeg er." Jeg har også vedrørende det oplevet et lignende guddommeligt budskab om den samme hellige intelligent åndelige kærlighed, som eksisterer bevidst. Det er min spirituelle vækkelse som en omvendelse og jeg beder jer om at være med mig.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 28/07/2019 18:59


"På forummet Selvet.dk blev jeg for årevis siden smidt blokerende ud af dens ledende administrator dog med vistnok en bevarelse af mit daværende virke, fordi der var for høj en internet trolde aktivitet imod mig sådan i alle folks emner"

- Arh, de har velsagtes bare ment at du vrøvlede for meget og skrev for få interessante iagttagelser - og mon ikke du her bare gentager det.
Men reelt har det jo ingen betydning hvad nogen måtte mene, idet du jo udelukkende skriver til og om dig selv, fordi du frygter kritik. I den forbindelse findes der jo rundt om i verden, masser af mennesker der ligesom du anser sig for at være "profeter". Men igen har dette ingen betydning, idet der jo ska' lidt mere til end, ska' vi sige "let opløftede selvanskuelser" for at flytte noget af betydning i den virkelige verden. Og det er nu engang dén der er sjovest at forholde sig til, og derfor den der er morsomst at debattere. Fyr du bare løs, og pyt i pande så med hvad nogen måtte mene...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 29/07/2019 15:20

SKÆBNEBESTEMT KÆRLIGHED SOM ET BEVIS

Simon: " I den forbindelse findes der jo rundt om i verden, masser af mennesker der ligesom du anser sig for at være ´profeter´."

Jeg har tidligere oplyst, at jeg har ingen definerende selvopfattelse. En profet er en person, der formidler åbenbarende et eller flere budskaber fra en guddom. Nogle ikke-religiøse clairvoyante kan kaldes for profeter som Nostradamus. Jeg synes ikke, at han var en profet, fordi hans for kryptisk mærkelige skriverier var noget gudløst. Jeg vil ære det guddommelige med Helligånden uden en religiøs identitet som den, jeg er. Det guddommelige er ingen guddom ( gud - gudinde ), som istedet er noget mere og større end et menneskeligt køn. Profeter kendes fra flere forskellige religioner men, jeg udtrykker min opposition mod al religion og alle religiøse trosretninger. Jeg er derfor ikke en profet, hvilket er en religiøs titel.

Biblen - Det Nye Testamente, Matthæusevangeliet Kapitel 24: " Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: »Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.« Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild." Jeg har forklaret hvorfor, at jeg ikke er en sjælelig reinkarnation af menneskepersonligheden Jesus. Jeg er ikke kristen og derfor heller ikke Kristus, fordi Kristendommen handler om den kun maskuline patriarkalsk hellige treenighed i form af Fader, Helligånd og Søn. Jeg prædiker istedet om ´Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket´. Religiøse templer, kirker, synagoger og moskéer er som tidens ting i verden ikke evig ånd. Fordi jeg er den, jeg er, er jeg ikke muslim, jøde, budhist, kristen og så videre.

Følgende citater fra Biblen lyder ligesom Jesus lignelse om den fortabte søn, som vender hjem:

Lukas evangeliet: " Men han sagde til dem - Jeg så Satan falde ned fra Himlen som et Lyn."
Lukas evangeliet: " Jesus fortsætter - For ligesom lynet glimter fra én del af himlen til en anden del af himlen, sådan vil det være på Menneskesønnens dag."
Menneskets syndefald omvendes til dets ophøjelse. Sådan går det jo faktisk lige op med syndsforladelsen.

Biblen har fortællingen om Noahs pagt med en gud om, at Jorden ikke igen skal som en straf konkret være under vandet og begge testamenter varsler muligvis måske istedet et håb for både verden og dens befolkning på den allegoriske yderste dag.

Et internet leksikon: " Harmagedon, Armaged(d)on, ifølge Joh. Åb. 16,16 i Bibelen stedet for det sidste slag mellem Gud og hans dæmoniske fjender. Ordet betyder måske 'Megiddos bjerg' efter en lokalitet i det nordlige Israel, Megiddo. I moderne sprogbrug er harmagedon et kodeord for forestillinger om verdens undergang."

Jeg synes, at Asatroens profetier minder om noget i Biblen:

1 - " Derudover er der en række naturkatastrofer , herunder en oversvømmelse, der placerer hele verden under vand." Jeg sammenligner det metaforisk med dåbens betydning, hvor folk især som et ritual i Biblens nye testamente gik under vandet.

2 - " Så stiger verden igen." Det lyder ligesom med Menneskesønnens ophøjelse - opstandelse. Hvad/hvem der blev undertrykt til at være nede, det-de skal således op igen.

3 - " Når Ragnarök er forbi, går to mennesker, Liv og Livtrånad , som har overlevet, i land og starter det nye liv i det nye Midgard eller Gimle , verden skabt efter Ragnarök. En ny æra kommer." Det gamle testamente - Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt! Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; - Det fortolker jeg til at være det nye Rige på Jorden ligesom i himlen. Bemærk, at en brændende ´ildsø´ har en rensende betydning ligesom med dåben og der er faktisk vand i en sø. Det er ikke det samme som at true frygteligt med helvedet eller en skærsild. Dåben handler om en fornyelse til det bedre liv også åndeligt men, hvad så med alle de gamle religioners skæbne i verden ? Apostlene talte med Helligånden ligesom tungers ild. Ifølge Johannes døberens forudsigelse skulle profeten Jesus istedet senere døbe med ild.

4 - Der er noget for patriarkalsk ved dette;" De overlevende guder omfatter Thors sønner Mode og Magne, og Odins sønner Vidar , Balder og Höder , Odins bror Höner. Det bliver ledet af Balder." Det virker ligesom i Biblen ( Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.)

5 - Biblens nye Tusindårsrige frem til, hvor Satan slippes løs i en kort tid, men kun for straks efter at lide det endegyldige nederlag = Men ondskabet er ikke forsvundet helt, da Nidhugg stadig lever. Derefter kommer nedklædningen / dragen flyve, / en blank slange, nedenunder, / fra Nidafjällen . / Fjedrene bære, og / og flyve over sletten, / Nidhögg lige. / Nu skal hun synke.

Det udvalgte folk får ikke et for stort oprydningsarbejde efter ´endetidens´ dag. Leksikonet om ´undergang´: " Det at noget eller nogen bliver fuldstændig ødelagt, udslettet eller nedbrudt." Det kommer ikke til at ske i vores livstid. Solen vil endnu fortsat skinne ved himlen og dens skyer på Jorden.

Jeg genfortæller her ikke mere om mine to guddommelige tegns betydning, der var en båd ( skib ) og vand. Jeg har lige opdaget noget mere om mit emne - den fornyende pagt som et kald til folket. Der skrev jeg: " Det er ligesom noget med fortællingen om Noah og historien vedrørende profeten Jesus i båden." Det handler om følgende:

Lukas i Biblen om Jesus ord på Oliebjerget: " Som det var i Noas dage, sådan vil det også være i Menneskesønnens dage ... Eller som det gik i Lots dage: De spiste, de drak, de købte, de solgte, de plantede, og de byggede. Men den dag Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. Det vil være det samme den dag Menneskesønnen åbenbares."

Ifølge et internet leksikon: " Messias - Den salvede, hæderstitel for israelitiske ypperstepræster og konger. Salvning udtrykte nærhed til det hellige, og i GT berettes fx om salvede ypperstepræster (fx 3.Mos. 4,3) og om kongen som ´Herrens salvede´ (fx 1.Sam. 24,7). Men ´salvede´ kunne også andre være, der gik Guds ærinde, bl.a. profeter (fx 1.Kong. 19,16); i Esajas' Bog 45,1 kaldes perserkongen Kyros for Herrens salvede. Som udtryk for besiddelse af Guds ånd blev prædikatet i de gammeltestamentlige pseudepigrafer og i Dødehavsteksterne brugt om fremtidige skikkelser, der skulle bringe Israel frelsen og genoprette Davids rige, nogle gange sådan, at der var både en præstelig og en kongelig messias. Brugt om Jesus i NT udtrykker det således, at han optrådte i kraft af Guds ånd, som han fik ved dåben; kun to steder i NT står formen Messias (Joh. 1,41; 4,25), desto hyppigere det græske christos (i NT i alt 531 gange), der tidligt også optræder som egennavn, via latin fordansket til Kristus ( frelser )."

Både den hedensk med flerguderi Asatro og den legendariske myte om Noahs pagt med en gud har en regnbue på himlen. Bemærk, at Noahs udsendte due vendte hjem med et olieblad i næbbet. Duen kendes også metaforisk om Jesus dåb med vand og det samme med olie om hans salvning. Da Jesus prædikede en ifølge min fortolkning profeti, sad han på Oliebjerget.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 31/07/2019 06:56

På grund af muligvis tekniske problemer har ingen læst mit her svar til den Rasmus Paludan lignende Simon kristen nationalistiske trold. Læs derfor forrige indlæg.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 31/07/2019 12:54

Psst!

Nej snarere læser ingen den slags vås, fordi det skrevne er ureflekteret - m.a.o. bare dine sædvanlige små trosbekendelser...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 06/08/2019 16:05

MENNESKEHEDENS FRIKENDELSE I DAG

H: " Ha ha LOL. Det er simpelthen for dumt og kvajpandet, og du/I er færdige, det er simpelthen ikke holdbart i længden. Det er at spænde ben for sig selv og det er dømt til at mislykkes før eller siden. Det er simpelthen så barnligt med dig Gerth, at du kommer til at ligne A og T, også de to kan ikke finde ud af begrebet Gud, hvor A så er tæt på dig Gerth, og T. I er (bip - censur p.g.a. H´s blasfemiske bandeord i en guds navn, hvilket faktisk lyder som noget ikke kristent?) nogle kvajpander allesammen, også T, B, S og RM alliancen. Der kommer intet vi kan bruge. Øv øv at vi ikke kunne gøre det bedre, det er så frustrerende. Niveauet er simpelthen ikke højt nok. Og du Gerth har dummet dig for Gud hvilken gang. Man kan ikke være i besiddelse af SPIRITUALITET eller spirituel intelligens og så gi op overfor begrebet Gud. Er der i det hele taget nogen af jer der har forstået de der evangeliernes ´far søn´ dialoger og hvad de betyder? Nej, I fatter simpelthen ingenting af, at det er lignelser på den dynamiske livlige spiritualitet eller samtale vi alle oplever der foregår. Tidsånden, en ny generation af dumme unge mennesker, er iøvrigt idiotisk uintelligent såvidt disse spørgsmål. Hvordan skal det dog ikke gå. Ateisten T ( virker som en falsk sekterisk kristen ) og ateisten S mener begge, at kristendommen er lig med bibelfundamentalisme. Det er jo et genialt træk fra ateisternes side hvis, det lykkes dem at fremføre kristendommen som bibelfundamentalisme, for dermed har man en gang for alle diskvalificeret kristendommen og så er den pot ude af verden. Og noget tyder på, at det er hvad, der bliver forsøgt her med fuld overlæg. A og gerth og j/m gjorde det af andre grunde, simpelthen p.g.a. at de ikke forstår kristendommens spiritualitet. Hvor er Gerth? Find Holger, Find Gerth. Men jeg tror du fejler og kløjs i det med den umodne barnlige krig, som du fører imod kristendommen. Du virker som om, du går mere op i dig selv, end du går op i at forstå kristendommen og dens tekster fx. Også når A prøver at forstå kristendommen, virker det som selvforherligelse, mere end der gemmer sig oprigtig interesse i at sætte sig ind i kristendommen."

A siger om dette til H: " At du så tillige forekommer at være ret så arrogant over dem, der ikke tilslutter sig din kristendom, det øger i mine øjne ikke din troværdighed. Jo, du kan da have ret i, at jeg ikke lydigt og ukritisk underkaster mig den her i landet dominerende religion. I gamle dage blev man brændt på bålet for den slags. I vore dage nøjes man med dommen: selvforherligende."

Jeg svarer til H : " Jeg synes, at istedet for en god kommunikation, laver du om mig analytiske forudindtagne formodninger/antagelser. Du mener, at jeg ikke vil/kan forstå interesseret det kristne budskab som en religion. Du har heller ikke interesseret dig for min spirituelle tro, fordi du endnu ikke med en nysgerrig indlevelsesevne har spurgt mig om noget, hvor man ellers på den måde stiller nogle undersøgende spørgsmål uden aggressivt hån. Du kender mig derfor ikke, som jeg er. Du fortjener ikke lige nu sådan her min forklaring eller modargument. Fra nu af er jeg helt tavs overfor dig indtil, jeg kan opleve en fornuftig dialog med dig. Det er ulogisk, at du blandt andet snakker lidt fagligt om sindet i menneskets bevidsthed, hvor du opfordrer os til mere kristen bibelkundskab og alligevel til trods for dette selv burde udtrykke følgende ligesom profeten Jesus visdomsord om at dømme andre:

Jesus: " Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje."

Jeg tilføjer til H: " Du er et medmenneske men på grund af min vurdering om dig, behandler jeg dig også som Jesus ord i Biblen - Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer."

Senere har jeg på cafe en snak med en ældre kvinde, hvor jeg fortæller hende, at jeg er blandt folk, som har svært ved at forstå mig. Hun svarer: " Det er med dig ligesom Jesus bjergprædiken, hvor mange nok heller ikke kunne forstå ham." Jeg siger noget om mine skæbnebestemte oplevelser, hvor hun svarer: " Kender du til den spirituelle bog (jeg vil ikke nævne dens navn) angående loven om tiltrækning, der handler om, at man kan have alle de ting og mennesker i ens eget liv, som der ønskes med sin egen tankevilje? " Jeg svarer: " Det lyder ligesom noget, der er inspireret fra de gamle indiske religioner Hinduismen, Budhismen men også fra 1970érne Vestens New Age bevægelse og frem til den nyeste spiritualitet idag blandt andet om karmaens energier med en ond egoistisk overdreven liberalisme. Det hævdes også om dette, at man ved denne spirituelt universelle lov kan heale ved hjælp af tankens kraft, hvor kvantefysik bruges til at legitimere troen på menneskers individualistiske magt over tilværelsen. Det vil eksempelvis sige, at hvis man fokuserer på masser af penge, god sex, succes i mødet med mennesker om en heldigere karriere eller overflod af ting, så får vedkommende alle behov lykkeligt opfyldt. Det er jeg ikke enig i, fordi alle folks mange forskellige lyster kan ikke ske i hele verden ej heller samtidigt. Jeg vil derfor istedet i mit liv, at der kun kan ske det gode med Helligåndens vejledende kraft, der er uselvisk og derfor er den guddommelige vilje for mig om kærlighed som den eneste spirituelle lov."

Derefter sker dette på den samme dag:
A: " Du, Gerth, har fortalt om oplevelser, du har haft, og som fører dig til, at du vil andre mennesker noget godt.
Også du synes at have rod i kristendommen, men det hindrer dig dog ikke i at se kritisk på kristendommens patriarkalske indstilling som en skævhed, og det åbner da for et nyt syn på det guddommelige - som måske kunne afklares yderligere."

Jeg svarer ham: " Åbenbaring igennem mig om selverkendelse har ikke en oprindelse fra Kristendommen som religion. Før al religion var den, jeg er. Åbenbaring er en direkte kontakt med det guddommelige. Mit fornyende budskab til folket er dermed ikke kun fra mig selv ligesåvel som, at jeg er ikke blevet skabt af en religion. Biblen er i sig selv ikke en religion, fordi den mere frit er kendt som en hellig skrift, hvilket ikke er det samme for mig med den bog på biblioteket eller i en butik. Som en del af det kan jeg heller ikke have den religiøse ophøjet titel Profet for en guddom, fordi jeg er ikke en religiøs skabning. Det sker med mig som noget, der kan genkendes i Biblens både det Gamle og Nye Testamente. Jeg kan derfor ikke relatere mig med alle religioner og trosretninger som noget for gammelt i verden men dog alligevel sådan som en ny videre forlængelse af evangeliet, repræsenterer jeg Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket og alle er velkommen til at være spirituelt med helt uden det religiøse."

Også opdager jeg endnu uvidende om Jesus bjergprædiken nu et vidunderligt sammentræf i det her emne, der minder om den.

På bjerget prædikede Jesus blandt andet om:
1. Man skal ikke dømme hinanden og det med de hellige perler. Bemærk, der er noget relevant ved mit tilsyneladende i mit sind ´tilfældige´ men relevante valg af et citat, hvor jeg faktisk der kun ved online søgning på internettet tænkte på de ord uden et kendskab til deres sammenhæng med den begivenhed.
2. To nye bud som en sammenfatning af Moselovens bud: " Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne."
3. Ifølge Wikipedia - Den frie encyklopædi: " Bjergprædikenen er en tale fra Jesus i Matthæusevangeliet som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud /dekalogen på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og en understregning af, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente. Bjergprædikenen er udtryk for en radikalisering af Moseloven. Nu er det ikke længere nok at overholde loven, nu skal motivet bag handlingen også være godt (´motivaspektet´). Dette aspekt underminerer fundamentet for de jødiske skriftkloge, nu er der ikke længere brug for dem, eftersom at kun Gud kender menneskets tanker."

1. En ældre kvinde sammenligner min nuværende livssituation med Jesus prædiken på bjerget, hvor jeg faktisk kun har fortalt hende om min tilstands forhold til flertallet af de andre mennesker i mit liv.
2. Jeg prædiker til den ældre kvinde om min spirituelle tro på en hellig kærlighedslov.
3. Jeg vidste ikke, at Jesus på hans bjergprædiken var rebelsk imod Jødedommen som religion med dens gudebillede og religiøse love og nu har jeg endvidere et kontroversielt budskab imod al religion og alle religiøse love ved en ny opfattelse af Det guddommelige og også i samfundet med Helligånden folkets fælles rolle.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/08/2019 18:42

?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 29/08/2019 02:21

EN KÆRLIGHEDSHISTORIE

Engang for mange år siden i selskab med en hel gymnasieklasse på en ekskursion på vej til vores sovepladser et noget øde sted så jeg på himlen en mørk aften et stort lys med en rund form ligesom en kæmpe fuldmåne men, der ikke bevægede sig, havde ingen lyd og det var helt stille. Jeg fortalte om det til de andre med min pegefinger mod dette uforklarlige mystiske fænomen, hvor et vidne lige ved siden af mig sagde: " Det er en UFO." Kort tid senere forsvandt det igen. Jeg havde for nogle år siden nogle få snakke med en fremmede Indre Missionsk ung mand, som kaldte det syn for Satans misledning væk fra Gud. Idag siger en fornuftigt spirituel troende vis mand til mig om den oplevelse, at han ikke tror på rumskibe fra andre planeter, hvor han sammenligner det med i Biblen profeternes syner af himmelvogne.

Jeg havde sovet længe om dagen, så senere om natten er jeg ikke træt, men alligevel putter jeg mig varmt under dynen, hvor jeg i mørket ved vågen tilstand trygt krammer den med mine tanker til det guddommelige ( evigt elskede ): " Jeg elsker dig og derfor betyder du noget for mig." Pludseligt græder jeg igen, igen og igen lykketårer, fordi som noget nyt på en fortrøstende omsorgsfuld måde føler jeg, at jeg er forevigt aldrig alene som en kærlighed, der er større end mig selv. Hele min krop reagerer meget med koldt hårrejsende ´gåsehud´ med i mit sind en euforisk glæde på denne ellers tropisk svedige nat. Selv om ingen er perfekt, føler jeg mig uden logik helt ubetinget elsket. Det sker forsonende, da jeg nu kan opfatte det smukke ved mig selv, livet, tingene i verden og menneskeheden. Jeg har tidligere engang lavet en pagt om Helligånden med det guddommelige i mit menneskelige Jeg, hvilket jeg intellektuelt forstår, så nu føler jeg ægte, at jeg vil den.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 11/09/2019 16:48

Hej Gerth.
Har læst denne tråd igennem i håb om at få et mere klart billede og ender med at se dette:
Citat:
Selv om ingen er perfekt, føler jeg mig uden logik helt ubetinget elsket. Det sker forsonende, da jeg nu kan opfatte det smukke ved mig selv, livet, tingene i verden og menneskeheden.
At du føler dig sådan elsket er ikke helt ubekendt for mig p.g.a. mine "Ikon-møder" i den meget lille kirke på toppen af det lille bjerg i den subtropiske urskov på den lille græske Ø, og min erfaring er, at det ikke kan undgås, at denne kærlighedsfølelse også kommer til at vende udad - mod medmennesker - mod verden blinker
Men du skriver tillige:
Citat:
Jeg har tidligere engang lavet en pagt om Helligånden med det guddommelige i mit menneskelige Jeg, hvilket jeg intellektuelt forstår, så nu føler jeg ægte, at jeg vil den.
Er det muligt, at du kan uddybe, hvad denne pagt går ud på?

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 11/09/2019 23:06

Hej Gerth

Mon man må drikke sig stangtiv og sætte lidt musik på ler

https://www.youtube.com/watch?v=NyoTvgPn0rU
Kom nu ud på dansegulvet yeah

https://www.youtube.com/watch?v=XCnpOcxVvuA

Som sagt satser vi allesammen på dig tommelop

Namaste
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/09/2019 20:00

UTROLIGE LEDETRÅDE

A spørger: " Er det muligt, at du kan uddybe, hvad din pagt om Helligånden med Det guddommelige går ud på? "

Jeg har tidligere i forskellige emner fortalt om flere af mine ekstremt ekstraordinære oplevelser med blandt andet nok forklaring i henhold til pagten men ikke dem alle, hvilket jeg heller ikke gør nu om alt dette. Det genfortælles ikke. Der findes historier fra folk i verden om, at de har oplevet åndelige åbenbaringer af profeten Jesus, den religiøst påståede mirakuløse ´jomfru´ Maria og engle med mere. Jeg tror ikke på, at de syner var/er deres personligheder i form af sjæle, fordi jeg har ikke lyst til at være psykisk menneskelig forevigt som mig identiteten Gerth Drost og de ventede jo ikke i en anden dimension igennem årtusinder på en dommedag eller i vor tid folks nærdødsoplevelser med hilsener. Ifølge min opfattelse var hellige Jesus og hans mor Maria kun nogle midlertidige mennesker med begrænsede sind. Ligesom før fra dengang kan de af den grund stadig idag altså ikke være flere eller mange steder samtidigt, fordi de var ikke en guddom ( det guddommelige ). Eksempelvis ham Jesus kan dermed ikke samtidigt både modtage i himlen personligt som et individ alle døde hver dag, åbenbare sig selv og leve på Jorden nu som en reinkarneret Kristi genkomst. Det guddommelige kan selv udtrykke sig på forskellige måder som blandt andet den slags åbenbaringer, der ligner Jesus, et kraftigt Helligånds lys, Maria, engle, afdøde helgener og så videre på kun en symbolsk måde. Nogle af historierne om vidner, som har sagt, at det er mærkeligt, nævner jeg ikke. Nogle flere forunderligt undere i mit liv var dog:

Som barn kunne jeg se i mørket på mit værelse blidt lysende figurer, der bevægede sig lydløst, hvilket forsvandt igen senere. Som ung voksen læste jeg engang, hvor nogen beskrev abstrakt noget lignende i en bog som værende åndevæsener. Jeg så det længere tid efter, at det elektriske lys var slukket, så man kan ikke bortforklare dem som en optisk illusion i mine øjne. Alligevel stadig for en tid i ungdommens år hvis jeg tænkte fokuseret på auraer, så jeg tydeligt om natten engang imellem et ved mig pulserende lys.

Som meget ung deltog jeg til en gratis prøve i kunstterapi, hvor underviseren hun bad os i gruppen om at fortælle om vores forskellige fortolkninger af en kvindes maleri, der var lavet udfra en drøm. Hun sagde: " Ingen kan have den samme mening om dens betydning og alle vil derfor forstå den uens." Da jeg beskrev detaljeret en sammenhængende analyse i alle dens drømmesymboler om kunstnerens sindstilstand, der imponerede de andre, sagde kunstterapeuten: " Alt, hvad du har sagt om den, det er fuldstændigt korrekt ifølge hendes egne ord og præcist det samme." Jeg har faktisk på et andet tidspunkt haft et møde med en anden via min daværende kontaktperson i det offentlige system, som sagde: " Du kan noget specielt, som jeg sjældent har set."

Jeg havde en gang om ugen en samtalepartner fra Kommunen om alt mellem himmel og jord. Han tog med mig hen til centeret Borgerservice, hvor en der ansat for Odense Kommune skulle hjælpe mig med oprettelsen af min private profil NEM-ID, der har et i samarbejde med regeringen topsikret system for generelt alle samfundets borgere imod hacking. Personalet spørger med et målløst undrende blik til min samtalehjælper: " Synes du også ligesom jeg, at det her er meget underligt? " Jeg blev stillet tre irrelevante drillende spørgsmål og han svarede et - ja - til det endda tilmed senere sagde til mig: " Det er som, at der sker noget helt særligt omkring dig."

Jeg sad på en cafe ved et rundt bord med flere andre. Lige foran mig sad en meget ung kvinde som personale, hvor jeg syntes, at jeg hørte en eller anden lige bagved hende, som hev hårdt i dørhåndtaget men, der var ingen. Da jeg havde fortalt hende om den lyd, bemærkede hun det også. Hun virkede mega overrasket med angst i sit ansigtsudtryk. Der skete følgende mere flere gange, der passede til min lignende iagttagelse, som hun sagde: " Det er altid kun, når vi alle kigger væk fra døren, at den mystiske lyd kommer derfra." Senere gik hun over til den dør for at undersøge dens håndtag men, vi fandt ingen logisk forklaring angående dette. Cirka indenfor samme uge snakkede jeg med en anden gæst i et andet rum på cafeen et stille og roligt sted vedrørende min stærke spirituelle tro, som ikke kendte til denne hændelse, hvor hun som en kvinde i den modne alder sagde chokeret: " Uhhhh, hvem var det? " Hun sagde derefter, at hun lige bagved mig så nogen men, der var ingen andre end os to tilstede.

Min pagt uden religiøs lov er for kun mig noget personligt, der således ikke gælder som et krav for alle andre. Den handler om hvordan, jeg vil, at min egen livsstil og overbevisning frivilligt skal være som en god forpligtende aftale ligesom noget med det hellige ægteskab. Selv om projekt OPLYSTHED ikke er om mig selv, fungerer dens symbol faktisk sådan som mit pagtstegn om min sundhed, medmenneskelighed, etik, moral, fornuftig lykke og bevidst kærlighed.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 27/09/2019 00:38

I forrige emne manglede et vigtigt ord, hvilket er ´geometriske´, der som en rettelse i min Facebook profil er tilføjet og det lyder på følgende måde: " Som barn kunne jeg se i mørket på mit værelse blidt lysende geometriske figurer,"
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 12/10/2019 03:05

JEG ER

H: " Du skal have en fagvidenskabelig kritisk dialog med ind over hvad, du konstant skråsikkert prædiker. Meget af hvad Gerth siger om Helligånden, det er jo sagt af utallige teologisk tænkende mennesker gennem to tusinde år. Du aner ikke, hvad du snakker om, hvilket virker fuldstændig barnligt hysterisk. Er du overhovedet et beåndet væsen? Som et menneske der ikke rigtig har noget på hjertet. Det afslører, at du tænker som et barn. Hvad mener du med ´religiøse folk´? Jeg kender mange kristne, der er mindre religiøse end dig. Du har så mange religiøse træk såvidt det, du skriver og såvidt hvad du gerne vil. Bare lidt mærkeligt, at du afviser at være religiøs, for jeg tror aldrig, vi har haft en så i udpræget grad såkaldt religiøs menneske her på stedet som dig. Iøvrigt er Helligånden et begreb, du har hentet fra kristendommen. Vi har haft nok af barnligheder, når folk skulle ha fyret deres religionskritik af."

Jeg havde en samtale med en tvangsmedicineret ældre psykisk syg mand, som er ateist. Jeg fortæller ham om prostitution ifølge DR på TV nogle forskellige psykiske skader på grund af det som eksempelvis en øget materialistisk afhængighed ved den slags meget mere forhøjet økonomiske indtægt og fysiske skader i munden fra for meget oralsex. Han svarer grinende med et smil: " Det er jeg ikke helt enig med dig i fordi, jeg har engang haft en ven, som var mandeluder. Han havde det bare sjovt med det, hvor han tilfredsstillede kvinderne uden at have hjertet med i det." Jeg kommenterede: " Det tror jeg ikke på, fordi han kunne risikere udviklingen til en for kynisk personlighed tilmed også om sindets forhold til sex, fordi hjertet metaforisk kan betyde kærlighed. Derfor er jeg imod den slags salg og køb af sextilbud, hvor mennesker behandles ligesom kun en kødvare på markedet." Ophidset hævede han sin stemme med ordene: " Hvad er dog det for noget romantisk pladder?! "

Jeg sidder alene lørdag aften på en cafe omkring klokken 21, hvilket er en times tid ligefør, der kommer en ung DJ´s støjende musik. Foran mig ved et andet bord er en ung studerende på universitet med en øl sammen med to gamle og deres skavanker. 30 minutter senere spørger han dem: " Må jeg få en drink mere? " De svarer et - Nej. Han svarer derefter: " Nå ja, jeg skal jo alligevel også på arbejde imorgen, så jeg kan derfor ikke drikke mig alkoholisk stiv og folk i byens natteliv er vildt sindssyge." Og hvorfor skal de som noget kulturelt endnu feste om natten? Min nye unge hash+cigaretryger nabo har en til tre gange om ugen enten som fester eller morgenfester med nogle gæster fra mørkets muligvis byture buldrende med sang, ulykker på gulvet, skrigende kvinder sandsynligvis på grund af frække smæk, højlydt råbende reaktioner om andre ting og sommetider blandt andet larmende skænderier med aggressive slag på noget. På cafeen klokken 21.45 hører jeg, at en person i nærheden af hoveddøren udenfor skriger i selskab med mange andre yngre mænd, hvor en af dem foran mig siger: " Hvad sker der? " Jeg kommenterer til dem, at nu må vi hellere tage hjem nu inden menneskers stressende festlige stemning, hvilket de så gør. Klokken 21.50 snakker nogen omkring baren primitivt om kvinder. Da jeg klokken 21.55 forlader cafeen efter, at jeg var på WC, får jeg et chok, fordi ved baren i nærheden sker der pludseligt på et højt niveau en lyd fra en af måske personalets unge nyankomne kollegaer, venner, kæreste, familie eller bekendte. For min egen sindsro tænker jeg meditativt om dette på ´min´ evigt elskede, imens jeg går ud af døren og nyder den endnu nok stabile gade udenfor. For første gang i mit liv glæder jeg mig til mit beskedne asketiske hjem, hvor der er mine usexede få genbrugstrøjer, meget brugte bukser og væk fra al denne kulturelle ballade.

Jeg ser ´tilfældigvis´ i fjernsynet noget i science fiktion filmen A.I. om den unikt første robotdreng, som har en naivt kærlig drøm om ligesom pinocchio, at han en dag på sin eventyrlige rejse finder hjem til hans elskede mor, hvor han selv ved enden i den magisk af en blå fe forvandles til et rigtigt menneske men, tiltrods for hun ikke er den biologiske mor til ham. Senere opdager han, at hans kun logiske skaber som en videnskabelig ´far´, han har lavet mange flere lignende modeller i form som mekaniske piger og drenge, hvor alle er pakket ind som fabrikerede dukker til barnløse forældre. Hans sind udtrykker et barnligt stadie med uskyldighed. Jeg leder efter noget toiletpapir, fordi nogle tårer drypper ud af mine øjne ved filmens musik og min konklusion vedrørende meningen med mit i mange unge år hele livs spirituelle proces, som jeg åbenbart ikke har forgæves spildt på en løgn. Lige at flere bekendte som hver og især uden viden om hinanden ikke havde læst begge dele samlet om mit eget liv og projekt OPLYSTHED som, de beskrev dem som en dannelse, opdager jeg en skribents synspunkt om de tilsyneladende hellige Buddha, Moses, Jesus og Muhammed, at de alle var på en dannelsesrejse.

Jesus og de små børn - Markusevangeliet: " De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de må børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem."

Kundskabens eller livets træ? Naturvidenskabeligt tænkende mennesker kan aldrig forklare alt med rationel logik eller meningen med livet. Jeg forstår ikke struktureret den tidløse uendelighed, der derfor for mig virker som det magiske i tilværelsen endda tilmed som den guddommeligt større end alt, der ikke er lavet fra en illusorisk fantasi i mennesket. Jeg tror på, at en god forstand på noget kun sker med uselvisk kærlighed. Som endnu idag seksuelt uerfaren vil jeg ikke bolle en luder, fordi jeg vælger istedet angående denne type fristelse, at jeg er lykkeligt uvidende. Jeg kan ikke forføre kvinderne ligesom, at man sælger sig selv i folks dyriske imponer´lege. Jeg vil ikke donere sæd på en klinik for videreførelse af min krops genetiske arvemasse, så jeg overlever ikke sådan som et virkeligt menneske. Jeg bidrager ikke til overbefolkning. Menneskeheden er istedet min spirituelle familie og jeg er evigt åndeligt liv med min guddommelige skaber. Jeg har sådan med Helligånden evig visdom.

Biblen NT: " Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: »Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.« Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.« Og fra det øjeblik var kvinden frelst."

Biblen NT: " En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.« Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?« – jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« Kvinden sagde til ham: »Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem.« Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed."

Biblen NT: " Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det."

Biblen - Jesus, forklarelsen på bjerget: " Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han sagde til dem: »Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste."

Ifølge nogle kendte nyheder har religiøse mennesker en lavere IQ end alle andre folk. Mit gæt om det er blandt andet, at religiøse mennesker kæmper aggressivt på en ekstremistisk, fundamentalistisk eller dogmatisk måde ved snæversynethed missionerende og/eller forsvarer deres religion/trosretning med en religiøs identitet i kategorien muslim, jøde, hinduist, budhist, kristen og lignende. I Biblens gamle testamente om det guddommelige og mennesket blev der også ofte brugt begrebet ´ånd´, hvilket betyder, at Jødedommen fra profeten Moses uden den kristne Helligånd før Jesus dermed på en anderledes måde som religion har nogle lignende kendetegn tilmed ved myten om Noahs ark på syndfloden. Menneskers midlertidigt religiøse ting er ikke det samme som hellig ånd, fordi den er tidløs. Alle religioners indhold og deres religiøse bygninger er ikke det evige. Derfor ejer alle påståede hellige skrifter ikke Helligånden.

H har kritiseret mig med ordet ´Narcisisme´. Om dette siger jeg:

Tværtimod, altså profeten Jesus havde sine disciple-Apostle til at sprede budskabet om hans eget liv. Jeg skal ikke lave en ny religiøs sekt med mine disciple. Idag har jeg mulighed for ligesom med nogle forfatteres selvbiografier at inspirere folk med min personlige historie som et ægte vidnesbyrd, hvor jeg direkte online selv skriver noget om det helt uden forvrængninger og manipulation fra andre tilmed derfor uden disciples tilbedelse af mig. Dette handler ikke om hvem/hvad, at jeg er. Når jeg forkynder om Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket, er jeg den, jeg er.

Efter de her forrige overvejelser, hvor flere personer forskellige steder næsten samtidigt nu snakker om Jesus prædiken på saligprisningernes bjerg og noget af mig om hans prædiken på Oliebjerget, opdager jeg følgende erkendelse til alt det:

Ifølge Den danske ordbog om et mirakel: " begivenhed eller hændelse som kan tilskrives en guddommelig magt eller overnaturlige kræfter, underværk, usædvanlig eller vidunderlig begivenhed eller hændelse der kommer som en overraskelse eller indtræffer mod forventning bruges fx i forbindelse med et lykkeligt udfald af en meget kritisk eller tilsyneladende håbløs situation, under. ORD I NÆRHEDEN = overraskelse - lykketræf - vidunder - en gave fra himlen - mysterium, nyfødt barn; barn (eller voksen) med særlige evner."

Wikipedia: " Romantisk kærlighed er en slags kærlighed, som ofte betragtes som anderledes end et simpelt behov drevet af seksuelt begær eller lyst. Den har begrundet store bestræbelser som poesi, mindesange og dueller (Mig -nutidens dramatiske ´dueller´ som debatter, diskussioner og præstationer?) . I vor tid har romantisk kærlighed været et tema i alle slags kunst og underholdning. På samme måde med popkulturen - fra teater til film og popmusik. Noget af romantisk kærligheds væsen, som den hævdes af den vestlige kultur: Den kommer som en overraskelse. Den er svær at kontrollere. Den er ikke baseret på en lyst til sex som en fysisk handling."

Jeg opfatter mit liv som blandt andet et meningsfuldt mystisk mirakel. Nu erfarer jeg fortsat mere og mere sammenhængende endvidere ekstatisk fryd, glæde og eufori som i noget overraskende flow, der øger forstærkende min spirituelle tros overbevisning og som en endnu mere forunderlig bekræftelse om min hellige rolle, at den helt sikkert er go´ nok. Når jeg beviser denne kærlighed til jer som et godt eksempel, så kender jeg det universelle evige selv. Jeg har aldrig nogensinde før i hele mit liv følt noget så lykkeligt godt om kærlighed og det er det gode ved min personligt manglende alvidenhed. Hvor jeg tidligere i sindets mørke opfattede livet som en byrde, synes jeg istedet nu som et lys i den, at det hos mig er en gave.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 14/10/2019 10:35

INTERNET BREVE

H kritiserede mig for, at jeg har kopieret Helligånden fra Kristendommen, hvilket ikke er sandt. Eksempelvis profeten Jesus kopierede noget fra både Egyptiske ritualer af faraos og Jødedommens konger-ypperstepræster-profeter med begrebet om ham selv som den salvede. T skrev vistnok kristent: " Kend dig selv og din Gud." Efter min nye tekst om ´JEG ER´, opdagede jeg bekræftende:

Gyldendals internet leksikon: " kend dig selv, (gr. gnothi seauton), aforisme, der i oldtiden var indhugget på væggen i Apollontemplet i Delfi. Aforismen tillægges Thales eller en anden af de syv vise. Ifølge Aristoteles var udtrykket inspirationskilde for Sokrates' filosofiske virke. Det anvendes også i sin latinske form: nosce te (ipsum), der går tilbage til Cicero."

Om Salmernes Bog i Biblen sagde Martin Luther blandt andet: ” Vil du se den hellige kristne kirke malet med levende farver og former, sammenfattet i ét lille billede, så tag Salmernes Bog, så har du et fint, lyst og klart spejl, der viser dig, hvad kristenheden er, ja du vil også se dig selv deri og finde det ægte kend-dig-selv, dertil Gud selv og alle skabninger.”

Jeg havde faktisk som om dette uvidende sagt: At kende det universelle evige selv."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 14/10/2019 12:27

Det universelle evige selv - det lyder umiddelbart rigtigt, synes jeg.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2019 00:44

DEN NYE TID

Dette emne opdeles i to afsnit som punkt A og B, der begge handler om noget originalt. Verden har desuden brug for flere nye helte til inspiration som en hjælp til folket:

Afsnit A.

Nogle folk med sindslidelser kan tro, at de er en frelser. En god bekendt af mig, han kan li, at jeg ikke er en profet. Nå, jeg nåede ikke at lære det med sex med kvinder men, det er åbenbart mere og mere muligt, at jeg ikke skal begynde med et tidsfordriv, hvor jeg nyder ubeskyttet analsex med farligt desperate mænd? Jeg har i flere ugers tid oplevet, at der er så meget spirituel gang i den, hvor jeg har glemt at onanere.

H i flere tråde: " Tro ... er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud."

En ledende psykolog i det offentlige system beskrev mig engang ved min IQ test blandt andet som en positiv - dog ikke HIV positiv - afvigelse fra menneskeheden, hvilket muligt varsler en i verden fornyende forandring ligesom med profeten Jesus fødsel. Ja, en anden psykolog som lavede en personligheds test på mig, hun sagde bagefter til mig om hende selv der: " Nu er jeg forvirret."

Jeg har bemærket, at Hen tidligere i hans/hendes pjat omtalte mig som en, der pludseligt kommer fra himlen. Hen kender noget til Biblen, så måske derfor H kalder profilen ´hen´ for kærlighedens bogstaver?

Nu i emnet - Frihed...? - skriver Hen: " Hvad taler Gerth om? Mon det kan gengives i disse få ord - fred være med Jer! Mon han vil nøjes med at være statsminister? En konge skal fødes af folket...måske Gerth er sådan en konge...hvem ved? "

Dåbens betydning handler blandt andet om en spirituel fornyende forvandling i mennesket som en psykisk genfødsel og/eller en begivenhed i verden. Det har en pris, som mange mennesker overser i deres konkurrerende kampe eller krige for deres forskellige religiøse identiteter og guddommes navne. Jeg tænker, at religioner er noget gammelt og derfor er de ikke den nye Jord som et rige.

Intuitivt undersøger jeg lidt om det, hvor en religiøs skribent siger om Biblen - Johannes åbenbaring: " Hvad får Johannes at se, da engelen fører ham tilbage til begyndelsen af tusindårsriget? "

Biblen NT: „ Og jeg så en ny himmel og en ny jord; den tidligere himmel og den tidligere jord var nemlig forsvundet, og havet er ikke mere.“

Myten om Noahs ark handlede om syndfloden som et hav og dåbens metafor om Helligånden er vand og ild.

Jeg fornemmer, at jeg vil udforske lidt mere om det på internettet og en profil skriver: " En profetisk salme om Messias' kongemagt - der skal ske i vores nuværende verden før den endelige dom og skabelse af en ny himmel og en ny jord. Salmen begynder som en bøn (vers 1-2), men går derefter over til at være et profetisk ord om, hvordan kongen vil blive i sin regeringstid. Der profeteres om, at han vil regere med retfærdighed, og at freden skal være stor i landet. Og der tales om, at hans ry skal nå ud til andre folkeslag, og at de vil vise ham stor respekt og ære. Men når Messias bliver konge, skal folkeslagene smede deres våben om til plovjern! Men når Jesus Kristus bliver konge over hele jorden, vil det ske på en helt ny og altomfattende måde. Hvordan Kristi kongedømme mere konkret vil udfolde sig og fungere i det verdensomspændende fredsrige, får vi ikke så meget at vide om."

Hvad er dog det for en ondskabsfuldt sindsyg dum konkurrence, at religiøse folk har imod hinanden og ikke troende ( ateister )?

På et socialt væresteds cafe fortæller en gæst mig om personalets seneste holdning om ´mit´ projekt OPLYSTHED: " Den er nytænkning og epokegørende."

Ifølge et leksikon betyder ordet ´epokegørende´: " skelsættende; betydningsfuld; som danner udgangspunkt for en ny tid."

Den danske ordbog om nyt: " Noget der ikke har eksisteret tidligere. Som følger efter eller afløser noget andet. Som opstår igen, evt. i en lidt ændret form. Som er et modstykke til eller en slags genoplivelse eller gentagelse af noget tidligere eller allerede eksisterende. Ikke tidligere opdaget, erkendt eller erfaret. Med et ukendt indhold og derfor interessant om meddelelse eller efterretning."

Afsnit B.

H citater, hvilket jeg har redigeret til min version af dette:

1. I Kristus har vi vores personhed, ansigt og person, vores billedlighed, alle mennesker er unikke og enestående i kristendommen takket være deres personhed,,, personlighed, ansigtsudtryk og karisma.

2. Tro er noget andet. Tro er noget mennesket har lang tid før bibelen, også Gamle Testamente. Mister mennesket troen er det jo ikke troen på hvad der står i bibelen det menneske mister.

3. Paulus, denne Tænkningens Skytshelgen, forlangte netop en tænkende og seende tro. Vi skal tænke, frit og kritisk om alt også om det der står i bibelen, ikke tro det blindt, ikke overtro det og lære det udenad. Vi kan og skal drøfte, skændes, om den rette forståelse af tingene. At kalde Gud for et dogme forstår jeg ikke et ord af. Spirituel intelligens.

Jeg svarer:

1. Tidligere igennem plagerne hadede jeg som spirituel hjemløs ensomt mange gange mig selv, mennesker og livet især på grund af folks fremmedgjorte fordømmelser og egoisme imod mig men, denne onde byrde forsvandt som en helbredelse i mit sinds tanker og følelser med Helligåndens virke. Jeg havde på et tidspunkt midlertidigt i nogle år samtaler uden medicin med en psykiater og en sygeplejerske, hvor de, min familie og en god bekendt alle vurderede, at jeg især i de par år siden min fyrre års alder har gennemgået en stor personlig udvikling til det bedre og jeg behøver derfor ikke psykiatrisk medicin. Psykiateren spurgte: " Hvad var det som, du gjorde, der hjalp dig sådan? " Jeg virker muligvis stadig tilsyneladende anderledes end flertallet i verden, hvilket jeg nu istedet opfatter som en kraftfuld gave med kærlighed. Jeg er blevet af flinke bekendte kaldt for: en ener, unik, speciel og at jeg har karisma men, det er ok, fordi guddommeligt er jeg ligesom med min pagts betydning i evigheden aldrig alene og derfor er jeg altid god nok hjemme med dets rige. En god bekendt er enig med mig i, at en karismatisk personlighed kan gøre en stor god forskel i verden, hvor han/hun inspirerer både en den indflydelsesrige elite og folket til en bedre forandring.
Jeg er ikke enig med dig i din kristne fortolkning af vores forhold til Kristus.

Den danske ordbog:

Unik - Som der kun findes én af; forskellig fra alt andet. Helt speciel og derfor særlig bemærkelsesværdig eller attraktiv.

Enestående - Som i en eller anden henseende er i en klasse for sig i forhold til det meste andet af samme art; som er særlig god, smuk, fordelagtig osv.

Karisma - Evne til at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og få magt over dem alene ved sin personlighed. Særlig evne, talent eller skabende kraft, ofte betragtet som gudgiven.

Nu undersøger jeg på - Sproget.dk, der for mig forunderligt mystisk også nævner en gave om ordet ´karisma´: " Hvorfor kan karisma ikke slås op i ODS? Grunden er, at karisma (tidligere også skrevet charisme) i den periode, som ODS dækker, nemlig 1700-ca. 1950 var et teologisk fagudtryk, der på ingen måde tilhørte almensproget. Den snævre teologiske betydning er 'nådegave' – chárisma betyder 'gave' på oldgræsk. Ordet kom først med i bind 4 af Supplement til ODS 1-5, og her kan man se den snævert teologiske brug i funktion i dette eksempel fra Martensens Dogmatik, som var et af 1800-tallets mest udbredte teologisk-teoretiske opbyggelsesskrifter: ´Charismet er deels den ved Naaden rensede Naturgave (..) deels er Charismet den ved Naaden forhøiede Naadegave.´ Det er en anden brug af karisma, end den, der næsten er blevet en kliché i dag, og som Den Danske Ordbog definerer: 'evne til at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og få magt over dem alene ved sin personlighed', med eksemplet - Hun var i sit es, lo, mens hun snakkede løs til højre og venstre, både med mig og de øvrige gæster, der faldt for hendes karisma." Karisma er kendetegnet på de særligt udvalgte personer med en guddommelig livsopgave. I virkeligheden er alle forskellige mennesker uden vores elskede individualistiske valg på godt og/eller ondt alligevel det udvalgte folk, fordi ingen er forevigt fortabte og døden eksisterer ikke. Jeg tilgiver fortrøstende synderne. En god bekendt har fornylig beskrevet mig som åndeligt oplyst og ligesom med ´mit´ projekt er jeg OPLYSTHED. Jeg er et lys i verden.

2. I Biblen NT om syndfloden, arken og Noahs ark, havde han også en god tro. Jeg har lige på DR på TV set med skuespilleren Morgan Freeman ( freeman - på engelsk free man? = Fri mand ) og hans egne ord om ´Gud, der for mig minder om det guddommelige med Helligånden i form af mennesket. Der er forhistoriske beviser under vandet på planeten Jorden og i underjordiske huler på, at mennesket har siden dengang på forskellige måder beskæftiget sig med spørgsmål om det åndelige og livet. Forskellige religiøse bygninger er blevet bygget til tilbedelse og spirituel kraft. Forskellige steder tilbeder religiøse folk et eller flere mennesker og mange dyrker påståede hellige skrifter. Der sker sygt hellig krig. En kvinde uden medlemskab af en religion havde en nærdødsoplevelse, hvor hun kom i hendes eget himlen som et paradisisk Edens have med nogle lysende vejledere og der var den person kærligt et med alt. Morgan Freeman konkluderede, at himlen er kærlighed.

En på grund af i barndommen traumatiske oplevelser og måske hjerneskade retarderet hyperaktiv mand forstår intellektuelt ikke Kristendommen selv om, han som voksen blev medlem af en dansk frikirke. Jeg kan ikke li socialt hans selskab men, jeg elsker ham som et medmenneske, fordi det ikke er hans skyld og hans spirituelle hjerte er godt. Han skal ikke tvinges til at tænke skeptisk om Biblen. At snakke om Biblen må dermed for ham være frivilligt. Jeg møder folk med sindslidelser, som ikke forstår ´hjertet´ metaforisk (billedligt) og hvad så? Du har ofte markant reageret her, når nogle profiler udtrykker en kritik imod Kristendom men til trods for det, siger jeg til jer alle: " Jeg gider ikke skændes med jer noget om forskellige religioners patriarkalske træk. Intet er en guds skyld, fordi religiøs ekstremisme, fundamentalisme og dogmer er kun kun lavet af mennesker, hvilket ikke er skabt som hellige navne, ord og begreber.

Jeg har en samtalepartner hver uge med en kvinde fra Kommunen om alt mellem himmel og jord. Hun mener, at kun Buddha og Jesus kunne være åndeligt oplyste, fordi de var guder og derfor kan fortsætter hele menneskeheden med både lys og mørke i sig selv. Det tror jeg ikke på. Jeg synes, at Buddha og Jesus var begge mennesker og dermed ikke guder. De er af spirituel troende kendt som åndelige vejvisere. Man vil vel ikke stræbe efter mere åndelig oplysning på en spirituel vej, hvis dens mål til lykken er umulig. Helligånden fungerer som en vejleder til sandheden. Jeg ved den, jeg er, hvilket betyder som et håb, at jeg mega meget mere end de fleste eller alle tror på folks frelse i livet og/eller efter dette. Jeg vil i mennesker med Helligånden rense verden fra det onde til visdommens kilde. Lad der sådan igen blive lys og af den grund skal jeg ikke være særligt hellig.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2019 06:56

Øv, mit forrige indlæg - DEN NYE TID - har cirka syv fejl, hvilket jeg har rettet her. Læs det venligst igen, tak.


DEN NYE TID

Dette emne opdeles i to afsnit som punkt A og B, der begge handler om noget originalt. Verden har desuden brug for flere inspirerende nye helte som en hjælp til folket:

Afsnit A.

Nogle folk med sindslidelser kan tro, at de er en frelser. En god bekendt af mig, han kan li, at jeg ikke er en profet. Nå, jeg nåede ikke at lære det med sex med kvinder men, det er åbenbart mere og mere muligt, at jeg ikke skal begynde med et tidsfordriv, hvor jeg nyder ubeskyttet analsex med farligt desperate mænd? Jeg har i flere ugers tid oplevet, at der er så meget spirituel gang i den, hvor jeg har glemt at onanere.

H i flere tråde: " Tro ... er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud."

En ledende psykolog i det offentlige system beskrev mig engang ved min IQ test blandt andet som en positiv - dog ikke HIV positiv - afvigelse fra menneskeheden, hvilket muligt varsler en i verden fornyende forandring ligesom med profeten Jesus fødsel. Ja, en anden psykolog som lavede en personligheds test på mig, hun sagde bagefter til mig om hende selv der: " Nu er jeg forvirret."

Jeg har bemærket, at Hen tidligere i hans/hendes pjat omtalte mig som en, der pludseligt kommer fra himlen. Hen kender noget til Biblen, så måske derfor H kalder profilen ´hen´ for kærlighedens bogstaver?

Nu i emnet - Frihed...? - skriver Hen: " Hvad taler Gerth om? Mon det kan gengives i disse få ord - fred være med Jer! Mon han vil nøjes med at være statsminister? En konge skal fødes af folket...måske Gerth er sådan en konge...hvem ved? "

Dåbens betydning handler blandt andet om en spirituel fornyende forvandling i mennesket som en psykisk genfødsel og/eller en begivenhed i verden. Det har en pris, som mange mennesker overser i deres konkurrerende kampe eller krige for deres forskellige religiøse identiteter og guddommes navne. Jeg tænker, at religioner er noget gammelt og derfor er de ikke den nye Jord som et rige.

Intuitivt undersøger jeg lidt om det, hvor en religiøs skribent siger om Biblen - Johannes åbenbaring: " Hvad får Johannes at se, da engelen fører ham tilbage til begyndelsen af tusindårsriget? "

Biblen NT: „ Og jeg så en ny himmel og en ny jord; den tidligere himmel og den tidligere jord var nemlig forsvundet, og havet er ikke mere.“

Myten om Noahs ark handlede om syndfloden som et hav og dåbens metafor om Helligånden er vand og ild.

Jeg fornemmer, at jeg vil udforske lidt mere om det på internettet og en profil skriver: " En profetisk salme om Messias' kongemagt - der skal ske i vores nuværende verden før den endelige dom og skabelse af en ny himmel og en ny jord. Salmen begynder som en bøn (vers 1-2), men går derefter over til at være et profetisk ord om, hvordan kongen vil blive i sin regeringstid. Der profeteres om, at han vil regere med retfærdighed, og at freden skal være stor i landet. Og der tales om, at hans ry skal nå ud til andre folkeslag, og at de vil vise ham stor respekt og ære. Men når Messias bliver konge, skal folkeslagene smede deres våben om til plovjern! Men når Jesus Kristus bliver konge over hele jorden, vil det ske på en helt ny og altomfattende måde. Hvordan Kristi kongedømme mere konkret vil udfolde sig og fungere i det verdensomspændende fredsrige, får vi ikke så meget at vide om."

Hvad er dog det for en ondskabsfuldt sindsyg dum konkurrence, at religiøse folk har imod hinanden og ikke troende ( ateister )?

På et socialt væresteds cafe fortæller en gæst mig om personalets seneste holdning om ´mit´ projekt OPLYSTHED: " Den er nytænkning og epokegørende."

Ifølge et leksikon betyder ordet ´epokegørende´: " skelsættende; betydningsfuld; som danner udgangspunkt for en ny tid."

Den danske ordbog om nyt: " Noget der ikke har eksisteret tidligere. Som følger efter eller afløser noget andet. Som opstår igen, evt. i en lidt ændret form. Som er et modstykke til eller en slags genoplivelse eller gentagelse af noget tidligere eller allerede eksisterende. Ikke tidligere opdaget, erkendt eller erfaret. Med et ukendt indhold og derfor interessant om meddelelse eller efterretning."

Afsnit B.

H citater, hvilket jeg har redigeret til min version af dette:

1. I Kristus har vi vores personhed, ansigt og person, vores billedlighed, alle mennesker er unikke og enestående i kristendommen takket være deres personhed,,, personlighed, ansigtsudtryk og karisma.

2. Tro er noget andet. Tro er noget mennesket har lang tid før bibelen, også Gamle Testamente. Mister mennesket troen er det jo ikke troen på hvad der står i bibelen det menneske mister.

3. Paulus, denne Tænkningens Skytshelgen, forlangte netop en tænkende og seende tro. Vi skal tænke, frit og kritisk om alt også om det der står i bibelen, ikke tro det blindt, ikke overtro det og lære det udenad. Vi kan og skal drøfte, skændes, om den rette forståelse af tingene. At kalde Gud for et dogme forstår jeg ikke et ord af. Spirituel intelligens.

Jeg svarer:

1. Tidligere igennem plagerne hadede jeg som spirituel hjemløs ensomt mange gange mig selv, mennesker og livet især på grund af folks fremmedgjorte fordømmelser og egoisme imod mig men, denne onde byrde forsvandt som en helbredelse i mit sinds tanker og følelser med Helligåndens virke. Jeg havde på et tidspunkt midlertidigt i nogle år samtaler uden medicin med en psykiater og en sygeplejerske, hvor de, min familie og en god bekendt alle vurderede, at jeg især i de par år siden min fyrre års alder har gennemgået en stor personlig udvikling til det bedre og jeg behøver derfor ikke psykiatrisk medicin. Psykiateren spurgte: " Hvad var det som, du gjorde, der hjalp dig sådan? " Jeg virker muligvis stadig tilsyneladende anderledes end flertallet i verden, hvilket jeg nu istedet opfatter som en kraftfuld gave med kærlighed. Jeg er blevet af flinke bekendte kaldt for: en ener, unik, speciel og at jeg har karisma men, det er ok, fordi guddommeligt er jeg ligesom med min pagts betydning i evigheden aldrig alene og derfor er jeg altid god nok hjemme med dets rige. En god bekendt er enig med mig i, at en karismatisk personlighed kan gøre en stor god forskel i verden, hvor han/hun inspirerer både en den indflydelsesrige elite og folket til en bedre forandring.
Jeg er ikke enig med dig i din kristne fortolkning af vores forhold til Kristus, fordi hvad mener du med ´vores´?

Den danske ordbog:

Unik - Som der kun findes én af; forskellig fra alt andet. Helt speciel og derfor særlig bemærkelsesværdig eller attraktiv.

Enestående - Som i en eller anden henseende er i en klasse for sig i forhold til det meste andet af samme art; som er særlig god, smuk, fordelagtig osv.

Karisma - Evne til at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og få magt over dem alene ved sin personlighed. Særlig evne, talent eller skabende kraft, ofte betragtet som gudgiven.

Nu undersøger jeg på - Sproget.dk, der for mig forunderligt mystisk også nævner en gave om ordet ´karisma´: " Hvorfor kan karisma ikke slås op i ODS? Grunden er, at karisma (tidligere også skrevet charisme) i den periode, som ODS dækker, nemlig 1700-ca. 1950 var et teologisk fagudtryk, der på ingen måde tilhørte almensproget. Den snævre teologiske betydning er 'nådegave' – chárisma betyder 'gave' på oldgræsk. Ordet kom først med i bind 4 af Supplement til ODS 1-5, og her kan man se den snævert teologiske brug i funktion i dette eksempel fra Martensens Dogmatik, som var et af 1800-tallets mest udbredte teologisk-teoretiske opbyggelsesskrifter: ´Charismet er deels den ved Naaden rensede Naturgave (..) deels er Charismet den ved Naaden forhøiede Naadegave.´ Det er en anden brug af karisma, end den, der næsten er blevet en kliché i dag, og som Den Danske Ordbog definerer: 'evne til at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og få magt over dem alene ved sin personlighed', med eksemplet - Hun var i sit es, lo, mens hun snakkede løs til højre og venstre, både med mig og de øvrige gæster, der faldt for hendes karisma." Karisma er kendetegnet på de særligt udvalgte personer med en guddommelig livsopgave. I virkeligheden er alle forskellige mennesker med vores elskede individualistiske valg på godt og/eller ondt alligevel det udvalgte folk, fordi ingen er forevigt fortabte og døden eksisterer ikke. Jeg tilgiver fortrøstende synderne. En god bekendt har fornylig beskrevet mig som åndeligt oplyst og ligesom med ´mit´ projekt er jeg OPLYSTHED. Jeg er et lys i verden.

2. I Biblen NT om syndfloden, arken og Noahs ark, havde han også en god tro. Jeg har lige på DR på TV set med skuespilleren Morgan Freeman ( freeman - på engelsk free man? = Fri mand ) og hans egne ord om ´Gud, der for mig minder om det guddommelige med Helligånden i form af mennesket. Der er forhistoriske beviser under vandet på planeten Jorden og i underjordiske huler på, at mennesket har siden dengang på forskellige måder beskæftiget sig med spørgsmål om det åndelige og livet. Forskellige religiøse bygninger er blevet bygget til tilbedelse og spirituel kraft. Forskellige steder tilbeder religiøse folk et eller flere mennesker og mange dyrker påståede hellige skrifter. Der sker sygt hellig krig. En kvinde uden medlemskab af en religion havde en nærdødsoplevelse, hvor hun kom i hendes eget himlen som et paradisisk Edens have med nogle lysende vejledere og der var den person kærligt et med alt. Morgan Freeman konkluderede, at himlen er kærlighed.

3. En på grund af i barndommen traumatiske oplevelser og måske hjerneskade retarderet hyperaktiv mand forstår intellektuelt ikke Kristendommen selv om, han som voksen blev medlem af en dansk frikirke. Jeg kan ikke li socialt hans selskab men, jeg elsker ham som et medmenneske, fordi det ikke er hans skyld og hans spirituelle hjerte er godt. Han skal ikke tvinges til at tænke skeptisk om Biblen. At snakke om Biblen må dermed for ham være frivilligt. Jeg møder folk med sindslidelser, som ikke forstår ´hjertet´ metaforisk (billedligt) og hvad så? Du har ofte markant reageret her, når nogle profiler udtrykker en kritik imod Kristendom men til trods for det, siger jeg til jer alle: " Jeg gider ikke skændes med jer noget om forskellige religioners patriarkalske træk. Intet er en guds skyld, fordi religiøs ekstremisme, fundamentalisme og dogmer er kun lavet af mennesker, hvilket ikke er skabt som hellige navne, ord og begreber.

Jeg har en samtalepartner hver uge med en kvinde fra Kommunen om alt mellem himmel og jord. Hun mener, at kun Buddha og Jesus kunne være åndeligt oplyste, fordi de var guder og derfor fortsætter hele menneskeheden med både lys og mørke i sig selv. Det tror jeg ikke på. Jeg synes, at Buddha og Jesus var begge mennesker og dermed ikke guder. De er af spirituel troende kendt som åndelige vejvisere. Man vil vel ikke stræbe efter mere åndelig oplysning på en spirituel vej, hvis dens mål til lykken er umulig? Helligånden fungerer som en vejleder til sandheden. Jeg ved den, jeg er, hvilket betyder som et håb, at jeg mega meget mere end de fleste eller alle tror på folks frelse i livet og/eller efter dette. Jeg vil i mennesker med Helligånden rense verden fra det onde til visdommens kilde. Lad der sådan igen blive lys og af den grund skal jeg ikke være særligt hellig.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 27/10/2019 07:14

Dette forbedrede emne fra en andens tråd er løsningen på min seksuelle forvirring, som jeg skrev om i forrige indlæg. Hans K har flere gange omtalt Paulus som tænkningens Apostel, hvor han pralede med hans religiøse viden på den religionsvidenskabelige, teologiske, filosofiske og psykologiske måde. Hans har sammenlignet mig med flere kristne store tænkere. Nu har jeg indset, at der faktisk sådan er noget om snakken med de ord. På forskellige områder handler dette om ´ kend dig selv´.

HELLIGÅNDENS RIGE SOM EN GUDDOMMELIG INDGRIBEN ER DEN FRIE VILJE

Fra min 40 års alder og frem til nu har jeg oplevet åbenbarende henrykkelser som ekstatisk eufori, glæde, begejstring, fryd og lykke. Nu opdager jeg forunderligt mere sagligt noget om det med den nye himmel og jord+og se jeg gør alt nyt igen og påståede profetier om det nye rige i verden. Egentligt skrev jeg intuitivt bare dette ´jeg er det levende ord´, hvor jeg personligt ikke endnu kendte teoretisk til noget lignende fra Grundtvig´s ord om praktisk religiøsitet.
Den danske ordbog: " Talte ord som middel til udveksling af praktisk livserfaring og til (religiøs) erkendelse. Nikolai Frederik Severin Grundtvig´s tanker om det levende ord og om skolen for livet førte til oprettelsen af folkehøjskolerne. Det talte sprog i modsætning til det skrevne."

Min redigeret version af hans K´s citater: " Er det den Helligånd eller noget andet, der er hændt i dit liv, der pludseligt har gjort, at dit liv er blevet nemmere for dig? Din tro har frelst dig. Ja, hvis du tror, det er helligånden, så er det jo nok sådan, en slags selvhjælp du hårdnakket påstår, du har fået forbindelse til. Her fortæller du selv, at psykiatrien har hjulpet dig eller været med inde over og om jeg forstår dig ret, så er den din helligånd nu så god en hjælper, at du er blevet uafhængig af psykiatrisk medicinsk hjælp? Måske det endda er meningen, at vi skal forstå, hvor meget den helligånd formår at hjælpe dig.
Den Paulinske SPIRITUALITET: Vores ekstatiske dopaminske (motivationelle) stærke forhjerne begejstringsstruktur. (KRISTUS der virker mægtig i os). Den hvor vi opgiver vores egen vilje og overgiver - hengiver os til, hvad det ubevidste vil, Guds vilje kunne være her, det afgør Ånden for os.
Din helligånds masturbation eller begejstring, hvor du tager patent på helligånden og påstår begrebet ikke er tyvstjålet fra kristendommen og at du ikke er religiøs, får du svært ved at kunne argumentere for. Og man må sige om Gerth Drost (min menneskelige identitet), HansKrist, Paulus, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Nikolai Berdyaev og Paul Tillich, de tænker over deres spirituelle erfaringer. Det er ikke tænkningen, der har konstrueret, hvad vi møder i vores spirituelle erfaringer, men det er tænkningen, der gør, at vi formår at få et særligt stærkt og nært forhold til disse spirituelle kræfter og energier."

Hej Hans

Jeg var aldrig afhængig af psykiatrisk medicin, da jeg havde mine samtaler med engang imellem psykiater og oftere med sygeplejersken ved det psykiatriske system, fordi jeg ville selv undersøge om, jeg er gal eller genial - sindssyg eller særlig åndeligt begavet med velsignet åbenbaring. Den slags forbrug af medicin over længere tid har for patienterne efter sigende forfærdelige bivirkninger, hvilket jeg derfor nu er lyksalig fri for. De tilbød mig i hele dette forløb ingen gratis psykologiske samtaler, der ellers kunne have hjulpet som noget psykisk behandlende imod sindslidelse. Min ekstraordinære IQ test på papir forsvandt engang i det offentlige system og derfor som uvidenhed om den sagde psykiateren undervurderende om mig, at jeg måtte ikke få psykologhjælp og: " Det kan ikke bruges til noget, fordi du med dine psykiske problemer ikke har en kognitiv evne." For mange år siden som en voksen aleneboende fattigt på SU ( statens uddannelsesstøtte ) ved Kommunens områdekontor forsøgte jeg at ansøge om et økonomisk tilskud til psykolog men, den kvindelige assistent ved skranken afviste mig kynisk hurtigt med ordene uden en forklarende chance for mig: " Du er studerende, så du kan jo bare med din SU tage et lån til det." Senere i mit liv kunne en Reiki healer som alternativ behandling og hans for komplicerede ritualer heller ikke helbrede mit sind, fordi Helligåndens kraft kan mennesker altså ikke personligt eje og sandfærdigt ægte kærlighed koster ingen penge. Mirakler sker ikke som den slags misledende teori. Den kristne Jesus videreudviklede noget fra Jødedommen og religionen Kristendom har ikke monopol på ens selvbevidsthed med Helligåndens kraft. Nogle personer har på det seneste sammenlignet mig med Buddha og Jesus men, jeg er den, jeg er.

Den danske ordbog om ´kognitiv´: " lære at kende, erkende, forstå."

Den danske ordbog om ´kognition´: " (evne til) tilegnelse af viden eller indsigt gennem tænkning, undersøgelse, erfaring el.lign."

Min samtalepartner en gang om ugen i det kommunale system, hun synes, at min nuværende begivenhed i mit liv lyder som noget karmisk, hvor jeg tror, at hun taler om min befrielse fra dårlig karma. Jeg tror ikke på denne bevidsthedsløse energi, der sådan ikke kan bedømme nogen/noget tilgivende med empati og kærlighed. Jeg bemærker, at jeg siden min pagt med Det guddommelige om Helligåndens betydning ved min fyrre års alder ingen fysisk sygdom har i snart efterhånden nogle år endda ingen forkølelser? Jeg er ikke en tilhænger af religiøse folks trusler om, at man skal have en sygelig angst for en guds/gudindes dom over en selv. Dog lever jeg især på grund af mit tilsyneladende skæbnebestemte nye heldige liv som en spirituel plan på en måde, der ligner en gudsfrygt, hvilket handler om from og ydmyg lydighed mod Gud - Det guddommelige.

En ældre bekendt af mig med en katolsk baggrund har omtalt misundeligt det åbenbarende ved mig som åndelig orgasme i foreningen med det guddommelige, hvor han sammenlignede dette med Kundalini lyset i sindet. Den Kundalini har noget tilfælles med frelsen og i sindet dens spirituelle ophøjelse ligesom med metaforisk profeten Jesus himmelrejse og opstandelsen.

Wikipedia: " Kundalini kraftens rejsning er i følge tantriske traditioner i Indien og Tibet en energi, der kan aktiveres spontant eller ved hjælp af specielle yoga-teknikker i forbindelse med spirituelt arbejde. Når Kundalini-energien vækkes fx gennem spirituelle øvelser, forsøger den at stige op. Når den stiger fuldstændigt op til krone-chakraet, siges personen at have opnået spirituel oplysning, 'unio mystica' (enhed med det guddommelige), nirvana eller nirvikalpa samadhi, og man er fri af karmaens hjul."

Jesus begyndte den velkendte Bjergprædiken med: " Salige ( lykkelige ) er de fattige i ånden." Hvor jeg i lang tid før opfattede min krop midt iblandt plagsomme mennesker og ting som en helvedesagtig byrde, synes jeg istedet idag med Helligånden i mig selv, at livet på Jorden er Himmeriget, fordi den herligt er med mig. I kender ikke det evige selv, når i religiøst kalder jer for budhister, hinduister, jøder, muslimer, kristne og lignende ord fra de påståede hellige skrifter som tingene i verden.

Vær med visdom åndeligt rige som, jeg er.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 27/10/2019 10:26

Hej Gerth,

herligt, nu skriver du klart og tydeligt og argumenterer flot,

det glæder mig at du nu godt kan finde at der er kristne tænkere der har talt om helligånden lidt som du gør det

og jeg vil derfor droppe at skrive "din helligånds masturbation og begejstring", som jeg kun gjorde fordi jeg synes du inderliggjorde og privatiserede det med helligånden lidt rigeligt. Det er et personligt anliggende af den største betydning, men hvad der er et personligt anliggende af ultimativ betydning kan aldrig være privat, kan aldrig inderliggøres privatiseres og kan vi ikke tage patent på. Hvilket du jo selv er et smukt eksempel på når du skriver så begejstret herom til os andre.

Det er helligånden der bygger kirken op og du får nok også din kirke her på jorden. Ja du er kirke allerede Gerth.
Ja ifølge Paulus er der mere kirke i og med og ved dig Gerth end der er hos bibelfundamentalisterne der ikke bygger på levende stene og som "skider" på hjerte og frihed (tænkning) hvor helligånden er.

-0-0-0-0-

Tak for endnu engang dine selvbiografiske oplysninger, så du forhindrer at der er noget jeg får forkert fat i. Jeg har også altid tænkt på dig som meget selvstændig, som et menneske der hellere vil stå selv end passivt overgive sig til kemiske eksperimenter. Vi kan selv og vi skal selv, for nemlig er det måden vi er aktive kreative participerende tilstede i verden på der skaber vores kemi. Og det er ikke vores kemi der styrer vores adfærd, men vores moralske åndsorganer og intelligens hvorigennem vi får et valg, har en fri vilje. Indrømmet, så kan opdragelsen have gjort det sådan at folk har udviklet svagere moralske åndsorganer og intelligens end folk flest, men det personlige ansvar (skyld) må vi aldrig tage fra folk.

Samvittighed, ansvar og skyld burde igen på skoleskemaet.

Lykkelig det menneske der selv formår at tage disse størrelser på sig og med ind over sit liv, frem for at de skal påtvinges vedkommende udefra.

mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

nu hører jeg lige gudstjeneste radio p1

og det glæder mig at min Paulus forståelse begynder at vinde frem, som ringe i vandet det spreder sig
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 27/10/2019 13:44

Hej Gerth

Hvad tænker du om reinkarnation?

På min hjemmeside forsøger jeg at sætte gang i samtalerne og har skrevet følgende:

-----------

Reincarnation

I have gather some things about this topic.

Let us begin here:

https://www.youtube.com/watch?v=T53mmpq6ZmM

https://www.youtube.com/watch?v=xNG2TFTRnwo

Can there be made a case for reincarnation:

https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/james-leininger

https://skeptoid.com/episodes/4612

What do others have to say:

http://krishna.com/about-reincarnation

As I see it someone has to be born in Africa...why not me? I have no problem with that. But who knows? Maybe I will be born in India next time. That would just be great. Then Sadhguru could be my father or should he be your father? Are we to fight about the bodies? I want this body...this family...not this body...this family...hmm...who desides these things?

When everybody has become like Sadhguru then there will be no problem incarnating on the planet. The question will then be...what now? Are we to leave the planet? I think there will be people who want to experience being parents and living in a peaceful world.

-----------

Bare mine tanker om dette emne.

Måske skulle jeg også delagtiggøre dig i dette allerede:

----------

Can you explain the beginning?

For those who are not familiar with Krishna consciousness it would be a good idea to read the following:

http://www.krishna.com/who-are-we-how-did-we-get-here-and-why

You may also want to look at this explanation:

http://www.krishna.com/topic-term/brahma

But maybe you should begin your investigation here:

http://krishna.com/

For those who understand Krishna consciousness we can move on to something Srila Prabhupada said:

"But not all of them go back to Godhead. Even Lord Brahma himself doesn’t always go back to Godhead. In the 9th canto Srila Prabhupada says: “Both the Lord and the living entity, being qualitatively spirit soul, have the tendency for peaceful enjoyment, but when the part of the Supreme Personality of Godhead unfortunately wants to enjoy independently, without Krsna, he is put into the material world, where he begins his life as Brahma and is gradually degraded to the status of an ant or a worm in stool.” (SB 9.24.58 ppt) So it appears we have all been Brahmas, but have fallen down."

Is there not a problem here?

How can we all begin as Brahmas?

I have thought about this and think there is a problem.

Let me explain it to you.

There was some souls that fell from the spiritual world. Let us say there was 10 souls that fell in the beginning (the number do not matter because the problem is the same). What happens now? Now they all begin as Brahmas. So now we have 10 universes with 10 Brahmas. Let us look at one of those universes. What are Brahma doing? Can you explain that to me? What can he do? If he wants to create a flower then he needs a soul for the flower...right? Where does this soul come from? Remember that the other 9 souls that fell are in their own universe facing the same problem. So he can't use those souls for his flower creation. So what are Brahma doing? Is he waiting for some (other) souls to fall from the spiritual world? But they to will begin as Brahmas, so he can't use them for his flower creation. Can you see the problem? What are Brahma doing? The only thing he can do is sit in his universe and do nothing. Well...he can sit and meditate but that will get him nowhere. He will just be in his universe alone and without any company. No flowers, no animals, no humans. Nothing.

How to solve this problem?

I have talk with Dina Sharana das ( https://twitter.com/dinasharanadas ) disciple of Srila Prabhupada Founder Acharya of ISKCON and he has joined with me inviting responses.

He would like to be quoted for this: "This is an interesting question that Jan has brought up. We do not yet have definitive answers. I would be interested to have more information."

If you have an answer you want up on my website then you can contact me on this email: ...... and if you want to talk about the question/problem then you can contact Dina Sharana das on this email: contact@vedicilluminations.com

-------------

Det er den første "kasse" på min hjemmeside. Den næste "kasse" er denne:

------------

Sadhguru

I am a big fan of Sadhguru and think that we all should listen to him:

https://www.youtube.com/watch?v=tmcuXcuCmIc

https://www.youtube.com/watch?v=vEJOywx9Eq8

https://www.youtube.com/watch?v=QY1j42nyiH0

You may also want to visit his website:

https://isha.sadhguru.org/global/en

I would like to hear what Sadhguru has to say about the beginning, so...???

-----------

Måske Sadhguru kan forklare tingene for os:

https://www.youtube.com/watch?v=zPdgsVkLJOQ

Kan også være at du kan forklare tingene? Det vil jeg da ikke udelukke...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 28/10/2019 04:06

Hans K " Jeg synes du inderliggjorde og privatiserede det med helligånden lidt rigeligt. Det er et personligt anliggende af den største betydning, men hvad der er et personligt anliggende af ultimativ betydning kan aldrig være privat, kan aldrig inderliggøres privatiseres og kan vi ikke tage patent på. Tak for endnu engang dine selvbiografiske oplysninger, så du forhindrer at der er noget jeg får forkert fat i."

En god bekendt af mig med meget grammatisk viden klikker ikke i min Facebook profil på - Synes godt om - mit emne ´helligåndens rige som en guddommelig indgriben er den frie vilje´ og han kritiserer den: " Det var mange udsagn i et opslag."
Jeg svarer til ham: " Det er et psykisk sundhedstegn, når en person kan lytte til andres kritik i fællesskab og alligevel samtidigt med må vedkommende velfungerende i samfundet også kunne være på sin egen måde. Mennesker er ikke ligegyldige og i det mindste derfor betyder dette indhold her med min ydmyghed noget overvældende godt for mig selv personligt. H nyder min anerkendelse om noget af hans opfattelse men, jeg er ok med dette skriveri uden selvhøjtidelighed og H synes blandt andet om det, at jeg herligt nu skriver klart, tydeligt og argumenterer flot. I frihed kan man ikke være enige om alt."

Hej Hans
Jeg har faktisk som en del af min renselse slettet mange af mine tidligere ting på internettet og flere hundrede Facebook ´venner´ fra fortiden. En god bekendt har sagt om dette, at nu har jeg kun bevaret alt hvad, der er fornuftigt og godt. Idag er eksempelvis Biblen som en påstået hellig skrift en officielt betydningsfuld del af vores lands kultur. Vi lever i en civilisation, hvor man ikke kan opføre sig som vilde dyr og kriminelle. Til trods for det har jeg ikke lyst til, at min personlighed som en splittelse skal være anderledes privat end som i det offentlige. Jeg kan i princippet hele resten af mit liv skrive for mange tekster, der ikke er vigtige. Derfor sagde jeg: " Jeg er livets bog." Fordi jeg nu lever den, skal jeg ikke helliggøres eller dømmes på skrifterne. Jeg har ikke behov for en religiøs identitet fra dem og du kommenterede på det: " Gerth, du vil derfor ikke blive husket for noget." Det er godt, fordi livets bog om alle vores gerninger, tanker, handlinger og følelser eksisterer ikke som en dom men, jeg er evig åndeligt liv. Det virker som noget helligt for dig, at du kalder dig for kristen, hvilket du har min næstekærlige medmenneskelige sympati for. Det hellige for mig kan opfattes af en anden som blasfemi og grotesk. ABC spammer jo igen udfordrende her men, det er vel også ligemeget? Jeg oplever noget åbenbarende stort for mig men, det er ikke lige nu storslået i verden som en begivenhed.

Hans K: " Du er religion. Du er kirke allerede Gerth." Dog har du ikke kaldt mig for Kristus? Profeten Jesus var menighed som ypperstepræst, konge og frelser.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 28/10/2019 06:15

Gud er altså patriarkalsk et maskulint ord. Ligesom idag har mange i historiens gang misbrugt påståede hellige skrifters navne, ord og begreber. Nå, selv jeg har sagt, at jeg er ´Ordet´. Alle religioner havde en begyndelse og de får derfor også en ende. Det samme er det ligeledes med alle folks forskellige religiøse identiteter. Profeten Jesus var ikke en gud. Når folk spurgte ham om, han var Messias, Guds søn eller Jesus fra Nazareth, svarede han ifølge nogle oversættelser mystisk som noget lignende om profeten Moses møde med en gud: " Jeg er." Og han sagde også en hel del gange om sig selv: " Jeg er den, jeg er." Han var personligt ikke Helligånden. Min kropslige identitet Gerth Drost er kun midlertidig. Evig ånd er tidløs men, alt er ikke som den. Mennesket har sammen Helligånden tilfælles med Det Guddommelige. Helligånden er i folket dermed ikke en bestemt person som en definition på hvem/hvad i samfundet. Kristus er et symbol.

Fortæl mig gerne min sande identitet?
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 28/10/2019 09:20

Hej Gerth

Jeg stillede et spørgsmål og kom med mine tanker om nogle ting. Forstår ikke din reaktion. Hvorfor kalder du det for spam?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 29/10/2019 00:28

Hej Gerth.

Mit indtryk af dig er, at du har haft, hvad man vist kan kalde nogle åndelige oplevelser, som har gjort et meget dybt indtryk på dig, og som tillige synes at forpligte dig overfor alle andre mennesker.

Du er kritisk overfor etablerede religioner, men du har taget ordet/udtrykket/begrebet Helligånden til dig.

Og selvom du mener at have et budskab, ønsker du ikke at hæve dig over andre mennesker.

Din overbevisning om, at du har et budskab samtidig med at du fastholder egen ydmyghed imponerer mig, og jeg ønsker dig held og lykke dermed!

Dit budskab står ikke rigtig klart for mig, men min fornemmelse er, at du er på vej mod stadig større afklaring.

Det er så, hvordan du ser ud - set fra min position, hvor jeg ikke har hverken åbenbaringer eller noget budskab, men hvor jeg aner noget ufattelig stort, som ingen religioner synes at rumme, og hvor selve det, at verden er værende, skaber en - uden at jeg helt ved hvordan - altomfattende kærlighed i mig - en kærlighed som jeg udlever i dagligdagen - så godt jeg nu kan få det til at lykkes blinker
Det kan man sikkert meget nemt gøre grin med - og gerne for mig - men det ændrer ikke min fornemmelse af at være på rette vej tommelop

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 29/10/2019 05:00

STOR SELVREALISERING

Gud er for patriarkalsk et maskulint ord ligesom med den kristne treenighed som kun et hankøn. Alle religioner havde en begyndelse og de får derfor også en ende. Det samme er det ligeledes med alle folks forskellige religiøse identiteter. I kender ikke det evige selv, når i religiøst kalder jer for budhister, hinduister, jøder, muslimer, kristne og lignende ord fra de påståede hellige skrifter. Evig ånd er tidløs ligesom evigheden. Profeten Jesus var ikke en gud. Når folk spurgte ham om, han var Messias, Guds søn eller Jesus fra Nazareth, svarede han ifølge nogle oversættelser mystisk som noget lignende om profeten Moses møde med en gud: " Jeg er." Og han sagde også en hel del gange om sig selv: " Jeg er den, jeg er." Navnet Jesus kom fra det græske ord Ίησους´ (Iēsous), der igen kom fra det hebraiske navn Josva – יהוש (Yehoshua). Navnet betyder ´Jahve frelser´. Jahve betyder ordet ´være´. Han var personligt ikke Helligånden. Min krop hedder midlertidig Gerth Drost. Alle mennesker har Helligånden tilfælles med Det Guddommelige. Helligånden i folket er dermed ikke en bestemt person som en definition på hvem/hvad, hvor derfor Kristus er et religiøst symbol men, det kan ikke bevise alt om en usynlig eksistens. Dette symbol udtrykker dermed ikke hele sandheden om virkeligheden.

H: " Du er religion. Du er kirke, Gerth." Jeg svarede: " Dog har du ikke kaldt mig for Kristus? Profeten Jesus var menighed som ypperstepræst, konge og frelser. Jeg er ikke en tilhænger af de kongelige mennesker, ledere for et land og personer med religiøse titler, fordi de har for meget magt over folket, hvor de ikke lever ligesom hele resten af befolkningen, som jo er flertallet i samfundet. Der er dem, som ikke tror, at Kristi genkomst sker som en personifikation men, at det istedet kun sker som en kraftfuld begivenhed i verden, hvilket er anderledes end mange religiøst troendes forskellige forventninger om det.

Ved min fyrre års alder oplevede jeg i åbenbaring min spirituelle dåb uden religion om Helligåndens betydning, der handlede om noget i Biblens både det gamle og nye testamente, hvilket jeg senere om det opdagede en bekræftende gennemført teologisk forklaring på, at jeg på den måde blev salvet.

Ved en cafe ser jeg på en reol en misledende bog med en anderledes version om en skabelsesberetning og noget om reinkarnation i et kristent sprog fra et selverklæret medium med et budskab om en spirituel vej mod lyset end den metaforiske myte i Biblen, hvilken profilen A har nævnt flere gange i nogle emner. For sjov kigger jeg i den på en ´tilfældig´ side, hvor der står: " Selv om Jesu opgave mislykkedes, havde han dog muligvis kunnet fuldføre den, hvis han fuldt og helt havde vovet at tro på den indre stemme - Guds stemme -, der idelig tilhviskede ham, at han var Messias. Igennem denne sin faste tro på det sande og ophøjede i sit inderste væsen, ville han have opnået at komme i fuld harmonisk samklang med Gud og Guds vilje, og efterhånden som han havde indlevet sig i Messias tanken, ville hans fremtræden være blevet præget af en så guddommelig styrke og fasthed, at han under udøvelsen af sin opgave ville have sejret over mørkets indflydelse, så at døden på korset var undgået. Jesu faste tro på, at han og ingen anden var Messias, skulle have været basis for den del af hans mission, hvor han bringer kærlighedsevangeliet til menneskene og kulminationstidspunktet for hans åndelige modenhed som reformator. Det ville have været nået i det øjeblik, hvor han fuldt og helt hengav sig til Messiastankens sandhed."

Bibelen, NT : " Jesus sagde - Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. " Jeg opfordrer jer ikke til en aggressiv revolution imod regeringen, fordi jeg ønsker et fredeligt samarbejde med folket. Jeg laver ikke en ny religiøs reformation, fordi jeg vil ikke religion og jeg er ikke dets symbol.

Ifølge Biblen blev Jesus henrettet, da de hænge ham på et stykke træ, der var en opretstående pæl eller stolpe. Han blev ikke korsfæstet. Bibelen beskriver ingen steder, at de første kristne brugte kors som et religiøst symbol. Det minder mig om i Biblen GT´s myte om kundskabens træ med det onde syndefald væk fra Himmeriget til en fysisk dødelighed. Kristne fremstiller faktisk profeten Jesus død som en selvopofrelse, hvor det falske i sindet dør. Derfor er det sådan om de, som tilbeder korset som en ting, at de kender ikke til det åndeligt evige liv. Projekt OPLYSTHED skal derfor heller ikke være et nyt religiøst symbol.

Jeg anbefaler, at i laver en selvransagelse, fordi så kan vi i fællesskab udrette noget storslået og nu ved jeg min sande identitet.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 29/10/2019 10:07

du er stærkt stærkt religiøs Gerth, men så sandelig ikke kristen dertil mangler at du forstår det med korset som er det samme som hvor er gud og ingen forklarer dette bedre end Regin Prenter:

[quote]Det Bibelske budskab er ikke dette, at et menneske, Jesus, tilkendes prædikatet guddommelighed. Den tankegang, at Jesus er ”gud”, forudsætter jo, at ”gud” eller ”det guddommelige” på en eller anden måde på forhånd er bekendt, og at vi på grund af Jesu særlige egenskaber, f. eks. Hans moralske højhed eller Hans religiøse genialitet, mener at turde tilkende Ham dette høje prædikat. Men af en sådan tankegang finder vi intet spor i Det nye Testamente. Derimod findes der en særdeles kraftig understregning af, at Han, da Han på denne måde skulle kåres og vurderes af mennesker, blev behandlet som alt andet end et guddommeligt menneske, tværtimod blev forkastet og henrettet som forbryder. Den nytestamentlige kristusbekendelse lyder ikke: ”Jesus er Gud!” men: ”Gud er Jesus!” ikke: mennesket Jesus ophøjedes på grund af sine menneskelige fortrin i gudernes kreds! Men: Gud fornedrede sig til menneskers kår. Ikke: mennesket, det rene, ædle, ophøjede menneske blev Gud. Men: Gud blev menneske, blev gjort til en forbandelse, til synd, for os.
”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os!” formulerer Johannes denne bekendelse. Inkarnationstanken udtrykker denne enhed af kristologi og theologi, theologi og kristologi. Inkarnationstanken er ikke et princip til brug i en objektiv anskuelse. Som led i et system er inkarnationstanken selvmodsigende. Thi i et system tænkes ideer sammen. Og Guds og menneskets ide kan ikke tænkes sammen. Inkarnationstanken er ikke indholdet i en anskuelse, men formen for et budskab. Inkarnationstanken som systematisk ide måtte udtrykkes således: ”Ord er kød”, eller: ”Kødet er Ord”. ”Gud er menneske” eller ”Mennesket er Gud”. Ingen af delene er sandhed. Gud er ikke et menneske, og mennesket er ikke en Gud. Men inkarnationstanken som formen for det kristne budskab udtrykkes således: ”Ordet blev kød! Gud blev menneske!” inkarnationstanken udtrykker en begivenhed. Og denne begivenhed er den historiske Jesusvirkelighed. Her kom Gud. Derfor: Gud er Jesus. Udenfor Jesus findes kun vore Gudsideer, som alle er produkter af afgudsdyrkelsen. I Jesus kom den virkelige gud. Gudsideer opstiller det suveræne menneske, så længe Gud selv er borte. Kun om den fjerne gud kan mennesket i sin suverænitet opstille ideer, der udtrykker, hvilken plads og betydning det suveræne menneske ønsker at give Gud. Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forsekellige gudsideer, og det står i stedet for over for Gud som virkelighed, d.v.s. som begivenhed. Det er dette inkarnationstanken udtrykker. Regin Prenter.
[quote]

Paulus siger det meget tydeligt og det er også fra ham Regin Prenter og ja Karl Barth teologiens Einstein har tankerne fra.

Det kaldes korsets dårskab fordi for grækerne var det med gud kun noget arbejdsfrie filosoffer kunne nå frem til gennem mange års visdom og indsigt,,, men det vender de kristne om på i deres tilslutning at Jesus er Kristus og vi i Kristus og gud derfor virkelighed og trådt ind i verden i tiden. Gud er altså ikke en troet størrelse men konkret virkelighed og ja dette er for mange ateisme (bibelfundamentalisterne) da de har barnlige forestillinger om gud nøjagtig som simon fx.

Kristne blev derfor også kaldt ateister, de der ikke troede på gud. Omverdenen fattede ikke hvordan gud kunne være i det lave og slutte sine dage forkastet og pælfæstet på en losseplads. Dette er korsets dårskab, dette er inkarnationen = gud er her.

At gud er her, at gud er kommet nær, betyder at nu er gud konkret virkelighed og ikke noget vi forestiller os og tror på ved at læse i bøger, i bibelen.

Resultaterne af at Jesus var så engageret i socialpolitiske kampe for folket og at gud derfor er heri, men ikke nødvendigvis hos borgerskabet og ellers mennesker højt i hierarki kan læses i hele vestens de sidste to tusinds års historie og vel nok kulminerende efter anden verdenskrig, fx her i skandinavien.

kærlig hilsen HansKrist

PS:

til ABC sjovt nok tænkte jeg på dig rigtig meget og så nogle få timer efter skrev du nogle meget pæne ord om mig,,,

og sjovt nok tænkte jeg hvad vi skyldte dig

PPS:

og ja ABC jeg forstår ej heller at Gerth kalder dit indlæg for spam,, men gerth er uhyre selvhøjtidelig og forfængelig, det må vi ikke ta fejl af (der er gemt lidt en arne i gerth, ihvertfald såvidt hvor forfængelige og selvhøjtidelige de er)

PPPS:

hvis vi mener noget med vores debat så læs det med stor skrift et par gange indtil det er fiset ind på lystavlen.

Det er choklæsning og det der står kan katalysere begivenheden Kristus, pludselig kan folk forstå hvor tæt på os vi har gud som ikke blot en troet størrelse men som virkelighed
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 29/10/2019 13:15

Hej Gerth

Du citerer fra Vandrer mod Lyset...her:

http://www.vandrermodlyset.dk/ko25.htm

Hvad er dit problem med denne bog? Hvis du da har et problem med den?

Du skriver:

Citat:
Bibelen, NT : " Jesus sagde - Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. " Jeg opfordrer jer ikke til en aggressiv revolution imod regeringen, fordi jeg ønsker et fredeligt samarbejde med folket. Jeg laver ikke en ny religiøs reformation, fordi jeg vil ikke religion og jeg er ikke dets symbol.


Så du er altså Kristus? Men ikke Jesus Kristus?

Du skriver:

Citat:
Ifølge Biblen blev Jesus henrettet, da de hænge ham på et stykke træ, der var en opretstående pæl eller stolpe. Han blev ikke korsfæstet. Bibelen beskriver ingen steder, at de første kristne brugte kors som et religiøst symbol. Det minder mig om i Biblen GT´s myte om kundskabens træ med det onde syndefald væk fra Himmeriget til en fysisk dødelighed. Kristne fremstiller faktisk profeten Jesus død som en selvopofrelse, hvor det falske i sindet dør. Derfor er det sådan om de, som tilbeder korset som en ting, at de kender ikke til det åndeligt evige liv. Projekt OPLYSTHED skal derfor heller ikke være et nyt religiøst symbol.

Jeg anbefaler, at i laver en selvransagelse, fordi så kan vi i fællesskab udrette noget storslået og nu ved jeg min sande identitet.


Hvordan kan vi hjælpe dig?

Your friend forever

Jan

Ps. Jeg vil læse det med stort nogle gange HansKrist. For mig har i selvfølgelig allesammen været en hjælp, men jeg synes nu du er et menneske med et stort hjerte.

Det er først nu at jeg nogenlunde er blevet mig selv - det har været lidt af en proces.

Nu vil jeg bare lave min hjemmeside og måske tilmelde mig en Bibel klasse. Men jeg er nu mere til Sadhguru må jeg indrømme:

https://www.youtube.com/watch?v=tmcuXcuCmIc
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/10/2019 17:03

Messias er sprogligt kendt som noget fra Jødedommen og Kristus er vistnok kun brugt på dansk i Kristendommen og alle de andre forskellige kristne trosretninger? Kristus er en fordanskning af Christus, der er den latinske form af det græske Χριστός Christós og det betyder ´den salvede´, der er en oversættelse af det hebræiske ord מָשִׁיחַ māshiaḥ, hvilket betyder ´salvet´. Det evige selv ligesom det guddommelige kan ikke forklares som en definition på grund af dets frihed, hvor ´jeg´ ikke skal forevigt være som fastlåst på en bestemt måde i form af navne, ord og begreber. Hans K har derfor ret i, at jeg er ikke kristen. Profeten Jesus var heller ikke en jøde selv om, en ´kristen´ kvinde med meget kendskab til Biblen lige har sagt til mig: " Jesus var den mest rigtige jøde." Hvad der er nyt, det er, at der skal ikke igen laves en religiøs frelser titel for en person, hvilket havde været selvhøjtideligt og afgudsdyrkelse.

Hans K: " Og det glæder mig at min Paulus forståelse begynder at vinde frem, som ringe i vandet det spreder sig."
Hans K: " Men gerth er uhyre selvhøjtidelig og forfængelig."
Hans K citerer Regin Prenter: " Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet."

Hej Hans
Din Paulus forståelse? Istedet for den slags selvhøjtidelighed, synes jeg, at vi skal takke Helligånden for menneskets fra nu af ophøjelse. VIP ( oversat fra engelsk = Meget vigtig person ). Jeg er imod, at man i verden idag hylder mennesker med ærespriser, pengegaver og store højtidelige fester på TV for dem på grund af berømte præstationer. Lad os ære kun vores guddommelige skaber for alt godt.

ABC: " Så du er altså Kristus? Men ikke Jesus Kristus? Jeg svarer om det: " Jeg er."
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 30/10/2019 19:32

Gerth:


Citat:
Det evige selv ligesom det guddommelige kan ikke forklares som en definition på grund af dets frihed, hvor ´jeg´ ikke skal forevigt være som fastlåst på en bestemt måde i form af navne, ord og begreber.


Darwin, Einstein og ja alle naturvidenskabelige genier bruger ord og begreber til at forstå, gennemskue og forklare og beskrive virkeligheden.

Så de mennesker der forstår de ord og begreber de bruger bliver ikke begrænset, de bliver ikke fastlåst på en bestemt måde.

Så at du overhovedet kan skrive som du gør afslører at du ikke magte at forstå hvad jeg skriver.

Derfor har jeg sagt tidligere at du ikke kommer til at bidrage med noget, du bringer os ikke videre i at forstå tingene. Du er ikke med i den store fælles videnskabelige samtale om tingene, Paulus fx, hvordan begivenheden Kristus skal forstås etc etc

Der er vi to vidt forskellige Gerth, hvor du starter fra nul punktet og vil opfinde påny den dybe tallerken, erkender jeg straks at den dybe tallerken er opfundet og jeg konstruktivt må koble mig på de forskellige videnskaber og hvor langt de er nået, jeg vil konstruktiv tale forstandigt ind i tiden, så vi ved fælles hjælp kan komme videre, udbygge vores forståelse tingene.

Iøvrigt havde vi en jmp/Michael der gjorde lidt det samme som du gør Gerth, hvor I begge afviser videnskab og at den dybe tallerken er opfundet, og I nægter konstruktivt at koble jer forstandigt på at samarbejde med de forskellige videnskabelige discipliner.

Ord og begreber fastlåser ingen mennesker, fx blev hverken Einstein eller Darwin og andre dygtigere videnskabsfolk begrænset eller fastlåst af ord og begreber, men de forstod de ord og begreber der indgik i deres hypoteser og teorier og derved formåede de at forklare og beskrive virkeligheden på en ny måde ikke tidligere forstået. Så ord og begreber korrekt forstået fastlåser os ikke, tværtimod.

Leksikon viden gir jeg ikke meget for, man kan ikke blive ekspert ved at læse hvad leksikon skriver om Kristus. Tværtimod mister man fuldstændig betydningen af begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus. Du aner ikke en dyt om forholdet (begivenheden Kristus og denne ny væren og ny virkeligheds entré ind i verden), fordi du valgte leksikon viden.

Mvh HansKrist

der stadig misbilliger din måde at citere folk på der er mangelfuld, som du ej heller formår at indgå i en debat, fordi du gør nøjagtig som Arne, du trækker alting over til dig selv. Du spiller kun på hjemmebane med ovenikøbet en hjemmebanedommer til at dømme kampen.

I går rigtig rigtig meget op i jer selv og det I siger/skriver og I gider ikke en seriøs samtale med andre debattører som ej heller de forskellige videnskaber der kunne kaste lys på hvad vi drøfter.


Nå det går nok altsammen. Jeg justerer blot lidt på mine forventninger såvidt et kvalificeret modspil.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 30/10/2019 21:11

Hanskrist.
Jeg ser, at du bl.a. om mig skriver:
Citat:
- du gør nøjagtig som Arne, du trækker alting over til dig selv.
Hvad mener du med dét?
Jeg forstår dig ikke!
Så hvis det er vel ment fra din side, da forklar dig!
...trækker alting over til mig selv...? hjælp
Arne.

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 31/10/2019 01:07

Arne, jeg har flere gange bedt dig om, at du her ikke fylder for meget i dine selvforsvarsmekanismer imod de andres provokationer - Stop det, tak. Og svar ikke tilbage på denne besked.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 31/10/2019 01:22

Hans K: " Darwin, Einstein og ja alle naturvidenskabelige genier bruger ord og begreber til at forstå, gennemskue og forklare og beskrive virkeligheden. Derfor har jeg sagt tidligere at du ikke kommer til at bidrage med noget, du bringer os ikke videre i at forstå tingene. Du er ikke med i den store fælles videnskabelige samtale om tingene. Jeg justerer blot lidt på mine forventninger såvidt et kvalificeret modspil."

Hej Hans
Tal her kun for dig selv istedet for dit genereraliserende ord ´os´. Jeg ved, at ordet ´os´ lyder stærkere som et flertal imod en person som minoritet, fordi folk kan blive misledt, når de blindt følger flokken. Selv profeten Jesus i Biblen var ikke som, de skriftkloge ypperstepræster forventede men, jeg er ikke en frelser. Du er velkommen til at invitere de naturvidenskabeligt tænkende mennesker til projekt OPLYSTHED, hvor vi kan snakke sammen om det nye begreb i den ´Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket´. Du har kun anerkendt mine ord, når jeg ikke kritiserer Kristendommen. Det virker derfor nu som, at du aggressivt ikke vil forstå mig? Kom du også gerne der som gæst, hvor man ikke er en religiøs identitet som eksempelvis kristen og så videre.

Hans K: " du trækker alting over til dig selv. Du spiller kun på hjemmebane med ovenikøbet en hjemmebanedommer til at dømme kampen."

Jeg er ikke Jesus men, Biblen har ifølge religiøse folks forventninger en profeti - Når Jesus er kommet ned fra himlen, vil han samle levende og døde mennesker for at dømme dem. Denne verdensdom vil ifølge Matthæusevangeliet dele menneskeheden. Øh, eller Menneskesønnens herlighed? Som den, der er hjemme ved Helligåndens rige, siger jeg igen til jer: " Døm hinanden kun med kærlighed."

Religiøse mennesker og ikke troende ( ateister ) er ikke ligesom jeg, hvilket jeg respekterer som en medmenneskelig lighed.

Da Jesus blev spurgt af romerske vagter om, han som identitet var Jesus fra Nazareth, svarede han ikke ´ja´ men mere kryptisk: " Jeg er." Da jeg idag fortalte en ateistisk ældre kvinde, at jeg som et evigt selv er ikke min midlertidige krops navn ( identitet ) Gerth Drost, sagde hun om det: " Når du siger det, er jeg meget bekymret, fordi det er skørt." Du må da kunne have en teologisk viden om det?
Indsendt af: Anonym

Re: Gerth Drost - 31/10/2019 03:03

Citat:
Arne, jeg har flere gange bedt dig om, at du her ikke fylder for meget i dine selvforsvarsmekanismer imod de andres provokationer - Stop det, tak. Og svar ikke tilbage på denne besked.

Arne troede også, i sin tid, at han kunne opstille regler, som andre deltagere skulle rette sig efter, om hvad man skrev her.
Du kan ikke diktere hvad andre må skrive og hvor meget de må fylde.
Dette er et offentligt debatforum (som du for øvrigt fylder med ligegyldigt spam). Ligeså kan du heller ikke bestemme hvem der må svare på hvad og til hvem.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 31/10/2019 08:11

Psst!

Gutten har jo som en anden Moses Hansen lukket sig inde i sin egen lille fantasiverden, letter ind imellem på persiennen til en omkringværende virkelighed han oplever som yderst truende - og vil ikke indse truslen, som bare en selviscenesat fiktion fra bibelske myter.

Tilsyneladende har vi nu også fået en frustreret JV'er i kurven..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 31/10/2019 11:16

Hej Gerth.
Du skriver til Hanskrist:
Citat:
" Døm hinanden kun med kærlighed."
Her tror jeg, du - helt rigtigt - har fat i noget meget væsentligt.
At du så et andet sted i denne tråd - ret så ukærligt, forekommer det mig - søger at diktere mig, hvad jeg må - og ikke må - skrive her på Trosfrihed.dk, det opfatter jeg som en kompetence-overskridelse, der meget let kan pirre til det modsatte af din hensigt blinker
M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 01/11/2019 00:37

Årh, Arne.
Du misforstod mig. Du havde jo altså lovet tidligere, at du ville vise hensyn, hvor du trak din kamp imod de andre hen til dit eget emne ´væren - ikke væren´. Nu var det her ment kun som en venlig påmindelse eller ´bøn´ til dig og ikke en dikterende ordre. Arhh, vi blev jo også dengang enige om, at jeg ikke ønsker magt over mennesker, fordi vi begge vil kærligheden. Jeg tænkte bare, at jeg kender en god bekendt og han er glemsom på grund af hans høje alder. Ok?

Og ja, verden bliver til et bedre sted, når verdensdommen i verden mellem mennesker handler om kærlighed. Det er sådan et kærlighedsbudskab.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 02/11/2019 16:53

Som pubertal kristusonanist betragtet, har du da en ligesindet i lægprædikanten, der ligesom du, altid fjærter over mislyde fra kirkens prutterier over samme trosonani: denne "ypperste "væren"! O, du kærlighedens gerningsmand, tør dig nu lige om munden og ta' gutten i hånden...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 04/11/2019 00:46

DOMMEDAG

Biblen, NT: " Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." Da profeten Jesus med næstekærlighed tilgav de mennesker i hans samtid for synderne imod ham, døde han på en træpæl ved dom, der senere som noget godt nyt var om evig åndeligt liv.

Hvor der før i mit liv i mit sind var et helvedes mørke, det blev som en guddommelig indgriben forandret til et himmelsk lys. Siden min fyrre års alder, hvor jeg lavede en pagt, har jeg klart og tydeligt kunnet more mig over tilværelsen. Kald det for troens gave som en velsignelse.

Derfor har jeg i senere tid latterligt faktisk grint med profilerne A, S og H eller gjorde de hånende nar af mig ligesom mobning? Hvem af os er derfor en klovn eller fjols, haha? - Smiler. Der sker i vores debat, diskussioner eller samtaler kun noget med ord og derfor kan vi ikke teatralsk underholdende om hinanden lave med kropsprog billedligt en parodi, satire eller som noget andet karikaturtegning. Jeg er heller ikke en komiker. Man kritiserer hinanden i samfundet af forskellige grunde men, jeg advarer jer imod internettrolde. Jeg har oplevet tidligere i mit liv en magtesløshed på mange bindegale måder men, nu hylder jeg den almægtige skabers herlighed.

Profeten Jesus blev anklaget for blasfemi, da han kritiserede Jødedommen og dens religiøse ledere. Muhammed krisen og den politiske provokatør Rasmus Paludan er eksempler på hvordan, at flere religiøse mennesker reagerer aggressivt på en kritik, der endda ikke altid er personlig, hvor de kalder det for gudsbespottelse. Jeg ved derfor ikke helt, hvordan i opfatter min kritik af religion i mit budskab, hvilket ikke er ment som kætteri.

Mener de deres kritik om mig og projekt OPLYSTHED som: Sarkastisk, ironisk eller humoristisk? Ifølge et eller andet leksikon fremstiller sjov kritik nogen/noget negativt men, det er jeg ikke enig med den i og her er min forklaring om det vedrørende noget godt og ondt:

Den danske ordbog, citater:

1. Undersøgelse og bedømmelse af egenskaber eller kvaliteter ved noget eller nogen fx ved kunstneriske præstationer.

1.a - Påpegning og evt. fordømmelse af påståede fejl eller mangler ved noget eller nogen.

1.b - Fremstilling der indeholder kritik.

2. Kreds af personer som bedømmer (kunstneriske) præstationer.

Der mangler lidt mere sandhed om Jesus bjergprædiken hvor han blandt andet siger: " Døm ikke, for at i ikke selv skal dømmes. For den dom, i dømmer med, skal i selv dømmes med." Dommere i eksempelvis et fornuftigt retsvæsen med rimelige menneskerettigheder, sportskamp eller talentshow skal nok ikke dømmes for det på den yderste dag, der vejleder til det inderste i en selv.

H: " Du trækker alting over til dig selv. Du spiller kun på hjemmebane med ovenikøbet en hjemmebanedommer til at dømme kampen." Jeg svarer til ham: " Som den, der er hjemme ved Helligåndens rige, siger jeg til jer om verdensdommen: " Døm hinanden kun med kærlighed." Folket for religion, ateisme og den nye tids spiritualitet er ikke ligesom jeg, hvilket jeg fredeligt respekterer som en medmenneskelig lighed.

Mirakler er kærlighed. Frygt ikke dommens dag, fordi den med et håb ligesom dåbens budskab angående frelsen igen handler om den bevidst guddommelige kraft som kærligheden i mennesket, hvor det gode vinder over det onde med Helligånden som Riget til et godt nyt liv på Jorden. Det er Helligåndens fødselsdato i verden. Jeg har igennem dette min lykkelige opfattelse om altings eksistens.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 10:00

Hej Gerth.
Lige et par kommentarer:
Du skriver:
Citat:
Jeg ved derfor ikke helt, hvordan i opfatter min kritik af religion i mit budskab, hvilket ikke er ment som kætteri.
Min kommentar:
Jeg opfatter egentlig ikke dine ord om religioner som kritik, men snarere sådan, at du i religionerne ind imellem finder noget, du kan tilslutte dig.

Du skriver også:
Citat:
" Døm hinanden kun med kærlighed."
Jeg ville nok have skrevet: "Døm hinanden kun med kærlighed."
og
Citat:
Mirakler er kærlighed.
Min kommentar:
Jeg fornemmer, at følelsen/kraften: kærlighed indtager en stærk og central position hos dig.
Det gør mig glad - nok især fordi det samme sker for mig - omend ad
en helt anden og meget mindre spirituelt præget vej - begejstring over altings væren blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 11:14

Arne endelig sagde du noget sandt om din vej:

Citat:
en helt anden og meget mindre spirituelt præget vej - begejstring over altings væren


Nu mangler vi bare at Simon og Bjørn også kan få øje på det forhold. Du er det mindst religiøse spirituelle menneske jeg har mødt.

Alt hvad det religiøse spirituelle dækker over findes der ikke spor af hos dig.

Som der ej heller gør hos bibelfundamentalisterne.

Ikke fordi I to grupper derudover har noget tilfælles.

Gerth påstår han ikke er religiøs, men han stinker af religiøsitet eller pynter sig med lånte religiøse spirituelle fjer.

PS:

Du brugte dog ordet begejstring som du utallige gange har hævdet overfor mig er et for dig fuldstændig uforståeligt intetsigende ord, begreb. Så du stjæler også fra dine omgivelser, her fra mig.

Og med ordet begejstring, det er det nærmeste du har været noget religiøst spirituelt. Du mangler bare at begejstringen er en indre katastrofe der ryster din normale væren, væren til og bringer dig i kontakt med det guddommelige eller den religiøse spirituelle dybdedimension. At begejstringen griber dig med liv og sjæl og gør dig til et nyt menneske, en ny skabning, født af denne ekstreme ekstatiske begejstring og entusiasme.

Men i stedet for at rammes af disse voldsomme sjælskræfter og energier vil du hellere blot betragte og beskue, være tilskuer, til verdens væren.

Du ønsker ikke nyt liv for dig selv, du er tilfreds med bare betragtninger, dette at blive en klog passiv tilskuer.

Vi andre religiøse spirituelle anlagte mennesker ønsker derimod en aktiv rolle og alle de store sjælskræfter vi kan komme i nærheden af.


"Vanvid [er] skønnere end fornuft ifølge de gamles vidnesbyrd, eftersom vanviddet kommer fra guderne, mens fornuften er menneskeværk" siger Platon.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 12:09

Jo Hanskrist, det kan du nok have ret i - i hvert fald, hvis du ser bort fra alternativet til væren, som jo er ikke-væren, og som nok kan få det til at svimle for enhver, hvis man rigtigt søger ind i det.

Til gengæld er det jo så enkelt og ligetil, så at jeg tror, det er tilgængeligt for enhver - ikke er elitært - kun for de få i eliten.

Og når det fører til altomfattende kærlighed, hvorfor så komplicere det med mere eller mindre primitive guds-forestillinger, som jeg ikke tror nogensinde vil kunne nå op til den for os mennesker ufattelige og ukendte sandhed blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 12:20

Der er et alternativ til "væren og ikke væren"

Altså alternativet til væren er ikke "ikke væren" men

det religiøse spirituelle, vores meontiske frihed og kreativitet, vores skabende evner:

the creative ecstasy shatters the whole of man's being

Dit problem Arne er det samme problem som ateisterne, I forbliver indenfor "væren contra ikke væren" men der er et alternativ hertil nemlig det Paulus Tillich og Berdyaev og HansKrist står for.

the creative ecstasy shatters the whole of man's being hvilket hverken ateisterne eller du Arne eller bibelfundamentalisterne fx Tikka forstår eller opererer med, har taget højde for alle de år jeg har kendt jer.

Creativeness is neither permitted nor justified by religion - creativeness is itself religion. Creative experience is a special kind of experience and a special kind of way: the creative ecstasy shatters the whole of man's being - it is an out-breaking into another world. .. The creative experience is unique and self-sufficient - it is not something derivative; its roots go into the deepest depths. .. Creativeness is the final revelation of the Holy Trinity
- its anthropological revelation. This is a consciousness which has never existed in the world - it is being born in our epoch. MCA Nicolai Berdyaev.

The third creative revelation in the Spirit will have no holy scripture; it will be no voice from on high; it will be accomplished in man and in humanity - it is an anthropological revelation, an unveiling of the Christology of man . God awaits the anthropological revelation from man and man cannot expect to have it from God. And one cannot merely wait for the third revelation; man must accomplish it himself, living in the Spirit; accomplish it by a free, creative act. In this act everything transcendent will become immanent. The third anthropological revelation, in which the creative mystery of man will be revealed, is man's final freedom. Man is quite free in the revelation of his creativeness. In this fearful freedom lies all the god-like dignity of man, and his dread responsibility. The virtue of accepting a dangerous position, the virtue of daring to do, is the basic virtue of the creative epoch. MCA Nicolai Berdyaev

man must accomplish it himself, living in the Spirit; accomplish it by a free, creative act.

The virtue of accepting a dangerous position, the virtue of daring to do, is the basic virtue of the creative epoch.

Mange kærlige hilsner HansKrist'an

PS:

Det hverken bibelfundamentalisterne (fx Tikka) eller ateisterne eller du Arne forstår er følgende forhold:

"Vanvid [er] skønnere end fornuft ifølge de gamles vidnesbyrd, eftersom vanviddet kommer fra guderne, mens fornuften er menneskeværk" siger Platon.

I mangler fuldstændig den religiøse spirituelle dybdedimension, ja I er blottet for SPIRITUALITET


Men med Gerth Helligånd og Jan Krishna Kærlighedens ABC bliver sand ægte SPIRITUALITET pludselig præsenteret og repræsenteret af ikke kun HansKrist alene længere her på trosfrihed. Og vi kan drøfte seriøst den religiøse spirituelle dybdedimension. Selv om Gerth hævder han ikke er religiøs, han er stadig genert og forlegen over at skulle bekende kulør og anerkende at de kristne var der 2000 før ham med nøjagtig de samme tanker.PS:

Alt tyder på at Tikka er RoseMarie forekommer det mig. Ud fra at Simon i mellemrummet har skrevet til RoseMarie som var hun Tikka. Og RoseMarie holdt en uges pause da bølgerne gik højst mellem Tikka og HansKrist. Hvorfor skulle RoseMarie bliver så påvirket af hvad der foregår mellem HansKrist og Tikka.

Simon har kommenteret Tikka's fravær som en stødt, fornærmet, sur JV'er

Jeg tror tiden er kommet hvor kortene bliver lagt på bordet og det fra begge to spil kort der er blevet spillet med

Der er noget lusk ved Tikka profilen

Også uforståeligt at Simon ikke 24/7 har jagtet en bibelfundamentalist som Tikka. Hvorfor holder han hånden over Tikka og ånden over RoseMarie?

Hvad mener Tikka med at hun har lært rigtig meget af Simon. Giver kun mening hvis Tikka er en frafalden eller desillusioneret Jehovas Vidner fx.

For at vi (eller ihvertfald Tikka RoseMarie og Simon) ret for alvor skal komme videre med hinanden skal gåden Tikka opklares først.


Et kæmpe problem for Simon Tikka og RoseMarie er at de ikke kan skelne intelligens og tænkning fra det sproglige.

Intelligens og tænkning er primær og en suveræn størrelse i forhold til sproget, men er vokset for alvor med at vi fik sprog for en halv, hel eller to millioner år siden og har profiteret helt vildt med skriftsproget for nogle ti tusind år siden.


Intelligens og tænkning der er forbundet med liv og eksistens (overlevelse) er Hard Wired subcorticalt (også her vi finder den religiøse spirituelle dybdedimension) og sprog er neocorticalt betinget. Også derfor vi kan opdigte noget der ikke eksisterer, således skal man være kritisk overfor sprog og fortællinger.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 14:41

Dawkins: Decline of Christianity is seriously hurting societyDet er mange år siden jeg sagde at den kloge mand

-som jeg beundrer som biolog og tankerne om "memer" men hvis religionskritik var kluntet og forhastet og uden dyb forståelse for hvad egentlig den religiøse spirituelle dybdedimension dækker over og isærdeleshed hvad vi har Paulus og kristendommen at takke for,

-ville blive klogere med årene.

Vigtigt at forstå er at "memerne" for at overleve og klare sig i kultursfæren og diskursfæren (verden 3 ifølge Karl Popper) fx KRISTUS "memet" at det skal have et eksistential ontologisk biosocialpsykisk subcorticalt grundlag som vi gennem vores sproglige neocorticale diskurs engagement konstant top down og bottom up sammenfiltrer i hyperkompleks hjernevirksomhed, hvorved vi øger vores forstand eller brainpower. 😱🙃🤔

😉😂👋👏🤕🤒

Jeg er enig med ham i at vi behøver kristendommen hvis vores moralske kompas igen skal kunne fungere.

Men stadig er jeg ikke enig med Dawkins i hans forståelse af den religiøse spirituelle dimension såvel som hans kristendomsforståelse, men han skal nok nærme sig for han er en både klog og en meget selvstændig tænkende mand, der går i dybden med tingene. Han er ikke som ateisterne flokmentalitets hungrende, for ham betyder sandheden alt i en sag, så vi kan forvente mere godt fra ham i årene fremover. Han ender med ikke bare at være klog (at kunne organisere viden) han ender også med at blive vis, en vis mand, der formår at regulere og organisere livet selv som vi tilhører, ingen formår at sige det bedre end Edgar Morin:

Vi ved ikke hvad den ånd, der kan opfatte den hjerne, der frembringer den, er. Eller hvad en hjerne, der kan frembringe den ånd, der opfatter den, er. Edgar Morin.

Menneskeånden er ikke længere alene og uden for livet, den udvikler et nyt liv - åndens liv - i en ny verden - åndens verden. Edgar Morin

Den levende ånd, trækker sig ikke bort fra livet, men udvikler det (livet) i sig selv og i os. Edgar Morin

Bevidstheden viser sig at være i stand til at virke tilbage på ånden, modificere den og reformere den, og dermed reformere selve det levende væsen. Edgar Morin

Berøvet sin kultur ville sapiens være en åndelig krøbling ude af stand til at overleve som andet end primat af laveste rang; den ville ikke engang kunne genopbygge et samfund, der i kompleksitet svarede til bavianernes eller chimpanserne. Edgar Morin.

Menneskeånden bor i sproget, lever af sproget og tager næring af repræsentationerne, tegn/symboler, diskurser og ideer. Såvel tanken som bevidstheden bruger nødvendigvis de lingvistisk-logiske anlæg, som på en gang er både hjernemæssige, åndelige og kulturelle. Edgar Morin.

Vi er fuldt og helt blevet frugten af en biologisk evolution, og det er kun som afslutning på denne, at vi har udskilt os for at blive til sapiens-mennesker. Vi er blevet mere og mere afvigende, enestående, originale og fremmede; udenforstående i den kosmiske og senere i den biologiske udvikling. Vi har gjort os fri af den ved at opbygge kultur og noosfære. Edgar Morin.

Ateister gå hjem og skam jer.

Første gang jeg så Sam Harris råbte jeg, han er skabs buddhist og har tydeligvis eksperimenteret med stoffer i østen i sine yngre år som mange progressive amerikaner med jødiske aner har gjort. Så gik der nogle år og han beskrev i en bog nøjagtig min påstand om manden.

Jeg har mødt utallige moderne naturvidenskabelige uddannede mennesker der er ateister, men de kan ikke stave til religion, og det religiøse spirituelle, hvad SPIRITUALITET dækker over. Den spirituelle intelligens er både oppe at køre som vi ser i new age, men er også fuldstændig fraværende (eller i elendig forfatning) hos nogle af vores klogeste hoveder, de med en naturvidenskabelig uddannelse, og det er sgu synd, det er et farligt tab, som selv nu Dawkins begynder at kunne se.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 16:31

Hanskrist, du skriver:
Citat:
Der er et alternativ til "væren og ikke væren"

Altså alternativet til væren er ikke "ikke væren" men

det religiøse spirituelle, vores meontiske frihed og kreativitet, vores skabende evner:

the creative ecstasy shatters the whole of man's being

Dit problem Arne er det samme problem som ateisterne, I forbliver indenfor "væren contra ikke væren" men der er et alternativ hertil nemlig det Paulus Tillich og Berdyaev og HansKrist står for.
Det bliver stadig mere klart for mig, at du, Hanskrist, ikke er i stand til at forklare forståeligt for almindelige mennesker, hvad dine mange fine og flotte ord egentlig betyder - og så siger de mig selvfølgelig ikke noget!

Langt lettere - for mig - at forstå er Albert Einsteins ord:
Citat:
My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.
som jeg oversætter til noget i retning af:
Citat:
Min religion består af en ydmyg beundring af den uendelige overordnede ånd som åbenbarer sig selv i de spinkle detaljer vi er i stand til at opfatte med vores skrøbelige og svage sind.
Sådanne ord har jeg det godt med!
Dem kalder du "et problem". Det gør jeg ikke blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 17:36

Citat:
My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind
.


Det her ovenfor er hvad jeg har stået for og talt om og talt om, og talt om al den tid jeg har virket her og der, hvorimod du Arne aldrig har nævnt det, men endda benægtet det utallige gange som din position. Nu finder du pludselig din egen modpol frem som du aldrig har repræsenteret eller præsenteret os for.

Søgt, meget søgt, du lige hiver det citat frem af Einstein som du aldrig har været i nærheden af. Du har endda brugt ufattelig meget energi på at benægte og gøre grin med det standpunkt.

Jeg har endevendt og analyseret den position ud fra Paulus utallige gange (at KRISTUS vinder skikkelse i os som er lig med den ÅND Einstein benævner "the illimitable superior spirit" gør sig gældende (jeg har talt om menneskets ånd contra Guds Ånd igen igen og det er præcist hvad Einstein ovenfor gør)) jeg har talt om det ud fra psykoanalysen hvor vi taler om fortrængninger og at vi bliver gjort fremmed overfor vores fulde potentiale, og ud fra Jung det kollektive ubevidste etc etc,, og senest ud fra neurovidenskab (demens og åndsformørkelse) hvorimod som sagt du har aldrig været overhovedet beskæftiget med at præsentere eller fremme og forklare synspunkter i den retning, ja du har været total blank på området, hvorfor jeg kalder dig det mindst spirituelle menneske jeg nogensinde har mødt, på højde med bibelfundamentalisterne der også er blottet for spiritualitet, fx derfor de hader new age.

Men det glæder mig at du har glemt din verdens værens fortabelse hvor menneskets egen spiritualitet ikke overhovedet spiller nogen rolle, hvilket du også selv et utal af gange har bekræftet, hvorimod Einsteins udtalelse er helt og fuldt spirituelt.

Dig der siger ordet begejstring er kvalmende og dog et totalt uforståeligt ord uden mening for dig, hvordan skulle du overhovedet kunne forstå noget som helst om spiritualitet?

Du er fyldt med fup og fiduser overfor mig og hvad jeg skriver. Koket og skabagtig har du sagt det samme i årevis. Først troede jeg det var løgn at du ikke forstod et ord af det hele, dernæst blev jeg i tvivl om hvorvidt du måske kunne være dårlig begavet, men idag ved jeg det er ond vilje eller modvilje. Dig om det, dig der kun venter på at alt skal dreje sig om dig og hvad du skriver. Det er det eneste du venter på, at være ham der fører ordet og har dagsordenen, til trods for at der intet kød er på hvad du skriver.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 18:07

Jeg har flere gange her på Trosfrihed.dk brugt dette og andre Einstein-citater, og mener at netop dette understreger vi menneskers ringe evner, som bl.a. viser sig i vore vildt primitive Guds-forestillinger.
Den ydmyghed Einstein udtrykker her, føler jeg også.
Jeg har ikke noget behov for ekstase, og jeg har det godt med, at væren/ikke-væren fik mig til at føle væren som et mirakel, der endda føder kærlighed i mig - og dermed giver mig mening med min tilværelse.
Dine grovheder ignorerer jeg.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 19:25

humble admiration of the illimitable superior spirit


Nej du har aldrig, ALDRIG nævnt noget om "illimitable superior spirit"

Du har skrevet over 5000 indlæg og ikke en eneste gang har du italesat noget der bare kunne pege i retning af "superior spirit"

Enhver kan selv om de gider kigge dine over 5000 indlæg igennem og der er ingen diskurs eller italesættelse "superior spirit". Jeg kan huske to gange du har haft det her citat af Einstein men stadig uden at du overhovedet kommenterer på "superior spirit", som om hvad den religiøse spirituelle dimension dækker over slet ikke kan fange dig som om du ikke har den intelligens.

Igen enhver kan selv kigge Arnes over 5000 indlæg igennem og ikke et sted anerkendes og identificeres eller italesættes "superior spirit" af dig Arne.

Du har endda benægtet enhver tale derom, og du er blevet tosset på mig et utal af gange for at påpege "superior spirit" og du har kaldt mig alt muligt, sagt det var blasfemi. Og jeg har altid sagt at du ligner Simon og Bjørn der ej heller vil indgå i en sådan diskurs som de ringeagte og gør grin med som du Arne også altid har gjort.

Måske det jeg har undret mig mest over ved dine skriverier og jeg har mange gange forsøgt at spørge ind til om det forhhold ingen rolle overhovedet spiller for dig. Du virker så blank for SPIRITUALITET som et menneske kan være.

Men du trosfrihedens store agnostiker pr se du er måske begyndt at blive vakt. Noget jeg ofte har tænkt på som en mulighed at du fik øje på forskellen på menneskets ånd og "superior spirit". Jeg har endda ved rigtig mange lejligheder sagt at alt handler om menneskets ånd og Ånden, helligånden eller "superior spirit". Vi kan slet ikke være beskæftiget med det religiøse uden at "superior spirit" er omdrejningspunktet, sagen alt drejer sig om, og specielt i kristendommen med Åndens Apostel pr se Paulus. Alt, fandeme ALT drejer sig herom.

Hvad superior spirit kan gøre for mennesket er fuldstændig ufatteligt, derfor "humble admiration". Ydmygheden gælder jo ikke hvad superior spirit kan udrette i menneskers liv, ja Einstein er kendt, verdenskendt, for at mene at dette ikke er småting "superior spirit" formår at gøre for os.

Men hvis det betyder en omvendelse og vi nu bliver fri for at skulle høre om din verdens værens forgabthed ingen vil hilse det mere velkommen end mig, for hvor har jeg dog ventet på den mulige omvendelse i dit liv imod "superior spirit". Du har også altid sagt at du gerne vil kunne forstå min position og hvad det er jeg erfarer i religiøst forstand og så er at du anerkender "superior spirit" og begynder at beskæftige dig hermed en fuldstændig afgørende forudsætning.

At du aldrig har været beskæftiget med menneskets spirit og "superior spirit" har altid undret mig og igen et utal af gange har jeg spurgt hvorfor du ikke overhovedet har det forhold med i dine skriverier.

Men det kommer måske nu, og så er jeg nok den der bliver mest lykkelig hvis det bliver tilfældet. Glæder mig på dine vegne og på trosfriheds vegne, hvis også du begynder at udvise ægte spiritualitet og spirituel interesse.

Jeg tror godt nok også Gerth og Jan ABC vil hilse dig velkommen i flokken Arne, for hvor har du stået meget alene og isoleret med dine fuldstændig a-spirituelle betragtninger over verdens væren. Hvorfor jeg har spurgt dig et utal af gange om du var astrofysiker.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 21:17

Jeg har adskillige gange hævdet, at vore Guds-forestillinger er alt for primitive, fordi sådant - meget naturligt, synes jeg - ikke er noget vi mennesker evner.
Det er den samme ydmyghed, jeg læser i det nævnte Einstein-citat.

Jeg finder ikke din og min dialog her respektabel og stopper derfor nu.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 22:07

Hej HansKrist
Jeg vil bare gerne have at Gerth bliver lidt af en mystiker yeah men han vil ikke drikke øller og det kunne godt blive lidt af et problem halvfuld hvordan kan man være mystiker og ikke kunne lide øl ler

Min datter er på besøg og alt er godt og nu skal vi have en sang...mon den skulle indskrives i højbogen eller hvad de nu kalder vores danske stemme for heart

https://www.youtube.com/watch?v=kcTiYW6mQ50
Vi skulle vel ikke være på vej mod bedre tider stortchock

https://isha.sadhguru.org/global/en

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/11/2019 23:37

Jeg har adskillige gange hævdet, at vore Guds-forestillinger er alt for primitive, fordi sådant - meget naturligt, synes jeg - ikke er noget vi mennesker evner. Skriver du Arne

Men Einstein siger det stik modsatte, og tror du Einstein ville nævne "superior spirit" hvis det var en virkelighed han ikke havde konkrete erfaringer med?


Derfor "humble admiration of the illimitable superior spirit"

Hele Einsteins liv var beskæftiget med det stik modsatte af hvad du står for Arne, at det netop er noget vi mennesker evner

Du fraskriver vi mennesker mulighederne og Einstein gjorde det modsatte, tilskrev os disse muligheder.

Derfor taler Einstein om "superior spirit" og at hvad Buddha og Jesus har formået er større end alle fremskridt indenfor naturvidenskab og teknik.

Læste du det link af Dawkins? Måske han begynder at ane religions moralske rolle i samfundslivet. Ægte Religion sikrer jo en meget stærk moralsk forhjerne struktur, der igen giver tryghed, der igen medfører mod på livet og prosocial virkelyst og kreativitet, masse af kommunikation og intelligens.

Men nu fik jeg da et eksempel på at det ikke kun er mig du ikke forstår at læse, ej heller en ganske kort og ret præcis sætning af Einstein kan du forstå.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 06/11/2019 11:34

Hej Arne

Hvorfor mener du at vore Guds-forestillinger er primitive? Er det primitivt at forestille sig Gud som værende en person? Hvad skulle vi ellers forestille os Gud som værende? Bare at sige, at der er noget ufatteligt - i og bag - verdens væren kan vi vel ikke bruge til særligt meget? Det kunne jo være en tepotte der var - i og bag - verdens væren? Altså noget ateistisk halløj. Det er vel ikke en tepotte som føder kærlighed i dig? Forstår ikke helt din tankegang.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 06/11/2019 12:52

Hej ABC.

Når jeg ser vi menneskers mange Gud-forestillinger, så minder det mig om historien om en fynbo, der ville købe en globus hos boghandleren, men ikke kunne finde en, der tilfredsstillede ham.
Omsider blev det klart, at det, manden ønskede, var en globus over Fyn (Fyn og fynbo tilfældigt valgt.)
Det er lidt det samme, når vi forestiller os Gud, synes jeg.

Den almindelige antagelse er vel, at Gud er den almægtige skaber af verden.
Men i denne verden - og der er måske flere - er "vores" klode jo en meget lille og ubetydelig del - og arten homo sapiens - mennesker - en endnu mindre del.

Vi mennesker er - som alle levende væsener - udstyret med nogle evner - og vore evner er endda så kraftige, at vi er i færd med at ødelægge den klode, vi bor på, men at bilde sig ind, at vi er blevet udstyret med evner til at have viden om Gud, dét opfatter jeg som storhedsvanvid.

Som Albert Einstein sagde:
Citat:
We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. Vi ved stadig ikke en tusindedel af en procent af hvad naturen har åbenbaret for os.

Det er så her, min indstilling er ydmygt at bøje mig for min uvidenhed om noget, der er større end jeg kan fatte, men som jeg tror er bag - og i - verdens væren.

Men jeg kan opfatte verdens væren - og jeg kan svimlende forsøge at forestille mig dens ikke-væren.
Det får mig til at opfatte verdens væren som et mirakel - og det føder kærlighed i mig - til verden - og ydmyghed overfor det absolut ufattelige, som jeg tror ligger bag blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/11/2019 13:45

Nu kender vi dig igen Arne

Ikke et ord om "superior spirit"

Ikke et ord om at mennesket er et religiøst spirituelt væsen

Men værst af det hele efter min mening, endnu engang nedgør du mennesket og ja Einstein gjorde opmærksom på det stik modsatte

Den optimisme på menneskets vegne vi finder hos Einstein og ja Spinoza og ja Kant den finder vi intet af hos dig Arne

Einstein tror på og kæmpede for det stik modsatte hvad du står for Arne. Forstår ikke hvad du vil opnå ved at frakende mennesket al værdighed højhed ædelhed og visdom - kun indenfor konservative dogmatiske middelalderlige kristne kætterske kredse findes samme forfærdelige negative syn på mennesket og dets stilling i universet.

Du har det mest sorte pessimistiske syn på mennesket jeg nogensinde har mødt og som trøst du ender op i en barnlig passiv analfabetisk glæde over verdens væren, som du endnu aldrig har sagt et fornuftigt ord om

At vi to står for det stik modsatte har der fra første dag aldrig været tvivl om, og din ringeagt og afsky for hvad jeg repræsenterer har du da ej heller nogensinde lagt skjul på.

Igår tænkte jeg, måske vågner Arne op nu, fordi du citerede Einstein for "superior spirit" et ord og begreb du aldrig i dine over 5000 indlæg kunne finde på at give nogen opmærksomhed eller italesætte og diskutere. Jeg håbede rent faktisk at noget var sket, at du spirituelt set var blevet vakt, men nej idag kan jeg konstatere at intet glædeligt er hændt for dig. Om vi forstår dig og din position, nej ihvertfald for mig har det alle dage været en gåde hvorfra dit mørke syn på mennesket stammer, som vi kun kender set lignende i visse middelalderlige konservative dogmatiske kristne kætterske bevægelser. Du er iøvrigt også det mest dogmatiske menneske jeg kender og enhver kan selv gøre sig fortrolig med din dogmatik og dine dogmer ved at læse i dine over 5000 indlæg, hvor det samme dogmatiske syn på tingene fremsættes igen igen.


Nelson Mandela om Arne's (og de mørkeste dogmatiske middelalder kristnes) dybeste frygt:

Vor dybeste frygt er ikke
at vi er utilstrækkelige.
Vor dybeste frygt er ...
at vi er grænseløse kraftfulde.
Det er vort lys, ikke vort mørke
der skræmmer os mest.

Der er intet oplyst ved at gøre dig mindre
så andre mennesker omkring dig ikke vil føle sig usikre.
Vi er født til at manifestere det guddommelige i os.
Det er i os alle.

Vi spørger os selv:
”Er jeg virkelig strålende begavet,
vidunderlig, talentfuld og eventyrlig”?
Er det i virkeligheden ikke det du er?
Du er et guds barn!
At gøre dig mindre, tjener ikke verden!

Når vi lader vores eget lys skinne giver vi ubevidst
andre mennesker lov til det samme.
Når vi frigør os fra vores egen frygt
befrier vores tilstedeværelse automatisk andre.


-0-0-0-0-

Jeg tror du har "muret" eller trængt dig selv op i en krog.

Håber du finder ud og gør dig fri af din selvforskyldte trængen dig selv op i en krog ved at du tør bevæge dig

Mennesket burde være i bevægelse og det gælder også dig Arne.

Hvad nu hvis din verdens værens glæde dogmatik stort set ikke siger andre mennesker noget, fordi du ikke har formået at udvikle nogensomhelst interessante tanker og ideer derom, som været i spændende livlig dialog med andre moderne tænkere såvidt hvordan vi kan angribe dette spørgsmål. Hvad gør eksistentialisterne fx? Hvad gjorde Arne Næss? Hvad gør HansKrist??? Alle er vi kommet godt ud over stepperne såvidt menneskets i verdens værens kropslige fysiske og biologiske (biosemiotiske) sanselige tilstedeværen fx såvidt umwelt eller naturen og såvidt mitwelt (neuroaffektiv udviklingspsykologi og samfundsteorier) og såvidt eigenwelt (vores selvforståelse) og såvidt überwelt, vores kulturelle og videnskabelige intelligente beskæftigelser.

Du skal kunne magte at videreudvikle på dine tanker Arne så det måske kunne blive interessant for os andre og dig selv at lytte til. Måske det er dit udgangspunkt, din dogmatiske verdens værens glæde, der er forfejlet og du må af den grund tvinges til at begynde forfra med et nyt udgangspunkt.

-0-0-0-0-


Et må man sige og det er at du er konsekvent dogmatisk kun beskæftiget med din egen glæde over verdens væren. Du hamre det fast og gentager det ved enhver given lejlighed.

Jeg har lyst til at spørge om du er glad for chokolade og en sort kop kaffe om du er glad for at være i naturen, al dens farvepragt, om du er glad for kæledyr og har du et og om du er glad for din elskerinde? Alt dette for at få dig væk fra din tomme intetsigende glæde over verdens væren som virker så fattigt på dine omgivelser

Føler simpelthen ikke at du siger noget, ja det virker så intetsigende

Ikke mindst ved siden af HansKrist der får sagt så meget, er så spændende tværvidenskabelig nytænkende at det skaber epokegørende jordrystelser, reformation og revolution og kontroverser overalt hvor han kommer frem med sine tanker
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 06/11/2019 21:29

Hej ABC.
Lige en tilføjelse:
Jeg har ingen hensigter om at overbevise andre om, hvad jeg finder rigtigt, og jeg anerkender, at andre tror noget andet, men jeg søger selv at leve efter min overbevisning, og jeg glæder mig over, når det lykkes mig at gøre noget for andre mennesker, som jeg føler er godt.

Som dyrlæge med en velfungerenede landpraksis i det nordvestlige Sønderjylland lærte en ikke højt begavet landmand mig - og faktisk efterhånden den samlede dyrlægestand - at det ikke er nok at helbrede dyr - vi skal også hindre dyrene i at blive syge.

Jeg solgte min dyrlægepraksis og fandt et job i, hvad der blev kaldt "rationel sygdomsbekæmpelse" - oprettet af landbrugsorganisationer.
Så den anden halvdel af mit dyrlægeliv brugte jeg på at finde praktisk anvendelige metoder til at "undgå at fodre smitte med nye svin" - og det lykkedes faktisk - omsider - angående de dengang aktuelle smitsomme svinesygdomme.

I dag - som pensionist - er det mere menneskers forbrydelser - årsager dertil - og muligheder for at forebygge - der interesserer mig.

Det gør, at jeg føler mig i harmoni med, hvad der for mig er et mirakel: Verdens væren - på den måde, at jeg dog gør, hvad jeg kan - med mine begrænsede evner og muligheder blinker

Og jeg spilder ikke penge på den danske stats folkekirke - udover, hvad alle skal betale - via statsskatten - til folkekirkepræsternes løn.

Og hvorfor skriver jeg alt dette?
Fordi jeg mener, det er væsentligt - og tillige harmonisk - at leve efter sin overbevisning blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 07/11/2019 02:14

Hans K: " Vanvid er skønnere end fornuft ifølge de gamles vidnesbyrd, eftersom vanviddet kommer fra guderne, mens fornuften er menneskeværk - siger Platon."

I gymnasiet lærte vi elever, at den græske Odysse handlede om guders kedsomhed med deres udødelighed. Der er jo en mening med galskaben.

HansK citerede Edgar Morin: " Berøvet sin kultur ville sapiens være en åndelig krøbling ude af stand til at overleve som andet end primat af laveste rang; den ville ikke engang kunne genopbygge et samfund, der i kompleksitet svarede til bavianernes eller chimpanserne. Menneskeånden bor i sproget, lever af sproget og tager næring af repræsentationerne, tegn/symboler, diskurser og ideer. Såvel tanken som bevidstheden bruger nødvendigvis de lingvistisk-logiske anlæg, som på en gang er både hjernemæssige, åndelige og kulturelle."

Hej Hans
Øv, jeg fandt ellers igår et godt citat om, hvor Platon anerkendte vanvid men, han opfordrede samtidigt med også til det modsatte af det, hvor sindet ikke styres af drifter som kødets lyster og dyriske behov.

1. Den store danske ordbog: " Et udgangspunkt for Platons filosofi er menneskets indsigt i sit eget væsen, det sokratiske ´kend dig selv´, der har både et teoretisk og et praktisk perspektiv: Erkendelse og menneskelig fuldkommenhed, dvs. dyd (gr. arete). For at handle rigtigt må man vide, hvad dyd er. Også i mennesket sætter Platon et skarpt skel mellem det intelligible og det materielle, mellem sjæl og legeme. Sjælen har tre dele eller funktioner: fornuft, følelse (eller sansning) og begær. Kun fornuftsfunktionen, der er almen og upersonlig, er principielt uafhængig af det forgængelige legemes indflydelse. Fornuftens opgave er dog ikke kun at erkende, men også at være moralsk styrende princip i sjælen. Foruden visdom er sjælens kardinaldyder selvbeherskelse, retfærdighed og tapperhed, der består som et harmonisk forhold mellem sjælens dele. I det omfang, mennesket lader fornuften og ikke følelse og begær styre sin livsførelse, har det allerede i dette liv del i udødeligheden. I Xenofons Symposion forklarer Sokrates, at eros både kan være ´jordisk´, dvs. udelukkende legemligt begær, og ´himmelsk´, dvs. både fysisk og (især) psykisk kærlighed. Eros mellem to sjæle er det eneste middel til at blive et smukt og godt menneske; kærligheden er et incitament til det moralsk rigtige liv. I Platons Faidros skildrer Sokrates eros som ´vanvid´, som en guddommelig henrykkelse, der fører mennesket, uden at det ved hvorhen. Selv giver Platon med dialogerne sit bud på den bedste formidling af tænkningens natur - at være en sjælens samtale med sig selv. Inden for kristen teologi er eros blevet karakteriseret som en begærende, egocentrisk kærlighed til og længsel efter det guddommelige, typisk for platonisk filosofi og hellenistisk religion. Eros ses som væsensforskellig fra den ægte kristne kærlighed, agape. I modsætning til agape er eros motiveret af en genstands værdi, fordi eros indeholder en vilje til at erhverve og eje, som bunder i egen mangel."

Jeg har kun følt lykkelig forelskelse med Helligånden til mig selv om Det guddommelige i evigheden. Jeg har derfor aldrig i dette liv oplevet tilknyttet elskov og jeg er altså ikke psykopat eller psykisk syg. Jeg opfatter Helligånden som den guddommelig del af mennesket, der uselvisk er den bedste fornuftige etik, moral og logik. Helligånden dømmer retfærdigt og medmenneskeligt. Jeg har ikke iblandt Mennesket haft mulighed for lykkelig sex med lækre unge kvinders former. Det betyder dog ikke om kærlig sex mellem to køn, at jeg ikke er spirituelt hel og hvad så med nutidens menneskerettighed om fri sex uden fordomme, hvor man må kneppe uforpligtende uden personlig kærlighed og dog anbefaler jeg i det mindste alligevel næstekærlighed til sexpartnere? Religiøse mennesker taler om, at man skal underkaste/hengive sig til det guddommelige men, jeg har ligeledes nu lyst til dette som en frivillig sexslave, hvor jeg dermed dejligt slipper for tanker om mine egne seksuelle behov. Jeg har i fyrre år med min krop uden fysisk sex - omsorg - kærlighed fra menneskeheden og beskidt dårlige psykiske laster på grund af min opfattelse af mig selv som særligt ´udvalgt´ udholdt således psykisk næsten for meget ubehageligt ligesom tortur men, min gode bekendt tror ikke på frelseres - rene - rolle fra noget guddommeligt og derfor kan jeg ligesågodt nu bare som andres frygt for for en alderdoms grimme skavanker komme igang med noget ´tilfældig´ selvisk desperat seksuel nydelse istedet for en kedeligt meningsløs asketisk livsstil alene? Nogen har kaldt mig for meget excentrisk, hvilket heller ikke lyder sexet og normalt i folks krav om dating. Fordi jeg kan kun klare projekt OPLYSTHED med en skæbnebestemt guddommelig viljes kraft, der skal gøre en stor god forskel, hvilket desværre kræver en personlighed med profetlignende træk og det synes han ikke godt om i Facebook. Det vil jeg snart skrive mere om. Selv Arne har netop lige her udtrykt en holdning om, at man burde leve udfra sine egne overbevisninger men, han har altså også ligesom tidligere Hans K imod mig kritiseret nogen med spirituelle og/eller religiøse titler, som vil møde folket sådan? Arrh , nu er jeg faktisk om dette (bip-censur ) ligeglad med verdens fordømmelser og spirituelle uskrevne regler om hvordan, at en åndeligt oplyst er. . Jeg er som, jeg er.

2. Uhhhh, Mystisk - Jeg søger ikke efter sandheden i skrifter men, en god bekendt anbefalede bogen ´Vesten mod Vesten´. Jeg har helt frem til nu hver uge oplevet i mig selv cirka 4-9 emner, hvilket min sidst på ugen iden som igen et pudsigt sammentræf bekræfter. Jeg har lige læst som det næste om noget ligesom min ´ensomme´ frigørelse og seneste emne DOMMEDAG: " Robinson Crusoe erkender nemlig på øen, at man skal skelne mellem kulturskabte ligegyldige behov og naturlige ægte behov. Den sikreste måde at hæve sig over fordomme og lære selv at fælde dom om tingenes rigtige sammenhæng er at sætte sig i den isolerede mands sted. Det er en afhandling om forholdet mellem det ensomme liv, hvor man lytter til sit eget hjerte, og den sociale tilstand, hvor man lever efter andres opfattelse. At følge sit hjerte betyder ikke at overgive sig til sine lyster og adlyde vilkårlige impulser og istedet om personlig autonomi. Han er nu langt fra verdens syndighed som citat fra den roman: " Jeg kendte hverken kødets eller øjets lyst, ej heller livets hoffærdighed. Han lavede sin egen civilisation og siger der: " Naturen og erfaringen lærte mig ved fornøden eftertanke, at alle verdens goder kun er gode, for så vidt som vi kan finde nyttig anvendelse for dem, og at hvor meget vi end samler til bunke, har vi kun glæde af det, vi kan bruge, og ikke andet."

Ifølge Biblen bekæmpede profeten Jesus den metaforisk onde Satan alene i ørkenen og profeter fandt uden folket igen metaforisk en gud på et bjerg. Helligånden er derfor ikke kulturskabt, fordi den handler om spirituel frihed, altså blandt andet om menneskets selvstændighed uden en overmagt og et samfunds ting.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 07/11/2019 13:25

Hej Gerth.

Jeg har tidligere skrevet noget om, at jeg mener, det er storhedsvanvid, når mennesker "gør sig kloge på", hvad vi kalder: Gud.

Dette er ikke ment som en afvisning af, at mennesker kan have åbenbaringer, og jeg respekterer, at du hævder, at dette er sket for dig.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 07/11/2019 23:28

Hej Arne

Jeg forstår godt din vurdering af os mennesker, men når jeg lytter til Sadhguru, så er jeg ikke så sikker på hvad vi mennesker kan. Jeg tror ikke vi skal sætte nogen grænser for vores formåen - det hele må komme an på en prøve - lad os se hvad vi er istand til.

Nu vil jeg drikke lidt mere og bare glæde mig over dette halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=FYGos8ohFtc

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 08/11/2019 14:09

Hej ABC.

Jo ABC, det er da meget muligt, at mennesker kan opnå større åndelig indsigt - kan man vel kalde det - i hvert fald at nogle kan, men er det vigtigste her i livet egentlig ikke snarere, at bruge sine evner til at gøre noget godt for verden? blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 08/11/2019 16:23

Hej Arne

Det vi skal mestre er selvfølgelig at leve og vel ikke så meget det at fatte det hele? Sådan noget synes at tilkomme Gud? Men jeg bryder mig nu ikke om begrænsninger ler halvfuld

Jeg er desuden enig i at vi skal bruge vore evner til at gøre noget godt for verden...ja...som du har gjort (dyrlægegerning) og gør med dine skriverier. Mit bidrag er indtil videre denne hjemmeside:

http://thebeginning.one/index.html

Jeg kan godt lide Krishna bevægelsens levemåde, men en saftig bøf på grillen og en kasse øller og samvær med vennerne kan jeg også godt lide. Der er bare lige det med den ko...at den skal af med livet...det er da lidt mærkeligt. Her har den gået og givet os mælk og smør og ost og så får den et gok i nøden.

Hvordan forholder du dig til sådan noget?

Er du vegetar?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 08/11/2019 22:15

Hej ABC.
Jeg kan se, vi er enige langt hen ad vejen - og det er jo altid fornøjeligt blinker
Du bryder dig ikke om begrænsninger i "at fatte det hele", og det gør jeg da heller ikke.
Jeg mener blot, at at der er mange grupperinger, hvor man hævder at vide besked: Jødedom, kristendom, islam, mange former af hinduisme - her også krishna-bevægelsen - buddhisme o.m.fl.

Idag kan man så frit vælge, hvad man vil tilslutte sig, men samtlige Gud-religioner mistænker jeg for at være for smålige og for primitive i forhold til, hvad jeg tror er den ukendte sandhed, ligesom jeg ikke kan slippe udenom at mistænke buddhismens genfødsels-dogmer (Nirvana medregnet) for at være søde - måske bittersøde - ønskedrømme.

At der så er mennesker, der oplever åbenbaringer - som måske er en flig af sandheden - er jo en anden sag, som disse mennesker må finde ud af at håndtere.
Men for os andre, mener jeg, at vi må affinde os med vore evners rækkevidde.

Og er det egentlig så vigtigt at være klog på det åndelige?
Er meningen med livet for os mennesker at forstå alt?
Er det ikke vigtigere at leve et godt liv - med de evner og muligheder, man har?
Er ens basale materielle behov tilfredsstillet, og har man lidt ro og harmoni i sit sind, kan der vel være overskud til også at være noget for andre og andet end en selv - og det velbehag, det giver en selv, når det lykkes blinker

Til dine spørgsmål om fråseri i kød og alkohol overfor vegetarisk og alkoholfri spartansk levevis:
Jeg er ikke alkoholfri, jeg spiser moderate - ca. halve - mængder af økologisk kød og indimellem vegetarisk.
Jeg ser, du bekymrer dig over, at vi slår vore husdyr ihjel.
Jeg bekymrer mig mere om, at de får et godt liv indtil da, og jeg glæder mig over, at vi nu har teknologisk udsigt til at undgå metanforurening af atmosfæren fra vore drøvtyggere.
Og jeg bekymrer mig over, at vi nok er alt for mange mennesker her på kloden, samt at vi sviner faretruende meget.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/11/2019 01:32

NY FRELSERSKIKKELSE I VERDEN

Istedet for noget frækt, oplevede jeg tidligere i mit liv på forskellige tidspunkter, at flere kvinder beskrev mig som: Messias, geni, profet, unik, karismatisk og ligesom Jesus. Senere var min IQ test ifølge den ledende psykolog i det offentlige system en højintelligent i både højre og venstre hjernehalvdel overvældende afvigelse fra menneskeheden, hvor hans kollega derfor nævnte foreningen Mensa og imponeret om den ordet ´geni´. Jeg genfortæller ikke om min fortids prøvelser i ekstrem modgang, spirituelle rejse med selvrealisering alene i søgen efter mere visdom og alle mine exceptionelt ekstraordinære oplevelser. Da jeg var i fyrre års alderen, oplevede jeg uden religion noget spirituel åbenbaring om min salvelse, dåb og pagt. Helligånden som en gave sker frivilligt hos os selv, der er ens eget selvbevidste valg. Nogle påståede hellige skrifter taler om det udvalgte folk, hvilket idag ikke betyder noget om en bestemt gruppe af mennesker, fordi alle er den ´udvalgte´ men, jeg har et åndeligt kald som en særligt udvalgt. Projekt OPLYSTHED, der fungerer som et inspirerende symbol, den handler ikke om mig selv personligt og dens personale har ingen religiøse/åndelige titler, fordi man i den er lige. Jeg er ikke Krishna. På det seneste har flere personer forskellige steder sammenlignet mig med Buddha og profeten Jesus. Nogen siger til mig: " Du virker som en frihedskæmper. Er du en ny slags Mahatma Gandhi? Det, du gør, er det samme som profeterne." En anden siger: " Du er hel som menneske. Du er åndeligt oplyst." Og en mere spørger: " Er du Kristus?" Nej, men lav heller ikke en ny frelsertitel til mig. Der er i samfundet forskellige jobtitler, hvilke ikke er menneskets private personlighed og identitet. Der er forskel på, hvad jeg har og den, jeg er. Mit åndelige arbejde er kun vejledning som en forhåbentligt psykisk helbredende hjælp til selvhjælp. Jeg er derfor ikke en ny profet eller frelser, som skal redde hele verden. Ligesom jeg har i faktisk også Helligåndens kraft med jer som en mulig forvandlende begivenhed. Dette kalder jeg med et nyt begreb om menneskeheden ( skabelsen ) som en skikkelse for - Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket.

En god bekendts kritik: " Jeg synes desværre, at du ligesom førhen igen nu i dine tekster fremstiller dig selv som værende ligesom Jesus og profet." Sådan er det, fordi jeg har ved mit autoritative udtryk frelserlignende personlighedstræk. Folk er velkommen til at teste min frie vilje angående det. Tiltrods for dette, anbefaler jeg til jer alle, at i selvstændigt befrier jeres sind fra egoistisk sygelige ondskab, hvor folket således kan repræsentere det samme som, jeg er. Alligevel respekterer jeg fredeligt alle vores uenigheder om alt. Han spørger endvidere: " Istedet for intet er det vel godt nok, hvis du som person kun har status som et ligeværdigt medmenneske? " Jeg svarer: " Ja, men jeg har dog en kærlig rolle om noget uselvisk større end mig selv, der af den grund ikke tjener min subjektive opfattelse af virkeligheden."

Jeg oplever fortsat flere pudsige sammentræf som blandt andet en større kontekst udfra min i emnet her netop lige ovenstående forklaring om min særlige begavelse.

A: " Jeg ikke så sikker på hvad, vi mennesker kan. Det hele må komme an på en prøve - lad os se hvad vi er i stand til. Det vi skal mestre er selvfølgelig at leve og vel ikke så meget det at fatte det hele. Sådan noget synes at tilkomme Gud? "

T: " Jo, det er da meget muligt, at mennesker kan opnå større åndelig indsigt - kan man vel kalde det - i hvert fald at nogle kan, men er det vigtigste her i livet egentlig ikke snarere, at bruge sine evner til at gøre noget godt for verden?"

Jeg opdager nu et relevant citat fra den teologiske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel: " Husk på, at akkurat som i teateret vælger historien dem, der spiller hovedrollerne. Og akkurat som skuespillere afprøver deres mod på scenen, gør de få udvalgte det på historiens scene."

Kort tid senere finder jeg en skribents ord fra Kristeligt dagblad om filmen Hunger games, der fiktivt handler om en fremtidigt elitær overmagt i et socialt undertrykkende samfund med stor ulighed, hvor der uretfærdigt er gladiatorlignende kampe mellem nogle af dens borgere i en officiel arena. Skribenten sammenligner heltinden Katniss Everdeen med en modig og mentalt stærk frelserskikkelse.

Begrebet - magt - bruges på forskellige måder om noget godt og negativt. Hvor er magten og hvem er frelsen?

Da jeg læser noget om ordet ´exceptionel´ i ´Den danske ordbog´, har den en ordforklaring, hvilken ifølge min fortolkning forunderligt minder om indholdet i mit emne her: " Hun besad et mod og en begavelse og åndsnærværelse, som er exceptionel."

Derefter undersøger jeg i Gyldendals online ordbog ordet ´magt´ specifikt om mennesket ligesom med ifølge religiøse folks påstand om Biblens profeti som lignelsen vedrørende Menneskesønnens komme i skyerne med megen magt og herlighed, altså et positivt håb: " Magt (han/hun har magt over sit liv) er en betingelse for personlig (åndelig) frihed eller myndighed. At opnå en personlig selvstændighed eller autonomi forudsætter, som filosoffen Immanuel Kant understregede, magt i den abstrakte betydning ´at kunne og at ville´: Umyndighed er en manglende evne til at bruge sin forstand uden andres ledelse. Denne uduelighed er selvforskyldt, hvis årsagen er en mangel, ikke ved forstanden, men ved beslutsomhed og mod til at bruge forstanden på egen hånd; derfor er oplysningens valgsprog - Hav mod til at bruge din forstand. ´Kundskab er magt´, hævdede Francis Bacon i 1620, men hans bevingede ord går tilbage til Det Gamle Testamente: ´Den vise mand har styrke, den kyndige samler sin kraft´ (Ordsprogenes Bog 24,5). En voksende indsigt i naturen i form af en videnskabeligt baseret viden, en teknologi, vil i det lange løb give mennesket muligheder for at kunne undertvinge sig naturen og på den måde gøre sig selv guddommelig i betydningen næsten almægtig og alvidende. I den danske kultur opfattes magt ofte med mistro, men på godt og ondt er magt et integreret element i det menneskelige fællesskab. Magt optræder alle vegne, hvor vi lever sammen, og i de fleste tilfælde ubemærket og naturligt. Mennesker er gennemført sociale væsener, vort liv er kun et liv i gensidighed og fællesskab, hvorfor vi er dybt afhængige af hinanden materielt, åndeligt og følelsesmæssigt. For det meste uden at skænke det en tanke har derfor enhver uafbrudt medmenneskets tilværelse i sin magt på en oftest usynlig, men meget nærværende måde, således som fx den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup har beskrevet det indgående i Den etiske fordring (1956). Jesus ved sin karisma havde stor autoritetsmagt i urkristendommen. En magt som er en egenskab ved individet i form af særlige evner - indlærte reaktionsmønstre - personlighedstræk, er der tale om et sammensat mønster af tilbøjeligheder rettet mod almen kompetence i livet som mestring af tilværelsen, præstation, konkurrence, kontrol over tingene og sig selv, selvstændighed eller autonomi, tagen ansvar for opgaveløsning og andres eksistens."

Jeg er ikke en leder. Jeg vil ikke en overmagts bestemmelse, fordi jeg synes, at man som velfungerende voksen burde forstå sit personlige ansvar i fællesskabet om tingenes sammenhæng i livet. I skal derfor ikke tro personligt på mig som et menneske med en særligt hellig status, da det er en afgudsdyrkelse. Mennesket skal ikke behandles som en guddom. Jeg er kun Herren i mit eget sind og over min krop.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 13/11/2019 16:21

Hej Arne

Det er derfor at jeg godt kan lide at lytte til Sadhguru - han synes ikke at være bundet på hænder og fødder:

https://www.youtube.com/watch?v=ajKDV9DuBLo

Her lidt om vegetarmad:

https://www.youtube.com/watch?v=eNFsBhbXBX8

Måske det er bedre for os at spise vegetarisk?

Det kunne være interessant med en samtale mellem Sadhguru og nogle som går ind for kødspisning - skal vi spise dyrene? Jeg har lige set et program om kødspisning, og der var en som mente, at det ikke (eller måske ikke) ville være godt for verden, hvis vi allesammen blev vegetarianere. Hvad han baserede den mening på skal jeg ikke lige kunne sige:

https://www.youtube.com/watch?v=epMAq5WYJk4

Serien kan ses på netflix. Har kun set den første del = ild.

Jeg forstår desuden godt at du er mere bekymret for om de får et godt liv - det går jeg også ind for - men kunne vi ikke gøre begge dele? Give dem et godt liv og lade være med at spise dem? Grisene kunne vi isåfald godt minimere antallet af og så bare holde os til malkedyr.

Ja, færre mennesker, færre fødevarer osv. Men hvordan redusere antallet af kinesere? Så skulle størstedelen af dem vel undlade at sætte børn i verden?

Nu vil jeg sætte mig til at se denne her:

https://www.youtube.com/watch?v=mkhbA77CNs4

Måske noget for dig også?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 13/11/2019 18:36

Hej Jan/ABC.

Du er glad for indiske Sadhguru - mystiker og yogi - og han er da sikkert også udmærket - nok især til sådan noget som at få ro og harmoni i sindet - og måske til udvidelse af bevidstheden, men det vrimler jo med spirituelle mennesker, der - udover at udvikle sig selv - gerne vil lære os andre noget.

Angående det vegetariske så er der nogle, der hævder, at vore hjerner udviklede sig, da vi blev i stand til at dræbe og æde dyr.
Jeg vil dog nok se det vegetariske i en større sammenhæng: Hvad gør vi 7-8 milliarder mennesker ved vores klode?
Kunne vi opføre os bedre - både i antal og i adfærd?

Angående antallet af kinesere, så er de vel netop dem, der har gjort noget ved deres antal: etbarnspolitik blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 14/11/2019 02:37

Jeg synes, at du Arne og ABC diskuterer emner, som ikke er relevant her. Læs på side 15 mere om mit budskab.

Jeg siger derfor som den særligt udvalgte til alle: " Jeg er sendt til jer fra ´himlen´(evigheden)."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 14/11/2019 15:08

Hej Gerth.

Jeg forstår såmænd godt din irritation over, at du ikke kan styre indholdet i denne tråd, som du jo har oprettet.
Men det kan du faktisk ikke, som reglerne er.
Dog er jeg tilbøjelig til at efterkomme dit ønske - forudsat at du så svarer på spørgsmål her, der stilles til mig blinker

Jeg ser, du udråber dig selv til: "sendt til jer fra ´himlen´(evigheden)".
Det er der jo mange før dig, der også har gjort.
Jeg tror på, at det er din ærlige overbevisning, men din troværdighed ville vokse i mine øjne, hvis du kom frem med et klart himmelsk budskab.
Det synes jeg foreløbig ikke, du har gjort.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 14/11/2019 16:49

Hej Arne

Ja, jeg er meget glad for Sadhguru:

https://www.youtube.com/watch?v=mkhbA77CNs4

Bare hvis du vil have lidt indblik i ham...

Måske præsterne skulle invitere ham til en samtale om lidt af hvert blinker

Angående det vegetariske, ja, så var det også det der blev sagt i programmet (såvidt jeg husker)...at vore hjerner udviklede sig, da vi begyndte at æde dyrene.

Jeg har ikke forstand på det med kloden, men jeg fatter ikke, at folk vil rende rundt med "gasmasker" - så er der da noget galt med den måde de lever på...sagde manden og tændte en cigaret ler

Hvordan nedbringe antallet af mennesker? Burde der kun være 100 millioner kinesere? 50 millioner? Der synes at mangle en plan for vores eksistens på denne klode. Hvor mange mennesker burde vi være? Det afhænger vel også af vores livsstil? Skal alle mennesker have en bil? Hvor mange biler kan kloden holde til?

Jeg kan ikke lige sige, at jeg bryder mig om kinesernes etbarnspolitik - de slår (eller slog?) jo børn ihjel på 8-9 måneder så jeg forleden.

Her går jeg mere ind for at vi afholder os fra sex - og hvis folk ikke kan det - så at de bruger beskyttelse. Skulle der så afligevel komme nogle børn ud af det, ja, så beholder vi dem. Men de skal jo ikke fuldstændig uddø kineserne, så hvem skal sætte børn i verden?

Jeg ved ikke hvordan sådan noget skulle afgøres? Lodtrækning? De bedste gener?

Your friend forever

Jan

Ps. Det er glædeligt at du Gerth er sendt til os fra himlen (evigheden)...her på jorden sidder vi og snakker om klodens tilstand og hvad vi kan gøre ved den...hvad siger du? Skal vi spise vegetarisk? Nedsætte antallet af mennesker? Hvad er planen?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/11/2019 07:50

Gider folk i Danmark læse hele min tråd og/eller dens emner, når ABC, Simon og andre spammer den samt Arnes irrelevante deltagelse? Måske jeg dermed spilder min tid her?

1. Arne: " Jeg ser, du udråber dig selv til: ´sendt til jer fra himlen´(evigheden)". Det er der jo mange før dig, der også har gjort. Jeg tror på, at det er din ærlige overbevisning, men din troværdighed ville vokse i mine øjne, hvis du kom frem med et klart himmelsk budskab. Det synes jeg foreløbig ikke, du har gjort."

2. Arne i hans egen tråd: " Endelig hæfter jeg mig ved, hvad de forskellige spiritualiteter fører mennesker til i deres praktiske liv.
Her er der jo meget godt at glæde sig over (også din café)." - Projekt OPLYSTHED.

Hej Arne

1. Biblen GT, Anden Mosebog: " Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer."

Jesus har i Biblen omtalt sig selv som ´jeg er´ og ´jeg er den, jeg er´, hvilket kryptisk refererer indirekte til profeten Moses gud med et navn som ordet Jahve ( væren / at være = er ). Biblen NT: " Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt."

De sagde ikke om deres identitet, at de var profeter. At jeg er sendt fra himlen, det er ikke om hvem/hvad, at jeg er men, det er istedet en begivenhed. Et menneske er ikke kun sit arbejde. Evig ånd er ikke som alt i denne verden. Jeg gentager derfor til dig - Jeg har ikke udråbt mig selv til at være en bestemt religiøs/spirituel titel, fordi jeg er den, jeg er.
Mange har ikke været sendt fra ´himlen´. I Biblen NT, Matthæusevangeliet - Jesus lignelse om kongesønnens bryllup: " Thi mange er kaldet, men få er udvalgt." Kun få særligt udvalgte har haft rollen som frelserskikkelser og profeter om noget større end dem selv og jeg er ligesom dem.

2. Jeg gentager til dig - Jeg skal ikke lave nye spirituelle budskaber på skrift som en ny religion eller mindre trosretning. Jeg arbejder åndeligt med vejledning, kritik, oplysning og hellig kraft, hvor det stadig den dag idag handler om, at det gode skal vinde over det onde. Du har altså rost OPLYSTHED og en meget god bekendt af mig har blandt andet omtalt den som: " Den er etisk/moralsk et meget fornuftigt, godt og epokegørende projekt." OPLYSTHED´s projektbeskrivelse er konkret i verden mit nye budskab til folket. Jeg lever ligesom den med min praktiske spiritualitet om tingene, når jeg er iblandt mennesker og alene. Dette åndelige arbejde er du ikke personligt vidne til og du kan derfor heller ikke mærke min udstråling. Du ved ikke hvordan, at Helligånden nu virker igennem mig i hverdagen og tålmodighed er en dyd. Mine prædikener er ikke tomme ord, fordi jeg erfarer som et indhold noget skæbnebestemt om meningen med kærlighed. Himlens rige er åbenbarende med mig på Jorden selvom, at jeg ikke er medlem af en religion og det´ er fra Det guddommelige mit budskab om frelsen.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 15/11/2019 16:49

Hej Gerth

Går dit projekt ikke ud på at tale med andre mennesker om tingene?

Jeg har siddet og læst din projektbeskrivelse og den virker meget religiøs med en trosbekendelse om det Guddommelige - skal alle tilslutte sig den?

Måske skulle du nøjes med at sige, at sådan tror du? Altså bare fortælle lidt om din tro?

At du ikke ønsker et værtshus har jeg forståelse for...hvad er det egentlig du ønsker? Der må ikke holdes foredrag...men der skal være plads til relevante arrangementer...hvad tænker du på her? Og hvorfor ikke foredrag? Må der heller ikke hænge sedler om interessante foredrag? Så kunne brugerne jo foretage sig noget sammen og få lidt input til samtalen? Må man heller ikke spørge de andre om de vil med til et foredrag? Hvordan forestiller du dig tingene? Hvorfor ikke lidt fællesspisning? Vegetarmad? Er det ikke en måde at komme hinanden ved på?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 15/11/2019 22:01

Hej Gerth.
Jeg ser, at du "arbejder åndeligt med vejledning, kritik, oplysning og hellig kraft, hvor det stadig den dag idag handler om, at det gode skal vinde over det onde." - samt at du hævder:
Citat:
Du ved ikke hvordan, at Helligånden nu virker igennem mig i hverdagen og tålmodighed er en dyd. Mine prædikener er ikke tomme ord, fordi jeg erfarer som et indhold noget skæbnebestemt om meningen med kærlighed. Himlens rige er åbenbarende med mig på Jorden selvom, at jeg ikke er medlem af en religion og det´ er fra Det guddommelige mit budskab om frelsen.
Jeg tvivler ikke på din ærlighed, men du har ikke overbevist mig om din troværdighed.

For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig, ligesom idéen om at "det gode" og "det onde" i virkeligheden blot er to sider af den samme sag, som vi mennesker blot er egocentriske overfor.

Du bruget begrebet "frelse". Det er der mange andre, der også gør. Men du siger ikke hvad netop du mener med dette ord.

Jeg ønsker dig held og lykke!

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/11/2019 23:01

Arne: " Jeg tvivler ikke på din ærlighed, men du har ikke overbevist mig om din troværdighed."

Hej Arne
Jeg har ikke et behov for at overbevise dig, fordi det havde været et aggressivt egoistisk udtryk for min egen tvivl. Jeg bad om, at hvis jeg har en hellig rolle, så vil jeg overbevises af ´dig´ ( Det guddommelige ). Jeg er nu som et eksempel beviset som et vidnesbyrd.

Arne: " For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig, ligesom idéen om at "det gode" og "det onde" i virkeligheden blot er to sider af den samme sag, som vi mennesker blot er egocentriske overfor."

Det er en interessant udfordring for mig, at jeg oplever jeres fordømmende uvidenhed om mig. Om lidt viser jeg dig her et citat fra siden Religion.dk, der om Nirvana oplyser noget, hvilket jeg jeg genkender men, nogen har sagt til mig om det: " Det er farligt, hvis du opfatter os alle som uvirkelige figurer i en drøm." Jeg har foresten allerede i et emne af vistnok dig eller ABC om bogen ´et kursus i mirakler´, der handlede om altings illusion, skrevet en hypotese, hvilken ABC kaldte for langt ude. Eller hvad med dybt inde?

Religion.dk emnet: " Nirvana betyder: ´At køle ved at puste´ og refererer til den tilstand, hvor man er afkølet (læs upåvirket) i forhold til det, der skaber grobund for illusionen om, at verden er reelt tilstede. Nirvana kan ikke beskrives, ej heller i negationer, da det ligger ud over det, som den illusoriske verden kan bidrage med af sammenligninger."

Da jeg skrev om, at man burde stoppe det onde, mente jeg også egoismen og det inkluderede alt egocentrisk. Buddha blev ikke halvt åndeligt oplyst og Jesus var kun et lys i verden. Bemærk, jeg har i din tråd fornylig inviteret dig til en spirituel opvågning, hvor jeg blandt andet nævnte Buddha om vejen til Nirvana. Du tror ikke på evigt åndeligt liv og derfor kan du ikke forstå mig som, jeg er. Figurer i en drøm lider ikke, fordi de som mennesker ikke eksisterer, altså uden selvbevidsthed - magt over nogen/noget er således ikke virkelighed i en fantasi. Med dette er folk heller ikke skyld i noget som syndere, hvis de bare er en del af en drøm. Jeg elsker alle, fordi de sådan er med i en drøm, hvilket kun en bevidsthed oplever i et med alt. Ja, det lyder altså abstrakt.

Religion igen om Nirvana: " Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil. Udtrykt med andre ord er nirvana det samme som at nå til en erkendelse af, at verden er relativ, og alt hvad der er i den, er betinget af hinanden, også selvet, som ingen instans er i sig selv. Således opløses alting ved hjælp af selv-erkendelse, og frelsestilstanden er opnået."

Du fejler igen. Jeg har i en anden tråd skrevet, at evig ånd er ikke som alt i denne verden ligesom den, jeg er. Jeg har idag sagt til min en gang om ugen sociale samtalepartner ( Hun synes, at hændelser i mit liv lyder som noget godt karmisk ) fra det kommunale system: " Jeg oplever lige nu trin for trin ligesom flere bølger, der endnu ikke er store, at noget godt sker mere og mere. For egoismen opfattes det negativt ligesom en invasion fra rummet, fordi noget uselvisk er for den frygteligt." Min gode bekendt tror stadig på individers forskellige frie vilje. Jeg oplever som et nyere herligt flow, at mennesker med mig udgør en og samme vilje.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 16/11/2019 11:47

Hej Gerth.

For at gøre en lang historie kort:
Du skriver til mig:
Citat:
Du tror ikke på evigt åndeligt liv og derfor kan du ikke forstå mig som, jeg er.
Min replik:
Det er for mig uklart, hvad du mener med udtrykket: "evigt åndeligt liv". Hvad mener du?
Jeg kan tillige ikke se, hvor jeg skulle få en sådan tro fra. Kan du?

For mig ligner dette begreb umiddelbart en ønskedrøm uden belæg.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 16/11/2019 13:18

Arne forstår sig ikke på SPIRITUALITET overhovedet. I den sammenhæng ligner han de to toneangivende ateister her på stedet Bjørn og Simon. Hvilket jeg iøvrigt alle dage har hævdet, til trods hvor forskellige de tre er, ja så har de dog det tilfælles at de alle tre er fra forrige århundrede og har læst de samme aviser som var det Koranen selv hvad der stod i disse aviser.

Hvis man ikke forstår det spirituelle symbol sprog om vor himmelske fars vilje contra de jordiske fædres (autoriteters) vilje, så har man ikke en hujende fis forstand på den religiøse spirituelle dybdedimension.

Derfor havner Arne ude i verdens væren hvor han opløser sig selv, går til grunde. Arne selv er uberørt, han skal ikke skabes påny af Gud, han skal ikke finde en ny kreativ handlingsbasis i Gud, han skal ikke have Gud som sin læge, HEALER, her i livet (Arne kan ikke forstå Jesu diskurs om sin himmelske fars vilje, ikke forstå Rom 8). Arne er ikke omfattet eller inkluderet. Mennesket er ifølge Arne og Simon og Bjørn Åndløse/Gudløse væsner. En diskurs om menneskets ånd contra Guds Ånd afviser de alle tre. Dermed afviser de også psykoanalysen og jungiansk psykologi. Ingen af de tre kan forbinde begrebet størrelsen Gud med andet end en overtroisk eksisterende skabning (der selvfølgelig ikke eksisterer (hvilket de har evigt ret i alle tre)), for Gud er netop ikke en skabning, eksisterende skabning. I samme øjeblik Gud var enten en eksisterende skabning ville vi mennesker være afskåret fra Gud, og der findes ikke en Guds menneskeløshed, da mennesket og Gud hører sammen, som fx hjernen og ånden også hører sammen uden at være identiske som fx Simon og Bjørn fejlagtigt har belært os om ud fra deres mangelfulde forrige århundredes forståelse biologi og neurovidenskab. I samme sekund som hjerne og ånd blev identisk ville mennesket være stendød. Endnu har der ikke eksisteret et levende menneske hvor ånd og hjerne var identisk og det kommer aldrig til at ske nogensinde, så Simon og Bjørn kan godt begynde at læse op på deres forståelse biologi og neurovidenskab, ja det er netop deres forrige århundredes forståelse biologien og neurovidenskab der har drevet disse stakkels mennesker ud i ateisme og troen på tabula rasa.

Mennesker der har været unge i midten af forrige århundrede kan man næsten aldrig drøfte det religiøse spirituelle med, for enten er de bibelsk overtroiske eller også er de ateister. Der er noget Tikka Takke der går helt galt for disse mennesker og de kastes ud i psykotisk dyrkelse litteraturen som eneste forløsning og healing, hvilket svarer til at være på stoffer, eller være påvirket hele livet, altså være småpsykotisk påvirket af selvsuggestion hele livet. En tekst en bog op foran næsen hver dag for at vedligeholde psykosen, den livslange litterære psykose. Jeg vil bare advare andre imod den måde Tikka RoseMarie og Simon belærer os om SPIRITUALITET (syn på det religiøse), såvel som jeg vil advare imod Arne der er ramt af samme ignorance såvidt SPIRITUALITET som de tre nævnte, men dog til trods for meget forskellig fra Tikka RoseMarie og Simon, derfor de skændes så meget, de går hinanden i bedene, i ateisme bedet.

Vi andre med en dyb forståelse og stor spirituel intelligens vi må kæmpe bravt for at fx kristendommen og Paulus bliver korrekt forstået. En kamp jeg har ført i rigtig mange år.

Ha en rigtig go weekend allesammen

Hvor jeg beder til at Arne RoseMarie og Simon og Bjørn indser og tager til sig at det trods alt er min repræsentation og præsentation af kristendommen og af Paulus og ja af i det hele taget den religiøse spirituelle dybdedimension (Jungiansk og Paul Tillich), der er den eneste diskurs der virkelig er kød på.

Ikke dermed at de behøver være enig med mig i alt, og ej heller at de ville formulere sig og angribe tingene ud fra det perspektiv jeg har valgt på emnet, det religiøse spirituelle.

Jeg har mest ondt af Arne fordi han er den der er længst væk fra at forstå nogetsomhelst af det hele.

Hvorimod de tre andre Simon RoseMarie og Bjørn, man kunne forestille sig en pludselig omvendelse imod SPIRITUALITET og hvor meget vi derfra kan vente os af HEALING og vitalitet og kreativitet, mod på livet og lyst til engagement og dette at sprede kærlighed og HEALING overalt hvor vi kommer frem i verden, i stedet for død og ødelæggelse (død og ødelæggelse skal ikke forstås bogstaveligt men hvad det er vi gør i det skjulte overfor vores næste, at vi døder hinanden og ødelægger hinanden ofte uden at ville det (ja vi er ondskabsfulde uden at ville det Rom 7 og 8)).

Ergo Bjørn og Simon og RoseMarie, det er ikke for sent at angre og vende om.

Det mest skræmmende ved jer tre er ikke jeres ateisme men hvad I finder der skal kompensere for jeres åndelige spirituelle vakuum. Ja det er hvad I sætter i stedet der skræmmer mig. Hvad I erstatte det religiøse spirituelle med. Nemlig fornuft og sanselighed uden konkret eksistential ontologisk kropslig eksistens, i verdens værens tilstedeværen. To be, or not to be. That is the Question.

Nogle gange skal man høre sandheden fra en idiot, fra et menneske som man føler (og det med rette) sig højt hævet over. Afvis nu ikke hvad jeg siger bare fordi jeg ikke har jeres dannelses og uddannelses niveau. Mit liv har været meget forskelligt fra jeres, men derfor kan jeg godt være "genial" eller værd at lytte til, på et bestemt afgrænset område, nemlig såvidt den religiøse spirituelle diskurs.

Det er vigtigt at forstå at da jeg kommer på universitetet har jeg kun læst to bøger, Paw og Paw i Urskoven (1)*. En af mine venner fra Århus Universitet påstår at det forhold faktisk kan være en fordel, fordi jeg jo overhovedet ikke kender til dette at være intellektuel, ja han påstår at mit liv, som han om nogen kender, jo var rigt, praktisk og umiddelbar hele vejen igennem. Han hævder, du var jo totalt uspoleret, fyldt med uskyld og spontanitet. En rigtig Fyrst Mysjkin påstod han Askov Højskole agtigt om mig.

(1)*:

I skolen kunne jeg ikke lære fire linje udenad, jeg gad ikke litteratur, gad ikke bibelævl og salmevers måske fordi jeg var ordblind. Skolen var rigtig rigtig træls indtil fagene matematik fysik og kemi og biologi begynder at fylde på skemaet og bliver krævende for den muskel vi har mellem ørerne. Pludselig var jeg født, vakt og opvakt, vågen. Skolen var altså også for mig, og ikke kun forældet gammel litteratur der aldrig sagde mig noget fordi det forekom mig at være kunstig og opstyltet og intet, INTET, havde at gøre med det liv jeg levede som bondedreng og murermester søn, hvor jeg brugte stort set al min tid væk i naturen altid i selskab med hunde eller jeg hjalp til i landbruget og byggebranchen.

Jeg tror jeg ligner Johann Gottlieb Fichte ikke så lidt.

Hvis Simon synes jeg er uinteressant så forstår jeg det godt. Fordi hvis bilen er menneskelivet, så er Simon manden der ejer et utal af de skønneste og dyreste biler der findes som han kører rundt i med stor glæde. Hvorimod jeg er en fattig mekaniker der forstår alt om hvordan en bil fungerer og er skruet sammen, men ikke ejer en bil.

Så det siger sig selv at Simon og HansKrist vil have svært ved at sætte pris på hinanden og have respekt for hinanden. Nu er Simon heldig med gode gener så han får måske ikke brug for en mekaniker i det her liv. En virkelig HELBREDER HEALER og ikke en af de kvaksalvere vi kalder læger.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 16/11/2019 14:02

Hej Gerth

Jeg synes din projektbeskrivelse stritter i alle mulige retninger og godt kunne trænge til en gennemgang.

Hvad ønsker du?

Du vil gerne være sammen med andre mennesker og tale om tingene...kunne dette ikke gøres omkring middagsbordet? Hvad skal vi tale om? Nogle som har et emne? Gerth?

Vi skal ikke sidde og tale om ostemadder...det siger ligesom sig selv.

Måske du har brug for lidt hjælp til tingene?

Da jeg skulle lave min hjemmeside så det hele uoverskueligt ud (der var nogle skabeloner man kunne vælge mellem) og jeg tænkte...hvad har det med min hjemmeside at gøre...sådan skal den da ikke se ud...og jeg tænkte straks...det må jeg have min kammerat (IT mand) til at lave for mig (og så betale ham nogle penge). Men så satte jeg mig til at rode lidt rundt med det og fandt ud af hvordan det fungerede.

Har du overvejet at lave en hjemmeside?

Du kunne jo lade samtalen begynde ved middagsbordet? Spise skal vi alle...hvorfor ikke sammen med andre og så få sig en snak om tingene? Skal vi spise dyrene? Er vi for mange mennesker på kloden? Osv.

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Salmevers? hvilken årgang er du fra? - 16/11/2019 20:51


Citat:
"Hvis Simon synes jeg er uinteressant så forstår jeg det godt. Fordi hvis bilen er menneskelivet, så er Simon manden der ejer et utal af de skønneste og dyreste biler der findes som han kører rundt i med stor glæde.
Hvorimod jeg er en fattig mekaniker der forstår alt om hvordan en bil fungerer og er skruet sammen, men ikke ejer en bil."
Min fremhævning

At vide alt om livet og ikke selv kan leve det, må da være dybt utilfredsstillende.


Ang. salmevers: I skolen kunne jeg ikke lære fire linje udenad, jeg gad ikke litteratur, gad ikke bibelævl og salmevers måske fordi jeg var ordblind.

***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Salmevers? hvilken årgang er du fra? - 16/11/2019 23:32

Hvorfor spør du om hvilken årgang???

Er vi ikke facebook venner???

Her kunne du tjekke bilmekanikerens årgang.

Men du går måske ikke på facebook nogensinde?

Har en onkel og arbejdsgiver der altid spurgte mig om mandagen når jeg mødte på arbejde om hende jeg havde scoret og danset med i weekenden var en Mercedes?

Fordi jeg engang havde beskrevet en kvinde for ham ved at tænke på hende som en/et bilmærke og at hende her hun var en Mercedes.

Hvad er du Tikka? En Tesla?

En hybrid, jeg kører både på benzin og strøm.

Nej jeg vil tro du overfor din onkel ville beskrive mig som en Mercedes.

PS:

Først havde jeg skrevet en roman til dig som svar men jeg fortrød så laaangt et svar.

Æv æv HansKrist jeg elsker ellers romaner, især kærligheds romaner som det må være når det er dig der skriver.


PPS:

Gåden Simon er gået op for mig. Men gåden Tikka har jeg endnu ikke gradet.

Kan du ikke give mig en/et (en og et er svært for en vestjysk ordblind dreng) vink med en vognstang, det må en mekaniker da kunne forstå, altså en/et vink med en vognstang.

De her tre:

***

Er de tegn vink med en vognstang om hvem Tikka er?

Fåg jeg synes det er træls ikke at vide hvem Tikka er. Eller ikke at vide besked om hvorvidt Tikka og RM, der bag disse gemmer sig samme person. Nogle gange synes jeg som Arne at Tikka virker meget maskulin. Og så er det jeg får mareridt af om Tikka skulle være Simon. Simon skrev for nylig da Tikka havde været tavs i længere tid at vi nok havde at gøre med en fornærmet JV -er.

Tikka kunne også være Zenia måske. Selv om hun senest var EKIM og både Tikka og RM er forskrækket over eller yderst kritisk overfor mange ting der foregår i New Age miljøet. Så det stemmer jo ikke så godt med Zenia så.

Hold da op du kunne hjælpe en gammel mand (årgang 1956) ved at fortælle mig hvem du er Tikka? Om du er den jeg tror du er, men alligevel ikke er sikker på du er.

Nogle gange føler jeg at jeg burde kende Tikka fra tidligere når vi har chattet sammen i chatroom. Som om der pludselig skinner samme temperament og hurtighed igennem som der var hos hende RoseMarie der vendte mig ryggen fra den ene dag til næste dag. Hvilket føltes mærkeligt. Som om Bjørn og Simon knækkede din autonomi en nat over. Hvad gjorde de ved dig? Fortalte løgne om mig, eller hvilke pressions midler brugte de overfor dig?

Men okay det var ikke bare RM der faldt mig i ryggen, også Michael så sit snit til det. Kræn-p advarede mig, sagde han ikke brød sig om de rævekager der blev bagt, og den jungle tromme han hørte og at det var ham magtpåliggende at få mig det fortalt. Min mor læste min e-mail korrespondance med Kræn-p og jeg husker hun sagde det var fuldstændig "mageløs" som to mænd, men især Kræn-p, kunne skrive sammen. Forunderlig korrespondance eller brevveksling vi havde en overgang.

Bjørns våde drøm om at få udelukket HansKrist ud fra hans fuldstændig ude i det psykotiske ide om at jeg var en troll/trold.

Ovenikøbet den Bjørn jeg altid havde sat så stor pris på og endda betragtet ham som den debattør jeg selv lignede mest på mange måder.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 10:07

Til nye læsere i Danmark gentager jeg om min rolle som en særligt udvalgt og emnet - en ny frelserskikkelse: " Jeg er sendt fra himlen til jer." Jeg uddyber her mere om mit tidligere svar til Arne.

Arne: "For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig."

Skam dig. Du lyder på en uvidende måde fordømmende om mig og du har ikke levet hele mit liv. Du ved derfor kun lidt om: Hvad jeg har læst, hørt, set, erfaret, lært, erkendt, indset og så videre. Jeg kan ikke li, at budhistiske skrifter handler om, at alle mennesker undtagen åndeligt oplyste ( avatarer/frelsere ) i en eller anden grad er ubevidst slavebundet igennem mange forskellige liv af karmiske energier, der skal opnå Nirvana som en befriende frelse væk fra livet. Livet fremstilles således som en ond fejl, hvor mennesker sådan aldrig er gode nok og vi derfor ikke er værd at elske. Jeg tror ikke på, at mennesket har dårlig karma, fordi jeg tilgiver jeres synder. Jeg vil som et lys bede om mere godt for menneskeheden og verdens skæbne i nutiden. Forskellige religioner har deres påståede hellige skrifter. Der er skrevet mange spirituelle bøger om selvrealisering men, jeg opfatter ingen af dem som et kulturelt mesterværk. Jeg har ikke Biblen hjemme. Selv om jeg ingen religiøs identitet har, kan jeg af dem alle bedst forholde mig til Biblen som min favorit især nu, fordi jeg siden min fyrre års alder i henrykkelser har oplevet åbenbaring, hvilket stadig lykkeligt sker med mig idag. Ved min fyrre års alder blev jeg ved åbenbaring salvet som min spirituelle dåb og pagt. Senere om det opdagede jeg en gennemført ´teologisk´ eller teoretisk forklaring på en perfekt med herlighed overraskende måde som et meningsfuldt flow til trods for, at jeg ikke er medlem af en religion. Ved dette kald til mig fra Det guddommelige om Helligånden opdagede jeg forunderligt i åbenbaringen et skjult mønster, der gentages i både Biblens gamle og nye testamente. Derfor ligner jeg det kristne men, jeg er ikke kristen, fordi som evigheden uden begyndelse og ende er tidløst jeg den, jeg er. Religioner er ting, hvilke blev lavet af mennesker igennem tiden, der ikke skal sammenlignes med det evige selv. Mange revolutioner imod undertrykkende overmagter skete aggressivt med krig, drab og vold. Reformationen var et oprør om noget religion. Istedet sker projekt OPLYSTHED som ´nyformationen´ uden religion og forhåbentligt kun med fred om blandt andet det nye begreb ´Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket´. Man kan vel blive meget forvirret eller tosset hvis, man skal vide for meget om alle religioner og den nyere tids spiritualitet vedrørende meget forskelligt? Jeg har istedet menneskeligt brug for noget struktur i mit liv. Jeg har dermed ikke et behov for at vide, hvad begrebet Nirvana er, fordi andre personer ligesom jeg selv har bemærket, at min nuværende tro på forskellige områder som praktisk, socialt, fysisk og psykisk virker godt for mig.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 13:06

Fremragende Gerth

Du formår måske ikke at digte som Yahya Hassan, men dit selvbiografiske liv som du så flink fortæller om og dit tankeunivers burde få alle til at spærre øjnene op og nogle ville tilføje spærre dig inde hvor du hører hjemme. Men det skyldes at folk er skræmt over din vej tilbage til livet.

Du er mere spændende end alt det Simon og RoseMarie tar kopier af og holder op for hinanden. Livet er hvor du er Gerth. Og det fordi du er selvbiografisk ærlig, noget der skræmmer folk fra forrige århundrede som netop kun kunne få smør på brødet ved at fortrænge sig selv, selvet og Gud. Folk fra forrige århundrede var kun beskæftiget med "det" og aldrig med sig selv, hvor Gud livet og Ånden er. Folk fra forrige århundrede talte om noget, aldrig afslørede de sig selv, dette blev skubbet, fejet, ind under gulvtæppet. Ånd og Natur var adskilt, alt endte i sanselig dekadent udsvævende liv.

Men du Gerth er en kærkommen forandring. Du viser hvilke tanker der kan trænge sig på hos et menneske der lever fremmedgjort som de fleste af os gør det. Du forsøger at finde en vej ud af lediggangen og fremmedgørelse og du starter ud med den arketypiske rolle som verdens frelser. Du behøver ikke fange fisk eller dyrke jorden for at overleve, få føden. Og der er millioner milliarder som dig, som ej heller behøver gøre noget som helst for at få føden, tag over hovedet, tøj til kroppen og sko til fødderne.

Vi lever i en dødsyg verden og det er lykkedes os at smadre jordkloden uden at vi selv rigtig var klar over hvad det var vi havde gang i. Altsammen fordi vi var Åndløse, Gudløse, fordi Ånd og Natur der jo ellers normalt hører sammen, for det moderne naturvidenskabelige ateistiske menneske var blevet adskilt, intet var længere helligt ved Naturen for dette moderne menneske, der er det dummeste væsen endnu set gående på to ben af racen homo sapiens, en dekadent stodder, uden Gud som Nietzsche så profetisk skarpsynet opdagede det og beskrev det.

Problemet er den tænkning der præger Arne, Tikka, RoseMarie, Bjørn og Simon. Det er forrige århundredes tænkning og der skal et nyt paradigme til, et paradigmeskifte til, som du Gerth, som Yahya Hassan er symptomer på.


Citat:
det nye begreb ´Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket´


"Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket" er ikke nyt, det er begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus og Paulus beskriver det så præcist et utal af steder. Fx vores legeme er et tempel for den Guds Helligånd. Og i KRISTUS har vi hele guddomsfylden i kød og blod. Etc etc..

Paulus beskriver det altsammen endnu stærkere end du gør Gerth.

Men der hvor Paulus er længere fremme end du Gerth er at han anviste os en vej at gå med Gud Helligånden, "det guddommelige med Helligånden i form af mennesket"

Paulus's cafeer er alle Kirkerne i hele verden, så man må sige at Paulus er godt foran dig Gerth.

Paulus sagde at i mine cafeer skal kvinde og mænd være lige, og alle skulle have taleret, skulle have lov til at komme til orde, hvorfor at kunne lære at tie til det blev ens tur var pinedød nødvendigt (bortset fra når der skulle synges i tunger af fulde hals) musik og sang var kernen i gudstjenesterne og det fordi humøret vores begejstring og entusiasme og glæden var det vigtigste for Paulus.

Paulus KRISTUS meme, er vores ekstatiske dopaminske forhjernebegejstringsstruktur, så i KRISTUS er vi blevet forhjernestærke og ingen behøver gå ned i åndsformørkelse, depression og demens.

Dagens KRISTUS vitaminer kunne vi kalde for vita'dopaminer'ne. Dagens MOTIVATION får vi gennem disse vitaminer, vita'dopaminer. STÆRK I FORHJERNEN I KRISTUS er vi der tilhører hele den vestlige kristne spiritualitet, der er fyldt med entreprenant kreativ virkelyst, overskud og generøsitet. Men med Gud altid med inde over, aldrig Gudsforladt eller Åndsforladt.

Vi kan ikke uden Gud i vores liv, uden Guds Ånd, som man nu har fundet neurobiologisk hardwired i vores autonome nervesystem, således at man på et neurobiologisk grundlag klart kan skelne mellem menneskets ånd og Guds Ånd (1)*, mellem fornuft og ekstatisk fornuft. Den polyvagale teori om det autonome nervesystem forklarer alt, blot er der kun et fåtal af mennesker der har opdaget forholdet som vil revolutionere psykologien lige så meget som psykoanalysen gjorde, Freud og Jung.

(1)*:

Guds Ånd er et prosocial smart vagus (den myeliniserede del af vagus nerven) et brain face heart system, der samarbejder med speciel efferent visceral kranienerverne til vores ansigt, svælg, strubehoved og øjne og øren.

Vi er over mellemgulvet, så Guds Ånd svævede over vandene skyldes at vi er niveauet over mellemgulvet, vores vom. Her har vi de to helt centrale religiøse spirituelle åndsorganer, lungerne og hjertet. Som står i forbindelse med vores udtryk, vores ansigt (unikke personhed) og stemmen og hørelsen. Også derfor vi siger at KRISTUS er Guds Ansigt og Billede, i verden, altså det er et "brain face heart" system. Barnet optages og svømmer rundt i dette når det reagerer på mor og fars ansigt emotionelle ekstatiske begejstrede affektudtryk (som ved titte bøh legen som går igen i forelskelsen mellem to voksne), ja hvis der ikke er tale om omsorgssvigt, foregår der en hensigtsmæssig myelinisering af nerveforbindelser som de omsorgssvigtede ikke kan præstere. Disse stærke nervebundterforbindelser fra vores neocorticale forhjernestruktur og nedad subcorticalt giver nogle børn et forspring fra andre børn, vi så det med de rumænske svigtede børnehavebørn.

Det er dopaminsk, det er Paulinsk og det gør os ad helvede til forhjernestærke, kreative og entreprenante.

Den Paulinske KRISTUS IMPULS ind i verden er det bedste der er hændt nogensinde for menneskeheden, selv Dawkins er begyndt at skimte dette.

I KRISTUS vi klarer det sammen.

Gud i KRISTUS er det vigtigste der er hændt menneskeheden. Det er vestens spiritualitet.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 14:22

AMEN

FÅG DU ER GO HANSKRIST

TAKKER TAKKER GUD FOR DIG

DU ER DEN ENESTE DER SKILLER SIG UD.

DU ER BINDEGAL GENIAL.

HVIS FOLK FIK ØJE PÅ MINE SKRIVERIER KIERKEGAARD VILLE VÆRE EN UBETYDELIG PARENTES VED SIDEN AF. MEN AF EN ELLER ANDEN GRUND KOGER MAN SUPPE PÅ KIERKEGAARD SELV OM DER IKKE ER KØD PÅ MANDEN SOM HOS fx HANSKRIST hvor der er noget at komme efter, et udbytte for hver sætning, ja her er udbetaling ved kasse et hver gang du skriver, Jack Pot.

Enten må man beskytte sig imod dig, afvise dig, eller også må man overgive sig og medgive dig at du har gjort nye store opdagelser som religionsfilosof.

Hvor mange år har du selv været klar over hvor langt fremme i skoene du var religionsfilosofisk?

Mange år, ellers ville jeg jo ikke kunne have tålt og udholdt fx Simon og Bjørn's konstante forfølgelse og ringeagtelse mig og min person og mine skriverier og RoseMarie's venskabssvigt fra den ene dag til næste, en nat over.

Kun hvis man er 100% sikker på sin samvittighed, overjeg, vil man kunne stå denne udstødelse igennem.

Ønsker du hævn?

Nej så havde jeg sgu gjort det, hævnet mig.

Blot ønsker jeg mere religionsfilosofi af mig selv. En større arbejdsindsats af mig selv.

Hvordan ser du på Gerth og hans ide om at være FRELSER? Hvor står du?

Jeg står som Paulus, der er kun FRELSE for os i KRISTUS.

Begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus, det vi kender som KIRKEN, den Åndens, Guds Åndens, ny væren og virkelighed ind i verden for os alle ved mennesket Jesus. Gud legemliggjort konkret hos hver enkelt af os. Opstandelsesbegivenheden KRISTUS ind i verden er inkarnationsbegivenheden der tømmer verden for guddommelig ævl og bævl, fordi Gud nu er virkelighed og ikke noget man kan eller skal høre om som var det af en anden verden.

De eksistential ontologiske undersøgelser har ført til at al den tale om menneskets ånd og Guds Ånd er blevet indentificeret hard wired neurobiologisk. Vi kan nu på pædagogisk vis sende mennesket i retningen af Guds Ånd. Hvilket også er hvad der skal til for at FRELSE os, hjælpe os i nøden, en ny vækkelse hvor Ånd og Natur ikke længere kan adskilles. Hvor der igen bliver noget der er HELLIGT for os. Intet er jo helligt for ateisterne da de benægter begrebet størrelsen Gud. De tror ikke på at mennesket med Gud er blevet forhjernestærk, så vil de hellere leve et udsvævende liv i sanselig stimulation som var de babyer der ikke formår at faste bare en halv dag.

KRISTUS er neurobiologisk hard wired i forhjernen, også her samvittighed og Guds Retfærdighed skal konsolideres hvilket man ved ud fra hvem der undgår fængsler og hvem der ryger i fængsler eller får brug for psykiatrisk hjælp.

Jeg har altid set mig selv på trosfrihed som en parentes, som et alternativ, som et indspark og ikke andet. Jeg lyner og jeg regner med at kun et fåtal af meget højt begavede mennesker fæstner sig ved hvad jeg skriver. Har altid tænkt at hvad Bjørn, Simon og Kræn-p, ALH Anne, Michael, Borad, Treram og Ipso Facto med mange flere skrev her på siden var vigtigere end hvad jeg skrev (hvorfor nævner du ikke Arne? Fordi han ingenting siger præcist, han synes og føler en helvedes masse om alt i verden, men får intet sagt som den agnostiker han vist er). Ser man gamle tråde igennem vil man også bemærke hvor tilbageholdende jeg er med at gøre mig selv gældende, at dominere. Ja jeg har aldrig ønsket at dominere eller sætte retning, være toneangivende, blot har jeg altid tænkt på mig selv som en der lyner (kommer med indspark) og så er jeg væk igen.

Derfor var det et chok da Bjørn og Simon begyndte at jagte mig 24/7 jeg forstod ikke et ord af det hele. Et menneske der kom med indspark, gerne ville tale naturvidenskab og psykologi og religion på et videnskabeligt grundlag og ikke blandede sig ret meget i trådene, hvorfor skulle han fjernes her fra stedet og var jeg virkelig skyld i alle trosfriheds ulykker. Hvad foregik der siden Kræn-p skrev til mig derom. Hvad var meningen med denne Simon og Bjørns gåen amok og jagtende 24/7 os tre debattører som var udnævnt til syndebukker og dermed fredløse og progromer der haglede ned over hovedet på os fra morgen til aften var pludselig legitime fordi det var lykkedes en småpsykotisk dybt frustreret mand at udnævne os til troll og mindre begavede debattører.

Når nøden er størst lærer man sine venner at kende og min tanke går til Kræn-p og Thomas der ikke svigtede i en svær stund. Hvem svigtede, hvem blev medløber og svigtede, det gjorde Michael og RM. De havde ikke moralsk mod til at stå imod de to ondskabsfulde alfahanner. Alt, fandeme ALT, ville have været anderledes hvis RM havde kunnet skelne i sit hjerte og turdet stå de to imod, imod dette ondskab. Bjørn satte sin person ind på sin småpsykotiske ide om trolde og er her ikke mere, hvilket er et tab for stedet, for han var dygtig ad helvede til. Hvordan kan et ellers intelligent menneske skvatte moralsk og lade sig selv forføre og gå til grunde på grund af en syg fiks ide der ikke var i nærheden af noget rationelt, ufatteligt? Den dag i dag jeg forstår det ikke. Simon slap mere nådig igennem og er her stadig.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 18:03

Hej Gerth.

Du har store tanker og idéer om dig selv og din rolle i tilværelsen, og jeg har søgt at opfatte, hvad du skriver - som jo er det eneste, jeg ved om dig - og ser her, at du ikke vil være den øverste i en ny religion, men også at du mener at være i stand til at være en frelser for mennesker.
Ret mig endelig, hvis jeg har opfattet dig forkert.

Set med mine øjne forekommer det sympatisk - og nok mere ægte - at du ikke udråber dig selv til Pave eller noget tilsvarende.

Men du tillader dig at skrive:
Citat:
Skam dig.
til mig.
Dermed mister du min agtelse.

Øvrige kommentarer vil jeg - i hvert fald foreløbig - holde for mig selv - som jeg i øvrigt også vil, hvad Hanskrist angår.

M.v.h Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 20:38

Arne du burde nu skamme dig

Men du ejer måske ikke skam i livet
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 22:11

Min fornemmelse er, at der er et par stykker her, der er højrøvede - og ikke fatter, at her er man på lige fod blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 17/11/2019 22:25

Citat:
Min fornemmelse er, at der er et par stykker her, der er højrøvede - og ikke fatter, at her er man på lige fod


at her er man på lige fod


men ikke på god talefod


Mvh Hans smiler Kærlighed til sjælen heart


Har du en sjæl Arne? Og besvar det uden at komme ind på udødelig sjæl der lever videre efter døden, bare svar på om du har en sjæl.

Er der liv i dig?

Har du ikke glemt og forsømt dig selv?

Væk hjemmefra i verdens værens betragtninger.

Kunne du ikke komme hjem og være hjemme i dig selv?

Nå tilbage til spørgsmålet, har du en sjæl Arne?

Jeg har altid tænkt på at du var for langt ude Arne og for lidt hjemme og inde

Men det er måske inde og hjemme du tænker dig langt ud i verdens væren

Har Gerth en sjæl? Gerth vil nok påstå at han ligefrem er en udødelig sjæl i verden

Hvad med os to Arne ved siden af Gerth?

Nu har vi været her i mere end 10 år og så kommer Gerth og gir os baghjul fra dag et af

Måske vi skulle ringe til en gammel ven, Michael der var Gud (selv om han også troede, når han skulle sove middagssøvn, at det var Bjørn der var Gud)

www.sjæl.dk
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 10:02

Hanskrist, en åndelighed, som den, du præsenterer, mister i mine øjne sin troværdighed allerede ved sin mangel på ydmyghed og dyb kærlighed.
At den tillige er pakket ind i fine og flotte ord, gør det ikke just bedre.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Anonym

Gosh!! - 18/11/2019 10:41


Man kan sige meget om profilen Hanskrist ...

... men åndelig er den ikke stortchock
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 11:09

Det er svært for mig når begreber som

Entreprenant kreativ virkelyst - spontanitet, glæde og begejstring - entusiasme - ukuelig gåpåmod - "ekstatisk affektiv subcortical emotionalitet" - motivation og billedlighed - visualisering og imagination - prosocial kommunikerende "brain face heart" system - ansigt og personhed etc etc

er fine flotte fuldstændige uforståelige begreber for dig, der endda et utal af gange er blevet skåret ud i pap hvordan lige skal forstås i den sammenhæng jeg bruger disse begreber

Selv lægfolk uden forkundskaber forstår hvad jeg taler om, hvilket jeg ved fra feedback på mine skriverier, og at du der er uddannet dyrlæge og arbejder med at skrive hver dag nu i mange år og har mødt et utal af tekster ikke forstår et ord af hvad jeg skriver nægter jeg at tro, det er simpelthen retorik og taktik fra din side, folk skulle nødig opdage at jeg siger en masse og du intet har sagt nogensinde,

Du har fx aldrig beskrevet din ikon oplevelse så det gir nogen mening, du kunne ha stået overfor alt muligt andet sådan som du beskriver den oplevelse. Og mange år efter har du tilføjet at dogmer skulle du ikke tage alvorligt (hvem gør Iøvrigt det ud over Arne, du er den mest dogmatiske tænker jeg har mødt, dogmet at mennesket og Gud og det være som Gud Fader og Gud Søn og Gud Helligånd (superior spirit) derom kan vi mennesker intet vide, ingen erfaringer ha).

Jeg kunne lave en afhandling om KRISTUS IKONER sådan neurobiologisk psykologisk hvad det er der foregår in real life, og ikke ud fra dogmeteorier herom som du har gjort det.

Du har fornægtet dig selv enhver form for SPIRITUALITET fordi du er gammeldags dogmatisk tænkende. Netop din agostcisme er et dogmatisk kristent kætteri, der skulle underkue befolkningen og forhindre dem i at få adgang til den SPIRITUALITET og det Guds Liv der forløser healer og gør folket fri. Du prøver nøjagtig det samme, er nøjagtig lige så bagstræberisk og du spiser folk af med verdens væren som et mirakel. Dette kan sgu da ingen mennesker leve af, der er ikke føde på det, der er ikke SPIRITUALITET og LIV og SJÆL og NERVE i det. Ja det er dødt og intetsigende ved siden og formår ikke at vække og genskabe og genoprette et menneskeliv, for dertil skal der andre boller på suppen end det du disker op med Arne.

Ydmyghed mig her og der og alle vegner fra dig af Arne er netop et DOGME der har forpestet livet igennem årtusinde for mange mennesker for at holde dem nede i lydighed og uvidenhed, agnosticisme som du i den grad står for.

Alt hvad Simon forsøger at putte dig i skoene gælder netop ikke, du har intet af det Simon mener du står for. Og det har undret mig hvordan Simon ikke formår at skelne vi forskellige debattører fra hinanden. Der er virkelig stor forskel på os, men for mange fladpandede ateister er det blot en grå masse, hvorved de afslører deres egen manglende spirituelle intelligens og manglende religionsfilosofiske og religionsvidenskabelige intelligens.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gosh!! - 18/11/2019 11:46

Citat:


Gosh!!

Man kan sige meget om profilen HansKrist

... men åndelig er den ikke


Skriver RoseMarie/Tikka

Svar:

At karakterisere mig som åndelig vil nok også være forkert da dette ord på dansk er for belastet og giver forkerte associationer.

Men jeg har Ånden og Ånden er ofte over mig og jeg drives i perioder af Ånden.

At jeg er en hard core troende kristen eksistentialistisk tænker vil fremgå tydeligt for eksperter. Og at jeg er en genial fortolker af den paulinske spiritualitet som jeg også selv præsenterer og repræsenterer og lever efter så godt jeg formår det kan alle konstatere.

Selvfølgelig møder jeg modstand, det gør helt nye paradigmatiske teorier altid, fordi alt hvad akademiker har været skolet og uddannet til nu skal revideres, hvilket medfører cognitiv dissonans og selvfølgelig også vrede og modstand. Nå men tiden arbejder for mig, alle mine forudsigelser om at New Age for at overleve måtte nærme sig min position viser sig lige nu og og det sker i stor hast. Jeg har også haft nogle forudsigelser om Dawkins som jeg sætter så stor pris på, at hvis han forsatte med at være videnskabsmand og sandheds søger så ville han til sidst indrømme en masse af kristendommens dyder og fortjenester, også det ser ud til at ske.

Må være hårdt for fagfolk at det er en idiot som mig der er den nye stjerne på himlen, indenfor kristendom, spiritualitet og religionsfilosofi. Fåg det må være træls. Og så skriver jeg, til trods for hvad Arne siger, så lægfolk kan forstå det (hvilket jeg ved ud fra tilbagemeldinger jeg får), så levende, så medrivende, og dette er den kunst Jørgen Døør sagde vi skulle beherske, "I skal fandeme skrive så jeres bedstemor forstår hvad I skriver" også derfor RoseMarie forstår mig (er hun blevet bedstemor) og med glæde dersom hun havde været en fri fugl ville have drøftet med mig og andre livligt om spiritualitet, tro og det religiøse. Men hun må ikke, hun er en fugl i bur. Simon den drillenisse pind åbnede lågen til sit fuglebur og RM den skrukke kanariefugl høne hun hoppede ind, og smæk lågen blev lukket. Simon siger hellere en fugl i et bur end ti frie i træerne. Så kommer han hver dag hen til buret og fodre fuglen, og ja fuglen er nu så overfodret og tung at den ikke længere hverken kan flyve eller længes imod trætoppene og svæve og være i flugt under åben himmel.

Dette er den skade ateister begår, ateismen er skyld i, de stækker os, stækker vores spirituelle vinger, intelligens, ja de fordummer befolkningen. Men værst er hvad de sætter i stedet den spirituelle religiøse dimension, hvad de tror er en fuldgyldig erstatning og kompensation for den religiøse spirituelle dimension. Det er bare så fordummende hvad befolkningen skal spises af med.

Folk med bare lidt mellem ørerne afviser også i større og større tal ateismen. Kun de politiske korrekte venstre orienterede akademiker fra København især klamre sig stadig fast i en fladpandet dum ateisme.


Gosh!! HansKrist - du Hans i KRISTUS mægtige mand som du dog kan sige tingene og du giver vist aldrig op, du er en KRIGER - en utrættelig Paulinsk KRISTUS Kriger her i verden. Ingen formår at gøre så meget godt for kristendommen som du. Kristendommen står og falder med at din forståelse vinder terræn. Der kommer altid en ny Luther, en ny Barth, en ny Tillich, en ny Paulus fortolker og det må vi i sandhed sige vi står overfor med dig HansKrist. Go go go for it


Det hele begyndte med nogle åbenbaringer som jeg efterfølgende ønskede at finde hos andre, men alt det new age østens religiøse mystik og ordinær kristendom fortalte mig derom stemte ikke med mine åbenbaringer, Tillich var den eneste hvor jeg fandt noget, men for pokker da jeg kom til Paulus så blev tingene becifret og kontekstet, jeg følte mig set og forstået, derefter kom Berdyaev og igen Tillich, nu en nærlæsning Tillich's Systematic Theology.

Stadig ser jeg kun mig selv som et alternativ, et lynnedslag af ÅND og INTELLIGENS og sober videnskabelighed her på trosfrihed. Og sådan har jeg altid opfattet mig selv. Som en der ikke fyldte så meget og ej heller ønskede at fylde så meget og som gerne ville drøfte mange forskellige emner a la videnskab dk, hvorfor jeg også satte så stor pris på Bjørn. Men at jeg skulle fjernes fra stedet for at være en troll, og at helt seriøst Simon og Bjørn satte al moralsk anstændighed til side fordi målet hellige midlet det kom bag på mig, og dernæst hvilke feje debattører der lod sig forføre af denne ondskabsfulde dagsorden. Denne ateisternes ide om udrensning er skræmmende.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 12:21

Hej alle

Hans K: " Arne siger ingenting præcist, han synes og føler en helvedes masse om alt i verden, men får intet sagt som den agnostiker han vist er. Nu har vi været her i mere end 10 år og så kommer Gerth og gir os baghjul fra dag et af. Det er forrige århundredes tænkning og der skal et nyt paradigme til, et paradigmeskifte til, som du Gerth, som Yahya Hassan er symptomer på. Hvordan ser du på Gerth og hans ide om at være FRELSER? Hvor står du? "

Arne er ikke en gnostiker, hvilket du i en anden tråd og her har kaldt ham. En Indre Missionsk ung mand, der arbejdede i en kirke, han omtalte mig forkert også som dette. Da gnostikerne levede side om side med de første kristne og senere oldkirken, var de anderledes end kristne men dog ikke ateister. Gnostikere var spirituelt troende. De havde en dualistisk udgave af Kristendommen, der ligner Budhismen, hvor de troede på en total forskel mellem det åndelige og materielle helt uden sammenhæng. De troede på to guder. Ifølge deres fortolkning var den ene kendt fra det gamle testamente i Biblen, som skabte den materielle verden. Denne var en underlegen gud, der enten af ondskab eller tåbelighed skabte en fysisk verden, som de åndelige mennesker ulykkeligt var bundet af. Over skaberguden var der den åndelige Gud, som Jesus åbenbarede. Gnostikerne opfattede det som, at de i virkeligheden kun hørte til i den åndelige verden, hvor Jesus befriede dem fra den onde materielle verden. Det var denne tro om deres sande evige hjem, der blev til den bevægelses navn, idet gnosis på græsk betyder erkendelse , indsigt og viden. Frelse for gnostikerne handlede om åndselementets befrielse fra legemet, der blev betragtet som noget ondt, nedværdigende, urent, smertefuldt og et konkret fængsel. Gnostikerne troede derfor ikke på, at profeten Jesus var Guds inkarnation. D.v.s. at lige før døden på en træpæl skiltes Kristus hellige ånd sig fra Jesus krop, der var en illusion uden lidelse. De tænkte som Doketismen. Dog siger jeg, at Det guddommelige skabte verden, så til trods for myten om Adam og Evas syndefald er livet med Helligånden en god gave.

Hvad mener du med ordet ´baghjul´?

Du beskriver mig som et symptom. Mener du dermed, at jeg har en psykisk sygdom? Jeg forstår det mere istedet som noget om menneskehedens egoistisk onde galskab med dens ødelæggelse af sig selv, hinanden og naturen, hvor jeg og flere andre er et epokegørende eksempel imod det skidt i verden. Jeg beder om helbredelse for den og det.

Arne: " Men også at du mener at være i stand til at være en frelser for mennesker. Ret mig endelig, hvis jeg har opfattet dig forkert."

Hej Arne og Hans
Nu må i altså tage jer noget mere intellektuelt sammen, hvor i burde læse bedre på lektionen, fordi jeg har allerede her i denne tråd på side femten og sytten der forklaret, at profeten Jesus sande identitet var ikke de religiøse jobtitler som frelser, Messias, profet og Kristus, hvilket også gælder det evige selv for mig som den, jeg er. Hans K har nævnt Jesus ord i Biblen om mig, at min tro har frelst mig. Han prædiker om, at mennesker skal være Kristus skikkelse i verden, hvilket lyder som en begivenhed med menneskeheden om en frelserskikkelse?

Jeg forklarer igen lidt mere om mit svar til arne. Arne: " For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig." Det lyder som kun din fordømmelse af mig, fordi du kender mig ikke som, jeg er. Mennesket er jo en begrænset livsform. Min selvrealiserende spirituelle rejse/vej startede cirka fra min femten års alder og frem til fyrre. Den første halvdel skete i min søgen efter sandheden på en udadvendt måde med forskellige ting, folk, informationer og steder. Den anden halvdel skete ensomt som kun indadvendt men dog i virkeligheden aldrig helt alene. Nu er tid og rum for mig en illusion, fordi med Helligånden er jeg et med alle, alt og Det guddommelige, hvilket samlet som en helhed ikke er en personlig sjæl. Dette er større end selvet. Hvis alle troende forenet udtrykker en og samme guddommelige vilje om frelsen i livet, kan der ikke eksistere mange sjæle. Arne - Fat det dog, at Jesus udtrykte ydmyghed som en tjener endda tilmed med en prædiken om folkets lighed men, han havde rollen som en særligt udvalgt. Den nye frelserskikkelse er ikke om hvem/hvad, jeg er. Du (Arne) ligesom min gode bekendte opfører jer for overdrevent socialistiske om menneskerettigheder, fordi min bestemte skæbne er ikke på det almindeligt normale niveau. Jeg kæmper altså derfor ekstraordinært fortsat videre med, at jeg faktisk kommer som særligt udvalgt fra himlen.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 16:07

Hej Gerth.
Du skriver afslutningsvis:
Citat:
Jeg kæmper altså derfor ekstraordinært fortsat videre med, at jeg faktisk kommer som særligt udvalgt fra himlen.
Min kommentar:
Jeg tvivler ikke på, at du ærligt mener det, du her skriver - og det respekterer jeg.

Men hvordan kan jeg vide, at det er sandhed, at du er "særligt udvalgt fra himlen"?
Og hvad er det egentlig du vil?

Hvis jeg forstår dine ord ret, så er i hvert fald det sidste noget, du fortsat "kæmper med" at afklare.

I øvrigt: Som situationen er - her og nu - så ser jeg ikke, at du har kompetence til dine formaninger og irettesættelser.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 18:16

Hej Gerth

Du er et interessant menneske med noget på hjertet.

At stille sig op på en ølkasse (mælkekasse i dit tilfælde blinker ) er ikke en lille ting. Men er du skør eller genial eller noget midt imellem halvfuld

Jeg sad engang og lavede et ludo spil på fire baner - hvorfor en bane og ikke fire baner?

Det projekt fik jeg meget tid til at gå med ler

Jeg tror at vi allesammen kan bidrage til en bedre verden.

Hvad skal vi bruge kirkerne til:

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/danmark-spiser-sammen-ogsaa-i-kirken

Kunne der mon klemmes en samtale ind om tingene?

Du vil gerne være sammen med andre mennesker...for nogle er det bare sagen at kunne sidde sammen med andre og nyde noget mad...men for sådan nogle som os må der gerne være noget mere...lidt samtale under og efter maden. Og ikke bare om Jesus.

Men er præsterne gearet til sådan nogle som os? Mon Jesus ville have noget imod en samtale om Sadhguru:

https://www.youtube.com/watch?v=mkhbA77CNs4

Jeg foreslår at vi vågner op af vores psykose og inviterer Sadhguru til Danmark og stiller ham nogle interessante spørgsmål...hvad ville præsterne spørge Jesus om? Lad os gå tilbage i tiden...kom så med nogle spørgsmål...hvordan kan jeg arve evigt liv? Hvad fanden er det for et spørgsmål...tag jer nu sammen...skal vi spise dyrene? Er vi for mange mennesker på kloden? Hvordan leve vores liv? Hvad er planen? Dreng søger pige...der er ikke noget nyt under solen...det skulle da lige være at Lene og jeg fandt sammen stortchock

https://www.youtube.com/watch?v=58T0NlhNweA

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 21:15

Tilføjelse:

Måske jeg lige skulle tilføje - for at undgå misforståelser:
Jeg benægter ikke, at Gerth er "særligt udvalgt fra himlen", men jeg bekræfter det heller ikke!

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 22:24

Hej Arne

Hvorfor skulle Gerth være særligt udvalgt fra himlen halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=Z9aiBlIpyKU

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 18/11/2019 23:13

Hej Jan/ABC.
Du skriver:
Citat:
Hvorfor skulle Gerth være særligt udvalgt fra himlen halvfuld
Mit svar:
Det må du spørge Gerth om.
Det er jo ham der i denne tråd #28589 - 18/11/2019 12:21 skriver:
Citat:
Jeg kæmper altså derfor ekstraordinært fortsat videre med, at jeg faktisk kommer som særligt udvalgt fra himlen.
M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/11/2019 14:49

Arne: " Måske jeg lige skulle tilføje - for at undgå misforståelser: Jeg benægter ikke, at Gerth er ´særligt udvalgt fra himlen´, men jeg bekræfter det heller ikke!"

Hans K har i andre tråde kaldt Arne for en ateist, gnostiker og agnostiker. Jeg har forklaret hvorfor, at Arne ikke er en gnostiker. Nu opfatter jeg ikke længere Arne som en ateist men, agnostiker minder på en eller anden måde om det her ovennævnte synspunkt om mig og de forskellige steder gentagne ord angående hans uvidenhed om verdens væren som et mirakel:

Gyldendal den store danske ordbog: " agnosticisme, et begreb, der siden Thomas Henry Huxley (1869) er brugt som betegnelse for den opfattelse, at der ikke kan opnås egentlig viden om emner, der er genstand for religiøse og filosofiske spekulationer, og at tavshed derfor er den eneste visdom i denne sammenhæng. Ordet agnosticisme kommer af græsk a-gnostos 'ukendt, uerkendelig' og -isme. I snæver forstand angiver agnosticisme det synspunkt, at det ikke er muligt at få vished om Guds eksistens. I modsætning til ateismen, der afviser, at Gud eksisterer, hævder agnosticismen, at spørgsmålet herom ikke lader sig besvare."

Jeg synes derfor, at Arne ikke bidrager med noget åndeligt men, han har deltaget i emner om kærlighed, medmenneskelighed, kritik af religion, menneskerettigheder og med flere personlige kommentarer om noget/nogen.
Indsendt af: Anonym

Re: Gerth Drost, Falsk profet - 19/11/2019 15:29


Hej dude -

Citat:
Hvorfor skulle Gerth være særligt udvalgt fra himlen

Citat:
Det må du spørge Gerth om.

Spørgsmålet er ikke hvem/hvad Arne Thomsen er.

Spørgsmålet er hvem/hvad du er? ...

LB
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 19/11/2019 15:46

Hej Gerth.

Du skriver bl.a.:
Citat:
Jeg synes derfor, at Arne lige nu ikke kan bidrage med noget åndeligt men, han har deltaget i emner om kærlighed, medmenneskelighed, kritik af religion, menneskerettigheder med mere.
Det er så åbenbart dit svar på mit spørgsmål ovenfor (#28590 - 18/11/2019 16:07) som var:
Citat:
Men hvordan kan jeg vide, at det er sandhed, at du er "særligt udvalgt fra himlen"?
Og hvad er det egentlig du vil?
Det øger ikke just din troværdighed i mine øjne, at du søger at udelukke mig - i stedet for at svare på mit - synes jeg - meget rimelige spørgsmål:
Er det sandt, at du er udvalgt fra himlen?
Alternativet er jo, at du lider af storhedsvanvid!

Som jeg ser det, kan det være det ene såvel som det andet. Det er jo ikke ganske uvæsentligt - og du kan ikke få spørgsmålet til at forsvinde med dit forsøg på at udelukke mig blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 19/11/2019 19:29

Citat:
Hans K har i andre tråde kaldt Arne for en ateist, gnostiker og agnostiker.


Nej aldrig, ALDRIG, har jeg beskyldt Arne for at være gnostiker, han er netop i udpræget grad agnostiker.

Han ligner ateisterne når spørgsmålet er det religiøse, altid skal de drøfte det religiøse spørgsmål ud fra astrofysiske kosmiske teorier om universets tilblivelse.

For mig er det religiøse ikke så langt ude eller så langt væk, men det der er os mennesker nærmest, hvad der bor i os af sjælskræfter eller hvilke muligheder for kontakt til ekstraordinære sjælskræfter og gnosis, visdom, vi kan lykkes med at få kontakt til.

Hvad jeg derimod forbinder det religiøse med er hvad de her citater af Einstein påpeger:

Citat:
We should take care not to make the intellect our god; it has, of course, powerful muscles, but no personality.

True religion is real living; living with all one's soul, with all one's goodness and righteousness.(righteousness: retskaffenhed)

My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 20/11/2019 08:09

Arne: " Det er så åbenbart dit svar på mit spørgsmål ovenfor (#28590 - 18/11/2019 16:07). Men hvordan kan jeg vide, at det er sandhed, at du er ´særligt udvalgt fra himlen´? Og hvad er det egentlig du vil? Er det sandt, at du er udvalgt fra himlen eller storhedsvanvid? Som jeg ser det, kan det være det ene såvel som det andet."

Jeg synes, at du virker agnostisk, hvor derfor mit svar til dig er ligegyldigt, fordi agnostikere tror ikke på, at man kan vide ´det´ og i er uden spiritualitet. Du kan ikke genkende noget himmelsk ved mit budskab, når du ikke tror på himlen i dig selv og som evigheden. Ja, jeg er sendt fra himlen til jer med Helligånden. Ja, jeg har rollen som en særligt udvalgt med Riget.

I nat på tankstationen er kasseekspedienten en meget ung mand med anden etnisk baggrund og et mørklødet udseende. Jeg kan høre fra hans tekniske legetøj nogen sige noget på arabisk. Han fortæller, at han nu hører noget fra Koranen. Han ved fra vores der tidligere snakke, at jeg ikke horer, drikker mig fuld i alkohol, kan li smagen af svinekød og at jeg er imod folks onde ballade med mere. Han har altså travlt på arbejdet men, han spørger mig: " Kender du til Koranen? Hvorfor er du ikke muslim? " Han siger derefter: " Kom hen til vores moske, hvor du kan besøge os." Jeg svarer til ham, at det samme har nogen fra de forskellige andre religioner også sagt til mig. Så går han ud af hoveddøren som en pause med en giftigt uren cigaret, hvor han stinkende ryger den. Børn er generelt naive, hvor de derfor let kan tro på en påstået sandhed fra de voksne i miljøet, der sådan desværre minder om sekterisk hjernevask og på den måde virker mange især dermed unge idag ikke endnu skeptiske nok omkring deres egen identitet og virkeligheden. Jeg kunne ikke holde en længere forklarende prædiken der, selv om han faktisk ønskede en samtale med mig, fordi jeg skulle spise med munden min mad i fred, der stadig endnu er min eneste fysiske nydelse og religion er vistnok et meget følsomt emne for en hel del eller mange religiøse. Jeg kritiserede på hans arbejdsplads ikke religion og han yder altså en god service på den. Måske han kommer til at kende mig i fremtiden om projekt OPLYSTHED som en nyhed? Hvad jeg vil? Jeg tjener kærligt med Helligånden Det guddommelige og muligvis i en nær fremtid også folket som et spirituelt fællesskab. Jeg kan, skal og vil hjælpe mennesker i sindet/hjertet med en kraftfuld spirituel befrielse (frelsen) fra det falske, syge og egoistisk onde. Dette leder også til mit om lidt svar til profilen Anonym.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost, Falsk profet - 20/11/2019 08:38

Anonym: " Spørgsmålet er hvem/hvad du er? ..."

Hej A

Jeg er den, jeg er.
Indsendt af: Anonym

Re: Gerth Drost, Falsk profet - 20/11/2019 11:00


Dude -

Det var ikke et spørgsmål fra mig. Jeg er i stand til at identificere en psykisk forstyrret person, når jeg støder på en sådan.

Personligt er jeg uinteresseret i hvem/hvad du leger.

LB
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 20/11/2019 12:32

Hej Gerth.

Du har travlt med dine mislykkede synes jeg forsøg på at sætte mig i en bås.
Jeg kan klart afvise din "agnostiker-diagnose" bl.a. fordi jeg oplever tilværelsen som et mirakel, men også fordi inspirationen til den helt dybe kærlighed kom visuelt til mig fra kristendommens byzantinske ikoner.
Jeg ser, at du har mange gode intentioner, men din påstand om at du er "særligt udvalgt fra himlen" godtager jeg ikke - dertil begår du efter min mening for mange ikke-himmelske fejl.
Jeg ønsker dig - som menneske - held og lykke med dine gode hensigter.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost, Falsk profet - 20/11/2019 12:44

Citat:
Dude -

Det var ikke et spørgsmål fra mig. Jeg er i stand til at identificere en psykisk forstyrret person, når jeg støder på en sådan.

Personligt er jeg uinteresseret i hvem/hvad du leger.

LBSådan taler vi ikke til hinanden.

Vi kan tale hårdt til hinanden når vi kommer op at skændes med hinanden om et og andet og det kan blive personligt, en kontaktsport, men det er der jo ikke tale om for dit vedkommende, du er jo endnu ikke kommet op at toppes, skændes, med Gerth, så venligst en anden tone LB!


Intellektuel hovmod og akademisk arrogance får ikke et ben til jorden her, det er noget der foregår/foregik i visse avisers stil fra forrige århundrede (borgerskabets feudale akademiske hovmod og snobberi) men vi er her på trosfrihed trådt ind i det 21 århundrede takket være Paulus, så du kommer ikke langt med den stil og tone du udviser, vi gider bare ikke den hovmodige stil, her drejer det sig om intelligens, tænkning og liv, at livet kommer først og liv er noget vi blandt andet gir hinanden.


Citat:
det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 20/11/2019 13:13

Citat:
Jeg kan klart afvise din "agnostiker-diagnose" bl.a. fordi jeg oplever tilværelsen som et mirakel, men også fordi inspirationen til den helt dybe kærlighed kom visuelt til mig fra kristendommens byzantinske ikoner.Ha ha LOL 😂😂😂 fåg du er morsom Arne, men heldigvis kan vi jo selv gå tilbage i dine over 5000 indlæg og se hvad du har skrevet igen igen.

Din ikon oplevelse har du aldrig, ALDRIG, formået at integrere i dit verdensbillede og virkelighedsbillede til stor forundring for mig og et par andre vågne debattører. Din ikon oplevelse flagre og stritter og stemmer overhovedet ikke overens med hvad du har skrevet i over 5000 indlæg. Men det bliver sjovere og sjovere med din ikon oplevelse for den kan åbenbart hives ind fra dets strittende ud i det blå himmelske isolation (aldrig becifret af dig nogensinde) og komme dig til hjælp.

Nej Arne, hvis den ikon oplevelse havde for dig haft noget med Kristus og kristendommen at gøre havde du nok skrevet derom, men ingen anstrengelser har du gjort dig i den retning. Jeg har mange gange, ja et utal af gange forsøgt at hjælpe dig på vej hermed, fordi jeg ved præcist hvad det er du har stået overfor, men for dig undflyver det din bevidsthed og forståelse. Havde du forstået det som en i KRISTUS erfaring da ville du nok have skrevet herom ligeså meget som du skriver om det stik modsatte, nemlig din verdens værens beundring og forundring.

Men Arne det at vi prikker til dig med at du er uden SPIRITUALITET gør vi selvfølgelig for at hjælpe dig videre, til en bedre forståelse tingene. Og det ser ud til at vi lykkes hermed.

De bedste hilsner HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 20/11/2019 15:17

Hej Hanskrist.

Dine ord til mig i relation til Gerth's "agnostiker-diagnose" siger mig, at du ikke fatter hverken mine ikon-oplevelser eller oplevelser af verdens væren's mirakel i forhold til ikke-væren.

Udover ikon-oplevelsen af den helt dybe kærlighed, oplevede jeg også ikonens budskab om ikke at tage kristendommen alvorligt - hvad jeg tidligere har skrevet om.
Jeg husker stadig min totale forvirring derved, men som årene er gået, bliver det mere klart for mig, at budskabet var, at alt hvad mennesker spirituelt forestiller sig, det er alt, alt for småt i forhold til den virkelighed, som vi mennesker ikke fatter.

Derfor er de forskellige "spiritualiteter" mig ligegyldige, omend de fortsat har min medmenneskelige interesse blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 20/11/2019 17:25

Citat:
Udover ikon-oplevelsen af den helt dybe kærlighed, oplevede jeg også ikonens budskab om ikke at tage kristendommen alvorligt - hvad jeg tidligere har skrevet om.
Jeg husker stadig min totale forvirring derved, men som årene er gået, bliver det mere klart for mig, at budskabet var, at alt hvad mennesker spirituelt forestiller sig, det er alt, alt for småt i forhold til den virkelighed, som vi mennesker ikke fatter.

Derfor er de forskellige "spiritualiteter" mig ligegyldige, omend de fortsat har min medmenneskelige interesse


Så korrekt, så korrekt, så præcist, så præcist en karakteristik af dig selv Arne og nøjagtig hvad jeg har sagt om dig i forrige indlæg og et utal af indlæg, men rart at høre det fra din egen mund, selv om ellers dine over 5000 indlæg ville kunne bevidne det.

Du tar nemlig ikke kristendommen alvorligt som du selv skriver (hvordan skulle man også kunne ta noget alvorligt man ikke har forstået) og dermed er din ikon oplevelse aldrig blevet forstået, så det er søgt fra din side med den ikon, som ingen rolle spiller undtagen at det var der du mener noget hændte dig. Noget hændte dig, men det har intet symbolsk at gøre med KRISTUS IKONET.

Mvh HansKrist

PS:

alt hvad mennesker spirituelt forestiller sig, det er alt, alt for småt i forhold til den virkelighed, som vi mennesker ikke fatter.

Hvordan synes du det lyder? Gir det nogen mening?

Men nøjagtig der at du adskiller dig fra hvad vi snakker om i øjeblikket, her på trosfrihed, men overalt i hele verden, både indenfor naturvidenskab, inden New Age og indenfor kristendommen. Du er stået af på det spørgsmål af alle der drøftes mest intenst her i det 21 århundrede.

Også derfor du er lidt uinteressant som ateisterne er uinteressante, I diskvalificerer jer selv fra de mest brændende spørgsmål der er oppe at vende i hele verden, især hos de yngre generationer jorden rundt.

Det Simon RoseMarie Bjørn og du Arne står for er en forældet position, som ikke engang Dawkins længere brænder for. I er i den grad fra forrige århundrede og har læst bestemte aviser som var det Koranen selv for jer.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 20/11/2019 21:39

Hanskrist - når du skriver til mig:
Citat:
PS:

alt hvad mennesker spirituelt forestiller sig, det er alt, alt for småt i forhold til den virkelighed, som vi mennesker ikke fatter.

Hvordan synes du det lyder? Gir det nogen mening?

Men nøjagtig der at du adskiller dig fra hvad vi snakker om i øjeblikket, her på trosfrihed, men overalt i hele verden, både indenfor naturvidenskab, inden New Age og indenfor kristendommen. Du er stået af på det spørgsmål af alle der drøftes mest intenst her i det 21 århundrede.

Også derfor du er lidt uinteressant som ateisterne er uinteressante, I diskvalificerer jer selv fra de mest brændende spørgsmål der er oppe at vende i hele verden, især hos de yngre generationer jorden rundt.
Så er mit svar:
Jeg bekymrer mig ikke om, hvorvidt du finder mig og mine tanker/fornemmelser/følelser/oplevelser interessante.
For mig handler det om at finde - og være i - det ståsted her i tilværelsen, som jeg fornemmer - og føler mig overbevist om - er det rette for mig, og som giver mit liv en dybere mening.

At se, hvad der sker her på Trosfrihed.dk - og især at udtrykke mig her - har været mig en meget værdifuld udviklings-mulighed, og jeg var nok ikke nået så langt uden.

Jeg har ingen ambitioner om at overbevise andre om mine meninger/holdninger, jeg er meget mere interesseret i selv at leve op til dem 24-7 - både på overfladen og i dybden - og jeg fryder mig over, at det i løbet af årtier på denne måde er lykkedes mig at fatte Kristus-ikonens andet budskab: Det om selve kristendommen - som iøvrigt mange kristne magthavere var imod: ikonoklasmen nok bl.a. fordi ikonerne meget svækkede præsteskabernes autoritet.

Om alt dette så behager dig - eller ikke - undskyld mig! - det kan jeg ikke rigtig bekymre mig så meget om blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 21/11/2019 03:40

Øh kristne er da netop ikke imod ikoner, så til trods for islam og deres billedforbud som pressede verdslige "kristne" magthavere ud i en tvivl og usikkerhed såvidt ikoner så bevarede og beholdt kristendommen i sin sjæl og praksis ikonerne.

Kristus er da Guds Ansigt og Billede ind i verden, Gud i øjenhøjde og her vi har vores personhed eller jeghed der er ukrænkelig. Vi skal jo netop kunne se Kristus i alle, at vi alle udtrykker på individuelt vis det Guds Billede vi er skabte i og til, og har mulighed for at kunne udtrykke og udstråle i en genspejling og i en nedlagt essentiel ihukommelse. Derfor personlighedernes mangfoldighed, mangfoldige udtryk i kristendommen, vi skal jo ikke være ens ifølge Paulus og hvad endnu vigtigere hos Paulus så virker Gud Skaber Ånd netop sådan at vi bliver forskellige personligheder med forskellige dyder og karismaer.

Ikoner og malerier og ja musik og sang og fest og glæde, entusiasme og begejstring, er i kristendommens spirituelle DNA. Hvilket præger i den grad den kristne vestlige kulturkreds. Kirken har jo ikke modstand herimod, men tværtimod fremmet disse kulturelle kunstneriske udtryk. Så det er ikke bare frikadeller, flæskesteg og vin, men et hav af andre ting vi kan takke Paulus for. Også ytringsfrihed (der hvor Ånden er, er også Friheden) og uenigheder, at diskutere og drøfte alting på en intelligent tænkende måde som Paulus søsatte kristendommen og fordrede af os.

Det er til at blive i godt humør af og som Dawkins man kan jo kun et og andet sted komme til at holde af den kristendom.

Paulus er så sandelig Åndens og Frihedens Apostel og Tænkningens Skytshelgen og Festen, det gode humørs, sangen og musikkens, Apostel. SPIRITUALITET når det er bedst, hvidglødende entreprenant kreativ entusiasme, finder vi hos Paulus. Så HELLIGHED - vores HELLIG'ÅNDELIGHED er som jeg har beskrevet det ovenfor i overensstemmelse med Paulus breve.

Tænk om vi ikke havde haft Paulus brevene, Paulus KRISTUS VIDNESBYRD som i den grad redder os, frelser og befrier, forløser os og vores fulde potentiale, essens, som mennesker.

Den Paulinske KRISTUSIMPULS og KRISTUSMYSTIK, SPIRITUALITET ind i verden bliver i de her år forstået og udlagt af en af verdens førende religionsfilosoffer, den største Danmark nogensinde har haft.

Chokerende for den Københavnske Religionsvidenskab som står for en meget anderledes linje og forståelse.

Nu står Religionsfilosofi også over Religionsvidenskab fordi den trænger dybere ind i den menneskets religiøse spirituelle dybdedimension, trænger dybere ind i hvad SPIRITUALITET er, som hos Paulus også er hvad TRO er. TRO og SPIRITUALITET er præcist det samme hos Paulus.


Hvilket to af de største Paulus fortolker da også har opdaget nemlig Paul Tillich og Luther:

Citat:
Tro er ikke den menneskelige indbildning eller drøm, som nogle anser for at være tro. At nogle opfatter forholdene sådan, skyldes at når de hører evangeliet, så farer de løs og frembringer ved egen kraft en tanke i hjertet: ”jeg tror”. Dette holder de så for at være en ret tro; men det er menneskeligt tankespind, som er uden virkning på hjertets grund. Derfor virker den heller intet, og det følger ingen forbedring, ny skabelse deraf.
Tro derimod er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Citat slut (hentet fra luthers fortale til Romerbrevet)
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 21/11/2019 17:40

Hanskrist, da jeg skrev:
Citat:
alt hvad mennesker spirituelt forestiller sig, det er alt, alt for småt i forhold til den virkelighed, som vi mennesker ikke fatter.
svarede du:
Citat:
Hvordan synes du det lyder? Gir det nogen mening?
Det tyder jeg som, at du ikke fatter det.

Gad vide om det hjælper på forståelsen, hvis jeg i stedet udtrykker det som her:
Vi menneskers forestillinger om, hvad vi kalder Gud, er alt, alt for små og simple.

Du hævder så, at det budskab ikke kom fra Kristus-ikonen.
Hertil kan jeg helt sikkert sige, at det i hvert fald ikke kom fra mig blinker
At byzantinske ikoner - malet på en træplade - i bøn og faste - jo kun er symbol-billeder, det hindrer jo ikke, at de - som al billedkunst - kan udtrykke noget - også på dybere niveauer.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 21/11/2019 18:06

I kristendommen, i KRISTUS gælder:

Gud er i person og ikke i spekulation

Gud er kommet os nær i begivenheden KRISTUS og er Gud kommet os nær, er Gud blevet virkelighed og vi har ikke Gud længere i spekulation og gisninger

Vi har i KRISTUS hele guddomsfylden i kød og blod

Vi tilbeder ikke en ukendt Gud

Jesus er ikke Gud, men Gud er Jesus, her kom Gud

Hvor er Gud? Ikke langt væk fra en eneste af os:


det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting

Gud er hos Hans-Kristian Hindkjær og Gerth Drost og Jan Kærlighedens ABC - ikke hos RoseMarie snob og Simon snob (græsk snob filosofisk diskurs), ikke hos de finkulturelle der ser ned på andre fordi de føler sig hævet over andre. Arrogant nedladende ateister der kun har snob og finkulturel hierarki at hænge deres hat på og identitets markere sig overfor andre

Ateister ser op ad, de snobber opad, den dag man opgiver den indstilling til sine medmennesker er man på vej i Kristus, på vej til at begynde at forstå kristendommenLad os give ordet til nok den største af de 4 store Århus Teologer, Regin Prenter:

inkarnationstanken som formen for det kristne budskab udtrykkes således: ”Ordet blev kød! Gud blev menneske!” inkarnationstanken udtrykker en begivenhed. Og denne begivenhed er den historiske Jesusvirkelighed. Her kom Gud. Derfor: Gud er Jesus. Udenfor Jesus findes kun vore Gudsideer, som alle er produkter af afgudsdyrkelsen. I Jesus kom den virkelige gud. Gudsideer opstiller det suveræne menneske, så længe Gud selv er borte. Kun om den fjerne gud kan mennesket i sin suverænitet opstille ideer, der udtrykker, hvilken plads og betydning det suveræne menneske ønsker at give Gud. Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forsekellige gudsideer, og det står i stedet for over for Gud som virkelighed, d.v.s. som begivenhed. Det er dette inkarnationstanken udtrykker. Regin Prenter.

-0-0-0-0-

Efter mange år på trosfrihed har vi nu styr på tingene såvidt kristendommen.

Det har intet at gøre med det Arne står for, da Gud ikke er i spekulation, ikke er ukendt

Det har intet at gøre med det Tikka står for, dette er et kætteri hvor man tror på bibelen og kristne har ALDRIG haft bibelen som troens genstand, det de tror på. Så Tikka er en ommer, men nu er hun/han også ateist så vi burde slet ikke ta hendes aktiviteter med at slå os andre i hovedet med bibelen alvorligt.

Og langt om længe har folk endelig opdaget der er noget fordækt ved den profil (efter Simons og RoseMarie's reaktioner at dømme er det nærtliggende at tro Tikka og RoseMarie er en og samme person, men stadig jeg er ikke sikker, men fordækt er Tikka profilen, som hun selv siger jeg har to spil kort, med hver deres agenda)

Før eller siden bliver dobbeltspillet opdaget

Vi skal videre og vi kommer ikke videre sålænge der i disrespekt eller fejhed anvendes anonymitet for at fremme en skjult dagsorden

-0-0-0-0-0-

Det er fuldstændig fantastisk, pædagogisk fantastisk, at vi har Tikka og Arne, fordi de begge er milevidt fra kristendommen

De to er med til at kristendommen bliver stærkt profileret og forstået

HansKrist har sørget for at Paulus bliver drøftet i Danmark og at kristendommen bliver korrekt forstået

-0-0-0-0-

Humor Ikke? Jo humor!

Og dog på samme tid gælder:

»Den, der kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt«.

-0-0-0-0-

Jeg mister bare min tålmodighed hvis vi ikke formår at komme ud over stepperne, derfor trækker jeg tingene så skarpt op,

Vi skal videre, vi skal magte at gøre store fremskridt

Ateisme kan ingen af os være tjent med, vi må ligesom videre

At gøre som Arne at skubbe Gud fra os vil New Age, tidsånden og de nye generationer ej heller nøjes med idag,

Og Tikkas bibelfundamentalisme er forlængst opgivet og har ingen appel til forstandige naturvidenskabelige skolede moderne mennesker i vor tid

Kristendommen og Kirken får en renæssance hvis hvad jeg skrev i forrige indlæg i den her tråd bliver forstået

Hvis HansKrist bliver pensum på teologi og hvis der blev kogt lige så meget suppe på hvad jeg har skrevet som fx blodfattige Kierkegaard

Den dag de kloge opdager mine aktiviteter
Indsendt af: Tikka

GOSH!! - 21/11/2019 19:35


"Det er fuldstændig fantastisk, pædagogisk fantastisk, at vi har Tikka og Arne, fordi de begge er milevidt fra kristendommen

De to er med til at kristendommen bliver stærkt profileret og forstået

HansKrist har sørget for at Paulus bliver drøftet i Danmark og at kristendommen bliver korrekt forstået"


"Den dag de kloge opdager mine aktiviteter" stortchockLyksalige du, som stopfodres til at skrive –

Jeg vil overveje, at maile rundt til diverse medier om dit skriv der er gået dig i blodet og til hovedet, måske du så kommer i avisen rockon - og bliver opdaget halvfuld

Hvordan går det med din bog? engel

¨¨¨¨

Indsendt af: Hanskrist

Re: GOSH!! - 21/11/2019 20:33

Hej RoseMarie din snob

Jeg har fundet ud af hvad mellemrummet dækker over

Mellemrummet mellem tremmerne på dit fuglebur, dit fængsel, hvor Simon kommer og fodrer dig hver dag i mellemrummet, mellem tremmerne, som du sidder inde bagved og har glemt hvad det vil sige at være en fri fugl, du gik på limpinden, han lokkede dig ind i buret og dum som du var fordi du ikke kan finde ud af at administrere din frihed og moralske autonomi valgte du et dukkehjem, et fuglebur, og nu sidder du bag tremmerne og glæder dig over at der dog er mellemrum og at du bliver fodret hver dag, men flyve kan du ikke længere, ateisten har tæmmet og stækket dig, du mistede din frihed en nat over

Jeg husker dig fra dengang du var fri, havde din autonomi, og at du opgav dette har Michael sagt sin uforbeholdne mening om, og Bjørn og jeg nu også et par gange på det sidste

Luk hende ud i det fri Simon

Det kan jeg da ikke nu, hun er nu efter så mange år i poesi ateist bur fængsel ikke i stand til at klare sig selv i det fri. Ingen af mine elever kan flyve, kender I en eneste jeg har givet vinger, Zeff måske?

Nå tilbage til mig selv, HansKrist, nogle af mine indlæg er mesterværker og det ved du jo godt og i takt med at mennesker med høj intelligens kommer forbi bliver jeg opdaget, jeg er alternativet for de kvikke

Og en af verdens i øjeblikket mest interessante religionsfilosoffer, jeg ville da gerne der var et utal af dygtige religionsfilosoffer der var mere interessante end jeg er, men desværre de findes ikke, også derfor jeg skriver for at gøre noget ved det forhold, rette op på det forhold, Danmark fortjener en stor tænker igen og han er her nu

Jamen du er da ikke akademisk som min fodermester, nej det behøver jeg ikke være da jeg er tænker, jeg forstår tingene dybt og tværvidenskabeligt, jeg er lynende intelligent,

Ja den bog, du har ret, jeg så den for mig i ånden igår, Wauu der ville komme liv i Kirkerne, det ville blive et stort tilløbsstykke når den Paulinske SPIRITUALITET = TRO bliver forstået

New Age er rystet og er begyndt bid for bid at tage min kritik af mindfulness buddhismen til sig, de stjæler lystigt af mine tanker uden at sige hvorfra de har fået ideerne.

RoseMarie vi venter alle på at du hopper ud af skabet, dit bur, fuglebur, fængsel og fortæller os alle om Tikka ( eller hvad med Zenia, RoseMarie og Tikka)

Simon har opfordret dig til at stoppe nu om jeg har forstået det han skrev korrekt, selv han mener tiden timingen er til at stoppe legen, bedraget. I stedet for Tikka skal du blot skrive alt under profilen RoseMarie, så er du nemmere for os andre at relatere til

Det vil også være godt for dig selv

Jeg er ikke 100% sikker, men for pokker hvor skinner RoseMarie igennem i det her Tikka indlæg jeg svarer på

Ha det godt du din skøre kælling heart

Mellemrummet bag tremmerne - du er ikke tabt bag en vogn

RoseMarie har svigtet os alle en nat over og som sagt, Michael sagde sin uforbeholdne mening om den sag, der blev ikke sparet på gloserne og Bjørn har også givet udtryk for hvad han mener derom, og nu har jeg også

Bliv nu dig selv igen - måske du stadig vil være glad for din gidseltager, apropos Stockholm syndromet, der er jo nok opstået nogle sympatier og kærlige følelser gennem årene i bur
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 23/11/2019 03:40

FOLKET ER ÅBENBARINGEN

A: " Jeg ser, at du har mange gode intentioner, men din påstand om at du er ´særligt udvalgt fra himlen´, godtager jeg ikke. Dertil begår du efter min mening for mange ikke-himmelske fejl. For mig handler det om at finde og være i det ståsted her i tilværelsen, som jeg fornemmer og føler mig overbevist om, at er det rette for mig, der giver mit liv en dybere mening."

H: " Vi skal jo netop kunne se Kristus i alle, at vi alle udtrykker på individuelt vis det Guds billede, som vi er skabte i og til og har mulighed for at kunne udtrykke i en genspejling. Intellektuel hovmod, snobberi og akademisk arrogance er dårligt."

Og så sker der samme dag noget relevant om det, hvilket jeg med sikkerhed forudsiger om et bestemt sted og tid, hvor jeg der vil opleve et svar. Det er:
Lige efter et møde med en samtaleperson i et lokale ved en kommunal bygning ser jeg følgende citat: " Når man ejer en regnestok, og nogen kommer til med store påstande eller store følelser, siger man: Et øjeblik, vi vil først lige beregne fejlgrænserne, og den sandsynligste værdi af dette - Regnestokken er en hård hvid streg hen over hjertet. Den matematiske civilisation udsletter det autentiske hjerte."

Jeg kan ikke tilbede symbolet Kristus, fordi det havde været ligesom, at jeg ser mig selv i spejlet som en afgud.

Biblen NT, Paulus første brev til Timotheus: " Hold buddet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde."

Biblen NT, Matthæusevangeliet: " Jesus sagde - Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt........."

Det guddommelige er ikke en overmagt. Sådan er det med begrebet om treheden ´Det guddommelige med Helligånden i form af Mennesket´. Biblen blev skrevet i en tid, hvor religiøse ledere var en autoritet med mænd for en religion, som havde magten over mennesker i dens kultur og dette er et kendetegn på historierne i både det gamle og nye testamente. Vi lever idag med rimeligt fornuftige menneskerettigheder i et demokratisk samfund, så derfor misfortolker nogle, en hel del eller mange religiøst troende dens ifølge dem påståede fremtidsprofetier til noget om, at ved verdensdommen kommer Jesu/Kristi genkomst som en personlig inkarnation regerende over alle om et nyt teokrati, hvilket er diktatur. I jødisk-kristen sammenhæng kaldes Gud for ´hyrde´. Inden for kristendommen kaldes præsten hyrde (pastor på latin). Profeten Jesus omtalte sig selv i en lignelse som den gode hyrde. Jeg er dermed ikke en ny religiøs/spirituel leder, fordi alle burde være lige som medmennesker uanset køn, alder, race, status i samfundet, etnicitet, seksualitet og overbevisninger. Hvad jeg vil? Jeg tjener kærligt med Helligånden Det guddommelige og muligvis i en nær fremtid også folket som et spirituelt fællesskab. Jeg kan, skal og vil uselvisk hjælpe mennesker i deres sind og hjerte med en kraftfuld psykisk befrielse (frelsen) fra det falske, syge og egoistisk onde. Jeg ønsker, at vi sammen gør noget storslået godt i verden, fordi dette større end mig selv ansvar kan jeg ikke klare alene. Ingen er perfekt, så også jeg lærer af mine fejl og jeg er ikke en superhelt. Som noget skæbnebestemt opfatter jeg romantisk et guddommeligt lys i os alle. Da jeg på et offentligt værksted lavede en projekt OPLYSTHED T-shirt med dens symbol, sagde useriøst den ansatte til mig om det: " Jeg behøver den ikke, fordi jeg er den udvalgte." Jeg oplever flere og flere overnaturlige hændelser som tegn, der styrker mig i, at jeg modigt er som, jeg er.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 23/11/2019 19:25

Hej Gerth
Du skal bare være modig yeah Men måske du skulle lytte lidt til os andre også? Du vil gerne være sammen med andre mennesker og tale om tingene? Det kunne jeg godt forestille mig at præsterne ville lægge hus til...kom til lidt samvær og samtale om tingene...med Gerth Drost...grundlægger af Cafe Spirit blinker

Jeg tror præsterne (og andre) ville have nemmere ved at forholde sig til dig med en hjemmeside ler Men gør som du vil heart

Jeg så gerne et kreativt værksted i kirkerne...ja...hvor mennesker kunne lære at lave en hjemmeside og sådan noget...kirkerne skal sgu ikke være kedelige steder halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=PTc8X37oJBE

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 23/11/2019 20:34

Hej Gerth.

Jeg ser, du skriver:
Citat:
Jeg kan ikke tilbede symbolet Kristus -
Min replik:
Hvis det er de byzantinske Kristus-ikoner, du hentyder til, så er de netop ikke noget man tilbeder - afgudsbilleder - nej, så er de noget, der - symbolsk og inspirerende - åbner sindet for det himmelske.

Men trøst dig! Mange andre i den vestlige kirke har begået den samme fejl blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/11/2019 01:12

Jeg manglede lidt mere forklaring i emnet ´folket er åbenbaringen´, hvor jeg blandt andet skrev: " Biblen blev skrevet i en tid, hvor religiøse ledere var en autoritet med mænd for en religion, som havde magten over mennesker i dens kultur og dette er et kendetegn på historierne i både det gamle og nye testamente."

Her er tilføjelsen:

Der har i historiens gang været konger for forskellige stammer og lande. I Biblens gamle testamente om jøderne var der også konger. Biblen, NT - Johannesevangeliet: " Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: Jesus fra Nazaret, jødernes konge." En konge var eksempelvis et statsoverhoved i en monarkisk stat (kongerige eller kongedømme). Et Enevælde (også absolutisme eller autokrati) var styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken havde uindskrænket regeringsmagt. I Danmark blev enevælden indført af Frederik III i 1660 og den blev afskaffet af Frederik VII ved Grundlovens underskrivelse i 1849. På grund af demokrati eksisterer dens slags magtfulde konger og dronninger næsten ikke mere i verden men, det kongelige har stadig i flere vestlige lande noget politisk og kulturel indflydelse. Idag er de eneste enevældige regeringer endnu: Swaziland, Oman, Brunei og Saudi-Arabien. Biblens abstrakte brug af titlen ´Konge´ er af den grund ikke tidsvarende med vores moderne samfund nu. Jeg synes, at der i mit liv er noget eventyrligt men, jeg skal aldrig giftes med en økonomisk rig prinsesse.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/11/2019 01:41

ABC: " Jeg tror andre ville have nemmere ved at forholde sig til dig med en hjemmeside, men gør som du vil."

Husk - Om debat, diskussion og oplysning i henhold til OPLYSTHED, henviser jeg til dens relevante tråd. Projekt OPLYSTHED er næsten nu klar til en officiel konkret præsentation i gaden til trods for mine tekniske problemer, hvor jeg også nu er forberedt men, jeg er p.t. det eneste personale. En god hjemmeside koster for mange penge uden reklamer. Ingen kan hjælpe mig med dette design. Arne skrev i en anden tråd, at ingen har endnu lavet en global løsning på alverdens problemer. OPLYSTHED kan kun blive til noget i verden hvis, menneskeheden vil samarbejde inklusiv dygtige tolke om oversættelse af dens sprog til forskellige lande.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 24/11/2019 08:09

Gerth du skrev, "jeg kan ikke tilbede symbolet KRISTUS"

Havde jeg ikke haft gæster, ville jeg straks ha reageret på dit udsagn.

Heldigvis reagerer Arne.

KRISTUS er et spørgsmål om hvor vi har Gud.

Og i KRISTUS er Gud kommet nær og er her heart

Gud er kærlighed.

I KRISTUS har vi hele guddomsfylden i kød og blod, her er det himmelske og jordiske forenet, Gud og mennesket forenet.

Der er ikke nogen himmel eller hinsidigt da Gud er her som virkelighed. Gud er ikke borte eller ukendt for os kristne som Paulus siger, Gud er i KRISTUS, i begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus. Vi har derfor ikke noget at tro på som vi moderne mennesker render rundt og opfatter tro, som at vi tror noget, ofte ret usandsynligt der står i Bibelen. På den måde er der ingen tro.

Det, KRISTUS, er en katastrofe, en lyksaligheds katastrofe, at Gud har antaget os, at Gud er trådt ind i vores liv.

Derfor render vi kristne ikke rundt og tror. Vi har "kun" vores i KRISTUS gudsliv, liv med Gud. Guds Kærlighed KRISTUS heart

Nå jeg har stadig gæster og hører fra den anden ende af sommerhuset at der nu er begyndende liv, hvilket betyder barfodsløb (før morgenmad) på Rødhus strand, barfodsløb i Vesterhavets bølgeskvulp, på den nye aflejrede pølse af en sand banke. Vesterhavet tar nogle steder og gir andre steder, sådan er der så meget, og jeg barfodsløber så rask væk hver morgen på dette nye så fineste sand.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 24/11/2019 19:02

Mon "Gerth" ligesom broder hønsemand hopper rundt i Ålborgs gader og stræder iført cykelhjelm, for ikke at få guder i hovedet? - til forveksling ligner de jo i bund og grund hinanden ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 25/11/2019 14:30

Nå ja, jeg tør derfor snart stærkt i tråden OPLYSTHED, at jeg muligvis måske nævner noget mere om det patriarkalske ved den kristne tro. Jeg forklarer hvorfor, at det projekt er en videreudvikling af det kristne gudebillede med et nyt begreb.

Jeg håber derfor på, at Hans K ikke igen reagerer for aggressivt der men, jeg behøver ikke min hvide cykelhjelm på hovedet på grund af det, så det er ligemeget om ham, du, Tikka, ABC som profiler for den kristne alliance.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 25/11/2019 20:37

Gerth, jeg synes, du vrøvler.
Jeg kan i hvert fald ikke finde hverken hoved eller hale i dét, du nu skriver.
Klarhed - klarhed - klarhed, synes jeg, du mangler.
M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 25/11/2019 21:37

Enig Arne

Jeg skrev præcist det samme, men fortrød og sendte ikke mit indlæg.

Nå lad os se hvad der kommer og hvor agressiv HansKrist bliver når vi skal igennem alle flosklerne om at kristendommen er patriarkalsk, som går lige ind hos vor tids kønsforvirrede ungdom. Cafe fordomsfuld ville være mere passende end café oplysthed.

Nå men i min café, kirken, er vi et par milliarder, spændende hvor mange cafegæster Gerth kommer op på. Og hvor mange af disse der stille og roligt vender sig imod Kirken når de bliver træt af høre på alle fordommene hos en uoplyst ny generation.

Kærlig hilsen HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 26/11/2019 00:39

Hanskrist, jeg er ikke uenig i, at kristendommen er patriarkalsk præget - og dårligt kunne være andet, eftersom den mosaiske tro jo er præget af jødernes - hyrdefolkets - patriarkalske samfund.

At der tillige dengang har været matriarkalske samfund i mellemøsten med kvindelige guder er almindelig kendt (en af dem hed vist Astarte) og menes at hænge sammen med, at kvinderne i vistnok Mesopotamien (nu Irak) fandt ud af at så og høste og dermed skabte næring til nu ca. dobbelt så mange mennesker.

Den viden om agerbrug gjorde kvinder stærke og skabte matriarkater med kvindelig arvefølge.
Idéen om at ofre den førstefødte for frugtbarhedens skyld (Abraham og Isak) er jo nok idéen om ofringen af frøet, der genfødes mangefold.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden og alt liv på den heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 26/11/2019 11:50

Kristendommen eller begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus,

Begivenheden Kristus: den Åndens (helligåndens (Gud Helligåndens)) ny væren og virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus, har vi vidnesbyrd om i det nye testamente, især de ægte Paulinske breve, og det er svært at se det er patriarkalsk, kvinder må nu være med på ligefod med mænd og kan endda være overapostler og endda blive betragtet som værende den ypperste af alle overapostler. Dette er en ligestilling der er religionshistorisk enestående og kvinderne strømmede til de første kristne menigheder i stort antal, og de drev og organiserede menighederne. Hvor højt skattet kvinderne var kan læses hos Paulus.

Men Paulus dør og den Paulinske urkristendom mister terræn. Paulus får en ny renæssance med Luther og reformationen og igen i moderne tid med Karl Barth og Paul Tillich mfl og nu de ateistiske filosoffer Alain Badiou og Zizek mfl.

Kristendommen som værende patriarkalsk i sit udspring, sin begyndelse, og inderste væsen, DNA, beror på en stor misforståelse.

Det er ikke kristendommen, tværtimod, men det omgivende samfund og deres sætten sig på kristendommen der er problemet såvidt patriarkalske træk.

-0-0-0-0-0-

Kristendommen kan ikke fuldt begribes eller forstås gennem menneskets rationalitet og fornuft. Som kristendommen ej heller er et produkt af menneskets livlige fantasi og skabende evne.

Ifølge Tillich: "divine revelation is never derived from human experience but it “is given to experience and not derived from it. Therefore, experience receives and does not produce.”

De eksistentielle erfaringer, livserfaringer, vi mennesker har gennem vores i verdens værens tilstedeværen, er ikke kun subjektive, men har et objektivt indhold. Subjekt og objekt eller selv og verden (vores omgivelser) kan ikke adskilles:

Ifølge Tillich: "theology should not be understood as a heteronomous religious attitude detached from the ontological ground of being. On the contrary, human self’s participation into the religious substance is a must".

Dette er eksistentialismens afvisning den socialkonstruktivisme som vi finder hos Tikka RoseMarie og Simon, hvor sprog = virkeligheden og sprog = tænkningen.

Det eneste der er korrekt er at gennem sproget kan vi have en videnskabelig diskurs indbyrdes med hinanden om virkeligheden og gennem sprog, logik og matematik har vi værktøjer der hjælper os med at tænke. Længere kan vi ikke tillade os at konkludere.

Paulus kalder Tikka RoseMarie og Simon's position for menneskelig filosofi, menneskelig spekulation. Altså subjektivitet eller "heteronomous attitude detached from the ontological ground of being" hvor der intet objektivt gives os igennem vores erfaringer, livserfaringer, fordi vi producerer selv tingene gennem sprog og sind, altså alt er i sidste ende hjernespind som Tikka påstår.

Nej siger Paulus og nej siger moderne kontinental europæisk eksistentialisme i mellemkrigstidens det 20 århundrede (ikke Kierkegaards subjektivitets eksistentialisme hvor alt objektivt lades ude af betragtning), men den ægte eksistentialisme fra Hegel Marx Feuerbach mfl og Heidegger, Rollo May, Binswanger og Medeard Boss med flere).

Det er de erfaringer vi har med virkeligheden religion er opstået i forbindelse med. Hvis næste generation påduttes tidligere generationers beskrivelser af disse erfaringer uden at forstå disse, ender det galt i hjernespind overtro og socialkonstruktivisme.

Tillich: “Theology is necessarily existential. Therefore, to be existential is to be experiential".

Det er teologiens opgave at næste generation hele tiden forstår de eksistential ontologiske grundlag for de religiøse begreber, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Alle religiøse begreber dækker over et objektivt indhold vi subjektivt modtager når helligånden eller Guds Ånd arbejder i os. 2 Kor 2 beskriver det flot som måden Rom 8 lærer os at bede beskriver det.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 26/11/2019 12:56

Ups 😱 (rettelse til forrige indlæg)

1 Kor 2 beskriver det:

Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.

Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 02/12/2019 02:28

Arne her på side 19: " Dermed mister du min agtelse."

Det betyder intet for mig, fordi jeg vil ikke være en afgud.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 02/12/2019 12:38

Men du mener dog at kunne uddele skam over mig, fordi jeg skrev:
Citat:
For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig.
Det er jo netop dét, at du føler dig berettiget til at dømme andre mennesker - i dette tilfælde mig - der i mine øjne gør dig til en uægte overordnet.
Du vil ikke være en afgud - men du vil tydeligvis heller ikke være på lige fod med os andre.
Så hvad vil du?

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 03/12/2019 06:23

Arne: " der i mine øjne gør dig til en uægte overordnet."

Tak! Her ved denne tråd på side 25 i mit emne ´folket er åbenbaringen´ har jeg allerede forklaret hvorfor, at jeg ikke er en regerende overmagt. Jeg har derfor ikke status som en overordnet. Denne verdens trone tilhører ikke mig, fordi kun en afgud ønsker dette og riget med Helligånden er istedet noget andet evigt.
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 04/12/2019 07:53

"Her ved denne tråd på side 25 i mit emne ´folket er åbenbaringen´ har jeg allerede forklaret hvorfor, at jeg ikke er en regerende overmagt."

- Du stor kineser! … nu tror gutten tilmed han har en intellektuel kapacitet, der gør det nødvendigt at forklare at han skam ikke er "en regerende overmagt" - ja hvem ville dog genkende hønsemands megalomani..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 00:49

Jeg mener det stadig, når jeg siger, at Hans K er i ledtog med dig, fordi du kritiserer aldrig Hans men, du spiller kun ateist imod ikke-kristne som mig, Arne og Somo. Hans påstod, at jeg er uvidende om dit og hans gamle konflikt for lang tid siden og derfor forfølger du ikke ham mere. Det lyder som en dårlig undskyldning, fordi Arne har jo også været her i mange år men, som du stadig idag kritiserer? I alle virker som internet trolde med gode eller onde intentioner. Jeg er ligeglad med det, hvis i igen fornægter dette med ordet ´vrøvl´.
Tikka mest kun citerer Biblen - Hans mest kun citerer flere kristne tænkere - du mest kritiserer kun imod ikke-kristne uden dine personligt egne oplysende emner i kategorien ´ateisme´ og Arne oftest citerer kun det om verdens væren med ikon oplevelsen. Nok om det dramatiske hjul, der bare kører med jeres gentagelser imod hinanden.

Er hønsemand mig eller Arne, fordi din kritik synes at handle om Arnes manglende IQ og han har vistnok en over firs år gammel måske forfalden hjerne, der ikke kan forstå analytisk teksten i glemsel? Du kalder ofte ham for lægprædikanten. Jeg beder dig om et svar i et andet emne som eksempelvis den der om - bålet.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 01:06

Arne: " Men du mener dog at kunne uddele skam over mig, fordi jeg skrev - For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig. Du vil tydeligvis heller ikke være på lige fod med os andre."

Ja, Du kommunikerede ikke med mig. Du opfører dig sådan som en kværulant. Du skrev en fordømmende formodning eller antagelse som meget uvidende om mig med de ord og derfor skal du selv dømmes.

En del af min særlige rolle om blandt andet retfærdighed er, at jeg skal bedømme jer, fordi vi er forskellige i verden på godt og endnu ondt. Hav gerne en med Helligånden god dømmekraft. Vi er ikke lige intelligente og så videre.
Indsendt af: Anonym

Re: Gerth Drost, galmandssnak - 05/12/2019 03:56Det er ikke kun megalomanien de er fælles om, paranoiaen deler de også ...

... og så forventes der svar på det nonsens, med henvisning på hvor der skal responderes - OM... ;)


Api
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost, galmandssnak - 05/12/2019 04:36

Nå ja, jeg gad faktisk ikke at nævne Apikoros profilen om ´salighed´. Apikoros er anonym og derfor ikke en respekt værd.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 11:58

Gerth, du skriver:
Citat:
Arne: " Men du mener dog at kunne uddele skam over mig, fordi jeg skrev - For mig ser det ud som om, du har begrænset dig til det kristne univers, og at f.eks. et begreb som Nirvana er helt fremmed for dig. Du vil tydeligvis heller ikke være på lige fod med os andre."

Ja, Du kommunikerede ikke med mig. Du opfører dig sådan som en kværulant. Du skrev en fordømmende formodning eller antagelse som meget uvidende om mig med de ord og derfor skal du selv dømmes.

En del af min særlige rolle om blandt andet retfærdighed er, at jeg skal bedømme jer, fordi vi er forskellige i verden på godt og endnu ondt. Hav gerne en med Helligånden god dømmekraft. Vi er ikke lige intelligente og så videre.
Det ligner i mine øjne, at du har mistet "jordforbindelsen" og at du tildeler dig selv en overordnet dømmende rolle, som du ikke har vist, at du har belæg for.
Og Nirvana - nåh nej - det gider eller magter du åbenbart ikke blinker
Med mig er kommunikationen på lige fod - i hvert fald så længe du ikke klart har vist dig berettiget til andet.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 15:22

Har vasket klinkegulvet i hele sommerhuset og normalt vis slutter jeg ved fordøren og går en tur mens gulvet tørrer. Idag har jeg valgt at slutte i soveværelset og er hoppet op i sengen, med puder i nakken, nydende udsigten udenfor, mens gulvet tørrer.

Gerth jeg tror du er alt for kontroversiel og udannet (1)* en person til at du kan holde sammen på dit café concept. Ja jeg ser et hav af konflikter du hurtigt vil blive rodet ind i med andre mennesker fordi din sociale intelligens ikke er din stærkeste side (1)*.

Citat:
Jeg mener det stadig, når jeg siger, at Hans K er i ledtog med dig, fordi du kritiserer aldrig Hans men, du spiller kun ateist imod ikke-kristne som mig, Arne og Somo. Hans påstod, at jeg er uvidende om dit og hans gamle konflikt for lang tid siden og derfor forfølger du ikke ham mere. Det lyder som en dårlig undskyldning, fordi Arne har jo også været her i mange år men, som du stadig idag kritiserer? I alle virker som internet trolde med gode eller onde intentioner.


Simon i ledtog med undertegnede HansKrist 😱🙃

Simon har hævdet i alle årene at jeg ikke siger noget der overhovedet gir go mening og at jeg er fuldstændig uinteressant at være beskæftiget med (iøvrigt også Arne's mening i mange år). I den tid stiftede jeg personlig kontakt med Kræn-p ALH (Anne) Flemming Vang, Thomas med flere. Alle saglige faglige kompetenter debattører, ikke lige hvem som helst. Så vi deler os på flere spørgsmål, også om hvem vi vurderer være værd at lytte til og samtale med. Så Simon og jeg i ledtog den må du længere ud på landet med Gerth. Og jeg har givet dig forklaringen Gerth, efter mange års personlig hetz imod mig og min svaren igen herpå blev det pludselig for meget for Simon, og mig nok også.

"du spiller kun ateist imod ikke-kristne som mig, Arne og Somo."

👍😍❤️👏

Skøn erkendelse og selverkendelse og forståelse af hvem der ikke vil vide af kristendommen.Bjørn og Simon og Arne's sygelige hysteriske ude af proportioner foragt og allergiske reaktioner i forhold til kristendommen kan kun forstås ud fra den tid de alle tre er et barn af, deres naive ideer om videnskab og videnskabelighed og deres fuldstændige misforståelser såvidt hvad religion og spiritualitet dækker over, især kristendommen. Hvis der er noget der er VRØVL så er det deres religionskritik såvidt kristendommen, og den er du også et barn af Gerth, du har overtaget de tre nævntes stupide ideer om det kristne trosliv og SPIRITUALITET.


Heldigvis bliver vi flere og flere mennesker der ikke er skamfulde og generte over at være personlige bekendende kristne. Kun den generation fra forrige århundrede som Bjørn Arne og Simon tilhører og hvor de modtog deres skoling og dannelse med kun fordomme og idiotiske ateistiske ideer om religion, men især kristendommen, er man berøringsangst og fyldt med væmmelse over kristendommen, den kristendom de aldrig har forstået.


Jürgen Klopp maneger for Liverpool, mit hold, han er personlig bekendende kristen og tilhører politisk venstrefløjen, hvor han er glødende tilhænger af velfærdsstaten og aldrig kunne han finde på at stemme på et parti med topskattelettelser som nr 1. Hvor blev jeg lykkelig da jeg erfarede dette om mit store karismatiske forbillede. Jo at være kristen er at være karismatisk, er at være tilhænger af den gejst og begejstring og glæde, ekstase, der blomstrer i prosocial næstekærlig medmenneskelig indbyrdes omgang med hinanden.


-0-0-0-0-0-

Du spør hvem hønsemand er Gerth. Det er Simon der ynder at betegne mig HansKrist som hønsemand og ja Arne som lægpredikant (lægmandsprædikant).

(1)*:

Citat:
han har vistnok en over firs år gammel måske forfalden hjerne, der ikke kan forstå analytisk teksten i glemsel?


Din hjerne Gerth er ihvertfald ikke på niveau med Arne's. Prøv at genlæse dine egne tekster. Ofte formår du ikke at formulere en sætning så det giver god mening for os andre at forstå hvad det er du vil sige, tænker på.

Enten sjusker du (har du for travlt), er du et rodehoved eller også er du udfordret såvidt det at anvende sproget så det gir go mening for os andre at læse dig.


Mvh HansKrist

Ikke bare gulvet er nu tørret


PS:

Ingen har ydet en så stor religionsfilosofisk apologetisk indsats i forhold til kristendommen som HansKrist har i forhold til moderne mennesker med høj intelligens og en naturvidenskabelig orientering og skoling, dannelse. Hvilket Kræn-p straks så, og anerkendte. Og det sker jo også fordi jeg bygger videre på Nicolai Berdyaev og Paul Tillich.

Tikka og RoseMarie synes jeg skulle skrive den religionsfilosofiske bog der med et ville ændre den spirituelle dagsorden i Danmark. Måske vi skulle gøre det sammen, altså Tikka RoseMarie og HansKrist. Jeg kommer med mine udkast, kapitlerne og de kommer med deres kritik. Og pludselig har vi bogen. Og om 50 år vil ingen ane hvem Simon og Bjørn er/var og vil de blive nævnt er det som en parentes til at de på trosfrihed har været i debat med Danmarks største religionsfilosof nogensinde.

Om et menneske har forstået noget nyt vil altid kunne ses på de tværvidenskabelige virkninger den nye teori kaster af sig. Hvis alting bliver pludselig mere smuk enkel og nemmere at forstå tværvidenskabeligt så skyldes det at den nye teori er korrekt som fx med evolutions teorien, der kastede et utal af tværvidenskabelige aha forståelse af sig. Det samme gør min religionsfilosofi.

Det er iøvrigt Simon og Bjørn's værste mareridt at jeg kom før dem. At de intet formåede at forstå såvidt religionskritik og Religionsvidenskab og religionshistorie.

Bjørn og Simon er jo lykkedes med at dreje hovedet rundt på RoseMarie.

Igen en i radioen der er flovt over kristendommen men dog har nydt natkirken. Alle disse stakkels mennesker der er generte og flove over kristendommen er blandt andet børn af mænd som Simon og Bjørn. Hvad de har stået for og været børn af har de smittet næste generation med, og nu har denne generation så lav spirituel intelligens og vil ikke rigtig vide af kristendommen som de dog flirter og kredser om, men uden at forstå den. Nøjagtig som Tikka og RoseMarie.


Hvordan disse ubegavede ateister, som Simon og Bjørn, har gjort af skade såvidt den spirituelle intelligens må jeg rette op på.


Radio4 kløjs i det såvidt det spirituelle
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 17:51

Hanskrist, dine ord:
Citat:
Bjørn og Simon og Arne's sygelige hysteriske ude af proportioner foragt og allergiske reaktioner i forhold til kristendommen kan kun forstås ud fra den tid de alle tre er et barn af, deres naive ideer om videnskab og videnskabelighed og deres fuldstændige misforståelser såvidt hvad religion og spiritualitet dækker over, især kristendommen.
siger mig, at dine udsagn - om mig - ikke er pålidelige.

Min agtelse - af dig - må fra nu af blive derefter blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed il kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 21:56

To mand her på Trosfrihed.dk: Hanskrist og Gerth hævder, at de er åndeligt berigede - eller hvordan de nu vil udtrykke det.

Hvad "berigelsen" egentlig går ud på, fortæller de ikke ret meget om.
Til gengæld bruger de begge mange kræfter på at fortælle, at de føler sig mere værd end os andre - og tillige mener de begge at kunne tillade sig at fordømme andre.
I mit tilfælde bebrejdes jeg af den ene for at være: kværulantisk og uvidende - og af den anden for at være: sygelig, hysterisk, foragtende, naiv og stupid

Af almindelig nysgerrighed - men så sandelig også i den hensigt at lære - har jeg søgt at kommunikere med de to om deres "berigelser" - eller hvad de nu vil kalde det.
Og resultatet har - som sagt - alene været fordømmelse.

Dét giver mig mindelser om "Kejserens nye klæder" - og det siger mig, at min oplevelse af væren som et mirakel, hvis årsag jeg ikke kender, men ydmygt bøjer mig for, er det rette for mig - samtidig med at jeg frydes over den altomfattende kærlighed, miraklet føder i mig - endda også til de to her omtalte, der føler sig berigede og mere værd end andre blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 22:33


Citat:
Hvad "berigelsen" egentlig går ud på, fortæller de ikke ret meget om.

- Kodeordet er Helligånden – ”De” tror de har Helligånden stortchock

"Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et". ### Gerth

"Som kristne er det ikke bibelen vi tror på, men Gud i Kristus og os i Kristus og Kristus i os, hvor vi har hele guddomsfylden i kød og blod, fx vores legeme er et tempel for Helligånden." ### Hanskrist

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 05/12/2019 23:24

Hej Anonym.

Jeg forudsætter, at de to: Gerth og Hanskrist, er enige om, at det er Helligånden, det handler om - for dem - som du skriver.
Men hvad mener de med dette ord?
Det har vi ikke hørt noget om!
Hvorfor skal man tro på deres påstande?

Min overbevisning er, at det handler om noget, der er ufattelig meget højere - og større - hinsides smålig fordømmelse - og selvhævdelse.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 00:21

hey Tikka RoseMarie,, hvorfor ikke bare vælge et af de to navne og så være aktiv som du lyster, være en fri fugl,,

jeg er ikke inspireret og burde måske derfor ikke skrive,,

min religionsfilosofiske bog om det kristne trosliv og dets spiritualitet med udgangspunkt i Paulus og hans vidnesbyrd om begivenheden Kristus, den gud helligåndens ny væren og virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus

kærlighed er altid en forening af to der har været adskilt

og guds kærlighed Kristus er foreningen af gud og mennesket

Kristus er gudmennesket, det gudmenneskelige (ikke en menneskegud)

kærlighed er også healing, recovery, således er guds kærlighed Kristus, guds healing og recovery os mennesker

vi har alle mistet vores skønhed, herligheden fra gud,

vi har mistet det billede vi er skabte i, vores skønhed og smukke ansigt, personhed, men i Kristus opnår vi recovery igen, og får igen vores skønne smukke ansigt, herligheden fra gud igen,

i Kristus kommer vi op i personhed og ansigt igen, vores gode smukke ansigt igen, vi får liv og sjæl i øjnene igen

skønheden og hvad der er smukt
er altid forbundet med en duft
ånd, åndedræt og duft følges ad
som i elskov hvor duften af partneren igen får os til at sukke og trække vejret dybt, ånde fuldt ud igen,

de her ovenfor forhold er hentet fra Paulus,

duften af en kvinde fylder mandens lunger med prana

recovery, recovery, eller healing er der tale om,,,

alt i kristendommen drejer sig hos Paulus om recovery eller healing,,,

alt i nye testamente drejer sig om recovery eller healing,

sådan må vi forstå begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus,,, som healing og recovery,,,

alle mennesker behøver healing og recovery,

alle mennesker har brug for at genfinde dets gode skønne smukke ungdoms udseende,

livet er et portræt

at få restaureret vores selvportræt igen, vores smukke ungdoms ansigt igen,,

systemet findes hard wired, neurobiologisk, som vores et smart vagus, brain face heart system (den myeliniserede del af vagus nerven) det er et prosocial engagements system som vi ser det i de paulinske urmenigheder, hvor glæde og livlighed, talens åbenhjertighed, og sang og musik, festen, spiller en stor rolle,,,

de paulinske urmenigheder var en kærlig festlig forestilling, hvilket Paulus brevene bevidner på skønneste vis,,,

at være i Kristus var meget livsbekræftende og fyldt med stor spontanitet, de spontane suveræne livsytringer havde tydeligvis en primær stilling,, og endelig var kvinderne kommet mændene nær, nu var de to grupper ikke længere adskilt, som tidligere,

kærligheden fordrer ligeværdigheden mellem de to køn, og det var hvad der nu skete, og enhver kan selv konstatere hvor stor og central en rolle kvinderne har hos Paulus,,, kvinderne spiller en afgørende central rolle i urkristendommen,, og ja det går igen i hele det nye testamente,,, også i evangelierne,,,

det var revolutionerende i forhold til jødedommen og den græske verden,, måske mindre den romerske,,,

grækerne er åndshovmodige akademiker og de findes stadig, ateisterne er et godt eksempel, men alt det gør urkristendommen op med,,, men Paulus dør og græsk indflydelse og skolastik og akademisk hovmod tager magten over den senere kirke,,

men det er altid muligt at finde tilbage til den oprindelige ægte paulinske spiritualitet og kristusmystik, vores mystiske væren i kristus,,

Kirken er i dets lange totusind årige historie, et sammensurium af det ægte oprindelige og en masse falsk med inde over,,, men det ægte er der altid at skimte,,,

kristendommen, kirken er alt i alt en skøn gave til verden,,

her findes en spiritualitet der får new age til at blegne,,

den healing og recovery der er i gud i kristus overgås ingen steder,

at memet kristus aldrig vil død, skyldes at det dækker over konkrete eksisential ontologiske forhold ved menneskets eksistens, vores biologi, neurobiologi, og den polyvagale teori såvidt vores autonome nervesystem har fundet dette hard wired,,

healing og recovery og resiliens som guds kærlighed kristus ind i verden ved mennesket jesus er helt og aldeles bundet op på alene når vi koger det hele ned til det essentielle ved kristendommen, ved vi nu idag ikke bare er magisk overtroisk tosset religiøs snak,,,

nogle tror at kristendom er at tro noget, lig med mentale bibelkonkordantiske trosforestillinger men det er det overhovedet ikke, ikke i nærheden deraf, hvis vi lytter til de første vidnesbyrd vi har om de første kristne menigheder,,, hvor det fremgår med alt tydelighed at vi står overfor terapeutiske samfund,,, fyldt med healing, recovery og prosocial næstekærlig engagement hvor man hjalp hinanden i et og alt fra morgen til aften,, det kristne trosliv og dets spiritualitet var at deltage med liv og sjæl i det næstekærlige kristus terapeutiske samfund, fyldt med healing og recovery,,

healing og recovery, helbredelser har en fuldstændig central stilling i det kristne trosliv og dens spiritualitet,,

de nye skabninger vi er i kristus,,

det er guds fødsel i vores liv og det er vores, menneskets, fødsel i gud,,,

og udenom kærlighed (at vi føler os "safe" i fællesskabet) ingen helligåndelighed

således kan helligånden ikke privatiseres, helligånden findes kun i forbindelse vores personlighed, vores smukke ansigt og personhed der er prosocial, der interesserer sig for andre mennesker, er vendt imod andre mennesker, rækker ud og er åben overfor andre mennesker, der vil mødet, der vil kærlighed healing, recovery, der vil vores smart vagus, brain face heart, system,

vores helligåndelighed kan ikke privatiseres, men det behøver solitude, uden solitude vil kilden tørre ud,,,


kristendommen begyndte som et terapeutisk fællesskab og det må kirken idag tage op igen,,,,

verden skriger idag på healing og recovery,,, og kirken må svare herpå, reagere herpå,,,

naturen er ude af balance, moder jord natur gaia er ude af balance, og da vi ikke lever adskilt moder jord natur gaia, så er også vi mennesker ude af balance,,,

vi mangler healing og har brug for recovery,,, en pagt mellem mennesket og naturen skal genoprettes,,,

den healing power og recovery potentiale der er i kristendommen, i kristus, må kirkerne åbne op for,,,

eller vi kristne der er kirke i verden, vi må gå forrest, såvidt healing og vores behov for recovery

nye kirker må skubbe til de gamle, der må og skal igen eksperimenteres som i urkristendommens tid med healing og recovery,,,

gud helbreder og gud i kristus helbreder i sjælden grad,,

alle mennesker må igen fremføre vidnesbyrd om disse helbredelser, hvad gud i kristus har gjort for dem og til stadighed gør,

vi mangler healing, vi behøver recovery,,, ikke medicin og lægevidenskab, men den jungiansk psykoanalytiske spirituelle af slagsen, som vi finder det begyndende hos Paul Tillich og nu hos HansKrist

de nye skabninger vi er i kristus, må vi genopdage,,

den forlegenhed og generthed og berøringsangst folk har for kristendommen må vi se at gøre os fri af,, ingen tør jo, hvis vi ser bort fra HansKrist, bekende deres personlige kristne trosliv og spiritualitet,,,

og mange kristne gemmer sig bag bibelens ord, og afslører dermed at de ikke er i besiddelse af et kristent trosliv og spiritualitet,,, de har ikke det der ligner tro ifølge luther og paulus,,

vi skal kendes på frugterne,,, på healing og recovery overalt hvor vi bevæger os,,

-0-0-0-0-0-

var det ikke bedre om jeg havde ventet med at skrive til jeg var mere inspireret end lige her i aften,,, jo nok,, men jeg valgte at skrive selv om jeg ikke følte mig særligt inspireret
Indsendt af: Anonym

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 02:07


- Den hellige ånd – Helligånden - er den, der omvendte og underviste jøden Saulus/Paulus, der aldrig havde mødt Jesus fysisk, men som dog kunne sige, at han var kaldet til apostel af den af gud oprejste Jesus til, at forkynde evangeliet om guds søn hvis ord troen kommer i kraft af … altså Kristi ord Paulus fik gennem ånden til troslydighed.Citat:
Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Rom/1

OG:

Citat:
For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Gal/1

OG:

Citat:
Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? – som der står skrevet: »Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!« Dog var det ikke alle, der adlød budskabet; for Esajas siger: »Herre, hvem troede på det, de hørte af os?« Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Rom/10

***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 08:34

Kære anonym (Tikka nok) jeg gider ikke det der Jehovas Vidner noget

Så vil du i go meningsfuld samtale med mig, så gør du som Paulus forlanger, du bruger musklen mellem ørerne og dropper at gemme dig bag bogstaven, ordene, der døder os som Paulus siger det så flot 2 Kor 3 (og som stemmer med hvad han siger videre i 1 Kor 2 og Rom 8).

Bibelfundamentalisme er tegn på manglende helligånd og hjertelighed, manglende spiritualitet = manglende tro, ifølge Paulus. Han kalder det svag tro og det må man sige det er, han siger som Freud at det døder os. Ja der er ikke liv i at gemme sig bag bogstaven, bag ordene i bogen.

Uhyggeligt hvordan bibelkonkordantisk mental malpraksis fuldstændig forhindrer Gud Helligåndens person og gerninger at virke i vores liv ifølge Paulus.

-0-0-0-0-

Det er vigtigt at du forstår jeg ikke er idiot og jeg gider altså ikke bibelfundamentalisme, det er uden tro = den levende gørende ånd, det er ikke i god overensstemmelse med livets åndelige lovmæssigheder siger Paulus

Det er en før Kristus fejlopfattelse siger Paulus, men efter begivenheden Kristus gælder at der hvor troen er, hvor Ånden er, der er også Friheden, friheden til at tænke Guds tanker fx


En af de største Paulus kendere, Albert Schweitzer, kalder Paulus for Åndens Apostel pr se, men også Paulus for tænkningens skytshelgen, og den der ikke tænker kritisk og frit må altid frygte de Paulinske breve

Tro må jo ikke ødelægge vores intelligens og tænkning

Man bliver idiot af bibelfundamentalisme

Fordi man sætter sin intellektuelle integritet overstyr

Paulus har for al fremtid sørget for at tro og tænkning ikke er hinandens modsætninger, så vi skal altså ikke tro noget udenom vores forstand, udenom Gud og vores forstand, udenom Gud Helligånden i vores liv, udenom vores spiritualitet som ifølge Paulus er lig med troen. Troen er Kristus ifølge Paulus, der er Ånden, Gud Helligånden i vores liv. Og det er disse forhold vi skal være tro imod, sådan forstås tro i nye testamente og i de ægte Paulus breve.

Tro har intet, INTET, at gøre med at kunne bibelen forfra og bagfra, har intet at gøre med at have læst i bibelen og forsøgt at lære og huske = og tro hvert ord i bogstaveligt forstand. Det er en absurd tanke der ville medføre at en professor i bibelen er mere troende end alle andre mennesker, som om vi kan læse os til troen udenom Gud i vores liv, men det kan vi ikke. Ham/hende der studerer bibelen overhaler ikke det menneske der lever med Gud i en daglig bønspraksis, tværtimod, det er omvendt, det er ham/hende der lever med Gud og fx i daglig bønspraksis der overhaler de der bibeltror. Intet ødelægger den kristne spiritualitet, det kristne trosliv, så meget som bibelfundamentalismen.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 10:21

Citat:
To mand her på Trosfrihed.dk: Hanskrist og Gerth hævder, at de er åndeligt berigede - eller hvordan de nu vil udtrykke det.

Hvad "berigelsen" egentlig går ud på, fortæller de ikke ret meget om.
Til gengæld bruger de begge mange kræfter på at fortælle, at de føler sig mere værd end os andre"Til gengæld bruger de begge mange kræfter på at fortælle, at de føler sig mere værd end os andre"

😂😂😂

Ha ha LOL den skal du længere ud på landet med Arne, ikke en eneste der kender os debattører ville påstå dette om mig, nej det er det sidste man kan sige om HansKrist

Den eneste der fra dag et har ført sig frem som værende mere værd end andre er Simon, hvilket vi idag ved skyldes en arbejdsskade han har pådraget sig selv, ja det bunder i et mindreværdskompleks. Hvilket jeg kunne have sagt ham fra dag et af, at han ikke naturligt hviler i sig selv såvidt dette at tænke frit og bruge sin egen forstand. Men at arbejdsskaden skyldes et alt alt for giftigt miljø der gør et menneske usikker på at turde bruge sin egen forstand. Da Bjørn gik fra forstanden begyndte han at opføre sig som Simon. Og da de to sluttede sig sammen ville de rense trosfrihed fra de debattører de følte sig hævet over og mere værd end.

At jeg står for det stik modsatte af hvad de to tåber fra forrige århundrede står for ved alle der har fulgt med her


De to er et levn fra forrige århundrede, hvor angst og blufferi hos akademiker var ret udbredt hos de der ikke magtede at være kreative

Intelligente kreative mennesker vil aldrig kunne forfalde til hvem der er klogest, mest intelligent, nej de er kommet langt videre her i livet og koncentrerer sig om deres kreative sysler, ikke om hvorvidt de er klogere eller mere værd end andre

Dette er svagheden ved Simon og Bjørn og afslører at de tilhører forrige århundredes dekadente giftige akademiske kultur elite miljø. Der er sket meget siden de to var unge, idag ved ungdommen at angst og bluf og personlig intimidering andre mennesker ingen steder hører hjemme (kun RoseMarie kunne forføres hvilket fortæller så meget om hende og hendes moralske manglende integritet og snobberi, forrige århundredes snobberi, snob opad (Michael sagde han kunne brække sig over at se dette træk for åben skærm))


Lige at bemærke selv Simon kan se den store forskel på Gerth og HansKrist trods visse ligheder, som dog ikke gælder ved nærmere eftersyn.


-0-0-0-0-0-

"Hanskrist og Gerth hævder, at de er åndeligt berigede - eller hvordan de nu vil udtrykke det.

Hvad "berigelsen" egentlig går ud på, fortæller de ikke ret meget om."


Jo Arne, forskellen er netop hele guddomsfylden legemliggjort hos HansKrist, en ekstase, sjælsfylde og dynamik og kreativitet uden lige. En entusiasme (i Gud væren) og et godt humør, en glæde uden lige i Kristus.

Det Platon og Paulus forstår ved at være i Gud, at være grebet af entusiasme og ekstase, spores ikke hos dig Arne. Og det skyldes nok medfødt flegmatisk temperament hvor ægte religiøs spiritualitet ligger dig så fjernt.

Du nyder at være uforstyrret vi andre længes efter at blive forstyrret. Forstyrret af Gud, så vi vågner op mens tid er, mens liv er. Ikke så mærkeligt at du frasiger dig kristendommen og har større sympati for buddhismen, som også passer så meget bedre til dit temperament end kristendommens hvidglødende entusiasme spiritualitet.

Du er glad for overblik Arne, vi andre ønsker Guds fødsel i vores liv og vores bliven født påny i Gud hvert øjeblik

Vi tror ikke på tabula rasa teorien som du Arne, og som Bjørn og Simon gør. Men det skyldes den tidsånd I alle tre er et barn af
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 12:14

Hanskrist skriver:
Citat:
Vi tror ikke på tabula rasa teorien som du Arne, og som Bjørn og Simon gør.
Endnu en falsk påstand om mig - fra en "bedrevidende" - der endda udtaler sig også på andres vegne blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 12:32

Alt hvad du skriver Arne forudsætter at tabula rasa teorien holder

Nøjagtig som de to andre ateister jeg sammenligner dig med

I burde alle tre gentænke kritisk om jeres ateisme (deres rendyrkede ateisme og din religiøse ateisme Arne (også derfor du er glad for buddhismen uden begrebet størrelsen Gud)) ikke bygger på at tabula rasa teorien holder vand, hvilket den ikke gør, skulle jeg hilse og sige fra HansKrist der om noget har forstand på det spørgsmål
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 13:24

Du fatter ikke ét ord af, hvad jeg har skrevet Hanskrist, siden du stadig tror, at jeg er ateist blinker
Når du end ikke fatter dét, svinder min tillid til dine evner hjælp

M.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 13:32

Jeg skrev:

din religiøse ateisme Arne

Selv Gerth kan se du benægter enhver form for mulig gudserkendelse såvel som gudsliv

Du skubber det hele (menneskets entusiasme, i Gud væren) ud i gætværk og usikkerhed, og dermed er vi lige vidt, vi havner i samme tørke som de to ateister

Der hvor jeg er uenig med Simon fx er når han påstår du opererer med begrebet størrelsen Gud, men det gør du ikke, du har klinisk renset eller bortfjernet Gud fra menneskers liv, skubbet dette så helt essentielle væsentlige spørgsmål langt langt ud i kosmisk astrofysisk tågesnak (en lurende Deisme finder vi hos dig Arne som måske er det Simon har skimtet). Ifølge dig er det blasfemi og tåbelig snak at Gud skulle være mennesket nær, hvilket du har sagt og hævdet utallige gange

Du er nok religiøs som buddhismen uden størrelsen Gud kan betragtes som værende religiøs. Men mennesket er total gudsforladt i alt hvad du skrevet gennem årene, det har du aldrig magtet rum og plads for i hvad du repræsenterer og præsenterer os for, dog vil du gerne anerkende og respektere at andre ikke finder menneskelivet gudsforladt, åndsforladt, men selv gir en sådan tale ikke nogen mening for dig har du brugt femten år at fortælle om.


Og fatter jeg ikke et ord af hvad du har skrevet er anledningen nu til at du forklarer dig lidt mere tydelig. Jeg har altid undret mig over din gudsforladte eller åndsforladte verdens værens forgabelse, har altid følt at du dræner mennesket for ånd og Ånd og ja sjæl
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 06/12/2019 21:36

Hanskrist, du skriver om mig:
Citat:
Ifølge dig er det blasfemi og tåbelig snak at Gud skulle være mennesket nær, hvilket du har sagt og hævdet utallige gange

Du er nok religiøs som buddhismen uden størrelsen Gud kan betragtes som værende religiøs. Men mennesket er total gudsforladt i alt hvad du skrevet gennem årene, det har du aldrig magtet rum og plads for i hvad du repræsenterer og præsenterer os for, dog vil du gerne anerkende og respektere at andre ikke finder menneskelivet gudsforladt, åndsforladt, men selv gir en sådan tale ikke nogen mening for dig har du brugt femten år at fortælle om.


Og fatter jeg ikke et ord af hvad du har skrevet er anledningen nu til at du forklarer dig lidt mere tydelig. Jeg har altid undret mig over din gudsforladte eller åndsforladte verdens værens forgabelse, har altid følt at du dræner mennesket for ånd og Ånd og ja sjæl
Mit svar:
Du har tydeligvis ikke læst mit indlæg i OPLYSTHED #28673 - 29/11/2019 21:24, hvor jeg bl.a. citerede ortodoks kristne Kallistos Ware:
Citat:
Den, der rejser ad den åndelige vej, bliver i stigende grad, jo længere han bevæger sig fremad, opmærksom på to modsatrettede fakta: evigheden er anderledes og dog nær. I første omgang indser han mere og mere, at Gud er et mysterium. Gud er "Den helt Anden", usynlig, ubegribelig, fuldkommen transcendent, hinsides alle ord, hinsides enhver forståelse.
Og hvor jeg tillige oversatte ordet "transcendent":
Citat:
Transcendent: som overskrider eller ligger uden for visse grænser, især grænserne for menneskelig erfaring - iflg. Den Danske Ordbog.
Denne ortodoks kristne guds-tro ligger meget nær min opfattelse af, "hvad der er bag verdens væren" - og meget langt fra, hvad du skriver - og som for mig virker "hjemmestrikket" - omend jeg respekterer, at dét er din holdning.

M.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 07/12/2019 00:12

Jeg synes I sætter grænser for Gud

Er I bange for Gud

For mig det virker som abstrakt spekulation

Hvad Gud kan og hvor Gud må være og gøre sig gældende er vel ikke op til os?

Jeg fornemmer I er bange for Gud

For Gud i jer - for Gud med jer

Jeg forstår ikke at I har så travlt med at ekskludere og skubbe Gud fra jer

Hvorfor skulle Gud dog ikke kunne være her, uanset hvad I to mener om den sag?

Gud er ihvertfald her hos mig

Måske også fordi jeg ikke har noget imod Gud, som hørende livet til og værende personlig for mig, møde mig personligt, være i et personligt møde med mig


-0-0-0-0-0-

Iøvrigt står der "i første omgang"

I første omgang indser han mere og mere, at Gud er et mysterium. Gud er "Den helt Anden", usynlig, ubegribelig, fuldkommen transcendent, hinsides alle ord, hinsides enhver forståelse.


Måske det var på tide I kom til næste omgang på tide I tog næste skridt

Og bare lod Gud være Gud og hvad og hvem Gud altid har været for os mennesker

Måske alt det med Gud er erfaringsnært og ikke så svært som I gør det til

Personligt melder jeg mig ud af overtro og abstrakt spekulation, snak/tale om Gud

Jeg siger som Paulus, vi tilbeder ikke en ukendt Gud, en Gud vi ikke kender personligt i et jeg-du forhold som et fader søn forhold

Hvorfor skulle bøn og personlig samtale og møde med Gud være udelukket, bare fordi Du og ham den anden ynder at tale dogmatisk om Gud

Jeg vil gerne sige to ting: det er ikke overtro og det er ikke svært men erfaringsnært ligetil

Vi må ikke gøre tingene så vanskelig og abstrakt for os selv

Jeg er mere sikker på Gud end på mig selv

Og med Gud har jeg det godt med mig selv

Uden Gud I skulle lige vide hvad jeg kan finde på at sætte i stedet

Ja jeg frygter det vi sætter i stedet for Gud, erstatter Gud med

Det gudløse menneskes afgudsdyrkelse, hvad de finder på at overgive sig til, give sig hen til

Jeg tror aldrig jeg har sagt noget om Gud jeg ikke har personlig erfaring med, men bibelfundamentalister og teologer der gør sig abstrakte dogmatiske tanker om Gud (som din Kallistos Ware) I farer løs på mig.

Hvad er det lige I har gang i???

Nu gider jeg ikke det pjat mere, fra nu af kalder jeg en spade for en spade og Gud for Gud

Gud hjælper mig og sådan har det altid været - sådan er religion opstået, som den magt og kraft og meningsfylde vi føler i os der formår at hjælpe os

Det er et nærvær i vores liv ingen af os kan være i tvivl om hvis vi tør det og trodser alle vores fordomme og intellektuelle dogmer og kloge tanker om Gud. Og jeg kender ingen der tænker så dogmatisk som du Arne. Straks talen bliver om Gud, så er du der Arne med alle dine dogmatiske tanker såvidt og du sparer ikke på gloserne om blasfemi og hvor vulgært du opfatter menneskers simple enkle erfaringsnære tanker om et nært intimt personligt frugtbart gudsforhold

Nøjagtig som bibelfundamentalisterne står I vagt om henholdsvis at slå mennesket i hovedet med bibelen eller dogmerne

Jeg bliver så træt af al jeres djævelskab (løgnagtige klogskab), ja pas på, det er sgu ikke fra Gud når I angriber menneskers erfaringsnære Gudsliv, liv med Gud, bønsliv

Hvordan vi skal bede har Paulus lært os i 1 Kor 2 og Rom 8 og intet er smukkere og mere praktisk brugbar

Det er slet ikke så svært

Det er meget enkel og ligetil

Og fyldt med fryd og nyd og lyst er det

Ganske selvforstærkende når man først har overvundet sig selv og sin modstand imod det religiøse som er det mest værdifulde vi mennesker ejer, står i forbindelse med

Hvad ville livet være for os mennesker uden religion, uden Gud?

Tomt og fejlslagen og fyldt med alskens afgudsdyrkelse

Intet er mere skræmmende end hvad det gudløse menneske udfylder sit vakuum og meningstab med

Magt prestige ære og usolidarisk økonomisk magt og havesyge

Kun det religiøse menneske formår at undgå og holde sig fri af så fuldstændig tåbelig en livsstil, livsførelse uden format, menneskelig format
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 07/12/2019 15:40

Ja, Hanskrist, du bryder dig tydeligvis ikke om den engelske græsk-ortodokse kristne biskop Kalistos Ware, som jeg har citeret ham.
Hans ord åbner jo heller ikke for, at du kan "helliggøre" dig selv - som både du og Gerth jo på hver jeres måde forsøger.
Hans ord er jo heller ikke i strid med Lukas, 17, 20-21:
Citat:
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«
eller Thomas Evangeliets logion 113:
Citat:
Hans disciple sagde til ham: "hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."
Bjergprædikenens saligprisninger - her - priser ikke mennesker, der hævder at kende Gud eller det guddommelige, men derimod de, der er "rene af hjertet".

Man kan godt svagt fornemme "Guds Rige" - som vi udtrykker det - uden dermed at hævde at kende Gud, vil jeg påstå.

Jeg påstår ikke, at du Hanskrist og Gerth er falske, men jeg påstår heller ikke, at I er ægte - og at I håner anderledes troende - bl.a. mig - det svækker min tillid til jeres "hellighed" - eller hvad I nu vil kalde det.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 07/12/2019 19:16

Hej Arne

Hvorfor opfordre du dem ikke bare til at drikke nogle øller og kneppe et par får ude på marken stortchock Har du nu drukket igen og syndet...nej...nu sidder jeg bare og morer mig over al lortet...og tænker...hvor fanden er Simon nissemand henne...ikke nogen til at sætte mig på plads halvfuld Galning kaldte de ham...ja...og er der noget at sige til det? Fisk i en blender? Hvad fanden har de kunstnere gang i ler Hvor er du henne Lene? Nu skriver jeg snart en klagesang til dig og siger at HansKrist gerne vil tale med dig om Kristus:

https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek

Vil du have hendes email? Kun for dig HansKrist (privat besked)...men ikke noget med at score hende blinker Hvor gad jeg godt at se jer allesammen ude på dansegulvet heart

https://www.youtube.com/watch?v=AqS4aNi0HQY

Så skulle jeg nok sniffe lidt coke og danse røven ud af bukserne på hele flokken...ja...hvad gør man ikke for sagen yeah

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Guds ånd ... - 07/12/2019 19:44Citat: #28699 - 05/12/2019 22:33

Arne: Hvad "berigelsen" egentlig går ud på, fortæller de ikke ret meget om.

- Kodeordet er Helligånden – ”De” tror de har Helligånden stortchock

"Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et". ### Gerth

"Som kristne er det ikke bibelen vi tror på, men Gud i Kristus og os i Kristus og Kristus i os, hvor vi har hele guddomsfylden i kød og blod, fx vores legeme er et tempel for Helligånden." ### Hanskrist

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

HK:
Citat:
Det er vigtigt at du forstår jeg ikke er idiot og jeg gider altså ikke bibelfundamentalisme, det er uden tro = den levende gørende ånd,

- Den levende gørende ånd er ikke tro, men den der leder til og styrker sand tro.


HK:
Citat:
” … ordene, der døder os som Paulus siger … ”


Paulus skriver:

En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Kor/3

- Der er ikke tale om, at ordene/bogstavet slår ihjel - døder, men at Moseloven ikke giver evigt liv, som troen på guds udsendte søn gør ifølge skrifterne.

Altså: Moseloven giver ikke evigt liv ved overholdelsen af denne. Den lærte guds udvalgte folk hvad synd var - og var ud over at samle et folk også til opdragelse, indtil Jesus havde ofret sit liv, og derved kom guds ånd Jesu disciple til hjælp indtil verdens ende ifølge skrifterne.

*

Det med ånden er interessant. Ånden Jesu disciple kan blive salvet med og eller få.

Hvad er det for en størrelse – udover den opfattes som ren og sand, og ikke kan købes for penge, men kun erhverves ved at gøre guds vilje i en sådan grad, at legemet hvori den kan opholde sig omtales som et tempel ...

... og at ånden som frembragte himmel og jord kommer fra gud, og at den hos mennesket kan kendes på sin frugt ...

Ånden

Den ånds salvede/beseglede Paulus troede, han skulle arve guds rige og være sammen med Jesus i al evighed, da han mente, han tilhørte guds Israel, som betød, at hans tjeneste for gud var til døden, for at vinde sejrskransen som han udtrykker det …

Det handler om at være loyal og kæmpe kampen, når man er kaldet, draget - eller udsendt af gud, som Jesus.

Paulus skriver:

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det, som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Ef/6

Så ånden er ikke bare noget man har eller får fordi man syntes det kunne være fedt. Den gives kun til de som tror og handler derpå, en fri gave som kun kan bruges til guds ære.

Frelsens hjelm og Åndens sværd, er Guds ord - og det er jo som bekendt helt frit om man vil tro og være en Jesu discipel.

Håber indlæg giver mening efter jeg har beskåret det flere gange.

***
Indsendt af: Tikka

Guds rige??? - 07/12/2019 20:40Arne:
Citat:
Man kan godt svagt fornemme "Guds Rige" - som vi udtrykker det - uden dermed at hævde at kende Gud, vil jeg påstå.


Det må du forklare.

Hvad er guds rige?

Hvordan kan du fornemme det?


***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 07/12/2019 21:18

Hej Tikka.

Du spørger:
Citat:
Hvad er guds rige?
Hvordan kan du fornemme det?
Mit svar:
Som skaberværket - omend skabelse måske er en alt for primitiv menneskelig tankegang - modsætningen til ikke-væren, den absolutte intethed/tomhed:
eksistensens vidunderlighed tommelop

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 07/12/2019 21:43


Arne: "Man kan godt svagt fornemme "Guds Rige" - som vi udtrykker det - uden dermed at hævde at kende Gud, vil jeg påstå."

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


Indsendt af: Arne Thomsen
Du spørger:
Citat:
Hvad er guds rige?
Hvordan kan du fornemme det?
Mit svar:
Som skaberværket - omend skabelse måske er en alt for primitiv menneskelig tankegang - modsætningen til ikke-væren, den absolutte intethed/tomhed:
eksistensens vidunderlighed tommelop

Så skaberværket kan du svagt fornemme som guds rige?
Hvorfor fornemmer du kun dette svagt?

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 07/12/2019 22:35

Nok fordi jeg ikke er et synderligt begavet menneske - men dog nok til at få mening med min tilværelse blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Anonym

Re: Guds rige??? - 07/12/2019 23:21

Indsendt af: Arne Thomsen
Nok fordi jeg ikke er et synderligt begavet menneske - men dog nok til at få mening med min tilværelse blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart


Mener du dermed, at meningen med din tilværelse er, at opleve skaberværket svagt som guds rige?

Hvordan skal det forstås, når du ikke tror på en skabende gud?

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 08/12/2019 12:50

Hej Anonym.

Du stiller to spørgsmål:
Citat:
Mener du dermed, at meningen med din tilværelse er, at opleve skaberværket svagt som guds rige?
og
Citat:
Hvordan skal det forstås, når du ikke tror på en skabende gud?
Mit svar:
Hvis du har læst overfor i denne tråd, så gav jeg Tikka dette svar:
Citat:
Man kan godt svagt fornemme "Guds Rige" - som vi udtrykker det - uden dermed at hævde at kende Gud, vil jeg påstå.
"Guds Rige" og "Gud" er jo her termer fra kristendommen, hvor jeg egentlig hellere i stedet for Gud ville skrive: Hvad der er bag - og i - den værende verden - og som i hvert fald for mig er totalt ukendt - men jeg undlod at komplicere med dét blinker

Det væsentlige er - for mig - at opleve dét som både Lukas og Thomas pegede på - som jeg forstår det - at verden ikke bare er dagligdag, men et vidunder - som modstykket til intethed.

Jeg er ikke imponeret af mine oplevelses-evner her, men kan dog fornemme det - og mærker at det føder kærlighed smiler
Det medfører, at jeg ikke bruger kræfter på frugtesløse teologiske overvejelser, men i stedet på aktiv kærlighed.
Det giver mig ro i sindet, harmoni - og en følelse af lykke smiler

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds ånd ... - 08/12/2019 13:22

Håber indlæg giver mening efter jeg har beskåret det flere gange.


Nej Tikka,, bibelfundamentalisme og bibelkonkordantisk tænkning, gir ikke mening og har aldrig givet nogen mening for mig såvidt det kristne trosliv og dets spiritualitet. Du er ikke i nærheden af noget og jeg gaber og står af allerede ved første linje, når jeg igen opdager din JV bibelfundamentalisme. Der er ikke ånd, Guds Ånd og kristen tro og spiritualitet i en sådan bibelfundamentalistisk tilgang til kristendommen. Det er en sekt, det er sekterisk og nok også derfor du er ateist og at du påstår det hele er hjernespind, fordi du har erfaret hvordan troen opfattet som en bibelfundamentalistisk bibelkonkordantisk mentalitet ikke når hjertet, liv og sjæl, da det er mentalt og dermed ikke omfatter hele mennesket, mennesket i dets totalitet, i dets eksistens. Teologi er eksistentiel og ikke noget mentalt forestillet og troet som ingenting udvirker som Luther siger det (1)*:
Dette holder de så for at være en ret tro; men det er menneskeligt tankespind, som er uden virkning på hjertets grund.


jeg har ondt af dig,,, og synes du skulle droppe din manipulation af os allesammen og fortælle os hvem du er, ikke nødvendigvis i detalje, hvis du foretrækker at være anonym, men såvidt din skjulte dagsorden. Du fupper os allesammen, og Arne har spekuleret over det, og jeg er blevet forvirret over det, og Gerth opdager det straks.

Du har en mærkværdig måde at omgås og forstå kristendommen på. Du virker maskulin og du bruger til trods for navnet Tikka, hvilket er set før som troll at vælge modsatte køn for at dække sig selv endnu mere ind.

Fuldstændig absurd at du er overbevist ateist og kalder kristendommen for hjernespind (hvilket det dog også er for bibelfundamentalister, men dette er jo ej heller kristendommens position og ide om tro og spiritualitet), og at du så prædiker bibelfundamentalisme. Hvorfor gør du det har jeg spurgt utallige gange, og aldrig rigtig fået et svar på, andet end at du er gammel vane som du har svært ved at slippe. Men det kan jo også bruges til at skade kristendommen noget så grusomt, hvilket jeg tror er dit egentlige motiv, og så forstår vi pludselig pagten, alliancen, mellem dig og simon og rosemarie. Det er en underfundig måde at fremme ateismen på.

Jeg forstår også at du siger at alle er troll, trolde, og igen er dem de gir sig ud for, at du siger det er for at lette din egen samvittighed over at du spiller med fordækte kort, ja to spillekort har du endda taget i brug med hver deres regler.

Drop det, og vær nu ærlig og træd frem på ligefod med vi andre, der bare er hvem vi er.

Nå men det korte og det lange, din bibelfundamentalisme interesserer mig ikke.

mvh HansKrist


(1)*:

Tro er ikke den menneskelige indbildning eller drøm, som nogle anser for at være tro. At nogle opfatter forholdene sådan, skyldes at når de hører evangeliet, så farer de løs og frembringer ved egen kraft en tanke i hjertet: ”jeg tror”. Dette holder de så for at være en ret tro; men det er menneskeligt tankespind, som er uden virkning på hjertets grund. Derfor virker den heller intet, og det følger ingen forbedring, ny skabelse deraf.
Tro derimod er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Citat slut (hentet fra luthers fortale til Romerbrevet)
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 08/12/2019 14:12


Indsendt af: Arne Thomsen
Det væsentlige er - for mig - at opleve dét som både Lukas og Thomas pegede på - som jeg forstår det - at verden ikke bare er dagligdag, men et vidunder - som modstykket til intethed.

Hæ hæ smiler denne tekst ville jeg ellers også spørge til:

at verden ikke bare er dagligdag, men et vidunder - som modstykket til intethed.

… men ok du får fred – men skriftstedet Lukas, 17:20-21 som du fremhæver – henviser til Jesus som guds udsendte repræsentant for guds rige, da han var på jord – her aktuelt midt i blandt farisæerne - et rige han gik i døden for.

Stærk tro må man sige.

Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«

***
Indsendt af: Tikka

Re: Guds ånd ... - 08/12/2019 14:18


smiler

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 08/12/2019 15:37

Jo, jo Tikka, det er jo den klassiske forståelse, du fremhæver.

Men når, hvad vi kalder Gud, er det totalt ufattelige - helt transcendente og dog immanente - sådan som det er for mig - så skrider de gamle trygge og - tror jeg - for smålige dogmer.

Alligevel synes jeg, der er inspiration at hente også i f.eks. Thomas Evangeliets logion 77:
Citat:
Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér!"
Jeg mærker i hvert fald den samme begejstring for intethedens modsætning: Verdens væren, som jeg selv fornemmer - og som dengang blev kaldt Guds Rige smiler

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 09/12/2019 02:46

Arne: " Nok fordi jeg ikke er et synderligt begavet menneske. Bjergprædikenens saligprisninger - her - priser ikke mennesker, der hævder at kende Gud eller det guddommelige, men derimod de, der er "rene af hjertet".

På trosfrihed må der da være nogle andre emner om jeres irrelevante interne snak her?

Jeg har i mange år hver dag på en social cafe udholdt en ADHD, hyperaktiv retarderet kristen mand uden selverkendelse om hans egen sindslidelser, som idiotisk ikke fatter det kristne budskab med hans børne-Bibel. Han ville sandsynligvis aldrig interessere sig for intellektuelle konversationer, hvor han derfor ikke er egnet her. Han tror, at han er lige så klog som alle folk og ikke har psykisk sygdom eller en hjerneskade. Næsten alle der kan ikke li ham, hvor man beskriver ham som noget stress. Jeg gider heller ikke mere støjende koncerter på grund af hans altid chokerende larm og alene i rolig stilhed afslappende gudsmeditation hjælper mig ofte imod dette. Her på trosfrihed forummet virker det som om, at ingen ikke forstår hinanden, hvilket jeg sammenligner med en internet trolde strategi. Den slags af jer alle gentagelser uden personlige reaktioner med tomt indhold som en monolog er en måde at hjernevaske på eller en igen internet trolde adfærd. Hans K har jo også sagt, at der dumt ikke er mening i mine ord men, hvis jeg opgiver på grund af hans påståede ´kristne´ eller måske ligesom Tikka i virkeligheden ateistiske kamp imod mig, kan jeg ikke sejre, altså overvinde noget. Fra nu af ignorerer jeg alle jeres fordømmende ord.
Ja, som du selv har indrømmet ligesom en psykisk udviklingshæmmet - Du lyder åndssvag. Jeg har engang mødt en kvinde med en sindslidelse, som ikke kan noget forstå metaforisk ( billedlig - allegorier ) som eksempelvis denne del fra Jesus bjergprædiken: " Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud." Hun spurgte mig om mit ´gode hjerte´: " Hvad så hvis nogen for pengene vil skære dit hjerte ud af din krop?"

Ordet ´se´ handler om med Helligånden menneskets spirituelle indsigt og/eller åbenbaring, fordi sådan kendes en selv som værende sandheden, hvor Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Profeter som Moses og Jesus fortalte som en viden, at de var sendt fra ´Jeg er´ og ´faderen´ og nu jeg fra ´himlen´, som også har den samme kilde som Kristus i mig. Jeg opfatter noget guddommeligt i os alle og jeg er et bevis på det.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/12/2019 03:03

ABC til Arne: " Hvorfor opfordrer du dem ikke bare til at drikke nogle øller og kneppe et par får ude på marken."

Ja, eller som seksuelt uerfaren med desperation pludseligt hore forkert farlig analsex med mænd, fordi ingen tager mig alligevel seriøst her.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/12/2019 04:18

Hans K: " Ingen behøver være kloge/lærde. Det er nemmere for et barn at komme ind i Guds Rige end det er for et bibel belært og belæst menneske. Et barn tager nemlig imod med hjertet, hjerte og sjæl, mens den bibellærde tror det er en afgørelse med hovedet. Vi kommer ikke altid med kloge ord kun, med konstant klogskab og ja videnskab. Bedre end al den akademiske læsning og indlæring var det at vi alle begyndte selv at skrive. Ja skolen og de højere uddannelsessteder vender forkert. Stort set er alle ude af stand til at skrive, selv at kunne formulere sig når de har været igennem fabrikken."

Hans til mig: " Din sociale intelligens er ikke din stærkeste side."

Hej H
Du lyder selvmodsigende, fordi pædagogiske teorier om sociale kompetencer, det er noget faktisk også fagligt på skrift. Sandfærdighed er, at jeg prædiker helt ærligt, hvilket jeg tør og dette klarer jeg.
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 09/12/2019 04:41

Ups, det var en menneskelig fejl til Arne, hvor jeg skrev: " Her på trosfrihed forummet virker det som om, at ingen ikke forstår hinanden."

Det rigtige er: " Her på trosfrihed forummet virker det som om, at ingen forstår hinanden."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 09/12/2019 11:11

Hej Gerth.

Vi har jo mange og meget forskellige holdninger til tilværelsen - samtidig med at vi kæmper med at forstå hinanden.
Det går da ikke så helt dårligt, synes jeg - og vi er jo ikke en menighed blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 09/12/2019 15:12

Hej Arne (og HansKrist og Gerth og Simon)

Jeg har lige været gennem endnu et fald, og vil bare lige sige, at jeg er på vej op på hesten igen. Det må da kunne lykkes at blive siddende på den halvfuld Er træt af at falde...meget frustrerende...godt at få det ned på skrift og dele det med jer andre. Helt sindsyg er jeg forhåbenligt ikke ler

Nu vil jeg tænke lidt over din verdensforståelse...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 09/12/2019 17:38

Hej Jan/ABC.

"Et fald"?

Gætter at det måske ville hjælpe dig, at "spytte lige ud af posen", så almen medmenneskelighed måske kunne komme til at gøre gavn.
Det er i hvert fald ikke sundt - så vidt jeg ved - at være lukket og "knuge det i sindet".

Bedste ønsker for dig!

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt liv på den heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 09/12/2019 19:20

Hej Arne

Skal bare blive oppe på hesten og så er der ikke mere at tale om...sådan har jeg det med mine problemer ler

Men tak for medmenneskeligheden og ønsknerne - det varmer heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 09/12/2019 21:23


- Er der noget i vejen med den klassiske forståelse. Det er jo, hvad vi kan læse af skriftstedet,

… hvorimod skriftstedet fra Thomas evangeliet som du citerer ikke giver mening i mine øre, med mindre man tror, Jesus er gud … og at gud findes i naturen.

Thomas evangeliet understøtter new-age tanken, at gud er i alt og alle og giver et andet billede af Jesus end det, som der findes i bibelen … og man behøver ej heller at forholde sig til Jesu offer.

At Jesus skulle være at finde, som du citerer i logion 77, opfatter jeg som helt ude i hampen i forhold til, at bibelen fortæller, gud har oprejst ham til et himmelsk liv.

Guds rige som du kan læse om i bibelen er et teokrati, hvor menneskene vil ha barnekår – og derved giver det jo mening at kalde gud for far …

… men nok ikke noget for os 2 der gerne selv vil bestemme, selv om det lyder dejligt med en verden uden krig, sydom og død ect. - men derfor kan man jo godt glæde sig over livet – så længe man har det og kalde det hvad man vil, men guds rige er det ikke.

SLUT

Jeg så minsandten morgenfruer idag ved en have. Lidt underligt den 9. december

***
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 10/12/2019 03:59

ET FORNYET LIV

Tikka til Arne: " Hvorimod skriftstedet fra Thomas evangeliet som du citerer ikke giver mening i mine øre, med mindre man tror, Jesus er gud … og at gud findes i naturen. New-age tanken er, at gud er i alt og alle og giver et andet billede af Jesus end det, som der findes i bibelen om Guds rige. Menneskene vil ha barnekår og derved giver det jo mening at kalde gud for far."

Før jeg læste det ovennævnte citat fra Tikka, læste jeg ´tilfældigvis´ på siden Vagttårnet i min research´ på internettet noget om Jesus´ saligprisninger i relation til det med Helligåndens rolle om Riget. Jeg opdagede mystisk der en relevant mulig menneskelig fejl af Jehovas vidner på forskellige sprog i verden men her kun på dansk fra vistnok denne organisations religiøse lederes egne fortolkninger om Bibelens ord til de stakkels medlemmer, hvilket jeg vil høre jeres mening om? Selv om min gode bekendt mener, at ingen/intet skal være en overmagt, opfatter jeg dog alligevel noget guddommeligt større end mig selv og alt. Dette sammenligner jeg med det patriarkalsk kristne gudebillede om Faderen´s med Helligånden forhold til Sønnen. Men, det lyder for skørt sådan, fordi kristne påstår jo, at kun Profeten ( idag hedder vistnok nogen andre også navnet Jesus i verden, hvilket jeg har set ) Jesus var Guds søn med tiltrods for dette en generel trosbekendelse for menesker om dem selv. Nogle kristne beskriver Jesus som, Gud der led på korset? Profeterne Moses og Jesus var med mirakler magiske eksempler på, at der er en guddommelig kontakt med vores univers som en sammenhæng. Jeg undrer mig derfor om JV´s ord i deres omformulerede emne - lykkelig er de rene af hjertet - som: " Vil alle som virkelig har et rent hjerte bogstaveligt se Gud ansigt til ansigt? Nej, det vil kun de som disse saligprisninger først og fremmest er henvendt til. Det er Jesu salvede disciple, til hvem der skrives: „ I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham [det vil sige: Gud], som han er.“ Skam jer JV, hvis jeg opfatter jeres ord her korrekt. Det virker forvirrende, fordi hvem er ´han´? De omtaler ´Gud´ som Han. Det er vel blasfemisk afgudsdyrkelse når, mennesket som en illusion gør sig lig en gud/Det guddommelige. JV nævnte ikke Kristus og heller ikke religiøse folks påståede profeti om Menneskesønnens herlighed? Jesus udtrykte en ydmyghed som en tjener med budskabet om lighed mellem hinanden og han var som menneske ikke en guddom. Jeg synes, at i kan blive ligesom Kristus, men alle er lige med mig.

Tikka og Hans K, Sig venligst noget om de ord fra JV´s menneskelige ord, der ikke er Guds ord?

P.s. til alle: I brokker og beklager jer, når jeg skælder ud om jeres irrelevante SPAM i mine emner, hvilket en internet trold muligvis synes er sjovt, så det ignorerer jeg også fra nu af. Respekter mig eller ikke. Jeg har istedet min profil i Facebook og der gruppen OPLYSTHED. Jeres værk imod mine emner fører måske som en konsekvens til en monolog i dem. Selv om en tidligere sekterisk kristen kvinde faktisk engang forsøgte at opfordre mig til at lave et ekstra testamente i Biblen om mit liv, gør jeg ikke dette som en ny skriftlig tilføjelse om den eller en ny religion og denne tråd handler stadigvæk alligevel om min selvbiografi. Jeg har ligesom syndfloden og dåben slettet min dårlige fortid med egoistiske fejl. Tiltrods for nogle flere nyfundne testamenter, hvilke jeg glemte at oplyse om i et emne ved tråden OPLYSTHED om eksempelvis Jesus rejse til Egypten med mere, fortæller Biblen heller ikke meget om hans barndom og ungdom frem til hans åndelige virke.

Tikka, du plejer skummelt ikke at svare på undrende spørgsmål men, du tror ikke på den kristne gud i naturen. Din gud siges at være uendelig, altså uden grænser - Det betyder, at den guddom/Det guddommelige er overalt som alvidende inklusiv, hvor naturen er? Dog tror jeg ikke på, at dyr, ting og naturen har selvbevidsthed.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 10/12/2019 12:22

Hej Tikka.

Vi ser jo tydeligvis ikke det samme i de to skrifter:
Citat:
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«
og
Citat:
Hans disciple sagde til ham: "hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."
Jeg hæfter mig ved:
Citat:
Guds rige er midt iblandt jer.
og
Citat:
Faderens rige er spredt over jorden
Det bliver for mig til, at det er her - her og nu!
Idéen, at vi skal være som børn, og at Faderen engang i fremtiden "ordner det hele", den er for mig, at skubbe tingene - problemerne - fra sig - op til en højere magt - i stedet for at vi bruger vore givne evner - her og nu. Den barne-idé er lidt for bekvem, synes jeg blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 10/12/2019 12:38

Hej Gerth.

Når du skriver:
Citat:
I brokker og beklager jer, når jeg skælder ud om jeres irrelevante SPAM i mine emner -
så får jeg det indtryk, at du opfatter denne tråd, som din prædikestol, som vi alle andægtigt skal lytte til.
Det er jo din gode ret - ligesom det er andres gode ret at se dig på lige fod med øvrige deltagere her på Trosfrihed.dk.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige??? - 10/12/2019 12:44

Jeg tror på gud og har et utal af eksistentielle Guds erfaringer som alene min tro bygger på.

I, Arne og Tikka,, tror på hvad I siger/skriver/læser om Gud, Arne stort set alt det negative, hvad/hvem gud ikke er (og sjovt nok især at Gud er i alt andet end lige mennesket), og Tikka er et forsøg på at uddrage hvad bibelen siger om Gud, altså gøre det med Gud til en lære og ikke liv og skabelse, noget konkret eksistentielt vi rammes af

men hvor er gud så spør jeg????

I har jo så ikke et konkret gudsforhold (jeg har lidt ondt af jer begge to) I "kloger" jer på Gud men har ikke et liv med Gud, men kun tanker og spekulation såvidt (højst skræmmende at Gud ikke er i forbindelse liv og eksistens og dermed erfaringsnært)

og i den grad I har, er det mentalt, altså spekulation, spekulativ,,,

men at være mentalt og at være i spekulation er jo ikke at være til i eksistens med liv og sjæl,, og jeg mener altså kun vi kan tale om gud når vi lever mest intenst, når vi er engageret i eksistensen med liv og sjæl,, i måske vores værste dilemmaer og konflikter og kriser og forladthed, ensomhed og fremmedgjorthed, der kræver alt os

det må ikke stamme fra hovedet kun, fra spekulation kun, det må ikke være alene mentalt, som det er for jer to dogmatiker Tikka og Arne (1)*

gud kan kun være i forbindelse med erfaringsnære eksistentielle åbenbarings begivenheder af en sådan styrke at det er hele vores person der gribes og rystes og rammes centralt (i vores center, cor = hjerte), i dette åbenbaringens øjeblik hvor den levende gud (ikke den spekulative teoretiske) viser sig for os, handler med os, bryder igennem til os i en livgivende ekstase eller transcendens, hvor vi blive frie og løse af os selv uden dog at miste os selv og når vi igen vender tilbage til os selv er vi blevet beriget, forløst, og har opnået healing,, vi kan endda være blevet helt nye skabninger ((hvad jeg i afsnittet ovenfor har skrevet er kristendommens kongstanke om Gud). Skolastik er fremmed græsk indflydelse på kristendommen, på Kirkens liv og spiritualitet efter Paul's død. Og det opløses igen med Kant og Luther som er en renæssance af Paulus).

i Kristus (i Guds menneskelighed og menneskets gudlighed) er vi altid nye skabninger,,,

i Kristus kan vi magte disse eksistentielle gudserfaringer jeg taler om som alle mennesker burde have kendskab til

disse forklarede magiske åbenbarings øjeblikke hvor vores sjælskræfter mangedobles, vi får nye kræfter, nyt håb og humør og gåpåmod, som en ny stor entusiasme, ekstatisk begejstring (alt dette er TRO for tro er nemlig ikke at tro noget mentalt) som retning og mening og kald ind over vores liv, så det står klart hvilken vej og opgave og kald der er med inde over mit liv,,

det er altså skabende, men ikke noget der bare er og som man kan snakke om og spekulere om og vælge bibelsk at tro på,,,, for så statisk er det ikke,,, for ingen kan vide hvad skabelse er, hvad det nye er, før vi møder det,, og så må vi turde det og vove det, ved at ta imod hvad der her gives os og så gå den vej, bevæge os ud på det eventyr det altid vil være,,,

ingen kan have med gud at gøre uden at dets liv også bliver en ny skabelse, en ny vækst fordi vi nu har

vores vilje og guds vilje
vores ånd og guds Ånd

der ikke (til trods forskellen i kvalitet) står overfor hinanden som modsætninger eller størrelser der modarbejder hinanden, så vi bliver tvunget til at vælge side,,, nej de to gud og mennesket behøver hinanden for at lykkes,,,

mennesket kan være uden gud, men gud kan ikke være uden mennesket, menneskeløs,,, hvilket er essensen i kristendommen, nemlig guds kærlighed Kristus ind i verden ved mennesket Jesus,, det endelige bevis for at gud ikke kan/vil være gud uden sin elskede anden mennesket,,,

det er gud der her kommer til os

begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus er gud der kommer til os,,,

det er en historisk konkret legemliggjort, konkretiseret, begivenhed (inkarnationen)

men inkarnationen er også takket være guds forsatte handlen en opstandelsesbegivenhed så at det der skete omkring Jesus forsætter over tid og sted, i generation efter generation, med uformindsket styrke,,, altså til alle tider vil mennesket kunne gribes frisk påny med uformindsket styrke,,, så gud går altså ikke død i Jesus eller i bibelen,,,, gud forsætter sit arbejder (Guds kærlighed Kristus det guds nådesværk vi mennesker er) som den levende suveræne skabende gud,,,

som gud ej går død i Jesus, eller i bibelens ord, så må mennesket ej heller døde gud i Jesus, ekskludere gud alene til Jesus eller døde gud alene til bibelens ord,,,,

dette er vanvid og ingen har som paulus sikret for al fremtid at vi med ham ombord i kanon, altid har muligheden for at sikre os imod sådanne misforståelser og kætterier,,,

og dette skyldes Paulus's Spirit Christology til forskel fra alle Jesus teologiens mange misforståelser,,, og kætterier og søde naive historier


-0-0-0-0-

(1)*:

Begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus:


I Jesus kom den virkelige gud. Gudsideer opstiller det suveræne menneske, så længe Gud selv er borte (for Tikka er Gud død og borte i bibelen og for Arne er Gud umenneskelig). Kun om den fjerne gud kan mennesket i sin suverænitet opstille ideer (Arne og Tikkas ideer) der udtrykker, hvilken plads og betydning det suveræne menneske ønsker at give Gud. Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forskellige gudsideer, og det står i stedet for over for Gud som virkelighed (Gud som virkelighed: HansKrist position i alle årene), det vil sige som begivenhed. Det er dette, inkarnationstanken udtrykker.-0-0-0-0-0-

Mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

Nu er jeg slet ikke længere i tvivl, jeg må skrive den/de bog/bøger verden hungrer efter og som vil blive et religionsfilosofisk verdensberømt epokegørende hovedværk vi aldrig tidligere har set magen fra en dansk tænker, hvis vi tænker på originalitet mere end systematik.

Jeg er udpræget original og nytænkende, med nye erkendelser der tværvidenskabelig sparker røv, jeg er ikke ham der tænker systematisk og giver overblik. Jeg LYNER når jeg skriver. Nøjagtig som Paulus og Berdyaev. Ikke at vores tænkning er uden sammenhæng og systematisk til en vis grad (men det er ikke udgangspunktet og vores ærinde), men det er åbenbaring på åbenbaring, øjenåbner på øjenåbner og nyt lys erkendelse og liv og skabelse der præger os alle tre når vi skriver.

Det må ikke kunne lade sig gøre at læse os uden at blive berørt og grebet, uden at man bliver fornyet og kommer i proces med ny skabelse, ny vækst, ny stærk SPIRITUALITET = kreativ entusiasme, kreativ i Gud væren.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige??? - 10/12/2019 14:07

Æv det sidste jeg skrev kom ikke med, da tiden for redigeren var udløbet.

Spirit Christology:

Inkarnations begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus er også den Åndens (Helligåndens) ny væren og virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus, ud over at det er en ny antropologi, antropologisk kristologi (1)*.

At denne Inkarnationens Kristusbegivenhed er en Opstandelsesbegivenhed tilligemed betyder at det er Guds forsatte handlen med os, Guds forsatte Inkarnation, Guds forsatte kraftfulde nådesværk med os i Kristus.

Så Gud går ikke død i Jesus, mister ikke pusten, taber ikke ånden, sin åndsudgydelse i Jesus, men forsætter som begyndt i Jesus i hvert enkelt af os til alle tider i alle fremtidige generationer. Så Kirken er hele tiden NY. Også derfor vi kan sige Jesus er det første spirituelle menneske og vi andre følger efter i kraft af Guds forsatte nådesværk i takt med at Kristus vinder skikkelse i os og vi iklæder os Kristus, ved at afdød fra gamle Adam, ved en fornyelse af vores sind og kvitten, given slip på, dårlige vaner.

Gud går ej heller død i bibelens bogstaver, dette ville være utænkeligt ifølge Paulus, 1 Kor 2 og 2 Kor 3 og Rom 8 og andre store steder fra corpus Paulus slår dette fast med syvtommersøm. Hvis et menneske kan læse indenad kan ingen være i tvivl herom. Men det kniber gevaldigt for nogle mennesker at forstå hvad der står 1 Kor 2. Men heldigvis er alle de helt store Paulus fortolkere enige, som Luther og Albert Schweitzer og Paul Tillich og HansKrist.


(1)*:

Kristologisk antropologi:

Gud har i sin evige nådesudvælgelse, som er åbenbaret i Jesus Kristus, inklusivt for alle (gældende for alle), bragt det sande, det trofaste, det radikalt frie menneske på bane. Guds evige valg har her fundet sit analoge menneskelige modbillede i verden – og disse to er ét. Som indeholdt, udvalgt i ham, genfinder det enkelte menneske sig selv – her frisættes menneskets menneskelighed med baggrund i Guds evige valg. (siger Karl Barth, teologiens Einstein).

Den Kristologiske Antropologi drejer sig om menneskets fødsel i Gud, om menneskets menneskelighed og menneskets personlighed.

Kristologien vender mod mennesket og Pneumatologien vender imod Helligåndens person og gerninger med os, især vores personhed fra Gud, vores Gud billedlighed og smukke ansigt, skønheden og herligheden fra Gud.

Og i SPIRIT CHRISTOLOGY er Christology og Pneumatologi tænkt sammen. Altså vi får i Sønnen, i Kristus, en ny stærk antropologi, de nye skabninger vi er i Kristus, altså menneskets fødsel i Gud, men disse antropologiske forhold kan vi aldrig adskille fra Pneumatologien, Helligåndens person og gerninger med ind over vores liv, Guds Åndens, Gud Helligåndens, fødsel i vores liv. Hvor vi er grebet af Ånden og drevet af Ånden.

Det siger sig selv at Kristologien og Pneumatologien åbenbarer hvem fanden Gud Fader er, vores himmelske Gud Far er, noget vi ser stærkt beskrevet i evangeliernes Jesus portrætter på en ligefrem naiv realistisk måde. Og det har intet at gøre med noget patriarkalsk, isåfald man tror det og forvirres her som Gerth man skulle finde noget andet at beskæftige sig med end religionskritik, for det viser med al tydelighed at man ikke engang kan bestå første semester på teologi. Det er simpelthen for barnligt for os andre at høre på, hvad unge mennesker og feminister får galt i halsen.

-0-0-0-0-0-

Området er stort og det kræver en større værk at forklare disse forhold, her nøjes jeg med at strejfe og ridse og et par principielle væsentlige forhold, så studenten kan komme på anden semester i teologi.


-0-0-0-0-


PS:

Jeg må på det kraftigste advare imod Arne, og sige at han er en ræv. En ræve lusker.

Hvad mener jeg?

Jo ting jeg har repræsenteret og præsenteret jer for igennem årevis og som Arne har bekæmpet og ringesgtet og latterliggjort, disse forhold fletter han som årene stille og roligt ind i hvad han selv skriver. Ja han tyvstjæler en masse tankegods fra mig, som når det kommer fra min mund det er blasfemi, men så når det flere år efter kommer fra ham selv af, så er det god latin, samtidig med at han ikke fortæller hvem han har stjålet det fra.

Hvis der var noget jeg lærte på min tid på universitetet så var det referencer og aldrig at tyvstjæle og pynte sig selv i andres fjerdragt og fjerpragt. Fåg hvor Arne tyvstjæler i øjeblikket. Men heldigvis har vi mandens over 5000 indlæg hvormed vi har bevis for at mandens pludselige nye tanker er tyvstjålet.

Arne burde være mand nok til at indrømme, HansKrist det her har du presset mig til at indse. Aldrig i mit liv kunne jeg selv finde på ikke at nævne hvad jeg skylder andre, om det er Berdyaev, Tillich eller andre.

Skam dig Arne.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 10/12/2019 16:54

Hanskrist, du skriver om mig:
Citat:
I, Arne og Tikka,, tror på hvad I siger/skriver/læser om Gud, Arne stort set alt det negative, hvad/hvem gud ikke er (og sjovt nok især at Gud er i alt andet end lige mennesket) -
Mit svar:
Hvis du havde gidet læse de tre citater, jeg nylig har bragt herom i denne tråd:
Fra Lukas:
Citat:
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«
Fra Thomas:
Citat:
Hans disciple sagde til ham: "hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."
Fra Thomas:
Citat:
Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér!"
så ville du vide, at så ser jeg ikke, hvad vi kalder Gud, som noget, der ikke omfatter mennesket, men som noget altomfattende - også os mennesker - omend vi nok ikke fylder ret meget - for ikke at sige at vi fylder meget, meget lidt - i den helt store sammenhæng.

Dine påstande om, at du - som menneske - har et nært og personligt forhold til, hvad vi kalder Gud, er jo din gode ret, men din holdning til andre mennesker, som du udtrykker den her på Trosfrihed.dk, underbygger ikke din troværdighed i mine øjne.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 10/12/2019 23:59


Arne: Vi ser jo tydeligvis ikke det samme i de to skrifter:
Citat:
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«
og
Citat:
Hans disciple sagde til ham: "hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."
Jeg hæfter mig ved:
Citat:
Guds rige er midt iblandt jer.
og
Citat:
Faderens rige er spredt over jorden
Det bliver for mig til, at det er her - her og nu!- Du blander bibelens ord sammen med Thomas evangeliet.

Thomas evangeliet er jo blot løsrevne ord nedskrevet uden sammenhæng …

... det er ok for mig, men med din udlægning og sammenblanding af de 2 skriftsteder frasiger du troen på og værdien af Jesu offer, der muliggør guds rige ifølge skrifterne.

Thomas skriftstedet er tilmed skrevet i fremtid uden tidsangivelse … altså det vides ikke hvornår riget bliver en realitet … så jeg forstår ikke dit
her og nu!

At menneskene ikke skulle vide, det er riget, når det kommer harmonere ikke med bibelens ord … og hvorfor skulle Jesus ofre sit liv, hvis riget var kommet på jord?

"Idéen, at vi skal være som børn, og at Faderen engang i fremtiden "ordner det hele", den er for mig, at skubbe tingene - problemerne - fra sig - op til en højere magt - "

- Nå da da ler repræsentere guds rige ikke en højere magt da?

"i stedet for at vi bruger vore givne evner - her og nu."

- Ud over at leve sit liv til guds ære – i den udstrækning det er muligt for en ufuldkommen – er tanken vel at få Kristi sind som en Jesu discipel, eller hvad? … mener du, at guds rige er for enhver?

Jeg forstår alle er inviteret, men ikke alle opfylder kravene


"Den barne-idé er lidt for bekvem, synes jeg"

Paulus taler om barnekår – og når man er barn er man ikke træl, som under loven … ligeså taler Paulus om, at gud adopterer de salvede kristne som sine børn ...

... for egentligt er det kun Jesus, der er guds barn. Den enestefødte ...

... men forstår ikke hvori du ser det bekvemme?

Paulus og andre kristne satte deres liv på spil, for det de mente var sandheden. Det kan da ikke kaldes bekvemt ...

... men der er ingen frelse, eller barnekår hvis ikke man tror på opstandelsen ifølge skrifterne – ja troen er forgæves.


Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.
Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver Riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder; som den sidste fjende tilintetgøres døden,

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Kor/15

Et sidespring.
Det glæder mig at Paulus ikke mener, at gud ikke findes hvis dødes opstandelse ikke sker.
Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår.
… som derved betyder at gud er én og Jesus en anden.

***

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 10:40

Hej Tikka.

Det er en underlig måde, du læser Thomas-citatet på, synes jeg.
Han bliver spurgt om "vil komme" og svarer "er".
Også Lukas siger "er".
Jeg kan ikke se andet end, at de to siger det samme.

At de ikke understøtter din "barnetro", kan jeg godt se, for de opfordrer os, synes jeg, til at være "voksne" og gribe nu'et i al dets fylde.
Men at det skulle overflødiggøre "Jesu offer", kan jeg ikke se, når jeg tænker på, hvor meget vi fejler.

Men Ok - vi ser forskelligt på det blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 12:56


Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«


Hans disciple sagde til ham: "hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen
Det er en underlig måde, du læser Thomas-citatet på, synes jeg.
Han bliver spurgt om "vil komme" og svarer "er".
Også Lukas siger "er".
Jeg kan ikke se andet end, at de to siger det samme.

At de ikke understøtter din "barnetro", kan jeg godt se, for de opfordrer os, synes jeg, til at være "voksne" og gribe nu'et i al dets fylde.
Men at det skulle overflødiggøre "Jesu offer", kan jeg ikke se, når jeg tænker på, hvor meget vi fejler.

Men Ok - vi ser forskelligt på det


- I guds rige vil der ikke findes farisæere – eller andre som ikke lever til guds ære. Alle vil være fuldkomne og døden besejret …

Og som du sikkert ved, gav Jesus ikke meget for farisæernes gudsdyrkelse og undervisning af folket, trods det de havde ”nøglerne” til profetierne om Messias.

Derfor må jeg gentage, at guds rige på jord ikke er en realitet i skriftestedet:

Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«

Jesus repræsenterede riget, som han var udsendt til at forkynde om og give sit liv for, til frelse for de som tror og handler derpå … jo først efter verdens ende riget på jord bliver en realitet ifølge skrifterne ... men riget er blevet repræsenteret af de Jesu disciple spredt over jorden der har adlydt missionsbefalingen, men mange tror dem ikke.

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 13:19

Javel Tikka.

Du opfatter det sådan, at det er disciplene og ikke "Guds Rige", der er "spredt over jorden".
Jeg opfatter det omvendt - og så må vi vel lade det blive ved dét - i trosfrihedens navn blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 13:40

Tikka:

Citat:
jo først efter verdens ende riget på jord bliver en realitet ifølge skrifterne


Ifølge skrifterne, læs: ifølge Jehovas Vidners skrifter er der tale om når det er Tikka vi drøfter med

Alle eksperterne på skrifterne igennem 2000 år har slet ikke været så skråsikker og firkantet i deres læsning og forståelse af bibelen, der skal forstås i dets åndelige betydning og kontekst.


-0-0-0-0-0-

Iøvrigt må Tikka være frafalden Jehovas Vidner. Ihvertfald er hun ateist idag og siger det hele er hjernespind, hvilket Jehovas Vidners lære også er.

Men Tikka der har brugt så megen tid på at lære Jehovas Vidners kætterske lære udenad, at hun vil alligevel gerne vil have noget ud af sine anstrengelser, så derfor har hun opdaget hun kan bruge Jehovas Vidners bibelfundamentalisme til at slå os alle i hovedet med. Hun tæsker/tugter os med Jehovas Vidners bibelfundamentalistiske lære hver dag og det er en udsøgt fornøjelse som iøvrigt Simon og RoseMarie billiger og holder hånden over. Tikka er fredet af Simon og RoseMarie, og det måske fordi Tikka er RoseMarie, hvilket der har været flere tegn på gennem tiderne.

PS:

Nu skal jeg op på taget af sommerhuset og ordne noget ellers ville jeg gerne sige et par kloge ord om hvad det er vi drøfter her og hvordan moderne teologi ser på spørgsmålet.
Indsendt af: Anonym

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 13:44


smiler

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 14:56

Hej Hanskrist.

Dine konsprationsteorier angående Tikka vil jeg ikke spilde tid på.
De er vist på kant med debatreglerne tommelop

At Tikka mener, hvad Tikka mener, er Tikka's gode ret - skulle jeg mene - på lige fod med hvad du mener - og på lige fod med hvad jeg mener - samt hvem der i øvrigt ytrer sig blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 15:26

Arne:

Citat:
Dine konsprationsteorier angående Tikka vil jeg ikke spilde tid på.
De er vist på kant med debatreglerne


Slap da af mand, gør nu ikke dig selv mere hellig end du er.

Du der seriøst har drøftet om Tikka ikke var en mand.

Du der i den grad har interesseret dig for hvem manden bag profil navnet Bjørn var i civil eller i virkeligheden.

Også Gerth undrer sig over at Simon ikke dækker en bibelfundamentalist som Tikka op med kritik 24/7. Den stiltiende alliance og fred mellem Simon og JV bibelfundamentalisten Tikka er sgu mærkeligt når vi ved hvor allergisk hysterisk Simon er over for enhver form for kristendom.

Hvad der foregår mellem Tikka og jeg, det har Simon flere gange sideløbende reageret på og kommenteret på overfor RoseMarie (på en sådan måde at det skam gir mening at RoseMarie skulle være Tikka).

En gang gik RoseMarie og Tikka vild i hinandens profiler og den ene kom til at svare som var vedkommende den anden. Husker du ikke den episode?

-0-0-0-0-

Jeg har intet imod anonymitet som fx Simon har valgt (selv om jeg en aften for en tre uger siden pludselig fandt ud af hvem ham Simon er der har forfulgt mig i 15 år) men det jeg har noget imod er hvis anonymitet og to profiler bliver brugt på strategisk vis for at opnå nogle fordele, eller for at kunne manipulere os andre, så vi forvirres.

Selv om jeg skrev jeg intet har imod anonymitet, så foretrækker jeg at folk bag deres profiler giver sig til kende med hvem de er, som Treram, som Kræn-p, som Anne (ALH), som Arne og som Gerth og HansKrist - alle har vi valgt som den naturligste ting i verden at stå ved hvem vi er, hvorfor vi ej heller overhovedet kan betragtes som værende trold/troll.

Gerth der indimellem har nogle svipser og virker meget uklar i hovedet til tider, har en virkeligheds opfattelse til tider der gør at vi andre måber, han taler også i vildelse som Bjørn gjorde om hvem der er trold/troll. Ufatteligt så dårlig forståelse folk har af trold/troll virksomhed. Jeg har flere gange på facebook mødt trold/troll virksomhed fra St Petersborg i Rusland (og ja deres danske hjælpere) og man kan hver gang lukke munden på dem ved at afsløre dem, hvem de er.

Nå det sidste var et sidespring.


-0-0-0-0-

Her vil jeg bare slutte af med at sige dig Arne at dit hykleri og din spillen hellig ikke klær dig.

Du er meget optaget af din hjemmebane, at se alting ud fra dig selv.

Verden ifølge Arne er sgu den verden du er så forgabt i

Som om hvis Arne ikke har tænkt det, tingene, så er det ikke værd at anerkende

Du vil kun høre tingene fra din egen mund

Du er blevet meget glad for din verden = verden ifølge Arne
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 11/12/2019 17:23

Hanskrist.

Du har ret i, at jeg i sin tid gik for vidt i min nysgerrighed efter, hvem Ole Bjørn er.
Det erkendte jeg - undskyldte - og ophørte dermed.

Nu kommer du med en haglbyge af beskyldninger mod mig:
- hykler - løgn
- spiller hellig - en endnu større løgn
- ser alting ud fra mig selv - ja, men åben for andres syn
- ting jeg ikke har tænkt, er ikke noget værd - løgn
- vil kun høre tingene fra min egen mund - en endnu større løgn
- er blevet meget glad for verden = verden iflg. mig - sandt

Er det mon Kristus inden i dig, man møder her?

M.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 12/12/2019 01:01

NYHED

På side 37 afslørede jeg ved ´et fornyet liv´ noget indhold fra sekten JV´s side, hvor dens religiøse ledere som kun mennesker med deres egne fortolkninger om Biblen misleder dens medlemmer, der derfor ikke er en guddoms ord. De fremstiller i et emne mennesket som lig Gud, hvilket minder metaforisk om Djævlens, Satans og Lucifers krig imod Gud om herredømmet over verden. Jeg mangler som en tilføjelse foresten til mit emne i denne tråd her følgende ord om deres psykiske skidt: " Nogen risikerer tilmed at få gudekomplekser." I min personlige Facebook profil har jeg om alt dette rettet cirka syv fejl, som jeg ikke beskriver her.

De næste ord fra mig var ment som en sjov slutning men, de blev endvidere til en selvopfyldende profeti: " Jeg skal snart tisse, uuurhh." Så er det alligevel af den grund sandt, hvad en tidligere bekendt sagde om mig: " Du er ikke en falsk profet. Der er noget profetisk ved dig."
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 12/12/2019 14:45


"Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." Lukas 17: 20-21

"Hans disciple sagde til ham: "hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke." Thomas Evangeliets logion 113

(Arne:) Det bliver for mig til, at det er her - her og nu! #28765 - 10/12/2019 12:22

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

smiler

Følgende udtalelsen af dig kan jeg ikke slippe.

#28771 - 11/12/2019 10:40:
Men at det skulle overflødiggøre "Jesu offer", kan jeg ikke se, når jeg tænker på, hvor meget vi fejler.


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

- Vil du forklare din forståelse med og værdien af Jesu offer, når nu du mener riget på jord er lig med skaberværket hvori man finder Jesus i nuet (også i det skjulte)

Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér!"
Thomas Evangeliets logion 77... Citeret af dig: #28744 - 08/12/2019 15:37

... og mener du Jesus er gud … Det kaldes jo guds rige, himmeriget og riget.

På forhånd tak smiler


***

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 12/12/2019 17:20

Nu er jeg jo ikke kristen Tikka smiler
Men idéen om, at skaberværket er "Gud Rige" - her og nu - og at vi dér skal bruge vore evner alt det, vi kan, den kan jeg bestemt se mening i.

Dette "Rige" er jo bestemt ikke blot "lagkage med flødeskum" - bl.a. gælder jo - som Darwin fandt ud af - at kun de bedst egnede overlever.

En sød ønskedrøm om noget meget mere blidt og godt engang i fremtiden - for nogle udvalgte - er for mig netop kun en ønskedrøm, som jeg bestemt ikke tror på - og iøvrigt heller ikke sympatiserer med.

Idéen om at Jesus - fuldt ud menneske og fuldt ud gud - den anden person i den hellige treenighed - tre personer - et væsen - gav sit jordiske liv for vore synder, finder jeg betagende - og den hindres jo ikke af "Guds Rige" her og nu.

Jeg er jo klar over, mener jeg, at du har en tro på et kommende "Guds Rige", og det er der vel ingen, der vil hindre dig i - men du får ikke mig med på den tro om en Gud, der vil sådan.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 12/12/2019 23:35


Arne:
Citat:
Nu er jeg jo ikke kristen Tikka smiler

-Hvornår er man kristen?

Citat:
Men idéen om, at skaberværket er "Gud Rige" - her og nu - og at vi dér skal bruge vore evner alt det, vi kan, den kan jeg bestemt se mening i.

- Bibelsk er skaberværket ikke guds rige, men det synlige bevis på hans eksistens …

… men at kalde livet for skaberværket, betinger vel at du tror på guds eksistens og hans ånds kraft?


Citat:
Dette "Rige" er jo bestemt ikke blot "lagkage med flødeskum" - bl.a. gælder jo - som Darwin fandt ud af - at kun de bedst egnede overlever.

- Kalder du livet ”guds rige”?

Citat:
En sød ønskedrøm om noget meget mere blidt og godt engang i fremtiden - for nogle udvalgte - er for mig netop kun en ønskedrøm, som jeg bestemt ikke tror på - og iøvrigt heller ikke sympatiserer med.

- Det forstår jeg, men Jesus og de første kristne dødede for denne tro ifølge bibelen – tror du på det?

Citat:
Idéen om at Jesus - fuldt ud menneske og fuldt ud gud - den anden person i den hellige treenighed - tre personer - et væsen - gav sit jordiske liv for vore synder, finder jeg betagende - og den hindres jo ikke af "Guds Rige" her og nu.

- Hæ hæ smiler du som ikke gider dogmer. Det var da vist dagens vits engel

At man betages af en idé er da ok, men når du mixer en betagende idé fyldt med dogmer … som du ikke bryder dig om, samt menneske konstruktionen treenighedslæren er vi jo på dybt vand, når du tilmed kalder livet ”guds rige” og tror på evolutionen. For mig at se er det misk mask.

Befrielsen/frelsen fra synd og død kommer ifølge bibelen kun gennem troen på Jesus, kongen i guds rige – og her er vi jo ude i det med arvesynden, som du ikke vil godtage, men det er nu dette, der er anledning til, at gud sendte sin søn til jorden, for at give menneskene mulighed for igen, at komme i et godkendt forhold til ham gennem troen på Jesu blod.

Iøvrigt mener jeg, det er vrøvl at den hellige ånd er en person. Jo lidt fjollet at den personificerede gud - faderen´s skaberkraft er en person. Det vil være lidt som at sige, at laver jeg et brød, er min arbejdskraft til stede i brødet som en person.


Citat:
Jeg er jo klar over, mener jeg, at du har en tro på et kommende "Guds Rige", og det er der vel ingen, der vil hindre dig i - men du får ikke mig med på den tro om en Gud, der vil sådan.

- Håbet om guds kommende rige på jord indbefatter man tror på jomfrufødslen eksempelvis … og i det hele taget tror at gud og hans ånd findes. Ligeså at opstandelsen er en realitet ...

Men hvornår man er kristen, er der flere holdninger til.

Nogle mener jeg er, bare fordi jeg er barnedøbt.

En gammel, nu død IM bekendt mente, at gik jeg ikke til alters, var min dåb uden frelse.

Selv mener jeg, mig ikke kristen trods dåb, men bibelen har mange lærepunkter og tanker som har gavnet mig som menneske.***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige??? - 12/12/2019 23:51

Befriende du ikke længere skjuler at det du betragter som kristen tro er lig med Jehovas Vidners bibelfundamentalisme. At du så ikke selv tror på dette er en anden sag, men her får vi sørme et indlæg hvor du slutter af med at sige at din JV bibelfundamentalisme som du sidestiller med ægte sand kristen tro, den abonnerer du ikke selv på. Fantastisk, fremskridt, endelig.

Der hvor du undrer mig er, hvordan kan du mene at en JV bibelfundamentalistisk tolkning af den kristne tro er den eneste sande?

Det undrer mig i det 21 århundrede, hvor alle dygtige hoveder, høj intelligente mennesker, der studerer kristendommen, kalder JV bibelfundamentalismen for en sekt og dermed et kætteri og forræderi imod kristendommen. Fyldt med barnlige naive bogstavelige læsninger som fordrer en supranaturalisme der aldrig nogensinde har været på tale, det er symbolsk religiøs billedsprog, hvor dette det åndelige skal forstås
som sådan og ikke bogstaveligt, så vi undgår at få en supranaturalistisk fordobling virkeligheden og din ven Simon kan sidde i årevis og more sig over det forhold han tror er tilfældet.


-0-0-0-0-0-

Citat:
Iøvrigt mener jeg, det er vrøvl at den hellige ånd er en person. Jo lidt fjollet at den personificerede gud - faderen´s skaberkraft er en person. Det vil være lidt som at sige, at laver jeg et brød, er min arbejdskraft til stede i brødet som en person.


Mennesket er skabt i Guds Billede, så din brød lignelse eller ler lignelse, om at mennesket er uden ansigt og billede, uden personhed, kan du godt pakke samme.

At tænke bogstaveligt er at tænke sort, det er sort magi, men af sådan noget finder vi ikke spor af i kristendommens sprog Nye Testamente, hvor der som i al anden religiøsitet, tænkes i billeder, lignelser og symboler. Og som sådan må det åndelige, kristen trosliv og spiritualitet forstås.

Citat:
Håbet om guds kommende rige på jord indbefatter man tror på jomfrufødslen eksempelvis


Nej magen til sludder og vrøvl, du er da fuldstændig gået fra snøvsen, der står ikke et ord om jomfru fødsel i de første vidnesbyrd (Paulus's breve) vi har om de kristne menigheder og deres tro. Ergo de første kristne var ikke kristne ifølge dig. Du har simpelthen fået den biwel galt i halsen. Kan du overhovedet ikke læse indenad og forstå det religiøse teologiske sprog? Ikke engang når vi når frem til evangelierne er der en eneste af forfatterne hertil der tror i bogstaveligste forstand på jomfru fødsel, det er teologisk sprog der skal sige os noget, fortælle os noget, ikke en bogstavelig kendsgerning.

Vi er simpelthen på for lavt niveau, det kan vi ikke byde os selv og vores forstand sådan en form for barnlig tænkning som Paulus siger vi må vokse fra.

-0-0-0-0-0-

PS:

Arne:

"Nu er jeg jo ikke kristen Tikka" citat slut

Wauu - nej det er du ikke, du er ikke i nærheden - men du spiller på som Tikka, der ej heller er kristen, at I dog begge ved hvordan det kristne trosliv og dets spiritualitet skal forstås. Men nej kristendommen er ikke en lære, og bygger ikke på intellektuel forståelse som tro, det er konstant at være i proces og at blive født påny af Gud, menneskets forsatte vækst i Gud, hvor svært kan det være, det er LIV som Paulus siger det mange steder.


Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 12/12/2019 23:51

Tikka, jeg ved nogenlunde, hvor du står - og du ved nogenlunde, hvor jeg står.

Foreslår, at vi gensidigt respekterer hinanden tommelop

Er du med på det?

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige??? - 13/12/2019 01:04

Indsendt af: Arne Thomsen
Tikka, jeg ved nogenlunde, hvor du står - og du ved nogenlunde, hvor jeg står.

Foreslår, at vi gensidigt respekterer hinanden tommelop

Er du med på det?

- Hvis du ønsker det sådan, er der ikke mere at tale om.
Alt godt til dig smiler

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 13/12/2019 11:58

Betyder det, at du er med på, at vi gensidigt respekterer hinanden?

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Tikka

Respekt??? - 13/12/2019 14:04


Indsendt af: Arne Thomsen
Betyder det, at du er med på, at vi gensidigt respekterer hinanden?

- Vil du oprette en pagt med mig?

Respekt er noget man gør sig fortjent til, med mindre man giver den grundet en eller anden frygt eller falsk adfærd for at opnå en vinding …

... men du er i din gode ret - som profilen Arne - til ikke at forholde dig til mit indlæg og er jo ej heller nødvendigt, nu du mener at vide, hvor jeg nogenlunde står. Et ønske du har haft fra dag 1, hvor jeg oplevede dig som en vampyr der ville suge oplysning ud af mig om min person og mit religiøse ståsted, så jeg kunne puttes i en kasse.

Derfor blev din fiffige tekst også observerede straks, og derfor blev indlægget som det blev, da vi ikke ville undlade at levere den daglige udsøgte fornøjelse, som der så blev kvitteret for efter 26 min. kl. 23.51 smiler

Arne:
Citat:
Jeg er jo klar over, mener jeg, at du har en tro på et kommende "Guds Rige", og det er der vel ingen, der vil hindre dig i - men du får ikke mig med på den tro om en Gud, der vil sådan.


Indsendt af: Hanskrist

Re: Respekt??? - 13/12/2019 14:24

Citat:
Respekt er noget man gør sig fortjent til, med mindre man giver den grundet en eller anden frygt eller falsk adfærd for at opnå en vinding …


ja præcist Tikka,,, og derfor synes jeg også det er idiotisk at Arne har så stor respekt for dig, for det fortjener du jo ikke ifølge din egen definition af hvornår respekt kan komme på tale

jeg kan ikke respektere dig, fordi du ikke lever op til de krav du selv stiller op,,,,

du fejler her: "falsk adfærd for at opnå en vinding"

Hvornår træder du ud af din forklædning og manipulation os andre??????

så kan du komme videre og vi andre kan komme videre med dig ombord,,,

vh HansKrist

PS:

Arne ved jeg hvem er, Kræn-p vidste jeg hvem var, Anne (ALH), Treram, med mange flere, ja selv anonyme som Bjørn og delvis Simon kunne jeg forholde mig til, fordi jeg kunne mærke en og samme person bagved, der var som vedkommende var,,,

hvis vi ikke ved hvem vi står overfor kan vi jo ikke have respekt for vedkommende,,,

og der er ingen af os der overhovedet aner hvem Tikka er,,, og da slet ikke mig der har haft så mange samtaler og debatter med dig,, som blot har medført større og større forvirring med hensyn til hvem jeg her stod overfor,,,

hvad du sagde om dig selv begyndte at stritte i diamentrale modsatte retninger, så jeg opdagede at her er sgu noget galt, jeg bliver ført bag lyset, hvilket du så også selv indrømmede at jeg overhovedet ikke kunne regne med hvad du fortalte mig,,,

iøvrigt slettede du konstant på chatten hvad du skrev,,, som om du ikke ville stå ved hvad du skrev,,

og gengav jeg overfor dig hvad du havde fortalt mig ved tidligere lejligheder, benægtede du gang på gang dette,,,

jeg beder dig, drop nu: "falsk adfærd for at opnå en vinding"

et krav du selv opstiller,,, og Arne og HansKrist og Gerth og ABC Jan såvel som de fleste andre, er ihvertfald hvem de gir sig ud for at være,, ingen kan være i tvivl om hvem de er

du kan stadig forblive anonym, og stoppe med at bruge de to spillekort du siger du spiller med,, stop det,,

har du to profiler, så fortæller du os om det og vælger en af de to,

Tikka er simpelthen for giftig og uærlig en profil,

hvad sandheden er, aner jeg ikke, men at der er en nær forbindelse mellem Tikka og RoseMarie har der været flere tydelige tegn på, og at der er en alliance og stiltiende fredspagt til Simon, mens du vandaliserer stedet her med din JV bibelfundamentalisme er også tydeligt,,,

og Gerth var her ikke lang tid før han fik øje på denne alliance og stiltiende fredspagt,,,

jeg føler du flere gange har forsøgt at give mig et tegn på at du Tikka også er RoseMarie,, og Simon har talt til RoseMarie som skulle hun kunne være Tikka, og Tikka og RoseMarie har taget fejl af hinandens profiler, hvor den ene kom til at svare på den andens løbende debat,,,,

jeg ved ikke om du er RoseMarie,,,

jeg ved ikke om du er han eller hun, som også Arne har været i tvivl om,,

men jeg vil opfordre dig til at være ærlig og bare være den du er, og droppe at bruge anonymitet strategisk og manipulerende os andre,,,


PS:

dine evindelige påstande om at ingen her på trosfrihed er hvem de gir sig ud for, gør mig rasende,,,

dine påstande om at profilen Arne ikke dækker Arne Thomsen som vi alle kan finde i det civile liv, møde in real life om vi ønskede det,,, gør mig rasende,, stik tosset,, og det samme siger du om HansKrist,,, jamen det er jo vanvid, sindsygt hvad du her har hævdet utallige gange overfor mig,,,

hvorfor siger du sådan noget????

du mener ej heller at vi skulle vide hvem Kræn-p var, hvem Anne (ALH)????

du forvirrer alt og alle med dine påstande

og netop derfor er det umuligt at have respekt for dig Tikka,, fordi vi ikke aner hvem du er og hvorfor du kommer med disse horrible påstande om fx Arne og HansKrist,, begge så selvbiografiske ærlige som det overhovedet kan tænkes en profil kan være,,,,

hvis jeg skal nære tillid til dig, eller et andet menneske, skal jeg jo vide hvem vedkommende er,,, tillid kan jo ikke opstå til en person, et menneske, man ikke ved hvem er

fx ABC og Gerth,,, ja efter ganske få indlæg fra deres hånd og jeg bliver klar over at her er en troværdig person bagved profilen, der ikke bruger sin profil i et bestemt ærinde,,
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Respekt??? - 13/12/2019 16:36

Hej Tikka.

Måske er det ordet: respekt, vi opfatter forskelligt.
For mig betyder det blot her, at jeg anerkender, at du har en overbevisning, der er anderledes end min, at det er din gode ret - og at det samme også gælder for mig.
Det er således ikke ydmyg respekt og underkastelse, jeg tænker på, når jeg nævner - og håber på - muligheden af gensidig respekt.
At du som udgangspunkt først vil undersøge om man fortjener respekt, gør mig lidt ked af det, for det er modsat mig, der har respekten for andres meninger som udgangspunkt - en respekt, der kan gå tabt.

Jeg er meget ked af, at du har opfattet mig som en "vampyr der ville suge oplysning ud af dig om din person og dit religiøse ståsted, så du kunne puttes i en kasse."
Jeg har ikke selv oplevet - husker i hvert fald ikke - at min interesse er gået længere end til at søge at forstå, hvad du mener - og til at sætte mine egne meninger op tilsvarende, og jeg beklager, at du har opfattet mig "vampyrisk".
Skulle noget sådant ske igen, beder jeg dig sige fra, så jeg har en chance for at opdage det - og stoppe det.

I det hele taget mener jeg, at det er de emner, vi behandler, der er det væsentlige, og at det personlige er irrelevant.

Håber du vil kommentere på dette indlæg, så der er klarhed om, hvor vi står - inden vi eventuelt går videre.

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Tikka

Re: Respekt??? - 13/12/2019 17:59


Jeg gentager smiler : Du er i din gode ret - som profilen Arne - til ikke at forholde dig til mit indlæg og er jo ej heller nødvendigt, nu du mener at vide, hvor jeg nogenlunde står.

Derved er der logisk nok ikke mere at tale om.

***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Respekt??? - 13/12/2019 20:00

Tikka:

Citat:
men du er i din gode ret - som profilen Arne - til ikke at forholde dig til mit indlæg og er jo ej heller nødvendigt, nu du mener at vide, hvor jeg nogenlunde står. Et ønske du har haft fra dag 1, hvor jeg oplevede dig som en vampyr der ville suge oplysning ud af mig om min person og mit religiøse ståsted, så jeg kunne puttes i en kasse.


Da jeg læste ovenfor citat af Tikka, måtte jeg gnider mig selv i øjnene flere gange,,, læste jeg korrekt,,, åbenbart, og ja jeg er målløs af forundring og chok,,,

"hvor jeg oplevede dig (Arne) som en vampyr der ville suge oplysning ud af mig om min person og mit religiøse ståsted, så jeg kunne puttes i en kasse"

jamen et menneske der fylder spalterne her på trosfrihed med en skråsikker og aldrig rystende på hånden Jehovas Vidners bibelfundamentalisme, og aggressivt og vedholdende år efter år hamre fast at alene sådan er kristendommen at forstå. Iøvrigt den samme form for kristendom (JV Bibelfundamentalisme) du belærer os andre om, forsøger at hjernevaske os andre med er den eneste eneste måde kristendommen kan og må forstås på, som du sjovt nok dog ikke selv vil anerkende, men kalder for ren hjernespind.

Hvordan ind i helvede vil du have at Arne eller undertegnede eller andre at vi ikke forvirres og tænker, hvem pokker er hende/ham Tikka? Også din stiltiende alliance og fredspagt med Simon forundrer os, for normalt ville Simon kaste sig over en bibelfundamentalist 24/7 men han freder åbenbart dig. Forklaringen kunne være at Tikka er RoseMarie.

Nå men hvorfor fortæller du os ikke at du anvender Jehovas Vidners bibelkonkordantiske opslagsværker, når du docerer kristendom for os. Da Arne i sin tid spørger ind til hvem pokker og hvad pokker er det lige vi på trosfrihed nu bliver udsat for, kunne du jo bare have fortalt os det, det du gør der virker så massivt og uforståeligt på os alle, da bibelfundamentalisme i det 21 århundrede dog er forholdsvis sjældent hos intelligente tænkende mennesker. Så selvfølgelig vækker det opsigt at du i 90% af dine indlæg præsenterer os for rendyrket Jehovas Vidner bibelfundamentalisme som eneste måde overhovedet kristendommen kan forstås på, og så i de 10% andre indlæg du skriver der erklærer du det hele være hjernespind og du erklærer dig selv for ateist at være....


Du er naiv Tikka, hvis du ikke forstår at din mærkværdige optræden skaber forvirring og cognitiv dissonans hos os andre og vi ønsker en nærmere forklaring om hvem du, hvilken position, der egentlig er din og hvilket ærinde du har her. Og hvorfor den alliance til Simon og RoseMarie. En nærliggende forklaring kunne være at du er RoseMarie,, flere ting har peget i den retning. Men jeg er bestemt ikke sikker.

Men for pokker da det er sgu naturligt at vi forsøger at forstå dig, som vi forsøger at forstå hinanden, det er vel også derfor vi er her. At komme med meget ærlige personlige vidnesbyrd så vi kan lære af hinanden og blive inspireret.

Du har sagt at du har to sæt spillekort og at du benytter dig af dette. Hvordan pokker skal vi forstå det? At du har to profiler, at RoseMarie og Tikka er en og samme person, og så forstår vi pludselig at Simon alle dage har holdt hånden over dig og trukket ånden ned over RoseMarie. Eller skal det med de to sæt spillekort du benytter dig af, forstås sådan at du med din venstre hånd spiller ateist og med din højre hånd Jehovas Vidner bibelfundamentalist.

Tiden er kommet til at du (og Simon og RoseMarie) simpelthen må stå frem og forklare os andre hvad pokker det er der her foregår. Nu kunne man sige at jeg kunne holde Simon og RoseMarie udenfor, det kunne jeg sådan set også hvis der ikke var den opsigtsvækkende alliance med de to. Utænkeligt at Simon ville holde hånden over en bibelfundamentalist, men sjovt nok er han dig tydeligvis venlig stemt, tilfreds med dig, og din prædiken bibelfundamentalisme her på trosfrihed. Et forhold jeg og andre vi har svært ved at forstå, men som sagt er Tikka RoseMarie vi har jo forklaringen.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Respekt??? - 13/12/2019 21:38

Hanskrist.
Jeg ser, du udtaler dig på egne og på andres vegne - hvem det så er - det er ikke på mine vegne!
M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Tikka

Re: Guds rige og jomfrufødsel - 13/12/2019 21:49


Skal skal ikke ... ler


... Endnu et svar – dagens udsøgte fornøjelse - for – her hygger vi os bare, debattere gør vi andre steder yeah

***


Nå, til sagen!

#28797 - 12/12/2019 23:51
Citat:
Citat:
Håbet om guds kommende rige på jord indbefatter man tror på jomfrufødslen eksempelvis


Nej magen til sludder og vrøvl, du er da fuldstændig gået fra snøvsen, der står ikke et ord om jomfru fødsel i de første vidnesbyrd (Paulus's breve) vi har om de kristne menigheder og deres tro.***

Der var kristne – jødekristne, før Paulus oprettede menigheder, som han skrev breve til

Splittelsen mellem Jesu disciple begyndte allerede efter Jesu død ...

... og Paulus breve til de menigheder han havde oprettet blandt ikke jøder, kendte ikke mosebøgerne.

Paulus havde ikke mødt Jesus, og havde som sådan ikke kendskab til Jesu liv og død.

Eksempelvis skrev han:

Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Kor/15

Dette ved vi jo ikke er sandt ifølge evangelierne, da det var kvinder der først kom til graven, og der på det tidspunkt ikke var 12 udvalgte disciple …
Er Kefas = Simon Peter er der tilmed tale om 13 apostle i Paulus udtalelse

Paulus skriver også om rivalisering, i de menigheder han selv har oprettet, og mellem jødekristne og hedninge kristne. Hvem skal man følge og ikke mindst spørgsmålet om tilknytningen til moseloven og omskærelsen.

Paulus skriver også, han aldrig er blev undervist i den kristne tro andet end gennem det, som den opstandne Jesus havde åbenbaret ham gennem ånden.

Så han var sandsynligvis en herre, der selv ville bestemme.

Da han sagde, han havde en baggrund som jøde, farisæer og skriftklog, må han ha´ kendt messias profetierne. Herunder Esajas 7:14.

Han citerede flittigt fra mosebøgerne ...

... og arvesynden – Paulus opfindelse - er Paulus udgangspunkt i forklaringen på Jesus som frelser og åndens tilstedeværelse.

At gud oprejste Jesus betyder, at Jesus havde klaret sin mission til ug og tilmed opfyldt en profeti.

Læs beretningen om Jonas i fiskens mave og Matthæus 12:40

For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/12

Jesus gav sit liv som en fuldkommen menneskesøn, og hvorfor han var fuldkommen var netop dette, at hans mor Maria var blevet besvangret med hellig ånd ...

... men jomfrufødsel er noget vrøvl, men vigtig for kristendommen, for ellers var Jesu jo bare et ufuldkommen menneske, der ikke kunne/kan frelse fra synd og død.

Beretningen om jomfrufødslen udspringer af en påstået profeti i Esajas 7:14 som ikke opfyldes ved, at barnet får navnet Jesus i stedet for Immanuel

Tilmed er teksten: den unge kvinde i Esajas ændret til jomfruen i Matthæus 1:23 ...

Teksten i Esajas 7:14 taler om et tegn som gud gav Akaz kongen i Juda ...

Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Vers 14
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Es/7

… men forstås af nogle som en profeti om Marias jomfrustand.

…ændret til jomfruen …
Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«
Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os.

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/1***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige og jomfrufødsel - 13/12/2019 22:15

skal skal ikke ... smiler

du skulle ikke ha gjort dig dine anstrengelser, jeg læser det ikke, jeg er kristen og har et kristen trosliv og spiritualitet der interesserer mig,,, og bibelfundamentalisme interesserer mig ikke Tikka, og derfor når jeg ser hvordan du tænker, bibelfundamentalistisk tænker og ikke har forstået en hujende fis af fx 1 Kor 2, ja så står jeg af,,,

det du repræsenterer har ikke en dyt med et kristent trosliv og dets spiritualitet at gøre,,,

somo springer jeg også over, og dig springer jeg over sålænge du prædiker JV bibelfundamentalistisk lære,,,

mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

jeg har nævnt at jeg ville komme med et indlæg, måske en ny trådstarter, om hvor godt jeg fik det da jeg en gang for alle fik fortalt at jeg ikke gad bruge mere tid på bibelfundamentalisme, det er spild af tid og har intet at gøre med et kristent trosliv og dets tilhørende spiritualitet,,, det er stort set alle teologer enige om,,, så jeg er ikke alene om det standpunkt,,

nogle gange skal vi mennesker lade være med at bruge vores kostbare tid = liv, på meningsløse beskæftigelser, og at drøfte med en bibelfundamentalist er meningsløs,,,

Paulus har en gang for alle sikret os imod blind tro som Albert Schweitzer siger det,,, aldrig vil Paulus læst og forstået tillade bibelfundamentalisme, blind tro, at vinde indpas,,,

nå her i min PS vil jeg blot nævne at da jeg gjorde min stilling op at jeg ikke gad drøfte med dig som bibelfundamentalist, der endelig bemærkede jeg stor fremgang, at jeg aflagde det barnlige og nu igen kunne lade mig gribe og drive af Ånden, og fx lade Ånden bede i mig, og gennemføre 1 Kor 2 i flotteste stil mens jeg tværvidenskabelig kom i hu hvor moderne neurovidenskab siger det samme og har fundet de samme forhold hard wired i vores nervesystem, nærmere bestemt det autonome nervesystem, som den polyvagale teori beskriver disse forhold,
Indsendt af: Anonym

Re: Guds rige og jomfrufødsel - 13/12/2019 22:28


Citat:
nå her i min PS vil jeg blot nævne at da jeg gjorde min stilling op at jeg ikke gad drøfte med dig som bibelfundamentalist, der endelig bemærkede jeg stor fremgang, at jeg aflagde det barnlige og nu igen kunne lade mig gribe og drive af Ånden, og fx lade Ånden bede i mig,


Jamen godt så jeg krydsede din vej tommelop

Alt godt til dig smiler

***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige og jomfrufødsel - 13/12/2019 22:34

jamen jeg ved ikke hvem du er Tikka

så når jeg tænker på dig så er der bare et stort:

?

men også alt godt til dig hvem du så end er

mange kærlige hilsner HansKrist
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 14/12/2019 02:59

NYHED

Jeg henviser til mit emne her på side 37 - et fornyet liv - og side 40 om en anden relevant nyhed. Dette er en ny tilføjelse:

Med døden mister man alt. Spædbørn fødes uden religion og klæder. Idag som en prægning opdrages stadig endnu mange børn i verden af religiøse forældre, ting, ledere og kulturer til forskellige identiteter for religioner. Religion frelser ingen. Lad ikke religion være en afgud, fordi det er kun hos mennesker, at krigen mellem det onde og gode sker. Derfor kommer ingen fra en religion. Guds rige eksisterer ikke, fordi Det guddommelige som skaberen af alt lider ikke selv af begærets egoistiske besiddertrang. I det guddommeligt evige rige ejer man intet. Der er ikke noget ´mit rige´. Med Helligånden tilhører Riget også Mennesket.
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 14/12/2019 04:11

Tikka´s kommentar til Arne og det som en en redigeret version: " Jesus var frelser som åndens tilstedeværelse. Bibelsk er skaberværket ikke guds rige, men det synlige bevis på hans eksistens. Tror du på livet som Guds rige? Samt menneske konstruktionen treenighedslæren er vi jo på dybt vand, når du tilmed kalder livet ´guds rige´ og tror på evolutionen. For mig at se er det misk mask."

I Biblen NT, Johannesevangeliet sagde profeten Jesus sagde med Helligånden om ham selv: " Jeg er vejen og sandheden og livet."
Biblen NT, Lukas 17:21 - Ifølge en oversættelse blandt andre: " Guds rige er midt iblandt jer." Jesus var som menneske ikke en gud. Som en skabning havde han Riget med Helligånden ligesom religiøse folks påståede profeti om Menneskesønnens synligt åbenbarende herlighed. Ja, Treenigheden er patriarkalsk falsk og Helligånden har ingen menneskelig genetisk arv. Biblens desværre for metaforisk maskuline profeti i NT om ´Menneskesønnen´ skal udtrykkes på en ny måde nu og jeg ligesom jer er ikke født af en jomfru fra en mandegud. Ifølge myten om Adam og Eva ved kundskabens træ var han det første menneske som mand i himlen. Dette lyder fra skabelsesberetningen i GT: " Adam blev formet af jord og gjort levende ved, at Gud blæste livsånde gennem hans næsebor." Jeg sammenligner Jesus budskab om frelsen fra synder og det onde til evigt liv med Helligånden, der er ligesom livets træ. Jesus sagde blandt andet i sin bjergprædikens saligprisninger om hvor, at Riget er i Biblen, NT - Mathæusevangeliet: " De sagtmodige skal arve jorden."

Den danske ordbog om ´sagtmodighed´: " Som ikke protesterer eller beklager sig; stilfærdig på en resigneret eller lidt sørgmodig måde."

Kristendommen er protestantisk og derfor kan den slags religiøst troende ikke repræsenterer Riget.
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 14/12/2019 05:21

Glem mit forrige svar til Tikka, fordi her er den bedre version, da jeg ikke kunne redigere flere rettelser af fejl:


Tikka´s kommentar til Arne: " Jesus var frelser som åndens tilstedeværelse. Bibelsk er skaberværket ikke guds rige, men det synlige bevis på hans eksistens. Kalder du livet for Guds rige? Samt menneske konstruktionen treenighedslæren er vi jo på dybt vand, når du tilmed kalder livet ´guds rige´ og tror på evolutionen. For mig at se er det misk mask."

I Biblen NT, Johannesevangeliet sagde profeten Jesus med Helligånden om ham selv: " Jeg er vejen og sandheden og livet."
Biblen NT, Lukas 17:21 - Ifølge en oversættelse blandt andre: " Guds rige er midt iblandt jer."

Jesus var som menneske ikke en gud. Som en skabning havde han Riget med Helligånden ligesom religiøse folks påståede profeti i NT om Menneskesønnen til åbenbarende herlighed. Treenigheden er patriarkalsk noget uægte og Helligånden er faktisk ingen krop som en del af en videre genetisk arv. Biblens desværre for metaforisk maskuline profeti i NT om ´Menneskesønnen´ skal udtrykkes på en ny måde nu og jeg ligesom jer er ikke født af en jomfru fra en mandegud. Jeg er ikke en guds søn. Ifølge myten om Adam og Evas fristende syndefald i himlen ved kundskabens træ var Adam det første menneske. Dette lyder fra skabelsesberetningen i GT: " Adam blev formet af jord og gjort levende ved, at Gud blæste livsånde gennem hans næsebor." Jesus budskab i NT med syndsforladelsen fra det onde handler om frelsen med Helligånden, der er ligesom livets træ om evigt liv i GT. Jesus sagde blandt andet i sin bjergprædikens saligprisninger om hvor, at Riget er i Biblen, NT - Mathæusevangeliet: " De sagtmodige skal arve jorden." Det betyder ifølge min opfattelse Helligåndens livgivendekraft fra Himlen til noget nyt på Jorden.

Den danske ordbog om ´sagtmodighed´: " Som ikke protesterer eller beklager sig; stilfærdig på en resigneret eller lidt sørgmodig måde."

Kristendommen var protestantisk imod noget i verden, hvilket ikke er ligesom Riget. Jeg synes ikke, at man skal lave rebelske protester imod nogen og derfor respekterer jeg istedet fredeligt alle medmenneskers forskellige overbevisninger.
Indsendt af: Gerth

Re: Guds rige??? - 14/12/2019 07:35

PS

Jeg fortolker det som en kun metaforisk beskrivelse i den historie, at jomfru Maria med Helligånden fødte menneskebarnet Jesus som Guds søn, hvor ´han´ repræsenterede blandt andet evig uskyldighed for folket.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Guds rige??? - 14/12/2019 10:14

Gerth:

Citat:
Treenigheden er patriarkalsk noget uægte og Helligånden er faktisk ingen krop som en del af en videre genetisk arv. Biblens desværre for metaforisk maskuline profeti i NT om ´Menneskesønnen´ skal udtrykkes på en ny måde nu og jeg ligesom jer er ikke født af en jomfru fra en mandegud. Jeg er ikke en guds søn.


Du er tosset i hovedet Gerth

længere er den ikke, og jeg har opgivet at nære nogen forventninger til dig,,, og jeg må undskylde overfor Bjørn, der var hurtigere end jeg var til at konstatere det forhold om Gerth.

Hvordan kan et voksent menneske være så barnlig og useriøs?

Arbejdsløshed, at vedkommende ikke har lært at arbejde. Lediggang kan være roden til alt ondt hvis man ikke har tidligere erfaring med en større disciplineret arbejdsindsats over en længere periode.

Det er både legeme og sjæl og vores åndelige evner der behøver at blive koblet på, involveret i fællesmenneskelige meningsfulde arbejdsopgaver ellers opstår skizofreni lignende sammenbrud af vores tænkning

Arbejde lig med også at tilhøre jeg-det systemverdenen gør gennem koncentration og ja arbejde med noget, et og andet, at objektivitet og forstandighed indfinder sig og skaber struktur og orden i hovedet, hvilket er nødvendig, da at være prisgivet livsverdenen døgnet rundt vil ende i strukturløshed pjat og barnlighed og måske skizofreni lignende symptomer vil vise sig.

Paulus har en noget bedre beskrivelse af Helligåndens gerninger (nådegaver og recovery og healing potentiale) end hvad du Gerth har forsøgt at sige. Du kommer ikke ud af stedet Gerth, du er gået i stå såvidt "din" Helligånd. Så alt tyder på at du alligevel ikke har Helligånden er grebet og drevet af Ånden, men at der er tale om en dæmonisk spaltning i dit sind, altså noget skizofreni lignende noget. Ihvertfald hvis vi analyserer hvad du skriver er der tydelige tegn i den retning.

Men ukritiske Arne vil gerne drøfte med Gerth selv om det er meningsløs vrøvle snak, ren tidsforbrug, spild af tid. Tikka krævede en vis mening og struktur i hvad Gerth skrev før hun gad deltage, ta manden seriøs. Og jeg vil gerne kritisere Gerth og bede ham om at ta sig gevaldigt sammen, hanke op i sig selv. Ihvertfald din religions kritik er simpelthen for barnlig for voksne mennesker at skulle lægge øren til. Du taler som et barn om tingene Gerth. Du har slet ikke en voksen forstandig fod på fx religionskritik.


Mange kærlige hilsner HansKrist


PS:

Arne tænker, gad vide hvad det er der plager HansKrist. Arne mener HansKrist's lidt aggressive udfald er symptom på at noget bagvedliggende plager manden
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Guds rige??? - 14/12/2019 19:09

Hej Hanskrist.
Du skriver:
Citat:
Men ukritiske Arne vil gerne drøfte med Gerth selv om det er meningsløs vrøvle snak, ren tidsforbrug, spild af tid.
Mit svar:
Du synes ikke at være opmærksom på forskellen mellem at være ukritisk og så det at være åben for, hvad andre mennesker mener, tænker og føler, som jo kan være meget anderledes end egne oplevelser.

Jeg har det i hvert fald sådan, at jo mere sikker jeg føler mig i mine egne standpunkter, jo nemmere er det for mig at sætte mig ind i andres blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/12/2019 04:35

NYHED

Jeg heviser til noget relevant i denne tråd på side 44 og de derefter seneste kommentarer frem til her.

Nu ved jeg derfor hvordan, at jeg behandler folks aggressive reaktioner som eksempelvis mobning, provokation, chikane, hån, fordømmelse og det er med tavshed.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 17/12/2019 09:44

Gerth du skriver:

Citat:
Nu ved jeg derfor hvordan, at jeg behandler folks aggressive reaktioner som eksempelvis mobning, provokation, chikane, hån, fordømmelse og det er med tavshed.


Skønt Gerth så bliver vi voksne mennesker fri for at høre på sådan noget vrøvl som følger her:

Citat:
Treenigheden er patriarkalsk noget uægte og Helligånden er faktisk ingen krop som en del af en videre genetisk arv. Biblens desværre for metaforisk maskuline profeti i NT om ´Menneskesønnen´ skal udtrykkes på en ny måde nu og jeg ligesom jer er ikke født af en jomfru fra en mandegud. Jeg er ikke en guds søn.


Synes du har taget den rigtige beslutning Gerth, for du magter ikke en religionskritik og dine cafégæster ville blive træt af dig hvis du underholdt dem dermed.

Mange kærlige hilsner HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 17/12/2019 15:59

Hej Gerth.

I princippet er jeg enig med dig i, at tavshed kan være en god holdning til aggressioner o.l., men jeg kommer alligevel lidt i tvivl, når jeg tænker på, at aggressive mennesker nok egentlig er i nød - og næppe har det godt med sig selv.
Er der mon en mulighed for at hjælpe sådanne aggressive mennesker i retning af mere fred i sindet?
Jeg ved det ikke, men hvis der er, burde man vel bruge den?

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til klodenheart

PS: Jeg er enig med dig i, at kristendommens hellige treenighed er patriarkalsk præget, men finder det også meget forståeligt, fordi de jødiske samfund dengang - oprindeligt omvandrende stammer med husdyr - var mandligt dominerende, mens flere omgivende samfund var agerbrugere og kvindeligt dominerende - agerbruget opfundet af kvinder - og med kvindelige guder. A.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/12/2019 06:06

Nyhed
Dette er en forbedret version af mit emne på side 37 - et fornyet liv - og jeg har endvidere tilføjet mere fra jeres seneste deltagelse her:


ET FORNYET LIV

T til A: " Thomas evangeliet som du citerer, det giver ikke mening for mig, med mindre man tror, Jesus er Gud og at Gud findes i naturen. New-age tanken er, at Gud er i alt og alle, der giver et andet billede af Jesus end det, der findes i Bibelen om Guds rige. Menneskene er Guds børn, hvor derfor Gud kaldes for far."

Lige før jeg læste det ovennævnte citat fra T, havde jeg nogle overvejelser om dette, hvor jeg derefter mærkeligt nok læste ´tilfældigvis´ på siden Vagttårnet i min research´ noget om Jesus saligprisninger i relation til det med Helligåndens rolle om Riget. Jeg opdagede der en mulig menneskelig fejl af Jehovas Vidner fra vistnok denne organisations religiøse lederes egne misledende fortolkninger om Bibelens ord til dens stakkels medlemmer, hvilket som psykisk skidt minder metaforisk om Djævlens, Satans eller Lucifers krig imod Gud om herredømmet over verden. Lad ikke nogle religiøse personer have magt over folket som afguder. Nogen risikerer sådan tilmed, at de får gudekomplekser. Ingen/intet skal være en overmagt, men der er noget guddommeligt større end os selv og alt. Dette sammenligner jeg med det patriarkalsk kristne gudebillede om den desværre for meget maskuline Treenighed ´Fader, Helligånd og Søn´. For mig er det forhold istedet et nyt kulturbegreb ´Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et´. Hvorfor var kun profeten Jesus ´Guds´ søn, når den kristne trosbekendelse generelt gælder for alle af den slags religiøse mennesker om dem selv? Nogle kristne beskriver Jesus som, Gud der led på korset? Profeterne Moses og Jesus var med mirakler magiske eksempler på, at der er en guddommelig kontakt med vores univers som en sammenhæng. Jeg undrer mig derfor om JV´s ord i deres omformulerede emne - Lykkelig er de rene af hjertet - som er: " Vil alle som virkelig har et rent hjerte bogstaveligt se Gud ansigt til ansigt? Nej, det vil kun de som disse saligprisninger først og fremmest er henvendt til. Det er Jesu salvede disciple, til hvem der skrives: „ I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal se ham [det vil sige: Gud], som han er.“ Skam jer JV, hvis jeg opfatter jeres ord her korrekt. Det virker forvirrende, fordi hvem er ´han´? De omtaler ´Gud´ som Han. Det er vel blasfemisk afgudsdyrkelse når, mennesket som en illusion gør sig lig en gud/Det guddommelige. Til trods for NT´s ´Missionsbefalingen´, der endda forældet lyder ligesom en dikterende ordre fra en overordnet autoritet, skal vi dermed ikke være Jesus disciple med ham som vores falske gud. JV nævnte ikke Kristus og heller ikke religiøse folks påståede profeti om Menneskesønnen´s herlighed? Jeg advarer jer om, at de ord af mennesker fra JV, det er ikke Guds ord. Jesus udtrykte en ydmyghed som en tjener med budskabet om lighed mellem hinanden og han var som menneske ikke en gud. Jeg synes, at i kan blive ligesom Kristus, men alle er lige med mig.

Selv om en tidligere kristen kvinde fra en sekt faktisk engang ville opfordre mig til at lave en selvbiografi som et nyt ekstra testamente til Biblen, gør jeg ikke dette som en skriftlig tilføjelse om den eller en ny religion. Jeg har ligesom myten om syndfloden og dåbens betydning slettet min dårlige fortid med egoistiske fejl. Biblen fortæller kun lidt om Jesus ungdom frem til hans åndelige virke.

A om verden: " Thomas evangeliets logion 77 stk. 1, Jesus sagde - Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér! - Stk. 2, Hans disciple sagde til ham - Hvornår vil riget komme? - Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige ´Se her!´ eller ´Se der!´ Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."

T om Biblen, NT - Lukas: " Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer."

Jeg svarer: " I de tre religioner Islam, Jødedom og Kristendom siges deres gud at være uendelig, altså uden grænser - Det betyder, at noget guddommeligt er overalt som alvidende inklusiv, hvor naturen er? Dog tror jeg ikke på, at dyr, ting og naturen har selvbevidsthed."

Jesus var som menneske ikke en gud. Som en skabning havde han åbenbarende Riget med Helligånden. Treenigheden er uægte og Helligånden er faktisk ingen krops genetisk arv. Jeg ligesom jer er ikke født af en hellig jomfru fra en mandegud. Jeg er ikke en guds søn. Jeg fortolker det som en kun metaforisk beskrivelse i den historie om, at jomfru Maria med Helligånden fødte menneskebarnet Jesus som Guds søn, hvor ´han´ på den måde repræsenterede blandt andet evig uskyldighed for folket. Ifølge myten om Adam og Evas fristende syndefald i himlen ved kundskabens træ var Adam det første menneske. Dette lyder fra skabelsesberetningen i GT - Adam blev formet af jord og gjort levende ved, at Gud blæste livsånde gennem hans næsebor - I NT prædikede Jesus budskabet om syndsforladelsen med Helligånden som frelsen, der kan sammenlignes med livets træ om evigt liv i GT.

Jesus sagde blandt andet i sin bjergprædikens saligprisninger om hvor, at Riget er ifølge Mathæusevangeliet: " De sagtmodige skal arve jorden."

Den danske ordbog om ´sagtmodighed´: " Som ikke protesterer eller beklager sig; stilfærdig på en resigneret eller lidt sørgmodig måde."

Kristendommen var i Reformationen protestantisk imod den katolske kirkes styre, hvilket ikke er ligesom Riget. Jeg synes ikke, at man aggressivt skal lave rebelske protester imod nogen og derfor respekterer jeg istedet fredeligt alle medmenneskers forskellige overbevisninger. Nu ved jeg derfor hvordan, at jeg behandler folks aggressive reaktioner som eksempelvis mobning, provokation, chikane, hån, fordømmelse og det er med tavshed.

T kommenterer til A: " Jesus var frelser som åndens tilstedeværelse. Bibelsk er skaberværket ikke Guds rige, men det er et synligt bevis på hans eksistens. Kalder du livet for Guds rige? Samt menneske konstruktionen treenighedslæren, hvilket er forkert?"

I Biblens NT ved Johannesevangeliet sagde profeten Jesus med Helligånden om ham selv: " Jeg er vejen og sandheden og livet." Jesus bjergprædiken: " Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud." Ordet ´se´ handler om menneskets spirituelle indsigt med Helligånden, fordi sådan kendes en selv som beviset på guddommelighed.

Med døden mister man alt. Spædbørn fødes uden religion og klæder. Idag som en prægning opdrages stadig endnu mange børn religiøst i verden af deres forældres ting, ledere og kulturer til forskellige identiteter for religioner. Religion frelser ingen. Lad ikke religion være afguderi, fordi det er kun hos mennesker, at krigen mellem det onde og gode sker. Derfor kommer ingen fra en religion. Guds rige eksisterer ikke, fordi Det guddommelige som skaberen af alt lider ikke selv af begærets egoistiske besiddertrang. I det guddommeligt evige rige ejer man intet. Der er ikke noget ´mit rige´. Med Helligånden tilhører Riget også menneskeheden.

Bemærk vedrørende det med ´sagtmodighed´, at herefter om min religionskritik kalder en tilsyneladende moderne kristen profil eller internet trold mig for en tosset ensom samfundstaber og følgende: " Du har alligevel ikke Helligånden men, at der er tale om en dæmonisk spaltning i dit sind, altså noget skizofreni lignende. Ihvertfald, hvis vi analyserer, hvad du skriver, er der tydelige tegn i den retning."

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/12/2019 10:30

KONTROVERSIELT SEX?

Jeg lever stadig alene uden et arbejde i samfundet med et asketisk liv i min billigt beskedne lejlighed på en rimeligt fornuftig måde som min livstil, der næsten intet betyder i vores lands samfund, hvor jeg derfor ikke er vigtig i verden, hvilket er ok, fordi alle mennesker er lige værd. Jeg er endnu seksuelt uerfaren i en alder af 41 år og måske kun til kvinder angående det men, hvis flere forskellige profiler på internettet som mine modstandere har negativt ret i, at jeg meningsløst som en socialt udsat intet skal udrette for folket, kan jeg bare istedet som et tidsfordriv nyde noget uforpligtende ligegyldig fri sex med bøsser og biseksuelle men dog alligevel med næstekærlighed til dem - Smiler med lidt grin.

Lidt senere efter de her foroven overvejelser, oplever jeg et relevant sammentræf, der er som følgende.

Jeg har nu på internettet læst en artikel om blandt andet menneskerettigheder selv om, også jeg kender til den slags ekstremistiske, sekteriske, fundamentalistiske og dogmatiske kristne, som har for strengt kontrollerende religiøse regler og/eller love over mennesker ligesom lignende overmagter ved flere religiøse samfund i verden for forskellige religioner. Dog er der faktisk også den protestantisk Kristendom men, der er også ateister med fordomme imod folks seksuelle afvigelser fra normerne. Her er den nyhed fra et i Danmark kendt forum med overskriften - store protester mod homoseksuel netflix jesus:

Store protester mod homoseksuel netflix jesus

En brasiliansk julekomedie der fremstilles Jesus som homoseksuel mand, har fået mere end to millioner konservative kristne til at underskrive en protest til streamingtjenesten Netflix, hvor de kræver at filmen fjernes.

Komedien er lavet af den populære comedy gruppe "Porta dos Fundos", som på dansk kan oversættes til bagdøren handler om Jesus, der i anledningen af at han fylder 30, tager en uventet gæst med hjem til familien.

Her er venner klar med et surprise party for fødselaren.

Komedien, der på Netflix i Danmark hedder Julespecial fra Porta Dos Fundos, hedder på engelsk ”The First Temptation of Christ”. Den engelske titel spiller på Martin Scorseses kultfilm fra 1988 ”The Last Temptation of Christ”.

Den film udløste i 1988 også højlydte protester fra konservative kristne verden over.

Indtil videre har de mange protester dog ikke fået Netflix til at fjerne filmen fra deres udbud.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 21/12/2019 22:12

Her er en senere tilføjelse til emnet - kontroversielt sex - om Netflix filmen i en artikel:

i modvind grundet julefilm, hvor Jesus er homoseksuel Af Elvir Pelešević 21. december 2019

Streamingtjeneste Netflix har bragt sindene i kog verden over, efter at man har vist en julefilm, hvor Jesus fremstilles som homoseksuel. I skrivende stund har således mere end 1,8 millioner personer underskrevet en erklæring, hvormed de beder Netflix om at fjerne filmen med det satiriske indhold.

Ifølge nyhedsbureauet AFP, har Eduardo Bolsonaro, som er søn af den brasilianske præsident, skrevet følgende på sociale medier: “Vi går ind for ytringsfrihed, men er det virkelig værd at angribe en tro, som 86 procent af vores befolkning tror på?” Endvidere har biskop Henrique Soares da Costa på Facebook skrevet, at han har opsagt sit Netflix-abonnement på grund af filmen, som han kalder “blasfemisk, vulgært og respektløst.”
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 21/12/2019 23:40

Hans K : " Synes du har taget den rigtige beslutning Gerth, for du magter ikke en religionskritik og dine cafégæster ville blive træt af dig hvis du underholdt dem dermed."

Ligesom en af mine gode bekendte har du misforstået mig om salig ´sagtmodighed´ med jeres opfattelse af, at jeg var enig med dig i din kritik af mig, hvilket er usandt. Han synes faktisk også, at du løgnagtigt virker ond. Om dette er jeg tavs overfor folks negative reaktioner og måske jeg derfor ydermere stopper min deltagelse her i dette forum.

Tilføjelse til emnet - Et fornyet liv: Der er flere fortællinger om outsidere, som helligt ligner, at de intet værd er, hvor de derfor med ydmyghed har meget indflydelse uden magt over folk.

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 22/12/2019 00:58

Hej Gerth.

Jeg opfordrer dig til at fortsætte her på Trosfrihed.dk.

For mig er der en hel del af, hvad du skriver, som jeg finder værdifuldt.

Og jo mere du skriver, jo mere afklaring vil mene, du har mulighed for at opnå - det er i hvert fald min erfaring blinker

M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og livet heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 22/12/2019 14:17

Jeg vil da også opfordre dig til at blive på Trosfrihed Gerth, fordi den kritik du møder her er berettiget og vil du noget med dig selv og dit liv, så gør du klogest i at lytte til den kritik du her vil møde.

Du er verdensmester i dit eget liv, men du er sørme ikke verdensmester i religionskritik generelt og i kristendom specielt. Nej den religionskritik du vil præge dine omgivelser med er under niveau og du taber anseelse og respekt.

Bare et godt råd til dig Gerth, forfølg nu at blive verdensmester i dit eget liv og lad andre med en dybere forståelse af det religiøse spirituelle tage sig af religionskritikken, du magter det ikke. Og du kan ikke wikipedia studere dig frem til det, der er ingen genveje, religionskritik kræver religionsvidenskabelig og religionsfilosofisk høj dannelse, og idag på et neurobiologisk grundlag.

Vær ydmyg og sandfærdig og du vil kunne gøre store fremskridt de næste tyve år.

Mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

Dine stærke sider er at du er selvbiografisk ærlig, at der nok er tale om en recovery livshistorie knyttet til den din helligånd. Bevar forbindelsen hertil, og vær klar over at der igennem 2000 år af de absolut klogeste hoveder er blevet sagt så meget spændende om helligånden, pneumatologien, læren om helligånden. Og at Paulus ideer og tanker om helligånden er meget mere gennemtænkte end dine. Du er lige begyndt Gerth, du har oplevet gennem det du forstår ved helligånden at opnå recovery, men dette har altid været en del af Guds Åndens, helligåndens, arbejde i og med mennesket. Det gør ikke dine oplevelser mindre suveræne og unikke, men det medfører ikke at du er kompetent til at vælte hele kristendommen omkuld som du tror. Hvis du trækker i arbejdstøjet kan du måske bidrage med et stykke seriøst arbejde såvidt helligånden, den Ånd der er så fyldt med Healing Power og eksempler på recovery historier.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 23/12/2019 06:23

NYHED

Hej alle

Jeg beder jer om, at i her i min tråd ignorerer emnet ´KONTROVERSIELT SEX´, der i dette forums system ikke kan slettes, fordi: Om fristelser til det egoistisk onde lavede jeg som en renselse ved 40 års alderen min pagt imod den slags ting, hvilket jeg har skrevet om engang. Emnet - KONTROVERSIELT SEX - indeholdt heller intet mystisk eller ekstraordinært oplysende. Jeg tænder ikke seksuelt på mænds muskuløse kroppe med hår og maskuline træk i ansigtet. Derfor synes jeg, at jeg ´er´ heteroseksuel. Jeg kan faktisk li kvinders frodigt glatte bløde former til varm hygge selv om, de på min alder ikke er ligeså sexet og at jeg ikke nåede nydelsen af dem som ung. Af den grund vil jeg som seksuelt uerfaren ikke have desperat analsex med homo/biseksuelle mænd. Jeg er åben for det mirakel, at jeg måske en dag med omsorgsfuld tryghed personligt som en social relation elsker en kvinde som min kæreste og/eller kone men, jeg er altså som, jeg er? Jeg er aldrig helt alene, fordi jeg har med Helligånden et uselvisk kærligt forhold til Det guddommelige og menneskeheden. Jeg opgiver derfor ikke projekt OPLYSTHED og jeg har en helligt særlig rolle til noget godt.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 23/12/2019 15:13

Nu har jeg hørt det her fra dig et par gange Gerth:

Citat:
Jeg tænder ikke seksuelt på mænds muskuløse kroppe med hår og maskuline træk i ansigtet. Derfor synes jeg, at jeg ´er´ heteroseksuel. Jeg kan faktisk li kvinders frodigt glatte bløde former til varm hygge selv om, de på min alder ikke er ligeså sexet og at jeg ikke nåede nydelsen af dem som ung. Af den grund vil jeg som seksuelt uerfaren ikke have desperat analsex med homo/biseksuelle mænd.


Hvorfor kredser du om homoseksualitet?

Er der nogen der har påstået du er homoseksuel orienteret?

Tror du selv at du kunne være homoseksuel siden du bliver ved med at kredse om emnet?

Hvad er det du vil fortælle med de her homoseksuelle indslag?

Et heteroseksuelt orienteret menneske ville slet ikke nævne et ord om homoseksualitet, så det er mig en gåde hvorfor du gør hver gang talen falder på noget med dig og din manglende erfaring på det sexuelle område. Hvad er det du prøver at sige?

Er du usikker på om du er heteroseksuel? Lidt det indtryk efterlader du på os andre.

Venlig hilsen HansKrist

-0-0-0-0-0-

Hvis du indleder et seksuelt forhold med en kvinde kommer din helligånd på prøve, og du vil erfare at du nok må revidere alle dine tanker om helligånden, ja måske du vil ende med at opgive ånden din helligånd.

At der kan være noget jomfruelighed såvidt det med helligånden er du jo selv et godt eksempel på.

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 25/12/2019 11:56

NYHED

Til mit emne ´et fornyet liv´ tilføjer jeg følgende i dens slutning:

H: " Arbejdsløshed (Lediggang) kan være roden til alt ondt, hvis man ikke har erfaring med en større disciplineret arbejdsindsats over en længere periode. Det er både legeme og sjæl og vores åndelige evner, der behøver at blive involveret i fællesmenneskelige meningsfulde arbejdsopgaver, fordi ellers opstår skizofreni lignende sammenbrud af vores tænkning. Arbejde gøres gennem koncentration med noget, hvor objektivitet og forstandighed indfinder sig, hvilket laver struktur og orden i hovedet."

Her i dette emne citerer jeg ikke hele profeten Jesus bjergprædiken om hans saligprisninger, men dette er nu relevant: " Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på." Ja, H taler som kristen i Kristus navn grimt om mig og andre socialt udsatte som om, at vi uden en konkret status og jobtitler i samfundet intet er værd som værende de fortabte mennesker, hvilket jeg ikke er enig med ham i. Om dette har netop H ellers tidligere selvmodsigende citeret følgende fra Biblen, NT - apostelen Paulus: " For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting." Selv Jesus var fattigt alene på hans ørkenvandring, hvor han senere med hans religionkritik blev ydmyget af ledere for en religion. Dermed ønsker jeg ingen en glædelig jul, fordi mange idag er traditionelt uvidende om meningen med dens frelsers skjulte fødsel i en stald. H opfører sig ligesom flere religiøse sekter, der misbruger flere borgeres ensomhed, hvor medlemmer af en trosretning som en falsk tryghed lokker med et religiøst fællesskab og flere ligesom det har jeg faktisk også modstået i mit liv. De som er mine ulykkelige medmennesker i den laveste del af samfundet og middelklassen, i bliver sammen med mig ophøjet. Jeg lever lige nu og her helt selvstændigt som den frelsende frigørelse fra alverdens egoistisk ondskabsfulde dårlige ting, hvor jeg derfor ikke er afhængig af alle de fristende forkerte flokke i vores land. Derfor tager jeg det ikke personligt, når både ateister og religiøse folk vil latterliggøre mig som den, jeg er.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 25/12/2019 14:14

Hej Gerth og Hans.
Citat:
Salige er de rene af hjertet ...
M.v.h. Arne smiler Kærlighed til kloden - og dens liv heart
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 25/12/2019 19:42

Hej Gerth

Jesus blev født på et tidspunkt, og nok ikke i en stald, men hos sine forældre...Josef og Maria...så hvor vil du hen med din religionskritik? Ingen kender Jesus historie. Der er brygget meget kaffe på den kop bønner.

Nu står du så frem og siger...ja...hvad siger du?

Du vil ikke dyrke sex med dyr, og det er nok meget godt, for det kunne jo gå grueligt galt, hvis du forsøgte at forgribe dig på en abe ler

Måske du skulle komme op i omdrejninger og lade Hanskrist om religionskritikken - det har han vist mere forstand på blinker

Mon Jesus kunne danse stortchock

https://www.youtube.com/watch?v=KHIUeOfFHkw

Jeg er vist i en katagori for mig selv...

I min familie er der ikke tradition for at invitere fremmede med til julemiddag, men det er der heller ikke i kongefamilien...måske de skulle lade et par hjemløse komme på besøg yeah

Kan du danse halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=NxvitcKRs-E

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 27/12/2019 23:40

Selv om jeg synes, at din kommentar lyder sædvanligvis med provokation manipulerende som en antagende konstatering (formodning) i monolog uden kommunikation, svarer jeg alligevel, fordi der faktisk er noget interessant i det og jeg har intet andet at lave lige nu:

Hans K: " Hvis du indleder et seksuelt forhold med en kvinde kommer din helligånd på prøve, og du vil erfare at du nok må revidere alle dine tanker om helligånden, ja måske du vil ende med at opgive ånden din helligånd."

Nej! Intet kan true Helligånden. Emnet sex var sandsynligvis et tabu i profeten Jesus tid, der ikke er ligesom i vores samfund idag om ytringsfrihed. I Biblens nye testamente om ham og noget af hans kamp imod den metaforiske Satan: " Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan!" Man kender ikke til Jesus seksualitet. Ligesom Buddha´s liv i cølibat fremstiller Biblen Jesus liv som kysk til trods for fra nogen i nutiden nye ideer om, at han havde et seksuelt forhold til Maria Magdalene på grund af flere nyere arkæologiske fund af evangelier, hvilke kristne kirker ikke vil godkende. Jeg har set en filmtrailer om den katolske munk Martin Luther, som senere blev til den protestantisk reformator for Kristendommen og gift med en kvinde. Idag må folk fra femten års alderen i Danmark ved lov som en menneskerettighed have fri sex uden ægteskab, hvilket jeg tror, du støtter med din påståede moderne religiøsitet? Men i eksempelvis USA er det samme først tilladt i den myndigt voksne alder, når individet er atten og det opfatter jeg som fornuftigt. Jeg har aldrig oplevet en lykkelig forelskelse som den naturlige sindssyge i personlig kærlighed eller et begær til seksuelt attraktivt nogen med ´god´ sex men, jeg er som seksuelt uerfaren åben for et oplyst parforhold til et modent nok menneske, som har noget åndeligt tilfælles med mig. Endnu eller hele resten af mit liv må jeg nøjes med Helligånden kun mit uselvisk kærlige forhold til Det guddommelige og menneskeheden. En god bekendt har sagt: " Du skulle have levet for flere hundrede år siden, fordi så passede du ind i en munkeorden ligesom en familie, hvor de hjalp hinanden med tingene." Jeg vil ikke melde mig ind i en munkeorden idag, fordi dette kræver, at man er med i en religion. Sex er instinktivt ikke det onde i sig selv men, der er folk, som lider af noget psykisk og/eller fysisk på grund af deres afhængighed til det som en dårlig konsekvens.

Du har et andet sted skrevet om mig: " På din vej." Jeg har på det seneste sagt, at jeg i mit sind er Herren over kun min krop. Fornylig sagde du: " Du er verdensmester i dit eget liv......Bare et godt råd til dig Gerth, forfølg nu at blive verdensmester i dit eget liv." Hold venligst op med det. Jeg skal ikke blive til en discipel. Jeg skal ikke revurdere min opfattelse af Helligånden. Jeg ender ikke som en ateist, fordi jeg tilhører forevigt min guddommeligt elskede.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 08/01/2020 03:01

HIMMERIGET ER NU OG HER

Der er i samfundet de socialt udsatte, udstødte, ensomme og forpinte mennesker, hvor jeg har oplevet noget lignende som en fremmedgørelse, hvilket jeg sammenligner med heltens eventyrlige rejse om et kongerige. Der er ved Biblen et brug af patriarkalsk sprog med metaforer, symboler, lignelser og det kongelige om nogle religiøse ledere med autoritet fra en påstået almægtig gud, hvilket borgere i nutidens demokratiske lande for menneskerettigheder fortolker på forskellige måder, som man selv vil. Især religiøse sekter tror umoderne på Guds vilje som en overmagt og derfor misbruger de det imod deres egne medlemmer. Tiltrods for ordet ´konge´ fortæller jeg her selvbiografisk om mig som det selvstændige individ med interesse for et medmenneskeligt fællesskab, hvor jeg dog ikke har rollen som kongernes konge over folket.

Jeg genfortæller ikke alle mine ekstremt ekstraordinære oplevelser, men jeg vidste ikke endnu hvorfor, at netop jeg oplever den slags held og lykke i medgang. For noget tid siden en eftermiddag så jeg i fjernsynet et program om en guddommelig verden med profetier og mirakler. Der sagde blandt andet en mand analytisk med et kortspil, som troede på tilfældigheder, at han faktisk ikke udelukker sandsynligheden for en guddommelig eksistens og sjældent utrolige hændelser, fordi med så mange menneskers mangfoldighed er der en statistisk mulighed for flere usædvanlige sammentræf. Den informerer om nogle forskellige gæt vedrørende virkelighed:

1. Alt er en uretfærdigt tilfældig evolution.
2. Der eksisterer en guddommelig skæbnebestemt plan med en menneskehed, der i nuet har fri vilje med også plads til noget overraskende spontanitet.
3. Alt er et som en sammenhængende helhed, hvor intet er tilfældigt og alle er forbundet med en spirituel kraft.

Pludseligt husker jeg sjovt nok et citat fra en bog om livets mirakler, som jeg engang læste i en bog:" Hvorfor hjælper Gud nogen, mens han lader hånt om andre? Hvorfor bliver et menneske reddet og helbredt, hvorimod et andet går tabt. Hvorfor synes det onde nogle gange at besejre det gode? Er der et åndeligt formål med vores modgangs lidelser?" Senere på dagen så jeg TV om et talentshow, hvor en tryllekunstners illusion ville forudsige et bestemt kort. Kameraet panorerede fra venstre til højre side, hvor der ud af alle kombinationer var fire kort i denne kulisse. I baggrunden var det første kort en dame og derefter blev der kortvarig vist et ligegyldigt mellemrum videre til kort nummer to. Jeg tænkte som en kraftig fornemmelse på ruder konge, der umiddelbart virkede helt ulogisk, men alligevel var det næste kort præcist det. Kort tid lige efter den episode sker der over tre døgn noget andet om det førnævnte.

1 - Jeg plejer ikke at se uhyggelig ting som underholdning. Jeg ser dermed som noget usædvanligt for mig en gyselig splatterfilm om zombier på en dommedag. Jeg sover gerne trygt om natten og derfor har jeg ikke lyst til flere tanker om dens ulækkert skrækscenarier.
2 - Jeg snakker dagen efter med en person, som jeg længe ikke har mødt. Vi har har en lille samtale i hvilken, han siger ordet ´zombie´ og det minder mig tilsyneladende desværre igen om filmen fra før. Jeg synes, at det er forunderligt mystisk men, hvis det er er et tegn, skal det ske klart og tydeligt igen?
3. Den næste dag på internettet læser jeg på et forum for ytringsfrihed om alt mellem himmel og jord en anonym profils sarkastiske kommentar til nogen i en tråd med overskriften ´meningen med mit liv´: "Profeten Jesus var en fortaler for kannibalisme, hvor tilhængere rituelt drak hans blod og spiste af hans legemes kød ligesom zombier."

Jeg undrer mig over, at dette lyder ligesom profetens Jonas tegn i Biblens GT. Jeg opdager derefter en afklaring, som jeg forstår meget allegorisk (billedligt):

H anklager T for at være en overtroisk Bibelfundamentalist med skjulte intentioner, som spiller med fordækte kort. T siger: "Selvfølgeligt dømmer gud menneskene! Jesus offerdød og opstandelse betød, at han opnåede en kongestatus, hvor dommen blev hans på Guds vegne. Gud har bestemt, hvad der er synd og kærlighed selv om ifølge Biblen, at Gud er kærlighed. Nødlidende og alvorligt syge mennesker er egentlig halvt levende og døde?" En del af kristnes trosbekendelse er: "Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde." Ateister (ikke troende) opfører sig underbevidst som åndeligt døde. Matthæusevangeliet om Jesus ord:" Ligesom Jonas var i maven på den store fisk i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens hjerte i tre dage og tre nætter."

Og så finder jeg lidt senere på internettet et citat fra Lukasevangeliet, NT - Jesu lignelse om den fortabte søn vender hjem. Det er den tredje og sidste af tre lignelser, der alle er om noget, der mistes, som findes igen: "Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet."

T:" Det jo er til Guds fordel, at hans hensigt med skaberværket bliver som han havde tænkt, hvor tilbuddet om frelsen jo ikke er uden betingelser, så altomfattende er den ikke."
Jeg svarer: "En pater er en katolsk præst eller munk, der betyder ´fader´ ligesom profeten Jesus fra Gud familieære kærlighed til mennesker om barmhjertighed, nåde og tilgivelse. Kristendommens maskuline treenighed Fader, Søn og Helligånd handlede om et kærligt forhold mellem Gud og menneskeheden. Der er forskel på sønnens og faderens kærlighed til hinanden, fordi menneskets sind er begrænset, altså dermed mindre end Guds bevidsthed. Sønnen er barnet, hvor hans far er en forældre til ham, så derfor er de ikke ens. Der noget smukt ved det, at man er forskellige som individer og sådan lige elskværdige. Ubetinget kærlighed er objektiv ligesom med Helligåndens virke igennem forskellige individer samtidigt og kun den kan tilgive alle uden en dømmende straf over alt. Begær er ikke kærlighed. Begær er en persons stærke behov for at eje ting, opleve noget bestemt eller have nogen, hvilket især er om sexlyster ligesom med forelskelsens sindssyge og sommetider også en besiddertrang. Det onde sker, når nogen begærligt er skyld i enten andres ubehagelige lidelse eller sin egen og som en ekstra mulighed begge dele. Personlig kærlighed mellem mennesker sker som noget selvisk. Det ene udelukker dog muligvis ikke det andet. Måske jeg en dag finder mig nogle venner, sexpartnere og/eller en kæreste-kone, som jeg på en subjektiv måde synes godt om i mit privatliv, hvor jeg tilmed arbejder åndeligt med projekt OPLYSTHED for folket. Kærlighed betyder mere end egoismen. Elsk derfor mennesker, som opfører sig selvisk, fordi ´Jeg´ er jo det evige selv. Det guddommelige er alvidende, som derfor dømmer retfærdigt om det onde versus gode istedet for en ubevidst dum accept af hvad som helst. Hvordan eller hvorfor man i verden bedømmer hinanden, der er også forskelsbehandling. Men, om Gud ( Det guddommelige ) er der vel heller ingen grund til selv at dømme noget selvskabt, der kommer fra sig selv, fordi det havde været som at dømme en selv? Således er Det guddommelige en perfekt kærlighed. Menneskers ondskab, egoisme og psykisk sygdom sker blandt andet på grund af deres dårlige selvtillid og værd, når de ikke tror på en guddommelig vilje i dem selv."
T kommenterer:" Min forståelse af Johannes 3:16 er, at det er mennesket, som dømmer sig selv."
Jeg prædiker af den grund nu: "Jesus udtrykte symbolsk en uselvisk kærlighed som den selvopofrende Kristus for mennesket og dens synder. Jesus valgte frivilligt dette håb, der var som dåbens betydning om frelsen med Guds vilje. På den måde beviste han uden dom Guds rene kærlighed til mennesket, der er skabelsen. Det nye begreb ´Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et´ handler om Riget, hvor vi i den trehed med alt ikke kan undvære hinanden og der loves åndelig evigt liv. Det er derfor aldrig nok med kærlighed til kun sig selv helt alene, fordi dette er ligesom en tomhed, hvor der ingen/intet er at elske. Jesus brugte sommetider ordet ´broder´ som det spirituelt mandlige eksempel på, at man næstekærligt skal være sammen ligesom en familie. Familiær kærlighed er dog en for begrænset beskrivelse på relationen mellem os og den større ´Gud´ (Det guddommelige). Jeg kalder ikke folket for Guds børn, fordi det lyder som en manglende modenhed om et voksent menneske, som er myndig og jeg har derfor et personligt ansvar for mit liv iblandt jer. Det guddommelige har ikke et menneskeligt køn. Det er også for små ord, jeg bruger i flere af mine bønner, der ikke er ment som et egoistisk begær, når jeg lyder ligesom et ægteskab med ordene ´min evigt elskede´. Ligesom i spil, film, leg, kunstværk og historier er meningen med livet kærlighed. I en nær fremtid vågner mange flere op til det."
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 08/01/2020 13:02

Hej Gerth

Igår tonede Holger Bech Nielsen frem på skærmen med teorien om det hele. Så ikke hele programmet - kun begyndelsen - og med et halvt øre. Men jeg mener at kunne huske noget om ingenting...at universet kom fra ingenting. Har fundet programmet hvis du interessere dig for sådan noget:

https://www.dr.dk/drtv/episode/teorien-om-det-hele-_-med-holger-bech-nielsen_-skabelsen_156941

Din trehed kan jeg ikke lige følge = hører Helligånden ikke til det guddommelige?

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/01/2020 06:32

NYHED

Her er en vigtig tilføjelse til side 48 om mit emne ´himmeriget er nu og her´:

I tidsperioden jeg skriver denne tekst, siger skørt en yngre mand på en social væresteds cafe til mig: " Jeg spiser dig." En ældre kvinde ved siden af kommenterer på det: " Ja, det er kannibalisme." I dette emne her skete der noget, hvor jeg udfra min intuition tænkte på andet og ydermere undersøgte jeg derfor sagligt mere om det hele uden endnu et kendskab til dets samlede betydning. Jeg uddyber det:
Citatet fra lignelsen om ´den fortabte søn´ hvor han vendte hjem er der to vers om et festmåltid som mad. V23 - og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. V30 - da han kom, slagtede du fedekalven til ham.
En type zombi spiser levende mennesker som mad.
Jonas blev slugt af en stor fisk som mad.
Der er forskel på den teologiske forståelse af nadveren mellem kirkerne. Den sidste nadver var Jesu sidste måltid, hvor han skærtorsdag delte brød og vin som mad med sine disciple. Den var et religiøst fællesskabs måltid, der genfindes i den kirkelige nadver. Nadveren forbindes med korsfæstelsen, hvor Jesus døde på en træpæl om syndernes forladelse. Brødet og vinen betyder også Kristi legeme og blod om Jesus død og opstandelse til nyt liv som Kristus (frelser). Det er ligesom med dåben om Helligånden. Jeg sammenligner det med lignelsen ´den fortabte søn´, hvor død og liv nævnes om hans forvandling.
Jesus brugte Jonas som eksempel til forudsigelse af hans egen død og opstandelse med tallet tre. Kristendommen er kendt for treenigheden. Denne trehed handler om enhed med Gud (Det guddommelige). Sådan en samhørighed er Helligånden en del af ligesom, at den er med folk i et fællesskab.
Som rodløs var jeg ikke en del af noget. Fornylig sagde en bekendt til mig: " Du finder nu et socialt netværk."
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/01/2020 07:37

Her er den bedre version, fordi jeg kunne ikke ændre/slette den anden nyhed på side 48.

EKSTRA NYHED

Her er en vigtig tilføjelse til side 48 om mit emne ´himmeriget er nu og her´:

I tidsperioden jeg skriver denne tekst, siger skørt en yngre mand på en social væresteds cafe til mig: " Jeg spiser dig." En ældre kvinde ved siden af kommenterer på det: " Ja, det er kannibalisme." I dette emne her skete der noget, hvor jeg udfra min intuition tænkte på andet og ydermere undersøgte jeg derfor sagligt mere om det hele uden endnu et kendskab til dets samlede betydning. Jeg uddyber det:
Citatet fra lignelsen om ´den fortabte søn´ hvor han vendte hjem er der to vers om et festmåltid som mad. V23 - og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. V30 - da han kom, slagtede du fedekalven til ham.
En type zombi spiser levende mennesker som mad.
Jonas blev slugt af en stor fisk som mad.
Det er tre forskellige eksempler på noget om mad.
Der er forskel på den teologiske forståelse af nadveren mellem kirkerne. Den sidste nadver var Jesu sidste måltid, hvor han skærtorsdag delte brød og vin som mad med sine disciple. Den var et religiøst fællesskabs måltid, der genfindes i den kirkelige nadver. Brødet og vinen betyder også Kristi legeme og blod om Jesus død ved korsfæstelsen på en træpæl om syndernes forladelse og opstandelse til nyt liv som Kristus (frelser). Det er ligesom med dåben om Helligånden. Jeg sammenligner det med lignelsen ´den fortabte søn´, hvor død og liv nævnes om hans forvandling.
Jesus brugte Jonas som eksempel til forudsigelse af hans egen død og opstandelse med tallet tre. Kristendommen er kendt for treenigheden. Denne trehed handler om enhed med Gud (Det guddommelige). Sådan en samhørighed er Helligånden en del af ligesom, at den er med folk i et fællesskab. Det ligner lignelsen om ´den fortabte søn´, som genforenes med hans far.
Som rodløs var jeg ikke en del af noget. Fornylig sagde en bekendt til mig: " Nu finder du et socialt netværk."
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/01/2020 18:51

Glem alt om mit forrige emne ´himmeriget er nu og her´. Her er en bedre version af den:


HIMMERIGET ER NU OG HER

Del 1.
Der er i samfundet de socialt udsatte, udstødte, outsidere, ensomme og forpinte mennesker, hvor jeg har oplevet noget lignende som en fremmedgørelse, hvilket jeg sammenligner med heltens rejse. Der er ved Biblen et brug af patriarkalsk sprog med metaforer, symboler og lignelser om nogle religiøse ledere med påstået autoritet fra en almægtig gud, hvilket borgere i nutidens demokratiske lande for menneskerettigheder fortolker på forskellige måder, som man selv vil. Især religiøse sekter tror umoderne på Guds vilje som en overmagt, hvilket de misbruger mod deres egne medlemmer. Jeg er et selvstændigt individ, som interesserer mig for et medmenneskeligt fællesskab.

Over tre døgn sker følgende:
1 - Jeg plejer ikke at se uhyggelig ting som underholdning. Jeg ser dermed som noget usædvanligt for mig en gyselig splatterfilm om zombier på en dommedag. Jeg sover gerne trygt om natten og derfor har jeg ikke lyst til flere tanker om dens ulækkert skrækscenarier.
2 - Jeg snakker dagen efter med en person, som jeg længe ikke har mødt. Vi har har en lille samtale i hvilken, han siger ordet ´zombie´ og det minder mig tilsyneladende desværre igen om filmen fra før. Jeg synes, at det er forunderligt mystisk men, hvis det er et tegn, skal det ske klart og tydeligt igen?
3. Den næste dag på internettet læser jeg på et forum for ytringsfrihed om alt mellem himmel og jord en anonym profils sarkastisk kommentar til nogen i en tråd med overskriften ´meningen med mit liv´: "Profeten Jesus var en fortaler for kannibalisme, hvor tilhængere rituelt drak hans blod og spiste af hans legemes kød ligesom zombier."

Jeg undrer mig over, at dette lyder ligesom profetens Jonas tegn i Biblens GT. Jeg opdager derefter en afklaring, som jeg forstår meget allegorisk (billedligt):

En del af kristnes trosbekendelse er: "Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde." Matthæusevangeliet om Jesus ord:" Ligesom Jonas var i maven på den store fisk i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens hjerte i tre dage og tre nætter."

Og så finder jeg lidt senere på internettet et citat fra Lukasevangeliet, NT - Jesu lignelse om den fortabte søn vender hjem. Det er den tredje og sidste af tre lignelser, der alle er om noget, der mistes, som findes igen: "Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet."

I tidsperioden jeg skriver denne tekst, siger skørt en yngre mand på en social væresteds cafe til mig: " Jeg spiser dig." En ældre kvinde ved siden af kommenterer på det: " Ja, det er kannibalisme." I dette emne her skete der noget, hvor jeg udfra min intuition tænkte på andet og ydermere undersøgte jeg derfor saglig mere om det hele uden endnu et kendskab til dets samlede betydning. Jeg uddyber det:
I citatet fra lignelsen om ´den fortabte søn´ hvor han vendte hjem er der to vers om et festmåltid som mad. V23 - og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. V30 - da han kom, slagtede du fedekalven til ham.
En type zombi spiser levende mennesker.
Jonas blev slugt af en stor fisk.
Det er tre forskellige eksempler på noget om mad.
Der er forskel på den teologiske forståelse af nadveren mellem kirkerne. Den sidste nadver var Jesu sidste måltid, hvor han skærtorsdag delte brød og vin som mad med sine disciple. Det var et religiøst fællesskabs måltid, der i nutiden sker ved den kirkelige nadver. Brødet og vinen betyder også Kristi legeme og blod om Jesus død ved korsfæstelsen på en træpæl om syndernes forladelse og opstandelse til nyt liv som Kristus (frelser). Det er ligesom med dåben om Helligånden. Jeg sammenligner det med lignelsen ´den fortabte søn´, hvor død og liv nævnes om hans forvandling.
Jesus brugte Jonas som eksempel til forudsigelse af hans egen død og opstandelse med tallet tre. Kristendommen er kendt for treenigheden. Denne trehed handler om enhed med Gud (Det guddommelige). Sådan en samhørighed er Helligånden en del af ligesom, at den er med folk i et fællesskab. Det ligner lignelsen om ´den fortabte søn´, som genforenes med hans far.
Som rodløs var jeg ikke en del af noget. Fornylig sagde en bekendt til mig: " Nu finder du et socialt netværk."

Del 2.
En pater er en katolsk præst eller munk, der betyder ´fader´ ligesom profeten Jesus fra Gud familieære kærlighed til mennesker om barmhjertighed, nåde og tilgivelse. Kristendommens maskuline treenighed Fader, Søn og Helligånd handlede om et kærligt forhold mellem Gud og menneskeheden. Der er forskel på sønnens og faderens kærlighed til hinanden, fordi menneskets sind er begrænset, altså dermed mindre end Guds bevidsthed. Sønnen er barnet, hvor hans far er en forældre til ham, så derfor er de ikke ens.

Der noget smukt ved det, at man er forskellige som individer og sådan lige elskværdige. Ubetinget kærlighed er objektiv overfor alt ligesom, når Helligånden virker igennem forskellige individer samtidigt og den kan tilgive alles synder uden en dømmende straf.

Begær er ikke kærlighed. Begær er en persons stærke behov for at eje ting, opleve noget bestemt eller have nogen, hvilket især er om sexlyster ligesom med forelskelsens sindssyge og sommetider også en besiddertrang. Det onde sker, når nogen begærligt er skyld i enten andres ubehagelige lidelse eller sin egen og som en ekstra mulighed begge dele. Personlig kærlighed mellem mennesker sker som noget selvisk. Det ene udelukker dog muligvis ikke det andet. Måske jeg en dag finder mig nogle venner, sexpartnere og/eller en kæreste-kone, som jeg på en subjektiv måde synes godt om i mit privatliv, hvor jeg tilmed arbejder åndeligt med projekt OPLYSTHED for folket. Kærlighed betyder mere end egoismen. Elsk derfor mennesker, som opfører sig selvisk, fordi ´Jeg´ er jo det evige selv.

I verden bedømmer man hinanden på forskellige måder. Men, om Gud ( Det guddommelige ) er der vel heller ingen grund til selv at dømme noget selvskabt, der kommer fra en selv, fordi det havde været som at dømme sig selv? Således er Det guddommelige en perfekt kærlighed. Menneskers ondskab, egoisme og psykisk sygdom sker blandt andet på grund af deres dårlige selvtillid og værd, når de ikke tror på en guddommelig vilje i dem selv." T kommenterer:" Min forståelse af Johannes 3:16 er, at det er mennesket, som dømmer sig selv." Jesus udtrykte symbolsk en uselvisk kærlighed som den selvopofrende Kristus for mennesket og dens synder. Jesus valgte frivilligt dette håb, der er dåbens betydning om menneskehedens frelse sammen med Guds vilje. Han udtrykte uden dom Guds rene kærlighed til mennesker, der er skabelsen.

Det nye begreb ´Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et´ handler også om et lignende kærligt forhold. Det er aldrig nok med kærlighed til kun sig selv helt alene, der kan sammenlignes med en tomhed, hvor der ingen/intet er at elske. Jesus brugte sommetider ordet ´broder´ som det spirituelle eksempel på, at alle næstekærligt burde være ligesom en familie, hvilket jeg er enig med ham i. Dog er ´familiær´ kærlighed en for begrænset beskrivelse på relationen mellem os og den større ´Gud´ (Det guddommelige). Jeg kalder ikke folket for Guds børn, fordi det lyder som en manglende modenhed om voksne mennesker, som er myndige. Jeg har derfor et personligt ansvar for mit eget liv og kollektivt blandt jer i samfundet som noget socialt med rimeligt nok kærlighed, etik, moral, empati, fornuft og omsorg. Det guddommelige har ikke et menneskeligt køn. Det er også for små ord, som jeg sommetider bruger i flere af mine bønner, der ikke er ment som et egoistisk begær, når jeg lyder ligesom et ægteskab med ordene - Min evigt elskede. Jeg tror, at meningen med livet er kærlighed.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 09/01/2020 21:13

Hej Gerth

Du er meget optaget af helte - hvordan kan det være ler Har du brug for en helt i dit liv halvfuld Mon du kan bruge mig blinker

https://www.youtube.com/watch?v=bYqNPe6EPaU

Er jeg helten i dit liv eller er du helten i mit liv - kan vi finde et kompromis? Den raske læger den syge...HansKrist må vist på banen med sin ubibelske måde at se på tingene hjælp

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 10/02/2020 07:22

På det seneste har jeg oplevet envidere bekræftelse på min åbenbaring om, at Himmeriget er nu og her angående et metaforisk måltid mad. En uge efter på grund af jeres ord et andet sted googlede jeg mere om de ting, hvor jeg mystisk nok igen fandt noget fra en kristen person om Biblen i GT om profeten Esajas ´profeti´ og Matthæus evangeliet vedrørende hans fortolkning om endetidens tegn, der ifølge ham vil ske ligesom dengang med Jesus død og opstandelse. Jeg ønsker nu fræk sex med bøsser istedet for de fremmede kvinder men, hvorfor nævnte han ordene om dette ´Himmeriget´ og ´festmåltid´? Senere igen snakker jeg med en bekendt, som altid siger forunderligt relevante ord uden kendskab til noget åndeligt og nu er det: " Du er Helligånden. Helligånden siger til mig, at nu skal der spises mad."

Er Himmeriget kun om mig selv nu eller også snart hele verden?
Indsendt af: Simon

Re: Gerth Drost - 10/02/2020 16:40

Herregud da! Det har da alle dage været klart som glas for oppegående mennesker, at den "café" du altid har ævlet om, i virkeligheden bare sku' være en swingerklub med bibelsk fællesonani over Jesusanekdoter i The Dark Room...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 03:15

Jeg skrev blandt andet følgende, som kun var for sjov: " Jeg ønsker nu fræk sex med bøsser istedet for de fremmede kvinder." Dette fordi jeg stadig griner af ABC´s tidligere ord om evolutionens ligegyldige liv: " Men så kan man jo bare drikke mange flere øller, hvor man knepper nogle får ude på marken." Jeg er stadig ENDNU seksuelt uerfaren og derfor ved jeg ikke noget om hvordan, at min seksualitet helt er.

Jeg har i mange år været omringet af mest kun ateistiske mennesker og skæve eksistenser. Flere af dem gav mig dårlige råd som: " 1 - Køb nogle ludere. 2 - Udlev alle dine seksuelle behov, lyster og fantasier, fordi ellers vil din undertrykkelse af dem i cølibat ende galt." Det lyder for mig som dumt, farligt, sindsygt og overdrevent primitivt med risiko for møder med flere egoistisk onde psykopater. En psykisk syg mand siger til mig: " Det er naturligt, at vi utilfredse altid vil have mere og mere som en stræben. Sex er ifølge videnskaben instinktivt et af de vigtigste behov for mennesket, fordi uden det med nogen bliver man deprimeret."

Jeg har opgivet min stræben efter noget/nogen. Jeg har behov for mad men, jeg lever stadig uden sex. Jeg har ikke behov for fysisk overlevelse her i verden, fordi jeg er evig. Jeg skal ikke absolut øge antallet af menneskehedens befolkning ved seksuel reproduktion. Lad ikke sexdriften styre dit sind. Begær er ikke kærlighed. Jeg er åben for, at jeg måske en dag som et mirakel på den godt fornuftige måde har et parforhold med en kvinde til personlig tryghed, elskov, omsorg og kærlighed. Jeg kender eksempler på flere personers menneskeligt velfungerende hellighed med deres asketiske liv uden sex. Jeg onanerer jævnligt. Job i Biblens GT fulgte ikke folks forkerte råd. Det som jeg kan li ved Biblens profeter og helte er, at de virkede som eksempler på noget bedre end flertallet i deres egen samtid. Hvis jeg ønsker, at jeg hele resten af mit liv med min personligheds adfærd og alle dens handlinger kun vil udtrykke kærlighed, kan jeg ikke have uforpligtende fri sex? Hvem har syge sexfantasier, der kan økonomisk behandles psykologisk, psykiatrisk, teologisk og så videre? Dog er der med en ´tilfældigt´ fremmede sexpartner også mulighed for næstekærlighed. Jeg har Helligånden i mig, hvilket betyder, at jeg ikke er et dyr og der må altså være en guddommelig mening med mine åbenbaringer og forskellige ekstraordinære oplevelser.

Simon: " Den ´café´ du altid har ævlet om, i virkeligheden bare sku' være en swingerklub med bibelsk fællesonani over Jesusanekdoter i The Dark Room."

Hej Simon
På grund af din ateistiske kritik imod forskellige profiler virker det som om, at du er en tilhænger af vores samfunds demokratisk moderne menneskerettigheder og at du derfor støtter seksuel frihed. Dog er jeg imod især pædofili, voldtægt, utroskab, hor og menneskers sex med dyr. Jeg tror dermed, at du faktisk ved, at det officielle projekt OPLYSTHED ikke handler om sex. Som noget andet end dens formål tilhører sex folks privatliv. Hvordan redder menneskeheden verden og sig selv? OPLYSTHED er imod blandt andet hor og materialistisk overforbrug. Jeg opfordrer mennesker til, at man i fællesskab hjælper og samarbejder i fællesskab og giver noget herligt til hinanden. Du minder mig om, at jeg nok snart viser dens nye version om projektbeskrivelsen.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 12:34

Gerth:

"Jeg onanerer jævnligt".

Efterfølgende citat viser hvor meget det glæder Simon at du dog til trods din Helligånd onanerer flittigt:

Citat:
Religioner har tillige et tungt medansvar for uhyggelige følger af forbuddet mod at onanere, hvor også Victorianerne fik fremmet en undskyldning for at foretage omskæringer m.m. Generationers unge drenge/piger i puberteten er blevet skræmt fra vid og sans af såkaldt "lægevidenskabelige" råd fra de troende, med henvisning til nedsænkning i sindsyge, blindhed osv. - hvis de tog tilflugt i selvtilfredsstillelse. Præsters alvorstunge foredrag - der til overmål har været spækket med rent nonsens om sæden som en uerstattelig begrænset energikilde osv. - indgik i opdragelsen af unge mænd.-0-0-0-0-0-

For min skyld må folk onanere lige så meget de lyster, men sundt er det ikke


Ufattelig mange mænd og kvinder idag pga af overdreven masturbation og onani, evner kun at få en kønsorgan orgasme. Manden får sin hysteriske pikorgasme og kvinden sin hysteriske clitoris orgasme uden at have følt kærlighed i deres brystkasse, uden at have oplevet hjertet svulme og pulsårerne udvide sig. Uden at have relateret og oxytocin duftet lugtet og kigget et andet menneske i øjnene.

Det er SYGT det er sygeligt. Og det viser hvor fuldstændig ude af stand til at elske det moderne menneske er. 1,2 millioner danskere lever alene og fortæller lige som alt om hvor fuldstændig ude af stand til at elske et andet menneske og relatere til et andet menneske det moderne menneske er blevet.

Den rigtige sunde orgasme er ikke bare koncentreret til kønsorganerne, altså er ikke blot en pikorgasme og en clitoris orgasme, men fordrer som jeg skrev ovenfor at hele legemet føler begær og lyst, fx vores følsomme sanselige hud, at vi her bliver rørt og kærtegnet overalt, fordi ikke kun pikhovedet og clitoris er erogene zoner. Også til den sunde orgasme hører hjertet der svulmer og pulsårerne der udvider sig (så vi undgår arteriescelrose) og dette forudsætter øjenkontakt og hudkontakt til et andet levende væsen vi har fundet attraktiv og begærer med hele vores sjæl. Den ypperste form for orgasme inkluderer at vi også har hovedet med, at vi ikke er åndløse, men vitterlig mener noget med det vi har gang i, hvorfor vi giver os til kende overfor partneren mht hvad der foregår i hovedet på os. Det sidste er der kun de færreste mennesker på jorden forundt at erfare, da vi er alt for forstyrrede til at kende os selv og vores motiver.

Jeg har selv mødt et par kvinder der var frigide pga at for meget onani havde skabt en seksualneurose. De evnede kun at få en clitoris orgasme.

Ligeledes har jeg erfaret at for mange mænd eksisterer der også kun en pikhoved orgasme, hele den seksuelle akt er akrobatisk kejtet og er opbygget over at det skal kulminere i en pikhoved orgasme. Det ses tydeligt på pornofilm, hvor manden og kvinden aldrig taber hovedet men er i kontrol hele vejen (derfor pornofilm er så fantasiløse stereotype) på vej imod deres kønsorgan orgasme, pikhoved orgasme eller clitoris orgasme.

Til den sunde orgasme hører tab af hovedet, tab af kontrol, en erfaring af transcendens, hvilket ikke er muligt i forbindelse med onani og hvilket aldrig forekommer i pornofilm. Ihvertfald de millioner milliarder pornofilm jeg har set har det ikke været tilfældet.


For min skyld må folk ryge og drikke og tage stoffer og onanere som de er svagtbegavet til, men jeg må advare på det kraftigste imod farerne herved. Onani medfører ofte en seksualneurose, tristhed og depression og demens over tid. Det sker ikke pga nogle tilfælde af onani, men over en årrække med onani.

Også en lang række sygdomme er knyttet til onani, og det skyldes at hjertet ikke svulmer under onani og pupillerne ikke udvider sig og pulsårerne ikke udvider sig, føles som varme og ophævelse af tyngdekraften. Den fuldgyldige totale orgasme der er et kærlighedens udtryk mellem to mennesker (kærlighed (den mellem mand og kvinde) og sex hører sammen) er så fyldt med HEALING POWER og ja er en forsikring imod sygdomme. Onani gør oftest det modsatte, nemlig det skaber en ubalance.

Kan unge mennesker ikke lære deres seksuelle fantasier igennem onani? Hvorved at de når de en dag endelig møder et menneske at have intimitet og sex med, da er de bedre rustede til heftigt intenst at nyde den seksuelle akt. Det kan ikke udelukkes i nogle tilfælde, men i langt langt de fleste tilfælde, medfører det en neurose hvor den seksuelle debut også er en alvorlig debut på et fremtidigt neurotisk liv, altså en spaltning, hvor ens fantasier (udviklet gennem onani) ikke stemmer med de sansninger der nu er i forbindelse med den fysiske intimitet og seksuelle akt.

Sex, som udtryk for kærlighed mellem to voksne og/eller unge mennesker er en stor ting, vi kommer aldrig ud for heftigere intense sindsbevægelser i vores liv, derfor må vi ikke sjofle dette og gøre det simpelt og primitivt som det sker gennem onani.

Uha Hansimandsi mors dængserøv, nu gik jeg lige her og troede det kun var Freud, Jung, og Marx og Paulus du havde forstand på og så overrasker du mig med at være den mest spændende sexologiske tænker til dato jeg er stødt på. Men fåg da hvor er du politisk ukorrekt. Sådan er videnskab, videnskab kan ikke tage hensyn til tidsåndens idioti, det der er politisk korrekt.


Onanerer du HansKrist?

Ikke sålænge der findes kvinder som RoseMarie in real life

Kvinder fortjener min kærlighed, ikke mig selv

Hvad så hvis kvinder frabeder sig din kærlighed

Så får de kærligheden at føle på en anden måde de åndssvage clitoris neurotiske kællinger

På psykologistudiet spottede min bedste veninde mig som kvindehader. Dengang forstod jeg ikke et ord af det hele, da min hjerne afspillede flere erotiske sexuelle fantasier for hvert sekund. HZ hertz tallet lå vel på 10 erotiske sexuelle film pr sekund. Neurovidenskab fortæller mig at jeg med 10 HZ må anses for at være over gennemsnittet i IQ.


Jeg har to muligheder nu, enten onanerer jeg eller også løber jeg barfodsløb her fra Rødhus til Blokhus og retur Rødhus igen, 15 km. Hvad tror I jeg gør?

RoseMarie: du løber barfodsløb Hansi

Simon og Bjørn: "hvis du var klog gjorde du begge dele" "men vi ved du ikke er rigtig klog så du barfodsløber dig selv halvt ihjel"
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 18:30


Mon HansKrist varmer op til nytårsaften stortchock halvfuld ler heart hjælp blinker rockon

https://www.youtube.com/watch?v=xI68A-rntIk

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 20:01


Jeg sidder med min øl og mit tastatur og har adgang til hele verden. Har lige været nede og tale med min samtalepartner i psykriatrien om min livssituation og fortalte hende at jeg havde holdt mig væk fra porno i 1½ måned og havde onaneret 2 gange i den tid og det syntes hun var flot og helt normalt - hun har ikke noget imod at man ser porno eller at man onanere, men det har jeg sgu ler Mon hun synes at hendes datter eller søn skulle deltage i en pornofilm? Nok ikke, så...??? Ville hun selv deltage i en pornofilm...isåfald vil jeg gerne tage hende på ordet eller bordet blinker Nej...der er noget helt galt med os...ikke sandt HansKrist halvfuld

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 20:25

😂😂😂😂😘😘😘

👠👗💋💓👙💑

Griiiner

Ha ha Jan hvor er du sjov
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 20:45


Man gør vel sit bedste blinker ler heart

https://www.youtube.com/watch?v=NxvitcKRs-E
Kom så Gerth yeah

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 13/02/2020 21:05


Enestående mulighed for at tale med mig i en brandert halvfuld ler blinker heart

https://www.youtube.com/watch?v=9Pes54J8PVw

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/02/2020 02:36

Hans: " Det glæder Simon at du dog til trods din Helligånd onanerer flittigt. Ufattelig mange mænd og kvinder idag pga af overdreven masturbation og onani, evner kun at få en kønsorgan orgasme. Manden får sin hysteriske pikorgasme og kvinden sin hysteriske clitoris orgasme uden at have følt kærlighed. Det er SYGT det er sygeligt. Onani medfører ofte en seksualneurose, tristhed og depression og demens over tid. Det sker ikke pga nogle tilfælde af onani, men over en årrække med onani. Også en lang række sygdomme er knyttet til onani. Jeg har selv mødt et par kvinder der var frigide pga at for meget onani havde skabt en seksualneurose."

Ups! Jeg begik en menneskelig fejl grammatisk, da jeg skrev, at jeg onanerer jævnligt. Nu har jeg lige undersøgt dette ord nærmere. ´Jævnligt´ betyder blandt andet, hvilket lyder ligesom din fortolkning af mine ord: Hyppigt, ofte eller tit. Jeg onanerer ikke meget, men når det er sagt, så er jeg ikke enig med dig i din opfattelse af onani. Hvorfor? Det kan jeg ikke fortælle dig, fordi ellers skal jeg prale om både mine spirituelle erfaringer og kropslige tilstand.

Vi gider vel ikke for mange links her, så jeg citerer kort noget fra en artikel fra forskellige fagfolk på Videnskab.dk: "Men selvom man ikke har en partner at formere sig med eller knytte bånd til, er det ikke ensbetydende med, at orgasmer er ligegyldige. Det kan nemlig også sagtens give mening at få orgasmer alene. Orgasmen er ikke alene rar. Den har også nogle klare sundhedsmæssige fordele, uanset om den tilkæmpes i fællesskab eller på egen hånd. Mænds helbred kan altså være direkte afhængig af en udløsning især om prostatakræft og det forbedrer sædkvaliteten. Onani er sundt. Det at have sex - med sig selv eller en partner - er i sig selv et sundhedstegn, fordi det udtrykker et menneskeligt overskud. Sex er altså sundt, uanset om vi har det med hinanden eller med os selv. At opleve lyst, velbehag og forløsning i forbindelse med en orgasme er altid ‘sundt’ i den forstand, at det øger vores trivsel, gør os i godt humør og kan styrke vores samlede livskvalitet."

Når jeg tænker mere på sexfantasier, reagerer min krop som en øget liderlighed. Når jeg tænker på mit åndelige arbejde, bliver min sexlyst mindre. Min spirituelle kreativitet med henrykkelser sker derfor mest, når jeg ikke dyrker for mange sexfantasier. Øh, sammenlignet med en eneboer, kræver sex i et parforhold nok også meget mere mange frække tanker om forskellige sexlege sammen, også hvordan man lever med hinanden i livet om forskellige ting og hvor der derfor er mindre tid til spiritualitet? Jeg er dog ikke en gammel ´grim´ impotent mand. Hvis jeg ikke onanerede, risikerer jeg i det offentlige blandt folket den pinlige situation, at jeg går rundt med stiv pik til pludseligt der våde bukser mellem benene på grund af en ophobet stor portion sperm, hvilken således kommer ud på en ustyrlig måde. Hvis jeg ikke onanerer over længere tid, tænker jeg automatisk for meget på sex endda tilmed som natlige i søvn drømme om dette med følelsen af orgasme. Ingen onani synes derfor for mig som en seksuel undertrykkelse af et naturligt fysisk behov. Et menneske kan onanere for lidt eller meget. Det handler sådan om den rette måde, som en person onanerer på ligesom med Buddha´s ord om den gyldne middelvej.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/02/2020 03:46

Om mit eget svar her på side 50 tilføjer jeg nu følgende informationer vedrørende to dårlige råd fra andre og ydermere en mystisk relevant nyhed om filosoffen Schopenhauer, hvor jeg sletter meget om det med onani med mere, hvilket samlet som en grammatisk forbedring måske bliver til et nyt emne i min Facebook profil:

3. Eksperimenter med din seksualitet i sexklubber eller andre steder til blandt andet gangbang, gruppe, perverst, kinky og bizar sex. Prøv gerne også dette med folk, som ikke er heteroseksuelle.

Om alle tre råd siger jeg jer, at det forståeligt eksempelvis ikke er godt, hvis nogen giftes med hinanden, hvor de ikke passer sammen seksuelt, fordi de ikke kender sig selv om det. Selv om folket idag i vores samfund har mulighed for fri sex, synes jeg dog alligevel, at det lyder bedst med det almindeligt kærlige. Ved i, hvad ordet ´mønsterbryder´ betyder? Den slags afvigende fra normerne sex uden ære ligner min fortid, hvor jeg i ekstrem modgang manglede kærlighed fra mennesker. Nu med Helligånden som et håb er kærlighed et vigtigt lys for mig om Det guddommelige, mig selv, menneskeheden og livet.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/02/2020 08:13

SEX?

H nævner et andet sted filosoffen Schopenhauer om nogle andre ting end dette her som ´verdens væren´.

Jeg skriver nu blandt andet følgende, som kun var for sjov: " Jeg ønsker nu fræk sex med bøsser istedet for de fremmede kvinder." Dette fordi jeg stadig griner af A´s tidligere ord om evolutionens ligegyldige liv: " Men så kan man jo bare drikke mange flere øller, hvor man knepper nogle får ude på marken." Jeg er stadig endnu seksuelt uerfaren. Derfor ved jeg ikke helt hvordan, at min seksualitet er. Følgende skriver jeg derefter til S:

Jeg har opgivet min ulykkelige stræben efter noget/nogen. Min krop har behov for mad, men jeg lever stadig uden sex. Jeg har ikke behov for fysisk overlevelse her i verden, fordi jeg er evig. Jeg skal ikke absolut øge antallet af menneskehedens befolkning ved seksuel reproduktion. Lad ikke sexdriften styre dit sind. Begær er ikke kærlighed. Jeg er åben for, at jeg måske en dag som et mirakel på kun den fornuftigt gode måde har et parforhold med en kvinde til personlig snak, tryghed, elskov, omsorg og kærlighed. Jeg kender eksempler på flere personers menneskeligt velfungerende hellighed med deres asketisk sexløse liv. Jeg onanerer på den rette måde, der ikke er for lidt eller meget ligesom Buddha´s ord om den gyldne middelvej. Jeg ønsker, at jeg hele resten af mit liv med min personligheds adfærd og alle dens handlinger udtrykker kærlighed, så derfor vil jeg ikke uforpligtende sex. En psykisk syg mand siger til mig: " Det er naturligt, at vi utilfredse altid vil have mere og mere som en stræben. Sex er ifølge videnskaben instinktivt et af de vigtigste behov for mennesket, fordi uden det med nogen bliver man deprimeret."

Senere undersøger jeg på internettet i Wikipedia´s Den frie encyklopædi noget om ham Arthur Schopenhauer, der lyder ligesom profeten Jesus ord: "Ske ikke min vilje", hvilket jeg citerer her. Hvis i ønsker flere relevante informationer til Schopenhauers filosofi, så læs mere om Platon, Immanuel Kant og Knud Ejler Christian Løgstrup.

Schopenhauer sagde: " Livsviljen - Tingen i sig selv er viljen og dette er grundlaget for alt i livet. Det er denne vilje, der er drivkraften bag verden og bag alt levende. Dette medfører også, at livet i sit dybeste væsen altid er lidelse og disharmoni, da livets viljesakter altid agerer primært bag den tilsyneladende harmoniske natur. Det at vi i det hele taget vil, er vores ulykke: hvad vi vil, er slet ikke interessant. Denne villen (grundfejltagelsen) kan imidlertid aldrig tilfredsstilles, hvorfor vi aldrig holder op med at ville, hvilket atter bevirker, at livet er en vedvarende jammer. For livet er netop kun viljens fremtrædelse, den objektiverede villen. Vi bilder os bestandigt ind, at objektet for vores vilje vil kunne gøre en ende på vores villen; i virkeligheden er det kun os selv, der kan gøre det, nemlig idet vi holder op med at ville. Vi vil altså konstant noget, og så snart denne viljes objekt, eller genstand er opnået, da vil vi noget andet. Dette ligger til grund for al livets lidelse. Livet selv leder os konstant rundt med illusoriske tilfredsstillelser, for intet opnået objekt vil nogensinde kunne bremse viljen, da viljen netop er tingen i sig selv, og altså den egentlige væren. Den egentlige forbandelse består altså i det at ville leve som et blindt begær, der for altid vil være umættelig og for altid vil bringe os lidelse. Den eneste vej ud er at fornægte viljen – ikke gennem selvmord, men gennem kunst og askese, som sætter viljen midlertidigt ud af kraft. Løsningen på livets jammer findes ikke i tiden, men derimod kun i den enkeltes subjektive liv. Alvisdommen har kunnet indrettet verden således, at individet når sin bestemmelse, i hvilken situation og tid det end er. Verden i sit inderste var den samme til alle tider, da livsviljen altid vil ligge til grund for verden uanset hvad, der ellers forandres i historien. Det tilfældige kan forandres, men det egentlige – virkeligheden bag det tilfældige – er for altid uforandret. Løsningen for den enkelte, hvis man vil befri sig fra livsviljen, kan f.eks. være kunsten, der beskuer sit objekt uden at begære det, der ikke blot fremstiller objekterne i sin tilfældige form, ved at efterligne dem, men derimod udtrykker deres sande væsen. Ethvert kunstværk bestræber sig på at vise livet om tingene, som de i sandhed er, men som de ikke, gennem tåger af objektive og subjektive tilfældigheder, kan fattes umiddelbart af enhver. Ved hjælp af kunstens mulighed for at lade blikket se igennem verdens tilfældige natur og betragte den uden at begære den, kan den være en vej til at befri sig fra den konstante lidelse, som livsviljen altid skaber. Kun den ånd der er forskruet af sofisteri, kan få det indfald at strides om verdens realitet."

Om Helligåndens virke mellem mennesker - Jeg opfatter det igen i henrykkelse som en del af flowet med en kontekst af sammentræf uden tilfældigheder, at jeg skrev til S om noget, hvilket H åbenbart også næsten samtidigt kom relevant ind på. Jeg anbefaler, at du grundigt sammenligner min kommentar til S med mit citat om Schopenhauer. Jeg skrev ikke noget teoretisk nyt der, men det minder jo faktisk om Helligånden som en tidløs kilde, der er en guddommelig gnist i alle.

Hvem har syge sexfantasier, der for penge kan behandles psykologisk, psykiatrisk, teologisk og lignende? Ægte kærlighed er gratis. Dermed burde vi også uden aggression, hvor man er i stand til, at vi deles om alle tingene i verden. Dog er der med ´tilfældigt´ fremmed sexpartnere også mulighed for næstekærlighed. Jeg har Helligånden i mig, hvilket betyder, at jeg ikke er et dyr og der må altså være en guddommelig mening med mine åbenbaringer og forskellige ekstraordinære oplevelser. Jeg har i mange år levet med mest kun ateistiske mennesker og skæve eksistenser omkring mig. Flere af dem gav mig dårlige råd som:

1 - Køb´ nogle ludere.
2 - Udlev´ alle dine seksuelle behov, lyster og fantasier, fordi ellers ender det galt med din undertrykkelse af dem i dit cølibatliv.
3. Eksperimenter´ med din seksualitet i sexklubber eller andre steder til blandt andet gangbang, gruppe, perverst, kinky, fetich, bizar og ubeskyttet sex. Prøv gerne også dette med folk, som ikke er heteroseksuelle.

Det lyder for mig som for desperat, dumt, farligt, uhæmmet, sindsygt og overdreven primitivt med risiko for møder hos flere skumle egoistisk onde psykopater. Job i Biblens GT fulgte ikke folks forkerte råd. Af den grund kan jeg li Biblens profeter og helte, fordi de virkede som eksempler på noget bedre end flertallet i deres egen samtid. Om alle tre råd siger jeg jer:

Det er godt, når nogen giftes med hinanden, som passer sammen seksuelt, fordi de kender sig selv om det. Folket idag i vores samfund har altså mulighed for fri sex med undtagelse af pædofili, voldtægt og dyr. Tiltrods for dette, synes jeg dog alligevel, at det er bedst ved ro med nærværende almindeligt kærlig sex. Ved i, hvad ordet ´mønsterbryder´ betyder? Den slags førnævnte afvigende fra normerne sex uden ære ligner min fortid, hvor jeg i ekstrem modgang manglede kærlighed fra mennesker. Idag med Helligånden som et håb er kærlighed et vigtigt lys for mig om Det guddommelige, mig selv, menneskeheden og livet.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 02/03/2020 19:48

Hej Gerth

Du må ud på dansegulvet og glemme alt det med sex og bare være dig selv ler blinker heart

https://www.youtube.com/watch?v=otna9Pe3jWg

Your friend forever'

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 10/03/2020 01:54

NYHED

Cirka dagen efter at jeg havde skrevet emnet ´SEX?´, sagde uvidende om dette en bekendt tilhænger af den religiøse bevægelse om Hare Krishna (ISKCON) noget igen forunderligt relevant til mig med ordene: " Mennesker vil have for meget af ting, der ikke er godt. De stræber efter en illusion."

Som noget nyt stemmer jeg demokratisk på partiet Enhedslisten. Jeg har nu en ny profil på Boyfriend.dk, der hedder ´BØSSE EKSPERIMENTET´, hvilket ifølge min opfattelse er kontroversielt. Den slags sex er ikke forbudt i Danmark, men jeg synes, at her fra en hel del folk stadig endnu er nogle både sociale og religiøse fordomme imod dette?
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 10/03/2020 16:38

Jamen fint nok, endelig sprang du ud Gerth

Dine tidligere skriverier kunne jeg ej heller få til at stemme med at du var heteroseksuelt orienteret

Som om du i en halvkvædet vise ønskede at blive fundet og anerkendt som homoseksuel orienteret

Ha en rigtig go dag med din Helligånd og dit nye spirende sexliv og lad os se om de to, Helligånden og dit nye spirende sexliv kan fungere sammen. Er du ikke selv spændt på det?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 11/03/2020 06:44

NYHED

Hans K om min nye profil ´BØSSE EKSPERIMENTET´: " Endelig sprang du ud Gerth. lad os se om de to, Helligånden og dit nye spirende sexliv kan fungere sammen. Er du ikke selv spændt på det? "

Jeg har levet mit liv til og med idag helt uden orgasmer, men til trods for dette oplever jeg på det seneste flere gange en spontan mystisk behageligt kildende følelse omkring toppen af mine skuldre, nakke og hoved, der oftest sker hjemme? Jeg er enig med dig i, at Helligånden ikke vil den slags bi/homoseksualitet i mit liv. Den konflikt i mig selv stopper nu, fordi jeg mærker med Helligånden istedet et bedre ansvar om ære og kærlighed. Jeg fortæller jer ikke min længere forklaring på den fantasi om ´forkert´ sex, hvilket jeg nævnte noget om i emnet ´SEX?´. Nogen har fantasier om meget primitivt voldtægt, hvor de ikke rigtigt vil det. Jeg har levet stort set hele livet uden en fysisk berøring med folk. Jeg mener derfor, at det er en blanding af en instinktiv desperation som et stort behov for kropskontakt med mennesker, fortidens dårlige ting og spændingen ved unormal sex endda måske også uden kærlighed. Jeg har jo aldrig følt mig tiltrukket af mænds udseende med hår, muskler og maskuline træk i ansigtet? En sexet kvinde er altså mindre sandsynligt for mig i min modne alder nu, men noget i mig drømmer stadig om varme put under dynen med en kvindes frodigt bløde former. Du skrev engang tidligere en kritik om, at hvis jeg en dag finder en kvinde som min kæreste, så går det galt med mig? Du påstod senere med disinformation, at onani er usundt og psykisk sygeligt? Dog skrev du jo på et eller andet tidspunkt, at forholder en selv sig ikke til sin seksualitet, risikerer man dissotiaoiaviyyyv skizofreni? Der kan gå lang tid, før jeg som en mulighed møder den rette person til mig - Det varer længere tid før, vi har elskov med hinanden. Ingen onani havde nok føltes som et kropsligt helvede for mig, fordi virkeligheden sommetider føltes ligesom en lang sygdom. Menneskehedens dårlige behandling af planeten Jorden og hinanden minder om den lidelse. Jeg skrev om noget godt i emnet, hvilket min denne sidste fristelse intet er ligesom. Jeg ønsker faktisk min videre tilværelse med enten cølibat og/eller i fremtiden et parforhold med kun en kvinde på den fornuftige måde. Jeg er heteroseksuel. Som seksuelt uerfaren ved jeg ikke om, jeg kan ´tænde´ liderligt på en moden kvinde i almindeligt nærværende sex, men dette håber jeg på. I emnet ved min Facebook profil sletter jeg derfor alt det om - BØSSE EKSPERIMENTET - og bevarer tilføjelsen om en persons relevant hinduistiske visdomsord. Emnet ´SEX?´ har jo faktisk en god pointe om dette. Jeg har fornylig hurtigt slettet den sexprofil og jeg udlever derfor alligevel ikke dens indhold. Sådan er min nye overvindelse af dette. Der er noget om snakken i det om Helligånden, fordi den virker mest effektivt igennem mig, når jeg i sindet ikke dyrker fascinationen til en seksuel afvigelse fra normerne. At være et godt eksempel helt gennemført i mit tilfælde ligesom med alle projekt OPLYSTHED´s værdier i dens ideologi. Jeg må nøjes med kramning af min dyne om natten.

Om emnet ´sex?´ på side 51 bemærkede jeg tre mystiske sammentræf, der handler om begær og nu sammenfatter jeg det meget kort:

H nævnte et andet sted filosoffen Schopenhauer om nogle andre ting end dette her som ´verdens væren´, som jeg ikke kender til.

1. Jeg skrev blandt andet så: Jeg har opgivet min ulykkelige stræben efter noget/nogen. Min krop har behov for mad, men jeg lever stadig uden sex. Jeg har ikke behov for fysisk overlevelse her i verden, fordi jeg er evig. Lad ikke sexdriften styre dit sind. Begær er ikke kærlighed. Jeg kender eksempler på flere personers menneskeligt velfungerende hellighed med deres asketisk sexløse liv. En psykisk syg mand siger til mig: " Det er naturligt, at vi utilfredse altid vil have mere og mere som en stræben. Sex er ifølge videnskaben instinktivt et af de vigtigste behov for mennesket, fordi uden det med nogen bliver man deprimeret."

2. Senere undersøger jeg på internettet i Wikipedia´s Den frie encyklopædi noget om ham Arthur Schopenhauer: " Det at vi i det hele taget vil, er vores ulykke: hvad vi vil, er slet ikke interessant. Denne villen (grundfejltagelsen) kan imidlertid aldrig tilfredsstilles, hvorfor vi aldrig holder op med at ville, hvilket atter bevirker, at livet er en vedvarende jammer. Livet selv leder os konstant rundt med illusoriske tilfredsstillelser. Den egentlige forbandelse består altså i det at ville leve som et blindt begær, der for altid vil være umættelig og for altid vil bringe os lidelse. Den eneste vej ud er at fornægte viljen – ikke gennem selvmord, men gennem kunst og askese, som sætter viljen midlertidigt ud af kraft."

3. Cirka dagen efter at jeg havde skrevet emnet ´SEX?´, sagde uvidende om dette en bekendt tilhænger af den religiøse bevægelse om Hare Krishna (ISKCON) noget igen forunderligt relevant til mig med ordene: " Mennesker vil have for meget af ting, der ikke er godt. De stræber efter en illusion."

Ham den førnævnte psykisk syge mand har fortalt om hans store trang til hash på hverdage, festligt druk især ved weekenden og meget alkoholisk berusede damer (ligesom noget sexlegetøj) i byens natteliv som et tidsfordriv på grund af kedsomhed. Sex i en hvilken som helst form skal ikke være min næste flugtvej væk fra realiteten. Jeg bemærker her om ´viljen´, at faktisk har Krishna, Buddha, Jesus og ´Jeg´ noget tilfælles. Jeg springer bare ud i verden med OPLYSTHED.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 13/03/2020 04:43

NYHED

Dette her er ment som en tilføjelse til på side 51 emnet ´SEX?´ og mit svar til Hans K side 52. I min Facebook profil laver jeg det hele til et emne med overskriften ´ÅNDELIGT ARBEJDE´:


Jeg synes, at der for mig lige er sket en ironisk drejning. Jeg har p.t. en førtidspension. Jeg cykler her til aften forgæves til mit kendte sociale væresteds cafe, hvis gæster er socialt udsatte, psykisk udviklingshæmmede/syge/hjerneskadede, skæve eksistenser og ensomme mennesker. Jeg låner der fra imorgen af et lokale til ´mit´ helt nye projekt OPLYSTHED, hvilket uden varsel skal lukke i to uger på grund af Corona virus krisen. Jeg var ellers officielt klar til uddeling af sedler i byens gader om projektet. Nu er jeg inaktivt alene hjemme i to uger, hvor jeg derfor ingen kontakt har med omverdenen. Her er intet familie, venner, kollegaer, bekendte, kæreste og andre, som mødes med mig socialt. Imorgen sover jeg for længe og jeg har ingen billige eller gratis steder at tage hen til blandt nogen. Men, jeg stikker ikke igen en konkret analsex dildo ind i min røv som en dårlig undskyldning, når jeg ikke er en del af samfundet. En offentlig bænk på Odense banegårds center ved bus, taxa og toge gør muligvis for ondt i min ryg hele dagen? Jeg snakker med en medejer af en almindeligt økonomisk for dyr cafe, som er tilhænger af økonomisk rigdom. Ham medejeren ønsker, at hans cafe ikke lukker i den krises tid. En ung bartender kvinde fortæller, at hun har ikke råd til dette, fordi hun har ikke en økonomisk opsparing eller gavmild familie igennem sådan noget og staten hjælper ikke ansatte personer i den slags private virksomheder. Hvad mon hendes materialistiske forbrug er? Jeg siger til ham: " Jeg tror, at grunden til regeringen her i Danmark med kun nogle anbefalinger endnu ikke har lavet en pandemilov imod jeres åbningstider, det er fordi, den mest kun er farlig for svage og gamle borgere. Dog muterede den hurtigt fra Corona virus til den nye V19 ligesom influenzaer. I princippet kan den vel også senere globalt udvikle sig til en ny dødbringende trussel imod hele verdenssamfundet, der er farlig for alle? Jeg har dog siden min pagt ved min 40 års alder som noget nyt levet uden sygdom og forkølelse? Helligånden repræsenterer altså noget modsat end sygdom både fysisk og psykisk. Danmark blev pludseligt i Europa værst ramt af denne virus. Politisk i Folketinget er der Venstrefløjen, der har humanistiske værdier og Højrefløjen er kun interesseret i penge og ting. Det lyder desværre som et stadigt kun lille kald til opvågning for menneskeheden? På den måde handler den epidemi nu om ideologien i folkets valg mellem menneskeliv eller finans? " Derefter giver han mig gratis på cafeens regning noget drikkelse. Gjorde han dette som en sælgers strategi, så jeg måske falsk føler mig mere specielt velkommen som gæst eller beviser det denne mands intention om medmenneskelighed? Gad vide om der kommer et stigende antal psykiatriske indlæggelser på grund af de ulykkeliges øgede isolerede tilværelse? Profeten Jesus var væk fra samfundets fællesskab på hans ørkenvandring. I nat fortæller nyhederne, at med forhandlingerne er Folketinget nu enige om, at de måske som en lovgivning med tvang snart lukker alle cafeér, værtshuse og pub´s med mere. De har allerede stoppet for en tid næsten alle kommunale tilbud inklusiv det kulturelle.

Alligevel griner jeg istedet for medlidenhed og selvmedlidenhed, da det ellers havde været en sindslidelse i sig selv. Istedet for panik, tænker jeg nu som et optimistisk ´lys´ håbefuldt i løsninger igennem det scenarie. Jeg opdager derefter lykkeligt følgende relevante information i et online leksikon: " Lediggang er roden til alt ondt - TALEMÅDE, Når man ikke foretager sig noget nyttigt eller fornuftigt, skaber man let problemer for sig selv eller andre, fx fordi man af kedsomhed fristes til uacceptable handlinger." Pointen med det hele her er, jeg ved som noget nyt, at projekt OPLYSTHED er mit kald i livet. Jeg kalder ikke denne oplevelse for min åbenbaring, fordi til tider sker Helligåndens virke som noget anderledes end det.

Fat mod mine kære medmennesker.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 14/03/2020 08:22

NYHED

Hej alle

Jeg kan ikke slette det, men ignorer derfor alt, hvad jeg skrev på side 52, der kommer lige efter side 51 emnet ´SEX?´.

En god bekendt har kritiseret dette indhold om noget, hvilket jeg er enig med ham i, som jeg retter på muligvis i aften i min Facebook profil. Noget af det er måske, fordi jeg vistnok har følt et chok i denne Corona virus krise - Læs lidt mere om dette i det næste emne.

Mit nye emne i Facebook ´ÅNDELIGT ARBEJDE´ med den slags informationer er af den grund usammenhængende, fordi den har for meget irrelevant indhold om forskellige ting og jeg gider ikke engang her nævne hele dens liste af fejl. Jeg skriver også dette emne her enten idag eller lidt senere.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/03/2020 11:25

ÅNDELIGT ARBEJDE

Dette emne skete i flere dage.

Om mit forrige emne ´sex?´, bemærkede jeg tre mystiske sammentræf og nu sammenfatter jeg det meget kort:

H nævnte et andet sted filosoffen Schopenhauer om nogle andre ting end dette her som ´verdens væren´, som jeg ikke kender til.

1. Jeg skrev blandt andet så: Jeg har opgivet min ulykkelige stræben efter noget/nogen. Min krop har behov for mad, men jeg lever stadig uden sex. Jeg har ikke behov for fysisk overlevelse her i verden, fordi jeg er evig. Lad ikke sexdriften styre dit sind. Begær er ikke kærlighed. Jeg kender eksempler på flere personers menneskeligt velfungerende hellighed med deres asketisk sexløse liv. En psykisk syg mand siger til mig: " Det er naturligt, at vi utilfredse altid vil have mere og mere som en stræben. Sex er ifølge videnskaben instinktivt et af de vigtigste behov for mennesket, fordi uden det med nogen bliver man deprimeret."

2. Senere undersøger jeg på internettet i Wikipedia´s Den frie encyklopædi noget om ham Arthur Schopenhauer: " Det at vi i det hele taget vil, er vores ulykke: hvad vi vil, er slet ikke interessant. Denne villen (grundfejltagelsen) kan imidlertid aldrig tilfredsstilles, hvorfor vi aldrig holder op med at ville, hvilket atter bevirker, at livet er en vedvarende jammer. Livet selv leder os konstant rundt med illusoriske tilfredsstillelser. Den egentlige forbandelse består altså i det at ville leve som et blindt begær, der for altid vil være umættelig og for altid vil bringe os lidelse. Den eneste vej ud er at fornægte viljen – ikke gennem selvmord, men gennem kunst og askese, som sætter viljen midlertidigt ud af kraft."

3. Cirka dagen efter at jeg havde skrevet emnet ´SEX?´, sagde uvidende om dette en bekendt tilhænger af den religiøse bevægelse om Hare Krishna noget igen forunderligt relevant til mig med ordene: " Mennesker vil have for meget af ting, der ikke er godt. De stræber efter en illusion."

Dagen efter min ovenstående overvejelse om de tre hændelser, der ligner hinanden om begær men også egoistisk grådighed, skriver jeg:
Ham den førnævnte psykisk syge mand har fortalt om hans store trang til hash på hverdage, festligt druk især ved weekenden og alkoholisk berusede damer i byens natteliv ligesom legetøj som et underholdende tidsfordriv på grund af kedsomhed. Jeg fortæller jer ikke om mit livs fortid fra før min fyrre års alder, men den sidste fristelse for mig handlede om ´forkert´sex for spændingens skyld, hvilken jeg overvandt. Jeg har igennem hele mit liv oplevet en endnu kun lidt kropskontakt med mennesker. Heller ikke engang sex er min dårlige flugtvej væk fra realiteten. Jeg må som meget seksuelt uerfaren stadig bare nøjes med kramning af min dyne om natten og hyggeligt positive tanker om andet end det.

Nogle dage senere sker følgende i mine skriverier:
Jeg synes, at der for mig lige er sket et chok som en ironisk drejning. Jeg har en førtidspension, der som en mulighed kun er midlertidig. Jeg cykler her til aften forgæves til mit kendte sociale væresteds cafe, der ikke er åbent for gæster. Netop som jeg har færdigudviklet projekt OPLYSTHED´s beskrivelse, hvor jeg ellers officielt har sedler til folket i byens gader om det, så sker denne uventede nyhed - Jeg låner et lokale til det nye projekt OPLYSTHED, hvilket uden varsel der lukker i de næste to uger på grund af Corona virus krisen. Det anbefales i nyhederne, at man ikke møder hinanden på cafeer, pub og værtshuse. De fleste kommunale tilbud på det sociale og kulturelle område er også lukket ned. Der er derfor ingen økonomisk billige eller gratis steder, hvor jeg kan tage hen til blandt nogen. Nu er jeg i den periode mere inaktivt helt alene hjemme, hvor jeg derfor ingen social kontakt har med omverdenen. Jeg har ingen familie, venner, kollegaer, bekendte og kæreste, som kan besøges og jeg har ikke en komfortabel sofa til en siddestilling for min opadrettede ryg. Flere personer har engang sagt til mig, at det både er fysisk og psykisk usundt, hvis man lever isolereret for sig selv uden alle andre. Jeg plejer som regel at kunne leve med kun lidt internet, telefon og fjernsyn, men det er på denne del af årstiden for fugtigt, vådt og koldt til en bænk udenfor i naturen? Jeg kender en spirituelt interesseret person, som i samvær med andre har været på en lejr om hellighed med tavshed, hvor de beskedent i en eller flere uger levede på en tilbagetrukket måde. Jeg er ikke profeten Jesus. Selv om jeg ikke har rollen som en religiøs titel, sammenligner jeg mit nuværende scenarie med noget i Biblens NT, der ikke er som Jesus ørkenvandring men istedet ligesom hans alenetid med Gud på et bjerg.

Jeg opdager derefter som en lykkelig henrykkelse med Helligåndens virke, der dog til tider er anderledes end åbenbaring, hvilket er følgende relevante information i et online leksikon: " Lediggang er roden til alt ondt (talemåde) - Når man ikke foretager sig noget nyttigt eller fornuftigt, skaber man let problemer for sig selv eller andre, fx fordi man af kedsomhed fristes til uacceptable handlinger." I denne roligt stille tilstand føler jeg mig ikke ensom, fordi jeg som den slags væren med ´Det guddommelige´ mærker kærligheden som min nye forbedret værdsættelse af menneskeheden og andre ting. Pointen med det hele her er, at jeg dermed ved, OPLYSTHED er mit kald i livet.

Fat mod mine kære medmennesker.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/03/2020 06:52

MENNESKETS GUDDOMMELIGHED

I mit forrige emne ´åndeligt arbejde´ skrev jeg blandt andet: " Nu er jeg på grund af Corona virus krisen i dens periode mere inaktivt helt alene hjemme, hvor jeg derfor med tavshed ingen social kontakt har til omverdenen. Selv om jeg ikke har rollen som en religiøs titel, sammenligner jeg mit nuværende scenarie med noget i Biblens NT, der ikke er som Jesus ørkenvandring men istedet ligesom hans alenetid med Gud på et bjerg. I denne roligt stille tilstand føler jeg mig ikke ensom, fordi jeg som den slags væren med ´Det guddommelige´ mærker kærligheden som min nye forbedret værdsættelse af menneskeheden og andre ting. Jeg ved dermed, at mit kald i livet er OPLYSTHED."

Kan folket møde mig, som jeg er, da det ikke tilfredsstiller alle? Følgende skete over cirka tre dage:

1. Jeg genfortæller ikke om min pagt ved min fyrre års alder, der handlede om min spirituelle dåb med Helligånden og noget åbenbarende relevant angående et mønster i Biblens både GT og NT på uforklarlig vis. Jeg har stærkt på fornemmelsen, at der garanteret i Biblens GT med myten om Noahs ark lige efter syndfloden var et bjerg ligesom i det senere hen noget historiske forløb med flere profeters bjerge på forskellige steder til NT´s bjerge med også idag religiøse folks påstande om profetiers hellige bjerg i en for os nær fremtid, der har en sammenhæng med min metaforisk bjergoplevelse i mig selv. Min derefter undersøgelse om Noah sker som en ydermere bekræftelse vedrørende alt dette. Helligånden er en usynlig kraft, hvor man derfor i nutiden faktisk ikke behøver et materielt bjerg som en konkret ting for den slags proces i ens bevidsthed. Idag med religiøse skrifter strides muslimer, jøder og kristne imod hinanden om Oliebjergets mulighed for deres hellige bygninger. Bjerget ved Jerusalem hedder Oliebjerget på grund af de mange oliventræer på dens øverste top. I Bibelens beretning om tiden efter syndfloden med Noas Ark var der symbolsk en due i himlen som det første livstegn i form af et ´frisk´ oliven gren, der i fortiden faktisk blev brugt af egyptere, jøder og kristne som olieblad til en rituel salvelse. Kristus (Messias) betyder salvet ligesom profeten Jesus dåb med vand om hans religiøse titel som konge, ypperstepræst og frelser. Gør dog ikke bjergene til en afgud, hvilket også gælder det menneskelige ved den, jeg er. Jeg synes, at mine tidligere ord om OPLYSTHED som et lys i verden er skæbnebestemt, fordi efterfølgende opdager jeg en kristen profils opfattelse af profeterne Elias, Moses og Jesus alenetid på et bjerg: " Som det dåben handler om, blev de der åndeligt oplyst." Den udtalelse er sandsynligvis en kopi af et indhold fra legenden om Buddha? Jeg skriver på internettet i et forum om retten til forskellige overbevisninger om noget i fjernsyns programmet - Den blå planet.

2. Jeg modtager på min telefon en besked, hvor en person skriver: " Vi kører ud i det blå." Hvorfor tror jeg pludseligt, at den blå farve for mig har en midlertidig vigtig fortælling? Jeg tager ikke farver højtideligt, fordi lyset er i dem alle. Jeg beder derfor: " Hvis der er en mening med farven blå om min nuværende tilstand, så skab et lignende tegn igen."

3. En mand skriver på internettet om et sted på Jorden såkaldt Den blå moske. Af den grund undersøger jeg nærmere om det mest relevante ved denne farves betydning og her min samlede konklusion:

Jeg minder jer altså om, at jeg ikke tror på falske guder og flerguderi. Den blå farves betydning var i forskellige kulturer tilknyttet det guddommelige, men jeg nævner ikke dem alle. Den var kendt som hinduismens Krishna. De egyptiske faraoer havde ofte blå kendetegn i deres skæg og parykker, der var forbindelsen mellem dem og guder. For kristne er blå symbolet på Guds sandhed og evighed, hvilket genkendes i Biblens GT og NT, fordi denne farve også er som himlen og havet (vand). I GT minder således profeten Moses mirakuløse begivenhed omkring havet og den brændende tornebusk ved skyerne på Sinajs bjerg om Elias ligefør hans himmelsfart med den flammende ildvogn i 2 Kongebog 2,8: " Så tog Elias sin kappe, rullede den sammen og slog på vandet med den, så vandet delte sig, og de gik begge tørskoet over." Denne kappe omtales senere som Elias' ånd, der er kommet over Elisa. Derfor er blåt i den vestlige kultur kendt som Jomfru Marias kappe. De mest berømte oldgamle ikon malerier fremstiller tilmed Jesus kappe på den måde. Helligånden har dermed ligesådan den samme frelsende kappe om kærlighed, styrke, ro, fred, tro, stilhed, harmoni, spiritualitet, citat fra Wikipedia´s den frie encyklopædi - fjernhed (de blå bjerge) og udlængsel. Jeg sammenligner det med den del af mit livs kald, der sjovt nok lyder som starten i mit emne her.

Tiltrods for det er alle ligeværdige ifølge projekt OPLYSTHED, hvor jeg derfor ikke fungerer som den næste prædikende overmagt og ingen er tilsyneladende perfekt. Sådan elsker jeg herligt menneskeheden i både modgang og medgang, der er i orden.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 24/03/2020 21:15

Hej Gerth.
Ser, at du nævner "oldgamle ikon malerier" og kan her nævne, at der også er masser af nutidige, skabt i de samme traditioner - i bøn og askese - overalt i f.eks. det ortodoks kristne Grækenland.
Man ser dem overalt, i kirker, i private hjem, på kontorer - ja, endda i taxier.
Vi har et foto her i Galleriet (klik på det ene af de to ens billeder) fra en lille græsk bjergkirke.
I teksten er farverne beskrevet.
Dog mangler den grønne farve, som du kan se her smiler

Gennemsigtigt guld: Faderen - Rødt: Sønnen - Grønt Helligånden.
Og alle også i blåt.

Kristendommen, når den er smukkest, synes jeg.
Kærligheden fra "de tre" at spredes mellem os mennesker engel

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/03/2020 00:48

Jeg forstår ikke din kommentar om den blå farve. Er det en kritik eller bekræftelse og hvorfor?


NYHED

Hej alle
Jeg kan ikke slette mine emner her i denne tråd. Jeg har i min Facebook profil slettet to emner, men der er måske stadig nogle få flere, som jeg der også fjerner på et senere tidspunkt. I nat orker jeg ikke en grundig undersøgelse af dem endnu og måske min gode bekendte ´tilfældigvis´ heller ikke har læst dem og jeg kan ikke have en samtale med ham nu om det på grund af Corona virus krisen. Dog skal man absolut ikke altid være enige om alt, synes jeg. De to emner som jeg har slettet, de er:

1. NY FRELSERSKIKKELSE I VERDEN - Jeg er ikke en frelser, fordi i har selv et personligt ansvar for jeres åndelige oplysning. Den var for selvhøjtidelig, hvor jeg ikke engang selv i overskriften stillede et spørgsmålstegn på grund af min daværende fortvivlelse, hvor jeg havde et egoistisk behov for at overbevise jer om ifølge min opfattelse egen særlige rolle.

2. MENNESKEHEDENS FRIKENDELSE IDAG - Jeg skrev om noget fra profeten Jesus snak med en anden på hans bjergprædiken: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne." Jeg skrev blandt andet: " Jeg prædiker til en ældre kvinde om min spirituelle tro på en hellig kærlighedslov." Det var min menneskelige fejl. Jeg tror på, at ligesom med det guddommelige er Helligånden en universel del af mennesket, hvor kærlighed for alle er naturligt og man har derfor ikke behov for en lov om det.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 26/03/2020 08:30

Hej Gerth, du skriver:
Citat:
Jeg forstår ikke din kommentar om den blå farve. Er det en kritik eller bekræftelse og hvorfor?
Mit svar:
Det var blot en uddybning af farveuniverset i den ortodokse kristendoms ikoner.
M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/03/2020 17:44

Arne: " Det var blot en uddybning af farveuniverset i den ortodokse kristendoms ikoner."

Men, jeg har fornylig læst en kristen mands ord om den blå farve, hvilket han også beskrev som Helligånden. Dit link virker ikke troværdigt nok for mig, der blot er en eller andens personlige synspunkt og den grønne farve bruges ikke om den. Alt efter menneskers overbevisninger har man forskellige opfattelser af den slags emner om virkeligheden. Eksempelvis New age spiritualitet har en anden tro på farvers betydning om energier som auraer og chakraer. Min gode bekendt har en anden mening om det end du. Hvad er din fortolkning om den gentagne blå farve i den kristne kunst om Jesus, Jomfru Maria, hans disciple og helgener? Selv den verdensberømte Leonardo Da Vinci efterlignede den slags kunst sådan og han var ikke den gængse kristne. Desuden handler emnet om mere end de forskellige kristne trosretningers udtryk i malerier. Jeg følte der i mit skriveri en igen kraftfuld ny henrykkelse i mig selv som noget sandt for mig og derfor er alle jeres reaktioner ligemeget nu om denne åbenbaring.

P.s. i min Facebook profils emne ( ligesom her på side 53 ) tilføjer jeg om den blå farve på Jesus, Jomfru Maria og Helligånden: hans disciples og helgeners kapper.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 26/03/2020 21:05

Hej Gerth.
Jeg søgte blot at fortælle om, hvordan farvesymbolikken generelt er i den ortodokse kristendoms ikoner.
Der er mere om det her omend det moderne kan forekomme noget forfladiget.

Det er jo bare sådan, som de gør det - de ortodoks kristne.
Det passer ret godt med min måde at opleve på, men du har det jo tydeligvis anderledes - og hvorfor ikke bare lade det være sådan? blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 27/03/2020 22:27

HIMMERIGET ER VIRKELIGT

Jeg henviser til mit forrige relevante emne ´menneskets guddommelighed´.

A: " Det passer mig ret godt med min måde at opleve på, men du har det jo tydeligvis anderledes og hvorfor ikke bare lade det være sådan?"

Jeg svarer: "Ja, jeg blander mig ikke kværulantisk imod jer med anklager om volapyk, men flere af os er vel her for en skrivende kontakt med hinanden, så vores tråde får en dialog eller diskussion? En samtale er, at når man taler med nogen, så er der ikke kun en´ taler. Helligånden handler blandt andet om en god kommunikation."

Mine tekster er ikke religiøst højtidelige som Biblens, hvilken en hel del mennesker analyserer flere eller mange gange. Lige efter mit nye emne ´menneskets guddommelighed´ skete der ved et internet forum noget, hvor jeg fornemmede kraftfuldt, at mon profilerne Simon og Somo i deres seneste tråde samtidigt har skrevet noget, der ligner den om eksempelvis ordene ´bjerg´ og ´himmel´? Min senere undersøgelse af dette sker som en bekræftelse om de fællestræk. Somo citerer Koranen om engang en mands himmelfart på et bjerg ved den nu klippemoske´ og Simon nævner ordet ´klippe´ (stort, sammenhængende og urokkeligt stenstykke som fx udgør en del af et bjerg).

Senere skriver jeg til A: " Du kopierede et link til en for mig utroværdig side om den blå farves betydning fra en kvinde med en slags New Age spiritualitet. Til trods for det, sker der for mig noget mere bekræftende igen der om mit emne. Hun siger om blåt: " Lys blå – Det himmelske og transcendente. Mørk blå – Kosmos ( I den brede forstand er kosmos et ordnet eller harmonisk system ) Det overjordiske og uforklarligt overnaturlige."

Jeg omskriver hendes formulering til: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.

Og så opdager jeg herefter lykkeligt følgende om dette endvidere afklaring på Gyldendals store danske leksikon:" Historisk forbindes himmelsymbolikken med høje, ofte skyomkransede bjerge (hellige bjerge) eller med et verdenstræ, der forbinder Himmel og Jord. I jødedom, kristendom og islam opfattes himlen dels som en hinsidig lokalitet, dels som en omskrivning for Gud."

Ydermere sammenligner jeg i Biblen GT´s livstræ med NT´s budskab om Helligånden, hvor jeg genkender min forklaring i det samme leksikon: " Livets træ, symbol, der kan være afledt af forestillinger om et verdenstræ, der forbinder jord og himmel. Livets træ er i GT det træ, der giver evigt liv, men som mennesket mistede adgangen til ved at spise af kundskabens træ. Med Jesu stedfortrædende lidelse har det kristne menneske atter fået adgang til livstræet."
Gads religionsleksikon: " ´Oplysningens træ´ er ifølge Buddha legenden det, som den historiske Buddha mediterede under og efter syv dage opnåede sin oplysning eller endelige erkendelse." Bemærk, i Biblen er tallet syv om fuldkommenhed.

Og nu indser jeg, at mit livs åbenbaringer har indholdt blandt andet noget om de i Biblen hellige tal 3, 7 og 40.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 29/03/2020 20:35

NYHED

Dette er en tilføjelse til mit nyeste emnes slutning her på side 54 ´himmeriget er virkeligt´.

Ved min fyrre års alder pagt gennemgik jeg en metaforisk ørkenvandringoplevelse som både fysisk og psykisk renselse imod en sindsygt dum ondskab, der skete i cirka fyrre dage. Nu sker der noget, som jeg i en forudsigelse forventede, hvilket er, at min nuværende nye alenetids himmelske bjergoplevelse i mig selv igen videre samlet set varer i cirka fyrre dage om et nyt håb.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 03/04/2020 23:43

NYHED

Jeg kan ikke her i denne tråd slette/redigere mine emner og derfor oplyser jeg jer om følgende:

Nu er alle de resterende emner på min Facebook profils væg dem, som min gode bekendte synes godt om. Vi er sådan faktisk enige om hvilke, der var for dårlige. Jeg har derfor i den lige slettet seks flere emner. Nu har jeg tilbage der emner, der ikke er for lange og de har ikke ustruktureret for mange synspunkter.

´Heldigvis´ er det sådan i nuet som med evigheden, at mine skriverier ikke er en ny religion, hvor de dermed ikke er højtidelige alligevel. Af den grund minder jeg jer om, at i her ignorerer emnerne:

1. massemediekampen
2. jeg er
3. helligåndens rige som en guddommelig indgriben er den frie vilje
4. stor selvrealisering
5. dommedag
6. et fornyet liv
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 06/04/2020 01:21

VERDENS LYS

J: " Men et håb der er gået i opfyldelse, er ikke et håb, for når man ser noget man har håbet på, bliver man så ved med at håbe på det? "

Det lader til, at der er håb for dig i dit spørgsmål, selv om jeg ikke er enig med dit synspunkt.

Biblen, NT - Lukas: " Jesus kom også til Nazaret, hvor han var
vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:
Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.
Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og
satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og
sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører,
gået i opfyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og
undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af
hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs
søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige:
Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum;
gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde:
»Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt
i sin hjemby."

En fremmede kvinde har sagt til mig på det seneste i en samtale til mine ord om ingen egoisme og mit livs kald: " Du taler om noget, der lyder som ren kærlighed. Det er profet." Jeg kommenterede derefter: " Selverklærede profeter er upopulære, hvilket jeg sagtens forstår vedrørende selvhøjtidelighed. Jeg er således ligeglad med religiøse højtider, personligt hyldende fester og min hvert år fødselsdag. Jeg kan derfor heller ikke li, at der på min kaldender er særlige helligdage om helgener og profeten Jesus med speciel status som Kristus fra religionen Kristendommen. Ifølge projekt OPLYSTHED er alle lige som medmennesker, hvor der intet job er for ledere over folk og den er også uden religiøse titler. Derfor opfatter jeg ikke mig selv som en Profet.

Folk fra fortiden i min hjemby, de kender mig ikke som, jeg er. Jeg er et ægte åbenbarende vidnesbyrd på sandheden om, at der er håb for menneskeheden, Jordens natur og Himmeriget. Jeg har sådan opfyldt Biblens lovede glædesbudskab i det nye testamente. Fryd jer derfor nu, fordi det guddommeligt gode sker i nutiden. Helligånden er et virkeligt håb i mig, der også for jer gælder i fremtiden endda tilmed forevigt.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/04/2020 22:43

DEN UDVALGTE

Dette er faktisk en god opsummering om mit livs mening. Jeg er ikke særligt udvalgt, fordi jeg beskriver altså også folket sådan og alle er i virkeligheden lige. Nye og gamle læsere kan her danne sig et hurtigt overblik om alle mine emner på en let forståelig enkel måde. Alle idag har Helligånden som ubevidst, mindre eller mere vågent eller helt bevidst, fordi Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.

J spørger: "Du snakker tit om den hellige ånd. Mener du, at du er blevet skænket den?"

Jeg genfortæller ikke igen noget så skæbnebestemt perfekt en i mit liv kontekst, hvor jeg opdagede senere hen, at det hænger sammen med et indhold i Biblens både GT og NT. Jeg blev født med Helligånden, men det var først fra min fyrre års alder, at jeg lykkeligt på den overvældende måde videre frem til stadig nu i et kald oplever åbenbarende en indvielse, der handler om min dåb (pagt), hvilket ifølge min fortolkning er om forskellige emners betydning som eksempelvis dåb, frelsen, nadver, med Helligånden en forvandlende renselse imod egoistisk sygelig ondskab og det urene fysisk/psykisk til et godt liv, Himmeriget der kommer idag, en guddommelig viljes plan for både personligt mig og verden, en mulig snart ny folkelig omvendelse. Jeg har engang også tilmed oplevet om det to for mig overbevisende tegn, hvor det ene var en ´båd´ og det andet ´vand´ og meningen med dem fattede jeg ikke endnu helt på daværende tidspunkt. Om dette fortalte et tidligere medlem af en kristen sekt til mig: "Nå, så du ved ikke, at et af de kristne symboler er en fisk?" Der er ifølge Biblen det såkaldte udvalgte folk, men jeg ved helt sikkert med min livserfaring, hvordan det føles, at jeg er en udvalgt.

Er Helligånden mig blevet skænket? Ja! Som en allegorisk (billedlig) afklaring om blandt andet min rolle. På det seneste er jeg blevet oplyst om noget, der minder om nogle ord fra Biblens både GT og NT som: "Herrens (Guds) ånd er over mig, fordi han har salvet mig."
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/04/2020 16:09

DEN VERDENSOMSPÆNDENDE ÅNDSUDGYDELSE SKER IDAG

Her i denne tekst nævnes en række ord, der i citaterne som et mønster gentages, hvor jeg faktisk først lidt senere efter dette skriveri opdagede en deri sammenhængende kontekst. Når du ved det, kan du måske forstå sådan noget om dem alle, fordi de på forskellige måder handler om ´udgydelse´ fra Gud (Det guddommelige) over nogen, mange og menneskeheden. De ord i citaterne er: Udgyde, blod, ånd, ild, kappe, over, nadver og måltid. Min forklaring på indledningen af emnet findes ved dens slutning. Jeg genkender relevant noget af indholdet fra mine forrige emners åbenbaring.

J citerer Jesus ord: "Ve jer, skriftlærde og farisæere, hyklere! For I bygger profeternes gravsteder og udsmykker de retfærdiges grave, og I siger: ‘Hvis vi havde levet i vores forfædres tid, ville vi ikke have været med til at dræbe profeterne.’ I indrømmer altså at I er sønner af dem der myrdede profeterne. Godt, så fuldfør det jeres forfædre begyndte på. Slanger, giftslangeyngel, hvordan vil I undgå Gehennas dom? Af den grund sender jeg profeter, vise mænd og offentlige lærere til jer. Nogle af dem vil I dræbe og pælfæste, og nogle af dem vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. Alt det retfærdige blod der er blevet udgydt på jorden, skal derfor komme over jer, fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias’ søn, som I myrdede mellem helligdommen og altret. Jeg siger jer at alt dette vil komme over denne generation." Jeg svarer:

Biblen, GT - Joels bog (profeti om Guds ´Åndsudgydelsen´ de sidste dage): " Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere."

Biblen, GT - Anden Kongebog (Kapitel 2 om profeten Elias kappe): "Så samlede han kappen op, som var faldet af Elias, og gik tilbage og stillede sig ved Jordans bred. Han tog kappen, som var faldet af Elias, slog på vandet med den og sagde: »Hvor er nu Herren, Elias' Gud?« Da han slog på vandet, delte det sig, og Elisa gik over. Da nu profeterne fra Jeriko så ham på afstand, sagde de: »Elias' ånd er kommet over Elisa!"

Biblen, NT - Matthæus (Johannes døberen): "Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild."

Biblen, NT - Matthæus evangeliet (Jesus): "Men jeg siger jer at enhver som vedvarende er vred på sin broder, skal stå til ansvar over for domstolen; og enhver som tiltaler sin broder med et skældsord der ikke tåler gengivelse, skal stå til ansvar over for den øverste domstol; mens enhver der siger: ’Din foragtelige tåbe!’ vil være hjemfalden til ilden i Gehenna."

Biblen, NT - Johannes Åbenbaring (profeti) om ildsøen. En sø er vand, hvor man ved dåben dengang med ydmyghed kom ned under dette.

Biblen, NT - Johannes (´Åbenbaringen´ om en profeti): "Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som luende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Biblen, NT - Johannes (åbenbaring om rytterens på den hvide hest sejr over dyret): " Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen: »Kom, saml jer til Guds store måltid."

Denne profeti om rytteren på den hvide hest sammenligner jeg med en anden, der også var fra ham om Helligånden som Talsmanden, hvilket du gerne selv må undersøge mere om.

Biblen, NT - Lukas (Jesus): "Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget."

Biblen, NT - Matthæus (Jesus sidste nadver med hans disciple): "Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige."

I både GT og NT er der flere gange noget om et festmåltid, men jeg gengiver ikke alle eksemplerne på det.

Bemærk, udgydelse beskrives:
Metaforisk = ånd, ild, kappe.
Konkret = blod, nadver ( brød og vin ), mad.

Jeg har tidligere nævnt noget om den moderne fri fortolkning af den slags emner og ting. Denne storslået begivenhed sker ikke på kun en dag, men fra nu af igennem tiden som en god udvikling med generel forbedring, fremgang og fremskridt, hvor flere og flere både folk og steder i verden bliver forandret til den nye verdensorden og forenet menneskehed. Biblen kalder det for Tusindårsriget.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/04/2020 09:10

Mit forrige emne var for dårligt, så her er en bedre version og i kan meget med meget mere struktureret redigering følge alle mine emner i min Facebook profil:


DEN VERDENSOMSPÆNDENDE ÅNDSUDGYDELSE IDAG

Her i denne tekst nævnes en række ord, der i citaterne som et mønster gentages, hvor jeg faktisk først lidt senere efter dette skriveri opdagede en deri sammenhængende kontekst. Når du ved det, kan du måske således forstå noget mere om dem alle, fordi de på forskellige måder handler metaforisk om ´udgydelse´ fra Gud (Det guddommelige) over nogen, mange og menneskeheden. De ord i citaterne er: Udgyde, blod, ånd, ild, kappe, over og måltid. Jeg genkender relevant indholdet her fra mine forrige emners åbenbaring, hvor mit på det seneste - menneskets guddommelighed - var om en ´kappe´ og i nogle af de andre også blandt andet ´mad´ og ´nadveren´ med brød og vin (blod). Jeg har ydermere ved åbenbaring oplevet noget om Helligåndens betydning og Biblens hellige tal, der uden religion var min selvstændige indvielse, pagt og dåb, som jeg senere i mit liv genkendte i GT og NT.

Jeg har tilmed for længe siden oplevet nogle guddommelige tegn, der var en ´båd´ og ´vand´, hvor jeg senere opdagede, at et af de fra Urkristendommen hemmelige symboler var en fisk, hvilket idag bruges officielt af kristne. Både i Biblens GT og NT er der flere fortællinger om en båd (skib), vand og fisk, men dette forklarer jeg ikke teoretisk nærmere om igen som genfortælling. Først nu på Wikipedia Den frie encyklopædi finder jeg ud af, at fiskens sådanne betydning er: "I de første århundreder efter Kristi fødsel, da den nye tros tilhængere ofte var udsat for forfølgelse, brugtes fisken som gensidigt kendetegn mellem kristne. Årsagen er, at det græske ord for fisk ἰχθύς, også transliteret som ΙΧΘΥΣ eller ΙΧΘΥϹ, kan ses som forbogstaverne i: Iésous Christos Theou (h)Yios Sótér (Jesus Kristus, Guds søn, frelser)." Ifølge en artikel på siden Kristendom.dk af Per Bilde Dr.theol. professor ved Afdeling for religionsvidenskab på Aarhus Universitet om denne fisk: "Ligesom man i kristendommen tidligt forbandt disse brød med nadverens brød, gjorde man det samme med fiskene. Jesus er på den måde kendt som en fisk, hans disciple menneskefiskere og sådan med Helligånden om folks omvendelse."

Jeg har ikke behov for en religiøs identitet og idag er jeg ikke kristen, men mit sprogbrug var derfor dengang anderledes. Engang på internettet spurgte meget nysgerrigt en kristen profil med et anonymt korsridderbillede ind til, hvad jeg mente med min udtalelse, hvilket selv jeg endnu ikke vidste noget om, der var: "Guds ild fra himlen kommer over menneskeheden i verden."

Profilen J citerer Jesus ord: "Ve jer, skriftlærde og farisæere, hyklere! For I bygger profeternes gravsteder og udsmykker de retfærdiges grave, og I siger: ‘Hvis vi havde levet i vores forfædres tid, ville vi ikke have været med til at dræbe profeterne.’ I indrømmer altså at I er sønner af dem der myrdede profeterne. Godt, så fuldfør det jeres forfædre begyndte på. Slanger, giftslangeyngel, hvordan vil I undgå Gehennas dom? Af den grund sender jeg profeter, vise mænd og offentlige lærere til jer. Nogle af dem vil I dræbe og pælfæste, og nogle af dem vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. Alt det retfærdige blod der er blevet udgydt på jorden, skal derfor komme over jer, fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias’ søn, som I myrdede mellem helligdommen og altret. Jeg siger jer at alt dette vil komme over denne generation." Jeg svarer:

Biblen, GT - Joels bog (profeti om Guds (Det guddommelige´s) ´Åndsudgydelsen´ de sidste dage): " Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere."

Biblen, GT - Anden Kongebog (Kapitel 2 om profeten Elias kappe): "Så samlede han kappen op, som var faldet af Elias, og gik tilbage og stillede sig ved Jordans bred. Han tog kappen, som var faldet af Elias, slog på vandet med den og sagde: »Hvor er nu Herren, Elias' Gud?« Da han slog på vandet, delte det sig, og Elisa gik over. Da nu profeterne fra Jeriko så ham på afstand, sagde de: »Elias' ånd er kommet over Elisa!"

Biblen, NT - Matthæus (Johannes døberen): "Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild."

I Biblen, NT - Johannes Åbenbaring (profeti) er der noget om ildsøen. En sø er vand, hvor man ved dåben dengang med ydmyghed kom ned under dette. Jeg opfatter, at ildsøen handler metaforisk om en spirituel ilddåb i verden med mennesker, fordi et aspekt ved Helligånden er ild som noget guddommeligt, der er lyset.

Biblen, NT - Johannes Åbenbaringen (profetien om rytterens på den hvide hest sejr over dyret): "Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som luende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.............Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen: »Kom, saml jer til Guds store måltid."

Denne profeti om rytteren på den hvide hest sammenligner jeg med en anden, der også var fra ham om Helligånden som Talsmanden, hvilket du gerne selv må undersøge mere om.

Biblen, NT - Matthæus (Jesus sidste nadver med hans disciple): "Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige."

I både GT og NT er der flere gange noget om et festmåltid, men jeg gengiver ikke alle eksemplerne på det.

Denne storslået begivenhed sker ikke på kun en dag, men det er en god udvikling til den generelt omfattende forbedring, fremgang og fremskridt, hvor flere og flere både folk og steder i verden forandres til den nye verdensorden og forenet menneskehed. Biblen kalder det for Tusindårsriget.

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/06/2020 13:14

MEGA OPLYSENDE ÆRA

I: "Hvor kommer du fra?"
A: "Er du et menneske?"

Mennesket og hele universet er en midlertidig skabning med tid og rum, hvilket ikke er ligesom den uendelige tidløshed. Jeg definerer ikke evighedens selv. Helligånden er en fortrøstning om blandt andet muligheden for en himmelsk eksistens efter ens jordiske liv.

Der er de kristne, som siger: "Ifølge Biblen blev mennesket skabt i Guds billede. Gud blev til mennesket Jesus. Gud i Himlen blev født som et afmægtigt barn i Betlehem. Himlens og Jordens skaber blev sådan født som et almindeligt menneske. Gennem Jesus Kristus valgte Gud at dele vilkår med os mennesker. Det gjorde han for at vise os sin kærlighed. I Kristendommen betyder inkarnation, at Gud var et menneske i skikkelsen Jesus med Helligånden." Jeg opfatter, at alle ligesådan har den samme oprindelse som ham. Dog er mennesket ikke en guddom, fordi ingen er guder/gudinder. Man er heller ikke en halvgud.

På det seneste oplevede jeg noget særdeles mystisk angående ordet ´splid´, hvor derefter flere nyheder fortæller om hvordan, at pludseligt mange folk i verden opfører sig markant imod hinanden på forskellige måder. Der er også et eller andet lignende i Biblens NT, men her i emnet citerer jeg ikke alle de ting. En god bekendt lånte mig engang en bog, der kritiserer kristen tro, som jeg over længere tid ikke har læst videre i, men da jeg åbner den igen, står der relevant: "Herefter tages Lukasevangeliets fortælling om Jesu fødsel op. Under sine veer ser Maria to folk for sine øjne. Det ene græder, det andet jubler. Således markeres det, at hendes barn skal bevirke en deling af menneskeheden." Ja, det sker som opbruddet, hvor der må opløses noget gammelt, så der istedet kan være plads til det nye. Uden religion anbefaler jeg gudsbevidsthed - Det guddommelige (hen), Helligånden og Mennesket er et. Hav både menneskelig og guddommelig natur.

Biblen, NT - Johannes (Åbenbaringen): "Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere."
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 19/06/2020 19:46

Hej Gerth

Må jeg byde dig på et glas vin 🍷

Kom nu op i omdrejninger og tal et sprog som vi andre kan forstå halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=pvcV7kixo1Y

Hvad med at kaste lidt brænde på bålet heart

https://www.youtube.com/watch?v=4ZtihFRxK28

Hvilke kræfter er vi oppe imod ler

https://www.youtube.com/watch?v=1P-929oSyjk

Vil du have telefonnummeret blinker

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 20/06/2020 17:25

Hej Gerth

Du skal ikke tage dig af mine drillerier - det er ganske uskyldigt ment heart

Følger du med i sådan noget her:

https://www.youtube.com/channel/UCprs0DXUS-refN1i8FkQkdg

Har set nogle af udsendelserne og de er vist ikke tabt bag en vogn...

Hav en fortsat god weekend smiler

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 02/08/2020 07:37

SKILLELINJEN OM ET NYT SLAGS FÆLLESSKAB I VERDEN

A siger: "I hinduismens er Brahma, Vishnu og Shiva - og Vishnu inkarnerede jo som menneskelignende: Krishna - ikke så meget ulig kristendommens Sønnen, der inkarnerede som Jesus Kristus. I oldtidens Grækenland var det Zeus, Apollo og Dionysos. Islam ærer tre profeter: Muhammed, Jesus og Moses. Egentlig er vi jo selv guddommelige."
Det havde nok været et for skørt genetisk rod i manglen på en logisk sammenhæng der. Helligånden har ikke sin egen krop til en seksuel reproduktion og det guddommelige er heller ikke sådan noget materielt i universet.

Wikipedia, Den fri encyklopædi: "Krishna er en af de største guder i hinduismen. Ifølge gængs tradition er han den ottende søn af Devaki. Krishna er en avatar af Vishnu, og i ISKCON/Hare Krishna-bevægelsen) regnes han for den højeste person og ultimative guddom, altets ophav." Her lyder det som om, at Krishna levede som en gud i form af et menneske, men han var jo selv en ´skabt´ søn.
Wikipedia: "Herkules, Søn af guden Zeus, var en guddommelig halvgud i græsk mytologi. Han blev født af Alkmene, som var dronning af Theben."
Wikipedia: "Jesus fra Nazaret/Kristus er den centrale figur i kristendommen. Han anses af de fleste kristne for at være en inkarnation af Gud, og ifølge den bibelske tekst var Jesus en selvstændig person, der bad til Gud, kaldte sig selv søn af Gud, udsendt af Gud, og som havde været hos Gud fra før, at verden blev til."
Wikipedia om Menneskesønnen: "Da fortolkningen af dette begreb eller udtryk tilsyneladende er omstridt, ville det være gavnligt om denne oversættelse kunne efterses af teologisk og sprogligt kyndige. Menneskesøn (menneskeskikkelse, menneskebarn, denne menneskesøn, menneskesønnen – hebraisk ben adam) stammer fra Bibelen og betegner dér først og fremmest i almindelighed et menneske som enkeltindivid i betydningen ´enhver´ eller ´en eller anden´, og dernæst en bestemt transcendent frelseformidler tilhørende de sidste tider. I Det Nye Testamente taler Jesus om en menneskesøn på en sådan måde, at han kan synes identisk med denne."

Jeg svarer: "Jeg er enig med nogle af de tilsyneladende moderne tænkende kristne, som har prædiket, at profeten Jesus ikke var bogstaveligt talt Guds søn, der istedet kan fortolkes billedligt (allegori, symbol og metafor) ligesom med myter, legender, sagn, eventyr, påståede hellige skrifter og kunst i et drømmesprog. Den slags underholdende historier handler etisk/moralsk noget om det uforklarligt overnaturlige og mennesker i et samspil. Et eksempel på dette er den gode helts/heltindes skæbnebestemte kamp imod det onde. På den måde har Biblens myte om Adam og Eva noget tilfælles med fortællingen om mennesket Jesus som Messias og hans guddommelighed. Idag er jeg, du og mange andre fornuftigt imod troen på en ny frelserskikkelse med et specielt kald som værende særligt udvalgt, hvilket dengang ifølge GT og NT mest om kun nogle få mænd blandt hele den jødiske befolkning blev kaldt for titlerne ypperstepræst, konge og profet. Muslimerne tror ikke, at mennesker har en guddommelig natur ligesom, da Jesus blev anklaget for blasfemi, hvor han svarede på spørgsmålet om sin sande identitet med ordene: "Jeg er." Sammenlign dette med profeten Moses møde med en gud ved tornebusken, som beskriver sig selv på en lignende måde. Koranen nævner derfor aldrig Helligånden og den relaterede dåb, der ellers har en vigtig rolle i Biblen vedrørende frelsen, liv efter døden og Himlen. Jeg opfatter, at Biblens gammeldages brug af ordet søn handler om hele menneskeheden (mennesket) og en selv som evighedens identitet. Du har selv tidligere sagt uden nogen spiritualitet, at du ikke tror på evigt liv, hvilket ikke harmonerer med det guddommelige? Et kendetegn ved guder og gudinder er udødelighed."

Nu finder jeg mystisk nok en relevant artikel fra en kristen profil hos et faktisk seriøst forum, hvor jeg citerer følgende fra ham: "Vi skal tolke selv – og tolke kreativt. Endelig har rabbinerne også været optaget af det, som forsvandt fra teksterne, hvad enten det var enkelte ord eller dele af en fortælling, som blev strøget under kategorien hedensk. Det gjaldt for eksempel beretningen om begyndelsen på Moses’ liv, hvor vi kun har den del tilbage, der handler om, at de jødiske drenge skal dø, fordi Farao mente, at der var for mange israelitter. Matthæus skulle vise, at Jesus var en god leder, så han søgte til historien om Moses, fordi Moses er den største leder i Det Gamle Testamente, da han fører israelliterne ud af Egypten og til det forjættede land. Matthæus finder den anden historie om dengang, hvor Egyptens farao så en stor stjerne og fik at vide af vise mænd, at en leder var født hos israelitterne. Ligesom den senere Herodes følte Farao sig også truet og han besluttede, at alle jødiske drenge skulle slås ihjel. Derfor blev Moses placeret i en ydmyg sivkurv. Parallellen er tydelig mellem den fjernede del af beretningen om Moses og historien om Jesus. Fra det ydmyge fødested, henholdsvis en sivkurv og en krybbe, stjernen over fødestedet, de vise mænd og flugten til Egypten. Da rabbinere læste Matthæus´ Jesus-version af den gamle Moses-historie, kunne de ikke lide det og derfor kan man i dag se, at noget er redigeret i historien om Moses. Jøderne ville simpelthen ikke risikere, at jøder begyndte at opfatte Moses som Guds søn, fordi intet menneske er i jødisk forståelse guddommelig. Kun Gud er Gud – og Moses var kun et menneske ligesom Jesus. Bibelen er bare første kapitel i en bog, og vi skriver selv de resterende kapitler." Flere oldgammel ikke-kirkelige skrifter oplyser om Jesus barndom ved eksempelvis flugten til Egypten og andet kontroversielt om hans liv.

Lidt senere læser jeg videre i en kristendomkritisk bog, hvilken jeg i cirka halvanden måned ikke har kigget i, hvor det næste informerer fra skriftet - Det uægte Matthæusevangelium: "Efterfølgende i deres ophold ved Egypten fører Jesus løverne til Jordanfloden, som deler sig, så de kan gå over til den anden side af den, hvor de kom fra." I bogen siges ydermere af forfatteren: "Derfor bliver Jesubarnets første år en rejse i opfyldelse af gammeltestamentlige profetier vedrørende en ny tidsalder og jødiske forestillinger om store mænds fødsel. Særlig karakteristisk er de træk i fortællingen om Moses, for netop i det bibelske Matthæusevangeliet skal Jesus optræde som en ny Moses. Dette fortsætter med historier fra Thomas´ Barndomsevangelium og efterlader et indtryk af, at skriftet er en samling og sammenskrivning af flere forskellige traditioner. Man kan efter behag tilføje flere episoder og nye historier."

Jeg opdager på internettet en ganske sekterisk side med teksten, der dog alligevel er noget interessant - citat: "Jesu synlige komme: I 2 Thess 2,8, taler Paulus om Jesu synlige komme (græsk: epifáneia, dansk oversættelse: ´når han kommer synligt´). Dette ord blev i den græske verden brugt om tilsynekomsten af noget, der tidligere har været usynligt, for eksempel guders tilsynekomst. I Ny Testamente bruges det især om Jesu fremtidige tilsynekomst i forbindelse med dommen og oprettelsen af Guds rige. I 2 Thess 1,7 bruger Paulus et udtryk, om Jesu åbenbaring (græsk: apokálypsis, dansk oversættelse: ´når Herren Jesus åbenbares fra himlen´). Ordet betyder afsløring eller afdækning. Det kan bruges om afsløringen af noget hidtil ukendt. Ny Testamente bruger det flere steder om Jesu fremtidige overgang fra den usynlige til den synlige verden (f.eks. 1 Pet 1,7.13). De udtryk bruges om én og samme begivenhed i verden." Det synlige er ligesom følgende:

Biblen, GT - 1. Mosebog (1,27): "Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem."

Jeg har undret mig over betydningen af der, hvor Jesus i Guds navn kærligt tilgav al folkets synd på træpælen, hans derefter genopstandelse og himmelfart, men idag fatter jeg det hjerteligt. Jeg tilbeder ikke mennesket Jesus. Jeg anbefaler, at man ikke omtaler os alle som fysiske guder/gudinder/guddomme, fordi at alle har istedet Helligånden tilfælles et sted i bevidstheden (Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et). Ligesom de monoteistiske religioner er jeg ikke en tilhænger af flerguderi. Ingen idag skal være en særligt personlig manifestation af det guddommelige fordi, der er noget guddommeligt ved os alle og naturen med dyrs liv er jo også en del af Riget. Jeg sagde engang til en skizofren religiøs mand: "Mennesker, de.....og så videre." Han reagerede skeptisk negativt på det med kommentaren: "Du lyder jo sindssyg, fordi du taler som om, at du tror, du personligt er en gud, altså Gud selv." Han misforstod mig, men jeg synes, at det blev den velbegavede Jesus også. Spirituel opvågning sker i bevidst selvrealisering som blandt andet hvem/hvad, at jeg i virkeligheden ikke er. Selv om, jeg kender til religiøse sekter, psykopater, sociopater, sindslidende, misbrugere og kriminelle, lever Det guddommelige som mennesket, hvor man allesammen er vor tids nye overraskende åbenbaring.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 02/08/2020 14:29

Hej Gerth

Tror du på en skaber af universet? At der bag skabelsen af universet står et intelligent væsen?

Du har i en anden tråd skrevet dette:

Citat:
Mit åbenbaring lover altså evigt liv.

Hvad er det for et liv der er efter døden? Kan du løfte sløret lidt? Har du åbenbaret noget for os?

Når jeg tænker på en åbenbaring, så tænker jeg på et værk som Vandrer mod Lyset blinker

https://www.youtube.com/watch?v=zZEh1yxViNo

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 10/08/2020 12:00

DEN NYE STRÅLENDE TIDSALDER

Biblen, NT - Mattæusevangeliet: "Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud." Jeg anbefaler, at i læser alle mine tidligere tekster, fordi de forklarer noget mere om følgende:

Hvorfor lytter folk ikke til min venligsindet konstruktive kritik? Istedet vil de ikke endnu snakke med mig eller også siger nogen kun helt fordømmende konfliktsky: "Det er nok bare dig, som har sagt tingene på en forkert måde." Nå, men så er min strategi fremover vel bare, at jeg tavst ignorerer dem alle uden den sædvanligt høflige hilsen?

T: "Hvad betyder det, når bibelen siger, at mennesket er skabt i guds billede? Mennesket fødes jo ikke med guds ånd – Helligånden. Denne frie gave skal der bedes om i Jesu navn. Hvis alle havde Helligånden – var født med den - ville menneskene vel alle gøre guds vilje. Når mennesket er skabt i guds billede og flest ikke kan leve i kærlighed – gud er kærlighed siger bibelen – så genspejler mennesket jo ikke guds billede og kan ej heller være født med Helligånden - for så havde Adam og Eva vel ikke syndet selv om, det er guds ånd - Helligånden - som har givet mennesket livet. Du kalder skabelsesberetningen for dem for en myte. Adam og Eva blev bortvist, da de fulgte deres egen vilje og begær. Kan mennesket ikke leve uden håb? Netop troen på Gud giver indre harmoni, ro og håb om en bedre fremtid, men håbet er vel vigtigt for mennesket som sådan? Ville mennesket kunne leve og gøre fremskridt uden håb? Er håbet ikke en drivkraft, når det er svært igennem mismod og rådvildhed? Ikke nok med det, men de som ikke tror, er allerede dømt. Er det kærligt?"

Jeg svarer til T: Biblen, NT - Esajasʼ Bog: "Herrens Ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Jeg skal forkynde frihed for de fangne og løse de bundnes bånd. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Jeg vil glæde mig over Herren, juble over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe. Jeg er som en brudgom i bryllupstøj, som en brud, der er smykket til bryllup."

Biblen, NT - Lukasevangeliet (Jesus egne ord om ham selv): "Herrens Ånd er over mig, fordi han han har salvet mig. Han har sendt mig .... for at udråbe et nådeår fra Herren."

Da profeten Esajas ånd kommer over Elias i GT, nævnes en kappe om dette og et vandmirakel, der er ligesom noget om Moses. Esajas ånd er derfor den samme ånd som både forgængeren Moses og den efterfølgende Jesus´ Helligånd. I NT nævnes igen i en profeti om blandt andet rytteren på den hvide hest, hvor hans øjne er som luende ild, på hovedet har han mange kroner med en kappe, der er dyppet i blod og hans navn er Guds Ord. I både GT og NT siges faktisk noget om ´Ordet´. Bemærk, Jesus´ lignelse om kongesønnens bryllup, hvilket dermed også minder om Esajas og han var jo ikke kristen, fordi han levede lang tid før Jesus og hans dåb.

Biblen, NT - Matthæusevangeliet (Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og af kvinden med blødninger):" Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: »Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.« Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.« Og fra det øjeblik var kvinden frelst." Muslimerne tror ikke på, at mennesket ligesom profeten Jesus har en guddommelig natur, der ligner Esajas som en israelit, hvor han var ligesom jøderne sådan. Esajas i GT skulle åbenbart ikke være denne type modige person, som afslørede en hellig trehed, der idag er kendt som treenigheden og Jesus istedet blev derfor i NT senere anklaget for blasfemi. Denne trehed omskriver jeg til - Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Jeg tilbeder ikke mennesket Jesus, men jeg kender den, som sendte ham til jer.

Fortabte mennesker kender ikke sig selv, hvor de derfor enten helt eller meget er ubevidste om, at Helligånden er i os selv. Helligånden er et glædesbudskab om evigt liv, Himlen - Riget - Himmeriget, hvilket profeten Jesus er et eksempel på i Biblens NT. Det handler også om, at istedet for kun materielt fysisk eksistens, er der en spirituel mening med livet som et bedre håb i det og ens fremtid. Helligånden i et menneskes bevidsthed er dets forbindelse til liv efter døden. Ham/hende som vil det onde, synd og kun kroppen med tingene, for vedkommende er Helligånden stadig noget latent. Eksempelvis guddommelige mirakler, tegn og åbenbaringer er en vejledende hjælp imod dette. Jeg er ikke et dyr, der kæmper for overlevelse, men jeg lever livet godt nok med kærlighed, fremgang og fred. På grund af folks egoisme sker der for meget forfærdeligt unødvendig lidelse, pinsel, plage og sygdom i verden som et helvede. Vågn op!

Profeten Jesus blev også selv dømt af syndige mennesker på træpælen, hvor han tilgav dem, fordi........

Biblen, NT - Mattæusevangeliet (fjendekærlighed): "I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!"

En guds kærlighed lyder for lille til mig, hvis han kun frelser sine tilhængere og tilbedere af et menneskeligt symbol. Jeg tror på en større kærlighed end dette, når der også er håb for alle de stakkels ikke-troende og syndere. De ved jo ikke bedre end mig, så frygt ikke dommens dag idet, at den fuldkomne kærlighed er det, som i kristne kalder for Guds billede.

Jeg læser derefter teksten: "I det øjeblik en forfatter vælger at fremstille en anderledes version af kendte historier, kommer han derfor i konflikt med sine forgængere. Han må hævde, at den nye udgave af historien indeholder den sande mening af de historier, som også andre har fremstillet. Gud har ved korsfæstelsen givet sin søn til forsoning for syndere og rettroende, som sådan er frelst på den kommende dommedag."

B siger humoristisk om mig og ham: "Den mand som har en kappe med en sol og tolv stråler i sit klædeskab. (projekt OPLYSTHED). Mon Herrens ånd også er kommet over mig?"

Biblen, GT - 1. Mosebog: "Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen."
Biblen, NT - (Apostlenes Gerninger): "Lige efter Jesu død og opstandelse var disciplene samlet i pinsen, hvor der pludselig kom en lyd som et kraftigt vindstød, der fyldte hele huset."
´Hellig ånd´ eller ´Guds ånd´ er den gammeltestamentlige betegnelse for Helligånden fra det hebraiske ord 'ruach', der kan betyde både vind og (livs)ånde.
Der fortælles ydermere dramatisk om Åndens komme med en brusen fra himlen, som satte sig med ildtunger på apostlenes hoveder. Måden dette fremstilles på minder om GT profeten Joels bog ifølge hans profeti om ´åndsudgydelsen´ før Herrens store dag, hvilket dermed endvidere ligner åbenbaringen på bjerget Sinaj med Moses og den brændende tornebusk i 2. Mosebog. Bemærk, profeten Esajas er kendt for hans ildvogn.
Jeg opfatter, at Det guddommelige skabte mennesket udfra sin evige væren. Jeg beder lidenskabeligt om et nyt bekræftende tegn vedrørende dette.

Mystisk igen sammentræf af hændelser, synes jeg - Den er go´ nok, fordi dagen efter alt det heri emnet førnævnte møder jeg faktisk en jævnaldrende kvinde, som ellers ikke plejer at snakke om det åndelige, hvor hun relevant siger: "Min alkoholiske misbruger nabo ven døde fornylig, men jeg fik kraftige kuldegysninger, da jeg alene hjemme ved min seng pludseligt så ham, hvor mit fjernsyn og lampe ikke virkede. Det skete der ligesom Jesus opstandelse, fordi hans ånd kom over mig. Jeg føler mig derfor nu psykisk stærkere fra nogle af hans gode kvaliteter." Nå, det er så hendes egen personlige fortolkning af dette. Jeg har endda netop lige i nat drømt om noget lignende. Hver gang jeg i min bolig tænker på, at her hos mig er en usynlig eksistens, mærker jeg også altid med hårrejsende gåsehud en tilstedeværelse, der dog for mig handler om noget kraftfuldt guddommelig andet. Ved gode spirituelle samtaler oplever jeg en prikkende ´energi´ og andre gange afstressende en dejligt kildende følelse ved mine skuldre, nakke og hoved.

Helligånden med frelsen er noget medfødt i menneskeheden. Det handler således om en ubetinget kærlighed, fordi til trods for at der stadig endnu er de mennesker, som forkert opfører sig på den fortabte egoistisk sygelig onde måde i livet, er alle idag alligevel i virkeligheden frelste ligesom forevigt den uskyldige skaber af alt.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 10/08/2020 13:45

Hej Gerth

Hvem var det som sendte Jesus til dig halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=UgKRgb6nOis

Mon der også hænger en kappe med en sol og tolv stråler i mit klædeskab ler

Har du brug for hjælp med projektet heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 10/08/2020 19:38

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Det handler således om en ubetinget kærlighed -
Det glæder jeg mig over - og kan jeg følge dig i - uanset hvordan du så er er nået dertil smiler

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/08/2020 01:44

REN KÆRLIGHED ER MULIGT FOR OS

Følg ikke et umuligt mål. Lyt ikke til en lærer, som selv ikke fatter vedkommendes lektioner til jer. Jesus tjente som den belærende profet på hans hans spirituelle vej til åndelig oplyst, hvor hans disciple var ligesom elever. Begår jeg for meget selvisk fejl istedet for Helligåndens ord, kan ingen tage mig nok seriøst? Nåja, jeg skrev på det seneste ord om, at jeg elsker alt og alle, men faktisk tilmed nu bemærker de altså også min oprigtigt omsorgsfulde venlighed og ægte godt humør, hvilket er Helligåndens fylde i mig, så jeg dermed opfylder nogle påståede hellige skrifters profetier, hvor i sådan er lige med mig om kærlighedens tidløst guddommelige budskab.

Jeg læser på internettet om Biblen, GT - Anden Mosebog (Om ikke at føle sig god nok, men alligevel få opgaven): "Moses var stadig ikke overbevist og sagde til Gud: ´Men forestil dig, at jeg siger til israelitterne, at det er deres forfædres gud, der har sendt mig. Så vil de spørge mig, hvad han hedder. Og hvad skal jeg så svare?´ Gud fortsatte: »Du skal også sige: ›Det er jeres forfædres gud, Abraham, Isak og Jakobs gud, der har sendt mig. Fortæl dem, at Gud viste sig for dig."

Jeg citerer derefter følgende til nogen om Biblen, NT - Johannes (Jesus om den gode hyrde): "Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig."

Jeg siger lidt senere: "Det er ikke kun profeter, som udrettede noget storslået, fordi mange kristent katolske helgener lavede også noget unikt - Jeg er ikke religiøs. Mit livs kald handler ikke om det almindeligt normale som eksempelvis en tur på WC og så videre. Profeter og helgener var/er kun i kategorien religion = Jeg er ikke en profet/helgen! Jeg er ikke en autoritet, men jeg udtrykker mig på en autoritativ måde. Mennesket blev faktisk ikke skabt til slaveri eller undertrykkelse og derfor om historiens gang er der fortællinger om voldeligt krig og oprør, hvor folk desperat kæmper imod uretfærdighed for deres bedre vilkår, hvilket i hele verden kun kan stoppes med menneskehedens fred, næstekærlighed og lighed. Jeg er ikke perfekt! Jeg minder jer derfor om, at jeg ikke skal tilbedes men, at jeg kun peger på den, som har sendt mig til folket. Hvis man med sindsro lyder intellektuelt overbevisende i argumenter og forklaringerne, så er det alene i sig selv ikke det vigtigste, fordi ham/hende som med integritet sejrer godt, det sker i kærlighed. Kald dette for et menneskes karismatiske udstråling om den rigtigt gode nyhed. Kender i ordsproget? "Når læreren er klar, så kommer eleven."

Jeg har velsignet alle med en ny pagt. En religiøs person siger nu på internettet: "Profeterne var gennem deres kald fast besluttet på at beskytte Guds lov." Videnskaben beskæftiger sig med naturlove og forskellige trosretninger religiøse love. Jeg siger med Helligånden om det, at den eneste sande lov om virkeligheden, den handler om kærlighed, fordi det er en del af menneskets natur og jeg er et realistisk menneskeligt forbillede på - Det guddommelige.

Jeg oplever igen noget mere mystisk åbenbarende flow om præcis det her førnævnte, hvor netop noget handler om en ny ændring af gudebilledet siden Moses og Jesus og hvorfor det gamle Kristus symbol ikke er en del af den nye verdensorden. Dog alligevel sker der idag en historisk kontekst om GT, NT og vor tids alligevel relevante næste videreudvikling. ´Det´ hele sker så nøjagtigt, at jeg kan ikke længere bare afvise dette som et skørt tankespind, fordi jeg oplever herligt guddommelig opbakning vedrørende denne fornyelse om et kærligheds bud og mit kald i dette. Det er jeres forfædres gud, Moses´ og Jesus´, som har sendt mig.

Også læser jeg som en bekræftelse med min tilsyneladende spontanitet forunderligt teksten, der ifølge min opfattelse ikke er en tilfældighed og dermed på en eller anden måde smukt skæbnebestemt: "Blandt andet siger Jesus, at han skal give sit liv, som den gode hyrde ofrer sig for hjorden; og tilsvarende påbyder han disciplene at ofre sig som udsendinge, for der findes intet større bud end dette, at ´jeg skal give mit liv for menneskeheden´, der glimrende er nyt fra gammelt. I Johannesevangeliet omtaler Jesus sig selv som den gode hyrde, der sætter sit liv til for fårene. Han giver disciplene det nye bud, at de skal elske hinanden. Endvidere understreger han, at ingen har større kærlighed end den, der sætter sit liv til for sine medmennesker." Jeg elsker det´ ved film om superheltes selvopofrelse og andet undeholdning om heltens skæbnebestemte kald.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 08/09/2020 11:13

KÆRLIGHEDENS FLAMME

I et af mine tidligere emner citerede jeg noget fra en relevant artikel af en kristen profil hos et faktisk seriøst forum, som blandt andet sagde: "Det, der forsvandt fra teksterne, som blev strøget under kategorien hedensk. Det gjaldt for eksempel beretningen om begyndelsen på Moses’ liv. Matthæus finder denne anden historie om dengang, hvor Egyptens farao så en stor stjerne og fik at vide af vise mænd, at en leder var født hos israelitterne. Ligesom den senere Herodes følte Farao sig også truet og han besluttede, at alle jødiske drenge skulle slås ihjel. Derfor blev Moses placeret i en ydmyg sivkurv. Parallellen er tydelig mellem den fjernede del af beretningen om Moses og historien om Jesus. Fra det ydmyge fødested, henholdsvis en sivkurv og en krybbe, stjernen over fødestedet, de vise mænd og flugten til Egypten."
I det samme emne skrev jeg om menneskehedens guddommelighed: "Helligånden og den relaterede dåb, der ellers har en vigtig rolle i Biblen vedrørende frelsen, liv efter døden og Himlen."
I emnet citerede jeg en religiøs mands ord fra en ganske sekterisk sides fortolkning: "I Ny Testamente bruges det især om Jesu fremtidige tilsynekomst i forbindelse med dommen og oprettelsen af Guds rige. I 2 Thess 1,7 bruger Paulus et udtryk, om Jesu åbenbaring (græsk: apokálypsis, dansk oversættelse: ´når Herren Jesus åbenbares fra himlen´)."

Ved et andet emne skrev jeg om Biblen NT´s Apostlenes Gerninger lige efter Jesu død og opstandelse: "Der fortælles ydermere dramatisk om Åndens komme med en brusen fra himlen, som satte sig med ildtunger på apostlenes hoveder. Måden dette fremstilles på minder om GT profeten Joels bog ifølge hans profeti om ´åndsudgydelsen´ før Herrens store dag, hvilket dermed endvidere ligner åbenbaringen på bjerget Sinaj ved skyerne med Moses og den brændende tornebusk. Bemærk, profeten Esajas er kendt for hans ildvogn på himlen."

Jeg tænker på mit åbenbaring, der blandt andet handler om vores nye tidsalder, at det i en eller anden grad minder om noget som eksempelvis med profeterne Moses, Esajas og Jesus. Projekt OPLYSTHED´s begyndelse sker i verden, da de første tre gæster kommer til mig. Jeg griner ad dette, fordi de jo ikke ligefrem er ligesom tre vise mænd.

A siger: "Hvem der bare kunne forvandle vand om til vin." Jeg svarer til ham: "For mange år siden snakkede jeg med en ven, som drak noget kaffe. Pludseligt mærkede jeg Helligåndens kraft og derefter sagde han meget undrende: Øh, hvorfor smager min kaffe af rødvin og nu ser den faktisk også ligesådan ud i farven? - Jeg sammenlignede det lidt med et af Jesu mirakler til en anden også dengang tidligere ven, hvor han senere omtaler dette som, at det nok bare kun skete i mandens sind om noget spirituelt. Jeg har mærkeligt også en anden gang oplevet noget lignende, hvor jeg sagde et eller andet til bartenderen på en cafe. Han reagerede på mine ord, hvor han misforstående troede, at jeg snakkede om en stor fugl oppe ved vinduet, der var lige over mit hoved. Da jeg sagde, at det passer ikke, så kommenterede han seriøst: Nå, men jeg synes ellers, at jeg så den der." Vidste du, at i Jødedommen brugtes hvide duer som eneste offerfugl i templet. I Biblens NT fremstilles Helligånden som en due angående Jesu dåb om den kristne tro.
Kort tid derefter fornemmer jeg stærkt, at dette om fuglen muligvis snart skal være med i mit næste emne, men der mangler dog stadig et eller andet endnu? Jeg har forresten tidligere i mit åbenbaring allerede fortalt jer om nadverens betydning med fisk/brød/vin og så videre, hvilket jeg sammenlignede med Helligåndens metaforiske betydning om død, genopstandelse og evigt liv.
Lidt senere ser jeg i fjernsynet en superheltefilm, der er om mutanter på grund af evolution, hvor en af dem relevant siger: "Hun er ligesom den fugl Føniks, fordi hun døde og genopstod som forandret til et nyt liv." Jeg beder om et tegn vedrørende dette, hvis det er vigtigt nok.
Dagen efter på det sted som jeg næsten hver dag besøger, sker der igen det mystiske, synes jeg, fordi ved hoveddøren parkerer en usædvanligt lille bil med firmanavnet Føniks og et billede af den fugl med vinger. Og den har jeg vistnok aldrig før set. Jeg ved faktisk ikke, hvad en Føniks er, hvilket jeg derfor med nysgerrighed undersøger på internettet:

Den store danske leksikon: "Føniks, fabelfugl. Der findes kun én Føniks, som lever meget længe, og når den dør, sker det i flammer, hvorefter den forynget genopstår af asken. Den eventyrlige fugl Føniks har sandsynligvis rødder tilbage til egyptisk solkult; Den græske historiker Herodot omtaler den egyptiske Føniks; senere forfattere tilføjede brændings- og genopstandelsesmotivet, som de kristne kirkefædre derefter greb og sleb til. Gennem folkebogen Physiologus fik Føniks i middelalderen en plads i kristen dyresymbolik, idet dens sjældenhed, frivillige død, opstandelse og evige liv samt dens kyske forplantning uden parring gjorde den oplagt som symbol for Kristus. I Norden er Føniks kendt fra 1100-t., både i litteratur og billedkunst. Fuglen Føniks tilhører i dag sprogets bevingede udtryk som betegnelse for noget, der genopstår efter en ulykke eller et nederlag."

Wikipedia, Den fri encyklopædi om ´Føniks´ med et billede af den sammen med ild: "Fuglen er et fabeldyr fra mytologien, hvor den er et symbol på genfødslen. Den forekommer også hos de gamle grækere, romere og ægyptere. I senere tolkninger er fuglen også blevet symbol på genopstandelse, udødelighed og liv efter døden. Ifølge sagnet levede kun et enkelt eksemplar af fuglen ad gangen, og den dukkede kun op med mellem 500 og 1.000 års mellemrum. Det gav anledning til en teori om, at der var tale om en komet. Man sagde om fuglen, at den brændte sig selv i sin rede. På et tidspunkt herefter genopstod den så af sin egen aske og rejste sig højt på himlen. Det bruges i dag i overført betydning, når man taler om fuglen Føniks eller Fønix."

Bemærk, at ild gentages en hel del gange her og en stjerne er en sol. Jeg tænker, at Fønix kometen ligner profeterne GT Moses´ og NT Jesus´ førnævnte stjerner på nattehimlen. Af den grund læser jeg nu en ganske meget interessant forklaring om Marias fødsel af Jesu barnet og de tre vise mænd:

Den store danske leksikon: "Betlehemsstjernen, den stjerne, som ifølge Matth. 2,2-12 bebudede Jesu fødsel. Fra en astronomisk synsvinkel er teksten ikke meget oplysende, og der findes ikke nogen sikker identifikation af stjernen som et astronomisk fænomen, dels på grund af usikkerheden omkring Jesu fødselsår, dels fordi Matthæusevangeliet er den eneste kendte tekst, som omtaler fænomenet. Flere forskellige astronomiske forklaringsmuligheder har dog været nævnt, heriblandt en komet. Muligheden for en legendarisk, teologisk eller mytologisk forklaring på Betlehemsstjernen må dog ikke overses."

Også opdager jeg ordene fra en skribent på Kristendom.dk om ´sol´: "Kristus ved sin genkomst kommer ved alle de fire verdenshjørner - ligesom solen gør det. I kirkens tradition - ikke mindst med basis i Johannesevangeliet - er lyset et centralt billede på Kristus. Solen forstås altså som et symbol eller billede på lyset fra Gud, lyset bag lyset.

I mit forrige emne informerede jeg: "Jeg minder jer om, at jeg ikke skal tilbedes men, at jeg kun peger på den, som har sendt mig til folket. Jeg oplever igen noget mere mystisk åbenbarende flow om præcis det her førnævnte, hvor netop noget handler om en ny ændring af gudbilledet siden Moses og Jesus og hvorfor det gamle Kristus symbol ikke er en del af den nye verdensorden. Dog sker der idag en historisk kontekst om GT, NT og vor tids alligevel relevante næste videreudvikling. Det er jeres forfædres gud, Moses´ og Jesus´, som har sendt mig." Ingen i nutiden er særligt udvalgt, fordi istedet er alle det udvalgte folk. Alligevel sender ´Det guddommelige´ mig til jer i et kald, som taler med Helligåndens brændende ild og derfor er mit pagttegn en sol med tolv stråler og hvid baggrund.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 23/10/2020 21:16

´JEG´ ER.........HJEMME!

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 12): "Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."

Panteismen: "Gud er Alt" og "Alt er Gud".

Jeg netop fornylig set et filmklip om Jesu Kristi liv, hvor han vistnok der i Biblens NT prædiker: "Gud er i mig og jeg er i Gud."

Jeg keder mig ikke! Alt forkert spændende i verden er synd for den sjæl, som trænger til hvile i sig selv. Jeg taler af min livserfaring, at både alvorligt psykiske problemer, fristelser og det aggressive sker på grund af en åndelig rodløshed med mangel på noget/nogen og en meningsfuld plads i verden. På min spirituelle rejse/vej overvandt jeg et uhyggeligt mørke i mig selv uden hjælp fra omverdenen og derfor kæmper jeg idag ikke underbevidst imod jer alle om ting, fordi jeg er et lys.

Biblen har en hel del metaforer på Guds stabile hytte - bolig - hus, der består i både medgang og mere vigtigt modgang, hvor i den ligesådan også nævnes om en klippe og bjerg angående et spirituel fundament for den rettroende. Dette tempel, moske eller synagoge om menneskets væren kalder H for kirke i verden, hvor der ifølge min fortolkning ikke bogstaveligt talt på en konkret måde rives ødelæggende ned og genopbygges hellige bygninger. Hvor jeg er, der er Himlen. Jeg definerer altså ikke det uforklarligt evige selv, der for mange af jer muligvis endnu virker som noget ukendt. Man oplever sandsynligvis en personlig usikkerhed, når vi lærer af vores menneskelige fejl igennem hele livet og ydmyghed er relevant deri. Jeg møder på romantisk vis fra nu af folket med guddommelig kærlighed, fordi intet truer Helligånden i mig. Tør du møde det kontroversielt nye budskab? Frygt ikke mig, fordi jeg elsker skabelsen. Det minder om Biblens profeti, GT - Joels bog kapitel 2 (Herrens dag): "Stor er Herrens dag, frygtelig er den!"

A siger: "Vi mennesker har opnået en faretruende stor magt over denne klode og dens liv, men der ser jeg ikke, at de tre gamle Abraham religioner hjælper. Menneskeheden ødelægger hele verdens miljø. Disse gudreligioner vejleder os ikke om det, så når jeg tænker på kristendommens Fadervor, synes jeg, at der mangler noget ligesom i Biblens GT om Sodoma og Gomorra."

Jeg svarede ham: "Det minder om profeten Jesus´ ord, hvilket jeg fortolker som en kryptisk kritik imod folkets egoistiske grådighed og overdrevne begær: ´Ske ikke min vilje´. Det med Sodoma og Gomorra sammenligner jeg med myten Noah, Babylon, Babels tårnet, fortællingen om profeten Lot, En Egyptisk civilisations forfald ved Faraos by imod profeten Moses med hans folk og ifølge min fortolkning en af Biblens profetier om Babylons skøge. Fadervor bønnen handler faktisk også om planeten Jordens skæbne med de håbefulde ord, der er: "Ske din vilje som i himlen således også på jorden." Bemærk af den grund ordet ´jorden´, der omhandler Jorden med os, naturen og dyrelivet, altså ligesom påstanden om et - Tusindårsrige - Himmeriget - Den nye himmel og den nye jord. Der er en frelsesplan, fordi nu finder jeg intuitivt noget, der ligner det andet her i dette emne:

Om profetier undrer jeg mig over, hvorfor noget fra mit engang åbenbaring pludseligt nu virker relevant, men som jeg der ikke nedskrev om et tempels orakel i sammenhæng med den idag religiøse Kapernaum ruin? Kort tid efter det opdager jeg på internettet hos forummet Kristendom.dk forunderligt en profils relevant interessante forklaring derom. Han citerer NT´s Matthæus 11,23: »Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.« Han siger ydermere: ´Kapernaum er ingen til-fældig by i Jesu historie. Evangelisten Matthæus fortæller (Matt. 4,13), at Jesus bosætter sig i byen, da han forlader Nazareth, fordi Johannes Døber er blevet sat i fængsel. Her i Galilæa ved Genesaret Sø har Jesus sit tilhold, for så vidt han hører hjemme noget sted, og herfra begynder han den virksomhed, der fører ham vidt omkring i landet. For Matthæus er denne bosættelse opfyldelsen af en gammel profeti, der lover lys over det land, der omgiver byen: »... det folk, der sad i mørke, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem« (Es. 9,1). Sådan ser evangelisten Kapernaum fremhævet af profetiens ord som lysestagen, der hæves, fordi den bærer lyset. De folk, Jesus delte by med, tog ikke imod ham. Og derfor skal Kapernaum ikke have den lykkelige lod, som profetien gav den. Den skal ikke løftes mod himlen, for den kendte ikke himlens sendebud, da han tog bolig i byen. Selv Sodoma, der gik under for sin ugudeligheds skyld, kunne være løftet mod liv og salighed, dersom det stadig stod."

Jeg mærker en stærk indskydelse til, at jeg hellere på internettet må med nogle få bestemte nøgleord undersøge mit emne nærmere og jeg finder følgende:

Biblen, NT - Johannes´ Åbenbaring (profeti): "Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet (ligesom syndfloden?) findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«

Bemærk igen gentagelsen af noget i emnet, hvad jeg lidt senere mystisk nok så ganske mere relevant opdager på Kristendom.dk, der minder om tingene i især det forrige førnævnte ting: "Babylon og Babylonien spiller en stor rolle i Det Gamle Testamente, direkte og indirekte. Abraham siges at komme fra byen Ur i Kaldæa (det vil sige Babylonien); israelitterne skal altså være en slags babylonere.
Myten om syndfloden er lånt fra babylonsk litteratur, og ifølge myten om Babelstårnet kommer alle folkeslag fra Babylon. Det er en babylonsk hær under kong Nebukadnesar, der i 587 f.Kr. erobrer Jerusalem, ødelægger templet og tvangsforflytter en del af befolkningen til Babylonien. Derfor kom Babylon i Bibelen til at fremstå som en overmodig, afgudsdyrkende stormagt, der var er en oldtidsby, hvis ruiner ligger ved floden Eufrat. I Johannes' Åbenbaring i Det Ny Testamente bruges Babylon som kodeord for en senere, lige så overmodig og afgudsdyrkende hovedstad i et stort rige.
Wikipedia, den frie encyklopædi: "Babylon optræder tre steder i Bibelen: Første gang i 1. Mosebogs 11. kapitel, hvor menneskene kom sammen for i deres hovmod at bygge et tårn, der nåede helt op til himlen - også kendt som Babelstårnet, men bygningsprojektet måtte opgives, da Gud lod deres sprog spalte op i forskellige tungemål, så de ikke kunne kommunikere om arbejdet. Anden gang primært som den by, som jøderne var deporteret til mellem år 586 f.Kr. og 536 f.Kr. – det babyloniske fangenskab. Tredje gang i Johannes´ Åbenbaring kapitel 18, hvor dommen fældes over Babylons udyder, og en engel proklamerer byens fald."

Hvem/hvad er Det guddommelige, når jeg intet spirituelt hierarki opfatter? Biblen, NT - Johannes (10,34): "Jøderne svarede ham: »For en god Gerning stener vi dig ikke, men for Gudsbespottelse, og fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. «Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i jeres Lov: Jeg har sagt: I er guder? Når den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom."

I Himlen sker kun det gode uden noget skræmmende og derfor opfordrer jeg jer til: Fornuftig intelligens, forstandighed, ordenligt struktur i livet, selvdisciplin, sikkerhedsforanstaltninger, selvbeherskelse, sindsro, tryghed, fred, lykke, fryd, glæde, omsorg, kærlighed istedet for stress og lidelser.

Jeg kender til flere beretninger om folks overraskende kontakt med det guddommelige, hvor nogen i en periode velfungerende oplevede ren lyksalighed og andre ligesådan med et klart sind reddede sig med de smarteste løsninger ud af nogle ekstremt livstruende situationer. Jeg har beskedent og p.t. asketisk, hvad der er brug for af mad, en billig lejlighed, nok praktiske ting og støttende samtaler med flere personer. Jeg har fri vilje i nuet ligesom med evighedens bevidsthed. Det Biblen kalder for Guds vilje, det er menneskets godhed. Nu har jeg det faktisk godt, fordi jeg ved, at jeg hører til et sted, hvilket er Riget. Sikke stor en ordbog der er, når her endnu er både godt og ondt, men jeg tror ikke på egoismen og ondskab. Istedet er kærligheden naturligt. Jeg opfatter derfor virkeligheden positivt sådan:

Gudsbevidsthedens skaber, er og sker vidunderligt eksempelvis underholdende i evigheden ligesom en smuk film, leg, fantasi, drøm, spil, kunstværk, tegneserie, historie og maleri.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2020 11:06

Ignorer emnet ´JEG ER....HJEMME´, fordi jeg har i min Facebook profil forbedret den og her kan jeg ikke selv slette noget. Jeg laver måske senere idag dette nye emne igen.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 06:24

´JEG´ ER.........HJEMME!

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 12): "Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."
Panteismen: "Gud er Alt og Alt er Gud".
Jeg netop fornylig set et filmklip om Jesu Kristi liv, hvor han vistnok der i Biblens NT prædiker: "Gud er i mig og jeg er i Gud."

Jeg keder mig ikke! Forkert spænding er synd for de sjæle, som trænger til hvile i sig selv. Biblen har en hel del metaforer på Guds stabile hytte - bolig - hus, der består i både medgang og mere vigtigt modgang, hvor i den ligesådan også nævnes om en klippe og bjerg angående et spirituel fundament for den rettroende. Dette tempel, moske eller synagoge om menneskets væren kalder H for kirke i verden, hvor der ifølge min fortolkning ikke bogstaveligt talt på en konkret måde rives ødelæggende ned og genopbygges hellige bygninger. Hvor jeg er, der er Himlens rige. Jeg definerer altså ikke det uforklarligt evige selv, der for mange af jer muligvis endnu virker som noget ukendt. Man oplever sandsynligvis en personlig usikkerhed, når vi lærer af vores menneskelige fejl igennem hele livet og ydmyghed er relevant deri. Jeg møder på romantisk vis fra nu af folket med guddommelig kærlighed, fordi intet truer Helligånden i mig. Tør du møde det kontroversielt nye budskab? Frygt ikke mig, fordi jeg elsker skabelsen. Det minder om Biblens profeti, GT - Joels bog kapitel 2 (Herrens dag): "Stor er Herrens dag, frygtelig er den!"

Om profetier undrer jeg mig over, hvorfor noget fra mit engang åbenbaring pludseligt nu virker relevant, men som jeg der ikke nedskrev om et tempels orakel i sammenhæng med den idag religiøse Kapernaum ruin? Kort tid efter det opdager jeg på internettet hos forummet Kristendom.dk forunderligt en profils relevant interessante forklaring derom. Han citerer NT´s Matthæus 11,23: »Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.« Han siger ydermere: ´Kapernaum er ingen til-fældig by i Jesu historie. Evangelisten Matthæus fortæller (Matt. 4,13), at Jesus bosætter sig i byen, da han forlader Nazareth, fordi Johannes Døber er blevet sat i fængsel. Her i Galilæa ved Genesaret Sø har Jesus sit tilhold, for så vidt han hører hjemme noget sted, og herfra begynder han den virksomhed, der fører ham vidt omkring i landet. For Matthæus er denne bosættelse opfyldelsen af en gammel profeti, der lover lys over det land, der omgiver byen: »... det folk, der sad i mørke, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem« (Es. 9,1). Sådan ser evangelisten Kapernaum fremhævet af profetiens ord som lysestagen, der hæves, fordi den bærer lyset. De folk, Jesus delte by med, tog ikke imod ham. Og derfor skal Kapernaum ikke have den lykkelige lod, som profetien gav den. Den skal ikke løftes mod himlen, for den kendte ikke himlens sendebud, da han tog bolig i byen. Selv Sodoma, der gik under for sin ugudeligheds skyld, kunne være løftet mod liv og salighed, dersom det stadig stod."

A er faktisk forunderligt uvidende om min netop ovenstående overvejelse imens, at han siger: "Vi mennesker har opnået en faretruende stor magt over denne klode og dens liv, men der ser jeg ikke, at de tre gamle Abraham religioner hjælper. Menneskeheden ødelægger hele verdens miljø. Disse gudreligioner vejleder os ikke om det, så når jeg tænker på kristendommens Fadervor, synes jeg, at der mangler noget ligesom i Biblens GT om Sodoma og Gomorra."

Jeg svarer ham: "Det minder om profeten Jesus´ ord, hvilket jeg fortolker som en kryptisk kritik imod folks egoisme, grådighed, overdrevne begær og ondskab: ´Ske ikke min vilje´. Det med Sodoma og Gomorra sammenligner jeg med myten Noah, Babylon, Babels tårnet, fortællingen om profeten Lot, En Egyptisk civilisations forfald ved Faraos by imod profeten Moses med hans folk og ifølge min fortolkning en af Biblens profetier om Babylons skøge. Fadervor bønnen handler faktisk også om planeten Jordens skæbne med de håbefulde ord, der er: ´Ske din vilje som i himlen således også på jorden.´ Bemærk af den grund ordet ´jorden´, der omhandler Jorden med os, naturen og dyrelivet, altså ligesom påstanden om et - Tusindårsrige - Himmeriget - Den nye himmel og den nye jord."

Nu finder jeg forbavsende noget, der ligner det andet her i dette emne. Jeg mærker en stærk indskydelse til, at jeg hellere på internettet må med nogle få bestemte nøgleord undersøge mit emne nærmere og jeg finder følgende:

Biblen, NT - Johannes´ Åbenbaring (profeti): "Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet (ligesom syndfloden?) findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!"

Bemærk igen gentagelsen af noget i emnet, hvad jeg lidt senere mystisk nok så ganske mere relevant opdager på Kristendom.dk, der minder om især de forrige førnævnte ting: "Babylon og Babylonien spiller en stor rolle i Det Gamle Testamente, direkte og indirekte. Abraham siges at komme fra byen Ur i Kaldæa (det vil sige Babylonien); israelitterne skal altså være en slags babylonere. Myten om syndfloden er lånt fra babylonsk litteratur, og ifølge myten om Babelstårnet kommer alle folkeslag fra Babylon. Det er en babylonsk hær under kong Nebukadnesar, der i 587 f.Kr. erobrer Jerusalem, ødelægger templet og tvangsforflytter en del af befolkningen til Babylonien. Derfor kom Babylon i Bibelen til at fremstå som en overmodig, afgudsdyrkende stormagt, der var er en oldtidsby, hvis ruiner ligger ved floden Eufrat. I Johannes' Åbenbaring i Det Ny Testamente bruges Babylon som kodeord for en senere, lige så overmodig og afgudsdyrkende hovedstad i et stort rige.
Wikipedia, den frie encyklopædi: "Babylon optræder tre steder i Bibelen: Første gang i 1. Mosebogs 11. kapitel, hvor menneskene kom sammen for i deres hovmod at bygge et tårn, der nåede helt op til himlen - også kendt som Babelstårnet, men bygningsprojektet måtte opgives, da Gud lod deres sprog spalte op i forskellige tungemål, så de ikke kunne kommunikere om arbejdet. Anden gang primært som den by, som jøderne var deporteret til mellem år 586 f.Kr. og 536 f.Kr. – det babyloniske fangenskab. Tredje gang i Johannes´ Åbenbaring kapitel 18, hvor dommen fældes over Babylons udyder, og en engel proklamerer byens fald."

Jeg opfatter intet spirituelt hierarki:
Biblen, NT - Johannes (10,34): "Jøderne svarede ham: »For en god Gerning stener vi dig ikke, men for Gudsbespottelse, og fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. «Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i jeres Lov: Jeg har sagt: I er guder? Når den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom."

Himlen har ingen frygteligt skræmmende uhygge, fordi i den opleves kun det gode. Derfor opfordrer jeg jer ligesådan til: Fornuftig intelligens, visdom, forstandighed, ordenligt struktur i hverdagen, selvdisciplin, sikkerhedsforanstaltninger, selvbeherskelse, sindsro, tryghed, fred, lykke, fryd, glæde, omsorg og kærlighed. At vi passer godt på hinanden og hele verden. Jeg kender til flere beretninger om folks overraskende kontakt med det guddommelige, hvor nogen i en længere periode velfungerende oplevede ren lyksalighed og andre som ligesådan med et klart sind og de smarteste løsninger reddede sig ud af nogle ekstremt livstruende situationer. Jeg har, hvad der er brug for af mad, en billig lejlighed, nok praktiske ting og støttende samtaler med flere personer. Jeg har fri vilje i nuet ligesom evigheden. Det kalder Biblen for Guds vilje, der er den menneskelige godhed. Nu har jeg det faktisk godt nok, fordi jeg ved, at jeg hører til et sted, hvilket er Riget og i den er kærligheden naturlig. Jeg opfatter derfor livet helt positivt sådan:

Gudsbevidsthedens virkelighed er og sker vidunderligt underholdende i evigheden eksempelvis ligesom en smuk film, leg, drøm, spil, kunstværk, tegneserie, historie og maleri.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 11:34

Gerth Drost:Citat:
Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 12): "Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."
Panteismen: "Gud er Alt og Alt er Gud".
Jeg netop fornylig set et filmklip om Jesu Kristi liv, hvor han vistnok der i Biblens NT prædiker: "Gud er i mig og jeg er i Gud."A):

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."

"Gud er i mig og jeg er i Gud."

B):

Panteismen: "Gud er Alt og Alt er Gud".

-0-0-0-0-0-

Hvad der står under punkt A er ikke det samme som hvad der står under punkt B

Under A står der Gud virker alt i alle, der står ikke Gud virker alt i alt som er panteisme

Hvad der står under punkt A er i overensstemmelse med kristendommen, som ikke er panteisme.

At Gud er allestedsnærværende som også er en kongstanke i kristendommen, betyder ikke at Gud er Alt og Alt er Gud. Men at mennesket kan møde Gud og finde og se tegn på Gud overalt hvor de bevæger sig, i alle de situationer og relationer vi indgår i, også i det jordiske og i naturen. At Gud er i Alt, betyder ikke at Alt er Gud.

I kristendommen befinder Gud sig aldrig, ALDRIG, under personplanet. Gudsforholdet er et personligt jeg-du forhold, og ikke et jeg-det forhold. Der er ansigt og personlighed, skønhed og udstråling, karisma, over Gud, og ja Guds Ansigt (og billede) ind i verden er KRISTUS. Også derfor mennesket har sin personhed i KRISTUS. Hvilket ikke betyder en imitation af Jesus, men betyder at som Gud er i Jesus og Jesus er i Gud, således er Gud også i os og vi er i Gud.

venlig hilsen HansKrist
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 11:51

Hej Gerth.
Når du skriver:
Citat:
A er faktisk forunderligt uvidende om min netop ovenstående overvejelse imens, at han siger: "Vi mennesker har opnået en faretruende stor magt over denne klode og dens liv, men der ser jeg ikke, at de tre gamle Abraham religioner hjælper. Menneskeheden ødelægger hele verdens miljø. Disse gudreligioner vejleder os ikke om det, så når jeg tænker på kristendommens Fadervor, synes jeg, at der mangler noget ligesom i Biblens GT om Sodoma og Gomorra."
så tænker jeg også på, at hverken jødedommen, kristendommen eller islam gør noget aktivt for at beskytte denne planet mod, at vi mennesker i overmod og uvidenhed beskadiger den - ja, de end ikke vejleder os klart og tydeligt.
Dét får mig til at sætte spørgsmålstegn ved de tre religioners visdom.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 12:14

Arne:

Citat:
så tænker jeg også på, at hverken jødedommen, kristendommen eller islam gør noget aktivt for at beskytte denne planet mod, at vi mennesker i overmod og uvidenhed beskadiger den - ja, de end ikke vejleder os klart og tydeligt.
Dét får mig til at sætte spørgsmålstegn ved de tre religioners visdom.


Jeg taler kun kristendommens sag her.

Alt i kristendommen fra side 1 i GT til Nye Testamente, drejer sig om at vi har adskilt (syndefaldet) os fra LIVETS TRÆ midt i haven/naturen ved at gnaske i de moralske æbler om ondt og godt og bygget religion på lovforordninger (menneskelig slaveri) frem for på Den Hellige Livgivende Guds Ånd (Livets Ånds love).

At vi har adskilt os fra LIVETS ÅNDS LOVE Den Hellige Livgivende Guds Ånd, for at underkaste os menneskeskabte religiøse lovforordninger.

Grådighed og egoisme og materialisme er uforenelig med kristendommen. Så kristendommens spirituelle DNA godkender ikke udnyttelsen og misbrug af hverken naturen (materialisme og forbrugerisme) eller mennesket (dehumanisering).

-0-0-0-0-0-

"da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen".

Nu er det jo ikke alt der skal forstås bogstaveligt, og da slet ikke 1 Mosebog. Men at mennesket er en levende væsen med livsånde, Guds livgivende ånd, derom går der en lige linje op til Paulus, og diskursen om at vi i KRISTUS har Den Hellige Guds Livgivende Ånd, hvor vi finder og gives vores rette adfærd, retfærdighed fra Gud, og vores Åndens mange karismaer, nådegaver, forskellige personlighed såvidt evner og anlæg, og frugter (fred og kærlighed og tålmodighed mm)

Det gælder om at forstå tingene, så er det ikke så svært. Men hvis man ikke forstår tingene, så kan man snakke herfra og til evigheden uden at komme ud af stedet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 13:27

Hej Hanskrist.
Du slutter med at skrive - om kristendommen:
Citat:
Det gælder om at forstå tingene, så er det ikke så svært. Men hvis man ikke forstår tingene, så kan man snakke herfra og til evigheden uden at komme ud af stedet.
Min replik:
Er det ikke netop det sidste, den danske folkekirkes præster gør?
Så vidt jeg husker, står der et sted i det gamle testamente noget om, at mennesker skal blive talrige på jorden som sandskornene på stranden - hvad vi jo i dag ved er særdeles uheldigt for denne klode og alt dens øvrige liv.
Så fandt jeg det: 1. Mosebog 28:14:
Citat:
De skal blive talrige som sandkornene på jorden, og de skal brede sig i alle retninger—mod øst og vest og nord og syd. Og gennem dig og en af dine efterkommere skal alle jordens folk blive velsignet.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 18:15

HansKrist: "snakke herfra og til evigheden uden at komme ud af stedet".

Arne: "Er det ikke netop det sidste, den danske folkekirkes præster gør?"


jo den lutherske protestantiske kirke er ekstrem intellektuel, det er ånd uden krop (legeme), uden handling og legemliggørelsens konkrete virkelighed med ind over,,,, det er meget intellektuelt, som om troen, Kristuslivet, Kristusvirkeligheden, ikke er andet end tekst og fortællinger (forkyndelse) og trosbekendelser, og tanker,,,, noget man skal tro på, lægge øren til, men som ingen som helst praktisk, konkret legemlig kropslig betydning har for vores liv,

vi skal åbenbart ikke helbredes (det har lægevidenskab fået patent på), der er ingen HEALING gennem spirituel religiøs praksis, som ellers er hvad Jesus og urkirken var mest kendt for, og begynder endelig præster at arbejde med HEALING gennem Gud Helligåndens kraft bliver de smidt ud af folkekirken, der kun må bestå af ord, forkyndelse, og trosbekendelser uden gerninger, uden Guds Åndens kraft og helbredende gerninger, altså aldrig noget konkret, som det dog var for Jesus altid, og for de første menigheder,, altid noget konkret, aldrig blot ord ord ord,,, det er rystende blodfattig intellektualitet (ånd uden legeme), snak snak snak, ord ord ord, uden den Guds Åndens kraft og virkning som fylder alt hos Paulus og Jesus,,, men dette er der stort set ingenting af idag,,men selvfølgelig virker gudstjenestelivets sang og musik spiritualitet, opløftende og livgivende og dog derigennem må vi sige noget helbredende trods alt indfinder sig, ja der er HEALING deri, hvilket vi ser på at korsang for de indsatte i fængslerne, virkelig sparker røv, hvor de indsatte efter deres strafudmåling ofte forsætter i disse kor

flot at den paulinske spiritualitet og dermed kristendommens gudstjenesteliv er så fyldt med sang og musik,,, igen må vi bøje os i støvet over hvor stensikker Paulus og de første kristne var såvidt en gudstjenestelivets SPIRITUALITET der har en mægtig opløftende og livgivende virkning på deltagerne, på alle,,, og Beatles og ja vor tids musik kultur er ganske uforståeligt som fænomen udenom det kristne kirkeliv og dens tradition for musik og sang gennem to tusinde år,,

vi må takke Paulus for meget, som fx at vi ikke skal omskæres, at vi må spise flæskesteg og drikke vin, at kvinder kan være ikke bare overapostler men også de ypperste af alle overapostler,,, og rig og fattige (lønslaver) alle er lige meget værd som mennesker, at der ikke er forskel på folk pga etnicitet, race,,, en ufattelig lang liste af goder og moderne menneskerettigheder kristendommen begyndte med i de paulinske urkristne menigheder og samfund, men som gik tabt da Paulus døde fordi kirken vandt over Paulus, men med reformationen kom der en Paulus renæssance og det ser vi også idag,,,

det er så vigtigt at gå tilbage til kilden, den paulinske urkristendom og dets spiritualitet og gudstjenesteliv,

nå men KIRKEN består af levende sten, af os alle der tilhører KIRKEN, så derfor har vi en KIRKE i bevægelse, eller burde vi have en KIRKE i bevægelse

men TROEN, KRISTUS, ÅNDEN = Guds Ånd (Den Hellige Livgivende Guds Ånd) er næsten impotent idag og består udelukkende af noget mentalt, intellektuelt, helt uden gerninger og store undergerninger og helbredelser, som det ellers var båret af, hvilket der var det helt centrale i urkristendommen, kristendommens begyndelse


selvfølgelig skyldes denne fattigdom og golde intellektualitet (forkyndelse og trosbekendelse kun) idag at vi ikke forstår tingene, aner hvad kristendommens spiritualitet overhovedet går ud på,,, vi forstår simpelthen ikke tingene, men tror det er noget vi skal gå rundt og tro på som forestillende os i hovedet

den største løgn i verden set nogensinde er at om man læser bibelen og tror hvad der står der, og forestiller sig dette, så er man et kristent menneske,,,, men dette er noget forfærdeligt barnagtigt bavl, ufatteligt at dette fis i en hornlygte, dette totale ingenting, har vundet indpas i vor moderne tid,,,, det har jo intet, INTET, overhovedet med sagen at gøre,,,

Den Hellige Livgivende Guds Ånd og hvad denne/han magter i et menneskes liv

vi må tilbage til den urkristne "i KRISTUS SPIRITUALITET", praksis og Gudsliv, Gudstjenesteliv,

problemet er selvfølgelig at vi moderne mennesker går i skole, og her får vi karakter, 10 og 12 og engang 13 hvis vi kan rejse os op og lire en lektie korrekt af os,,, også kristendom får man 12 og engang 13 i på universiteterne alene ud fra ens intellektuelle præstationer, ud fra at lire en teoretisk lektie 100% korrekt af sig som var det et akademisk selvrefererende lukket logisk system, spil, og at der ikke findes nogen praktisk konkret ved disse ord, intet liv bag og i forbindelse ordene, som om det er bare ord ord ord ord og uanset hvor kloge disse ord, mange ord, mange veltalende ord er, så har de ingen gerninger, virkninger, de virker intet og udretter intet hos den enkelte såvel som i verden,,,

i bedste fald det er bare poesi og litteratur og man kunne så lige så godt resignere som simon og rosemarie og bare kaste sig over alt litteratur og poesi verden består af og lade sig underholde,,, men for søren, for pokker, dette er en stor misforståelse af hvad den urkristne spiritualitet og kerygmaet og evangeliet var for en størrelse, nemlig en størrelse der aldrig, ALDRIG, fungerede og virkede uden Den Hellige Livgivende Guds Ånd med inde over,,, som hvert eneste menneske var i suveræn besiddelse af, havde forbindelse til,,

Gud Helligånden er altid ledsaget af kraft og gerninger, undergerninger og store visioner og åbenbaringer, der forandrer og forvandler et menneskes liv,,,

Jesus og Paulus skelnede ikke mellem Ånd og Hånd, nemlig gerninger, idag er vi Ånd fuldstændig uden hænder, gerninger og krop, legeme,,, det er bare abstrakt, og altså blot noget teologisk og bibelsk snak, ord ord ord, bogstaver, bogstaver, bogstaver vi skal tro på men ikke forstå i praksis hvad dækker over,,, så vi forstår ikke tingene idag,,,

hvor meget kan vi mennesker tåle at høre og læse og snakke om noget vi ikke forstår???? nej vi er mættet af at snakke og teoretisere om det religiøse spirituelle, som om det at vi havde en mening herom, var hvad sagen drejer sig om,,,

nej det religiøse spirituelle er den største kraft vi mennesker kan komme i nærheden af, det er en legemliggørelsens virkelighed
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 25/10/2020 22:03

Hanskrist.
Som jeg læser dig, så fik du nu kasseret den danske folkekirke.

Og er Paulus "urkristendom"?
Jesus var jo henrettet længe før Paulus blev aktiv.
Paulus har aldrig mødt Jesus, og Paulus har alene sin åbenbaring på vejen til Damaskus at støtte sig til.

Mange andre har jo også haft åbenbaringer.
Fuld respekt for dét - men at tro på andres åbenbaringer må enhver vel have ret til at efterprøve i sit eget sind.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 26/10/2020 01:09

Det var en kritik af den danske folkekirke, mere var det ikke,

På mange måder lever vi moderne menneske som tilskuer i et dødt museum og det gælder ikke kun folkekirken, men på alle måder - vi er blevet passive betragtere til livet gennem en kulturel museums agtig formidling og glemmer at ha et liv selv,,,,,


Og er Paulus "urkristendom"?

Ja ihvertfald de tidligste vidnesbyrd og kilder vi har og fx Matthæus er fra en meget senere tid og han har aldrig været i nærheden af Jesus

Men hos Paulus er der forbindelse til menneskene omkring Jesus, men at have kendt Jesus har overhovedet ingen betydning for at modtage begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus, den Gud Helligåndens Ny Væren (samfund og samvær) og Virke/Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus, da det er for os alle er en opstandelsesbegivenhed KRISTUS i kraft af Gud, i kraft af Gud Helligåndens Ny Væren og Virke/Virkelighed.

Jesus har jo ikke skabt religion på sin egen person, men alene på at vi tar Gud med ind over vores liv og skulle det være et kriterium at have kendt Jesus ville det hele være tåbelig menneskeværk men det er nu Gudsværk med os mennesker


Citat:
Mange andre har jo også haft åbenbaringer.
Fuld respekt for dét - men at tro på andres åbenbaringer må enhver vel have ret til at efterprøve i sit eget sind.


Præcist præcist, det er kernen eller en kongstanke hos Paulus og i urkristendommen, men da Paulus dør vinder KIRKEN over Paulus, men hans breve turde KIRKEN ikke smide på porten i forbindelse udarbejdelsen af kanon,

Åbenbaringer, profetier og syner (visioner og drømme) er sørme vigtige og det er i første omgang altid en sag mellem hvert enkelt menneske og Gud,,,
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/10/2020 02:26

Du har ikke oplyst en analyse af mit åbenbaring om GT, NT og mig om det. Jeg har fattet, at i ikke udtrykker personlige tanker eller en saglig mening. Du prædikede jo om ID´s behov og Overjeg, men jeg har befriet (frelst) mig fra fortiden inklusiv forældre lortet og dom. Mit liv skete ikke som, jeg personligt ville om behov, så nu vil jeg intet. Dog har jeg med Helligånden en guddommelig vilje istedet.

Du om punkterne A og B: "At Gud er allestedsnærværende som også er en kongstanke i kristendommen, betyder ikke at Gud er Alt og Alt er Gud. Men at mennesket kan møde Gud og finde og se tegn på Gud overalt hvor de bevæger sig, i alle de situationer og relationer vi indgår i, også i det jordiske og i naturen. At Gud er i Alt, betyder ikke at Alt er Gud. I kristendommen befinder Gud sig aldrig, ALDRIG, under personplanet. Gudsforholdet er et personligt jeg-du forhold, og ikke et jeg-det forhold."

Enig! Ligesom - Det guddommelige er ikke synd, egoisme, psykopatisme, psykisk sygdom, ondskab og tingene = Ikke alt. Der er også dermed i verden det usande. Du vil ikke fortolke min frignelse? Det gjorde du heller ikke tidligere om noget andet.

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 11/12/2020 00:42

ET KALDS I KALDET KONTAKT

Jeg frasorterede det med hans tilbedelse af mennesket Jesus og symbolet Kristus - Tiltrods for det nævner jeg et citat fra Biblen, NT - Paulus (Galaterbrevet): " I er alle Guds børn ved troen. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én."

Jeg henviser til mine to emner ´tegn, signaler og åbenbaring fra det guddommelige´ og ´utrolige ledetråde´ om mine ekstraordinære oplevelser, som jeg ikke genfortæller nu.

Jeg kender ikke min grønlandske far, hvor jeg i barndommen kun blev opdraget af min danske mor. Desværre i private beskeder formoder fejlagtigt en mand i den ellers modne alder, at jeg helt sikkert er omskåret, hvilket er forkert. Jeg er derfor ikke en jøde eller muslim og istedet uden religion siger jeg om kønnenes ligestilling et nyt gudebillede ´Det guddommelige´. En meget muskuløs vagtmand med blå øjne og lyst hår på gaden behandlede mig også racistisk fordømmende ligesom en fremmede i mit eget hjemland Danmark, hvor jeg faktisk har boet i byen Odense hele mit liv og i dens centrum uddelte jeg der mine projektsedler til folket. Han spurgte diskrimminerende om hvor, at jeg kommer fra, da han tilmed sammenlignede mit udseende med kriminelle mennesker fra Sydøsteuropa og jeg svarede: "Evigheden."

Fornylig så jeg i nyhederne noget om en afsløring af USA´s spionage mod Danmarks regering og det er således et eksempel på den stadigt endnu idag menneskehedens manglende tillid til hinanden mellem landende og folket i verden har desværre derfor også mistroisk konspirationsteorier. Her oplyser jeg jer om fire beretninger, der ligner paranoia, men der faktisk istedet handler om en på det seneste hjælpsomt god besked. Mine skriverier på internettet er blandt andet en strategi, hvor jeg sådan leder efter ligesindede mennesker på Jorden ligesom projektet SETI, der anderledes omhandler en søgen efter udenjordisk intelligente væsener på andre planeter på grund af muligvis elektronisk kommunikerende informationer i universet.

1. Citat fra det ene af emnerne af mig: "Jeg havde en gang om ugen en samtalepartner fra Kommunen om alt mellem himmel og jord. Han tog med mig hen til centeret Borgerservice, hvor en der ansat for Odense Kommune skulle hjælpe mig med oprettelsen af min private profil NEM-ID, der har et i samarbejde med regeringen topsikret system for generelt alle samfundets borgere imod hacking. Personalet spørger med et målløst undrende blik til min samtalehjælper: ´Synes du også ligesom jeg, at det her er meget underligt?´Jeg blev stillet tre irrelevante drillende spørgsmål og han svarede et - ja - til det endda tilmed senere sagde til mig: ´Det er som, at der sker noget helt særligt omkring dig."

2. Da jeg i en butik oprettede et telefonabonnement, der krævede informationer fra mit sygesikringsbevis i det offentlige borgerregister, sagde den ansatte med stor undren om det: "Det er meget mærkeligt. Det virker som om, at du ikke eksisterer. Har du en hemmelig adresse?" Jeg svarede - Nej! Nogle af mine nærmeste pårørende syntes også, at det er mystisk.

3. Jeg føler mig altså ikke forfulgt af MIB (ligesom de personers ægte vidnehistorier om mænd i sorte jakkesæt fra enten en regering eller i form af nogle rumvæsener som truende opfordrede dem til tavshed ved hjemmets hoveddør), fordi mit privatliv er ifølge samfundets lovgivning en menneskerettighed, men dog alligevel skete efterfølgende i en tid med også lidt senere nyheder om Echelon (ECHELON) og Edward Snowden. Jeg sendte en SMS besked til en god bekendt via min mobiltelefon med blandt andet ordene ´ny verdensorden´, hvorefter jeg modtog et svar fra hans personlige telefonnummer, som han ikke selv havde skrevet til mig hvori, der kun i denne stod alle oplysninger om mit CPR-nummer (personnummer)?

4. I forbindelse med flere ting i mit privatliv logger jeg ind i E-boks med mit Nem-ID, hvilket mislykkes, fordi den tre gange ved fire talhenvisninger til nøglekortets sikkerhedskontrol informerer mig om forkerte kombinationer, der ingen sammenhæng har med dens koder? En af mine kontaktpersoner siger om dette: "Ja, det lyder mystisk." Jeg tager hen til Kommunens borgerservice, fordi min brugerprofil der pludseligt er spærret og rådgiveren fortæller endnu mere forunderligt om noget, som jeg ikke har gjort: "Du har tilmed oprettet en ekstra Nem-ID konto ved et andet bogstav."

Jeg lærer deri faktisk en fornuftigt vigtig retningslinje i mit liv på den frivillige måde, hvilket jeg havde meget brug for og mit officielle ry bliver endda sådan forbedret. Dermed opfatter jeg, at nogen/noget svarer tilbage på både mine bønner og budskab med gode intentioner. Jeg kender til en plan, hvor snart et eller andet af det usynlige mere og mere synliggøres. Jeg ønsker mig vedrørende livets mening, at vi forenet snakker sammen om eksistensen, fordi hele menneskeheden er vores medmennesker.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 21/12/2020 23:09

VIRKELIGHEDEN BRÆNDER ALTID

A: "Verdensaltets skæbne er underlagt den hellige ånds kraft fra en skaber gud."

Jeg svarer: "Jamen, så om ´underlagt´ ligesom det andet religiøse ord ´underkastelse´ havde vel selv figuren Jesus Kristus ikke været Herren og dermed også virker Biblens profetier om (konge/løven) uden betydning ligesom en slave, som ikke har den faktisk ægte frie vilje, hvor overmagten styrer ham. Min personligheds individuelt frie vilje er en illusion, men tiltrods for det handler Helligånden jo netop om frelsen, der er en befrielse i sindet (sjæl) og sådan dets guddommelighed. Desuden har mennesket ikke alene sin egen syge vilje, når Det guddommelige udtrykker sig selv igennem ham/hende og dog er jeg heller ikke en ubevidst marionetdukke. Det betyder, at alle ens følelser, tanker og handlinger ligesom universet er noget selvskabt. Ær derfor også ligesom guddommens væsen det udvalgte folk, hvis rolle er medskabere."

En patriarkalsk A: "Både det materielle og fysiske kan påvirkes af en bevidsthed, hvilket endvidere gælder folkeligt. Hvis du vil bage et brød, hvor du i forvejen forventer et bestemt resultat ved sammenblandingen af diverse ingredienser, så sker der et nyt anderledes produkt. Bibelens gud forstås ligeledes som, at derfra kommer visdommen og naturlovene fungerer hensigtsmæssigt i hinandens samspil med ham."

Senere undrer jeg mig over, hvorfor, et af Biblens metaforer ´ild´ er vigtigt i dette? Jeg opdager derefter, at i den handler det om Guds kraft, der for nogen er ondt og andre godt ligesom betydningen af Himmel eller Helvede og tilstandende fortabt/frelst. Nu finder jeg noget mærkværdigt mere relevant forklaring fra GT, hvor jeg altså ikke nævner alle eksemplerne - (wow):
Jeremias 7:18: "Børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej for at bage offerkager til himmelens dronning og kølede drikofre for fremmede guder og krænke mig."
Jeremias 50:32: "Da falder ´frækhed´ og styrter, og ingen rejser det. Jeg sætter ild på dets byer, og den fortærer alt deromkring."
Klagesangene 4:11: "Herren udøste sin vrede harmglød. Han tændte i Zion en Ild, dets grundvolde åd den."
Ezekiel 19:12: "Men, i vrede blev vinstokken (ligesom Jesu blod) oprykt, slænget til jorden, Østenstorm tørred dens frugt, den rivedes af, dens stolte gren blev vissen, ild åd den op.
Hoseas 8:14: "Israel glemte sin skaber og byggede helligdomme, og Judæa byggede mange faste stæder; derfor sender jeg ild imod hans byer, og den skal fortære hans borge."
Joel: 2:3: "Foran det æder ild, og bag det flammer lue; foran det er landet som Eden og bag det en øde ørken; fra det slipper ingen bort."
Amos 2:5: "Så sender jeg ild mod Judæa, den skal æde Jerusalems Borge."
Zefanias 1:18: "Hverken deres sølv eller guld evner at frelse dem på Herrens vredes dag, når hele jorden fortæres af hans nidkærheds ild; thi undergang, ja brat tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor på Jorden."
Bemærk, i GT bruges ordene ´fortærer´, ´æder´ og den lille profet Jonas blev også spist af en mega stor fisk. I NT bruges også brød og fisk (mad) om syndernes forladelse på grund af en mandeguds barmhjertigt tilgivende nåde med Helligånden vedrørende Nadverens omsorgsfuld forvandling - liv, død, genopstandelse og det evigt eksisterende livs former.

Jeg er ikke tilhænger af psykoanalytikeren Sigmund Freud´s personligheds model. 1 - Jeg har et helt bevidst ansvar i evighedens nuet: Jeg er ikke ligesom fortidens forældre, kulturelle værdier og jeg skal ikke noget bestemt ifølge en´ guddoms love. 2 - Min personligheds midlertidige ego er ikke min sande identitet. 3 - Jeg vil intet, fordi alt er allerede et´ og jeg har herligt det nødvendige uden ens egen instinktiv kamps behov for min kødelige overlevelse. Fadervor bønnen omhandler om noget livsbekræftende hver dag om - Det daglige brød, din vilje som i Himlen og på Jorden osv.

På et socialt værested generes jeg ikke længere ved hoveddøren af en ofte besøgende gammel rygergæst, fordi han nu har fået lungekræft. Tilmed en anden kvindegæst omkring 35 års alderen, som jeg via fornemmelse advarer om en lignende fremtidig undergangs lidelse, hun får pludseligt nogle begyndende symptomer på halskræft med hendes ofte host og noget således opkast af blod ud af hendes mund, der er en alvorlig konsekvens. Hun gider dog stadig ikke et helt stop af hendes store cigaretforbrug. En anden mand i den modne alder nægter selverkendelse om hans meget psykotiske træk, hvor han blandt andet snæversynet anklager mig og faktisk også alle andre som værende løgnagtige skuespillere imod ham og derfor om ligeværdig respekt gider jeg ikke længere samtaler med den person. Det er ærligt ment, men han lytter alligevel ikke til min kritik og så af den grund fortsætter han sandsynligvis sit hashforbrug uden mit selskab. En hellig bygning kan genopbygges og H siger tilmed: "Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I."
Satan, Djævel, Lucifer, Antikrist og dæmoner symboliserer jeres selvdestruktive og aggressive misbrug af skaberkraften ved konflikternes ulighed mellem hinanden, fordi i med den laver krig, fattigdom, svineri, psykisk sygdom og uretfærdighed. Især GT i Biblen advarede farligt truende om en guds ødelæggende straf imod menneskers synd, egoismen, psykopatiske ting og ondskab, Der var således plager, trængsel, forfærdelig sygdom og ekstreme naturkatastrofer, men som det evige selv´s uskyldighed fordømmer jeg ingen til forevig pinsel. Idag sker noget lignende igen på den istedet verdensomspændende måde. GT´s mytologiske skabelsesberetning siger, at mennesket er herskere over naturen og dyrene, men vi er ikke almægtige! Jeg opfordrer menneskeheden til, at man erkender mere ydmyghed om hellig tro, fordi den nye Corona virus mutation, der muligvis derfor er immun mod den tilmed nye vaccine, det viser sandheden ved det, at hvis så mange fortsætter med selvhøjtidligt arrogant uvidenhed ligesom i blandt andet fortællingerne om Noah, Babelstårnet, Babylon, Lot, Moses imod den stædig Farao, Kapernaum ruinen med mere i den type hensynsløs ugudelige overbevisninger og adfærd, bliver vilkårene desværre snart generelt bare meget værre pr. lektion.

DSL ordbogen om følgende talemåde: "Mange bække små gør en stor å - Mange mindre forekomster, bidrag el.lign. som hver for sig ikke udgør noget særligt, kan tilsammen udgøre noget stort eller på anden måde betydningsfuldt." Og dermed minder jeg jer om, at følgende påstået profeti ikke endnu er sket om vores forhåbentlig fornuftigt snarlige samarbejde:
Biblen, GT - Joel 3, 1: »Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner.«

Der er de spirituelle, som siger ´den nye tids energi´, hvilket hjælper indflydelsesrigt ydermere med en hel del individers karismatiske udstråling. Som evigt liv med Helligånden har jeg den guddommelig vilje og ligesådan er kun det værdige folk til livet os, som er for det gode. Intet/ingen er noget værd uden kærlighed, så jeg elsker alt inklusiv alle. Ligeledes frivillig tro med Helligånden på en guddom både i os og hos verden her og nu kan der igen ske flere og flere ægte åbenbarende mirakler, undere og tegn om den fra min pagts nådigt barmhjertige dom.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/12/2020 14:02

Mit her i denne tråd forrige emne ´virkeligheden brænder´ var ikke godt nok, så muligvis snart idag udstiller jeg den bedre version om det med overskriften: BRÆNDENDE KÆRLIGHED.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/12/2020 12:06

BRÆNDENDE KÆRLIGHED

I mit åbenbaring genkender jeg Helligåndens betydning i både GT og NT, hvilket jeg også tidligere har beskrevet og mine ekstraordinære oplevelser. Jeg fortalte der noget om dens positivt livsbekræftende virkninger, nogle af Biblens relevante profetier og i den blandt andet metaforen ild, der ligesom med ´vand´ omhandler en guddommeligt krafts effekt som befriende (frelsen), rensende, helbredende og formidleren af budskabets værk igennem mennesket. Jeg kan ikke li den stadigt endnu del af menneskeheden, der er primitivt psykopatiske værdier, egoismen, uretfærdighed og onde ting imod hinanden.

Jeg undrer jeg mig over hvorfor, at et af Biblens metaforer ´ild´ er vigtigt i dette? Jeg opdager derefter, at i den handler det om Guds kraft, der for en er ondt og den anden godt som tilstandende fortabt/frelst. Nu finder jeg noget mærkværdigt mere relevant forklaring fra GTs profeter i dets sprogbrug om følgende ord angående ilden og mad, hvor jeg ikke nævner alle eksemplerne - (wow): Fortærer, harmglød, åd, dej, flamme, tilintetgøre, undergang og ødelæggelse.
Bemærk, Biblens sprogbrug af fisk, surdej og brød ligner det kristne ritual nadveren vedrørende omvendelse, liv/død, genopstandelse og evigt liv ligesom fadervor bønnens Rige - Det daglige brød med en guds vilje som i Himlen og således også på Jorden, altså Helligåndens virke.

Også skriver en patriarkalsk religiøs profil ifølge min opfattelse noget faktisk alligevel skæbnebestemt relevant. A: "Det materielle og fysiske kan påvirkes af bevidsthed, hvilket endvidere gælder sindet. Hvis du vil bage et brød, hvor du i forvejen forventer et bestemt resultat ved sammenblandingen af diverse ingredienser, så sker der et nyt anderledes produkt. Bibelens gud forstås ligeledes som, at derfra kommer visdommen og naturlovene fungerer hensigtsmæssigt i hinandens samspil med ham."

På et socialt værested generes jeg ikke længere ved hoveddøren af en ofte besøgende gammel rygergæst, fordi han nu har fået lungekræft. Tilmed en anden kvindegæst omkring 35 års alderen, som jeg via uforklarlig fornemmelse advarer om en lignende fremtidig sygdom eller værre, hun får pludseligt nogle begyndende symptomer på halskræft med hendes ofte host og noget således opkast af blod ud af hendes mund, der er en alvorlig konsekvens. Hun gider dog stadig ikke et helt stop af sit store cigaretforbrug. Senere siger hun om hendes jævnaldrende veninde, at hun bliver mere og mere ekstremt overvægtig på grund af et dovent mismod, hvor hun ofte isoleret hver dag mest kun æder meget mad og sidder hjemme på sofaen hurtigt på vej til en dødbringende fedme. En anden mand i den modne alder nægter i årevis selverkendelse om hans psykiske sygdoms psykose, hvor han blandt andet snæversynet anklager mig og faktisk også alle andre som værende løgnagtige skuespillere imod ham og derfor om ligeværdig respekt gider jeg ikke længere samtaler med den person. Han lytter alligevel ikke til min ærlige kritik og så af den grund fortsætter han sandsynligvis sit hashforbrug uden mit selskab. Jeg møder en hel del, som er ligeglad med mig og generelt borgere i samfundet, fordi de opfører sig hensynsløst, men tiltrods for deres skumle selvtilfredsstillende nydelser, misunder jeg dem ikke, fordi deres liv sker i dårligt lidenskabelig grådighed som meningsløs ulykke.

Satan, Djævelen, Lucifer, Antikrist og dæmoner symboliserer både jeres selvdestruktive og aggressive misbrug af skaberkraften i mennesket, fordi i med den laver ulighed i form af krig, hjemløshed, fattigdom, svineri, elendighed, forurening, ballade, kriminalitet, sygdom, sult og uretfærdighed. Især mest GT i Biblen advarede farligt truende om en påstået vred guds destruktive straffe imod menneskers synd, der sådan var forskellige plager, pinsler og død. Idag sker noget lignende scenarie igen på den istedet verdensomspændende trængsel måde, hvor tilmed naturens miljø reagerer med forfærdelige naturkatastrofer og alvorlig pandemi. Der er dermed global krise på forskellige områder. GT´s mytologiske skabelsesberetning siger, at mennesket er herskere over naturen og dyrene, men vi er ikke almægtigt alvidende og på grund af fri vilje er ´Det guddommelige´ heller ikke vores Herre. Jeg anbefaler derfor mennesker til, at man istedet for vanhelligelse nu akut med ydmyghed opfylder Helligåndens rolle ved lærdom og den tilfælles guddommelig vilje.

På et socialt værested plejer jeg ikke at læse dets på bordene aviser, men netop på det seneste til mine overvejelser omkring, at hele verden er i brand, så på en hylde der finder jeg ligesom et motiverende lys ikke-tilfældigt ved bunken af blade og andet overskriften klart og tydeligt: "Ham/hende som idag for nogen er en forbandelse, det oplever andre som værende en velsignelse, hvor vedkommende passioneret får Danmark til at brænde.

A nævner Thomas evangeliet Logion 77 og siger derefter: "For hvor stor er forskellen egentlig mellem at være Guds forvaltere og at være en del af det guddommelige? Jeg kalder det ikke for en strid om kejserens udseende, men nok snarere et hierarkis kamp om hvor fin en uniform, at vi skal have på og graderne i den. Denne opgave gælder da ellers om det samme ansvar for alle i lighed."

Jeg svarer: "Hvem taler egentlig en guds ord i Biblens GT og NT, der dengang var teokratisk næsten ligesom enevælde? Du kritiserede engang skrifternes fremstilling af profeten Jesus for noget psykotisk storhedsvanvid, hvor Logion 77 kan vistnok lyde sådan om skizofreni med et gudekompleks, men vi har jo forskellige fortolkninger om dette og ifølge en hel del eller mange kristne levede Gud som mennesket Kristus. Biblen snakker om ´de hvidt rene klæder´. I religiøse sekter og nogle religioner tvinges desværre deres medlemmer til overmagtens regler og/eller love imod fysisk urenhed, hvilket ikke er det samme som en sandt ægte åndelig renhed, som individer frivilligt udtrykker i livsførelsen."

Biblens NT opfordrer til det fuldkomne menneske. Anden verdenskrigs diktator Adolf Hitler i Tyskland fejlede med nazismens fordomme imod nogle religioner, flere racer, personer med handicap/sindslidelser/hjerneskader og homoseksualitet i hans forkerte drøm om ´det tredje rige´. Nogen påstår anderledes abstrakt i vore dage, at Homo Sapiens Sapiens befinder sig på tærsklen ved en ny slags begyndelse, hvor den forandres til et højere eksistensniveau, altså en femte dimension - Dog synes jeg, at parallelle universer og andre dimensioner er illusion om tid og rum, fordi kun en´ virkelighed er som det uendelige og tidløst? Jeg havde engang lavet en Facebook gruppe, der handlede om muligheden for en ny menneskeart med en meget mere åndeligt oplyst bevidsthed, hvor jeg opfandt en navn på denne og mange støttede min ide. Dette kan alligevel ikke bevises i nutiden, fordi sådan noget kræver både naturvidenskabelig biologisk og parapsykologisk undersøgelse af menneskeheden. Senere fjernede jeg det. Der er de, som angående det hele idag siger: "Den nye tids energi." En persons karismatisk kærlige udstråling bidrager ydermere her til den større end en selv spirituelle plan om et storslået paradigmeskift.

Vær klar! Jeg advarer om det nye bevidsthedskift, men jeg truer altså ingen på den instinktivt dumme måde om en guddom på Dommedag. Min fornyende pagt tilgiver alle, men Rigets mest værdige folk i livet er os, som kun ønsker det generelt gode. Intet/ingen er noget værd uden kærlighed, så elsk derfor fornuftigt alt, hvor vi ligesådan tror på en guddommelighed i os, som endda tilmed er hos verden. Det handler om, at vi som det udvalgte folk forvandler Jorden til en hellig planet.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 30/12/2020 17:04

Hej Gerrth.
Jeg glæder mig, når jeg læser, hvad du skriver - ikke mindst:
Citat:
Intet/ingen er noget værd uden kærlighed, så elsk derfor fornuftigt alt, hvor vi ligesådan tror på en guddommelighed i os, som endda tilmed er hos verden. Det handler om, at vi som det udvalgte folk forvandler Jorden til en hellig planet.

Du skriver et sted om mig:
Citat:
Du kritiserede engang skrifternes fremstilling af profeten Jesus for noget psykotisk storhedsvanvid, hvor Logion 77 kan vistnok lyde sådan om skizofreni med et gudekompleks, men vi har jo forskellige fortolkninger om dette og ifølge en hel del eller mange kristne levede Gud som mennesket Kristus.
Min replik:
Jeg mener ikke at have brugt hverken ordet "psykotisk" eller "skizofreni" og udtrykket storhedsvanvid mener jeg ikke at have brugt om Jesus, men derimod om os mennesker, der bl.a. vil herske over naturen.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 01/01/2021 17:33

Du: "Jeg mener ikke at have brugt ordet og udtrykket storhedsvanvid om Jesus."

Du plejer ikke at udtrykke en tro her på trosfrihed, så jeg forventer intet svar af dig nu.

Sagligt er jeg enig med dig i din kommentar, fordi nu husker jeg pludseligt, at profilen Tikka engang ´anklagende´ fortolkede dine ord sådan om ham. Du kritiserede istedet vistnok Biblens fremstilling af Jesus, som han ikke selv skrev personligt, men det var jo en anden tid med mægtige konger, kejsere, præster og fyrster, hvor de ikke kendte til demokrati. Eksempelvis Thomas skrev i en anden tråd vistnok noget med, at han opfatter det som meget smukt med den fattige profet Jesus (som en kontrast til overmagter og grådighed i verden?), men idag er budskabet om lighed mellem alle mennesker mere relevant end som fra dengang en ekstrem fattigdom, når jeg sammenligner dette med vores Danmarks kontanthjælp, SU og pension, der dog stadig har noget ulighed også. Udenfor Europa og Vesten er dette meget værre. Hjemløse i Danmark er mest således på den måde i deres livsstil på grund af enten anarkisme eller deres stofmisbrug. Jeg kender endda til flere psykisk syge personer, som lever med en økonomisk gæld, men de har et bosted. En faktisk ikke-Jehovas vidner bekendt af mig sagde engang, at i hele verden kan kun lokale kommuner overalt være bedre end mange regeringer for forskellige lande, men noget må vel holde menneskeheden sammen et sted i verdenssamfundet? Er ifølge dette FN derfor for dårligt? Hvis alle borgere i samfundet en dag kun stemmer på Folketingets venstre sides partier om noget socialistisk og humanistisk, så er er det ikke engang diktatur? Nogen siger: "Som almindelig borger i samfundet bør man helst ikke officielt blande sig i emner om religion og politik." Jeg synes, at profeten Jesus udtrykte noget kontroversielt kritik om det på den indirekte måde.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 01/01/2021 20:13

Hej Gerth
Jeg glæder mig over,. at du fik opklaret spørgsmålet om storhedsvanvid sat i forbindelse med Jesus, at det ikke er noget, der stammer fra mig.

Du skriver, at jeg ikke plejer at udtrykke min tro, så her er den - helt kort:
Min holdning til de beretninger om Jesus, der - efter længe at have gået fra mund til mund - er blevet en del af Bibelen, samt hvad der er skrevet i Thomasevangeliet er uklar.
Dog mener jeg, at der en kerne i disse budskaber - især det om kærlighed - som jeg tager til mig.

Men efter at have deltaget her på Trosfrihed.dk i mange år, er jeg endt med at indse, at jeg er agnostisk pan"theist".
Dermed mener jeg uvidende, men troende på, at Alt er Gud, og at Gud er Alt - og over Alt - når jeg har citationstegn omkring theist, er det fordi jeg finder det uanstændigt og respektløst at bruge det misbrugte og påklistrede ord: Gud, men ikke kan finde et andet - måske Helligånden - fri af dogmer smiler
Jeg tror ikke på, at vi mennesker er mere end på lige fod med alt andet levende, og jeg fornemmer det guddommeliges nærvær.
Jeg opfatter alt værende som et mirakel, og det fører mig til ydmyghed, harmoni og kærlighed.
Det er alt rigeligt grundlag for mine beslutninger i mit liv smiler

Og når jeg læser, hvad du skriver om Helligånden, fornemmer jeg ikke stor afstand imellem os smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 29/01/2021 08:13

OPLYST

Overvejelse - Jeg har engang oplevet tre tegn om, hvor fuglelort fra himlen ramte både mig og mange, der virkede både humoristisk og selvironisk. Forunderligt ser jeg senere følgende udtryk:
1. Bagerens dårlige øje. (Øjets betydning afsløres om lidt)
2. Det er en dårlig fugl, der skider i sin egen rede. TALEMÅDE - Man skal ikke skade eller tale nedsættende om sin egen familie eller det miljø, man selv tilhører eller kommer fra."

Jeg beder menneskeheden om, at den ikke opfatter mine skriverier som højtideligt. Derfor fjerner jeg også projekt OPLYSTHED og dens struktureret på grænsen til kontrolbeskrivelse, der med solens tolv stråler frivilligt bare var mit personlige pagttegn som dåb ligesom et ægteskab. Det udvalgte folk er ikke skæbnebestemt til et projekt, som koster penge til ting og politisk korrekte regler. Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Organisationer har ikke vundet idag. Det betyder om bevidsthed, at religiøse love, ting, konkrete trosbekendelser, ritualer og fysiske menneskers titler ikke er sandheden. Jeg er ligeglad med de fleste almindeligt sociale aktiviteter, der vil andet end gudtro, så de steder er ikke interessant for den, jeg er og stedet for mig om hellige møder er ukendt. Ligesom en drivkraft drives jeg kun af hellig ånd.

Jeg redder ikke hele verden og dens befolkning og derfor nu holder jeg mig fredeligt væk fra alle dem, som opfører sig dårligt. Hvor faktisk endda Biblens NT truer alle syndere mod brændende straf, så fordømmer jeg ingen til evigt pine, fordi fuldkommen kærlighed tilgiver helbredende alt og det er perfekt. Jeg hjælper også gerne fortabte, som ønsker min åndelige hjælp til selvhjælp. Jeg hilser stadig høfligt venligtsindet på den måde til de socialt udsatte og problembørn, som endnu sådan udtrykker nok fornuft. Jeg vil dog ikke være i nærheden af dem, som behandler os det forkert på grund af deres psykopatisk, ondskabsfuld og for meget egoistisk adfærd, fordi jeg er ikke ligeglad med mig selv. Jeg ønsker intet det ondt! Istedet for trængsel minder jeg folket om Himmeriget, men det er ikke min skyld, hvis i afviser mig. Min kærlighed til folket er kun dygtigt nok som, at jeg elsker også om det mine uvidende modstandere og plageånder, hvilket endda er godt for både ens intellektuelle forstand, kropslige helbred og humør. Jeg ved, at når noget ligner et helvede, så er der muligvis en tilsyneladende psykiatrisk, psykologisk, neurologisk, biologisk og/eller spirituel forklaring på dette og derfor hader jeg ikke med ilden. Jeg opfatter det som et overgreb på jeres frie vilje, hvis jeg vil prædike til nogen, som er imod dette, fordi sådan er falske budbringere. Når folket virker ubevidste om deres måde at være på, beder jeg for dem helt op til Himlen.

Idag har jeg en spirituel samtale med en kvinde, som skeptisk vurderer min nuværende alenetid væk fra omverdenen til: "Kom du nu istedet ned på Jorden til os andre."Senere sammenligner hun min tilstand med Jesus om hans nat ved Oliebjerget, fordi tiden endnu ikke er kommet. Også opdager jeg, at flere af GT´s profeter nævner noget om dette som eksempelvis et telt og i NT Guds (Det guddommeliges) bolig hos menneskene, der eksempelvis forbindes med ´Israels det nye Jerusalem´, men detaljerne vedrørende den slags beretningers billedsprog må i selv udforske nærmere. En kristen fortolkning angående det er, at i fremtiden er der ikke templer af sten, men den overser altså, at det gælder også kirkens mursten og lignende klippesten for andre trosretningers navne, ord og begreber. Bemærk, profeterne som på rejsen gik højt op til et helligt bjergs skyer -himmel- og derefter ned til folket. Jeg stener ikke nogen med fordomme. En religiøs mand siger pludseligt relevant til mig om Riget: "Den er ved dine fødder, hvor du på vejen fjerner de forhindrende stene." Mennesket er den hellige bygning og dermed tilhører ikke jeg nogen/noget i verden. Således er det rent evige selv uskyldigheden.

Hvordan bedømmer vi hinanden rigtigt? Man er en del af illusionen, hvis i misleder, lyver, snyder, bedrager, narrer, sælger og psykisk manipulerer folk istedet for ærlighed og tillid. Tegnet på oplysning i verden sker, når det virkeligt kendetegner, at vi selv opfører os ordenligt med kærlighed, kundskab og visdom. Ham/hende som ikke vedkender enhver som sin ligemand, vedkommende kender ikke den guddommelige vilje i sig selv, hvilket ligesådan generelt gælder for ikke troende, fordi de kender ikke frelserskikkelsen. Jeg er lyset iblandt folkets mørke men ikke et alvidende øje. Det gudløse laver uretfærdighed i samfundet, hvorimod forstandens guddommelighed befrier imod den slags undertrykkelse ved dom og således er ´jeg´ loven.

Sjælen er menneskets øjne. Du ser ikke sandheden i dig selv, når du spejler (projektion) dig selv. Derfor er der mennesker i verden, som midlertidigt har behov for spirituelle ledere, hvor dette desværre misbruges mod folk tiltrods for, at forældre er børns rollemodeller. Jeg mærker ikke Helligåndens kraft ved synet af kulturel religion, der er et afgudsbillede. Hellige indsigter, selvransagelse og åbenbaring er der, hvor mennesket ser det guddommelige om den universelle plan. Der findes meget information om det mystisk overnaturligt uforklarlige, hvor selv fortællingerne om mit liv heller ikke beviser mine ords budskab og alligevel overbeviser intet uendeligheden. Dog er noget af min rolle, at jeg fungerer flammende som et positivt forbillede for jer. Jeg er jo billedet.

Biblen nævner med dens forældede sprog blandt andet i ords selvmodsigelse om ydmyghed og profetisk Herrens, Kongens og Menneskesønnens store dag, selvom fri vilje uden overmagten her og nu er vigtig. Helligåndens kraft handler især om renselse og forsoning. Det er et kunstværk, når menneskets mørke forvandles til lys, hvilket omvendelsen handler om. Frygt ikke døden, da skabelsen er livets form med ordets mening i fællesskabet. Og nu kigger jeg i Youtube til sindsro musik midtvejs ved dens tre timers varighed følgende citat fra Biblen på engelsk: "Salme 27:8 - Da du sagde: ´Søg mit ansigt´, sagde mit hjerte til dig: ´dit ansigt Herre, vil jeg søge." Hvis du vil se dette ansigt, så kig på mig, dig og alle andre og dermed synliggøres velsignelsen. Enhed med det guddommelige (han, hende, hen) i alt og alle - Det er den forening, hvor kun den herlige vilje eksisterer. Lad os samles om dette. Tegnets lys på dagen er, jeg er.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 31/01/2021 01:13

NYHED

Projekt OPLYSTHED fjernes ikke alligevel, men det´ sker ikke som en forening, organisation og institution. Derfor i de kommende dage ændrer jeg på dens indhold på trosfrihed og i dets Facebook gruppe. En god bekendt af mig synes også, at det´ lyder godt.
Glem mit forrige emne her ´oplyst´, fordi snart kommer en forbedret version af den med overskriften - OPLYST GENNEMBRUD.
Og istedet for forbruget af papir til sedler jeg måske iblandt folket bare henviser til Facebook eller selv står med en elektronisk Ipad - Ikke alle har en Facebook profil?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 31/01/2021 03:26

OPLYST GENNEMBRUD

Mine skriverier er ikke hellige skrifter. Projekt OPLYSTHED med symbolet en sol og tolv stråler er bare mit personlige pagttegn som dåb ligesom et ægteskab. Det udvalgte folk er ikke skæbnebestemt til et projekt, som koster penge til ting og der har politisk korrekte regler i den. Derfor sker det´ ikke som en forening/organisation og institution. Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Det betyder om bevidsthed, at religiøse love, ting, trosbekendelser, ritualer og menneskers titler ikke er sandheden. Ligesom en drivkraft drives jeg kun af hellig ånd.

A: "Det kunne tyde på noget i Mattæusevangeliet, at din holdning til den ene af to grupper mennesker om den gode og onde, hvor jeg om de besværligste nævnte: Dem som har behov for hjælp, men de ikke er klar over det, at de skal behandles som: Gå ad Helvede til! Er det rigtigt?"

Jeg svarer: "Nej! ´Ilden´ betyder: Jeg kan ikke redde hele verden og dens befolkning, så derfor nu holder jeg mig fredeligt væk fra alle dem, som opfører sig dårligt. Hvor faktisk endda Biblens NT truer alle syndere om brændende straf, så fordømmer jeg ingen til evigt pine, fordi fuldkommen kærlighed tilgiver helbredende alt og det er perfekt. Jeg hjælper også gerne fortabte, som ønsker min åndelige hjælp til selvhjælp. Jeg hilser stadig høfligt venligtsindet på den måde også til de socialt udsatte og problembørn, som endnu sådan udtrykker nok fornuft, respekt og næstekærlighed. Jeg vil dog ikke være i nærheden af dem, som behandler mig det forkert på grund af deres psykopatiske, ondskabsfulde og for meget egoistiske adfærd, fordi jeg er ikke ligeglad med mig selv. Jeg ønsker ingen det ondt! Istedet for trængsel minder jeg folket om Himmeriget, men det er ikke min skyld, hvis i afviser mit budskab. Min kærlighed til folket er kun dygtigt nok om det som, at jeg elsker også mine uvidende modstandere og plageånder, hvilket faktisk er godt for både ens intellektuelle forstand, kropslige helbred, humør og dermed frelsen. Jeg ved, at når nogen virker som satanisk, så er der istedet en tilsyneladende psykiatrisk, psykologisk, neurologisk, biologisk og/eller spirituel forklaring på dette og derfor hader jeg ikke jer. Jeg opfatter det som et overgreb på den frie vilje, hvis jeg prædiker til nogen, som er imod dette, fordi sådan er falske budbringere. Når folket virker ubevidste om deres måde at være på, beder jeg for dem helt op til Himlen."

A: "De er ikke nemme at hjælpe - ej heller at holde ud - og kan man ikke, er det jo nok bedre at holde afstand. Jeg forstår dine ord sådan, at du vil gå så langt, du kan og også overfor for de ubehagelige, som ikke ved, at de har behov for hjælp. Og hvis jeg har forstået ret, kan jeg kun beundre dette." JA!

Jeg var endnu ikke klar til at udrette noget godt og flere har bemærket min store personlige udvikling til det bedre siden min for snart tre år siden åndelige pagt i fyrre års alderen. Idag har jeg en spirituel samtale med en moden kvinde, som skeptisk om det vurderer min nuværende alenetid væk fra omverdenen med kommentaren: "Kom du nu istedet ned på Jorden til os andre." Senere sammenligner hun min tilstand med Jesus om hans nat ved Oliebjerget, fordi den tid endnu ikke er kommet. Også opdager jeg, at flere af GT´s profeter nævner noget om dette som eksempelvis et telt og i NT Guds (Det guddommeliges) bolig hos menneskene, der eksempelvis forbindes med ´Israels det nye Jerusalem´, men detaljerne vedrørende den slags beretningers billedsprog må i selv udforske nærmere. I fremtiden er der ifølge det ikke templer af sten, men religiøse folk overser altså, at det gælder jo også kirkens mursten og lignende grundsten for alle andre trosretningers navne, ord og begreber........? Bemærk, profeterne som på rejsen gik højt op til et helligt bjergs skyer (himmel) og derefter senere ned til folket. Jeg stener ikke nogen med fordomme, fordi vi er ikke ligegyldige stene. Efter min overvejelse om spirituelle klippesten siger forunderligt en religiøs mand pludseligt relevant til mig om Riget: "Den er ved dine fødder, hvor du på vejen fjerner stenene." Mennesket er den hellige bygning og dermed tilhører jeg ikke nogen/noget i verden. Således er det evige selv rent uskyldigheden.

Hvordan bedømmer vi hinanden korrekt? Man er en del af illusionen, hvis i misleder, lyver, snyder, bedrager, narrer, sælger og psykisk manipulerer andre istedet for ærlighed og tillid. Oplysning i verden sker virkeligt, når vi selv som kendetegnet på dette opfører os ordenligt med mere fordragelighed, fred, kærlighed, kundskab og visdom. Ham/hende som ikke vedkender enhver som sin ligemand/kvinde, vedkommende kender ikke den guddommelige vilje i sig selv, hvilket ligesådan generelt gælder for ikke troende, fordi de ikke har frelserskikkelsen. Jeg er lyset iblandt folkets mørke men dog ikke som alvidende øje. Det gudløse laver uretfærdighed i samfundet, hvorimod den guddommelige forstand befrier imod den slags undertrykkelse og således er lovens dom ligesom den, jeg er.

Sjælen er menneskets øjne. Du ser ikke sandheden i dig selv, når du spejler (projektion) dig selv. Derfor er der stadig mennesker i verden, som har behov for spirituelle ledere, hvor dette desværre misbruges imod folk tiltrods for, at forældre kulturelt er børns rollemodeller. Jeg mærker ikke Helligåndens kraft ved synet af religion, der er et afgudsbillede. Hellige indsigter, selverkendelse- ransagelse, refleksion og åbenbaring er der, hvor mennesket ser det guddommelige. Der findes meget information om det mystisk overnaturligt uforklarlige, hvor selv mine fortællinger ikke beviser sandheden og alligevel overbevises jeg ikke af hele verdens befolkning og ting. Dog er noget af min rolle, at jeg fungerer flammende som et positivt forbillede.

Biblen nævner med dens forældede sprog blandt andet deri selvmodsigende ´ydmyghed´ og uden -Jesus, Kristus og Gud- profetisk ´Herrens, Kongens og Menneskesønnens dag´, selvom fri vilje er vigtig om os. Helligåndens kraft handler blandt andet om renselse og forsoning. Det er netop sådan ligesom et kunstværk et guddommeligt billede, når menneskets mørke forvandles til lys, hvilket omvendelsen handler om i skabelsen. Og nu kigger jeg ikke-tilfældigt i Youtube til sindsro musik midtvejs ved dens tre timers varighed følgende citat fra Biblen: "Salme 27:8 - Da du sagde: ´Søg mit ansigt´, sagde mit hjerte til dig: ´dit ansigt Herre, vil jeg søge." Se dette ansigt, når du kigger på mig, dig og alle andre og dermed synliggøres velsignelsen. Enhed med det guddommelige, som er alt, det er den forening med alle, hvor kun en herlig vilje eksisterer. Lad os samles om det som tegn på dagens lys.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 04/02/2021 17:13

Hej Gerth

Mon du har fundet din plads blandt alle os andre blinker 🍷 heart
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 11/02/2021 05:59

VÅGN OP IDAG, TAK.

T: "Paulus skrev, at han ikke vidste, hvad der var synd, inden han kendte loven. Vi lærer det, der forstås som ondt. Synd er virkelighed for den, som oplever det."

Biblen, NT - Lukasevangeliet 23: "Jesus sagde på træpælen: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør."

Jeg svarer på det: "Alle nyfødte børn er uskyldige, fordi de ingen selvopfattelse har og kender derfor ikke sig selv på grund af deres uskyldige uvidenhed. Psykopati, ondskab, sindssyge og egoismen og er eksempler på de, som ikke fatter virkeligheden rigtigt. Fortabte mennesker synder, fordi de ikke kender til Det guddommeliges vilje og ingen er skyld i dette. Det er istedet synd for dem, at de ikke kender sig selv, hvor man sådan på forskellige måder har mistet forstanden, der jo er sjælen (sind/hjerte). Dette sammenligner jeg med Biblens ord om mørket. Hvis i derfor opfatter nogen som værende fordømte, så er i ligesådan forbandet, når i ikke ser dem med kærlighed. Kalder du medmennesket for kun forkert uden et godt ord, forkynder du dermed ikke frelsen. En illusion er, når du ser noget, der ikke eksisterer ligesom med hjernevask, psykisk manipulation, bedrageri og løgn. Ved underholdning sker der en forestilling, hvilket også kan forstås i billedlig betydning. En person med mangel på åndelig selvbevidsthed opfatter skabelsen dårligt. Synd er derfor en illusion, fordi det ikke er sandheden om den, jeg er. ´Jeg´ er et guddommeligt billede. Døm således kærligt sammen med mig på den retfærdigt fornuftige måde og det er faktisk den ægte fri vilje med Helligånden om meningen med viden (kundskab) og visdom i livet."

Da jeg skriver denne tekst, tænder jeg i en pause for den klassiske musikkanal på DR, hvor radioværten fantastisk bekræftende siger i de cirka tre minutter: "Hvor de døde bliver levende."

T: "Hvis jeg´et af fri vilje vælger denne vej af kærlighed til gud, er det at dømme andre udelukket, da man som dommer ville gøre sig selv til gud."

Jeg svarer: "Du lyder selvmodsigende, hvilket er en del af din egen dom, fordi:

Biblen, NT - Den syge ved Betesda dam: ´Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.´

Biblen, NT - Sønnens fuldmagt fra Faderen (redigeret citat): ´For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. Alle de, der er i gravene, skal høre hans røst. Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig."

Imens jeg er igang med min kritik af H´s gudløse ord, så skriver hun atter skørt til A: "Dåbs formularen er Treenigheden (far, søn og helligånd), hvilket missionsbefalingen handler om for mennesker: Jesus er Gud - samt Johannesevangeliet 1:1 om Ordet."

Biblen, NT - Johannesevangeliet (Anklagen for gudsbespottelse imod Jesus): "Jøderne svarede ham: »Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud.« Jesus svarede dem: »Står der ikke skrevet i jeres lov: ›Jeg har sagt: I er guder‹? Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til."

Jeg kommenterer hendes udtalelse: "Jeg er ikke en dæmonbesat, idiot, dukke, slave eller robot. Så længe du på en spirituel vej/rejse søger efter en guddom, der kender du endnu ikke helt det lys ved en selv, som evigt har gudsriget. Virkeligheden for en guddom, Helligånden og det rettroende menneske er Himmeriget, Himlen, Riget, livstræet og godhed sandt. Derfor handler syndsforladelsen i Biblen om Kristus´ overvindelse af både Satans fristelser og syndefaldet. De dræbte derfor ikke Jesus, fordi han genopstod fra de døde til evigt liv. Således i ham eksisterede synd, sygdom, død, ondskab ikke og det er ligesom, jeg er. Når i hører mig med Helligånden, så er det menneskets skaber af alt, som taler og således dømmer jeg verden som det guddommelige."
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 03/03/2021 02:51

GODE FRUGTER OG INDHOLDET I LIVET

Jeg genfortæller ikke det om mit åbenbaring blandt andet vedrørende Biblens GT og NT om betydningen af festligt mad og vand.

En kvinde som spiser meget antipsykotisk medicin, vedkommende siger for naivt til mig om noget, som hun fornylig har set i Youtube fra en sekterisk religiøs mand om Biblen: "Der er et liv efter døden, hvor man i Himlen sidder med Jesus Kristus og der spiser vi sammen et måltid mad." Hun lyder ligesom ´billedet´ af Rigets fred i noget paradisisk natur og dermed en himmelsk harmoni mellem dyr, mennesket og en guddom på Jorden. Helligånden for det udvalgte folk er, at liv er en del af det guddommelige. Skabelsen er livet og således også det hellige. Meningen med livet er kærlighed.

A: "Kristendommen og de andre religioner er blottet for guddommelig visdom. De svigter fatalt, imens vi smadrer kloden. Kærlighed til mennesker? Ja, ja! Kærlighed til skaberværket? Øh, øh."

Idag ligner scenariet for nogen en ørkenvandring eller gudsforladt helvede, hvor omverdenen står stille og vilkårende er markant anderledes med mangel på meget. Jeg læser på internettet: "Biblen, GT - Esajas´ bog: "Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag." Der er faktisk noget asketisk oplysende ved hellige bjerge. Derefter ser jeg noget lignende fra Mattæusevangeliet. I alenetid er der mulighed for ens selvopfattelse.

En hel del psykisk syge personer og deres psykiatrisk medicinske bivirkninger med overvægt kæmper hver dag i cafeen imod hinanden om dagens aftensmad, hvor de på allerede femten minutter har spist tre store portioner. Jeg æder ikke for kun min egen overlevelse, men ligesom profeten Jesu sidste nadver til fællesskabets brød og vin, så med livets kilde Helligånden jeg både spiser og drikker nok af det, som min krop/ånd har brug for. Biblens ord ´vær frugtbare´ handler ikke om liderlig overbefolkning. Jeg tænker på, at Jesu moder Maria var frugtbar med Helligånden og han prædikede som et godt menneske om evigt liv og at man burde opføre sig ordenligt.

Som noget sjældent medbringer jeg til kaffen kage, hvilket jeg fortæller samtalepersonen, hvor hun siger: "Det er interessant, fordi netop ligefør tænkte jeg på ordene til dig: Har du noget kage med?"
Derefter opdager jeg et kirkeligt blad på bordet. Jeg fornemmer klart og tydeligt, at den deri omhandler et eller andet relevant, der fra en person er: "Hold øjnene på din egen tallerken - lyder et gammelt fasteordsprog. Fasten handler om at få fokus på det nødvendige. At adskille behov og lyst. Det handler ikke kun om det fysiske og konkrete, men om at gøre plads til fordybelse, eftertanke og det åndelige. Sådan fylder vi mindre og her er mere plads til Gud. At nyde livet ved at begrænse sig. Der er intet, jeg køber eller spiser idag, som gør mig mere lykkelig. Det er istedet et godt stykke åndeligt arbejde på den slags glæde og lykken i praksis."
Og en præst fortæller: "Pas på at prædiken ikke bliver sådan en gang Jesus remoulade. Opskriften på mit forhold til konfirmanderne er, at jeg behandler dem ligesom kokkeelever om alment menneskelige problemer. Vi udvikler os gennem eksperimenterende samtaler."
Også senere ved jeg, at S et ligegyldigt sted siger om tjeneren, folks undskyldninger, mad - magen - ejendom og Herrens hus med plads nok: "Her er en lignelse, hvor Jesus med magt befaler folk at blive tvunget til, at de omvender sig til kristendommen ved versene Lukas 14 -23: "
A poster et uinteressant link, men igen virker det for mig, at der er en mening i det. Deri vises: "Tre gode frugter."

Menneskeheden har igennem historiens gang udnyttet religion-politik på forskellige måder. De dårlige frugter sker ved overforbrug, grådighed, misbrug og for meget begær. Energien (livskraft) i vores -især økologiske mad-, den er jo en del af naturen. Dræber man økosystemet på grund af tingene og dyriske tendenser, så dør også mennesket. En spirituel kvinde sammenligner mit virke med et fyrtårn som noget lederskab? For profet Jesus var kærlighed loven, men med Helligånden er det istedet en del af vores naturlige guddommelighed, så mennesker ikke behøver den. Jeg lever godt for folket, verden og Det guddommelige. Vores ansvar kræver selvbevidsthed. Frugtbarhed gør Jorden til et godt sted. Kend derfor min rolle på dets frugter, fordi kun Himlens rige er frugtbart.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 11/03/2021 04:40

JEG FREMSIGER FRYD

Jeg genfortæller ikke om alle mine ekstraordinære oplevelser, men siden min pagt ved fyrre års alderen, har flere andre bemærket, at jeg gennemgik en ´stor´ personlig udvikling til det bedre om mit humør, intelligens, personlige kvaliteter, helbred, livsstil og endda de seneste tre år helt uden sygdom - ikke engang noget forkølelse? Det er faktisk nyt, at jeg indenfor nogle uger nu spontant bare hver dag kan grine af nogle småting, galskaben, udfordrende modgang og andet ulogisk. Mit lykkelige åbenbarings flow med synkronistiske hændelser og/eller uforklarlige kræfter skete i en perfekt kontekst vedrørende eksempelvis forskellige tal, metaforer, symbolik, begreber, hvor jeg senere som en herlig overraskelse genkendte det hele i Biblen ved både GT og NT om betydningen af dens allegori, lignelser og fortællinger, hvilket også stadig sker på denne dag.

Jeg har blandt andet tidligere sådan oplevet på selvfølgeligt kun den åndelige måde noget om min himmelfart på et bjerg alene væk fra omverdenen. Idag sker det endnu engang for mig om et bjerg hos skyerne og en guddom (Det guddommelige) men istedet hvor, at jeg kommer som sendt fra Himlens rige til Jorden.

Jeg har i forvejen allerede oplevet en hel del åbenbaring om Biblens mad og drikkelse. Jeg undrer mig over hvorfor, at Biblen i NT indeholder noget om et bæger på godt og ondt (kalk) forbundet med min skæbne og verden med den, fordi der er jo noget kærligt kontroversielt ved det, som jeg er? Jeg ikke studeret denne tings forklaring, men jeg opdager, at selv GT bruger også det profetisk i den. Nogen har som sagt sammenlignet min nuværende tilstands vilkår med Jesu mørke nat. Også har jeg en forunderlig fornemmelse af, at jeg hellere må kigge på profilen S´s nyeste emne, der sandsynligvis er relevant:
Han siger deri: "Da han var i en alder af 40 år, begyndte han at modtage en række guddommelige åbenbaringer....For verdens muslimer har dagen en særlig betydning som et minde om profeten Muhammeds himmelfærd fra kabaen i Mekka til klippemoskeen i Jerusalem og videre igennem de syv himle. Profetens Natlige Rejse. Han mødte en række profeter, blandt andet: Noah, Abraham, Moses og Jesus. Og da Muhammed endelig nåede frem til Gud, fik han besked på, at." Bjerge ligesom tingene er faktisk i virkeligheden ikke konkret hellige! Ifølge religiøse folks påstande omhandler dette bjerg tilmed nogle fremtidsprofetier om dommens dag med vistnok frelserskikkelsen af en gud. Jeg respekterer fredeligt alle trosretninger, men jeg tror ikke på nogen religion. Dette minder altså dog om en af profeten Jesus´ oplysende bjergoplevelser sammen med Gud og andre profeter. Min pointe vedrørende den slags historier er, at jeg har i mit åbenbaring lignende nævnt, at eksempelvis profeten Moses liv minder om Jesu guddommelighed, hvilket Jødedom, Islam og Kristendommen stadigt muligvis ikke godkender ligesom med fra nutidens arkæologer flere fundne ældgamle skrifter om dengang for længe siden med andre slags bud på tingene.

Derefter viser i en tråd et sted A en hel del links, hvor jeg mærker klart og tydeligt en af dem om en forfatters overvejelser, at dette er vigtigt, så jeg undersøger dens tekst nærmere: "Betragter man eksempelvis en historie som den om Moses og den brændende tornebusk på bjerget....Apropos Saul som Messias-skikkelse, så drager du sammenligninger mellem Det Gamle og Det Nye Testamentes fortællinger. Du sammenligner historien om kong David, der opgiver sin egen vilje og overgiver sig til Gud med Markus-evangeliets beretning om Jesus i Gethsemane Have, hvor Jesus siger: ’Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil’? - Det er, fordi Markus foretager sig det samme, som dem, der skrev historien om David gjorde, og han gør det med samme formål. Den måde, man kan forstå det transcendente på, er gennem gentagelsen. Det er sådan, Gud viser sig for mennesker, og dér er individerne, hvad enten det er David eller Jesus, ikke vigtige....Der er tale om at lægge visdommen i munden på en helt eller høj konge. Sokrates er vel nærmest er en anti-helt ligesom, da Jesus blev anklaget for blasfemisk gudsbespottelse? Sokrates er en kontroversiel Jesus-skikkelse. Han siger sandheden, truer øvrigheden og henrettes til sidst....Hele den fornemmelse for det guddommelige, der kommer til udtryk i menneskers forsøg på at fortælle om Gud, at han gøres personlig. Det er det, der skaber den type menneskelige historier og også alle de mange guder, som må opfindes for, at de kan passe til hver enkelt af dem. Det virker som om, der oprindelig har været tale om et universelt princip, der så er blevet ’fortalt ud’ i mange guder for så atter at blive forstået som universelt i Bibelens fortolkning? Der er sideløbende to forskellige ting på færde. Den ene optræder, hvor der tales om det guddommelige, og den andet, når der personligt fortælles historier. Derfor fremstår han kun stykkevis og delt. Det er menneskenes opfattelse af Gud, vi har fået overleveret. Hvis man læser ´skrifterne´ omhyggeligt, kan få øje på Gud i sprækkerne mellem stumperne. Genopstandelsestemaet (ophøjelse) er ligeledes centralt om forvandlingen, at der ud af tragedien vokser håb." Ja, tiltrods for at det guddommelige er evigt uforanderlig, så fornyer mit budskab gudsbilledet og endvidere det samme om hele skabelsen.

Senere idag er min hengivne passioneret bøn med Helligånden til ´Det guddommelige´ om den, jeg er for det udvalgte folk, der er alle stammer, nationer og folkeslag: "Min evigt elskede, fjern altså min resterende tvivl med et tegn igennem ord fra en eller anden uventet person angående den slags bjerge til ´emnet´?" Samme dag på et væresteds cafe siger en gammel mand til mig som det første ordet ´bjerg´ igen. Øh, men jeg synes ikke, at det er overbevisende godt nok, hvorefter jeg beder om et ekstra bekræftende tegn, så jeg dermed alligevel glædeligt nedskriver denne beretning.
Hjemme da jeg tænder for fjernsynet ser jeg kanalen DR om mange mennesker på en togrejse. Ganske mystisk ved jeg via min forudsigelse p.t., at lige om lidt er der garanteret et synligt bjerg. Helt rigtigt vises ifølge derfor kort tid efter et vejkort hen til et stort bjerg, hvor vedkommende i programmet siger: "Vi kommer snart op til bjergtoppen." Hahhahihi, mit ansigtsudtryk skinner med et smil ligesom dagslyset, fordi jeg opfatter dette som ´bortrykkelsen´, hvor en guddom er hos mennesket.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 11/03/2021 06:49

p.s.
Jeg lavede nogle få grammatiske fejl i emnet ´jeg fremsiger fryd´, så bær venligst over med noget så menneskeligt, tak.
Biblen virker også som noget, der ikke er kun Guds ord men istedet på den måde lignende en gennembearbejdning af dens skriftlige tekstindhold over længere tid fra flere folk, hvori derfor nok ingen taler for meget åndsvagt til hinanden og ligesådan har jeg rettet på menneskers sproglige forkerthed i mine skriverier.

Jeg uddyber, at jeg manglede følgende detalje her: "Nogen har som sagt sammenlignet min nuværende tilstands vilkår med Jesu mørke nat ved Oliebjerget inklusiv hans på den himmelfart."
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 03/04/2021 02:08

MESTERLIGT SKABERVÆRK

En ansat fra det offentlige system i samfundet synes, at mine skriverier ligesom Biblen lyder for kringlet på det højeste spirituelle niveau, der ligner min overvældende IQ test, fordi så fatter vel kun en elite dette sprogbrug? Hun gider ikke Biblen, som derfor vistnok ikke klikker på synes godt om de tekster, men en del af mit åndelige arbejde sker ved folkets omvendelse.

Derefter ser jeg på internettet følgende undren fra en tilsyneladende kristen mand: "Hvorfor er Bibelen så besværlig at forstå? Mange på Facebook fremviser masser af billeder og citater med eksempelvis Buddha, som enhver forsimplet kan forstå, hvilket man direkte relaterer sig til. At vi må være gode ved hinanden, passe på Jordens miljø og andre forskellige slogans. Når jeg læser Guds ord med ikke-kristne øjne, er forklaringen altså, at citater fra Bibelen ikke kan tages ind i os, hvis man ikke har sat sig grundigt ind i GT og NT. Hvorfor er dens sprog og kirkens salmer meget kryptisk indviklet, hvor det jo bare virker som usammenhængende ord uden mening og kontekst, hvis ikke en selv allerede har en kristen opfattelse af indholdet?"

Derefter opdager jeg om mit forrige emne vedrørende Rorscharch testens billeder, at dens psykoanalytiske opfinder blev inspireret af Leonardo da Vinci kunstværket, der indeholder et indirekte kodet budskab.

Senere siger H: "Det er vigtigt, at vi sluger Paulus breve til os, hvis vi ønsker et virkelighedstro billede af Jesus."

Jeg har oplevet prøvelse i livet, der med udfordringer heller ikke altid er let. Også finder jeg på et socialt værested et blad med en artikels forhåbentlig mystisk relevant nok psykoterapeutiske ord: "Skriverier ligesom en dagbog er godt for helbredet fysisk og psykisk med vores tanker og følelser."

Der findes idag naturvidenskabelige teorier angående hjernens forskellige bevidsthedsniveauer, hvilket minder om Sigmund Freuds psykologiske personlighedmodel som sindets magtkamp imod sig selv vedrørende ´skal´ og ´vil´ i et jeg og endvidere sådan ubevidst sker uretfærdigt ulighed imod mennesker i verden. Lille versus stor og så videre. Når et individ nedgør andre på en selvhævdende måde, så er dette vedkommendes ustyrlige drifter, der sådan undertrykker folks behov. De ydmygedes lyster bliver dermed overkontrolleret af den dominerende type eller autoritet. Tilbeder du et menneske som en afgud, så kender du ikke dig selv, men dyrker du kun dig selv, det er også et afgudsbillede. Religiøse ting har ingen værdi sammenlignet med os alle og guddommen, fordi religion er også afguderi.

En ateist har faktisk engang kaldt mig for en nørd om min troende overbevisning. Studer gerne interesseret, nysgerrig, entusiastisk, engageret, ivrig, begejstret, flittigt eller fascineret ordenes avancerede kompleksitet - Ellers er i jo ganske ligeglade med dem! Jeg opfatter hele menneskeheden som lige betydningsfulde endda også om fri vilje. Et er fornuftigt nok selvtillid. Andet er overfladisk forelskelse i det eller nogen. Noget tredje er en eller anden slags dybere kærlighed. Ordet er derfor ment til kun jer, der som seere frivilligt lytter til den, jeg er. Lev bevidst med Helligånden og den sådan guddommeliges vilje i mennesket.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 25/05/2021 21:47

SYNLIGGØR ÅNDESYNETS VISION

Jeg refererer blandt andet til Biblen, GT - Joels bog (Kapitel 3 profeti). Jeg genfortæller ikke mine ekstraordinære oplevelser, positivt afvigende fra normerne IQ test og næsten umuligt guddommelige tegn, men livet er beviset på en guddom. En ikke-troende påstår, at det uforklarlige er også forklarligt. Jeg oplyser uden overtro, at også det overnaturlige er naturligt.

Jeg har på det seneste forskellige steder skrevet flere emner om at ´se´ noget magisk ved eksistensen. Senere skrev jeg: "Biblen taler om syner. K snakker om forskellige slags paranormale kræfter og synske evner (telepati, clairvoyance og så videre), synkronicitet flow og åbenbaring, hvilket jeg også i mit liv oplever, men jeg synes, at Helligånden er den vigtigste kraft. K siger om eksempelvis prækognition (forudviden), at flere fagpersoner foretog nogle statistiske undersøgelser med folk, som undgik alvorlige ulykker og katastrofer, fordi de mærkede et varsel. Jeg fortæller ham en række eksempler på min seneste opgradering om, at jeg oftere forunderligt føler, at jeg ved noget angående tingene på forskellige måder, der senere bekræftes faktuelt og i nyere tid især kun endnu fra spirituelle personers tit mystiske genkendelser af mine ord."

Også så jeg på videnskab.dk følgende: "Gammelt, forsvundet brev afslører: Einstein forudsagde eksistensen af dyrs ’superkræfter’. Fugle kan ’se’ Jordens magnetfelt, nogle dyr er fluorescerende, og flagermus bruger ekkoer, når de jager. Dyreriget gemmer på utrolige evner, som forskere først er begyndt at opdage over de seneste årtier. »Det er meget muligt, at forskning i fugletræk og brevduer en dag kan føre til en bedre forståelse af en fysisk proces, som vi endnu ikke kender til,« skrev Einstein blandt andet i brevet. I 1949 havde det i 9 år været kendt, at flagermus bruger ekkolokation til at jage, men ellers havde man endnu ikke lært mange af dyrs ’superevner’ endnu."

Bemærkelsesværdigt sker igen det relevante pudsige sammentræf, at H idag nævner Pinsen.

Uhhh noget virkeligt mystisk er lige sket ved mit møde med en elev på et socialt værested endda også ifølge hende som vidne, der bekræfter mine anelser om min nye bevidsthedsændring vedrørende overnaturlige evner og kræfter. Jeg beder tre gange om, at jeg siger det rette. I det næsten to timers interview af mig fortæller jeg forud de fleste svar på hendes mange spørgsmål, hvor hun imens derfor flere gange siger: "Du er synsk." Jeg ser, at jeg ser, som hun nu også ser. Mon dette godt kun sker for mig eller mere og mere generelt med folket i verden? Noget må forene mennesket på en ny måde. Nogen siger, at matematik ligesom musik er det universelle sprog, men ligeså er guddommeligt ægte undere og mirakler til ord om kærlighed.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/05/2021 00:33

Om Hans K´s (H) ord tilføjer jeg:

Nogen har fortroligt blandt andet omtalt mig som åndeligt velbegavet. Bemærkelsesværdigt sker igen det relevant pudsige sammentræf, at H nævner Pinsen om gaven Helligånden og dens åndsgaver. Biblens GT Joels profeti minder os også om nådegaverne ligesom NT´s profeti: Talsmanden.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 25/06/2021 22:09

Hej Gerth

Vil du gerne i lære hos mig ler blinker halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 16/10/2021 01:59

ET TWIST

Hahah - Jeg er ikke normal og mit liv er ikke almindeligt.
Nå, jeg duede ikke til evolution, heller ikke dyriske imponer´lege med kvinder og de slemme fyre fik damerne. Min endnu ukendte seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag giftes med i et parforhold kæresten en kvinde. Bedøm mig derfor anderledes fremover. Buddha levede i cølibat, hvilket Biblen også påstår om Jesus, hvor idag findes nyt opdagede skrifter om hans muligvis mage Maria Magdalena og jeg laver ingen børn. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere sammen med jer. Jeg giver bøsser kærlighed og selv modtager noget ´godt´.

Faktisk desværre endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika homoseksuel.


https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
___________
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 16/10/2021 22:22

P.s.

Desuden har stadig ingen kontaktet mig om det.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/10/2021 00:04

Og nu har jeg lavet den profil mere lystig, hvor jeg åbenbart føler mig glad og at det er ´godt´ eller godt - Kig igen her ved det forrige indlægs link folkens.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/10/2021 02:17

ET TWIST

Hahah - Jeg er ikke normal og mit liv er ikke almindeligt.
Nå, jeg duede ikke til evolution, heller ikke dyriske imponer´lege med kvinder og de slemme fyre fik damerne. Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Desuden har stadig ingen kontaktet mig om det, hvor jeg åbenbart føler mig glad. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag giftes med i et parforhold kæresten en kvinde. Bedøm mig derfor anderledes fremover. Buddha levede i cølibat, hvilket Biblen også påstår om Jesus, hvor idag findes nyt opdagede skrifter om hans muligvis mage Maria Magdalena og jeg laver ingen børn. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere sammen med jer. Jeg giver bøsser kærlighed og selv modtager noget ´godt´ eller godt.
Faktisk desværre endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika homoseksuel.
Bøsserøv - Xescort.dk

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/10/2021 03:01

ET NYT TWIST

Hahah - Jeg er ikke normal og mit liv er ikke almindeligt.
Nå, jeg duede ikke til evolution, heller ikke folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre beskidt psykisk manipulerende strategier (skumle tricks). Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Desuden har stadig ingen kontaktet mig om det, hvor jeg åbenbart føler mig glad. Jeg har slettet mit åbenbaring vedrørende en kritik imod dating facaden og relateret informationer om i nutiden romantisk heltes uselviske bedrifter. Jeg synes engang meget yngre, at stereotyper som eksempelvis figuren James Bond og skuespilleren Arnold Schwarzenegger´s roller var seje om store muskler, luksus højteknologiske ting og sexet kvinder var idealbilledet, men idag er jeg morsomt nok ikke ligesådan som et istedet forhåbentligt forbillede på guddommen men uden påstået hellige regler og love. Før min fyrre års pagt ved kontakt med en globalt indflydelsesrig person oplevede jeg midlertidigt en åndelig forblænding omkring falsk fællesskab, masser af penge, mange ting og berømmelse, hvilket tværtimod Jordens miljø ikke har brug for. En hel del eller mange mennesker har behov for åndelig hjælp. Det kræver altså noget mirakuløst, hvis jeg en dag giftes med i et parforhold kæresten en kvinde. De afviste mig, fordi jeg usikkert ikke vidste hvordan, at man åbner en BH og jeg spiller ikke smart. Jeg benytter mig ikke af ´med alle midler´ for opnåede gevinster og trofæer. Bedøm mig derfor anderledes fremover. Buddha levede i cølibat, hvilket Biblen også påstår om Jesus, hvor idag findes nyt opdagede skrifter om hans muligvis mage Maria Magdalena og jeg laver ingen børn, hvor jeg ikke bidrager til overbefolkning. Instinktiv behov for tryghed kan ske med omsorg fra en livspartner og Danmarks sociale tilbud er ikke godt nok i hjemmet. Noget seksualitet kan ændres og andet ikke, hvor der er forskellige forklaringer angående noget naturvidenskabeligt, religiøst, psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, psykiatrisk og spirituelt. Mennesket mishandlede mig og jeg har ingen tilknytning til tingene og nogen i verden? Ligesom vistnok Paulus siger jeg idag: "Det er ikke, som jeg troede." Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere sammen med jer. Jeg giver bøsser kærlighed og selv modtager noget ´godt´.
I mine sexfantasier kan jeg li at gøre frodigt gamle kvinder gravide? Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet sletter mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Førhen mente han ellers, at jeg klarer mig det godt tiltrods for en forfærdelig opvækst. Faktisk desværre endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika homoseksuel.
Bøsserøv - Xescort.dk

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/10/2021 17:58

Facebook har gjort et af mine emner usynlig, fordi det ifølge den krænker folk, men det blev mig ikke vist, hvilken af dem, der er tale om. Jeg regner med, at det var ´ET TWIST´ ligesom mit i denne tråd forrige indlæg.
Nu skal jeg klikke på enten enig eller uenig om fjernelsen af den inklusiv linket? Egentligt ville jeg idag selv slette den, fordi jeg stadig endnu er åben for et kærligt omsorgsfuld parforhold med den rette kvinde selvom, det for den meget seksuelt uerfaren mig med en moden alder nok er noget af en udfordring i livet. Dermed ´skræmmer´ jeg jo ikke det modsatte køn væk, men jeg kender altså ikke til orgasmer. Nå, men så klikker jeg på -uenig- om ytringsfrihed, hvor min intention faktisk var sandfærdigt ærlig god vedrørende en kritik af idealbilledet og i henhold til Det guddommeliges billede. Derefter sletter jeg måske selv hele emnet eller handler dette netop om noget kontroversiel trosfrihed, hvor jeg er et nyt eksempel sådan?


Facebook viste en længere liste om fællesskabets regler for hele verden, men her er den korte indledning: "Dit opslag er i strid med vores fællesskabsregler om hadefuld retorik og fornærmelser. Ingen andre kan se dit opslag. Vi har udarbejdet disse regler for at beskytte mod sprogbrug, som ofte bruges som fornærmelser over for visse grupper af personer."

Derefter forsvandt emnet og p.g.a Covid 19 virus har Facebook et meget begrænset personale, hvor de derfor måske ikke gennemser den igen......
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 20/10/2021 21:03

Dermed har jeg i min Facebook profil lavet følgende emne på en rimeligt forståelig måde generelt ved risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering:


KONTO (profil) ADVARSEL MED RISIKO FOR PROFILBEGRÆNSNING ELLER KARANTÆNE BLOKERING:

Dette emne poster jeg også et andet sted. Jeg skriver tekster på et mentalt udfordrende kryptisk sprog, som folk ikke umiddelbart fatter ligesom Biblen, men når jeg taler direkte med et dagligdagssprog istedet, så kalder i det for provokation. Facebook har gjort et af mine emner usynlig, fordi det ifølge den krænker folk, der var ´ET TWIST´ - Den handlede blandt andet om min seksualitet.
Nu skal jeg klikke på enten enig eller uenig om fjernelsen af den inklusiv linket? Nå, men så klikker jeg på -uenig- om ytringsfrihed, hvor min intention faktisk var sandfærdigt ærlig god vedrørende en kritik af idealbilledet og i henhold til Det guddommeliges billede netop om noget kontroversiel trosfrihed, hvor jeg er et nyt eksempel sådan?

Facebook viste en længere liste om fællesskabets regler for hele verden, men her er den korte indledning: "Dit opslag er i strid med vores fællesskabsregler om hadefuld retorik og fornærmelser. Ingen andre kan se dit opslag. Vi har udarbejdet disse regler for at beskytte mod sprogbrug, som ofte bruges som fornærmelser over for visse grupper af personer."

Derefter forsvandt emnet og p.g.a Covid 19 virus har Facebook et meget begrænset personale, hvor de derfor måske ikke gennemser den igen......


Hvad synes i? Her er emnet:

ET NYT TWIST

Hahah - Jeg er ikke normal og mit liv er ikke almindeligt.
Nå, jeg duede ikke til evolution, heller ikke folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre beskidt psykisk manipulerende strategier (skumle tricks). Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Desuden har stadig ingen kontaktet mig om det, hvor jeg åbenbart føler mig glad. Jeg har slettet mit åbenbaring vedrørende en kritik imod dating facaden og relateret informationer om i nutiden romantisk heltes uselviske bedrifter. Jeg synes engang meget yngre, at stereotyper som eksempelvis figuren James Bond og skuespilleren Arnold Schwarzenegger´s roller var seje om store muskler, luksus højteknologiske ting og sexet kvinder var idealbilledet, men idag er jeg morsomt nok ikke ligesådan som et istedet forhåbentligt forbillede på guddommen men uden påstået hellige regler og love. Før min fyrre års pagt ved kontakt med en globalt indflydelsesrig person oplevede jeg midlertidigt en åndelig forblænding omkring falsk fællesskab, masser af penge, mange ting og berømmelse, hvilket tværtimod Jordens miljø ikke har brug for. En hel del eller mange mennesker har behov for åndelig hjælp. Det kræver altså noget mirakuløst, hvis jeg en dag giftes med i et parforhold kæresten en kvinde. De afviste mig, fordi jeg usikkert ikke vidste hvordan, at man åbner en BH og jeg spiller ikke smart. Jeg benytter mig ikke af ´med alle midler´ for opnåede gevinster og trofæer. Bedøm mig derfor anderledes fremover. Buddha levede i cølibat, hvilket Biblen også påstår om Jesus, hvor idag findes nyt opdagede skrifter om hans muligvis mage Maria Magdalena og jeg laver ingen børn, hvor jeg ikke bidrager til overbefolkning. Instinktiv behov for tryghed kan ske med omsorg fra en livspartner og Danmarks sociale tilbud er ikke godt nok i hjemmet. Noget seksualitet kan ændres og andet ikke, hvor der er forskellige forklaringer angående noget naturvidenskabeligt, religiøst, psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, psykiatrisk og spirituelt. Mennesket mishandlede mig og jeg har ingen tilknytning til tingene og nogen i verden? Ligesom vistnok Paulus siger jeg idag: "Det er ikke, som jeg troede." Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere sammen med jer. Jeg giver bøsser kærlighed og selv modtager noget ´godt´.

I mine sexfantasier kan jeg li at gøre frodigt gamle kvinder gravide? Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet sletter mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Førhen mente han ellers, at jeg klarer mig det godt tiltrods for en forfærdelig opvækst. Faktisk desværre endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika homoseksuel.
Bøsserøv - Xescort.dk

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 21/10/2021 03:28

Nå, efter at jeg her skrev om fornærmelse og et andet sted om symbolsk hunde, så opdager jeg det på en JWH side vagttårnet: "Var formålet med Jesus’ illustration om “de små hunde” at fornærme nogen?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 22/10/2021 04:41

MANGLEN PÅ YTRING OG TROSFRIHED IGENNEM TIDERNE

Jeg har modtaget en konto (profil) advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering, men jeg er ikke normal og mit liv sker ikke almindeligt.
Jeg skriver et eller andet antal tekster på et mentalt udfordrende kryptisk sprog, som folk ikke umiddelbart forstår ligesom Biblen, men når jeg taler direkte med et dagligdagssprog istedet, så risikerer jeg, at nogen måske kalder det for enten provokation eller vanvid. Facebook har gjort et af mine emner usynlig, fordi det ifølge den krænker folk, der var om seksualitet, hvor jeg nævnte nogle relaterede ord, noget om en bekendt velfungerende i samfundet ung mand men engang adopteret i Danmart fra et fjernt udland men hans nu fordomme imod fri sex, nogle superheltes menneskerettigheder i tegneserier eller film, min kritik af en berømt elites udseende til overforbrug af ting og penge. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li.

Jeg skal klikke på enten enig eller uenig om fjernelsen af den inklusiv linket? Nå, men så klikker jeg på -uenig- om, at min intention faktisk var sandfærdigt ærlig god vedrørende en kritik af idealbilledet i henhold til Det guddommeliges billede netop om noget kontroversielt med jeg som er et nyt forbillede sådan. Jeg har sjovt nok lige i mine to forrige emner skrevet om folks sprogbrug af humor på godt og ondt, hvor man på den måde også udstiller nogen/noget.
Facebook viste en længere liste om fællesskabets regler for hele verden, men her er den korte indledning: "Dit opslag er i strid med vores fællesskabsregler om hadefuld retorik og fornærmelser. Ingen andre kan se dit opslag. Vi har udarbejdet disse regler for at beskytte mod sprogbrug, som ofte bruges som fornærmelser over for visse grupper af personer." Derefter forsvandt emnet og p.g.a. Covid 19 (Corona) virus har Facebook et meget begrænset personale, hvor de derfor muligvis nok måske ikke gennemser den igen, hvilket er uretfærdigt. Mon Facebook reagerer igen ligeså uvidende her mod min opfattelse om denne behandling imod mig?

Nå, efter at jeg skrev om fornærmelse og et andet sted billedligt om hunde, så opdager jeg forunderligt dette retoriske spørgsmål af en person på en internet side: "Var formålet med Jesus’ illustration om “de små hunde” at fornærme nogen?"
En pædagogisk mand taler ofte ved fællesskab professionelt om flere muligheder, hvor jeg selv som et personligt ansvar må vælge min mening om det´. Jeg oplevede engang for mange år siden en åbenbaring vedrørende en hund og orakel (profeti)? Jeg tænkte, at ligesom den, tjener jeg Herren. Senere opdagede jeg GT´s negative ord om dette dyr, men hvor i NT Jesus positivt sammenligner den med ham selv om at adlyde sin gud. Hunden har endvidere vagten som beskytter ved døren, porten indgangen hos bygningen for beboere. Desuden idag handler mit spirituelle budskab blandt andet om, at istedet for en magtkamp må jeg, vi og Det guddommelige samarbejde som en forenet vilje.

Derefter tænker jeg pludseligt på ´vølven´, som jeg ikke ved, hvad betyder, men jeg derefter genkender noget omkring i en ordbog: "Vølven har helbredende evner. Som kultspecialist blev vølven tillagt spådomsevner og kundskaber i sejd. Sejd var en type magi i norrøn tid. Sejd blev for det meste udført af kvinder, mens mænd, der havde befatning med sejd, blev set på med foragt og beskyldt for umandighed, dvs. homoseksualitet. Sejd har klare lighedstræk med shamanisme. begrebet ´sejd´ sandsynligvis beslægtet med sanskrit siddhi eller siddha. I vedisk religion, hinduisme og buddhisme er en siddhi en person med paranormale eller magiske egenskaber, der ikke opfattes som et mål i sig selv, men snarere som positive bivirkninger af en åndelig udvikling."
Jeg har engang læst, at profeter havde shamanistiske træk. Siddha betyder ´en, som er gennemført´ (perfektioneret) ligesom ´Den oplyste´ Buddha som Siddhatta Gotama med mere. Det lyder ligesom Jesus Kristus ´Den salvede´ som hans ord om fuldkommenhed: "Det er fuldbragt."´Den udvalgte´ ligner mine ord om både jeg og skabelsen, som er et mesterværk.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 22/10/2021 06:39

p.s.

Jeg ændrer på slutningen af mit seneste emne til: "Det guddommelige ligner mine ord om både jeg og skabelsen, som er et mesterværk."
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 23/10/2021 02:54

Jeg prøver igen i Facebook med denne ny version, fordi de fjernede den anden.

ET TWIST

Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang. Jeg havde heller ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring og jeg spiller aldrig forførende smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er nok, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst? Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika homoseksuel. Dette handler om både Det guddommeliges billede og idealbilledet idag. Jeg taler om folkets menneskerettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden fordomme/diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt. Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord, tak! Lad mig af den grund sige ordet - Bøsserøv:

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 23/10/2021 13:08

Hej Gerth.
Du har nu i nogen tid skrevet her på Trosfrihed.dk om din egen situation i samfundet, og du har fokuseret meget på det seksuelle og på parforhold.

Jeg er tilhænger af frisind på det seksuelle område - i hvert fald så længe det ikke skader andre.
Det får mig til at mene, at om du har sex med dig selv, med en kvinde eller med en mand, det ville jeg ikke bekymre mig så meget om, hvis jeg var dig - men hvad der sker, hvis man i din alder slet ikke har sex - som munke og nonner og katolske præster jo tilstræber - det ved jeg ikke, men jeg tvivler på, at det er sundt.

Jeg ville nok i din situation snarere fokusere på venskab - venner og veninder, som du har omsorg for - og som har omsorg for dig.

Desuden er der jo omsorgen for hele menneskeheden - og for hele denne klode.

Og hvad der accepteres eller ikke accepteres på sociale medier ville jeg nok ikke bekymre mig ret meget om blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2021 14:04

Jeg har bedt den ukendte admin om at slette mit emne ´sexeksperiment´ og her mine seneste seksuelle emner, men det gør vedkommende ikke og denne person har derfor for meget magt her! Det er nok nødvendigt med i emnerne og trådene mange gentagne offentlige påmindelser om et sådan ønske? Men, folket reagerer alligevel ikke endnu på alle mit åbenbaring andet end nogle få uofficielt. Med dette forums profilers pjat, fis og spas, frygter jeg heller ikke længere ´jeres´ reaktioner på jeg, fordi hellighed betyder ikke i verden, at det hele er ligeså fint eller pænt som det kongelige og berømtheders ting. Jeg formoder, at folket har problemer. I fremtiden kan en journalist fejlbedømme mig om emnet sex og andre sladderblade, når folk tilfældigt imellem alle ting på internettet undersøger noget/nogen. Desuden har jeg brugt denne side som et slags brain´storm´ (Helligånden) tidsfordriv med mere, hvor der sker en udvikling, som jeg idag ikke er. Nå, men derfor virker det ydermere mere svært for læsere at finde mit budskab her i denne tråd. Både her og der siger i til mig, at det er galt, hvis jeg drømmer stort, der ellers altid driver mig igennem alt. Der er dem, som ikke gider Bibelsnak, men jeg kan li der, hvor profeten Moses senere lykkeligt efter den store mission genfinder hans kone og børn, men før dette var denne mand væk fra dem uden en relateret garanti eller løfte vedrørende det gode, altså om tro-håb-kærlighed. Ligesom enhver heltehistorie opgav han aldrig i sin kamp for det gode.

Du: Jeg er tilhænger af frisind på det seksuelle område - i hvert fald så længe det ikke skader andre. Det får mig til at mene, at om du har sex med dig selv, med en kvinde eller med en mand, det ville jeg ikke bekymre mig så meget om, hvis jeg var dig - men hvad der sker, hvis man i din alder slet ikke har sex - som munke og nonner og katolske præster jo tilstræber - det ved jeg ikke, men jeg tvivler på, at det er sundt. Jeg ville nok i din situation snarere fokusere på venskab - venner og veninder, som du har omsorg for - og som har omsorg for dig. Desuden er der jo omsorgen for hele menneskeheden - og for hele denne klode. Og hvad der accepteres eller ikke accepteres på sociale medier ville jeg nok ikke bekymre mig ret meget om."

Det siger flere professionelt bekendte modne og gamle også til mig, men...Siden min pagt for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på det guddommelige. I filmen ´Djævlens advokat´ siger skuespilleren Al Pacino, at han er en revolutionær humanist. Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar.
Måske projekt OPLYSTHED er en mulighed for sociale relationer, hvor om det smukke ved personligheden måske en veninde er den kommende kæreste. Dog er det sandt, som du engang har sagt, at den handler ikke om mig selv personligt men istedet må uselvisk gavne mennesker. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Jeg har ingen religiøs titel, så jeg kan bare i princippet synde og leve kun selvisk ligesom flertallet af befolkningen, men jeg har et ekstra kald, der handler om noget større end mig selv og mine egne lyster.
400 visninger er sket ved den førnævnte sexprofil, men ingen har kontaktet mig endnu der enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Jeg har mødt religiøse typer og macho mænd (ligesom i militæret?) i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre. Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige SPAM beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til den negative kedsomhed. Da jeg engang lavede en superhelte profetdragt, blev en gruppe af unge muslimer vrede over det, hvor en af dem dem sagde: "Stop det." Og samtidigt blev jeg smidt ud af internet siden Selvet.dk fordi pludseligt flere falske profiler konstant angreb mine tekster. Idag vil jeg blot det rette uden et lignende publicity stunt nummer kun for opmærksomhedens skyld.

Øh, ske ikke min vilje. Jeg kunne faktisk næsten netop derfor finde på, at arbejde frivilligt med prostitution som en del af noget kontroversielt, hvor jeg betjener folk således....
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 24/10/2021 18:28

Hej Gerth.
Det er jo ikke første gang, du beder om at få et af dine indlæg slettet, men dét, du har skrevet, er jo for længst blevet læst - måske endda gemt - af mange mennesker, og dét kan du jo ikke "slette"!

Dét kunne vel pege i retning af en grundigere behandling af dine indlæg, inden du indsender dem.

Når jeg er i en sådan situation, skriver jeg en kladde i Word og gennemgår den senere både mht. indhold og letlæselighed - ofte flere gange - indtil jeg finder det godt nok - kopierer det så over på Trosfrihed.dk. - og indsender det.
Jeg tror, du ville bliver overrasket over, så mange rettelser, det har ført til.

Endelig er der jo også lidt tid efter indsendelsen, hvor man kan rette.

I dette indlæg - uden kladde - har jeg foretaget over 20 rettelser, inden jeg indsendte det blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2021 18:48

Min billige computer har ikke dit nævnte Word og heller ingen andre skriveprogrammer. Jeg købte den vistnok sådan, fordi jeg mest kun på den bruger internettet.
Nej, folket gemmer ikke mine tekster, fordi jeg er endnu ukendt i samfundet, så det er man ligeglad med undtagen måske en eller flere hemmelige organisationer. På forskellige steder og tidspunkter i mit liv var jeg sammen med vidner ved noget om mit ID ifølge dem meget underligt, mystisk, mærkeligt og andet ekstraordinært på forskellige måder. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller usædvanligt åndelig velbegavet. Jeg har ingen disciple, som idag laver mit budskab til en bog. I fremtiden kan i selv samle på dem, hvis nogen magter dette. Jeg har set på DR TV, at flere folk samarbejdede om noget, hvor de lavede et helt bibliotek særligt om kun en dansk filosofs værker.
Jeg har brugt to timer på mit her nyeste indlæg, men selv om ´i´ ingen personlig holdning udtrykker, hvad synes du om den?
I tråden ´så er der linet op´ stillede jeg et spørgsmål om den originale version vedrørende emnet ´et twist´ - Hvad ´synes du´ om det?

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2021 21:02

Jeg ved ikke, om Facebook sletter denne nye version af mit emne til en igen ny advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering for en periode:


ET TWIST

Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. På forskellige steder og tidspunkter i mit liv var jeg sammen med vidner ved noget, der ifølge dem var meget underligt, mystisk, mærkeligt og andet ekstraordinært på forskellige måder. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller usædvanligt åndelig velbegavet. Dette handler om både Det guddommeliges billede og idealbilledet idag.

Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang. Jeg havde heller ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring og jeg spiller aldrig forførende smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li, hvilket vi ikke udlever. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er nok, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst? Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Jeg taler om folkets menneskerettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt. Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper med ord, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord, tak! Lad mig af den grund sige ordet - Bøsserøv.
Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar.

Siden min pagt for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på det guddommelige. I filmen ´Djævlens advokat´ siger den indflydelsesrige, milliardær og advokatfirmaets ejer Milton Fine psykopatisk, at han er en revolutionær humanist. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Dog er sexlege voksenunderholdning, hvor rollespillet deri ikke er ligesom os i virkeligheden. Mange visninger sker ved den om lidt her nævnte sexprofil, men ingen har kontaktet mig endnu der, enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar, kinky og perverst sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Jeg har mødt religiøse typer og ikke troende macho mænd i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre.

Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige spam beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til den kedsomhed. Øh, ske ikke min vilje. Jeg kunne faktisk næsten netop derfor finde på, at arbejde frivilligt med prostitution som en del af mit budskab til jer alle, hvor jeg betjener folk således. Jeg ønsker blot det rette uden et publicity stunt nummer kun for opmærksomhedens skyld. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika bøsse.
Xescort.dk - Bøsserøv

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 24/10/2021 21:41

Hej Gerth.
Du skriver:
Citat:
Jeg har brugt to timer på mit her nyeste indlæg, men selv om ´i´ ingen personlig holdning udtrykker, hvad synes du om den?
I tråden ´så er der linet op´ stillede jeg et spørgsmål om den originale version vedrørende emnet ´et twist´ - Hvad ´synes du´ om det?
Mit svar:
Citat:
"mit her nyeste indlæg"
er det #33514 - 24/10/2021 18:48?

Citat:
"hvad synes du om den?"
er det også #33514 - 24/10/2021 18:48? Hvis ja, så skulle der jo have stået: Hvad ´synes du´ om det?

I tråden: Så er der linet op... lyder dit sidste indlæg:
Citat:
Glem det!

Du bruger også udtrykket: 'i'. Det findes vist ikke på dansk. Mener du: I?

Når du formulerer dig sådan, er det - i hvert fald for mig - nærmest umuligt at finde ud af, hvad du mener.

Jeg svarer dig gerne, når jeg ved, hvad dine spørgsmål er - helst et ad gangen.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/10/2021 21:55

Hvad kan du sige om emnet ET TWIST = Bør den slettes af Facebook eller er det godt nok?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 25/10/2021 01:08

Jeg leger med ilden!
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 25/10/2021 08:36

Admin:

Slet alle mine seneste emner om sex.
Jeg fristes heller ikke til alkohol.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 25/10/2021 11:29

Hej Gerth.
Du skriver igen og igen indlæg, som du kort efter fortryder og ønsker slettet.
Det ser ud for mig, som om du er ude af balance - men også i gang med en udvikling tommelop

Du bad mig svare på noget, som du nu ønsker slettet.
Så er der vel ikke noget at svare på?
Eller er der?

Er du helt sikker på, at der ikke er et sted på din computer, hvor du kan skrive dagbog, så du kan få tid til at overveje, om det skal offentliggøres?
Hvis ikke, var det måske værd at overveje en bedre computer?

Jeg ønsker dig under alle omstændigheder held og lykke heart

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 26/10/2021 16:06

Hej Gerth.
Jeg ser nu - dagen efter - at mit seneste indlæg her måske kan opfattes lidt mere barskt end, hvad der var min hensigt.

Hvis jeg fornemmer dig ret, er du i en periode med rigtig mange nye impulser, som det kan være svært at holde styr på, og at det er derfor, du nogle gange fortryder dine indlæg.

Hvis dét er situationen, kunne man vel også se det på den måde, at der vel ikke er grund til at tage fortrudte indlæg alt for højtideligt, og hvis du har gavn af at formulere tanker, idéer og impulser her på Trosfrihed.dk, så er dét vel det vigtigste - også selv om du efterfølgende når frem til noget andet.

Sådan ser i hvert fald jeg på det blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/10/2021 18:19

Tak for din lille undskyldning.
Du snakker fordømmende om ubalance og mangel på selvkontrol imod instinkter (drifter - impulser), men jeg reagerer ikke ubevidst på det. Jeg har udforsket sindet om behov, men siden min pagt oplever jeg kun ´lyset´ i den, hvilket er i henhold til min opfattelse af alt.

Idag havde jeg en samtale med en spirituel kvinde, som misforstod mig, da jeg ifølge hende snakkede for hårdt om psykisk syge og hjerneskadet menneskers intelligens i mit liv tiltrods, at især Danmark er kendt for ironi og at jeg bare som noget nyt griner af det men ikke dem.´

Derfor er min følgende nye version af emnet ´et twist´ relevant.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/10/2021 18:33

Øv, her er sket noget teknisk ´fejl´, hvor der i min tekst pludseligt var et rod med forkert rækkefølge en fordobling af mine ord på en sammenblandet måde. Dette er måske emnet og jeg tilføjer det forbudte link:


ET TWIST

Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst, altså spontant fri vilje? Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. På forskellige steder og tidspunkter i mit liv var jeg sammen med vidner ved noget, der ifølge dem var meget underligt, mystisk, mærkeligt og andet ekstraordinært på forskellige måder. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller usædvanligt åndelig velbegavet. Dette handler om Det guddommeliges billede, idealbilledet, på godt og ondt billedet idag.

Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang. Jeg havde heller ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring og jeg spiller aldrig forførende smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li, hvilket vi ikke udlever. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er nok, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Jeg taler om folkets menneskerettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt. Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper med ord, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord. Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar. Siden min pagt for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på det guddommelige. I filmen ´Djævlens advokat´ siger den indflydelsesrige, milliardær og advokatfirmaets ejer Milton Fine psykopatisk, at han er en revolutionær humanist. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Dog er sexlege voksenunderholdning, hvor rollespillet deri ikke er ligesom os i virkeligheden. Mange visninger sker ved min sexprofil ´bøsserøv,´ (svans) der faktisk om min seksualitets tilstand rigtigt menes sådan uden en forkert nedsættende intention og begrænsende censur. Er det desværre istedet stadig for nødvendigt ligesom ham Jesus, at jeg taler forsigtigt med noget mere billedsprog, hvor meningen forvirrende pakkes pænt ind, så i ikke straks ser dets pointe og vi dermed undgår dramaet? Ingen har kontaktet mig endnu der, enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar, kinky, beskidt og perverst sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet og idag velfungerende nok i samfundet der som dreng blev adopteret i Danmark, han fjernede mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Jeg har mødt religiøse typer og ikke troende macho mænd i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre. Danmark er en pioner om fri sex, fordi i det land må teenagere fra femten års alderen have sex men uden et job i pornofilm og prostitution er også lovligt, hvor både friheden og ord fungerer bedst sådan sammenlignet med hele resten af verden.

Jeg ved ikke, om Facebook´s automatiske system sletter denne nye version af mit emne til en igen ny advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering for en periode, hvilket egentligt blev misforstået, men i den er opfordring til betaling af seksuelle ydelser ikke tilladt og flere bestemte udtalelser. Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige spam beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til den kedsomhed. Øh, ske ikke min vilje. Jeg arbejder netop derfor frivilligt med prostitution som en del af mit budskab til jer alle, hvor jeg med fornøjelse muligvis betjener folk således, men jeg kan ikke her p.g.a. globalt fællesskabsregler oplyse et link til nogle relateret informationer. Jeg ønsker blot det rette uden et desperat publicity stunt nummer kun for opmærksomheden. Man gjorde Jesus tavs på træpælen på grund af hans konfronterende kritik. Den racistiske diktator Adolf Hitler gjorde også en anderledes religion til syndebuk, hvor nazisterne brændte dens folk og på bålet deres skrifter. Idag havde jeg en samtale med en spirituel kvinde, som misforstod mig, da jeg ifølge hende snakkede for hårdt om psykisk syge og hjerneskadet menneskers underlegne intelligens i mit liv tiltrods for, at især Danmark er kendt for selvironi fra Muhammed krisen og at jeg bare som noget nyt griner af det´ men ikke dem. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika bøsse.

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 27/10/2021 16:22

Hej Gerth.
Nej jeg var ikke fordømmende - beklager at det åbenbart kan misforstås sådan.
Jeg udtalte mig blot ud fra egne erfaringer af forvirring, når der sker en markant og overvældende udvikling.

Jeg må indrømme at jeg ikke kan få øje på meningen med dine ordrige versioner af emnet, som du kalder Twist:
Citat:
pardans i 4/4-takt hvor parret gør kraftige hoftevridninger og knæbøjninger uden at røre hinanden meget udbredt i 1960'erne
ej heller forstår jeg, hvorfor du præsenterer et "bøsserøvs-link", der ligner homofil prostitution.

Som det fremgår af linket, er dette lovligt i Danmark siden 1999, men hvad der er din hensigt med at præsentere dine seksuelle aktiviteter/lyster her på Trosfrihed.dk, dét kan jeg ikke få øje på.

Er det vi danskeres større eller mindre seksuelle frisind, du vil debattere?

Eller er det, hvad Facebook accepterer/ikke-accepterer, du vil drøfte?

Eller er det noget helt tredje?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 27/10/2021 18:45

´Et twist´ i mit liv betyder faktisk om især en film noget lignende dine ord: "markant og overvældende udvikling." En uventet overraskende handling i et plot ved fortællingen helt uforudsigeligt.
Sproget.dk: "4. ændring, drejning som tilfører et nyt, evt. forfriskende moment til noget velkendt."

Du: "Er det vi danskeres større eller mindre seksuelle frisind, du vil debattere? Eller er det, hvad Facebook accepterer/ikke-accepterer, du vil drøfte? Eller er det noget helt tredje?"

Til alle dine tre spørgsmål svarer jeg - Ja!
Ved nummer tre synes jeg, at sammenhængende er følgende tre punkter stadig idag på verdensplan et ømtålelig emne også vedrørende folks forskellige opfattelser af hellighed og regler/love: Tro - ytringsfrihed - sex. Om dette har jeg en bevidst plan.

I en nær fremtid drikker jeg som en mulighed aldrig mere alkohol festligt afslappende og jeg udelukker ikke mit fortsatte endnu asketisk cølibatliv, men lige nu drikker jeg gerne nogle glas Jesu blod med ABC og måske deltager i noget uforpligtende sex med fremmede personer. Derfor viste jeg jer her i denne tråd et klip om nogle kristnes tro på dæmonbesættelser om alkohol og prostitution, som jeg faktisk ligefør opdagelsen af den selv havde lyst til, men jeg beskæftiger mig ikke med den slags forældede overtro og deres påstande om fri sex angående Satans værk.
Husk selv ifølge du tidligere her, at man helst kun stiller et spørgsmål ad gangen medmindre, der er en vigtig kontekst med dem samlet.


Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 28/10/2021 12:02

Hej Gerth.
1. Frisind.
Hvad er din holdning her, som du vi diskutere?
Jeg har tilkendegivet min: Blot det ikke skader andre.
2. Facebook.
Hvad er din holdning her, som du vil diskutere?
Min holdning er, at private virksomheder - som Facebook og Trosfrihed.dk - selv må bestemme indenfor lovens rammer.
3. Tro - Ytringsfrihed - sex.
Du skriver, at du har en plan, men ikke hvad den er.
Min holdning er: Frihed på alle tre områder, dog med den betingelse ikke at skade endre.
I fortidens stammesamfund har der nok ikke været plads til afvigelser, men i nutidens samfund som det, vi har i Danmark, burde afvigelser ikke være noget problem - så længe de ikke skader andre. Mit indtryk er, at vi i dag har denne frihed.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 28/10/2021 13:34

Perfektionisme er en ting om et værk, men jeg behøver her vel ikke gentage det samme emne ´et twist´ til en ny igen version men måske for mange? I den tilføjer jeg følgende: "Både i barndommen og voksenlivet blev jeg psykisk og fysisk mishandlet i hjemmet, skolen, fritidsklubben, et af mine fritidsjobs, byens festlige steder, uddannelser, det offentlige systems sagsbehandling for arbejdsløse, cafeer med socialt udsatte og jeg har endda også haft flere traumatiske oplevelser. Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang. Nå, jeg er ikke til folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre beskidt psykisk manipulerende strategier (skumle og luskede tricks). Jeg havde heller ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, fordi jeg som en ellers fyr med sexet udseende og god nok personlighed havde en genert dårlig selvtillid, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring, hvor de afviser mig på grund af det i min modne alder men altså uvidende usikkerhed omkring dette. Mit gæt om det er, at hunkønsvæsenet af den grund nok synes, at jeg fejler noget alvorligt psykisk sygt. Instinktivt faldt pigerne og unge kvinder for den ´stærkeste abe´ og jeg spiller aldrig forførende smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn."

Du spurgte forståeligt nok: "ej heller forstår jeg, hvorfor du præsenterer et "bøsserøvs-link", der ligner homofil prostitution."

Jeg har skrevet om folks vilde sexfantasier, som vi i virkeligheden ikke kan li. Så, jeg håber ikke, at man p.t. misforstår ved vurdering mig som værende en bøsse eller biseksuel, fordi jeg får stivpik foran skærmen af store patter og krammes muligvis gerne af en kvindes frodige former med nus, kæleri eller andet lignende berøring af den varmt - glatte - blødere krop? Jeg nyder billedet af den hellige Marias moderlige kærlighed og endvidere forestiller mig en kvindelig engel som udtryk for min evigt elskede Det guddommelige.

Du: "Min holdning er, at private virksomheder - som Facebook og Trosfrihed.dk - selv må bestemme indenfor lovens rammer."

Jeg nævnte filmen Djævlens advokat, fordi jeg formoder, at ligesom Jesus sammenligner idag et eller anden antal religiøse mennesker min rolle med gudsbespottelse, kætteri og blasfemi. Jeg henviser igen til mit forrige indlæg med et filmklip om, hvor nogle kristne er imod alkohol og prostitution. Og at i vistnok næsten hele verden er prostitution ulovligt undtagen Danmark. Jeg taler derfor istedet om menneskehedens rettigheder.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 28/10/2021 15:03

Emnet er nu forbedret, så læs den venligst igennem, tak.


ET TWIST

Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst, altså spontant fri vilje? Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. På forskellige steder og tidspunkter var jeg sammen med vidner ved noget, der ifølge dem var meget underligt, mystisk, mærkeligt eller overnaturligt og andet ekstraordinært på forskellige måder inklusiv min usædvanligt høje IQ hos både højre og venstre hjernehalvdel ifølge en test - De snakkede om Mensa og geni. Tilmed oplever jeg ekstremt guddommelige tegn og ligesom en dannelse åbenbaring. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller særligt åndelig velbegavet i henhold til Helligåndens ledetråde. Dette handler om på godt/ondt Det guddommeliges billede, idealbilledet og billedet.

Både i barndommen og voksenlivet blev jeg psykisk og fysisk mishandlet i hjemmet, skolen, fritidsklubben, et af mine fritidsjobs, byens festlige steder om natten, uddannelser, det offentlige systems sagsbehandling for arbejdsløse, cafeer med socialt udsatte og jeg har endda også haft flere traumatiske oplevelser. Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang. Nå, jeg er ikke til folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre beskidt psykisk manipulerende strategier (skumle og luskede tricks). Jeg havde heller ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, fordi jeg som en ellers fyr med sexet udseende og god nok personlighed havde en genert dårlig selvtillid, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring, hvor de afviser mig på grund af det i min modne alder men altså uvidende usikkerhed omkring dette. Mit gæt om det er, at hunkønsvæsenet af den grund nok synes, at jeg fejler noget alvorligt psykisk sygt. Instinktivt faldt pigerne og unge kvinder for den ´stærkeste abe´ og jeg spiller aldrig forførende smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at vilde sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li, hvilket vi ikke udlever. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er nok, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Så, jeg håber ikke, at man p.t. misforstår ved vurdering mig som værende en bøsse eller biseksuel, fordi jeg får stivpik foran skærmen af store patter og krammes muligvis gerne af en kvindes frodige former med nus, kæleri eller andet lignende berøring af den varmt - glatte - blødere krop? Jeg nyder billedet af den hellige Marias moderlige kærlighed og endvidere forestiller mig en kvindelig engel som udtryk for min evigt elskede Det guddommelige. Jeg taler om menneskehedens rettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt. Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper med ord, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord. Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar. Siden min pagt for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på det guddommelige. I filmen ´Djævlens advokat´ siger den indflydelsesrige, milliardær og advokatfirmaets ejer Milton Fine psykopatisk, at han er en revolutionær humanist. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Dog er sexlege voksenunderholdning, hvor rollespillet deri ikke er ligesom os i virkeligheden. Mange visninger sker ved min sexprofil ´bøsserøv,´ (svans), der faktisk om min seksuelle tilstand rigtigt menes sådan uden en forkert nedsættende intention og begrænsende censur. Er det desværre istedet stadig for nødvendigt ligesom ham Jesus, at jeg taler forsigtigt med noget mere billedsprog, hvor meningen forvirrende pakkes pænt ind, så i ikke straks ser dets pointe og vi dermed undgår dramaet? Ingen har kontaktet mig endnu der, enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar, kinky, beskidt og perverst sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet og idag velfungerende nok i samfundet der som dreng blev adopteret i Danmark, han fjernede mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Jeg har mødt religiøse typer og ikke troende macho mænd i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre. Danmark er en pioner om fri sex, fordi i det land må teenagere fra femten års alderen have sex men uden et job i pornofilm og prostitution er også lovligt, hvor både friheden og ord fungerer bedst sådan sammenlignet med hele resten af verden.

Jeg ved ikke, om Facebook´s automatiske system sletter denne nye version af mit emne til en igen ny advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering for en periode, hvilket egentligt blev misforstået, men i den er opfordring til betaling af seksuelle ydelser ikke tilladt og flere bestemte udtalelser. Uh, et uartigt bandeord = Censur. Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige spam beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til kedsomhed. Øh, ske ikke min vilje. Jeg arbejder netop derfor frivilligt med prostitution som en del af mit budskab til jer alle, hvor jeg med fornøjelse muligvis betjener folk således, men jeg kan ikke her p.g.a. globalt fællesskabsregler oplyse et link til nogle relateret informationer. Jeg ønsker blot det rette uden et desperat publicity stunt nummer kun for opmærksomhedens skyld. Man gjorde Jesus tavs på træpælen på grund af hans konfronterende kritik imod en religions love. Den politisk racistiske diktator Adolf Hitler gjorde også jødernes religion til syndebuk, hvor nazisterne brændte dens folk og deres skrifter på bålet. Idag havde jeg en samtale med en spirituel kvinde, som misforstod mig, da jeg ifølge hende snakkede for hårdt om psykisk syge og hjerneskadet menneskers underlegne intelligens i mit liv tiltrods for, at især Danmark er kendt for selvironi fra Muhammed krisen og at jeg bare som noget nyt griner af det´ men ikke dem. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika bøsse. Jeg formoder, at et eller anden antal religiøse mennesker opfatter min rolle som vanvid, gudsbespottelse, kætteri og blasfemi. Et filmklip i Youtube viser nogle kristne, som er imod alkohol, uforpligtende hor og prostitution, hvor de fra forældet overtro kalder det for dæmonbesættelser og Satans værk. Da jeg for mange år siden som et kunstnerisk socialt eksperiment gik i byens gader ved centrum med en superhelte-profet dragt, der blev en gruppe af unge muslimer vrede med ordene: "Stop det!" Der er ydermere idag en uskreven spirituel regel, at en selverklæret profet er uægte og derfor gjorde jeg modstand imod denne sådan. Jeg er vistnok ikke en rebel. Jeg er den, jeg er.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/10/2021 02:10

Jeg lover jer, at denne fra min Facebook profil nye version af mit emne er meget bedre men her med det forbudte link til mit virke. Læs den venligst igennem, tak.


ET TWIST

Min igennem mange år alene asketisk cølibat spirituelle rejse/vej var ligesom en forelskelse uden et overforbrugs forurening, hvor første del skete ud i verden videre til andres forvirrende påstande om diverse energier - konspiration - UFOér fra fjerne planeter - paranormale fænomener - okkulte ting - magiske væsener - parallelle universer og anderledes dimensioner, hvorimod jeg ved anden halvdel søgte ind i mig selv, men tid og rum eksisterer ikke for en tidløst uendelig guddom og alligevel sker en skæbnebestemt plan som meningen med skabelsen, der minder om et ægteskab, dåben og min pagt. Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst, altså spontant fri vilje? Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. På forskellige steder og tidspunkter var jeg sammen med vidner ved noget, der ifølge dem var meget underligt, mystisk, mærkeligt eller overnaturlige kræfter og andet ekstraordinært på forskellige måder inklusiv min usædvanligt høje IQ i både højre og venstre hjernehalvdel om alle evner ifølge en test - De snakkede om Mensa og geni. Tilmed oplever jeg ekstremt guddommelige tegn og ligesom en dannelse åbenbaring. Ved min pagt i fyrre års alderen for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser og dårligt humør. Herligt. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller særligt åndelig velbegavet i henhold til Helligåndens ledetråde, men som et lys gør jeg ingen fortræd. Dette emne handler om på godt/ondt Det guddommeliges billede, idealbilledet og billedet.

Prøvelsen både i barndommen og voksenlivet blev jeg psykisk og fysisk mishandlet i hjemmet, skolen, fritidsklubben, et af mine fritidsjobs, byens festlige steder om natten, uddannelser, det offentlige systems sagsbehandling for arbejdsløse, cafeer med socialt udsatte og jeg har endda også haft flere traumatiske oplevelser. Folk generer mig hver dag. Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang, hvor mennesker opfører sig barbarisk irriterende ligesom en sygdom og noget tortur. Jeg gider ikke folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre beskidt psykisk manipulerende strategier (skumle og luskede tricks). Jeg havde ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, fordi jeg med et ellers sexet udseende og god nok personlighed havde en genert dårlig selvtillid, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring, hvor de afviser mig på grund af det i min modne alder men altså uvidende usikkerhed omkring dette. Hunkønsvæsenet synes nok, at jeg fejler noget alvorligt psykisk sygt. Instinktivt falder pigerne og kvinder for den ´stærkeste abe´, men jeg spiller aldrig smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Min første sexpartener skal helst ikke have hængerbryster, indskrumpet læber og meget rynket hud. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at vilde sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li, hvilket vi ikke udlever. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er muligvis, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Jeg taler om menneskehedens rettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt.
Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Så, jeg håber ikke, at man p.t. misforstår ved vurdering mig som værende en bøsse eller biseksuel, fordi jeg får stivpik foran skærmen af store patter og krammes muligvis gerne af en kvindes frodige former med nus, kæleri eller andet lignende berøring af den varmt - glatte - blødere krop? Jeg nyder billedet af den hellige Marias moderlige kærlighed og endvidere forestiller mig en kvindelig engel som udtryk for min evigt elskede Det guddommelige.Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Ingen har kontaktet mig endnu der, enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar, kinky, beskidt og perverst sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Mange visninger sker ved min analsexprofil ´bøsserøv,´ (svans) - Ske ikke min vilje. Jeg arbejder netop derfor på denne dag frivilligt med prostitution som en del af mit budskab til jer alle, hvor jeg med fornøjelse muligvis tjener folk således, men jeg kan ikke her p.g.a. globalt fællesskabsregler oplyse et link til nogle relateret informationer.

Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper med ord, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord. Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på menneskets guddommelighed. I filmen ´Djævlens advokat´ siger den indflydelsesrige, milliardær og advokatfirmaets ejer Milton Fine psykopatisk, at han er en revolutionær humanist. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Dog er sexlege voksenunderholdning, hvor rollespillet deri ikke altid er helt ligesom os i virkeligheden. Er det desværre istedet stadig for nødvendigt ligesom ham Jesus, at jeg taler forsigtigt med noget mere billedsprog, hvor meningen forvirrende pakkes pænt ind, så i ikke straks ser dets pointe og vi dermed undgår dramaet? Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet og idag velfungerende nok i samfundet der som dreng blev adopteret i Danmark, han fjernede mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Jeg har mødt religiøse typer og ikke troende macho mænd i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre. Danmark er en pioner om fri sex, fordi i det land må teenagere fra femten års alderen have sex men uden et job i pornofilm og prostitution er også lovligt, hvor både friheden og ord fungerer bedst sådan sammenlignet med hele resten af verden.

Jeg ved ikke, om Facebook´s automatiske system sletter denne nye version af mit emne til en igen advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering, hvilket egentligt blev misforstået, hvor de mente, at jeg fornærmede en person eller en bestemt slags gruppe med en hadefuld retorik. Også nu ´ser´ jeg i fjernsynet i en TV serie billedet af en dommer, som med ordet i sin magt siger: "Husk at fornærme ham med et smil." Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige spam beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz og chikane. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til kedsomhed. Man gjorde Jesus tavs på træpælen på grund af hans konfronterende kritik imod en religions love. Den politisk racistiske diktator Adolf Hitler gjorde også jødernes religion til syndebuk, hvor nazisterne brændte dens folk og deres skrifter på bålet, hvilket også ramte psykisk/fysisk handicappede, transseksuelle og bøsser. I Danmark og sandsynligvis flere andre lande er religiøse sekters helbredende behandling imod ens seksualitet ikke tilladt, men det udelukker ikke en trosretnings hemmelige lovløshed imod dette. Idag havde jeg en samtale med en spirituel kvinde, som misforstod mig, da jeg ifølge hende snakkede for hårdt om psykisk syge, hjerneskadet personer og mennesket Homo Sapiens Sapiens underlegne intelligens i mit liv tiltrods for, at især Danmark er kendt for selvironi fra Muhammed krisen og at jeg bare som noget nyt griner af det´ men ikke dem. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika bøsse. Jeg formoder, at et eller andet antal religiøse mennesker opfatter min rolle som vanvid, gudsbespottelse, kætteri og blasfemi. Et filmklip i Youtube viser nogle kristne, som er imod alkohol og prostitution, hvor de fra forældet overtro kalder det for dæmonbesættelser og Satans værk. Da jeg for mange år siden som et kunstnerisk socialt eksperiment gik i byens gader ved centrum med en superhelte-profet dragt, der blev en gruppe af unge muslimer vrede med ordene: "Stop det!" Der er ydermere idag en uskreven spirituel regel, at en selverklæret profet er uægte og derfor gjorde jeg modstand imod denne sådan. Jeg er vistnok ikke en rebel. Jeg er den, jeg er.

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/10/2021 03:52

Følgende emne er fra min Facebook profil og nederst her viser jeg det forbudte link:


ET TWIST

Min igennem mange år alene asketisk cølibat spirituelle rejse/vej var ligesom en forelskelse uden et overforbrugs forurening, hvor første del skete ud i verden videre til andres forvirrende påstande om diverse energier - konspiration - UFOér fra fjerne planeter -paranormale fænomener - okkulte ting - magiske væsener - parallelle universer og anderledes dimensioner, hvorimod jeg ved anden halvdel søgte ind i mig selv, men tid og rum eksisterer ikke for en tidløst uendelig guddom og alligevel sker en skæbnebestemt plan som meningen med skabelsen, der minder om et ægteskab, dåben og min pagt. Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst, altså spontant fri vilje? Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. På forskellige steder og tidspunkter var jeg sammen med vidner ved noget, der ifølge dem var meget underligt, mystisk, mærkeligt eller overnaturlige kræfter og andet ekstraordinært på forskellige måder inklusiv min usædvanligt høje IQ i både højre og venstre hjernehalvdel om alle evner ifølge en test - De snakkede om Mensa og geni. Tilmed oplever jeg ekstremt guddommelige tegn og ligesom en dannelse åbenbaring. Ved min pagt i fyrre års alderen for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser og dårligt humør. Herligt. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller særligt åndelig velbegavet i henhold til Helligåndens ledetråde, men som et lys gør jeg ingen fortræd. Dette emne handler om på godt/ondt Det guddommeliges billede, idealbilledet og billedet.

Prøvelsen både i barndommen og voksenlivet blev jeg psykisk og fysisk mishandlet i hjemmet, skolen, fritidsklubben, et af mine fritidsjobs, byens festlige steder om natten, uddannelser, det offentlige systems sagsbehandling for arbejdsløse, cafeer med socialt udsatte og jeg har endda også haft flere traumatiske oplevelser. Folk generer mig hver dag. Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang, hvor mennesker opfører sig barbarisk irriterende ligesom en sygdom og noget tortur. Jeg gider ikke folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre psykisk manipulerende strategier (skumle og luskede tricks). Jeg havde ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, fordi jeg med et ellers sexet udseende og god nok personlighed havde en genert dårlig selvtillid, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring, hvor de afviser mig på grund af det i min modne alder men altså uvidende usikkerhed omkring dette. Hunkønsvæsenet synes nok, at jeg fejler noget alvorligt psykisk sygt. Instinktivt falder pigerne og kvinder for den ´stærkeste abe´, men jeg spiller aldrig smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Min første sexpartener skal helst ikke have hængebryster, indskrumpet læber og meget rynket hud. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at vilde sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li, hvilket vi ikke udlever. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er muligvis, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Jeg taler om menneskehedens rettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt.
Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Så, jeg håber ikke, at man p.t. misforstår ved vurdering mig som værende en bøsse eller biseksuel, fordi jeg får stivpik foran skærmen af store patter og krammes muligvis gerne af en kvindes frodige former med nus, kæleri eller andet lignende berøring af den varmt - glatte - blødere krop? Jeg nyder billedet af den hellige Marias moderlige kærlighed og endvidere forestiller mig en kvindelig engel som udtryk for min evigt elskede Det guddommelige. Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Ingen har kontaktet mig endnu der, enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar, kinky, beskidt og perverst sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Mange visninger sker ved min analsexprofil ´bøsserøv,´ (svans) - Ske ikke min vilje. Jeg arbejder netop derfor på denne dag frivilligt med prostitution som en del af mit budskab til jer alle, hvor jeg med fornøjelse muligvis tjener folk således, men jeg kan ikke her p.g.a. globalt fællesskabsregler oplyse et link til nogle relateret informationer.

Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper med ord, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord. Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på menneskets guddommelighed. I filmen ´Djævlens advokat´ siger den indflydelsesrige, milliardær og advokatfirmaets ejer Milton Fine psykopatisk, at han er en revolutionær humanist. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Dog er sexlege voksenunderholdning, hvor rollespillet deri ikke altid er helt ligesom os i virkeligheden. Er det desværre istedet stadig for nødvendigt ligesom ham Jesus, at jeg taler forsigtigt med noget mere billedsprog, hvor meningen forvirrende pakkes pænt ind, så i ikke straks ser dets pointe og vi dermed undgår dramaet? Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet og idag velfungerende nok i samfundet der som dreng blev adopteret i Danmark, han fjernede mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Jeg har mødt religiøse typer og ikke troende macho mænd i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre. Danmark er en pioner om fri sex, fordi i det land må teenagere fra femten års alderen have sex men uden et job i pornofilm og prostitution er også lovligt, hvor både friheden og ord fungerer bedst sådan sammenlignet med hele resten af verden.

Jeg ved ikke, om Facebook´s automatiske system sletter denne nye version af mit emne til en igen advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering, hvilket egentligt blev misforstået, hvor de mente, at jeg fornærmede en person eller en bestemt slags gruppe med hadefuld retorik. Også nu ´ser´ jeg i fjernsynet en TV serie billedet af en dommer, som med ordet i sin magt siger: "Husk at fornærme ham med et smil." Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige spam beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz og chikane. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til kedsomhed. Man gjorde Jesus tavs på træpælen på grund af hans konfronterende kritik imod en religions love. Den politisk racistiske diktator Adolf Hitler gjorde også jødernes religion til syndebuk, hvor nazisterne brændte dens folk og deres skrifter på bålet, hvilket også ramte psykisk/fysisk handicappede, transseksuelle og bøsser. I Danmark og sandsynligvis flere andre lande er religiøse sekters helbredende behandling imod ens seksualitet ikke tilladt, men det udelukker ikke en trosretnings hemmelige lovløshed imod dette. Idag havde jeg en samtale med en spirituel kvinde, som misforstod mig, da jeg ifølge hende snakkede for hårdt om psykisk syge, hjerneskadet personer og mennesket Homo Sapiens Sapiens underlegne intelligens i mit liv tiltrods for, at især Danmark er kendt for selvironi fra Muhammed krisen og at jeg bare som noget nyt griner af det´ men ikke dem. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika bøsse. Jeg formoder, at et eller andet antal religiøse mennesker opfatter min rolle som vanvid, gudsbespottelse, kætteri og blasfemi. Et filmklip i Youtube viser nogle kristne, som er imod alkohol og prostitution, hvor de fra forældet overtro kalder det for dæmonbesættelser og Satans værk. Da jeg for mange år siden som et kunstnerisk socialt eksperiment gik i byens gader ved centrum med en superhelte-profet dragt, der blev en gruppe af unge muslimer vrede med ordene: "Stop det!" Der er ydermere idag en uskreven spirituel regel, at en selverklæret profet er uægte og derfor gjorde jeg modstand imod denne sådan. Jeg er vistnok ikke en rebel. Jeg er den, jeg er.

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/10/2021 07:00

En kontaktperson siger: "Øh, Jesus skrev ikke om ham selv." Ja, derfor opfatter flere og flere Biblen som en løgn eller ukorrekt genfortalt, hvor jeg idag kan interviewes og selv fortælle i nutiden, der ikke for/fremtid. Jeg ved ikke om Facebook fjerner mit seksuelle link ved ´arbejde´ om mit virke i min profil, men udfra her mit forrige emne tilføjer jeg om dette også: Den selvudvalgte (frelserskikkelsen). Det samme er det med det selvudvalgte folk.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 30/10/2021 09:08

Dette emne findes i min Facebook profil, hvor mit link nederst der er forbudt:


ET TWIST

Min igennem mange år alene asketisk cølibat spirituelle rejse/vej var ligesom en forelskelse uden et overforbrugs forurening, hvor første del skete ud i verden videre til andres forvirrende påstande om diverse energier - konspiration - UFOér fra fjerne planeter -paranormale fænomener - okkulte ting - magiske væsener - parallelle universer og anderledes dimensioner, hvorimod jeg ved anden halvdel søgte ind i mig selv, men tid og rum eksisterer ikke for en tidløst uendelig guddom og alligevel sker en skæbnebestemt plan som meningen med skabelsen, der minder om et ægteskab, dåben og min pagt. Der kan være en eller flere forskellige forklaringer på hvorfor, at jeg er som, jeg er. Det er eksempelvis: Fysiologisk (naturvidenskabeligt om krop og hjerne), psykologisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk, spirituelt og så videre. Sommetider er nogen/noget måske bare det uden en logisk forklaring ligesom med følelser og lyst, altså spontant fri vilje? Jeg er ikke normerne og mit liv er ikke almindeligt. På forskellige steder og tidspunkter var jeg sammen med vidner ved noget, der ifølge dem var meget underligt, mystisk, mærkeligt eller overnaturlige kræfter og andet ekstraordinært på forskellige måder inklusiv min usædvanligt høje IQ i både højre og venstre hjernehalvdel om alle evner ifølge en test - De snakkede om Mensa og geni. Tilmed oplever jeg ekstremt guddommelige tegn og ligesom en dannelse åbenbaring. Ved min pagt i fyrre års alderen for cirka tre år siden forsvandt al sygdom i mig inklusiv forkølelser og dårligt humør. Herligt. Derfor har jeg til tider undret mig i årevis over min oplevelse af emnet gal eller genial/sindssyg eller særligt åndelig velbegavet i henhold til Helligåndens ledetråde, men som et lys gør jeg ingen fortræd. Dette emne handler om på godt/ondt Det guddommeliges billede, idealbilledet og billedet.

Prøvelsen både i barndommen og voksenlivet blev jeg psykisk og fysisk mishandlet i hjemmet, skolen, fritidsklubben, et af mine fritidsjobs, byens festlige steder om natten, uddannelser, det offentlige systems sagsbehandling for arbejdsløse, cafeer med socialt udsatte og jeg har endda også haft flere traumatiske oplevelser. Folk generer mig hver dag. Jeg har hele livet næsten ingen fysisk kontakt med mennesker haft med min udholdenhed igennem meget modgang, hvor mennesker opfører sig barbarisk irriterende ligesom en sygdom og noget tortur. Jeg gider ikke folks dyriske imponer´lege eller forføring af kvinder og de slemme fyre fik damerne med mobning, vold, trusler og andre psykisk manipulerende strategier (skumle og luskede tricks). Jeg havde ikke mulighed for elskov med det modsatte køn, fordi jeg med et ellers sexet udseende og god nok personlighed havde en genert dårlig selvtillid, hvilket derfor er ekstra svært idag for mig uden seksuel erfaring, hvor de afviser mig på grund af det i min modne alder men altså uvidende usikkerhed omkring dette. Hunkønsvæsenet synes nok, at jeg fejler noget alvorligt psykisk sygt. Instinktivt falder pigerne og kvinder for den ´stærkeste abe´, men jeg spiller aldrig smart med slemme midler på en falsk måde for gevinsten ved egoistisk ondskab. Min første sexpartener skal helst ikke have hængebryster, indskrumpet læber og meget rynket hud. Jeg er ikke evolution angående aggressiv adfærd imod folk, overlevelsen og genetisk reproduktion i form af børn. Nogle rimeligt fornuftige personer siger til mig, at vilde sexfantasier helt uden hæmninger er almindelig/normal naturligt for mindst 97% af befolkningen ligesom med fantasi om voldtægt, som man i virkeligheden ikke kan li, hvilket vi ikke udlever. Det kræver noget mirakuløst, hvis jeg en dag har et parforhold med den rette kvinde til sådan en´ som mig. Noget godt om ægteskab er muligvis, at man sammen samarbejder med hinanden om tryghed, omsorg og kærlighed. Jeg oplever ingen tilknytning til verden, ting og mennesker. Jeg er dog aldrig helt alene, fordi min evigt elskede Det guddommelige er med mig men gerne endvidere i fællesskab med jer. Jeg taler om menneskehedens rettigheder inklusiv her om tro-ytringsfrihed og fri sex uden diskrimination, der af nogen stadig virker negativt, hvor altså andre opfatter det positivt.
Min seksualitet er ikke min identitet, men jeg indrømmer følgende sexeksperiment, der kun måske afprøves. Så, jeg håber ikke, at man p.t. misforstår ved vurdering mig som værende en bøsse eller biseksuel, fordi jeg får stivpik foran skærmen af store patter og krammes muligvis gerne af en kvindes frodige former med nus, kæleri eller andet lignende berøring af den varmt - glatte - blødere krop? Jeg nyder billedet af den hellige Marias moderlige kærlighed og endvidere forestiller mig en kvindelig engel som udtryk for min evigt elskede Det guddommelige. Jeg giver dem ´kærlighed´, hvor jeg dermed også modtager noget ´godt´. Ingen har kontaktet mig endnu der, enten p.g.a. at den ikke er kendt nok eller også tør ligeglade folk mig ikke med deres fordomme imod eksempelvis bizar, kinky, beskidt og perverst sex, fordi: Han er sikkert en tosse. Mange visninger sker ved min analsexprofil ´bøsserøv,´ (svans) - Ske ikke min vilje. Jeg arbejder netop derfor på denne dag frivilligt med prostitution som en del af mit budskab til jer alle, hvor jeg med fornøjelse muligvis tjener folk således, men jeg kan ikke her p.g.a. globalt fællesskabsregler oplyse et link til nogle relateret informationer.

Sex er et naturligt euforisk stof. Ja, jeg føler faktisk glæde der. Selv Jesus opførte sig ligesom en frihedskæmper med ord, men i forstår ikke umiddelbart mit ligesom Biblen kryptiske sprog, så anklag mig venligst ikke p.g.a. mine nu istedet direkte sandfærdigt ærlige dagligdags ord. Jeg har ikke haft mulighed for elskov med en seksuelt attraktiv ung kvinde, så i mit ´tilfælde´ taler jeg dermed ikke om et religiøst fravalg af sex, men det skal jo ikke styre mit sind uanset ens vilkår. Der er nogle fortællinger om personer i Indien og ved andre lande helgener, som velfungerende levede uden sex. En ældre kvinde på en cafe sagde engang, at hvis man ligesom jeg har levet næsten et helt liv uden fysisk kropskontakt, så bliver en person da syg/psykisk syg. Om hellig bevidsthed tror jeg ikke på det, fordi jeg har da et åndeligt ansvar. Dumheden kønssygdomme er ikke sundt og sex uden kondom er vel det dejligste tiltrods for, at jeg har rollen som et nyt forbillede på menneskets guddommelighed. I filmen ´Djævlens advokat´ siger den indflydelsesrige, milliardær og advokatfirmaets ejer Milton Fine psykopatisk, at han er en revolutionær humanist. Spændende BDSM sex handler om, hvor den ene er slaven og den anden overmagten, hvilket ikke lyder som ligestilling eller hinandens ligeværdighed og individets ægte selvtillid om ære? Dog er sexlege voksenunderholdning, hvor rollespillet deri ikke altid er helt ligesom os i virkeligheden. Er det desværre istedet stadig for nødvendigt ligesom ham Jesus, at jeg taler forsigtigt med noget mere billedsprog, hvor meningen forvirrende pakkes pænt ind, så i ikke straks ser dets pointe og vi dermed undgår dramaet? Jeg har set en psykisk syg jævnaldrende kvinde, som på internettet grinte af, at nogen seksuelt opførte sig ligesom et dyr. Engang på cafe talte jeg en hel del gange med en venlig spirituel jævnaldrende mand, som sagde til mig: "Men, bliv nu ikke til en homoseksuel." Eksempelvis en bekendt ung homoseksuel indvandrer fra udlandet og idag velfungerende nok i samfundet der som dreng blev adopteret i Danmark, han fjernede mig hurtigt som relation på internettet med ordene: "Du er pervers." Jeg har mødt religiøse typer og ikke troende macho mænd i Danmark, som er imod ikke-heteroseksuelle. Nyhederne har også oplyst om hadoverfald imod nogen, som var til afvigende fra normerne sex. Især udenfor Vesten er dette værre. Danmark er en pioner om fri sex, fordi i det land må teenagere fra femten års alderen have sex men uden et job i pornofilm og prostitution er også lovligt, hvor både friheden og ord fungerer bedst sådan sammenlignet med hele resten af verden.

Jeg ved ikke, om Facebook´s automatiske system sletter denne nye version af mit emne til en igen advarsel med risiko for profilbegrænsning eller karantæne blokering, hvilket egentligt blev misforstået, hvor de mente, at jeg fornærmede en person eller en bestemt slags gruppe med hadefuld retorik. Også nu ´ser´ jeg i fjernsynet en TV serie billedet af en dommer, som med ordet i sin magt siger: "Husk at fornærme ham med et smil." Informationskrigen sker i hele verden og jeg har altså allerede nu på min telefon og min anden profil modtaget flere ulovlige spam beskeder om en fremmede og noget andet personligt hetz og chikane. Jeg har i mit liv udholdt mange plageånder, hvor indtil videre på det seneste var der ellers helt stille, fred og ro hos mig på grænsen til kedsomhed. Man gjorde Jesus tavs på træpælen på grund af hans konfronterende kritik imod en religions love. Den politisk racistiske diktator Adolf Hitler gjorde også jødernes religion til syndebuk, hvor nazisterne brændte dens folk og deres skrifter på bålet, hvilket også ramte psykisk/fysisk handicappede, transseksuelle og bøsser. I Danmark og sandsynligvis flere andre lande er religiøse sekters helbredende behandling imod ens seksualitet ikke tilladt, men det udelukker ikke en trosretnings hemmelige lovløshed imod dette. Idag havde jeg en samtale med en spirituel kvinde, som misforstod mig, da jeg ifølge hende snakkede for hårdt om psykisk syge, hjerneskadet personer og mennesket Homo Sapiens Sapiens underlegne intelligens i mit liv tiltrods for, at især Danmark er kendt for selvironi fra Muhammed krisen og at jeg bare som noget nyt griner af det´ men ikke dem. Faktisk endnu kun i tegneserierne kontroversielt er Superman´s søn biseksuel og Kaptajn Amerika bøsse. Jeg formoder, at et eller andet antal religiøse mennesker opfatter min rolle som vanvid, gudsbespottelse, kætteri og blasfemi. Et filmklip i Youtube viser nogle kristne, som er imod alkohol og prostitution, hvor de fra forældet overtro kalder det for dæmonbesættelser og Satans værk. Da jeg for mange år siden som et kunstnerisk socialt eksperiment gik i byens gader ved centrum med en superhelte-profet dragt, der blev en gruppe af unge muslimer vrede med ordene: "Stop det!" Der er ydermere idag en uskreven spirituel regel, at en selverklæret profet er uægte og derfor gjorde jeg modstand imod denne sådan. En kontaktperson siger: "Øh, Jesus skrev ikke om ham selv." Ja, derfor opfatter flere og flere Biblen som en løgn eller ukorrekt genfortalt, hvor jeg idag kan interviewes og selv fortælle i nutiden, der ikke for/fremtid. Mit virke er ´ Den selvudvalgte´ (frelserskikkelsen). Det samme er det med det selvudvalgte folk. Jeg er vistnok ikke en rebel. Jeg er den, jeg er.

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7649.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 16/11/2021 08:16

Hele resten af mit liv drikker jeg ingen alkohol!

Sexeksperimentet med fantasien om bøsser og prostitution sker for mig heller ikke!

Meningen med mit livs kald er blandt andet om åndeligt arbejde og kærlighed: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et.
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 16/11/2021 18:21

Kære Gerth

Hvad er der nu galt med de gyldne dråber ler heart blinker
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/11/2021 07:41

Ønsker i mere spirituel læsning her i tråden, så find den slags dybsindige emner i de tidligere sider her.
Paulus kaldte det for udskejelser, men i byens natteliv og på morgenværtshuse sker balladen p.g.a. lort fra folk, euforiserende stoffer og for meget alkohol. Jeg fik ingen damer af deres psykopatisk, onde og egoistiske tricks imod mig. Detaljerne nævner jeg ikke.

Nå, men så sker følgende sexeksperiment istedet, men det er kun måske : https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7693.html

Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 24/11/2021 13:08

Ignorer mit i denne tråd her forrige emne om sexfantasien (dette sexeksperiment), fordi jeg ønsker bare istedet kun kærlighed med mirakuløst den rette kvinde ved et parforhold til sådan også trygt omsorg og elskov.

Og hele resten af mit liv drikker jeg ingen alkohol!
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/11/2021 01:24

Læs venligst mit her forrige emne, fordi det ændrer sig igen og igen. Det bedste er vel med trygt omsorg en sexet kvindekæreste-kone, men det mirakel er jeg måske ikke egnet til i dette liv? Noget kontroversielt kan ske godt imod følgende tabu....Jeg synes idag, at jeg er god nok!

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7693.htmlIndsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 26/11/2021 09:04

Ignorer mit i denne tråd her forrige emne om sexfantasien (dette sexeksperiment), fordi jeg ønsker bare istedet kun kærlighed med mirakuløst den rette kvinde ved et parforhold til sådan også trygt omsorg og elskov.

Og hele resten af mit liv drikker jeg ingen alkohol!
Indsendt af: ABC

Re: Gerth Drost - 26/11/2021 20:00

Kære Gerth

Jeg har drukket nogle øller og så sker dette...

Indsendt af: Gerth
Ignorer mit i denne tråd her forrige emne om sexfantasien (dette sexeksperiment), fordi jeg ønsker bare istedet kun kærlighed med mirakuløst den rette kvinde ved et parforhold til sådan også trygt omsorg og elskov.

Og hele resten af mit liv drikker jeg ingen alkohol!

Smukt tommelop Men måske skulle du tillade dig selv "et glas vin" engang imellem - det vil jeg ihvertfald gøre ler blinker halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 29/11/2021 19:12

https://www.xescort.dk/Bosserov-eksperiment-ad7693.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 03/12/2021 20:06

Admin behandler mig som skidt og lort, men jeg er i åndelig toptræning imod dette!
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/12/2021 02:43

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7693.html
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/12/2021 11:13

Jeg gider ikke folks instinktivt egoistisk onde falskhed for gevinsten. Hvem tør den, jeg er? Der er de folk i verden, som stadig idag kæmper for fri sex som en menneskerettighed imod uretfærdig dom, hvilket også sker her i vores land Danmark men dog sådan mest kun om hadoverfald, diskrimination, fordomme og dette tabu. Det er mig en fornøjelse ligesom frivilligt arbejde. Nå, men ingen endnu kontakter mig alligevel vedrørende det sexeksperiment muligvis p.g.a. jeres frygt for noget ukendt ved en fordømmelse imod afvigende fra normerne sex og kønssygdomme. I tror måske, at min profil er falsk. Man kan ydermere eventuelt bare have anden slags sex med sin profil, dating, festligheder, socialt med nogen på et eller andet sted om noget og så videre. Hvorfor jeg idag er meget seksuelt uerfaren næsten ligesom en jomfru, det forklarer jeg ikke her. Faktisk ønsker jeg i mine fantasier jo trygt kærlighed og omsorgsfuld elskov med den rette kvinde som et mirakel selvom, at den modne alder er mindre sexet og jeg ved udfordring næsten ingen seksuel erfaring har. Tiltrods for at jeg meget af hele livet ikke har haft kropskontakt med folk, så er cølibat en fortsat sandsynlighed for mig. Lad mig give dig noget ´kærlighed´, hvor jeg derfor modtager noget ´godt´. Der er faktisk en kontroversiel mening med denne oplysning!
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 18/12/2021 16:54

Ja Gerth.
Anstændighed og skam er jo nok ikke blandt dine største talenter.
Og så er det jo uundgåeligt, vil jeg mene, at du bliver set sådan trist
Arne.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/12/2021 21:56

Du: "Anstændighed og skam er jo nok ikke blandt dine største talenter.
Og så er det jo uundgåeligt, vil jeg mene, at du bliver set sådan."

Jeg forstår ikke din kommentar, men kan du forklare noget om det?
Trosfrihed her er med profilerne en jokes skumle intention, så hvorfor reagerer du så seriøst?
Hahihihohoh

Jeg advarer i med tendenser til ludomani om dette forums meningsløse spil af ordkløveri.

Aj, Arne - Skam dig ikke som en negativ sindstilstand, men du prædiker om ydmyghed imod selvhøjtidelighed og alligevel opfordrer du til for meget ære. Ære om menneskers værdighed igennem tiderne og stadig idag misbruges uden menneskelighed af eksempelvis religion, politikeres militær og folks fordomme.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/12/2021 23:37

JEG ER SOM, JEG ER

Skam dig ikke, hvilket er en negativ sindstilstand, men nogen prædiker om ydmyghed imod selvhøjtidelighed og alligevel opfordrer de til en overdreven ære. Ære om menneskers værdighed eller anstændighed igennem tiderne og stadig idag misbruges uden medmenneskelighed af eksempelvis religion, politikeres militær og folks hån. Jeg gider ikke folks instinktivt egoistisk onde falskhed for gevinsten. Hvem tør den, jeg er? Der er de folk i verden, som stadig idag kæmper for fri sex som en menneskerettighed imod uretfærdig dom, hvilket også sker her i vores land Danmark men dog sådan mest kun om hadoverfald, diskrimination, fordomme og dette tabu. Det er mig en fornøjelse ligesom frivilligt arbejde. Nå, men ingen endnu kontakter mig alligevel vedrørende det sexeksperiment muligvis p.g.a. jeres frygt for noget ukendt ved en fordømmelse imod afvigende fra normerne sex og kønssygdomme. I tror måske, at min profil er falsk. Man kan ydermere eventuelt bare have anden slags sex med sin profil, dating, festligheder, socialt med nogen på et eller andet sted om noget og så videre. Hvorfor jeg idag er meget seksuelt uerfaren med kvinder næsten ligesom en jomfru, det forklarer jeg ikke her. Faktisk ønsker jeg i mine fantasier jo trygt kærlighed og omsorgsfuld elskov med den rette person som et mirakel selvom, at den modne alder er mindre sexet og jeg ved udfordring næsten ingen seksuel erfaring har. Tiltrods for at jeg meget af hele livet ikke har haft kropskontakt med folk, så er cølibat en fortsat sandsynlighed for mig. Lad mig give dig noget ´kærlighed´, hvor jeg derfor modtager noget ´godt´. Der er faktisk en kontroversiel mening med denne oplysning!

https://www.xescort.dk/Bosserov-ad7693.html
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Gerth Drost - 19/12/2021 00:10

Hej Gerth.
Mit indtryk af dig er, at du har behov for en bedre tilværelse.
Jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe dig dermed, men ved ikke hvordan.
M.v.h. Arne.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/12/2021 01:04

Tak Arne!

OPFØR JER ORDENTLIGT, TAK

Ifølge ordbogen om ordet ´amok´:
1. Negativt - Blive vild og ustyrlig, ofte af vrede eller ophidselse og med vold til følge.
2. Positivt - Handle hurtigt og ukontrolleret, som i ekstase.

Jeg skrev jo faktisk i en anden tråd, at verden var en byrde, hvor dog Helligånden befrier (frelsen). Jeg kan ikke sove om natten, fordi ungdommen festligt som gæster hos en beboer slår på radiatorenes rør og sikke en larm dette er. Jeg oplever det ene chok efter det andet. Tiltrods for boligforeningens regler imod røg i trappeopgangen, så stinker der også af dette skidt fra dem. Ligesom med en psykopat og som uvidende onde egoister er de ligeglad med gamle, psykisk syge, ældre familiers spædbarn og andre folk, som får stress af det fra den slags barbarisk adfærd. En eller anden persons hund gør endda p.g.a. sådan noget. Den satanisk Homo Sapiens Sapiens opfører sig ligesom en helvedets forbandelse. Desværre har i historiens gang reformation, revolution og oprør været sket, når man har fået umenneskelig nok af noget. Værre endnu er, at idag kan man gøre mange tavse med psykiatrisk medicin, når de som et råb om hjælp går amok. Jeg brænder...
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/12/2021 02:22

P.s. amok = Uforudsigelig person. Den forført sindssyg forelskelse er ikke min anbefaling.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/12/2021 04:42

Jeg må vistnok ikke fortælle det - Jeg snakker med en person fra det offentlige system, men nu skal jeg også samtale med en ny yngre kvinde, som der altså aldrig siger noget personligt til mig. Hun kun spørger om forskellige ting uden nogen kommentarer ligesom en spion eller hemmelige agenter. Jeg ved det med psykoser, men i den verden som vi lever i, undrer os over om, vi stoler helt på hinanden?
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/03/2022 12:49

https://www.youtube.com/channel/UCP6tG1qcEgGoHEn1YGta22A
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 12/06/2022 06:21

Jeg oplever for første gang i mit liv sprøjteorgasmer, fordi jeg nu helt accepterer, at jeg tænder på dette, hvilket jeg også viser til folket om både bøsserøv og prostitution - Ja, ske ikke min vilje generelt, idag er min forvandling fuldbragt:

https://www.escort-side.dk/search?ad_service=Escort&ad_country=Odense&search_string_sticky=B%C3%98SSE
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 12/06/2022 10:11

Glem også det hele her igen!
Indsendt af: Hanskrist

Re: Gerth Drost - 12/06/2022 10:18

Du er syg - du har brug for hjælp Gerth

Du er voksen og alligevel opfører du dig meget værre end et barn -

Jeg tror dit problem er at du ikke magter empati og forståelse andre mennesker - du er i dig selv - lever i dig selv fra morgen til aften og når dette bliver for kedeligt ja så bliver du vulgær og provokerende for dog at få opmærksomhed

Men du skubber folk fra dig

Også dig selv skubber du væk - du har ingen selvrespekt - du tar ikke dig selv og dit liv seriøst - du elsker åbenbart ikke dig selv

ihvertfald har du overhovedet ingen respekt for os her på Trosfrihed

Du er som et pubertets barn der spammer og spermer stedet til - med dine fuldstændig meningsløse og kærlighedsløse seksuelle udgydelser - det hører ingen steder hjemme - større idiot end dig skal man lede længe efter
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 12/06/2022 22:38

Jeg oplever for første gang i mit liv vistnok sprøjteorgasmer, fordi jeg nu helt accepterer, at jeg tænder på dette måske mulige sexeksperiment? (fantasi), hvilket jeg også viser til folket om både bøsserøv og prostitution - Ja, ske ikke min vilje generelt, idag er min forvandling fuldbragt - hahah:

https://www.escort-side.dk/BSSERV?ad-id=22898
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 14/06/2022 00:29

Glem det hele igen her om min sexfantasi (eksperiment?), der måske ikke alligevel sker, hvilket heller ikke er min mærkesag!
Selvom jeg officielt respekterer blandt andet fri sex om vores menneskerettigheder i verden som faktisk endnu seksuelt uerfaren, så opfatter jeg politik, religion og sex som en privatsag.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/06/2022 13:43

Jeg ved ikke om min denne sexfantasi (eksperiment?) vedrørende både bøsserøv og luder bliver til noget, men det lyder ganske herligt:

https://www.escort-side.dk/BSSERV?ad-id=22898
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 15/06/2022 19:27

Glem det igen, fordi egentligt ønsker jeg bare trygt omsorg kærlighed og elskov med en kvinde.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 17/06/2022 20:09

Nå, jeg bekæmper ikke mere min seksuelle trang - Twist, fordi jeg elsker dette:

Sissy, faggot, whore
Bøsserøv prostitution:

https://www.escort-side.dk/massage/createAd?ad_id=22898
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 18/06/2022 01:08

Glem det igen, fordi egentligt ønsker jeg bare trygt omsorg kærlighed og elskov med en kvinde.
Indsendt af: Admin

Re: Gerth Drost - 19/06/2022 10:46

Indsendt af: Gerth
Glem det igen, fordi egentligt ønsker jeg bare trygt omsorg kærlighed og elskov med en kvinde.


Jeg tror du skal søge kærligheden andetsteds end her på trosfrihed. Der er et hav af sider derude der nok er mere velegnede. Google er din ven - prøv evt. at google på dating.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/06/2022 20:29

NEJ! Du misforstår mig, fordi min intention her er blot oplysning om hvorfor, at sex og dating stadig endnu er et ukendt univers for mig som et kontroversielt budskab ved undren.
Jeg betaler ikke til dette, hvor på Dating.dk skriver kvinder sjældent til mænd, fordi det istedet er de mange seksuelt aggressive på den gammeldages måde ligesom med i gymnasiet lanche dans (herren har styringen der), som bruger penge til de forførende (dyriske imponerlege) beskeder, som spiller smarte sådan. Kvinden på den hvide hest må gerne komme og tage mig akut.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 20/06/2022 00:32

Som seksuelt uerfaren gider jeg ikke mere seksuelle frustrationer igennem et helvede, så jeg ønsker himmelsk nydelse - Årrh om mit måske sexeksperiment? (fantasi) om både bøsserøv og luder:

https://www.escort-side.dk/BSSERV?ad-id=22898
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 21/06/2022 06:37

Glem dette igen!
Jeg er dog ikke frustreret, fordi det evige selv har lyksalighed.
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 04/07/2022 00:56

Min forvandlig er gennemført - Sexeksperiment? (fantasi) om både bøsse og prostitution:

https://www.escort-side.dk/BSSE-RVEN?ad-id=23093
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/07/2022 02:32

Glem mit forrige indlæg, der ikke bliver realitet alligevel!
Måske jeg en dag bare istedet oplever muligheden for tryghed, elskov og kærlighed med den rette kvinde...
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 09/07/2022 18:46

Sexeksperiment? (fantasi) måske realitet om både bøsserøv og prostitution: https://www.escort-side.dk/BSSE-RVEN?ad-id=23093
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 13/07/2022 01:22

Glem mit forrige indlæg, der ikke bliver realitet alligevel!
Måske jeg en dag bare istedet oplever mirakuløst muligheden for tryghed, elskov og kærlighed med den rette kvinde...
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 13/07/2022 21:55

Måske bøsserøv og prostitution: https://www.escort-side.dk/BSSE-RVEN?ad-id=23093
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/07/2022 01:57

NYHED

Fordi jeg er meget seksuel uerfaren, så i Facebook ved min profil oplyser jeg om dette, at jeg interesserer mig for både mænd og kvinder vedrørende fri sex, romantisk elskov og dating. I min introduktion informerer jeg: DEN VELSIGNEDE (kunstnernavn om min rolle ved åndeligt arbejde og porno/luder-bøsserøv). I Youtube om min seksualitet fortæller jeg = ?

Jeg laver en mere forsigtigt diskret henvisning uden øjeblikkeligt mulighed for nøgen billeder, hvilket derfor kræver jeres klik på ´læs mere´. Støt mig gerne der anonymt ved - Synes godt om, tak.
Kopier dette link til på internettet min profil måske bøsserøv luder: https://www.escort-side.dk/search?ad_service=Escort&ad_country=Odense&search_string_sticky=B%C3%98SSE
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 19/07/2022 04:58

NYHED

Fordi jeg er meget seksuel uerfaren, så i Facebook ved min profil oplyser jeg om dette, at jeg p.t. interesserer mig for både mænd og kvinder vedrørende fri sex, romantisk almindeligt/normal elskov og kærlighed dating. I min introduktion der informerer jeg: DEN VELSIGNEDE (kunstnernavn). I Youtube om min seksualitet fortæller jeg = ?

Jeg laver en mere forsigtigt diskret henvisning uden øjeblikkeligt mulighed for nøgen billeder, hvilket derfor kræver jeres klik på ´læs/se mere´. Jeg viser heller ikke et direkte link til følgende sexeksperiment? (fantasi). Støt mig gerne der anonymt ved - Synes godt om, tak.
Kopier dette link til på internettet min profil måske bøsserøv, porno og luder: https://www.escort-side.dk/search?ad_service=Escort&ad_country=Odense&search_string_sticky=B%C3%98SSE
Indsendt af: Gerth

Re: Gerth Drost - 20/07/2022 23:42

NYHED

Min Facebook introduktion = DEN VELSIGNEDE (kunstnernavn om min rolle ved åndeligt arbejde og porno/luder-bøsserøv) - Læ