annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 3369738
Et andet syn 1117877
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 836428
Jesu ord 765732
Spirituel omsorg 746458
Galleri
Når andre stjæler fokus....
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 113 gæster og 18 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 4 1 2 3 4 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#26711 - 15/01/2019 12:51 Rizq af Allah og Zakat
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 608
En af de mest grundl�ggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal f�, pr�cis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre.
وَمَا مِن دَآبَّةٍ۬ فِى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا

وَمُسۡتَوۡدَعَهَا‌ۚ كُلٌّ۬ فِى ڪِتَـٰبٍ۬ مُّبِينٍ۬

�Og der findes intet v�sen p� jorden, uden at dets forsyning afh�nger af Allah. Og han kender tiden og stedet for dets endelige bolig og midlertidige opholdsted. Det hele findes i en �benbar opg�relse, dvs. Lauh il-Mahfooz.�
[MOQ. Hud 11:6]

Efter en unders�gelse bliver det tydeligt at en af de mest fundamentale �rsager til ulydighed overfor Allah (swt) kommer fra menneskets overlevelsesinstinkt. Alts� at en muslim beg�r Haram, fordi han �nsker en materiel nytte, eller fordi han frygter at miste den.
Nogle muslimer besidder ikke denne erkendelse reelt og de vil v�re ulydige overfor Allah (swt), pr�cis fordi de frygter, at de vil miste deres levebr�d og dermed sulte. P� den anden side er der en del af dem, der besidder denne anerkendelse fuldt ud, men de fejlapplicerer den.
�rsagen bag denne forvirring om Rizq har to vinkler:
1) En bed�mmelse af udtalelsen, k�det sammen med realiteten og,
2) En manglende forst�else af den sande mening med, at Rizq er fastsat af Allah (swt)

1) Realiteten: Erfaring med dagligdagen viser, at folk har en delvis, om ikke en fuldst�ndig kontrol over deres levebr�d. Vi ser dem, som er bedre uddannet eller kvalificeret, h�jst sandsynligt vil tIlegne sig velstand nok, udelukkende p� grund af deres kvalifikationer; og at de kan arbejde h�rdt for at tjene flere penge til sig selv. Det er tydeligt, at jo h�rdere man arbejder, og jo mere kvalificeret man er, desto flere muligheder har man til sin r�dighed, og s�ledes f�r man det bedre materielt set. Og dem der er dovne, eller ude af stand til at arbejde, uanset af hvilken �rsag, har tendens til at v�re fattige. Dette f�rer lynhurtigt til konklusionen, at folk har kontrol over deres Rizq. Jo mere materialistisk og h�rdtarbejdende man er, desto mere tjener man. S� at sige, at Rizq er fastlagt af Allah (swt), udfra realiteten alene, giver ikke mening hos disse personer.
2) Forst�elsen: Dette p�virker muslimernes attitude og adf�rdsm�nster ligesom det forrige punkt ang�ende realiteten, men denne gang i den helt modsatte retning. Hvis Rizq er fastlagt af Allah (swt), s� er der ikke noget man kan g�re for at �ndre tingenes tilstand. Hvorfor s� arbejde? Lige meget om jeg arbejder h�rdt, eller jeg spilder min tid hele dagen, vil jeg f� pr�cis samme m�ngde Rizq af Allah (swt), ligesom Han (swt) sagde:
وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ‌ۚ

"Og Han sk�nkede jer en god forsyning"
[MOQ. al-Nahl 16:72]

ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ‌ۚ

"Allah fors�rger dem og Jer"
[MOQ. al-'Ankabut 29:60]

For at opklare forvirringen s� skal vi f�rst forst� at Rizq ikke kun er (finansiel) indkomst. Indkomst er det vi tjener if�lge vores uddannelse og/eller arbejde. Det er essentielt set en af m�derne, hvorp� man f�r adgang til velstand, pr�cis ligesom gaver, arv, osv. Men det er kun hvad en person g�r brug af, som i sidste instans bliver en del af hans Rizq. En mand kan tjene millioner, men de forbliver bl�k p� papir, og gavner ham ikke p� nogen m�de, indtil og medmindre han g�r brug af dem til sin fordel. Alts� er hans Rizq kun en lille del af hans indkomst.
Og Profeten (saw) sagde som en Tafseer til f�rste Ayah i Surah al-Takathur [Kapitel nr. 102 i Qur'anen]:
"Adams s�n siger: 'Min ejendom! Min ejendom!' Har du da nogen ejendom udover den du brugte, som dermed blev brugt op, og den du tog p�, som dermed blev slidt op, og den du gav som almisse, som dermed blev bevaret?" [Sahih Muslim, i Kitab al-Zuhd...]
Det er selvf�lgelig en ting, at tilegne sig retten til velstand, eller at eje den, men det er noget helt andet at f� gavn af den. Rizq udg�r de ting man reelt g�r brug af, og det er almindeligvis kun en br�kdel af ens velstand eller det man har tilegnet sig retten til at bruge. Intet af personens velstand kan t�lle som Rizq, medmindre det er blevet brugt, eller fort�ret af ham. det er s�ledes op til Allah (swt) at muligg�re, eller umuligg�re, denne fort�ring.

For det andet er vi n�d til at have en omfattende forst�else af realiteten. Den er uforudsigelig og den har en tendens til at fluktuere. Sk�nt vi kan sige, at bestemte ting generelt er forbundet til mere velstand (som f.eks. uddannelse, intelligens, h�rdt arbejde, snarr�dighed osv.), g�lder det kun for befolkninger.

Der findes ikke noget specifikt m�nster for et enkelt individ. Der findes heller ikke nogen s�rlig formel for opn�elsen af "mere" Rizq, fordi Rizq er fastlagt af Allah (swt). Man kan v�re meget uddannet, s�rdeles intelligent, og pr�ve at arbejde h�rdt, for at tjene til f�den, men man vil knap nok tjene en tilstr�kkelig l�n. Og man kan v�re en total t�be, ikke s�rlig kompetent, og ikke yde en n�vnev�rdig indsats, og alligevel tjene en masse penge. Det eneste vi kan g�re er at yde vores bedste, og s� s�tte vores lid til Allah (swt). Desuden kan en ulykke, eller et fejltrin, g�re at en velst�ende, eller h�rdtarbejdende person, mister alt hvad han har optjent p� �n gang.
Derfor er der ikke noget direkte forhold imellem tilegnelse af retten til velstand, og arbejde eller jobtr�ning.
Realiteten er, at alt kan og vil ske.
For det tredje s� skal muslimen forst� at han kontroller sine handlinger og Allah (swt) tvinger ikke mennesker i deres handlinger, idet Han (swt) har givet mennesker et valg. Men de retningslinjer, vi skal tage i brug, gives i form af Ahkam Shar'iyya.

En muslim beslutter sig for at udf�re, eller afholde sig fra en handling, afh�ngigt af om end den er tilladt eller forbudt if�lge Shari'ah, og ikke p� grund af det faktum, at Allah (swt) allerede ved hvad han vil v�lge at g�re if�lge sin frie vilje. Og dette er fordi menneskets sind er begr�nset, og kan derfor ikke vide p� forh�nd, hvad der vil ske ham. Hvad ang�r handlinger han er ansvarlig for, har forstanden den rolle at forst� Realiteten, den Hukm Shar'i der er relateret til den p�g�ldende realitet, og de faktorer, som p�virker deres opfyldelse eller fiasko, og intet mere.


Alle handlinger falder ind under de fem handlingskategorier, som er:
• Haram (det forbudte)
• Makruh (det afskyelige)
• Mubah (det tilladte)
• Mandub (det opfordrede) og
• Fard (det obligatoriske).

N�r Allah (swt) g�r det obligatorisk (Fard) for manden, at fors�rge sin familie med mad, kl�der, og andre ting, som er n�dvendige i livet (Nafaqa), s� blivet der en pligt, han skal opfylde if�lge sin bedste kunnen. Dette er noget helt adskilt fra at tilegne sig Rizq til sin familie. Fordi deres Rizq udg�r kun den del af fors�rgelsen, de reelt forbruger/fort�rer.

Det enste han skal, er at g�re disse ting opn�elige, og stille dem til r�dighed for dem, fordi det er en forpligtelse if�lge Hukm Shar'i. desuden er der ogs� mange Ahkam, som er relateret til de individuelle forpligtelser, for at opn� bestemte ting, og fors�rge sig selv.
Alts� forpligter Islam os til at opfylde disse ahkam. Det kan betyde at vi skal arbejde h�rdt, eller tr�ne i lang tid, som et middel for at opn� dette. Men samtidig s� vil vi m�ske opn� det gennem mange andre m�der. Alt hvad Islam kr�ver, er, at det bliver opn�et gennem, hvad der findes af Halal (tilladte) midler. Derefter vil Allah (swt) g�re en del eller det hele til vores Rizq, eller Han vil g�re noget andet til vores Rizq fra en uventet kilde.
Alts� skal muslimen med den islamiske personlighed forst�, at Rizq er fra Allah (swt), og han skal yde enhver indsats for at opfylde sine forpligtelser. Han skal ikke v�re doven og han skal heller ikke yde s� meget for at opn� sin velstand, at han fors�mmer en del af sine forpligtelser overfor Allah (swt).

Del 34. Begyndelsen og afslutningen - Jinn-profeter?

https://www.youtube.com/watch?v=BhmtxBkxe_8
Del 35. Begyndelsen og afslutningen - Krig mellem engle og jinn

https://www.youtube.com/watch?v=kRd-XFgdeNs

Del 36. Begyndelsen og afslutningen - Dinosaurer og insekter

https://www.youtube.com/watch?v=6TJ77p0787I
Top Svar Citer
#26712 - 15/01/2019 13:27 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
Psst! nej de mest almindelige årsager til ikke at lyde nogens idéer om guder, skyldes faktisk indsigt, viden og en dybere forståelse af sin natur..;)

mvh
Simon


Redigeret af Simon (15/01/2019 13:28)
Top Svar Citer
#26733 - 22/01/2019 07:36 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Simon]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 608
Zakat, den tredje søjle i islam, omhandler penge, som rige personer skal give til dem, der mangler; fattige, nødlidende og andre grupper af mennesker.

Det blev gjort en pligt for muslimer i Shawwal måned i år 2 A.H.(det andet år efter hijrah) altså to år efter Profeten Muhammad rejste til Madina. I islam, kan det at betale zakat sammenlignes med at bede de obligatoriske bønner, da ordren om at betale zakat står omtalt i Koranen sammen med ordren om at bede. For eksempel siger Allah (swt) i Koranen, sura al-Baqarah vers 111: ”Og bed og giv zakat, og hvad du sender i forvejen af gode (handlinger Allah elsker), skal du finde hos Allah…”


Zakat skal ikke betales af alle, og man skal ikke betale zakat af alle ting. Der er nogle kriterier der skal overholdes:
• Islam: Zakat er ikke obligatorisk for ikke-muslimer.
• Forstand og voksenalder: det er ikke obligatorisk for børn og mentalt syge.

• Ejendomsret: Der skal ikke betales zakat af ting og penge, der ikke har en bestemt ejer.
• Varighed: Det man skal betale zakat af, skal have været i personens besiddelse i et fuldt islamisk (måne) år. Dette er i overensstemmelse med profetens ord: ”Der er ingen zakat på formue før et år er forløbet med det”. Undtaget er dog afgrøde, frugt, mineralske ressourcer og lignende.


• Ejendel skal overstige nisab (minimum beløb man skal eje for at betale zakat): hvis beløbet er under nisab, skal man ikke betale zakat. Beløbet varierer alt efter typen af besiddelse.
• Frihed fra gæld: Personen, der skal betale zakat, skal ikke have en gæld der overstiger den ejendom, der skal betales zakat af.
• Besiddelse af overskud efter almindelige nødvendigheder, som husly, mad osv. Skal være til rådighed.

Del 37. Begyndelsen og afslutningen - En arvetager på jorden
https://www.youtube.com/watch?v=5oqH5vn1SxQ

Del 38. Begyndelsen og afslutningen - Skabelsen af Adam (as
https://www.youtube.com/watch?v=SOsbR0P1ekg

En nyttig kanal til dig og dine børn
Abonner på kanalen og spred den blandt dine venner
https://www.youtube.com/channel/UCH8izbbt7n2BghV5c_2_TBA/videos
Top Svar Citer
#26734 - 22/01/2019 12:26 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
Psst!

Og hvor får rige mennesker det dog dejligt med sig selv, når de ka' sidde dér på en trone af guld og smide skillinger ud til mennesker i det samfund de har fastholdt i uvidenhed og fattigdom med deres religiøse overtro, hurra-hurra for en altruisme..;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#26765 - 28/01/2019 23:13 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Simon]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 608
Muslim, der afstod fra vin, utroskab, gambling, spise svinekød og andre
For Gud
vil betale Zakat

Zakat af guld og sølv
• Guld og sølv, er imellem de smukke metaller, der skal betales zakat af, hvis deres sum overstiger nisab og man er i besiddelse af dem i over et år.
• Nisab for guld, er 85 g, og for sølv, 595 g. Alt guld og sølv der overstiger denne vægt, skal der betales zakat af. Der skal betales 2,5 % i zakat af guld og sølv.

Penge
I vor tid er papir og metal blevet fundamentet for forretning mellem mennesker. For at lave sådanne forretninger nemmere, har papirpenge overtaget den rolle guld og sølv havde i tidligere tider.
Jurister har defineret nisab for penge, som nisab for guld og sat nogle betingelser for dets betaling.
• Hvis deres værdi overstiger værdien for 85 g. guld, og man er i besiddelse af pengene i over et år, skal man betale zakat af pengene. Zakat udgør 2,5 %.

Del 38. Begyndelsen og afslutningen - Skabelsen af Adam (as)

https://www.youtube.com/watch?v=SOsbR0P1ekg

Del 39. Begyndelsen og afslutningen - Adam (as) trækker vejret
https://www.youtube.com/watch?v=LyT7YKbpVuc
Top Svar Citer
#26769 - 30/01/2019 03:47 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
Pssst! Åh javel, nogen ønsker altså at lukrere økonomisk på handlinger de anser for kritisable; er det virkelig hvad du anser for værende god etik? ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#26793 - 05/02/2019 08:06 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 608
En muslim følger Guds instruktioner

betal Zakat
At hjælpe sine brødre de fattige og de trængende
Dette er samarbejde og kærlighed

Smykker
Smykker består af guld og sølv som bæres af kvinder, så som armbånd, ringe og ørenringe. Der er ingen zakat på sådanne smykker, hvis man bærer dem. Dog, hvis de har kommercielt formål, som i en smykkebutik, så skal man betale zakat af dem, hvis de overstiger nisab. Nisab for sådanne smykker har en værdi af 85 gram guld. Som før, må smykkerne være i din besiddelse i et år.


Der er ingen zakat på smykkesten, som rubiner og perler, undtagen hvis de er til kommercielt brug. I det tilfælde, skal man bruge reglerne, der er forklaret ovenfor. Altså, hvis de overstiger en værdi af 85 g. guld og man er i besiddelse af dem i over et år.

Smykker til kommercielt formål Smykker til at bære

Handelsvarer
En handelsvare er noget der er købt og solgt for at tjene på det. Det er ikke det samme som de ting folk køber for at gøre brug af dem, som tøj til at tage på, biler, til at køre i og mad til at spise.

Ingen af disse ting bliver betragtet som handelsvarer fordi de er til personlig brug. Men hvis man køber noget for at sælge det videre og tjene på det, så er det handelsvarer og man skal betale zakat af disse varer, hvis de overstiger grænsen for nisab og man har været i besiddelse af dem i over et år. Nisab for handelsvarer er værdien af 85 gram guld.


Del 40. Begyndelsen og afslutningen - Englene prostrerer
https://www.youtube.com/watch?v=J03D6-TECyk

Del 41. Begyndelsen og afslutningen - Adam (as) møder sine børn

https://www.youtube.com/watch?v=ZLJRfwnSDtM

Del 42. Begyndelsen og afslutningen - Allah talte til os

https://www.youtube.com/watch?v=JbchbGj2rWI
Top Svar Citer
#26798 - 06/02/2019 01:17 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
"En muslim følger Guds instruktioner"

- Du må nøjagtig som alle andre mennesker og uden hensyn til hvad du ka' tro, tænke dig godt om. Det nytter ikke at gemme dig bag religiøs dogmetro. Du går nemlig, i din tankeverden, slet ikke ud fra verden og din bevidsthed om dens forhold, men fra din gud som noget i verden givet og bekendt: guden er med dit udsagn IKKE dit quaesitum, men dit datum - petitio principii -, du forudsætter simpelthen hvad du må bevise/føre evidens for, og glemmer helt at det er en TRO du forholder dig (alt for ukritisk) til!

Det er m.a.o. ingen guds instruktioner, du dér følger, men ganske enkelt instruktioner fra en håndbog i fraskrivelse af personligt ansvar, ergo en favorisering af overtro og ikke god etik. Bedre ville være at skabe samfundsforhold ved en politik, hvor de socialøkonomiske forhold optimeres over indkomstskatter, og altså ikke - som det du her forsøger at få til at lyde så vældig medmenneskeligt - at favorisere et styresystem hvor rige ka' afskrive deres dårlige samvittighed over fattigdommen omkring dem, ved at kaste penge ud i en selvskabt bundløs brønd af historiske dimensioner!
Du har før siddet her og jublet over teokratiet, men hvad er det vi ser? Ikke andet end en håbløs politik der udelukkende fjerner opmærksomheden fra sociale problemers kerne.

mvh
Simon


Redigeret af Simon (06/02/2019 01:59)
Top Svar Citer
#26828 - 12/02/2019 08:56 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 608
opløsning
alle disse problemer
Skal være islamisk religion
Fordi du ikke vil skade andre

Fordi du ved, at Gud ser på dig
Gud ser alle dine handlinger

At være konvertit i Danmark - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=BPHyGkFHQTI

Jeg er dansk etnisk konvertit - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EALqRY_uvsw

Konverteret til islam - everyday
https://www.everydayproject.dk/konverteret-til-islam-1
Top Svar Citer
#26831 - 12/02/2019 16:49 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
Fejl!

Man skader netop andre mennesker, ved at pådutte livet for alle, den form for dogmetro vi her ser et exempel på!

mvh
Simon
Top Svar Citer
#26839 - 14/02/2019 09:43 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Simon]
Gerth Offline
ny
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 39
Sted: Odense, Danmark
SOMO: "opløsning AF alle disse problemer skal være islamisk religion,
fordi du ikke vil skade andre."

Jeg ved godt, at Simon ikke tror på noget åndeligt og han behøver vel derfor ikke at kritisere mig for at her nævne profeten Jesus ?

Jesus opførte sig faktisk både noget socialistisk og humanistisk som en rebel imod Jødedommen som religion, dens billede på en gud og nogle religiøse love. Det var et eksempel på, at menneskers tilstand er vigtigere end religion og folks forskellige fortolkninger om Gud. Der er stort set sket i verden en videre udvikling siden dengang om tingene selv om, der dog stadig er forskel på lande om tro og politik.

Istedet for at undertrykke med våben lod Jesus som et eksempel på Helligåndens betydning og Guds kærlighed versus menneskeligt had sig fredeligt korsfæste som ord om tilgivelse af folks synder. Koranen hævder at være en efterfølger til alle de andre af Guds profeter inklusiv Jesus. Men hvorfor gjorde Koranens profet med vold og dermed også som noget skadeligt det modsatte af Jesus ved at føre hellig krig ? Jeg synes personligt ikke, at der er en god sammenhæng i dette og mere lyder som et primitivt tilbagefald og misledning som noget falsk.

Jeg er ikke et redskab for en religion men istedet frivilligt dette kun for Gud til folket som spirituelt den, jeg er. Mine bønner for fred i verden har ikke endnu stoppet terrorisme, hvilket forskellige efterretningstjenester forsøger ved handling og med teknologiske redskaber at bekæmpe. Men idag fører politikere dog også krig om nogle ting, hvor der kan være flere andre grunde end de religiøse.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#26841 - 14/02/2019 12:58 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Gerth]
Anonym
Uregistreret

Citat:
Jeg ved godt, at Simon ikke tror på noget åndeligt og han behøver vel derfor ikke at kritisere mig for at her nævne profeten Jesus


Hvis du ikke vil kritiseres, skal du ikke skrive på et debat forum!

MB
Top Svar Citer
#26844 - 14/02/2019 20:39 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Gerth]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
Hej du..

"Jeg ved godt, at Simon ikke tror på noget åndeligt og han behøver vel derfor ikke at kritisere mig for at her nævne profeten Jesus?"

- Fejl!
Der er ikke så meget at tro om "åndelige" sysler, der jo er udtrykte tankeindhold som enhver ka' forholde sig med fornuft til. Og det vi også her ser fra Somo, ja såmænd fra dig, er der igrunden ingen vægtig substans i. Der er derimod lidt vås, som i stedet burde være gennemskuet og eftertænkt af forfatter og ikke af mig.
Du har det nemlig lidt som Somo, idet i begge jo har fået den skøre idé at blande nutidens politiske samfundsforhold ind i religiøs dogmetro, der ikke alene er uden reference til nutidens politiske filosofier, men tilmed anvendtes til blot at nagle ældre samfunds indbyggere i en skruestik af fattigdom og uvidenhed. Sådanne samfundsforhold angår i dag alle borgere, og rige ka' ikke som dengang, qua konventioner skabt i kirkelige elfenbenstårne, fraskrive sig et ansvar ved at smide en obol eller to ned i skødet på den de går forbi.

Dine jesusidéer er helt uden betydning for andet og mere end din egen overnaturlige tro. Troen består blot af tankestof fra en idéhistorie der indeholder almen religiøs mystik der dog intet sandt forklarer om hverken livet og naturen i og udenfor mennesket, hvorfor den derfor blot er tankestof du evt. selv ka' bruge til at afskrive evt. samvittighedsproblemer med, men ikke overføre den slags på samfundets politiske organer rundt dig. I den forbindelse må jeg altså henlede din opmærksomhed på, og helt i flugt med kommentaren én skrev til dig, at dette (uanset der tilsyneladende kun er trosbekendere tilbage) faktisk ér en debat, og ikke en opslagstavle for trosbekendelser..;)

mvh
Simon
P.s.: hvordan står det forøvrigt til med Café din sjæls frelse; tror du stadigvæk det er stat/kommunes opgave at understøtte så subjektive trosforhold økonomisk? Dén idé har til gengæld fine referencer til en vag fortids kongstanker, skabt i kirketårne..;)Redigeret af Simon (14/02/2019 20:44)
Top Svar Citer
#26845 - 14/02/2019 21:09 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Gerth]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
P.s.:
For nu ikke at du ska' tro jeg ikke værdsætter din interesse for vort fælles samfund, så lad mig lige sige, at jeg godt nok ikke anser religiøs overtro som noget særlig godt værktøj, når vi taler om at skabe gode forandringer til det bedre for os alle, rig som fattig, troende eller ikke troende, men at jeg faktisk respekterer ethvert menneskes ret til at udtrykke sit livssyn og gerne med stærke følelser. Hvad jeg aldrig har kunnet forstå er derimod, hvorfor denne interesse ikke i langt større grad anvendes til at vippe levebrødspolitikere af pinden, især den slags man ku' erstatte med en hvilken som helst borger.
Jeg er så langt fra tilhænger af kynisme, centraliseringstanker i social- og sundshedsforv., for ikke at nævne tidens absurde undervisningstanker m.m. Jeg er derimod interesseret i fornuftige idéer og udviklingstanker, som i den grad angår vore børnebørns oldebørn osv. Et hensyn jeg slet ikke mener bør forplumres med religiøs overtro af nogen art.
Det er fuldt ud muligt at forholde sig til politiske idéer der angår alle, uden at bruge diskussioner som springbræt til konfessionelle idéer uden virkelighedsforankring. Det er trods at virkeligheden, vore efterkommere vil komme til at se for sig - såfremt de da ka' se noget som helst for bare biler og grimme betonhuse!

Hvorfor fastholdt du ikke linien fra begyndelsen i dit "alfabet": at dette ikke havde noget med gudstanker at bestille? Dét var synd, og burde være sket - da ingen jo interesserer sig for at destruere dit private trosforhold. ;)

mvh
Simon


Redigeret af Simon (14/02/2019 21:20)
Top Svar Citer
#26862 - 16/02/2019 13:50 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Anonym]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
Et ups! i februarsolen:

Mon kærlighed når den praktiseres af stærkt troende kristne, udelukkende handler om at snakke den ihjel, eller går det mon an også at udvise fremfor blot at anvise den, ku’ én med rette spørge sig selv - manden på risten uden penge snakker ofte om dem, samme forhold synes at gælde kærligheden udsat for den troende kristne?

I Nietzsches Omvurdering af alle værdier eller Afgudernes ragnarok, finder man en masse interessant tankesjov, fine aforismer eller ’sentenser og udfald’, som de kaldes, vurderinger der sikkert ka’ forekomme en kristen troende som noget af et overfald på visse værdisyn, fx …

Pkt. 9. Hjælp dig selv: så vil enhver hjælpe dig. Næstekærlighedens princip.

mvh
Simon
Top Svar Citer
#26866 - 16/02/2019 15:47 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Anonym]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4108
P.s.:

Pkt.: En orm, der er blevet trådt på, vrider sig. Det gør den klogt i. Den forringer dermed sandsynligheden for på ny at blive trådt på. I moralens sprog: ydmyghed. -

mvh
Simon


Redigeret af Simon (16/02/2019 15:48)
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 4 1 2 3 4 >


Seneste indlæg
Har kristendommen patent på kærligheden
af Tikka
16/02/2019 16:57
Mellemrummet
af Simon
16/02/2019 15:49
Rizq af Allah og Zakat
af Simon
16/02/2019 15:47
MYSTISK IDENTITET
af ABC
16/02/2019 15:09
Strøtanker
af Tikka
15/02/2019 00:01
Nyheder fra DR
Trumps kandidat til posten som FN-ambass..
17/02/2019 02:27
Flyselskab med rute til Esbjerg er gået..
16/02/2019 23:33
Amerikansk fly sender nødhjælp mod Ven..
16/02/2019 22:49
Udstødt quarterback indgår fortroligt ..
16/02/2019 21:28
Dansk filmfotograf modtager Sølvbjørn ..
16/02/2019 21:01
Nyheder fra Religion.dk
Hvorfor er Jehovas Vidner forbudt i Rusl..
15/02/2019 11:49
5 åndelige aktiviteter i vinterferien
08/02/2019 11:56
Danske nonner er antiautoritære
08/02/2019 08:50
Marie Krarup: Præsterne er så slappe, ..
08/02/2019 05:00
AT-opgaven om det hellige hav
05/02/2019 17:20