Fadervor ...

Indsendt af: Tikka

Fadervor ... - 11/12/2017 02:50


Jeg forstår, paven ønsker at ændre Fadervor, som Jesus ifølge bibelen lærte sine disciple.

Fadervor gengives i bibelen i 2 steder i en kort udgave - Lukas 11:2- 4

Citat:
Fader!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige;
giv os hver dag vort daglige brød,
og forlad os vore synder,
for også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os,
og led os ikke ind i fristelse.

Og en lidt længere udgave i Mattæus 6:9-13

Citat:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Det paven ønsker at ændre, er ordene: "Led os ikke i fristelse"

Jeg forstår den ønskede ændring skyldes, "vi" ikke skal tro, Gud frister "os" …

… men skal Mattæus 4:1 så mon også ændres, for her står jo:

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen.

… men måske det skal forstås anderledes? …

Bibelcitater er fra bibelselskabets online bibel
¨¨¨¨

Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 11/12/2017 13:37


Jeg burde måske ha´linket til info ang. pavens ønske om at ændre ordene: "Led os ikke i fristelse" ...

... som paven ønsker ændret til: "lad os ikke gå ind i fristelse"

http://politiken.dk/udland/art6241177/Pave-Frans-vil-%C3%A6ndre-i-Fadervor

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Fadervor ... - 11/12/2017 16:43

Hej Tikka.

For mig er det egentlig en fryd at se den romersk-katolske pave, Frans, forsøge at "frikende" kristendommens Faderen for det grimme og stygge: "at lede os mennesker ind i fristelse".
Det løser jo imidlertid ikke teodice-problemet, som det er omtalt her.
Efter min mening er vi her ved en af kristendommens store svagheder, som - synes jeg - forsøges "dysset ned":
Citat:
Ifølge den kristne forkyndelse er Gud den tilgivende, barmhjertige og kærlige Gud. Hvordan kan det være sandt, hvis Gud er ansvarlig for det onde? Det kan det, hvis man siger, at den kristne forkyndelse bygger på, at Gud har åbenbaret sig i mennesket Jesus fra Nazareth.
og:
Citat:
Vi kan ikke ud fra skaberværket vide noget om, hvad Guds inderste vilje er. Det kan vi kun vide om ud fra åbenbaringen i Jesus. Derfor er det muligt både at hævde, at Gud har ansvaret for det onde og forkynde, at han er god - til håb for os.
Jakob Wolf Lektor i etik og religionsfilosofi

Det er nok ikke til at komme udenom, at kristendommens gud har skabt det, vi kalder: det onde - og at vi ikke kender denne gud's "inderste vilje".

Måske er vores opfattelse af "det onde" alt for menneske-egoistisk snæversynet...og så peger pilen vel i retning af buddhisme? blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 12/12/2017 01:49


Arne:
Citat:
Det er nok ikke til at komme udenom, at kristendommens gud har skabt det, vi kalder: det onde - og at vi ikke kender denne gud's "inderste vilje".

SVAR: Jeg læser bibelen sådan, at alt hvad Gud skabte, mente han var godt.

Mennesket – og englene - blev skabt med en fri vilje, fordi fællesskab med Gud bygger på kærlighed.

Ønsker man ikke dette fællesskab er man Guds modstander som Satan, der forstås som en falden engel, og som Jesus kaldte denne verdens fyrste.

Satan, som Gud i øvrigt tillod at friste/prøve den gudfrygtige Job.

Ligeså fik Satan jo også lov til at friste Jesus i ørkenen, efter at Guds ånd selv havde ført ham derud.

Så jeg mener ikke, skrifterne siger, Gud skabte det onde, men at han tillader det sker og endda er medspiller.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Fadervor ... - 12/12/2017 09:10

Hvad end "skrifterne" siger, så kommer vi da ikke udenom, at det, vi kalder "det onde", eksisterer.

Og i kristendommen kan vel intet eksistere på anden måde end som skabt af kristendommens Gud - enten direkte eller som en følge af det skabte.

Er kristendommens Gud ubetinget god, når skabelsen - enten direkte eller indirekte - har ført til "det onde"?

Er en straffende gud god?

Siger "skrifterne", at Jesus går ind for at straffe mennesker?
Jeg husker ikke at have set noget sådant i Bibelen, men det har du jo nok bedre styr på?

M.v.h. Arne smiler

P.s.: Jeg fandt på nettet dette - og det er jo uhyrligt, synes jeg.
A.
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 12/12/2017 13:31

Arne:
Citat:
Er kristendommens Gud ubetinget god, når skabelsen - enten direkte eller indirekte - har ført til "det onde"?

SVAR: I følge skrifterne sagde Jesus, at kun Gud er god, og Satan er løgnens far.

De betegnes som - lys og mørke.

Hvad mennesket gør, er Gud ikke ansvarlig for.

Mennesket har den frie vilje, og kan kende forskel på godt og ondt,

Arne:
Citat:
Er en straffende gud god?

SVAR: Thjaee … Man skal jo tugte den man elsker, ikke? …
… og Gud elskede jo verden så meget – og vil man ikke høre må man føle.

Arne:
Citat:
Siger "skrifterne", at Jesus går ind for at straffe mennesker?

SVAR: Jesus repræsenterede i sit jordiske liv sin himmelske far, og havde dennes hellige ånd.

Han omtales ifølge skrifterne, som Ordet – Guds ord - og som medskaber af det skabte - og siger om sig selv, at han er vejen sandheden og livet, og at enhver der tror og handler på dette kan opnå evigt liv.

Så hvad bibelens Gud står for, kan Jesus stå inde for – ja der er dem, der mener, at Jesus ER Gud.

¨¨¨¨

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Fadervor ... - 12/12/2017 15:40

Hej Tikka.

Jeg synes det her halter lidt.
Du skriver:
Citat:
I følge skrifterne sagde Jesus, at kun Gud er god, og Satan er løgnens far.
Men Satan er jo skabt af Gud!!!
Citat:
Mennesket har den frie vilje, og kan kende forskel på godt og ondt.
Jeg tror ikke på, at vi har ret megen fri vilje - så meget styret, som vi er, af arv og miljø.

Til spørgsmålet: "Er en straffende gud god?" svarer du:
Citat:
Thjaee … Man skal jo tugte den man elsker, ikke? …
… og Gud elskede jo verden så meget – og vil man ikke høre må man føle.
Dén "køber" jeg ikke.
En kærlig Gud hjælper i stedet for at straffe!
Det er i hvert fald min mening, og de mange uskyldiges lidelser ser jeg som et tegn på, at død og fortabelse, skærsild og Helvede er præsteskabers "opfindelse", som de kan misbruge til at tjene deres magt- og pengebegær.

At hjælpe i stedet for at straffe er vel også netop, hvad Jesus - iflg. beretningerne - gjorde (se dette link):
Citat:
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Johs. 3,16-17
Troskravet her mener jeg også hovedsagelig er "præstemanipulation".

Jeg tror, kristendommen ville være nærmere den fuldkomne sandhed, hvis den mere var orienteret i retning af "forbrydelse og omsorg" i stedet for "forbrydelse og straf", og jeg mener da også, at hvad der berettes om Jesus her på jorden peger i den retning blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 12/12/2017 15:58

Dit link virker ikke.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Fadervor ... - 12/12/2017 17:12

Har lige testet det, og du har ret.
Det ser ud til at adressen ikke kan kopieres fra Kristelig Dagblads hjemmeside.
I stedet bringer jeg teksten her:
Citat:
Således elskede Gud verden...
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Johs. 3,16-17At være et fortabt menneske - hvad er det? Hvornår bliver et menneske fortabt? En ældre præst sagde, at den moderne litteratur ikke handler om andet end fortabte mennesker: mennesker, der er stillet i verden som på en fremmed klode, som raver rundt i mørke uden mål og med. De er altså fortabte her og nu, og heri er moderne forfattere ganske enige med evangelisten Johannes: Fortabelsen er nutid. Men Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og dermed skinner lyset i mørket. Hvor lyset er, dér er frelsen. Det betyder: også frelsen er nutid. Fortabelsen kan da kun være dette: ikke at ville vide af lyset, at vende ryggen til lyset og se ind i mit eget mørke, så jeg kun ser mørke.Det var, hvad Adam gjorde i Paradisets have, da han gemte sig for Gud. Han mente sig sikker i mørket blandt havens træer. Gud fandt ham nu alligevel, men vist kan vi vælge at søge mørket, at undgå det lys, hvori sandheden afsløres. »Vælge kan igen og vrage jordens slægter alle dage, vælge mellem liv og død, dagens lys og nattens mørke - «. Men frelsen, det evige liv er lige så uimodsigeligt nutid, også det står meget klart hos evangelisten Johannes: den, som kender Sønnen har evigt liv, for han lever i den signede dag, hvor mennesket kan se til at vælge. At leve i lyset, det er at leve i den verden, hvor vi kan se, at vi er Guds børn, og de andre er dem, med hvem vi deler Guds kærlighed til verden.Pinsens evangelium knytter sig tæt til julens. Det er pinsens under, at lyset fra julenat skinner over os i denne sene tid i en afkrog af verden. Ordet om Kristus, der fødtes, døde og opstod for os, kommer ved Guds under til os på vort jævne modersmål, så vi kan leve af det som dagligt brød på denne jord.Karen Horsens
M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 13/12/2017 00:05


Jeg indsætter min svartekst med grøn farve.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Arne: Jeg synes det her halter lidt.
Du skriver:
Citat:
I følge skrifterne sagde Jesus, at kun Gud er god, og Satan er løgnens far.
Men Satan er jo skabt af Gud!!!

SVAR: Nej! - Gud har ikke skabt en satan.
Alt hvad bibelens Gud har skabt, mente han var godt!
Satan har selv gjort sig til Guds modstander.Citat:
Mennesket har den frie vilje, og kan kende forskel på godt og ondt.
Jeg tror ikke på, at vi har ret megen fri vilje - så meget styret, som vi er, af arv og miljø.

SVAR: Alle kan ændre kurs – ellers var det jo heller ikke muligt at ændre sind – og eller at få kristi sind – eller fravælge Gud i sit liv.

Til spørgsmålet: "Er en straffende gud god?" svarer du:
Citat:
Thjaee … Man skal jo tugte den man elsker, ikke? …
… og Gud elskede jo verden så meget – og vil man ikke høre må man føle.
Dén "køber" jeg ikke.
En kærlig Gud hjælper i stedet for at straffe!

SVAR: Den kærlige Gud hjalp jo ved, at sende sin søn så mennesket kan blive frelst fra synd og død, og igen stå i et godkend forhold til ham gennem troen på Jesu offer …
… men vil man ikke høre – ta´imod frelsen og handle derpå - kan man ikke frelses, deri består straffen.


Det er i hvert fald min mening, og de mange uskyldiges lidelser ser jeg som et tegn på, at død og fortabelse, skærsild og Helvede er præsteskabers "opfindelse", som de kan misbruge til at tjene deres magt- og pengebegær.

SVAR: Ja kristendommen besidder meget jordisk gods og har ødelagt mange liv.

At hjælpe i stedet for at straffe er vel også netop, hvad Jesus - iflg. beretningerne - gjorde (se dette link):

SVAR: Ja til dette var han jo sendt – frelseren.
De der tager imod hans ord, vil allerede i deres nuværende liv kunne leve i et åndeligt paradis, i troens fællesskab med ligesindede, men også glæde sig i håbet og se frem til løftets opfyldelse om et fremtidigt evigt liv, hvor ugudelige, synd og død ikke er mere.


Citat:
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Johs. 3,16-17
Troskravet her mener jeg også hovedsagelig er "præstemanipulation".

SVAR: Ja, det ved jeg, du mener.

Jeg tror, kristendommen ville være nærmere den fuldkomne sandhed, hvis den mere var orienteret i retning af "forbrydelse og omsorg" i stedet for "forbrydelse og straf", og jeg mener da også, at hvad der berettes om Jesus her på jorden peger i den retning blinker

SVAR: Nærmere den fuldkomne sandhed?
Kender du den?

... men omsorgen består vel i, at frelsen tilbydes til alle uanset baggrund – og straffen vælger man selv ved ikke at tage imod Guds kærlige foranstaltning, så mennesket igen kan komme til at stå i et godkendt far barn forhold - og så er vi tilbage til Fadervor - mønsterbønnen - som Jesus i følge skrifterne lærte sine disciple - og spørgsmålet for mig er, hvorfor Gud prøver de trofaste og godkendte af ham så hårdt - led os ikke ind i fristelse - når han i følge skrifterne kan læse menneskets hjerter?¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Fadervor ... - 13/12/2017 15:38

Hej Tikka.

Du skriver:
Citat:
Nej! - Gud har ikke skabt en satan.
Alt hvad bibelens Gud har skabt, mente han var godt!
Satan har selv gjort sig til Guds modstander.
For mig en noget besynderlig "teologik".
Hvis det væsen, der gjorde sig til Guds modstander ikke er skabt af kristendommens Gud, hvor kommer det da fra?
Var det denne Gud's ønske at skabe sin modstander?
Og hvis ikke var bibelens Gud da en demiurg? - en uheldig skaber?

Du skriver:
Citat:
Alle kan ændre kurs – ellers var det jo heller ikke muligt at ændre sind – og eller at få kristi sind – eller fravælge Gud i sit liv.
Min erfaring - når jeg ser mig omkring - og når jeg ser på mig selv - er det er uhyre svært at "ændre sind", medmindre man får en meget stærk inspiration.

Du skriver også:
Citat:
Den kærlige Gud hjalp jo ved, at sende sin søn så mennesket kan blive frelst fra synd og død, og igen stå i et godkend forhold til ham gennem troen på Jesu offer …
… men vil man ikke høre – ta´imod frelsen og handle derpå - kan man ikke frelses, deri består straffen.
Her synes jeg, du nærmer dig den spanske inkvisition:
Citat:
I ansøgningen anmodede de om oprettelsen af en domstol til at forfølge "falske" kristne, kættere, jøder og muslimer.
Jeg tror ikke på, at vi mennesker har ret megen frihed til selv at afgøre, hvad vi vil høre, og hvad vi ikke vil høre.

Du skriver:
Citat:
Nærmere den fuldkomne sandhed?
Kender du den?
Mit svar:
Nej, men jeg synes ofte, jeg kan se noget, der ikke er blinker

Endelig skriver du:
Citat:
... men omsorgen består vel i, at frelsen tilbydes til alle uanset baggrund – og straffen vælger man selv ved ikke at tage imod Guds kærlige foranstaltning, så mennesket igen kan komme til at stå i et godkendt far barn forhold - og så er vi tilbage til Fadervor - mønsterbønnen - som Jesus i følge skrifterne lærte sine disciple - og spørgsmålet for mig er, hvorfor Gud prøver de trofaste og godkendte af ham så hårdt - led os ikke ind i fristelse - når han i følge skrifterne kan læse menneskets hjerter?
Mit svar:
Som jeg ser det, handler "omsorgen" især om at hjælpe dem, der ikke kan "tage imod Guds kærlige foranstaltning" trist
Er det ikke også et gennemgående træk i de mange beretninger om Jesus?

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 14/12/2017 02:27

Arne:
Citat:
Hvis det væsen, der gjorde sig til Guds modstander ikke er skabt af kristendommens Gud, hvor kommer det da fra?
SVAR: Når jeg skrev, Gud ikke har skabt Satan, er det jo fordi, at åndeskabningen blev skabt god.

Først da åndeskabningen satte sig op mod Gud, blev han Guds modstander = Satan/djævelen.

Men måske forudså Gud, at hans skabninger kunne blive ulydige og sætte sig op imod ham, når de skulle skabes med en fri vilje, for i 1 Peter 1:17-21 står der – og jeg fremhæver, det jeg vil påpege:

Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud.
Bibelselskabets online bibel.

Så når Jesus - al skabnings førstefødte og medskaber af himmelen og jorden og hele dens hær allerede før verden blev grundlagt var udset som frelser, tænker jeg, om det var en plan B Gud havde, hvis hans skabninger ikke ville, som han det ønskede.


Arne:
Citat:
Som jeg ser det, handler "omsorgen" især om at hjælpe dem, der ikke kan "tage imod Guds kærlige foranstaltning" trist
SVAR: Har du et eksempel?


Arne:
Citat:
Er det ikke også et gennemgående træk i de mange beretninger om Jesus?
SVAR: Det mener jeg ikke – hvor læser du det?

Som jeg forstår skrifterne, er Jesus først og fremmest frelseren – der er sendt for at forkynde Guds rige, gøre sine disciple til menneskefiskere, samt gøre sin fars navn kendt og ofre sit liv der frelser fra synd og død.

¨¨¨¨
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Fadervor ... - 14/12/2017 12:41

Hej Tikka.

Du skriver:
Citat:
Men måske forudså Gud, at hans skabninger kunne blive ulydige og sætte sig op imod ham -
Mit svar: Det ligner da en sølle Gud, der ikke rigtig ved, hvad han gør blinker

Jeg skrev:
Citat:
Som jeg ser det, handler "omsorgen" især om at hjælpe dem, der ikke kan "tage imod Guds kærlige foranstaltning" trist
Du svarede:
Citat:
Har du et eksempel?
Min replik: Hele idéen om at "Faderen" sender "Sønnen" til "verden", siger det vel blinker

Du skriver:
Citat:
Som jeg forstår skrifterne, er Jesus først og fremmest frelseren – der er sendt for at forkynde Guds rige, gøre sine disciple til menneskefiskere, samt gøre sin fars navn kendt og ofre sit liv der frelser fra synd og død.
Min replik: "menneskefiskere", det ligner for mig billige propagandametoder tilføjet af magtliderlige præsteskaber blinker

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 14/12/2017 12:54

smiler
Indsendt af: Gerth

Re: Fadervor ... - 12/03/2019 04:28

Tikka: men vil man ikke høre – ta´imod frelsen og handle derpå - kan man ikke frelses, deri består straffen."

Alle er skabt af Guds lys og har derfor Helligånden som en garanti og skal ikke lide evigt. Den er frelsen som en inviterende påmindelse, der aldrig svigter. Men i livet om menneskers instinktivt ubevidste eller underbevidste problemer ( lidelser ) kan frelse omformuleres til ´at befri sindet´. På korset taler Jesus om tilgivelse, hvor han siger: " Far, tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør."

Hvem og hvor mange kan nå at blive helt perfekt frelst i kun en livstid idag ? Hvor mange egoistiske fejl begår i selv ? Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham og siger til ham: " Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud." Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: " Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende." Jesus rettede sig op og sagde til hende: " Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?" Hun svarede: " Nej, Herre, ingen." Så sagde Jesus: " Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere." Profeten Jesus var sådan rebel imod nogle af Jødedommens love fra profeten Moses.

Når folk som krop dør i en verden, hvor folk har det svært nok i forvejen, er de også frelst, fordi dette kun er den eneste sandhed om hvem ligesom dem, man selv er og det husker Gud altid. Gud efterlader ikke bare sine stakkels uvidende skabninger til et forpint helvede.

Jeg har i mange år været plaget af en mand, som måske har en hjerneskade eller er alvorligt psykisk syg, hvor han ifølge os andre er udenfor pædagogisk rækkevidde og derfor ikke kan forstående lytte i samtaler til ords kritik eller konstruktiv vejledning. Flere af hans tidligere bekendtskaber beskriver ham med deres skøre ord som ´Satan selv´ - ´besat af en meget ond dæmon´ - ´psykopat´. Han røg engang Hash, som måske har skadet hans hjerne og han har nogle psykiatriske diagnoser. Han er ikke så god til at spise sin medicin og opfører sig tit meget lusket på en perverteret slem måde. Jeg tror ikke, at han er i ledtog med en Djævel og hans sadistiske personlighed skyldes en psykisk skade, hvilket er synd for ham men ikke for mig. Han er ligesom alle andre plageånder tilgivet af mig og skal derfor ikke straffes af Gud. Ingen er glemt af Guds kærlighed. Jeg beder blot om, at Gud vil helbrede ham i en eller anden grad eller en dag helt. Jeg kender en anden meget retarderet mand, som bare blev medlem af en kirke, fordi de hjælper ham med praktiske ting. Han falder i søvn ved Gudstjenester og til kristne temaaftener, hvor han istedet bagefter glæder sig til en social kop kaffe eller fest med gæsterne. Han fatter ikke intellektuelt, hvad den religion handler om, har en Bibel for børn hjemme uden en skelnen mellem det nye og gamle testamente og truer folk med et helvede inde i Jordens centrum på grund af et filmklip i Youtube. Det er ikke hans skyld, at han er så dum.

Tikka: " I følge skrifterne sagde Jesus, at kun Gud er god, og Satan er løgnens far."

Biblen kan fortolkes på forskellige måder af folk, fordi den har lignelser, metaforer og symboler ligesom med noget i en drøm. Det onde er en illusion, hvilket menneskeheden ikke burde tro på, der betyder, at Satan er en løgn. Jeg tror ikke på Satan. Alt er skabt i Guds gode billede, der kun sådan kan ses med Guds lys i en selv. Jeg elsker alle og vil jer intet ondt.

Må retfærdigheden ske fyldest ved demokratisk lovgivning for alle medmenneskers gode rettigheder i verden og nu klager jeg til boligforeningen over min nye unge vildbasse nabo som en konsekvens over hans for festligt natlige væren 1-3 ugentligt.

Gud er virkeligheden og bedrevidende end alle os mennesker.
Indsendt af: Tikka

Re: Fadervor ... - 12/03/2019 17:40

Gerth:
Citat:
Det onde er en illusion

Nej! Det onde er virkelighed hvad enten man er troende eller ej.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Hvad du vil tro og gøre er helt op til dig selv. Dette fremgår også af Johannes 3:16 ...

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.« Johannes 3:16-21

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/3*

Fadervor er en mønsterbøn, som Jesus lærte sine disciple, da de ønskede at lære at bede.

Ønsker man ikke at være en Jesu discipel er der ingen grund til at bede om, at guds navn bliver helliget eller, at hans rige kommer på jorden som i himlene ...

... og så er denne verdens hersker/frister/satan jo som det øvrige - gud, den hellige ånd og frelsen fra synd og død eksempelvis - kun noget fra de troendes univers.

¨¨¨¨