Den kristne gud og menneskelig blodofring

Indsendt af: Anonym

Den kristne gud og menneskelig blodofring - 04/08/2015 02:45

"Femte Mosebog 12:27
og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på HERREN din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses på HERREN din Guds Alter, men Kødet må du spise.


Den jødiske/kristne bibel er propfyldt med blodofring- MENNESKELIG blodofring. De fleste kristne stoler på, hvad deres præst/prædikant siger og/eller er for dovne eller mentalt udfordrede til at researche selv. Hvor mange mennesker TÆNKER VIRKELIG?? Ud over de åbenlyse mennekselige blodofringer til Jehova, fandt blodbad efter blodbad sted under ledelse af og med diekte ordrer fra dette blodtørstige væsen i form af en lang række krige og andre former for umenneskelighed."

Det er et citat som jeg stødte på i forgårs, da jeg læste op på, hvad kristendommen faktisk har "gjort for verden" ,selvom kristne som regel forsøger at påstå det modsatte, som regel på grund af uvidenhed. Anbefaler klart den hjemmeside.

www.frydenvedsatan.dk
www.afslørkristendommen.dk
Indsendt af: Anonym

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 05/08/2015 15:55

Kan du så udføre telekinese?

https://frydenvedsatan.dk/Telekinesis.html

Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 13/04/2017 08:58

Hej anonym, kan du gige nogle eksempler på at man har ofret mennesker til Jehova ?
Indsendt af: Tikka

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 13/04/2017 15:07


Indsendt af: Jørgen Primdahl
Hej anonym, kan du gige nogle eksempler på at man har ofret mennesker til Jehova ?

Jeg har et svar, selv om det ikke er mig, du spørger.

Jehovas vidner verden over ofre sig selv og deres børn hver dag i deres tjeneste for Jehova.

¨¨¨¨
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 17/04/2017 15:13

Hej Tikka, ja det gør vi da men er det det man forstår ved blodofring, syntes du at det er det ?
Indsendt af: Tikka

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 18/04/2017 04:56


Indsendt af: Jørgen Primdahl
Hej Tikka, ja det gør vi da men er det det man forstår ved blodofring, syntes du at det er det ?

Ikke som sonoffer – det gav Jesus jo en gang for alle ifølge skrifterne, men vidnerne giver deres liv – deres hjerteblod i tjenesten for Jehova, som jo indebærer at være trofast til døden ved at holde hans bud i den verden de lever i.

Her kan man eksempelvis nævne forbuddet mod blod, men det kan også være forfølgelse eller andet som gør man som en Jesu discipel må ofre sit liv på grund af sin tro, hvis man vil være loyal mod den gud man tjener.

*
Ifølge skrifterne skal de som følger Jesus forvente forfølgelse på grund af hans navn, og ud over Jesu frivillige blodofring – sonoffer - er der gennem tiden mange der har givet livet fordi de fastholdt deres tro, og derved er nogle blevet blodofre, da kødets liv i følge skrifterne er i blodet.

3. Mosebog 17:14 For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes.

¨¨¨¨
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 20/04/2017 11:07

Hvornår er det blevet forkert at have et fast standpunkt, og ikke bare have det til man tager et nyt, Jesus var trofast indtil døden er det så ikke også rimeligt at vi mennesker er det.
Du siterer 3. Mosebog 17:14 For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes. Er det med det skriftsted i tanke, er det så ikke rimeligt at Jehovas vidner afholder sig fra Blod at en hver art og i enhver situastion.
Det har så iøvrigt vist sig at afholdelse fra Blod han været bedre end at modtage Blod.
Indsendt af: Tikka

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 21/04/2017 01:02


Indsendt af: Jørgen Primdahl
Hvornår er det blevet forkert at have et fast standpunkt, og ikke bare have det til man tager et nyt, Jesus var trofast indtil døden er det så ikke også rimeligt at vi mennesker er det.
Du siterer 3. Mosebog 17:14 For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes. Er det med det skriftsted i tanke, er det så ikke rimeligt at Jehovas vidner afholder sig fra Blod at en hver art og i enhver situastion.
Det har så iøvrigt vist sig at afholdelse fra Blod han været bedre end at modtage Blod.

Emnet er ikke, om det er forkert, eller hvad der er rimeligt eller bedst, men at:
Citat:
gige nogle eksempler på at man har ofret mennesker til Jehova ?
... og hvad jeg forstod ved blodofring.

*
Jeg forstår dog på dit svar, at du er enig i det jeg skrev, at Jehovas vidner verden over har ofret sigselv og deres børn - og stadig gør det - til ære - i tjenesten for bibelens gud Jahve/Jehova som blodofre både direkte og indirekte. (?)

Men! ... når du så skriver:
Citat:
Hvornår er det blevet forkert at have et fast standpunkt
... så kender jeg ingen trosretning som Jehovas vidner, der gennem tiden har ændret på deres trosforståelse/standpunkt som de har.

Nyt lys kaldes den nye sandhed, når der ændres på forståelsen.

og:
Citat:
Jesus var trofast indtil døden er det så ikke også rimeligt at vi mennesker er det.
Da jeg ikke er kristen, syntes jeg selvfølgeligt ikke, det er rimeligt, at mennesker er trofast til døden i tjenesten for bibelens gud, som Jesus ifølge skrifterne var, da jeg ikke tror på denne guds eksistens.

og:
Citat:
Er det med det skriftsted i tanke, er det så ikke rimeligt at Jehovas vidner afholder sig fra Blod at en hver art og i enhver situastion.
Jo da, hvis man tror bibelens ord skal følges.

Blodforbudet fremgår også i NT.
Citat:
Apostlegerningerne 15:19-20 Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud, men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod.
Bibelselskabets online bibel

¨¨¨¨
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 21/04/2017 13:15

Ja ja du bruger bare et andet ordvalg end jeg gør, jeg ville aldrig kalde det for Blodoffer, jeg ville heller ikke kalde det for offer, det er en anden livsform end de fleste mennesker har.
Hvad angår at ændre på det vi tror så er der nok nogle der kunne lære lidt af det, det er ikke rimeligt at holde stejlt på noget som man finder ud af er forkert, så må man rette ind til det man finder ud af er det rigtige, det er ganske rigtig det man kalder det at lyset gradvist bliver større, det er bare en måde at sige at man får en bedre forståelse af tingene
Indsendt af: Peter

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 12/06/2017 08:13

Hej Jørgen.

Du skriver:

Citat:
Du siterer 3. Mosebog 17:14 For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes. Er det med det skriftsted i tanke, er det så ikke rimeligt at Jehovas vidner afholder sig fra Blod at en hver art og i enhver situastion.


Nu står der helt konkret "I må ikke spise blodet", ikke "I skal afholde jer fra blod i enhver situation og art".

Så det er forståeligt at I ikke vil spise blod, men hvis dette er det I baserer jeres afvisning af blodtransfusion på, så giver det ingen mening.

Også:

Citat:
Det har så iøvrigt vist sig at afholdelse fra Blod han været bedre end at modtage Blod.


Jeg går ud fra at du taler om at spise blod og ikke nødvendigvis at modtage blod via blodstransfusion?

Mvh
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 17/07/2017 10:32

Hej Peter, du må undskylde at jeg nyelig ser dit opslag nu, sådan er set når man skriver mange steder, men der står flere steder at man skal ikke allene undlade at spise blod men helt at afholde sig fra blod.
Som for eksempel i Åbenbaringen 15:29 at I afholder jer fra det der er ofret til afguder og fra blod og fra kvalte [dyr] og fra utugt. Hvis I omhyggeligt holder jer fra disse ting, vil det gå jer godt. Lev vel!“
Indsendt af: Tikka

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 29/07/2017 00:24


Jørgen Primdahl:
Citat:
Hej Peter, du må undskylde at jeg nyelig ser dit opslag nu, sådan er set når man skriver mange steder, men der står flere steder at man skal ikke allene undlade at spise blod men helt at afholde sig fra blod.
Som for eksempel i Åbenbaringen 15:29 at I afholder jer fra det der er ofret til afguder og fra blod og fra kvalte [dyr] og fra utugt. Hvis I omhyggeligt holder jer fra disse ting, vil det gå jer godt. Lev vel!“
Fremhævningen er min/Tikka

¨¨¨¨
Åbenbaringen 15:29?


Du mener vel Apostlenes gerninger 15:29?
Citat:
:at I afholder jer fra det der er ofret til afguder og fra blod og fra kvalte [dyr] og fra utugt. Hvis I omhyggeligt holder jer fra disse ting, vil det gå jer godt. Lev vel!"
NV oversættelsen


(I dit citat øverst skriver du man helt skal afholde sig fra blod - : men helt at afholde sig fra blod.)

Hvad ligger der i ordet afholder ... :at I afholder jer fra det ..." (helt)?

... og hvornår er blod blod?

Dette - hvornår blod er blod - spørger jeg om, fordi jeg mener, det er tilladt Jehovas vidner at modtage bestanddele af blodet ved blodtransfusion.

Hvis dette er rigtigt, hvordan skal det så forstås, at kødets sjæl er i blodet - Hvilken bestanddel af blodet er sjælen i?

*

3 Mosebog 17:11
Citat:
For kødets sjæl er i blodet, og jeg har selv givet jer det på alteret til at skaffe soning for jeres sjæle, for det er blodet der skaffer soning ved sjælen [i det].
NV oversættelsen

¨¨¨¨
Indsendt af: Peter

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 04/08/2017 09:47

Hej Jørgen,

Jeg går ud fra at du mener Apostlenes Gerninger 15:29? Hvis du læser konteksten for verset, kommer der en lidt anden mening ud af det, end hvad du læser.

Når du læser hele kapitlet kan du se, at vers 29 er en del af et brev, baseret på en diskussion mellem medlemmerne af rådet i Jerusalem. Her siger Jakob følgende (19-21): "Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud, v20 men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod."

Jeg kan ikke se, hvordan dette kan lede til en afvisning af blodtransfusion. Især ikke med tanke på, at "vi" skal leve ved at holde Guds bud:

"Min søn, bevar mine ord,
og gem mine bud hos dig.
Hold mine bud, så skal du leve,
min belæring skal være som din øjesten." (Ordsprogene 7:1-2)

Ved at afvise blodtranfusion kan du dø.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 10/08/2017 16:06

Hej, ja selvfølgelig var det Apostelgerninger. Du kan ikke forstå at det også betyder at man skal afholde fra blodtransfusion, jeg går ud fra at du som jeg også mener at det her også drejer sig om blod, Biblen siger at man skal holde sig fra blod i det hele taget, og det mener jeg også er et bud.
Man har i de senere år fundet ud af at det er meget bedre at holde sig fra blod givet i en blodåre, det er rigtig at man kan dø at det men det kan man bestemt også ved at få blod, min mor blev opereret for tarmkræft for nogen tid siden og ville ikke have blod selv om hendes blodpricent var under 2, hun fik så i stedet for et erstatnings produkt der heder EPO med det resultat at hun havde en meget hurtiger opbyggelse af hendes blodprocent. Gud ved godt hvad der er bedst for os mennesker, det er ham der har skabt os
Indsendt af: Simon

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 12/08/2017 17:31

Man kan måske godt blive lidt bekymret over at se/høre JV’ere snakke sig op i det blodrøde felt, med hele hovedet klinet til biwelske lysbilledshows, men det sir selvfølgelig sig selv, at den slags detaljer må ignoreres når de skarpe knive blinker og der er brug for blod i forsøget på at bistå livet i at opretholdes - og havde JV’eren endelig haft mulighed for at stikke hovedet ind på op.stuen for at tjekke om det nu også ér biwlen der er i kikkerten, ja så var denne jo alligevel dejset om på stedet.

Noget der egentlig må vække en smule undren er, hvor lidt tillid JV’ere igrunden må ha’ til deres gud. For når man nu betænker de mange uhyrligheder af bibelske dimensioner som denne alverdens skaber må ha’ på sin samvittighed, ja så burde JV’eren vel være den første der tillægger sin gud samvittighedsnag nok til at kunne indse nødvendigheden af blodbadets ophør. Selv guder kan som bekendt få for meget af egne blodbade, ha’ brug for sund lille tænkepause, som ikke har det fjerneste at gøre med ganske nødvendige blodtransfusioner, der vel bare ikke opstod som guddommelig idé – engang imellem kan man ligefrem mistænke JV’ere for at mene, at biwlen er fuld af mennesketanker…

mvh
Simon
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 13/08/2017 11:08

Hvad er det da en mærkelig masse sammenblandet vrøvl.
Indsendt af: Simon

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 14/08/2017 03:50

Det mærkelige er, at se overtroiske mennesker forbløde og helt miste fornuften, når de læser bibelske eventyr!

mvh
Simon
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 15/08/2017 07:51

Det er jo så din mening at det er eventyr.
Indsendt af: Simon

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 19/08/2017 14:27

Hej du..

Ingen har på noget tidspunkt været i tvivl om at små apologeter i JV tillægger indlært eksegese virkelighedsforankring, samtidig ved vi dog, at de indlærte trosanskuelser med en tidsmæssig afstand til trossamfundets ”inspektorat” ofte indebærer, at mennesker pludselig evner at genkende et digterisk stof for hvad det faktisk ér, nemlig eventyrlige beretninger skabt af ganske almindelige mennesker med en udmærket fantasi, der til tider kan udtrykke sig i symbolske fremstillinger og med kunstnerisk begavelse, og som kan afspejle visse moralske konventioner der i eftertiden lader sig forstå og genkende, ja ligefrem opdyrke, nøjagtig som alle andre former for religiøs dogmetro.
Men altså, digteriske fremstillinger i biblen, ka’ du såmænd frit fabulere over og nyde, helt på linje med andre fortællinger, men det ka’ nok ikke anbefales at du tillægger eventyrlige fortællinger et virkelighedsgehalt som objektivt kildemateriale betragtet. Alene her på debatten, har vi såmænd set flere exempler på hvad en sådan selvforvirring kaster af sig, og det er ikke altid noget kønt syn..;)

mvh & god weekendsol..
Simon
P.s.: Forøvrigt ser jeg ingen grund til oprør over de bibelske eventyr, idet de jo er selve fundamentet hvorpå overtroiske mennesker med fryd himler..;)
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 20/12/2017 19:22

Det er så din mening.
Indsendt af: Simon

Re: Den kristne gud og menneskelig blodofring - 22/12/2017 12:27

P.s.: det var nu en forklaring, på det meningsløse i at fordunkle et yderst genkendeligt eventyrligt poetisk tankestof i bl.a. bibler.

mvh & god jul du..
Simon