Buddhisme

Indsendt af: Arne Thomsen

Buddhisme - 17/10/2018 15:16

Egentlig har jeg aldrig været rigtig afklaret om buddhisme, denne store østlige religion, der ikke - som kristendommen - har hverken en skabergud, en frelsergud eller en guddommelig helligånd.

Det står ikke ordentlig klart for mig, hvad buddhisme er, men jeg fandt dette:
Citat:
Grundlaget for buddhismen er læren om De Fire Ædle Sandheder[6]. Disse fire sandheder udtrykker:

1. Livet er fuld af lidelse
2. Lidelsen skyldes uvidenhed
3. Der findes en helbredelse for lidelsen
4. Helbredelsen går gennem den ottefoldige vej
I den forbindelse er alle former af buddhisme fokuseret på den ædle ottefoldige vej[7] (atthangika-magga), der altså er den sidste af de fire ædle sandheder (ariya-sacca).
Og linket til den ottefoldige vej siger bl.a.:
Citat:
Den Otteleddede Vej, også kaldet Den Ædle Ottefoldige Vej, består af følgende dele: Ret anskuelse, ret beslutning, ret tale, ret handlen, ret levevis, ret bestræbelse, ret besindelse, ret koncentration/fordybelse. Hvor ret skal forstås som rigtig, dvs. i overensstemmelse med læren. Alle led er indbyrdes afhængige og må udøves på samme tid.
Og hvad er så "det rette" i disse otte aktiviteter?
Det har jeg ikke fundet ud af endnu blinker

Jeg fandt imidlertid noget om Zenbuddhismens Kegonfilosofi:
Citat:
Kegonfilosofien betoner sin betydning for Zen, når det gælder læren om det firfoldige univers. Det firfoldige univers kategoriseres som:

1) fænomenverden

2) den sande virkelighed eller det absoluttes verden, der samtidig er verden uden forskel, den fuldstændige enheds eller tomheds verden

3) alting i denne verden, træer, klipper, støv og snavs, insekter, dyr og mennesker, udgør åbenbarings- og virksomhedsformer af det absolutte; dermed regnes alt dette som helligt, og kan betragtes som del af Buddhas eget væsen

4) alt i universet står i en gensidig permanent og harmonisk forbindelse med alle andre ting.[8]
Zen: Den meditation, der fører til den frelsende indsigt.

Jeg er jo bestemt stadig ikke afklaret om buddhismen og dens forskellige former, men den betyder jo meget for ganske mange af os mennesker her på kloden, så derfor vil jeg bestemt ikke ignorere den - og i stedet håbe på at nogen vil hjælpe med at afklare denne religion/filosofi, der er så meget anderledes, end hvad vi er vant til her i vores vestlige verden.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 18/10/2018 16:02

Jeg har fundet lidt mere om den ædle ottefoldige vej:
Citat:
Den ædle ottefoldige vej
1. Ret forståelse, dvs. forståelsen/erkendelsen af de første tre sandheder af de fire ædle sandheder, før effektiv praktisering af den ottefoldige vej.
2. Ret sindelag, dvs. det modsatte af (det forkerte sindelag behersket) af begær, ond vilje og en voldelig mentalitet.
3. Ret tale, det modsatte af forkert tale, dvs. løgn, løs snak og ukvemsord.
4. Ret handling, nemlig det modsatte af forkert handling, dvs. drab, tyveri og et udsvævende liv.
5. Ret vandel, det modsatte af forkert vandel, nemlig bedrageri, forførelse, sandsigeri, bondefangeri og åger.
6. Ret stræben, det modsatte af forkert stræben, nemlig at leve uden "opmærksomhed",
7. Ret opmærksomhed, dvs. at udvikle en speciel og konstant bevidsthed, der skal føre frem til indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er en del af befrielsen.
8. Ret fordybelse, en bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er tømt for indhold.
De sidste tre: om stræben, om opmærksomhed, og om fordybelse er - synes jeg - ikke helt så ligetil.

Jeg gætter, at stræben uden "opmærksomhed" betyder: uden at stræbe efter andres opmærksomhed, mens egen opmærksomhed og egen fordybelse vel hører hjemme i meditationens verden:
Citat:
Meditation findes som en spirituel praksis i alle verdens store religioner og har været praktiseret af mennesker langt tilbage i historien.
og
Citat:
Selv om de forskellige traditioner er enige om at mene at meditation kan give os adgang til dybere lag af vores egen bevidsthed og at dette har nogle gavnlige virkninger, såsom større selverkendelse, større følelsesmæssig frihed, et bredere perspektiv og en klarere og mere etisk måde at tænke og handle på, kan metoderne være endda meget forskellige.
Her er en meget enkel, som jeg synes er nem at prøve:
Citat:
Meditation - sådan gør du
Afsæt 10 til 20 minutter hver dag, eller evt. to gange om dagen. Vælg det tidspunkt, hvor der er størst chance for fred og ro. Find et roligt sted i hjemmet, hvor du ikke bliver forstyrret. Sluk for telefonen. Det er en god idé at bruge samme sted, hver gang du mediterer. Det kan nemlig forstærke effekten.
Sæt dig på en stol (eller sengekanten), der er god at sidde på, men ikke så god, at du falder helt sammen. Hold hoved, hals og ryg ret. Du kan også ligge på sengen, men så løber du en risiko for at falde i søvn. Vil du sidde på gulvet, skal du indtage den mest behagelige stilling, gerne på en pude.
Luk øjnene, og læg hænderne lige over knæene. Koncentrer opmærksomheden om vejrtrækningen. Gør gradvist åndedrættet dybere ved at bruge mellemgulvet, og lad indåndingen følge lige efter udåndingen. Brug et par minutter på det.
Ret så opmærksomheden mod ansigtet: Slap af i pandemusklerne, øjenmusklerne og ansigtsmusklerne. Bid ikke kæberne kraftigt sammen, og lad tungen ligge afslappet i munden. Slap af i skuldre, hænder og fingre. Afslap bryst og mave og herefter lår, knæ, ankler og fødder.
Ret atter opmærksomheden mod åndedrættet, og hold vejrtrækningen ubesværet og regelmæssig. Under indåndingen skal du nu lægge lyden såu på vejrtrækningen uden at bevæge læberne. Og mens du ånder ud, placerer du lyden hmmm... på vejrtrækningen også uden at bevæge læberne.
Fortsæt med at trække vejret ubesværet og regelmæssigt, mens du gentager lydene såu og hmmm... under indånding og udånding.
Hvis tanker, bekymringer eller distraktioner trænger sig på, så lad dem komme frem, og slip dem så igen, så du atter kan koncentrere dig om åndedrættet og lydene.
Fortsæt i 10-15 minutter, mens du gentager lydene i harmoni med vejrtrækningen. Når tiden er inde til at stoppe, tager du et par dybe ind- og udåndinger og åbner forsigtigt øjnene.
Husk, at formålet er at befri sindet fra bevidsthedens kontrol. Det er vigtigt at lære (og øve sig i), hvordan du "giver slip" og overgiver dig til de dybere og hemmeligere dele af dig selv.
Det er jo ikke buddhisme, men jeg synes, det er nemt at prøve, og jeg må indrømme, at jeg fornemmer, det har en vis virkning på sindet blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 04/11/2018 21:35

Når jeg ser tilbage i denne tråd på indlægget lige før dette og ser på "Den ædle ottefoldige vej" især det 7. led:
Citat:
7. Ret opmærksomhed, dvs. at udvikle en speciel og konstant bevidsthed, der skal føre frem til indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er en del af befrielsen.
så virker det allersidste ord: "befrielsen" for mig nærmest absurd - eller i hvert fald noget i den retning - døden som en befrielse - for det er jo næppe et liv, der er så uudholdeligt, at døden på den måde bliver en befrielse, der tænkes på.

Og når jeg så kommer til det sidste, det ottende led:
Citat:
8. Ret fordybelse, en bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er tømt for indhold.
så er jeg virkelig "på Herrens mark", hvis man kan udtrykke det sådan blinker

Men når over en milliard mennesker herpå kloden går ind for disse to led,så er det jo nok mig der ikke fatter, hvad det handler om.

Det ville være skønt, om nogen kunne hjælpe til forståelse.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Buddhisme - 06/11/2018 15:03

Arne Thomsen:
Citat:
Når jeg ser tilbage i denne tråd på indlægget lige før dette og ser på "Den ædle ottefoldige vej" især det 7. led:
Citat:
7. Ret opmærksomhed, dvs. at udvikle en speciel og konstant bevidsthed, der skal føre frem til indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er en del af befrielsen.
så virker det allersidste ord: "befrielsen" for mig nærmest absurd - eller i hvert fald noget i den retning - døden som en befrielse - for det er jo næppe et liv, der er så uudholdeligt, at døden på den måde bliver en befrielse, der tænkes på.


SVAR ... Jeg har fundet følgende:
https://www.emu.dk/sites/default/files/Intro%20theravada-buddhisme.pdf

Citat:
7. Ret opmærksomhed, dvs. at leve med en konstant bevidsthed, der skal føre frem til
indsigten i at alt, således også mennesket, er forgængeligt. Det er denne indsigt, der er
forudsætningen for befrielsen fra samsara."Buddhister stræber efter at blive oplyst for at omdanne samsara til nirvana."


OG:

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/2014-09-01/hvordan-opn%C3%A5r-man-nirvana
Citat:
Befrielsen betegner et bevidsthedsplan, hvor illusionen om et ego ophører. Man forstår her, at man ikke er sin krop eller sine tanker og følelser, men bevidstheden om dem og forstår videre, at bevidstheden ikke er noget personligt.Arne:
Citat:
Og når jeg så kommer til det sidste, det ottende led:
Citat:
8. Ret fordybelse, en bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er tømt for indhold.
så er jeg virkelig "på Herrens mark", hvis man kan udtrykke det sådan blinker


SVAR ... bemærk tilføjelsen:
https://www.emu.dk/sites/default/files/Intro%20theravada-buddhisme.pdf
Citat:
8. Ret fordybelse, en bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er tømt for indhold, således at bevidsthedstilstanden er i overensstemmelse med den kosmiske lov – dharma.


¨¨¨¨

Indsendt af: ABC

Re: Buddhisme - 06/11/2018 20:30

Hej Arne

Lyt til en fuld mand...lykken er en brandert. Nirvaner er der hvor vi mødes og der ikke er forskel på dig og mig...dette er svært at opnå. Specielt hvis man har drukket ler Men det kan lade sig gøre...bare drik rigeligt blinker Nu kalder den næste bajer på mig...og fortiden ruller derudaf...forfærdeligt...men hvad med fremtiden? Kender den ikke...måske du er med i den...sådan stående foran verdens ledere og tale til dem på et sprog de forstår...hvad ville du sige? Lyt til Buddha? Eller ABC engel Storhedsvanvid tommelop Sådan kan det gå når man ikke er ligesom alle de andre...har set det hele...og integreret det i mit system...frelse til alle...men hvem vil frelses i disse tider? Ikke mig...vil bare leve med mine venner som elsker mig...resten kan rende mig i røven...undtagen alle dem som jeg elsker...og det er alle...så...det er lidt fuck up det hele...hvem skal jeg slå ihjel? Dig? Ham? Hende? Ingen? Kast ikke med sten når du selv bor i et glashus...skal jeg endevende dit liv?
Kom du bare og kig på mit liv, så vil du nok blive overrasket over den orden der er i kaosset stortchock Skåål du gamle kære menneske - skal vi ikke snart spille lidt petanque sammen? Os mod Thomas og HansKrist heart

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 07/11/2018 10:52


Hvad lægprædikanten i virkeligheden mener, og til grådens rand stadig savner hos de slemme naturvidenskaber (og ateister), er, at man ligesom set hos buddhisterne ka’ bygge en detaljeret farvelade bestående af psykisk realisme, der vil få en igrunden indifferent natur til at se lidt mere medgørlig ud, hvormed de subjektive problemer i personligheden bedre vil afspejle farveladen, der nu med fordel ka’ betragtes som et verdensbillede!

Man forstår lægprædikantens problemer med at få sin fabel til at gå op i virkeligheden, idet logisk konsistente og yderst sandsynlige beskrivelser af en objektiv virkelighed og verden, jo ligefrem kontrasterer tilsyneladende uvedkommende subjektive personlige problemer – et misforhold, der i årevis har optaget lægprædikanten: hvordan fanden, får man så den forgængelige natur til at se lidt mere delikat ud, ja mere meningsfyldt?

Jo, man skaber netop et selvbedrag så snurrigt indviklet, at man ikke selv kan finde substansens reference til den verden farveladen skal afspejle, hvorefter man bare kalder den manglende referent for livets mening og vupti, er man tilbage og overladt til troen på et guddommeligt univers fyldt til randen med jordisk kærlighed som udvej. Det er dog et håb om evigt liv, at ku’ sidde til bords ved Yggdrasil med gamle venner og drikke en skål på livets mening!

Forresten, Sokrates, sig mig engang:
tror du at den fortælling er sand?

- Platon: Faidros.

Men så igen, der er vel heller intet mystisk ved at se en kristen troende mand, en kreationist med behov for at gemme sig for naturen bag tilmed en buddhistisk farvelade, uanset nok så uens etisk-æstetiske favoritter, er det trods alt samme surdej.

Pers. ville jeg nu foretrække Villy Sørensens Ufarlige fortællinger, men jeg er jo heller ikke lægprædikant..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 07/11/2018 11:25

Hej Tikka.

Tak for dine to gode links om, hvad buddhisme er.
Dem skal jeg læse nogle flere gange - i fred og ro - og i håb om, at jeg kan begynde at fatte lidt af det.

Umiddelbart mærker jeg kun mit sinds begær efter noget at støtte sig til, men det er vist dette begær, jeg skal slippe - og hvordan mon man gør det?

Jeg gætter at svaret er: meditation - og det er vist ikke noget, man kan læse sig til blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 09/11/2018 21:10

Jeg "tygger" stadig på buddhismen - og det vil jeg nok blive ved med nogen tid endnu.

Det med den dybere indsigt forekommer mig at være svært at nærme sig, men idéen om, at alt er helligt og at alt vil forgå forekommer mig fascinerende.

Det skal nok lige have lidt tid til at sætte sig blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 12/11/2018 12:00

Her er et svar på spørgsmålet om nirvana:
Citat:
Nirvana er ikke et sted eller en verden, men en sindsstilstand. Der tales i buddhismen om det lille og store nirvana, som oversættes med befrielsen og erkendelsen.Befrielsen betegner et bevidsthedsplan, hvor illusionen om et ego ophører. Man forstår her, at man ikke er sin krop eller sine tanker og følelser, men bevidstheden om dem og forstår videre, at bevidstheden ikke er noget personligt.Man siges her, at erkende ens sinds sande natur, som er at være frygtløs, frydefuld og kærlig. Da man nu er blevet frygtløs, frydefuld og medfølende, arbejder man herfra gradvist mere og mere til gavn for andre gennem ti trin, som fører en til det store nirvana eller erkendelsen, som er et bevidsthedsplan, hvor man fuldt erkender, at ens sind er åbent, klart og ubegrænset rum. Denne tilstand siges at være en konstant eksplosion af intens fryd, hvor alt giver mening, og hvor du kan og ved alt.
"Befrielse" fra "illusionen om et ego" - ikke sådan lige at gå til...

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: Buddhisme - 12/11/2018 16:32

Det lyder barnligt og uhyggeligt at vores svært tilkæmpede egoself structure eller forstand eller forstandighed og person/personhed skal opløses og udslettes.

Citat:
Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.

the "Infra Lutheranum" -- namely, the view that the finite is capable of the infinite and consequently that in Christ there is a mutual in-dwelling of the two natures. This difference means that on Lutheran ground the vision of the presence of the infinite in everything finite is theologically affirmed. Paul Tillich.


Kristendommen har vitalitet og mod til at tro på at vores personlighed (egoself) er unik og hellig (af uendelig betydning og værdi) også fra Gud af og ikke kun tilfældigt støj vi skal gøre os fri af. Nej tværtimod er synd ikke at formå at realisere vores iboende unikke helt særlige personlighed med dets specifikke evner og talenter.

Har man(d) en Hansemand fx først fået øje på den store forskel på kristendommen og buddhismen så er man yderst priviligeret i spirituelle anliggende her i livet.

Intet i verden er smukkere end en moralsk stærk uangribelig karakter og en smuk personlighed. Svært tilkæmpet måske gennem et langt livs mange prøvelser, skulle en guru eller filosofi fra østen så komme og fortælle os at det hele er omsonst og helt uden betydning, nej må vi være fri. Lad os bevare og have modet til at tro på os selv og musklen eller musklerne, den power, vi har mellem ørerne og ikke mindst bag øjnene og opadtil derfra = panden. Stærk solid god sund aktivitet i forhjernen må vi forlange så vi bevarer en vis objektivitet, ihvertfald ikke forfalder til en subjektivitet der ikke har givet sig af med realitets prøvning, de objektive forhold der gælder naboen, måske mere end os selv. Forstand og dømmekraft kernen i vores egoself structure kan ikke være irrelevant ej heller for vores spiritualitet eller vores spirituelle vej her i livet.Citat:
I forbindelse med Abraham Maslow's undersøgelser af selvaktualiserende mennesker udtaler han:


Disse de mest modne af alle mennesker var også meget barnlige. Disse samme mennesker, de stærkeste ego’er, der hidtil er beskrevet, og de mest artikulerede individer var tillige netop dem, der lettest kunne være ego-løse, selvoverskridende og problemcentrerede.


I den udstrækning kreativitet er konstruktiv, synteseskabende, forenende og integrativ, afhænger den til dels af personens indre integration (egostyrke).
Husker Harald Høffding siger noget i sin religionsfilosofi hvor han sammenstiller, stiller Buddha og Kristus op overfor hinanden:

Citat:
Det er endog paastaaet, at Indien er Typernes Land, og at kraften til at danne Individualiteter var negtet det indiske Folk.


Ikke så mærkeligt med den nirvana buddhisme filosofi som vi hører om og som du Arne gav en prøve på i det du har citeret.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Buddhisme - 12/11/2018 20:04

A Maslow

Self-actualized people don't sacrifice their potentialities in the service of others; rather, they use their full powers in the service of others (important distinction). You don't have to choose either self-actualization or self-transcendence-- the combination of both is essential to living a full and meaningful existence.


The goal of identity (self-actualization . . .) seems to be simultaneously an end-goal in itself, and also a transitional goal, a rite of passage, a step along the path to the transcendence of identity. This is like saying its function is to erase itself. Put the other way around, if our goal is the Eastern one of ego-transcendence and obliteration, of leaving behind self-consciousness and self-observation, . . . then it looks as if the best path to this goal for most people is via achieving identity, a strong real self, and via basic-need-gratification."
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 13/11/2018 16:44

Hej HansKrist.
Ja, at din sympati for buddhismens væsen, nok kan ligge på et meget lille sted – det har du jo tidligere ytret dig om.
Dér hvor du priser den guddommeligt inspirerede ekstatiske fornuft (er det vist, du kalder det), dér priser buddhismen jo snarere en indadvendt selvudvikling.

Nu oplever jeg ikke at være hverken kristen, buddhist, hindu, muslim, jøde, ateist eller noget andet, men jeg er nysgerrig efter at fornemme de forskellige kvaliteter og vil ikke på forhånd udelukke noget.

Hvad du oplever af kristen inspiration til dit jeg, finder jeg spændende, og søger jeg – dog desværre ret forgæves – at fatte.
Hvad buddhisterne fortæller om selvudvikling og om jeg’ets illusion, finder jeg bestemt også spændende – og ligeledes ufatteligt.

Men selv om jeg ikke rigtig fatter det, betyder det jo ikke, at jeg afviser det 😉
Og egentlig kan jeg ikke se, at de to ”veje” er voldsomt modstridende.
Måske man kan gå begge veje samtidigt – det har jeg i hvert fald engang hørt buddhister sige.

Jeg finder også ateisternes syn på tilværelsen meget rimeligt, men finder det lidt fattigt, at de alene støtter sig til ”naturens love” og synes at ignorere store spørgsmål, de ikke har svar på.

I kristendommen falder vi på knæ for Fader, Søn og Helligånd og håber på nåde: ”Kyrie eleison”: Herre forbarm dig.
I buddhismen mediterer vi på vores sind og opnår - siges det - en befrielse.
I ateismen håber man vel blot på en nådig skæbne.

Vi er vel dér, hvor det handler om bevidstheden - og den er jo nok ikke så nem at forstå blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 14/11/2018 20:23

Hr, lægprædikant..

"Men selv om jeg ikke rigtig fatter det, betyder det jo ikke, at jeg afviser det. Og egentlig kan jeg ikke se, at de to ”veje” er voldsomt modstridende. Måske man kan gå begge veje samtidigt – det har jeg i hvert fald engang hørt buddhister sige."

- Nej du, du både går baglæns og forlæns på samme tid, og ska' det være extra raffineret, hopper du på stedet og kalder pers. udvikling a la' Ron..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 18/11/2018 11:58

Vi har svært ved at fatte begrebet bevidsthed, men så går det måske en smule nemmere med begrebet spiritualitet, omend det bestemt også er temmelig uoverskueligt.

For eksempel er ateistisk spiritualitet nok ikke det første man tænker på i "den spirituelle verden":
Citat:
Der findes også internationalt en tilgang til den moderne spiritualitet, som er eksplicit ateistisk, og den findes blandt andet i Steve Antinoffs bog Spiritual Atheism fra 2010[18] samt hos den amerikanske forfatter Sam Harris,[19] der er bachelor i filosofi og har en doktorgrad i neurovidenskab.

I det hele taget ser det ud til at spiritualitet er voksende i vores ellers stærkt materialistiske verden:
Citat:
Begrebet spiritualitet har vundet meget frem i de senere årtier, men der findes ikke nogen alment accepteret definition af, hvad ordet dækker over. Nogen forbinder begrebet spiritualitet med religion, mens andre modstiller de to begreber og mener, at spiritualitet og religion er to forskellige fænomener, der ikke har eller ikke behøver at have noget med hinanden at gøre. Der findes derfor i dag mange forskellige tilgange til spiritualitet, hvoraf nogle er religiøse, mens andre er ateistiske, filosofiske eller udtryk for en individuel og eklektisk indgangsvinkel til spirituel søgen. Den spirituelle opblomstring er således mangfoldig, og mange tilgange har ikke andet til fælles end interessen for en form for åndelighed, der ofte defineres vidt forskelligt. Flere tilgange er ligefrem direkte uenige med hinanden.

Det ser endda ud til at spiritualitet er noget der forskes naturvidenskabligt i:
Citat:
De senere år er der blevet bedrevet en stigende mængde empirisk forskning om spiritualitet. Der er både tale om kvalitativ og kvantitativ forskning, for eksempel neurovidenskabelig forskning.[31][32]. I bogen Neuroscience, Consciousness and Spirituality viste en række internationale forskere, hvordan det er muligt at undersøge spiritualitet med udgangspunkt i den naturvidenskabelige hjerneforskning. Ligeledes viser den britiske hjerneforsker og professor i psykiatri Digby Tantam i bogen The Interbrain: Embodied Connections Versus Common Knowledge fra 2018, at nogle af de spirituelle traditioners grundantagelser kan bekræftes af hjerneforskningen[33]. Stadig flere naturvidenskabsmænd fremhæver da også, at spiritualitet og naturvidenskab kan integreres[34].

Mon vi er ved at være dér, hvor vi skal til at frigøre os fra fastlåste positioner, som religiøs, ateistisk og agnostisk? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Stil not sporting old bean..;) - 20/11/2018 10:01

Hr. lægprædikant..

Du er altid så sød når du knurrer som en vred hundehvalp – er snuden stadig våd, pelsen blank? ;)

Nej du har svært ved at begribe ord som 'bevidsthed', men det er der intet nyt i, du har jo netop altid kun siddet her og mystificeret naturen omkring dig med Scientology-agtige fantasier om din egen natur, som om den var et produkt af religiøs overtro.
Men også dette er jo bare en helt almindelig fremtrædelsesform blandt overtroiske mennesker, der håber og tror på et liv efter døden - det er da også derfor man ka' se kristne troende fimse lidt rundt i østens gamle overnaturlige fortællinger, man ku' kalde det for din lidt forsinkede hippieperiode, måske særlig i forhold til dine problemer med dine trosfæller – som teenageren, der for separationens skyld opfinder småskænderier i familiære rammer, ku’ dine problemer med trosfællerne morsomt illustreres med dig der skriger: ”Nøøj hvor fedt manner, jeg bare æælsker hele verdens væren, tjaaald mand! – men ku’ i ikke snart acceptere mig som den helt usædvanlig selvstændige buddhistiske kristusfreak, snøft?…” .;)

Ret skal være ret, dine trosfæller har måske ikke været videre tolerante, og har nogen viftet med kristusikonet for opmærksomhedens skyld, tilmed på østlige kreationisters vegne, ja så er det jo dig.

Tror såmænd ikke engang din tålmodige dansklærer Ole, var særlig opmærksom på identitetsproblemet, der nu heller ikke er interessant som tema til debat. På den anden side ved vi jo alle hvor svært troende kristne har det med at sku’ deles om nullergrisen.
Måske i missionærer fremfor eksegese sku’ være lidt mere opmærksom på bredden af jeres glade budskab, at i samlet set missionerer med uens opfattelser indenfor samme dogmetro – der jo udmærket ku’ tænkes at lokke selv en tibetaner i nettet – men sådan et intuitivt åndslys som dig, i kontakt med guddommelig universel kærlighed, render vel ikke sådan ind i sprogbarrierer, lige bortset fra sproget dansk…? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 20/11/2018 17:16

Angående, hvad jeg ovenfor kaldte "fastlåste positioner", så er det nok ateismen, kristendommen og buddhismen, der for mig mest "springer i øjnene".

Ateismen er, som jeg ser det, meget præget af, hvad den afviser - især gudstro - og hvordan den forholder sig til buddhisme er for mig uklart.
Tydeligt er det dog, vil jeg mene, at naturvidenskaben ikke afvises - men den indstilling har vel også størstedelen af kristendommen og buddhismen.
Og tillige er det vel karakteristisk, at naturvidenskabens manglende evne til at forklare, "hvor verden kommer fra" er noget, som ateister ikke forholder sig til.
Det, synes jeg, er en svaghed!

Kristendommen bygger jo på forestillingen om en gud (fra før alle tider) - endda en treenig gud: En fader, en søn (på et tidspunkt født af en jordisk kvinde) og en ånd: helligånden - ét væsen - tre personer, siger man vist.
Alle kender vi jo til faderskikkelsen, alle har vi jo haft en far, der ideelt - sammen med moderen - sørger for at vi kan leve, er god og er retfærdig.
Tanken er jo nærliggende, at det er denne jordiske faderskikkelse, der har inspireret mennesker til at forestille sig en himmelsk faderskikkelse - og når vi så hos den himmelske fader bliver "voksne", d.v.s når vi dør, så kommer vi enten i himlen eller i helvede.
At nogle ser alt dette som menneskers primitive forestillinger er vel ikke så underligt.
Men bliver kristendommen stående dér?
Det er vel ikke sikkert.

Buddhismen er straks lidt vanskeligere at rumme, synes jeg.
Hovedsynspunktet - som jeg har opfattet det - at vi mennesker ikke kan se verden, fordi vi er så optagede af vores eget jeg forekommer mig meget overbevisende, og ligeså påstanden: at det er muligt at komme fri af "jeg'ets illusion" til en bedre og sandere tilstand - men om det er sandt, er jo ikke til at vide medmindre man selv har oplevet det.
Hertil kommer jo så påstanden om genfødsler og deres afhængighed af tidligere liv, som jo er en påstand i såvel buddhismen som hinduismen.

Det her nævnte er jo en nok indtil det urimelige forenklet sammenstilling af tre udbredte livsindstillinger hos os mennesker.

Og hvor står jeg så?
Det har jeg ikke noget klart svar på.
Jeg kan give ateisterne ret i, at mange gudsforestillinger hos os mennesker nok er alt for primitive, men alene at støtte sig til naturvidenskabens dybt imponerende - men helt utilstrækkelige - resultater - dén "køber jeg ikke" blinker

Kristendommens idé om en almægtig "tre i én" skabende og almægtig fader-søn-ånd-skikkelse er vidunderlig smuk - synes jeg - og der er også meget muligt megen sandhed i den, men den forekommer mig primitiv, derved at den slet ikke - eller kun meget lidt - har fokus på vi menneskers forvrængede verdenssyn - forvrænget p.g.a. vores selvoptagethed.

Buddhisterne hævder at kunne se universets sande harmoni - men kun mulig for dem, der har nået tilstrækkelig selvudvikling, "oplysning", nirvana.
Vi andre må affinde os med genfødsel efter genfødsel.
Er det sandt?
Jeg kan ikke sige: Ja - og jeg kan heller ikke sige: Nej.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 20/11/2018 19:34

P.s.:

I stedet for al den kopiering af wiki-læserier, sku' du hellere beskrive dine problemer med din bevidsthed i verden omkring dig - i den forbindelse har dine fantasier om guder intet at sige - selv problemet med at finde guder til observation skaber mulighed for bevidsthed om disses usandsynlige existens udenfor litteraturen. Du ka' her skabe bevidsthed om det sandsynlige i at de optræder i dine tanker qua litteraturen, men ikke i kraft af selvstændig evne til eksistens. Så mon ikke dine problemer snarere handler om mangel på logik i tænkning - det med fordel også er muligt at blive bevidst om, som et stadigvæk existerende problem, nu uden din tålmodige dansklærer Ole som rettesnor, snøft!..;)

mvh
Sinon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 21/11/2018 16:32

Jeg har kigget lidt på Ateistisk Selskab, som har en "test" på, om man er ateist.

Her læser jeg - blandt meget andet:
Citat:
Hvis du ikke tror på guder, men er åben over for, at der er en form for energi eller kærlighed i universet, der holder os sammen – så er du ateist.
Så de hersens ateister er åbenbart ekstremt rummelige, når de hævder at omfatte ikke blot gudsfornægtere, men også dem, der ikke hævder, at de er troende på en eller flere guder - hvilket vel så også omfatter de fleste af buddhisterne samt agnostikere - og måske også en stor del af "new age" blinker

(Jeg ser, at Simon - også i denne tråd - fortsat forlyster sig med sin sædvanlige "galde", men stadig uden at sige noget som helst om, hvor han selv står. En sådan "spillen med fordækte kort" gider jeg ikke blinker )


M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 23/11/2018 17:58

Ordene fra Ateistisk Selskab:
Citat:
Hvis du ikke tror på guder, men er åben over for, at der er en form for energi eller kærlighed i universet, der holder os sammen – så er du ateist.
synes jeg egentlig selv godt om.

Ordene "energi" og "kærlighed" er dog måske for snævre begreber - og "holder os sammen" ligeså, men hvad skal man sætte i stedet?

Jeg har forsøgt mig med "verdens væren" og "hvad der ligger bag", men det gør jo nok ikke den store forskel - og det giver vel næsten plads til kristendommens - i mine øjne noget primitive - forestilling om: Herren, der har skabt og styrer verden - såfremt man undlader at definere begrebet: Herren.

Men det giver vel også plads til buddhismens forestilling om en evig verdens harmoni, som først kan erkendes, hvis man når frem til at frigøre sig fra jeg'et: nirvana.

Er Herren og Nirvana mon i virkeligheden blot to forskellige udtryk for det samme - noget overmenneskeligt, som vi mennesker ikke evner at fatte - måske med undtagelse af nogle få mystikere?

Og eksistens af noget overmenneskeligt er vel mere sandsynligt end usandsynligt, når man betænker, at Homo sapiens blot er en af mange biologiske arter blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Stil not sporting old bean!..;) - 25/11/2018 14:10

Hr. lægprædikant..

Du roder som sædvanlig rundt i begreberne, og tillægger igen afvisningen af din gudetro en masse meninger du som kristen troende godt ka' lide. Sagen er og har altid været, at du ligesom andre kreationister bare ikke ka' forlige dig med afvisning af en gang vrøvl du har ladet dig indbilde om naturen i og udenfor dig, og opfører dig jo netop som man ka' forvente. Vi har aldrig set andet end den slags fra dig...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 25/11/2018 23:52

Betegnelsen kreationisme kan - selv med den bedste vilje - eller det modsatte blinker - nok ikke rigtig hæftes på buddhisme:
Citat:
Buddhismen giver som sådan ikke en forklaring på verdens oprindelse. Her støtter man sig op ad videnskaben, og mener i øvrigt at der siden begyndelsesløs tid har været mange universer, og at der også kan være flere nu. De opstår, er der et givet stykke tid, og opløses så igen.
Arne blinker
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 28/11/2018 00:48

Pssst!

Ja ingen ka' være i tvivl om dit forhold til kreationismen - hr. lægprædikant...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 29/11/2018 15:34

Så er der jo en anden side af buddhismen: reinkarnationslæren - hvorom Tikka i tråden om kristendom netop har skrevet:
Citat:
Jeg tror ikke på inkarnations læren, at gud blev født som menneske og ej heller på reinkarnationslæren – menneskets genfødsler (min fremhævelse).

Troen på menneskers genfødsler er jo fundamental i såvel buddhismen som i hinduismen - omend med grundlæggende forskel:
Citat:
Der er forskel på den måde, man opfatter reinkarnation i hinduismen og buddhismen. Selve ordet tolkes på to måder i de to religioner.
I hinduismen er det reinkarnation (eller sjælevandring) af den samme sjæl igen og igen i en form, der er resultatet af ens karma i det tidligere liv.
I buddhismen tror man ikke, at det er en bestemt sjæl, der bliver genfødt igen og igen. Derimod opfattes ordet som en genfødsel af en energi, der er uafhængig af handlingerne (karma) fra det tidligere liv.Symbolsk kan det forstås som en bølge, der bliver ét med havet og senere opstår som en anden bølge igen. Eller som et stearinlys, der bliver brugt til at tænde et andet stearinlys.
Denne energi er en form for samling af følelser, opfattelser, sanser og andre immaterielle aktiver, der udgør et væsen, og det bliver genfødt igen, indtil man opnår nirvana.

Bagsiden af hinduismens karma-lære er jo bl.a. at den retfærdiggør diskrimination af især de kasteløse:
Citat:
I hinduismen genfødes man igen og igen, og det er ens karma, der bestemmer, hvad man genfødes som, og hvilken del af kastesystemet man fødes ind i. Ifølge karmaen er det altså mennesket selv, som er skyld i sin kastesituation.

For mig er hinduismens karma- og genfødsels-lære primitiv og brutal, mens buddhismens genfødsels- og Nirvana-lære forekommer mig at være mere sofistikeret - men også langt vanskeligere at "gribe" blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 09/12/2018 15:54

Når man ser henover de mange religioner, har de alle en idé om, at man fortsætter en eller anden form for eksistens, efter at man er død.
Buddhismen siger genfødsler, indtil man omsider når Nirvana.
Kristendommen taler - i dette link (men der er jo også andre versioner) - om, at man fortsat eksisterer hos Gud:
Citat:
Som kristne holder vi ikke op med at eksistere, fordi vi dør. Død betyder adskillelse mellem legeme og ånd. Vores legeme dør og begraves, mens vores ånd lever videre hos Gud.
Og noget lignende gælder de to andre monoteistiske (en-Guds) religioner.

Naturvidenskaben siger vel noget i retning af, at de atomer, vi består af i dødsøjeblikket falder fra hinanden, og at vi således ikke lever videre på anden måde.

Det er jo klart at fortsat eksistens på den anden side af døden er attraktivt - er en længsel - men djævelens advokat vil måske sige, at det er falsk lokkemad blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: ABC

Re: Buddhisme - 09/12/2018 19:17

Hej Arne

Det er en opløftende tanke at vi lever videre efter døden.

Men gør vi det?

Nogle af mine bedste tanker kommer når jeg har drukket, for så bliver der ligesom åbnet op for en kanal, men det kan også gå helt galt som vi har set - desvære smiler

Men jeg bliver oppe på hesten denne gang.

Måske er jeg ved at blive voksen...

Det som jeg mangler fra buddhismen er en sammenhængende historie.

Hvad laver vi her på jorden?

Skal vi sidde og meditere på det resten af livet?

Så vil jeg hellere stille spørgsmål.

Hvorfor fortsætte med at sætte børn i verden?

Hvad er meningen med det?

Ville det ikke være bedre at vi stoppede?

Hvis der ikke er noget efter døden, så synes det at være løsningen, for vi kan ikke sørge for at det hele ender godt for alle mennesker - at det var det værd - at blive født - at leve.

Men hvem tænker over sådan noget?

Lad os sætte nogle børn i verden siger kvinderne...og mændene...ja...de er ligeså hjernedøde som kvinderne...hårde ord...måske...men nu sidder jeg og drikker, så...

Det ville være rart med en konge som havde styr på tingene, men vi må nøjes med en dronning som kan holde en nytårstale...det er jo helt fint...men kunne hun så bare sige noget som kom os alle ved...

Nu har jeg lyst til at høre noget musik (sådan er jeg):

https://www.youtube.com/watch?v=7gphiFVVtUI

Måske jeg er ved at blive fuld blinker

Lad os danse derudaf og glemme denne verdens larm med noget som bare er glædeligt:

https://www.youtube.com/watch?v=_jTjycyu7Dw

Hvad siger du Arne ler

Kunne jeg bare flygte fra fortiden...skabe den selv...ja...være mig selv...men jeg er skabt, formet af utallige mennesker...måske en Gud.

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 11/12/2018 16:30

Hej ABC.
Du skriver om buddhismen:
Citat:
Det som jeg mangler fra buddhismen er en sammenhængende historie.
Hvad laver vi her på jorden?
Skal vi sidde og meditere på det resten af livet?
Så vil jeg hellere stille spørgsmål.
Min replik:
For at tage det sidste først: at du hellere vil stille spørgsmål.
Jo, der er masser af svar på dine spørgsmål, men er de pålidelige?
Jeg ved det ikke.
For mig er buddhismen "en sammenhængende historie": Klare leveregler førende til Nirvana.
Men dogmet om genfødsler - inden for dyreverdenen (Homo sapiens incl.) - men ikke planteverdenen (som jo også er levende væsener) - er det troværdigt?
Jeg ved det ikke - og at ignorere planteverdenen forekommer mig at være en svaghed.
Jeg har stor respekt for det at meditere - omend jeg kun kender ganske lidt dertil - men buddhister sidder jo ikke og mediterer hele dagen blinker
Imidlertid tror jeg, de finder svar på mange spørgsmål ad den vej smiler

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 15/12/2018 22:28

Jeg'ets illusioner jo en væsentlig del af buddhismen:
Citat:
Samsara begynder med at enhedstilstanden brydes i kraft af, at der opstår en skelnen mellem et jeg og noget andet, der er ikke-jeg. Her vågner en urdrift til at beskytte sig, der findes hos alt levende.
Samsara er jo, hvad vi i Vesten kalder genfødslernes kredsløb:
Citat:
Sanskrit "genfødslernes kredsløb". Et begreb inden for hinduisme, buddhisme, sikh- og jainreligion der henviser til den vedvarende cyklus af fødsel, død og genfødsel, som man skal forsøge at frigøre sig fra.
Og det man kan opnå er jo hvad buddhisterne kalder Nirvana:
Citat:
Man bliver ét med helheden, kosmos og med den højere åndelige bevidsthed.Det er ofte meget svært for mange mennesker at forstå, hvad nirvana er, fordi nirvanas bevidsthedsplan er hinsides tidens og sansningens dimension, hinsides intellektets tænkning og fatteevne og dermed hinsides sproget. Efter buddhisternes virkelighedsopfattelse lever almindelige mennesker i en illusion om at være begrænset af det fysiske, forgængelige legeme. Denne erkendelse opnås ofte gennem erfaring og sjældent gennem tænkning eller tro. Ved hjælp af genfødsler i samsara kan man opnå højere og højere stadier, hvor man så til sidst kan nå til erkendelsen/oplysningen. Derved vil begrænsningerne øjeblikkeligt ophøre, og man vil indgå i nirvana.
Men "at indgå i nirvana" - er man så stadig et "man"?
Det ved jeg ikke, men hvis man ikke er, så ligner det jo i høj grad naturvidenskabens opfattelse af det at dø: Det, man er i dødsøjeblikket: atomer og molekyler - indgår jo fortsat i universet blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 16/12/2018 15:57

Vistnok alle religioner "lokker" med et tilbud om en form for eksistens efter døden, og buddhismen kunne se ud som mest avanceret: fortsat eksistens, men uden et "jeg".

Der er jo nok ikke megen tvivl om, at vi stort set alle lider af angst for døden.
Nogle skubber det fra sig, andre støtter sig til den aktuelle religions løfter om en himmel, en genfødsel, et nirvana - eller hvad der nu tros på.
Og materialistens indstilling er nok ofte: Maksimal nydelse, så længe som muligt - og en hurtig og smertefri død - når den tid kommer.
Den totale udslettelse - det absolutte intet - den fuldstændige tomhed - slet ikke at være - det er der vist ikke mange, der tør/kan forestille sig.

Ifølge buddhisterne kan man ikke "tænke sig til" nirvana, men måske man kan nærme sig det lidt, hvis man kan nå til at fornemme sig som en ufatteligt lille del af det ufattelige univers - og måske endda det kan berolige angst for døden en smule forvirret

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 16/12/2018 18:18

høj høj hr. lægprædikant..

"Ifølge buddhisterne kan man ikke "tænke sig til" nirvana..."

- Til gengæld går det jo så udmærket for små lægprædikanter med gamle Ron Hubbard i hjertet; ak ja, mon den gamle sidder på sin sky og svinger med benene, mens han ler lidt over de små får...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 16/12/2018 21:58

Hej, hej hr. poesikopist.

Hvor står du selv - i forhold til din egen død?

Arne blinker
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 17/12/2018 14:40

Hr. lægprædikant ..

Er det et spm. fra Scientologys spørgeskema? ;)

Du, der er i intuitiv åndelig kontakt med et for altid værende ukendt univers' kærlige gud, med Mr. Hubbard som profet, plejer da ellers at juble over "verdens væren"...? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 17/12/2018 15:26

Simon - du poesi-kopist - hvor er det dog trist at se dig undvige ethvert spørgsmål om, hvor du selv står i det eksistentielle spektrum - samtidig med at du rakker ned på alt og alle - poesien dog undtaget.

Du ved jo meget vel, at jeg ikke er tilhænger af Scientology, men blot har fundet det interessant og "smart", at man dér kombinerer religiøs tro med psykologi.

At du ikke magter at forholde dig til din egen død kunne tyde på, at du er overfladisk og useriøs - og ikke magter andet end nedrakning af alt og alle, der forsøger at se blot en smule dybere på tilværelsen - monstro fordi det skræmmer dig?
Og dét tør du selvfølgelig heller ikke at svare på blinker

Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 17/12/2018 15:57

Hr. lægprædikant..

Nejda, alt vi ved er, at du er en kristen mand der altid besvarer spørgsmål med spørgsmål, og at du betragter disse spørgsmål som "livets store spørgsmål". Dertil ved vi, at du i følge dig selv har en "åndelig intuition" der fungerer som en lysleder til et univers som astrofysikere åbenbart ikke må få kendskab til, hvilket jeg nu engang synes er lidt tarveligt, da du jo samtidig altid beklager dig over at naturvidenskaber ikke interesserer sig for dine "store spørgsmål".

Hertil ved vi en anden lille ting, nemlig at du fornylig smed kutten med "agnostiker" på ryggen, for mere ærligt at tilkendegive dig som en af guds små skabninger, hvad jeg nu synes var ganske praktisk, idet agnostikere jo hverken går rundt og nulrer med kristusikoner eller anbringer guder i hemmelige fantasiuniverser. Hertil kommer, at dine misforståelser af naturvidenskaber og deres arbejde, kombineret med din store interesse for kreationisme, ligger så tæt op ad Scientologys fantasiunivers at i gnistrer.

Og hvem ved, om ikke du i 2019 også smider også dette slør: "æv-bæv-buh, det havde i nok ikke regnet med...", som endnu en af dine spændende små trosbekendelser...;)

mvh
Simon
P.s.: forøvrigt synes jeg da bare det er rart at se en troende kristen mand udvise sådan en ærlighed, ja du er jo næsten forbilledlig..;)
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 17/12/2018 17:26

Poesi-kopisten er åbenbart så angst for at se sin egen død i øjnene, at han end ikke tør tænke på den - og i stedet fortsætter med sit ævl og kævl og sine direkte løgne om mig - som om jeg skulle være af betydning i dén sammenhæng.
Gak gak - mon det gør godt at komme af med så meget møg blinker

Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 18/12/2018 09:33

Psst!

Det ér også fjollet af mig, overfor netop dig blot at nøjes med en antydning. Så lad mig derfor gøre dig det klart: Spørgeskemaer fra Scientology samt dine øvrige trosbekendelser har stadig ingen interesse, hr. lægprædikant - og desværre er det jo som sagt, hvad din interesse begrænser sig til..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 18/12/2018 10:41

Så nåede Simon tre løgne på tre linjer - og tør stadig ikke så meget som komme i nærheden af det absolut uundgåelige: egen død blinker
Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 21/12/2018 16:56

Pssst!

God jul til dig også, du Rons sandhedsvidne d'fin Thomsen på ærens mark, bjæffende hver gang nogen nærmer sig stakittet … hihi - måtte også du bliver begavet, dette år måske ligefrem med en af Gyldendals røde efter ønske (dansk/dansk?)...go' jul, hr. suresen..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 22/12/2018 00:34

Åh ja - Simon skulle bruge 5 dage på at forfatte et endnu mere "gakket" indlæg - og stadig kryber han udenom dét, som det drejer sig om pifter
Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Buddhisme - 22/12/2018 09:26

Psst!

Nu har fornærmede lægprædikanter jo aldrig været noget jeg gik op i; ser du, vi der gennem årene ønskede spændende debatter, anså jo ikke gnavpotters trosbekendelser for noget af værdi. Men nu du omsider har fået arealet helt for dig selv, synes jeg måske nok du ved siden af din selvtilfredse trosonani ku' opbyde et smil..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 22/12/2018 12:49

Typisk for Simon, at han altid går efter manden - og glemmer alt om bolden.
Det kan nok ikke være sundt at have behov for at komme af med så meget l... - åbenbart i håb om at kunne "fornærme" blinker
Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Bolden ??? - 22/12/2018 23:45

Indsendt af: Arne Thomsen
Typisk for Simon, at han altid går efter manden - og glemmer alt om bolden.
Det kan nok ikke være sundt at have behov for at komme af med så meget l... - åbenbart i håb om at kunne "fornærme" blinker
Arne smiler

Bolden ler - er der nogen bold?

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Bolden ??? - 23/12/2018 00:39

Hej Tikka. Ja aktuelt - som skrevet ovenfor - egen død trist

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Bolden ??? - 23/12/2018 01:13

Indsendt af: Arne Thomsen
Ja aktuelt - som skrevet ovenfor - egen død trist
Og hvilken sammenhæng har din afklaring af buddhismen med, hvordan andre forholder sig til egen død?

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 23/12/2018 11:33

Hej Tikka.
Når man deltager i denne tråd, der jo handler om buddhisme, er det vel rimeligt at forvente, at deltageren forholder sig til dette emne - som jo altså her er "bolden".

Det kan man vist roligt sige, at Simon ikke har gjort - og du i øvrigt heller ikke blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Rimeligt!!!??? - 23/12/2018 13:13

Indsendt af: Arne Thomsen
Når man deltager i denne tråd, der jo handler om buddhisme, er det vel rimeligt at forvente, at deltageren forholder sig til dette emne - som jo altså her er "bolden".

Det kan man vist roligt sige, at Simon ikke har gjort - og du i øvrigt heller ikke blinker
Nådada. Mener du det er rimeligt andre oplyser om, hvordan de forholder sig til egen død når de deltager i tråden her stortchock

***
Da jeg hverken tror på genfødsler eller reinkarnation, er mit forhold til døden ikke relevant i forhold til emnet buddhismen, som du giver indtryk af at få afklaret.

Jeg venter blot på din konklusion af emnet, ligesom jeg venter på en forklaring fra profilen Thomas om, hvordan den rigtige forståelse af opstandelses tanken i kristendommen er ... men ønsker du at kende andres tanker om egen død kunne et forslag til dig være en ny tråd: Hvordan tænker du og eller forholder dig til egen død. Så kan du også fortælle om dit eget ståsted som ikketroende.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Rimeligt!!!??? - 23/12/2018 13:49

Tikka, du ved jo meget vel, at jeg ikke afkræver deltagere i denne tråd, at de skal bekende deres tro/ikke tro på hverken det ene eller det andet.
Men at deltage i tråden alene ved at søge at nedgøre "budbringeren"/"manden" kan jeg ikke tage seriøst.

Du meddeler nu, at du ikke tror på genfødsler/reinkarnation, og det er jo fair nok - ligesom det selvfølgelig helt er din egen afgørelse, om du vil - eller ikke vil - fortælle, om du så tror på noget andet.

For mit vedkommende ligger det sådan, at jeg tvivler på samtlige religioners forjættende dogmer om "noget efter døden", men jeg kan ikke afvise dem - og jeg har måske en anelse om, at sandheden kan indeholde noget efter døden, som vi mennesker ikke har mulighed for at fatte.

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Lægprædikant d'fin hoppebold... - 23/12/2018 16:31

Att: lægprædikant d’fin hoppebold – trosbekenderen, der altid er hoppet over argumentation for sine meninger, og nu gnaver i stakittet igen …


Når det, som jeg jo så tit har set det ske, sortner for dine øjne og du føler dig som bukken ateisten blindt springer over og det skærer dig i hjertet at se naturvidenskaber forholde sig indifferent til din åndelige oplevelse af ”verdens væren”, hvor end ikke andre kristne bukker for dig, sandhedsvidnet der ser sin gud i øjnene, skyldes dit øjeblikkelige sortsyn vel igrunden bare at der et øjeblik kastes lys på den omsiggribende overtro der meget sandsynligt kørte dig ud af sidesporet længe før du kastede dig over tastaturet, men stadig sidder her på Trosfrihed og gentager samme forurettelse over manglen på anerkendelse af hvor mystisk det er, at du, mellem 6-7 mia. andre biologiske afkom evner at eksistere.

Der er desværre ikke andet at sige til den form for selvoplevelse som ”guddommeligt mystisk afkom”, at den blot er et resultat af anvendt fantasi, så uanset hvor ualmindelig åndelig du synes du er, er du som alle andre dyrearter bare et ganske almindeligt biologisk resultat af naturlig reproduktion. Dertil er det jo ikke ualmindeligt at der i kulturer er opstået grupper af mennesker der tilstod sig selv de mest overnaturlige egenskaber, hvor den græske mytologi måske er det mest spændende exempel, men at der blot er tale om større eller mindre forsamlinger af mennesker der indbyrdes komplimenterer hinanden for selvbilleder der har rod i fantasien, dermed i litteraturen, og at disse nøjagtig som du så længe har forsøgt på, kritiserer virkeligheden for ikke at matche den fantastiske frembringelse. Fx har vi jo i årevis set dig konfrontere virkeligheden med store vredesudbrud som en anden kreationistisk spørgejørgen, underforstået, at når man nu ikke ved alt om alt, ja så sku’ der vel nok kunne blive plads til en lille gud i en astrofysisk og biologisk forklaringsmodel, men viser netop kun at du ikke har forstået hvordan videnskaber arbejder, hvorfor de altså ifølge din tankeverden må laves om og tilpasses en religiøs overtro, der ville være så bekvem for det selvbillede du så godt kan lide.

I erkendelsen af at der næppe blir megen virkelighed ud af dén fantasi, er vi så tilbage hvor det sortner for dine øjne: „det er også alle de ateisters skuld, gid fanden havde dem, de har ligesom naturvidenskaberne ikke oplevet verdens væren, og mangler helt og aldeles selvkritik!” … ;)

Det var her ”agnostikeren” fødtes: ah! tænkte du, de åndssvage ateister gider ikke høre på mine kongstanker, men agnosticismen er hverken fugl eller fisk og ka’ derfor bruges til at åbne ører i den store mystiks tjeneste!
Imidlertid gik det ikke helt som tænkt, dine jeremiader var så at sige de samme, og lige meget hvor mange kreationistiske anekdoter om Einstein eller Newton der fandtes på netsider skabt til formålet, forblev du præcis den overtroiske fætter som man så hælde vand ud af ørerne allerede på KD’s debatportal. Og det er så her du siden har kaldt os alle for løgnhalse, hver gang nogen satte lys på dig som en ganske almindelig kristen mand der svinger sig lidt i buddhismen, fordi dét livssyn nu engang agiterer for nogenlunde samme trummerum om evige livsformer, dog affødt af menneskets helt og ganske forståelige, hvis ikke naturlige frygt for død og smerte, livets forgængelighed.

Nu er det jo slet ikke sådan, at du gerne vil diskutere eller høre hvad jeg kunne have at sige om døden – hvilket skam er blevet dig forklaret –, for med dig er det nu engang sådan fat, at du bare gerne vil underholde med den ene wikipedia-post efter den anden om hvor mystisk det alt sammen fremstår for dig, og kommentere med samme ”nuuj, hvor er det bare interessant”, og det vil fortsætte i den ene tråd efter den anden, nøjagtig som hidtil, men kun fordi du sidder fast i et religiøst tankerør, lukket i begge ender.

Havde nu derimod livet, naturen eller for den sags skyld døden (som den fremstår for os, i kraft af div. kulturelle mentale irgange, nøjagtig som slukker man en lampe …) virkelig haft din interesse som tema til diskussion, ja så var du jo nok hoppet ud af røret for adskillige år siden, fx dengang vi var temmelig mange ivrige debattører i livlig diskussion her på Trosfrihed – og altid måtte se på en lægprædikant i evig selvtilfreds trosonani for åben skærm, men som aldrig ku’ svare nogen for de meninger han gentog i en uendelighed!

Men go' jul, gamle dreng, med offerrolle og hele pibetøjet, præcis som vi har kendt dig i årevis..;)

mvh
Simon
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Lægprædikant d'fin hoppebold... - 23/12/2018 22:28

Dén replik fra Simon lader jeg stå lidt. Jeg skal lige blive færdig med at grine ad den arme mand - og desuden finde ud af at udholde "stanken i bageriet" blinker
Arne smiler
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 26/12/2018 11:49

Her i Julen fik jeg lejlighed til at se en bog af Christoffer Hitchens: God is not Great: How Religion Poisons Everything:
Citat:
Kritikken af religion falder inden for fire hovedområder:
* Religion giver en falsk beskrivelse af menneskets opståen og vores kosmos
* Religion fordrer en urimelig undertrykkelse af menneskets natur
* Religion forleder mennesker til at begå vold og udvise blind lydighed over for autoriteter
* Religion er fjendtligt indstillet over for videnskab og fri forskning
og
Citat:
Argumenterne i bogen underbygges af personlige historier, anekdoter og kritisk analyse af religiøse tekster. Omend de abrahamitiske religioner primært står for skud, tages også andre store religioner som fx hinduisme og buddhisme under kritisk behandling.
Jeg har dog ikke rigtig fundet nogen valid kritik af buddhismens idé-indhold.

Hitchens er jo en af de fire store ateister, og blandt meget andet kan jeg da give ham ret i, at svar på de store eksistentielle spørgsmål, der ikke er sandhed, de hindrer sandheden.
Men hans - og andre ateisters - problem her er jo, at ingen kender denne sandhed!
Her kan vi jo ikke støtte os til naturvidenskaben, for den kender jo heller ikke sandheden!
Hvordan kan det være at verden eksisterer?
Naturvidenskaben siger Big Bang, men kan ikke svare på, hvad der førte til Big Bang - hvad var det, der "bangede"?
Desuden er naturvidenskaben vist i tvivl om, hvorvidt der eksisterer flere universer, som oplyst her.

Hvis jeg har forstået buddhismen ret - men det har jeg muligvis ikke - så eksisterer verden, nirvana, evigt - uden begyndelse og uden ende.
Det kunne jo passe ret godt med en påstand om, at Big Bang blot er en ændring af universet fra en tilstand til en anden blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Buddhisme - 29/12/2018 11:59


En tanke.

Når man som buddhist aldrig er rigtig død og man bliver genfødt efter fortjeneste og der ingen almægtig gud er, hvem styrer så disse genfødsler til et nyt liv. Jeg mener - hvordan forestiller man sig dette system bliver administreret?

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 29/12/2018 13:03

Hej Tikka.

Jo, det er svært for os vesterlændinge at slippe idéen om en almægtig faderskikkelse.

I buddhismen er det jo det evige kosmos, der "administrerer" sig selv - og som man forsvinder i - når man omsider når nirvana- hvis jeg ellers har forstået det ret blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Buddhisme - 29/12/2018 13:54

Indsendt af: Arne Thomsen

Jo, det er svært for os vesterlændinge at slippe idéen om en almægtig faderskikkelse.

I buddhismen er det jo det evige kosmos, der "administrerer" sig selv - og som man forsvinder i - når man omsider når nirvana- hvis jeg ellers har forstået det ret blinker

Det forstår jeg, og vel derfra mennesket er kommet – fra det himmelske nirvana (?) - men hvordan dét når der ikke var og er noget ego i nirvana - eller var mennekeliv på jorden, og hvorfor blev "mennesket" ikke bare i det himmelske nirvana?
Hvem har glæde af disse jordiske liv, når selv det smukke opfattes som illusion der bibringer lidelse ...

... men hvordan bestemmes det hvilke jordisk liv man skal leve - får tildelt efter forgående livs fortjeneste. Hvem sender dette egoløse liv til en genfødsel? - men man er måske ikke egoløs i vente perioden?

Forstår jo at de – bodhisattvaerne, som opnår et jordisk nirvana SELV kan bestemme om de vil genfødes.
Jo også lidt mystisk at kunne opnå nirvana samtidig med at jeget stadig kan bestemme en genfødsel, men måske forståelse er, de kan "gå ud og ind" af dette jordiske nirvana da der er tale om en sindstilstand (?) ...
... men svært at tale om buddhismen da der er så mange retninger.

¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Buddhisme - 29/12/2018 16:59

Hej Tikka.

Jo - der er jo mange spørgsmål om buddhismen, som det nok ikke er urimeligt at stille, men som jeg i hvert fald ikke kender svarene på.

Det samme gælder jo de andre religioner samt både agnosticismen og ateismen.

Det ville være skønt, hvis vi havde et troværdigt panel, vi kunne spørge.
Det har de på Religion.dk - og det går nu op for mig, at dem kunne vi vel egentlig godt benytte os af ved at skrive mail til: debat@religion.dk (og huske at skrive: Spørg i emnefeltet).

Det vil jeg i hvert fald overveje at benytte mig af i det nye år - gad vide hvad Admin mener om dét blinker

M.v.h. Arne smiler