Panteisme

Indsendt af: Arne Thomsen

Panteisme - 05/01/2021 19:31

Hvad er panteisme?
For mig er det egentlig blot: Alt er Gud. Gud er Alt – og nok også mere end Alt.

Egentlig var det vist Hanskrist, der hæftede den betegnelse på mig, hvorefter jeg i Wikipedia så, at det betyder netop dette: Gud er Alt. Alt er Gud.
Jeg blev så klar over, at jeg længe har fornemmet noget i den retning - i hvert fald at alt er guddommeligt - ligesom den fornemmelse at altings væren er et mirakel – set i forhold til det absolutte intet.

Men idéen om panteisme er jo ikke ny, og ser man på, hvad Wikipedia fortæller herom – helt tilbage fra de oldgræske filosoffer – kan man hurtigt blive godt og grundigt forvirret. Men gå bare i gang, hvem der har lyst blinker

Min oplevelse er, at kosmos, universet – universerne – ER Gud, fordi Gud ER alt, men om Gud er endnu mere end dét, det er jeg uvidende om.
Det er derfor jeg siger, at jeg er agnostisk (uvidende) panteist.
Og når jeg sætter gåseøjne om ”teist”, er det fordi ordet "Gud" er så forslidt og af mennesker påklistret så mange egenskaber, som jeg tror er mislykket menneskeværk.
Dertil kommer at jeg opfatter det som frækt og uforskammet at bruge ordet Gud – lidt på linje med at gå ind på Amalienborg Slot til dronningen og bare sige Margrethe - bare endnu værre blinker

DEN STORE DANSKE nævner en betydningsfuld person i panteismen fra 1600-tallet: Filosoffen Baruch de Spinoza.
Citat:
”Baruch Spinozas identifikation af Gud med naturen, dvs. hans lære om Guds immanens i verden, betragtes som prototypen på panteisme.” (”pan” betyder jo altomfattende)

Også Kristeligt Dagblad Kristeligt Dagblad omtaler Spinoza, som set med filosofihistoriker Carl Henrik Kochs øjne:
Citat:
”For Spinoza selv er det guddommelige lig med naturen. Gud er universel og ikke en person, men Gud er også i mennesket, fordi mennesket er et naturprodukt."

Når jeg spørger mig selv, hvorfor jeg oplever panteisme som sandhed, kan jeg ikke svare, men jeg mindes tyste vandringer i en subtropisk mennesketom urskov på vej op til et lille mennesketomt kloster, hvor jeg mødte en Kristus Ikon, der lærte mig kærlighed. Og vandringerne lærte mig ærbødighed overfor urskovens harmoni – at forstyrre så lidt som muligt.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 06/01/2021 20:18

Jeg har p.t. intet at lave idag, så jeg blander mig her for sjov.

Jeg mindes, at du vistnok engang allerede har lavet en lignende tråd, hvor Hans K kaldte dette for et af dine nye troseksperimenter, som jeg dog ikke kan finde så let her? Desuden har vi også flere steder i forvejen diskuteret noget om det emne.

Du: "Dertil kommer at jeg opfatter det som frækt og uforskammet at bruge ordet Gud – lidt på linje med at gå ind på Amalienborg Slot til dronningen og bare sige Margrethe - bare endnu værre."

Jeg opfatter det som blasfemi, at du sammenligner hendes majestæt med en guddom. Alle mennesker er vel lige ifølge dig istedet for religiøse overmagter, særlige titler og en speciel status i samfundet, fordi du har i en anden tråd kritiseret folks strid imod hinanden om deres uniformer med forskellige grader i et hierarki? ´Det guddommelige´ (en guddom) idag blander sig jo heller ikke i politiske love vedrørende menneskehedens uenighed til forskellige navne, ord og begreber som vores - Trosfrihed.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 07/01/2021 00:15

Hej Gerth.
Jeg ser, at mit forsøg på at forklare en ærbødighed, der gør det til en frækhed at bruge ordet: Gud er mislykkedes - i hvert fald i dine øjne - men jeg tror, du alligevel fik fat i, hvad jeg mener - og jeg kunne naturligvis ikke drømme om at ligestille Danmarks majestæt med Gud blinker

Jeg har set, at der er alvorlig kritik af panteismen i Kristeligt Dagblad:
Citat:
For sagen er jo, at hvis Gud er identisk med universet og alt, hvad der er deri, ja, så er Gud lige så meget til stede i alt dét, vi kalder ondt, som i dét, vi kalder godt.
og
Citat:
For at konkludere: Panteismen er i sine grundlæggende antagelser og i alle sine mange forklædninger og fremtrædelsesformer, i Asien som på Bornholm, i absolut modstrid med den kristne tro og den kristne verdensforståelse; og der er grund til at advare mod at lade sig besnære af alle forsøg på at fremstille og sælge panteisme som den højeste og mest avancerede åndelighed.
Som evangelisten Johannes klart siger det: ”Tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud.”
Som jeg ser det, udspringer denne kritik fra den kristne opfattelse: at vi mennesker er noget særligt, der er hævet over alt andet i denne verden.
Det giver mig mistanke om, at vi mennesker måske ikke helt har forstået Jesus, men måske i Jesus ordene har tildigtet os selv en højere værdi og position i verden, end vi faktisk har.
Det kan jo let være sket i de mange år, hvor det kristne budskab alene gik fra mund til mund - og det kan vel også være sket for Paulus i hans åbenbaring.

I hvert fald ser jeg for mig den mulighed, at vi - alt for mange - mennesker mere ydmygt og kærligt kunne forholde os til den guddommelige verden, vi selv er en del af.
Menneskelig ondskab ville så nok især være forårsaget af en mangel på inspiration til ydmyghed og kærlighed - en inspiration, der kunne genoprettes.
Og harmonien med den del af naturen, der ikke er os, ville så nok inspirere os til ikke at "forstyrre" for meget - f.eks. hverken med for meget CO2 fra overdreven ild, som planter og træer ikke kan nå at opsuge, eller forstyrrelse af økologiske sammenhænge, der frister diverse former for smitte til at angribe os - og meget andet smiler

Ydmyghed - Kærlighed - Harmoni.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 07/01/2021 14:28

Tilføjelse:
Kristeligt Dagblad udlagde panteisme som, at "Gud er identisk med universet".
I min "panteisme" drister jeg mig ikke til at tro noget om, hvad Gud ER.
Det er fuldt tilstrækkeligt for mig at tro/fornemme/opleve, at alt er guddommeligt.

Antydninger herom kan man finde i Lukasevangeliets kapitel 17:
Citat:
V20 Da farisæerne spurgte Jesus,
hvornår Guds rige kommer,
svarede han:
”Guds rige kommer ikke, så man kan
iagttage det; V21 man vil heller ikke
kunne sige:
Se, her er det! Eller: Se dér! For Guds
rige er midt iblandt jer.”
og i det vist endnu ældre - forsvundne - og genfundne - Thomasevangeliet, logion 113:
Citat:
Hans disciple sagde til ham:
”Hvornår vil riget komme?”
”Det vil ikke komme efter forventning.
De skal ikke sige: ”Se her!” eller: ”Se der!”
Men faderens rige er spredt over Jorden, og mennesker ser det ikke.”
M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 07/01/2021 21:17

Måske jeg ikke længere blander mig ligesom med kategorien Kristendom om jeres forskellige trosretninger, der ligesom dronningens slot for hendes majestæt også ligesådan er jeres personligt egne hjemsteder. Jeg besøger aldrig folks religiøse bygninger, fordi de tilhører privat kun dem selv og ikke Riget. Efter mit svar til dig så jeg på TV2 News noget relevant om amerikanske demonstranters aggressive angreb på USA regeringens Washington D.C. bygning. Selvom Dronning Magrethe i Danmark lever langt mere økonomisk rig og materialistisk bedre end flertallet af borgere i samfundet opfordrer jeg aldrig til voldelig oprør i en kamp imod andre medmennesker og deres ting. Nogle af mine gæster i min bolig respekterer ikke mine husregler. Ingen lytter til vrede, fordi dette opildner kun til mere had og idag bad jeg derfor som sædvanligt igen på den pæne måde en irriterende ryger om noget plads til mig uden røgen på stedet der, hvor hun uden psykopatiske træk øjeblikkeligt i venlighed flyttede sig længere væk. Jeg bekriger ikke monarkiet og regeringen, men hvorfor synes du, at man ikke skal omtale dronningen ved hendes menneskelige fornavn? Jeg har eksempelvis en uforklarlig rolle i samfundet istedet for et eller andet særligt.

Jeg er delvist enig med både dig og Hans K om guddommelighed. Tænk på ABC´s ord om bogen et kursus i mirakler, hvor alt er en illusion og dog alligevel en del af Guds bevidsthed. Jeg er intet og alt - Jeg er.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 08/01/2021 13:43

Hej Gerth.
Jeg ser, at mit forsøg på at belyse ærbødighed overfor det guddommelige - med dronningen som eksempel - er mislykket, og jeg erkender, at det nok ikke er muligt at sammenligne ærbødighed overfor det største af alt med nogen anden ærbødighed blinker

Angående miraklet - som jeg oplever det - at alt ER, og det endnu større: at alt er guddommeligt - så er det jo ikke noget, jeg vil missionere, det er blot som jeg oplever tilværelsen.
Alligevel mærker jeg en glæde ved, at du erklærer dig delvist enig smiler

Når du skriver:
Citat:
Tænk på ABC´s ord om bogen et kursus i mirakler, hvor alt er en illusion og dog alligevel en del af Guds bevidsthed. Jeg er intet og alt - Jeg er.
så må jeg erkende, at jeg ikke rigtig husker, hvad det går ud på, men jeg husker dog tanken om, at vi menneskers evne til at opfatte er begrænset.
Det er jeg enig i - og det er jo godt i overensstemmelse med min opfattelse: at vi mennesker ikke er noget overordnet, men er på lige fod med alt andet levende smiler

Når alt er guddommeligt, ser jeg, at jeg ikke behøver at vide mere, så ser jeg meningen med mit liv: ærbødighed, harmoni, kærlighed heart

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 09/01/2021 23:42

Du: "Jeg ser, at mit forsøg på at belyse ærbødighed overfor det guddommelige - med dronningen som eksempel - er mislykket. Jeg erkender, at det nok ikke er muligt at sammenligne ærbødighed overfor det største af alt med nogen anden ærbødighed. Når alt er guddommeligt, ser jeg, at jeg ikke behøver at vide mere, så ser jeg meningen med mit liv."

Desuden prædiker du ofte, at Jordens miljø er ligeså vigtig som alle folk og dronning Magrethe er dermed også kun et menneskeliv i verden? En gammel mand med spirituel interesse, som ifølge min vurdering har svært ved stilhed og sindsro, fordi vedkommende fortæller idag, at han engang har læst Eckart Tolles bog - Nuets kraft. Han siger ydermere: "På grund af Corona krisens nedlukning af samfundet er det hele for mig dødt, fordi her sker næsten intet og det bliver man jo mere sindssyg af." Jeg er istedet vant til noget asketisk i mit liv. Han siger derefter: "Hvis folk i deres nuværende liv ender som fortabte og lider døden på grund af uvidenhed, så får de bare en ny chance i det næste reinkarneret liv, hvor de måske der lærer noget godt om det. Jeg kender til folks kanaliseringer fra engle, ånder og rumvæsener, som er meget højere udviklet end os og vi skal derfor altid udvikle vores sjæle igennem mere viden og erfaring."
Jeg svarer ham: "Jeg tror ikke på et spirituelt hierarki. Alle er lige og alt er et. Din åndelige skolegang lyder som et fængsel. Jeg er ikke fortiden. Eckart´s bog handler om ´nuet´ ligesom evighedens eksistens, hvilket du glemmer betydningen af, når du istedet snakker om dit behov for fremtidige menneskeliv på Jorden. Du kan ikke elske dig selv nu og her, hvis du altid utilfreds ligesom et grådigt begær vil være noget andet og mere det. Du er jo ikke under nogen/noget. Ingen er mindre end andre. En guddoms ubetingede kærlighed accepterer dig fuldkommen helt, som du er, fordi det er sådan, at ´jeg´ er et med Det guddommelige uden den slags egoistisk fordømmelse. Vær idag ok - Det er godt nok. En åndeligt oplyst mangler faktisk ikke det gode i en selv." Istedet for at dømme jer, opfatter jeg, at der er en mening med livet om kærlighed, som sådan er billedet på dets perfekt guddommelige skaber.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 10/01/2021 13:53

Hej Gerth.
Du skriver - om mig:
Citat:
Desuden prædiker du ofte, at Jordens miljø er ligeså vigtig som alle folk og dronning Magrethe er dermed også kun et menneskeliv i verden?
Mit svar:
Jeg er lidt ked af, at du bruger ordet: "prædiker" om mig, for jeg skriver blot, hvordan det hele ser ud for mig, og sætter det op ved siden af, hvad andre mener. Min hensigt med at skrive er primært at afklare mig selv - ikke at overbevise andre.

Det er så på den måde, jeg er nået til, at vi mennesker - efter min mening - fejlagtigt gør os selv større og vigtigere i den store sammenhæng, end vi i virkeligheden er.
Ganske vist har vi meget store tekniske kræfter. Dem har vi brugt alene til vores egen fordel, og resultatet er, at vi har raseret kloden, så andre arter uddør, tilsvinet atmosfæren, så vi nu er midt i en klimakrise med uoverskuelige konsekvenser, og dertil har vi rodet med eksotiske økosystemer, hvorved vi har åbnet for, at smitstoffer kan angribe os.

Udtrykket: "Naturen - det billige skidt" har jo faktisk været vores ledetråd lige siden industrialiseringen og dens rovdrift på naturens ressourcer startede - og faktisk også tidligere, da vi med jordbrug lavede natur om til et spisekammer.

Vi har kolossale kræfter - og vi har evnen til at tænke - men vi har glemt det sidste - og vi er blevet så mange af vores art her på kloden, at der ikke er plads nok til os.
Vi arbejder for at kunne forbruge langt mere, end vi behøver, og vi mener, at dét er lykken.
Vores evne til at opleve altings væren og til at søge harmoni har vi derimod forsømt, vil jeg mene.
Ganske vist er vore evner til at opfatte og opleve begrænsede - nok både af vores sanser og vores sind - men de evner vi trods alt har, dem bruger vi ikke.
Hvorfor? Fordi vi har ikke tid. Vi skal jo arbejde, for at tjene penge, så vi kan forbruge - mere end vi behøver.
Tænk hvis vi opgav forbrugsræset og gav os tid til at opleve virkeligheden - og til at finde vores rette plads i det globale økosystem - som for mig er guddommeligt.

Nå da - så fik du alligevel en "prædiken" blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 10/01/2021 16:45

Hej Gerth

Har du forstået reinkarnationstanken...

https://www.youtube.com/watch?v=XNztk9AQ3KI

Hvis der er et liv efter døden, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget til hindre for at vi bliver født på jorden igen? Er der et liv efter døden? Hvis du kan se netflix, så er der en dokumentar om emnet = surviving death - undersøgelser af beviser for et efterliv...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 10/01/2021 21:56

Du har stadig ikke endnu svaret på mit spørgsmål om dine ord her i denne tråd: Hvorfor mener du, at man særligt skal til dronning Margrethe omtale hende i ærbødighed som titlen ´Deres majestæt´ istedet for hendes menneskelige fornavn ligesom flertallet af alle os andre borgere i samfundet på almindelig vis?
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 11/01/2021 12:57

Hej Gerth.
Ærbødighed for kongerigets majestæt er jo et levn fra enevældens tid, hvor samfundet bestod af almuen, bønderne, borgerne, adelen, gejstligheden og majestæten.
I dag er kongedømmet vel snarere et symbol på nationens fællesskab, hvor også ærbødighed overfor majestæten snarere er symbolsk - og hvor også majestæten er nødt til at følge bestemte adfærdsregler.
Så længe det gavner fællesskabet, er dette ok for mig, men mere højtideligt end dét, tager jeg det ikke blinker

I en anden tråd så jeg dig fortælle om en mand, der optræder dominerende - og tillige truende - i lokaler, hvor du færdes.
Det får mig til at tænke på, om han er en mand, der er fuld af indre og ubevidst vrede.
Det kender jeg fra mig selv, hvor jeg engang for nu mange år siden deltog i noget gruppepsykoterapi, og hvor det lykkedes psykologen at få mig til at mærke en stor vrede, jeg havde i mig, men ikke var bevidst om.
Er vreden fortrængt kan den ikke rettes mod vredens årsag, men rammer i stedet nok nærmest i alle retninger.

Hvis din dominerende og truende mand er et sådant menneske - fastlåst i ubevidst vrede - har det brug for hjælp til at erkende sin vrede og dens årsag.
Men en sådan hjælp er ikke nem at give, medmindre man er en meget dygtig psykolog, vil jeg mene.

Situationen, du beskriver, er vel et godt eksempel på muligheden for at møde en ubehagelig - men nødlidende - med kærlig omsorg smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 11/01/2021 20:43

Du: "I dag er kongedømmet vel snarere et symbol på nationens fællesskab. Så længe det gavner fællesskabet, er dette ok for mig, men mere højtideligt end dét, tager jeg det ikke.
Situationen, du beskriver, er vel et godt eksempel på muligheden for at møde en ubehagelig - men nødlidende - med kærlig omsorg."

Biblen, NT - Matthæusevangeliet (kapitel 25 - mix): "Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv."

Idag snakkede jeg med to personer, som har interesse for det spirituelle. De er enig med mig i, at jeg kan ikke redde hele verdens befolkning og at derfor nu holder jeg mig fredeligt væk fra alle dem, som har dårlig energi. Dog fordømmer jeg ikke folk til pinefuld evigt helvede som en guds straf, fordi min fornyende pagt tilgiver alle om al synd. Jeg er ligeglad med nationalisme, fordi det evige selv elsker hele menneskeheden og livet på Jorden. Jeg hjælper også gerne de fortabte, som ønsker min åndelige hjælp til selvhjælp.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 12/01/2021 15:48

Hej Gerth.
Dit citat fra Matthæusevangeliet, er det dit svar på mine ord:
Citat:
Situationen, du beskriver, er vel et godt eksempel på muligheden for at møde en ubehagelig - men nødlidende - med kærlig omsorg.
?
For du skriver jo også:
Citat:
Dog fordømmer jeg ikke folk til pinefuld evigt helvede som en guds straf, fordi min fornyende pagt tilgiver alle om al synd.
og
Citat:
Jeg hjælper også gerne de fortabte, som ønsker min åndelige hjælp til selvhjælp.

Men du skriver ikke noget om dem, som har hjælp behov - uden selv at være klar over det.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 13/01/2021 00:26

Tilføjelse:
Til Gerth:
Noget kunne tyde på, at din holdning til den sidste gruppe mennesker, jeg nævnte: Dem som har hjælp behov, men ikke er klar over det, at de skal behandles efter dit Matthæus-citat: Kort sagt: Gå ad Helvede til!
Er det rigtigt?

Til alle:
Kom tilfældigt i tanker om Sikhismen og ser nu, at den egentlig ikke ligger langt fra panteismen smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 13/01/2021 23:58

Du: "Noget kunne tyde på, at din holdning til den gruppe mennesker, jeg nævnte: Dem som har behov for hjælp, men ikke er klar over det, at de skal behandles efter dit Matthæus-citat: Kort sagt: Gå ad Helvede til! Er det rigtigt?"

Nej - Den Danske Ordbog om dette: "ligegyldighed eller foragt for noget/nogen."

Men hvilken type menneske taler du om? Jeg synes, at dine ord lyder som muligheden for, at der er to forskellige slags:

1. Jeg hilser stadig høfligt venligtsindet på den næstekærlige måde til dem, som stadigt sådan uvidende om det udtrykker noget godhed.
2. Jeg vil ikke være i nærheden hos de, som opfører sig psykopatisk, ondskabsfuldt eller meget egoistisk, fordi jeg er ikke ligeglad med mig selv.

Som et guddommeligt lys ønsker jeg ingen det ondt! Jeg siger ikke kontrollerende til nogen grimme trusler vedrørende syndefaldet og dommen, at man nu skal dø, pines eller brænde op i helvedet. Selv jeg kender jo til lidelse. Istedet for plageri inviterer jeg menneskeheden til Riget, men det er ikke min skyld, når i afviser den. Min kærlighed til folket er kun dygtigt nok, hvis jeg elsker også alle mine modstandere og syndere, hvilket endda er godt for både min intellektuelle forstand og kropslige helbred ved et velfungerende positivt nok humør. Jeg ved, at at når folks liv virker som et fortabt helvede, så er der muligvis en psykiatrisk, psykologisk, neurologisk, biologisk eller spirituel grund til dette og derfor hader jeg dem ikke. Jeg opfatter det som et overgreb på jeres frie vilje, hvis jeg vil hjælpe en person, som er imod dette ligesom falske budbringere. Folket er mere end jeg ubevidste om deres måde at være på og derfor tilgiver jeg dem i en forbøn op til Himlen.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 14/01/2021 14:24

Hej Gerth.
Du spørger:
Citat:
Men hvilken type menneske taler du om?
Mit svar:
Ham du fortalte om, der dominerede et værested (var det vist) med TV-støj og trusler.
Det var ham, hvorom jeg gættede, at han led af en indestængt og ubevidst vrede, som gik ud over hans omgivelser i stedet for vredens årsag, og som derfor egentlig havde brug for hjælp i stedet for fordømmelse - uanset at hjælp ikke er så ligetil smiler

Men jeg forstår da godt dit svar 2:
Citat:
Jeg vil ikke være i nærheden hos de, som opfører sig psykopatisk, ondskabsfuldt eller meget egoistisk, fordi jeg er ikke ligeglad med mig selv.
Mit svar:
Indrømmet, de er ikke nemme at hjælpe - ej heller at holde ud - og kan man ikke, er det jo nok bedre at holde afstand - om end det jo egentlig er at svigte dem blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 18/01/2021 01:38

Du: "Indrømmet, de er ikke nemme at hjælpe - ej heller at holde ud - og kan man ikke, er det jo nok bedre at holde afstand - om end det jo egentlig er at svigte dem."

DSL ordbogen om svigt: "Det at skuffe eller forsømme nogen ved ikke at gøre det som man har lovet, eller det som forventes af én."

En del af det udvalgte folks kendetegn er, når vi selv opfører os fornuftigt på den gode måde med kundskab og/eller visdom. Du forsøger fejlagtigt at give mig skyldsfølelse om noget, hvor jeg er uskyldig, fordi generelt har man som rimeligt nok velfungerende voksen blandt andet et personligt ansvar for sit eget liv helst også med en lignende respekt for individuelle forskelle og Jordens miljø. Jeg er ikke skyld i andres synder. Han kræver intet personligt af mig og jeg har heller ikke lovet ham noget. Jeg er jo ikke engang den mands forældre eller andre fordømmende plageånder fra hans fortid. Min pagt med Helligånden handler om en guddoms nye løfte til folket, hvilket han ikke vedkender. Den er derfor ikke loven for vedkommende, hvilket ligesådan faktisk gælder for alle gudløse. De kender ikke frelsen. Om dette siger jeg sandfærdigt, at det guddommelige er kærlighed i forstanden.
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 18/01/2021 03:44

Om: De kender ikke frelsen! Og min afslutning i forrige indlæg.

Ingen er perfekt alvidende. Elsk dem, thi de er dermed ligesom uvidende problembørn og jeg fortjener det ikke bedre end nogen i hele verden.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 18/01/2021 18:51

Hej Gerth.
Jeg forstår dine ord sådan, at du vil gå så langt, du kan, også overfor ubehagelige, der ikke ved, at de har hjælp behov.

Og hvis jeg har forstået ret, kan jeg kun beundre smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 18/01/2021 22:30

Du: "Du vil gå så langt, du kan, også overfor ubehagelige, der ikke ved, at de har hjælp behov?"

Ja! På mit favorit sociale væresteds cafe møder jeg flere, som er helt udenfor pædagogisk rækkevidde, hvor de ikke kan forstå sociale kompetencer og almindelige hensynregler og de virker derfor pissehamrende irriterende på en genererende måde. Dette tager jeg dog ikke personligt, fordi en hel del af den slags sindslidende fortabte (socialt udsatte) faktisk ikke er dårlige mennesker. Tiltrods for et godt nok hjerte er deres adfærd både dum, sommetider eller ofte kynisk og de rydder sjældent op efter sit eget rodet svineri. Mange af dem fatter heller ikke noget af spirituel betydning og jeg hilser derfor alligevel kortvarig næstekærligt til dem. Hvis de en dag beder mig om gratis healing eller en åndelig samtale, yder jeg gerne denne tjeneste for dem igen, igen og igen.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 06/02/2021 12:10

Tilbage står for mig står - nu denne tråd jo handler om panteisme - den helt enkle oplevelse: at alt er guddommeligt.

Man kunne måske også udtrykke det sådan, at Helligånden er overalt og i alt - alt levende på denne klode - og alt andet på denne klode - alt i dette solsystem - alt i denne galakse - alt i alle galakser - alt i dette univers - alt i alle andre universer, hvis de eksisterer.

Jeg tror, vi mennesker ser verden gennem vort eget jeg - og kun kan se verden mere sandt, hvis vi formår at sætte jeg'et til side.
For så - tror jeg - forsvinder skellet mellem ondt og godt - men selv da - tror jeg - er vore evner alt for små til at kunne se hele sandheden.
Og hvorfor skulle netop vi være hævet over alt andet i verden? Er det ikke lidt for naivt?

Min opfattelse er, at vi - med vore svage evner - må se vor situation i øjnene med taknemmelighed, ydmyghed og kærlighed.

Buddhisterne er opmærksomme på jeg'ets skævvridning af vores opfattelse af verden.
Muslimerne er opmærksomme på, at der er grund til ydmyghed.
De kristne kender til den altomfattende kærlighed - om end desværre oftest begrænset til næstekærlighed.
Og panteister oplever alts guddommelighed.

Hvorfor dog skændes om dét?
Jeg finder i hvert fald noget godt i det hele - og også i andre religioner smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 06/02/2021 13:49

Hej Arne

Har dyrene et ansvar? Hvad vil det sige at være menneske...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 06/02/2021 14:31

Hej Jan.
Du kommer ingen vegne med mig, med den facon du benytter: Stiller spørgsmål, og stiller spørgsmål, men bidrager ikke selv med noget.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 06/02/2021 15:31

Indsendt af: Arne Thomsen
Jeg tror, vi mennesker ser verden gennem vort eget jeg - og kun kan se verden mere sandt, hvis vi formår at sætte jeg'et til side.
For så - tror jeg - forsvinder skellet mellem ondt og godt - men selv da - tror jeg - er vore evner alt for små til at kunne se hele sandheden.

”Dit eget” jeg???

Man kan ikke tilsidesætte jeg´et for at se mere sandt.

Jeg´et er jo formet i opdragelsen, og når du ser græsset er grønt, er det jo, fordi du har lært det, men du kan rense ud i fordomme og minimere dit begær ect., men - eksempelvis begæret er jo også det som har givet os fremgang, så balance skal der vel til – dog kan man ikke ændre verden ved at ændre sigselv, men man kan få et nemmere liv hvis ikke man begærer ”alt mellem himmel og jord” -

Ondskaben forsvinder ikke ved, at du tilsidesætter jeg´et – hvad jeg mener man ikke kan - men du kan reducere dine egen dårlige sider ved at sætte andre højere end digselv … men hvem vil dø for en anden, hvis det kom dertil. Nok de færreste ... men opgaven er at ændre sind, så det vi kalder helligånden kan komme til, og - bibelsk kan den kun komme til, hvis gud det vil … når der er et godkendt gudsforhold,

Altså - at ændre sind/værdier/væremåde er ikke gratis og man kan godt i processen ende i en blindgyde, da man jo kæmper alene i/ ”mod alt det usande” ...

… men spørgsmålet er om det man ser efter sindsændring er mere sandt, for det er jo stadig de samme øjne der ser med opdragelsen i rygsækken, og de fleste vil sandsynligvis ha´ erfaret, at i pressede situationer vil ”det gamle menneske” dukke frem som trold af en æske selv efter lang tids arbejden med sig selv til det bedre – og hvornår har man ændret sig nok til at se sandt – være ren – og hvem bestemmer hvad der er sandt andet end én selv.

Nye værdier behøver ikke nødvendigvis være mere sande end de gamle, og lever man i nuet – ser i nuet – er nærværende i sit eget fravær kan man let sætte sig i livsfare, eller blive udnyttet/manipuleret – så ingen nem opgave at holde fokus – at ønske/begære at kunne se mere sandt, og sandhed er jo blot en fastlåst tanke, der kan ændre sig til at blive usand.

***
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 06/02/2021 16:07

Hej Arne heart

Hvad vil det sige at være menneske...

https://www.youtube.com/watch?v=IRmzaMbzjSM

Har vi et ansvar...

https://www.youtube.com/watch?v=XNztk9AQ3KI

Hvorfor sætte børn i verden...

http://aarsskriftet-critique.dk/2017/07/det-er-tid-til-en-ny-reformation/

Kan du bidrage med noget...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 06/02/2021 17:36

Hej Tikka.
Ja, nu skal jeg ikke gøre mig klog på buddhisme og spørgsmålet om ondskab, men jeg mener nok, at der er noget rigtigt i at se menneskers begær, som noget der forvrænger synet af verden i forhold til, hvad "den rene af hjertet" ser.

Og der er vel også spørgsmålet: Hvad er ondskab?
Er en tsunami ondskab?
Er det ondskab, når et rovdyr dræber sit bytte?
Er det ondskab, når mennesker holder husdyr under kummerlige forhold, dræber dem - og spiser dem?
Er det ondskab, når mennesker voldtager naturen og bruger den som et spisekammer (agerbrug)?
Er det ondskab, når mennesker formerer sig til stadig flere, der fylder kloden med affald på jorden og i luften?
Eller er det alene ondskab, når mennesker skader andre mennesker - og hvad er det, der gør, at et oprindeligt uskyldigt nyfødt barn udvikler sig til at skade andre?
Jeg mener, det er for "billigt" at skyde skylden på en "Satan".

Man kan stræbe moralsk efter, hvad man er overbevist om er ret.
Man kan også meditativt nå frem til større indre harmoni - og dermed bedre adfærd.

Mennesker, der er "kommet galt afsted", straffer vi.
Måske det var mere effektivt at hjælpe dem til indre harmoni - samt til praktiske muligheder for medmenneskelig tilværelse.

Det skulle ikke undre mig, om mennesker om 100 år - hvis der stadig er mennesker på kloden - vil se vor tids mennesker som barbarer.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 06/02/2021 19:52

Citat:
Ja, nu skal jeg ikke gøre mig klog på buddhisme og spørgsmålet om ondskab, men jeg mener nok, at der er noget rigtigt i at se menneskers begær, som noget der forvrænger synet af verden i forhold til, hvad "den rene af hjertet" ser.

”Den rene af hjertet” skal jo forstås bibelsk – og ren af hjertet forhindre jo ikke fejltrin, men henviser vel til der ikke er selviske bagtanker ved en given adfærd.
Eksempel
”Den rene af hjertet” giver dig en gave fordi denne ønsker at glæde dig uden bagtanke om, at du vil gengælde gaven, men gaven kan jo godt være det vi i dag kalder ikke bæredygtigt – og dermed er gaven ikke ren hvis man går ind for bæredygtighed …

… og fandtes begæret ikke ville der sandsynligvis ikke blevet født børn og ej heller gjort fremskridt. Som før skrevet syntes jeg begæret er ok, hvis det får en balanceret plads.

Citat:
Og der er vel også spørgsmålet: Hvad er ondskab?

Onskab er det modsatte af kærlighed og dermed også ansvarsfraskrivelse …

… men man kan ikke overføre ordet ondskab om dyr der dræber sit bytte, ej heller til de katastrofer som er resultatet af menneskers rovdrift.

Ondskab er forbundet til mennesket …

… og hvornår noget er ondt, har vi vel fra religion.

Paulus skrev jo, han ikke vidste hvad der var synd inden han kendte loven, og sådan er det vel. Vi lærer det som forstås som ondt.

Jeg tænker dog på, at når vi siger om gud, han er kærlighed, hvorfor slår han så ihjel – hvorfor er han selv ”ond” for at fjerne ondskaben … dette må vi bibelsk ikke efterligne som mennesker, trods det vi er skabt i gud billede ...

Citat:
og hvad er det, der gør, at et oprindeligt uskyldigt nyfødt barn udvikler sig til at skade andre?

Det kan der ikke svares kort på, da baggrund, personlighed og muligheder og evt støtte er afgørende, ud over den pågældendes egen vilje til ændret adfærd.


Citat:
Jeg mener, det er for "billigt" at skyde skylden på en "Satan".

Satan betyder modstander – og bibelsk er det modstander mod gud … og kan jo sagtens bruges i overført betydning hvis ikke man tror på disse bogstaveligt. Det godes kamp mod det onde.

Paulus kalder det en åndelig krig.

Citat:
Man kan stræbe moralsk efter, hvad man er overbevist om er ret.

Jo da, men garantere ikke det er sandheden, og ofte må man gå på kompromi og indordne sig.

Citat:
Man kan også meditativt nå frem til større indre harmoni - og dermed bedre adfærd.

Jo da, men, at man får det bedre med sig selv og sine omgivelse, betyder jo ikke at det man ser/oplever er sandheden. Er jo blot en manipulation af en selv.

Citat:
Mennesker, der er "kommet galt afsted", straffer vi.

Thjooee – det kaldes retfærdighed.

Citat:
Måske det var mere effektivt at hjælpe dem til indre harmoni - samt til praktiske muligheder for medmenneskelig tilværelse.

At komme galt afsted er ikke ens betydning med, der mangler indre harmoni, men at man forbryder sig mod gængse regler.

Citat:
Det skulle ikke undre mig, om mennesker om 100 år - hvis der stadig er mennesker på kloden - vil se vor tids mennesker som barbarer.

Thjooe … bibelen fortæller om kanibalisme grundet hungersnød.

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 07/02/2021 12:44

Hej Tikka.
Dine ræsonnementer er jo ikke just ukendte, men panteistisk set er verden jo ikke delt op i "det gode mod det onde".

Når alt er Gud, så er et misfoster, et sind med stærke indre konflikter og Covid-19 jo også Gud.
Dén er jo svær at sluge, men det er jo også kristendommens idé: Gud er almægtig og god - for en almægtig og god Gud kan jo ikke have en ond modstander - i så fald er Gud jo ikke almægtig.

For mig ender dette op i, at vi mennesker ikke magter at se ud over vore egne interesser.

Og man kan jo også spørge: Hvorfor skal netop vi mennesker- af alle levende skabninger - være begavet med evner til at se ud over os selv?

Vel - buddhisterne er vel nået et stykke vej her med deres Nirvana blinker
Citat:
Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 07/02/2021 14:02

Arne:
Citat:
Dine ræsonnementer er jo ikke just ukendte, men panteistisk set er verden jo ikke delt op i "det gode mod det onde".

Når alt er Gud, så er et misfoster, et sind med stærke indre konflikter og Covid-19 jo også Gud.
Når alt er Gud, så er et misfoster, et sind med stærke indre konflikter og Covid-19 jo også Gud.

Vrøvl!
… men man kan sige, at hvis man tror på en skabende gud, er det skabte resultatet af hans skaberværk, og som biblen også bruger som argument på hans eksistens, men gud er ikke det skabte.

Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Rom/1


Når mennesket benytter sig af det skabte på forskellig vis, er det ikke guds ansvar mennesket ikke bruger skaberværket til guds ære.

Biblen siger mennesket skal elske gud, fordi han elskede os først.


Arne:
Citat:
Dén er jo svær at sluge, men det er jo også kristendommens idé: Gud er almægtig og god - for en almægtig og god Gud kan jo ikke have en ond modstander - i så fald er Gud jo ikke almægtig.


Vrøvl!
Almægtighed udelukker da ikke modstand udefra. Betyder jo bare at intet er umuligt for gud.


Arne:
Citat:
For mig ender dette op i, at vi mennesker ikke magter at se ud over vore egne interesser.

Og man kan jo også spørge: Hvorfor skal netop vi mennesker- af alle levende skabninger - være begavet med evner til at se ud over os selv?

Vel - buddhisterne er vel nået et stykke vej her med deres Nirvana blinker

Citat:
Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil.


Hvis det er muligt at miste jegbevidstheden, forsvinder den frie vilje jo også, så hvordan kan man så fortsætte med øvelse og manipulation for at miste den? ... kan man leve uden?

***
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 07/02/2021 18:03

Hej Tikka.
Når jeg - panteistisk set - skrev:
Citat:
Når alt er Gud, så er et misfoster, et sind med stærke indre konflikter og Covid-19 jo også Gud.
så svarede du:
Citat:
Vrøvl!
og
Citat:
- gud er ikke det skabte.
og du henviser i øvrigt til Bibelen.
Min kommentar:
Du er naturligvis i din gode ret til at afvise panteisme - og så er den sag vel ikke længere.

Men du henviser til Bibelen, hvor evangelierne jo er skrevet mange årtier efter korsfæstelsen, og hvor Markus-evangeliet anses for at være det ældste.
Har dette evangelium mon bevaret sit oprindelige indhold uændret i de mange år, hvor det alene var mundtlige beretninger?
Jeg fristes af dine ord til at rejse spørgsmålet: Er der mon kommet noget "vrøvl" med i de mange år, hvor det alene var en mundtlig fortælling?

Jeg skrev:
Citat:
Gud kan jo ikke have en ond modstander - i så fald er Gud jo ikke almægtig.
og du svarer:
Citat:
Vrøvl!
Almægtighed udelukker da ikke modstand udefra.
Mit svar:
Nu er det da vist dig, der "vrøvler":
Almægtig betyder jo iflg. Den Danske Ordbog:
Citat:
som kan alt og har uindskrænket magt over alt og alle
Det udelukker da enhver "modstand udefra"! "Udefra" er jo en del af "alt"!

Angående Nirvana så tyder dine kommentarer da vist på, at du ikke rigtig har sat dig ind i, hvad det er:
Citat:
Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil. Udtrykt med andre ord er nirvana det samme som at nå til en erkendelse af, at verden er relativ, og alt hvad der er i den, er betinget af hinanden, også selvet, som ingen instans er i sig selv. Således opløses alting ved hjælp af selv-erkendelse, og frelsestilstanden er opnået.
og
Citat:
Der skelnes almindeligvis mellem to nirvana-tilstande. Nirvana som man kan opnå i livet, sådan som Gautama Buddha gjorde det efter sin endelige Oplysning under Bo-træet, og parinirvana som den endelige og afsluttende tilstand, som Gautama Buddha indgik i efter sin død. Således er det muligt at opnå nirvana-tilstand og at blive i verden, sådan som bodhisattvaerne gør det i mahayanabuddhismen.
Det behøver jo ikke at være løgn, bare fordi det ikke står i Bibelen.

Hvad ville Jesus mon have svaret?

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 07/02/2021 19:10

Citat:
Du er naturligvis i din gode ret til at afvise panteisme - og så er den sag vel ikke længere.
Ja jeg afviser panteismen

Citat:
Men du henviser til Bibelen, hvor evangelierne jo er skrevet mange årtier efter korsfæstelsen, og hvor Markus-evangeliet anses for at være det ældste.
Har dette evangelium mon bevaret sit oprindelige indhold uændret i de mange år, hvor det alene var mundtlige beretninger?
Jeg fristes af dine ord til at rejse spørgsmålet: Er der mon kommet noget "vrøvl" med i de mange år, hvor det alene var en mundtlig fortælling?

Romerbrevet jeg citerede anses for ægte.

Citat:
Jeg skrev:
Citat:
Gud kan jo ikke have en ond modstander - i så fald er Gud jo ikke almægtig.
og du svarer:
Citat:
Vrøvl!
Almægtighed udelukker da ikke modstand udefra.
Mit svar:
Nu er det da vist dig, der "vrøvler":
Almægtig betyder jo iflg. Den Danske Ordbog:
Citat:
som kan alt og har uindskrænket magt over alt og alle
Det udelukker da enhver "modstand udefra"! "Udefra" er jo en del af "alt"!

At den almægtige gud har magten betyder jo netop han kan bruge den når han vil … og der var vel ikke brug for magt, hvis ikke der var modstand.

Bibelens gud vil jo også ifølge skrifterne gribe ind og fjerne de ugudelige - når tid er. er man almægtig - ellers ville gud jo være en diktator, men gud er kærlig og ønsker at flest muligt frelses smiler

Citat:
Angående Nirvana så tyder dine kommentarer da vist på, at du ikke rigtig har sat dig ind i, hvad det er:
Citat:
Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil. Udtrykt med andre ord er nirvana det samme som at nå til en erkendelse af, at verden er relativ, og alt hvad der er i den, er betinget af hinanden, også selvet, som ingen instans er i sig selv. Således opløses alting ved hjælp af selv-erkendelse, og frelsestilstanden er opnået.
og
Citat:
Der skelnes almindeligvis mellem to nirvana-tilstande. Nirvana som man kan opnå i livet, sådan som Gautama Buddha gjorde det efter sin endelige Oplysning under Bo-træet, og parinirvana som den endelige og afsluttende tilstand, som Gautama Buddha indgik i efter sin død. Således er det muligt at opnå nirvana-tilstand og at blive i verden, sådan som bodhisattvaerne gør det i mahayanabuddhismen.
Det behøver jo ikke at være løgn, bare fordi det ikke står i Bibelen.

Mister man jegbevidstheden – er man ikke mere et selvstændigt tænkende og handlende individ.

Jegbevidsthed = bevidsthed om at være et selvstændigt tænkende og handlende individ
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=jegbevidsthed

Derfor kan man jo heller ikke gøre øvelser der fjerner jegbevidsheden.
Den fri vilje er ikke eksisterende.


***

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 07/02/2021 21:57

Hej Tikka.
Du skriver:
Citat:
Bibelens gud vil jo også ifølge skrifterne gribe ind og fjerne de ugudelige - når tid er. Så er man almægtig - ellers ville gud jo være en diktator, men gud er kærlig og ønsker at flest muligt frelses smiler
Mit svar:
Det er jo det gamle teodicé-problem, som jeg endnu ikke har set noget for mig rimeligt svar på - heller ikke i svaret fra dig.
Ufatteligt for mig at så mange troende blot bøjer nakken her.

Din Nirvana-logik ser ud for mig, som om du ikke rigtig har søgt at sætte dig ind i emnet.

Jeg er ikke kristen, men kristendommens kærlighed er for mig den helt store inspiration i mit liv.
Den fandtes i øvrigt også i konfucianismen før kristendommen eksisterede.

Og jeg er heller ikke buddhist, men nirvana forekommer mig mere troværdig end kristendommens "himmel" og "helvede".

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 00:12

Arne:
Citat:
Du skriver:
Citat:
Bibelens gud vil jo også ifølge skrifterne gribe ind og fjerne de ugudelige - når tid er. Så er man almægtig - ellers ville gud jo være en diktator, men gud er kærlig og ønsker at flest muligt frelses smiler
Mit svar:
Det er jo det gamle teodicé-problem, som jeg endnu ikke har set noget for mig rimeligt svar på - heller ikke i svaret fra dig.
Ufatteligt for mig at så mange troende blot bøjer nakken her.

Bøjer nakken??? hjælp

Gud ønsker udelt tilbedelse af hjertet, og det giver den fri vilje mulighed for.

Han kunne jo selvfølgeligt ha skabt og programmeret menneskene på jord uden en selvstændig mening – skabt dem uden selvbevidsthed, men så var det jo ikke skabt i guds billede og tilbedelsen ville ikke være frivillig fra hjertet.

Ondskaben/modstanden mod gud startede jo i Edens have, som jo både Jesus og Paulus henviser til som en virkelig årsag til, at mennesket er født som syndere – og jo også årsagen til at Jesus skulle give sit liv til frelse.

Citat:
Jeg er ikke kristen, men kristendommens kærlighed er for mig den helt store inspiration i mit liv.

??? hjælp
Kristendommens kærlighed er jo, at gud sendte sin søn til jorden/verden for at vi kunne blive frelst fra synd og død, som kom ind i verden ved et menneske i Edens have.

og kærligheden - den kommer jo fra skaberen - og sønnen, som døde for vor skyld …

… og det gjorde han jo, fordi han som den eneste kunne genoprette forholdet mellem mennesket og gud.

Så er du vel kristen. For uden Jesu død og opstandelse er der ingen tro. Dette skriver Paulus jo om, og da også det, at Adam forstås som en virkelighed hvorigennem synden kom ind i verden.

LÆS: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/rom/5
Adam og Kristus
Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.


og så stødte jeg på en artikel fra jesunet om lidt det samme.
https://jesusnet.dk/svar/hvilken-synd-doede-jesus-for/… og det med kærligheden.

I følge skrifterne kan vi kun elske hvis vi kender gud, men det jo ikke dit problem, når du mener, gud er alt og i alt, trods det dette ikke er bibelsk.

Egenligt lidt svært for mig at forstå, at du mener dette. Du har da ellers tidligere oplyst, at gud ikke er noget mennesket kan forstå – kan ikke huske dine egne ord - og det skulle da være lige til, hvis han er her, der og allevegne.

Citat:
Og jeg er heller ikke buddhist, men nirvana forekommer mig mere troværdig end kristendommens "himmel" og "helvede".

Det er vel de færreste der i dag tror på helvede.
Som jeg forstår det, er der fremkommet ved en forkert oversættelse … men lad os sige det findes, hvor i alverden skulle dette sted så befinde sig.

Der er det jo lidt nemmere at forholde sig til himlen …

Ang. nirvarna:
Der findes et hav af diverse teknikker og øvelser der sammen med overbevisning kan påvirke et menneske både positivt og negativt, men jeg ser ingen mening i at isolere sig fra verden for at opnår et formodet bestemt resultat, som jo både er asocialt og egoistisk og i mine øje temmelig meningsløst.


***

Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 08/02/2021 01:02

Du: "Paulus skrev jo, han ikke vidste hvad der var synd inden han kendte loven, og sådan er det vel. Vi lærer det som forstås som ondt."

Biblen, NT - Lukasevangeliet 23: "Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.«

Alle nyfødte børn er uskyldige, fordi de ingen selvopfattelse har, hvilket betyder, at de kender ikke sig selv på grund af deres uvidenhed. Sindssyge og psykoser er et eksempel på de, som ikke fatter virkeligheden rigtigt. Fortabte mennesker synder, fordi de ikke kender til den guddommelige vilje med Helligånden om frelsen og det er ikke deres skyld. Det er istedet synd for dem, at de ikke kender sig selv, hvor man har mistet forstanden, der jo ellers er sjælen (jeg). Kald dette for den åndelige død. Opfatter i derfor nogen som onde, så er i selv fordømte som de forbandede, når i ikke ser dem med kærlighed. Hvis en person ofte hører fra folk, at vedkommende er ond, så tror han/hun måske på det uden et ord om lyset. Jeg oplyser jer, at ondskab er derfor en illusion, fordi det ikke er sandheden om den, jeg er.
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 01:15

Ondskab er ikke en illusion, men en virkelighed for den som oplever den, jo det Jesus gjorde, ellers var der jo ingen grund til at han sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.«

***
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 08/02/2021 01:36

Du: "Ondskab er ikke en illusion, men en virkelighed for den som oplever den."

Du har selv sagt noget om vigtigheden af en identitet, altså et ´jeg´. Den ´onde´ person kender ikke sig selv, hvor vedkommende derfor opfatter virkeligheden forkert, hvilket jeg også gennemskuer på hans/hendes adfærd. Dem som oplever virkeligheden som ond, de ser den ikke. En illusion er, når du ser noget, der ikke eksisterer ligesom med tryllekunstnere, hjernevask, psykisk manipulation, bedragere og løgne. Du synes garanteret, at det lyder ondt, men det er mørket, hvorimod jeg ser i lyset, fordi jeg selv er et guddommeligt billede. Gode mennesker har en realitetssans.
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 01:57

Når Jesus så ondskaben - og i kærlighed bad faderen tilgive dem, fordi han så, de ikke vidste hvad de gjorde – de slog jo frelseren ihjel - så er der ikke tale om en illusion for Jesus, men hans virkelighed, som han ikke fordømte - og det gjorde han ikke fordi, det er faderen som er dommeren på det tidspunkt.

***

Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 08/02/2021 02:04

Du ser ikke virkeligheden i mørket, der kan vildlede dig til slavebinderi. ´Jeg´ er ikke en illusion, fordi ligesom lyset på dagen er jeg det´ guddommelige billede, som kærlighed handler om. Døm således sammen med mig fornuftigt og det er faktisk den ægte frie vilje med Helligånden om meningen med viden og visdom i livet.
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 12:25

Indsendt af: Gerth
Du ser ikke virkeligheden i mørket, der kan vildlede dig til slavebinderi. ´Jeg´ er ikke en illusion, fordi ligesom lyset på dagen er jeg det´ guddommelige billede, som kærlighed handler om. Døm således sammen med mig fornuftigt og det er faktisk den ægte frie vilje med Helligånden om meningen med viden og visdom i livet.

Biblen siger, visdommen kommer ovenfra.
For at kunne bruge den, må man først har kundskab.

Når denne visdom bruges tjener man gud, og derigennem ser man virkeligheden.

Hvis jeg´et af fri vilje vælger denne vej af kærlighed til gud, er det at dømme andre udelukket, da man som dommer ville gøre sigselv til gud, men - det udelukker jo ikke man tager afstand fra ugudelig adfærd – hvad man jo skal for at tjene gud …

Derfor kan man også elske sin fjende - mennesket - og samtidig tage afstand fra hans gerninger - og bede om helligåndens kraft og ledelse så man bliver på vejen med lyset … men den er jo smal og få finder den … og det kan jo også være fristende til tider at angribe den som angriber, men så bliver man jo selv en fjende af gud, men - så må man ”op på hesten igen” - for kærligheden til gud modtages kun når man elsker sin næste som sigselv … og næsten er jo den man møder på sin vej –

og så kan man spørge om fjenden der angriber er nødlidende. Ja - det er han bibelsk, da han jo ikke er på vejen som fører til evigt liv.

***
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 08/02/2021 15:08

Hej Tikka

Hvorfor er det ikke muligt for Gud at frelse alle? Dårlig frelsesplan? Hvad skal der til for at blive frelst? Bliver børn der dør i en tidlig alder frelst? Er det bedre at fødes om 1000 år? Har Adam og Eva eksisteret...

http://thelightuniversal.org/page67.html

Hvad er sandheden...

https://www.closertotruth.com/

Bare noget som jeg lige er faldet over...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 08/02/2021 15:39

Hej Tikka.
Jeg fornemmer, at du er fast forankret i tro på Bibelens ord.
Det er din gode ret, og det respekterer jeg - naturligvis.

Min tillid til Bibelen er betydeligt mere begrænset, nok primært logisk begrundet i dét, at indholdet i den kristne dels mange, mange ord, i mange år alene eksisterede som mundtlige fortællinger mennesker imellem (mytologisk).
Her kan man så undtage Paulus, der imidlertid aldrig har mødt den levende Jesus, men alene kender Jesus Kristus gennem en åbenbaring længe efter korsfæstelsen - "på vejen til Damaskus".

Dertil kommer, at Bibelen synes alene at tale til menneskets fri vilje, og ikke interesserer sig for vanskeligheder i menneskers sind.
Det ser jeg som en alvorlig mangel, som primitivt - sammenholdt med nutidens viden om menneskers psyke.

Endelig ser jeg det som et problem, at kristendommen lader Gud skabe det onde (Har en anden skabt det onde er Gud jo ikke almægtig).

Når alt dét er nævnt, står dog stadig kristendommens helt dybe kærlighed - som jeg mener, at jeg selv har oplevet - som jeg ikke kan fornægte - som har været afgørende for mit liv - som jeg er dybt taknemmelig for - og som lidt efter lidt har født kærlighed i mig.

Når jeg også finder noget godt i buddhismen, er det nok meget, fordi den tager det op, som kristendommen efter min mening forsømmer: Sindet.

Nirvana-idéen overbeviser mig - om end jeg jo ikke fuldt ud fatter den blinker :
Citat:
Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil.
Udtrykt med andre ord er nirvana det samme som at nå til en erkendelse af, at verden er relativ, og alt hvad der er i den, er betinget af hinanden, også selvet, som ingen instans er i sig selv. Således opløses alting ved hjælp af selv-erkendelse, og frelsestilstanden er opnået.

Så du og jeg oplever verden på hver sin måde - og det er jo ikke just usædvanligt blinker
Men jeg synes, det er godt, at vi kan møde hinandens opfattelser/meninger/overbevisninger/tro her på Trosfrihed.dk.

For mig har vores dialog her i hvert fald hjulpet mig til lidt mere klarhed over, hvor jeg selv står.

Lige et svar på din bemærkning:
Citat:
I følge skrifterne kan vi kun elske hvis vi kender gud, men det jo ikke dit problem, når du mener, gud er alt og i alt, trods det dette ikke er bibelsk.
Jeg er - som i min underskrift - agnostisk panteist. Jeg kender ikke Gud, men fornemmer klart Guds eksistens i alt, og jeg finder det uerbødigt at bruge ordet Gud - men kan ikke finde et egnet. Det er derfor jeg kalder mig pan"teist" blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 08/02/2021 20:37

Du: "Hvis jeg´et af fri vilje vælger denne vej af kærlighed til gud, er det at dømme andre udelukket, da man som dommer ville gøre sig selv til gud."

Dom = Du lyder selvmodsigende, fordi jeg mindes, at du engang sagde om Biblens profetier, at en dag skal det udvalgte folk dømme retfærdigt.

Desuden:

1. Biblen, NT - Den syge ved Betesda dam: "Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig."

2. Biblen, NT - Sønnens fuldmagt fra Faderen: "For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen. Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst. Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig."

3. Biblen, NT - Matthæusevangeliet: "når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer."
Biblen, NT - Lukasevangeliet: "ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer."
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 08/02/2021 20:40

Hej Tikka

Hvorfor er det ikke muligt for Gud at frelse alle...

http://aarsskriftet-critique.dk/2017/07/det-er-tid-til-en-ny-reformation/

Bliver børn der dør i en tidlig alder frelst? Er det bedre at fødes om 1000 år? Har Adam og Eva eksisteret...

http://thelightuniversal.org/page67.html

Hvad er sandheden...

https://www.closertotruth.com/

Bare noget som jeg lige er faldet over...

https://www.closertotruth.com/episodes/salvation-philosophical-inquiry

Måske det har interesse...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 21:00

Citat:
Hvorfor er det ikke muligt for Gud at frelse alle?

Min forståelse er, at nogle har forspildt deres chance og andre vil ikke frelses/tilbede gud eller bare ikke tror på den slags

Citat:
Dårlig frelsesplan?

Min forståelse er, skaberen kun ønsker sande tilbedere, så den ny jord kan blive en virkelighed.


Citat:
Hvad skal der til for at blive frelst?

Bibelen siger:

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/joh/3

Tro - og handling på troen.


Citat:
Bliver børn der dør i en tidlig alder frelst?

Det afhænger vist af forskelligt ifølge bibelen …

Citat:
Er det bedre at fødes om 1000 år?

Hvordan ser verden ud om 1000 år – er den ny jord så en realitet – eller er det dommedag - eller?

… men børn blev eksempelvis udslettet i syndfloden, fordi deres forældre var ugudelige, så de er fortabte - Ingen opstandelse til dem …

… og så er der jo også spørgsmålet, om der skal fødes børn på den ny jord.


Citat:
Har Adam og Eva eksisteret...

Det siger Paulus Adam har – Adam som betyder menneske –

… og Jesus blev jo netop sendt til jorden som frelser fra synd og død grundet Adams fejltrin

https://www.religion.dk/leksikon/adam


Sjovt nok bliver manden Adam ikke skabt i Edens have, men sat i den efter den var plantet … så mennesket har levet uden et gudsforhold før Edens have (?) … eller ihvertilfælle uden påbud – så Adam er udvalgt

Citat:
Hvad er sandheden...

Det er en fastlåst tanke, men også en virkelighed for den som tror den.

***
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 21:14

Citat:
Min tillid til Bibelen er betydeligt mere begrænset, nok primært logisk begrundet i dét, at indholdet i den kristne dels mange, mange ord, i mange år alene eksisterede som mundtlige fortællinger mennesker imellem (mytologisk).
Her kan man så undtage Paulus, der imidlertid aldrig har mødt den levende Jesus, men alene kender Jesus Kristus gennem en åbenbaring længe efter korsfæstelsen - "på vejen til Damaskus".

At du har tillid til Paulus ord og hans omvendelse kan man jo sagtens betvivle – ja ikke din tillid, men Paulus påståede oplevelse.
Han skulle jo ha en slags ”adgangskort” til at udnævne sig selv til en apostel med hellig ånd.

Ingen garanti for at hans oplevelse er rigtigt – men blot noget man kan tro og eller afvise.


Citat:
Endelig ser jeg det som et problem, at kristendommen lader Gud skabe det onde (Har en anden skabt det onde er Gud jo ikke almægtig).

Ondskaben er ikke skabt.

Da gud skabte, så han alt var godt.

Bibelsk er mennesket ondt grundet Adams synd, og mennesket - den sande kristne - kan kun pt stå ren for gud i kraft af Jesu blod.

Ondskab er bibelsk når man vender sig fra gud.

Når den nye himmel og jord bliver en virkelighed, vil der ifølge skrifterne ikke mere være ondskab, fordi synd og død ikke mere vil være.

Skulle historien gentage sig - på den nye jord - at en eller flere vil sætte sig op imod gud, vil de dø, da den ny jord jo vil/skal være renset for ugudelige

***

Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 08/02/2021 21:58

Hvad jeg har sagt må du citere, men udfra det jeg læser, du skriver er mit svar, at der er tale om 2 forskellige ting.

De der engang skal dømme, er ikke mere mennesker der går på den smalle vej, men er åndeskabninger der sammen med Jesus skal dømme verden – en bemyndigelse faderen har givet Jesus og de udvalgte/hellige.

***
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 08/02/2021 22:33

Hej Tikka

Har Gud (så) en plan for at gøre alle til sande tilbedere...

http://aarsskriftet-critique.dk/2017/07/det-er-tid-til-en-ny-reformation/

Hvad tænker du om dåben...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 08/02/2021 22:33

Hej Tikka.
Du når frem til, at jeg har tillid til Paulus.
Dét kan jeg ikke "skrive under på".
Der er så mange andre, der også har haft åbenbaringer.

Du jonglerer rundt med ondskaben i det skabte.
Den "køber jeg" ikke.
For mig har skaberen skabt alt - også hvad vi opfatter som ondskab.

Vi bliver ikke enige - det behøver vi vel heller ikke.
Jeg kan i hvert fald godt respektere dig - og håber, det også gælder den anden vej blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 09/02/2021 00:06

Citat:
Har Gud (så) en plan for at gøre alle til sande tilbedere...

Dette ”ligger” jo i det som kaldes missionsbefalingen …

Citat:
Hvad tænker du om dåben...

Vi læser i Matthæus den opstandne Kristus sagde:

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/matt/28

Dåben er en del af det at være en kristen – en tilkendegivelse om at man ønsker at være en Jesu discipel ifølge ovenstående – men bibelen taler også om man får en ren samvittighed overfor gud ved dåb og at denne frelser,

… men også at Jesus vil døbe med ild og hellig ånd, hvad der eksempelvis skete ifølge skrifterne på pinsedagen.

***

Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 09/02/2021 13:18

Hej Tikka

Hvad tænker du om dette...

https://vandrermotlyset.net/Treenighetsdogmets%20utvikling.html

Citat:
XXIII. Forekommer Treenighedsbegrebet i det Nye Testamente?

Hvis Treenigheden var en ægte og oprindelig Bestandel i Kristendommen, og hvis Jesus havde lært det til sine Disciple, saa skulde man vente at finde det ofte og klart udtrykt i det nye Testamente, Og de Kapitler eller Vers, som indeholdt denne Lære, maatte naturligt være at finde mellem de mest troværdige og tilforladelige Dele af Bibelen. Men saadan er det jo slet ikke´. Der plejede at være kun to, siger og skriver to, Steder i det N. T., som indeholdt Udtrykket "Faer, Søn og Helligaand", eller hvad der svarede til det. Det ene Sted var 1. Joh. Brev 5. Kap. 7.-8. Vers, sim i den gamle Bibeloversættelse lød: "Thi de er tre, som vidne i Himlen: Faderen, Sønnen (Ordet) og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden: Aanden, Vandet og Blodet; og disse tre gaar ud paa eet." Men det er paavist, at Ordene: "i Himlen: Faderen, Sønnen og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden:" var indskudt i det 5te Aarhundrede i den latinske Oversættelse og altsaa var rent og skært Falskneri. Disse Ord er derfor fjernede fra de nyere Bibeloversættelser. Der er derfor kun een Treenighedstekst tilbage, og den er i Matthæus Evangeliets 28de Kap. 19de Vers: "Gaar derfor hen og gør alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende." Disse Ord siges at være talt af Jesus under en af hans Aabenbarelser for Disciplene efter hans Opstandelse. Ord, som tillægges en Mand efter hans Død, vil altid være tvivlsomme; men her har vi andre Grunde til at holde Treenighedsformlen i den for et Falskneri. Først synes det underligt, at Disciplene ikke gjorde, hvad Jesus saa bestemt befalede; thi ifølge Apostlenes Gerninger døbte de altid i Jesu Navn, som de aldrig havde hørt andet befalet. Men dernæst citerer kristne Forfattere som Origenes og Eusebius fra Cæsaræa (der var Kirkens første store Historiker) ofte dette Skriftsted uden Treenighedsordene. I Eusebius´ talrige Skrifter citerer han dette Skriftsted i alt 18 Gange. De 15 Gange, det i Skrifter før Nikæamødet Aar 325, er der ingen Treenighedsord; efter dette Møde er Treenighedsordene føjet til i de tre Citater, der forefindes. Det synes altsaa klart, at Bibelhaandskrifter før Nikæamødet ikke havde denne Treenighedsformel.

Er der fusket med noget...

http://aarsskriftet-critique.dk/2017/07/det-er-tid-til-en-ny-reformation/

Hvad er målet...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-31/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxxi/

Kunne jeg bare samle nogle mennesker med forstand på tingene...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Panteisme - 09/02/2021 23:49


Jeg er ikke tilhænger af treenighedslæren, og indhold i dit citat er ikke nyt for mig.

Jeg er helt med på, at apostlene ifølge skrifterne døbte i Jesu Kristi navn.

Dåbs formularen – far, søn og helligånd som missionsbefalingen er kædet sammen med, er jo hvad der bruges i folkekirken - og som bruges til at understøtte treenigshedslæren – Jesus er gud - samt Johannes 1:1

At der skal døbes i faderen, sønnens og den hellige ånds navn, mener jeg nu godt man kan forstå uden at tolke det som 3 guder i én – eller hvordan det nu skal forstås. Det har selv tilhængere af læren svært ved at forklare, og jeg har da også hørt forskellige udlægninger gennem tiden. Den jeg husker tydeligst er sammenligningen med en neglesaks – en 3 i én

Evangeliet skal forkyndes for at videregives, og for at der kan komme nye tilbedere, som ønsker frelsen.
Derfor missionsbefalingen …

… men jeg har det da bestemt svært med, at døde går igen lyslevende i en ny krop og giver påbud, men - nu er det det som hører med til beretningen om, hvad gud gennem Jesus har af frelsesplan for mennesket. Forkyndelse, dåb og holde det som er lært og selvfølgeligt kødets opstandelse … og profilen Arne har jo før oplyst, at dette vers var falskneri – jeg brugte det fordi det jo er kirkebiblens lære ... og - fordi du legede spørgejørgen tommelop

***

Indsendt af: Gerth

Re: Panteisme - 11/02/2021 04:22

Jeg minder jer alle om, at jeg snart helt holder mig væk fra alle jeres tråde om gudløse tanker, politik og religion.

Du: "Når Jesus så ondskaben - og i kærlighed bad faderen tilgive dem, fordi han så, de ikke vidste hvad de gjorde – de slog jo frelseren ihjel - så er der ikke tale om en illusion for Jesus, men hans virkelighed, som han ikke fordømte - og det gjorde han ikke fordi, det er faderen som er dommeren på det tidspunkt."

Nej! Virkeligheden for en guddom, Helligånden og det rettroende menneske er Himmeriget, Himlen, Riget -livstræet- og godhed sandt. Derfor handler syndsforladelsen i Biblen om Kristus´ overvindelse af både Satans fristelser og syndefaldet. De dræbte derfor ikke frelseren, fordi han genopstod fra de døde til evigt liv. Således i ham eksisterede synd, sygdom, død, ondskab ikke og det er ligesom, jeg er.
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 11/02/2021 18:13

Hej Tikka

Tak for svarene (og spørgsmålene).

Nu vil jeg se, om jeg kan lave en hjemmeside til Gerth, som han bliver glad for...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 11/02/2021 22:01

Hej Jan.
Lige en bemærkning fra sidelinjen - angående hjemmesiden:
Held og lykke med det! tommelop smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 11/02/2021 22:52

Hej Arne og Gerth

Tusind tak smiler

Jeg har ikke meget andet at lave i øjeblikket, så lad os lave en hjemmeside til dig, som du kan være glad for? Har du brug for en hjemmeside som denne her https://isha.sadhguru.org/global/en på nuværende tidspunkt?

Hvordan skal den se ud? Kunne du forestille dig et billede som dette https://www.facebook.com/groups/vmlforum/ på forsiden? Eller et af disse billeder? Skal det være en sol med 12 stråler på en hvid baggrund?

Det er desvære ikke lige så nemt for mig at lave en hjemmeside denne gang (har købt domæne og webhotel et andet sted) og skal nok have lidt hjælp fra min IT kammerat. Håber han har overskud til det, ellers må jeg have fat i en anden med forstand på tingene. Det kan altså godt tage lidt tid før jeg får lavet noget, som du kan tage stilling til...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 17/02/2021 16:43

Hej Jan.
Det er lidt svært for mig at forstå, hvad en ny hjemmeside vil kunne, som vi ikke allerede kan her på Trosfrihed.dk.

Oprindeligt var der her en vis betaling for registrerede deltagere, men det er vi jo sluppet for, fordi reklamerne - om end de kan være lidt irriterende - nu dækker udgifterne blinker

Jeg opfatter det sådan, at vi her kan præsentere vore synspunkter, meninger, holdninger, erfaringer m.m. indenfor det åndelige - og kan kommentere hinanden.

Hvad mangler? Jeg kan ikke finde noget smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 17/02/2021 20:29

Hej Arne

Det er ikke noget jeg har tænkt videre over = kan man ikke bedre få sagt tingene med en hjemmeside? Blive hørt? Kunne det desuden tænkes, at nogle fandt frem til vores forum, hvis jeg henviste til det? Henviser du ikke selv til hjemmesider blinker

https://www.ringbearersdiary.com/index.htm

Hvad kan en hjemmeside...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Panteisme - 18/02/2021 17:34

Hej Jan.
Du skriver - som svar på mit spørgsmål om, hvad der mangler her på Trosfrihed.dk:
Citat:
Det er ikke noget jeg har tænkt videre over = kan man ikke bedre få sagt tingene med en hjemmeside? Blive hørt? Kunne det desuden tænkes, at nogle fandt frem til vores forum, hvis jeg henviste til det? Henviser du ikke selv til hjemmesider blinker
Mit svar:
Jeg undrer mig over din ageren her på Trosfrihed.dk.
Du stiller spørgsmål, og du stiller spørgsmål, og du stiller spørgsmål igen og igen og igen - og du har ikke selv nogle svar.
Men ingen svarer dig!

Du vil oprette en ny hjemmeside om åndelige emner, men det har vi jo allerede her på Trosfrihed.dk. - så jeg kan ikke finde meningen i det.
Kan du lave en hjemmeside, der er bedre?
Det tvivler jeg på.

Forslag:
Søg at finde frem til, hvor du selv står.
Hvad tror du på?
Fortæl os derom.
Det kan da ikke være sandt, nu når du har sat dig ind i - og meddelt os andre - så meget på det åndelige område (man kunne jo også kalde det: det spirituelle område - ikke det spirituøse -), at der slet ikke er noget af det, du går ind for.
Eller er det netop sådan, det forholder sig?
Hvis du ikke ved, hvor du står, da hjælper endnu en hjemmeside dig da ikke!

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 18/02/2021 19:45

Hej Arne

Jeg vil bare gerne have styr på mine tanker/handlinger ler blinker heart

https://detoplystemenneske.dk/

Måske kommer der en fantastisk hjemmeside ud af det...

https://www.sufi-danmark.dk/

Hvem ved halvfuld
Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Panteisme - 19/02/2021 19:46

Hej Arne

Selvfølgelig kan jeg bare skrive herinde, men jeg har brug for at få styr på tingene, og det kan en hjemmeside hjælpe mig med. Hvor står jeg henne...

http://aarsskriftet-critique.dk/2017/07/det-er-tid-til-en-ny-reformation/

Hvad er sandheden...

https://www.youtube.com/watch?v=kz_fsb52jpw

Kan vi blive enige om noget...

https://www.youtube.com/watch?v=XNztk9AQ3KI

Er du ikke nysgerrig...
Your friend forever

Jan