Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed.

Indsendt af: Tikka

Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 25/03/2017 14:07


Jeg har altid undre mig over, de mange forskellige kristne trosretninger der findes, når Jesus i bibelen eksempelvis citeres for at ha' sagt:

Johannes 17:17:
Citat:
Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed.
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline

Kristeligt-dagblad.dk oplyser i en statistik fra 2012, at antallet på forskellige kristne kirkesamfund i verden skulle være 43.000.

Det tegner jo et billede af, at kristendom ikke er en fælles Kristi lære ... eller hvad?

Der findes måske ikke en sådan fælles Kristi lære?

Hvad så med sandheden?

Der er måske heller ikke tale om sandheden ... dit ord er sandhed? ... for kan gud tale?


Citat:
Antal kirkesamfund i verden
Kirken er blevet mere delt i løbet af de sidste 100 år. Alene 2000-2012 er antallet af forskellige, kristne kirkesamfund steget med 26 procent

1.600
Antal forskellige kirkesamfund i 1900

34.100
Antal forskellige kirkesamfund i 2000

43.000
Antal forskellige kirkesamfund i 2012

https://www.kristeligt-dagblad.dk/statistik

¨¨¨¨

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 26/03/2017 14:04

Hej Tikka, relevante og interessante spørgsmål du der stiller.

Citat:
Det tegner jo et billede af, at kristendom ikke er en fælles Kristi lære ... eller hvad?

Der findes måske ikke en sådan fælles Kristi lære?

Hvad så med sandheden?


Sandheden, indenfor kristendommen, er noget/nogen mennesket skal kunne gribes af, der forandrer/forvandler og beriger dets liv. Hvor er vi? Jo indenfor det spirituelle område. Vi kender det bedst fra hverdagslivet som kampgejst og humør som begejstring, vi kender det som pludselige indsigter = åbenbaringer og som pludselig afklarethed, alt står i et forklarelsens strålende lys og et menneske er nået til afklaring sig selv og sine omgivelser fx. Og vi kender det som enorme kræfter og energier der bliver os tildelt eller pludselig gør sig gældende. Vi kender det som omvendelse, at mennesket pludselig ser lyset og vender om fra en bestemt uheldig livsstil og livsførelse, adfærd.

Entusiasme er et godt ord for det. Entusiasme = vores i Gud væren = at være grebet af Ånden = at være i Kristus.

Entusiasme og dette at være grebet af Ånden som stor begejstring er simpelthen en del af menneskets normale måde at være til på i verden, enhver antropologi, sociologi, politologi og psykologi og biologi, ja enhver lære og forsøg på at forstå mennesket kommer ikke udenom disse forhold, spirituelle forhold.

Dette er ikke mentalitet eller noget psykisk kun, da det er hele mennesket der er grebet af disse suveræne livsytringer der hører vores biologiske art til.

Men både det psykiske (emotionelle og følelsesmæssige) og det mentale (det tænkende) indgår som en del af alle disse vores suveræne spirituelle livsytringer.

” I mennesket er intet ”blot biologisk” eller ”blot åndeligt”. Hver eneste celle i menneskets krop participerer i menneskets frihed og åndelighed.” Paul Tillich; Mod Til Livet.

Og at det ikke er udenom tænkningen og vores forstand som Paulus denne Tænkningens Skytshelgen har sikret os det for al fremtid kan der siges meget om, og Tillich har som få formået at forklare dette fænomen at Ekstatisk Fornuft ikke ødelægger Fornuften, men at det er takket være Ekstatisk Fornuft at vi mennesker kan gennemføre at nå de mål Fornuften har indset som et gode. Moderne neurovidenskab har til overmål bekræftet forholdet.
Sandheden er altså ikke om noget og om nogen, men er noget og er nogen = mennesket i Kristus = mennesket tilhørende Kristus, livet skjult med Kristus i Gud.

Kristus, os i Kristus, er mennesket i Gud, mennesket der lader sig føde af Gud, af Ånden, i sin entusiasme. Hvilket kun kan lade sig gøre med fuld sikkerhed gennem inkarnationsbegivenheden Kristus ved mennesket Jesus. Det er Guds Nådesværk, handling, med os mennesker historisk ind i verden. Altså der er ikke handlet udenom Tiden, udenom historien. Det er i Tiden Gud kommer til os. Sådan er det også for dig og mig, et sted i vores personlige livstids historie vil vi kunne møde Gud eller ikke møde Gud. At møde Gud i Kristus er at møde Gud i Tiden, det er Gud i Tiden. Meget mere kunne siges herom, om det særkende og specifikke ved kristendommens Gudsforståelse.
Stort set alle kristne kirke samfund har en bekendelse til Jesus som Kristus. Og begivenheden Kristus betyder at her i mennesket Jesus handler Gud ind i verden for alle os mennesker og en hel ny dynamisk Gudsforhold bringes i spil ved mennesket Jesus og ved Helligåndens hjælp denne nye Kristusvirkelighed med Jesus går ikke tabt for nogen selv om mennesket Jesus ikke er her eller vi ikke har kendt ham, så vil han og hvem han var og hvad og hvem han var født af kunne kommunikeres til os gennem andre menneskers Kristus vidnesbyrd og ved hjælp af den hellige Guds Ånd (Helligånden).

Vigtigt at forstå er at Sandheden ikke er i forbindelse en lære, en bog, men altså at sandheden er ny liv og virkelighed, ny væren, ny spiritualitet, ny entusiasme, i det Guds Nådesværk Kristusvirkeligheden, vores i Kristus væren er.

Tro betyder ikke noget, alene vore spirituelle erfaringer betyder noget.

Jeg og Paulus og Steiner og Tillich og ja milliarder af mennesker har haft spirituelle erfaringer, du og andre kan så tro herpå, men hvad skulle det hjælpe jer at tro herpå, intet rigtig, kun jeres egne spirituelle erfaringer tæller når det kommer til stykket. Det er derfor som der også gives udtryk for i sidste ende den Hellige Guds Ånds opgave at give os de erfaringer, men ikke mindst kommunikere den nye væren og virkelighed og det nye liv vi mennesker har i Kristus.


Sandheden er ikke i forbindelse en lære, men sandheden er vores i Kristus spiritualitet og væren. At stifte bekendtskab med Jesu Kristi person og Sønnens virkelighed med Gud som vores kærlige himmelske Far. Udenom Den Hellige Guds Ånd vil denne ny væren og virkelighed og dette nye liv ikke kunne kommunikeres os. Så vi kan lige så godt opgive at nå frem til noget udenom Den Hellige Guds Ånd. Alt beror i sidste ende herpå.

Mennesker kan tage troen = Kristus (= Kristusvirkeligheden) fra os. Men dette er irrelevant på en måde, da det ikke er menneskeværk at nå frem til troen = Kristus, det er nemlig suverænt i sidste ende Den Hellige Guds Ånds opgave og værk.

Vi mister ikke troen = Kristus ved at omgås ateisterne og deres forsøg på at nedgøre os og vores spiritualitet, Kristusmystik, væren i Kristus. Nej vi mister troen Kristus når vi ikke længere lader os lede af Den Hellige Guds Ånd eller når vi blot giver slip på Kristus i vores liv. Eller måske har mennesket slet ikke kendt Kristus og vores den ny væren og virkelighed og vores det nye liv i Kristus. Og så er det jo blot noget overtro der er opgivet, hvorfor da også tvivl og ateisme er en kendt/anerkendt vej imod Kristusvirkeligheden som Sandheden.

Går vi så glip af livet ved at være i Kristus, som kristne? Nej for Åndens begær er Livet. Som kristne bliver vi sat i Livets Ånds Organiske Love sammenhænge, fordi vi kommer fri af synden (de neuroser) der døder os. Vi kommer ud af åndsformørkelsens spøgelser og sygdomme der kan ramme et menneske, et menneskeliv.

Åndsfriskhed er et af de absolut største vanskelige udfordringer vores moderne sundhedsvidenskab står overfor. Og her spiller spiritualitet en hel central rolle.
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 27/03/2017 04:06


Tak for svar, nu må vi se, om jeg har forstået din tekst. smiler

¨¨¨¨
Citat:
Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Johannes 17:17


Jeg forstår jo ikke, du ikke anerkender ordet ... Jesu ord som en lære, de guds sandhedsord han talte. Det siger skriften jo, at sådan er det ... dit ord er sandhed.

Discipel betyder jo elev, og troen kommer af det man hører.

Citat:
Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Johannes 8:31-32

Havde vi ikke bibelen, så kendte vi ikke Jesus og skaberen, som Jesus kaldte sin far, vil jeg mene, ej heller Paulus som du ofte henviser til.

Jeg forstår heller ikke, du mener, det åndelige/spirituelle er vigtigere end troen.

Det åndelige kommer vel i takt med, at troen bliver levende og virkende i menneskets liv.

Man kan vel sige troen er bålet og ånden er ilden.

¨¨¨¨
Ej heller forstår jeg, du mener, en Jesu discipel ikke kan tvivle.

Det læser vi jo, at både Thomas og Peter, 2 af Jesu apostle gjorde.

Derimod forstår jeg godt, tiden kom ind i menneskets verden sammen med gud "I begyndelsen" da guds ånd svævede over vandene, og Ordet sagde "der blive lys" - Ordet - guds enbårne søn der blev sendt til jorden til frelse.

Citat:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Johannes 3:16-21
Min fremhævning


for at enhver, som tror på ham
Den, der tror på ham, dømmes ikke;
den, der ikke tror, er allerede dømt
fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.

Bibelcitaterne er fra bibelselskabets online bibel

¨¨¨¨

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 27/03/2017 11:20

For mig er troen = Kristus selv (Kristusvirkeligheden, den ny væren og virkelighed og det nye liv) som det er for Paulus og ja Luther og Tillich og heldigvis rigtig mange kristne verden over.


Citat:
Tro er ikke den menneskelige indbildning eller drøm, som nogle anser for at være tro. At nogle opfatter forholdene sådan, skyldes at når de hører evangeliet, så farer de løs og frembringer ved egen kraft en tanke i hjertet: ”jeg tror”. Dette holder de så for at være en ret tro; men det er menneskeligt tankespind, som er uden virkning på hjertets grund. Derfor virker den heller intet, og det følger ingen forbedring, ny skabelse deraf.
Tro derimod er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Martin Luther.
citat fra Luthers fortale til Romerbrevet.

Trosbegivenheden Kristus er en ENTUSIASME begivenhed med hvert enkelt menneske.

En lære, som en Kristen (Jesu Kristi) ethos og moral udspringer heraf og kan vi godt tale om og skal vi drøfte med hinanden.

Men vi skal ikke bildes noget ind, og tro er ikke indbildning, er ikke mentale forestillinger pga en tekst, dette er belief og ikke faith på Kristusvirkeligheden, vores nye væren og virkelighed og nye liv i Kristus = troen.

Og husk Tikka hvorfor du forlader kristendommen, fordi du er blevet indbildt troen at være dette at tro på en masse sætninger og udsagn fra bibelen udenom Kristusvirkeligheden. Mentale trosforestillinger er fuldstændige irrelevante, det er, den ny væren og vores nye virkelighed og liv i og med Kristus i kraft af Gud, der er på tale, når vi snakker tro.

Prøv at læs hvad Luther skriver som han aldrig var bleg for at indrømme var en forståelse Paulus studierne havde bibragt ham.

Ordene (kerygma og evangelie) kan kommunikere ved hjælp af Helligånden (vores rette åndelige forståelse tingene) den ny væren og virkelighed og det nye liv vi har i og med Kristus i kraft af Gud. Vi får gennem omvendelsesbegivenheden Kristus i vores liv en hel ny handlingsbasis i Gud. En ny dynamisk kreativ relation mellem mennesket og Gud kommer ind i verden ved Jesus, derfor vi anerkendende siger Jesus Kristus.

I Kristus taler Gud direkte til os, her i Kristus siger Gud os noget direkte udenom bibelen fx eller andre skrifter. Gud og troen Kristus går ikke død i Bibelen og på den vej at skulle tragisk ende op i bibelfundamentalisme. Nej det vi er beskæftiget med er meget meget mere levende og virkende som Luther beskriver det.

Hvad og hvem (Kristus Sønnen = mennesket i Gud og med Gud) Gud kommunikerer gennem åbenbaringer igennem til os hver enkelt af os skal vi ifølge Paulus have en forstandig fornuftig indbyrdes diskurs og samtale med hinanden om. Ud af dette opstår Nye Testamente og et væld af andre Kristus vidnesbyrd, ja Bibelen udgør ikke engang en milliontedel af den diskurs og samtale vi har fået med hinanden.

Vi mister ikke udsyn og horisont eller forstandighed (fornuft og viden, forståelse) gennem troen der altid er lig med trosliv og spiritualitet.

Takket være forstanden som vi mennesker heldigvis er blevet enige om at vi skal bruge gennem en fri drøftelse med hinanden er Nye Testamente opstået, men den er kun en brøkdel, milliontedel, af det vi som kristne indbyrdes har en samtale om og alle bidrag gennem tiderne er lige vigtige ifølge Paulus, alle skal have lov til at komme til orde.

Vi har allesammen et ord at skulle have sagt og et Kristus vidnesbyrd at bringe for dagen, ellers lever Kristus ikke, er Kristus ikke den samme i dag som dengang. Det er os kristne, hver enkelt af os, der er de levende stene/celler Kirken, de kristne samfund, består af. Vi må ikke gemme os i og bag Bibelen, gør vi det er det kristne trosliv forbenet og forstenet,og Kristus er ikke mere = er ikke opstået, lever og virker ikke mere som Guds værk med os i verden.


Luther's fortale til Romerbrevet som jeg har bragt et citat fra burde slå os alle omkuld og vi burde bruge, ikke bare en times meditation derpå, men meditation i dagevis, uger ja måneder, ja måske år på at forstå hvad/hvem troen er, betyder, i vores liv:

et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.

Tro er ikke mentale bibelkonkordantiske trosforestillinger, som om kristne mennesker skulle rende rundt i livet med sådan en epifænomenal overbygning af golde mentale forestillinger. Jeg har kun mødt Jehovas Vidner og ganske få andre kristne der tager disse indbildninger som værende lig med den kristne tro. Men hvis din erfaring Tikka er at det er sådan fat forstår jeg godt du ender op i desillusion og ateisme og hævder at det hele er noget indbildt der blot foregår i hovedet på folk, for det er det jo også ifølge Luther om man misforstår det så groft.

Problemet lidt her på trosfrihed er at vi hele tiden haster videre uden at gå i dybden med noget. Godt nok formår vi at kredse omkring visse ting, men standse op og gå i dybden med tingene tør vi ikke.

Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 28/03/2017 14:58

Hej Hanskrist.

Et lille "indspark fra sidelinjen" blinker
Du skriver bl.a.:
Citat:
Problemet lidt her på trosfrihed er at vi hele tiden haster videre uden at gå i dybden med noget. Godt nok formår vi at kredse omkring visse ting, men standse op og gå i dybden med tingene tør vi ikke.
Dét gi'r mig mod på at kommentere dine ord:
Citat:
Trosbegivenheden Kristus er en ENTUSIASME begivenhed med hvert enkelt menneske.
og
Citat:
I Kristus taler Gud direkte til os, her i Kristus siger Gud os noget direkte udenom bibelen fx eller andre skrifter.
Jeg er jo ikke i tvivl om, at dette er dine ærlige ord - klart og smukt udtrykt!

Men hvad skal man gøre, hvis man ikke har oplevet, hvad du kalder trosbegivenheden?

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 28/03/2017 15:21

Hej Arne

Du skriver:


Citat:
hvad skal man gøre, hvis man ikke har oplevet, hvad du kalder trosbegivenheden?


Noget i den retning var også Flemming Vang's problem omkring mine personlige meget stærke vidnesbyrd om KRISTUS i mit liv (jeg i Kristus og Kristus i mig, det guddommelige i mig og det menneskelige i Gud etc som min jeg-du fader-søn Jesu Kristi samtale forhold og spiritualitet med Gud som sin kærlige fader)

Flemming Vang kunne som kristen kun sætte pris på begivenheden Kristus i mit liv, min Damaskus Oplevelse, men når jeg begyndte at bruge disse radikale omvendelses erfaringer som kriterierne på om et menneske stod i den kristne tro eller hørte hjemme i de kristnes rækker, måtte han opponere, sige fra overfor mig i denne min antagelse.

Vi kan jo se at Luther erfarer begivenheden Kristus lige så radikalt som jeg har oplevet og erfaret det.

et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.


ude på chatten skrev jeg:

HansKrist: ja vores vrøvl skyldes vores to diamentrale opfattelse af Gud. Hvor du forbinder Gud uløseligt med at tro på hvad der står i bibelen og jeg forbinder Gud uløseligt med vores biologiske liv og eksistens, i forbindelse vores i verdens værens engagement = ekstatiske affektliv og spiritualitet på vore omgivelser
Bemærk dig ud fra Roland Fischers cartography at jeg som mystiker og min spiritualitet meget er præget af stærke ekstatiske forhold som også gælder for Paulus. Jeg befinder mig på cirklen i det ekstatiske område, modsat mindfulness og næsten alt andet meditation der befinder sig over i den anden ende af cirklen.
det sidste billede er måske endnu bedre til at forstå hvad vi taler om, 2 forskellige former for spiritualitet, hvor jeg som en af de få tilhører den ekstatiske form, eller sympathetic arousal og andre den parasympathetic arousal (idag ville jeg kunne sige meget interessant nyt om det da jeg har studeret den polyvagale teori om vores autonome nervesystem hvor der er tale om 2 parasympathetic systemer, et evolutionsbiologisk gammelt umyeliniseret og et nyere moderne myeliniseret smart "brain-face-heart" system specifikt for pattedyr en af slagsen, men det må komme en anden gang)


dette passer også med alle mine meditative drømmende sekvenser, fantastiske dagdrømmerier når jeg går ind i en spirituel meditativ tilstand

Edgar Morin skriver herom:

Roland Fischer går ud fra vores normale perceptionstilstand, for på denne baggrund at udskille to forløb. Det ene består af "ergotrope" vækkelsestilstande (ergotropic arousal), der er overaktive psykiske tilstande med høj mental temperatur, som kan overophidses med hallucinogener, eller med ekstatisk henrevethed ved mystisk eksaltation (som hos Den Hellige Teresa af Avila). Det andet forløb består af "trofotrope" tilstande; dvs tilstande med psykisk underaktivitet, hvor man gennem indførelsen af en stigende ufølsomhed over for ydre stimuli når til afklaret meditation og kan ende i stadier som zazen eller samadhi. De to forløb udelukker gensidigt hinanden, de fører til to forskellige former for ekstase, den ene giver en uendelig eksaltation, den anden en uendelig fred. Men de to ekstaser mødes, ikke blot i den fylde, de befordrer over for hinanden, men også i at de går ud over eller tilintetgør alle de normale erkendelsesmæssige strukturer, de sprænger de adskilte kategorier i vores fænomeneunivers (genstand, subjekt, tid, rum), de ophæver det adskilte og forener modsætningerne, de blander logik og ikke logik sammen før de udsletter dem hver for sig og udvirker en sammensmeltning af selvet og verden, af tanken og det levende væsen, de finder den uudsigelige Enhed bag overfladen, det absolutte bag det ikke-lovbundne og Evigheden bag tiden.
Indsendt af: Simon

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 29/03/2017 09:20

Kristeligt-dagblad.dk oplyser i en statistik fra 2012, at antallet på forskellige kristne kirkesamfund i verden skulle være 43.000.

- Troende kristne har altid haft en tendens til at blæse deres tro op i et leje der slet ikke afspejler virkeligheden, og tiltror gerne verdenskortet kirker fyldt til randen, men som en afspejling af deres egne drømme. Men almene menneskelige aktiviteter rundt om i verden tegner sandsynligvis et helt andeledes billede, hvor dagliglivets sociale forhold fylder ugeplanen til randen med gøremål der næppe er svært forskellige fra os her i Norden – hvor antallet af kirkegængere i årevis jo er ruslet nedad bakke.
Kirkers rungende tomhed og de sandsynlige udsigter bringer sikkert mange menigheder, præster og flittige kirkegængere i voldsom affekt, og i bestyrtelsen kaster man så talrækker op i luften, i et håb om at disse måtte lande i en form for tiltro. Man tror også gerne på at lidt ”modernisering” her og dér vil hjælpe, at det bare drejer sig om at ”nå” mennesker, ligesom man åbenbart stadig tror at kærligheden løser alle problemer, og derfor nærmest er ved at elske alle ihjel.
De mange tomme kirker står jo som reminiscenser fra en historisk svunden tid, en samling af tider som ungdommen intet forhold har til, det interesserer dem ikke. Politisk er de inficeret af en økonomisk galskab indlejret i samtlige institutioner, og vil muligvis bruge livet på at tegne en økonomisk fremtid, hvad der måske engang vil betragtes som historien om en tids hastigt vedvarende forandringer der ingen hvile fandt, ingen vaner, hvorfor der heller ikke var tid og plads til religiøse traditioner.
De psykiske konsekvenser af hvileløshed ses mange steder – over tid tåler intet at yde sit yderste, naturligvis heller ikke mennesker –, også i vor tid, får religiøse troende flittigt pladret psykologien til med religiøs dogmetro, ofte uden at forstå, at det er den suggestive effekt af den religiøse dogmetro der lader sig forklare psykologisk, ikke omvendt – hvorfor også den leg bare blir rastløs gerning, hvorefter de er lige vidt. Men så går tiden vel med det.
Hvor det måske blir lidt kvalmt, er når små lægprædikanter bevidst søger at hverve medlemmer til trossamfundet blandt mennesker med svære sindslidelser, gerne under foregivende af at deres tro vil løse alle problemer, særlig medicinske.

”Det tegner jo et billede af, at kristendom ikke er en fælles Kristi lære. Der findes måske ikke en sådan fælles Kristi lære? Hvad så med sandheden. Der er måske heller ikke tale om sandheden ... dit ord er sandhed, for kan gud tale?”

- Kristus er en myte der tillader opstandelsen af tilsvarende myter. En favorisering af uens myter er på en måde historien om kristendommens fragmentering.
Dybest set forskellige troende søger på tilsvarende vis fællesskab om én gud, ved at se stort på alle de vidt forskellige gudebilleder/forestillinger. En del himler når deres gud tegnes, andre jubler over de flotte men forskellige tegninger – sandsynligt er det at antallet af guder svarer til antallet af troende.
Trods forskellene og surmuleriet, går det jo fint an at dyrke sit eget gudsforhold i trossamfundets tjeneste, derigennem at dyrke sin private tro og skændes lidt over uenigheder, uden at slagte hinanden. Det har kristne troende jo vist sig at være storslåede exempler på, vi andre håber sådan set bare at en oplysningstid vil skylle ind over østlige teokratier, så islamister tilsvarende får afrundede albuerne. Vi gir endda en skærv til kirkerne og ka’ se med beundring på indholdet, når vi ikke nedefraset får højdeskræk..;)

mvh
Simon
P.s.: Anbefalet læsning: Villy Sørensens, Jesus & Kristus [ISBN 87-00-10675-5]
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 29/03/2017 11:57

Hej veloplagte Simon


Citat:
Man tror også gerne på at lidt ”modernisering” her og dér vil hjælpe, at det bare drejer sig om at ”nå” mennesker, ligesom man åbenbart stadig tror at kærligheden løser alle problemer, og derfor nærmest er ved at elske alle ihjel.


Ja det kan let blive for meget.


Citat:
De mange tomme kirker står jo som reminiscenser fra en historisk svunden tid, en samling af tider som ungdommen intet forhold har til, det interesserer dem ikke. Politisk er de inficeret af en økonomisk galskab indlejret i samtlige institutioner, og vil muligvis bruge livet på at tegne en økonomisk fremtid, hvad der måske engang vil betragtes som historien om en tids hastigt vedvarende forandringer der ingen hvile fandt, ingen vaner, hvorfor der heller ikke var tid og plads til religiøse traditioner.
De psykiske konsekvenser af hvileløshed ses mange steder


Jeg kan godt lide din beskrivelse og din påpegning af hvileløsheden. Og Brinkmann's Stå Fast og Ståsteder er også skrevet og tænkt som modgift til det du påpeger.

Brinkmann vil så næppe godkende at vi lærer at hvile i os selv, også han er som teologerne (og tidsånden indenfor vor tids psykologi), besat af tanken om at vi evigt og altid skal være beskæftiget med andre mennesker, at vi altid skal være så sociale.
Tillich påstår at uden Solitude vil et menneske blive overfladisk og uinteressant selskab for andre. Solitude i modsætning til loneliness. Og jeg mener især begrebet og størrelsen Gud har rødder i vores Solitude, hvor vi her fornemmer og registrerer en anderledes, og fremmed måske, tiltale, end den vi kender fra vores ofte alt for travle hverdag. Som kun en tåbe ikke frygter havet, ville Jung sige at kun en tåbe tager sig ikke i agt for hvad der altid kommer til at befinde sig på den anden side til vores bevidste livsførelse, nemlig det ubevidste, det vi ikke har kontakt til.


Citat:
også i vor tid, får religiøse troende flittigt pladret psykologien til med religiøs dogmetro, ofte uden at forstå, at det er den suggestive effekt af den religiøse dogmetro der lader sig forklare psykologisk, ikke omvendt


Det religiøse og spirituelle, er ikke psykologi, men psykologien og neurovidenskab må gerne studere det religiøse og spirituelle. At visse mennesker er underlagt og påvirket af en vis suggestiv effekt fra religiøs dogmetro må vi desværre nok erkende sandheden i, men det har heldigvis været stærkt på retur nu i flere hundrede år i den vestlige verden. Heldigvis for det.

Med et eksempel, lettere redigeret af mig lige nu, fra chatroom igår vil jeg gerne vise hvordan tingene vender:

HansKrist: ja vores vrøvl skyldes vores to diamentrale opfattelse af Gud. Hvor du forbinder Gud uløseligt med at tro på hvad der står i bibelen og jeg forbinder Gud uløseligt med vores biologiske liv og eksistens, i forbindelse vores i verdens værens engagement = ekstatiske affektliv, stemthed og spændthed, sunde raske nervøse parathed (= spiritualitet) på vore omgivelser

Ved hjælp af Heidegger (dasein eksistensanalyser) fx og ja andre og ved hjælp af den evolutionbiologiske neuroaffektive videnskab hvor vi er ude over at tænke et subjekt der har været udsat for suggestive religiøse påvirkninger, er det lykkedes os at finde frem til det genuine religiøse spirituelle som bundende i vores intelligens og ekstatiske affektliv.

Men alt hvad der har vital betydning for vores overlevelse har vi sprogbrugende væsner en verden 3, i kultursfæren, diskurs om. Således vil vi alle kunne tale og drøfte med hinanden de erfaringer vi hver især har med vores i verden værens engagement = ekstatiske affektliv, stemthed og spændthed, sunde raske nervøse parathed (= spiritualitet) på vore omgivelser.

Mennesket er ikke kun til som Fornuft (den græske kulturarv) som et tabula rasa subjekt der passivt kommer til verden og udsætter sig selv for indtryk, hvert enkelt menneske svarer også aktivt igen, vi er også til som Ekstatisk Fornuft (det historiske kristne udviklingsprojekt), pga dets originalitet og geni, særlige evner. Og en af Howard Gardners de 9 intelligenser (begyndte med 7 vel definerede, men 2 er kommet til senere der har vist sig at overholde kriterierne for hvornår noget er en særskilt evne og intelligens) er netop den religiøse spirituelle.

På alle menneskets intelligens erfaringsområder vil der opstå en kulturel disciplin og tilhørende diskurs. Musik, matematik, idræt, psykologi etc, således også på det religiøse spirituelle gebet. Fordi vi (hele menneskeheden) her har noget genuint ægte der højne os, danner os, at have en samtale, videnskab, med hinanden om.Citat:
det måske blir lidt kvalmt, er når små lægprædikanter bevidst søger at hverve medlemmer til trossamfundet blandt mennesker med svære sindslidelser, gerne under foregivende af at deres tro vil løse alle problemer, særlig medicinske.


Enig og Tillich er på vagt overfor den problemstilling. Men både Rollo May, Viktor Frankl, Jung og Tillich selv (og mange andre eksistentialister) har også opdaget at mange menneskers psykiske vanskeligheder bundede i moralske problemer, oftest at de ikke levede op til deres egne moralske standarder. Jeg kender til et utal af eksempler på at mennesker først er kommet fri af deres vanskeligheder gennem et moralsk religiøst engagement, ikke i forhold til Gud eller Guds Bud, nogen lov i det ydre, men i forhold til sig selv, deres egen indre samvittigheds stemme. Overjeget er så altafgørende en vigtig instans i vores liv, og har vi ikke styr herpå (løst problemerne omkring vores autonomi og de autoritære spørgsmål) så vil som vi ser i populismen politiske typer som Putin Trump og Erdogan blive genstand for beundring og tilbedelse. Religionens helt store opgave har til alle tider været en imødegåelse falsk autoritets dyrkelse, tilbedelse. Hvilket magthaverne selvfølgelig til alle tider har forsøgt at korrumpere og benytte sig af til egen fordel.


-0-0-0-

På facebook er der nogle der kalder mig "Hans mange ord"

der findes også en "Simon mange ord"

her har jeg givet dig igen

men det var utilsigtet, jeg ville blot have knyttet et par kortere kommentarer til det du skrev,

-0-0-0-

Befriende iøvrigt at ha det godt med dig Simon

Stakkels de mennesker der ikke kan tilgive mig og få det godt med mig som jeg fx har det nu med dig Simon

Vi mangler især en mand for at være nogenlunde fuldtalligt igen og det er Bjørn

Han kunne sagtens komme tilbage uden at det ville ende galt for os

Nå men uanset hvad så går livet videre, også her på trosfrihed og tidens ustandselighed, der skaber forandringer og fornyelser kan vi ikke gøre noget ved

Men jeg troede du Simon var gået fortabt i mellemrummet, men rart at se du kan være med overalt (også på øretævernes holdeplads igen)
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 29/03/2017 22:22


Hanskrist:
Citat:
For mig er troen = Kristus selv (Kristusvirkeligheden, den ny væren og virkelighed og det nye liv) som det er for Paulus og ja Luther og Tillich og heldigvis rigtig mange kristne verden over.

Jo jo, men det bygger vel på noget … bibelens ord … kristusvirkeligheden kan jo da ikke opstå ud af den blå luft.

Selv Saulus/Paulus der i ifølge skrifterne blev omvendt til en Jesu Kristi træl, vidste hvem han forfulgte forinden.

Titlen Kristus som Jesus fik - kristus betyder den salvede - kendetegner jo netop, han blev salvet med guds hellige ånd, - og derved var opfyldelsen af messiasforventningen, da han blev godkendt som søn.
Citat:
Lukas 3:21-22: Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«

… Men jeg er slet ikke i tvivl om, at forståelsen af det at være kristen, og især troende kristen er mangfoldig, det har jeg erfaret gennem årene i samtale med mennesker, når jeg har spurgt til deres forståelse af bibelens ord og deres tro, samt hvorfor de havde valgt den religiøse gruppe, som de tilhørte.

Ofte forbliver mennesker i den tro/religion, de er opvokset i uden at gøre sig videre tanker om det, og andre komme til gennem venner og eller ægteskab eller ganske enkelt for fællesskabets skyld.

Selv er jeg barnedøbt - og derved - blev jeg kristen, sådan tænkte man, og tro var ikke noget, vi talte om hjemme – Jeg er så siden udmeldt af folkekirken, og anser ikke migselv som kristen.

Årsag til udmeldingen var manglende tro på kødets opstandelse og evigt liv mm. som jeg opfatter som grundlaget for den kristne tro og frelse.

Senere har jeg fået fortalt, at mange i den danske folkekirke slet ikke tror på dette – selv præster.

Der er også præster, der tror på reinkarnationen, og andre der ikke tror på en skabende gud.
Men - som jeg har forstået det, behøver præsten ikke at være ret troende, ja han behøver slet ikke at være troende, men er kun forpligtet til at forkynde det kristne evangelium.


Hanskrist:
Citat:
Og husk Tikka hvorfor du forlader kristendommen, fordi du er blevet indbildt troen at være dette at tro på en masse sætninger og udsagn fra bibelen udenom Kristusvirkeligheden. Mentale trosforestillinger er fuldstændige irrelevante, det er, den ny væren og vores nye virkelighed og liv i og med Kristus i kraft af Gud, der er på tale, når vi snakker tro.

Kristendommen forlod jeg længe før, jeg tog ordet på ordet og eksperimenteret med min bevidsthed om det holdt vand, og det gør det - dette at troen kommer af det man hører, hvis man følger ordet - og det ændrede min identitet og "gud" var/blev levende og virkende i mit liv.
Jeg så verden gennem min trosforståelse og gør det stadig lidt.

Hanskrist:
Citat:
Hvad og hvem (Kristus Sønnen = mennesket i Gud og med Gud) Gud kommunikerer gennem åbenbaringer igennem til os hver enkelt af os skal vi ifølge Paulus have en forstandig fornuftig indbyrdes diskurs og samtale med hinanden om. Ud af dette opstår Nye Testamente og et væld af andre Kristus vidnesbyrd, ja Bibelen udgør ikke engang en milliontedel af den diskurs og samtale vi har fået med hinanden.

"Åbenbaringerne" - indsigten og visdommen kommer til den som ikke søger sit eget.

Dog forventer jeg, at bibelen – lærebogen for den danske kristne folkekirke repræsenterer den kristne tro, som man i dåben siger ja til.
Citat:
Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Mattæus 28:16-20

Bibelcitater fra Bibelselskabets online bibel ... fremhævningen er min

¨¨¨¨
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 30/03/2017 00:17

Citat:
Jo jo, men det bygger vel på noget … bibelens ord … kristusvirkeligheden kan jo da ikke opstå ud af den blå luft.


Gud kan kun arbejde og komme til udtryk gennem mennesker. På grund af spejlneuronerne kan Guds udtryk i et menneske smitte inspirere og springe over til andre mennesker i nærheden. Sådan noget foregår allerede mellem mor og spædbarnet og ja mellem alle mennesker. Kristusvirkeligheden er den virkelighed med Gud Jesus havde der på emergent vis springer op i eller bryder frem i mennesker der flokkes omkring Jesus eller som Jesus kommer i kontakt med.

Så det opstår bestemt ikke ud af den blå luft. Ej heller kommer det udefra, men det opstår ud fra menneskets spirituelle eller åndelige intelligens, noumenale spontane ekstatiske arketype affektliv og intelligens og karisma.

Der var ikke nogen Ny Testamente da dette sker, så det behøver ikke nogen bog, dog det kræver sprog og for at Jesus skal kunne gøre sig forståelig overfor dem han taler med må han som alle os andre bruge ord og vendinger, tanker og begreber og tankebilleder som de han taler til er fortrolige med. Og da vi er i en jødisk kontekst om noget med Jesus der har en meget vovet modig italesættelse sig selv ud fra skrifterne, refereres der jo til disse, men det er ikke skrifterne der er troens genstand men den virkelighed med Gud Jesus åbner op for som han selv er i og har stillet sig i, og som vi også opfordres til at stille os selv i med ham.

Skrifterne er ligegyldige det vigtige er Kristusvirkeligheden, den ny virkelighed med Gud mennesket stilles i med Jesus og ved Jesus. Og uden spejlneuronerne såvel som alle menneskers spirituelle åndsevner og intelligens ville så mange mennesker ikke kunne blive Jesu Kristi efterfølger på så kort tid.

Så det opstår sørme ikke ud af den blå luft. Det er jo også en politisk bevægelse, et menneskeligt fællesskab bygget op omkring Kirkeliv mmm der opstår og eksisterer den dag i dag.


Det forhold mellem Gud og mennesket Jesus sætter løs i verden er vovet og meget kreativ og nyt. Det er dramatisk og fyldt med lidenskab og ekstase. Det viser hvor meget mennesket formår når det frisættes til at følge sit indre spontane arketype affektliv. Det er mennesket i sin fulde frihed = ånd og kreativitet og virkelyst der åbnes op for. Ingen overtro mere nu der er åbent for den umiddelbare og direkte kontakt til det der bor i os. Nu kan vi øse af Gud, langt om længe stilles mennesket i dets rette forhold til sig selv og "hin anden" næsten, det medmenneske det møder og som det ønsker samarbejde med om sociale spørgsmål især.

Det er fantastisk også fordi det åbner op til fantasien og vore drømme (to vigtigste egenskaber i forbindelse intelligens) og længsler og giver os lov til at transcendere og trænge om bagved hvad vores sanser holder os fanget i af objektiveringer og som gør os til slaver og ikke frie skabende spirituelle væsner der selv har noget nyt at byde ind med.

Hvor fredelig urkristendommen er, er ganske ufatteligt for os voldelige krigeriske moderne mennesker. Det må indgyde til stor respekt at de kristne ikke greb til vold og sværd i selvforsvar og hævn. Militant entreprenant og dog så fredelig er urkristendommen.

Uforståelig succes ham Jesus får, næppe nogen enkelt person har haft så stor indflydelse på den vestlige verden de sidste ca 2000 år. At fjerne Jesus og påstå han ikke har eksisteret skaber for historikerne et væld af problemer og uløste spørgsmål de ikke kan give nogen forklaring på, hvorfor historikerne ikke bestrider hverken hans eksistens eller Paulus fx. Alle ved det er en politisk religiøs bevægelse der opstod der i sin tid. Historiker skal for Guds skyld ikke være beskæftiget med jomfru fødsel og undfangelse ved Helligånden og opstandelse, da dette er teologi, en måde at argumentere teologisk. Og det skal forstås teologisk og ikke bogstaveligt.


At Jesus får den succes skyldes at han er mennesket i Gud, dengang som i dag den samme vi alle formår at forbinde os med og være i, nemlig arketypen mennesket i Gud med Gud.

Et fantastisk kreativ indslag i verden.
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 30/03/2017 01:02


Simon:
Citat:
Troende kristne har altid haft en tendens til at blæse deres tro op i et leje der slet ikke afspejler virkeligheden, og tiltror gerne verdenskortet kirker fyldt til randen, men som en afspejling af deres egne drømme.

Ja, - jeg kan også undre mig over hvordan statistikken er blevet til, og hvilke kriterier der er anvendt, når man betegner et trossamfund for kristent.

Jeg har læst et sted - husker ikke hvor – at nykristne blander deres gamle gudstro med kristendommen - Så er de også regnet med, kan tallet på forskellige kristne trosretninger jo hurtigt vokse - selvom der ikke informeres om, hvor mange medlemmer der er i de enkelte trossamfund.

Dog syntes jeg at tallet 43.000 fortæller, at mennesker ikke bare indgår i eksisterende trossamfund …

… og nye grupperinger kan let blive til, blot fordi man ikke kan li’ den lokale præsts holdninger ved jeg.

Simon:
Citat:
Man tror også gerne på at lidt ”modernisering” her og dér vil hjælpe, at det bare drejer sig om at ”nå” mennesker, ligesom man åbenbart stadig tror at kærligheden løser alle problemer, og derfor nærmest er ved at elske alle ihjel.
De mange tomme kirker står jo som reminiscenser fra en historisk svunden tid, en samling af tider som ungdommen intet forhold har til, det interesserer dem ikke.

Ja det med nye "pop smarte" tiltag for at få folk indenfor mangler heller ikke her, hvor jeg bor.

Der er mange arrangementer, ligesom der bygges til og renoveres, og meningen med det store nye menighedshus er, at det skal fungerer som en slags kultur/mission/borger hus, som faktisk tiltrækker visse unge, da der tilbydes sang, musik og klubber, fællesspisning og vandreture ... altså fællesskab.

Derudover er der ældre klub, babysalmesang og foredrag - lige hvad jeg kan huske og selvfølgeligt også diverse koncerter.

… men hvor mange der kommer til en søndagsgudstjeneste, ved jeg ikke, måske jeg skulle kigge inden for en dag.


Simon:
Citat:
Hvor det måske blir lidt kvalmt, er når små lægprædikanter bevidst søger at hverve medlemmer til trossamfundet blandt mennesker med svære sindslidelser, gerne under foregivende af at deres tro vil løse alle problemer, særlig medicinske.

Ja det er ikke rart.

Har hørt at godkendte trossamfund i Danmark får tilskud i forhold til hvor mange medlemmer de har. (Ved ikke om dette også gælder folkekirken)


Simon:
Citat:
Dybest set forskellige troende søger på tilsvarende vis fællesskab om én gud, ved at se stort på alle de vidt forskellige gudebilleder/forestillinger.

Ja fællesskabet betyder meget - det sociale vejer tungt - måske mere end det religiøse – og jeg ved nogle bliver, fordi omgangskredsen befinder sig der.


Simon:
Citat:
P.s.: Anbefalet læsning: Villy Sørensens, Jesus & Kristus [ISBN 87-00-10675-5]

Tak for anbefaling. Er noteret på boglisten. smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Simon

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 30/03/2017 17:54

”…men hvor mange der kommer til en søndagsgudstjeneste, ved jeg ikke, måske jeg skulle kigge inden for en dag.”

- Det ku’ du jo gøre, der er sikkert kaffe på kanden over en sludder om vind og vejr.
Samværet må vel også være det centrale omdrejningspunkt, om det folder sig ud ved vandet i den fælles interesse omkring bådene eller et kirkeskib, spiller vel ingen større rolle, folk vil uanset snakke om livet som det nu engang fremstår, dets mange nuancer, unge som ældre og uanset deltagelsen i produktionshysteriet oppe i det røde felt. Det er trods alt nu og her man trækker vejret, nu dråberne glimter i træers knopper, ikke i morgen.
Den kristne tro ka’ ingen alligevel gøre noget ved, det nytter hverken at hidse den op i gamle filosofiske tankebilleder, der alligevel ikke havde meget med dén at bestille, eller pudse den blank med psykologiske onanibilleder. Den er jo ingenlunde et naturligt men derimod et produkt af kulturer, så den kristne tro vil sandsynligvis, som alle andre religioner før den, langsomt ændres for til sidst helt at forsvinde i forandringen kulturer undergår. I den græske arne, Europas vugge, findes der endnu flere spændende livssynsanskuelser, alt sammen menneskers og i mange tilfælde smukke kunstneriske påfund. Også de forsvandt jo ganske langsomt, hvor nogen selvfølgelig også har brokket sig og fundet på gode idéer der skulle få interessen til at gløde op. ”Åh, bare en lille bitte flamme…”, ku’ man tænke sig den tids apologeter brændende har tænkt.
Hvileløsheden har jo så mange ansigter, tænk bare på hvordan livet som jøde har været her i landet i 1943/44, den rastløse søgen måned efter måned, udsigterne ofte de samme, helt underlagt tilfældet i store langsomt drejende hjul, der skabte følelsen af magtesløshed i alle. Ingen ka’ jo tåle den i længden, hvileløsheden, så man ku’ jo forestille sig at der engang i fremtiden igen opstår behov for konstanter i tilværelsen, at nutidens produktionshysteri simpelthen finder et leje, og at opbragte sind igen vil hvile i vanemønstre der måske ikke ligner vore.

Villy Sørensen ønskede nok til tider aldrig at ha’ skrevet Jesus & Kristus, folk oprørtes nøjagtig som under Oprøret, også han havde brug for masser af ro ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 30/03/2017 22:14


Citat:
" ... men hvor mange der kommer til en søndagsgudstjeneste, ved jeg ikke, måske jeg skulle kigge inden for en dag."


Simon:
Citat:
Det ku’ du jo gøre, der er sikkert kaffe på kanden over en sludder om vind og vejr.

Nu var det en joke ler - og kaffeklubber søger jeg ikke, og det at støtte kirken, er det samme som at forlænge dens levetid, mener jeg.

Jeg ønsker stat og kirke adskilt, og at medlemmerne selv skal betale for deres gudsdyrkelse.

¨¨¨¨
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 31/03/2017 01:07


Hanskrist:
Citat:
Der var ikke nogen Ny Testamente da dette sker, så det behøver ikke nogen bog, dog det kræver sprog og for at Jesus skal kunne gøre sig forståelig overfor dem han taler med må han som alle os andre bruge ord og vendinger, tanker og begreber og tankebilleder som de han taler til er fortrolige med. Og da vi er i en jødisk kontekst om noget med Jesus der har en meget vovet modig italesættelse sig selv ud fra skrifterne, refereres der jo til disse, men det er ikke skrifterne der er troens genstand men den virkelighed med Gud Jesus åbner op for som han selv er i og har stillet sig i, og som vi også opfordres til at stille os selv i med ham.

Jamen det glæder mig, du vil indrømme, at det du kalder kristusvirkeligheden ikke kommer ud af den blå luft men, at det kommer gennem ordet.

Det er jo logik, det er GT, denne Jesus oplæser og citerer fra i synagogen og blandt disciplene. Det kan man jo læse i NT – som der jo gøres en del ud af, for at bevidne han var/er guds søn, der opfyldte profetierne, for at genoprette forholdet mellem mennesket og gud således, at mennesket der vælger at "gå i Jesu fodspor" kan stå ren for "vor" himmelske far gennem Jesu offer.

¨¨¨¨
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 31/03/2017 08:23

Med hensyn til ordet/Ordet så er sproget det hus vi bor i og ikke sådan lige kan falde ud af. Det er her vi befinder os, vi er sproglige tænkende væsner der deler tanker erfaringer og viden med hinanden.


Citat:
Det er jo logik, det er GT, denne Jesus oplæser og citerer fra i synagogen og blandt disciplene. Det kan man jo læse i NT – som der jo gøres en del ud af, for at bevidne han var/er guds søn,


Vi lærer om kristendommen, som at sådan og sådan er det og var det. Som om det er en ligning der skal gå op, som om det er logik og sandhed. Og hvis det ikke er sandt præcist som der står så opfatter nogle kristne at det er deres tro der er truet.

Men tværtimod vil jeg sige. Vi kan jo ikke bare sige fordi vi finder ord i NT der siger det, at Jesus er Guds Søn at så er det sådan og det hviler eller står og falder den kristne tro med. På den måde vender det ikke. Og vi skal 2000 år tilbage for at forstå det korrekt. Og her finder vi et menneske som alle os andre som Paulus siger om Jesus.

Dette menneske er tydeligvis meget engageret som mange andre i en religiøs politisk bevægelse. På et tidspunkt så engageret at bevægelsen bliver vigtigere end sit tømmer bygnings håndværk.

Meget dramatisk sætter han på et tidspunkt sig selv på spil som om han har Gud på sin side endda i så fuld udstrækning at han demonstrerer (gennem sin karisma og sine åndsgaver talegaver og oprørske ikke konventionelle opførsel/adfærd) for omverdenen at han er Guds Søn og den Guds Velsignede (salvede) Frelser/Kristus det jødiske folk opfatter og fortolker at de på et tidspunkt er lovet kommer.

Utallige mennesker optræder i en sag med en vished uden lige om at de har Gud på deres side. Dette har Jesus gjort, og det er en såre menneskelig optræden, hvor Jesus dog tilhører de der insisterer voldsomt/radikalt på det overfor omverdenen.


Dette er jo fantastisk dramatisk og et vovestykke uden lige at gøre hvad Jesus her gør og et ganske ikke ufarligt "eventyr" om sig selv som religiøs og politisk revolutionær. Det kan ende galt og det gjorde det jo også med korsfæstelsen kan vi sige. Sådan er det når man stikker hovedet frem og stiller sig meget åbenmundet i spidsen for en bevægelse.

Denne bevægelse kunne have endt i ingenting og det er nok også med Jesu henrettelse tæt ved at bevægelsen der er meget knyttet til Jesu person er ved at død ud. Ihvertfald er det ikke nogen verdensbegivenhed eller nogen stor begivenhed der vækker nogen særlig opsigt (selv om vi her 2000 på afstand af det hele er tilbøjelige til at opfatte det sådan).

Men nu kommer det fantastiske og det er at de tilbageblevne i bevægelsen efter Jesu henrettelse hævder at Jesus var Kristus og at Kristusbegivenheden eller begivenheden Kristus (Guds Nådesværk med os mennesker) er spillet ind i verden.

Selve kristendommen er at slutte sig til denne bevægelse og lade sig optage i Kristusbevægelsen og ja Kristusbegivenheden og Kristusvirkeligheden hvorved vi også er i Kristus, er i Gud og Guds Vilje som vi er under Guds Nåde eller benådelse og begunstigelse.

Dette er en uhørt autonomi ind i verden (selvstændiggørelse, individuation og Gudsliv, en hel ny virkelighed, måde at kunne være til i verden på som menneske) for de der siger ja hertil som hurtigt bliver betegnet som at være i KRISTUS.

Det er en hel ny måde vi mennesker får at fortolke os selv på som os selv (denne autonomi der frisætter vores kreative åndsevner), og i forhold til vore medmennesker og i forhold til den politiske magt.

Hvad det er og hvem det er kan kun kendes på frugterne. Så hvad og hvem vi kristne er = hvem KRISTUS er, kan kun kendes på frugterne af vores liv i KRISTUS.

Hverken mere eller mindre. Intet er afgjort. Det er stadig højt spil. Men dog med en ikke ringe succes (også når KIRKEN og de kristne skal dømmes på frugterne, deres nytte og gav og tjenester for menneskeheden).

og JEG TILSLUTTER MIG og jeg er FANDEME STOLT pavestolt af at være i KRISTUS, i denne autonomi frihed og SPIRITUALITET = fri udfoldelse af min kreative intelligens. Ja jeg er stolt over at tilhøre denne bevægelse som KIRKEN er af folk der er i KRISTUS.


Jeg har selv erfaret alt hvad Paulus skriver om såvidt Damaskus begivenheden og dette at være i KRISTUS. Jeg forstår alt hvad Paulus skriver fordi jeg kendte det fra mit liv før jeg læste Paulus grundigt.

KRISTUS blev jeg i sin tid grebet af og er jeg stadig grebet af.

Grib i din væren det, der har grebet og sprængt dig"; Glem aldrig hvad du har mødt", "Elsk det, som du aldrig ville kunne tro to gange", Fortsæt med at være denne, person, eller en og anden, der er blevet grebet og forrykket af en sandheds begivenhedsproces". Alain Badiou.


Damaskus begivenheden KRISTUS = åbenbaringsbegivenheden KRISTUS var en indre katastrofe i mig, og en eksistentiel krise der omfattede hele min person og indtræffer denne katastrofe ikke vil det hele være uden betydning.

Kristusbegivenheden, er det store ekstatiske brud og indbrud, gennembrud, i mit liv, åndens noumenale, kreative spontane entusiasme og begejstring jeg får at råde over.

-0-0-0-

det var endnu et Kristus vidnesbyrd og dem er der givet milliarder milliarder af og min er som alle andre et personligt vidnesbyrd

Det jeg har skrevet er ikke SANDHEDEN men det er et sandt personligt vidnesbyrd om SANDHEDSBEGIVENHEDEN KRISTUS i mit liv.


-0-0-0-

Ingen mennesker ved deres fulde fem render rundt og tror noget de har læst

Eller tror fordi de har læst noget et sted

Troen/Gud kommer til os i livet, møder vi undervejs i livet og uafhængig af bibelen

I Bibelen kan vi så læse beretninger og vidnesbyrd om andre menneskers møde med Gud i livet

Gud er uløseligt knyttet til menneskets eksistens
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 31/03/2017 13:35

Hej Hanskrist.

Du har ofte fortalt, at du har haft en "Damaskus-oplevelse", som afgørende har ændret dit liv, og her skriver du derom igen:
Citat:
Jeg har selv erfaret alt hvad Paulus skriver om såvidt Damaskus begivenheden og dette at være i KRISTUS. Jeg forstår alt hvad Paulus skriver fordi jeg kendte det fra mit liv før jeg læste Paulus grundigt.

KRISTUS blev jeg i sin tid grebet af og er jeg stadig grebet af.

Grib i din væren det, der har grebet og sprængt dig"; Glem aldrig hvad du har mødt", "Elsk det, som du aldrig ville kunne tro to gange", Fortsæt med at være denne, person, eller en og anden, der er blevet grebet og forrykket af en sandheds begivenhedsproces". Alain Badiou.


Damaskus begivenheden KRISTUS = åbenbaringsbegivenheden KRISTUS var en indre katastrofe i mig, og en eksistentiel krise der omfattede hele min person og indtræffer denne katastrofe ikke vil det hele være uden betydning.

Kristusbegivenheden, er det store ekstatiske brud og indbrud, gennembrud, i mit liv, åndens noumenale, kreative spontane entusiasme og begejstring jeg får at råde over.
Det får mig til at tænke på min ordløse "Ikon-oplevelse", som også har haft afgørende betydning for mit liv, men som slet ikke ligner dét, du har oplevet.

For os, der ikke har haft en "Damaskus-oplevelse" som din, tror jeg, det kunne være spændende, hvis det var muligt, at du kunne fortælle mere derom.
Hvad bragte dig dertil?

M.v.h. Arne smiler
Indsendt af: Simon

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 31/03/2017 15:50

"Nu var det en joke :-) - og kaffeklubber søger jeg ikke, og det at støtte kirken, er det samme som at forlænge dens levetid, mener jeg..."

- Herregud, du vil sikkert ku' få dig en god kop the, tænk på at kaffeklubben trænger til opmærksomhed, der som antydet er årsag til flyvske talrækker m.m.

Forøvrigt vil ny-, gammel-, personlige- & upersonlige kristne, samt hvad derudover def. de fyrretyvetusinde røveres forskelligartet kærlighedsaffære med samme himmelnisse, troligt blie overordentlig kede af at høre at du sådan nægter at betale deres husleje - det er trods alt dig de elsker...;)

mvh
Simon
.
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 03/04/2017 02:20


Bibelcitaterne er fra bibelselskabets online bibel.

¨¨¨¨
Hanskrist:
Citat:
Med hensyn til ordet/Ordet så er sproget det hus vi bor i og ikke sådan lige kan falde ud af. Det er her vi befinder os, vi er sproglige tænkende væsner der deler tanker erfaringer og viden med hinanden.

Netop! … "Gud er uløseligt knyttet til menneskets eksistens"

… for mennesket har skabt gud i sit billede ved ordet.

Derfor kan vi tale om gud - og hver især evt. ha’ egne oplevelser om denne, fordi troen kommer af det man hører.

Hanskrist:
Citat:
Ingen mennesker ved deres fulde fem render rundt og tror noget de har læst

Eller tror fordi de har læst noget et sted

Troen/Gud kommer til os i livet, møder vi undervejs i livet og uafhængig af bibelen

Selvfølgeligt kan man tro på noget man hører og eller læser et sted …
… og derfor kan mødet med gud også kun erkendes som gud hvis man har ord/billeder i sin bevidsthed for dette ord.

Ligesom man også kun kan kende kristne på deres frugt ...
... fordi dette har Paulus defineret (i ord.)

Citat:
Galaterne 5:22-26: Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden.

selvfølgeligt render folk rundt og tror det skrevne ord; hvis de vil tro det.
Selv Jesus gjorde det.

Citat:
Johannes 17:1-26: Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.
Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi. Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at Skriften skulle gå i opfyldelse. Nu kommer jeg til dig; og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig. Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.«
Min fremhævning

Ydermere læser vi eksempelvis også i
Citat:
Romerne 5:12-13: Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov;
Min fremhævning

Altså ved lovens ord blev de gjort bekendt med, hvad der var synd, og denne skrevne lov skulle de tro var fra gud og efterfølge som guds udvalgte folk … som de jo også troede, de var, fordi det var dem blevet fortalt.


Hanskrist:
Citat:
Dette er jo fantastisk dramatisk og et vovestykke uden lige at gøre hvad Jesus her gør og et ganske ikke ufarligt "eventyr" om sig selv som religiøs og politisk revolutionær. Det kan ende galt og det gjorde det jo også med korsfæstelsen kan vi sige. Sådan er det når man stikker hovedet frem og stiller sig meget åbenmundet i spidsen for en bevægelse.

Det jødiske folk på Jesu tid ønskede en jordisk frelser/konge, så de kunne blive frelst/befriet fra det romerske herredømme; men mennesket Jesus valgte, at være guds udvalgte kongesøn der skulle herske fra himmelen.

Jødernes konge som Pilatus skrev over Jesu hoved ved henrettelsen

Citat:
Johannes 19:19-22: Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg er jødernes konge‹.«
Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.«

Valget tog Jesus efter sin dåb – mener jeg - da han af ånden … helligånden … blev ført ud i ørkenen for at blive fristet i valget mellem alle verdens riger og det at tilbede og tjene himlens Gud som dennes søn, hvor han jo valgte det sidste.

Dette valg gik han frivilligt i døden for ifølge skrifterne. Ja han iscenesatte selv sin død; som han kunne ha’ undgået, hvis ikke det var fordi, han troede, han var guds udsendte søn og frelser, der ved sin henrettelse fuldførte sin mission. En romersk henrettelse foranlediget af ypperstepræsterne efter forræderen Judas – en Jesu apostel – havde forrådt ham - fordi gud tillod det, så hans frelsesplan kunne blive opfyldt, ved at forhærdelsen kom over Israels folk.

Derved opnåede Jesus en plads i det himmelske ved guds højre hånd som konge, hvor han ville berede en plads, til de af ånden udvalgte apostle som skulle herske sammen med ham.

Så Saulus/Paulus … kaldet ved guds nåde … regnede bestemt Jesus som guds søn, da han jo også taler, om sejrskransen han vil få ved at fuldføre løbet som en trofast og loyal Jesu Kristi træl, der troede på opstandelsen, trods det han aldrig selv havde mødt Jesus andet end gennem sine åbenbaringer. Åbenbaringer han oplevede som virkelige.

Nogle mener, at Damaskus oplevelsen, en sandheds begivenhed for Paulus - var det jøderne på daværende tidspunkt kaldte faldesyge = det vi i dag vil kalde epilepsi.

Måske er det denne faldesyge/sygdom … epilepsien … Paulus henviser til, når han taler om en torn i kødet, som han gerne ville befries fra, men som han affinder sig med, fordi gud fortalte ham, at Kristi magt kun kan virke i hans magtesløshed.

Så selv om jeg forstår, du vil gøre Jesu til en politisk revolutionær - så mener jeg ikke skrifterne siger dette.

Og dette fremgår blandt andet også af man ikke kan tjene 2 herre = gud og mammon = det himmelske og det jordiske.

Dog lever den kristne i verden og skal adlyde "kejseren," så længe dette ikke strider imod tjenesten for gud, som pt. er at gøre disciple indtil Jesus kommer igen.

¨¨¨¨
At der i dag overhoved findes en kristendom vil man som troende nok tilskrive guds hellige ånds kraft og virke …

… men jeg tror, der må ha’ været en hel del kristne menigheder, i årene efter Jesu død, fordi skrifterne eksempelvis beretter om Paulus missions rejser, og derfor er det også oplagt, at romerriget benytter sig af denne udbredelse af troen og de spredte menigheder.

Derved kunne man samle de forskellige folkeslag og skabe ro i det store imperium under én statsreligion hvor det i år 394 bliver den eneste tilladte religion trods det, at der i årene efter Jesu død var kristne forfølgelser.

¨¨¨¨
Undskyld længden på indlægget som jeg dog har beskåret.
Jeg håber ikke, dette giver manglende sammenhæng. smiler

¨¨¨¨¨
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 03/04/2017 02:51


Simon:
Citat:
Forøvrigt vil ny-, gammel-, personlige- & upersonlige kristne, samt hvad derudover def. de fyrretyvetusinde røveres forskelligartet kærlighedsaffære med samme himmelnisse, troligt blie overordentlig kede af at høre at du sådan nægter at betale deres husleje


Husleje?

"Kirker og kirkegårde er fritaget for ejendomsskat. Det gælder ikke alene folkekirkens kirker, men også anerkendte og godkendte trossamfunds kirker og gudstjenestehuse. Endvidere omfattes arealer, der er godkendt af myndighederne til indretning af begravelsesplads.

Herudover er den bebyggede grund, gårdsplads og have til forsamlingshuse, der ikke drives erhvervsmæssigt, og som benyttes til møder af religiøs karakter, hvortil der er offentlig adgang, fritaget for kommunal grundskyld."

http://www.km.dk/andre-trossamfund/oekonomisk-stoette/

¨¨¨¨
Indsendt af: Simon

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 03/04/2017 20:03

"Husleje? Kirker og kirkegårde er fritaget for ejendomsskat osv.".

- Det var vist ikke lige pointen...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Tikka

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 03/04/2017 23:05


Citat:
"Husleje? Kirker og kirkegårde er fritaget for ejendomsskat osv.".

- Det var vist ikke lige pointen...;)

De kærlige mennesker du omtalte, behøver ikke blive ked på grund af mit fravalg … de har jo hinanden og deres "på det tørre." smiler

¨¨¨¨
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 06/04/2020 12:48

Villy Sørensen ønskede nok til tider aldrig at ha’ skrevet Jesus & Kristus, folk oprørtes


Bogen er også fyldt med forældede fordomme og misforståelser som man idag er kommet fri af

Forskningen internationalt, har overvundet de mange misforståelser bogen er fyldt med, men mindre danskerne, fordi religionsvidenskab i Danmark ikke er på højt nok niveau, og teologerne har ikke formået at råde bod på forholdet desværre

Religionsvidenskab og religionsfilosofi i Danmark er på latterligt lavt niveau (og det hjælper ikke meget at Jes Bertelsen discipler opnår indflydelse på Århus Universitet)

Harald Høffding er den eneste der er værd at lytte til

Derfor bliver kristendommen ikke korrekt forstået i Danmark fordi religionsvidenskab og religionsfilosofi i Danmark er på et rystende lavt niveau. Og igen derfor er danske ateisters kristendomskritik under lavmålet, ikke en interessant kvalificeret kritik.

Mens udlandet buldrer derudaf, så halter Danmark skræmmende bagefter såvidt en korrekt begribelse kristendommen og dens spiritualitet, trosliv,

Og kun få teologer magter at udfylde hullet, afgrundsdybe afstand, mellem dansk religionsvidenskab og religionsfilosofi og så teologi og kristendom,,,

Religionsvidenskab og religionsfilosofi burde kunne begribe kristendommen, men det er slet slet ikke tilfældet i Danmark. Københavns Universitet har så stort et ansvar for tingenes elendige forfatning. Ufatteligt at man må opdrage og fejlinformere den danske ungdom som det foregår. Det burde være forbudt, men viser blot at politisk magt og forfejlet fladpandet ateisme strømning hersker på universiteterne.

Her må vi vende os imod udlandet for at få bygget bro, ingen i Danmark er kvalificeret til det, desværre,,,

Jeg kunne godt navngive hvem der er skyldige i denne danske triste elendige tilstand, for Villy Sørensen er blot et barn af denne elendige danske tradition på området, der gør at religionsvidenskab og religionsfilosofi i Danmark har formået at marginaliserer teologi og kristendom, hvor teologerne ikke i tilstrækkelig grad har formået at svare igen, og udligne kløften og marginaliseringen,

Indflydelsen fra en dansk ukvalificeret amatøragtig religionsvidenskabelig forståelse religion som så og isærdeleshed kristendom, har vi set på religionsdebatten og ja her på trosfrihed,

Vi lider alle under dette lave danske niveau som giver 1): new age frit spil såvel som 2): bibelfundamentalisme og 3): højre national populisme kristendom, som Mikael Jalving, Marie Krarup, Sørine Godtfredsen, Iben Tranholm

Jeg er ikke bange for at sige at kun HansKrist formår at rette op på skævheden eller tingenes elendige tilstand i Danmark

Altså der er et alternativ til 0): fladpandet dansk ateisme uden religionsvidenskabelig forståelse og så 1), 2), 3), nævnt ovenfor, og det alternativ er 4): HansKrist (eller ja Thomas og Anne (ALH) om de var her)

De fleste her på siden er en blanding 0) og 1) fx Arne Thomsen, Tikka og Gerth (Simon er en ren 0) -er)

Jørgen Primdahl er en ren 2) som Somo er det indenfor islam

sjovt nok har vi ikke 3) aktivitet på siden længere, der har været lidt for år tilbage

4): Ægte kristendoms trosliv og spiritualitet er der kun HansKrist (Thomas og Anne (ALH) kunne også nævnes men de er ikke aktive længere)

Og det hjælper ikke for 0) at henvise igen igen til værdidebat i Norge, du må i stedet for blive bedre til at formulere dig, men det gider du åbenbart ikke

Hvordan skulle et menneske formå at være ateist når man overhovedet ikke forstår religionsvidenskabeligt den religiøse spirituelle dimension, men opfatter tingene nøjagtig lige så barnligt som bibelfundamentalisterne opfatter sagen eller det religiøse spirituelle,,,

Jeg har læst ateistens beskrivelse kristendommen historisk her i Europa, og det var rent ud sagt historieforfalskning af værste slags
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 06/04/2020 16:20

Ja, Hanskrist.

Du skriver en masse om, hvor forkert alverdens mennesker - især i Danmark - forholder sig til kristendom, men hvad der - efter din mening - er det rigtige - dér er du tavs.

Hvis du virkelig kender "det forkerte" så godt - og er så sikker på, hvad der er "det rigtige", så burde du være i stand til at formulere nogle få indledende og forståelige ord herom.

Du kan selvfølgelig hævde, at alle andre end dig er idioter, men den påstand risikerer du jo vendt tilbage mod dig selv.

Hvorfor tro på, at du har ret, når du ikke er i stand til at formulere dig kort, klart og let forståeligt? blinker

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 06/04/2020 16:50

Hvis jeg vil forstå Paulus må jeg læse Paulus

Hvis du Arne vil forstå Paulus må du læse Paulus

Og

Hvis du vil forstå HansKrist må du læse HansKrist

-0-0-0-0-0-

I gode gamle dage kom der af og til en opmuntrende mail i boxen eller opmuntrende ord på debatten:

Den eneste, der udskiller sig lidt fra det amatørteologiske snadrefad, er Hanskrist. Ikke at jeg er enig med ham (det er for øvrigt næppe muligt for nogen at være). Hans tankers vanvittige flugt til keyboardet er så sprælsk, at det må imponere. Det er næppe tilfredsstillende for ret mange at 'nøjes' med at iagttage disse verbale saltomortaler; men prøv med lidt tålmod og læsning af mere en et af hans indlæg; da vil du måske fatte lidt af denne vildmands ellers ret slørede ideer.

Når jeg nævner James Joyce i forbindelse med Hanskrist, er det, fordi begges udtryksforløb i ord og associationer ikke er så forskellige.
Hvor Joyce springer rundt sammen med sine personer, springer Hanskrist rundt sammen med sine tanker i noget, der til tider er miskmask, men til tider findes der ved åbenhed over for ordvulkanen et interessant syn.
Men sådan helt ligetil, det er han sgu ikke.

"En løber, en skribent, en gejst af rang!! Sikke en stamina!!"

Hej Hanskrist

Jeg har sagt det mange gange før, men bliver nødt til at sige det igen:

Du er et troens kraftværk, hvis lige jeg aldrig har været udsat for før, og sandsynligvis aldrig bliver det igen.

Det er positivt ment, og jeg håber, at det kan blive positivt opfattet.

Kære Hanskrist

Jeg kender ganske enkelt ingen, der som dig kan give kristentroen et så kraftigt udtryk.

Man bliver jo nærmest blæst ned af kontorstolen, og det er ganske givet sundt ind i mellem at blive vækket på den måde.

Tak for det. Flemming Vang.

-0-0-0-

Bravo, Hanskrist!

Et uhyre interessant og spændende indlæg - og der er overhovedet ingen ironi indeholdt heri.

Her taler Hanskrist, og det er rent ud sagt en befrielse at høre.

-0-0-0-

Ode til Hans-Kristian
Du Hansi Kristi er ganske vist
en vismand her på siden
jeg læser dig med megen flid
og bliver sikkert klogere med tiden
Love peace and happiness
Jørgen Møller Nielsen

-0-0-0-0

Kære Kære Hans-Kristian!
Hans-Kristian, jeg har læst dine indlæg her på debatten, og næsten hver gang sidder jeg og griner.... forstået på den måde, at du er pragtfuld i hvert fald i skriftlig dialog.
Jeg er nødt til at spørge dig, Hans-Kristian, er du ikke en kvinde? Dine indlæg tyder på det.
KH Therese


-0-0-0-0-0-

Skal jeg være 100% ærlig Arne, så tror jeg ikke på du er interesseret i at forstå hvad jeg skriver.

Tværtimod, fordi det ville betyde du skulle tage din forståelse alting op til revision

På samme måde med Simon, også hele hans ateisme og ateisme religionsforståelse og kristendomsforståelse ville vælte ned over hovedet på ham i samme øjeblik han skulle læse mig tekstnært og give feedback, derfor nærmer han sig ej heller en seriøs debat, da det ville udstille offentligt at han trak det korteste strå, og fordi jeg udgør for stor en trussel mod det han/i er tilfreds med hos jer selv at være nået frem til, og som er blevet jeres fordomme og stærkt begrænsede udsyn og virkelighedsforståelse,,,

I lever begge fint med jeres meget fordomsfyldte begrænsede forståelse, ja jo mere I gentager jeres intetsigende dumheder, jo mere føler I jer bekræftet.

Simon der er dansk verdensberømt ateist (så det er ikke kun Michael Rothstein og Villy Sørensen der har misinformeret og hjernevasket den danske ungdom vores egen Simon har skam bakket op herom) har jo ikke formået overhovedet at komme med en kritik af kristendommen der er interessant, det hele bygger på den fejlopfattelse at kristendommen er som han og RoseMarie og Tikka bestemmer den til at være, men dette har intet at gøre med det kristne trosliv og dets spiritualitet

Simon er en ren 0) -er og du Arne og Tikka er en sjov blanding af 0) og 1) selv om Tikka kommer fra 2) positionen

-0-0-0-0-

Faktisk i denne tråd præciserer Tikka sin forståelse kristendommen, følger her:

Citat:
Kristendommen forlod jeg længe før, jeg tog ordet på ordet og eksperimenteret med min bevidsthed om det holdt vand, og det gør det - dette at troen kommer af det man hører, hvis man følger ordet - og det ændrede min identitet og "gud" var/blev levende og virkende i mit liv.
Jeg så verden gennem min trosforståelse og gør det stadig lidt.


Viser at hun kommer fra position 2) og stadig har noget 2) i sig, siger hun/han ihvertfald her

Men stadig, det er ikke kristendom, det er mentalt selvsuggestion, hvor man kommer til at leve i en bibelkonkordantisk mentalt troet forestillingsunivers og jo mere man læser i Bibelen og kan nikke genkendende til det man læser grundet tidligere læsninger, jo mere lyser hjernen op, jo mere oplever man hjernens belønningssystem. Men stadig det er mentalt og kun mentalt og vi lever nu i virkeligheden, den hvor vi fødes og dør og skal klare virkelighedens eller vores eksistens udfordringer,,,, og det er her vi finder det religiøse spirituelle, det er på ingen måder kun noget mentalt troet og forestillet
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 07/04/2020 00:07

Hanskrist, du skriver:
Citat:
Skal jeg være 100% ærlig Arne, så tror jeg ikke på du er interesseret i at forstå hvad jeg skriver.

Tværtimod, fordi det ville betyde du skulle tage din forståelse alting op til revision
Mit svar:
Jeg kan give dig ret i, at jeg ikke interesserer mig for dine nedrakninger af andre - heller ikke din ros af dig selv.
Men dét, det interesserer mig er, hvad du står for - forklaret kort, klart og forståeligt.
Og dér svigter du jo totalt!

Jeg tager hele tiden min egen forståelse op til revision, og dér, hvor jeg står i dag, er bestemt ikke, hvor jeg stod, da jeg startede her på Trosfrihed.dk.
Hvis du kunne komme ind til kernen i din tro - og kunne udtrykke den forståeligt - så ville jeg have en chance for at se, om det er noget, der kan give genklang i mit sind.
Men det magter du jo tydeligvis ikke!

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 07/04/2020 07:19

Arne:

Citat:
Hvis du kunne komme ind til kernen i din tro - og kunne udtrykke den forståeligt - så ville jeg have en chance for at se, om det er noget, der kan give genklang i mit sind.
Men det magter du jo tydeligvis ikke!


Det er netop det jeg formår til fulde og jeg har smidt dig det i hovedet utallige gange og endda har du fået det ind med skeer, men du 1): vil ikke eller 2): kan ikke pga beskedne åndsevner og/eller 3): sans for det religiøse spirituelle.

Som Simon du ved måske slet ikke hvad det religiøse spirituelle dækker over. For jer er det tro, noget mennesker render rundt og tror, forestiller sig, nøjagtig som Tikka beskrev det (1)*, som selvsuggestion og forsøg på udenadslære og så evindelige gentagelse den pointe man tror at have fundet i Bibelen.

Du har så forsøgt efter bedste evne at gøre op hermed og er havnet i noget der ikke har noget at gøre med det religiøse spirituelle. Du er slet ikke beskæftiget med SPIRITUALITET Arne og er derfor ikke religiøs, til trods hvad Simon siger af vrøvl om dig, og til trods at du har fået puttet en Kristus ikon oplevelse ind som noget der tæller i dit liv.

Jeg tror simpelthen ikke din personlighed og temperament overhovedet giver dig chancen eller muligheden for at få det religiøse spirituelle integreret i dit liv. Selvfølgelig har det noget at gøre med, både for Simons vedkommende og dit vedkommende, den tid I er barn af, hvor kristendommen ikke var forstået eller ægte, men netop byggede på bibelkonkordantiske overtroiske trosforestillinger, men dette har intet, INTET overhovedet med det kristne trosliv, religiøsitet og dets SPIRITUALITET at gøre, det er blot MENTALT - men kristendommen er ikke noget mental troet og forestillet. Kristendommen er eksistentiel, sådan er den opstået. Jo mere et menneske er beskæftiget med virkeligheden, vores i verdens værens tilstedeværen, kastethed og dilemmaer og konflikter, eksistens, jo større er chancen for at man render ind i kristendommens spiritualitet.

Selv om jeg skrev at det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET ikke er Mentalt forstået som fx noget "bibelkonkordantisk overtros forestillet" så indgår selvfølgelig menneskets åndsevner, forstand og intelligens også som en del af det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET. Mennesket er tænkende, intelligent og sprogliggør alt, især det der er mest af alt livsbekræftende som det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET. Intet står mere på LIVETS side og vil mennesket det allerbedste.

(1)*:

Citat:
Kristendommen forlod jeg længe før, jeg tog ordet på ordet og eksperimenteret med min bevidsthed om det holdt vand, og det gør det - dette at troen kommer af det man hører, hvis man følger ordet - og det ændrede min identitet og "gud" var/blev levende og virkende i mit liv.
Jeg så verden gennem min trosforståelse og gør det stadig lidt.


Dette har aldrig været kristendom, aldrig været i nærheden af kristendom hvad Tikka der hævder. Det er småpsykotisk hjernevask og hjernespind, som Tikka også selv erklærer det at være. At der er nogen der praktiserer kristendom sådan er jo umuligt at forhindre, men det har ingen ben at gå på hos teologer og moderne frie kristne mennesker og ånder.

At kristendommen, det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET aldrig kan være hvad bibelfundamentalisme og Tikka hævder, påstår den er, skyldes især PAULUS. Han har for al fremtid sikret tænkningen en plads i kristendommen og forhindrer blind tro = overtro. Som han har et meget præcist opgør med bogstavstro, bibelfundamentalistisk tro. 1 Kor 2 og 2 Kor 3.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 07/04/2020 13:32

Hanskrist.
Om at udtrykke sig kort, klart og forståeligt skriver du om dig selv;
Citat:
Det er netop det jeg formår til fulde og jeg har smidt dig det i hovedet utallige gange og endda har du fået det ind med skeer, men du 1): vil ikke eller 2): kan ikke pga beskedne åndsevner og/eller 3): sans for det religiøse spirituelle.
Min replik:
Så kan det vist ikke blive mere klart, at du ikke evner at forklare dig - og i stedet dækker dig bag arrogante bemærkninger om dine medmennesker.

Min åbning for det spirituelle ligger i min oplevelse af den værende verden - kortvarigt også mig selv - som et ufatteligt mirakel.
Hvad der er bag dette mirakel har jeg ingen anelse om - og ethvert forsøg på at nærme sig, ville for mig være blasfemi.
I stedet er jeg taknemmeligt og bedst muligt fokuseret på harmoni og kærlighed.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 08/04/2020 15:05

Hej Arne hver dag skriver jeg meget lange opdateringer på Facebook og jeg har nok den mest kendte dansker i vor tid som flittig læser.

Jeg tænker hvilken af de mange opdateringer som bedst ville kunne svare på det du spørger mig om, men du får det fra idag. Det er laaangt Arne, men ihvertfald ikke svært at forstå. Og for de der gider mig er det udmærket letlæseligt, og endda oplysende og fornøjelig læsning her og der om man har tiden og roen med sig og ikke er mig fjendtligt fordomsfyldt indstillet.

Begynder med et billede af Jung.

[img]https://images.app.goo.gl/G5n5qcACSsBuJErR7[/img]


Min kære Jung, Carl Gustav Jung.

Det er mig stadig en gåde hvordan vi i Europa kunne falde for new age mindfulness buddhismen. Psykologien har svigtet, og det betyder vi idag bevilliger millioner og atter millioner til mindfulness der har fået fodfæste på vores hospitaler og universiteter og i psykiatrien, fandeme uhyggeligt hvor lavt et niveau psykologien befinder sig på i vor tid.

Hans [inderens] ønske er at befri sig for naturen og i overensstemmelse hermed gennem meditation at nå frem til en tilstand af billedløshed og tomhed. I modsætning hertil ønsker jeg vedblivende at beholde det levende syn på naturen og de psykiske forestillinger. Jeg ønsker hverken at blive befriet for mennesker, mig selv eller naturen, for alt dette er for mig ubeskrivelige undere. Naturen, sjælen og livet står for mig som synlig guddommelighed, og hvad skulle jeg da ønske mere? (Fra "Erindringer, drømme, tanker" Jung).

Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Joels bog kapitel 3

Jung:

Jeg undgik dem [guruerne], fordi jeg var nødt til at tage til takke med min egen sandhed, og ikke kunne tage imod andet end det, jeg selv var i stand til at nå frem til. Jeg ville have anset det for tyveri, dersom jeg havde lært af de hellige mænd og havde ønsket at acceptere deres sandhed som min. Deres sandhed tilhører dem, og jeg ejer kun det, som skabes ud af mig selv. I Europa kan jeg ikke stifte lån fra østen, men må leve helt igennem mig selv – igennem det, mit indre fortæller mig, eller det, naturen tilbyder mig. – Jeg undervurderer på ingen måde den indiske helliges betydende skikkelse, men frakender mig selv evnen til virkelig at værdsætte ham som isoleret fænomen. Jeg ved for eksempel ikke, om den visdom, han giver udtryk for, er hans egen åbenbaring, eller om den er en talemåde, som har, været brugt på landevejen i tusinde år. […] Hans [inderens] ønske er at befri sig for naturen og i overensstemmelse hermed gennem meditation at nå frem til en tilstand af billedløshed og tomhed. I modsætning hertil ønsker jeg vedblivende at beholde det levende syn på naturen og de psykiske forestillinger. Jeg ønsker hverken at blive befriet for mennesker, mig selv eller naturen, for alt dette er for mig ubeskrivelige undere. Naturen, sjælen og livet står for mig som synlig guddommelighed, og hvad skulle jeg da ønske mere? (Fra Erindringer, drømme, tanker (1961) s.229f.).

Det handler ikke om, at man uorganisk imiterer eller sågar missionerer for noget fremmed (mindfulness), men at man her, hvor vi hører hjemme, opbygger den vestlige kultur, som lider af så megen dårligdom, og til det formål hidkalder den virkelige europæer i hans vestlige dagligdag, med hans ægteskabsproblemer, hans neuroser, hans sociale og politiske vrangforestillinger og med hele hans desorienterede verdensanskuelse (Kommentar zu Das Geheimnis der Goldenen Blüte(1957))

-0-0-0-0-0-0-

I vor tid, tror man psykologi er sind og mentalitet, bevidsthed og opmærksomhed. Men det er overfladisk og sjofel og har intet at gøre med psykologi ifølge psykoanalysen og dybdepsykologien. Ja man har ikke engang åbnet døren ind til psykologien hvis man beskæftiger sig med meditativ opmærksomhed, man er havnet på overfladen, i overfladiskhed og i sind og mentalitet, som intet har at gøre, eller burde have at gøre med psykologien, der er så meget meget mere dyb levende og dynamisk.

I vor tid lever vi i sindet, i mentalitet og rationalitet. Og vi tror fejlagtigt at vi så er beskæftiget med psykologien, men det er et overflade fænomen, som endda mange mennesker skal have hjælp til at komme fri af. Vi har med anden verdenskrig endelig tabt forbindelsen til vores kulturelle rødder, til psykoanalysen, mellemkrigstidens eksistentialisme og livsfilosofier.

Vi er de tabula rasa sjælløse livløse groft manipulerede (instrumentaliserede) mennesker uden nævneværdig psykologisk forståelse, uden sjæl og dybde, forankring, selv om vi tror det modsatte fordi vi forveksler sind og mentalitet (mindfulness) med psykologi. Folk tror deres hypotone depressive kontrol mentalitet og ro på følelser, emotioner og motivationer, er tegn på at være psykolog, psykoklog, men det er det modsatte.

Det er mig til stadighed en gåde, hvorfor det moderne menneske vil placere sig selv i sindet, i bevidstheden, bevidst opmærksomhed. Hvad pokker er det mennesket vil her?????? Vil det moderne menneske ikke ha et liv??? Vil det ikke leve???

Vor tids folkesjæl, folkereligiøsitet, er både hysterisk populisme og hos den priviligerede økonomisk middelklasse gold hypoton kontrol mentalitet, rationalitet, overfladiskhed og angst for følelser, emotioner, bevæggrunde, motivation og motivationer (arketyper intelligens).

I modsætning hertil ønsker jeg vedblivende at beholde det levende syn på naturen og de psykiske forestillinger. Jeg ønsker hverken at blive befriet for mennesker, mig selv eller naturen, for alt dette er for mig ubeskrivelige undere. Naturen, sjælen og livet står for mig som synlig guddommelighed, og hvad skulle jeg da ønske mere? (Fra "Erindringer, drømme, tanker" Jung).

Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Joels bog kapitel 3

Kierkegaard og tidehvervs intellektuelle forståelse kristendommen og så bibelfundamentalisme har drænet os danskere for sjæl, for dybde, for hele den religiøse spirituelle dybdedimension, og vores europæiske kulturelle rødder til kontinental europæisk filosofi fra før anden verdenskrig. Idag er vi intellektuelle fjolser uden sjæl. Og uden sjæl vil mennesket aldrig opdage at det ødelægger naturen, miljøet, fordi vi ikke længere er forbundet hertil. Hvorfor det fandeme er naturvidenskabsfolk der skal opløse os om hvor slemt det står til med naturen, biodiversitet og miljøforurening og vores påvirkning klimaet med menneskeskabt CO2 udledning. Jamen for pokker hvad er der dog sket med os?? Hvad er det der gør at naturvidenskab skal oplyse os om vores ødelæggelse naturen, hvorfor sanser vi det ikke direkte?? Hvilken sans og sjæl (religiøs forbindelse) er det vi har mistet?

Kun sjæl og det religiøse kan redde os. Kun generobringen af sjælen og det religiøse vil kunne redde os. Heldigvis ser vi også tegn herpå. Men det er ikke mindfulness, det stikker meget meget dybere og er en meget mere omfattende forandring og port ind til psykologien, vores sjæleliv og forbundethed naturen, det religiøse, der skal åbnes op overfor.

Lær af dyret, hunden eller ræven eller menneske handyret i dynerne med sit udvalgte hundyr, bemærk hvordan de sanser og orienterer sig via næseboerne, vores gamle lugtehjerne. Der findes en forbundethed (religiøsitet) og sans vi har mistet. Vores livsånd som levende væsner, dyr, må vi genopdage. Mennesket har også dyret i sig selv, ja mennesket skal magte igen sin dyre sjæl, det dyre sjælelige, for vi er sammen med naturen og dyr levende væsner:

“Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.” Første Mosebog 2:7.

Vores åndedrætslige sanselige religiøsitet og forbundethed naturen, alt levende, skal genopdages.

Mennesket må igen se sig selv og sit liv som en kropslig biologisk sanselig i verdens værens tilstedeværelse. Subjekt og objekt må tænkes sammen, iagttageren og det iagttagne (det vi undersøger) må igen tænkes sammen, vi kan ikke længere forsætter i ren objektivitet, det ender galt, nej vi må tænke os selv med i ligningen. Mennesket og insekterne burde også være der, tænkes med, når vi tænker hvor meget høstudbytte kan vi få pr areal enhed? Men vi tænker muld, orm og insekter og mennesker ud af ligningen og har katastrofalt nok kun øje på at målet, højst muligt høstudbytte, der hellige alle midler og der forsvandt menneskets mulighed for igen at kunne trække vejret på landet (uden allergi og astma) og muldens kvalitet og ormene og insekterne forsvandt. Det er hele denne teknologiske industrielle videnskabelige tænkning hvor vi ikke tænker os selv med i ligningen, vi må gøre op med. Mennesket og naturen, subjekt og objekt, iagttageren og det iagttagne, må igen tænkes og forstås sammen, at være i samhørighed værende sameksisterende.

Naturfredning er ikke løsningen, men at fødevarerproduktion ikke udgør en trussel imod miljøet, naturen, og det ikke bare den natur der grænser op til de dyrkede marker, men selve de dyrkede marker, arealer, er der taler om. Idag er det som om natur og miljø organisationer har resigneret og overladt fødevarer produktions arealerne til deres egen triste skæbne under et industrilandbrug der ikke kan stave til miljø og natur.

En dag var der en meget klog mand, der skrev til mig, Hans dine tanker ligner Alexander von Humboldt 's tanker og ideer. Du bør studere ham! Indskudt bemærkning slut. Kender du Alexander Hans? Nej faktisk ikke, men jeg burde nok studere manden som engang var den mest kendte berømte af alle videnskabsfolk. Han var Super Star nr et videnskabsmand, men hvorfor er han blevet fejet ind under gulvtæppet?

Her ovenfor påpegede jeg problemet i forbindelse fødevarer produktionen, når vi tænker mennesket ud af ligningen, fjernede subjekt fra objekt, men hvad med lægevidenskab, også den er, endda også såvidt psykiatri, en ren objektiv naturvidenskab hvor subjekt, mennesket, er fjernet fra ligningen, vores forståelse tingene. Så vi rager rundt i blinde, og får ikke de større sammenhænge og helheder med, og for hvert år der går reparerer vi medicinsk mere og mere på mennesket, og vi dør stinkende af medicinering som et apotek, det hele er så grotesk en udvikling, nøjagtig som med vores fødevarer produktion, landbrug.

Vi er ikke på farbar kurs, det hele råber og skriger på et paradigme skifte. Vi må forlange vores sjæl og religiøsitet tilbage. Vores forbundethed os selv og hinanden og naturen og vores fortid. Fortiden fra før kul/kol og stålindustriens vanvid. Meget er gået tabt og kun hysteri gør at mennesket ikke er brudt grædende sammen. Der er så meget tab og sorg at kun hysterisk ond tro og optimisme og stimulanser holder os oppegående kørende. Vores egentlige tilstand er tab og sorg. Vi er nøjagtig i lige så store veer og smerter som jorden, vores planet, naturen.

Ikke bare jorden, naturen, stønner og sukker og er i ak og ve, stærke veer, også vi mennesker er i stor sorg og smerter over det vi har tabt forbindelsen til på få år. Menneskets mangel på sjæl og religiøsitet er skræmmende. Tidehverv og Kierkegaard og bibelfundamentalisme har selvfølgelig her i landet et kæmpe stort ansvar for en kristendom uden sjæl, følelser og det feminine, uden anima. Også derfor new age overtog lynhurtigt en generation af unge, fordi Tidehverv og Kierkegaard og bibelfundamentalisme, ikke magtede at svare igen, fordi de var sjælløse døde for længst og blot symptomatisk fyldt med intellektuelle filosofiske abstrakte intetsigende spidsfindigheder, der ikke formåede at gribe os om hjertet, i liv og sjæl. Tabet var sket, vi var allerede desillusionerede ateister da new age strømmede ind over os fra USA.
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 08/04/2020 17:38

Hej Hanskrist.
Du skriver en masse om vi mennesker som en del af naturen - en synsvinkel, som nøjagtigt også er min.
Du nævner tillige nogle gange begrebet religiøsitet, men du kommer ikke nærmere ind på det.
Hvad mener du, når du skriver religiøsitet?
Min religiøsitet er jo ganske enkelt, at verden, naturen, er et mirakel, et mirakel som vi mennesker jo selv er en del af - og helst skal være det på en harmonisk måde - ikke voldtage naturen, og ej heller blive talrige son sandkornene på stranden.

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed til denne klode - og alt dens liv heart
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. - 08/04/2020 19:05

Det fremgår dog af sammenhængen hvad jeg tænker på med det religiøse

Uden at det er spot on hvad du spør om Arne, finder jeg det nødvendigt at præcisere følgende forhold:

Uden rigt sjæleligt psykisk liv kan et menneske ikke tænkes hverken at være religiøs endsige havende en kristen religiøsitet

Dogmatisk kristendom og bibelfundamentalisme udslukker og svækker menneskets sjælelige virkelighed, og har gjort dette siden kul/KOL og stålindustrien,

Sjæleligt liv og fylde, rigdom, er ikke oppe i konkurrence med det religiøse spirituelle, ej heller hvis det er den kristne religiøse spiritualitet vi taler om,,,

Her har Jung vist os vejen,

Nå men mit korte svar er at ingen mennesker kan være religiøse udenom en sjælelig udvikling og fundering,

Så uanset hvor rigt et sjæleligt psykisk liv et menneske har og får sig, vil det aldrig kunne svække det religiøse såvel som det religiøse aldrig vil kunne være bekostning af noget sjæleligt,

Vi betaler ikke sjæleligt set en pris som religiøse, tværtimod, de to befrugter hinanden og er gensidige afhængige hinanden

det religiøse gør os ej heller mindre naturvidenskabelig begavet,

Det religiøse er ikke nemme dumme simple forenklede verdensforklaringer, det religiøse er slet ikke beskæftiget hermed, som det religiøse ej heller er at rende rundt og tro noget, at have en lang række trosforestillinger,,, religiøse mennesker har intet af dette med sig

Som det sjælelige psykiske har at gøre med liv, så gælder dette også det religiøse, også dette er relateret til liv, fordi det altid står på livets side, virker livsbekræftende, fx derfor helbredelserne og glæden og entusiasme og begejstring er afgørende centrale spiller i enhver form for ægte religiøsitet, vi ser det udtalt hos Paulus, hvilket det er lykkedes ham at få indbygget i gudstjenesten helt op til vor moderne tid,

Men jeg tror vi skal tá en pause Arne. Det er/var længe fint nok at du læste ihvertfald noget af hvad jeg skrev og går jeg ud fra forstod ihvertfald bare lidt. Så du skal ikke nu stille spørgsmålet hvad jeg mener med det sjælelige psykiske, blot forstå at jeg påpeger at rigt psykisk sjæleligt liv er nødvendigt og befordrende for religiøsitet, og at det religiøse ikke overhovedet erstatter og gør det ud for det righoldige sjælelige psykiske liv

Man bliver ikke idiot af det religiøse, ikke mindre menneske, ikke mindre rigt sjæleligt psykisk

Og det religiøse vil endda styrke vores sjælelige psykiske liv, som vi fx kan blive rask gennem de religiøse livsåndelige kræfter og energier,,, og denne vores raskhed har vi ret til at nyde i frihed, da det religiøse ikke har sat sig på vores raskhed,,, raskheden er givet os, og det religiøse har ikke trængt sig på overfor os, og det samme gælder når det religiøse spirituelle styrker vores psykiske sjælelige liv, så er dette også os givet i frihed, uden det betyder vi er blevet religiøse ind i vores menneskelige psykiske sjælelige liv,,,

det ovenfor er meget principielt vigtigt, fordi mange tror det religiøse spirituelle reducerer os og snylter på os og præger os på en sådan måde at vi nu ikke skulle kunne være som alle andre mennesker,, hvorfor skulle vi dog mangle noget eller være blevet invaderet og invalideret og tynget af noget religiøst spirituelt ,,, nøjagtig som en god nats søvn gør en masse godt for mig uden at jeg betaler den pris at jeg så render rundt og er søvnig resten af dagen,,,,

Jeg bliver nødt til at korrigere denne almindelige udbredte misforståelse tingene,