annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 9547474
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1883723
Et andet syn 1677771
Jesu ord 1263711
Den Evige Filosofi 1065397
Galleri
IKON AF KRISTUS
Hvem er online?
2 registrerede Gerth ,(1 usynlig), 167 gæster og 14 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Skriv et nyt svar.


Smilies Opret hyperlink Opret link til e-mailadresse Tilføj billede Indsæt video Opret liste Fremhæv noget tekst Kursiv tekst Understreg noget tekst Gennemstreg noget tekst [spoiler]Spoiler tekst her[/spoiler] Citer noget tekst Farvelæg noget tekst Juster skifttype Juster skiftstørrelse
Gør tekstruden mindre
Gør tekstruden større
Indlæg ikon:
            
            
 
HTML er slået fra.
UBBCode er slået fra .
Indlæg valgmuligheder
Som svar til:
Skribent: Gerth
Emne: Re: Gerth Drost

Dette emne blev oprindeligt skrevet den 9 juni 2019.


EN ANBEFALING TIL VERDENSFRED

Jeg henviser til mit forrige relevante emne - jeg har nyt at fortælle.

T skriver: " Matt/24 - og den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme - Guds rige er et teokrati, og jeg ved ikke hvordan du forestiller dig et gudsstyre, uden der er magt bag. Selv om du kokser rundt i - Jeg Er - er der dog den forskel, at menneskene ifølge biblen trods det at være skabt i guds billede kun er/lever en vis tid modsat skaberen og livets opretholder hvis navn er Jahve."

Hej T
I Lukasevangeliet svarer Jesus farisæerne angående hvornår, at Guds rige vil komme: " Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." Den sidste sætning i det overstående gengives i andre oversættelser som: " Guds rige er inden i jer." Jesus beder om Guds rige i Fadervor, hvor han siger: " komme dit rige."

De ord om ´riget´ lyder som den usynlige Helligånd i os alle men, den ligesom jeg tilhører også det guddommelige selv evigt, som er skaberen af alt. Således jeg er forevigt og altid åndeligt et med det guddommelige, som også sådan er med jer alle til enden, hvor døden spirituelt set er en illusion, altså ikke virkeligt. Der er kun en´ helligt tidløs ånd, hvilken det guddommelige, jeg og alle folk har tilfælles sammen. Jesus har ifølge Biblen lovet evigt ´liv´ men, jeg fortolker ikke dette som et evigt materialistisk paradis på Jorden. Ifølge flere af de mest fornuftige internet leksikons, er det kun Jehovas vidner som kristne og Islam, der håber på i hele verden et teokrati. Jeg synes, at Jødedommen med dens religiøse love fra profeten Moses virker ligesådan. Sikke noget diktatur og for gammeldages tænkning, synes jeg, der kommer med noget nyt til jer. En ny frelserskikkelse som en personifikation af det guddommelige er jo ikke alvidende. Biblen nævner et tusindårsrige og ordet ´Rige´ men jeg har ikke online på internettet endnu fundet nogle eksempler på et fremtidigt ´Guds´rige eller ´gudsriget´, altså hvor det maskuline som kun et mangelfuldt hankønsord ´gud´ er indbefattet om det, som mange religiøse mennesker fortolker til at være profetier. Så vidt jeg ved, er der i den kun omtalt - Et rige? Et nyt rige er globalt muligt men uden det patriarkalske navn ´Gud´. Man er lig det guddommelige, som lever igennem mennesket, der kun med sin frie vilje kan blive frelst som et bevidst valg. Frelse kan kun ske frivilligt helt uden et magtmisbrug af nogen/noget. Dette som: Mennesket, hellig ånd og den guddommeligt større end alt som skaberen af det. Lev i verden som et evangelium, hvor i prædiker Helligåndens ord og udtrykker noget guddommeligt ved at være dette rige. Fred være med jer.

Vigtig analyse af min tekst:
Efter jeg havde nedskrevet dette svar til T om nutidens rige med håbet om Helligåndens fred og som den jeg er, opdagede jeg som en videre afklaring i mine ord en større mening og sammenhængende med flere andre skete ting. Her er forklaringen med eksempler på det svar og dets relevante skete! Det er årevis siden, at jeg sidst har læst Biblen og det var på biblioteket. For at kunne svare på hendes skeptiske kritik, undersøgte jeg derfor på noget mere om dette på internettet, fordi jeg havde en kraftigt stærk intuitiv fornemmelse af, at dette bestemt ikke er tilfældigt.

1. Kasseassistenten i butikken talte om pinsen. Jeg vidste ikke personligt endnu hvad, at den handlede om andet end noget Jesus værk, hvor nogen derfor har en lille ferie i denne tidsperiode ifølge kalenderen.

2. Jeg skrev senere en tekst som et svar til T, der åbenbart har en kontekst som relevant til både pinsens historie og en anden person H´s tidligere sammenligning om mine budskaber med en ifølge mange religiøse folks fortolkninger som værende en profeti fra Biblen: " Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner."

3. Jeg fandt en artikel om Jesus ord til Apostlene som: " Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer." Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde - Modtag Helligånden! I artiklen nævnes af skribenten: " Der er gammel kirkelig tradition for, at man, når der skal prædikes over denne tekst, benytter lejligheden til at tale om det kirkelige embedes magt og myndighed. Det lyder unægtelig af magt. Mon ikke vi skulle lade det stykke tradition ligge."

4. Jeg læser noget teori om Pinsens betydning: " Pinse kommer af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder "halvtredsindstyvende" (dag efter påske) og er en kristen højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme. I 2019 ( idag ) falder pinsedag den 9. juni. Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det ti dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom en lyd som af et kraftigt vindstød og tunger som af ild kom til syne og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Helligånden og begyndte at tale på andre tungemål, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem – denne episode kaldes normalt ´pinseunderet´. Pinsen regnes således traditionelt for den kristne kirkes fødsel." Det minder om det med Helligåndens metaforiske betydning om en fornyende dåb og jomfru Marias fødsel af Jesus som et godt nyt liv. Johannes Døberen sagde om Jesus: "Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, han skal døbe jer med Helligånden og ild." Profeten Jesus i NT udtrykte det således, hvor han optrådte i kraft af Guds ånd, som han fik ved dåben og netop derfor er kendt som frelseren Messias/Kristus - den salvede.

5. Jeg fandt så ud af i min kalender, at pinsetiden faktisk kommer nu, hvilket jeg i forvejen havde gættet til at omhandle noget skæbnebestemt på grund af min nuværende mystiske oplevelse.

6. Jeg anede ikke selv, at mine ord til alle, de var helt præcist sket som noget på det perfekte tidspunkt her, hvor jeg skrev: " Fred være med jer ", at de netop er ligesom med Jesus såkaldte missionsbefaling, hvilken jeg også lige måtte læse om: Missionsbefalingen - Betegnelse for de afsluttende ord i Mattæusevangeliet, hvor Jesus befaler sine disciple at gå ud og gøre alle folkeslag til sine disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Missionsbefalingen kom til at udgøre den bibelske begrundelse for kristen mission, ligesom den også afspejles i kirkens dåbsritual. Bemærk, at jeg fortalte noget vedrørende den, jeg er i henhold til Jesus og i relation til Moses møde med det guddommelige, hvor han egentligt også blev kaldet til en mission med ordene: " Jeg er den, jeg er! Og Sådan skal du sige til israelitterne - Jeg Er har sendt mig til jer."

7. Og derefter så jeg en anden artikel, hvor der blandt andet var skrevet noget, der er som her i emnet eksempel nummer to om Åndsudgydelsen: " Disse ord hos profeten Joel har også fået en plads i Det Nye Testamente, idet apostlen Peter citerer dem i sin store tale i Jerusalem på den første pinsedag. Det var jo blandt de første kristne en meget velkendt måde at bruge Det Gamle Testamente på, også Jesus selv gjorde det, at man tolkede de gamle profeters udsagn ind i aktuelle og kommende begivenheder."

Jeg undrer mig over hvorfor, at jeg kan ´se´ dette for mig men, jeg siger glædeligt: " Tak for denne gave." Det er et lykkeligt varsel om, at man være det gode lys i verden.
Seneste indlæg
Livskvalitet
af Gerth
02/07/2022 05:45
PROSTITUTION, PORNO OG LGBT I DANMARK
af Gerth
28/06/2022 17:19
korrigere misforståelser
af somo
28/06/2022 13:09
Kommer alle gode mennesker i himlen når de dør?
af Gerth
27/06/2022 11:04
Gudedrik...
af ABC
21/06/2022 21:24
Nyheder fra DR
SAS-forhandlinger fortsætter: Klokken e..
02/07/2022 00:12
Udenlandske stjerner vilde med københav..
02/07/2022 00:02
Danskerhold ramt: Corona hos Quick-Step
01/07/2022 23:24
Ukraine beskylder Rusland for at bruge f..
01/07/2022 22:52
Norsk chefmægler kort før deadline i S..
01/07/2022 22:02
Nyheder fra Religion.dk