annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 4373965
Et andet syn 1166659
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 923831
Jesu ord 812811
Spirituel omsorg 770509
Galleri
Hvem gemmer sig bag HansKrist
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 392 gæster og 242 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 52 af 112 < 1 2 ... 50 51 52 53 54 ... 111 112 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#27740 - 15/07/2019 01:22 Re: VÆREN - IKKE-VÆREN [Re: Arne Thomsen]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1326

Arne:
Citat:
En gang imellem får jeg den fantasi, at den kærlighed, jeg råber op om, er den sande Kristus - og at det er dogmerne, der er eventyr - samt at "Guds Rige" er her og nu - for os alle.
Men det kan jo nemt tolkes som "hedninge-snak"

Man kan jo ”strikke” løs som det passer en smiler og jeg har hørt mange menneskers forskellige trosforestillinger gennem årene.


"at den kærlighed, jeg råber op om, er den sande Kristus"

Nu ved jeg ikke, hvad du mener med den sande Kristus, men Kristus betyder: den salvede …

I de hebræiske skrifter blev konger og præster salvet med olie, men Jesus og hans disciple blev salvet med hellig ånd …

Disciplene omtales i 1. Peter 2:9 som " ... en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskabab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt ...” ... Så Kristus er konge.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Pet/2


”samt at "Guds Rige" er her og nu - for os alle. ”

Thjaee … bom bom … Guds rige er et teokrati … men ja, invitationen er til alle.

Bibelsk er guds rige pt i himmelen og som et åndeligt fællesskab blandt de troende på jorden som venter på, den bliver renset, for de som ødelægger den så guds vilje på jord vil ske fyldest, som der bedes om i fadervor.

Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
Mathæus 6:9-10
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/6

¨¨¨¨
Top Svar Citer
#27741 - 15/07/2019 03:25 Re: VÆREN - IKKE-VÆREN [Re: Arne Thomsen]
Gerth Offline
godt igang
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 317
Sted: Odense, Danmark
Hej alle

HansKrist: " 1 - Som iøvrigt blomster i vor tid som sjældent nogensinde, det religiøse engagement er meget stor i vor tid. 2 - Jeg savner et modspil. 3 - uden religion til at værne om ægte spiritualitet ville der være en risiko for at den vitale spiritualitet enhver religion er grundet på, grundlagt på, udsprunget af, ville gå tabt,, dette ville være en katastrofe hvis dette skete såvidt den urkristne paulinske spiritualitet, der har så meget at give vores moderne konfliktfyldte tid, verden. 4 - ja den kristne spiritualitet udmærker sig,,, den er anderledes en new age mindfulness buddhismen og end islam fx. 5 - Guds rige er med andre ord 'anarki' i ordets positive betydning af frihed fra enhver form for magt og vold. Der findes således i kristendommen en tradition for radikal magtkritik fra oldkirken til idag. 6 - EU er KIRKEN eller KIRKEN er EU, ikke 1 - 1 men det er et resultat af eller virkning af kristendommens store indflydelse på europæisk politik og har givet det meste af Europa, befolkningen, fred og trivsel af en lang periode aldrig set før historisk. Hej ABC, Paulus ville elske at have dig i sin menighed - ja KIRKEN er for dig min ven - fordi du har potentialerne til at blive KIRKE i verden endnu mere end du allerede er. 7 - Jeg kender kun Kirken og kristendommen der kan slukke den paranoia tænkning og aggressive konfrontation højre fløjs populismen konstant italesætter imod islam. Vi har ikke brug for deres krigsretorik og meget mangelfulde forståelse kristendommen. Vi må svare dem igen, for ellers bliver kristendommen en aggressiv modbydelig krigsreligion, hvis vi lytter til højrefløjs populismens forståelse af kristendommen."

Hej Hans
1. Det er jeg ikke enig med dig i. Ifølge Wikipedie - Begrebet spiritualitet har vundet meget frem i de senere årtier, men der findes ikke nogen alment accepteret definition af, hvad ordet dækker over. Nogen forbinder begrebet spiritualitet med religion, mens andre modstiller de to begreber og mener, at spiritualitet og religion er to forskellige fænomener, der ikke har eller ikke behøver at have noget med hinanden at gøre. De seneste årtier har spiritualitet fået en meget stor udbredelse i Vesten. Der findes i dag både religiøse, alternative, eklektisk, individualistisk, ateistiske, psykologiske og videnskabelige tilgange til spiritualitet. En del af den moderne spiritualitet er forankret i en videreførelse eller genoplivning af den åndelige tradition inden for kristendommen eller andre religioner. For eksempel oplever kristendommens spiritualitet i disse år en form for renæssance. Den kristne spiritualitet blomstrer således op over hele verden, både inden for katolicismen og protestantismen samt i andre sammenhænge. De senere år har oprindeligt spirituelle praksisser fra hinduismen og buddhismen også vundet stor udbredelse i Vesten. Det gælder især meditation og yoga, hvor det religiøse indhold ofte fjernes. Genopdagelsen af den kristne spiritualitet findes blandt andet inden for dele af den danske folkekirke. Det viser sig blandt andet ved genoplivning af kristen meditation. Den samme genopdagelse gælder inden for den danske folkehøjskole, hvor nogle enten forsøger at genoplive den spirituelle dimension i N.F.S. Grundtvigs tanker eller prøver at vende højskolen mod en nyere spiritualitet. En anden del af den moderne spiritualitet kaldes også populært for det alternative og er forbundet med den såkaldte New Age-bevægelse, der er en bredtfavnende betegnelse for en række beslægtede tilgange til åndelighed. Betegnelsen henviser til en tro på, at vi er på vej ind i ‘Vandmandens tidsalder’, der vil vare i 2000 år. Betegnelsen blev lanceret af teosoffen Alice Bailey i 1932. Noget af New-Age bevægelsen er nyreligiøs og tror på, at der findes en fælles, religiøs kerne i alle religioner, eller at der findes en kosmisk guddommelighed, der bl.a. manifesterer sig som overnaturlige "energier" og diverse mellemvæsner såsom engle og skytsengle. I Danmark har New Age bevægelsen blandt andet samlet sig om tidsskriftet Nyt Aspekt. Alice Baileys bog Undervisning i den nye tidsalder udkom på dansk i 1979 på Borgen. De senere år er New Age bevægelsen blevet afløst eller udfordret af Next Age, der er mere individualistisk, og som ikke sætter sin lid til en utopi om en fuldkommen harmonisk tidsalder. Denne bevægelse er mere subjektiv og fokuseret på, at mennesket har en kerne, som kan dyrkes og udfoldes via bestemte teknikker og en særlig opmærksomhed. Undersøgelser viser, at spiritualiteten vokser over hele den vestlige verden. En undersøgelse af den amerikanske befolkning viste, at andelen af befolkningen som er spirituelle er markant voksende: 27% opfattede sig som spirituelle men ikke som religiøse, 48% opfattede sig både som religiøse og spirituelle, 6% var kun religiøse, mens 19% af befolkningen hverken var spirituelle eller religiøse. En dansk undersøgelse fra 2013 viste, at befolkningen ikke er blevet mere sekulære over de sidste 30-40 år, men at spiritualiteten vokser, mens kristendommen svinder: Op mod 70 procent af danskerne er enten religiøse eller spirituelle, 20-25 procent har ikke taget endelig stilling, mens 5-10% af befolkningen er ateister. For nogle årtier siden eksisterede der en forholdsvis bred kritik af det alternative og New Age. I dag er New Age svundet ind, og efter som den nyere og mere moderne spiritualitet omfatter alt fra religiøse til ateistiske og naturvidenskabelige tilgange, findes der ingen udpræget eller samlet kritik af den moderne spiritualitet. Dog har især den konservative religion flere steder vendt sig imod den spirituelle opblomstring, som nogle opfatter som en trussel mod meget traditionel religion.
Jeg har for nogle år siden ´tilfældigvis´ set på en café i Kristeligt Dagblad, at en kristen person var bekymret over det nu rekordhøje frafald / udmeldelse af kirken ifølge statistikken. Der sker noget andet spirituelt på en ny måde, hvilket jeg har rollen til at være en repræsentant for fra det guddommelige med Helligånden til folket.

2. Bed om dette og du skal få det nu.

3. Biblen citat vedrørende den nye himmel og den nye jord ligesom det med dåbens betydning om en spirituel fornyelse - Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt! - Det med ´alt´ kan man selv fortolke og den slags forandringer eller forvandling men, alle religioners hellige skrifter er gamle idag og noget nyt er derfor åndeligt sket med mig til inspiration i verden, fordi igen jeg er den, jeg er. Projektet OPLYSTHED handler blandt andet om, at man kan have spirituel interesse i det guddommelige med Helligånden uden at være religiøs. Dette er heller ikke det samme som med New Age troen frem til de seneste årtier, hvor de bare mest kun inspireret som viden fra forskellige religioner og andet okkult blander uden en personlig selvstændighed alt sådan noget sammen til deres egne personlige religioner uden Helligåndens vejledning som sandheden i dem selv. De søgte efter åndelig oplysning udenfor dem selv ved blandt andet at besøge påståede guruer eller avatarer samt læsning af nye påståede ´kanaliserede´ budskaber fra sjæle, rumvæsener, engle, oplyste stormestre og så videre og jeg er ikke ligesom det. Jeg har netop på det seneste mødt en ældre kvinde, som tror på dens slags endda med et kors på halskæden, hvor jeg har advaret hende om, at den slags medier er ikke ligeså rene kilder som profeter eller en frelser/Messias. Hun påstod for ulogisk: " Asger Lorentzen om den nye Kristus impuls uden en ny slags Jesus inkarnation er rigtigt, fordi jeg mediterer med den samme energi som ham og jeg har hørt Gud sige til mig, at jeg har kæmpet hårdt nok som en hjælp for andre og derfor skal jeg istedet nu bare kun passe godt nok på mig selv. Jeg er en lysarbejder fra en anden planet." En ting er hendes tro på en sandsynligvis falsk budbringer og noget helt andet til forskellige fortolkninger er så de ifølge denne person nogle for mig at se irrelevant trøstende ord.

4. Jeg henviser til mit svar her i dette indlæg nummer et. New age spiritualiteten startede i 1970érne med hippiebevægelsens oprør om forskellige ting.

5. Ifølge et lekson betyder Anarki - Det græske ord ἀναρχία anarkhia, der betyder ´fravær af et styre´ (sammensat af ἀν- an- "uden" og ἀρχία arkhía ´styre´). Anarki har en række forskellige, men relaterede betydninger, Fravær af nogen form for politisk autoritet og/eller socialt hierarki. Politisk uorden og forvirring. Fravær af styrende principper som fælles standarder og mål.
Nå, det lyder altså som om, at du ønsker kirken som et nyt teokratisk rige på Jorden, hvilket jeg ikke vil? Den jødehadske Martin Luther reformerede protestantisk i Europa den katolske kirke, der derfor mistede meget magt i Vesten. Jeg arbejder nu på den næste nye åndelige udvikling som, at alle slags helligt religiøse bygninger inklusiv alle kirker bliver mere og mere overflødige. Helligånden er ikke sådan nogle konkrete ting og frelsen sker kun i mennesket. Også profeten Jesus har udtrykt noget lignende om Helligåndens kraft uden dåben som et fysisk materialistisk religiøst ritual i Biblen: " Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og af kvinden med blødninger - Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.« Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: »Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.« Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.« Og fra det øjeblik var kvinden frelst."

6. Nej, en mand med ateistiske overbevisninger har fortalt mig, at istedet for kirken var det den Franske Revolutions menneskerettigheder, der førte til en godt mere socialistisk udvikling og senere dannelsen af FN. Mon ikke også, at folk var blevet trætte af anden verdenskrig i Europa?

7. Jeg har netop idag snakket med en gammel muslimsk indvandrer, som lød gammeldages i hans tro men, han sagde smilende til mig: " Jeg er ikke en fundamentalistisk muslim." Han forstod mine ord om respekt for hinandens forskelligheder i samfundet og han tog min prædiken om kønnenes ligestilling uden en mandegud det rimeligt pænt. Dog ved jeg ikke om, han gider at snakke med mig igen.

Arne Thomsen: " 1 - Gerth's tilgang til det spirituelle er tydeligvis baseret på mega-store spirituelle oplevelser, som fordrer udadvendt aktivitet, og som er under udvikling.

2 - Jeg er jo ikke i stand til at være med her, da jeg ikke er troende.

Hej Arne
Tak, Men også ligesåmeget ´indadvendt´, fordi i burde have med ´hjertet´ et personligt ansvar om tro med Helligånden som moderniseret tanker, fornuftigt gode spirituelle indsigter og fri selverkendelse ligesom, at jeg er sandheden fra den guddommeligt evige kilde til alt. For bedst at kunne ægte hjælpe andre folks sind åndeligt uden selviske intentioner, skal man først også selv således være helbredt.

2. Du virker som en, der tror spirituelt på noget guddommeligt større end alt ved kategorien ´tro og videnskab´ i emnet - Hvad skal vi med folkekirken? - Der skrev du: " Min religion består af en ydmyg beundring af den ubegrænsede overordnede ånd som åbenbarer sig selv i de spinkle detaljer vi er i stand til at opfatte med vores svage og matte sind." ???

Ilden brænder i mig men, det virker også som om, at den tilmed er mellem jer her nu? Som nogen i emnet skrev: " Der er gang i den." Da jeg efter nogle dage med mit nye projektarbejde vendte tilbage, havde i fyret omkring 40 kommentarer af.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27742 - 15/07/2019 17:24 Re: VÆREN - IKKE-VÆREN [Re: Gerth]
Apiqoros
Uregistreret


Jeg går ud fra at det første du skriver, er en respons til et indlæg af HansKrist; dette forholder jeg mig på ingen måde til. Det er mange år siden, jeg holdt op med at læse noget af denne wannabe intellektuel.

Jeg beskæftiger mig her kun af dit brug af Wikipedia (den danske).

Den danske Wikipedia er blevet meget bedre (den er dog stadig ikke på højde med den engelske). Den bliver stadig bedre grundet et stort frivilligt arbejde af dedikerede mennesker, der mener at viden skal være gratis tilgængelig for alle.

Du Gerth, som så mange andre, laver et jask af et indlæg og her mener jeg hele indlægget; det kan du gøre som det passer dig, jeg tvivler dog på at der er mange, der orker at læse denne mur af tekst.

Med hensyn til Wikipedia bliver det direkte fordrejende, da du dels udelader hele sætninger dels hele afsnit. Du kunne, medmindre du har en bestemt hensigt med dine udeladelser, nøjes med at give et link til den artikel du bruger og give en kort beskrivelse af det du ønsker, der skal lægges mærke til.

Jeg så at du havde anført 'Ifølge Wikipedie' hvorfor så ikke lægge et link ind?

Det er god debatskik at give link til, hvor man henter sine oplysninger fra, når det ikke er egne tanker og meninger man fremlægger.

Det som folk kunne få klarhed på ved at klikke på linket:

https://da.wikipedia.org/wiki/Spiritualitet

- er at de utrættelige medarbejdere har et par bemærkninger til omtalte artikel.

Øverst er der denne information:

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Nederst er der en supplerende oplysning:

Stub
Denne artikel om pseudovidenskab er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.


Disse meddelelser er vigtige at få med. Alle kan skrive en artikel i Wikipedia og alle kan redigere den, derfor er der mange som anser Wikipedia som overflødig eller underlødig men bruger man den rigtig er der mange gode artikler at lære noget af.

Det vigtigste ved en Wikipedia artikel er:

https://da.wikipedia.org/wiki/Spiritualitet#Referencer

Referencer

Ønsker man at vide mere om emnet, er dette afsnit nyttigt:

https://da.wikipedia.org/wiki/Spiritualitet#Litteratur

Litteratur

En Wikipedia artikel har altid en Indholdsfortegnelse med særskilte link til de forskellige afsnit; det burde derfor ikke være særligt svært at komme med ordentlig information om hvad man bruger fra artiklerne.

Det er i alles interesse at behandle Wikipedia materialet ordentlig, det skulle gerne blive den store gratis encyklopædi alle frit kan bruge.

Apiqoros
Top Svar Citer
#27753 - 16/07/2019 16:58 Re: VÆREN - IKKE-VÆREN [Re: Hanskrist]
Gerth Offline
godt igang
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 317
Sted: Odense, Danmark
HansKrist diskuterede imod Tikka om Simons mystiske alliance med ´hende´: " Under normale omstændigheder ville Simon have været over dig og denne din position, også noget Gerth undrede sig over han ikke var, og ja det tror jeg vi alle har undret os over, som om han kender dig."

Hej Alle
Min endvidere analyse er, at Simon indtil videre kun kritiserer alle, som ikke er kristne. Han personforfølger ikke Tikka og HansKrist. Måske Simon på den måde er kristnes online korsridder? Han er heller ikke efter ABC men, den profil er også bare en internet trold med spam og sjove ord ligesom en kommentator for underholdningens skyld, så dette program ( forum ) kan fortsætte med showet+reklamer og flere seere statistisk? Har ABC drillet HansKrist´s og Tikka´s emner ( tråde )? Det er ligeså morsomt, at den livligt aktive nye spam trold ved navn Apiqoros, den hedder oversat til dansk noget om kætteri. Hvad laver jeg her, hvis ifølge en af jer her i denne tråds opfattelse ved en kommentar et scenarie er, at dette sted ikke er interessant nok for internet troldes arbejde eller virksomme kampe, der nu officielt kun har få medlemmer og ikke mange læsere sammenlignet med eksempelvis det større Selvet.dk? Det er ligesom en åndelig børnehave, fordi kristne er jo guds børn - griner.

Jeg har altså ikke fundet andre ligeså gode ´gratis´ debat-diskussion-oplysende forums andet end Facebook og lignende kopier af den. Det er faktisk instinktivt for skræmmende dårlige informationer uden varsel, at Youtube ved reklamer pludseligt skruer chokerende helt op for lyden i reklamer, der viser filmtrailere vedrørende voldelige aktion klip, gys til mere angst, frygteligt blodige splatterfilm og uhyggelige thrillere. Uhhh, her fremvises lige nu en dejligt seksuel reklame om en BH. Jeg blev engang på Selvet.dk smidt blokerende ud af dens ledende administrator dog med vistnok en bevarelse af mit daværende virke, fordi der var for høj en internet trolde aktivitet imod mig generelt sådan i alle folks emner. Jeg havde som et socialt eksperiment en tråd om mig selv med overskriften ´EN PROFETS DAGBOG´ og der skulle alle negativt aggressive reaktioner fra dens brugere åbenbart skjules for en istedet mere falsk god stemning som kun noget pænt hyggeligt uden konflikter og problemer på facaden. En hel del af den slags dramaer har derfor de magtfulde ledere for denne side slettet.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#27784 - 24/07/2019 17:14 Re: VÆREN - IKKE-VÆREN [Re: Gerth]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5127
Sted: Sydsjælland
Hej alle.

Efter mere end 10 års deltagelse her på Trosfrihed.dk føler jeg stor taknemmelighed for alt, hvad dét har givet mig.

Dét, jeg især er taknemmelig for, er den afklaring, jeg lidt efter lidt har opnået - dels ved at erfare andres tanker og idéer, men især ved at formulere egne tanker og idéer, hvilket førte/fører til stadig nye perspektiver, og som - i hvert fald foreløbig - er endt med en dyb, dyb respekt for det totalt ufattelige: VÆREN - en respekt, der egentlig ligeså ufatteligt føder en altomfattende kærlighed - og en længsel efter, at denne kærlighed skal være helt ren.

At jeg ikke har nået dette mål er tydeligt - især når jeg tænker på min egen død - dels angsten for en kommende dødskamp - og dels at skulle acceptere egen ikke-væren - ikke længere at eksistere.
Til gengæld er netop dét - for mig - en kilde til glæde over livet her og nu yeah
Men sådan er det jo, vi har alle hver vores måde at opleve tilværelsen på blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
annonce
Side 52 af 112 < 1 2 ... 50 51 52 53 54 ... 111 112 >


Seneste indlæg
Gerth Drost
af Arne Thomsen
14/12/2019 19:09
Mellemrummet
af Simon
14/12/2019 04:18
OPLYSTHED
af Arne Thomsen
13/12/2019 21:29
Lyser på vej
af Simon
12/12/2019 21:32
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
08/12/2019 11:53
Nyheder fra DR
Kaotisk klimatopmøde sender (igen) CO2-..
15/12/2019 13:30
Voldsomme vindstød vælter træer: 'Hel..
15/12/2019 13:00
Få et tilgodebevis på brugt fyrværker..
15/12/2019 12:57
Danskfødt skuespillerinde død: 'Fransk..
15/12/2019 12:45
Åbent brev fra Corbyn: Beklager Labours..
15/12/2019 11:47
Nyheder fra Religion.dk
Jim Lyngvild skal udsmykke kirke i Faabo..
13/12/2019 06:30
I Danmark lever antisemitismen i bedste ..
12/12/2019 07:12
Forsker undersøger muslimske kvinders e..
09/12/2019 06:11
Asatroende tænder lys som nedtælling t..
05/12/2019 13:48
Hvem vil ikke have jøder som naboer?
05/12/2019 06:27